Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL"

Транскрипт

1 Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko društvo Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b Novi Beograd Srbija Tel: +381 (0) Fax: +381 (0) Info tel: +381 (0) Upisani kapital: ,00 RSD Uplaćeni kapital: ,00 RSD SWIFT: SOGYRSBG; APR: Račun kod NBS: PIB: ; Matični broj:

2 PRAVNA LICA I PREDUZETNICI Računi Otvaranje platnog računa RSD/FC tekući račun Otvaranje platnog računa sa posebnom namenom Otvaranje i administracija Escrow računa 1% od vrednosti ugovora, min RSD Gašenje računa na zahtev klijenta (po računu) 1 Vođenje platnog računa - paket Biznis Klasik 395 RSD mesečno Vođenje platnog računa - paket Biznis Praktik 595 RSD mesečno Vođenje platnog računa - paket Biznis Prestiž RSD mesečno Vođenje platnog računa - paket Sinhro RSD mesečno 1 Gašenje računa za preduzetnike bez naknade; gašenje računa pri raskidu okvirnog ugovora se ne naplaćuje. 2 Korišćenje Paketa Sinhro je moguće samo za preduzetnike, uz uslov da klijent kao fizičko lice koristi paket Praktik/Prestiž. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji Opšta tarifa i Sinhro paket 3 Na račun drugog pravnog lica 125 RSD 0,03%, min 25, max 400 RSD Nalozi do RSD 125 RSD 0,06% min 50 RSD Paket Biznis Klasik Na račun drugog pravnog lica 105 RSD 25 RSD Nalozi do RSD 105 RSD 50 RSD Paket Biznis Praktik Na račun drugog pravnog lica 105 RSD 20 RSD Nalozi do RSD 105 RSD 45 RSD Paket Biznis Prestiž Na račun drugog pravnog lica 105 RSD 15 RSD Nalozi do RSD 105 RSD 35 RSD 3 Nalozi klijenata korisnika paketa Sinhro uneti kroz e-banking aplikaciju za fizička lica se tarifiraju prema Tarifi naknada i troškova za sektor poslova sa fizičkim licima. 4 Papirni nalozi do 13h, elektronski nalozi do 14h. Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u devizama Prenos na drugo pravno lice 5 Papirni nalozi Elektronski nalozi U evrima s deviznog tekućeg računa u evrima 0,5%, min 1.500, max RSD 0,25%, min 1.000, max 2 Sa deviznog računa 0,5%, min 1.500, max RSD 0,25%, min 1.000, max 2 Sa dinarskim pokrićem 0,5%, min 1.500, max RSD 0,25%, min 1.000, max 2 U korist dinarskih računa nerezidenata 0,5%, min 1.500, max RSD 0,25%, min 1.000, max 2 Po posebnim aranžmanima Prijem Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima Prijem novčanih sredstava u korist deviznih računa kod Banke Prijem sa Kosova i Metohije u RSD Prijem sa Kosova i Metohije u RSD pre prijema sredstava iz NBS Prodaja strane valute ka NBS za prilive od donacija Prenos u okviru istog pravnog lica Na račun u Banci Na račun kod druge domaće banke 5 0,15%, min 0,30%, min 0,30%, min RSD 0,30%, min 1.500, max RSD Strana 2 od 7

3 Plaćanje akontacije i razlike po konačnom obračunu za službeni put 6 Na račun u Banci Na račun van Banke 5 Ostale naknade SWIFT za platne naloge Izmena naloga za devizno plaćanje zbog neispravnih osnovnih elemenata naloga Popunjavanje obrazaca, izdavanje potvrda i kopija izvoda Slanje čekova i menica na naplatu 5 Devizna plaćanja iz obeleženih tarifnih stavova podležu dodatnoj nakandi za SWIFT od 300 RSD. Poslovanje sa gotovim novcem RSD Uplata gotovog novca na račun podnošenjem naloga za uplatu polaganje na blagajni Uplata gotovog novca na račun podnošenjem naloga za uplatu polaganje putem Express cash usluge Uplata gotovog novca na račun podnošenjem naloga za uplatu - polaganje gotovine na depozitnom uređaju Prikupljanje i obrada gotovine Isplata gotovog novca s računa podnošenjem naloga za isplatu Zamena oštećenog i vanopticajnog novca 6 za preduzetnike 700 RSD po korisniku sredstava RSD po korisniku sredstava 300 RSD RSD + troškovi korespondentske banke 500 RSD po primerku 0,50%, min RSD 0,12%, min 75 RSD 0,08%, min 200 RSD 0,5%, min 100 RSD 6 Strana valuta Uplata efektivnog stranog novca Isplata gotovog novca s računa podnošenjem naloga za isplatu Zamena oštećenog i vanopticajnog novca 0,5%, min 700 RSD 6 5% od nominalne vrednosti, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS koji važi na dan izvršenja transakcije Elektronski servisi biznis e-banking Elektronsko bankarstvo za jednog korisnika u okviru paketa Elektronsko bankarstvo za jednog korisnika van paketa usluga Elektronsko bankarstvo za dodatne korisnike Zamena ili poništenje sertifikata pre isteka 12 meseci od njegovog izdavanja biznis m-banking Mobilno bankarstvo Hal E-Bank Elektronsko bankarstvo za do dva korisnika van paketa usluga Elektronsko bankarstvo po dodatnom korisniku Elektronsko bankarstvo Hal E-Bank Web Korišćenje B2B rešenja u okviru Hal E-Bank usluge po računu Izdavanje ili zamena korisničkog sertifikata (kartica / USB) Elektronske SWIFT usluge Paket elektronskih SWIFT usluga: 7 MT940/MT942 via SWIFT, MT940 via /hal E-Bank, prijem i obrada MT101 naloga Dodatni račun u okviru paketa SWIFT usluga 8 MT940 via SWIFT van paketa MT942 via SWIFT van paketa MT940 via / Hal E-Bank van paketa Prijem MT101 naloga putem SWIFT mreže van paketa Telefonsko i SMS bankarstvo Mobilia SMS obaveštenja (o platnim transakcijama, uplatama, isplatama, stanju po računu, mesečnom dugu po kreditnoj kartici) Mobilia slanje upita SMS porukom Vocalia 7 Uključuje 5 klijentovih računa koji mogu da koriste sve usluge u okviru paketa. 8 Račun se dodaje u paket i dostupan je za sve usluge u okviru paketa. 350 RSD mesečno 100 RSD mesečno po korisniku RSD mesečno 100 RSD mesečno 500 RSD mesečno RSD RSD mesečno RSD mesečno 9 RSD po obaveštenju 8,4 RSD + cena SMS poruke po tarifi mobilnog operatera po upitu 200 RSD mesečno Menice i ovlašćenja Registracija menica i ovlašćenja na šalteru Banke Registracija menica i ovlašćenja putem elektronskih platformi Registracija menica i ovlašćenja ako je Banka kreditor Brisanje menica i ovlašćenja registrovanih preko Banke Interna naplata menica i ostalih platnih instrumenata 100 RSD po jedinici 20 RSD po jedinici min 60, max RSD 100 RSD po instrumentu uvećano za naknadu za papirni nalog za bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji Strana 3 od 7

4 Eksterna naplata menica i ostalih platnih instrumenata Ostale naknade i troškovi 200 RSD po instrumentu uvećano za naknadu za papirni nalog za bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji Izdavanje raznih potvrda 500 RSD po potvrdi Posebni izveštaji na zahtev klijenta, min Izdavanje i overa brisovnih dozvola RSD Neopravdane reklamacije 9 Pismo obaveštenja i upozorenja 250 RSD po pismu 10 Pismo opomene pred raskid ugovora po pismu 10 9 Troškovi reklamacije za preduzetnike se ne naplaćuju. 10 za pravna lica. Platne kartice Transakcije u RSD Debitne kartice Kreditne kartice bankomatima i u ekspoziturama SGS 3% od iznosa transakcije, minimum 300 RSD bankomatima drugih banaka 195 RSD po transakciji 3% od iznosa transakcije, minimum 300 RSD Isplata gotovog novca korišćenjem platne kartice u ekspoziturama drugih banaka 350 RSD po transakciji 3% od iznosa transakcije, minimum 300 RSD Plaćanje karticom na prodajnom mestu trgovca Provera stanja na bankomatima SGS Provera stanja na bankomatima drugih banaka 35 RSD po upitu Transakcije u stranoj valuti Debitne kartice 11 Kreditne kartice 3% od iznosa transakcije u dinarskoj protivvrednosti, 5 EUR po transakciji bankomatima minimum 300 RSD 3% od iznosa transakcije u dinarskoj protivvrednosti, 10 EUR po transakciji šalteru banke minimum 300 RSD Plaćanje karticom na prodajnom mestu trgovca Provera stanja na bankomatima 0,50 EUR po upitu 0,50 EUR po upitu u dinarskoj protvvrednosti po prodajnom kursu za devize 11 Za debitne kartice vezane isključivo za RSD račun naknada iz Tarife naknada se konvertuje u RSD po srednjem kursu NBS na dan zaduženja računa. Limiti Debitne kartice 12 Kreditne kartice Plaćanje u zemlji Do visine mesečnog limita za svaku pojedinačnu karticu i do visine iznosa sredstava na namenskom ili tekućem dinarskom računu Do visine mesečnog limita unapred definisanog za svaku pojedinačnu karticu i do raspoloživog limita kartica i raspoloživog kompanijskog limita Maksimalno RSD dnevno a u okviru Podizanje gotovine u zemlji raspoloživog mesečnog limita kartice i sredstava na računu Do visine mesečnog limita za svaku pojedinačnu Plaćanje u inostranstvu karticu i do visine iznosa sredstava na namenskom EUR računu 250 EUR maksimalno po transakciji i EUR Podizanje gotovine u inostranstvu maksimalno dnevno, a u okviru raspoloživog mesečnog limita kartice i sredstava na računu 12 Za debitne kartice vezane isključivo za RSD račun primenjuju se dinarski limiti za podizanje gotovine u stranoj valuti. Maksimalno RSD dnevno a u okviru raspoloživog limita kartice i raspoloživog kompanijskog limita Do visine mesečnog limita unapred definisanog za svaku pojedinačnu karticu i do raspoloživog limita kartica i raspoloživog kompanijskog limita Maksimalno RSD dnevno a okviru raspoloživog limita kartice i raspoloživog kompanijskog limita Ostale naknade Izdavanje debitne kartice Izdavanje kreditne kartice Reizdavanje PIN broja Reklamacije opravdane Reklamacije neopravdane + stvarni troškovi reklamacionog postupka 13 Zamena plastike Promena PIN broja na bankomatima 150 RSD Izrada kartice po hitnom postupku na zahtev korisnika RSD Naknada za izgubljenu/ukradenu karticu RSD Održavanje debitne kartice van paketa 200 RSD mesečno Održavanje kreditne kartice 395 RSD mesečno Dostava PINa putem SMS poruke Usluga se tarifira od strane mobilnog operatera u Srbiji 5 RSD + PDV + cena SMS poruke po poslatoj SMS poruci 13 Troškovi reklamacije za preduzetnike se ne naplaćuju. Prihvatanje platnih instrumenata na prodajnim mestima Prihvatanje platnih kartica na prodajnom mestu 0%-5% od iznosa plaćanja na prodajnom mestu Prihvatanje instant transfera odobrenja na prodajnom mestu 0%-5% od iznosa plaćanja na prodajnom mestu Ostvaren promet po terminalu Mesečna naknada za korišćenje i održavanje POS terminala (po terminalu) RSD / mesečno RSD / mesečno 500 RSD Preko RSD / mesečno Korišćenje bežičnog (GSM-GPRS) POS terminala 575 RSD bez obzira na ostvaren promet 14 Naknade su izražene bez PDV. Krediti Dozvoljeno prekoračenje računa Administrativni trošak odobrenja kredita Naknada za prevremenu otplatu kredita Naknada za neispunjenje ugovorenog platnog prometa 0% - 0,5% od iznosa dozvoljenog prekoračenja 0% - 1% od iznosa kredita 2% na ostatak duga (minimum ) za pravna lica 0 1% na iznos koji se prevremeno otplaćuje za preduzetnike 0,5% od iznosa kredita Pribavljanje odobrenja i registracija kreditnih poslova sa inostranstvom kod Narodne Banke Srbije Strana 4 od 7

5 Registracija prijave o zaključenom kreditnom poslu zaduženja i odobrenja u inostranstvu Preuzimanje obaveze vođenja administrativnih poslova sa NBS po kreditnom poslu registrovanom kod NBS preko druge banke Obaveštavanje NBS o korišćenju ili otplati kredita- Popunjavanje formulara, sa uključenom kalkulacijom Izjava banke u vezi sa kreditnim poslovima sa inostranstvom registrovanim kod NBS, Potvrda o ostatku duga Paketi koji nisu više u ponudi Banke Vođenje platnog računa Vođenje platnog računa paket Mikro račun Vođenje platnog računa paket Mikro paket Vođenje platnog računa paket Tandem basic Vođenje platnog računa paket Tandem full Vođenje platnog računa paket Classic Vođenje platnog računa paket Business v.1 Vođenje platnog računa paket Business v.2 Vođenje platnog računa paket Exclusive Vođenje platnog računa paket Premium Vođenje platnog računa paket Clipro basic Vođenje platnog računa paket Clipro full Vođenje platnog računa paket NGO Classic Vođenje platnog računa paket NGOe Vođenje platnog računa paket NGO Business RSD + PDV RSD + PDV + PDV + PDV 305 RSD mesečno 505 RSD mesečno 400 RSD mesečno 735 RSD mesečno 850 RSD mesečno RSD mesečno 975 RSD mesečno RSD mesečno RSD mesečno 400 RSD mesečno 800 RSD mesečno mesečno 700 RSD mesečno 800 RSD mesečno FIZIČKA LICA REGISTROVANA KAO POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA 15 Računi Otvaranje i vođenje namenskog računa za subvenciju Krediti Industrijom mleka i mlečnih proizvoda IMLEK a.d. Beograd za finansiranje kupovine junica iz uvoza i kupovine opreme za izmuzišta Industrijom mleka i mlečnih proizvoda IMLEK a.d. Beograd za finansiranje izgradnje objekata JTI Senta a.d. za finansiranje osnovnih sredstava Fabrikom šećera Te-to a.d. Senta za finansiranje osnovnih sredstava Naknada za prevremenu otplatu kredita Ostale naknade i troškovi Pismo obaveštenja i upozorenja Pismo opomene pred raskid ugovora 15 Za sve proizvode i usluge koje nisu gore navedene primenjuje se Tarifa naknada za fizička lica. 0,4% od iznosa kredita 0,5% od iznosa kredita 0,35% od iznosa kredita 0,5% od iznosa kredita 0 1% na iznos koji se prevremeno otplaćuje 250 RSD po pismu po pismu Strana 5 od 7

6 PRAVNA LICA Dokumentarno poslovanje i garancije Dokumentarna naplata Dokumentarna naplata po uvozu i izvozu Uručenje ili vraćanje dokumenata bez plaćanja, izmene Pribavljanje akcepta po menici Protest menica po menici Čuvanje menica u depou Transportna dokumenta vučena na banku - prenos vlasništva (indosiranje ili izjava) Akreditivi 16 Nostro (uvozni) akreditivi Otvaranja akreditiva Naknada za svaki kvartal Izmena povećanje iznosa uvoznog akreditiva Plaćanje Obezbeđenje konfirmacije (kvartalno uvećano za troškove) Transportna dokumenta vučena na banku prenos vlasništva (indosiranje ili izjava) Loro (izvozni) akreditivi Izmena povećanje iznosa izvoznog akreditiva Prenos akreditiva (reeksport) Prosleđivanje akreditiva na drugu banku Preuzimanje obaveza konfirmiranjem Nestandardne vrste akreditiva Preliminarni pregled dokumenata Garancije 16 Nostro garancije i obavezujuća pisma o nameri Odobravanje izdavanja garancija, obavezujućih pisama o nameri i godišnja obnova Kvartalna provizija za garancije i obavezujuća pisma o nameri 100% gotovinski depozit Kvartalna provizija za garancije i obavezujuća pisma o nameri bez pokrića Izmena povećanje iznosa i godišnja obnova Izmene Protest po garanciji i obavezujućem pismu o namerama Konfirmacija ili izdavanje nostro garancije na osnovu kontra garancije ino-banke Kontragarancije Odobravanje izdavanja kontragarancije Protest po garanciji Loro garancije Preavizo Izmena povećanje iznosa garancije Izmene uslova / oslobađanje garancije Protestvovanje garancije, uključujući slanje dokumenata radi naplate Konfirmacija ili izdavanje nostro garancije na osnovu kontra garancije ino-banke Nestandardne garancije Autentifikacija garancija na zahtev klijenta Avaliranje menica Odobrenje menica Protest po menici 16 Ili u skladu sa tarifom koja je definisana u kreditnom fajlu. 0,25%, min RSD, max RSD jednokratno 0,10%, min, max RSD 0,20%, min jednokratno 0,80%, min 0,20%, min 0,10%, min RSD, max RSD 0,10%, min, max RSD 0,20%, min jednokratno 0,20%, min, max RSD 0,20%, min RSD jednokratno 0,45%, min 0,75%, min 0,50%, min RSD 0,45%, min 0,75%, min 1,00%, min RSD jednokratno 0,45%, min 0,75%, min 1,00%, min RSD Ostalo Naknada za izdavanje neobavezujućeg pisma o nameri DHL i drugi troškovi SWIFT za otvaranje akreditiva i garancije Usluge konsaltinga (u zavisnosti od vremena) Ekspertize poslovnih planova i programa Dodatna naknada za hitne zahteve (u roku od jednog dana) Priprema drafta garancije ili akreditiva na zahtev klijenta Izdavanje potvrda o vanbilansnim stavkama (npr. za reviziju ) Odustajanje od već pripremljenog zahteva Hitni zahtevi, urgencije i prenos poruka po nalogu klijenta Po fakturi 500 RSD Minimum NAPOMENA: Sve naknade se naplaćuju pre ili istovremeno sa izvršenjem naloga ili usluga. Naknade koje se obračunavaju tromesečno, obračunavaju se i plaćaju unapred. Svako započeto tromesečje se računa kao celo. U slučajevima kada se iz bilo kog razloga akreditiv ne iskoristi u celosti ili se garancija vrati pre isteka roka važnosti, naplaćena provizija se ne vraća. Kod terminskih akreditiva provizija se obračunava do isteka obaveze plaćanja. Banka zadržava pravo izmene Tarife, bez prethodne najave. Banka može, u zavisnosti od procene rizika i/ili iznosa specifične transakcije i obima platnog prometa klijenta sa bankom, ugovarati i naknade koje odstupaju od predviđenih u Tarifi. Strana 6 od 7

7 PREDUZETNICI Dokumentarno poslovanje i garancije Dokumentarna naplata Dokumentarna naplata po uvozu i izvozu Uručenje ili vraćanje dokumenata bez plaćanja, izmene Pribavljanje akcepta po menici Protest menica po menici Čuvanje menica u depou Transportna dokumenta vučena na banku prenos vlasništva (indosiranje ili izjava) Akreditivi 18 Nostro (uvozni) akreditivi Otvaranja akreditiva Naknada za svaki kvartal Izmena povećanje iznosa uvoznog akreditiva Plaćanje Obezbeđenje konfirmacije (kvartalno uvećano za troškove) Transportna dokumenta vučena na banku prenos vlasništva (indosiranje ili izjava) Loro (izvozni) akreditivi Izmena povećanje iznosa izvoznog akreditiva Prenos akreditiva (reeksport) Prosleđivanje akreditiva na drugu banku Preliminarni pregled dokumenata Garancije 18 Nostro garancije i obavezujuća pisma o nameri Odobravanje izdavanja garancija, obavezujućih pisama o nameri i godišnja obnova Kvartalna provizija za garancije i obavezujuća pisma o nameri 100% gotovinski depozit Kvartalna provizija za garancije i obavezujuća pisma o nameri bez pokrića Izmena povećanje iznosa i godišnja obnova Protest po garanciji i obavezujućem pismu o namerama Kontragarancije Odobravanje izdavanja kontragarancije Protest po garanciji Loro garancije Izmena povećanje iznosa garancije Protestvovanje garancije, uključujući slanje dokumenata radi naplate Autentifikacija garancija na zahtev klijenta Avaliranje menica Odobrenje menica Protest po menici 18 Ili u skladu sa tarifom koja je definisana u kreditnom fajlu Ostalo Naknada za izdavanje neobavezujućeg pisma o nameri DHL i drugi troškovi SWIFT za otvaranje akreditiva i garancije Dodatna naknada za hitne zahteve (u roku od jednog dana) Priprema drafta garancije ili akreditiva na zahtev klijenta Izdavanje potvrda o vanbilansnim stavkama (npr. za reviziju ) Odustajanje od već pripremljenog zahteva Hitni zahtevi, urgencije i prenos poruka po nalogu klijenta 0,25%, min RSD, max RSD jednokratno 0,10%, min, max RSD 0,20%, min jednokratno 0,80%, min 0,20%, min 0,10%, min RSD, max RSD 0,10%, min, max RSD 0,20%, min jednokratno 0,20%, min, max RSD 0,20%, min RSD jednokratno 0,45%, min 0,75%, min 0,50%, min RSD 0,45%, min 0,75%, min 1%, min RSD jednokratno 3,000 RSD 0,45%, min 0,75%, min 1%, min RSD 3,000 RSD Po fakturi 500 RSD NAPOMENA: Sve naknade se naplaćuju pre ili istovremeno sa izvršenjem naloga ili usluga. Naknade koje se obračunavaju tromesečno, obračunavaju se i plaćaju unapred. Svako započeto tromesečje se računa kao celo. U slučajevima kada se iz bilo kog razloga akreditiv ne iskoristi u celosti ili se garancija vrati pre isteka roka važnosti, naplaćena provizija se ne vraća. Kod terminskih akreditiva provizija se obračunava do isteka obaveze plaćanja. Ukoliko je potrebno, aneksom ugovora Banka sa klijentom posebno ugovara naknade za: Preuzimanje obaveza konfirmiranjem kod Loro (izvoznih) akreditiva, Nestandardne vrste akreditiva, Obezbeđenje konfirmacije ino-banke ili izdavanje garancije ino-banke na osnovu Nostro kontra garancije, Preuzimanje obaveze konfirmiranjem garancije ili izdavanje nostro garancije na bazi loro kontra garancije, Nestandardne garancije, Usluge konsaltinga i Ekspertize poslovnih planova i programa. Strana 7 od 7

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima Datum objave 24.05.2017. Datum primene: 01.08.2017. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE 1 SADRŽAJ

Више

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od )

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od ) Datum objave: 10.07.2017. Datum primene: 25.07.2017 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 1 SADRŽAJ I. PRAVNA LICA... 4 I.1 DINARSKI PLATNI PROMET...

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. Београд

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

Tarifnik- Izvod iz akta Banke o tarifi OD-KE-F-002 Ver MasterCard Standard Izdavanje kreditne kartice: - Izdavanje kreditne kartice - Van pa

Tarifnik- Izvod iz akta Banke o tarifi OD-KE-F-002 Ver MasterCard Standard Izdavanje kreditne kartice: - Izdavanje kreditne kartice - Van pa Tarifnik Izvod iz akta Banke o tarifi ODKEF002 Ver. 26042019 MasterCard Standard Van paketa U okviru paketa Banke Drugih banaka U zemlji: na bankomatu Banke na bankomatu druge banke U inostranstvu: na

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Ugovaranje

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom prometu 1. Poslovi registra računa 1.1. Otvaranje računa

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више