C r n a G o r a S k u p š t i n a A d m i n i s t r a t i v n i o d b o r Broj /18-35 Podgorica, 27. februar godine Saglasno članu 37 st

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "C r n a G o r a S k u p š t i n a A d m i n i s t r a t i v n i o d b o r Broj /18-35 Podgorica, 27. februar godine Saglasno članu 37 st"

Транскрипт

1 C r n a G o r a S k u p š t i n a A d m i n i s t r a t i v n i o d b o r Broj /18-35 Podgorica, 27. februar godine Saglasno članu 37 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ( Službeni list CG, br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16), u vezi sa upućenim Javnim pozivom nevladinim organizacijama iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu, za podnošenje predloga za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG, broj / od 29. decembra godine, objavljuje LISTU BLAGOVREMENIH I POTPUNIH PREDLOGA KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA SAVJETA RTCG 1. GORAN SEKULOVIĆ, kandidat sljedećih nevladinih organizacija: - NVO TKAČKI KUTAK - Pljevlja; - NVO Psihološki centar ABC - Nikšić; - NVU ORGANIZACIJA ŽENA RISAN - Kotor; - NVO Pro futuro - Nikšić; - NVO UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM NIKŠIĆ - Nikšić; - NVU GEOEKO MONTENEGRO - Nikšić; - NVO ZNAM PUT - Podgorica; - NVO IMPULS - Nikšić; - NVO Mladiinfo Montenegro - Podgorica; - NVO Fitnes Studio Trim - Podgorica; - NVO Udruženje za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju inkluzija - Pljevlja; - NVO Udruženje boraca NOR-a i antifašista Opštine Tivat - Tivat; - NVU Koalicija NVO Romski krug - Nikšić; - NVU FITNES KLUB ZA ŽENE - Nikšić; - NVO Libertas - Pljevlja; - NVO UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA NIKŠIĆ - Nikšić; - NVO UDRUŽENJE ZA POMOĆ LICIMA OMETENIM U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU - Nikšić; - NVU ASOCIJACIJA SPELEOLOŠKIH DRUŠTAVA CRNE GORE - Nikšić; - NVO Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja defendologija - Nikšić; - NVO Udruženje crnogorskih haiđina - Podgorica; - NVU Fakultetska organizacija studenata Ekonomskog fakulteta - Podgorica; - NVO JEDINSTVO - Podgorica; - NVO Stari aerodrom II - Podgorica;

2 - NVO Studentski kulturni centar - Podgorica; - NVO ARS CRNA GORA - Podgorica; - NVO DRUŠTVO ZA RAZVOJ EKOLOGIJE - Buljarica, Petrovac; - NVO VOKALNO INSTRUMENTALNA GRUPA HARMONIJA - Budva; - NVO UDRUŽENJE MULTIPLESKLEROZE CRNE GORE - Podgorica; - NVO SPASI SVOJ ŽIVOT - Bijelo Polje; - NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Luka Bar - Bar; - NVO Lovačka organizacija Bijelo Polje - Bijelo Polje; - NVU Monte Fest - Podgorica; - NVO Zaštita životne sredine regiona Komovi - Andrijevica; - NVO GLAS TRADICIJE I TOLERANCIJE - Bijelo Polje; - NVO Centar za edukaciju djece i mladih Rožaje - Rožaje; - NVO ORGANIZACIJA ŽENA ROŽAJE - Rožaje; - NVO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO - VOLOĐA - Pljevlja; - NVO CRNOGORSKI KULTURNI FORUM - Cetinje; - NVO MOJ PUT MY WAY - Cetinje; - NVO UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA CETINJE - Cetinje; - NVO Udruženje novinara Cetinja - Cetinje; - NVO Linija - Cetinje; - NVO MEĐUNARODNI FESTIVAL KLAPA PERAST - Perast; - NVO OLAKŠAJMO ŽIVOT DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA ROŽAJA - Rožaje; - NVO FA ORO - Danilovgrad; - NVO CENTAR MLADIH - Rožaje; - NVO Pravac Crna Gora - Rožaje ; - NVO ZETA ECOSPORT - Podgorica; - NVO KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ZETA GOLUBOVCI - Golubovci; - NVU NVO Svetionik - Bar; - NVO UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA KOLAŠIN - Kolašin; - NVO Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore - Podgorica; - NVO Izviđački odred 24. novembar - Bar; - NVO UDRUŽENJE PENZIONERA CETINJE - Cetinje; - NVO Udruženje Klub culture (K-CLUB) - Bijelo Polje; - NVU Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj - Podgorica; - NVO Kulturni centar Stara Budva - Budva; - NVO SAMOSTALNA ČETA IZVIĐAČA ORLOVI - Nikšić; - NVU Montebasket - Podgorica; - NVU Udruženje medicinskih sestara i tehničara Bar - Bar; - NVO Bihorski Parlament - Bijelo Polje; - NVO Centar za afirmaciju mladih'' - Podgorica; - NVU Ekološki centar Delfin''- Kotor; - NVO BARSKE MAŽORETKE'' - Bar; - NVO Društvo za zaštitu životinja Feniks - Cetinje - Cetinje; - NVO Evropske demokratske inicijative' -Kotor; - NVO Folklorni ansambl Nikola Đurković'' - Kotor; - NVO UDRUŽENJE MALINARA ANDRIJEVICA' - Andrijevica; - NVO Sarandža'' - Rožaje; - NVO DRUŠTVO MLADIH EKOLOGA - NIKŠIĆ'' - Nikšić;

3 - NVO STOP DROGA'' - Pljevlja; - NVO Organizacija civilnih invalida rata za Pljevlja i Žabljak'' - Pljevlja; - NVO Istok'' - Nikšić; - NVO Lovačko društvo Rovca Kolašin - Kolašin; - NVU UDRUŽENJE ZA STARE - TREĆE DOBA'' - Kolašin; - NVO Udruženje boraca NOR-a i antifašista Nikšić'' - Nikšić; - NVU Fondacija Biznis Start up Centar - Bar; - NVO Hajla - Rožaje; - NVO Studentsko vijeće fakulteta za pomorstvo - Kotor; - NVU Udruženje boraca narodnooslobodilačkog rata i antifašista Opštine Budve - Budva; - NVO Simbol - Podgorica; - NVO CIVITAS MONTENEGRO CENTAR - Nikšić; - NVO Misli globalno djeluj lokalno - Bijelo Polje; - NVU Udruženje građana Beranda - Berane; - NVO Udruženje liječenih alkoholičara Preporod - Nikšić; - NVO ETNOGRAFSKI MUZEJ DANILOVGRAD - Danilovgrad; - NVO Josip Broz Tito - Tivat; - NVO Udruženje folklornih ansambala Crne Gore - Tivat; - NVO MUZIČKA BAŠTINA - Bijelo Polje; - NVO Spona - Beranselo, Berane; - NVO Centar za razvoj turizma - Crne Gore, Podgorica; - NVO Crnogorski fudbal - Golubovci; - NVO Kulturni centar - Budva; - NVO FOLKLORNA GRUPA - CRNE GORE - Podgorica; - NVU Udruženje građana Podmorničar - Tivat; - NVO BOCA DI CATTARO - Kotor; - NVO ARS PRESENTIA BOKE KOTORSKE - Tivat; - NVO Centar za mlade - Rožaje; - NVO Crnogorska kulturna mreža - Nikšić; - NVO Organizacija žena Jelena - Nikšić; - NVO Zabavni Engleski Obrazovni centar - Tivat; - NVO ZAGRAD MONTENEGRO - Nikšić; - NVO Zaliv Hrvatskih svetaca Herceg Novi Kamenari - Herceg Novi; - NVO Razvojni klub Potkrajci - Bijelo Polje; - NVO LIMSKI SPLAVARI - Bijelo Polje; - NVO ARLEKIN - Podgorica; - NVU UDRUŽENJE CRNOGORSKIH PISACA ZA DJECU I MLADE - Podgorica; - NVU Udruženje građana GRUPA EXODUS - Herceg Novi; - NVU Kulturno umjetničko društvo Ramadan Šarkić - Tuzi; - NVO GLUVONIJEME OSOBE - Bijelo Polje; - NVU Otpor za zaštitu flore i faune - Bijelo Polje; - NVO Kulturno kreativni centar Matrix - Danilovgrad; - NVU Udruženje književnih prevodilaca Crne Gore - Podgorica; - NVO Organizacija žena Crne Gore - Podgorica; - NVO Međunarodni Crna Gora Kulturni centar Nikšić - Nikšić; - NVO UDRUŽENJE BORACA NOR-A I ANTIFAŠISTA PRIJESTONICA CETINJE - Cetinje; - NVO Njega starih - Rožaje;

4 - NVO ŠARENICA - Pljevlja; - NVU Novi razvoj - Herceg Novi; - NVO Organizacija za brigu i razvoj djeteta Nikšić - Nikšić; - NVO EKO TURS KOMOVI - Andrijevica; - NVU Nevladino udruženje MONTENEGROBIZNIS ALIJANSA - Podgorica; - NVO FORUM MUSLIMANA - Bijelo Polje; - NVU ŠJORE OD MOTA - Kotor; - NVO Pčelarska organizacija Nikšić - Nikšić; - NVO DANI DRENJINA - Nikšić; - NVO Dukljanska akademija nauka i umjetnosti (DANU)'' - Podgorica; - NVO Zelena Mreža'' - Podgorica; - NVO KUD Boka - Kotor; - NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja CeP'' - Herceg Novi; - NVO Odred izviđača Tivat'' - Tivat; - NVO Zvjezdana prašina'' - Herceg Novi; - NVO Ženska vokalna grupa Lira'' - Herceg Novi; - NVO Udruženje žena bonacca Zelenika'' - Zelenika; - NVO Udruženje davalaca krvi Bar - Bar. 2. RADOŠ MUŠOVIĆ, kandidat sljedećih nevladinih organizacija: - NVO Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica Bijelo Polje - Bijelo Polje; - NVO Razvojni centar Bijelo Polje - Bijelo Polje; - NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Bijelo Polje - Bijelo Polje; - NVO Multimedijal Montenegro - Bijelo Polje; - NVO Dječiji savez Bijelo Polje - Bijelo Polje; - NVO Centar kreativnih vještina - Berane; - NVO Evropski omladinski centar Crne Gore - Bijelo Polje; - NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje - Bijelo Polje; - NVO Juventas - Podgorica; - NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica - Podgorica; - NVO Udruženje mladih sa hendikepom CG - Podgorica; - NVO Centar za monitoring i istraživanje CeMi - Podgorica; - NVO Savez civilnih invalida rata Crne Gore - Podgorica; - NVO Crnogorska LGBTIO asocijacija Kvir Montenegro - Podgorica; - NVU Ljepota zdravlja - Nikšić; - NVO Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac - Bijelo Polje; - NVO Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje - Bijelo Polje; - NVO Prima - Podgorica; - NVO Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju - Podgorica; - NVO Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama CG - Podgorica; - NVO Savez udruženja NAŠA INICIJATIVA - Podgorica; - NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju - Podgorica; - NVO Mladi Romi - Herceg Novi; - NVO Ženska akcija - Podgorica;

5 - NVO Udruženje paraplegičara Pljevlja - Pljevlja; - NVO Institut alternativa - Podgorica; - NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja - Nikšić; - NVO Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore - Podgorica; - NVO CAZAS - Podgorica; - NVO Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine - Nikšić; - NVO Tara - Pljevlja; - NVO Savez slijepih Crne Gore - Podgorica; - NVO Savez udruženja paraplegičara CG - Podgorica; - NVO SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA ULCINJ - Ulcinj; - NVO CENTAR ZA GRAĐANSKO OBRAZOVANJE - Podgorica; - NVO Otvoreni Centar Bona Fide Pljevlja - Pljevlja. PREDSJEDNIK ODBORA Luigj Shkrela, s.r.

Pregled sudova i državnih tužilaštava

Pregled sudova i državnih tužilaštava i državnih tužilaštava Pregled tužilaštava ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA SA BROJEVIMA TELEFONA (Prema Zakonu o Državnom tužilaštvu Sl. list CG, br. 11/2015, 42/2015, 80/2017 i 10/2018) U okviru

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila II kvartal

Више

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s

744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s 744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi sa čl. 98 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl.

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Република Србија Градска управа града Београда Секретаријат за социјалну заштиту Број: XIX /2019 Београд: године 27. марта 43-45

Република Србија Градска управа града Београда Секретаријат за социјалну заштиту Број: XIX /2019 Београд: године 27. марта 43-45 Република Србија Градска управа града Секретаријат за социјалну заштиту Број: XIX-04-072-202/2019 : 002019. године 27. марта 43-45 11000 тел. 011/330-9085 www. beograd.rs ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104,

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 02-904/1 Podgorica, 12.07.2019. godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, čl. 107 i čl. 108 Zakona o elektronskim medijima ("SI.

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine Prevoz

Више

IZVJEŠTAJ xls

IZVJEŠTAJ xls 40078524 42310000000 GRADINA COMPANY DOO 550 000000000725643 OBUSTAVE NA PENZIJE ZA 05/2014 549,55 23.6.2014 40078524 42320000000 GRADINA COMPANY DOO 550 000000000725643 OBUSTAVE NA PENZIJE ZA 05/2014

Више

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine REDNI BROJ PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine REDNI BROJ PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan 06.04.2015.godine REDNI BROJ PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 IOPPD DUG PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA

Више

Crna Gora S K U P Š T I N A Administrativni odbor Broj /18- Podgorica, 24. aprila godine SKUPŠTINI CRNE GORE P O D G O R I C A Administr

Crna Gora S K U P Š T I N A Administrativni odbor Broj /18- Podgorica, 24. aprila godine SKUPŠTINI CRNE GORE P O D G O R I C A Administr Crna Gora S K U P Š T I N A Administrativni odbor Broj 00-63-14/18- Podgorica, 24. aprila 2018. godine SKUPŠTINI CRNE GORE P O D G O R I C A Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na sjednici

Више

PTT G 11a-gotovo-tanja.xls

PTT  G 11a-gotovo-tanja.xls Crna Gora Zavod za Statistiku Obrazac:PTT/G11a Zakon o statističi i statističkom sistemu Crna Gora,,Sl. List CG"br.69/2005 M GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA,MREŽI I USLUGAMA U TELEKOMUNIKACIONIONOM

Више

NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA POREZA i DOPRINOSA IZ i NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 I

NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA POREZA i DOPRINOSA IZ i NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 I NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA POREZA i DOPRINOSA IZ i NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan 07.07.2015.godine R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 IOPPD DUG PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

PTT G -11.xls

PTT  G -11.xls Obrazac PTT/G-11 Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore "Sl.list RCG" br.69/2005 Crna Gora Zavod za statistiku GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA, MREŽI I USLUGAMA - POŠTANSKI SAOBRA>AJ -

Више

Пожари букте и у Црној Гори, власти траже помоћ НАТО; Евакуација у Крашићима

Пожари букте и у Црној Гори, власти траже помоћ НАТО; Евакуација у Крашићима Подгорица -- Велики пожар који је у понедељак избио на полуострву Луштица и даље прави проблеме ватрогасцима, али је под контролом. 12.15 - У току је евакуација Крашића, јавља репортер Н1 који је на терену.

Више

Crna Gora SKUPSTINA Administrativni odbor Broj /1 Podgorica, 10. jun godlne PRIMUENO: KLAStFiKACIONI BROJ: VE2A: S>aiAOENlCA: CHNA GOfV\

Crna Gora SKUPSTINA Administrativni odbor Broj /1 Podgorica, 10. jun godlne PRIMUENO: KLAStFiKACIONI BROJ: VE2A: S>aiAOENlCA: CHNA GOfV\ Crna Gora SKUPSTINA Administrativni odbor Broj 00-63-14/1 Podgorica, 10. jun 2019. godlne PRIMUENO: KLAStFiKACIONI BROJ: VE2A: S>aiAOENlCA: CHNA GOfV\ skupstina crne.gore io. 6. A)«/l PRIlOG; GOD. SKUPSTINICRNEGORE

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2009. godini Podgorica, jun 2010. godine SADRŽAJ 1. IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U CRNOJ

Више

ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU CRNE GORE GODIŠNJAK METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH PODATAKA 2010 Podgorica, 2019.

ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU CRNE GORE GODIŠNJAK METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH PODATAKA 2010 Podgorica, 2019. ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU CRNE GORE GODIŠNJAK METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH PODATAKA 2010 Podgorica, 2019. Izdaje: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ZHMS Published by: Institute

Више

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, УЛ. 27. МАРТ 43-45, БЕОГРАД КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, УЛ. 27. МАРТ 43-45, БЕОГРАД КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, УЛ. 27. МАРТ 43-45, БЕОГРАД КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Више

Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narod

Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narod Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine ( Službeni glasnik broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 21.12.2018. godine, donio je sljedeću

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

Koca Pavlovic

Koca Pavlovic Ime i prezime poslanika Pavlović Koča Indeks aktivnosti u 23. Sazivu 5.3 Mjesto na listi aktivnosti poslanika 20. Indeks aktivnosti u 24. sazivu Mjesto na listi aktivnosti poslanika u 24. sazivu Podaci

Више

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: децембар године Овај доку

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: децембар године Овај доку Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, 2007. година Последње ажурирање: децембар 2014. године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе САДРЖАЈ:

Више

R.br. Datum i vrijeme održavanja manifestacije LJETO U TUZLI 2019 Mjesto održavanja Naziv manifestacije Naziv nosioca manifestacije Juni

R.br. Datum i vrijeme održavanja manifestacije LJETO U TUZLI 2019 Mjesto održavanja Naziv manifestacije Naziv nosioca manifestacije Juni R.br. Datum i vrijeme održavanja manifestacije LJETO U TUZLI 2019 Mjesto održavanja Naziv manifestacije Naziv nosioca manifestacije Juni 1. 06.06-09.06.2019. JU BKC 3. Internacionalni horski šampionat

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 01. НОВЕМБАР године ГОДИНА VI БРОЈ 24 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 01. НОВЕМБАР године ГОДИНА VI БРОЈ 24 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 11 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 01. НОВЕМБАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 24 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1177 Број: 40-33/7/2017-II Дана: 05. септембар 2017. год. 93/12, 63/13,

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана 71. Статута Града Бијељина ( Службени гласник Града Бијељина, број: 9/17), члана 18. Одлуке

Више

GDJE IDE MOJ NOVAC MOJ GRAD O MOM NOVCU IZVJEŠTAJ O REFORMA JAVNIH OTVORENOSTI FINANSIJA I LOKALNIH PORESKA TAJNA: BUDŽETA KROZ PRIZMU OPŠTINSKOG DUGA

GDJE IDE MOJ NOVAC MOJ GRAD O MOM NOVCU IZVJEŠTAJ O REFORMA JAVNIH OTVORENOSTI FINANSIJA I LOKALNIH PORESKA TAJNA: BUDŽETA KROZ PRIZMU OPŠTINSKOG DUGA GDJE IDE MOJ NOVAC MOJ GRAD O MOM NOVCU IZVJEŠTAJ O REFORMA JAVNIH OTVORENOSTI FINANSIJA I LOKALNIH PORESKA TAJNA: BUDŽETA KROZ PRIZMU OPŠTINSKOG DUGA Ovaj projekat finansira Evropska unija i kofinansira

Више

Crna Gora Zavod za socijalnu i dječju zaštitu IZVJEŠTAJ O RADU DNEVNIH CENTARA (BORAVAKA) ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U CRNOJ

Crna Gora Zavod za socijalnu i dječju zaštitu IZVJEŠTAJ O RADU DNEVNIH CENTARA (BORAVAKA) ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U CRNOJ Crna Gora Zavod za socijalnu i dječju zaštitu IZVJEŠTAJ O RADU DNEVNIH CENTARA (BORAVAKA) ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U CRNOJ GORI Podgorica, mart 2019. godine Sadržaj Uvod...3

Више

CRNA GORA VRHOVNI SUD INFORMATOR ZA SVJEDOKE/OŠTEĆENE - ŢRTVE TRGOVINE LJUDIMA, TRGOVINE DJECOM RADI USVOJENJA I NASILJA U PORODICI ILI PORODIĈNOJ ZAJ

CRNA GORA VRHOVNI SUD INFORMATOR ZA SVJEDOKE/OŠTEĆENE - ŢRTVE TRGOVINE LJUDIMA, TRGOVINE DJECOM RADI USVOJENJA I NASILJA U PORODICI ILI PORODIĈNOJ ZAJ CRNA GORA VRHOVNI SUD INFORMATOR ZA SVJEDOKE/OŠTEĆENE - ŢRTVE TRGOVINE LJUDIMA, TRGOVINE DJECOM RADI USVOJENJA I NASILJA U PORODICI ILI PORODIĈNOJ ZAJEDNICI Podgorica, 2011. Koji sudovi su mjesno nadleţni

Више

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx Filijale i šalteri - Lovćen banka AD Filijala BAR Filijala CETINJE Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar Phone: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994 E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me Ulica Njegoševa 36. - 81250

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Br.346/17 Podgorica, 29. decembar 2017. godine MP/MP Zaštitnik

Више

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ у оквиру КОНКУРСA за финансирање ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ за пирот

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ у оквиру КОНКУРСA за финансирање ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ за пирот ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ у оквиру КОНКУРСA за финансирање ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ за пиротски и нишавски округ 2018. година Датум: 08.10.2018.

Више

Пројекти из области омладинског сектора који се реализују за време трајања летњег распуста школске 2018/2019. године за ученике завршног разреда основ

Пројекти из области омладинског сектора који се реализују за време трајања летњег распуста школске 2018/2019. године за ученике завршног разреда основ Пројекти из области омладинског сектора који се реализују за време трајања летњег распуста школске 2018/2019. године за ученике завршног разреда основних и ученике свих разреда средњих школа у Београду

Више

Dan trcanja Podgorice 2015

Dan trcanja Podgorice 2015 Tehnički organizator: BILTEN BROJ 2 REZULTATI Podgorica, 28.mart 2015.godine 400 m učenice I-IV razred osnovne škole 1. Tijana Davidović Zarija Vujošević Mataguži 2. Kalina Gordijan Savo Pejanović Podgorica

Више

LIČNI PODACI Ime i prezime: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Rajko Kličković Srbin

LIČNI PODACI Ime i prezime:   Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Rajko Kličković Srbin LIČNI PODACI Ime i prezime: E-mail: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Rajko Kličković rajkoklickovic@hotmail.com Srbin 20.07.1956. godine, Donji Petrovići, Bosanska Krupa Docent

Више

Расподјела средстава Буџета Општине Херцег-Нови Невладиниим организацијама у години по пријавама пристиглим на конкурс I КУЛТУРА, УМЈЕТНОСТ И ОБ

Расподјела средстава Буџета Општине Херцег-Нови Невладиниим организацијама у години по пријавама пристиглим на конкурс I КУЛТУРА, УМЈЕТНОСТ И ОБ Расподјела средстава а Херцег-Нови Невладиниим организацијама у 2012. години по пријавама пристиглим на конкурс I КУЛТУРА, УМЈЕТНОСТ И ОБРАЗОВАЊЕ Н а з и в Организације уплаћено из а 2.предлог средстава

Више

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu P O Z I V broj 143/14 na otvoreni postupak javne nabavke

Више

Microsoft Word - Saopstenje za javnost DMKMS docx

Microsoft Word - Saopstenje za javnost DMKMS docx SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, tokom 2012. godine izvršila kontrolu pokrivanja i kvaliteta govornog servisa za

Више

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx Filijale i šalteri - Lovćen banka AD Filijala BAR Filijala CETINJE Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar Phone: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994 E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me Ulica Njegoševa 36. - 81250

Више

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj: 166/14 Mjesto i datum: Nikšić, 03.11.2014. Na osnovu

Више

IZVJEŠTAJ O RADU ZA GODINU Podgorica, januar godine 1

IZVJEŠTAJ O RADU ZA GODINU Podgorica, januar godine 1 IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU Podgorica, januar 2019. godine 1 SADRŽAJ: 1. EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH LICA 3 1.1. Kretanje nezaposlenosti 3 1.2. Stopa nezaposlenosti 3 1.3. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih

Више

ANALITICKE KARTICE xlsx

ANALITICKE KARTICE xlsx ANALITIČKE KARTICE O IZVRŠENIM PLAĆANJIMA FONDA PIO CG ZA PERIOD 24.10. 29.10.2016. Broj dok. St.izd/pr Naziv konta GK Naziv dobavljača Referenca plaćanja Plaćeno Dat. plaćanja 40149841 42330000000 Porodicna

Више

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda Crna Gora Državna revizorska institucija Broj: 40116/18-050-326/24 Podgorica, 16.04.2018. godine IZVJEŠTAJ REVIZIJE SISTEMA RASPODJELE SREDSTAVA EGALIZACIONOG FONDA (konačan) april 2018. godine S A D R

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), na pri

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), na pri Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,

Више

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018.

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018. Crna Gora Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2017. godinu Podgorica, jul 2018. godine SADRŽAJ UVOD... 7 1. NADLEŽNOSTI REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU VEZANE ZA

Више

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: јун године Овај документ

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: јун године Овај документ Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, 2007. година Последње ажурирање: јун 2017. године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе САДРЖАЈ:

Више

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god.

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god. Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 03.10 do 09.10.2016 god. Fiskalna godina: 2016 020001 SLUŽBA SKUPŠTINE 0808 03.10.2016 43151100000 Transfer političkim partijama, DPS 550-3600-50 Podgorička

Више

uzorak.qxd

uzorak.qxd demografija DEMOGRAFSKI PROFIL CRNOGORSKOG PRIMORJA Miroslav Doderović Zdravko Ivanović Montenegrin coast extends longitudinally from the Debeli Brijeg on the north-west up to the Bojana and Ada near Ulcinj

Више

Popis nadleznosti_maj 2013

Popis nadleznosti_maj 2013 Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, 2007. година Последње ажурирање: мај 2013. године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе I. УВОД Попис

Више

2015 Podgorica 2015.

2015 Podgorica 2015. 2015 Podgorica 2015. Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2015. PODGORICA, 2015. Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Za izdavača: mr Gordana Radojević, direktorica Podgorica

Више

Сходно Закључку Градоначелника града Београда број: /19-Г од године ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ,

Сходно Закључку Градоначелника града Београда број: /19-Г од године ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, Сходно Закључку Градоначелника града Београда број: 5-2889/19-Г од 10.04.2019. године ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, УЛ. 27. МАРТA 43-45, БЕОГРАД КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

Више

Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od do PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA Br. naloga Datum Primal

Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od do PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA Br. naloga Datum Primal Analitička kartica potrošačkih jedinica za period od do 25.3.2018 011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA 00093 22.03.2018. niklanović 46310008414 obaveza 414 - nije u gk 31,12,17, 530-11424-79 00094

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: Podgorica, godine IZVJEŠTAJ O MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU TOKOM KAMPANJE ZA LOKALNE IZB

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: Podgorica, godine IZVJEŠTAJ O MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU TOKOM KAMPANJE ZA LOKALNE IZB Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 02 1375 Podgorica, 15.06.2018.godine IZVJEŠTAJ O MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU TOKOM KAMPANJE ZA LOKALNE IZBORE - MAJ 2018. GODINE SADRŢAJ Zakonski okvir 3 Polazni

Више

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica,

Microsoft PowerPoint - IPA CBC programmes Montenegro, SEI, Seminar Podgorica, prekogranične saradnje 2007-2013 Podgorica, 25.12. 2007 Vlada Republike Crne Gore Sekretarijat za evropske integracije, Ratka Sekulović, pomoćnik sekretara 1 i 1. Instrument za predpristupnu pomoć 2. prekogranične

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u sk

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u sk Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u skladu sa članovima 35., 46. i 53. Zakona o izvršavanju

Више

Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA PODGORICA, 2018.

Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA PODGORICA, 2018. Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2018. PODGORICA, 2018. Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Za izdavača: dr Gordana Radojević, direktorica Podgorica IV Proleterske, br. 2

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B I L T E N Mjesečni statistički bilten JUL

Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B I L T E N Mjesečni statistički bilten JUL Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B L T E N Mjesečni statistički bilten JUL 215. godine Podgorica, jul 215. ZDAVAČ Zavod za zapošljavanje

Више

Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B I L T E N Mjesečni statistički bilten JUL

Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B I L T E N Mjesečni statistički bilten JUL Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B L T E N Mjesečni statistički bilten JUL 214. godine Podgorica, jul 214. ZDAVAČ Zavod za zapošljavanje

Више

strana1

strana1 Pametno je imati dobro osiguran auto. Autoodgovornost AO Plus Auto nezgoda Pravna zaštita Auto kasko Kasko sudar Autoasistencija Sve će biti u redu. Ponuda automobilskih osiguranja Lovćen osiguranja AD

Више

Microsoft Word - Izvjestaj_o_stavovima_sudija_i_gradjana

Microsoft Word - Izvjestaj_o_stavovima_sudija_i_gradjana UDRUŽENJE SUDIJA CRNE GORE IZVJEŠTAJI -STAVOVI SUDIJA O SUDSKOM SISTEMU -STAVOVI GRAĐANA O POVJERENJU U SUDSKI SISTEM Podgorica, decembar 2013. www.gamn.org Page 1 I UVOD Izvještaj koji se nalazi pred

Више

DS PLAV GUSINJE TUZI

DS PLAV GUSINJE TUZI Crna Gora DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI broj: 40116-042-07/1 127 Podgorica, 20. februar 2015. godine I Z V J E Š T A J O REVIZIJI IZVJEŠTAJA O PORIJEKLU, VISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH I UTROŠENIH

Више

Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2012 PODGORICA, 2012.

Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2012 PODGORICA, 2012. Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2012 PODGORICA, 2012. Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Za izdavača: mr Gordana Radojević, direktorica Podgorica IV Proleterske, br. 2 Tel.

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

CG FUDBAL SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE Broj: 10 Godina: XII Podgorica, SADRŽAJ Naslov Strana 1 Odluka o nastupu igrača mla

CG FUDBAL SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE Broj: 10 Godina: XII Podgorica, SADRŽAJ Naslov Strana 1 Odluka o nastupu igrača mla CG FUDBAL SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE Broj: 10 Godina: XII Podgorica, 03.03.2017. SADRŽAJ Naslov Strana 1 Odluka o nastupu igrača mlađih od 21.godine u Prvoj ligi Crne Gore 2 2 Odluka

Више

Uvod Skupština Opštine Nikšić je u decembru godine usvojila Lokalni plan akcije za mlade za period i Akcioni plan za godinu. Pe

Uvod Skupština Opštine Nikšić je u decembru godine usvojila Lokalni plan akcije za mlade za period i Akcioni plan za godinu. Pe Uvod Skupština Opštine Nikšić je u decembru 2010. godine usvojila Lokalni plan akcije za mlade za period 2011-2016. i Akcioni plan za 2011. godinu. Petogodišnja strategija definiše potrebe i probleme mladih

Више

Zajednica opština Crne Gore Broj: 03-54/12 Podgorica, Crna Gora Uprava za kadrove Broj: Podgorica, IZVJEŠTAJ O OBUKAMA

Zajednica opština Crne Gore Broj: 03-54/12 Podgorica, Crna Gora Uprava za kadrove Broj: Podgorica, IZVJEŠTAJ O OBUKAMA Zajednica opština Crne Gore : 03-54/12 Podgorica, 26.01.2012. Crna Gora Uprava za kadrove : 03-254 Podgorica, 26.01.2012. IZVJEŠTAJ O OBUKAMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U 2011. GODINI I. UVOD Izvještaj o obukama

Више

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Februar 2

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Februar 2 Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Februar. godine Podgorica, februar IZDAVAČ Zavod za zapošljavanje

Више

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Avgust 20

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Avgust 20 Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Avgust. godine Podgorica,avgust. IZDAVAČ Zavod za zapošljavanje

Више

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten April 201

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten April 201 Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BLTEN Mjesečni statistički bilten April. godine Podgorica, april. ZDAAČ Zavod za zapošljavanje

Више

MJESEČNI BILTEN Septembar 2017 Tržišna kapitalizacija (30/09/17): Promet: Broj sklopljenih poslova: 378

MJESEČNI BILTEN Septembar 2017 Tržišna kapitalizacija (30/09/17): Promet: Broj sklopljenih poslova: 378 MJESEČNI BILTEN Septembar 2017 Tržišna kapitalizacija (30/09/17): 2.843.403.115 : 721.328 Broj sklopljenih : 378 www.mnse.me Vijesti sa Montengroberze Vijesti sa Montenegroberze Korporativne novosti Obavještenje

Више

EBRD Kolašin 13 okt 2010

EBRD Kolašin 13 okt 2010 EBRD Finansijski program za sektor održive energije za Zapadni Balkan i aktivnosti u Crnoj Gori Miroslav Maly Tim za energetsku efikasnost i klimatske promjene Milos Grkinic Podgorica RO Seminar na temu

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 24. januar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1, i člana 19 Zakona o kontroli drža

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 24. januar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1, i člana 19 Zakona o kontroli drža KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 24. januar 2013. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1, i člana 19 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11)

Више

PREVAZIĐIMO UGROŽENOST, POSTIGNIMO ODRŽIVOST Socio-ekonomski problemi izbjeglica iz bivše Jugoslavije i kako ih rešavati u budućnosti April, god

PREVAZIĐIMO UGROŽENOST, POSTIGNIMO ODRŽIVOST Socio-ekonomski problemi izbjeglica iz bivše Jugoslavije i kako ih rešavati u budućnosti April, god PREVAZIĐIMO UGROŽENOST, POSTIGNIMO ODRŽIVOST Socio-ekonomski problemi izbjeglica iz bivše Jugoslavije i kako ih rešavati u budućnosti April, 2018. godine Prevaziđimo ugroženost, postignimo održivost Socio-ekonomski

Више

ANALITICKE KARTICE xlsx

ANALITICKE KARTICE xlsx ANALITIČKE KARTICE O IZVRŠENIM PLAĆANJIMA FONDA PIO CG ZA PERIOD 31.10. 05.11.2016. Broj dok. St.izd/pr Naziv konta GK Naziv dobavljača Referenca plaćanja Plaćeno Dat.plaćanja 40155074 41110000000 Zarada

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

State Aid Management Project Funded by the European Union Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz

State Aid Management Project Funded by the European Union Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz opština u Crnoj Gori Podgorica (Crna Gora), 16. decembar 2014. Page 1 Odabrane studije slučaja Javne radiodifuzne

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 01. АПРИЛ године ГОДИНА VIII БРОЈ 10 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 442

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 01. АПРИЛ године ГОДИНА VIII БРОЈ 10 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 442 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 01. АПРИЛ 2019. године ГОДИНА VIII БРОЈ 10 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 442 На основу Акционог плана за унапређење информационих технологија

Више

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl.list RCG, br. 42/03 Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03 i Sl.list CG, 5/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15, 3/16

Више

04_CG_Porocilo

04_CG_Porocilo COBISS KONFERENCIJA 29. novembar 2018. Institut informacijskih znanosti, Maribor Izvještaj Nacionalnog COBISS centra Crne Vjenceslava Ševaljević, mag.bibl. rukovodilac COBISS centra Crne Gore Izvještaj

Више

Prevoznik

Prevoznik Broj: 054 1591 Datum: 18.06.2019.god IZVJEŠTAJ O USKLAĐIVANJU MEĐUNARODNIH REDOVA VOŽNJE ZA SEZONU 20192020 1. LASTA MONTENEGRO - A L B A N I J A (08:10) Skadar (18:00) OLD TOWN TRAVEL - Prigovara sa dozvolom

Више

Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија), именована Решењем број:

Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија), именована Решењем број: Стручна комисија (у даљем тексту: Комисија), именована Решењем председника општине број 02-35/2018-II од 14.05.2018. године, за оцену пројеката и израду предлога о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar z

Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar z Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Olivera Grbović,

Више

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx Filijale i šalteri - Lovćen banka AD Filijala BAR Filijala CETINJE Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar Phone: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994 E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me Ulica Njegoševa 36. - 81250

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Управа Градске општине Одељење за друштвене делатности Комисија за оцену програма у области спо

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Управа Градске општине Одељење за друштвене делатности Комисија за оцену програма у области спо РЕПУБЛИКА СИЈА ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Управа Градске општине Одељење за друштвене делатности Комисија за оцену програма у области спорта Х Број: 66-1-21/18 28.12.2018.године Београд Булевар

Више