Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015."

Транскрипт

1 Годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља «Нови Сад» у години Нови Сад, март 2015.

2 САДРЖАЈ 1. УВОД ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ ЉУДСКИ РЕСУРСИ ЗАПОСЛЕНИ У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ САД ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ГОДИНИ БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА ГРАДА НОВОГ САДА У ГОДИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА ГОДИНУ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ОСНОВНА СРЕДСТВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

3 1. УВОД Дом здравља Нови Сад Нови Сад је у години пружао примарну здравствену заштиту становништву Града Новог Сада и општине Сремски Карловци где према процени Републичког завода за статистику за годину живи укупно становника. У Дому здравља Нови Сад Нови Сад, регистровано је осигураника а отворенo је здравствених картона (деца могу бити регистрована код педијатра и стоматолога, а жене код изабраног лекара опште медицине и гинеколога). Регистрација осигураника код изабраних лекара у Дому здравља Нови Сад је један од приоритетних циљева у наставку пружања здравствене заштите на примарном нивоу здравствене заштите. Током године, пружено је услуга грађанима, што је више за 5,81% од планираних услуга у години. У обављању здравствене делатности, Дом здравља Нови Сад Нови Сад пружа превентивне, куративне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге, у оквиру: 1. Службе здравствене заштите деце 2. Службе здравствене заштите жена 3. Службе опште медицине 4. Службе здравствене заштите радника 5. Службе кућног лечења и неге 6. Службе патронаже 7. Службе лабораторијске дијагностике 8. Службе за специјалистичко-консултативну делатност 9. Службе стоматолошке здравствене заштите Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите, Одељење за примарну здравствену заштиту Института за јавно здравље Војводине, дао је позитивно мишљење о извршењу Плана рада за период I-XII године Дома здравља Нови Сад из Новог Сада на основу урађене анализе извршења Плана рада за годину. Дом здравља Нови Сад Нови Сад је пословну годину окончао са позитивним финансијским резултатом суфицитом од ,89 динара. то у: Из средстава Буџета Града Новог Сада у години је уложено динара, и 1. Програм инвестиционих активноси и текуће одржавање објеката Дома здравља Нови Сад ,79 2. Пројекат СВИ ЗА ЗДРАВО НОВОСАДСКО СРЦЕ 1.641,866,00 3. Пројекат КАРДИОВАСКУЛАРНИ СКРИНИНГ ДЕЦЕ СПОРТИСТА БУДИ ЗДРАВ И ТРЕНИРАЈ ,00 4. Пројекат ЗДРАВА НОВОСАЂАНКА=СРЕЋНА НОВОСАЂАНКА ,20 5. Пројекат МАЈЧИНО МЛЕКО - НАЈБОЉА ХРАНА ,00 6. Пројекат НИЈЕ КАСНО ПРЕВЕНИРАЈМО РАК ДОЈКЕ ,00 2

4 У години Дом здравља Нови Сад Нови Сад је имао 203 наступа у електронским медијима (ТВ и радио), 135 наступа на интернету, у штампаним медијима се појавио 391 пут и новинским агенцијама (Бета, Танјуг) 3 пута. Највећу заступљеност у медијима, Дом здравља Нови Сад Нови Сад је имао у новембру године када је забележен укупно 101 медијски прилог. Преглед медијске заступљености Дома здравља Нови Сад Нови Сад по месецима у години ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ Интензивно и посвећено, Дом здравља Нови Сад је и у години спроводио активности које воде испуњену циљева Стратешког плана, које обухватају: 1. унапређење превентивних здравствених услуга, 2. побољшање квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, 3. промоцију здравих стилова живота, 4. сталну едукацију запослених и усвајање нових професионалних вештина, 5. унапређење службе кућног лечења са палијативним збрињавањем, 6. пуну имплементацију информационих технологија. 3

5 2. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ Агенција за акредитацију здравствених установа (АЗУС) спровела је 23. децембра године, другу редовну посету нашој установи. У децембру године Дом здравља Нови Сад Нови Сад акредитован је на период од седам година ( ) што је највиши могући период који установа може стећи акредитацијом. Сертификат на седам година установа може добити уколико је остварено више од 71% до 100% оцена 4 и 5. Дом здравља Нови Сад је остварио 98,18% оцена 4 и 5, а такође је испунио услов да ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијената у процесу лечења није оцењен оценом мањом од 4. Спољашњи оцењивач је у другој редовној посети проценио да је у Дому здравља Нови Сад у потпуности испоштовано свих 16 препорука према АЗУС-у: 1. Здравствена установа поступа у складу са планом за унапређење квалитета 2. Квалитет и безбедност пацијента се редовно прате и унапређују на свим нивоима 3. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре 4. Примењује се систем управљања ризиком 5. Хигијена у здравственој установи је задовољавајућа 6. Поштују се и доследно примењују процедуре о безбедном руковању лековима 7. Примењује се систем за идентификацију пацијената 8. У установи се примењује систем који лако препознаје нежељене догађаје (праћење, евидентирање, анализа и предузимање активности на основу урађене анализе) 9. Примењује се јасно дефинисана политика у спречавању инфекција повезаних са здравственим интервенцијама 10. Поштују се усвојене процедуре које у складу са важећом правном регулативом дефинишу раздвајање, одлагање, транспорт и стерилизацију медицинског отпада 11. Стерилизација - поштују се и примењују усвојене процедуре 12. У установи се доследно примењују усвојени протоколи, процедуре, упутства у циљу безбедног руковања опремом, материјалом, уређајима и простором 13. Установа се придржава важећих законских прописа у области противпожарне заштите и спроводи се обука запослених 14. Вођење, чување и архивирање медицинске документације у складу је са важећом правном регулативом 15. Постоје и поштују се усвојене процедуре у области људских ресурса (лиценце, професионална оспособљеност запослених, резултати рада запослених, едукација, усавршавање, заштита на раду, задовољство запослених). 16. Примењују се Национални водичи добре клиничке праксе и клинички путеви Општи утисак је да се протеклих годину дана у ДЗ Нови Сад уложио велики труд да се не само одржи постојећи достигнути акредитацијски стандарди, већ да се и унапреде како у квалитету рада тако и у безбедности пацијената. 4

6 Ред. бр. 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА НОВИ САД НОВИ САД ЗА ГОДИНУ Преглед извршених услуга здравствене заштите по службама и одељењима Дома здравља Нови Сад Нови Сад за годину УСЛУГЕ План рада за годину Извршење у години Индекс извршења =(4/3)x Служба здравствене заштите деце % 1.1. Предшколски узраст % -превентивне услуге % -куративне услуге % -дијагностичко терапијске услуге % 1.2. Школски узраст % -превентивне услуге % -куративне услуге % -дијагностичко терапијске услуге % 1.3. Развојно саветовалиште % -услуге психолога % -услуге дефектолога % -здравствено васпитање % 1.4. Саветовалиште за младе % -индивидуални здравствено васпитни рад ,0% -групни здравствено васпитни рад % 2. Служба здравствене заштите жена % -превентивне услуге % -куративне услуге % -дијагностичко терапијске услуге % 3. Служба опште медицине % -превентивне услуге % -куративне услуге % -дијагностичко терапијске услуге % 3.1. Центар за превентивне здравствене услуге одраслих % -индивидуални здравствено васпитни рад % -групни здравствено васпитни рад % 4. Служба здравствене заштите радника % -превентивне услуге % -куративне услуге % -дијагностичко терапијске услуге % 5. Служба кућног лечења и неге % -прегледи лекара % -дијагностичко терапијске услуге % 6. Служба патронаже % -посете новорођенчету и породиљи % -посете породици % 5

7 7. Служба лабораторијске дијагностике % -анализе крви % -биохемијске анализе % -анализе мокраће % -анализе столице % 8. Служба за специјалистичкоконсултативну делатност % 8.1. Одељење РТГ дијагностике % -услуге рендгена % -услуге ултразвука % 8.2. Одељење за интерне болести % -прегледи лекара % -дијагностичко терапијске услуге % Одсек за пулмологију % -прегледи лекара % -дијагностичко терапијске услуге % 8.3. Одељење офталмологије % -прегледи лекара % -дијагностичко терапијске услуге % 8.4. Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију % прегледи лекара % терапијске услуге % 8.5. Одељење спортске медицине % прегледи лекара % 8.6. Одељење за болести уха, грла и носа % -прегледи лекара % -дијагностичко терапијске услуге % 8.7 Одељење неуропсихијатрије % -прегледи лекара % -дијагностичко терапијске услуге % -рад социјалног радника % 8.8. Одељење дерматовенерологије % -прегледи лекара % -дијагностичко терапијске услуге % 9. Служба стоматолошке здравствене заштите % -превентивне услуге % -остале услуге % УКУПНО: ,81% *Напомене уз табелу: Служба здравствене заштите деце обухват деце превентивним прегледима је мањи у односу на планирани јер су се ранијих година систематски прегледи обављали организовано по школама тако да је обухват деце овим прегледима био знатно већи. Последњих година изабрани лекар обавља систематске прегледе својим опредељеним пацијентима, а одазив деце на систематске прегледе је слабији. Дијагностичко терапијске услуге (предшколско) су реализоване у мањем броју због мањег броја реализованих медикација. Према правилу фактурисања у години, у укупан број медикација нису ушле вакцинације које су евидентиране при услузи - Спровођење имунизације ( ). Куративне 6

8 услуге у оквиру здравствене заштите деце школског узраста су остварене у нешто већем обиму јер су захтеви пацијената у протеклој години за овом врстом услуга били већи. Развојно саветовалиште Рад логопеда је остварен у већем обиму - реализован већи број услуга - Тест функције говора (по упуту педијатра за децу са ризиком од 6 до 36 месеци, РФЗО шифра ) и Терап. проц. која се односи на поремећаје гласа и говора (РФЗО шифра ) јер су у претходној години биле веће потребе пацијената за овом врстом услуга. Саветовалиште за младе остварен је већи обим групног здравствено васпитног рада, у складу са захтевима пацијената у години. Служба здравствене заштите жена остварен је већи обим куративних посета код лекара, у складу са захтевима пацијенткиња у години. Служба опште медицине - остварен је већи обим дијагностичко терапијских услуга, у складу са захтевима пацијената у години. Центар за превентивне здравствене услуге одраслих - Реализовани обим услуга групног здравствено васпитног рада је мањи од планираног јер су у Центру, у току године, радиле само две медицинске сестре. Служба кућног лечења и неге остварен је значајно већи обим у односу на планирани јер су у години били већи захтеви пацијената за овом врстом услуга. Служба лабораторијске дијагностике већи обим реализованих лабораторијских анализа је последица већих захтева пацијената за овом врстом услуга у претходној години. Такође је обезбеђено 3 пута више ФОБ тестова у години него што је планирано. Служба за специјалистичко-консултативну делатност: Одељење РТГ дијагностике - Реализовани обим РТГ услуга је мањи од планираног због реализованог мањег броја мамографија. План за скрининг је био нереалан јер не постоје ни кадровски ни материјални услови за његово испуњење. Наиме, располажемо са 4 радиолога који су обучени за читање мамографских снимака, и који осим те услуге раде и на очитовању других врста Ртг снимака и на ултразвуку. Према оваквом Плану, каквог налаже ИЗЈЗ Србије, дневно оптерећење са мамографским прегледима би било прегледа! План је начињен према упутству ИЗЈЗ Србије од године, бр.6679/1 (50% обухвата циљне популације жена). Одељење за интерне болести - остварен је већи обим прегледа лекара и дијагностичко терапијских услуга, у складу са захтевима пацијената у години. Одсек за пулмологију - Реализован је већи обим услуга у односу на планирани јер је у току године, у Одсеку радио један лекар специјалиста више него у години Одељење офталмологије је остварило мањи обим услуга у односу на планирани јер се у Одељењу, у току године, смањио број лекара специјалиста. Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију - Реализован је већи обим услуга у односу на планирани јер је у току године, у Одељењу радио лекар специјалиста више него у години Одељење спортске медицине - Остварен је већи обим прегледа лекара, у складу са захтевима пацијената у години. Одељење неуропсихијатрије - Дијагностичко терапијске услуге су реализоване у мањем обиму јер су услуге индивидуалне психотерапије ( ) и групне психотерапије ( ) реализоване у мањем броју. Социјалне раднице су оствариле мањи обим претходно наведених услуга али су зато реализовале значајно већи обим групног здравствено васпитног рада, у складу са захтевима пацијената у претходној години. 7

9 4. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА У Дому здравља Нови Сад се спроводе скрининзи за: дијебетес типа 2, депресију, кардиоваскуларни ризик, и рак дебелог црева у Служби опште медицине и Служби здравствене заштите радника рак грлића материце у Служби здравствене заштите жена рака дојке у Одељењу за РТГ дијагностику (Служба за специјалистичко консултативну делатност) У Служби здравствене заштите одраслих (Служба опште медцине и Служба здравствене заштите радника изабрани лекар) скрининзима (за дијебетес типа 2, депресију, кардиваскуларни ризик и рак дебелог црева) је обухваћено пацијената. У Служби здравствене заштите жена прегледано је укупно жена на рано откривање рака грлића материце. У Служби за специјалистичко консултативну делатност, у Одељењу за РТГ дијагностику, прегледано је жена на рано откривање рака дојке (мамографски преглед) Број посета у вези са скрининзима Скрининзи за карцином дебелог црева, ДМ тип 2, КВ ризик и депресију Скрининг за карцином грлића материце Скрининг за карцином дојке Скрининзи за карцином дебелог црева, ДМ тип 2, КВ ризик и депресију Скрининг за карцином грлића материце Скрининг за карцином дојке Графикон 1. Обим пружених услуга скрининга у години 8

10 5. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ У Дому здравља,,нови Сад'', у децембру године спроведено је истраживање задовољства корисника и запослених према методологији Института за јавно здравље Србије «др Милан Јовановић Батут». Корисници здравствених услуга Дома здравља Нови Сад високо рангирају (78,5% задовољних) своје задовољство пруженом здравственом заштитом: Табела 2. Задовољство пруженом здравственом заштитом у Дому здравља Нови Сад СТЕПЕН ЗАДОВОЉСТВА ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊА ОЦЕНА ЗАДОВОЉНИ НИ ЗАДОВОЉНИ НЕЗАДОВОЉНИ НИ НЕЗАДОВОЉНИ општа медицина 70,3 % 18,6 % 11,1 % 3,7 педијатрија 73,6 % 18,9 % 7,5 % 3,8 гинекологија 74,2 % 22,2 % 3,6 % 3,9 стоматологија 84,7 % 9,5 % 5,8 % 4,1 специјалистичка 89,8 % 7,3 % 2,9% 4,2 УКУПНО 78,5 % 15,3% 6,2 % 3,9 Узимајући у обзир све аспекте рада, анкетирани запослени су најчешће одговорили да су ни задовољни ни незадовољни са послом који обавља (40,4%,). Сваки четврти (26,7%) је изразио да је задовољан, а сваки трећи (32,9%) да је незадовољан послом који обавља. 32,9 26,7 задовољни 40,4 ни задовољни ни незадовољни незадовољни Графикон 2. Задовољство послом који обављају запослени у Дому здравља Нови Сад У току године праћени су и показатељи квалитета рада у примарној здравственој заштити о чему се једногодишњи извештај доставља Институту за јавно здравље Војводине. Извештајем су обухваћени квантитативни показатељи квалитета за: изабране лекаре у области здравствене заштите одраслих, педијатрији и гинекологији; патронажну службу; специјалистичко консултативну делатност и делатност стоматолошке заштите, затим обухват запослених едукацијама и рад Комисије за унапређење квалитета рада Дома здравља Нови Сад. 9

11 6. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ Капитација мери резултате рада установе примарног нивоа здравствене заштите као и учинка запослених, у складу са дефинисаним критеријумима регистрације опредељених пацијената, рационалности, ефикасности и превенције. Регистрација подразумева број регистрованих осигураних лица одн. број потписаних изјава о избору изабраног лекара, за сваког појединачног уговореног изабраног лекара. Рационалност користи податке о просечној малопродајној вредности издатих лекова на рецепте које је изабрани лекар прописао у посматраном периоду по осигураном лицу. Ефикасност је број посета осиг. лица у посматраном периоду за сваког појединачног изабраног лекара. Свако прегледано осигурано лице броји се онолико пута колико је пута посетило изабраног лекара (рачуна се само једна посета у току једног дана). Превентива представља број превентивних посета током којих су пружене превентивне уcлуге опредељеним пацијентима. Подаци се објављују квартално на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање у форми К и С табела, у здравственој заштити одраслих, деце и жена, као и у стоматолошкој здравственој заштити. АНАЛИЗА КАПИТАЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВА - У ГОДИНИ Просечан број превентивних посета у области рада се рачуна као просек пружених превентивних посета осигураним лицима свих изабраних лекара у посматраној области рада. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛИХ Квартал ДЗ Нови Сад Сви ДЗ у Р.Србији 1. квартал квартал квартал квартал Укупно ДЗ "Н.Сад" Сви ДЗ квартал 2. квартал 3. квартал 4. квартал 10 Графикон 1 Просечан број превентивних посета по лекару

12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТA ДЕЦЕ Квартал ДЗ Нови Сад Сви ДЗ у Р.Србији 1. квартал квартал квартал квартал Укупно ДЗ "Н.Сад" Сви ДЗ квартал 2. квартал 3. квартал 4. квартал Графикон 2 Просечан број превентивних посета по педијатру ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА Квартал ДЗ Нови Сад Сви ДЗ у Р.Србији 1. квартал квартал квартал квартал Укупно квартал 2. квартал 3. квартал 4. квартал ДЗ "Н.Сад" Сви ДЗ Графикон 3 Просечан број превентивних посета по гинекологу Све по категоријама капитације оцењиване Службе Дома здравља Нови Сад, постигле су оцене, у свим категоријама капитације, више или у нивоу просечних вредности свих домова здравља у Републици Србији. 11

13 7. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 7.1 ЗАПОСЛЕНИ У ДОМУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Преглед запослених радника у Дому Здравља Нови Сад Нови Сад са стањем на дан године - по структури у односу на укупан број запослених СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ Примарна здравствена заштита Стоматологија тржиште: УКУПНО Учешће у укупном броју запослених Лекари специјалисти ,88% Доктори медицине ,07% Фармацеути 7-7 0,48% Медицинске сестре техничари са вишом спремом ,88% Медицинске сестре техничари са средњом спремом ,45% Здравствени сарадници са високом спремом ,43% Здравствени сарадници са вишом спремом 6-6 0,41% Административни радници ,09% Технички радници ,34% Помоћни радници ,98% УКУПНО: % Број запослених на дан године био је и то: Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време 92 Број запослених на породиљском одсуству 23 Број запослених на специјализацији 21 Број уговорених радника по Кадровском плану за годину, без радника стоматологије на тржишту, износио је запослена. Број запослених без радника стоматологије на тржишту је 1.435, што је за 8 радника мање од броја уговорених радника. 12

14 7.2 ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ Укупни издаци за плате у години износе ,85 динара. Од тога за плате стоматолога на тржишту расходи износе ,42 динара. Из сопствених средстава зарађених на тржишту за плате уговорених радника додато је ,74 динара Просечна исплаћена нето плата по запосленом раднику у Дому здравља Нови Сад Нови Сад у години износила је ,00 динара што је у односу на просек у години за 0,56% више (просечна нето плата у години је износила ,00 динара) Просечна месечна плата запослених у Дому Здравља Нови Сад Нови Сад по квалификационој структури Ред. бр. ГРУПЕ ПОСЛОВА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СТРУЧНОСТИ (утврђених актом о систематизацији радних места) Просечна месечна нето зарада по запосленом 1. Доктор наука (VIII степен стручности) ,00 2. Специјалиста и магистри (VII 2 степен стручности) ,00 3. Висока стручна спрема (VII 1 степен стручности) ,00 4. Виша стручна спрема (VI степен стручности) ,00 5. ВКВ радници (V степен стручности) ,00 6. Средња стручна спрема (IV степен стручности) ,00 7. КВ радници (III степен стручности) ,00 8. Полуквалификовани и неквалификовани радници (I и II степен стручности) ,00 У нето плати запослених, садржан је топли оброк и 1/12 регреса за годишњи одмор, у складу са Чланом 4. Закона о платама у државним органима и јавним службама ( Сл.Гласник РС, број 34/2001, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр.др.закона, 116/2008-др.закони, 92/2001, 99/2011-др.закони, 10/2013 и 55/2013) 13

15 7.3 ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ГОДИНИ У циљу реализације Стратешког циља број 4: Стална едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина, утврђеног Стратешким планом Дома здравља Нови Сад Нови Сад ( ), током године организовано је 27 интерних едукација на којима је присуствовало 771 запослених, као и 281 екстерних едукација за лекаре на којима je присуствовалo запослених у Дому здравља Нови Сад Нови Сад. За интерну едукацију лекара, Дом здравља Нови Сад Нови Сад конкурисао је са 10 радова. Сви радови су акредитовани од стране Здравственог савета Републике Србије. За учешће на конгресе, симпозијуме и семинаре рецензирано и пријављено je 10 радова. Током године 24 лекара је било на специјализацији, од којих су три лекара специјализирала током године, и то 2 специјалиста радиологије и 1 специјалиста физикалне медицине, а 5 лекара започело специјализацију и то за: специјалисту педијатрије (4 лекара) и специјалисту офталмологије (1 лекар). *** У склопу процеса континуиране медицинске едукације запослених, у години одржано је укупно 94 интерних едукација на којима су присуствовале медицинске сестре и техничари. За интерну едукацију медицинских сестара и техничара Дом здравља Нови Сад Нови Сад конкурисао је са 39 радова. Сви радови су и одобрени од стране Здравственог савета Републике Србије. Екстерне едукације организоване су више пута током године у виду симпозијума, конгреса и семинара на којима су учествовале медицинске сестре и техничари. На ванредном школовању током године, налазило се 16 медицинских сестара и техничара. *** Укупно утрошена средства за образовање и стручно усавршавање запослених у години су износила ,00 динара. 14

16 7.4 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ Дом здравља Нови Сад Нови Сад је у периоду од марта до јула извршио проверу безбедности и здравља на раду у свим објектима, а по следећим службама: 1. Служба здравствене заштите деце 2. Служба здравствене заштите жена 3. Служба лабораторијске дијагностике 4. Служба за специјалистичко-консултативну делатност 5. Служба стоматолошке здравствене заштите У склопу активности провере стања безбедности и здравља на раду, у децембру године извршено је испитивање микроклиматских параметара квалитета осветљености, нивоа буке, електромагнетног зрачења, присуства аеро загађења и биолошких штетности у радној околини. Мерења је извршио Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад. На основу Програма мера заштите за годину у току године спроведене су следеће планиране мере: - годишње и периодично испитивање услова радне средине, прегледи и испитивања опреме за рад, контрола зрачења апарата, периодични преглед електричне и громобранске инсталације по објектима, сервис ватрогасних апарата и хидранске инсталације, сервис котларница, бутанских постаница и сигурносних вентила. - сервисирање и одржавање система за дојаву пожара, противпровалног и противпожарног система и система видео надзора. - набављени су ватрогасни апарати - извршена је набавка радних униформи, заштитне одеће и обуће, заштитне опреме (рукавице, наочаре и маске) - годишњи прегледи запослених који раде у зони јонизујућих зрачења као и свих запослених на радним местима са повећаним ризиком. - извршене су обуке свих запослених из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите. Извршене су обуке новозапослених приликом заснивања радног односа. - запослени на пословима безбедности и здравља на раду похађали су курсеве, обуке и семинаре из своје области. Провера стања безбедности и здравља на раду обавља се попуњавањем чек листе и непосредним посматрањем и оценом стања. О констатованом стању обавештавају се начелници служби и директор здравствене установе. 15

17 8. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА ГРАДА НОВОГ САДА У ГОДИНИ то у: Из средстава Буџета Града Новог Сада у години је уложено ,20 динара, и 1. Пројекат СВИ ЗА ЗДРАВО НОВОСАДСКО СРЦЕ 1.641,866,00 2. Пројекат КАРДИОВАСКУЛАРНИ СКРИНИНГ ДЕЦЕ СПОРТИСТА БУДИ ЗДРАВ И ТРЕНИРАЈ ,00 3. Пројекат ЗДРАВА НОВОСАЂАНКА=СРЕЋНА НОВОСАЂАНКА ,20 4. Пројекат МАЈЧИНО МЛЕКО - НАЈБОЉА ХРАНА ,00 5. Пројекат НИЈЕ КАСНО ПРЕВЕНИРАЈМО РАК ДОЈКЕ ,00 16 Пројекат СВИ ЗА ЗДРАВО НОВОСАДСКО СРЦЕ" Дом здравља Нови Сад Нови Сад је у периоду од јуна до децембра године реализовао пројекат СВИ ЗА ЗДРАВО НОВОСАДСКО СРЦЕ" кроз укупно 27 акција: 23 акције у 17 радних организација и 4 акције у Дому здравља у просторији Управне зграде. 23 акције одржане су у 17 радних организација и то: Завод за изградњу града, Спортско пословни центар Војводина, Градско саобраћајно предузеће, ЈКП Тржница, ЈКП Паркинг сервис, ЈКП Водовод и канализација, ЈКП Информатикa, ЈП Урбанизам, Суд Нови Сад (Апелациони, Основни суд, Привредни суд и Виши суд), ЈКП Стан, Радио Телевизија Војводине, Градска кућа Нови Сад, Скупштина града Новог Сада, Универзитет у Новом Саду (Ректорат, Пољопривредни факултет, Технолошки факултет, Академија уметности, Природно-математички факултет, Факултет техничких наука, Медицински факултет), Српско народно позориште, Филијала ПИО Фонда Нови Сад и ЈП Електровојводина. 4 акције у Дому здравља у просторији Управне зграде одржано је за радно активно становништво које није било обухваћено акцијама у радним организацијама. Прегледано је укупно пацијената: на акцијама поновно прегледаних. Сваки прегледани је добио налаз евиденциони картон о свом здравственом стању са препоруком о даљим корацима као и едукативну агитку са назначених седам суштинских фактора ризика за оболевање од кардиваскуларних и других хроничних болести, са саветима како да се исти промене или избегну. Медији су континуирано пратили активности пројекта. Реализовано је 39 медијских објава (ТВ и радијски прилози, штампани медији и сајт Дома здравља), 6 гостовања на ТВ-у и 2 конференције за новинаре (једна као најавна промоција и једна на крају са резултатима пројекта). Пројекат КАРДИОВАСКУЛАРНИ СКРИНИНГ ДЕЦЕ СПОРТИСТА БУДИ ЗДРАВ И ТРЕНИРАЈ Пројекат Кардиоваскуларни скрининг деце спортиста под називом БУДИ ЗДРАВ И ТРЕНИРАЈ реализован је у периоду јун-септембар године. Пројекат је пријављен

18 Здравственом савету републике Србије као Стручни састанак под називом Кардиоваскуларни скрининг деце спортиста и aкредитован је одлуком Здравственог савета републике Србије број / од дана године, евиденциони број А /14 (2 бода за предаваче и 1 бод за слушаоце). Предавање (едукација) је одржано у Управној згради Дома здравља Нови Сад уз присуство 47 учесника из примарне здравствене заштите (педијатара, спортских лекара, интерниста, специјалиста опште медицине и медицине рада). У оквиру предавања учесници су се упознали са основним карактеристикама кардиоваскуларних оболења код деце и адолесената спортиста и анализиране су препоруке и смернице модификованог америчко-европског кардиоваскуларног скрининг програма деце и адолесцената спортиста. Подељено је 112 примерака израђеног водича Кардиоваскуларни скрининг код деце и адолесцената спортиста лекарима у Дому здравља Нови Сад, у Институту за кардиоваскуларне болести у Сремској Каменици, у Институту за плућне болести у Сремској Каменици, у Клиничком центру Војводине, Специјалистичким кардиолошким и спортским поликлиникама у Новом Саду. Водич су добили такође и заинтересовани наставници Медицинског факултета и Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду. Крајем децембра организована је конференција за штампу. Пројекат ЗДРАВА НОВОСАЂАНКА=СРЕЋНА НОВОСАЂАНКА Пројекат ЗДРАВА НОВОСАЂАНКА = СРЕЋНА НОВОСАЂАНКА реализован је у периоду јул-децембар године. Превентивни гинеколошки прегледи жена су организовани у Дому здравља кроз 25 акција и то: 17 акција суботом и 8 акција петком. Циљна група су биле жене од 35 до 45 година које нису биле на прегледу код гинеколога најмање три године. Позвано је жена, заказало преглед жене, а од тога је на преглед дошло укупно жена (одзив је био 74% од позваних, а 67% од заказаних). На поновни преглед због допунске дијагностике и даљег лечења је дошло 94 жена. У наредних шест месеци треба да дође још 72 жене ради поновног узимања ПАП бриса (АSC US) и евентуалне даље дијагностике. Прегледом су откривена и друга гинеколошка стања (миоми, цисте на јајницима, трудноће) који су обрађивани и мимо задатог циља пројекта. Сваки гинеколог је током прегледа обавио са женом разговор са здравствено васпитном темом о значају редовних гинеколошких прегледа. Подељени си флајери са здравствено васпитним садржајем. Пројекат је био најављен путем прес конференције у Дому здравља и медијски континуирано пропраћен са 19 медијских објава (ТВ, радио и новине) и 2 гостовања (Новосадске разгледнице ТВ Војводина и ТВ Нови Сад у јутарњем програму). 17

19 Пројекат МАЈЧИНО МЛЕКО - НАЈБОЉА ХРАНА Служба патронаже Дома здравља Нови Сад, је у периоду октобар децембар године реализовала пројекат Мајчино млеко најбоља храна кроз 10 акција одржаних у месним заједницама или њиховим библиотекама, и то на следећим локацијама: МЗ Руменка, МЗ Ветерник, МЗ Ченеј, МЗ Сремска Каменица, МЗ Ковиљ, МЗ Каћ, Киц Футог, МЗ Петроварадин, библиотека у Кисачу и библиотека у Шангају. Акције су подразумевале групни здравствено васпитни рад у виду предавања и радионица у оквиру ког се трудницама уз стицање теоријског знања, демонстрирала и практична примена стеченог теоријског знања на одговарајућим моделима уз могућност вежбања и увежбавања. Труднице су биле веома задовољне избором теме и предавачем, стекле су нова знања значајна за период дојења што је и био циљ спроведених активности. Током трајања пројекта биле су пласиране информације о месту и тачном времену на којем ће бити одржане акције. Извршена је дистрибуција промотивног материјала. Пројекат НИЈЕ КАСНО ПРЕВЕНИРАЈМО РАК ДОЈКЕ Пројекат НИЈЕ КАСНО ПРЕВЕНИРАЈМО РАК ДОЈКЕ, реализован је у периоду новембар - децембар године. Жене су на превентивни преглед позиване путем медија (радио, ТВ и новине) по критеријуму - млађе од 50 година. Са посебном пажњом су на прегледе позиване жене са инвалидитетом, жене из Ромске популације и жене које немају здравствено осигурање. Циљ је био да се благовремено открију промене на дојци јер су код жена из групе тумора који чине 26,7% од свих узрока смрти, код жена најчешћи узрок смрти малигни тумори дојке (18,3%). Пројектом је било обухваћено 318 жена. Прегледи су организовани у објекту Лиман Дома здравља Нови Сад, сваке суботе у новембру и децембру (8 акција). Након прегледа свака пацијенткиња је добила налаз прегледа са препоруком за даљу превенцију рака дојке. На крају пројекта начинињена је завршна евалуација, у односу на социоекономске факторе, факторе ризика и налазе прегледа. Осим ултразвучног прегледа дојки, са позваним женама је обављена и едукација за правилну технику самопрегледа дојки и индивидуално здравствено васпитни рад. Подељен је здравствено васпитни материјал упутство за самопреглед дојки. Реализоване су континуиране медијске активности на промоцији и праћењу пројекта - број саопштења у медијима је 38 (ТВ, радио и новине). 18

20 9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА ГОДИНУ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом I ) КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ,29 А ) МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ,80 ДИГИТАЛНИ РТГ АПАРАТ ЗА РАДИОГРАФИЈУ СА ФИКСНИМ ФЛЕТ ПАНЕЛ ДЕТЕКТОРОМ (2 ком.) ,00 ХОЛТЕР KРВНОГ ПРИТИСКА (4 ком) ,00 ХОЛТЕР МОНИТОРИНГ ЕКГ (4 ком) ,00 АПАРАТ ЗА МАГНЕТНУ ТЕРАПИЈУ (3 ком) ,00 АПАРАТ ЗА ТЕРАПИЈУ ЛАСЕРОМ (3 ком ) ,00 СОБНИ БИЦИКЛ (4 ком) ,00 УЗ АПАРАТ ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ (2 ком ) ,00 АПАРАТ ЗА ТОПЛО ПАКОВАЊЕ (4 ком) ,00 ЦТГ АПАРАТ КАРДИОТОКОГРАФ (4 ком) ,80 КОЛПОСКОП ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ (4 ком) ,00 УЗ ЗА РАДИОЛОГИЈУ (1 ком) ,00 ЕКГ ТРОКАНАЛНИ (20 ком) ,00 Б) РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ,00 Рачунари (50 ком) ,00 Штампачи (160 ком) ,00 В )НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ОРДИНАЦИЈА ,00 Намештај за ординације -Архивски орман ,00 Г) ВОЗИЛА ,00 Доставно возило за централно медицинско снабдевање (1 ком) ,00 Возила за кућно лечење (8 ком) ,00 Д )КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ,49 Капитално одржавање: фасадерски радови на објекту у Петроварадину ,49 Надзор над извођењем радова ,00 Ђ ) ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА (ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ) ,00 ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА ,00 ЈАВЉАЧИ ПОЖАРА ,00 СИСТЕМ ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА И КОНТРОЛУ ПРИСТУПА ,00 II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ДОМА ЗДРАВЉА ,50 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ,58 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ,92 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ,00 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ,00 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ,00 УКУПНО ( I +II ) ,79 19

21 У складу са Програмом инвестиционих активности и текућег одржавања за годину. из средстава Буџета Града Новог Сада, набављена је: А) МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Дигитални ртг апарати за радиографију са фиксним флет панел детектором инсталирани су у објектима Ј.Ј.Змај и Ново Насеље, чиме је омогућено смањење зрачења пацијената и здравствених радника, смањење трошкова, повећана ефикасност и бржи проток пацијената. Радиолошке слике се раде на компакт дисковима чиме ће се редуковати потрошња филмова и смањити трошкови хемијске обраде филмова. Холтери крвног притиска омогућавају 24 часовно праћење крвног притиска, распоређени су у оквиру Службе за специјалистичко-консултативну делатност у објекту Лиман. Холтери мониторинг омогућавају 24 часовно праћење поремећаја ритма, распоређени у оквиру Службе за специјалистичко-консултативну делатност у објекту Лиман. Апарати за физикалну медицину омогућавају бољи систем пружања здравствених услуга и смањују период чекања и заказивања прегледа, распоређени су у здравственим објектима Лиман, Ј.Ј.Змај и Ново Насеље Колпоскопи за гинекологију повећавају ефикасност у превенцији болести грлића материце, распоређени су у објектима Булевар, Лиман, Ј.Ј.Змај и у здр. објекту у Футогу. ЦТГ гинеколошки апарати омогућавају превенцију и рану дијагностику и очување репродуктивног здравља жена, распоређени су у објектима Булевар, Лиман, Ј.Ј.Змај и Ново Насеље. УЗ за радиологију омогућава превенцију и рану дијагностику карцинома дојке и истовремено ће се смањити притисак на РТГ дијагностику дојке. Инсталиран је у објекту Лиман. ЕКГ апарати распоређени су у Службу опште медицине, Службу за здравствену заштиту раднике, Службу за здравствену заштиту деце и Службу кућног лечења. Б) РАЧУНАРСКА ОПРЕМА Рачунарска опрема старија од 5 година постепено се занавља како би се обезбедио несметан рад запослених у Дому здравља Нови Сад, као и континуирано извештавање Института за јавно здравље Војводине, РФЗО, оснивача и корисника услуга. У години набављено је 50 рачунара и 160 штампача. В) НАМЕШТАЈ ЗА ОПРЕМАЊЕ ОРДИНАЦИЈА Набављени су метални ормани за складиштење и чување архивске документације здравствене установе. Г) ВОЗИЛА Купљено је 9 возила чиме је обновљен возни парк. Доставно возило намењено је за превоз лекова и медицинских средстава, а 8 путничких возила омогућава већу доступност здравствене заштите од стране службе кућног лечења грађанима Новог Сада. На крају године предвиђен је расход 6 возила (Застава) која су старија од 9 година. 20

22 У години укупно је пређено километара у циљу пружања здравствене заштите а просечна потрошња за сва возила по једном пређеном километру износила је 9,41 литар. Д) КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА За објекат у Петроварадину који је саниран у години, реализована је набавка фасадних радова, објекат је у потпуности реновиран чиме је обезбеђена здравствена и санитарна исправност и тиме су испоштовани критеријуми безбедности пацијената и запослених. Такође, максимално је повећана енергетска ефикасност. Ђ) ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА (ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ) Набавком опреме за видео надзор и противпожарних система омогућена је већа безбедност запослених и корисника услуга Дома здравља Нови Сад. Доградњом система за евиденцију радног времена заокружио се постојећи систем евиденције у целини. II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ДОМА ЗДРАВЉА Изведени су радови на инсталацијама водовода и канализације као и на електричним инсталацијама, обезбеђена је заштита објекта и безбедност корисника услуга и запослених у здравственом објекту Лиман. Молерско-фарбарски радови су изведени на објектима Дома здравља Нови Сад и то објектима: Лиман, Ново Насеље, Ј.Ј.Змај, Југ Богдана и објекту у Ветернику. Тиме су испуњени захтеви санитарних инспекција. Превентивним сервисним и текућим одржавањем стоматолошке опреме и возила продужен је век постојећој опреми и возилима и обезбеђен сигуран рад и искоришћеност истих. 21

23 10. ОСНОВНА СРЕДСТВА Преглед улагања у објекте и опрему Дома Здравља Нови Сад Нови Сад по изворима средстава у години (класа 5) Р.б НАМЕНА Капитално одржавање зграда и објеката са надзором (Објекат Петроварадин) Средства Буџета Града Новог Сада Донације од других физич.и правних лица Средства Дома здравља Нови Сад УКУПНО , , ,84 Пројектно планирање , ,07 Намештај за ординације , ,00 Уградна опрема (клима уређаји) Донације у опреми ЕУ и других правних лица , , , ,80 Рачунари , , , ,00 Штампачи , ,00 Електронска опрема (скенер) Опрема за домаћинство (Фрижидери, еко усисивач, палетни виљушкар, вазд. завеса) Медицинска опрема , , , ,82 Апарат за леп.покр. љуспица, микроскоп, апарат за фарб.плоч ,84 Инхалатор ( 1 ком.), ваге за бебе (2 ком.) ,00 Ротациона лепилица (1 комад) ,00 Скидач каменца, лед свело, колењак , ,00 Дигитални РТГ апарат (2 ком.) , ,00 Холтер крвног притиска (4 ком.) , ,00 Холтер мониторинг ЕКГ (4 ком.) , ,00 Апарат за магнетну терапију (3 ком.) , ,00 Апарат за терапију ласером (3 ком.) , ,00 Собни бицикл (4 ком) , ,00 Уз апарат за физикалну терапију ( 2 ком) , ,00 Апарат за топло паковање (4 ком) , ,00

24 ЦТГ апарат , ,80 Колпоскоп за гинекологију (4 ком) , ,00 УЗ за радиологију ( 1 ком) ЕКГ троканални (20 ком) Лабораторијска опрема (Хемат.анализатор) Опрема за јавну безбедност (Алармни систем, противпожарни системи, сист.за евид. радног времена) Монтирана опрема (Пулт, магац. полице) Остале некретнине и опрема (Видео надзор објекти Лиман, Петроварадин, Ј.Ј. Змај) Возила за кућно лечење (8 комада) Доставно возило за центр.мед.снабдевање (1 комад) , , , , , , , , , , , , , , ,60 УКУПНО: , , , , ,24 Укупна вредност имовине Дома здравља Нови Сад Нови Сад на дан године износи ,00 динара. Стопа отписа зграда и грађевинских објеката износи 44,56% а опреме, чија је бруто вредност ,00 динара, стопа отписа је 81,73%. У основна средства Дома здравља Нови Сад Нови Сад у години је укупно уложено ,87 динара. 23

25 Графички приказ структуре улагања по изворима средстава: , , , Средства Буџета Града Новог Сада Средства Дома здравља Нови Сад Донације од других физич. и правних лица Донације у опреми од других правних лица у години износе ,24 динара, и то у следећој структури: Уградна опрема: Рачунари Медицинска опрема Лабораторијска опрема ,80 динара ,00 динара ,84 динара ,60 динара Донација од других правних лица у години у новцу за куповину клима уређаја износила је ,00 динара. 24

26 11. ЈАВНЕ НАБАВКЕ У току године спроведено је 72 поступка јавних набавки, укупне вредности хиљада динара, а закључен је 221 уговор. у 000 динара Набавке Број Вредност Број уговора Велике набавке 30 42% % % Мале набавке 42 58% % 68 31% Укупно: % % % Вредност - по врсти поступка: 19% 81% Велике набавке Мале набавке Јавне набавке великих вредности у 000 динара Велике набавке Број поступака Вредност Број уговора Добра 27 90% % % Услуге 2 7% % 2 1% Радови 1 3% % 1 1% Укупно: % % % Велике набавке - број поступака по врсти предмета 7% 3% 90% Добра Услуге Радови 25

27 Из средстава буџета Града Новог Сада, јавне набавке велике вредности чиниле су 17% укупно спроведених поступака. у 000 динара Велике набавке Број Вредност Град 5 17% % Дом здравља 25 83% % Укупно: % % Велике набавке - према извору средстава 17% 83% Град Дом здравља Јавне набавке мале вредности, за укупно 42 поступка у вредности од хиљада динара и закључених 68 уговора, у највећем делу односиле су се на набавку добара (45%) у 000 динара Мале набавке Број поступака Вредност Број уговора Добра 19 45% % 39 57% Услуге 21 50% % 26 38% Радови 2 5% % 3 5% Укупно: % % % Мале набавке - број поступака по врсти предмета 50% 5% 45% Добра Услуге Радови На основу члана 132. Закона о јавним набавкама, Управи за јавне набавке достављани су тромесечни извештаји о закљученим уговорима о јавним набавкама и поступцима јавних набавки до 10-ог у месецу који следи по истеку тромесечја. 26

28 12. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Преглед планираних и остварених прихода и примања у години и њихово учешће у оствареном укупном приходу Р.б. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Планирано I-XII Остварено I-XII Индекс 3: Стање на рачунима год у 000 динара Учешће прихода (колона 3) према укупном приходу 2. Матични завод ,03% 88,18% 3. Партиципација ,62% 2,88% 4. Услуге на тржишту ,49% 4,85% Остали приходи: тендер, 5. осигур.друштво и остало ,76% 0,30% Приход из Буџета Града и АПВ за 6. пројекте ,56% 0,21% Средства Града за набавку основних средстава и текуће одржавање 7. објеката ,97% 3,58% 8. Приход од ИПА пројекта ,50% УКУПАН ПРИХОД: ,61% 100,00% 27

29 Укупан приход је у односу на планирани приход остварен 94,61%, а у односу на приход из претходне године, мањи је за 3,15% због корекције Уговора о финансирању са РФЗО у делу плата од године. У структури прихода највеће учешће од 88,18% има приход од Матичног завода РФЗО - Филијале за Јужнобачки округ Нови Сад, који је у односу на планирани, остварен са 99,03%. Сопствени приход остварен на тржишту у структури прихода учествује са 4,85% и у односу на план мањи је за 13,51%, а у односу на претходну годину за 26,58% као последица забране допунског рада. Поред прихода од ванстандардних услуга, медицине рада, специјалистичкоконсултативних услуга, услуга неосигураним лицима и на лични захтев пацијента, сопствени приход обухвата и приход од стоматолошких услуга остварених на тржишту. 32 запослена стоматолошка радника које не финансира РФЗО остварило је приход од ,91 динар што је за ,00 динара мање од прошлогодишњег, јер је током године због одласка у пензију и преласка на финансирање РФЗО, смањен број запослених за 7 радника. Приход остварен од обуке из Прве помоћи полазника ауто-школа у години је износио ,00 динара. Одсек за управљање медицинским отпадом је обрадио 23,85 тона отпада од чега се 16,01 тона отпада односи на Дом здравља Нови Сад, док је остатак услужно уништавање медицинског отпада других здравствених установа. Приход по овом основу износио је , 00 динара. Из средстава Буџета Града Новог Сада по Програму инвестиционих активности и текућег одржавања објеката за годину, реализовано је ,79 динара што је мање за 48,03% од планираног због подношења Захтева за заштиту права понуђача Републичкој комисији и нереализованих планираних и започетих набавки за дигитализацију РТГ опреме, гинеколошких апарата, дефибрилатора, намештаја, противпровалних и алармних система и део капиталног одржавања. Приход од партиципације учествује са 2,88% у структури прихода што је знатно више од других домова здравља у Републици, као резултат строге контроле, наплате и евиденције кроз електронску фактуру. Остали приход је за 40,51% већи од прошлогодишњег због реализације додатних прихода од осигуравајућег друштва на име накнаде штете по полисама и превентивних улагања. 28

30 13. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Преглед планираних и остварених расхода у години и њихово учешће у оствареним укупним расходима у 000 динара Р.б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Планирано I-XII Остварено I-XII Индекс 3:2 Учешће расхода (колона 3) према укупним расходима Бруто зараде радника ,89% 75,44% 2. Превоз са посла и на посао ,48% 2,54% 3. Новогодишњи пакетићи за децу ,17% 0,05% 4. Социјална давања запосленима ,12% 0,98% Награде запосленима и остали 5. посл.расходи ,03% 0,91% 6. Стални трошкови ,18% 5,26% 7. Трошкови путовања ,36% 0,04% 8. Услуге по уговору ,15% 1,36% 9. Специјализоване услуге ,24% 0,22% 10. Текуће поправке и одржавање ,73% 1,40% 11. Материјал ,67% 7,81% 12. Амортизација ,22% 0,20% 13. Казне за кашњење ,17% 0,00% 14. Порези, обавезне таксе и казне ,17% 0,23% 15. Новчане казне по решењу ,32% 0,08% Издаци за набавку основних 16. средстава ,34% 3,47% УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: ,79% 100,00% 29

31 Укупни расходи и издаци у години износе ,00 динара и у односу на планиране мањи су за 5,21% а у односу на расходе претходне године мањи су за 3,18%. У структури трошкова издаци за плате запослених износе 75,44%. Трошкови материјала учествују са 7,81%. Сви остали трошкови учествују са 16,75%. У односу на планиране расходе и издатке сви бележе мање извршење, а у односу на трошкове у претходној години, значајнији раст бележе следећи трошкови: - Услуге по уговору (Група 423) за 12,98% због расхода за израду софтверског програма Монео за потребе праћења директних материјалних трошкова повезивањем Одсека јавних набавки, магацина, књиговодства и електронске фактуре (конто ), повећаних трошкова адвокатских услуга и прегледа запослених на пословима са повећаним ризиком (конто ). - Трошкови материјала (Група 426) у односу на прошлогодишње, већи су за 4,92% првенствено због расхода за радне униформе запослених у износу од ,40 динара. Сви остали трошкови по групама издатака су у оквиру раста цена на мало односно инфлације у години. Трошкови амортизације су као и претходне године обрачунати сразмерно оствареним сопственим приходима на тржишту и износе ,00 динара због чега је исказан дефицит у текућој години од ,00 динара. *** У години Дом здравља Нови Сад је остварио уштеду на топлотној енергији у износу од 1,8 милиона динара, по основу укидања неоправдано фактурисане инсталисане снаге од стране ЈКП Новосадска топлана, на три објекта: Лиман, Ј.Ј.Змај и Ново насеље за системе хлађења који никад нису коришћени. 30

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Program rada i razvoja za godinu

Program rada i razvoja za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2015. ГОДИНУ Нови Сад, март 2015. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 7 3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Ф ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план УКУПНО Финансијски план БУЏЕТ Финансијски

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис УКУПНО БУЏЕТ СОПСТВЕНИ Република Аутон.покр. Општина/град донације

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc РЕБАЛАНС ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО (

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА РФЗО ( ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017.ГОДИНУ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 467.350.000 73.089.000 540.439.000 540.439.000 2 ПРЕВОЗ 18.765.000 2.972.000 21.737.000 30.000 21.767.000 3 ЛЕКОВИ СВЕГА

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

Финансијски план

Финансијски план Дом ученика средњих школа Jeлица Миловановић Крунска бр.8, Београд ПИБ 100158071 МБ 07444028 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2018. ГОДИНУ Београд, 26.01.2018. годинe У складу са чл. 50 Закона о буџетском

Више

Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu

Program rada i razvoja Doma zdravlja Novi Sad za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2018. ГОДИНУ Нови Сад, фебруар 2018. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 8 3. ПРАЋЕЊЕ

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ а) Износ

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Program plana i tazvoja za godinu

Program plana i tazvoja za godinu ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2016. ГОДИНУ Нови Сад, фебруар 2016. САДРЖАЈ 1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ... 4 2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА... 7 3. ПРАЋЕЊЕ

Више

Microsoft Word - Finansijski plan 2019

Microsoft Word - Finansijski plan 2019 ОШ''СВЕТИ САВА'' 11224 ВРЧИН Ул. 29. новембар 15 Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н ЗА 2019. ГОДИНУ Јануар 2019. године Директор школе Добрица Синђелић - 2 - На основу чл. 20. Закона о буџетском систему (''Сл.гл.

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИХОДИ ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА II ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ ПРИХОДИ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 (40+22)+ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Редни број Предмет набавке Конто Основ за изузимање набавке Процењена вредност набавке без ПДВ-а Извор и начин финансирања Посебан поступак

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

План набавки за годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет

План набавки за годину Основна школа БРАЋА ЈЕРКОВИЋ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет План набавки за. годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 8... Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама).00.000

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ

ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.Б. КОНТО КОНТО ОПИС ПРИМАРНА ЗЗ- РФЗО (40) СТОМАТОЛОГИЈА- РФЗО (40) УКУПНО ПРИМАРНА И СТОМАТОЛ ПРЕДЛОГ РЕБАЛАНСА V ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016.ГОДИНУ (40+22)+ (40+22)+ 1 2 3=1+2 4 5 6=3+4+5 ПРИХОДИ 1 ПЛАТЕ 468.424.000 73.089.000 541.513.000 541.513.000 541.513.000 2 ПРЕВОЗ 19.723.000 2.972.000 22.695.000

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски

РАСХОДИ I-XII ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски РАСХОДИ I-XII 2015. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН I-XII 2015 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Финансијски план за 2015.г Фин.план за 2015/буџет Фин.план за 2015/сопст.

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници одржаној дана године је донео О УСВАЈА се I измена и допуна Плана набавки Здравственог центра Ужице за 2016.годину и то: У делу Услуге додаје се позиција 2.21 Поправка магнетне резонанце 1,5 Т HDxT у Општој болници Ужице. Процењена вредност

Више

Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1

Република Србија Београд, године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1 Република Србија Београд, 22.01.2019. године А-73-14/2019 Извештај о шестој редовној посети за Дом здравља Савски венац 1 2 Садржај 1. Увод... 4 2. Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ Паркинг сервис Пожаревац ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ ЈКП Паркинг сервис Пожаревац Пожаревац, јун 2017. године САДРЖАЈ ТАБЕЛА Табела 1. Приказ

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф

РАСХОДИ I-IX ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс ф РАСХОДИ I-IX 2014. ГОДИНЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2014 год. ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-а Расходи економске категорије Опис Ребаланс финансијског плана за 2014.г Фин.извештај I-IX за 2014

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА Република Србија Центар за социјални рад општина Петровац и Жагубица Број: 551-10-281/18 21.02.2018. године ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2017. ГОДИНИ 1 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Прописи који су

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), министар здравља доноси СТРУЧНО

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc

Microsoft Word Resenje GV - Izvestaj ZZZ radnika 2011.doc На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј

ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донациј ТАБЕЛА 2 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.ГОДИНУ Р.бр/А ОП Екон. Клас. ВРСТА РАСХОДА ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016.г УКУПНО Из буџета од РФЗО Донације из осталих изворасопствени приходи 0 1 2 3=4+5+6+7

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више