ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј I ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФС СРБИЈЕ СА 6. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј I ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФС СРБИЈЕ СА 6. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ"

Транскрипт

1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј I ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФС СРБИЈЕ СА 6. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ a) ОДЛУКЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СЛУЖБЕНА ЛИЦА 1. ОДЛУКА О ЛИСТИ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА НА УТАКМИЦАМА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2019/ ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛИСТИ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2019/ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ И КУПА СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2019/

2 СТРАНА 2 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ ОДЛУКАО О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА И ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2019/ ОДЛУКА О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ И ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА б) ОДЛУКЕ 1. ОДЛУКА О ПОПУЊАВАЊУ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ФУДБАЛУ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2019/ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ИЗНОСА ТАКСИ УТВРЂЕНИХ ПРОПИСИМА ФС СРБИЈЕ ОДЛУКА О ИГРАЧИМА СТАРИЈИМ ОД ПРОПИСАНОГ ГОДИШТА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НАСТУПА У ОМЛАДИНСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ II ОДЛУКА АРБИТРАЖНОГ СУДА ФС СРБИЈЕ III РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБА... 23

3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 3 На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У О ЛИСТИ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА НА УТАКМИЦАМА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2019/2020 I. ЛИСТА СУДИЈА Члан 1. ДРУГА ГРУПА Р. б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО БОРАВКА ДАТ. РОЂЕЊА 1. Трифковић Дејан Београд Срећковић Марко Крагујевац Радаковић Никола Нови Сад Остраћанин Станко Краљево Стојановић Андрија Београд Митић Милан Лесковац Манојловић Далибор Књажевац Јеринић Данило Београд Матић Давид Нови Сад Томић Павле Београд ТРЕЋА ГРУПА Р. б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО БОРАВКА ДАТ. РОЂЕЊА 1. Мијајловић Борко Јагодина

4 СТРАНА 4 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ Илић Павле Крагујевац Марко Делибашић Врбас ' Ивковић Марко Лајковац Стаменковић Иван Београд Зељковић Небојша Црвенка Живановић Милош Београд Стефановић Милан Београд Никитовић Иван Чачак Стефан Ћирић Пирот Николић Данило Ловћебац II. ЛИСТА ПОМОЋНИХ СУДИЈА ДРУГА ГРУПА Р. б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО БОРАВКА ДАТ. РОЂЕЊА 1. Хармат Атила Суботица Здравковић Миодраг Ражањ Божовић Горан Београд Милосављевић Никола Београд Богићевић Горан Београд Милићевић Милоје Прокупље Крстић Иван Београд Караџић Милош Београд Ловре Илија Нови Сад Николић Драган Пожаревац Пешовић Милан Краљево Радоичић Ненад Београд Јовановић Милорад Љиг Милићевић Милош Александровац Мишић Миљан Зрењанин Новаковић Новак Београд

5 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 5 ТРЕЋА ГРУПА Р. б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО БОРАВКА ДАТ. РОЂЕЊА 1. Микалачки Иван Зрењанин Митић Милош Сврљиг Марјановић Александар Деспотовац Ријавец Никола Врбас Владић Алекса Шид Цветковић Иван Београд Тубић Његош Крагујевац Благојевић Иван Параћин Божовић Бошко Пирот Зафировић Јасмина Врање Боровић Никола Београд Антић Никола Ниш Радић Петар Нови Сад Небојша Савић Ужице Марко Живковић Крагујевац Јовановић Џајић Немања Уб Крстић Слободан Ниш III. ПОСМАТРАЧИ СУЂЕЊА ПРВА ЛИГА СРБИЈА Р. б. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ГОДИШТЕ МЕСТО 1. Павловић Бранко 1971 Зрењанин 2. Тувеџић Славко 1952 Инђија 3. Живковић Саша 1970 Петроварадин 4. Шипчић Зоран 1960 Београд 5. Вукадиновић Миленкo 1971 Београд 6. Радовановић Драган 1958 Београд 7. Аксентијевић Миливоје 1957 Шабац 8. Сантрач Дејан 1976 Павлиш 9. Марушић Светислав 1969 Краљево

6 СТРАНА 6 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ Мркић Иван 1971 Косовска Митровица 11. Горан Јовановић 1968 Смедерево 12. Четник Стеван 1959 Београд 13. Анђелковић Жарко 1969 Крушевац 14. Маринковић Горан 1969 Соко Бања 15. Јекнић Михајло 1963 Београд 16. Сандић Зоран 1969 Лајковац 17. Савић Здравко 1959 Бачка Топола 18. Станковић Драгомир 1972 Београд 19. Обрадовић Срђан 1976 Јагодина 20. Веселиновић Слободан 1970 Ваљево 21. Милутиновић Срђан 1975 Ниш Члан 2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС Фудбал. ПРЕДСЕДНИК Славиша Кокеза, с.р.

7 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 7 На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а у складу са предлогом Судијске комисије ФС Србије, Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛИСТИ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2019/2020 Члан 1. У Одлуци о листи судија, помоћних судија и посматрача суђења на утакмицама Супер лиге у такмичарској сезони 2019/2020 (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни број 11/2019), допуњује се члан 1. тачка II насловљена са:,,листа ПОМОЋНИХ СУДИЈА, тако што се у табели насловљеној са:,,прва ГРУПА, после алинеје 24, додају следеће алинеје: 25. Грујић Јован Ниш Војнић Стефан Бољевац Члан 2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС Фудбал. ПРЕДСЕДНИК Славиша Кокеза, с.р.

8 СТРАНА 8 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 На основу члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС Фуд- бал, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФОРМИРАЊА ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ И КУПА СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2019/2020 Члан 1. У члану 3. ставу 1. Одлуке о начину формирања листе делегата ФС Србије на утакмицама Супер лиге, Прве лиге и Купа Србије за такмичарску сезону 2019/2020 (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни број 9/2019), речи:,,32 делегата замењују се речима:,,36 делегата. Члан 2. Члан 3. став 2. Одлуке о начину формирања листе делегата ФС Србије на утакмицама Супер лиге, Прве лиге и Купа Србије за такмичарску сезону 2019/2020, мења се тако да гласи:,,извршни одбор ФС Србије на предлог председника и генералног секретара ФС Србије, увршћује на листу делегата ФС Србије 15 истакнутих фудбалских радника, како би се листа делегата попунила до укупног броја од 36 делегата.

9 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 9 Члан 3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФСС,,Фудбал. ПРЕДСЕДНИК Славиша КОКЕЗА, с.р.

10 СТРАНА 10 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 На основу члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС Фуд- бал, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и Одлуке о начину формирања Листе делегата ФС Србије на утакмицама Супер лиге, Прве лиге и Купа Србије за такмичарску сезону 2019/2020 (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 9/2019 и 12/2019), а на основу предлога поднетих од Председника ФС Србије и Генералног секретара ФС Србије, Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ ЛИСТИ ДЕЛЕГАТА ФС СРБИЈЕ НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ, ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈА И ФУДБАЛСКОГ КУПА СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2019/2020 Члан 1. У члану 1. ставу 1. Одлуке о јединственој листи делегата ФС Србије на утакмицама Супер лиге, Прве лиге Србија и фудбалског Купа Србије за такмичарску сезону 2019/2020 (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни број 11/2019), после тачке 21. додају се нове тачке које гласе: 22. Ковачевић Љубомир, 23. Варагић Жељко, 24. Бабић Ратомир, 25. Николић Иван,

11 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА Елезовић Радомир, 27. Караси Станислав, 28. Јанковић Миодраг, 29. Лукић Часлав, 30. Младеновић Владан, 31. Милошевић Благоје, 32. Томић Душан, 33. Рончевић Родољуб, 34. Марић Момчило, 35. Стојаковић Бранко, 36. Пешић Иван.. Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС Фудбал. ПРЕДСЕДНИК Славиша КОКЕЗА, с.р.

12 СТРАНА 12 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС,,Фудбал, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У О НАКНАДАМА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА НА УТАКМИЦАМА СУПЕР ЛИГЕ И ПРВЕ ЛИГЕ,,СРБИЈА Члан 1. Заједница фудбалских клубова Супер лиге и Прве лиге Србија, службеним лицима одређеним да обављају службене дужности на утакмицама Супер лиге и Прве лиге Србија исплаћује накнаде у следећим износима: Р.бр. Службена лица Утакмице Супер лиге Утакмице Прве лиге "Србија" 1. Судије , ,00 2. Помоћне судије , ,00 3. Четврти судија , ,00 4. Супер контролор и , ,00 стручни посматрач суђења 5. Делегат , ,00 6. Контролор за безбедност , ,00

13 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 13 Члан 2. Судије, помоћне судије, четврти судија, супер контролор и стручни посматрач суђења Супер лиге и Прве лиге, као и делегат и контролор за безбедност Супер лиге и Прве лиге, уплаћују 10% од наплаћених такси за стручно усавршавање и друге облике едукације на текући рачун Фудбалског савеза Србије бр у року од ДВА ДАНА од одигране утакмице са назнаком УПЛАТА ТАКСЕ са позивом на број 651/03. Члан 3. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о накнадама службеним лицима на утакмицама Супер лиге и Прве лиге Србије (Службени лист ФСС,,Фудбал, број 13/2012). Члан 4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС Фудбал, а примењиваће се од почетка такмичарске сезоне 2019/2020. ПРЕДСЕДНИК Славиша КОКЕЗА, с.р.

14 СТРАНА 14 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2017 и 7/2019) и члана 29. Пропози- ција такмичења за првенство Прве лиге Србије у фудбалу за такмичарску сезону 2019/2020, водећи рачуна о интересима развоја фудбалског спорта у Србији, Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној године донео је О Д Л У К У О ПОПУЊАВАЊУ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ФУДБАЛУ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2019/2020 Члан 1. У Прву лигу Србије у фудбалу у такмичарској сезони 2019/2020, на упражњено место улази следећи фудбалски клуб: ФК,,Колубара из Лазаревца. Члан 2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ- беном листу ФСС Фудбал. ПРЕДСЕДНИК Славиша КОКЕЗА, с.р.

15 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 15 На основу чланa 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а ради реализације наплате износа из Одлуке о износима такси утврђених прописима ФС Ср- бије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 8/2019), Одбор за хитна питања ФС Србије, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У О РАСПОДЕЛИ ИЗНОСА ТАКСИ УТВРЂЕНИХ ПРОПИСИМА ФС СРБИЈЕ Члан 1. Следеће таксе прописане чланом 1. Одлуке о износима такси утврђених прописима ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 8/2019), а које се уплаћују на одговарајуће рачуне месно надлежних општинских фудбалских савеза, расподељују се (деле се у процентима) између месно надлежних општинских фудбалских савеза (у даљем тексту:,,офс ), месно надлежних територијалних фудбалских савеза и Фудбалског савеза Србије (у даљем тексту:,,фсс ) и то: 1. РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА И ИГРАЧА динара. Регистрација клуба, промена имена клуба, статусна промена ,00 Регистрација играча - Супер и Првa лигa трансфери/иностранство 5.000,00 динара. - Српске лиге - прва регистрација/трансфер 3.000,00 динара.

16 СТРАНА 16 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 - Зоне и футсал - прва регистрација/трансфер 1.000,00 динара. динара. - остали степени такмичења-прва регистрација/трансфер - 500,00 Регистрација играча млађих категорија - Супер и Прва лига - прва регистрација/трансфер 2.000,00 динара. - српске лиге - прва регистрација/трансфер 1.000,00 динара. - Зоне и остали степени такмичења - прва регистрација/трансфер - 500,00 динара. Брисовница у случају уступања играча - Супер и Прва лига 4.000,00 динара. - Српске лиге и остале лиге РЕГИСТРАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА - Супер лига и Прва лига 5.000,00 динара. - Српске лиге 3.000,00 динара. 3. ЧЛАНАРИНЕ а) Сениори динара. - Супер и Прва лига професионалац/стипендиста ,00

17 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 17 - Српске лиге ,00 динара. - Зонске лиге ,00 динара. - Окружне и подручне лиге и футсал лиге ,00 динара. б) Млађе категорије - Омладинска и Кадетска лига ,00 динара. - регионалне лиге ,00 динара. Члан 2. Таксе наведене у члану 1. ове одлуке уплаћују се на одговарајуће рачуне месно надлежних општинских фудбалских савеза. Таксе наведене у члану 1. ове одлуке, расподељују се у процентима на следећи начин: 40% од износа прописане таксе припада месно надлежном општинском фудбалском савезу; 10% од износа прописане таксе припада месно надлежном територијалном фудбалском савезу (општински савези врше уплате на текуће рачуне надлежних територијалних савеза); 50% од износа прописане таксе припада Фудбалском савезу Србије (општински савези врше уплате на текући рачун ФСС: , позив на број:651-11). Члан 3. Сви остали износи такси прописани Одлуком о износима такси утврђених прописима ФС Србије, а који нису наведени као предмет расподеле у оквиру члана 1. ове одлуке, наплаћују се у укупним износима прописаним

18 СТРАНА 18 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 Одлуком о износима такси утврђених прописима ФС Србије, а према стварној и месној надлежности ФС Србије и осталих фудбалских савеза (територијалних, окружних, општинских и сл.) који раде у систему ФС Србије. Члан 4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС Фудбал. ПРЕДСЕДНИК Славиша КОКЕЗА, с.р.

19 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 19 На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017 и 07/2019) и члана 20. става 2. Пропозиција такмичења за првенство лига млађих категорија играча за такмичарску сезону 2019/2020 (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни број 11/2019), Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У О ИГРАЧИМА СТАРИЈИМ ОД ПРОПИСАНОГ ГОДИШТА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НАСТУПА У ОМЛАДИНСКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ Члан 1. У смислу одредаби Пропозиција такмичења за првенство лига млађих категорија играча за такмичарску сезону 2019/2020 (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни број 11/2019), у Омладинској лиги могу наступати и играчи рођени године (највише 3 играча). Члан 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Служ- беном листу ФСС Фудбал. ПРЕДСЕДНИК Славиша КОКЕЗА, с.р.

20 СТРАНА 20 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 На основу чл. 48, 51. и 52. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), а у складу са предлогом ФСРИС број ФС/19 од године, Одбор за хитна питања ФС Србије, на седници одржаној године, донео је О Д Л У К У О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ Члан 1. За члана Комисије за жалбе ФС Србије бира се: Томислав Илић. Члан 2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС Фудбал. ПРЕДСЕДНИК Славиша КОКЕЗА, с.р.

21 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 21 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ АРБИТРАЖНИ СУД ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд,Теразије 35 Број АС-14/2019 Београд, год Арбитражни суд Фудбалског савеза Србије у већу саставље- ном од арбитара: Радета Ђапе, председника већа, Александра Јанковића и Филипа Благојевића, чланова већа, поступајући у прав- ној ствари тужиоца Крстић Петра из Лебана, са станом у улици 8. мартабр.12,јмбг: , кога заступају Владимир Бојовић и Небојша Тасић, адвокати из Бео- града, Господар Јевремова бр. 32а/7, против туженог ФК Раднич- ки (ПИБ: , МБ: ) из Ниша, улица 9. бри- гаде ББ, чији је законски заступник Дејан Пропадало, кога заступа Ивана Панајотовић, адвокат из Ниша, Мије Петровића бр. 4а, локал 7, ради исплате дуга и раскида уговора, вредност спора ,45 динара, а након одржане усмене расправе, донео је дана године, следећу О Д Л У К У I УСВАЈА СЕ тужбени захтев тужиоца, те се раскида, кривицом Клуба, Уговор о професионалном игрању бр. 89, закључен дана године и оверен истог дана код ФС града Ниша, као и Анекс I Уговора, заведен код туженог под бројем 599, дана године, те Анекс II истог, заведен код туженог под бројем 175, оверен дана године код Јавног бележника Алете Стојановић под бројем УОП-II 2529/18 и дана године код ФС града Ниша, под бројем 33, између Крстић Петра из Лебана, са станом у улици 8. марта бр. 12, ЈМБГ:

22 СТРАНА 22 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ , као тужиоца, са једне стране и ФК Раднички (ПИБ: , МБ: ) из Ниша, улица 9. бригаде ББ, као туженог. Арбитар -председник већа Раде П. Ђапа Арбитар члан већа Александар Јанковић Арбитар члан већа Филип Благојевић

23 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 23 ОПШТИНСКИ САВЕЗ ВЛАДИМИРЦИ (Седница одржана ) Промена имена и седишта клуба На основу Решења АПР-a, БС:3069/2019 од године ФК ПРОВО (Прово) мења име клуба у Фудбалски клуб Борац 1926, седиште у Градски Бедем 6, Чачак и територију савеза у ФСГ Чачак. Брисање На основу Решења АПР-a, БС:3069/2019 од године брише се из чланства ФК БОРАЦ 1926 (Чачак) јер мења седиште и прелази нa територију савеза у ФСГ Чачак. САВЕЗ ГРАДА НИШA (Седница одржана ) Промена имена клуба Решењем АПР број БС 2822/2019 од године, ЖФК МАШИНАЦ ТРАЦЕ ПЗП из Ниша, променио је име у Женски фудбалски клуб MAŠINAC TRACE из Ниша. САВЕЗ ГРАДА ЧАЧКА (Седница одржана ) Пријем у чланство На основу одлуке Извршног Одбора ФСГ Чачак одржаној дана године и решења Агенције за пивредне регистре бр. БС 3069/2019. од године прима се у чланство ФК Борац 1926 из Чачка, ул. Градски бедем бр. 6.

24 СТРАНА 24 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 12

25 ВАНРЕДНИ БРОЈ 12 ФУДБАЛ, СТРАНА 23 CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 796.3( ) FUDBAL / Fudbalski savez Srbije , br. (1) (19. februar) -. - Beograd (Terazije 35) : Fudbalski savez Srbije, (Beograd: DTA) cm Nastavak publikacije: Jugoslovenski fudbal (Beograd. 1956) = ISSN X ISSN = Fudbal COBISS.SR-ID Тираж: 15 примерака Издаје: Фудбалски савез Србије, Београд, Теразије 35 рачун: Телефон: Уређује Стручна служба ФСС

ВАНРЕДНИ БРОЈ 2 ISSN ГОДИНА XIII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 27. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКЕ О ДОПУН

ВАНРЕДНИ БРОЈ 2 ISSN ГОДИНА XIII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 27. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКЕ О ДОПУН ВАНРЕДНИ БРОЈ 2 ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIII БЕОГРАД, 07.02.2018. OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 27. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 07.02.2018. 1. ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ЛИСТЕ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА НА УТАКМИЦАМА

Више

БРОЈ 52 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј I - ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФСС СА 12. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ПРАВИЛНИК О

БРОЈ 52 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј I - ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФСС СА 12. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ПРАВИЛНИК О ISSN 1451-5733 ГОДИНА XII БЕОГРАД, 26.12.2018. С А Д Р Ж А Ј I - ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФСС СА 12. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 26.12.2018. 1. ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СУДИЈАМА И СУЂЕЊУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ...1827

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 5 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ 1. СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФС СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ

ВАНРЕДНИ БРОЈ 5 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ 1. СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФС СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIV БЕОГРАД, 02.04.2019. С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ 1. СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФС СРБИЈЕ ОДРЖАНЕ 02.04.2019. 1. ОДЛУКА О САСТАВУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ ТЕЛА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФУДБАЛСКОГ

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIV БЕОГРАД, 01.07.2019. С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 01.07.2019. I КАДРОВСКА ПИТАЊА 1. ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СЕЛЕКТОРА МУШКЕ ФУДБАЛСКЕ А РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Више

БРОЈ 48 ISSN ГОДИНА XIII БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана ) КОМГР

БРОЈ 48 ISSN ГОДИНА XIII БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана ) КОМГР ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIII БЕОГРАД, 28.11.2018. РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана 20.11.2018.) КОМГРАП (Београд): Ломић В. Андреј и Луковић Ђ. Никола чл. КАРИОКЕ

Више

БРОЈ 51 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана ) КМФ ИН

БРОЈ 51 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана ) КМФ ИН ISSN 1451-5733 ГОДИНА XII БЕОГРАД, 20.12.2017. РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ САВЕЗ БЕОГРАДА БЕОГРАД (Седница одржана 12.12.2017.) КМФ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ (Београд): Крсмановић В. Срђан чл. 30/1. БСК (Борча):

Више

БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ АРБИТРАЖНИ СУД ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд,Теразије 35

БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ АРБИТРАЖНИ СУД ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд,Теразије 35 ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIV БЕОГРАД, 12.06.2019. РЕГИСТРАЦИЈЕ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ АРБИТРАЖНИ СУД ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд,Теразије 35 Број АС-12/2019 Београд, 14.05.2019.год Арбитражни суд Фудбалског

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН ISSN 1451-5733 ГОДИНА XII БЕОГРАД, 30.10.2017. OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 30.10.2017. 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА ФУДБАЛСКОГ

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА Шабац,M.Обилића2,П.Фах 156;Teл/фaкс 015/ , Мат.бр.: ; ПИБ: ; Рачун:

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА Шабац,M.Обилића2,П.Фах 156;Teл/фaкс 015/ , Мат.бр.: ; ПИБ: ; Рачун: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА 15000 Шабац,M.Обилића2,П.Фах 156;Teл/фaкс 015/352-023,601-008 Мат.бр.:07342217 ; ПИБ: 100085095 ; Рачун: 160-18559-77 Веб: www.fsmo.rs ; E-маил: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СУПЕР ЛИГЕ

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СУПЕР ЛИГЕ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016./2017. ГОД. Београд, 16.08.2016. УО ЗД бр. Београд, 16.08.2016. год. Управном одбору Тошин бунар 272 11070 Нови Београд На основу члана

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 33. 2018/2019. 06. мај 2019. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА Четврте утакмице Полуфинала плеј оф-а и прве утакмице Финала плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлиге за сениорке и сениоре

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 29 02. јун 2016. 1. Регистрација утакмица 29. кола ФК''банат'' ФК''Раднички'' (НП) 1-2 ФК''Раднички'' (Ш) ФК''Дунав''

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 4 ISSN ГОДИНА XI БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј 1. ОДЛУКА О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА И УТВРЂИВАЊУ САСТАВА СКУПШТИНЕ ФУДБАЛСКОГ

ВАНРЕДНИ БРОЈ 4 ISSN ГОДИНА XI БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј 1. ОДЛУКА О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА И УТВРЂИВАЊУ САСТАВА СКУПШТИНЕ ФУДБАЛСКОГ ВАНРЕДНИ БРОЈ 4 ISSN 1451-5733 ГОДИНА XI БЕОГРАД, 20.05.2016. С А Д Р Ж А Ј 1. ОДЛУКА О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА И УТВРЂИВАЊУ САСТАВА СКУПШТИНЕ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ XXV САЗИВА ЗА МАНДАТНИ ПЕРИОД 2016-2020.

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK Rezultati sa takmičenja:

SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK Rezultati sa takmičenja: SAVEZ SRBIJE ZA BODY BUILDING, FITNESS, BODY FITNESS I AEROBIK Rezultati sa takmičenja: održanog 20.10.2018.godine u AranĎelovcu Dvorana Park IME I PREZIME SUDIJE SUDIJE 1 BISERKA ŠIPKA - PREDSEDNIK SUDIJSKE

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ТРЕЋЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Трећа финална утакмица

Више

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx ПРВИ РАЗРЕД Ранг Име Презиме Одељ Школа Место Наставник шифра 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5 зад. Укупно Награда 1 Вања Пеић 10 Гимназија Крушевац Дејан Оролић 104 20 20 20 20 20 100 I 2 Ђoрђe Петровић

Више

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 Г Р А Ф И Ч К А Т Е Х Н И К А 1. 090 Савић Лена Графичка техника 37,56 60,00 97,56 Б 2. 058 Поњавић Стефан Графичка техника 37,24 59,00 96,24 Б 3. 037 Мариновић Тијана

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 6 СТРАНА 151 ФУДБАЛ, На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, б

ВАНРЕДНИ БРОЈ 6 СТРАНА 151 ФУДБАЛ, На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, б ВАНРЕДНИ БРОЈ 6 СТРАНА 151 ФУДБАЛ, 30.06.2017. На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, број 25/2017) и члана 48. Статута Фудбалског савеза

Више

FUDBALSKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ GRADIŠKA PODRUČNA LIGA GRADIŠKA BILTEN Broj godine

FUDBALSKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ GRADIŠKA PODRUČNA LIGA GRADIŠKA BILTEN Broj godine FUDBALSKI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ GRADIŠKA PODRUČNA LIGA GRADIŠKA BILTEN Broj 12. 05.11.2015. godine REZULTATI UTAKMICA XII KOLA PFL GRADIŠKA 1.FK MLADOST - FK BORAC M 7: 1 ( 4:1)

Више

Коначна ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на

Коначна ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на Коисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних акадеских студија у прво уписно року, на факултетиа чији је оснивач Република Србија за стручни назив ИНФОРМАТИЧАР,

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко 1. 2005/0559 Шантић Мирослав 0 2. 2010/0085 Репац Небојша 0 3. 2011/0322 Тасић Милош 0 4. 2011/0493 Срећковић Немања 1 1 2 1 10 1 1 0 16 5 5. 2011/0543 Константиновић Сара 5.5 46 51.5 6 6. 2012/0519 Станишић

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКЕ ЕКОНОМСКО -ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Microsoft Word - BILTEN br. 2 II RLS za godinu

Microsoft Word - BILTEN br. 2 II RLS za godinu RVAČKI SAVEZ SRBIJE II RVAČKA LIGA SRBIJE 2016. godine B I L T E N br. 2 SADRŽAJ: 1. Rezultati sa I Turnira II RLS za 2016. godinu i tabela 2. Raspored mečeva IV i V kola II RLS za 2016. godinu Beograd,

Више

Microsoft Word - BILTEN br. 3 I RLS za godinu A

Microsoft Word - BILTEN br. 3 I RLS za godinu A 15.10.2013.g. RVAČKI SAVEZ SRBIJE I RVAČKA LIGA SRBIJE Sedište liga odbora, Beograd, Knez Mihailova 7/2 DOKUMENTI I RVAČKE LIGE SRBIJE za 2013. g. 1. Rezultati II kola I RLS za 2013. godinu 2. Odluke po

Више

Microsoft PowerPoint - BILTEN br

Microsoft PowerPoint - BILTEN br MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ KRAGUJEVAC Srbija, 34000 Kragujevac, Aleksandra I Karađorđevića 56, pošt. fah 155 Tel: 034/334-876, fax: 034/334-876, mobil: 063/77 39 146 E-mail: ooskrag@ptt.rs ili ooskrag@yahoo.com,

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

Microsoft Word - BILTEN br. 2 II RLS za godinu.docx

Microsoft Word - BILTEN br. 2 II RLS za godinu.docx RVAČKI SAVEZ SRBIJE II RVAČKA LIGA SRBIJE za 2017. godinu B I L T E N br. 2 SADRŽAJ: 1. Rezultati sa I Turnira II RLS za 2017. godinu i tabela 2. Raspored mečeva IV i V kola II RLS za 2017. godinu Beograd,

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA 15000 Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/352-023, 601-008 ; Мат.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77 Web: www.fsmo.rs; E-mail: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних ак

СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних ак СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана 28.06.2019. године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних академских студија. НАПОМЕНА: Молимо студенте да наведеног

Више

БРОЈ 22 ISSN ГОДИНА XI БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј 1. ОДЛУКА О ОБАВЕЗНОЈ ЧЛАНАРИНИ КЛУБОВА И САВЕЗА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФСС "ФУДБАЛ" ЗА

БРОЈ 22 ISSN ГОДИНА XI БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј 1. ОДЛУКА О ОБАВЕЗНОЈ ЧЛАНАРИНИ КЛУБОВА И САВЕЗА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФСС ФУДБАЛ ЗА ISSN 1451-5733 ГОДИНА XI БЕОГРАД, 01.06.2016. С А Д Р Ж А Ј 1. ОДЛУКА О ОБАВЕЗНОЈ ЧЛАНАРИНИ КЛУБОВА И САВЕЗА ЗА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФСС "ФУДБАЛ" ЗА 2016. ГОДИНУ... 1246 2. ОДЛУКА О ИЗНОСИМА ТАКСИ УТВРЂЕНИХ ПРОПИСИМА

Више

Microsoft PowerPoint - BILTEN br

Microsoft PowerPoint - BILTEN br MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ KRAGUJEVAC Srbija, 34000 Kragujevac, Aleksandra I Karađorđevića 56, pošt. fah 155 Tel: 034/334-876, fax: 034/334-876, mobil: 063/77 39 146 E-mail: ooskrag@ptt.rs ili ooskrag@yahoo.com,

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 19. 2018/2019. 21. јануар 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 090 ВИЗУРА ТЕНТ 24.01. 18,00 Хала: СЦ Визура I судија: Јанковић М. II судија: Вуковић Ј. Делегат: Ћато Г. НАЈАВА УТАКМИЦА 659 КОСОВСКА

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Коисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних акадеских студија у прво уписно року, на факултетиа чији је оснивач Република Србија за стручни назив ИНФОРМАТИЧАР,

Више

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 петак (07.06.2019.) сале 25, 26 и 26б 8:00 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 Трајковић Слободан 2013/0673 Терзић Николета 2014/0380 Прело Срђан 2014/0614 Тановић Иван 2014/0653

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија 1. година студија 11ПФ1001 - Увод у право Горан Дајовић 02.09.19.(13h) 05.09.19.(13h) Милош Здравковић 26.08.19.(14h) 27.08.19.(12h) 05.09.19.(14h) Миодраг Јовановић 28.08.19.(10h) 03.09.19.(10h) 04.09.19.(10h)

Више

Microsoft Word - BILTEN br. 1 I RLS za 2014._ godinu

Microsoft Word - BILTEN br. 1 I RLS za 2014._ godinu RVAČKI SAVEZ SRBIJE I RVAČKA LIGA SRBIJE 24.09.2014.g. Sedište liga odbora, Beograd, Knez Mihailova 7/2 DOKUMENTI I RVAČKE LIGE SRBIJE za 2014. godinu 1. Obaveštenje o odluci Upravnog odbora Rvačkog kluba

Више

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Осмо коло, 24.

Више

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ A ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Тринаесто коло, 09. 03. 2019. године:

Више

ООСВ

ООСВ Карађорђева 43, Ваљево www.oosv.org.rs komesar@oosv.org.rs 014 239 145 180 1461210007981 97 БИЛТЕН 27 такмичарска 2014/15. година ОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ВАЉЕВА 08.април 2015. 08.април 2015. Службена

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / јануар 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 17. 2018/2019. 08. јануар 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 279 ВА-014 БАУВЕСЕН МЛАДИ РАДНИК 10.01. 18,00 Хала: Хала спортова I судија: Лeко Р. II судија: Баланџић П. Делегат Митић М. 081

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 88/2008 и 143/2016), Градско већа Града Ниша, на седници од 2

На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 88/2008 и 143/2016), Градско већа Града Ниша, на седници од 2 На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 88/2008 и 143/2016), Градско већа Града Ниша, на седници од 24.01.2019. године, доноси РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/ , мобилн

МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/ , мобилн МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, 34000 Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/334-876, мобилни: 060/05 55 803, 063/77 39 146 Eл.- пошта: moskrag@gmail.com

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ индекса 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4

Више

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б.

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б. ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног 16. 04. 2016. године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години 16.4.2016 1 1501 Илић Никола 6 2 1502 Томић Катарина 0.5 3 1503 Живковић

Више

Резултати пријемног испита из опште информисаности године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван)

Резултати пријемног испита из опште информисаности године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван) Резултати пријемног испита из опште информисаности 28.06.2017. године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван) 18.0 5014 Андрић Лука (Бранислав) 19.0 5009 Атлагић Петар

Више

Београд, Број: 242/02-1 На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор АСС, на седници одржаној године, до

Београд, Број: 242/02-1 На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор АСС, на седници одржаној године, до Београд, 09.05.2019. Број: 242/02-1 На основу члана 46. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор АСС, на седници одржаној 09.05.2019. године, доноси ОДЛУКУ О покретању иницијативе за организацију

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

GIMNASTIČKI SAVEZ SRBIJE SO Partizan Kostolac BILTEN FINALE PO SPRAVAMA PGL SRBIJE MUŠKA SPORTSKA GIMNASTIKA Kostolac,

GIMNASTIČKI SAVEZ SRBIJE SO Partizan Kostolac BILTEN FINALE PO SPRAVAMA PGL SRBIJE MUŠKA SPORTSKA GIMNASTIKA Kostolac, GIMNASTIČKI SAVEZ SRBIJE SO Partizan Kostolac BILTEN FINALE PO SPRAVAMA PGL SRBIJE MUŠKA SPORTSKA GIMNASTIKA Kostolac, 6..03. I SELEKCIJA Brkić Miloš GK"DIF" Beograd 0,0 9,300 9,300 Q Strajnić Mihajlo

Више

МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/ , мобилн

МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/ , мобилн МЕЂУОКРУЖНИ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ КРАГУЈЕВАЦ Србија, 34000 Крагујевац, Краља Aлександра I Kарађорђевића бр. 56, пошт. фах 155 Tел/факс: 034/334-876, мобилни: 060/05 55 803, 063/77 39 146 Eл.- пошта: moskrag@gmail.com

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi  juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Microsoft Word - Bilten 1 Sm. Palanka.doc

Microsoft Word - Bilten 1 Sm. Palanka.doc 2000.год. и млађи 26.0201 Група А A РК ПОЖАРЕВАЦ A РК СМЕДЕРЕВО A ОШ Р.ЛАЗИЋ АЗАЊА A РК ДОЛОВО Група В ВЖРК МЛАДОСТ С.ПАЛАнка В РК ОМЛАДИНАЦ ДЕЛИБЛАто В РК РУДАР КОСТОЛАЦ В РК СЛОГА ПЕТРОВАЦ Група Б Б

Више