Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У"

Транскрипт

1 Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант социјалне медицине Нови Пазар,2017.год.

2 САДРЖАЈ: 1. УВОД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СТОМАТОЛОГИЈИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СЛУЖБИ ЗА ТБЦ И ДРУГЕ. ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СЛУЖБИ ХИТНЕ ПОМОЋИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ФАРМАЦЕУТСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СЛУЖБИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РАДНИКА СЕКУНДАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА УСТАНОВЕ СЗЗ У ЦЕЛИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У УРГЕНТНОЈ МЕДИЦИНИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ЛИСТЕ ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНТА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ Н.ПАЗАР ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Н.ПАЗАР СТИЦАЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА/САРАДНИКА

3 УВОД Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите, и у државном и у приватном сектору. Стално унапређење квалитета и безбедности пацијената је саставни део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга. Показатељи квалитета се утврђују по нивоима здравствене делатности, врстама здравствених установа и медицинским гранама и обухватају како показатеље квалитета рада здравствених установа, тако и показатеље квалитета који се односе на: рад комисије за унапређење квалитета, стицање и обнову знања и вештина запослених, вођења листа чекања, безбедност пацијената, задовољство корисника услугама здравствене службе и задовољство запослених. Здравствене установе у Рашком округу (Филијала РФЗО Н.Пазар) су основане у складу са Планом мреже здравствених установа, на основу Закона о здравственој заштити: * Општа болница Нови Пазар * Дом здравља Нови Пазар * Дом здравља Тутин * Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Н.Пазар * Завод за јавно здравље Н.Пазар Кадар у здравственим установама Рашког округа (РФЗО Н.Пазар) у години ( ) чинили су: 307 лекара, 39 стоматолога, 14 фармацеута, 15 сарадника са високом стручном спремом, 754 здравствена радника и сарадника са вишом и средњом стручном спремом, као и 342 немедицинска радника укупно 1471 запослених(напомена: у овај број радника се убрајају и примљени на одређено због повећања обима посла и замене радника). Показатељи квалитета рада се приказују у установама примарне и установама стационарне здравствене заштитe. 3

4 ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Показатељи квалитета у примарној здравственој заштити у Рашлком округу прате се у два дома здравља :Нови Пазар и Тутин. Дом здравља Н.Пазар нема дјагностичку и специјалистичко-консултативну службу већ је она у саставу Опште болнице Н.Пазар. Дом здравља Тутин има дијагностичку(лабораторија, рендген, ултразвучни апарат) и специјалистичко-консултативну службу, различите развијености. У домовима здравља се прате показатељи из области делатности коју обављају изабрани лекари (одрасли, деца, жене, студенти); показатељи квалитета рада из области стоматолошке здравствене заштите, патронажне службе, службе за здравствену заштиту оболелих од туберкулозе и других плућних болести, хитне медицинске помоћи и специјалистичкоконсултативне службе. 1. ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА Извештај о показатељима квалитета изабраних лекара у служби опште медицине o У ДЗ Тутин око 86,97% пацијената посетило свог изабраног лекара, а 82,25% пацијената у ДЗ Н.Пазар. o Однос првих и поновних прегледа је 0,7 за ДЗ Н.Пазар и 1,34 за ДЗ Тутин. o Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара је 19,58 за ДЗ Тутуин а скоро двоструко нижи- 9,35 је у ДЗ Н.Пазар o Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара је веома мали и скоро је исти за оба дома здравља износи 2,94 односно 2,95. o 10,48% осигураника старијих од 65 година је обухваћено вакцинацијом против сезонског грипа у ДЗ Н.Пазар и двоструко већи (19,60%) проценат је у ДЗ Тутин. o Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90 је био 40,96%,у ДЗ Н.Пазар и скоро дупло већи у ДЗ Тутин 86,26%. o 37,58% оболелих од шећерне болести у ДЗ Н.Пазар и 22,92% из ДЗ Тутин је упућено на преглед очног дна, а 29,14% из ДЗ Н.Пазар и 34,7% из ДЗ Тутин на одређивање вредности гликолизираног хемоглобина. o Савете за здраво понашање добило је16,91% у ДЗ Н.Пазар и свега 2,87% у ДЗ Тутин. o Само код 3,26% регистрованих корисника у ДЗ Тутин и 5,83% у ДЗ Н.Пазар старијих од 50 година је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест). 4

5 o Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03), код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином, је 40,85% у ДЗ Н.Пазар и двоструко мање (20,63%) у ДЗ Тутин. Табела бр.1-показатељи квалитета изабраних лекара у служби за здравствену заштиту одраслог становништва ПОКАЗАТЕЉ Дом здравља Н.Пазар Дом здравља Тутин Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара 82,25% 86,97% Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара 0,7 1,34 Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара 9,35 19,58 Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара 2,94% 2,95% Обухват регистрованих корисника старијих од 65 год вакцинацијом против сезонског грипа 10,48% 19,60% Проценат оболелих од повишеног крвног притиска(и10-и15)код којих је на последњем контролном прегледу вредност притиска била нижа од 140/90 40,96% 86,26% Проценат оболелих од шећерне болести(е10-е14)који су упућени на преглед очног дна 37,58% 22,92% Проценат оболелих од шећерне болести(е10-е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина(хба1ц) 29,14% 34,70% Проценат регистрованих корисника у чији је здр.картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе ИТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање 16,91% 2,87% Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици(хемокулт тест) 5,83% 3,26% Проценат епизода са тонзилофарингитисом(ј02,ј03)код којих је као прва терапија ординиран пеницилин 40,85% 20,63% Извештај о показатељима квалитета изабраних лекара у служби за здравствену заштиту деце и омладине o Око 98,15% регистроване деце у ДЗ Н.Пазар и 86,67% у ДЗ Тутин је посетило свог изабраног лекара из било ког разлога. o Однос броја првих и поновних посета је 0,17 у ДЗ Н.Пазар и 0,22 у ДЗ Тутин. 5

6 o Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара у ДЗ Н.Пазар је 6,85 и 10,13 у ДЗ Тутин. o Од укупног броја прегледа деце, 21,59% су превентивни у ДЗ Н.Пазар и 38,16 у ДЗ Тутин. o Око 71,92% при првој посети добије антибиотик за инфекцију горњих респираторних путевау ДЗ Н.Пазар и 72,37% у ДЗ Тутин, а 17,95% односно 14,33% после тога ампулирану терапију. o Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани у ДЗ Тутин је 100% а у ДЗ Н.Пазар је 92,45%. O Обухват деце у 15.години живота комплетном имунизацијом у ДЗ Тутин је нешто већи(93,54%) него у ДЗ Н.Пазар(79,00%). Табела бр.2-показатељи квалитета изабраних лекара у служби за здравствену заштиту деце и омладине Дом здравља Н.Пазар Дом здравља Тутин ПОКАЗАТЕЉ Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара 98,15% 86,67% Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара 0,17 0,22 Однос броја упута издатих за спеццијалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара 6,85 10,13 Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара 21,59% 38,16% Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева(ј00-ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик 71,92% 72,37% Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија 17,95% 14,33% Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани 92,45% 100% Обухват деце у 15.години живота комплетном имунизацијом 79,00% 93,54% 6

7 Извештај о показатељима квалитета изабраних лекара у служби за здравствену заштиту жена o o o o o o Проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног гинеколога у ДЗ Н.Пазар је 96,79% а у ДЗ Тутин скоро дупло мање-47,10%. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога у ДЗ Н.Пазар је 1,96 а у ДЗ Тутин 0,62 Однос броја упута издатих за специјалистичко- консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога у ДЗ Н.Пазар је 6,83 а у ДЗ Тутин је нешто већи-8,16. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога у ДЗ Н.Пазар је 51,80% а у ДЗ Тутин 66,30% Проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривањa рака грлића материце мањи је у ДЗ Н.Пазар-13,04%, док је у ДЗ Тутин 21,03%. Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци у ДЗ Тутин( 40,0%) је скоро три пута већи него у ДЗ Н.Пазар(14,48%) Табела бр.3-показатељи квалитета изабраних лекара у служби за здравствену заштиту жена Дом здравља Н.Пазар Дом здравља Тутин ПОКАЗАТЕЉ Проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог изабраног гинеколога 96,79% 47,10% Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога 1,96 0,62 Однос броја упута издатих за специјалистичко- консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога 6,83 8,16 Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога 51,80% 66,30% Проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривањa рака грлића материце 13,04% 21,03% Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци 14,48% 40,00% 7

8 2. ИЗВЕШТАЈ О СТОМАТОЛОШКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У стоматолошкој здравственој заштити се прати 10 обавезних показатеља квалитета. o Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида у ДЗ Н.Пазар је 100% а у ДЗ Тутин 98,38. o Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима у ДЗ Н.Пазар је 10,54% док је у ДЗ Тутин дупло мањи-4,67%. o Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида има скоро исти обухват ДЗ Н.Пазар је 100% и ДЗ Тутин 98,62%. o Проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима Од укупно 1577 деце у ДЗ Н.Пазар је прегледано 798, од тога 11,90% је са здравим сталним зубима. У ДЗ Тутин од 526 деце прегледано је 508 и 14,17% је са здравим сталним зубима. o КЕП код деце у дванаестој години живота у ДЗ Н.Пазар је 2,70 а у ДЗ Тутин 8,0,док је на нивоу Филијале РФЗО вредност КЕП-12-4,76. o Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија Од 1360 деце узраста седмог разреда у ДЗ Н.Пазар прегледано је 836 деце и код 182 утврђено присуство ортодонтских аномалија. У ДЗ Тутин од 500 деце истог узраста, прегледано је 491 дете и код 122 детета је утврђено присуство ортодонтских аномалија. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија у ДЗ Н.Пазар је 34,62% док је дупло више у ДЗ Тутин 79,51%. o Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија деце која похађају трећи разред средње школе је у Н.Пазару 1244, од тога је систематским стоматолошким прегледом обухваћено 882 деце. Код 160 деце утврђено присуство ортодонтских аномалија а код 70 њих односно 43,75% утврђено је присуство нелечених ортодонтских аномалија. У ДЗ Тутин проценат нелечених ортодонтских аномалија утврђен је код 80% прегледаних средњошколаца. o Проценат трудница обухваћених превентивним прегледима у ДЗ Н.Пазар је 50,19% а у ДЗ Тутин 88,35%. o Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана пародонтоза у ДЗ Н.Пазар је 9,30% а у ДЗ Тутин 28,36%. o Проценат поновљених интервенција у ДЗ Н.Пазар је 0,18% док је у ДЗ Тутин 1,29%. 8

9 Табела бр.4-показатељи квалитета изабраних лекара у служби стоматологије ДЗ Н.Пазар ДЗ Тутин ПОКАЗАТЕЉ број прегледаних обухват број прегледаних обухват Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида % ,38% Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима 92 10,54% 23 4,67% Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом концентрованих флуорида % ,62% Проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима 95 11,90% 72 14,17 КЕП код деце у дванаестој години живота 1047/69/1038 2,7 1449/1489/1126 8,00 Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија 63 34,62% 97 79,51% Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија 70 43,75% 76 80,00% Проценат трудница обухваћених превентивним прегледима , ,35% Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана пародонтоза 48 9,30% ,36% Проценат поновљених интервенција 38 0,18% 356 1,29% 9

10 3. ИЗВЕШТАЈ ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖНЕ СЛУЖБЕ На нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар у години је остваренa патронажна посета oдређеној популационој групи (укупан број становника одређене популационе групе је 18928). Просечан број патронажних посета по новорођенчету/одојчету/особи старијој од 65 година износи 0,70, а укупан број првих патронажних посета новорођенчету је 1659 са обухватом 100%. У ДЗ Н.Пазар остварено 9413 посета са просечним бројем 0,66 и 1213 првих посета новорођенчету са обухватом 100%. У ДЗ Тутин обављено је 3838 посета са просечним бројем 0,82 и 446 првих посета новорођенчету са учинком 100%. Табела бр.5-показатељи квалитета служби за поливалентну патронажу Укупан број становника одређ.попул.гр Укупан бр.остварених патронаж. посета Просечан број патронажних посета Укупан бр.првих посета новорођенчету Обухват првих посета новорођенчету Популациона група Филијала РФЗО Н.Пазар , % ДЗ Н.Пазар , % Новорођенче , % Одојче ,30 Особе старије од 65.год ,13 ДЗ Тутин , % Новорођенче , % Одојче ,08 Особе старије од 65.год ,17 10

11 4. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОБОЛЕЛИХ ОД ТУБЕРКУЛОЗЕ И ДРУГИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ Здравствена заштита оболелих од туберкулозе и других плућних болести ДЗ Тутин је у склопу примарне здравствене заштите док је је та служба у Новом Пазару на нивоу секундарне здравствене заштите као део Опште болнице Н.Пазар. У овој служби ради један лекар специјалиста плућних болести и остварене су 2643 посете. упута за лабораторију био је 1820 што је 68,86/100 посета. упута за рендген било је 1572 односно 59,48/100посета. На функционалну дијагностику упућено је 142 пацијента што износи 5,37 на 100 посета. Од 123 узета спутума 9 је позитивно што је 7,32%.На микробиолошкој дијагностици од 112 узорака 5 је позитивно (4,46%). Проценат прегледаних броја лица из првог реда са оболелим од ТБЦ-а је 78,57%. Проценат пацијената са астмом и ХОБП-ом који су успешно лечени у амбулантним условима (били су за болничко лечење), као и проценат хоспитализациа код пацијената на дуготрајној оксигенотерапији у кућним условима након добијања апарата је 100%. 5. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА СЛУЖБЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ Службе хитне помоћи постоје у ДЗ Н.Пазар и ДЗ Тутин и у обема установама постоји План реаговања у ванредним ситуацијама(обр.11). Теренску службу има само ДЗ Н.Пазар. У 2016.години било је 196 позива са активационим временом 1,00, реакционо време је 6,12 и време прехоспиталне интервенције 14,94. изненаднихсрчаних застоја на нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар био је 54 (ДЗ НП-41 и ДЗ ТТ-13). рађених КПР- 51 (ДЗ НП-41 и ДЗ ТТ-10) а проценат извршених КПР 94,44% (ДЗ НП-100% и ДЗ ТТ-76,92%). Проценат успешних КПР у случају изненадних срчаних застоја који су се десили без присуства екипе ХМП био је 14,81% (ДЗ НП-10,0% и ДЗ ТТ-28,57%) а уз присуство екипе ХМП 16,67% (ДЗ НП-14,29% и ДЗ ТТ-33,33%). пацијената збринутих на терену био је 4495 а у амбуланти Проценат самостално решених случајева на терену је 83,09%,у амбуланти је70,25 док је проценат индикованоногмед.третмана код пацијената са тешком траумом 62,30%. Проценат пацијената са АКС којима је отворен венски пут,дат морфијум,кисеоник,препарат нитроглицерина у било ком облику и ацетилсалицилна киселина је100%. Проценат пацијената са АКС којима је отворен венски пут,дат морфијум,препарат нитроглицерина у било ком облику и ацетилсалицилна киселина,кисеоник,клопидогрел,клексан и који су транспортовани у најближу установу због прим.кор.интервенције је 46,21%. Проценат пацијената са АИМ са СТ елевацијом којима је отворен венски пут,дат морфијум,препарат нитроглицерина у било ком облику и ацетилсалицилна киселина,кисеоник,клопидогрел,клексан-нискомолекуларни хепарин и започета или дата прехоспитална тромболиза је 6,86%. 11

12 6.ФАРМАЦЕУТСKА ДЕЛАТНОСТ У години је: Проценат расхода лекова био је 0,1 (ДЗ НП-0,00% и ДЗ ТТ-0,09%) није било оспорених лекова услед грешке апотеке, Рецепата са интервенцијом фармацеута било је укупно 0,13% од тога у апотеци ДЗ НП- 0,10% и апотеци ДЗ ТТ-0,21%., Укупно 11 фармацеута на нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар је реализовало рецепта (46075 по фармацеуту) на терет РФЗО и рецепата из приватне праксе (5667 по фармацеуту), 5834 налога за медицинска средства (530 по фармацеуту) и магистралних лекова (992 по фармацеуту), 7.ИЗВЕШТАЈ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ Дом здравља Н.Пазар нема специјалистичко консултативну службу која се обавља на примарном нивоу, већ је она у склопу Опште болнице Н.Пазар на секундарном нивоу. Специјалистичко-консултативне службе у ДЗ Тутин су на нивоу примарне здравствене заштите.евидентирани су само укупан број прегледа и укупан број првих прегледа(табела бр.6). Табела бр.6-извештај специјалистичких службу у ДЗ Тутин Назив специјалистичке службе Укупан број прегледа Укупан број првих прегледа Интерна медицина Офталмологија Оториноларингологија Психијатрија

13 8.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА Здравствена заштита радника функционише у склопу Дома здравља Н.Пазар (Медицина рада).у служби су две специјалисте медицине рада који обављају прегледе. превентивних прегледа запослених који раде на рад.местима са повећаним ризиком је 1293,што је 646,5 по специјалисти. Проценат запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту као и проценат оних који су обухваћени оспособљавањем за пружање прве помоћи на радном месту је 100%. запослених код послодавца који су уговорили послове заштите здравља на раду са службом медицине рада је 446, повређених на раду било је 85 што је процентуално 19,06%. Није било професионалних болести верификованих од стране ПИО. 13

14 СЕКУНДАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1. ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА УСТАНОВЕ У ЦЕЛИНИ Установе у којима се прате показатељи квалитета у секундарној здравственој заштити на територији Филијале РФЗО Н.Пазар су Општа болница Н.Пазар и Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Н.Пазар. На нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар укупан број исписаних болесника у 2016.години је Укупан број умрлих за 2016.год. је 338, од тога 141 у току првих 48 сати од пријема у болницу.стопа леталитета на нивоу Филијале износи 1,89 а проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема у болницу 41,72%. У табели бр.7 је приказ броја исписаних болесника, умрлих, умрлих у прва 24 сата од пријема, стопа леталитета и проценат умрлих у току прва 24 сата за Општу боницу и Специјалну болницу Н.Пазар посебно. Табела бр.7- исписаних болесника, умрлих, умрлих у прва 24 сата од пријема, стопа леталитета и проценат умрлих у току прва 24 сата за Општу боницу и Специјалну болницу Н.Пазар ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА исписаних болесника умрлих у току првих 24 сата од пријема у болницу Укупан број умрлих Стопа леталитета Проценат умрлих у току првих 24 сата од пријема у болницу Општа болница Нови Пазар ,58 41,96 Хирургија ,95 6,98 Интерна медицина ,19 47,1 Педијатрија Гинекологија и акушерство Специјална болница за прогресивне,мишићне и неуромишићне болести ,4 0 Интерна медицина ,5 0 Педијатрија Од укупног броја умрлих (336) на нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар у 2016.години упућених на обдукцију. није било У 2016.години на нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар било је исписаних болесника са дана болничког лечења. На интензивној нези лечено је 1378 пацијената где је код 68 истих 14

15 извршен поновни пријем. Проценат пацијената са поновним пријемом био је 4,93% а просечна дужина болничког лечења 7,13 дана. Укупан број сестара које раде на секундарном нивоу је 259 што даје просек од 0,82 сестре по болесничкој постељи. У табели бр.8 је приказ (број исписаних болесника, број дана лечења,број пацијената на интензивној нези, поновни пацијенти на интензивној нези, проценат поновног пријема на интензивну негу,просечна дужина лечења и број медицинских по заузетој болничкој постељи ) за ОБ Н.Пазар и СБ Н.Пазар посебно. Табела бр.8- исписаних болесника, број дана лечења,број пацијената на интензивној нези, поновни пацијенти на интензивној нези, проценат поновног пријема на интензивну негу,просечна дужина лечења и број медицинских по заузетој болничкој постељи у ОБ Н.Пазар и СБ Н.Пазар исписа них болесн ика дана болнич ког лечењ а мед.сес тара пацијен ата на интензи вној нези поновни х пацијен ата на интензи вној нези Проценат пацијенат а са поновним пријемом на одељ.инт. неге Просеч на дужин а болнич ког лечењ а Просечан бр.мед.се стара по заузетој болн.пост ељи ЗДРАВСTВЕНА УСТАНОВА Општа болница Нови Пазар ,93% 4,50 1,50 Хирургија ,65% 4,20 1,48 Интерна медицина ,67% 5,72 1,25 Педијатрија % 3,36 1,22 Гинекологија и акушерство % 2,89 3,25 Специјална болница за прогресивне,ми шићне и неуромишићне болести % 16,21 0,17 Интерна медицина % 16,21 0,17 Највећи број исписаних болесника је на одељењу интерне медицине(4992) у ОБ НП а најмањи на гинекологији и акушерству (1746) као и просечна дужина болничког лечења 5,72 односно 2,89 дана.у овом случају треба истаћи да одељење гинекологије и акушерства није радило пуним капацитетом због реконструкције која је била у 2016.години. У Специјалној болници просечна дужина лечења је највећа(16,21) јер је то установа за дуготрајну хоспитализацију. Проценат пацијената који се прате по процесу здравствене неге је показатељ који се прати и од укупно исписаних болесника на нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар 2650 се прати по дефинисаном процесу здравствене неге, јер је толико писама било упућено патронажној служби. 15

16 Проценат пацијената који се прате по процесу здр.неге је 16,36% а проценат сестринских отпусних писама патронажној служби је 15,81. У ОБ Н.Пазар са дијагнозом инфаркта миокарда лечено је у прошлој години 237 пацијената од којих је умрло 32, при чему је у првих 48 сати од пријема умрло 65,63% са стопом леталитета за АИМ од 13,50. исписаних болесника са дијагнозом ЦВИ у 2016.години у ОБ НП био је 330 где је умрло 40 болесника. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема је 22.50% а стопа леталитета за ЦВИ у ОБ НП је 12,12. У Специјалној болници број исписаних болесника са дијагнозом ЦВИ био је 454 од којих је 2 пацијента умрло, те је стопа леталитета за ЦВИ -0,44. дана болничког лечења од АИМ у ОБ НП је 2285 са просечном дужином лечења од 9,64 дана.укупно 3 пацијента са АИМ су враћена у коронарну јединицу што износи 1,27%. Исти је проценат и поновних хоспитализација пацијената са АИМ у року од 30 дана од отпуста. дана болничког лечења од ЦВИ у ОБ НП износио је 1768 са просечном дужином лечења од 5,36 дана. Проценат пацијената са дијагнозом ЦВИ који су поново прмљени на интензивну негу је 0,61% док поновних хоспитализација у року од 30 дана нема. У Специјалној болници број болесничких дана лечених од ЦВИ био је 8990 са просечном дужином лечења од 18,35 дана.поновних враћања на интензивну негу и хоспитализација у року од 30 дана од отпуста није било (графикон бр.1). Графикон бр.1-просечна дужина болничког лечења у 2016.години ПРОСЕЧНА ДУЖИНА БОЛНИЧКОГ ЛЕЧЕЊА,2016.ГОД. ЦВИ(СПЕЦ.БОЛНИЦА) ЦВИ(ОБ НП) ЦВИ(Филијала ) АИМ Специјална болница Н.Пазар Гинекологија и акушерство Педијатрија Интерно одељење Хирургија Општа боница Н.Пазар Филијала РФЗО Н.Пазар Операције се на нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар обављају само у ОБ Н.Пазар. У 2016.години обављена је 1871 операција где су постоперативно умрла 4 пацијента што даје стопу леталитета 16

17 0,21. Један пацијент је после операције добио сепсу тако да је проценат умрлих са разлогом постоператине сепсе 0,05%. хирушких интервенција у хирушким салама је 2019, где је 1157 оперисано у општој,регионалној и локалној анестезији.просечан број преоперативних дана лечења био је 1.2 дана, а просечан број оперисаних пацијената по хирургу за 2016.годину износио је 26,30 операција. На гинеколошко-акушерском одељењу Опште болнице од укупно 1260 порођаја 173 је обављено Царским резом, што је 13,73%. У Општој болници порођаји нису рађени у епидуралној анестезији и није било присуства партнера. Нормалних порођаја било је 1087 са 5,4% породиља са повредама и без повреда новорођенчади. Просечна дужина лежања након нормалног порођаја била је 2,92 дана. Табела бр.9- Приказ порођаја и постпорођајних компликација у Општој болници Н.Пазар у 2016.години Назив показатеља Општа болница Н.Пазар порођаја 1260 Просечна дужина лежања у болници за нормалан порођај 2,92 Проценат породиља које су имале повреду при порођају 5,40% трудница и породиља умрлих током хоспитализације 0 Проценат новорођенчади која су имале повреду при порођају 0 живорођене деце умрле до отпуста из болнице 1 порођаја Царским резом 173 Проценат порођаја уз присуство партнера 0 Проценат порођаја у епидуралној анестезији 0 Током 2016.године на гинеколошко-акушерском одељењу ОБ НП није било умрлих породиља и трудница током хоспитализације, док је једно живорођено дете умрло до отпуста из болнице. Општа болница у Н.Пазару је укључена у програм Болница пријатељ беба. 17

18 2.ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У УРГЕНТНОЈ МЕДИЦИНИ Показатељи квалитета у ургентној медицини прате се само у Општој болници Н.Пазар. Просечна дужина чекања на преглед у служби ургентне медицине ОБ Н.Пазар (пријем и збрињавање ургентних стања) је 7,78 минута са процентом 20,83% успешких кардиопулмоналних реанимација(табела 10). Табела 10- Показатељи квалитета у ургентној медицини ОБ Н.Пазар Установа прегледан их пацијената Дужина чекања на преглед (мин) покушаних кардиопулм.реанимац ија успешних кардиопулм.реанимац ија Просечн а дужина чекања на преглед (мин) Проценат успешних кардиопулм.реанимац ија Општа болница Н.Пазар ,78 20,83% 3.ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИМ СЛУЖБАМА У Општој болници Н.Пазар су специјалистичко консултативне службе (табела бр.11) које обављају здравствену делатност на секундарном нивоу.на секундарном нивоу праћени су следећи показатељи: Просечна дужина чекања на заказан први преглед- у ОБ НП укупно износи 9,79 дана а креће се од 3,24 на интерној медицини до 11,03 на педијатрији. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета који износи 12,99%(на педијатрији је 45,35% а на интерној медицини5,34%) Проценат пацијената који су примљени код лекара у ОБ Н.Пазар, у року од 30 минута од заказаног времена који је максималан-100%. Табела бр.11-показатељи квалитета у специјалистичко-консултативним службама ОБ Н.Пазар Општа болница Н.Пазар Просечна дужина чекања на први преглед Проценат заказаних посета у односу на ук.бр.посета Проценат пацијената који су примљени у року од 30 мин од заказаног термина Хирургија 9,79 12,99% 100% Интерна медицина 3,24 5,34% 100% Педијатрија 11,03 45,35% 100% Гинекологија и акушерство Психијатрија 18

19 4.ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У Општој болници Н.Пазар се воде листе чекања само за услуге компјутеризоване томографије(цт). У 2016.години проценат извршених услуга са листе чекања био је 46,55% са просечном дужином чекања 20,18 дана(табела бр.12). Табела бр.12-извештај о показатељима квалитета вођења листе чекања Укупан број пацијена та на листи чекања на пацијена та са листе чекања којма је пружена услуга Укупан број свих којима је урађена интерв. Укупан број дана проведен их на листи чекања пацијена та са Листе чекања који су скинути са Листе чекања нових пацијена та на Листи чекања Проценат извршених интервенц ија са листе чекања у односу на укупан број Просеч на дужина чекања Општа болница Н.Пазар ,55 20,18 ЦТ торакалних органа ,25 40,7 ЦТ осталих ткива и костију ,74 28,86 ЦТ главе и врата ,83 41,38 ЦТ лумбалног дела кичме ,79 49,77 ЦТ костију и органа лица ,00 27,75 5.ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА СЛУЖБЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ Циљеви квалитета у овој области су дефинисани на основу Националних стандарда који су донети маја месеца 2006.године од стране Министарства здравља, Препорука за примену, употребу и обезбеђење квалитета компонената крви (12 издање) и Правилника о ближим условима задравствене делатности у здравственим установама (Сл. Гласник РС, бр.43/06). У служби за трансфузију крви Опште болнице у Н.Пазару запошљена су три лекара. У 2016.години било је 1728 давања крви што износи у просеку 576 давања по лекару што скоро три пута мање од препорученог националног стандарда од 1500 давања по лекару. Просечан број прегледаних ДДК по лекару у овој служби у ОБ Н.Пазар je 597,67 (табела бр.13). 19

20 Табела бр.13-показатељи квалитета на трансфузији ОБ Н.Пазар за 2016.год. давањ а крви у устано ви прикупљен их јединица а450 прикупљен их јединица а350 Просеч ан број давања крви ДДК по лекару Процена т наменск их давања Процен ат давања крви на терену Процен ат издатих јединиц а целе крви Проценат издатих јединица делеукоцитира них Ер Просеч ан број прегле да ДДК по лекару Општа боница Н.Пазар ,70% 0,00% 41,96% 0,00% 597,67 Што се тиче контроле квалитета компонената крви(еритроцити,замрзнута свежа плазма) проценат контролисаних јединица је 100%. Анализа показатеља квалитета, у области документованости процеса рада, показује да су у Општој болници Н.Пазар успостављене све наведене процедуре. 6.БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА Све здравствене установе примарног и секундарног нивоа на нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар имају успостављене формалне процедуре за регистровање нежељених догађаја и нежељених дејстава лекова. Завод за јавно здравље Н.Пазар и Специјална болница једино немају успостављену процедуру нежељених дејстава лекова. У Дому здравља Тутин била је 21 пријава нежељених реакција на лек. Проценат рецепата са административном грешкому односу на укупан број рецепата је 0,04%(од издатих рецепата 45 је са административном грешком). рецепата са стручном грешком у прописивању лека био је 21, док није имало погрешно издатих лекова на рецепт. Када су падови, декубитиси и тромбоемболијске компликације у питању на нивоу Филијале РФЗО Н.Пазар, стопа падова пацијента била је 0,12, стопа пацијената са декубитисима - 2,34, а стопа тромбоемболијских комликација-0,36 (табела бр.14). Табела бр.14-извештај о падовима, декубитисима и тромбоемболијским компликацијама испис аних пације ната дана хоспитали зације падов а пације ната пацијен ата са декубит исима 20 Бро пацијената са томбоембо лијским компликац ијама Стопа падов а пације ната Стопа пацијен ата са декубит исима Стопа тромбоемб олијских компликац ија Општа болница Н.Пазар ,15 2,99 0,46 Спец.болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести ,08 0 0

21 У Години у Општој болници Н.Пазар оперисан је 1871 пацијент 2019 операција. Установа није забележила компликације услед давања анестезије, а било је 14 поновљених операција у истој регији, док такође није било ни јатрогених оштећења код хируршких интервенција. Стопа поновљених операција у истој регији за 2016.годину је 7,48. Стопа инциденције свих болничких инфекција на јединици интензивне неге за Општу болницу Н.Пазар је 1,9. Највећа стопа забележена је у месецу јуну-2,70 (креће се од 0,0 у септембру до 2.70 у јуну). Стопа инциденције инфекције оперативног места је 7,12. Биолошка контрола стерилизације врши се у Општој болници Н.Пазар и просечан број контрола по аутоклаву недељно је 0, ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПРОГРЕСИВНЕ МИШИЋНЕ И НЕУРОМИШИЋНЕ БОЛЕСТИ Н.ПАЗАР У овим здравственим установама праћени су обавезни показатељи квалитета који се прате за установу у целини као и за област интерне медицине. У 2016.години у Специјалној болници за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Н.Пазар лечено је 3637 болесника, остварено је болесничких дана са просечном дужином болничког лечења од 16,21 дана. Просечна дужина болничког лечења оболелих од инфаркта миокарда, у Специјалној болници Н.Пазар је 9,64 дана а за цереброваскуларни инсулт 18,35 дана. Од укупног броја лечених пацијената у Специјалној болници је умрла су 2 пацијента, што чини стопу леталитета од 0,4. У СБ Н.Пазар није било пацијената на интензивној нези нити упућених писама патронажној служби. Специјалистичко-консултативни прегледи се не обављају у Специјалној болници за прогресивне мишићне и неуромишићне болести. Вредности показатеља квалитета у овој установи приказани су и кроз табеларни приказ са Општом болницом. 21

22 8.ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ ОБАВЉА НА ВИШЕ НИВОА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НОВИ ПАЗАР У ЗЈЗ Н.Пазар планираним манифестацијама обележени су следећи датуми по Календару здравља : 1.Национални дан без дуванског дима, 2.Месец борбе против малигних болести, 3.Светски дан вода, 4.Светски дан здравља, 5.Недеља здравља уста и зуба, 6.Светски дан без дуванског дима, 7.Светска недеља дојења, 8.Светски дан срца, 9.Месец правилне исхране, 10.Светски дан борбе против ХИВ/АИДС. Међу манифестацијама се налазе и обележени датуми ван Календара здравља : 1.Међународни дан борбе против злоупотребе дрога, 2.Светски дан хигијене руку 3.Дан сећања на умрле од Сиде 4.Дан тестирања ХИВ У току обележавања наведених датума одржано је 17 манифестација у заједници, 1 конференција за штампу и 47 медиских наступа од којих су најзаступљенији ТВ наступи- 33(графикон бр.2). 22

23 Графикон бр.2-медијски наступи ЗЗЈЗ Н.Пазар Медијски наступи ЗЗЈЗ Н.Пазар TВ наступи Радио Писани 21% 9% 70% У 2016.години одржане су 94 едукације што је просечно 4,7 едукација по запосленом здравственом раднику/сараднику (графикон бр.3). Графикон бр.3-просечан број едукација по запосленом у Заводу за јавно здравље Н.Пазар у 2016.години Просечан број едукација по запосленом Промоција здравља Анализа, планирање и организација здравствене заштите Информатика и биостатистика 6.33 Контрола и превенција болести Хигијена и хумана екологија Микробиологија 23

24 Завод за јавно здравље Н.Пазар има ажурирану интернет презентацију на којој су доступне Анализа здравственог стања становништва и Анализа показатеља квалитета. У Заводу функционише саветовалиште за добровољно и поверљиво тестирање на ХИВ. На свим вакциналним пунктовима спроведена је ревизија вакциналних картотека. У Заводу за јавно здравље Н.Пазар постоји План реаговања у ванредним ситуацијама где су формирана три мобилна тима за деловање у ванредним ситуацијама. У Центру за превенцију и контролу болести уредно се води Регстар случајева малигних болести. Према том регистру број умрлих од малигних болести преко Потврда о смрти је 31,5%, јер је укупан број приказан у Регистру 92 новооболела лица, а преко Потврде смрти пријављено 23 умрла лица од малигних болести. У овом Центру свих дванаест месеци спроводи се епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама праћењем инциденције. 9. СТИЦАЊЕ И ОБНОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ Од укупно 993 запослена здравствена радника и здравствена сарадника у здравственим установама које су у надлежности ЗЈЗ Н.Пазар у 2016.год., 875 запослених је учествовало у обнови знања и стицању вештина, што чини 88.1% запослених. Табела бр.15-стицање и обнова знања и вештина запослених радионица,едук.скупова и семинара у здр.установи Укупан бр здравствених радника Бр здр.радника који су учествовали у едукацијама Проценат здр.радника који су бар једном били на едукацији о трошку установе Бр.акредитованих едукација од стране Здравственог савета Србије а чији су предавачи запослени у здравственој установи ДЗ НП ,78 30 ДЗ Тутин ,29 1 ОБ НП СБ НП ,45 0 ЗЗЈЗ НП ,13 1 радионица,едукација као и проценат здравствених радника који су били на њима је у табели бр.15 приказан појединачно за све установе са територије Филијале РФЗО Нови Пазар. 24

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 2188/1 Датум: 9.09.2015. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врсте пост-процедуралне аналгезије. Правила која се односе

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2015. ГОДИНЕ Извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада здравствене

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Novembar2014ZakonZD

Novembar2014ZakonZD З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се здравствена документација и евиденције у области здравства, врсте и садржина

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list RCG, broj 39/04 i Službeni list CG, broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA OBAVLJANJE

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО

ФИЛИЈАЛА РЗЗО:  ____ ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ФИЛИЈАЛА РЗЗО: ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: _Крагујевац ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА I-XII 2017. ГОДИНЕ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више