Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go"

Транскрипт

1 Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E Premijer futsal lige BIH za takmičarsku 2016/2017. godinu OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Propozicijama utvrďuje se: način rukovoďenja i organizovanja Premijer futsal lige Bosne i Hercegovine za takmičarsku 2016/2017. godinu. UČESNICI TAKMIČENJA Učesnici u takmičenju Premijer futsal lige BiH su: MNK Brotnjo, MNK Centar, KMF Čelinac, MNK Kaskada, KMF Leotar, MNK Mostar SG, MNK Seljak, KMF Tango, MNK Zrinjski, MNK Sofić, KMF Nevesinje i MNK Joker. Na kraju takmičarske 2016/17. godine iz lige ispadaju 2 (dva) najslabije plasirana kluba. Popuna lige vrši se sa po jednim najbolje plasiranim klubom u takmičenju futsal lige NS/FS Federacije BiH i FS Republike Srpske, odnosno sa klubovima koji budu ispunjavali potrebne uslove za takmičenje u Premijer futsal ligi BiH. Član 2. Takmičenjem Premijer futsal lige BiH rukovodi Komitet za takmičenje NS/FS BiH, u saradnji sa Sektorom za takmičenje i upravljanje dogaďajima NS/FS BiH. Član 3. Pored utvrďenih opštih uslova za učešće u takmičenju Premijer futsal lige BiH klubovi moraju posjedovati odgovarajuće posebne uslove koji se ogledaju u sljedećem: - da posjeduje riješenje i licencu da dvorana u cijelosti ispunjava uslove koju izdaje ad hoc Stručna komisija koju sačinjavaju i predstavnici Sekretarijata za stadione i bezbjednost NS/FS, Komiteta za takmičenje i Komiteta za sudije i sudijska pitanja NS/FS BiH; - da su izvršili registraciju svojih igrača i stručnih radnika u nadležnom registracionom ili kantonalnom/županijskom/područnom savezu NS/FS BiH. - da posjeduju odreďena materijalno-finansijska sredstva i da imaju konstituisane svoje organe unutar kluba. - da ima potpisan ugovor o korištenju sale u terminima u kojima igra utakmice kao domaćin, po kalendaru takmičenja. ORGANIZACIJA TAKMIČENJA Član 4. Sve utakmice takmičenja za prvenstvo Premijer futsal lige BiH igraju se prema Pravilima futsal igre koje je utvrdio meďunarodni BOARD. 1

2 Takmičenje se odvija u dva dijela, i to: U prvom dijelu igra se: jednokružno (11 kola), a u drugom dijelu se razigrava na slijedeći način: LIGA ZA PRVAKA: 1 6. plasirani klub iz prvog djela takmičenja, dvokružno (5+5=10 kola) LIGA ZA OPSTANAK: plasirani klub iz prvog dijela takmičenja, dvokružno (5+5=10 kola). U drugi dio takmičenja klubovi prenose sve osvojene bodove i pogodak razliku ostvarenu temeljem rezultata utakmica prvog dijela takmičenja. Raspored utakmica za prvi dio odreďuje se žrijebom takmičarskih brojeva klubova uz primjenu Bergerove tablice, abecednim redom naziva klubova. Raspored utakmica za drugi dio takmičenja odreďuje se uz primjenu "Bergerove tablice" time da klubovi dobivaju takmičarske brojeve identične ostvarenom plasmanu u pojedinu ligu (od 1. do 6.). U slučaju da dva ili više klubova ostvare identičan plasman u drugi dio takmičenja, takmičarski brojevi tih klubova odreďuju se ždrijebom. Član 5. Takmičenje Premijer futsal lige BiH izvodi se prema Kalendaru takmičenja za prvenstvo Premijer futsal lige BiH za takmičarsku 2016/2017. godinu, kojeg usvaja Izvršni odbor NS/FS BiH. Raspored odigravanja prvenstvenih utakmica vrši se žrijebom kojim rukovodi Komitet za takmičenje NS/FS BiH, najkasnije trideset dana prije odreďenog datuma za početak takmičenja. Žrijebanje vrši Komitet za takmičenje NS/FS BiH po Bergerovim tablicama abecednim redom imena klubova. Član 6. UtvrĎeni raspored takmičenja, odnosno promjena termina ili mjesta odigravanja utakmice, može se vršiti na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva zainteresovanog kluba Komitetu za takmičenje NS/FS BiH, koji treba da sadrži razlog zbog kojeg se traži promjena termina uz priloženu pismenu dokumentaciju iz koje se može utvrditi njegova opravdanost, kao i eventualni prijedlog za novi termin. Pismeni zahtjev za promjenu termina odigravanja utakmice klub je dužan podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana utvrďenog termina odigravanja po rasporedu utakmica putem Sektora za takmičenje i upravljanje dogaďajima. U slučaju kada zahtjev za promjenu termina odigravanja utakmice nije podnesen u predviďenom roku iz stava 2. ovog člana, klub je dužan dostaviti i pismenu saglasnost drugog kluba (protivnika) za promjenu termina odigravanja utakmice, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana utvrďenog termina utakmice. Odluku o zahtjevu kluba za promjenu termina utakmice iz stavka 1. i 2. ovog člana donosi Komitet za takmičenje NS/FS BiH, s tim da se kod donošenja odluke moraju imati u vidu odredbe člana 19. i 20. Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima BiH. Odluka Komiteta za takmičenje NS/FS BiH je konačna i ona se dostavlja zainteresiranim klubovima i ostalim sudionicima takmičenja. Klubovi u takmičenju Premijer futsal lige BiH imaju pravo na izmjenu rasporeda odigravanja odredenih prvenstvenih utakmica ukoliko daju više od dva igrača u "A" ili "U-21" Futsal reprezentaciju BiH. 2

3 ORGANIZACIJA UTAKMICE Član 7. Gostujući klub je obavezan pravovremeno obavijestiti domaći klub o vremenu dolaska u mjesto, odnosno ispred dvorane u kojoj se igra utakmica. Klub domaćin je obavezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudija, delegata i gostujuće ekipe, po dolasku, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja dvorane i mjesta odgovarajućim prevoznim sredstvom. Prisustvo policije je obavezno 60 minuta prije početka utakmice, pa sve do napuštanja svih aktera sa mjesta takmičenja. Klub domaćin je obavezan na svim prvenstvenim i kup utakmicama osigurati prisustvo policije, ljekara, vozilo za hitnu pomoć ili adekvatno zamjensko vozilo. Ukoliko delegat utvrdi da je klub domaćin preduzeo sve potrebne radnje kako bi se izvršila obaveza iz stava 3. ovog člana, prisustvo policije, ljekar i vozilo hitne pomoći ili adekvatno zamjensko vozilo ne budu na raspolaganju do početka utakmice, ista neće započeti sve dok se ne osiguraju zadani uslovi, a najkasnije 15 minuta od zakazanog početka utakmice. U slučaju da se u tom roku ne ispune uvjeti iz stavka 3. ovog člana, utakmica se neće igrati. igru. Klub domaćin obavezan je obezbjediti nosila i osobe za iznošenje povrijeďenih igrača izvan terena za Klub domačin je obavezan obezbjediti licenciranog mjerioca vremena i najmanje jednu osobu za čišćenje terena, koji se moraju javiti delegatu i sudijama utakmice najmanje 30 minuta prije utakmice. Član 8. Sve utakmice Premijer futsal lige BiH igraju se obavezno u dvorani koja je licencirana/primljena od strane nadležne komisije NS/FS BIH. Klubovi su dužni 15 (petnaest) dana prije početka takmičenja prijaviti Sektoru za takmičenje i upravljanje dogaďajima: dvoranu i alternativnu dvoranu, termin odigravanja utakmica, boje i rezervne boje opreme u kojoj će nastpati, kao i rješenje o registraciji kluba. Član 9. Za odigravanja utakmica Premijer futsal lige BiH klub domaćin obavezan je obezbjediti tri (3) ispravne lopte Karakteristike lopte moraju biti prema Pravilu 2. Pravila futsal igre. Član 10. Dva poslednja prvenstvena kola prvog dijela i dva poslednja kola Lige za Prvaka i Lige za Opstanak igraju se istog dana i u isto vrijeme. Član 11. Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica u tehničkom prostoru ekipe na klupi se mogu nalaziti slijedeće službene osobe: - ljekar sa akreditacijom NS/FS BIH (obavezan isključivo na klupi domaćina) - predstavnik kluba sa akreditacijom NS/FS BIH (obavezan, obučen u odijelo s košuljom ili službenu trenerku kluba) - trener sa akreditacijom NS/FS BIH (obučen u odijelo s košuljom ili službenu trenerku kluba) - pomoćni trener sa akreditacijom NS/FS BIH (obučen u odijelo s košuljom ili službenu trenerku kluba) 3

4 - fizioterapeut sa akreditacijom NS/FS BIH u sportskoj opremi - zamjenski igrači (najmanje 3, najviše 9) (obučeni u sportsku opremu sa markerima koje daju igraču kojeg mijenjaju u igri). Uz ogradu izmeďu klupa za zamjenske igrače, a izvan terena za igru mogu se još nalaziti samo: - zapisnički sto sa akreditovanim mjeriocem vremena - ljekar i 2-4 osobe za nosila (sa markerima) - ljekar i vozač kola za hitnu pomoć, fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama, potreban broj redara i zaštitara vidljivo obilježenih - osoba za čišćenje terena za igru - ukoliko je potrebno dodavači lopte obučeni u opremi različite boje od svih učesnika. Svaki klub mora odrediti službenu osobu koja će ga predstavljati na utakmici. Predstavnik kluba mora imati akreditaciju NS/FS BIH koju stavlja na uvid delegatu prije utakmice. Službeni predstavnik kluba delegatu utakmice predaje sastav ekipe ovjeren pečatom kluba i sportske legitimacije igrača, kao i akreditacije trenera, ljekara i fizioterapeuta. Samo jedna osoba može stajati u tehničkom prostoru i davati upute igračima za vrijeme igre. Kretanje trenera ili jedne od službenih osoba dozvoljeno je samo unutar označenog tehničkog prostora označenog linijama, shodno Pravilu 1. Pravila futsal igre. Igrači se mogu zagrijavati u prostoru za zagrijavanje koji odreduje sudija utakmice, a prema Pravilu 3. Pravila futsal igre. Prilikom jednominutnog odmora dopušteno je igračima koji su u tom trenutku igrali sjesti na klupu za zamjenske igrače uz službene osobe dok svi zamjenski igrači moraju ostati unutar tehničkog prostora. U slučaju da sa klupe za zamjenske igrače bude isključena/odstranjena bilo koja službena osoba ili zamjenski igrač isti podliježe proceduri prema Pravilu 12. Pravila futsal igre. Član 12. Klub domaćin dužan je obezbjediti odvojeno područje na tribinama u dvorani (najmanje 5 % ukupnog kapaciteta dvorane) za gostujuće navijače, te u slučaju očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba izdvojiti posebnu blagajnu za taj sektor gledališta. Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti klub domaćin o načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača. Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu dvorane koji je rezervisan za gostujuće navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama. Član 13. Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. Član 14. Klub domaćin je obavezan na svim utakmicama postaviti na jarbole: državnu zastavu Bosne i Hercegovine, zastavu NS/FS BiH, a mogu se postaviti klupske, entitetske zastave, zastave županija/kantona, zastava fair playa. Istaknute zastave moraju biti istih dimenzija. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno, a u slučaju njihovog postavljanja, klub će snositi disciplinske sankcije po članu 52. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH. 4

5 Promocija ili objava, na bilo koji način političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini dvorane strogo je zabranjena uoči, tokom ili nakon završetka utakmice. Klub domaćin obavezan je postupiti u skladu s odredbama ovog člana, jer se u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja utakmice. Član 15. Klub domaćin obavezan je neovisnoj snimateljskoj kompaniji, koju ovlasti NS/FS BiH, omogućiti adekvatne uvjete za snimanje utakmice. TakoĎer, TV kompaniji koja vrši direktni prijenos utakmice, klub domaćin je dužan osigurati punu sigurnost za opremu i zaposlene, za vrijeme i nakon završetka utakmice, u objektu stadiona. Član 16. Svaka dvorana mora imati moderan semafor da pruži gledaocima, igračima i službenim osobama tačne informacije koje se odnose na: - imena obje ekipe, - preostalog vremena u bilo kojem period igre, odbrojavanje u minutama, sekundama i desetinkama sekunde od do , - preostalo vrijeme kazne koje se izdržava, zbog isključenja igrača ili dva igrača iz obje ekipe, odbrojava , - rezultat, - time-outa, odbrojava , - akumulirane prekršaje. U slučaju ne ispravnosti semafora u dvorani klub domaćin je dužan obezbjediti stolni elektronski pokretni semafor ili stolni ručni semafor (npr odbojka, stolni tenis...itd), i ručnu štopericu. Klub domaćin je obavezan u dvorani obezbijediti oficijelni razglas za najavu sastava ekipa, igrača koji su postigli pogotke, saopštenja u vezi sa organizacijom utakmica i sl. Nije dozvoljeno u dvorani koristiti dupli razglas i puštanje neprimjerene muzike. TEREN ZA IGRU Član 17. Prvenstvene utakmice Premijer futsal lige BIH mogu se igrati samo u dvorani koja zadovoljava propisane uslove iz Pravila 1. Pravila futsal igre. Da li su dvorana i podloga za igranje nepodobni za igru zbog nepripremljenosti podloge ili zbog nečeg drugog, što spada u višu silu odlučuju sudija koji je odreďen za suďenje utakmice. Izvještaj o nepodobnosti dvorane terena za igru preko delegata dostavlja Sektoru Odjelu za takmičenje i upravljanje dogaďajima NS/FS BiH. Član 18. Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik reklamiranja ukoliko prethodno nije prijavljen i odobren. 5

6 ORGANIZACIONI SASTANAK Član 19. Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za radni sastanak brifing, službenih osoba i predstavnika klubova, koji će se održati devedeset (90) minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata na utakmici a kojem obvezno prisustvuju: - delegat - sudije utakmice i mjerilac vremena - službeni predstavnici klubova - rukovoditelj osiguranja kluba domaćina - Predstavnik MUP-a U slučajevima kada to ocijeni potrebnim delegat može zatražiti da sastanku prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i organa uključenih u organizaciju utakmice. Komitet za takmičenje NS/FS BiH u slučaju potrebe, a posebno kod utakmica visokog rizika, može odrediti da se sastanak službenih osoba i predstavnika klubova održi prije utvrďenog vremena iz stava 1. ovog člana. Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje utakmice koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima, Propozicija futsal takmičenja, Odluke o bezbjednosti na futsal utakmicama, Zakona o javnom okupljanju, te ostalih Odluka I0 NS/FS BIH. Član 20. Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za eventualnu konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obavezno prisustvuju licencirani treneri obje ekipe, te po jedan igrač iz svake ekipe koji je nastupio na utakmici. PRAVO NASTUPA IGRAČA Član 21. Pravo nastupa na utakmicama Premijer futsal lige BIH imaju svi pravilno registrovani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama prema odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BIH. Iznimno na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, a koji imaju specijalistički liječnički pregled kojim im se odobrava nastup za seniorsku ekipu. Na utakmicama Premijer futsal lige BIH mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobnim što mora biti upisano u sportsku legitimaciju, ili uz spisak o izvršenom ljekarskom pregledu, ovjerenim od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, koji važi samo jednu utakmicu. Rok trajanja ljekarskog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u sportsku legitimaciju. Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene. Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri opomene igrač izdržava na prvoj slijedećoj prvenstvenoj utakmici. Po završetku prvenstva brišu se opomene igrača (žuti kartoni), te se ne prenose u narednu sezonu. Obaveza klubova je da su dužni voditi evidenciju javnih opomena, shodno članu 17. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH. 6

7 Klub Premijer futsal lige BIH treba za utakmicu prijaviti minimalno 7 (sedam) prisutnih, registrovanih igrača za nastup u sportskoj opremi, koji se upisuju u zapisnik sa utakmice. Ekipa koja nema minimalno 7 (sedam) igrača u zapisniku snosiće disciplinske sankcije. Utakmica ne može započeti sa manje od pet (5) igrača. Minimalan broj igrača jedne od ekipa na terenu za igru su 3 (tri) igrača da bi se utakmica završila. Igrači koji nemaju pravo nastupa na toj utakmice ne računaju se u navedenih potreban broj igrača. Na utakmicama Premijer futsal lige BIH klubovi su obavezni u zapisnik sa utakmice prijaviti najmanje tri igrača mlaďa od 21 godinu (roďeni god. i mlaďi), sa obaveznim sjedenjem u opremi na klupi u tehničkom prostoru. Svaki klub u takmičenju Premijer futsal lige BIH obavezan je utakmicu igrati sa svojom najboljom ekipom. Član 22. U takmičenju Premijer futsal lige BIH dopušten je nastup tri (3) igrača strana državljana na utakmici. Igračima iz prethodnog stava ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno Bosne i Hercegovine. Igrač koji je upisan u zapisnik sa utakmice, a nije ušao u igru smatra se da nije nastupio na utakmici. Igrač kome je istekla radna dozvola nama pravo nastupa, a ako nastupi klub snosi takmičarske i disciplinske sankcije. Igrač koji nije upisan u COMET sistem ne može nastupiti na utakmici. Član 23. Na svim prvenstvenim utakmicama može biti prijavljeno do devet (9) zamjenskih igrača prema Pravilima futsal igre, shodno Pravilu 3. (broj zamjena igrača u igri nije ograničen). Igrač registrovan za veliki nogomet/fudbal u jednom danu može nastupiti na dvije utakmice, i to isključivo na dvije utakmice futsala ili na jednoj utakmici futsala i jednoj utakmici velikog nogometa/fudbala. OPREMA EKIPA Član 24. Klubovi Premijer futsal lige BIH dužni su Sektoru za takmičenje i upravljanje dogaďajima NS/FS BiH najmanje 15 dana prije početka prvenstva, u pismenoj formi prijaviti osnovnu i rezervnu boju dresova u kojima će nastupati. Klubovi nastupaju u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici. Ako je sportska oprema identične boje, domaćin prvoimenovani klub će promjeniti dresove u različitu boju od protivnika. Dresovi ili majice jedne ekipe moraju biti istih boja i na poledini označeni jasno čitljivim brojevima od 1-20 smještenim u sredini, visine od 25 do 35 centimetara. (Radi indetifikacije i pokazivanja zapisničkom stolu od strane sudija brojevi ekipa mogu biti samo do 20). Vratar mora nositi dres ili majicu koji se vidno bojom razlikuje od dresova njegovih suigrača, igrača protivničke ekipe i sudija. 7

8 Igrač leteći vratar je obavezan imati isti dres kao vratar utakmice, ali sa svojim brojem upisanim u zapisniku sa utakmice. Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u Zapisniku sa utakmice, prema Pravilu 3. Pravila futsal igre. Klubovi su obavezni osigurati markere različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače, koje uručuju igraču koji izlazi iz igre prilikom zamjene. Ako gostujući klub nema markere, domaćin će mu posuditi. Klub domaćin obavezan je za foto - reportere obezbjediti vidljive oznake koje su oni obavezni nositi za vrijeme utakmice, ali različite boje u odnosu na markere ekipa. DELEGAT NA UTAKMICI Član 25. Delegata na utakmici odreďuje Komitet za takmičenje NS/FS BiH sa liste delegata koja je utvrďena za Premijer futsal ligu BiH za takmičarsku 2016/17. godinu. Delegat mora doći 90 minuta prije početka utakmice. Delegat na utakmici zastupa rukovodstvo takmičenja, kontroliše ispravnost nastupa igrača, organizuje utakmicu u svim njenim segmentima, dostavlja izvještaj o utakmici i ima vrhovni nadzor nad utakmicom. Delegat na utakmici svoju dužnost dužan je obavljati u skladu sa Uputstvom o vršenju dužnosti delegata na utakmicama Premijer futsal lige BiH. Delegat utakmice je obavezan zapisnik voditi putem Comet-a, isti sravniti sa sudijom, koji će izvještaj u Comet-u zaključiti sa svojom šifrom. Delegat je svoj izvještaj putem Comet-a dužan sačiniti i zaključiti 24 sata poslije utakmice, a spisak igrača poslati om ili poštom u Odjel za takmičenje NS/FS BIH. Član 26. Delegat na utakmici u saradnji sa ostalim službenim licima (sudijama utakmice), dužan je voditi računa o pravilnom i tačnom unošenju podataka u zapisniku sa utakmice. U slučaju da na utakmicu ne doďe odreďeni delegat, dužnost delegata će obaviti treći sudija. Član 27. Za svaku prvenstvenu utakmicu obavezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici putem Comet sistema, a klub domaćin obavezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje printer i računar sa internet konekcijom. Ukoliko nema mogućnosti da se zapisnik sačini putem Comet-a, isti je potrebno uraditi ručno, a potpisuju ga delegat, sudija i službeni predstavnici ekipa. Delegat je dužan na sve delegirane utakmice doći u odijelu sa košuljom i kravatom. 8

9 KOORDINATOR ZA BEZBJEDNOST Član 28. Na utakmicama na kojima je potrebno prisustvo koordinatora za bezbjednost NS/FS BiH, istog odreďuje Komitet za stadione i bezbjednost NS/FS BiH, a nakon obavljenih konsultacija sa Komitetom za takmičenje NS/FS BiH i direktorom Sektora za takmičenja i upravljanje dogaďajima NS/FS BiH. Uloga i obaveze koordinatora za bezbjednost definisane su Uputstvom koje donosi Komitet za stadione i bezbjednost NS/FS BiH. SUDIJE / SUCI Član 29. Komitet za sudije i suďenje NS/FS BIH odreďuje sudije za utakmice sa liste sudija za futsal. Utakmicu sude 3-ca sudija. Na dvije bočne strane terena po (1) jedan, dok se treći sudija nalazi pored zapisničkog stola. Sudije su dužni doći u dvoranu 90 minuta prije vremena predvidenog za početak utakmice, pregledati teren za igru prema članu 1 i 2. Pravila futsal igre. Ako sudije ustanove da je teren nepodoban za igru i da se utakmica ne može igrati, dužni su svoju odluku saopštiti delegatu na utakmici koji će o tome sačiniti izvještaj i obavijestiti Komitet za takmičenje NS/FS BiH. Sudije su dužne na sve delegirane utakmice doći u odijelu sa košuljom i kravatom. Član 30. Sudija utakmice obavezan je sa delegatom pregledati i usaglasiti zapisnik sa utakmice i zaključiti ga svojom šifrom u sistemu Comet. Sudije utakmice dužne su za sve učinjene prekršaje od strane igrača, službenih lica i drugih sportskih radnika ili pojedinca koji svojim djelovanjem čine disciplinski prestup prije, u toku i po završetku utakmice, podnijeti prijavu protiv učinioca prekršaja Disciplinskoj komisiji NS/FS BiH. ANTIDOPING KONTROLA Član 31. Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za provoďenje antidoping kontrole. Prostorija sačinjavaju: prostorija za čekanje, koja mora biti opremljena hladnjakom sa dozvoljenim pićima i čašama za piće. prostorija s radnom površinom za popunjavanje obrazaca i rad sa uzorkom. Pristup prostorijama i lokacija prostora za provoďenje doping kontrole trebaju biti jasno označene natpisom DOPING KONTROLA. ZABRANA NASTUPA Član 32. Suspendovana ekipa ne može nastupiti na prvenstvenoj ili kup utakmici sve dok traje suspenzija. ŽALBA Član 33. Žalbe na utakmicu podnose se Komitetu za takmičenje NS/FS BiH koji ih rješava u prvom stepenu. Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti om, telegramom ili faksom najaviti u roku od 24 sata od dana odigravanja utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka, putem a ili pošte ili telefaksa sa dokazom o uplaćenoj taksi u roku od 48 sati od dana odigravanja utakmice. 9

10 Za utakmice posljednja dva kola prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice. Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik on se produžava na prvi slijedeći radni dan. Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno pet (5) dana ukoliko se radi o žalbi na utakmicu odigranu u posljednja dva kola prvenstva. TAKSA NA ŽALBU Član 34. Visinu takse na žalbu po svim osnovama utvrduje Izvršni odbor NS/FS BIH. Taksa se vraća podnosiocu samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji. Član 35. Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrovana postignutim rezultatom. Pri ocjeni pravovremenosti žalbe uzima se u obzir datum a, poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na faksu potvrdi o žalbi odaslanoj telefaksom ili datum na novčanoj uplatnici. Član 36. Žalbe na odluke Komiteta za takmičenje podnose se Apelacionoj komisiji NS/FS BIH u roku od osam (8) dana od prijema pismene odluke. Za utakmice dva posljednja kola rok za podnošenje žalbe je tri (3) dana. Žalba se podnosi putem Komiteta za takmičenje čija se odluka žalbom pobija. Odluke o podnijetim žalbama na odluke Komiteta za takmičenje donose se najkasnije u roku od osam (8) dana, a o žalbama podnijetim na utakmice posljednja dva kola u roku od tri (3) dana od dana prijema žalbe. Žalbe na odluke Disciplinskog komisije podnose se Apelacionoj komisiji u roku od osam (8) dana od prijema pismene odluke. Protiv odluke Apelacione komisije ne može se uložiti žalba. REGISTRACIJA UTAKMICE Član 37. Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica će se registrovati postignutim rezultatom. Odigrane utakmice registruje Komitet za takmičenje NS/FS BiH na svojoj narednoj sjednici. faksa. Izuzetno, komitet za takmičenje registraciju odigranih utakmica može izvršiti putem a, telefona ili Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena od strane Komiteta za takmičenje, ako je odluka postala pravosnažna ili je u drugom stepenu donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviďenom Pravilnikom o nogometnim/fudbalskim takmičenjima. 10

11 UTVRĐIVANJE PLASMANA Član 38. Plasman klubova na tabeli utvrďuje se prema odredbama člana Pravilnika o nogometnim/fudbalskih takmičenjima NS/FS BiH. Član 39. Ako se iz bilo kojih razloga u toku takmičenja u takmičarskoj godini 2016/17. pojavi prazno jedno ili više mjesta Premijer futsal liga BIH se ne popunjava. DISCIPLINSKA NADLEŽNOST Član 40. O disciplinskim prekršajima klubova, igrača, članova stručnog i tehničkog rukovodstva i funkcionera klubova i službenih lica na utakmici koji učestvuju u takmičenju, odlučuje se na osnovu Disciplinskog pravilnika NS/FS BIH. Drugostepene odluke po disciplinskim prekršajima su konačne. U interesu regularnosti takmičenja nadležni organ može utvrditi i skraćeni žalbeni postupak. FINANSIJSKE ODREDBE Član 41. Prihodi sa prvenstvenih utakmica od prodaje ulaznica i marketinških aktivnosti pripadaju klubu domaćinu. Član 42. Službenim licima na utakmici pripadaju odgovarajuće naknade (dnevnice, putni troškovi i takse), u skladu sa odlukom Izvršnog odbora NS/FS BiH. Isplata se vrši putem Sektora za finasije NS/FS BiH. TV PRENOS Član 43. Prvenstvene utakmice Premijer futsal lige BIH mogu se direktno prenositi putem televizije, a televizijski prenos utakmice može se realizovati samo na osnovu sporazuma Televizije i NS/FS BIH. Prvenstvene utakmice klubova Premijer futsal lige BIH mogu se prikazivati kao reportaže ili snimke na televiziji. Član 44. Klubovi učesnici takmičenja obavezuju se poštovati odredbe Propozicija takmičenja za Premijer futsal ligu BiH, Odluke IO NS/FS BiH i odluke organa takmičenja kao i načela Fair Play-a. NAGRADE Član 45. Prvoplasirani klub prvenstva Premijer futsal lige BIH osvaja prelazni pehar NS/FS BIH na kome se upisuje njegovo ime i godina osvajanja prvenstva. Pored prelaznog pehara NS/FS BIH prvoplasiranom klubu se dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo i 20 zlatnih medalja. Pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem klubu u Fair play-u na osnovu tabele koju vodi Odjel za takmičenje NS/FS BiH. 11

12 Član 46. Za sve što nije predviďeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila futsal igre, Odluke MeĎunarodnog BORD-a. Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BIH, te ostalih propisa i odluka NS/FS BIH. ZAVRŠNE ODREDBE Izvršni odbor NS/FS BiH ovlašten je da daje uputstva za primjenu ovih Propozicija. Član 47. Za sve što nije predviďeno ovim Propozicijama, važe odredbe Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BIH, Pravila futsal igre i drugih propisa NS/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e. Član 48. Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za takmičarsku godinu 2016/17. P R E D S J E D N I K Elvedin Begić, s.r. 12

13 Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog Saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni Odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, na sjednici održanoj godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E ZAVRŠNOG DIJELA KUP-a BOSNE I HERCEGOVINE U FUTSALU ZA TAKMIČARSKU 2016/17. GODINU OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Propozicijama utvrďuje se način rukovoďenja i organizovanja završnog dijela KUP-a Bosne i Hercegovine u FUTSALU. UČESNICI TAKMIČENJA Član 2. U KUP-u Bosne i Hercegovine u futsalu učestvuje 16 (šesnaest) klubova i to: - 12 klubova iz Premijer futsal lige BIH. - Nogometni savez Federacija BiH daje 2 kluba i FS Republike Srpske daje 2 kluba. Utakmice se igraju po jednostrukom Kup sistemu, izuzev finala kada se igraju dvije utakmice. Žrijebom se odreďuje i mjesto odigravanja prve utakmice finala, a u slučaju da su finalisti iz istog mjesta, žrijebom se odreďuje dvorana u kojoj će biti odigrana prva utakmica finala. RUKOVOĐENJE TAKMIČENJEM Član 3. Takmičenjem rukovodi Komitet za takmičenje, u saradnji sa Sektorom za takmičenja NS/FS BiH, i utvrďuje način žrijebanja klubova, a Kalendar takmičenja usvaja IO NS/FS BiH. PRAVILA IGRE Utakmice se igraju po Pravilima futsal igre. Član 4. DELEGAT Član 5. Komitet za takmičenje NS/FS BiH odreďuje delegata utakmice, koji zastupa rukovodstvo takmičenja, kontroliše ispravnost sportskih iskaznica, licenci službenih osoba i nadležan je za kontrolu cjelokupne organizacije utakmice. SUDIJE / SUCI Član 6. Komitet za sudije i suďenje NS/FS BiH odreďuje sudije utakmice sa liste sudija za futsal. Utakmice sude 3 (tri) sudija i to na dvije bočne strane po 1(jedan), dok se treći sudija nalazi kod zapisničkog stola. Sudije su dužne doći u dvoranu 90 minuta prije vremena predviďenog za početak utakmice i pregledati teren za igru prema članu 1. i 2. Pravila futsal igre. 13

14 TEREN Član 7. Utakmice završnog dijela kupa Bosne i Hercegovine u futsalu igraju se u sportskim licenciranim za odigravanje futsal utakmica. dvoranama, ORGANIZACIJA UTAKMICA Član 8. Organizaciju utakmica vrše klubovi domaćini, koji su obavezni obezbjediti sve uslove u skladu sa važećim propisima. Zapisnik sa utakmice radi se elektronskim putem u COMET sistemu. Organizaciju finalnih utakmica u saradnji sa klubom domaćinom vrši NS/FS BIH. PRAVO NASTUPA Član 9. Pravo nastupa na Kup utakmicama futsala imaju igrači koji su stekli pravo igranja u skladu sa Pravilnikom o registraciji i transferu igrača NS/FS BiH i ovjerenim ljekarskim pregledom od nadležne zdravstvene ustanove. IDENTITET IGRAČA Član 10. Identitet igrača utvrďuje se na osnovu sportske legitimacije ili ličnih isprava (lična karta, pasoš). UTVRĐIVANJE PLASMANA Član 11. U slučaju identičnog rezultata iz dvije finalne utakmice izvode se udarci sa tačke od šest metara kojim se dobija pobjednik Kup-a, a prema Pravilima futsal igre. ŽALBE Član 12. Žalbe na odigrane utakmice dostavljaju se u pismenoj formi, u roku od 24 (dvadeset četiri) sata po završetku utakmice. Žalba na prvostepenu odluku podnosi se drugostepenom organu iz člana 3. ovih Propozicija, u roku od 48 (četrdeset osam) sati od prijema odluke. Visinu takse na žalbu je 50 % u odnosu na odreďene takse BH Telecom Premijer lige BiH. Taksa se vraća podnosiocu, ako je žalba u potpunosti usvojena. 14

15 NAGRADE Član 13. Pobjednik Kupa Bosne i Hercegovine u futsalu dobiva prelazni pehar i pehar u trajno vlasništvo, a igrači, tehničko i stručno rukovodstvo 20 (dvadeset) zlatnih medalja. Igrači, tehničko i stručno rukovodstvo drugog finaliste dobivaju 20 (dvadeset) srebrenih medalja. Službena lica (sudije, delegat i mjerioci vremena) dobivaju sveukupno 5 (pet) zlatnih medalja. ZAVRŠNE ODREDBE Član 14. Za sve što nije predviďeno ovim Propozicijama, važe odredbe Pravilnika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BIH, Pravila futsal igre i drugih propisa NS/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e. Član 15. Propozicije stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za takmičarsku godinu 2016/2017. P R E D S J E D N I K Elvedin Begić, s.r. 15

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

HNS Glasnik 29 / Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj donio OPĆE ODREDB

HNS Glasnik 29 / Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj donio OPĆE ODREDB HNS Glasnik 29 / 12.07.19. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 11.07.2019. donio OPĆE ODREDBE P R O P O Z I C I J E ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 23. 08. 2018. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE JUNIORA ZA NATJECATELJSKU

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natjecateljsku sezonu 2017/2018 Sarajevo: juli/srpanj 2017.

Више

Microsoft Word - Prijedlog Propozicije I. HNL doc

Microsoft Word - Prijedlog Propozicije I. HNL doc P R I J E D L O G Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 44/08), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Prve HNL, na sjednici održanoj 2011. usvojio

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj 08.08.2014., donosi odluku o: PROPOZICIJAMA NATJECANJA 2. ŽNL OPĆE ODREDBE Članak 1. Broj sudionici natjecanja

Више

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET/FUDBAL BIH P R A V I L N I K O NOGOMETNIM/FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, juni/lipanj 2013. Vanredni broj

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Pr

. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Pr . Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Prve HNL, na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

Glasnik_ cdr

Glasnik_ cdr Godina: XXVII Datum: 24. 08. 2018. Broj: 38 SADRŽAJ - Propozicije natjecanja Prve HNL juniora 2018/19. - Propozicije natjecanja Prve HNL pionira i kadeta 2018/19. - Propozicije natjecanja HNK za pionire,

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

P R I J E D L O G

P R I J E D L O G Izvršni odbor HNS je temeljem članka 45. st. 6. Statuta dana 13. 09. 2016. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA PRVE HRVATSKE MALONOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU 2016/2017. GODINU OPĆE ODREDBE Članak

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 11. 07. 2019. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO DRUGE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE

Више

Microsoft Word - propozicije natjecanja.docx

Microsoft Word - propozicije natjecanja.docx Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Koprivničko - križevačke županije je na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine usvojio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO ČETVRTE NOGOMETNE

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

Glasnik_ cdr

Glasnik_ cdr Godina: XXVII Datum: 18. 09. 2018. Broj: 42 SADRŽAJ NATJECANJA ŽENSKOG NOGOMETA 2018/19 - Kalendar natjecanja - Propozicije natjecanja HNK za žene - Propozicije natjecanja Prve HNLŽ - Propozicije natjecanja

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

Propozicije lige U-18_

Propozicije lige U-18_ PROPOZICIJE NATJECANJA I PRAVILA IGRE «PETICA» ZIMSKO DVORANSKO PRVENSTVO MUK-a U MALOM NOGOMETU KATEGORIJA U-18; sezona 2018./'19. Članak 1. UVODNE ODREDBE Organizator natjecanja je Nogometni savez Županije

Више

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionici lige su: 1. SC MANDALINA 6. CIAK 2. MNK RUPE 7.TLM

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Prve lige Federacije BiH za takmičarsku/natjecateljsku sezo

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Prve lige Federacije BiH za takmičarsku/natjecateljsku sezo NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Prve lige Federacije BiH za takmičarsku/natjecateljsku sezonu 2019/2020 Sarajevo: juni/lipanj 2019. Broj: 1003/19

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

Godina: XXVIII Datum: Broj: 29 SADRŽAJ - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nogometnim natjecanjima - Odluka o izmjenama Odluke o sustavu

Godina: XXVIII Datum: Broj: 29 SADRŽAJ - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nogometnim natjecanjima - Odluka o izmjenama Odluke o sustavu Godina: XXVIII Datum: 12. 07. 2019. Broj: 29 SADRŽAJ - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nogometnim natjecanjima - Odluka o izmjenama Odluke o sustavu stalnih natjecanja NATJECANJA U NATJECATELJSKOJ GODINI

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1

Pravilnik 22. Auto Rally-ja Tuzla 2016 1 Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1 Poseban Pravilnik 22. Auto Rally ja "Tuzla 2016" Član 1. 22. Auto Rally "Tuzla 2016" u organizaciji Tuzlanskog auto moto kluba *Tuzamk* Tuzla (u daljem tekstu

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BIH Broj: /16 Sarajevo, Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 3

NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BIH Broj: /16 Sarajevo, Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 3 NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BIH Broj: 02-1523/16 Sarajevo, 21.06.2016. Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, na prijedlog

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2018./2019. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019 15.08.2018. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2016./2017. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

B I L T E N BROJ 27 Sarajevo, g.

B I L T E N BROJ 27 Sarajevo, g. B I L T E N BROJ 27 Sarajevo, 27.10.2018. 02.11. 2018.g. Z A P I S N I K Sa VII redovne sjednice Disciplinskog sudije Kantona Sarajevo održane 31. 10. 2018. godine, na kojoj su rješavani predmeti sa utakmica

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , ,

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , , P R A V I L N I K O NOGOMETNIM NATJECANJIMA (Pravilnik o nogometnim natjecanjima objavljen je u Glasnik 24/07 pročišćeni tekst, 09/08, 23/08, 9/09, 10/09-ispravak, 23/09-pročišćeni tekst, 10/10, 15/11,

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Propozicije natjecanja ŽNL čistopis

Propozicije natjecanja ŽNL čistopis NOGOMETNI SAVEZ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE Trg Eugena Kvaternika 13; p.p. 104, 43000 Bjelovar Tel: 043 /212 586; fax: 043 /212 589 ; IBAN: HR2524020061100004410 OIB: 19102521177; MB: 00977632 ; www.nsbbz.hr

Више

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. Članak 1. Ovim pravilnikom reguliraju se sva pitanja u odnosu na natjecanja Hrvatskog golf saveza (u daljnjem tekstu HGS). Službena

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza, je osnovom članka 36

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza, je osnovom članka 36 Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. i članka 44. st. 6. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije dana 14. 08. 2019. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO

Више

PROPOZICIJE TAKMI^EWA

PROPOZICIJE TAKMI^EWA КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ ЧЛАН 1. Прва мушка лига (у даљем тексту - 1.МЛ) је трећи ранг такмичења у

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum Trofej Dinamo 2017 Propozicije natjecanja Članak 1. Trofej Dinamo je natjecanje u malom nogometu koji se sastoji od pet izlučnih malonogometnih turnira i završnog turnira (Šalata). Pet izlučnih malonogometnih

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 СУПЕР ЛИГА Нови Сад, 05.05.2018. године (субота) ВОЈВОДИНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 25:6 (13:3) ЈАБУКА СОМБОРЕЛЕКТРО

Више

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi,

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax:

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax: HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 53 000 Gospić, Budačka 12, tel / fax: 053 575 644 e-mail: nogometni.savez.lsz@hi.t-com.hr web: www.nogometnisavezlsz.hr Broj:41/2019. Gospić,27.02.2019.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. godine odluka

Више