Вакцине и вакцинација: значај за здравље народа с освртом на стање у Србији* Радован Богдановић Удружење педијатара Србије Академија медицинских наука

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Вакцине и вакцинација: значај за здравље народа с освртом на стање у Србији* Радован Богдановић Удружење педијатара Србије Академија медицинских наука"

Транскрипт

1 Вакцине и вакцинација: значај за здравље народа с освртом на стање у Србији* Радован Богдановић Удружење педијатара Србије Академија медицинских наука Српског лекарског друштва "Без обзира што се својим технолошким умећем, које се прогресивно увећава, човек издвојио од осталих облика живота и које је омогућило да нас данас на планети има 1000 пута више него да тог умећа нема, закони природе важе и за човека. Тако је, током писане историје, више људи страдало од зараза него од свих других недаћа узетих заједно: ратова, глади, зиме, елементарних непогода. Достигнућа цивилизације омогућила су да је у данашње време та слика другачија. Међутим, треба имати у виду да се упоредо с усавршавањем човека усавршавају и микроорганизми узрочници заразних болести, па није непозната тврдња да највећу претњу опстанку човека не представљају ни нуклеарни рат ни непредвидиве космичке катаклизме, већ вируси". (Из: Истинa о вакцинама, проф др Зорана Радовановића; у наставку текста поједини делови су, уз модификацију и уз одобрење аутора, коришћени без наводница). Без обзира на то што је наш живот ограниченог трајања, није свеједно да ли ће се повратак вечној мртвој природи десити у првим годинама, зрелом добу или у старости. За разлику од фаталистичког приступа ( све је ствар судбине, шта буде, биће ) и вулгарнодарвинистичког (деловање природног одабирања, уз преживљавање најспособнијих и нестанак осталих; злогласна теорија "расне хигијене, практикована у доба нацизма), савремена медицина, заснована на доказима, пружа потпуно друкчију алтернативу. Осим непроменљивих фактора ризика (пол, узраст, наслеђе) на дужину живота утиче и низ чинилаца подложних изменама. У погледу масовних незаразних болести велики значај имају нездраве навике и начин живота (пушење, алкохол, исхрана гојазност) и утицај неживих чинилаца средине (загађења природне средине). На другој страни, за спречавање зараза најделотворније су вакцине, најмоћније оружје којим располажемо у борби против бактерија, вируса и других живих узрочника болести. Штавише, данас се њихова примена проширује и на неживе узроке поремећаја здравља. За разлику од већине савремених медицинских процедура, чији настанак сеже најдаље до тридесетих година прошлог века (антимикробни лекови), а за многе од њих тек коју деценију, вакцине нису модеран проналазак у медицини. У ствари, вакцинација је један од најстаријих познатих типова лекарских поступака, позната још пре много векова. Вариолизација, упражњавана у древној Кини и Индији удисањем праха сасушених краста преживелих од вариоле, одржала се као таква све до године, када је Едвард Џенер, убризгавајући скарификацијом здравим особама вирус крављих богиња (који изазива благу болест) доказао да се на овај начин може постићи заштита од великих богиња. Упркос бројним отпорима, који су трајали деценијама, превагнула је научна и емпиријски доказана чињеница па је вариолизација уведена као законом обавезна заштита. *Рад је саопштен на конференцији Удружења педијатара Републике Српске "Улога и значај превенције у здравственој заштити дјеце",одржаној у Бања Луци 1

2 Вакцинација против вариоле довела је до њене ерадикације, коју је СЗО прогласила у децембру године. То значи да више нема болести и да узрочници не круже у животној средини, па је престала потреба за имунизацијом. Наредни на листи за ерадикацију је полиомијелитис, од кога број се оболелих у свету последњих година свео на мање од 50 годишње и то само у 2-3 земље. Међу свим открићима, од проналаска ватре и точка па до овладавања модерном биотехнологијом, Светска здравствена организација (СЗО) највећи значај за здравље људи и њихову дуговечност приписује (1) безбедном водоснабдевању, а затим (2) вакцинацији. Остављајући ово прво по страни, као санитарно-инжењерску меру, вакцинација непобитно представља најкориснији изум који је медицина подарила човечанству. Потом следе антибиотици па инсектициди, заслужни за потискивање низа болести које преносе тазличити зглавкари (маларија, куга, пегавац, жута грозница). Спасавши велики број људских живота, који се, и према најскромнијим проценама мери милионима, активна имунизација (вакцинација) је од свих достигнућа научне медицине остварила убедљиво највећи учинак у очувању здравља и продужењу века људске врсте. Вакцинација је великим делом заслужна и за чињеницу да је стопа смртности деце од заразних болести у многим земљама света данас мања од једног промила док је само пре око 100 година и у најбогатијим државама достизала и педесет посто. Нажалост, болести које су предупредиве вакцинацијом односе, на глобалном нивоу, око три милиона живота годишње, а међу водећима су болести изазване пнеумококом, ротавирусне инфекције, пертусис и обољења изазвана H. influenzae типа б, морбили и тетанус. И поред свега или упркос свему наведеном, сврсисходност и оправданост редовне вакцинације деце се и у данашње време доводи у питање. То је последица сложеног сплета чинилаца: (1) обољења предупредива вакцинама у земљама где се ова успешно спроводи виђају се веома ретко или се не виђају уопште, па у први план избија страх од ризика од вакцинације, што најбоље илуструје изрека да су "вакцине постале жртва сопственог успеха"; (2) неповерење према савременој науци и технологији, делимично и као резултат њихових злоупотреба или погрешних употреба, досегло је незанемарљиве размере свуда у свету; (3) неповерење у друштвени систем уопште (код одређеног броја људи) па у склопу тога и у здравствени систем; (4) погрешне представе о томе шта је природно насупрот ономе што изгледа да није, при чему се вакцине сврставају у ову другу категорију, иако је сасвим извесно да су вакцине заштитна средства која се ослањају управо на природне одбрамбене способности нашег организма; (5) уз све то треба додати и све разорнију улогу савремених масовних медија у ширењу дезинформација о научним истраживањима и дезинтерпретацији научних сазнања, као и глобални тренд јачања разноврсних облика псеудонауке и надрилекарства. 2

3 Имунизација, вакцинација и користи вакцинације Мада се термини вакцинација и имунизација у пракси често користи као синоним, имунизација је шири појам, што је и законом регулисано. "Имунизација је превентивна мера заштите особа од заразних болести, давањем вакцина и/или имуноглобулина хуманог порекла, имунобиолошких препарата који садрже специфична антитела и моноклонскаих антитела" (Закон о заштити становништва од заразних болести, Сл. гласник РС 15/16). Међу стручњацима постоји општа сагласност да вакцинацији убедљиво припада прво место на листи највећих достигнућа у побољшању и очувању здравља народа. Вакцинација је у величанственим размерама изменила оболевање и умирање у свету. Чак и данас, у условима живота који су у многим земљама неупоредиво бољи него раније, вакцинација спашава 2-3 милиона живота годишње. Вакцинација је једна од најефективнијих и најефикаснијих мера примарне превенције. Ширење инфекције у популацији спречава се само ако је велики проценат чланова те популације имун на дату заразу. То се назива колективним имунитетом. Дакле, вакцина има потенцијал да заштити не само вакцинисане него и невакцинисане особе. Колективни имунитет делује на следећи начин: да би се микроорганизми размножавали, потребан им је стално нови домаћин. Ако је особа која дође у додир с микроорганизмом имуна, тај микроорганизам није у стању да се размножава у домаћину и не шири се даље у популацији. Ако је имун известан проценат особа у популацији, особе које нису имуне и даље су заштићене јер такви микроорганизми немају упориште у популацији и одумиру. Проценат имуних особа који је неопходан за колективни имунитет разликује се од болести до болести. То значи да известан проценат популације може да пропусти вакцинацију а да заједница и даље буде заштићена од ширења те болести. Неимуне особе нису потпуно безбедне у другој популацији у којој постоји доста оболелих од те болести па је вероватноћа контакта с оболелим повећана. У томе случају таква особа је у ризику да оболи. Колективни имунитет функционише само код преносивих болести, а не, на пример, и код тетануса. Колективни имунитет је још један огроман допринос вакцинације. Она штити и оне који не могу да приме вакцину из медицински оправданих разлога, као и сваку особу код које вакцина, из било којих разлога, није остварила свој ефекат. Један од основних циљева програма имунизације у Европском региону СЗО, са којим је (као и са осталима) усклађен циљ програма имунизације у Србији, јесте достизање и одржавање високог обухвата имунизацијом препорученим бројем доза вакцина у складу са узрастом, с посебним акцентом на децу која припадају осетљивим популационим групама. Циљ систематске имунизације у Србији је да се достигне и одржи обухват од најмање 95% програмом обавезне имунизације на нивоу целокупне популације деце коју према календару треба вакцинисати ради спречавања оболевања, могућих компликација које захтевају болничко лечење и смртних исхода. Основни предуслов успешне имунизације јесте безбедна имунизација, тј. примена вакцина које одговарају стандардима СЗО. 3

4 Вакцине:састојци и безбедност Процес стварања модерне вакцине је веома сложен. Све вакцине пролазе дуг период развоја и испитивања пре него што доспеју на тржиште. По успостављању основног процеса производње одређене вакцине исти се непрекидно усавршава како би се побољшала безбедност вакцина и умањио било какав ризик од нежељених деловања. Непотребно је и спомињати да се процес производње вакцине одвија у стерилним условима. Пре пуштања у промет свака нова вакцина пролази кроз три фазе процеса испитивања код људи, повећавајући број и проширујући структуру испитаника. При томе се прате имуногена својства и региструју нежељена деловања. По окончању треће фазе испитивања произвођач подноси (националном) регулаторном телу захтев за одобрење. Одобрење садржи препоруке о свим параметрима употребе. После дистрибуције општој групи становништва којој је намењена, вакцина се прати на неколико начина, укључујући и пријављивање нежељених ефеката, њихове учесталости и тежине. Уколико се уочи озбиљан проблем, у свакој од ових фаза испитивања или у току примене може се десити да се процес прекине, односно да се вакцина повуче из употребе и да се окрене ка стварању безбедније вакцине. Састојци вакцина се деле у пет основних категорија: (1) антигени; (2) растварачи (већином стерилна вода); (3) конзерванси и стабилизатори (доприносе сигурности да ће вакцина остати безбедна за употребу током одређеног периода; најчешће коришћени конзерванси су нешкодљиви); (4) адјуванси (подстичу организам на јачи имунски одговор, захваљујући њима може се умањити количина вируса или бактерија у самој вакцини; пример: соли алуминијума); (5) медијум за узгајање (не представља састојак вакцине али понекад може у мањој количини да заостане у њој након процеса производње вакциналних антигена; пример: беланчевине из кокошјег јајета). Састојци који се налазе у вакцинама нису штетни у количинама у којима се налазе. Многе од тих састојака свакодневно уносимо удисањем ваздуха, преко хране или преко воде, у количинама знатно већим од оних које се налазе у вакцинама. На срећу, наш организам је оспособљен да разграђује и излучује штетне хемијске супстанције, па чак и да их употреби за нешто корисно. Ако упоредимо садржаје ММР вакцине и сендвича од туњевине видећемо да садрже исте или сличне састојке, од којих нам неки и у једном и у другом случају могу да звуче застрашујуће. Туњевина садржи метил-живу али у безбедним количинама. Иако нам се на први поглед може учинити да и вакцина и сендвич садрже отрове, реч је о веома малим дозама супстанција, које се налазе и у другим намирницама које радо конзумирамо и које не представљају никакву опасност у количинама у којима се с овим намирницама уносе. Количина једињења алуминијума, која се додаје адјуванси појединим вакцинама, много је мања него што се налази, на пример, у три литра млечне формуле за одојчад. Тиомерсал (етил-жива), који се додавао као конзерванс, често и без икаквог основа окривљаван за појаву аутизма, иако се показао као нетоксичан, повучен је од године из скоро свих вакцина. 4

5 Критичари често тврде да се у вакцинама налази ткиво абортираних фетуса, што није тачно. Истина је да се за производњу неких вакцина (као што је ММР) користе медијуми за узгајање вируса који потичу од ћелија које су добијене након два легална прекида трудноће 60-тих година прошлог века. Те исте ћелије се од тада све време користе у производњи вакцина, али и у разноврсним истраживањима различитих аспеката биологије човека и микробиологије. Користи од вакцинације Осим већ поменутих импресивних резултата које су вакцине донеле човечанству, оне би могле да учине и много више. Глобалним акционим планом вакцинације предвиђено је да се свима у свету омогући једнак приступ вакцинама, будући да сваке године у свету остане невакцинисано више милиона деце, а 1,5 милион деце умре од болести које се могу спречити вакцинама. Осим тога, огроман потенцијал вакцина треба искористити и у будућности јер користи од вакцинације далеко превазилазе превенцију специфичних инфективних болести код појединца. Очекује се да ће вакцинација у будућности елиминисати преостале дечје заразне болести и да ће помоћи у супротстављању другим актуелним здравственим изазовима као што су неке неинфективне болести, резистенција на антибиотике, канцер. Користи од вакцинације: 1. Ерадикација и елиминација болести (као што је ерадикована вариола, а у већем делу света је елиминисан полиомијелитис) 2. Ублажавање тежине болести 3. Контрола морталитета, морбидитета и компликација болести (и за појединца и за друштво) 4. Заштита невакцинисане популације (колективни имунитет) 5. Превенција болести повезаних с инфекцијом и превенција карцинома 6. Друштвене и друге користи: уштеде у здравству и другим областима, спречавање антибиотске резистенције, продужење животног века, безбедно путовање и мобилност, заштита од биотероризма, промовисање економског раста, повећање капитала, итд. Ризици од вакцинисања и од невакцинисања За разлику од нетачних, произвољних и штетних навода у иступима антивакциналиста и у антивакциналној литератури да су реакције на вакцине невероватно честе и да су увек веома опасне те да пријем вакцине представља озбиљну и дугорочну претњу по здравље па и живот, права истина јесте да су реакције на вакцине честе али у исти мах готово увек безопасне. Пролазно повишена температура, која је најчешћа реакција, изазива страх код родитеља, али она неће нашкодити примаоцу вакцине ни десети део онога што би могло 5

6 да се деси да такво дете добије инфекцију H. influenzae типа б или морбиле. Заиста озбиљне реакције су невероватно ретке. Под реакцијом на вакцину подразумева се било која нежељена последица која је уследила након примања вакцина. Неке од њих су у стварној вези са примљеном вакцином, док су друге само коинциденција и десиле би се и без вакцинације (коинциденталне нежељене реакције). Неке особе имају веће изгледе да доживе реакцију на вакцину него друге, али су разлози за то непознати. Међу факторима ризика су претходна реакција на вакцину у личној и породичној анамнези, ослабљен имунски систем и алергија на одређене састојке вакцине. Међутим, и код таквих особа реакције се не могу предвидети. Ми ипак знамо да неко ко носи ризик од реакције на вакцину носи исти такав ризик у случају да добије болест коју та вакцина спречава. Уз важну напомену: тешко да ће убијена или ослабљена форма вируса изазвати озбиљнију реакцију него додир с природним, живим узрочником болести. Реакције на вакцине, према подели која се користи у САД, класификују се у три категорије: (1) благе, (2) умерене и (3) тешке. Благе реакције су оне које се лако лече и убрзо и саме пролазе, као што је фебрилност, црвенило, бол и оток на месту инјекције; неке од њих могу проћи и незапажено. Ове реакције су и најчешће. Умерене реакције обухватају синкопу (нарочито код адолесцената), нападе неутешног плача, уртикарију и укоченост или болове у зглобовима. За њихово ублажавање обично су довољни аналгетици, без (других) интервенција лекара. Тешке реакције укључују пнеумонију и конвулзије (ММР, варицела), пролазну тромбоцитопенију и захтевају хитну лекарску интервенцију. Према смерницама СЗО за процену нежељеног догађаја после имунизације, у озбиљне/тешке догађаје спадају: смртни исход, животна угроженост, неопходност или продужење хоспитализације, трајан или значајан инвалидитет, конгенитална аномалија. Према подацима Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" (ИЗЈЗС), тoком године овом Институту достављене су 72 пријаве нежељених реакција након имунизације: (24 на Pentaxim; 15 на DT; 11 нa MMR, 6 нa HepB Б; 4 на BCG и 12 на све остале вакцине). У формираном регистру за годину за ниво Републике Србије налазe се 23 тежe нежељенe реакција, односно 21 трајна контраиндикација од којих су 4 последица тежих нежељених реакција а 17 су примарно утврђене контраиндикације, које су верификоване од стране територијално надлежних стручних тимова. Највише тежих нежељених реакција (7) односно 32% пријављено је након примене Pentaxim вакцине. У питању су теже нежељене реакције настале локално на месту апликације, праћене повишеном температуром, у једном случају забележен је неутешан плач, а у једном уртикарија, такође праћена повишеном температуром. Код петоро деце пријављене су теже нежељене реакције након ДТ вакцине, локалног типа. Код четворо деце пријављен је лимфаденитис након примљене БЦГ вакцине. Две нежељене реакције регистроване су након примљене ДТ и ММР вакцине, у виду генерализоване уртикарије. Код двоје деце пријављене су теже реакције након вакцине против хепатитиса Б, локалног типа праћене макулопапулозном оспом односно повраћањем и мишићним грчевима. Код двоје деце радило се о тежим реакцијама локалног типа на месту апликације вакцине ДТП и ТТ вакцине. Као што се из овог извештаја може закључити, реакције које су у извештају ИЗЈЗС означене као "теже", према горе наведеној класификацији би припадале средње тешким реакцијама. 6

7 Неки родитељи (па и неки лекари) верују да ће се ризик од реакција смањити повећањем размака између вакцина предвиђених календаром, што носи два проблема. Прво, одлагање вакцине, нарочито у првој години, носи повећан ризик од разболевања у време кад је дете најосетљивије. Друго, одлагање не умањује ризик од реакције на вакцину. Као и сваки други медицински поступак и вакцинација и реакције на вакцине скопчане су с одређеним ризицима (могућности да се догоди нешто лоше, непожељно). Међутим, сви наши свакодневни поступци или они нешто ређи, скопчани су с ризицима. Међутим, ниједан од ових потенцијалних ризика не спречавају нас у обављању свакодневних активности:вожња сопственим или јавним превозом, учешће у професионалним, рекреативним, спортским и забавним активностима, итд. Исти концепт треба применити и на вакцине. Свака болест предупредива вакцинацијом, као и вакцина која је спречава, носи неколико врста ризика ризик да се добије болест (ризик од невакцинисања) и ризик од нежељених ефеката вакцине. Одлука о одлагању, прескакању појединих вакцина или потпуном одустанку од вакцинисања, такође представља један вид ризиковања. Изгледи да дете добије болест предупредиву вакцином зависи од низа чинилаца, као што су узраст, учесталост и контагиозност болести, стање колективног имунитета, претходна вакцинација мајке или оболења која је прележала, итд. Као ни готово свака друга активност, вакцинација се не може спровести а да не буде никаквог ризика. Противтежу ризицима од вакцинације чине два друга ризика: ризик од оболевања од болести која се превенира вакцинацијом и ризик да таква болест нанесе озбиљне проблеме онима који од ње оболе. Неке болести, као што је, на пример, пертусис представљаће тешку болест код новорођенчета и одојчета. Већина оболелих од морбила лечиће се само симптомски, али око 10% ће добити пнеумонију која ће захтевати болничко лечење. Примењујући критеријуме за контраиндикације за пријем једне или више вакцина, избегавамо ризике за појаву реакција, од којих неке могу бити тешке. (Врсте и списак контраиндикација могу се наћи у одговарајућим законским и подзаконским актима и у цитираној литератури). Прихватајући мале ризике које носи вакцинација, вакцинисањем деце штитимо не само њих већ доприносимо да и друге особе буду заштићене. То ће нарочито бити драгоцено за особе које из медицински оправданих разлога не могу да се вакцинишу. Најбоље што родитељи детета које из било ког разлога не може да се вакцинише могу да учине за своје дете јесте да се активно залажу да се други вакцинишу. Једина заштита оправдано невакцинисане деце у случају епидемије морбила или пертусиса или грипа јесу вакцинисане особе у заједници, тј. једина заштитна мрежа коју ће та деца имати. Сумирајући свеукупне ризике долазимо до једноставног закључка. Деца треба да се вакцинишу да би се, уз мали лични ризик, заштитила од болести или да болест, ако је и добију, има блажу клиничку форму. Додатна добробит је да се тиме помаже у изградњи 7

8 заштитног зида око читаве заједнице. Дете с урођеном имунодефицијенцијом, дете оболело од леукемије или дете с трансплантираним бубрегом имаће мање изгледе да оболи од болести предупредивом вакцинацијом ако су сва деца у заједници (окружењу) вакцинисана, која ће представљати за наведену децу једини вид заштите. Регистровање реакција на вакцине врши се у свим земљама света пријавама од здравствених радника или на други начин. У САД се то врши кроз познату базу података VAERS. У земљама у нашем региону за то су задужени институти или заводи за јавно здравље. Противници вакцинације, њихови мотиви и аргументи Чим је Џенер објавио резултате вариолизације, нашли су се и припадници лекарске професије и многи други који су покушали да га нападну, сматрајући његове методе опасним и неиспитаним, тврдећи да вакцина не делује, да нарушава телесни интегритет, наговештавајући у неку руку и данашње тврдње модерних антивакциналних покрета. На срећу, званичници Велике Британије усвојили су и године законе о обавезној (и бесплатној) вакцинацији против вариоле, а овај пример су следиле и неке друге европске земље и Америка. Међутим, супротстављање Џенеровој вакцини наставило се током читавог његовог живота, али и наредних деценија. У Лондону је године основана антивакцинална лига а године Лига против обавезне вакцинације. Између и године у Америци су формирана три различита антивакцинална друштва. Покрет против вакцинације добио је шири карактер оснивањем Међународне антивакциналне лиге у Паризу године. У погледу аргументације антивакциналиста до данас се ништа није изменило, осим што се кампања води против више вакцина, уз иста питања безбедности вакцинисаних, неуспеха вакцинације, личних слобода и различитих теорија завере (удруженост лекара и власти, власти и произвођача вакцина и сл.) Страх од новога је природан, било да је основан (ГМО, матичне ћелије) или је неоснован (ХААРП пројекат за контролу мисли и сл.) Често је страх везан за појаву нових вакцина, али су разлози за неповерење према вакцинама данас ипак другачији него раније. Наиме, многих зараза нема, или су изузетно ретке (баш захваљујући вакцинама) па родитељима изгледа да се деца непотребно излажу често болном поступку вакцинације. Осим тога, поствакциналне реакције су уочљиве и страх од њих и њихове потенцијално дугорочне штете избија у први план, у одсуству зараза које су предупредиве вакцинама. Тек појава епидемија болести како у даљој, тако у блиској прошлости или у овом тренутку (епидемија морбила у Румунији и знатном броју земаља Европе, у Србији од октобра до данашњих дана) насталих због невакцинисања изнова подсећа на то да тих болести (скоро сасвим) нема баш захваљујући вакцинацији. Шта је антивакцинални покрет? Од више дефиниција, наводимо једну из године: покрет који се супротставља активној имунизацији на ненаучан начин и чије су 8

9 активности усмерене на одбацивање вакцина и вакцинације уз порицање или неосновано омаловажавање рецензиране научне литературе, доступних доказа, научног метода и, коначно, часности мотива људи који производе, препоручују и примењују вакцине" (из реф. 1) Мотиви противника вакцинације Разлози отпорима вакцинацији су разнолики, скоро колико и појединци који их заступају. Њихови мотиви би се могли поделити у неколико група. Неповерење у власт, укључујући и здравствени систем: обично је последица бројних разочарења, у садашње време нарочито испољено у земљама у транзицији (бивше социјалистичке земље), али и у развијеним земљама с јаким социјалним разликама; нема га или је занемарљиво у праведније уређеним друштвима (скандинавске земље, Швајцарска). Стварно или умишљено лоше искуство с вакцинацијом: блиска или позната особа за коју се неаргументовано тврди да је жртва погрешно дате или опасне вакцине или је реч о непровереној причи о трагичном догађају за који не постоје кључни детаљи - идентификациони подаци страдале особе; осим тога, временска повезаност поремећаја здравља и пријема вакцине доводи се у узрочно-последичну везу, иако је реч о коинциденцији (најпознатији пример ове врсте је временска подударност пријема ММР вакцине и симптома из спектра аутизма). Користољубље: свој гнев против вакцинације преваранти користе за мање-више прикривену личну корист, било да је у питању књига којом се открива завера или лек или метод који ће да ојача организам да не оболи или да га очисти од примљених вакцина или је реч о поседовању науци непознатих енергија, тумачењу источњачких и других мање познатих вештина, итд. Поремећај личности: од не малог броја појединаца опхрваних менталним проблемима, за сејање страха од вакцинације најважнији су они чије поремећаје личности групишемо у колоквијалном изразу психопате. Они привидно нису упадљиви али се разликују по начину доживљаја стварности, саможивости и одсуству искрених осећања према другима. Антисоцијалне црте поремећаја личности испољавају се нарцизмом, заокупљеношћу својом величином и важношћу, склоношћу ка манипулацији људима а параноидно неразумном сумњичавошћу и трагању за злом намером, чак и у најплеменитијим туђим гестовима. Психопате својом речитошћу често опчине несигурне и поводљиве појединце који их беспоговорно следе. Остали мотиви: (1) опседнутост круто и једнострано схваћеним људским правима као покретачка снага за супротстављање обавезној имунизацији, при чему се губи из вида право на здравље оних појединаца који из оправданих разлога не могу да буду вакцинисани па их невакцинисане особе директно угрожавају; (2) занесеност алтернативном (ненаучном) медицином усмерава појединце да вакцинацији супротставе своје методе спречавања и лечења болести; (3) повођење за саветима појединих свештених 9

10 лица (који делују мимо ставова религије, које на теолошком нивоу не подржавају одбијање вакцинације). Овде нећемо набрајати имена појединаца и организација у свету и код нас који се супротстављају вакцинацији. Детаљан приказ се може наћи у наведеној литератури. Мора се, међутим, констатовати да је последњих година нагло повећан број противника вакцинације, највећег открића које је медицина икада понудила човечанству. Друштвени утицај антивакциналиста екстремно је порастао појавом интернета и ширењем друштвених мрежа. Избегавање вакцинације Избегавање вакцинације (невакцинисање), осим што представља ускраћивање детету права на здравље (тј. права да не оболи од болести предупредивих вакцинацијом) које је установљено конвенцијом о правима детета (УН, 1989.), представља и медицинско занемаривање, најчешћи облик насиља над децом. Од више видова занемаривања (физичко, едукативно, емоционално...), медицинско занемаривање јавља се све чешће код ускраћивања детету законом прописане и од стручњака препоручене здравствене заштите. Родитељи који медицински занемарују своју децу често одбијају превентивне поступке, као што је вакцинација, али и терапијске поступке. Друштво (држава) има јасну улогу у спречавању занемаривања и ублажавању последица. Кад је реч о вакцинацији, држава је дужна да обезбеди широку доступност вакцина, довољан број здравствених радника који ће примити вакцине, али и широку доступност јасних и недвосмислених и потпуних информација, скројених према потребама родитеља различитог образовног, језичког, културног, религијског и другог профила и нивоа. Нередовно снабдевање и несташица вакцина и тиме изазвана недоступност за сву децу (тј. доступност само онима који то могу приуштити куповином), као и одсуство одговора на питања која се постављају путем медија и друштвених мрежа, навели су многе родитеље да одаберу погрешну одлуку. Пријављивање сумње на занемаривање детета обавеза је сваког лекара, па, према томе, избегавање вакцинације подлеже пријављивању и по овом основу, а не само по закону и подзаконским прописима који регулишу заштиту од заразних болести. Међутим, то би требало да буде крајња мера, јер када постоје други услови доступне вакцине, знање и воља лекара и других здравствених радника и добра комуникација са родитељима, питање обавезности вакцинације одлази у други план. Кроз комуникацију са здравственим радником родитељ добија знања и информације да донесе праву одлуку, а кроз ту интеракцију расте и поверење између система и родитеља, што води томе да вакцинација постане друштвена норма. 10

11 Борба за истину о вакцинама Поводом чланка и потоње антивакциналне активности озлоглашеног Ендрјуа Вејкфилда, један угледни британски професор генетике је коментарисао: Нормалним људима скоро је несхватљиво да постоји организован отпор вакцинама. Посебно место у паклу треба да буде намењено људима који желе да убију или осакате децу тиме што их спречавају да буду вакцинисана. Хрватски епидемиолог надлежан за вакцинацију усмерио је свој гнев према лекарима: Лијечницима који шире страх од цијепљења противно постојећим медицинским спознајама требало би одузети лиценцу и упутити их на поновно школовање. Када антивакцинални став заузимају лекари са академским звањима, то мора да дође под додатни удар критике, не само због непрофесионалности него и због неколегијалности (шта да одговори педијатар у дому здравља када родитељ наведе мишљење професора-антивакциналисте?) и неетичности и кршења универзитетског кодекса професионалне етике. И глобално и локално посматрано, не постоји угледан, поштен и признат стручњак који је против вакцинације. Разлоге отпора вакцинацији, који се јавља као глобални феномен, навели смо раније у овом тексту. Додајмо томе резултате истраживања Уницефа у источној Европи (2013) према којима су као разлог антивакциналног расположења означене кампање за вакцинацију вођене с висине, уместо дијалога с јавношћу. За пласирање ставова против вакцинације највише се користе блогови. На основу прелиминарних резултата студије Уницефа у Србији (која је у току) проистекле су препоруке о мерама за повећање обухвата вакцинацијом у Србији, а односе се на (1) индивидуалне: садржаје у комуникацији са родитељима усмерене на формирање ставова према вакцинацији, тренинге здравствених радника, брошуре и канале комуникације са различитим публикама (јавност, педијатарродитељ, доносилац одлука-родитељ) и (2) институционалне: ојачати систем за планирање, редовно снабдевање, јачање рада патронажне службе, ојачање улоге ИЗЈЗС, евалуација спровођења одлуке о обавезној вакцинацији. Стручњаци су једнодушни да ће антивакцинални покрет изгубити на снази тек када (1) нестану епидемије болести предупредивих вакцинама и (2) друштво постави питање одговорности перјаница антивакциналног покрета (Почетком фебруара године, група грађана у Србији поднела је кривичну пријаву против 43 особе с осведоченим антивакциналним активностима). За сада, међутим, нема јасног одговора када и како реаговати. Ставови Европског уреда СЗО (2014.) и Националног центра за истраживање имунизације САД су по том питању прилично подударни: (1) уважавати оправдану забринутост родитеља; (2) увек истинито приказивати користи и ризике од вакцина и укључити родитеље у доношење одлука; (3) употпунити чињенице примерима из живота; (4) користити децу за образовање родитеља; (5) прилагодити поруке потребама циљних група, уз коришћење различитих стратегија; (6) учинити новинаре свесним преовлађујућих научних доказа у прилог вакцинацији. 11

12 Најсвежији покушај, овог пута из нашег региона, да се организованим напором представника различитих структура друштва шири истина о потреби вакцинације, потиче са саветовања које је Канцеларија Уницефа за БиХ одржала у јесен године. Усвојено је низ закључака који важе за цео регион а односе се на задатке новинара, педијатара и епидемиолога и представнике институција. Детаљан приказ закључака налази се у реф. (1) коришћене литературе. Невоља је у томе што не постоји приступ за који је у пракси доказано да ефективно поправља расположење родитеља према вакцинацији, а неки уобичајени приступи у разбијању заблуда и подизању свести показали су се некорисним, док су неке коришћене технике, усмерене ка објашњавању последица заразних болести, имале чак супротно дејство у односу на став према вакцинацији. По свему судећи, ширење истине о користи вакцинације мораће да прође исти пут као својевремено упознавање грађана са штетношћу (пушења) дувана. Законска принуда учинила је да се сада у развијеном свету однос према дувану схвата као питање пристојности и као социјална норма. Тим путем се мора ићи и у земљама с ниским обухватом вакцинацијом све док уредно попуњен вакцинални картон не постане социјална норма и док родитељи невакцинисаног детета не почну да се стиде што њихова невакцинисана деца угрожавају друге. То је пример, каквих је било у нашој недавној прошлости, како здравствени проблем бива решаван тако што преко првобитне принуде добија етичку димензију и атрибут социјалне норме, односно пристојног, па и нормалног понашања. У односу педијатар-пацијент (родитељ детета), здравствено-васпитни и едукативни напор педијатра у савладавању отпора према вакцинацији од пресудног је значаја. У споменутом истраживању Уницефа у Србији педијатар је означен као стручњак коме се највише верује. У савладавању неодлучности или отпора родитеља могу се користити разни приступи, као подразумевајући ( данас се дакле вакцинишемо и сл.) или инсистирање када је неопходно ( мора се ). Проблем може донети преговарачки стил ( шта ћемо с вакцинацијом ) јер то може да подстакне неодлучност родитеља. Веома је ефектна снага личног примера, тј. истицање да је педијатар уредно вакцинисао сопствену децу или унуке. Вакцинација деце у Србији: резултати и тешкоће Вакцинација, као активна имунизација, предвиђена је Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС 15/16) као обавеза коју лице које треба да се имунизује, као ни родитељ, односно старатељ не може да одбије, осим у случају постојања медицинске привремене или трајне контраиндикације коју утврђује доктор медицине одговарајуће специјалности или стручни тим за контраиндикације. Имунизација је обавезна за пет категорија (група) становништва, од којих је за педијатре најзначајнија категорија лица одређеног узраста, а односи се на децу и школску децу. Наведеним Законом одређено је да се ова категорија становништва вакцинише против 11 заразних болести (ранијем списку додата је вакцинација против пнеумокока). Истим 12

13 чланом Закона наложено је да је за боравак деце у предшколским и школским установама, као и у установама за смештај деце без родитељског старања неопходно да буду вакцинисана против 11 болести. Подзаконским актима, донетим године, ближе се уређује област имунизације (све доступно на: Све до ове деценије Србија је уживала високу репутацију у домену вакцинације; чак и у последњој деценији прошлог века, оптерећеној распадом СФРЈ, санкцијама и НАТО агресијом, као и у првој деценији овог века, обухват вакцинацијом деце у Србији био је упоредив са најбољим резултатима из европских земаља. Међутим, у текућој деценији, а нарочито у последње 3-4 године, обухват деце обавезном вакцинацијом опада, па је амбициозна пројекција од 99% вакцинисане деце до године, предвиђена Националним миленијумским циљевима развоја, остала далеко од остварења. Штавише, обухват неким вакцинама је и испод стопе од 95%, препоручене од стране Регионалне канцеларије СЗО за Европу. У табели су наведени подаци о обухвату деце ( у %) обавезном имунизацијом у Србији за период година, према годишњим извештајима објављеним на порталу Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" (ИЗЈЗС) ( Вакцина против болести изазваних пнеумококом постала је обавезна по Закону из године, а њена систематска примена почиње 1. марта године. Вакцина ДТП примовакцина 96, ,1 ДТП ревакцина у 2. години 93,1 90,3 88,7 86,7 ДТП - 7. година 96,1 95,2 92,8 92,8 ДТ ревакцина (школска деца) 95,4 92,4 91,7 81,3 ОПВ/ИПВ примовакцина 97,4 95,1 94,9 94,2 ОПВ/ИП - 2. година 92,9 90,6 83,8 87,3 ОПВ - 7. година 96 95,3 90,8 87,6 ОПВ година 95,4 91,2 67,6 75,3 Хепатитис Б вакцина 93,4 93,9 91,5 90,5 Хепат. Б ревакцина година 74,3 78,1 72,7 63,6 БЦГ - новорођенчад 97,4 97,6 98,3 97,9 Хиб 94,7 95,2 94,1 93,7 ММР примовакцина 92,6 85,8 84,0 81,0 ММР - 7. година 84,1 89,2 87,5 91,1 Ако сумирамо резултате вакцинације на нивоу Републике (без КиМ) за период можемо констатовати следеће: 1) ДиТеПер/ОПВ-ИПВ: обухват примовакцинацијом смањен је са 96-97% на 95% и 94,1% у односно години, а обухват 2. и 3. дозом нижи је од 95% за ДиТеПер и 13

14 чак нижи од 90% за ОПВ. Обухват овим двема вакцинама у и години најнижи је у последњих 11 година. Обухват 95% примовакцинацијом за ове две вакцине није остварен у 52 општине (од 160) у Србији, а још лошији резултати се бележе за 2. и 3. дозу. 2) ХБВ: примовакцинација у последње две године је нижа него у претходне две (2013. и 2014.) и у 75 општина није досегла обухват од 95%; још лошији резултат је остварен код ревакцинације (12. година) са обухватом нижим од 95% у 96 општина. 3) ММР: до године обухват потпуном вакцинацијом је износио >95% а потом се постојано смањивао у наредним годинама до 81% (примовакцина) односно 91,1% (7. година) у години; обухват првом дозом вакцине 95% остварен је (2015. и 2016.) само у по 5 округа, а другом дозом у 7 (од 25 округа); у години обухват првом дозом вакцине нижи од 95% бележи се у 94 општине, а рекордери су Стари Град (Београд) са 35% и Апатин са 66% обухвата; у граду Београду обухват је био 65,2%; обухват другом дозом вакцине у био је нижи од 95% у 44 општине, а међу најнижим обухватом у градским срединама налазе се Ниш (54%) и Нови Сад (76%). Ниска стопа обавезном вакцинацијом против морбила, паротитиса и рубеоле резултовала је и појавом епидемија морбила (са 366 односно 214 оболелих) и епидемијом паротитиса (2012. са 359 оболелих). Најзад, највећа епидемија морбила, која је у току, избила је октобра и закључно са оболело је 2119, са смртним исходом код 2 оболеле особе; 33% захтевало је хоспитализацију, а 253 (11,9%) је имало озбиљне компликације:пнеумонију-252 и енцефалитис-1. 4) Хиб: потпун обухват вакцинацијом (3 дозе) нижи је у последње две него у претходне две године (2013. и 2014.) и нижи је од 95% у 54 општине у Србији. 5) БСЖ: обухват се одржава на нивоу 97-99%, захваљујући чиљеници да се око 99% порођаја обавља у хоспиталним условима. Као што се из овог кратког резимеа да закључити, постоје велике регионалне разлике у стопама вакцинација, са одржавањем или чак повећањем броја општина у којима су стопе за поједине вакцине испод циљне од 95%, па чак и испод 90%. Осим тога, није познат обухват вакцинацијом у маргинализованим групама деце, као што су сиромашна, са хендикепом, у ромским насељима, избеглице и расељени, али се процењује да је нижи од 90%. На пример, обухват деце у ромским насељима је следећи (вакцина/ревакцина): ДиТеПер-Полио 61/65%; ХБВ-68%; Хиб-50%; ММР-38%; БСЖ-94%. Из свега изложеног, очигледно је да значајан број деце остаје невакцинисан и да тај број показује растући тренд у последњих неколико година, а за неке вакцине обухват је најнижи у последњих година. У подбачају у реализацији планова за имунизацију и постизања циљних стопа обухвата деце обавезном вакцинацијом, у извештајима ИЗЈЗС идентификоване су три групе узрока односно проблема: 1) неадекватно планирање и непоштовање методологије израде планова за вакцинацију, као и недовољна координација чинилаца у овом процесу (Министарство здравља, 14

15 Републички фонд здравственог осигурања, ИЗЈЗС, АЛИМС, произвођачи/снабдевачи вакцина); 2) неблаговремена и непотпуна обезбеђеност свих вакцина на сваком вакциналном пункту за сву популацију која је предвиђена за вакцинацију; ово је последњих неколико година доводило до дисконтинуитета у процесу вакцинације, као што је био случај са вакцинама ММР, БСЖ, ОПВ, ДиТеПер, ТТ и петовалентном вакцином, а тиме до компромитовања вакцинације у родитељској и општој јавности; 3) различита тумачења прописа која се односе на имунизацију, укључујући и колизију између Закона о правима пацијената и прописа о имунизацији која је постојала све до усвајања важећег Закона, априла године, којим је прописана обавезна вакцинација. Овоме треба додати снажну активност антивакциналног покрета, изражену преко медија и друштвених мрежа, која је у знатној мери утицала на јавно мњење и ставове и понашање родитеља у вези са вакцинацијом. Противници вакцинације се у супротстављању вакцинацији често крију иза "права слободног избора", уз навођење праксе у западноевропским земљама и САД у којима је вакцинација "препоручена" а не обавезна. Међутим, иза те "препоруке" стоји обавеза да се дете може примити у колектив (вртић, школа) само ако је уредно вакцинисано. Друго, суочене с епидемијама морбила у току и ове године, неке земље, као што су Италија, Француска и друге, донеле су прописе о обавезној имунизацији. Уставни суд Србије, октобра године, одбацио је као неосноване иницијативе антивакциналиста за покретање поступка за оцену уставности и саглсности са потврђеним међународним уговорима чланова 35. и 85. Закона о заштити становништва од заразних болести. (На исти начин је поступио и Уставни суд Хрватске, године, поводом сличне иницијативе.) Нажалост, један део лекара (укључујући и педијатре) и других здравствених радника подлегао је утицају пропаганде антивакциналиста, а неколико лекара, укључујући и неке истакнуте педијатре, истицали су се у свом јавном антивакциналном деловању. Уместо јасног и недвосмисленог залагања за вакцинацију као делу права детета на здравље, један део педијатара заузима неодлучан и неутралан став или дискретно подржава родитеље у њиховој одлуци да не вакцинишу своје дете или да вакцинацију безразложно одлажу. 4) Све наведено, уз укидање и реорганизовање вакциналних пунктова и процеса вакцинације довело је до снижења обухвата вакцинацијом, нарочито школске деце. Ако се томе додају и групе деце високог ризика, укључујући и децу-мигранте, која остају изван система вакцинације, јасно је да је створен критични број невакцинисаних особа који нарушава колективни имунитет против неких болести за које вакцине пружају заштиту. Уз неповољну епидемиолошку ситуацију у окружењу, могуће су појаве епидемија морбила и других заразних болести, као и угрожавање статуса земље без полиомијелитиса. 15

16 Нажалост, ова прогноза епидемиолога се и остварила појавом епидемије морбила која још траје. Удружење педијатара Србије од свог настанка доследно се залаже за имунизацију деце као део права детета на здравље и као део своје професионалне и етичке обавезе. То залагање нашло је, између осталог, израз и у закључцима Другог конгреса педијатара Србије (2014.) и кроз континуирану активност у кампањи Борба за имунизацију, формално установљеној на 18. семинару Педијатријске школе Србије, која траје до данашњих дана ( На Педијатријским данима Србије 2017, почетком октобра године, педијатри Србије још једном су исказали своју одлучност да истрају у тој борби усвајајући Изјаву педијатара Србије о вакцинацији деце ( У овој Изјави се, између осталог, позивају сви релевантни државни и друштвени чиниоци, укључујући и медије, на заједничко деловање у изградњи позитивних ставова према вакцинацији као једном од највећих достигнућа савремене медицине и у изради националног акционог плана за сузбијање активности и утицаја антивакциналног деловања. На иницијативу Лекарске коморе Србије, угледни представници државних, научних, образовних институција и струковних комора у здравственом систему Србије потписали су, 30. јануара године, заједничку Декларацију о подршци вакцинацији ( Педијатри, а и остали лекари и сви здравствени радници, треба да заступају активан провакцинални став и педијатри не могу да буду неутрални по овом питању. Професионална и етичка обавеза педијатара је да се залажу за вакцинацију, да указују родитељима на нечасне мотиве антивакциналиста и да родитеље објективно информишу о свим питањима у вези са вакцинацијом. Одступање од овог става представља професионални и етички прекршај који подлеже санкционисању. Избегавање родитеља да вакцинишу децу има све одлике медицинског занемаривања деце, те је и са те стране и раније подлегало санкционисању, независно од доцније донетог прописа о обавезности вакцинације. У борби за имунизацију педијатри очекују подршку опште јавности и, посебно, медија, који треба објективно и одговорно да информишу о свим аспектима имунизације, а да се клоне сензационализма, непроверених информација и да не пласирају ставове антивакциналног покрета који су лишени сваког научног основа, а врло често и здравог разума. Епидемије морбила у Србији, као и оне у Румунији, Мађарској и у другим европским земљама, треба да за све нас буду опомена до чега могу да доведу пропусти у вакцинацији и да је то превисока цена која се може лако избећи, одговорним понашањем родитеља, целог здравственог система и друштва у целини. 16

17 Литература 1. Radovanović Z. Istina o vakcinama. Priručnik za savesne roditelje. Drugo dopunjeno i prošireno izdanje, Heliks, Beograd, Mincer Merlihi S, Hegud A. Šta je najbolje za vaše dete. Zbog čega su vakcine spasonosne i bezbedne (prevod: Janković S i Mojsilović S). Heliks, Beograd, Зборник предавања: 18. семинар Педијатријске школе Србије, Златибор, јун 2015.године, Удружење педијатара Србије, Београд, Bralić I i suradnici. Cijepljenje i cjepiva. Medicinska naklada, Zagreb, Bojanić J. Nova dostignuća u razvoju vakcina. Scripta medica 2015; 46: Извештај о спроведеној имунизацији на територији Републике Србије у години. Доступно на: 7. Закон о заштити становништва од заразних болести. Сл. гласник РС 15/16 8. Правилник о имунизацији и начину заштите лековима. Сл гласник РС, септ Правилник о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести. Сл. гласник РС 112/ Република Србија,Уставни суд. Број: I Уз-48/2016. Доступно на: Изјава педијатара Србије о вакцинацији деце.доступно на: Декларација о подршци вакцинацији. Доступно на : Feemster KA. Vaccine adverse events. In: Cabana MD (ed.). The 5-Minute Pediatric Consult Standard, 7th ed, Wolters Kluwer, Philadelphia, WHO. Causality assessment of an adverse event following immunization (AEFI): user manual for the revised WHO classification (Second edition), WHO, Доступно на: Зборник радова: 48. педијатријски дани Србије, Ниш, 5-7. октобар године, Удружење педијатра Србије, Ниш,

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно 24-30.4. 2019. године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења

Више

Sprovođenje imunizacije na nivou primarne zdravstvene zaštite -problemi i dileme- Prim. dr Vesna Janjušević Dom zdravlja Stari grad v e s n a. j a n j

Sprovođenje imunizacije na nivou primarne zdravstvene zaštite -problemi i dileme- Prim. dr Vesna Janjušević Dom zdravlja Stari grad v e s n a. j a n j Sprovođenje imunizacije na nivou primarne zdravstvene zaštite -problemi i dileme- Prim. dr Vesna Janjušević Dom zdravlja Stari grad v e s n a. j a n j u s e v i c @ g m a i l. c om Vakcinacija je civilizacijsko

Више

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3690 На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК о имунизацији

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt ЕБОЛА АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ВАКЦИНАЦИЈУ СРЂА ЈАНКОВИЋ УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА, БЕОГРАД

НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ВАКЦИНАЦИЈУ СРЂА ЈАНКОВИЋ УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА, БЕОГРАД НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ВАКЦИНАЦИЈУ СРЂА ЈАНКОВИЋ УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА, БЕОГРАД Опште напомене о ризицима Ризик је свеприсутна појава у животу: у стварности најчешће бирамо пут између различитих потенцијалних

Више

Saradnja kao osnov za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva Međuljudski odnosi zasnovani na solidarnosti uvijek otvaraju mogućnosti za dostizanj

Saradnja kao osnov za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva Međuljudski odnosi zasnovani na solidarnosti uvijek otvaraju mogućnosti za dostizanj Saradnja kao osnov za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva Međuljudski odnosi zasnovani na solidarnosti uvijek otvaraju mogućnosti za dostizanje određenih razvojnih ciljeva. Samo one zajednice,

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање к

Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање к Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање када су ризици и претње или последица од опасности по

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Кризне интервенције у посебним ситуацијама: злостављање деце

Кризне интервенције у посебним ситуацијама: злостављање деце Кризне интервенције у посебним ситуацијама: злостављање деце доц. др Милица Боровчанин Злостављање деце Проблем злостављања и занемаривања деце је у фокусу стручне јавности у свету Број и учесталост занемаривања

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Eбола актуелна епидемиолошка ситуација Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007 Profesor: dr Biljana Gemović Rizik je termin usko povezan sa svim poslovnim i proizvodnim aktivnostima i njegovo postojanje kao takvo mora biti prepoznato i prihvaćeno. Standard OHSAS 18001:2007 rizik

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

YUCOM, GSA - inicijativa - zlocin iz mrznje-2

YUCOM, GSA - inicijativa - zlocin iz mrznje-2 INICIJATIVA ZA DOPUNU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA Član 1. U Krivičnom zakoniku ( Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 ispravka, 107/05 ispravka, 72/09 i 111/09), u članu 54. posle

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2018. ГОДИНИ Б е о г р

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

EU Criminal Law and Justice

EU Criminal Law and Justice Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije Program tehničke pomoći Luksemburga Srbiji Pravosudna akademije Republike Srbije Krivično pravo i pravosuđe EU Gostujući predavač Gabriela Ivan-Cucu,

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Saobraćajni fakultet Doboj METOD OBRAZOVANJA I VASPITANJA KAŽNJENIH VOZAČA MAGISTARSKI RAD Student: Relja Mirovi

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Saobraćajni fakultet Doboj METOD OBRAZOVANJA I VASPITANJA KAŽNJENIH VOZAČA MAGISTARSKI RAD  Student: Relja Mirovi REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA AGENCIJA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA II STRUĈNI SEMINAR BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI METOD SAOBRAĆAJNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA KAŢNJENIH VOZAĈA

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

SARAĐUJMO ZA VODE

SARAĐUJMO ZA VODE SARAĐUJMO ZA VODE JU SREDNJA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA GRADIŠKA Prilikom izrade ovog rada pokušali smo da dobijemo informacije od nadležnih iz: GRADSKE UPRAVE-ODJELJENJE ZA EKOLOGIJU JU GRADSKA ČISTOĆA

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

ПРИЈАВА О СУМЊИ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖЕНА Здравствена организација: Место Лекар/ка (радно место): Сестра (радно место): Документовање насиља Формулар Датум

ПРИЈАВА О СУМЊИ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖЕНА Здравствена организација: Место Лекар/ка (радно место): Сестра (радно место): Документовање насиља Формулар Датум ПРИЈАВА О СУМЊИ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖЕНА Здравствена организација: Место Лекар/ка (радно место): Сестра (радно место): Документовање насиља Формулар Датум прегледа: Време прегледа: Основни подаци: Име и презиме:

Више

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA RespiSure1 ONE, emulzija za injekciju, ukupno 10 kom; bočica, 10x50 doza (100 ml) (za primenu na životinjama) Proizvođač: Adresa: Podnosilac zahteva: Adresa: Pfizer Animal Health

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

1/28/2018 Dnevni list Danas Društvo Čelnici lokalnih samouprava za jačanje sistema delovanja u vanrednim situacijama Blagovremeno informisanje o eleme

1/28/2018 Dnevni list Danas Društvo Čelnici lokalnih samouprava za jačanje sistema delovanja u vanrednim situacijama Blagovremeno informisanje o eleme Čelnici lokalnih samouprava za jačanje sistema delovanja u vanrednim situacijama Blagovremeno informisanje o elementarnim nepogodama Na današnjem sastanku koji je organizovao Nebojša Simović, Načelnik

Више

Превентивни центар-ппс 10. Европска недеља превенције рака грлића материце од јануара године Србија већ десети пут учествује у обележа

Превентивни центар-ппс 10. Европска недеља превенције рака грлића материце од јануара године Србија већ десети пут учествује у обележа Превентивни центар-ппс 10. Европска недеља превенције рака грлића материце од 24. - 30. јануара 2016. године Србија већ десети пут учествује у обележавању кампање превенције карцинома грлића материце,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2012-2015. године Јелена Поповић, Одељење за едукацију корисника финансијских услуга април 2013. године Стратегија усвојена марта 2012. године структура Србија

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Државна ревизорска институција ЕФЕКТИ РЕВИЗИЈА СВРСИСХОДНОСТИ ПОСЛОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ Београд, 2012. године РАЗВОЈ РЕВИЗИЈЕ СВРСИСХОДНОСТИ 2013. успостављена ревизија сврсисходности

Више

Presentation og Police directorate

Presentation og Police directorate REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA DIREKCIJA POLICIJE Planiranje, priprema, koordinacija i sprovođenje evakuacije u vanrednim situacijama - iskustva i prakse Beograd, 17.04.2019. godine

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 4 ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА На основу члана 41. став 1. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ТЕХНОЛОШКО ПРЕДВИЂАЊЕ Развој научног предвиђања Најзначајнија промена метода и техника се везује за појаву НАУЧНОГ предвиђања. Историјско-библиографски метод (са вештине на науку) Три фазе: 1. Религијска

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Slide 1

Slide 1 Školski koordinator Eko programa: Snežana Perić- vaspitač Međunarodni vrtić u Beogradu (International Nursery School Belgrade) počeo je sa radom davne 1948. Osnovan je kao inicijativa roditelja i do danas

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA JAVNA USTANOVA FEDERACIJA BIH OSNOVNA ŠKOLA KANTON SARAJEVO VRHBOSNA OPĆINA STARI GRAD BARUTHANA br.60 Telefon/faks ++387 33 24 01 00 e mail: osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba 1. Uvod Plan

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Minuli rad

Minuli rad Odgovori Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na pitanja postavljena u vezi sa novim zakonskim rešenjima u Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i Zakonu o platama u državnim organima

Више

Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2016

Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2016 Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила на територији Републике Србије у 2018. години Недеља 46, 11 17. новембар 2018. година На основу података достављених Институту за

Више

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE KONTINUIRANA EDUKACIJA IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJU TERAPIJE Amra Hrustanović, med. teh. ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU Mentor Dr Lejla Balić Prašević Lijekovi su dio našeg života od rođenja pa sve

Више

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ РАДА

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

Microsoft Word - ocena ustavnosti ??? 2.12

Microsoft Word - ocena ustavnosti ??? 2.12 УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД Немањина 26 На основу члана 167. став 1. тачка 1. и 168. став 2. Устава Републике Србије («Службени гласник РС» бр. 98/2006) и члана 2., 50. и 51. Закона о Уставном

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број 19/07, 20/07

Више

BROSURA nn

BROSURA nn Preventivni program Za zdravlje. Danas. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva Izdavač: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske Autori: Povjerenstvo za organizaciju, stručno praćenje

Више

Izvješće o provedbi cijepljenja u godini. U godini se nastavio pad cijepnih obuhvata, koji uočavamo zadnjih šest godina. Najveći je pad uo

Izvješće o provedbi cijepljenja u godini. U godini se nastavio pad cijepnih obuhvata, koji uočavamo zadnjih šest godina. Najveći je pad uo Izvješće o provedbi cijepljenja u 2017. godini. U 2017. godini se nastavio pad cijepnih obuhvata, koji uočavamo zadnjih šest godina. Najveći je pad uočen kod cijepljenja u drugoj godini života (MPR primarno

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр. 21497/13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул 2016. године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет

Више

KODEKS POLICIJSKE ETIKE

KODEKS POLICIJSKE ETIKE KODEKS POLICIJSKE ETIKE Izdavač: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Uprava policije Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22 81000 Podgorica Crna Gora www.mup.gov.me Tiraž: 2500 Štampa: XXXX Podgorica, 2014. Štampu

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/rs/intro Henoh Šenlajnova Purpura Verzija 2016 1. ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest? Henoh-Šenlajnova purpura (HSP) je bolest kod koje

Више

ES01-KA MODUL 7 NIVO I Test pitanja 1

ES01-KA MODUL 7 NIVO I Test pitanja 1 2016-1-ES01-KA204-025061 MODUL 7 NIVO I Test pitanja 1 1. U sadašnjem trenutku, stručni profil osobe koja rad sa pojedincima koji imaju autizam trebalo bi da pokrije sledeće aspekte: a) Dobro razvijenu

Више

ГЛОБАЛНА СТУДИЈА О ПРЕВАРАМА (2016)

ГЛОБАЛНА СТУДИЈА О ПРЕВАРАМА (2016) ГЛОБАЛНА СТУДИЈА О ПРЕВАРАМА (2018) Дијана Дуроњић REPORT TO THE NATIONS ON OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE Објављује га Удружење професионалних форезичара (Association of Certified Fraud Examiners- ACFE)

Више