Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u da

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u da"

Транскрипт

1 1. OPĆENITO Satnicom poslovanja po transakcijskim računima (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje platnih transakcija po transakcijskim računima (u daljnjem tekstu: Račun) (u daljnjem tekstu: Korisnik) koji su sa Zagrebačkom bankom d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) sklopili Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga. Pojedini pojmovi korišteni u Satnici imaju sljedeće značenje: Vrijeme primitka naloga za plaćanje je trenutak kad je Banka primila nalog za plaćanje ili dan koji je ugovoren između Banke i Korisnika za započinjanje izvršenja naloga za plaćanje; Datum izvršenja je dan na koji Banka tereti Račun Korisnika; Datum valute odobrenja je dan na koji Banka odobrava račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja ili kod primitka platne transakcije, dan na koji Banka odobrava Račun Korisnika; plaćanje plaćanje koje se izvršava u skladu s redovnim vremenom izvršenja iz Satnice; plaćanje plaćanje koje na nalogu za plaćanje ima oznaku hitnosti i koje se izvršava u skladu s uvjetima i vremenom za hitno izvršenje naloga iz Satnice; Radni dan smatra se svaki dan osim subote, nedjelje i blagdana u Republici Hrvatskoj određenih zakonom i ujedno je svih sudionika uključenih u izvršenje platne transakcije. Za plaćanja na račune u Banci, ovisno o raspoloživosti pojedinog direktnog kanala, radnim danom se smatra svaki dan u tjednu u skladu sa Satnicom. Nalozi za plaćanje u korist računa izvan Banke provode se putem sustava: 1. Nacionalni klirinški sustav (NKS) - platni sustav kojim se provode platne transakcije u kunama 2. Euro-NKS - platni sustav kojim se provode platne transakcije SEPA kreditnih transfera u eurima. 3. Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP) - platni sustav kojim se platne transakcije u kunama provode u realnom vremenu 4. TARGET2 - platni sustav za provođenje platnih transakcija u eurima u realnom vremenu 5. Putem kontokorentnih banaka (SWIFT) za provođenje ostalih platnih transakcija Nalozi za plaćanje zaprimljeni unutar radnog vremena određenog Satnicom izvršavaju se redoslijedom njihovog primitka unutar istog datuma izvršenja. Nalozi za plaćanje dostavljeni u Banku nakon vremena zaprimanja naloga određenog Satnicom provode se i dodjeljuje im se datum izvršenja sljedećeg radnog dana. Kod izostanka oznake načina izvršenja na nalogu za plaćanje smatrat će se da je riječ o nalogu koji se izvršava u redovnom vremenu izvršenja. Naloge za hitno plaćanje nije moguće zaprimiti nakon vremena zaprimanja naloga određenog Satnicom. Banka može odobriti račun pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja i ranije nego što je određeno ovom Satnicom. U slučaju međunarodnih i prekograničnih platnih transakcija u valuti koja nije EUR, Banka jamči rok izvršenja samo do prve banke koja sudjeluje u prosljeđivanju, odnosno izvršenju naloga za plaćanje. Banka je ovlaštena izvršiti nalog za plaćanje i nakon roka izvršenja naloga za plaćanje koji je određen ovom Satnicom ili odbiti izvršenje naloga, u slučaju kada je to posljedica primjene propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, primjene međunarodno prihvaćenih obveza na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ili primjene međunarodnih mjera ograničavanja. 1

2 2. VREMENA PROVOĐENJE NALOGA ZA PLAĆANJE 2.1 Nacionalne platne transakcije nacionalne platne transakcije u kunama i eurima NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U KUNAMA I EURIMA Kanal plaćanja Vrijeme primitka naloga za Datum izvršenja Datum valute plaćanje Plaćanje na račune u Banci e-zabaps/m-zabaps 00:00-24:00 do sat vremena prije kraja radnog vremena Plaćanje na račune izvan Banke e-zabaps/m-zabaps do 14:00 do 14:00 Hitna plaćanja u kunama (HSVP) svi kanali* do 16:00 Hitna plaćanja e-zabaps/ u eurima*/ ** m-zabaps do 14:00 poslovnica do 13:30 * Nalozi s oznakom hitnosti ubačeni u Uređaj za zaprimanje naloga ne smatraju se hitnim nalozima i bez obzira na oznaku hitnosti Banka će ih izvršiti kao koji se izvršavaju u redovnom vremenu izvršenja. ** Hitni nalozi u eurima provode se u realnom vremenu (Target2). Nalozi za plaćanje u korist računa izvan Banke zaprimljeni u Banku nakon 14:00 sati koje banka nije bila u mogućnosti provesti na datum izvršenja provode se i dodjeljuje im se datum izvršenja sljedećeg radnog dana. Kao hitni nalozi mogu se izvršavati nalozi Korisnika u eurima kod kojih je iznos pojedinačnog naloga manji ili jednak iznosu od ,00 EUR. e-zabaps/m-zabaps nalog za nacionalno plaćanje u eurima nakon 14:00 h nije moguće označiti kao hitan nacionalne platne transakcije u drugim valutama NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DRUGIM VALUTAMA Kanal plaćanja Vrijeme primitka naloga za Datum izvršenja Datum valute plaćanje Plaćanje na račune u Banci e-zabaps/m-zabaps 00:00-24:00 do kraja radnog vremena Plaćanje na račune izvan Banke e-zabaps/m-zabaps zaprimljeno do 13:00 00:00-24:00 zaprimljeno poslije 13:00 praznici do 13:00 2

3 2.2. prekogranične platne transakcije u EUR PREKOGRANIČNE PLATNE TRANSAKCIJE U EUR Kanal plaćanja Vrijeme primitka naloga za plaćanje Datum izvršenja Datum valute odobrenja e-zabaps/ do 13:00 m-zabaps od dana izvršenja do 14:00 * do 13:00 do 13:00 * nalozi s oznakom hitnosti ubačeni u Uređaj za zaprimanje naloga ne smatraju se hitnim nalozima i bez obzira na oznaku hitnosti Banka će ih izvršiti kao koji se izvršavaju u redovnom vremenu izvršenja. Kao hitni nalozi mogu se izvršavati nalozi Korisnika u valuti EUR kod kojih je iznos pojedinačnog naloga manji ili jednak iznosu od ,00 EUR. e-zabaps/m-zabaps nalog za prekogranično plaćanja u EUR nakon 14:00 h nije moguće označiti kao hitan prekogranične platne transakcije u valuti koja nije EUR i međunarodne platne transakcije a) u valutama koje se nalaze na tečajnoj listi Zagrebačke banke d.d. PREKOGRANIČNE PLATNE TRANSAKCIJE U VALUTI KOJA NIJE EUR I MEĐUNARODNE PLATNE TRANSAKCIJE Kanal plaćanja Vrijeme primitka naloga za plaćanje Datum izvršenja Datum valute odobrenja e-zabaps/ m-zabaps zaprimljeno do 13:00 sati zaprimljeno poslije 13:00 sati do 13:00 od 13:00 do kraja radnog vremena do 13:30 od 13:30 do 15:00 od dana izvršenja zaprimljeno do 14:00 sati zaprimljeno poslije 14:00 * nalozi s oznakom hitnosti ubačeni u Uređaj za zaprimanje naloga ne smatraju se hitnim nalozima i bez obzira na oznaku hitnosti Banka će ih izvršiti kao koji se izvršavaju u redovnom vremenu izvršenja. Kao hitni nalozi mogu se izvršavati samo nalozi Korisnika u valuti HRK, EUR i USD, i to nalozi za plaćanje kod kojih je iznos pojedinačnog naloga za plaćanje manji ili jednak iznosu od ,00 EUR (USD) odnosno manji ili jednak iznosu od ,00 HRK. 3

4 b) u valutama koje se ne nalaze na tečajnoj listi Zagrebačke banke d.d. PREKOGRANIČNE PLATNE TRANSAKCIJE U VALUTI KOJA NIJE EUR I MEĐUNARODNE PLATNE TRANSAKCIJE Kanal plaćanja Vrijeme primitka naloga za plaćanje Datum izvršenja Datum valute odobrenja e-zabaps/ m-zabaps zaprimljeno do 10:00 zaprimljeno od 10: radna dana do 9:15 od 9:15 do kraja radnog vremena + 3 radna dana Navedena vremena izvršenja naloga za plaćanje za međunarodne i prekogranične platne transakcije u valuti koja nije EUR, a valuta se ne nalazi na tečajnoj listi Zagrebačke banke d.d., smatraju se redovnim vremenom izvršenja i Korisnik ne može zatražiti hitno izvršenje Priljevi na račun Odobrenje Računa Korisnika za nacionalne platne transakcije u HRK i EUR te prekogranične u EUR provodi se u skladu s terminskim rokovima NKS-a, HSVP-a, EURONKS-a, sustava Target2, odnosno drugog platnog sustava kad je za iznos platne transakcije odobren račun Banke. Odobrenje Računa Korisnika za nacionalne platne transakcije u drugim valutama od HRK i EUR, prekogranične platne transakcije u valuti različitoj od EUR i međunarodne platne transakcije na temelju ispravnih naloga za plaćanje Banka provodi isti, do sati, odobravajući Račun Korisnika s datumom valute odobrenja iz naloga za plaćanje. Ako su novčana sredstva odobrena na račun Banke neradnog dana, smatra se da je Banka primila novčana sredstva prvi Gotovinske uplate Kanal plaćanja poslovnica Banke bankomat s trenutnim pologom na račun bankomat s pologom u kuverti dnevno-noćni trezor (DNT) VREMENA PROVOĐENJA POLOGA GOTOVINE Vrijeme primitka naloga Datum izvršenja za plaćanje do kraja radnog vremena Datum valute odobrenja ili najkasnije ili najkasnije 0-24 ili najkasnije ili najkasnije 4

5 2.6. Vremena zaprimanja i provođenja naloga SWIFT MT101 i EuropeanGate naloga SWIFT MT101 NALOZI i EUROPEANGATE NALOZI Vrsta transakcije Vrijeme primitka naloga za plaćanje Datum izvršenja Datum valute odobrenja Plaćanje na račune u Banci do 16:00 Nacionalne platne Plaćanje na račune izvan Banke transakcije u kunama do 14:00 Isti dan Isti dan plaćanje (HSVP) do 16:00 Isti dan Isti dan Nacionalna platna transakcija u EUR Nacionalna platna transakcija u drugim valutama Prekogranične platne transakcije u EUR Prekogranične platne transakcije u valuti koja nije EUR i međunarodne transakcije (valuta se nalazi na tečajnoj listi Zagrebačke banke d.d. Prekogranične i međunarodne platne transakcije (valuta se ne nalazi na tečajnoj listi Zagrebačke banke d.d.) do 14:00 do 14:00, do 13:30. za MT101 zaprimljeno do 13:00 isti ili najkasnije zaprimljeno poslije 13:00 do 13:00, do 13:00, ili najkasnije za SWIFT MT101 do 14:00, do 13:30. za MT101 zaprimljeno do 13:00 zaprimljeno poslije 13: radna dana do 14:00, do 13:30, za MT101 do 9:15 5

6 Nacionalne platne transakcije u valuti HRK i EUR Nalozi za plaćanje u korist računa izvan Banke zaprimljeni u Banku nakon 14:00 sati koje banka nije bila u mogućnosti provesti na datum izvršenja provode se i dodjeljuje im se datum izvršenja sljedećeg radnog dana. Prekogranične platne transakcije u valuti EUR Hitni nalozi za prekogranično plaćanja u EUR zaprimljeni nakon 14:00 h će biti provedeni kao redovni nalozi. Kao hitni nalozi mogu se izvršavati nalozi Korisnika u valuti EUR kod kojih je iznos pojedinačnog naloga za plaćanje manji ili jednak iznosu od ,00 EUR. Prekogranične platne transakcije u valuti koja nije EUR i međunarodne platne transakcije Kao hitni nalozi mogu se izvršavati samo nalozi Korisnika u valuti HRK, EUR i USD, i to nalozi za plaćanje kod kojih je iznos pojedinačnog naloga za plaćanje manji ili jednak iznosu od ,00 EUR (USD) odnosno manji ili jednak iznosu od ,00 HRK Vremena provođenja naloga zaprimljenih putem kanala UC ebanking global Nalozi zaprimljeni putem kanala UC ebanking global zaprimaju se i izvršavaju u vremenima za izvršenje naloga putem e-zabaps/m-zabaps iz toč do 2.4. ove Satnice, osim za u korist računa primatelja u Banci koji se šalju kanalom UC ebanking subotom i nedjeljom i za koje se dodjeljuje vrijeme prvog sljedećeg radnog dana Vremena provođenja naloga SEPA izravnog terećenja Nalozi SEPA izravnog terećenja provode se terećenjem Računa Korisnika ako do 11:00 sati na datum izvršenja naloga na Računu postoji raspoloživo pokriće u valuti HRK dostatno za izvršenje naloga u cijelosti. Satnica se primjenjuje od 28. srpnja godine. srpanj

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica)

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) 14.6.2019. B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje

Више

OBRAZAC MATIČNIH PODATAKA

OBRAZAC MATIČNIH PODATAKA 1. VRIJEME ZAPRIMANJA I IZVRŠENJA NALOGA U NACIONALNOM PLATNOM PROMETU U HRK 1.1. BEZGOTOVINSKI NALOZI ZAPRIMLJENI U BANCI Izvršenje Plaćanje na račune Dani najave naloga/datum valute 24 sata 60 u Banci

Више

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 01. LIPNJA Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija po U PRIMJENI OD 01. LIPNJA 2019. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 01. lipnja 2019. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi za prijenos

Више

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija

TERMINSKI PLAN IZVRŠENJA PLATNIH TRANSAKCIJA POSLOVNIH SUBJEKATA U PRIMJENI OD 25. STUDENOG Str. 1 Terminski plan izvršenja platnih transakcija U PRIMJENI OD 25. STUDENOG 2018. Str. 1 Terminski plan platnih transakcija poslovnih subjekata u primjeni od 25. studenog 2018. I. NACIONALNE PLATNE TRANSAKCIJE U DOMAĆOJ VALUTI ODLJEVI Interni nalozi

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Ugovaranje

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima

Javna rasprava o Nacrtu odluke o transakcijskim računima Na temelju članka 74. stavaka 3. i 4. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.)

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa

Uputa o sastavljanju i dostavljanju Izvješća o podacima platnog prometa ("Narodne novine", broj 189/2004. i 127/2009.) - (neslužbeni pročišćeni tekst) - UPUTA O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU IZVJEŠĆA O PODACIMA PLATNOG PROMETA 1 SADRŽAJ 1. Obrasci na kojima se sastavlja i dostavlja

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana 1.11.2018. B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kanala Redni broj Vrsta proizvoda / usluge Visina naknade

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prom

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prom OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČE OTP BANKE DIONIČKO DRUŠTVO 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za potrošače OTP banke Hrvatska dioničko društvo

Више

Karlovačka banka d

Karlovačka banka d 1. OPĆE ODREDBE Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima građana (u nastavku teksta: Opći uvjeti) Karlovačke banke d.d. (u nastavku teksta: Banka) primjenjuju se na prava i obveze ugovorno zasnovane

Више

Microsoft Word - Telefonsko i internet bankarstvo-FWR.docx

Microsoft Word - Telefonsko i internet bankarstvo-FWR.docx OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA USLUGU TELEFONSKOG I INTERNET BANKARSTVA ZA KLIJENTE PRIVATNOG BANKARSTVA FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN I. OPĆENITO O USLUZI 1. Ovim Općim uvjetima reguliraju se prava, obveze

Више

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke po transakcijskim računima potrošača Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakc

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke po transakcijskim računima potrošača Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakc Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) je Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem

Више

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja godine OPĆE UVJETE PO

Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja godine OPĆE UVJETE PO Na temelju članka 13. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Uprava Banke donijela je dana 01. srpnja 2019. godine OPĆE UVJETE POSLOVANJA HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, DIONIČKO DRUŠTVO

Више

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima (pročišćeni tekst)

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima (pročišćeni tekst) Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet s fizičkim osobama - potrošačima (pročišćeni tekst) Pročišćeni tekst Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni promet

Више

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrva

OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrva OPĆI UVJETI OBAVLJANJA PLATNIH USLUGA ZA FIZIČKE OSOBE 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti obavljanja platnih usluga za fizičke osobe OTP banke Hrvatska dioničko društvo Zadar (u daljnjem tekstu: Opći

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

OPĆI UVJETI Info telefon: Stranica 1 od 17 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za

OPĆI UVJETI   Info telefon: Stranica 1 od 17 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Stranica 1 od 17 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za građane Superviziju i nadzor poslovanja Banke obavlja Hrvatska narodna banka u skladu s propisima kojima

Више

Sažetak odluke KLASA: /17-04/0019/02, URBROJ:

Sažetak odluke KLASA: /17-04/0019/02, URBROJ: SAŽETAK ODLUKE sastavila Hrvatska narodna banka REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA FINANCIJSKI INSPEKTORAT Služba za prekršajni postupak KLASA: 440-08/17-04/0019/02 URBROJ: 513-08-01-04-18-21 Zagreb,

Више

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČA Izdavatelj ovih Općih uvjeta je: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB 14036333877, E-mail:

Више

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK

Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača, u primjeni od godine OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAK OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA POTROŠAČA Izdavatelj ovih Općih uvjeta je: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB 14036333877, E-mail:

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama u primjeni od

Izvadak iz Odluke o naknadama u primjeni od Stranica 1/14 Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 1. lipnja 2019. I. VOĐENJE RAČUNA Otvaranje kunskih računa Tarifni broj Vrsta usluga Visina naknade 01.01.01.01.01.

Више

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja 2019. Osnovica za obračun Naknada mreža OTP Naknada mreža FINA-e 1. POSLOVI REGISTRA

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa Pojedini pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima poslovanja

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti depozitnog i transakcijskog poslovanja fizi\350kih osoba )

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti depozitnog i transakcijskog poslovanja fizi\350kih osoba ) Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba UVODNE ODREDBE Općim uvjetima transakcijskog i depozitnog poslovanja fizičkih osoba (dalje u tekstu: Opći uvjeti), Partner banka d.d. Zagreb,

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom prometu 1. Poslovi registra računa 1.1. Otvaranje računa

Више

OPĆI UVJETI Stranica 1 od 14 Info telefon: Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za

OPĆI UVJETI Stranica 1 od 14 Info telefon: Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Stranica 1 od 14 Opći uvjeti vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Poslovne subjekte Superviziju i nadzor poslovanja Banke obavlja Hrvatska narodna banka u skladu s propisima

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga fizičkim osobama potrošačima 1. UVODNE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga fizičkim osobama potrošačima 1. UVODNE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga fizičkim osobama potrošačima 1. UVODNE ODREDBE Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima i obavljanju platnih usluga

Више

ZADNJE OPĆI UVJETI POTROŠAČA studeni transakcijski računi

ZADNJE OPĆI UVJETI POTROŠAČA studeni transakcijski računi SAMOBORSKA BANKA D.D. TRG KRALJA TOMISLAVA 8 SAMOBOR Sigurnosna oznaka: Javno Datum dostave: Broj kopija: Samobor, studeni 2018. godine Na temelju članka 29. Statuta Samoborske banke d.d. i važećih zakonskih

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim u

OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim u OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim uvjetima određuju se prava i obveze pružatelja platnih

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa u nastavku podsjećamo na odredbe

Више

Memorandum mali

Memorandum mali OPĆI UVJETI VOĐENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA I PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA POSLOVNE SUBJEKTE I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE POJMOVA Članak 1. Ovim Općim uvjetima određuju se prava i obveze pružatelja platnih

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Na temelju članka 35

Na temelju članka 35 OPĆI UVJETI J&T BANKE D.D. ZA OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG PROMETA S FIZIČKIM OSOBAMA (POTROŠAČIMA) 1. UVOD Ovim Općim uvjetima uređuju se uvjeti pod kojima Banka kao pružatelj platnih usluga pruža navedene

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata docx)

(Microsoft Word - Op\346i uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata docx) Opći uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata UVODNE ODREDBE Općim uvjetima transakcijskog poslovanja poslovnih subjekata (dalje u testu: Opći uvjeti) Partner banka d.d. Zagreb uređuje osnovna

Више

Smjernice pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama

Smjernice pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama SMJERNICE pružateljima platnih usluga o informativnom dokumentu o naknadama i pojmovniku te izvješću o naknadama Zagreb, listopad 2018. SADRŽAJ 1. Uvod... 3 2. Informativni dokument o naknadama (FID)...

Више

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE eračun 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti za korištenje usluge eračun OTP banke Hrvatska dioničko društvo Zadar (u

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE eračun 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti za korištenje usluge eračun OTP banke Hrvatska dioničko društvo Zadar (u OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE eračun 1. Područje primjene 1.1. Opći uvjeti za korištenje usluge eračun OTP banke Hrvatska dioničko društvo Zadar (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti ) reguliraju poslovni

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

Naziv dokumenta

Naziv dokumenta Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe 1. Uvod Izdavatelj ovih Općih uvjeta za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) je

Више

E-ZABA UPUTE ZA KORIŠTENJE – DEVIZNO POSLOVANJE ZA PRAVNE OSOBE

E-ZABA UPUTE ZA KORIŠTENJE – DEVIZNO POSLOVANJE ZA PRAVNE OSOBE e - zaba poslovno bankarstvo PLAĆANJA, NAPLATE, DEVIZNI PRIJENOSI I KUPNJA I PRODAJA DEVIZA UPUTA ZA KORIŠTENJE SADRŽAJ 1. UVOD... 2 2. PRIJAVA u e - zaba BANKARSTVO... 2 3. STANJE RAČUNA... 4 4. PROMETI...

Више

D07 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu Visa Electron prepaid kartice Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslova

D07 Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i upotrebu Visa Electron prepaid kartice Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslova 12.8.2018. D07 Opći uvjeti poslovanja Electron prepaid kartice Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Electron prepaid kartice (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) jest Zagrebačka banka d.d., Trg

Више

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE 1. Prethodne informacije o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa Pojedini pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima poslovanja

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

ЖИРОКЛИРИНГ И БРУТО ПОРАВНАЊЕ У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ (БПРВ) ОПИС РАДА СИСТЕМА На основу Закона о Централној банци БиХ у којем стоји: Основни задаци Централ

ЖИРОКЛИРИНГ И БРУТО ПОРАВНАЊЕ У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ (БПРВ) ОПИС РАДА СИСТЕМА На основу Закона о Централној банци БиХ у којем стоји: Основни задаци Централ ЖИРОКЛИРИНГ И БРУТО ПОРАВНАЊЕ У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ (БПРВ) ОПИС РАДА СИСТЕМА На основу Закона о Централној банци БиХ у којем стоји: Основни задаци Централне банке који се извршавају под надлежношћу њеног Управног

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Opće odredbe 1. Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb (u daljnjem tekstu Banka) u poslovanju s doma

Opće odredbe 1. Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb (u daljnjem tekstu Banka) u poslovanju s doma Opće odredbe 1. Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb (u daljnjem tekstu Banka) u poslovanju s domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama (u daljnjem

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju prava, obveze

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

edited

edited UPUTE ZA KORISNIKE INTERNET BANKARSTVO ZA POSLOVNE SUBJEKTE PLAĆANJA Zagreb, lipanj 2019. SADRŽAJ: SIGURNOSNO UPOZORENJE... 2 KOJA PLAĆANJA JE MOGUĆE OBAVITI PUTEM PBZCOM@NET-a?... 3 NACIONALNA PLAĆANJA

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE USLUGE OTP M-BUSINESS ZA POSLOVNE SUBJEKTE 1. Uvod 1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju prava, obveze

Више

Zahtjev/Projekt: [oznaka zahtjeva/projekta]

Zahtjev/Projekt: [oznaka zahtjeva/projekta] PRAVILA HRK SCT SHEME (verzija 1.3, primjena 18.11.2019.) Sadržaj: 1 PREGLED VERZIJE DOKUMENTA... 4 2 REFERENTNA DOKUMENTACIJA... 5 3 RJEČNIK KRATICA I POJMOVA... 5 4 UVOD... 6 4.1 SEPA... 6 4.2 HRK SCT

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

KARLOVAČKA BANKA

KARLOVAČKA BANKA 1. OPĆE ODREDBE Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Opći uvjeti) Karlovačke banke d.d. Karlovac (u nastavku teksta: Banka) primjenjuju se na prava

Више

Info telefon: Lipanj Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja TARIFNI BROJ VRSTA U

Info telefon: Lipanj Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja TARIFNI BROJ VRSTA U Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja 2012. I. OTVARANJE RAČUNA Otvaranje kunskih računa 01.01.01.01.01. Otvaranje kunskog tekućeg računa 01.01.01.01.02. Otvaranje kunskog

Више

OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE MASTERCARD CONTACTLESS PREPAID KARTICE OTP BANKE d.d. A. OBJAŠNJENJE POJMOVA Opći uvjeti Opći uvjeti za izdavanj

OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE MASTERCARD CONTACTLESS PREPAID KARTICE OTP BANKE d.d. A. OBJAŠNJENJE POJMOVA Opći uvjeti Opći uvjeti za izdavanj OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE MASTERCARD CONTACTLESS PREPAID KARTICE OTP BANKE d.d. A. OBJAŠNJENJE POJMOVA Opći uvjeti Opći uvjeti za izdavanje i korištenje MasterCard contactless prepaid kartice

Више

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača B16 Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke ban

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača B16 Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke ban Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača 1.7.2017. B16 Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima potrošača (u daljnjem

Више

PODACI O VODITELJU OBRADE: Karlovačka banka d.d. Ivana Gorana Kovačića Karlovac Telefon: PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTI

PODACI O VODITELJU OBRADE: Karlovačka banka d.d. Ivana Gorana Kovačića Karlovac Telefon: PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTI PODACI O VODITELJU OBRADE: Karlovačka banka d.d. Ivana Gorana Kovačića 1 47000 Karlovac Telefon: 047 417 500 info@kaba.hr PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA: Karlovačka banka d.d. Službenik

Више

(Microsoft Word - 1.Op\346i uvjeti)

(Microsoft Word - 1.Op\346i uvjeti) KARLOVAČKA BANKA d.d. Uprava Banke OU- 2016/149/19 Temeljem članka 48. Statuta Karlovačke banke d.d. Karlovac, Uprava Banke na sjednici od 27. srpnja 2016. godine donijela je OPĆE UVJETE KORIŠTENJA ELEKTRONIČKOG

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d. Područje poslovanja s građanstvom (potrošačima) REDNI BROJ VRSTE USLUGE VISINA NAKNADE TRANSA

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d. Područje poslovanja s građanstvom (potrošačima) REDNI BROJ VRSTE USLUGE VISINA NAKNADE TRANSA Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d. Područje poslovanja s građanstvom (potrošačima) REDNI BROJ VRSTE USLUGE VISINA NAKNADE TRANSAKCIJSKI RAČUNI POTROŠAČA (MULTIVALUTNI) VOĐENJE RAČUNA

Више

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA 1.1.1. Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate, isplate, upis naloga bez naknade 1.1.2. Oglašavanje

Више