ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks"

Транскрипт

1 ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April godine

2 SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe... 2 Analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine Analiza zadovoljstva korisnika radom pedijatrijske službe Analiza zadovoljstva korisnika radom ginekološke službe Zadovoljstvo korisnika stomatološkom zdravstvenom zaštitom Zadovoljstvo korisnika radom specijalističke službe

3 SUMARNA ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA RADOM SLUŽBE OPŠTE MEDICINE, PEDIJATRIJSKE I GINEKOLOŠKE SLUŽBE Sumarna procena zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe izvršena je na osnovu anonimnog anketiranja 337 korisnika ZZ navedenih službi. Prosečna starost ispitanika je 43 godine, 65% ispitanika predstavljaju žene, a 35% muškarci. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 35% 65% Žene Muškarci Najveći broj korisnika je završio srednju školu 59%, visoku i višu školu završilo je 15% korisnika, 20% ima završenu osnovnu školu, a 6% anketiranih nije završio osnovnu školu. 2

4 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 59,58 19,76 14,67 5,99 nezavršena osnovna osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj korisnika je ocenio kao osrednji - 54%, dobar - 27%, loš - 12%, veoma loš - 5% i veoma dobar - 2%. Grafikon - Materijalni status korisnika 53,57 27,38 12,20 4,46 2,38 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali svog lekara najveći broj je odgovorio da je sam izabrao svog lekara 91%, za 4% je neko u porodici izabrao 3

5 lekara umesto njega, 2% nije biralo dodeljen im je, 1% nema izabranog lekara i 2% se ne seća ,50 sam izabrao Grafikon - Način biranja lekara 4,45 porodica izabrala 1,48 1,19 2,37 dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da promene svog lekara ako to žele dobijeni su sledeći odgovori - 49% smatra da može da ga promeni kad hoće, 27% ne zna, 22% smatra da može da ga menja samo jednom godišnje i 2% misli da nije moguće da promeni svog lekara. 4

6 Grafikon - Način promene lekara 49,24 21,58 27,36 1,82 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna Na pitanje da li su do sada menjali izabranog lekara 16% korisnika je odgovorilo da, a 84% korisnika sa ne. Grafikon - Promena lekara 16% 84% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori - 4% jer su se preselili, 3% je imalo nesporazum sa svojim lekarom, 5% jer je moj lekar napustio ordinaciju/kartoteku, 10% zbog drugih razloga, a 78% nije menjalo svog lekara. 5

7 9 8 Grafikon - Razlog promene lekara 5,26 3,86 2,81 napuštanje ordinacije 9,82 78,25 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali Na pitanje koliko dugo se leče kod svog lekara, najveći broj korisnika odgovorio je sa više od 3 godine 57% korisnika, 1-3 godine 32%, manje od godinu dana 9%, a 2% anketiranih nema svog lekara. Grafikon - Dužina lečenja kod svog lekara 57,45 31,99 8,70 1,86 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara 6

8 U poslednjih 12 meseci 85% korisnika je posetilo svog izabranog lekara u proseku 5,4 puta, a 21% je posetilo drugog lekara u ovoj službi 2,2 puta. Lekara u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 18% korisnika su posetili u proseku 0,5 puta. Kada zakazuju pregled kod izabranog lekara obično nikad ne zakazuje 86%, istog dana bude zakazano 8%, više od 3 dana čeka 5%, dok 1-3 dana čeka 1% korisnika Grafikon - Dužina zakazivanja 85,94 7,81 5,31 0,94 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li izabrani lekar razgovara sa njima o tome kako da ostanu zdravi dobijeni su sledeći odgovori: Savete o pravilnoj ishrani 67% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 17% nije bilo potrebe, 11% ne dobija savete i 5% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 7

9 8 Grafikon - Saveti o pravilnoj ishrani 67,39 4,71 10,87 17,03 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o važnosti fizičke aktivnosti 61% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, 12% ne dobija savete, za 21% nije bilo potrebe i 6% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Važnost fizičke aktivnosti 60,78 5,88 12,16 21,18 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 8

10 Savete o zloupotrebi alkohola 39% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 43% nije bilo potrebe, 16% ne dobija savete i 2% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Zloupotreba alkohola 38,97 2,35 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 15,49 ne 43,19 nema potrebe Savete o smanjenju ili prestanku pušenja 45% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 39% nije bilo potrebe, 14% ne dobija savete i 2% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Smanjenje ili prestanak pušenja 44,64 2,23 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 13,84 ne 39,29 nema potrebe 9

11 Savete o izbegavanju/odbrani od stresa 51% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 31% nije bilo potrebe, 15% ne dobija savete i 3% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Izbegavanje/odbrana od stresa 50,68 14,61 31,51 3,20 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o sigurnom seksu 33% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 46% nije bilo potrebe, 17% ne dobija savete i 4% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 10

12 Grafikon - Siguran seks 45,00 45,93 35,00 33,01 25,00 17,22 15,00 5,00 3,83 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o opasnosti od zloupotreba droga 35% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 46% nije bilo potrebe, 16% ne dobija savete i 3% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Opasnost od zloupotreba droga 34,93 2,87 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 16,27 ne 45,93 nema potrebe Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na medicinske sestre dobili smo sledeće odgovore: 11

13 Da su medicinske sestre na šalteru ljubazne slaže se 80% ispitanika, 16% se delimično slaže, 3% se ne slaže i 1% ne zna. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre na šalteru ,06 se 16,40 2,89 ne se 0,64 Da su medicinske sestre u sobi za intervencije ljub azne slaže se 81% ispitanika, 14% se delimično slaže, 2% se ne slaže i 3% ne zna. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre u sobi za intervencije ,90 se 13,86 2,25 3,00 ne se 12

14 Da im medicinske sestre uvek pruže sve informacije slaže se 81% ispitanika, 14% se delimično slaže, 4% se ne slaže i 1% ne zna. Grafikon - Pružanje informacija od medicinske sestre ,60 se 13,81 4,48 ne se 1,12 Da medicinske sestre i lekari dobro sarađuju slaže se 76% ispitanika, 12% se delimično slaže, 9% ne zna i 3% se ne slaže. Grafikon - Saradnja medicinske sestre i lekara 8 76,19 se 12,09 2,56 ne se 9,16 13

15 Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na njihovog izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori: Da lekar anketiranih poznaje njihovu ličnu situaciju (npr.na poslu, u kući) slaže se 57% ispitanika, 24% se delimično slaže i 19% se ne slaže. Grafikon - Poznavanje lične situacije pacijenta 56,83 24,35 18,82 da se ne se Da lekar anketiranih poznaje njihove probleme i bolesti koje su ranije imali slaže se 79% ispitanika, 15% se delimično slaže i 6% se ne slaže. 14

16 Grafikon - Poznavanje problema i bolesti pacijenta od ranije ,57 14,70 5,73 da se ne se Da lekar anketiranih odvaja dovoljno vremena da razgovora sa njima slaže se 80% ispitanika, 16% se delimično slaže i 4% se ne slaže. Grafikon - Vreme za razgovor ,29 15,69 4,01 da se ne se Da lekar anketiranih pažljivo sluša slaže se 87% ispitanika, 10% se delimično slaže i 3% se ne slaže. 15

17 Grafikon - Slušanje pacijenta 86,40 10,29 3,31 da se ne se Da lekar anketiranih daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im prepisuje slaže se 83% ispitanika, 13% se delimično slaže i 4% se ne slaže. 9 8 Grafikon - Objašnjenja lekara 82,82 13,36 3,82 da se ne se Da se posle posete lekaru oseća sposobnije da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima slaže se 79% ispitanika, 17% se delimično slaže i 4% se ne slaže. 16

18 Grafikon - Sposobnost borbe sa zdravstvenim problemima 9 79, ,60 4,15 da se ne se Kada imaju novi zdravstveni problem prvo idu kod svog lekara - slaže se čak 88% ispitanika, 10% se delimično slaže i 2% se ne slaže Grafikon - Novi zdravstveni problem 87,86 2,14 da se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na ovu službu zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: 17

19 Da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 78% ispitanika, 16% se delimično slaže, 5% se ne slaže i 1% ne zna. Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom ,38 se 15,54 4,73 ne se 1,35 Da mogu da dođu na pregled i vikendom ako se razbole slaže se 58% ispitanika, 16% se ne slaže, 12% se delimično slaže i 14% ne zna. Grafikon - Pregled vikendom 58,30 11,58 15,83 14,29 se ne se 18

20 Da je služba dostupna invalidima i osobama u kolicima slaže se 52% ispitanika, 13% se delimično slaže, 9% ne zna i 26% se ne slaže. Grafikon - Dostupnost invalidima 52,23 12,55 9,31 25,91 se ne se Sa procedurom da pre odlaska kod specijaliste korisnici prvo moraju da idu kod svog lekara slaže se 8 6% ispitanika, 5% se delimično slaže, 5% se ne slaže i 4% ne zna Grafikon - Dostupnost specijaliste 86,43 se 5,43 4,65 3,49 ne se 19

21 Da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 63% ispitanika, 15% se ne slaže, 19% se delimično slaže i 3% ne zna. Grafikon - Sedenje u čekaonici 62,69 19,23 15,00 3,08 se ne se Sa izjavom da moraju dugo da čekaju u čekaonici da posete lekara slaže se 36% ispitanika, 30% se delimično slaže, 24% se ne slaže i 10% ne zna. Grafikon - Čekanje u čekaonici 35,00 25,00 15,00 36,19 30,35 23,74 9,73 5,00 se ne se 20

22 Da u toku radnog vremena mogu lako da razgovaraju sa lekarom telefonom i dobiju savet slaže se 53% ispitanika, 16% se delimično slaže, 22% ne zna i 9% se ne slaže. 53,10 Grafikon - Savet preko telefona 15,89 21,71 9,30 se ne se Sa izjavom da kada dođu i hitno im treba pregled lekara to mogu da obave istog dana slaže se 78% ispitanika, 14% se delimično slaže, 4% se ne slaže i 4% ne zna. 21

23 9 8 78,46 se Grafikon - Hitan pregled 13,85 3,46 4,23 ne se Na pitanje da li postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže se 64% ispitanika, 26% ne zna, 5% se delimično slaže i 5% se ne slaže. Grafikon - Kutija/knjiga za žalbe i primedbe 64,03 25,69 4,74 5,53 se ne se Sa izjavom da ustanova ima svoju internet stranicu 61% ne zna, slaže se 26% ispitanika, 7% se ne slaže i 6% se delimično slaže. 22

24 Grafikon - Internet stranica 61,00 26,56 5,81 6,64 se ne se Sa izjavom da ustanova ima dovoljno medicinske opreme 38% ne zna, slaže se 30% ispitanika, 17% se ne slaže i 15% se delimično slaže. 35,00 Grafikon - Medicinska oprema 30,56 38,10 25,00 15,00 14,68 16,67 5,00 se ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći odgovori: 23

25 Za pregled izabranog lekara 69% smatra da je besplatan, 27% da se plaća participacija, 1% puna cena i 3% ne zna. 8 Grafikon - Pregled izabranog lekara 69,03 26,77 1,29 2,90 besplatno participacija puna cena Za lekove ili injekcije koje propiše lekar 41% smatra da se plaća participacija, 40% da su besplatni, 15% ne zna i 4% smatra da plaća punu cenu. Grafikon - Lekovi ili injekcije koje propiše lekar 45,00 39,93 40,67 35,00 25,00 15,00 14,93 5,00 4,48 besplatno participacija puna cena 24

26 Za pregled specijaliste kod koga ih uputi lekar 31% smatra da se plaća participacija, 50% da su besplatni, 16% ne zna i 3% smatra da plaća punu cenu. Grafikon - Pregled specijaliste 50,19 31,27 16,22 2,32 besplatno participacija puna cena Za kućnu posetu njihovog lekara 4% smatra da plaća punu cenu, 34% smatra da su besplatne, 16% da se plaća participacija i 46% ne zna. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Kućna poseta lekara 46,00 34,00 16,00 4,00 besplatno participacija puna cena 25

27 Za pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 1% smatra da plaća punu cenu, 6% da se plaća participacija, 34% ne zna i 59% smatra da su besplatni. Grafikon - Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 59,28 34,39 5,88 0,45 besplatno participacija puna cena Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu otišli na pregled kod svog lekara ili su ga odložili jer nisu mogli da plate pregled ili lekove 10% se ne seća, 15% je odgovorilo da i 75% sa ne. 26

28 8 Grafikon - Odložen pregled 75,24 14,42 10,34 da ne ne sećam se Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni zdravstvenom zaštitom u ovoj službi. Veoma nezadovoljnih je 8%, nezadovoljno je 2%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 20%, veoma zadovoljno 19% i zadovoljno 51% anketiranih. Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom 51,10 20,38 19,12 7,52 veoma nezadovoljan 1,88 nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 27

29 ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA RADOM SLUŽBE OPŠTE MEDICINE Procena zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine izvršena je na osnovu anonimnog anketiranja 201 korisnika ZZ navedene službe. Prosečna starost ispitanika je 48 godina, 54% ispitanika čine žene, a 46% muškarci. Grafikon Distribucija ispitanika po polu 46% 54% Žene Muškarci Najveći broj korisnika je završio srednju školu 61%, visoku i višu školu završilo je 17% korisnika, 18% ima završenu osnovnu školu, a 4% anketiranih nije završio osnovnu školu. 28

30 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 61,19 17,91 16,92 3,98 nezavršena osnovna osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj korisnika je ocenio kao osrednji - 56%, dobar - 27%, loš - 12%, veoma loš - 5% i veoma dobar - 2%. Grafikon - Materijalni status korisnika 55,72 16,92 20,40 5,97 1,00 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali svog lekara najveći broj je odgovorio da je sam izabrao svog lekara 95%, za 2% je neko u porodici izabrao 29

31 lekara umesto njega, 1% nije biralo dodeljen im je, 1% nema izabranog lekara i 1% se ne seća ,02 sam izabrao Grafikon - Način biranja lekara 1,99 1,00 1,00 1,00 porodica izabrala dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da promene svog lekara ako to žele dobijeni su sledeći odgovori - 53% smatra da može da ga promeni kad hoće, 22% ne zna, 24% smatra da može da ga menja samo jednom godišnje i 1% misli da nije moguće da promeni svog lekara. 30

32 Grafikon - Način promene lekara 52,58 24,23 22,16 1,03 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna Na pitanje da li su do sada menjali izabranog lekara 13% korisnika je odgovorilo da, a 87% korisnika sa ne. Grafikon - Promena lekara 13% 87% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori - 2% jer su se preselili, 4% je imalo nesporazum sa svojim lekarom, 6% jer je moj lekar napustio ordinaciju/kartoteku, 6% zbog drugih razloga, a 81% nije menjalo svog lekara. 31

33 9 8 Grafikon - Razlog promene lekara 5,77 napuštanje ordinacije 2,56 3,85 7,05 80,77 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali Na pitanje koliko dugo se leče kod svog lekara, najveći broj korisnika odgovorio je sa više od 3 godine 64% korisnika, 1-3 godine 28%, manje od godinu dana 6%, a 2% anketiranih nema svog lekara. Grafikon - Dužina lečenja kod svog lekara 64,40 27,75 6,28 1,57 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara 32

34 U poslednjih 12 meseci 88% korisnika je posetilo svog izabranog lekara u proseku 5,9 puta, a 21% je posetilo drugog lekara u ovoj službi 1,9 puta. Lekara u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 21% korisnika su posetili u proseku 2,4 puta. Kada zakazuju pregled kod izabranog lekara obično nikad ne zakazuje 88%, istog dana bude zakazano 6%, više od 3 dana čeka 5%, dok 1-3 dana čeka 1% korisnika Grafikon - Dužina zakazivanja 88,30 6,38 0,53 4,79 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li izabrani lekar razgovara sa njima o tome kako da ostanu zdravi dobijeni su sledeći odgovori: Savete o pravilnoj ishrani 73% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 16% nije bilo potrebe, 10% ne dobija savete i 1% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 33

35 8 Grafikon - Saveti o pravilnoj ishrani 72,56 0,61 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 10,37 ne 16,46 nema potrebe Savete o važnosti fizičke aktivnosti 67% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, 12% ne dobija savete, za 20% nije bilo potrebe i 1% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 8 Grafikon - Važnost fizičke aktivnosti 67,32 0,65 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 11,76 ne 20,26 nema potrebe 34

36 Savete o zloupotrebi alkohola 45% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 40% nije bilo potrebe, 14% ne dobija savete i 1% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Zloupotreba alkohola 45,08 0,82 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 13,93 ne 40,16 nema potrebe Savete o smanjenju ili prestanku pušenj a 54% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 34% nije bilo potrebe, 11% ne dobija savete i 1% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Smanjenje ili prestanak pušenja 53,79 0,76 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 11,36 ne 34,09 nema potrebe 35

37 Savete o izbegavanju/odbrani od stresa 61% korisn ika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 24% nije bilo potrebe, 14% ne dobija savete i 1% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Izbegavanje/odbrana od stresa 61,42 23,62 14,17 0,79 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o sigurnom seksu 39% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 44% nije bilo potrebe, 15% ne dobija savete i 2% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 36

38 Grafikon - Siguran seks 45,00 39,32 43,59 35,00 25,00 15,00 15,38 5,00 1,71 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o opasnosti od zloupotreba droga 42% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 43 % nije bilo potrebe, 14% ne dobija savete i 1% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Opasnost od zloupotreba droga 41,53 0,85 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 14,41 ne 43,22 nema potrebe Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na medicinske sestre dobili smo sledeće odgovore: 37

39 Da su medicinske sestre na šalteru ljubazne slaže se 82% ispitanika, 15% se delimično slaže, 2% se ne slaže i 1% ne zna. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre na šalteru ,72 se 15,05 2,69 0,54 ne se Da su medicinske sestre u sobi za intervencije ljubazne slaže se 82% ispitanika, 13% se delimično slaže, 3% se ne slaže i 2% ne zna. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre u sobi za intervencije ,53 se 12,74 3,18 2,55 ne se 38

40 Da im medicinske sestre uvek pruže sve informacije slaže se 82% ispitanika, 12% se delimično slaže, 5% se ne slaže i 1% ne zna. Grafikon - Pružanje informacija od medicinske sestre ,17 se 12,10 5,10 ne se 0,64 Da medicinske sestre i lekari dobro sarađuju slaže se 79% ispitanika, 10% se delimično slaže, 8% ne zna i 3% se ne slaže. Grafikon - Saradnja medicinske sestre i lekara ,01 se 9,88 3,09 ne se 8,02 39

41 Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na njihovog izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori: Da lekar anketiranih poznaje njihovu ličnu situaciju (npr.na poslu, u kući) slaže se 62% ispitanika, 24% se delimično slaže i 14% se ne slaže. Grafikon - Poznavanje lične situacije pacijenta 62,20 24,39 13,41 da se ne se Da lekar anketiranih poznaje njihove probleme i bolesti koje su ranije imali slaže se 83% ispitanika, 11% se delimično slaže i 6% se ne slaže. 40

42 Grafikon - Poznavanje problema i bolesti pacijenta od ranije ,53 11,45 6,02 da se ne se Da lekar anketiranih odvaja dovoljno vremena da razgovora sa njima slaže se 80% ispitanika, 14% se delimično slaže i 6% se ne slaže. Grafikon - Vreme za razgovor ,37 14,11 5,52 da se ne se Da lekar anketiranih pažljivo sluša slaže se 85% ispitanika, 11% se delimično slaže i 4% se ne slaže. 41

43 9 8 Grafikon - Slušanje pacijenta 85,19 10,49 4,32 da se ne se Da lekar anketiranih daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im prepisuje slaže se 84% ispitanika, 12% se delimično slaže i 4% se ne slaže. 9 8 Grafikon - Objašnjenja lekara 83,77 11,69 4,55 da se ne se 42

44 Da se posle posete lekaru oseća sposobnije da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima slaže se 80% ispitanika, 16% se delimično slaže i 4% se ne slaže. Grafikon - Sposobnost borbe sa zdravstvenim problemima ,62 16,56 3,82 da se ne se Kada imaju novi zdravstveni problem prvo idu kod svog lekara - slaže se čak 89% ispitanika, 8% se delimično slaže i 3% se ne slaže Grafikon - Novi zdravstveni problem 88,62 8,38 2,99 da se ne se 43

45 Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na ovu službu zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: Da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 77% ispitanika, 17% se delimično slaže, 4% se ne slaže i 2% ne zna. Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom ,09 se 16,76 4,47 ne se 1,68 Da mogu da dođu na pregled i vikendom ako se razbole slaže se 66% ispitanika, 12% se ne slaže, 10% se delimično slaže i 13% ne zna. 44

46 Grafikon - Pregled vikendom 64,71 9,80 12,42 13,07 se ne se Da je služba dostupna invalidima i osobama u kolicima slaže se 56% ispitanika, 14% se delimično slaže, 20% ne zna i 10% se ne slaže. Grafikon - Dostupnost invalidima 56,46 14,29 9,52 19,73 se ne se Sa procedurom da pre odlaska kod specijaliste korisnici prvo moraju da idu kod svog lekara slaže se 93% ispitanika, 5% se delimično slaže, 1% se ne slaže i 1% ne zna. 45

47 Grafikon - Dostupnost specijaliste 92,76 se 4,61 1,32 1,32 ne se Da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 55% ispitanika, 17% se ne slaže, 23% se delimično slaže i 5% ne zna. Grafikon - Sedenje u čekaonici 54,55 23,38 16,88 5,19 se ne se Sa izjavom da moraju dugo da čekaju u čekaonici da posete lekara slaže se 34% ispitanika, 31% se delimično slaže, 23% se ne slaže i 12% ne zna. 46

48 Grafikon - Čekanje u čekaonici 35,00 34,42 30,52 25,00 23,38 15,00 11,69 5,00 se ne se Da u toku radnog vremena mogu lako da razgovaraju sa lekarom telefonom i dobiju savet slaže se 53% ispitanika, 19% se delimično slaže, 21% ne zna i 7% se ne slaže. 53,25 Grafikon - Savet preko telefona 18,83 20,78 7,14 se ne se Sa izjavom da kada dođu i hitno im treba pregled lekara to mogu da obave istog dana slaže se 80% ispitanika, 14% se delimično slaže, 3% se ne slaže i 3% ne zna. 47

49 9 8 80,13 se Grafikon - Hitan pregled 13,46 3,21 3,21 ne se Na pitanje da li postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže se 71% ispitanika, 19% ne zna, 5% se delimično slaže i 5% se ne slaže. Grafikon - Kutija/knjiga za žalbe i primedbe 8 71,05 19,08 4,61 5,26 se ne se Sa izjavom da ustanova ima svoju internet stranicu 57% ne zna, slaže se 29% ispitanika, 8% se ne slaže i 6% se delimično slaže. 48

50 Grafikon - Internet stranica 57,34 28,67 6,29 7,69 se ne se Sa izjavom da ustanova ima dovoljno medicinske opreme 38% ne zna, slaže se 31% ispitanika, 16% se ne slaže i 15% se delimično slaže. Grafikon - Medicinska oprema 45,00 38,16 35,00 30,92 25,00 15,00 14,47 16,45 5,00 se ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći odgovori: 49

51 Za pregled izabranog lekara 57% smatra da je besplatan, 39% da se plaća participacija, 1% puna cena i 3% ne zna. Grafikon - Pregled izabranog lekara 56,52 39,13 1,09 3,26 besplatno participacija puna cena Za lekove ili injekcije koje propiše lekar 54% smatra da se plaća participacija, 32% da su besplatni, 10% ne zna i 4% smatra da plaća punu cenu. Grafikon - Lekovi ili injekcije koje propiše lekar 54,27 31,71 3,66 10,37 besplatno participacija puna cena 50

52 Za pregled specijaliste kod koga ih uputi lekar 46% smatra da se plaća participacija, 39% da su besplatni, 12% ne zna i 3% smatra da plaća punu cenu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Pregled specijaliste 46,10 38,96 11,69 3,25 besplatno participacija puna cena Za kućnu posetu njihovog lekara 3% smatra da plaća punu cenu, 35% smatra da su besplatne, 24% da se plaća participacija i 38% ne zna. 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Kućna poseta lekara 37,84 35,14 24,32 2,70 besplatno participacija puna cena 51

53 Za pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 1% smatra da plaća punu cenu, 10% da se plaća participacija, 38% ne zna i 51% smatra da su besplatni. Grafikon - Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 51,26 37,82 10,08 0,84 besplatno participacija puna cena Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu otišli na pregled kod svog lekara ili su ga odložili jer ni su mogli da plate pregled ili lekove 10% se ne seća, 15% je odgovorilo da i 75% sa ne. 52

54 8 Grafikon - Odložen pregled 74,87 14,66 10,47 da ne ne sećam se Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni zdravstvenom zaštitom u ovoj službi. Veoma nezadovoljnih je 8%, nezadovoljno je 2%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 19%, veoma zadovoljno 18% i zadovoljno 53% anketiranih. Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom 52,88 19,37 17,80 7,85 veoma nezadovoljan 2,09 nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 53

55 ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA RADOM PEDIJATRIJSKE SLUŽBE Procena zadovoljstva korisnika radom pedijatrijske službe izvršena je na osnovu anonimnog anketiranja 104 korisnika ZZ navedene službe. Prosečna starost ispitanika je 30 godina, 75% ispitanika predstavljaju žene, a 25% muškarci. Grafikon Distribucija ispitanika po polu 25% 75% Žene Muškarci Najveći broj korisnika je završio srednju školu 54%, visoku i višu školu završilo je 13% korisnika, 22% ima završenu osnovnu školu, a 11% anketiranih nije završio osnovnu školu. 54

56 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 53,92 10,78 22,55 12,75 nezavršena osnovna osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj korisnika je ocenio k ao osrednji - 46%, dobar - 42%, loš - 5%, veoma loš - 1% i veoma dobar - 6%. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Materijalni status korisnika 46,60 41,75 4,85 5,83 0,97 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali svog lekara najveći broj je odgovorio da je sam izabrao svog lekara 85%, za 9% je neko u porodici izabrao 55

57 lekara umesto njega, 0% nije biralo dodeljen im je, 0% nema izabranog lekara i 6% se ne seća ,62 sam izabrao Grafikon - Način biranja lekara 9,62 porodica izabrala 5,77 dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da promene svog lekara ako to žele dobijeni su sledeći odgovori - 45% smatra da može da ga promeni kad hoće, 34% ne zna, 20% smatra da može da ga menja samo jednom godišnje i 1% misli da nije moguće da promeni svog lekara. 56

58 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Način promene lekara 45,19 33,65 20,19 0,96 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna Na pitanje da li su do sada menjali izabranog lekara 21% korisnika je odgovorilo da, a 79% korisnika sa ne. Grafikon - Promena lekara 21% 79% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori - 4% jer su se preselili, 2% je imalo nesporazum sa svojim lekarom, 2% jer je moj lekar napustio ordinaciju/kart oteku, 16% zbog drugih razloga, a 76% nije menjalo svog lekara. 57

59 8 Grafikon - Razlog promene lekara 75,76 16,16 2,02 napuštanje ordinacije 4,04 2,02 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali Na pitanje koliko dugo se leče kod svog lekara, najveći broj korisnika odgovorio je sa više od 3 godine 47% korisnika, 1-3 godine 44%, manje od godinu dana 9%, a 0% anketiranih nema svog lekara. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Dužina lečenja kod svog lekara 47,52 43,56 8,91 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara 58

60 U poslednjih 12 meseci 85% korisnika je posetilo svog izabranog lekara u proseku 5,1 puta, a 26% je posetilo drugog lekara u ovoj službi 2,1 puta. Lekara u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 15% korisnika je posetilo u proseku 1,4 puta. Kada zakazuju pregled kod izabranog lekara obično nikad ne zakazuje 91%, istog dana bude zakazano 5%, više od 3 dana čeka 2%, dok 1-3 dana čeka 2% korisnika Grafikon - Dužina zakazivanja 91,18 4,90 1,96 1,96 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li izabrani lekar razgovara sa njima o tome kako da ostanu zdravi dobijeni su sledeći odgovori: Savete o pravilnoj ishrani 56% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 18% nije bilo potreb e, 13% ne dobija savete i 13% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 59

61 Grafikon - Saveti o pravilnoj ishrani 56,84 12,63 12,63 17,89 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o važnosti fizičke aktivnosti 50% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, 13% ne dobija savete, za 23% nije bilo potrebe i 13% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Važnost fizičke aktivnosti 50,57 12,64 13,79 22,99 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 60

62 Savete o zloupotrebi alkohola 28% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 49% nije bilo potrebe, 18% ne dobija savete i 5% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Zloupotreba alkohola 49,37 27,85 17,72 5,06 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o smanjenju ili prestanku pušenja 27% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 49% nije bilo potrebe, 19% ne dobija savete i 5% u poseti preventivnom centru/s avetovalištu. Grafikon - Smanjenje ili prestanak pušenja 48,75 27,50 18,75 5,00 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 61

63 Savete o izbegavanju/odbrani od stresa 30% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 46% nije bilo potrebe, 16% ne dobija savete i 8% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Izbegavanje/odbrana od stresa 30,38 7,59 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 16,46 ne 45,57 nema potrebe Savete o sigurnom seksu 20% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 52% nije bilo potrebe, 22% ne dobija savete i 6% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 62

64 Grafikon - Siguran seks 51,90 20,25 21,52 6,33 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o opasnosti od zloupotreba droga 23% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 52% nije bilo potrebe, 19% ne dobija savete i 6% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Opasnost od zloupotreba droga 51,90 22,78 18,99 6,33 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na medicinske sestre dobili smo sledeće odgovore: 63

65 Da su medicinske sestre na šalteru ljubazne slaže se 74% ispitanika, 21% se delimično slaže, 4% se ne slaže i 1% ne zna. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre na šalteru 8 73,74 21,21 se 4,04 ne se 1,01 Da su medicinske sestre u sobi za intervencije ljubazne slaže se 79% ispitanika, 16% se delimično slaže, 1% se ne slaže i 4% ne zna. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre u sobi za intervencije ,72 se 15,96 1,06 ne se 4,26 64

66 Da im medicinske sestre uvek pruže sve informacije slaže se 78% ispitanika, 16% se delimično slaže, 4% se ne slaže i 2% ne zna. Grafikon - Pružanje informacija od medicinske sestre ,66 se 15,96 4,26 2,13 ne se Da medicinske sestre i lekari dobro sarađuju slaže se 72% ispitanika, 13% se delimično slaže, 13% ne zna i 2% se ne slaže. Grafikon - Saradnja medicinske sestre i lekara 8 72,34 se 12,77 2,13 ne se 12,77 65

67 Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na njihovog izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori: Da lekar anketiranih poznaje njihovu ličnu situaciju (npr.na poslu, u kući) slaže se 48% ispitanika, 24% se delimično slaže i 28% se ne slaže. Grafikon - Poznavanje lične situacije pacijenta 47,78 24,44 27,78 da se ne se Da lekar anketiranih poznaje njihove probleme i bolesti koje su ranije imali slaže se 76% ispitanika, 20% se delimično slaže i 4% se ne slaže. 66

68 Grafikon - Poznavanje problema i bolesti pacijenta od ranije 8 75,53 20,21 4,26 da se ne se Da lekar anketiranih odvaja dovoljno vremena da razgovora sa njima slaže se 79% ispitanika, 19% se delimično slaže i 2% se ne slaže. 9 8 Grafikon - Vreme za razgovor 78,72 19,15 2,13 da se ne se Da lekar anketiranih pažljivo sluša slaže se 87% ispitanika, 11% se delimično slaže i 2% se ne slaže. 67

69 Grafikon - Slušanje pacijenta 87,23 10,64 2,13 da se ne se Da lekar anketiranih daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im prepisuje slaže se 80% ispitanika, 16% se delimično slaže i 4% se ne slaže. 9 8 Grafikon - Objašnjenja lekara 80,43 16,30 3,26 da se ne se Da se posle posete lekaru oseća sposobnije da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima slaže se 76% ispitanika, 19% se delimično slaže i 5% se ne slaže. 68

70 Grafikon - Sposobnost borbe sa zdravstvenim problemima 8 75,56 18,89 5,56 da se ne se Kada imaju novi zdravstveni problem prvo idu kod svog lekara - slaže se čak 88% ispitanika, 11% se delimično slaže i 1% se ne slaže Grafikon - Novi zdravstveni problem 88,30 10,64 1,06 da se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na ovu službu zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: 69

71 Da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 80% ispitanika, 13% se delimično slaže, 6% se ne slaže i 1% ne zna. Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom ,59 se 13,27 6,12 ne se 1,02 Da mogu da dođu na pregled i vikendom ako se razbole slaže se 52% ispitanika, 14% se ne slaže, 19% se delimično slaže i 15% ne zna. Grafikon - Pregled vikendom 51,61 13,98 19,35 15,05 se ne se 70

72 Da je služba dostupna invalidima i osobama u kolicima slaže se 43% ispitanika, 11% se delimično slaže, 37% ne zna i 9% se ne slaže. Grafikon - Dostupnost invalidima 45,00 43,53 35,00 36,47 25,00 15,00 10,59 9,41 5,00 se ne se Sa procedurom da pre odlaska kod specijaliste korisnici prvo moraju da idu kod svog lekara slaže se 78% ispitanika, 5% se delimično slaže, 10% se ne slaže i 7% ne zna. Grafikon - Dostupnost specijaliste ,02 5,49 9,89 6,59 se ne se 71

73 Da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 71% ispitanika, 13% se ne slaže, 16% se delimično slaže i 0% ne zna. 8 Grafikon - Sedenje u čekaonici 71,11 15,56 13,33 se ne se Sa izjavom da moraju dugo da čekaju u čekaonici da posete lekara slaže se 35% ispitanika, 30% se delimično slaže, 28% se ne slaže i 7% ne zna. 72

74 35,00 Grafikon - Čekanje u čekaonici 34,83 30,34 28,09 25,00 15,00 6,74 5,00 se ne se Da u toku radnog vremena mogu lako da razgovaraju sa lekarom telefonom i dobiju savet slaže se 56% ispitanik a, 11% se delimično slaže, 23% ne zna i 10% se ne slaže. 55,56 Grafikon - Savet preko telefona 23,33 11,11 se ne se Sa izjavom da kada dođu i hitno im treba pregled lekara to mogu da obave istog dana slaže se 73% ispitanika, 17% se delimično slaže, 4% se ne slaže i 6% ne zna. 73

75 8 73,03 Grafikon - Hitan pregled 16,85 4,49 5,62 se ne se Na pitanje da li postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže se 52% ispitanika, 38% ne zna, 4% se delimično slaže i 6% se ne slaže. Grafikon - Kutija/knjiga za žalbe i primedbe 52,27 37,50 4,55 5,68 se ne se Sa izjavom da ustanova ima svoju internet stranicu 67% ne zna, slaže se 21% ispitanika, 6% se ne slaže i 6% se delimično slaže. 74

76 8 Grafikon - Internet stranica 67,44 20,93 5,81 5,81 se ne se Sa izjavom da ustanova ima dovoljno medicinske opreme 39% ne zna, slaže se 29% ispitanika, 17% se ne slaže i 15% se delimično slaže. Grafikon - Medicinska oprema 45,00 39,08 35,00 28,74 25,00 15,00 14,94 17,24 5,00 se ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći odgovori: 75

77 Za pregled izabranog lekara 94% smatra da je besplatan, 2% da se plaća participacija, 1% puna cena i 3% ne zna Grafikon - Pregled izabranog lekara 93,88 2,04 1,02 3,06 besplatno participacija puna cena Za lekove ili injekcije koje propiše lekar 15% smatra da se plaća participacija, 55% da su besplatni, 23% ne zna i 7% smatra da plaća punu cenu. Grafikon - Lekovi ili injekcije koje propiše lekar 55,06 14,61 23,60 6,74 besplatno participacija puna cena 76

78 Za pregled specijaliste kod koga ih uputi lekar 9% smatra da se plaća participacija, 69% da su besplatni, 21% ne zna i 1% smatra da plaća punu cenu. 8 68,89 Grafikon - Pregled specijaliste 21,11 8,89 1,11 besplatno participacija puna cena Za kućnu posetu njihovog lekara 6% smatra da plaća punu cenu, 34% smatra da su besplatne, 2% da se plaća participacija i 58% ne zna. Grafikon - Kućna poseta lekara 57,47 34,48 2,30 5,75 besplatno participacija puna cena 77

79 Za pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 0% smatra da plaća punu cenu, 1% da se plaća participacija, 30% ne zna i 69% smatra da su besplatni. Grafikon - Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 8 69,32 1,14 29,55 besplatno participacija puna cena Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu otišli na pregled kod svog lekara ili su ga odložili jer nisu mogli da plate pregled ili lekove 12% se ne seća, 9% je odgovorilo da i 79% sa ne. 9 8 Grafikon - Odložen pregled 78,79 9,09 12,12 da ne ne sećam se 78

80 Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni zdravstvenom zaštitom u ovoj službi. Veoma nezadovoljnih je 6%, nezadovoljno je 1%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 26%, veoma zadovoljno 25% i zadovoljno 42% anketiranih. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom 6,12 veoma nezadovoljan 1,02 25,51 41,84 25,51 nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 79

81 ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA RADOM GINEKOLOŠKE SLUŽBE Procena zadovoljstva korisnika radom službe ginekologije izvršena je na osnovu anonimnog anketiranja 32 korisnika ZZ navedene službe. Prosečna starost ispitanika je 43 godine i logično, sve su žene. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 100% Žene Muškarci Najveći broj korisnika je završio srednju školu 68%, visoku i višu školu završilo je 6% korisnika, 23% ima završen u osnovnu školu, a 3% anketiranih nije završio osnovnu školu. 80

82 8 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 67,74 3,23 nezavršena osnovna 22,58 6,45 osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj korisnika je ocenio kao osrednji - 63%, dobar - 25%, loš - 6%, veoma loš - 6% i veoma dobar - 0%. Grafikon - Materijalni status korisnika 62,50 25,00 6,25 6,25 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali svog lekara najveći broj je odgovorio da je sam izabrao svog lekara 81%, za 3% je neko u porodici izabrao 81

83 lekara umesto njega, 10% nije biralo dodeljen im je, 6% nema izabranog lekara i 0 % se ne seća ,25 sam izabrao Grafikon - Način biranja lekara 3,13 porodica izabrala 9,38 6,25 dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da promene svog lekara ako to žele dobijeni su sledeći odgovori - 42% smatra da može da ga promeni kad hoće, 38% ne zna, 10% smatra da može da ga menja samo jednom godišnje i 10% misli da nije moguće da promeni svog lekara. 82

84 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Način promene lekara 41,94 38,71 9,68 9,68 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna Na pitanje da li su do sada menjali izabranog lekara 13% korisnika je odgovorilo da, a 87% korisnika sa ne. Grafikon - Promena lekara 13% 87% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori - 10% jer su se preselili, 0% je imalo nesporazum sa svojim lekarom, 13% jer je moj lekar napustio ordinaciju/kartoteku, 3% zbog drugih razloga, a 74% nije menjalo svog lekara. 83

85 8 Grafikon - Razlog promene lekara 73,33 13,33 napuštanje ordinacije 3,33 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali Na pitanje koliko dugo se leče kod svog lekara, najveći broj korisnika odgovorio je sa više od 3 godine 47% korisnika, 1-3 godine 20%, manje od godinu dana 23%, a 10% anketiranih nema svog lekara. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Dužina lečenja kod svog lekara 46,67 23,33 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara 84

86 U poslednjih 12 meseci 66% korisnika je posetilo svog izabranog lekara u proseku 1,7 puta, a svega 9% je posetilo drugog lekara u ovoj službi 5,3 puta. Lekara u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 12% korisnika su posetili u proseku 2,5 puta. Kada zakazuju pregled kod izabranog lekara obično nikad ne zakazuje 53%, istog dana bude zakazano 27%, više od 3 dana čeka 20%, dok 1-3 dana čeka 0% korisnika. 53,33 Grafikon - Dužina zakazivanja 26,67 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li izabrani lekar razgovara sa njima o tome kako da ostanu zdravi dobijeni su sledeći odgovori: Savete o pravilnoj ishrani 77% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 17% nije bilo potrebe, 6% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 85

87 9 8 Grafikon - Saveti o pravilnoj ishrani 76,47 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 5,88 ne 17,65 nema potrebe Savete o važnosti fizičke aktivnosti 53% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, 7% ne dobija savete, za 20% nije bilo potrebe i 20% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Važnost fizičke aktivnosti 53,33 6,67 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o zloupotrebi alkohola 50% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 33% nije bilo potrebe, 17% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 86

88 Grafikon - Zloupotreba alkohola 16,67 33,33 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o smanjenju ili prestanku pušenja 58% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 34% nije bilo potrebe, 8% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Smanjenje ili prestanak pušenja 58,33 33,33 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 8,33 ne nema potrebe 87

89 Savete o izbegavanju/odbrani od stresa 69% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 23% nije bilo potrebe, 8% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 8 Grafikon - Izbegavanje/odbrana od stresa 69,23 23,08 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 7,69 ne nema potrebe Savete o sigurnom seksu 54% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 30% nije bilo potrebe, 8% ne dobija savete i 8% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 53,85 Grafikon - Siguran seks 30,77 7,69 7,69 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 88

90 Savete o opasnosti od zloupotreba droga 50% korisnika dobija za vreme redovne posete izabran om lekaru, za 33% nije bilo potrebe, 17% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Opasnost od zloupotreba droga 16,67 33,33 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na medicinske sestre dobili smo sledeće odgovore: Da su medicinske sestre na šalteru ljubazne slaže se 92% ispitanika, 8% se delimično slaže. 89

91 Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre na šalteru ,31 se 7,69 ne se Da su medicinske sestre u sobi za intervencije ljubazne slaže se 88% ispitanika, 12% se delimično slaže. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre u sobi za intervencije ,50 se 12,50 ne se Da im medicinske sestre uvek pruže sve informacije slaže se 82% ispitanika, 18% se delimično slaže. 90

92 Grafikon - Pružanje informacija od medicinske sestre ,35 se 17,65 ne se Da medicinske sestre i lekari dobro sarađuju slaže se 71% ispitanika, 29% se delimično slaže. Grafikon - Saradnja medicinske sestre i lekara 8 70,59 29,41 se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na njihovog izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori: 91

93 Da lekar anketiranih poznaje njihovu ličnu situaciju (npr.na poslu, u kući) slaže se 53% ispitanika i podjednak broj ispitanika 24% se delimično slaže i ne slaže. Grafikon - Poznavanje lične situacije pacijenta 52,94 23,53 23,53 da se ne se Da lekar anketiranih poznaje njihove probleme i bolesti koje su ranije imali slaže se 74% ispitanika, 16% se delimično slaže i 10% se ne slaže. Grafikon - Poznavanje problema i bolesti pacijenta od ranije 8 73,68 15,79 10,53 da se ne se 92

94 Da lekar anketiranih odvaja dovoljno vremena da razgovora sa njima slaže se 88% ispitanika, 12% se deli mično slaže i 0% se ne slaže Grafikon - Vreme za razgovor 88,24 11,76 da se ne se Da lekar anketiranih pažljivo sluša slaže se 94% ispitanika, 6% se delimično slaže i 0% se ne slaže Grafikon - Slušanje pacijenta 93,75 6,25 da se ne se 93

95 Da lekar anketiranih daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im prepisuje slaže se 88% ispitanika, 12% se delimično slaže i 0% se ne slaže Grafikon - Objašnjenja lekara 87,50 12,50 da se ne se Da se posle posete lekaru oseća sposobnije da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima slaže se 94% ispitanika, 6% se delimično slaže i 0% se ne slaže. 94

96 Grafikon - Sposobnost borbe sa zdravstvenim problemima ,44 5,56 da se ne se Kada imaju novi zdravstveni problem prvo idu kod svog lekara - slaže se čak 79% ispitanika, 21% se delimično slaže i 0% se ne slaže. 9 8 Grafikon - Novi zdravstveni problem 78,95 21,05 da se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na ovu službu zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: 95

97 Da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 84% ispitanika, 16% se delimično slaže, 0% se ne slaže i 0% ne zna. Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom ,21 se 15,79 ne se Da mogu da dođu na pregled i vikendom ako se razbole slaže se 31% ispitanika, 31% se ne slaže, 15% se delimično slaže i 23% ne zna. 35,00 Grafikon - Pregled vikendom 30,77 30,77 25,00 23,08 15,00 5,00 15,38 se ne se 96

98 Da je služba dostupna invalidima i osobama u kolicima slaže se 60% ispitanika, 7% se delimično slaže, 6% ne zna i 27% se ne slaže. Grafikon - Dostupnost invalidima 26,67 6,67 6,67 se ne se Sa procedurom da pre odlaska kod specijaliste korisnici prvo moraju da idu kod svog lekara slaže se 73% ispitanika, 13% se delimično slaže, 7% se ne slaže i 7% ne zna. 8 Grafikon - Dostupnost specijaliste 73,33 13,33 6,67 6,67 se ne se 97

99 Da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 94% ispitanika, a 6% se ne slaže Grafikon - Sedenje u čekaonici 93,75 se 6,25 ne se Sa izjavom da moraju dugo da čekaju u čekaonici da posete lekara slaže se 64% ispitanika, 29% se delimično slaže, 0% se ne slaže i 7% ne zna. Grafikon - Čekanje u čekaonici 64,29 28,57 se ne se 7,14 98

100 Da u toku radnog vremena mogu lako da razgovaraju sa lekarom telefonom i dobiju savet slaže se 36% ispitanika, 14% se delimično slaže, 21% ne zna i 29% se ne slaže. Grafikon - Savet preko telefona 35,00 35,71 28,57 25,00 15,00 14,29 21,43 5,00 se ne se Sa izjavom da kada dođu i hitno im treba pregled lekara to mogu da obave istog dana slaže se 93% ispitanika, 0% se delimično slaže, 0% se ne slaže i 7% ne zna ,33 se Grafikon - Hitan pregled ne se 6,67 99

101 Na pitanje da li postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže se 61% ispitanika, 23% ne zna, 8% se delimično slaže i 8% se ne slaže. Grafikon - Kutija/knjiga za žalbe i primedbe 61,54 23,08 7,69 7,69 se ne se Sa izjavom da ustanova ima svoju internet stranicu 58% ne zna, slaže se 42% ispitanika, 0% se ne slaže i 0% se delimično slaže. Grafikon - Internet stranica 58,33 41,67 se ne se 100

102 Sa izjavom da ustanova ima dovoljno medicinske opreme 31% ne zna, slaže se 39% ispitanika, 15% se ne slaže i 15% se delimično slaže. Grafikon - Medicinska oprema 45,00 38,46 35,00 30,77 25,00 15,00 15,38 15,38 5,00 se ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći odgovori: Za pregled izabranog lekara 64% smatra da je besplatan, 32% da se plaća participacija, 4% puna cena i 0% ne zna. 101

103 Grafikon - Pregled izabranog lekara 64,29 32,14 3,57 besplatno participacija puna cena Za lekove ili injekcije koje propiše lekar 47% smatra da se plaća participacija, 40% da su besplatni, 13% ne zna i 0% smatra da plaća punu cenu. Grafikon - Lekovi ili injekcije koje propiše lekar 46,67 45,00 35,00 25,00 15,00 13,33 5,00 besplatno participacija puna cena Za pregled specijaliste kod koga ih uputi lekar 13% smatra da se plaća participacija, 53% da su besplatni, 34% ne zna i 0% smatra da plaća punu cenu. 102

104 53,33 Grafikon - Pregled specijaliste 33,33 13,33 besplatno participacija puna cena Za kućnu posetu njihovog lekara 7% smatra da plaća punu cenu, 20% smatra da su besplatne, 13% da se plaća participacija i 60% ne zna. Grafikon - Kućna poseta lekara 13,33 6,67 besplatno participacija puna cena 103

105 Za pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 0% smatra da plaća punu cenu, 0% da se plaća participacija, 36% ne zna i 64% smatra da su besplatni. Grafikon - Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 64,29 35,71 besplatno participacija puna cena Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu otišli na pregled kod svog lekara ili su ga odložili jer nisu mogli da plate pregled ili lekove 3% se ne seća, 31% je odgovorilo da i 66% sa ne. Grafikon - Odložen pregled 65,52 31,03 3,45 da ne ne sećam se 104

106 Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni zdravstvenom zaštitom u ovoj službi. Veoma nezadovoljnih je 10%, nezadovoljno je 3%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 10%, veoma zadovoljno 7% i zadovoljno 70.% anketiranih. 8 Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom veoma nezadovoljan 3,33 6,67 nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 105

107 ZADOVOLJSTVO KORISNIKA STOMATOLOŠKOM ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Anketirano je 7 korisnika ZZ prosečne starosti 34 godine. Žene čine 57% ispitanika, a 43% muškaraci. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 43% 57% Žene Muškarci Svi ispitanici imaju završenu srednju školu (100%). 106

108 1 10 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 10 8 nezavršena osnovna osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj korisnici stomatološke službe ocenili su kao dobar 57% i osrednji 43% korisnika. Grafikon - Materijalni status korisnika 42,86 57,14 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali stomatologa svom detetu 58% anketiranih su odgovorili da su sami izabrali svog stomatologa, u 14% slučajeva neko u porodici je izabrao stomatologa umesto njih, u 14% slučajeva dodeljen je stomatolog i 14% ne zna. 107

109 Grafikon - Način biranja stomatologa 57,14 14,29 14,29 14,29 sam izabrao porodica izabrala dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da promene izabranog stomatologa svog deteta dobijeni su sledeći odgovori - 14% smatra da može da ga promeni kad hoće, samo jednom godišnje 29%, 14% smatra da nije moguće promeniti stomatologa i 43% ne zna. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Način promene stomatologa 42,86 28,57 14,29 14,29 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna 108

110 Na pitanje da li su do sada menjali izabranog stomatologa 14% korisnika je odgovorilo da, a 86% korisnika sa ne. Grafikon - Promena stomatologa 14% 86% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene dobijeni su sledeći odgovori 71% nije menjalo svog stomatologa i za 29% zbog drugih razloga. 8 Grafikon - Razlog promene stomatologa 71,43 napuštanje ordinacije 28,57 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali 109

111 Na pitanje koliko dugo dete ima istog stomatologa, najveći broj korisnika odgovorio je sa manje od godinu dana tj. 57%, 1-3 godine 14% i 29% više od 3 godine. Grafikon - Dužina lečenja kod svog stomatologa 57,14 14,29 28,57 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara U poslednjih 12 meseci 29% je posetilo svog stomatologa u proseku 2 puta, a 14% je posetilo drugog stomatologa u ovoj službi prosečno 6 puta. Stomatologa u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci korisnici su posetili 14%, prosečno 4 puta. Kada zakazuju pregled kod stomatologa, 14% korisnika obično bude zakazano za isti dan i 86% nikad ne zakazuje. 110

112 9 8 Grafikon - Dužina zakazivanja 85,71 14,29 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li dečji stomatolog razgovara sa njima o tome kako da sačuvaju zdravlje usta i zuba svog deteta dobijeni su sledeći odgovori: Savete o značaju redovnih pregleda 66% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, 17% nije imalo potrebu i 17% ne dobija savete. Grafikon - Značaj redovnih pregleda 66,67 16,67 16,67 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 111

113 Savete o upotrebi fluora (paste, tablete...) 20% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, 20% ne dobija savete i 60% smatra da nije potrebno. Grafikon - Upotreba fluora redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o pravilnom pranju zuba 66% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, 17% ne dobija savete i 17% smatra da nema potrebe za savetima. 112

114 Grafikon - Pravilno pranje zuba 66,67 16,67 16,67 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o ortodontskim nepravilnostima 20% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, 20% ne dobija savete i za 60% nije bilo potrebe. Grafikon - Ortodontske nepravilnosti redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o nastanku karijesa 60% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, 20% ne dobija savete i za 20% nije bilo potrebe. 113

115 Grafikon - Nastanak karijesa redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o priboru za oralnu higijenu 66% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, 17% ne dobija savete i za 17% nije bilo potrebe. Grafikon - Pribor za oralnu higijenu 66,67 16,67 16,67 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 114

116 Savete o pravilnoj ishrani 66% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, 17% ne dobija savete i za 17% nije bilo potrebe. 66,67 Grafikon - Pravilna ishrana 16,67 16,67 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na izabranog stomatologa njihovog deteta dobijeni su sledeći odgovori: Sa izjavom da je stomatolog upoznat sa problemima i bolestima koje ima njihovo dete slaže se 80% ispitanika i 20% se delimično slaže. 115

117 Grafikon - Poznavanje problema i bolesti deteta se ne se Sa izjavom da stomatolog odvaja dovoljno vremena da razgovora sa njima i detetom slaže se 25% ispitanika, a 75% se delimično slaže. Grafikon - Odvajanje vremena za pacijente 8 75,00 25,00 se ne se Sa izjavom da im stomatolog daje jasna objašnjenja o intervencijama koje planira kod deteta slaže se 67% ispitanika, a 33% se delimično slaže. 116

118 Grafikon - Objašnjenja intervencija koje planira 66,67 33,33 se ne se Sa izjavom da kada dete ima problem sa zdravljem usta i zuba prvo idu kod njegovog stomatologa slaže se 67% ispitanika i 33% se delimično slaže. Grafikon - Odlazak kod izabranog stomatologa 66,67 33,33 se ne se 117

119 Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama o Službi stomatološke zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: Sa izjavom da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 100% ispitanika Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom 8 10 da se ne se Sa izjavom da mogu da dovedu dete na stomatološki pregled i vikendom ne slaže se 100% ispitanika. 118

120 1 10 Grafikon - Rad vikendom 10 8 da se ne se Sa izjavom da je dostupna deci sa posebnim potrebama slaže se 50% ispitanika, a 50% se ne slaže. Grafikon - Dostupnost deci sa posebnim potrebama da se ne se Sa izjavom da je osoblje na šalteru ljubazno slaže se 100% ispitanika. 119

121 Grafikon - Ljubaznost osoblja našalteru 10 da se ne se Sa izjavom da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 67% ispitanika, a 33% se delimično slaže. Grafikon - Mesto za sedenje 66,67 33,33 da se ne se Sa izjavom da dugo čekaju pre posete u čekaonici slaže 100% ispitanika. 120

122 Grafikon - Čekanje pre posete u čekaonici 10 da se ne se Sa izjavom da kada je detetu hitno potrebna stomatološka usluga, to mogu da obave istog dana slaže se 33% ispitanika, a 67% se delimično slaže. Grafikon - Hitan pregled tokom dana 66,67 33,33 da se ne se Sa izjavom da postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže se 100% ispitanika. 121

123 Grafikon - Postojanje kutije/knjige za žalbe i primedbe se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na informacije o saradnji među zdravstvenim radnicima dobili smo sledeće odgovore: Sa izjavom da im je pedijatar objasnio važnost zdravlja usta i zuba njihovog deteta slaže se 100% ispitanika. Grafikon - Pedijatar-važnost zdravlja usta i zuba se ne se 122

124 Sa izjavom da im pedijatar savetuje upotrebu fluor preparata (paste, tablete...) slaže se 100% ispitanika. Grafikon - Pedijatar- upotrebu fluor preparata se ne se Sa izjavom da dečji stomatolog i stomatološka sestra dobro sarađuju slaže se 100% ispitanika Grafikon - Saradnja stomatologa i sestre 10 se ne se 123

125 Sa izjavom da im je ponekad dovoljno da razgovaraju sa stomatološkom sestrom, pa im nije potrebno da idu i kod stomatologa slaže se 100% ispitanika. Grafikon - Razgovor sa stomatološkom sestrom se ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći odgovori: Za pregled izabranog stomatologa 75% anketiranih korisnika smatra da su besplatni i 25% da plaćaju participaciju. 124

126 8 Grafikon - Pregled izabranog stomatologa 75,00 25,00 besplatno participacija puna cena Za plombe 67% anketiranih korisnika smatra da su besplatne, a 33% da se plaća participacija. 66,67 Grafikon - Plombe 33,33 besplatno participacija puna cena Za lečenje zuba 75% anketiranih korisnika smatra da su besplatni, a 25% da plaća participaciju. 125

127 8 75,00 Grafikon - Lečenje zuba 25,00 besplatno participacija puna cena Za vađenje zuba 33% anketiranih korisnika smatra da plaća participaciju, a 67% da je besplatno. 66,67 Grafikon - Vađenje zuba 33,33 besplatno participacija puna cena Za ortodontski aparat-protezu 33% anketiranih korisnika smatra da plaća participaciju i 67% smatra da je besplatno. 126

128 Grafikon - Ortodontski aparat-proteza 66,67 33,33 besplatno participacija puna cena Za pregled specijaliste sa Stomatološkog fakulteta 50% anketiranih korisnika smatra da plaća participaciju, a 50% anketiranih korisnika smatra da su besplatni. Grafikon - Pregled specijaliste sa Stomatološkog fakulteta besplatno participacija puna cena Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu odveli svoje dete na pregled kod stomatologa ili su ga odložili jer nisu mogli 127

129 da plate pregled ili intervencije 60% je odgovorilo ne i 40% se ne seća. Grafikon - Odložen pregled da ne ne sećam se Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni Službom stomatološke zaštite njihove dece. Veoma nezadovoljnih je 20%, nezadovoljnih i veoma zadovoljnih nema, zadovoljno je 60% i 20% nema stav. Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom veoma nezadovoljan nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 128

130 ZADOVOLJSTVO KORISNIKA RADOM SPECIJALISTIČKE SLUŽBE Anketirano je 29 korisnika specijalističke službe interne medicine prosečne starosti 56 godina, od toga 63% žena i 37% muškaraca. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 37% 63% Žene Muškarci Najveći broj anketiranih korisnika ima osnovnu školu 39%, 32% ima završenu srednju školu, 7% višu i visoku školu i 22% nema završenu osnovnu školu. 129

131 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 21,43 nezavršena osnovna 39,29 32,14 7,14 osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj ank etiranih označava kao osrednji 45%, 10% kao dobar, 35% kao loš i 10% anketiranih svoj materijalni položaj ocenjuje kao veoma loš. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Materijalni status korisnika 44,83 34,48 10,34 10,34 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje koliko su zadovoljni sledećim karakteristikama koje se odnose na specijalističku službu dobijeni su sledeći odgovori: 130

132 Mogućnošću telefonskog zakazivanja zadovoljno je 33% anketiranih, ni zadovoljno ni nezadovoljno 26%, veoma zadovoljno 15% i veoma nezadovoljno 26%. 35,00 Grafikon - Mogućnost telefonskog zakazivanja 33,33 25,00 25,93 25,93 15,00 14,81 5,00 veoma nezadovoljan nezadovoljan ni zadovoljan ni nezadovoljan zadovoljan veoma zadovoljan Vremenom čekanja od trenutka zakazivanja do termina pregleda nezadovoljno je 19%, zadovoljno je 35% anketiranih, ni zadovoljno ni nezadovoljno je 31% i veoma zadovoljno 15%. 131

133 Grafikon - Vreme čekanja od trenutka zakazivanja do termina pregleda 35,00 25,00 15,00 5,00 veoma nezadovoljan 19,23 nezadovoljan 30,77 ni zadovoljan ni nezadovoljan 34,62 zadovoljan 15,38 veoma zadovoljan Ljubaznošću i profesionalnošću osobe koja vrši zakazivanje 42% anketiranih korisnika je zadovoljno, veoma zadovoljno 19%, nezadovoljno 4% i ni zadovoljno ni nezadovoljno je 35%. Grafikon - Ljubaznost i profesionalnost osobe koja vrši zakazivanje 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 veoma nezadovoljan 3,85 nezadovoljan 34,62 ni zadovoljan ni nezadovoljan 42,31 zadovoljan 19,23 veoma zadovoljan 132

134 Dobijanjem instrukcija o datumu, vremenu i mestu pregleda 56% anketiranih korisnika je zadovoljno, veoma zadovoljno 28%, nezadovoljno 4% i ni zadovoljno ni nezadovoljno je 1 2%. Grafikon - Dobijanje instrukcija o datumu, vremenu i mestu pregleda 56,00 veoma nezadovoljan 4,00 nezadovoljan 12,00 ni zadovoljan ni nezadovoljan zadovoljan 28,00 veoma zadovoljan Vremenom čekanja u čekaonici nezadovoljno je 19%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 42%, zadovoljno 27% i veoma je zadovoljno 12% anketiranih. 133

135 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Vreme čekanja u čekaonici veoma nezadovoljan 19,23 nezadovoljan 42,31 ni zadovoljan ni nezadovoljan 26,92 zadovoljan 11,54 veoma zadovoljan Objašnjenjem eventualnog kašnjenja njihovog termina nezadovoljno je 11% i zadovoljno 31%, veoma zadovoljno 23%, a 35% anketiranih nema stav. Grafikon - Objašnjenje eventualnog kašnjenja termina 35,00 25,00 15,00 5,00 veoma nezadovoljan 11,54 nezadovoljan 34,62 ni zadovoljan ni nezadovoljan 30,77 zadovoljan 23,08 veoma zadovoljan Čistoćom i podobnošću čekaonice ni zadovoljnom ni nezadovoljno je 35%, zadovoljno je 42% i veoma zadovoljno 19%, a nezadovoljno je 4% anketiranih korisnika. 134

136 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Čistoća i podobnost čekaonice veoma nezadovoljan 3,85 nezadovoljan 34,62 ni zadovoljan ni nezadovoljan 42,31 zadovoljan 19,23 veoma zadovoljan U poslednjih 12 meseci lekara specijalistu u ovoj službi je posetilo 83% u proseku 4,3 puta, a 79% je posetilo lekara u drugoj specijalističkoj službi 1,4 puta. Lekara specijalistu u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 14% korisnika posetilo je 0,4 puta. Na pitanje koliko dugo su čekali na pregled dobijeni su sledeći odgovori: Primljen/a sam istog dana bez zakazivanja 20%, zakazano pre 7-15 dana 36%, zakazano pre dana 16%, zakazano im je pre manje od 7 dana 20%, i pre više od 30 dana 8%. 135

137 35,00 Grafikon - Dužina čekanja 36,00 25,00 15,00 16,00 8,00 5,00 istog dana manje od 7 dana 7-15 dana dana više od 30 dana Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na specijalističku službu dobijeni su sledeći odgovori: Sa izjavom da im je lekar posvetio dovoljno vremena tokom pregleda slaže se 88% ispitanika, a 12% se delimično slaže Grafikon - Posvećenost lekara 88,00 12,00 da, se ne se 136

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM I REZUTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U DOMU ZDRAVLJA BRUS ZA 2013. GODINU UVOD: U procesu stalg unapređenja kvaliteta rada

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

+ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska + 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam nezadovoljan/na Prilično sam nezadovoljan/

+ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska + 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam nezadovoljan/na Prilično sam nezadovoljan/ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam Prilično sam Ni zadovoljan/na niti Prilično sam zadovoljan/na Veoma sam zadovoljan/na a. Koliko ste

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja 26.01.1978. Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodica ženski majka dvije djevojčice Radno iskustvo Datumi

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично истраживање са циљем утврђивања ставова учесника о

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

Microsoft Word - SALTERI IZVESTAJ docx

Microsoft Word - SALTERI IZVESTAJ docx ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПРАЋЕЊА РАДА ШАЛТЕРСКИХ СЛУЖБИ РФЗО Период 1. октобар- 31. октобар 2015.године Увод Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту Републички фонд) у циљу сталног унапређења

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation "Damar Plus" Agencija za ispitivanje javnog mnjenja Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije Decembar 2017 Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio utvrditi

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

ДАТУМ

ДАТУМ 04.05.2017. Филозофски факултет 08:30-11:30 05.05.2017. Здравствена станица «Дуваниште» 08:00-11:00 «Отворена врата» Скрининг на дијабетес 06.05.2017. Одељење дерматовенерологије Поливалентно патронажна

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE WI-FI ZA MEDICINSKE USTANOVE Brza i pouzdana WiFi mreža je danas očekivana u medicinskim ustanovama. Besplatan

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

Microsoft Word _stipendije.docx

Microsoft Word _stipendije.docx STIPENDIJE ZA STUDIJE U FRANCUSKOJ KOJE DODELJUJE AMBASADA FRANCUSKE ZA 2011/2012. U želji da unapredi saradnju između Francuske i Srbije i da podstakne mobilnost studenata iz Srbije, Ambasada Francuske

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx DZO PRIJENOS RIZIKA S OSIGURANIKA NA OSIGURATELJA Morana Krušarovski, dipl.iur. OSIGURANJE Prijenos rizika s osiguranika na osiguratelja Smanjenje financijskih gubitaka OBVEZNA I DOBROVOLJNA OSIGURANJA

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Preporuke poliklinike Kardio Medike ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija /

Preporuke poliklinike Kardio Medike ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija / ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija www.kardiomedika.com e-mail: poliklinikakardiomedika@gmail.com 018 / 425 72 13 064 / 860 91 41 063 / 805 54 56 Vodič za dijagnostikovanje i regulaciju krvnog pritiska

Више

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 21 211 U IŽ u 216. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015.

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у 2014. години Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ... 4 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА 2014.

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE Ovaj priručnik je pripremljen da pomogne zdravstvenim radnicima u proceni i edukaciji pacijenata koji uzimaju oralne

Више

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE KONTINUIRANA EDUKACIJA IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJU TERAPIJE Amra Hrustanović, med. teh. ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU Mentor Dr Lejla Balić Prašević Lijekovi su dio našeg života od rođenja pa sve

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo Godina provedbe: 2018 Kratki opis programa

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ПРИЈАВА О СУМЊИ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖЕНА Здравствена организација: Место Лекар/ка (радно место): Сестра (радно место): Документовање насиља Формулар Датум

ПРИЈАВА О СУМЊИ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖЕНА Здравствена организација: Место Лекар/ка (радно место): Сестра (радно место): Документовање насиља Формулар Датум ПРИЈАВА О СУМЊИ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖЕНА Здравствена организација: Место Лекар/ка (радно место): Сестра (радно место): Документовање насиља Формулар Датум прегледа: Време прегледа: Основни подаци: Име и презиме:

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више