НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ"

Транскрипт

1 SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŢIŠTU 28. decembar januar Januar 2016.

2 NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA Pregled i predviđanje referentnih kamatnih stopa pojedinih centralnih banaka Referentna kamatna stopa (u %) Poslednja promena (u p.p.) Datum poslednje promene Naredni sastanak Predviđanje I Evropska centralna banka 0,05-0, \ II Federalne rezerve 0,25-0,50 +0, \ III Banka Engleske 0,50-0, \ IV Banka Kanade 0,50-0, \ V Švajcarska nacionalna banka (-1.25%) (- 0.25%) -0, \ 1. Kurs EUR/USD 1,11 Kurs EUR/USD 1,10 1,0920 1,0933 1,0932 1,09 1,08 1,0968 1,0862 1,0856 1,0831 1,0748 1,0922 1,07 1,0781 1,06 Prvu nedelju izveštajnog perioda obeležila je smanjena likvidnost na tržištima kao posledica manjeg obima trgovanja pred kraj godine i praznika, zbog kojih su tržišta širom sveta bila zatvorena ili su radila skraćeno. Nakon blagog jačanja evra početkom izveštajnog perioda, dolar je dobio na vrednosti u uslovima povećane tražnje za rizičnijom aktivom usled privremene stabilizacije cene nafte, i udaljavanja od evra. Objava podatka o indeksu poverenja potrošača u SAD koji je u decembru bio iznad očekivane i prethodno zabeležene vrednosti, uz istovremeni rast ocene trenutne situacije nije imala značajnijeg uticaja na jačanje dolara. Već sredinom nedelje evro je opet dobio na vrednosti, delimično pod uticajem zatvaranja prethodno zauzetih kratkih pozicija u evrima, u koje su tržišni učesnici ušli usled očekivanja da će se niže kamatne stope u zoni evra u poređenju sa onima u SAD negativno odraziti na nivo kursa evra. Preostala dva dana evro je imao trend slabljenja u odnosu na dolar, i u toku cele nedelje oslabio za 0,95%. Na početku druge nedelje izveštajnog perioda povećane tenzije između Saudijske Arabije i Irana pogoršale su situaciju na Bliskom Istoku, dok su cene akcija na kineskim berzama ostvarile značajan pad koji je dodatno povećao nesigurnosti u pogledu globalnog rasta. Nakon prvobitnog jačanja evra u odnosu 2

3 na dolar, slaba inflacija u Nemačkoj uticala je na to da dolar do kraja dana nadoknadi prethodne gubitke. Narednog dana dolar je nastavio trend rasta u odnosu na evro usled objave a o inflaciji u zoni evra, koja je prema preliminarnim podacima za decembar bila ispod očekivanja (0,2% u odnosu na očekivanih 0,3%), što je bio slučaj i sa stopom bazne inflacije (0,9% u odnosu na očekivanih 1,0%). Slaba inflacija dodatno je podgrejala očekivanja tržišnih učesnika da će ECB morati da preduzme dodatne stimulativne mere monetarne politike u borbi sa deflacijom. Takođe, glavni ekonomista ECB-a, Praet, izjavio je da će ECB zadržati ekspanzivnu monetarnu politiku kreiranu da podrži rast inflacije najmanje do marta godine, i duže ako bude bilo potrebno, ističući da stabilan napredak inflacije ka ciljanih 2% mora biti vidljiv pre promene politike. Međutim, sredinom nedelje dolar je bio u slabljenju u odnosu na evro. Objava izveštaja sa sastanka FED-a, održanog sredinom prošlog meseca, podržala je opredeljenost za postepeno povećavanje kamatnih stopa u SAD usled briga u vezi sa uporno niskom stopom inflacije. Uprkos zadovoljstvu u pogledu napretka na tržištu rada i relativno snažne domaće tražnje, kao i sigurnosti većine članova FOMC-a u rast inflacije, neki članovi izrazili su zabrinutost da će inflacija u SAD ostati na veoma niskim nivoima. U zoni evra je u decembru došlo do rasta poverenja u ekonomiju, dok je stopa nezaposlenosti u novembru smanjena na najniži nivo u više od četiri godine (10,5%), ali je maloprodaja u novembru razočarala, ostvarujući pad od 0,3%. Poslednjeg dana izveštajnog perioda dolar je ojačao u odnosu na evro pod uticajem objave podatka o broju novozaposlenih van sektora poljoprivrede u SAD tokom decembra, koji je bio za 92 hiljade iznad očekivanja (292 hiljade u odnosu na 200 hiljada), ali je dolar oslabio nakon što se pažnja tržišnih učesnika preusmerila na o stagnaciji zarada tokom istog meseca. Druge nedelje izveštajnog perioda evro je ojačao za 0,61% u odnosu na dolar, dok je u toku kompletnog izveštajnog perioda evro izgubio 0,35% vrednosti. 2. Trţište hartija od vrednosti 2.1. Drţavne obveznice SAD Cena fjučersa na desetogodišnje državne obveznice SAD 128,00 127,00 126,00 126,27 125,66 125,61 125,91 126,16 126,25 126,86 127,11 127,41 125,00 124,00 Prinosi državnih obveznica SAD su u toku izveštajnog perioda zabeležili pad duž cele krive. Prinosi dvogodišnjih instrumenata trezora smanjeni su za približno 7 bazičnih poena, dok su prinosi desetogodišnjih obveznica smanjeni za oko 13 bazičnih poena. Pad prinosa bio je naročito izražen u drugoj nedelji kod instrumenata sa dužim rokom dospeća, usled značajnog pada cena nafte i nestabilnosti na finansijskom tržištu u Kini. 3

4 Tokom prve nedelje izveštajnog perioda, prinosi državnih obveznica zabeležili su rast, uz nisku likvidnost na tržištu karakterističnu za kraj godine, usled pozicioniranja investitora pred emisiju instrumenata Trezora SAD u vrednosti od oko 90 mlrd dolara. Izvršni direktor MMF-a, Lagard, izjavila je da rast kamatnih stopa u SAD i ekonomsko usporavanje u Kini, kao i rastući finansijski rizici u zemljama u razvoju doprinose rastu globalne neizvesnosti i da se u narednoj godini može očekivati sporiji ekonomski rast, a da će on biti nejednak po zemljama. Takođe, izjavila je da će, osim SAD i možda Velike Britanije, najrazvijenije zemlje nastaviti sa popuštanjem monetarne politike. Predsednica FED-a iz Klivlenda, Mester, istakla je da se očekuje da monetarna politika u SAD ostane ekspanzivna još neko vreme, i da neće zavisiti od svake kratkoročne promene ekonomskih a. Ona je takođe naglasila da jači dolar odražava snažniji rast u SAD u odnosu na druge zemlje, što je pozitivno na dugi rok. Indeks poverenja potrošača u SAD u decembru iznosio je 96,5, iznad očekivanja (93,5) i vrednosti u novembru (92,6). Rast beleži ocena trenutne situacije (115,3, iznad proseka za godinu od 111,6), kao i očekivanja, (83,9, ispod proseka za godinu 88,9). Povećana su očekivanja u vezi tržišta rada, dok su očekivanja inflacije blago smanjena, usled pada cena energenata. Pokazatelj proizvodnih aktivnosti ogranka FED iz Dalasa tokom decembra zabeležio je vrednost od -20,1, ispod očekivanja (-7,0) i vrednosti za prethodni mesec (-4,9). Početkom druge nedelje izveštajnog perioda došlo je do pada prinosa, nakon što je značajan pad cena akcija na kineskim berzama doveo do privremenog suspendovanja trgovanja u nekoliko navrata, i doveo u pitanje višemesečne napore kineskih regulatora da stabilizuju tržišta. To je povećalo zabrinutost za globalni privredni rast i tražnju za državnim obveznicama SAD, kao sigurnom aktivom. ISM indeks proizvodnog sektora SAD se u decembru smanjio na 48,2 (očekivano 49,0), sa 48,6 iz novembra, što je drugi uzastopni mesec ispod granice od 50,0 koja razdvaja ekspanziju od kontrakcije. Najniža vrednost ovog indeksa od juna godine ukazuje na još uvek jak uticaj snažnog dolara, niskih cena energije i slabe globalne tražnje, dok slabost komponenti kao što su nove porudžbine i zaposlenost ukazuju na to da će se niske vrednosti ovog indeksa zadržati i u narednom periodu. Takođe, finalna vrednost PMI indeksa proizvodnog sektora SAD je u decembru iznosila 51,2, što, iako iznad očekivanja (51,1), predstavlja najniži nivo u više od tri godine. Sredinom nedelje prinosi su nastavili da padaju, usled nastavka pada cena nafte koje su dostigle novi najniži nivo za poslednjih 11 godina, što je dovelo u pitanje plan FED-a da u godini poveća referentnu kamatnu stopu (za ukupno 100 bp), jer će uticati na dodatno smanjenje inflacije u SAD u narednom periodu. U izveštaju sa sastanka FED-a, koji je održan sredinom prošlog meseca navodi se da je jednoglasna odluka o povećanju kamatne stope usledila nakon što je većina članova postala sigurnija u rast inflacije, iako su neki članovi izrazili brigu da će inflacija ostati na veoma niskim nivoima. Izveštaj ukazuje na zadovoljstvo u pogledu napretka na tržištu rada i relativno snažne domaće tražnje. Takođe, oni su istakli da će postepeno povećanje kamatnih stopa u narednom periodu omogućiti da monetarna politike ostane ekspanzivna u dužem periodu, pružajući im mogućnost da se uvere u napredak inflacije ka ciljanom nivou od 2%. U izveštaju se navodi i zabrinutost za sposobnost Kine da uspešno upravlja trenutnim cikličnim i strukturnim promenama unutar njene ekonomije. ISM indeks uslužnog sektora u SAD u decembru je smanjen na 55,3 (očekivano 56,0), nakon 55,9 iz novembra. Smanjenje vrednosti indeksa četvrti put u poslednjih pet meseci je pre svega posledica smanjenja zaliha, dok su komponente proizvodnje, novih porudžbina i zaposlenosti ostvarile rast, ukazujući na oporavak indeksa u narednom periodu. Finalne vrednosti PMI indeksa uslužnog sektora i kompozitnog PMI indeksa SAD su u decembru iznosile 54,3, odnosno 54,0, iznad prethodno procenjenih 53,7 i 53,5, respektivno. Dalji pad cena akcija u Kini i suspenzija mehanizma ''automatskog osigurača'' dodatno su oborili prinose u SAD. Krajem nedelje objavljeni su dobri podaci sa tržišta rada u SAD. Broj novih radnih mesta bez sektora poljoprivrede u SAD tokom decembra iznosio je 292 hiljade, iznad očekivanih 200 hiljada), dok je za prethodni mesec revidiran naviše za Stopa nezaposlenosti u decembru je ostala nepromenjena (5,0%), u skladu sa očekivanjima, ali je stopa participacije (učešće radno aktivnog stanovništva na tržištu rada povećana za 0,1pp na 62,6%). Zarada po 4

5 radnom satu u decembru je ostala nepromenjena u odnosu na prethodni mesec (očekivan rast od 0,2%), dok se na godišnjem nivou beleži rast od 2,5% (očekivano 2,7%). Značajni pokazatelji privredne aktivnosti SAD I ISM indeks proizvodnog sektora, ( ) II Broj novih radnih mesta van sektora poljoprivrede, ( ) III Stopa nezaposlenosti ( ) Period Očekivani Aktuelni Prethodni Dec 49,0 48,2 48,6 Dec 200K 292K 252K Dec 5,0% 5,0% 5,0% 2.2. Drţavne obveznice Nemačke Cena fjučersa na desetogodišnje nemačke obveznice 161,00 160,00 159,69 159,66 159,00 158,89 158,79 159,05 159,18 158,00 157,00 157,88 157,92 157,92 156,00 U toku izveštajnog perioda, prinosi nemačkih državnih obveznica su se smanjili. Prinos dvogodišnje obveznice smanjio se za 6 bazičnih poena, dok se prinos desetogodišnje obveznice smanjio za 13 bazičnih poena. Prinosi su bili najviše pod uticajem kretanja cene nafte i pod uticajem dešavanja u Kini, uz nisku likvidnost na tržištu oko nove godine. Cena nafte smanjena je u toku izveštajnog perioda za preko 10%, usled pada tražnje u Japanu i povećanja zaliha sirove nafte u SAD, što je uticalo na rast tražnje za sigurnim instrumentima. Takođe, rastuće geopolitičke tenzije i rasprodaja na tržištima akcija u Kini uticale su na rast tražnje i pad prinosa državnih obveznica. Objava slabih a iz proizvodnog sektora Kine i fiksiranje juana u odnosu na američki dolar na najniži nivo u protekle četiri i po godine, imalo je za rezultat pad cena akcija na kineskim berzama za 7%. U ponedeljak 28. decembra, član ECB, Merš, izjavio je da ECB nije istrošila sve mere ekspanzivne monetarne politike i da će ih iskoristiti ukoliko bude potrebno, da će program kupovine obveznica trajati dokle god to bude potrebno, kao i da trenutna stopa na depozitne olakšice ne predstavlja donji limit. U četvrtak 31. decembra, član ECB, Konstancio, izjavio je da je još uvek rano za spekulacije o dodatnim merama monetarne politike, kao i da bi on voleo da promena ne bude u doglednoj budućnosti. Takođe, on je istakao da ECB raspolaže instrumentima koji mogu omogućiti dostizanje njihovog cilja, te da će iste iskoristiti ukoliko bude bilo potrebno. Poslednja dva dana prve nedelje izveštajnog perioda, 31. decembra i 1. januara, tržišta u Evropi bila su zatvorena. U ponedeljak 4. januara, objavljeno je da se stopa rasta potrošačkih cena u Nemačkoj u decembru, prema preliminarnoj proceni, neočekivano smanjila na 0,0% (očekivano 0,2%), sa 0,1% iz novembra, na mesečnom nivou, dok je na godišnjem nivou stopa inflacije smanjena sa 0,3% iz novembra, 5

6 na 0,2% u decembru (očekivano 0,4%). Istog dana objavljena je i finalna vrednost PMI indeksa proizvodnog sektora zone evra, koja je u decembru porasla na 53,2, iznad prethodne procene (51,8) i vrednosti iz novembra (52,8), što je najviši nivo u proteklih dvadeset meseci. Vrednost istog indeksa za Nemačku iznosila je 53,2 (očekivano 53,0), a za Francusku 51,4 (očekivano 51,6). Narednog dana objavljen je o inflaciji u zoni evra koja je, prema preliminarnim procenama za decembar, iznosila 0,2% u odnosu na isti mesec prethodne godine, ispod očekivanih 0,3%, što je skoro tri godine ispod inflacionog cilja ECB-a. Stopa bazne inflacije je u decembru iznosila 0,9%, ispod očekivanih 1,0%. Istog dana objavljen je i sa tržišta rada u Nemačkoj. Broj nezaposlenih u Nemačkoj se u decembru smanjio više od očekivanja (14 hiljada u odnosu na očekivanih 8 hiljada), dok je stopa nezaposlenosti ostala nepromenjena, na nivou od 6,3%, u skladu sa očekivanjima. Najniža stopa nezaposlenosti od ujedinjenja Nemačke podržala je očekivanja da će potrošnja stanovništva biti jedan od glavnih stubova privrednog napretka u narednoj godini. Značajni pokazatelji privredne aktivnosti zemalja Evropske monetarne unije I Inflacija u Nemačkoj, preliminarno, g/g ( ) II Inflacija u zoni evra, preliminarno, g/g ( ) III Stopa nezaposlenosti u Nemačkoj, ( ). period očekivani aktuelni prethodni Dec 0,4% 0,2% 0,3% Dec 0,3% 0,2% 0,2% Dec 6,3% 6,3% 6,3% 3. Zlato Zlato 1120,00 (USD po unci) 1108, , , , , , , , , , , , , , ,00 Početak izveštajnog perioda obeležila je smanjena likvidnost na tržištima kao posledica manjeg obima trgovanja zbog proslave praznika i kraja kalendarske godine, zbog kojih su tržišta širom sveta bila zatvorena ili su radila skraćeno, usled čega je početkom prve izveštajne nedelje cena zlata zabeležila pad. Pored toga, na pad cene je uticao i indeks poverenja potrošača u SAD tokom decembra, koji je bio bolji od očekivanog, kao i ocena trenutne ekonomske situacije, takođe bolja od očekivanja. Broj kupoprodajnih ugovora za postojeće stambene objekte u SAD u novembru se povećao više od očekivanog, što je takođe uticalo na blagi pad cene zlata. U četvrtak 31. decembra je zabeležen jedini rast cene ovog plemenitog metala nakon izjave predsednika FED-a iz Klivlenda da očekuje da monetarna politika FED-a ostane ekspanzivna još neko vreme. Poslednjeg dana prve nedelje perioda izveštavanja cena zlata je zabeležila blagi pad usled rasta vrednosti američkog dolara, pa je zlato, kao roba denominovana u dolaru, postala 6

7 skuplja za investitore koji su se okrenuli drugoj vrsti aktive. Prvu nedelju cena zlata završava sa padom od 1,34%. Drugu nedelju perioda izveštavanja cena zlata počinje sa rastom nakon što je objavljeno da je inflacija u Nemačkoj u decembru, prema preliminarnim vrednostima, bila ispod očekivanja (0,0% od očekivanih 0,2%). Trend rasta cene nastavljen je sve do četvrtka 7. januara, na šta je uticalo povećanje tenzija na Bliskom Istoku između Saudijske Arabije i Irana, kao i rasprodaja na tržištima akcija u Kini, gde je zabeležen pad cena akcija od 7%, što je dovelo do privremenog suspendovanja trgovanja. Preliminarna procena inflacije u zoni evra za decembar bila je ispod očekivanja (skoro tri godine ispod inflacionog cilja ECB-a), što je takođe uticalo na rast cene ovog plemenitog metala. Poslednjeg dana izveštajnog perioda cena zlata beleži smanjenje kada je objavljeno da je broj novih radnih mesta bez sektora poljoprivrede u SAD-u tokom decembra bio je za iznad očekivanja ( od očekivanih ), što je uticalo na rast vrednosti američkog dolara. Tako je cena zlata drugu nedelju završila sa rastom od 3,70%, dok je za ceo period izveštavanja taj rast bio 2,31%. 4. Nafta Dated Brent OIL 38,00 (USD po barelu) 36,00 35,03 36,35 35,05 36,14 36,23 35,60 34,00 32,00 35,75 32,95 32,44 32,05 30,00 28,00 Izveštajni period cena nafte počinje sa najvećim dnevnim padom (4,00%) tokom prve nedelje, usled pada prodaje nafte u Japanu, što je dovelo do rasta tražnje za sigurnim instrumentima, i nakon objave pokazatelja proizvodnih aktivnosti FED-a iz Dalasa, koji beleži smanjenje veće od očekivanog. Narednog dana zabeležen je najveći dnevni rast cene (3,77%) ovog energenta usled očekivanja nižih temperatura u SAD. Tokom prve nedelje izveštajnog perioda zabeležen je pad cene nafte od 0,96%. Prvog dana druge nedelje perioda izveštavanja zabeležen je jedini rast cene ovog energenta (0,25%) zbog povećane tenzije između Saudijske Arabije i Irana. Od narednog dana, pa sve do kraja perioda izveštavanja, cena nafte beleži pad, a najveći (7,44%) se desio u sredu 6. januara nakon obustavljanja trgovanja na kineskim berzama, drugi put ove nedelje, zbog velikog pada cena akcija, i rasta zaliha nafte u SAD. Drugu nedelju izveštajnog perioda cena nafte završava sa padom od 11.32%, dok za ceo period taj pad iznosi 12,17%. 7

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. novembar 9. decembar 2016. Decembar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 1 12. april 2019. April 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 8. jul 19. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 2 13. april 2018. April 2018. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 10 21. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 13 24. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. januar 2008-01. februar 2008.) Podgorica, 06. februar

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (31. mart 2008-04. april 2008.) Podgorica, 09. april

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2008-08. avgust 2008.) Podgorica, 13. avgust

Више

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. januar 8. februar 2013. Januar/februar 2013. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. novembar 2015. 06. novembar 2015.) Podgorica,

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 20 31. avgust 2018. Septembar 2018. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (29. avgust 2016. 02. septembar 2016.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 05.06.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 29.05.2017.- 02.06.2017. Tabela

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (29. april 03. maj 2013.) Podgorica, 09. maj 2013.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (03. jul 2017. 07. jul 2017.) Podgorica, 12. jul 2017. godine

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 27.06.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 20.06.2016.- 24.06.2016. Табела

Више

Banking Service Department

Banking Service Department ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БАНКАРСТВО СЛУЖБА FRONT OFFICE Сарајево, 25.07.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 18.07.2016.- 22.07.2016. Табела

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 11.07.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 04.07.2016.- 08.07.2016. Табела

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. decembra 06. decembra 2013.) Podgorica, 12.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (09. april 2018. 13. april 2018.) Podgorica, 18. april 2018.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2014. 08. avgusta 2014.) Podgorica, 13.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (01. mart 05. mart 2010.) Podgorica, 10. mart 2010. godine

Више

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FIN

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FIN CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 08.05.2017. godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA 01.05.2017.- 05.05.2017. Tablica

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (24. septembar 2018. 28. septembar 2018.) Podgorica, 03. oktobar

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 01.08.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 25.07.2016.- 29.07.2016. Табела

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 01.07.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 24.06.2019.- 28.06.2019. Tabela

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (09. septembra 13. septembra 2013.) Podgorica, 18.

Више

Microsoft Word DECEMBAR fin trziste 3-14 DEC 07 LEKTORISANO.doc

Microsoft Word DECEMBAR fin trziste 3-14 DEC 07 LEKTORISANO.doc NARODNA BANKA SRBIJE Odeljenje za upravljanje deviznim rezervama Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu u periodu od 3. do 14. decembra 2007. godine U četvrtak, 6. decembra, održani su sastanci

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 29.01.2018. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 22.01.2018.- 26.01.2018. Tabela

Више

Microsoft Word - Pregled fin trz 23 dece 2010 LEKTORISANO _2_.docx

Microsoft Word - Pregled  fin trz 23 dece 2010 LEKTORISANO _2_.docx Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu u periodu od 29. novembra do 10. decembra 2010. godine Pregled i predviđanje nivoa referentnih kamatnih stopa pojedinih centralnih banaka Valuta Referentna

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. septembra 06. septembra 2013.) Podgorica, 11.

Више

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БАНКАРСТВО СЛУЖБА FRONT OFFICE Сарајево, 06.11.2017. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 30.10.2017.- 03.11.2017. Табела

Више

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 10.07.2017. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 03.07.2017.- 07.07.2017. Табела

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. septembra 20. septembra 2013.) Podgorica, 25.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (01. oktobar 2012. 05. oktobar 2012.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (11. novembra 15. novembara 2013.) Podgorica, 20.

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 20.02.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 13.02.2017.- 17.02.2017. Tabela

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 04.02.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 28.01.2019.- 01.02.2019. Tabela

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 08.07.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 01.07.2019.- 05.07.2019. Tabela

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 13.03.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 06.03.2017.- 10.03.2017. Tabela

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 01.07.2019. godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA 24.06.2019.- 28.06.2019. Tablica

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 09.10.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 02.10.2017.- 06.10.2017. Tabela

Више

Sedmicni bos

Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 25.12.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 18.12.2017.- 22.12.2017. Tabela

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (17. maj 21. maj 2010.) Podgorica, 26. maj 2010. godine

Више

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM F

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM F CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 07.08.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 31.07.2017.- 04.08.2017. Tabela

Више

SEKTOR ZA FINANSIJSKE POVJERLJIVO

SEKTOR ZA FINANSIJSKE POVJERLJIVO Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (30. jul 2012. 03. avgust 2012.) Podgorica, 08. avgust

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 10.12.2018. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 03.12.2018.- 07.12.2018. Tabela

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 14.01.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 07.01.2019.- 11.01.2019. Tabela

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (08. februar 12. februar 2010.) Podgorica, 17. februar

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 10.06.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 03.06.2019.- 07.06.2019. Tabela

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 27.02.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 20.02.2017.- 24.02.2017. Tabela

Више

Banking Service Department

Banking Service Department ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БАНКАРСТВО СЛУЖБА ФРОНТ ОФИС Сарајево, 10.06.2019. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 03.06.2019.- 07.06.2019. Табела 1:

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у 1. години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 31. јул 19. 1 Даме и господо, поштовани представници

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 29.07.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 22.07.2019.- 26.07.2019. Tabela

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август 9. Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. август 9. Даме и господо, поштовани

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 15.01.2018. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 08.01.2018.- 12.01.2018. Tabela

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 22.04.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 15.04.2019.- 19.04.2019. Tabela

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista docm

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista docm Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (19. jul 23. jul 2010.) Podgorica, 28. jul 2010. godine

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај 9. Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. мај 9. Зона евра Немачка Италија

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (23. jul 2012. 27. jul 2012.) Podgorica, 01. avgust

Више

Microsoft Word - Sedmicni izvjestaj sajt.docx

Microsoft Word - Sedmicni izvjestaj sajt.docx 2015 SE IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA Period od 1.2.-15.2.2015 Kratak pregled dešavanja sa finasijskih tržišta praćen dešavanjima na tržištu valuta, metala i tržišta kapitala sa osnovni kamatnim stopama

Више

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA 2015 SE IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA Period od 16.3.-31.3.2015 Kratak pregled dešavanja sa finasijskih tržišta praden dešavanjima na tržištu valuta, metala i tržišta kapitala sa osnovni kamatnim stopama

Више

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA 2015 SE IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA Period od 1.11.-15.11.2015 Kratak pregled dešavanja sa finansijskih tržišta praden dešavanjima na tržištu valuta, metala i tržišta kapitala sa osnovnim kamatnim

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај. Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд,. мај. Даме и господо, поштовани представници медија, драге колеге, Добро дошли на презентацију

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA 2015 SE IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA Period od 1.1.-31.1.2015 Kratak pregled dešavanja sa finasijskih tržišta praden dešavanjima na tržištu valuta, metala i tržišta kapitala sa osnovni kamatnim stopama

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

Razvoj ekonomske misli

Razvoj  ekonomske  misli RAZVOJ EKONOMSKE MISLI EKONOMSKI FAKULTET PODGORICA dr JOVAN ĐURAŠKOVIĆ VELIKA EKONOMSKA KRIZA promjena paradigme Ekonomska kretanja nakon I svjetskog rata I svjetski rat uslovio repozicioniranje svjetske

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA 2015 SE IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA Period od 1.2.-29.2.2016 Kratak pregled dešavanja sa finansijskih tržišta praden dešavanjima na tržištu valuta, metala i tržišta kapitala sa osnovnim kamatnim

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA 2015 SE IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA Period od 1.8.-15.8.2015 Kratak pregled dešavanja sa finansijskih tržišta praden dešavanjima na tržištu valuta, metala i tržišta kapitala sa osnovnim kamatnim

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 213 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 213 август ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Више