ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА"

Транскрипт

1 ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај психосоцијалних карактеристика на аутономну и имунску дисфункцију код особа са мултиплом склерозом Кандидат: Драган Крстић Изборно подручје: Неуронауке Предлог Комисије: 1. Проф. др Драгана Игњатовић Ристић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, председник 2. Доц. др Милица Боровчанин, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 3. Проф. др Евица Динчић, ванредни професор Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Неурологија, члан Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу. Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 2 Испитивање предиктивне вредности фактора ризика за развој компликоване уринарне инфекције након уретероскопске литотрипсије Кандидат: Мирко Јовановић Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија Предлог Комисије: 1. Проф. др Мирослав Стојадиновић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хирургија, председник 2. Доц. др Татјана Лазаревић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Доц. др Бошко Милев, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Хирургија, члан Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу. Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 3 Социомедицински аспекти депресивности код старих у контексту савремених демографских и друштвено-економских односа Кандидат: Гордана Гајовић Изборно подручје: Превентивна медицина Предлог Комисије: 1. Доц. др Снежана Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Социјална медицина, председник 2. Др сци мед Немања Ранчић, научни сарадник Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Фармакологија, члан 3. Проф. др Владимир Јањић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу. Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

2 4 Информисаност, ставови и пракса понашања фармацеута и потрошача у избору лекова који се издају без лекарског рецепта Кандидат: Сташа Петковић Изборно подручје: Истраживања у фармацији Предлог Комисије: 1. Проф. др Душан Ђурић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, председник 2. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан 3. Проф. др Љиљана Марковић-Денић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Епидемиологија, члан Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу. Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу. 5 Утицај шећерне болести на појаву тромбозе стента код пацијената код којих су имплантирани стентови прве генерације обложени леком Кандидат: Маја Стојановић Изборно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина Предлог Комисије: 1. Проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 2. Проф. др Бранко Белеслин, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Интерна медицина, члан 3. Проф. др Марко Фолић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Клиничка фармација, члан Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу. Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

3 Б. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА И ИМЕНОВАЊЕ МЕНТОРА 1 Прогностички значај вредности хомоцистеина, фолне киселине и витамина В12 у крви оболелих од малихних тумора мозга Кандидат: Живанка Ђуровић Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Комисија: 1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Проф. др Драган Ђурић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Физиологија, члан 3. Доц. др Иван Срејовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан Увид јавности у извештај од: године до године-није било примедби. Предложени ментор: 1. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити за ментора проф. др Владимира Живковића, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија. Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити за ментора проф. др Владимира Живковића, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија. 2 Процена утицаја антипсихотика на коштани метаболизам и карактеристике телесног састава болесника са схизофренијом Кандидат: Александра Корићанац Изборно подручје: Неуронауке Комисија: 1. Доц др Мирјана Веселиновић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, председник 2. Доц др Милица Боровчанин, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Психијатрија, члан 3. Доц др Бојана Стаменковић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Интерна медицина, члан Увид јавности у извештај од: године до године. Предложени ментор: Проф др Александра Томић Лучић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина Предлог Веће ДАС-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити менторa проф др Александру Томић Лучић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина Предлог НИР-а: Усвојити Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације и одредити менторa проф др Александру Томић Лучић, ванредног професора Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина

4 В. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај субхроничног оптерећења хомоцистеином на коронарну хемодинамику и оксидациони стрес код пацова: ефекти сумпоровитих аминокиселина (метионина, N-ацетилцистеина и цистеина) и неорганског Na-хидрогенсулфида Кандидат: Тања Шобот Изборно подручје: Експериментална и пимењена физиологија са спортском медицином Предлог Комисије: 1. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, председник 2. Проф. др Владимир Живковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Физиологија, члан 3. Проф. др Ненад Понорац, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци за ужу научну област Физиологија, члан Предлог Веће ДАС-а: Формирати комисију у предложеном саставу. Предлог НИР-а: Формирати комисију у предложеном саставу.

5 Г. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШЕНИХ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Дијагностичке перформансе и економски аспекти тестова за детекцију Chlamydia-e trachomatis Кандидат: Јелена Тошић Пајић Изборно подручје: Хумана репродукција и развој Комисија: 1. Проф. др Марина Костић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, председник 2. Проф. др Бранислава Коцић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу, за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан 3. Проф. др Горан Бабић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство,члан Увид јавности у извештај од: до године-није било примедби Предлог НИР-а: Усвојити извештај. 2 Интеракције између лекова код болесника са акутним коронарним синдромом у зависности од фазе лечења Кандидат: Ана Пејчић Изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија Комисија: 1. Проф. др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за уже научне области Фармакологија и токсикологија и Клиничка фармација, председник 2. Проф. др Радмила Величковић Радовановић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Фармакокинетика 3. Доц. др Виолета Ирић Ћупић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан Увид јавности у извештај од: године до Условно усвојити извештај. Предлог НИР-а: Условно усвојити извештај до истека рока увида јавности. 3 Улога Галектина 3 у патогенези експерименталног аутоимунског миокардитиса Кандидат: Марина Милетић Ковачевић Изборно подручје: Неуронауке Комисија: 1. Проф. др Миодраг Лукић, редовни професор - емеритус Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Микробиологија и имунологија, председник 2. Доц. др Немања Јовичић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Хистологија и ембриологија, члан 3. Проф. др Владимир Трајковић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Микробиологија и имунологија, члан Увид јавности у извештај од: године до Условно усвојити извештај. Предлог НИР-а: Условно усвојити извештај до истека рока увида јавности.

6 Д. ПРЕДЛОГ НОВОГ (СПОЉЊЕГ) РЕЦЕНЗЕНТА КОМИСИЈЕ ЗА СНАГУ, ДИЗАЈН И ХИПОТЕЗУ СТУДИЈЕ Уместо досадашњег спољњег (екстерног) рецензента проф. др Татјане Кањевац предлаже се доц. др Милица Поповић, шеф катедре изборног подручја Истраживања у стоматологији. Предлог већа ДАС-а: Усвојити предлог. Предлог Комисије за НИР: Усвојити предлог Ђ. МОЛБЕ И ЗАХТЕВИ I МОЛБЕ 1. Молба за полагање усменог докторског испита по новом програму 1. Миладин Бошковић 151/2005 Молба за полагање усменог докторског испита по новом програму. Изборно подручје: Клиничка и експериментална хирургија Година уписа: 2005 Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити полагање усменог докторског испита по новом програму, уз услов претходног полагања модулских испита. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити полагање усменог докторског испита по новом програму, уз услов претходног полагања модулских испита 2. Молба за полагање усменог докторског испита 1. Оливера Стојадиновић 76/2015 Молба за полагање усменог докторског испита путем Скајп мреже (енгл. Skype) Година уписа: 2015 Изборно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити полагање усменог докторског испита путем Скајп мреже. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити полагање усменог докторског испита путем Скајп мреже 3. Промена ментора 1. Душанка Тадић 61/2008 Молба за промену ментора. Положен усмени докторски испит: Да Избнорно подручје: Превентивна медицина Одобрена тема: Да Претходни ментор: проф. др Славица Ђукић Дејановић (проф. др у пензији) Предложени ментор: проф. др Владимир Јањић Потписана сагласност о промени (преузимању) менторства: Да Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити промену ментора. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити промену ментора.

7 4. Прелаз на доктoрске академске студије Факултета медицинских наука 1. Давор Зоричић Молба за прелаз на докторске академске студије са заједничких докторских студија организованих од стране Europan Centar for Peace and Development (ECPD) и Универзитета у Крагујевцу Прилог: Фотокопија индекса ECPD-a број 005 Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити прелазак. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити прелазак 5. Признавање одслушане наставе на докторским академским студијама 1. Милош Глишић Молба за признавање одслушане наставе на докторским академским студијама Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу. Изборно подручје: Експериментална и примењена физиологија са спортском медицином Прилог молбе: План и програм студија, Потврда Предлог Катедре: Признати одслушану наставу, уз обавезу полагања усменог докторског испита. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и признати одслушану настава, уз обавезу полагања усменог докторског испита. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и признати одслушану настава, уз обавезу полагања усменог докторског испита 6. Наставак студија 1. Сања Костић 224/2009 Молба за наставак докторских студија. Положен усмени докторски испит: Да Избнорно подручје: Експериментална и клиничка интерна медицина Одобрена тема: Да Датум одобрења теме: г. Коментори: проф. др Сања Коцић и проф. др Ружица Козомара Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима студија. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања 2. Јелена Лукић Флора 119/2006 Молба за наставак докторских студија. Положен усмени докторски испит: Да Избнорно подручје: Онкологија Одобрена тема: Да Датум одобрења теме: г. Ментор: Проф. др Снежана Јанчић ( проф. др у пензији) Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све расположиве могућности

8 високошколске установе да студенима уписаним на студије у складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима студија. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања 3. Славица Коневић 64/2009 Молба за наставак докторских студија. Положен усмени докторски испит: Да Избнорно подручје: Превентивна медицина Одобрена тема: Да Датум одобрења теме: г. Ментор: Проф. др Нела Ђоновић Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима студија. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања 4. Жана Поповић 158/2009 Молба за наставак докторских студија. Положен усмени докторски испит: Да Избнорно подручје: Клиничка и експериментална хирургија Одобрена тема: Да Датум одобрења теме: г. Коментори: Доц. др Радмила Обрадовић Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима студија. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања 5. Александра Пантелић 175/2008 Молба за наставак докторских студија. Положен усмени докторски испит: Да Избнорно подручје: Онкологија Одобрена тема: Не Напомена: Статус мировања у школској 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима студија. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања, уз услов пријаве теме докторске дисертације до краја школске 2018/2019. године

9 Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања, уз услов пријаве теме докторске дисертације до краја школске 2018/2019. године 6. Кристина Костић 119/2011 Молба за наставак докторских студија. Положен усмени докторски испит: Избнорно подручје: Имунологија, инфекција и инфламација Одобрена тема: Не Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима студија. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања, уз услов пријаве теме докторске дисертације до краја школске 2018/2019. године Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања, уз услов пријаве теме докторске дисертације до краја школске 2018/2019. године 7. Драгана Николић 33/2011 Молба за наставак докторских студија. Положен усмени докторски испит: Избнорно подручје: Неуронауке Одобрена тема: Не Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Приликом утврђивања статуса уписа у школску 2018/19. годину потребно је да се размотре све расположиве могућности високошколске установе да студенима уписаним на студије у складу са Законом о високом образовању, на лични захтев буде одобрен продужетак рока за завршетак студија по започетом студијском програму, условима и правилима студија. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања, уз услов пријаве теме докторске дисертације до краја школске 2018/2019. године Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак студирања, уз услов пријаве теме докторске дисертације до краја школске 2018/2019. године 7. Продужење рока за израду докторске дисертације 1. Тања Шобот 59/2014 Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом Утицај субхроничног оптерећења хомоцистеином на коронарну хемодинамику и оксидациони стрес код пацова: ефекти сумпоровитих аминокиселина (метионина, N-ацетилцистеина и цистеина) и неорганског Na-хидрогенсулфида Ментор: Проф. др Драган Ђурић Дана године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације. Напомена: Тања Шобот поднела је благовремено молбу дана године, пре истека рока. Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме.

10 Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али највише још за две године. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока за израду докторске дисертације, у року од једне године. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока за израду докторске дисертације, у року од једне године 2. Дејан Алексић 120/2012 Молба за продужетак рока за израду и одбрану докторске дисертације под насловом Анализа фактора ризика за настанак непожељних интеракција лекова код пацијената у неуролошкој јединици интензивне неге Ментор: Доц. др Срђан Стефановић Дана године Веће за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало је сагласност на Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације. Напомена: Дејан Алексић поднео је благовремено молбу дана године, пре истека рока. Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, докторског уметничког пројекта прописано је да кандидат брани докторску дисертацију у року од три године од дана одобрења теме. Веће факултета може кандидату, на његов захтев, одобрити продужење рока за одбрану дисертације али највише још за две године. Предлог Веће ДАС-а: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока за израду докторске дисертације, у року од једне године. Предлог Комисије за НИР: Усвојити молбу и одобрити продужетак рока за израду докторске дисертације, у року од једне године

11 II Захтеви 1. Предлог Комисије за полагање усменог докторског испита изборно подручје ИП11 Истраживања у стоматологији 1. Доц. др Милица Поповић, председник 2. Проф. др Гвозден Росић, члан 3. Проф. др Јелена Тодић, члан 4. Доц. др Слободан Лончаревић, члан 5. Доц. др Мирослав Васовић, члан Резервни члан 1. Проф. др Татјана Кањевац, резервни члан Предлог Веће ДАС-а: Усвојити предложену Комисију. Предлог Комисије за НИР: Усвојити предложену Комисију.

12 ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И КОЛОКВИЈУМА 1. Предлог катедре за специјалистичке студије из гране медицине Физикална медицина и рехабилитација за комисију за полагање специјалистичког испита. Предлог комисије: 1. Проф. др Александра Јуришић Шкевин, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација - председник 2. Доц. др Катарина Парезановић Илић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација - члан 3. Доц. др Тања Луковић Зечевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација члан Резервни члан: 1. Проф. др Дејан Јеремић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Анатомија резервни члан Предлог већа специјалистичких студија: Усвојити предложенe комисијe Предлог Комисије за НИР: Усвојити предложенe комисијe 2. Предлог катедре за специјалистичке студије из гране медицине Максилофацијална хирургија за комисију за полагање специјалистичког испита. Комисија 1 1. доц. др Слободан, Лончаревић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Максилофацијална хирургија председник 2. проф. др Милован Димитријевић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду за ужу научну област Максилофацијална хирургија - члан 3. проф. др Александар Кираљ, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за ужу научну област Максилофацијална хирургија члан Резервни члан: 1. проф. др Зоран Пешић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Максилофацијална хирургија резервни члан

13 Комисија 2 1. доц. др Слободан, Лончаревић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Максилофацијална хирургија председник 2. проф. др Србољуб Стошић, редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду за ужу научну област Максилофацијална хирургија - члан 3. проф. др Александар Кираљ, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за ужу научну област Максилофацијална хирургија - члан Резервни члан: 1. проф. др Зоран Пешић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу за ужу научну област Максилофацијална хирургија резервни члан Предлог већа специјалистичких студија: Усвојити предложенe комисијe Предлог Комисије за НИР: Усвојити предложенe комисијe 3. Предлог катедре за уже специјалистичке студије из гране медицине Кардиологија (за педијатре) за испитиваче за полагање колоквијума. Колоквијум 1: 1. проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина председник 2. проф. др Јован Кошутић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Педијатрија члан 3. доц. др Александра Симовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Педијатрија члан Резервни чланови: 1. проф. др Виолета Ирић Ћупић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина резервни члан 2. проф. др Јасмина Кнежевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина резервни члан Колоквијум 2: 1. проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина председник 2. проф. др Виолета Ирић Ћупић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина члан 3. доц. др Александра Симовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Педијатрија члан Резервни чланови: 1. проф. др Јован Кошутић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Педијатрија резервни члан 2. проф. др Јасмина Кнежевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина резервни члан Колоквијум 3: 1. проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина председник 2. проф. др Виолета Ирић Ћупић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина члан

14 3. доц. др Александра Симовић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Педијатрија члан Резервни чланови: 1. проф. др Јован Кошутић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Педијатрија резервни члан 2. проф. др Јасмина Кнежевић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина резервни члан Предлог већа специјалистичких студија: Усвојити предложенe комисијe Предлог Комисије за НИР: Усвојити предложенe комисијe 4. Предлог катедре за уже специјалистичке студије из гране медицине Ендокринологија за комисију за одбрану рада уже специјализације специјализанта Иване Ђокић. Предлог теме: Карактеристике ухрањености, гликорегулације и липорегулације код особа оболелих од шећерне болести. Ментор: проф. др Александар Ђукић Предлог комисије: 1. доц. др Славица Марковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија председник, 2. проф. др Александар Ђукић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Патолошка физиологија члан, ментор 3. проф. др Драган Миловановић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Фармакологија и токсикологија члан Предлог већа специјалистичких студија: Усвојити предложенe комисијe Предлог Комисије за НИР: Усвојити предложенe комисијe 5. Предлог катедре за уже специјалистичке студије из гране медицине Кардиологија за комисију за одбрану рада уже специјализације специјализанта Његоша Петровића. Предлог теме: Утицај индивидуализованог приступа у решавању неадекватних шокова имплантибилних кардиовертер дефибрилатора Ментор: проф. др Горан Давидовић Предлог комисије: 1. проф. др Виолета Ирић Ћупић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина председник, 2. проф. др Горан Давидовић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина члан, ментор 3. проф. др Милоје Томашевић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина члан Предлог већа специјалистичких студија: Усвојити предложенe комисијe Предлог Комисије за НИР: Усвојити предложенe комисијe

15 II ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ОЦЕНИ РАДА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Светлана Ђукић БРОЈ ДОСИЈЕА 2014/2-XXXVIII ГРАНА МЕДИЦИНЕ Хематологија УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШНОГ РАДА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ НАСЛОВ Ретроспективна анализа поремећаја хемостазе код жена са анемијом КОМИСИЈА 1. Проф. др Мирјана Варјачић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Гинекологија и акушерство, председник 2. Проф. др Небоша Анђелковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, члан - ментор 3. Проф. др Зоран Игрутиновић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, члан. МЕНТОР 1. Проф. др Небоша Анђелковић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Интерна медицина, ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ЗАВРШНОГ -Није било примедби РАДА Предлог већа специјалистичких студија: Усвојити извештај Предлог Комисије за НИР: Усвојити извештај

16 III МОЛБЕ 1. Катарина Ашанин Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Ендокринологија. Шеф катедре: проф. др Александар Ђукић Напомена: Катарина Ашанин поднела је захтев за мировање специјалистичког стажа у периоду од због неговања болесног члана породице. Предлог већа специјалистичких студија: Одобрити мировање Предлог Комисије за НИР: Одобрити мировање 2. Љиљана Новковић Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Пулмологија. Шеф катедре: проф. др Зорица Лазић Напомена: Љиљана Новковић поднела је захтев за мировање специјалистичког стажа услед боловања почев од до закључења боловања. Предлог већа специјалистичких студија: Oдобрити мировање Предлог Комисије за НИР: Oдобрити мировање 3. Томислав Миљковић Молба за мировање специјалистичког стажа из гране медицине Психијатрија. Шеф катедре: проф. др Владимир Jaњић Напомена: Томислав Миљковић поднео је захтев за мировање специјалистичког стажа услед боловања почев од до закључења боловања. Предлог већа специјалистичких студија: Одобрити мировање Предлог Комисије за НИР: Одобрити мировање 4. Ана Дивјак Молба за наставак стажа из гране медицине Физикална медицина и рехабилитација Шеф катедре: проф. др Александра Јуришић Шкевин Напомена: Ана Дивјак је поднела захтев за наставак стажа почев од године након мировања отпочетог године. Предлог већа специјалистичких студија: Одобрити наставак Предлог Комисије за НИР: Одобрити наставак 5. Тијана Николић Молба за наставак стажа из гране медицине Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија Шеф катедре: проф. др Јасна Јевђић Напомена: Тијана Николић је поднела захтев за наставак стажа почев од године након прекида стажа отпочетог године. Предлог већа специјалистичких студија: Одобрити наставак Предлог Комисије за НИР: Одобрити наставак

17 6. Сара Петровић Молба за наставак стажа из гране медицине Инфектологија Шеф катедре: проф. др Предраг Чановић Напомена: Сара Петровић је поднела захтев за наставак стажа почев од године након прекида стажа отпочетог године. Предлог већа специјалистичких студија: Одобрити наставак Предлог Комисије за НИР: Одобрити наставак

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА Са 83. седнице Наставно-научног већа (у даљем тексту ННВ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу одржане дана 26. 06. 2019. године у 13,30 часова у Амфитеатру Факултета. Седници је

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА I ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај aнтиаритмика на функционалне, морфолошке и параметре оксидационог

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1. Процена развоја и утицаја церебралног вазоспазма на исход лечења болесника

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Анализа ефикасности лечења спонтаног пнеумоторакса ватс методом у односу

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИТИМА 1. Одлука

Више

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1)

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1) ТЕРМИНИ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ПРЕДМЕТ 1. Методологија правних наука 2. Одбрана семинарског кандидат: Момо Копривица 3. Приступни испит: Стварно

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Веће за мастер aкадемске студије 9. јул 2018. године Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ Студијска група: Финансијски менаџмент 001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Катић

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б.

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Назив организационе јединице Радно место Име, средње

Више

PLAN ROKA.xlsm

PLAN ROKA.xlsm Р.бр Број индекса Име и презиме. Спорна пријава Код наставника У термину Разлог спорности 1 О 445/2016 ТАМАРА СТАЈИЋ Увод у право Европске уније Тубић Бојан 03.09.2018 За пријаву овог испита неопходно

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 207/2080 С Томић Дариа Предмет:

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Ред

Ред Ред. бр. Бр. индекса Презиме ПОЕНИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОД ПРОФЕСОРА ДАНИЛА ПОПОВИЋА ШКОЛСКA ГОДИНА 2016-2017. Име Сем. Настава Колоквијуми Поени

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ,

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ, МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: 2012 2017. МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК 2012 1. АЛЕКСИЋ, Марко СИНТЕЗА ПРОСТОРНИХ ОБЈЕКАТА И ТИПОГРАФСКО ПИСМО:

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Докторске дисертације

Докторске дисертације Ad. Докторске дисертације а) Пријава докторске дисертације 1. Кандидат мр Саша Марковић пријавио је докторску дисертацију, под насловом: Улога полиције у откривању и доказивању насиља у породици. б) Извештај

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане 11.07.2018. године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког института. Седница Већа сазвана је на основу члана 94.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

а) Одобравање теме докторске дисертације и одређивање ментора

а) Одобравање теме докторске дисертације и одређивање ментора Ad. 9 Докторске дисертације a) Одобрење теме докторске дисертације и одређивање ментора 1. Веће научних области правно-економских наука Универзитета у докторске дисертације кандидаткиње мр Монике Мачаји

Више

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број индекса Први колоквијум задаци теорија Други колоквијум

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, године Предмет Разред В

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, године Предмет Разред В РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПИСМЕНИХ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Понедељак, 08.04.2019.године Предмет Разред Време Дежурни наставник Учион. Српски језик и књижевност

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у трећу годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске сту

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у трећу годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске сту Ранг Број индекса Презиме и име студента Број ЕСПБ Просечна оцена X 3 1. 2014/0128 Петровић Јелена 60,00 30,00 90,00 2. 2014/0140 Берић Јован 60,00 28,32 88,32 3. 2014/0138 Стевановић Славица 60,00 27,99

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђиканови

Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђиканови Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђикановић 20 20 20 20 20 100 2 Димитрије Симић ОШ Душан Јерковић

Више

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 2017/2018. години Факултет медицинских наука као део У

СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 2017/2018. години Факултет медицинских наука као део У СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 207208. години Факултет медицинских наука као део Универзитета у Крагујевцу је државна, образовна и научна

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На основу Закона о научноистраживaчкој делатности ( Службени гласник ПС, бр. 110/05 и 50/06-исправка) и Правилника о начину вредновања

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машин

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машин МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машинско инжењерство Р.бр. Кандидат с. школа пријемни Укупно

Више

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ УПИСАНУ ОЦЕНУ ПРЕ ИЗЛАСКА НА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА. НАКНАДНИ

Више

Универзитет у Београду :03 Фармацеутски факултет Испитни рок: април - апсолвентски 2018/19 Фармакологија, 96МБФЛОГ РБ Индекс Презиме и и

Универзитет у Београду :03 Фармацеутски факултет Испитни рок: април - апсолвентски 2018/19 Фармакологија, 96МБФЛОГ РБ Индекс Презиме и и Фармакологија, 96МБФЛОГ 1. MB967961 Поповић Никола Радица Степановић Петровић 2. MB967968 Јањић Сања Маја Томић 3. MB010238 Павловић Јелена Ана Мицов 4. MB030305 Буквић Снежана Ана Мицов 5. MB040220 Матић

Више

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил Списак студената Предмет: МАСА-А12011-1801 - Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Милошевић Сала: 220 1 2018/21005 Штуловић Симона 1 2 2018/21003 Петровић Олга 1

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ индекса 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4

Више

Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду Страна 1 од 3 Конкурсни број Име и презиме кандидата РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Успех у

Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду Страна 1 од 3 Конкурсни број Име и презиме кандидата РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Успех у Страна 1 од 3 2001 ЈОВАНА КРУНИЋ 4.40 4.53 5.00 4.85 37.56 04.09.2015 09:00 Правни факултет - Амфитеатар 2002 МИЛАН НЕСТОРОВИЋ 3.67 3.06 2.64 2.57 23.88 04.09.2015 09:00 Правни факултет - Амфитеатар 2003

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више