B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica)"

Транскрипт

1 B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje platnih transakcija potrošača. Pojedini pojmovi upotrijebljeni u Satnici imaju sljedeće značenje: Vrijeme primitka naloga za plaćanje trenutak kad je Banka primila i potvrdila primitak naloga za plaćanje ili dan koji je ugovoren između Banke i potrošača za započinjanje izvršenja naloga za plaćanje. Datum izvršenja dan na koji Banka tereti potrošačev račun za plaćanje. Račun za plaćanje (u daljnjem tekstu: račun) račun koji Banka vodi na ime jednog potrošača, a putem kojeg potrošač može barem uplaćivati novčana sredstva, podizati gotov novac te izvršavati i primati platne transakcije, uključujući kreditne transfere u korist druge osobe ili od druge osobe. Potrošač svaka fizička osoba koja djeluje izvan svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja (u daljnjem tekstu: korisnik). Datum valute odobrenja dan na koji Banka odobrava račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja ili kod primitka platne transakcije, dan na koji Banka odobrava Račun korisnika. U slučaju međunarodnih i prekograničnih platnih transakcija Banka jamči rok izvršenja samo do prve banke koja sudjeluje u prosljeđivanju, odnosno izvršenju naloga za plaćanje. Radni dan svaki dan osim subote, nedjelje i a u Republici Hrvatskoj određenih zakonom i ujedno je radni dan svih sudionika uključenih u izvršenje platne transakcije. Redovno plaćanje plaćanje koje se izvršava u skladu s redovnim vremenom izvršenja iz Satnice. Hitno plaćanje plaćanje koje na nalogu za plaćanje ima oznaku hitnosti i koje se izvršava u skladu s uvjetima i vremenom za hitno izvršenje naloga iz Satnice. Naloge za nije moguće zaprimiti nakon vremena primitka naloga kao ni na neradni dan platnih sustava (npr. hitna plaćanja u valuti na Veliki petak). On-line bankarstvo usluga kojom Banka korisniku omogućuje korištenje uslugama povezanim s računom (internetskog bankarstva (e-zaba)) ili (bankarstva putem mobilnih uređaja (m-zaba, Telekom Bankarstvo)). Izravno terećenje potrošač dopušta drugoj osobi (primatelju plaćanja) da pružatelju računa naloži prijenos sredstva s računa potrošača na račun primatelja plaćanja. Pružatelj računa potom prenosi novac primatelju plaćanja na datum ili datume koji/koje su potrošač i primatelj plaćanja međusobno ugovorili. Iznos se može mijenjati. SEPA izravno terećenje izravno terećenje transakcijskog računa platitelja u kunama koje se provodi u skladu s Osnovnom HRK SDD shemom. Izravno terećenje izvan SEPA sheme izravno terećenje transakcijskog računa platitelja koje se provodi izvan Osnovne HRK SDD sheme. Nalozi za plaćanje u korist računa izvan Banke provode se putem sustava: 1. Nacionalni klirinški sustav (NKS) platni sustav kojim se provode platne transakcije u kunama. 2. Euro-NKS platni sustav kojim se provode platne transakcije SEPA kreditnih transfera u eurima. 3. Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP) platni sustav kojim se platne transakcije u kunama provode u stvarnom vremenu. 4. TARGET2 platni sustav za provođenje platnih transakcija u eurima u stvarnom vremenu. 5. Putem kontokorentnih banaka (SWIFT) za provođenje ostalih platnih transakcija. Nalozi za plaćanje u korist primatelja plaćanja u drugoj banci, odnosno kreditnoj instituciji zaprimljeni izvan vremena primitka provode se pod uvjetom da će biti osigurano pokriće za izvršenje naloga i naplatu naknade u rokovima navedenim u ovoj Satnici.

2 Banka je ovlaštena izvršiti nalog za plaćanje i nakon roka izvršenja naloga za plaćanje koji je određen ovom Satnicom ili odbiti izvršenje naloga kada je to posljedica primjene propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, primjene međunarodno prihvaćene prakse na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ili primjene međunarodnih mjera ograničavanja. Banka može odobriti račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja i prije nego što je određeno ovom Satnicom. Uvjeti i rokovi zaprimanja i izvršenja platnih transakcija koje su inicirane putem pružatelja usluga iniciranja plaćanja isti su uvjetima i rokovima zaprimanja i izvršenja platnih transakcija putem on-line bankarstva [] [putem ]. Informacije o statusu provedbe naloga dostupne su u svim ma, putem on-line bankarstva te na broju telefona 01/ Informacije o radnom vremenu dostupne su na internetskim stranicama Banke VREMENA PROVOĐENJA NALOGA ZA PLAĆANJE 1. Nacionalne platne transakcije 1.1. Gotovinske uplate na račune primatelja plaćanja u Republici Hrvatskoj GOTOVINSKE UPLATE U KORIST RAČUNA PRIMATELJA U ZAGREBAČKOJ BANCI D.D (BANCI) VALUTE do kraja radnog vremena poslovnice depozitni bankomat s trenutačnim 0 24 h odobrenjem računa ostali depozitni bankomati 0 11 h uređaj za polog kovanica 0 22 h GOTOVINSKE UPLATE U KORIST RAČUNA PRIMATELJA U DRUGOJ BANCI, ODNOSNO VALUTE h h 1.2. Nalozi za plaćanje na račune primatelja plaćanja u Republici Hrvatskoj u kunama NALOG ZA PLAĆANJE U KORIST RAČUNA PRIMATELJA U ZAGREBAČKOJ BANCI D.D (BANCI) VALUTE do kraja radnog vremena poslovnice 0 24 h

3 NALOG ZA PLAĆANJE U KORIST RAČUNA PRIMATELJA U DRUGOJ BANCI, ODNOSNO VALUTE Poslovnica,, h radnim danom nakon h h 1.3. Nalozi za plaćanje na račune primatelja plaćanja u Republici Hrvatskoj u stranoj valuti NALOG ZA PLAĆANJE U KORIST RAČUNA PRIMATELJA U ZAGREBAČKOJ BANCI D.D (BANCI) VALUTA VALUTE sve valute do kraja radnog vremena poslovnice, putem mobilne aplikacije sve valute 0 24 h NALOG ZA PLAĆANJE U KORIST RAČUNA PRIMATELJA U DRUGOJ BANCI, ODNOSNO VALUTA valuta različita od radnim danom iza radnim danom nakon VALUTE isti, najkasnije

4 1.4. Platne transakcije po osnovi naloga za plaćanje u kojima je određeno da će se platna transakcija ili niz budućih platnih transakcija (trajni nalog/izravno terećenje/nalog za plaćanje premije osiguranja) izvršavati na budući datum u kunama i stranoj valuti VRSTA NALOGA OSIGURANJA POKRIĆA NA UGOVORENI DAN / NA DOSTAVLJEN OD STRANE PRIMATELJA Pojedinačni nalog za plaćanje u kunama u korist računa primatelja plaćanja u Banci do h u korist računa primatelja plaćanja u drugoj banci, do h odnosno instituciji za platni promet Trajni nalog i Trajni nalog - obročno plaćanje / nalog za plaćanje premije osiguranja Standard Protekt / nalog za plaćanje premije osiguranja od nezgode uz stambenu štednju u korist računa primatelja plaćanja u Banci u kunama i do h stranoj valuti u korist računa primatelja plaćanja u drugoj banci, do h odnosno instituciji Izravno terećenje / nalog za plaćanje premije osiguranja otplate stambenih kredita u korist računa primatelja plaćanja u Banci u kunama do 1.00 h u korist računa primatelja plaćanja u drugoj banci, do 1.00 h odnosno instituciji za platni promet u kunama u korist kredita otvorenog u Banci u kunama i u stranoj do h valuti SEPA izravno terećenje u korist računa primatelja plaćanja u Banci u kunama do h u korist računa primatelja plaćanja u drugoj banci, do h odnosno instituciji za platni promet u kunama Ako pokriće za izvršenje plaćanja i naplatu naknade neće biti osigurano u propisanom roku, pojedinačni nalog za plaćanje, SEPA izravno terećenje kao i izravno terećenje izvan SEPA sheme (osim u korist kredita u Banci) neće se izvršiti, dok će se izravno terećenje u korist kredita otvorenog u Banci, trajni nalog/trajni nalog za obročno plaćanje/nalog za plaćanje premije osiguranja Standard Protekt pokušati izvršiti tijekom idućih 13 dana od ugovorenog datuma izvršenja plaćanja, i to od označenog sata u gornjoj tablici, a u slučaju da nije bilo pokrića na dane izvršavanja naloga tijekom 13 dana od ugovorenog datuma izvršenja plaćanja, nalog će se izvršiti i četrnaesti dan ako bude osigurano pokriće za izvršenje naloga tog dana do 8.00 sati. Ako na ugovoreni dan izvršenja plaćanja u propisanom vremenu nije osigurano pokriće za izvršenje naloga za plaćanje premije osiguranja otplate stambenih kredita, neovisno o tome sastoji li se nalog samo od jednog ili više mjesečnih obroka, Banka će i nadalje pokušati izvršiti plaćanje naloga u periodu od dana dospijeća naloga u pojedinačnom mjesecu pa do kraja tog mjeseca. Ako se nalog sastoji od jednog obroka, pokriće za izvršenje naloga potrebno je osigurati najkasnije do kraja tekućeg mjeseca u kojem nalog dospijeva u propisanom vremenu. Ako se nalog sastoji od više mjesečnih obroka, a najviše tri, izvršavat će se jedan po jedan nalog za plaćanje mjesečnih obroka premije osiguranja, počevši od onog mjesečnog obroka koji je najranije dospio na plaćanje, pa prema onom koji je kasnije dospio na plaćanje, a pokriće za izvršenje pojedinačnoga naloga potrebno je osigurati najkasnije do isteka kalendarskog mjeseca u kojem dospijeva posljednji od tri neplaćena obroka premije osiguranja. Nalog za plaćanje premije osiguranja otplate stambenih kredita prestaje se izvršavati nedostatkom pokrića na računu za izvršavanje naloga u cijelosti ako nisu plaćena ukupno tri obroka premije do kraja kalendarskog mjeseca u kojem je dospio posljednji neplaćeni obrok premije osiguranja. Ako je ugovoreni datum izvršenja pojedinačnog naloga za plaćanje u korist primatelja plaćanja u drugoj banci, odnosno instituciji za platni promet neradni dan, nalog će se pokušati izvršiti. Ako je ugovoreni datum izvršenja trajnog naloga ili trajnog

5 naloga obročno plaćanje u korist primatelja plaćanja u drugoj banci, odnosno instituciji za platni promet neradni dan, nalog će se pokušati izvršiti sljedeći radni dan ako je on unutar 14 dana od ugovorenog datuma izvršenja plaćanja. Nalog za plaćanje premije osiguranja od nezgode uz stambenu štednju prestaje se izvršavati nedostatkom pokrića na računu za izvršavanje naloga u cijelosti na dan dospijeća plaćanja. 2. Prekogranične i međunarodne platne transakcije VRSTA TRANSAKCIJE prekogranične platne transakcije u valuti ostale prekogranične i međunarodne platne transakcije za prekogranične platne transakcije u valuti NALOZI ZA PRIJENOS NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNE PRIMATELJA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE,,, radnim danom iza radnim danom nakon VALUTE isti, najkasnije najkasnije sljedeći radni dan najkasnije u roku od dva radna dana najkasnije u roku od dva radna dana 3. Priljevi na račun iz inozemstva i iz drugih banaka u Republici Hrvatskoj Odobrenje računa korisnika za nacionalne platne transakcije u HRK i provodi se u skladu s terminskim rokovima NKS-a, HSVP-a, Euro-NKS-a, sustava Target2, odnosno drugog platnog sustava kad je za iznos platne transakcije odobren račun Banke. Odobrenje računa korisnika za nacionalne platne transakcije u drugim valutama od HRK i, prekogranične platne transakcije u valuti različitoj od i međunarodne platne transakcije na temelju is- pravnih naloga za plaćanje Banka provodi do sati, odobravajući račun korisnika s datumom valute odobrenja iz naloga za plaćanje. Ako su novčana sredstva odobrena na račun Banke neradnog dana, smatra se da je Banka primila novčana sredstva prvi. Satnica stupa na snagu i primjenjuje se od lipanj 2019.

Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u da

Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u da 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje platnih transakcija po transakcijskim računima (u daljnjem

Више

OBRAZAC MATIČNIH PODATAKA

OBRAZAC MATIČNIH PODATAKA 1. VRIJEME ZAPRIMANJA I IZVRŠENJA NALOGA U NACIONALNOM PLATNOM PROMETU U HRK 1.1. BEZGOTOVINSKI NALOZI ZAPRIMLJENI U BANCI Izvršenje Plaćanje na račune Dani najave naloga/datum valute 24 sata 60 u Banci

Више

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po U PRIMJENI OD 01. LIPNJA 2019. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 01. lipnja 2019. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi za prijenos

Више

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija U PRIMJENI OD 25. STUDENOG 2018. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 25. studenog 2018. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Ugovaranje

Више

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima Na temelju članka 74. stavaka 3. i 4. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.)

Више

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana 1.11.2018. B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kanala Redni broj Vrsta proizvoda / usluge Visina naknade

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa

Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa ("Narodne novine", broj 189/2004. i 127/2009.) - (neslužbeni pročišćeni tekst) - UPUTA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA O PODACIMA PLATNOG PROMETA 1 SADRŽAJ 1. Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prom

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prom OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke Hrvatska dioničko društvo

Више

Karlovačka banka d

Karlovačka banka d 1. OPĆE ODREDBE Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana (u nastavku teksta: Opći uvjeti) Karlovačke banke d.d. (u nastavku teksta: Banka) primjenjuju se na prava i obveze ugovorno zasnovane

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrva

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrva OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrvatska dioničko društvo Zadar (u daljnjem tekstu: Opći

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima (pročišćeni tekst)

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima (pročišćeni tekst) Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima (pročišćeni tekst) Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet

Више

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČA Izdavatelj ovih Općih uvjeta je: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB 14036333877, E-mail:

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga fizičkim osobama potrošačima 1. UVODNE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga fizičkim osobama potrošačima 1. UVODNE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga fizičkim osobama potrošačima 1. UVODNE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga

Више

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja godine OPĆE UVJETE PO

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja godine OPĆE UVJETE PO Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja 2019. godine OPĆE UVJETE POSLOVANJA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, DIONIČKO DRUŠTVO

Више

OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim u

OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim u OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim uvjetima određuju se prava i obveze pružatelja platnih

Више

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČA Izdavatelj ovih Općih uvjeta je: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB 14036333877, E-mail:

Више

Slide 1

Slide 1 RBA Turistički kredit Kredit s pet zvjezdica 1 RBA Turistički kredit Napunite sezonu brzo, jednostavno i lako! fleksibilna otplata kredita uz mogućnost počeka otplate isplata cijelog iznosa kredita na

Више

Zagrebačka banka d

Zagrebačka banka d 14. 6. 2019. D06 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica za potrošače Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu

Више

Smjernice pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama

Smjernice pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama SMJERNICE pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama Zagreb, listopad 2018. SADRŽAJ 1. Uvod... 3 2. Informativni dokument o naknadama (FID)...

Више

Memorandum mali

Memorandum mali OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim uvjetima određuju se prava i obveze pružatelja platnih

Више

Microsoft Word - Telefonsko i internet bankarstvo-FWR.docx

Microsoft Word - Telefonsko i internet bankarstvo-FWR.docx OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA USLUGU TELEFONSKOG I INTERNET BANKARSTVA ZA KLIJENTE PRIVATNOG BANKARSTVA FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN I. OPĆENITO O USLUZI 1. Ovim Općim uvjetima reguliraju se prava, obveze

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama u primjeni od

Izvadak iz Odluke o naknadama u primjeni od Stranica 1/14 Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 1. lipnja 2019. I. VOĐENJE RAČUNA Otvaranje kunskih računa Tarifni broj Vrsta usluga Visina naknade 01.01.01.01.01.

Више

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke po transakcijskim računima potrošača Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakc

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke po transakcijskim računima potrošača Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakc Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) je Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem

Више

OPĆI UVJETI Info telefon: Stranica 1 od 17 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za

OPĆI UVJETI  Info telefon: Stranica 1 od 17 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Stranica 1 od 17 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za građane Superviziju i nadzor poslovanja Banke obavlja Hrvatska narodna banka u skladu s propisima kojima

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa Pojedini pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima poslovanja

Више

ZADNJE OPĆI UVJETI POTROŠAČA studeni transakcijski računi

ZADNJE OPĆI UVJETI POTROŠAČA studeni transakcijski računi SAMOBORSKA BANKA D.D. TRG KRALJA TOMISLAVA 8 SAMOBOR Sigurnosna oznaka: Javno Datum dostave: Broj kopija: Samobor, studeni 2018. godine Na temelju članka 29. Statuta Samoborske banke d.d. i važećih zakonskih

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

F01 Opće informacije o stambenom kreditu u kunama Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr

F01 Opće informacije o stambenom kreditu u kunama Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr 03.06.2019. F01 Opće informacije o stambenom kreditu u kunama Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adresa Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb Broj telefona,

Више

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača B16 Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke ban

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača B16 Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke ban Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača 1.7.2017. B16 Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača (u daljnjem

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa u nastavku podsjećamo na odredbe

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d. Područje poslovanja s građanstvom (potrošačima) REDNI BROJ VRSTE USLUGE VISINA NAKNADE TRANSA

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d. Područje poslovanja s građanstvom (potrošačima) REDNI BROJ VRSTE USLUGE VISINA NAKNADE TRANSA Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d. Područje poslovanja s građanstvom (potrošačima) REDNI BROJ VRSTE USLUGE VISINA NAKNADE TRANSAKCIJSKI RAČUNI POTROŠAČA (MULTIVALUTNI) VOĐENJE RAČUNA

Више

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ;

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ; Stranica 1/6 Opće informacije o stambenom kreditu za kupnju nekretnina iz portfelja Banke UVJETI PROIZVODA Iznos kredita ovisno o valuti: Kamatna stopa: Bez hipoteke od 15.000,00 do 225.000,00 Uz hipoteku:

Више

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja 2019. Osnovica za obračun Naknada mreža OTP Naknada mreža FINA-e 1. POSLOVI REGISTRA

Више

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti depozitnog i transakcijskog poslovanja fizi\350kih osoba )

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti depozitnog i transakcijskog poslovanja fizi\350kih osoba ) Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba UVODNE ODREDBE Općim uvjetima transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba (dalje u tekstu: Opći uvjeti), Partner banka d.d. Zagreb,

Више

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PRIVREDNE BANKE ZAGREB –DIONIČKO DRUŠTVO S FIZIČKIM OSOBAMA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PRIVREDNE BANKE ZAGREB –DIONIČKO DRUŠTVO S FIZIČKIM OSOBAMA Opći uvjeti Privredne banke Zagreb d.d. za osnovni račun SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. OTVARANJE I KORIŠTENJE OSNOVNOG RAČUNA... 3 Otvaranje osnovnog računa... 3 Obilježja osnovnog računa... 4 Kamate

Више

Zagrebačka banka d

Zagrebačka banka d 14.06.2019. C07 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane potrošača Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala

Више

D06 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica i kartica s odgodom plaćanja za potrošače Izdavat

D06 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica i kartica s odgodom plaćanja za potrošače Izdavat 1.7.2017. D06 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu kreditnih kartica i kartica s odgodom plaćanja za potrošače Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d.

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Sažetak odluke KLASA: /17-04/0019/02, URBROJ:

Sažetak odluke KLASA: /17-04/0019/02, URBROJ: SAŽETAK ODLUKE sastavila Hrvatska narodna banka REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA FINANCIJSKI INSPEKTORAT Služba za prekršajni postupak KLASA: 440-08/17-04/0019/02 URBROJ: 513-08-01-04-18-21 Zagreb,

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

D07 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu Visa Electron prepaid kartice Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslova

D07 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu Visa Electron prepaid kartice Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslova 12.8.2018. D07 Opći uvjeti poslovanja Electron prepaid kartice Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Electron prepaid kartice (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) jest Zagrebačka banka d.d., Trg

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

F02 Opće informacije o stambenom kreditu u eurima Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr

F02 Opće informacije o stambenom kreditu u eurima Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adr 03.06.2019. F02 Opće informacije o stambenom kreditu u eurima Informacije o kreditnoj instituciji Naziv kreditne institucije Zagrebačka banka d.d. Adresa Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb Broj telefona,

Више

Na temelju članka 35

Na temelju članka 35 OPĆI UVJETI J&T BANKE D.D. ZA OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG PROMETA S FIZIČKIM OSOBAMA (POTROŠAČIMA) 1. UVOD Ovim Općim uvjetima uređuju se uvjeti pod kojima Banka kao pružatelj platnih usluga pruža navedene

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Zahtjev/Projekt: [oznaka zahtjeva/projekta]

Zahtjev/Projekt: [oznaka zahtjeva/projekta] PRAVILA HRK SCT SHEME (verzija 1.3, primjena 18.11.2019.) Sadržaj: 1 PREGLED VERZIJE DOKUMENTA... 4 2 REFERENTNA DOKUMENTACIJA... 5 3 RJEČNIK KRATICA I POJMOVA... 5 4 UVOD... 6 4.1 SEPA... 6 4.2 HRK SCT

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

E-ZABA UPUTE ZA KORIŠTENJE – DEVIZNO POSLOVANJE ZA PRAVNE OSOBE

E-ZABA UPUTE ZA KORIŠTENJE – DEVIZNO POSLOVANJE ZA PRAVNE OSOBE e - zaba poslovno bankarstvo PLAĆANJA, NAPLATE, DEVIZNI PRIJENOSI I KUPNJA I PRODAJA DEVIZA UPUTA ZA KORIŠTENJE SADRŽAJ 1. UVOD... 2 2. PRIJAVA u e - zaba BANKARSTVO... 2 3. STANJE RAČUNA... 4 4. PROMETI...

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа . ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа објашњења Овај документ садржи одговоре на питања која

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

OPĆI UVJETI Stranica 1 od 14 Info telefon: Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za

OPĆI UVJETI Stranica 1 od 14 Info telefon: Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Stranica 1 od 14 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Poslovne subjekte Superviziju i nadzor poslovanja Banke obavlja Hrvatska narodna banka u skladu s propisima

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa Pojedini pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima poslovanja

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite vezane uz kreditnu karticu - PBZ Shopping kartica iz

Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite vezane uz kreditnu karticu - PBZ Shopping kartica iz Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb za revolving kredite vezane uz kreditnu karticu - PBZ Shopping kartica izdavatelja PBZ Card d.o.o. 1 čine Opći uvjeti poslovanja

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Naknade Banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama - građanima (TARIFA BANKE) VRSTA USLUGE 1. USLUGE PO RAČUNIMA FIZIČKIH OSOBA

Naknade Banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama - građanima (TARIFA BANKE) VRSTA USLUGE 1. USLUGE PO RAČUNIMA FIZIČKIH OSOBA Naknade Banke za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama - građanima (TARIFA BANKE) 1. USLUGE PO RAČUNIMA FIZIČKIH OSOBA U BANCI 1.1. OTVARANJE RAČUNA 1.1.1. Otvaranje tekućeg računa u

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Microsoft Word - Primjer letka za Premium 1 uvjete

Microsoft Word - Primjer letka za Premium 1 uvjete POVOLJNIJI UVJETI ZAGREBAČKE BANKE ZA ZAPOSLENIKE Sveučilište u Rijeci (naziv tvrtke/sindikata/komore) Zahvaljujemo na prilici da Vam predstavimo pogodnosti, proizvode i usluge koje smo za Vas namijenili

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

Opći uvjeti korištenja Internetskih usluga (on-line bankarstva) za potrošače Javne informacije

Opći uvjeti korištenja Internetskih usluga (on-line bankarstva) za potrošače Javne informacije Opći uvjeti korištenja Internetskih usluga (on-line bankarstva) za potrošače Javne informacije Sadržaj: 1. Uvodne odredbe... 3 2. Definicije pojmova... 3 3. Postupak ugovaranja internetskih usluga (on-line

Више

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD 01.09.2019. SADRŽAJ I OPĆE ODREDBE... 1 II POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM... 2 1 POSLOVI RIZIKA... 2 PLASMANI PRIVATNIM OSOBAMA... 2

Више

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata docx)

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata docx) Opći uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata UVODNE ODREDBE Općim uvjetima transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata (dalje u testu: Opći uvjeti) Partner banka d.d. Zagreb uređuje osnovna

Више

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za usluge koje Banka obavlja i koje su navedene u ovoj Odluci,

Више

edited

edited UPUTE ZA KORISNIKE INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE PLAĆANJA Zagreb, lipanj 2019. SADRŽAJ: SIGURNOSNO UPOZORENJE... 2 KOJA PLAĆANJA JE MOGUĆE OBAVITI PUTEM PBZCOM@NET-a?... 3 NACIONALNA PLAĆANJA

Више

Informacija o obradi ličnih podataka

Informacija o obradi ličnih podataka INFORMACIJA O OBRADI LIČNIH PODATAKA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM Sarajevo, Juni 2019. Sadržaj 1. Podaci o Banci... 3 2. Kategorije ličnih podataka, svrhe i pravne osnove obrade... 3 2.1 Koje kategorije

Више