ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks"

Транскрипт

1 ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April godine

2 SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe Analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine Analiza zadovoljstva korisnika radom pedijatrijske službe Analiza zadovoljstva korisnika radom ginekološke službe Zadovoljstvo korisnika stomatološkom zdravstvenom zaštitom Zadovoljstvo korisnika radom specijali stičke službe

3 SUMARNA ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA RADOM SLUŽBE OPŠTE MEDICINE, PEDIJATRIJSKE I GINEKOLOŠKE SLUŽBE Sumarna procena zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe izvršena je na osnovu anonimnog anketiranja 179 korisnika ZZ navedenih službi. Prosečna starost ispitanika je 44 godine, 77% ispitanika predstavljaju žene, a 23% muškarci. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 23% 77% Žene Muškarci Najveći broj korisnika je završio srednju školu 62 visoku i višu školu završilo je 15% korisnika, 18% ima završenu osnovnu školu,a 5% anketiranih nije završio osnovnu školu. 2

4 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 62,01 17,88 15,08 5,03 nezavršena osnovna osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj kori snika je ocenio kao osrednji- 41%, dobar477%, loš- 6%, veoma loš-2% i veoma dobar - 5%. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Materijalni status korisnika 46,89 40,68 5,65 5,08 1,69 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali svog lekara najveći broj je odgovorio da je sam izabrao svog lekara91%,za 2%je neko u porodici izabrao 3

5 lekara umesto njega,3% nije biralo dodeljen im je, 2% nema izabranog lekara i 2% se ne seća ,01 sam izabrao Grafikon - Način biranja lekara 1,69 2,81 2,25 2,25 porodica izabrala dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da pr omene svog lekara ako to žele dobijeni su sledeći odgovori -32% smatra da može da ga promeni kad hoće, 16% ne zna, 50% smatra da može da ga menja samo jednom godišnje 2% misli da nije moguće da promeni svog lekara. 4

6 Grafikon - Način promene lekara 49,72 31,64 16,38 2,26 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna Na pitanje da li su do sada menjali izabranog lekara14 % korisnika je odgovorilo da,a 86% korisnika sa ne. Grafikon - Promena lekara 14% 86% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori - 2% jer su se preselili, 0% je imalo nesporazum sa svojim lekarom, 7% jer je moj lekar napustio ordinaciju/kartoteku, 4% zbog drugih razloga, a 86% nije menjalo svog lekara. 5

7 Grafikon - Razlog promene lekara 7,41 napuštanje ordinacije 2,47 4,32 85,80 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali Na pitanje koliko dugo se leče kod svog lekara, najveći broj korisnika odgovorio je sa više od 3 godine 68% korisnika, 1-3 godine 26%, manje od godinu dana 6%,a0% anketiranih nema svog lekara. 8 Grafikon - Dužina lečenja kod svog lekara 67,61 26,14 6,25 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara 6

8 U poslednjih 12 meseci 92% korisnika je posetilo svog izabranog lekara u proseku 8,9 puta, a 41% je posetilo drugog lekara u ovoj službi 3,0 puta. Lekara u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 16% korisnika je posetilo u proseku 2,8 puta. Kada zakazuju pregled kod izabranog l ekara obično nikad ne zakazuje 87%, istog dana bude zakazano 10%, više od 3 dana čeka 1%, dok 1-3 dana čeka 1% korisnika Grafikon - Dužina zakazivanja 87,28 10,40 1,16 1,16 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li izabrani lekar razgovara sa njima o tome kako da ostanu zdravi dobijeni su sledeći odgovori: Savete o pravilnoj ishrani 72% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 1% nije bilo potrebe, 4% ne dobija savete i 23% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 7

9 8 Grafikon - Saveti o pravilnoj ishrani 72,33 22,64 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 3,77 ne 1,26 nema potrebe Savete o važnosti fizičke aktivnosti 70% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, 5% ne dobija savete, za 1% nije bilo potrebe i 24% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 8 Grafikon - Važnost fizičke aktivnosti 69,93 23,78 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 4,90 ne 1,40 nema potrebe Savete o zloupotrebi alkohola 38% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 35% nije bilo potrebe, 11% ne dobija savete i 16% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 8

10 35,00 Grafikon - Zloupotreba alkohola 37,76 34,69 25,00 15,00 16,33 11,22 5,00 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o smanjenju ili prestanku pušenja 43% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 35% nije bilo potrebe, 12% ne dobija savete i 9% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Smanjenje ili prestanak pušenja 43,43 9,09 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 12,12 ne 35,35 nema potrebe 9

11 Savete o izbegavanju/odbrani od stresa 61% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 21% nije bilo potrebe, 7% ne dobija savete i 11% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Izbegavanje/odbrana od stresa 61,05 10,53 7,37 21,05 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o sigurnom seksu 37% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 40% nije bilo potrebe, 13% ne dobija savete i 11% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Siguran seks 45,00 35,00 36,56 39,78 25,00 15,00 10,75 12,90 5,00 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 10

12 Savete o opasnosti od zloupotreba droga 34% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 40% nije bilo potrebe, 11% ne dobija savete i 14% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Opasnost od zloupotreba droga 34,34 14,14 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 11,11 ne 40,40 nema potrebe Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na medicinske sestre dobili smo sledeće odgovore: Da su medicinske sestre na šalteru ljubazne slaže se 91% ispitanika, 5% se delimično slaže,3 % se ne slaže i 1% ne zna. 11

13 Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre na šalteru ,85 se 4,88 3,05 1,22 ne se Da su medicinske sestre u sobi za intervencije ljubazne slaže se 93% ispitanika, 3% se delimično slaže, 2% se ne slaže i 3 %ne zna. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre u sobi za intervencije ,81 se 2,61 1,96 2,61 ne se Da im medicinske sestre uvek pruže sve informacije slaže se 94% ispitanika, 4% se delimično slaže, 2% se ne slaže i 0 % ne zna. 12

14 Grafikon - Pružanje informacija od medicinske sestre ,23 se 3,85 1,92 ne se Da medicinske sestre i lekari dobro sarađuju slaže se 94% ispitanika, 3% se delimično slaže, 2% ne zna i 1 % se ne slaže. Grafikon - Saradnja medicinske sestre i lekara ,27 se 2,55 1,27 1,91 ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na njihovog izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori: 13

15 Da lekar anketiranih poznaje njihovu ličnu situaciju (n pr.na poslu, u kući) slaže se 70% ispitanika, 23% se delimično slaže i8 % se ne slaže. Grafikon - Poznavanje lične situacije pacijenta 8 69,62 22,78 7,59 da se ne se Da lekar anketiranih poznaje njihove probleme i bolesti koje su ranije imali slaže se 93% ispitanika, 6% se delimično slaže i 1 % se ne slaže. Grafikon - Poznavanje problema i bolesti pacijenta od ranije ,90 5,81 1,29 da se ne se 14

16 Da lekar anketiranih odvaja dovoljno vremena d a razgovora sa njima slaže se 92% ispitanika, 5% se delimično slaže i 3 % se ne slaže Grafikon - Vreme za razgovor 92,21 5,19 2,60 da se ne se Da lekar anketiranih pažljivo sluša slaže se 95% ispitanika, 3% se delimično slaže i 1% se ne slaže Grafikon - Slušanje pacijenta 95,33 8 3,33 1,33 da se ne se 15

17 Da lekar anketiranih daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im prepisuje slaže se 96% ispitanika, 3% se delimično slaže i 1% se ne slaže Grafikon - Objašnjenja lekara 96,18 8 2,55 1,27 da se ne se Da se posle posete lekaru oseća sposobnije da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima slaže se 93% ispitanika, 6% se delimično slaže i 1% se ne slaže. Grafikon - Sposobnost borbe sa zdravstvenim problemima ,72 5,96 1,32 da se ne se 16

18 Kada imaju novi zdravstveni problem prvo idu kod svog lekara - slaže se čak 94% ispitanika, 5% se delimično sla že i 1% se ne slaže Grafikon - Novi zdravstveni problem 94,08 4,61 1,32 da se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na ovu službu zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: Da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 82% ispitanika, 15% se delimično slaže, 3% se ne slaže i 0% ne zna. 17

19 Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom ,55 se 15,48 2,98 ne se Da mogu da dođu na pregled i vikendom ako se razbole slaže se 75% ispitanika, 6% se ne slaže, 17% se delimično slaže i 3 % ne zna. 8 Grafikon - Pregled vikendom 74,51 16,99 se 5,88 ne se 2,61 Da je služba dostupna invalidima i osobama u kolicima slaže se 85% ispitanika, 5% se delimično slaže, 7% ne zna i 3 % se ne slaže. 18

20 Grafikon - Dostupnost invalidima 9 84,87 8 se 5,26 2,63 ne se 7,24 Sa procedurom da pre odlaska kod specijaliste korisnici prvo moraju da idu kod svog lekara slaže se 87% ispitanika, 6% se delimično slaže, 6% se ne slaže i 1 % ne zna Grafikon - Dostupnost specijaliste 87,42 se 5,96 5,96 ne se 0,66 Da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 97 % ispitanika, 2% se ne slaže, 1% se delimično slaže i 0 % ne zna. 19

21 1 10 Grafikon - Sedenje u čekaonici 96,75 8 se 1,30 1,95 ne se Sa izjavom da moraju dugo da čekaju u čekaon ici da posete lekara slaže se 21% ispitanika, 15% se delimično slaže, 62 % se ne slaže i 3% ne zna. Grafikon - Čekanje u čekaonici 61,74 20,81 14,77 2,68 se ne se Da u toku radnog vremena mogu lako da razgovaraju sa lekarom telefonom i dobiju savet slaže se 78% ispitanika, 9% se delimično slaže, 5% ne zna i 7% se ne slaže. 20

22 9 8 79,74 se Grafikon - Savet preko telefona 8,50 6,54 5,23 ne se Sa izjavom da kada dođu i hitno im treba pregled lekara to mogu da obave istog dana slaže se 95% ispitanika, 3% se delimično slaže, 2% se ne slaže i 0% ne zna ,90 se Grafikon - Hitan pregled 3,18 1,91 ne se Na pitanje da li postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže se 90% ispitanika, 5% ne zna, 1% se delimično slaže,4 % se ne slaže. 21

23 Grafikon - Kutija/knjiga za žalbe i primedbe ,07 se 0,66 3,97 5,30 ne se Sa izjavom da ustanova ima svoju internet stranicu 28% ne zna, slaže se 70% ispitanika, 1% se ne slaže i 1 % se delimično slaže. 8 Grafikon - Internet stranica 28,00 se 0,67 1,33 ne se Sa izjavom da ustanova ima dovoljno medicinske opreme 13% ne zna, slaže se 78% ispitanika, 5% se ne slaže i 4 % se delimično slaže. 22

24 Grafikon - Medicinska oprema ,00 13,33 4,00 4,67 se ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći o dgovori: Za pregled izabranog lekara87% smatra da je besplatan, 11 % da se plaća participacija, 1% puna cena i 1 % ne zna Grafikon - Pregled izabranog lekara 87,06 10,59 1,18 1,18 besplatno participacija puna cena 23

25 Za lekove ili injekcije koje propiše lekar 25% smatra da se plaća participacija, 70% da su besplatni, 2% ne zna i 4% smatra da plaća punu cenu. 8 Grafikon - Lekovi ili injekcije koje propiše lekar 69,68 24,52 3,87 1,94 besplatno participacija puna cena Za pregled specijaliste kod koga ih uputi lekar 13% smatra da se plaća participacija, 82% da su besplatni, 2% ne zna i 3 % smatra da plaća punu cenu. 9 8 Grafikon - Pregled specijaliste 82,28 12,66 3,16 1,90 besplatno participacija puna cena 24

26 Za kućnu posetu njihovog lekara 1% smatra da plaća punu cenu, 78% smatra da su besplatne, 6% da se plaća participacija i 15 % ne zna. 9 8 Grafikon - Kućna poseta lekara 78,00 14,67 6,00 1,33 besplatno participacija puna cena Za pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 1% smatra da plaća punu cenu, 2% da se plaća participacija, 9% ne zna i 88 % smatra da su besplatni. 25

27 Grafikon - Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu ,84 2,03 0,68 9,46 besplatno participacija puna cena Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu otišli na pregled kod svog lekara ili su ga odložili jer nisu mogli da plate pregled ili lekove 2% se ne seća, 6% je odgovorilo da i 91 % sa ne Grafikon - Odložen pregled 91,48 6,25 2,27 da ne ne sećam se Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni zdravstvenom zaštitom u ovoj službi. Veoma nezado voljnih je 8%, 26

28 nezadovoljno je 2%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 6%, veoma zadovoljno 53% i zadovoljno 32% anketiranih. Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom 52,57 8,00 veoma nezadovoljan 1,71 5,71 32,00 nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 27

29 ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA RADOM SLUŽBE OPŠTE MEDICINE Procena zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine izvršena je na osnovu anonimnog anketiranja 65 korisnika ZZ navedene službe. Prosečna starost ispitanika je 57 godina, 65% ispitanika čine žene, a 35% muškarci. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 35% 65% Žene Muškarci Najveći broj korisnika je završio srednju školu 51%, visoku i višu školu završilo je 8% korisnika, 28% ima završenu osnovnu školu, a 14% anketiranih nije završio osnovnu školu. 28

30 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 50,77 13,85 27,69 7,69 nezavršena osnovna osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj korisnika je ocenio kao osrednji - 52%, dobar - 25%, loš - 14%, veoma loš -5% i veoma dobar - 5%. Grafikon - Materijalni status korisnika 51,56 14,06 25,00 4,69 4,69 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali svog lekara najveći broj je odgovorio da je sam izabrao svog lekara 84%, za 3% je neko u porodici izabrao 29

31 lekara umesto njega, 3% nije biralo dodeljen im je, 5% nema izabranog lekara i 5% se ne seća ,38 sam izabrao Grafikon - Način biranja lekara 3,13 3,13 4,69 4,69 porodica izabrala dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da promene svog lekara ako to žele dobijeni su sledeći odgovori - 46% smatra da može da ga promeni kad hoće, 29% ne zna, 21% smatra da može da ga menja samo jednom godišnje i 5% misli da nije moguće da promeni svog lekara. 30

32 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Način promene lekara 46,03 28,57 20,63 4,76 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna Na pitanje da li su do sada menjali izabranog lekara 23% korisnika je odgovorilo da, a 77% korisnika sa ne. Grafikon - Promena lekara 23% 77% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori - 2% jer su se preselili, 0% je imalo nesporazum sa svojim lekarom, 18% jer je moj lekar napustio ordinaciju/kartoteku, 5% zbog drugih razloga, a 75% nije menjalo svog lekara. 31

33 8 Grafikon - Razlog promene lekara 75,00 17,86 napuštanje ordinacije 1,79 5,36 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali Na pitanje koliko dugo se leče kod svog lekara, najveći broj korisnika odgovorio je sa više od 3 godine 68% korisnika, 1-3 godine 23%, manje od godinu dana 9%, a 0% anketiranih nema svog lekara. 8 Grafikon - Dužina lečenja kod svog lekara 67,69 23,08 9,23 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara 32

34 U poslednjih 12 meseci 86% korisnika je posetilo svog izabranog lekara u proseku 10,9 puta, a 42% je posetilo drugog lekara u ovoj službi 4,7 puta. Lekara u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 23% korisnika su posetili u proseku 3,0 puta. Kada zakazuju pregled kod izabranog lekara obično nikad ne zakazuje 85%, istog dana bude zakazano 13% i više od 3 dana čeka 2%. 9 8 Grafikon - Dužina zakazivanja 85,48 12,90 1,61 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li izabrani lekar razgovara sa njima o tome kako da ostanu zdravi dobijeni su sledeći odgovori: Savete o pravilnoj ishrani 85% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 2% nije bilo potrebe, 8% ne dobija savete i 6% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 33

35 9 8 Grafikon - Saveti o pravilnoj ishrani 84,62 5,77 7,69 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne 1,92 nema potrebe Savete o važnosti fizičke aktivnosti 83% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, 11% ne dobija savete, za 2% nije bilo potrebe i 4% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 9 8 Grafikon - Važnost fizičke aktivnosti 82,61 4,35 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 10,87 ne 2,17 nema potrebe Savete o zloupotrebi alkohola 56% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 34% nije bilo potrebe, 10% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 34

36 Grafikon - Zloupotreba alkohola 56,10 34,15 9,76 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o smanjenju ili prestanku pušenja 60% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lek aru, za 31% nije bilo potrebe, 10% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Smanjenje ili prestanak pušenja 59,52 30,95 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 9,52 ne nema potrebe 35

37 Savete o izbegavanju/odbrani od stresa 83% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 8 % nije bilo potrebe, 8% ne dobija savete i 3% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 9 8 Grafikon - Izbegavanje/odbrana od stresa 82,50 2,50 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 7,50 7,50 ne nema potrebe Savete o sigurnom seksu 42% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 44% nije bilo potrebe, 14 % ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Siguran seks 45,00 41,67 44,44 35,00 25,00 15,00 13,89 5,00 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 36

38 Savete o opasnosti od zloupotreba droga 43% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 43% nije bilo potrebe, 14% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Opasnost od zloupotreba droga 42,86 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 14,29 ne 42,86 nema potrebe Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na medicinske sestre dobili smo sledeće odgovore: Da su medicinske sestre na šalteru ljubazne slaže se 89% ispitanika, 5% se delimično slaže, 2% se ne slaže i 4 % ne zna. 37

39 Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre na šalteru ,47 se 5,26 1,75 3,51 ne se Da su medicinske sestre u sobi za intervencije ljubazne slaže se 90% ispitanika, 4% se delimično slaže, 0% se ne slaže i 6 % ne zna. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre u sobi za intervencije ,80 se 4,08 ne se 6,12 Da im medicinske sestre uvek pruže sve informacije slaže se 92% ispitanika, 6% se delimično slaže, 2% se ne slaže i 0 % ne zna. 38

40 Grafikon - Pružanje informacija od medicinske sestre ,67 se 6,25 2,08 ne se Da medicinske sestre i lekari dobro sarađuju slaže se 90% ispitanika, 4% se delimično slaže, 2% ne zna i 4% se ne slaže. Grafikon - Saradnja medicinske sestre i lekara ,38 se 3,85 3,85 1,92 ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na njihovog izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori: 39

41 Da lekar anketiranih poznaje njihovu ličnu situaciju (npr.na poslu, u kući) slaže se 79% ispitanika, 12% se delimično slaže i 10 % se ne slaže. Grafikon - Poznavanje lične situacije pacijenta ,85 11,54 9,62 da se ne se Da lekar anketiranih poznaje njihove probleme i bolesti koje su ranije imali slaže se 90% ispitanika, 6% se delimično slaže i 4% se ne slaže. Grafikon - Poznavanje problema i bolesti pacijenta od ranije ,58 6,25 4,17 da se ne se 40

42 Da lekar anketiranih odvaja dovoljno vremena d a razgovora sa njima slaže se 86% ispitanika, 8% se delimično slaže i 6% se ne slaže. Grafikon - Vreme za razgovor ,71 8,16 6,12 da se ne se Da lekar anketiranih pažljivo sluša slaže se 91% ispitanika, 7% se delimično slaže i 2% se ne slaže Grafikon - Slušanje pacijenta 91,11 6,67 2,22 da se ne se 41

43 Da lekar anketiranih daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im prepisuje slaže se 92% ispitanika, 6% se delimično slaže i 2% se ne slaže Grafikon - Objašnjenja lekara 91,67 6,25 2,08 da se ne se Da se posle posete lekaru oseća sposobnije da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima slaže se 78% ispitanika, 20% se delimično slaže i 2% se ne slaže. Grafikon - Sposobnost borbe sa zdravstvenim problemima ,26 19,57 2,17 da se ne se 42

44 Kada imaju novi zdravstveni problem prvo idu kod svog lekara - slaže se čak 89% ispitanika, 6% se delimično slaže i 4 % se ne slaže Grafikon - Novi zdravstveni problem 89,36 6,38 4,26 da se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na ovu službu zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: Da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 93% ispitanika, 5% se delimično slaže, 2% se ne slaže i 0 % ne zna. 43

45 10 Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom ,86 se 5,36 1,79 ne se Da mogu da dođu na pregled i vikendom ako se razbole slaže se 94% ispitanika, 12% se ne slaže, 4% se delimično slaže i 0 % ne zna Grafikon - Pregled vikendom 93,62 se 4,26 2,13 ne se Da je služba dostupna invalidima i osobama u kolicima slaže se 89% ispitanika, 0% se delimično slaže, 9% ne zna i 2 % se ne slaže. 44

46 Grafikon - Dostupnost invalidima 88,89 se 2,22 ne se 8,89 Sa procedurom da pre odlaska kod specijaliste korisnici prvo moraju da idu kod svog lekara slaže se 89% ispitanika, 9% se delimično slaže, 2% se ne slaže i 0% ne zna Grafikon - Dostupnost specijaliste 88,64 se 9,09 2,27 ne se Da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 98% ispitanika, 2% se ne slaže, 0% se delimično slaže i 0 % ne zna. 45

47 1 10 Grafikon - Sedenje u čekaonici 97,87 8 se 2,13 ne se Sa izjavom da moraju dugo da čekaju u čekaonici da posete lekara slaže se 43% ispitanika, 18% se delimično slaže, 39% se ne slaže i 0% ne zna. Grafikon - Čekanje u čekaonici 45,00 43,18 38,64 35,00 25,00 18,18 15,00 5,00 se ne se Da u toku radnog vremena mogu lako da razgovaraju sa lekarom telefonom i dobiju savet slaže se 79% ispitanika, 86% se delimično slaže, 6% ne zna i 6% se ne slaže. 46

48 9 8 78,72 se Grafikon - Savet preko telefona 8,51 6,38 6,38 ne se Sa izjavom da kada dođu i hitno im treba pregled lekara to mogu da obave istog dana slaže se 94% ispitanika, 4% se delimično slaže i 2% se ne slaže ,00 se Grafikon - Hitan pregled 4,00 2,00 ne se Na pitanje da li postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže se 92% ispitanika, 2% ne zna, 0% se delimično slaže i 6 % se ne slaže. 47

49 Grafikon - Kutija/knjiga za žalbe i primedbe ,67 se 6,25 ne se 2,08 Sa izjavom da ustanova ima svoju internet stranicu 31% ne zna, slaže se 67% ispitanika, 2% se ne slaže i 0% se delimično slaže. Grafikon - Internet stranica 66,67 31,11 se 2,22 ne se Sa izjavom da ustanova ima dovoljno medicinske opreme 14% ne zna, slaže se 80% ispitanika, 5% se ne slaže i 2 % se delimično slaže. 48

50 Grafikon - Medicinska oprema ,55 13,64 se 2,27 4,55 ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći odgovori: Za pregled izabranog lekara 80% smatra da je besplatan, 15% da se plaća participacija,2% puna cena i 3 % ne zna. 9 8 Grafikon - Pregled izabranog lekara 8 15,00 1,67 3,33 besplatno participacija puna cena 49

51 Za lekove ili injekcije koje propiše lekar 29% smatra da se plaća participacija, 39% da su besplatni, 12% ne zna i 9 % smatra da plaća punu cenu. Grafikon - Lekovi ili injekcije koje propiše lekar 62,22 28,89 8,89 besplatno participacija puna cena Za pregled specijaliste kod koga ih uputi lekar 21% smatra da se plaća participacija, 69% da su besplatni, 4% ne zna i 6 % smatra da plaća punu cenu. 8 68,75 Grafikon - Pregled specijaliste 20,83 6,25 4,17 besplatno participacija puna cena 50

52 Za kućnu posetu njihovog lekara 2% smatra da plaća punu cenu, 73% smatra da su besplatne, 9% da se plaća participacija i 16% ne zna. 8 72,73 Grafikon - Kućna poseta lekara 15,91 9,09 2,27 besplatno participacija puna cena Za pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 2% smatra da plaća punu cenu, 5% da se plaća participacija, 15% ne zna i 78 % smatra da su besplatni. 51

53 Grafikon - Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu ,05 4,88 2,44 14,63 besplatno participacija puna cena Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu otišli na pregled kod svog lekara ili su ga odložili jer nisu mogl i da plate pregled ili lekove 2% se ne seća, 11% je odgovorilo da i 87 % sa ne Grafikon - Odložen pregled 87,10 11,29 1,61 da ne ne sećam se Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni zdravstvenom zaštitom u ovoj službi. Veoma nezadovoljnih je 20%, 52

54 nezadovoljno je 2%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 7%, veoma zadovoljno 36% i zadovoljno 36% anketiranih. 35,00 Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom 36,07 36,07 25,00 15,00 5,00 19,67 veoma nezadovoljan 1,64 6,56 nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 53

55 ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA RADOM PEDIJATRIJSKE SLUŽBE Procena zadovoljstva korisnika radom pedijatrijske službe izvršena je na osnovu anonimnog anketiranja 88 korisnika ZZ navedene službe. Prosečna starost ispitanika je 35 godina, 81% ispitanika predstavljaju žene, a 19% muškarci. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 19% 81% Žene Muškarci Najveći broj korisnika je završio srednju školu 69%, visoku i višu školu završilo je 22% korisnika, 9% ima završenu osnovnu školu, a 0% anketiranih nije završio osnovnu školu. 54

56 8 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 69,32 nezavršena osnovna 9,09 21,59 osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj koris nika je ocenio kao osrednji - 29%, dobar - 67%, loš - 0%, veoma loš - 0% i veoma dobar - 5%. Grafikon - Materijalni status korisnika 66,67 28,74 4,60 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali svog lekara najveći broj je odgovorio da je sam izabrao svog lekara 98%, za 1% je neko u porodici izabrao 55

57 lekara umesto njega, 0% nije biralo dodeljen im je, 0% nema izabranog lekara i 1% se ne seća ,73 Grafikon - Način biranja lekara 8 sam izabrao 1,14 1,14 porodica izabrala dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da promene svog lekara ako to žele dobijeni su sledeći odgovori - 19% smatra da može da ga promeni kad hoće, 1% ne zna, 78% smatra da može da ga menja samo jednom godišnje i 1% misli da nije moguće da promeni svog lekara. 56

58 9 8 Grafikon - Način promene lekara 78,41 19,32 1,14 1,14 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna Na pitanje da li su do sada menjali izabranog lekara 8 % korisnika je odgovorilo da, a 92% korisnika sa ne. Grafikon - Promena lekara 8% 92% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori - 1% jer su se preselili, 0% je imalo nesporazum sa svojim lekarom, 1% jer je moj lekar napustio ordinaciju/kartotek u, 5% zbog drugih razloga, a 93% nije menjalo svog lekara. 57

59 Grafikon - Razlog promene lekara 1,19 1,19 napuštanje ordinacije 4,76 92,86 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali Na pitanje koliko dugo se leče kod svog lekara, najveći broj korisnika odgovorio je sa više od 3 godine 69% korisnika, 1-3 godine 28%, manje od godinu dana 3%, a 0% anketiranih nema svog lekara. 8 Grafikon - Dužina lečenja kod svog lekara 68,97 27,59 3,45 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara 58

60 U poslednjih 12 meseci 97% korisnika je posetilo svog izabranog lekara u proseku 8,6 puta, a 49% je posetilo drugog lekara u ovoj službi 2,2 puta. Lekara u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 7% korisnika je posetilo u proseku 1,0 puta. Kada zakazuju pregled kod izabranog lekara obično nikad ne zakazuje 91%, istog dana bude zakazano 5%, više od 3 dana čeka 2%, dok 1-3 dana čeka 2% korisnika Grafikon - Dužina zakazivanja 90,80 9,20 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li izabrani lekar razgovara sa njima o tome kako da ostanu zdravi dobijeni su sledeći odgovori: Savete o pravilnoj ishrani 62% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 0% nije bilo potrebe, 0% ne dobija savete i 38% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 59

61 Grafikon - Saveti o pravilnoj ishrani 62,35 37,65 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o važnosti fizičke aktivnosti 61% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, 0% ne dobija savete, za 0% nije bilo potrebe i 39% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Važnost fizičke aktivnosti 61,04 38,96 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o zloupotrebi alkohola 22% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 35% nije bilo potrebe, 5% ne dobija savete i 38% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 60

62 35,00 Grafikon - Zloupotreba alkohola 37,50 35,00 25,00 15,00 22,50 5,00 5,00 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o smanjenju ili prestanku pušenja 30% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 40% nije bilo potrebe, 8% ne dobija savete i 22% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Smanjenje ili prestanak pušenja 22,50 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 7,50 ne nema potrebe 61

63 Savete o izbegavanju/odbrani od stresa 28% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 42% nije bilo potrebe, 6% ne dobija savete i25% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Izbegavanje/odbrana od stresa 27,78 25,00 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 5,56 ne 41,67 nema potrebe Savete o sigurnom seksu 21% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 44% nije bilo potrebe, 10% ne dobija savete i 26% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. Grafikon - Siguran seks 45,00 43,59 35,00 25,00 20,51 25,64 15,00 10,26 5,00 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 62

64 Savete o opasnosti od zloupotreba droga 30% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 38% nije bilo potrebe, 4% ne dobija savete i 28% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Opasnost od zloupotreba droga 29,79 27,66 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 4,26 ne 38,30 nema potrebe Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na medicinske sestre dobili smo sledeće odgovore: Da su medicinske sestre na šalteru ljubazne slaže se 100% ispitanika. 63

65 Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre na šalteru se ne se Da su medicinske sestre u sobi za intervencije ljubazne slaže se 100% ispitanika. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre u sobi za intervencije se ne se Da im medicinske sestre uvek pruže sve informacije slaže se 100% ispitanika. 64

66 Grafikon - Pružanje informacija od medicinske sestre se ne se Da medicinske sestre i lekari dobro sarađuju slaže se 100% ispitanika. Grafikon - Saradnja medicinske sestre i lekara se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na njihovog izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori: 65

67 Da lekar anketiranih poznaje njihovu ličnu situaciju (n pr.na poslu, u kući) slaže se 69% ispitanika, 31% se delimično slaže i 0 % se ne slaže. Grafikon - Poznavanje lične situacije pacijenta 8 68,67 31,33 da se ne se Da lekar anketiranih poznaje njihove probleme i bolesti koje su ranije imali slaže se 96% ispitanika, 4% se delimično slaže i 0 % se ne slaže. Grafikon - Poznavanje problema i bolesti pacijenta od ranije ,39 8 3,61 da se ne se 66

68 Da lekar anketiranih odvaja dovoljno vremena da razgovora sa njima slaže se 100% ispitanika Grafikon - Vreme za razgovor 10 8 da se ne se Da lekar anketiranih pažljivo sluša slaže se 100% ispitanika Grafikon - Slušanje pacijenta 10 8 da se ne se 67

69 Da lekar anketiranih daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im prepisuje slaže se 100% ispitanika Grafikon - Objašnjenja lekara 10 8 da se ne se Da se posle posete lekaru oseća sposobnije da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima slaže se 100% ispitanika. Grafikon - Sposobnost borbe sa zdravstvenim problemima da se ne se 68

70 Kada imaju novi zdravstveni problem prvo idu kod svog lekara - slaže se čak 99% ispitanika, 1% se delimično slaže i 0 % se ne slaže Grafikon - Novi zdravstveni problem 98,80 8 1,20 da se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na ovu službu zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: Da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 80% ispitanika, 20% se delimično slaže, 0% se ne slaže i 0 % ne zna. 69

71 Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom ,46 se 19,54 ne se Da mogu da dođu na pregled i vikendom ako se razbole slaže se 73% ispitanika, 1% se ne slaže, 26% se delimično slaže i 0 % ne zna. 8 Grafikon - Pregled vikendom 72,62 26,19 se 1,19 ne se Da je služba dostupna invalidima i osobama u kolicima slaže se 92% ispitanika, 7% se delimično slaže, 1% ne zna i 0 % se ne slaže. 70

72 Grafikon - Dostupnost invalidima 91,67 se 7,14 1,19 ne se Sa procedurom da pre odlaska kod specijaliste korisnici prvo moraju da idu kod svog lekara slaže se 93% ispitanika, 6% se delimično slaže, 1% se ne slaže i 0 % ne zna Grafikon - Dostupnost specijaliste 92,86 se 5,95 1,19 ne se Da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 98% ispitanika, 1% se ne slaže, 1% se delimično slaže i 0% ne zna. 71

73 1 10 Grafikon - Sedenje u čekaonici 97,62 8 se 1,19 1,19 ne se Sa izjavom da moraju dugo da čekaju u čekaon ici da posete lekara slaže se 6% ispitanika, 7 % se delimično slaže, 82% se ne slaže i 5% ne zna. Grafikon - Čekanje u čekaonici ,71 6,10 7,32 4,88 se ne se 72

74 Da u toku radnog vremena mogu lako da razgovaraju sa lekarom telefonom i dobiju savet slaže se 88% ispitanika, 7% se delimično slaže, 2% ne zna i 2% se ne slaže ,10 se Grafikon - Savet preko telefona 7,14 2,38 2,38 ne se Sa izjavom da kada dođu i hitno im treba pregled lekara to mogu da obave istog dana slaže se 100% ispitanika, 0% se delimično slaže, 0% se ne slaže i 0% ne zna Grafikon - Hitan pregled 8 se ne se 73

75 Na pitanje da li postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže se 95% ispitanika, 4% ne zna, 1% se delimično slaže i 0 % se ne slaže. Grafikon - Kutija/knjiga za žalbe i primedbe ,12 se 1,22 ne se 3,66 Sa izjavom da ustanova ima svoju internet stranicu 22% ne zna, slaže se 78% ispitanika, 0% se ne slaže i 0 % se delimično slaže. Grafikon - Internet stranica ,31 21,69 se ne se 74

76 Sa izjavom da ustanova ima dovoljno medicinske opreme 5% ne zna, slaže se 89% ispitanika, 2% se ne slaže i 4 % se delimično slaže Grafikon - Medicinska oprema 89,29 se 3,57 2,38 4,76 ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći odgovori: Za pregled izabranog lekara 100% anketiranih korisnika smatra da je besplatan. 75

77 1 10 Grafikon - Pregled izabranog lekara 10 8 besplatno participacija puna cena Za lekove ili injekcije koje propiše lekar 11% smatra da se plaća participacija,86% da su besplatni, 0% ne zna i 2 % smatra da plaća punu cenu Grafikon - Lekovi ili injekcije koje propiše lekar 86,36 11,36 2,27 besplatno participacija puna cena Za pregled specijaliste kod koga ih uputi lekar 0% smatra da se plaća participacija, 100% da su besplatni. 76

78 Grafikon - Pregled specijaliste 8 besplatno participacija puna cena Za kućnu posetu njihovog lekara 0% smatra da plaća punu cenu, 94% smatra da su besplatne, 0% da se plaća participacija i 6 % ne zna Grafikon - Kućna poseta lekara 94,12 5,88 besplatno participacija puna cena Za pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 100% anketiranih korisnika smatra da su besplatni. 77

79 Grafikon - Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu besplatno participacija puna cena Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu otišli na pregled kod svog lekara ili su ga odložili jer nisu mog li da plate pregled ili lekove 2% se ne seća, 0% je odgovorilo da i 98% sa ne Grafikon - Odložen pregled 97,73 8 2,27 da ne ne sećam se Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni zdravstvenom zaštitom u ovoj službi. Veoma nezadovoljnih je 2%, 78

80 nezadovoljno je 0%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 0%, veoma zadovoljno 69% i zadovoljno 28% anketiranih. 8 Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom 69,32 2,27 veoma nezadovoljan 28,41 nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 79

81 ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA RADOM GINEKOLOŠKE SLUŽBE Procena zadovoljstva korisnika radom službe ginekologije izvršena je na osnovu anonimnog anketiranja 26 korisnika ZZ navedene službe. Prosečna starost ispitanika je 40 godine i logično, sve su žene. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 100% Žene Muškarci Najveći broj korisnika je završio srednju školu 65%, visoku i višu školu završilo je 12% korisnika, 23% ima završenu osnovnu školu, a 0% anketiranih nije završio osnovnu školu. 80

82 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 65,38 nezavršena osnovna 23,08 11,54 osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj korisnika je ocenio kao osrednji - 54%, dobar - 4%, loš - 4%, veoma loš - 0% i veoma dobar - 8%. Grafikon - Materijalni status korisnika 53,85 34,62 7,69 3,85 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali svog lekara najveći broj je odgovorio da je sam izabrao svog lekara 85%, za 0% je neko u porodici izabrao 81

83 lekara umesto njega, 12% nije biralo dodeljen im je, 4% nema izabranog lekara i 0% se ne seća ,62 sam izabrao Grafikon - Način biranja lekara porodica izabrala 11,54 3,85 dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da promene svog lekara ako to žele dobijeni su sledeći odgovori - 38% smatra da može da ga promeni kad hoće, 38% ne zna, 23% smatra da može da ga menja samo jednom godišnje i 0% misli da nije moguće da promeni svog lekara. 82

84 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Način promene lekara 38,46 38,46 23,08 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna Na pitanje da li su do sada menjali izabranog lekara 8% korisnika je odgovorilo da, a 92% korisnika sa ne. Grafikon - Promena lekara 8% 92% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene izabranog lekara d obijeni su sledeći odgovori - 9% jer su se preselili, 0% je imalo nesporazum sa svojim lekarom, 5% jer je moj lekar napustio ordinaciju/kartoteku, 0% zbog drugih razloga, a 86% nije menjalo svog lekara. 83

85 Grafikon - Razlog promene lekara 4,55 napuštanje ordinacije 9,09 86,36 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali Na pitanje koliko dugo se leče kod svog lekara, najveći broj korisnika odgovorio je sa više od 3 godine 63% korisnika, 1-3 godine 29%, manje od godinu dana 8%, a 0% anketiranih nema svog lekara. Grafikon - Dužina lečenja kod svog lekara 62,50 29,17 8,33 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara 84

86 U poslednjih 12 meseci 92% korisnika je posetilo svog izabranog lekara u proseku 5,2 puta, a 12% je posetilo drugog lekara u ovoj službi 2,0 puta. Lekara u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 31% korisnika su posetili u proseku 3,9 puta. Kada zakazuju pregled kod izabranog lekara obično nikad ne zakazuje 79%, istog dana bude zakazano 8%, više od 3 dana čeka 4%, dok 1-3 dana čeka 8% korisnika. 9 8 Grafikon - Dužina zakazivanja 79,17 8,33 8,33 4,17 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li izabrani lekar razgovara sa njima o tome kako da ostanu zdravi dobijeni su sledeći odgovori: Savete o pravilnoj ishrani 82% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 5 % nije bilo potrebe, 9% ne dobija savete i 5% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 85

87 9 8 Grafikon - Saveti o pravilnoj ishrani 81,82 4,55 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 9,09 ne 4,55 nema potrebe Savete o važnosti fizičke aktivnosti 75% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, 10% ne dobija savete, za 5 % nije bilo potrebe i 10% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 8 Grafikon - Važnost fizičke aktivnosti 75,00 5,00 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o zloupotrebi alkohola 29% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 35% nije bilo potrebe, 29% ne dobija savete i 6 % u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 86

88 35,00 Grafikon - Zloupotreba alkohola 35,29 29,41 29,41 25,00 15,00 5,00 5,88 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o smanjenju ili prestanku pušenja 35% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 35% nije bilo potrebe, 29% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 35,00 Grafikon - Smanjenje ili prestanak pušenja 35,29 35,29 29,41 25,00 15,00 5,00 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 87

89 Savete o izbegavanju/odbrani od stresa 79% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 11% nije bilo potrebe, 11% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 9 8 Grafikon - Izbegavanje/odbrana od stresa 78,95 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 10,53 10,53 ne nema potrebe Savete o sigurnom seksu 61% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 22% nije bilo potrebe, 17% ne dobija savete i 0% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 61,11 Grafikon - Siguran seks 16,67 22,22 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 88

90 Savete o opasnosti od zloupotreba droga 29% korisnika dobija za vreme redovne posete izabranom lekaru, za 41% nije bilo potrebe, 24% ne dobija savete i 6% u poseti preventivnom centru/savetovalištu. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Opasnost od zloupotreba droga 29,41 5,88 redovna poseta preventivni centar, savetovalište 23,53 ne 41,18 nema potrebe Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na medicinske sestre dobili smo sledeće odgovore: Da su medicinske sestre na šalteru ljubazne slaže se 61% ispitanika, 22% se delimično slaže i ne slaže se 17%. 89

91 Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre na šalteru 60,87 21,74 17,39 se ne se Da su medicinske sestre u sobi za intervencije ljubazne slaže se 70% ispitanika, 10% se delimično slaže, ne slaže se 15%, a ne zna 5%. Grafikon - Ljubaznost medicinske sestre u sobi za intervencije 8 15,00 5,00 se ne se Da im medicinske sestre uvek pruže sve informacije slaže se 76% ispitanika, 14% se delimično slaže, a ne slaže se 10%. 90

92 Grafikon - Pružanje informacija od medicinske sestre 8 76,19 se 14,29 9,52 ne se Da medicinske sestre i lekari dobro sarađuju slaže se 81% ispitanika, 10% se delimično slaže i 10% ne zna. Grafikon - Saradnja medicinske sestre i lekara ,95 se 9,52 ne se 9,52 Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na njihovog izabranog lekara dobijeni su sledeći odgovori: 91

93 Da lekar anketiranih poznaje njihovu ličnu situaciju (npr.na poslu, u kući) slaže se 52% ispitanika, 17% se delimično slaže i ne slaže se 30%. Grafikon - Poznavanje lične situacije pacijenta 52,17 17,39 30,43 da se ne se Da lekar anketiranih poznaje njihove probleme i bolesti koje su ranije imali slaže se 88% ispitanika, 13% se delimično slaže i 0 % se ne slaže. Grafikon - Poznavanje problema i bolesti pacijenta od ranije ,50 12,50 da se ne se 92

94 Da lekar anketiranih odvaja dovoljno vremena d a razgovora sa njima slaže se 77% ispitanika, 18% se delimično slaže i 5 % se ne slaže. 9 8 Grafikon - Vreme za razgovor 77,27 18,18 4,55 da se ne se Da lekar anketiranih pažljivo sluša slaže se 86% ispitanika, 9% se delimično slaže i 5% se ne slaže Grafikon - Slušanje pacijenta 86,36 9,09 4,55 da se ne se 93

95 Da lekar anketiranih daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje im prepisuje slaže se 91% ispitanika, 4% se delimično slaže i 4% se ne slaže Grafikon - Objašnjenja lekara 91,30 4,35 4,35 da se ne se Da se posle posete lekaru oseća sposobnije da se izbori sa svojim zdravstvenim problemima slaže se 95% ispitanika, 0% se delimično slaže i 5% se ne slaže. 94

96 Grafikon - Sposobnost borbe sa zdravstvenim problemima ,45 8 4,55 da se ne se Kada imaju novi zdravstveni problem prvo idu kod svog lekara - slaže se čak 86% ispitanika, 14% se delimično slaže i 0% se ne slaže Grafikon - Novi zdravstveni problem 86,36 13,64 da se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na ovu službu zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: 95

97 Da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 60% ispitanika, 24% se delimično slaže, 16% se ne slaže i 0 % ne zna. Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom 24,00 16,00 se ne se Da mogu da dođu na pregled i vikendom ako se razbole slaže se 41% ispitanika, 32% se ne slaže, 9% se delimično slaže i 18 % ne zna. Grafikon - Pregled vikendom 45,00 40,91 35,00 31,82 25,00 15,00 9,09 18,18 5,00 se ne se 96

98 Da je služba dostupna invalidima i osobama u kolicima slaže se 52% ispitanika, 9% se delimično slaže, 26% ne zna i 13 % se ne slaže. Grafikon - Dostupnost invalidima 52,17 8,70 13,04 26,09 se ne se Sa procedurom da pre odlaska kod specijaliste k orisnici prvo moraju da idu kod svog lekara slaže se 65% ispitanika, 0% se delimično slaže, 30% se ne slaže i 4 % ne zna. Grafikon - Dostupnost specijaliste 65,22 30,43 se ne se 4,35 97

99 Da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 91 % ispitanika, a 4% se ne slaže Grafikon - Sedenje u čekaonici 91,30 se 4,35 4,35 ne se Sa izjavom da moraju dugo da čekaju u čekaon ici da posete lekara slaže se 30% ispitanika, 35% se delimično slaže, 35% se ne slaže i 0% ne zna. 35,00 Grafikon - Čekanje u čekaonici 30,43 34,78 34,78 25,00 15,00 5,00 se ne se 98

100 Da u toku radnog vremena mogu lako da razgovaraju sa lekarom telefonom i dobiju savet slaže se 50% ispitanika, 14% se delimično slaže, 14% ne zna i 23% se ne slaže. Grafikon - Savet preko telefona 13,64 22,73 13,64 se ne se Sa izjavom da kada dođu i hitno im treba pregled lekara to mogu da obave istog dana slaže se 78% ispitanika, 13% se delimično slaže, 9% se ne slaže i 0% ne zna. Grafikon - Hitan pregled ,26 se 13,04 8,70 ne se 99

101 Na pitanje da li postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže se 67% ispitanika, 19% ne zna, 0 % se delimično slaže i 14 % se ne slaže. Grafikon - Kutija/knjiga za žalbe i primedbe 66,67 14,29 19,05 se ne se Sa izjavom da ustanova ima svoju internet stranicu 45% ne zna, slaže se 45% ispitanika, 5% se ne slaže i 5 % se delimično slaže. Grafikon - Internet stranica 45,00 45,45 45,45 35,00 25,00 15,00 5,00 4,55 4,55 se ne se 100

102 Sa izjavom da ustanova ima dovoljno medicinske opreme 46% ne zna, slaže se 32% ispitanika, 14% se ne slaže i 9 % se delimično slaže. Grafikon - Medicinska oprema 45,00 45,45 35,00 31,82 25,00 15,00 9,09 13,64 5,00 se ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći odgovori: Za pregled izabranog lekara 60% smatra da je besplatan, 36% da se plaća participacija, 4 % puna cena i 0% ne zna. 101

103 Grafikon - Pregled izabranog lekara 36,00 4,00 besplatno participacija puna cena Za lekove ili injekcije koje propiše lekar 68% smatra da se plaća participacija, 18% da su besplatni, 14% ne zna i 0% smatra da plaća punu cenu. 8 Grafikon - Lekovi ili injekcije koje propiše lekar 68,18 18,18 13,64 besplatno participacija puna cena Za pregled specijaliste kod koga ih uputi lekar 45% smatra da se plaća participacija, 41% da su besplatni, 5% ne zna i 9 % smatra da plaća punu cenu. 102

104 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Pregled specijaliste 45,45 40,91 9,09 4,55 besplatno participacija puna cena Za kućnu posetu njihovog lekara 5% smatra da plaća punu cenu, 24% smatra da su besplatne, 24% da se plaća participacija i 48 % ne zna. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Kućna poseta lekara 47,62 23,81 23,81 4,76 besplatno participacija puna cena 103

105 Za pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 0% smatra da plaća punu cenu, 5% da se plaća participacija, 36% ne zna i 59 % smatra da su besplatni. Grafikon - Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu 59,09 36,36 4,55 besplatno participacija puna cena Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu otišli na pregled kod svog lekara ili su ga odložili jer nisu mogli da plate pregled ili lekove 4% se ne seća, 15% je odgovorilo da i 81 % sa ne. 9 8 Grafikon - Odložen pregled 80,77 15,38 3,85 da ne ne sećam se 104

106 Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni zdravstvenom zaštitom u ovoj službi. Veoma nezadovoljnih je 0%, nezadovoljno je 8%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 23%, veoma zadovoljno 35% i zadovoljno 35% anketiranih. 35,00 Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom 34,62 34,62 25,00 15,00 23,08 5,00 veoma nezadovoljan 7,69 nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 105

107 ZADOVOLJSTVO KORISNIKA STOMATOLOŠKOM ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Anketirano je 30 korisnika ZZ prosečne starosti 36 godina. Žene čine 67% ispitanika, a 33% muškaraci. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 33% 67% Žene Muškarci Najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu (63%), 23% zavrčenu osnovnu, a 13% sa višom i visokom školom. 106

108 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 63,33 nezavršena osnovna 23,33 13,33 osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj korisnici stomatološk e službe ocenili su kao dobar 30%, osrednji 57% korisnika, a loš 13%. Grafikon - Materijalni status korisnika 56,67 13,33 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje kako su izabrali stomatologa svom detetu 67% anketiranih su odgovorili da su sami izabrali svog stomatologa, u 13% slučajeva neko u porodici je izabrao stomatologa umesto njih, u 3% slučajeva dodeljen je stomatolog i 10 % ne zna. 107

109 Grafikon - Način biranja stomatologa 66,67 13,33 3,33 6,67 sam izabrao porodica izabrala dodeljen nema lekara ne seća se Na pitanje da li su upoznati na koji način mogu da promene izabranog stomatologa svog deteta dobijeni su sledeći odgovori - 27% smatra da može da ga promeni kad hoće, samo jednom godišnje 40%, 0% smatra da nije moguće promeniti stomatologa i 33% ne zna. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Način promene stomatologa 33,33 26,67 može kad želi 1 godišnje nije moguće ne zna 108

110 Na pitanje da li su do sada menjali izabranog stomatologa 10% korisnika je odgovorilo da, a 90% korisnika sa ne. Grafikon - Promena stomatologa 10% 90% da ne Na pitanje koji je bio razlog promene dobijeni su sledeći odgovori 90% nije menjalo svog stomatologa i za 7% zbog drugih razloga Grafikon - Razlog promene stomatologa 3,33 napuštanje ordinacije 6,67 9 selidba nesporazum drugi razlozi nisu menjali 109

111 Na pitanje koliko dugo dete ima istog stomatologa, najveći broj korisnika odgovorio je samanje od godinu dana tj. 63%, 1-3 godine 23% i 7% više od 3 godine. Grafikon - Dužina lečenja kod svog stomatologa 63,33 23,33 6,67 6,67 manje od 1 god. 1-3 god. više od 3 god. nema svog lekara U poslednjih 12 meseci 93% je posetilo svog stomatologa u proseku 6,5 puta, a 13% je posetilo drugog stomatologa u ovoj službi prosečno 4,5 puta. Stomatologa u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci korisnici navode da nisu posećivali. Kada zakazuju pregled kod stomatologa, 100% korisnika obično nikad ne zakazuje. 110

112 Grafikon - Dužina zakazivanja 8 ne zakazujem isti dan 1-3 dana više od 3 dana Na pitanje da li dečji stomatolog razgovara sa njima o tome kako da sačuvaju zdravlje usta i zuba svog deteta dobijeni su sledeći odgovori: Savete o značaju redovnih pregleda 97 % korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, a u preventivnom centru 3% Grafikon - Značaj redovnih pregleda 96,67 8 3,33 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 111

113 Savete o upotrebi fluora (paste, tablet e...) 97% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, a u preventivnom centru 3%. 1 Grafikon - Upotreba fluora 10 96,55 8 3,45 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o pravilnom pranju zuba 100% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu Grafikon - Pravilno pranje zuba 10 8 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 112

114 Savete o ortodontskim nepravilnostima 97% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu i u preventivnom centru 3% Grafikon - Ortodontske nepravilnosti 96,67 8 3,33 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o nastanku karijesa 100% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu Grafikon - Nastanak karijesa 8 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 113

115 Savete o priboru za oralnu higijenu 97% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, a u preventivnom centru 3% Grafikon - Pribor za oralnu higijenu 96,67 8 3,33 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe Savete o pravilnoj ishrani 97% korisnika dobija za vreme redovne posete stomatologu, a u preventivnom centru 3%. 1 Grafikon - Pravilna ishrana 10 96,67 8 3,33 redovna poseta preventivni centar, savetovalište ne nema potrebe 114

116 Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na izabranog stomatologa njihovog deteta dobijeni su sledeći odgovori: Sa izjavom da je stomatolog upoznat sa problemima i bolestima koje ima njihovo dete slaže se 97% ispitanika i 3% se delimično slaže. Grafikon - Poznavanje problema i bolesti deteta ,67 8 3,33 se ne se Sa izjavom da stomatolog odvaja dovoljno vremena da razgovora sa njima i detetom slaže se 97% ispitanika, a 3% se delimično slaže. 115

117 1 Grafikon - Odvajanje vremena za pacijente 10 96,67 8 3,33 se ne se Sa izjavom da im stomatolog daje jasna objašnjenja o intervencijama koje planira kod deteta slaže se 97% ispitanika, a 3% se delimično slaže. Grafikon - Objašnjenja intervencija koje planira ,67 8 3,33 se ne se Sa izjavom da kada dete ima problem sa zdravljem usta i zuba prvo idu kod njegovog stomatologa slaže se 90% ispitanika, 7 % se delimično slaže i 3% se ne slaže. 116

118 Grafikon - Odlazak kod izabranog stomatologa ,67 3,33 se ne se Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama o Službi stomatološke zdravstvene zaštite korisnici su odgovorili na sledeći način: Sa izjavom da su zadovoljni radnim vremenom slaže se 93% ispitanika, a slaže 7%. 10 Grafikon - Zadovoljstvo radnim vremenom ,33 da se 6,67 ne se 117

119 Sa izjavom da mogu da dovedu dete na stomatološki pregled i vikendom ne slaže se 90% ispitanika, a 10% se delimično slaže da se Grafikon - Rad vikendom ne se Sa izjavom da je dostupna deci sa posebnim potrebama slaže se 90% ispitanika, a slaže 10%. Grafikon - Dostupnost deci sa posebnim potrebama da se ne se 118

120 Sa izjavom da je osoblje na šalteru ljubazno slaže se 100% ispitanika. 1 Grafikon - Ljubaznost osoblja našalteru 10 96,67 8 da se 3,33 ne se Sa izjavom da u čekaonicama ima dovoljno mesta za sedenje slaže se 97% ispitanika, a 3% se delimično slaže Grafikon - Mesto za sedenje 96,67 8 da se 3,33 ne se 119

121 Sa izjavom da dugo čekaju pre posete u čekaonici slaže 41% ispitanika, 45% se slaže, a ne slaže se 14%. 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Čekanje pre posete u čekaonici 44,83 da se 41,38 13,79 ne se Sa izjavom da kada je detetu hitno potrebna stomatološka usluga, to mogu da obave istog dana slaže se 97% ispitanika, a 3% se delimično slaže Grafikon - Hitan pregled tokom dana 96,67 8 da se 3,33 ne se 120

122 Sa izjavom da postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe slaže s e 93% ispitanika, 3% se delimično slaže, a 3% ne zna. Grafikon - Postojanje kutije/knjige za žalbe i primedbe ,33 se 3,33 ne se 3,33 Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na informacije o saradnji među zdravstvenim radnicima dobili smo sledeće odgovore: Sa izjavom da im je pedijatar objasnio važnost zdravlja usta i zuba njihovog deteta slaže se 37% ispitanika, slaže 53%, ne slaže se 3% i ne zna 7%. 121

123 Grafikon - Pedijatar-važnost zdravlja usta i zuba 53,33 36,67 3,33 6,67 se ne se Sa izjavom da im pedijatar savetuje upotrebu fluor preparata (paste, tablete...) slaže se 33% ispitanika, slaže 57%, a ne slaže se 10%. Grafikon - Pedijatar- upotrebu fluor preparata 56,67 33,33 se ne se Sa izjavom da dečji stomatolog i stomatološka se stra dobro sarađuju slaže se 97% ispitanika, a slaže 3%. 122

124 1 Grafikon - Saradnja stomatologa i sestre 10 96,67 8 se 3,33 ne se Sa izjavom da im je ponekad dovoljno da razgovaraju sa stomatološkom sestrom, pa im nije potrebno da id u i kod stomatologa slaže se 63% ispitanika, slaže 3%, ne slaže se 27%, a 7% ispitanika ne zna. Grafikon - Razgovor sa stomatološkom sestrom 63,33 26,67 3,33 6,67 se ne se Na pitanje da ako bi im danas bile potrebne sledeće usluge, da li su one besplatne ili moraju da ih plate, dobijeni su sledeći odgovori: 123

125 Za pregled izabranog stomatologa 100% anketiranih korisnika smatra da su besplatni Grafikon - Pregled izabranog stomatologa 10 8 besplatno participacija puna cena Za plombe 100% anketiranih korisnika smatra da su besplatne Grafikon - Plombe 8 besplatno participacija puna cena 124

126 Za lečenje zuba 100% anketiranih korisnika smatra da su besplatni Grafikon - Lečenje zuba 8 besplatno participacija puna cena Za vađenje zuba 100% anketiranih korisnika smatra da je besplatno Grafikon - Vađenje zuba 8 besplatno participacija puna cena 125

127 Za ortodontski aparat-protezu 100% anketiranih korisnika smatra da je besplatno Grafikon - Ortodontski aparat-proteza 10 8 besplatno participacija puna cena Za pregled specijaliste sa Stomatološkog fakulteta 100% anketiranih korisnika smatra da su besplat ni. Grafikon - Pregled specijaliste sa Stomatološkog fakulteta besplatno participacija puna cena 126

128 Na pitanje da li se u proteklih godinu dana desilo da nisu odveli svoje dete na pregled kod stomatologa ili su ga odložili jer nisu mogli da plate pregled ili intervencije 100% je odgovorilo ne Grafikon - Odložen pregled 10 8 da ne ne sećam se Uzevši sve u obzir korisnici su iskazali koliko su zadovoljni Službom stomatološke zaštitenjihove dece. Veoma nezadovoljnih i nezadovoljnih nema. Veoma zadovoljnih je 40%, zadovoljno je 47% i 14% anketiranih korisnika nema stav. 127

129 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom veoma nezadovoljan 13,33 46,67 nezadovoljan nema stav zadovoljan veoma zadovoljan 128

130 ZADOVOLJSTVO KORISNIKA RADOM SPECIJALISTIČKE SLUŽBE Anketirano je 26 korisnika specijalističke službe interne medicine prosečne starosti 63 godine, od toga 62% žena i 38% muškaraca. Grafikon - Distribucija ispitanika po polu 38% 62% Žene Muškarci Najveći broj anketiranih korisnika ima osnovnu školu 52%, 28% ima završenu srednju školu, 4% višu i visoku školu i 16% nema završenu osnovnu školu. 129

131 Grafikon - Zavšena škola (stručna sprema) 52,00 16,00 28,00 nezavršena osnovna 4,00 osnovna škola srednja škola viša i visoka škola Svoj materijalni položaj najveći broj anke tiranih označava kao osrednji 73%, 12% kao dobar, 8% kao loš i 4% anketiranih svoj materijalni položaj ocenjuje kao veoma loš. 8 Grafikon - Materijalni status korisnika 73,08 11,54 7,69 3,85 3,85 veoma loš loš osrednji dobar veoma dobar Na pitanje koliko su zadovoljni sledećim karakteristikama koje se odnose na specijalističku službu dobijeni su sledeći odgovori: 130

132 Mogućnošću telefonskog zakazivanja zadovoljno je 12% anketiranih, ni zadovoljno ni nezadovoljno27%,veoma zadovoljno 15% i veoma nezadovoljno 35%. 35,00 25,00 15,00 5,00 Grafikon - Mogućnost telefonskog zakazivanja 34,62 veoma nezadovoljan 11,54 nezadovoljan 26,92 ni zadovoljan ni nezadovoljan 11,54 zadovoljan 15,38 veoma zadovoljan Vremenom čekanja od trenutka zakazivanja do ter mina pregleda nezadovoljno je 4%, zadovoljno je 71% anketiranih, ni zadovoljno ni nezadovoljno je 8% i veoma zadovoljno 17 %. 131

133 Grafikon - Vreme čekanja od trenutka zakazivanja do termina pregleda 8 veoma nezadovoljan 4,17 nezadovoljan 8,33 ni zadovoljan ni nezadovoljan 70,83 zadovoljan 16,67 veoma zadovoljan Ljubaznošću i profesionalnošću osobe koja vrši zakaziv anje 30% anketiranih korisnika je zadovoljno, veoma zadovoljno 65% i veoma nezadovoljno 4%. Grafikon - Ljubaznost i profesionalnost osobe koja vrši zakazivanje 65,22 30,43 4,35 veoma nezadovoljan nezadovoljan ni zadovoljan ni nezadovoljan zadovoljan veoma zadovoljan 132

134 Dobijanjem instrukcija o datumu, vremenu i mestu pregleda 46% anketiranih korisnika je zadovoljno, isto toliko veoma zadovoljno (46%), veoma nezadovoljno 4% i ni zadovoljno ni nezadovoljno je takođe 4%. Grafikon - Dobijanje instrukcija o datumu, vremenu i mestu pregleda 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 4,17 veoma nezadovoljan nezadovoljan 4,17 ni zadovoljan ni nezadovoljan 45,83 45,83 zadovoljan veoma zadovoljan Vremenom čekanja u čekaonici nezadovoljno je 0%, ni zadovoljno ni nezadovoljno 8%, zadovoljno 63% i veoma jezadovoljno 4% anketiranih. 133

135 Grafikon - Vreme čekanja u čekaonici 62,50 4,17 veoma nezadovoljan nezadovoljan 8,33 ni zadovoljan ni nezadovoljan zadovoljan 25,00 veoma zadovoljan Objašnjenjem eventualnog kašnjenja njihovog termina nezadovoljno je 4% i zadovoljno 43%, veoma zadovoljno 35%, a 13% anketiranih nema stav. Grafikon - Objašnjenje eventualnog kašnjenja termina 45,00 35,00 25,00 15,00 5,00 4,35 4,35 veoma nezadovoljan nezadovoljan 13,04 ni zadovoljan ni nezadovoljan 43,48 zadovoljan 34,78 veoma zadovoljan Čistoćom i podobnošću čekaonice zadovoljno je 58% i veoma zadovoljno 33% anketiranih korisnika, a nezadovoljno i veoma nezadovoljno je 4%. 134

136 Grafikon - Čistoća i podobnost čekaonice 58,33 33,33 4,17 4,17 veoma nezadovoljan nezadovoljan ni zadovoljan ni nezadovoljan zadovoljan veoma zadovoljan U poslednjih 12 meseci lekara specijalistu u ovoj službi je posetilo 96% anketiranih korisnika u proseku 2,2 puta, a 73% je posetilo lekara u drugoj specijalističkoj službi 14,7 puta. Lekara specijalistu u privatnoj praksi u poslednjih 12 meseci 12% korisnika posetilo je 2,7 puta. Na pitanje koliko dugo su čekali na pregled dobijeni su sledeći odgovori: Primljen/a sam istog dana bez zakazivanja 4%, zakazano pre 7-15 dana 23%, zakazano pre dana 31%, zakazano im je pre manje od 7 dana 31% i pre više od 30 dana 12%. 135

137 35,00 25,00 Grafikon - Dužina čekanja 30,77 30,77 23,08 15,00 5,00 3,85 istog dana manje od 7 dana 11, dana dana više od 30 dana Na pitanje da li se slažu sa sledećim izjavama koje se odnose na specijalističku službu dobijeni su sledeći odgovori: Sa izjavom da im je lekar posvetio dovoljno vremena tokom pregleda slaže se 100% ispitanika Grafikon - Posvećenost lekara 10 8 da, se ne se 136

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА

Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРА Завод за јавно здравље Краљево ИСТРАЖИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СЕКУНДАРНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА РАШКОМ ОКРУГУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО У 2018. ГОДИНИ Извештај припремила Прим.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA REZULTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM I REZUTATI ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U DOMU ZDRAVLJA BRUS ZA 2013. GODINU UVOD: U procesu stalg unapređenja kvaliteta rada

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

+ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska + 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam nezadovoljan/na Prilično sam nezadovoljan/

+ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska + 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam nezadovoljan/na Prilično sam nezadovoljan/ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam Prilično sam Ni zadovoljan/na niti Prilično sam zadovoljan/na Veoma sam zadovoljan/na a. Koliko ste

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult

Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakult Praksa studenata u seoskim ambulantama Prof.dr.sc. Rudika Gmajnić Spec.obiteljske med. Ljubljana, 2013. Katedra obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku UVOD Nastava na Katedri OM Organizacija

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi

Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodi Curriculum vitae Lični podaci Ime i prezime Državljanstvo Gordana Vuković Mučibabić BiH Datum rođenja 26.01.1978. Mjesto rođenja Banja Luka Pol Porodica ženski majka dvije djevojčice Radno iskustvo Datumi

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично истраживање са циљем утврђивања ставова учесника о

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

Microsoft Word - SALTERI IZVESTAJ docx

Microsoft Word - SALTERI IZVESTAJ docx ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ПРАЋЕЊА РАДА ШАЛТЕРСКИХ СЛУЖБИ РФЗО Период 1. октобар- 31. октобар 2015.године Увод Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту Републички фонд) у циљу сталног унапређења

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation "Damar Plus" Agencija za ispitivanje javnog mnjenja Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije Decembar 2017 Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio utvrditi

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx

Microsoft PowerPoint - Dopunsko zdravstveno osiguranje - Solaris pptx DZO PRIJENOS RIZIKA S OSIGURANIKA NA OSIGURATELJA Morana Krušarovski, dipl.iur. OSIGURANJE Prijenos rizika s osiguranika na osiguratelja Smanjenje financijskih gubitaka OBVEZNA I DOBROVOLJNA OSIGURANJA

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE KONTINUIRANA EDUKACIJA IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJU TERAPIJE Amra Hrustanović, med. teh. ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU Mentor Dr Lejla Balić Prašević Lijekovi su dio našeg života od rođenja pa sve

Више

ДАТУМ

ДАТУМ 04.05.2017. Филозофски факултет 08:30-11:30 05.05.2017. Здравствена станица «Дуваниште» 08:00-11:00 «Отворена врата» Скрининг на дијабетес 06.05.2017. Одељење дерматовенерологије Поливалентно патронажна

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Preporuke poliklinike Kardio Medike ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija /

Preporuke poliklinike Kardio Medike ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija / ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija www.kardiomedika.com e-mail: poliklinikakardiomedika@gmail.com 018 / 425 72 13 064 / 860 91 41 063 / 805 54 56 Vodič za dijagnostikovanje i regulaciju krvnog pritiska

Више

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE

MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE MASCC PRIRUČNIK ZA EDUKACIJU PACIJENATA KOJI PRIMAJU ORALNE ANTINEOPLASTIČNE LEKOVE Ovaj priručnik je pripremljen da pomogne zdravstvenim radnicima u proceni i edukaciji pacijenata koji uzimaju oralne

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015.

Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015. Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у 2014. години Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ... 4 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА 2014.

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

Microsoft Word - 02 UNIV doc

Microsoft Word - 02 UNIV doc [Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. марта 1963. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о основама

Више

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE

ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE ZA MEDICINSKE USTANOVE INTELIGENTAN WI-FI d'.;,.. SISTEM ZA ZADOVOLJNE PACIJENTE I POSETIOCE WI-FI ZA MEDICINSKE USTANOVE Brza i pouzdana WiFi mreža je danas očekivana u medicinskim ustanovama. Besplatan

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad

Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Tretman: Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča Provoditelj: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo Godina provedbe: 2018 Kratki opis programa

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Microsoft Word _stipendije.docx

Microsoft Word _stipendije.docx STIPENDIJE ZA STUDIJE U FRANCUSKOJ KOJE DODELJUJE AMBASADA FRANCUSKE ZA 2011/2012. U želji da unapredi saradnju između Francuske i Srbije i da podstakne mobilnost studenata iz Srbije, Ambasada Francuske

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc

Microsoft Word - 3Prik2016_8_Rad u PZZ.doc RAD U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 21 211 U IŽ u 216. godini prema podacima HZZO-a, u djelatnosti opće/obiteljske medicine bilo je ugovoreno 114 timova od potrebnih 117 prema Mreži javne zdravstvene

Више