Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr"

Транскрипт

1 Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim vlasnicima studentskog tekućeg računa i djeci mlađoj od 15 godina) Vođenje tekućeg računa domaće fizičke osobe (naplaćuje se bezuvjetno po računima sa stalnim priljevom, a po računima bez stalnog priljeva naknada se naplaćuje ukoliko je u obračunskom razdoblju na računu evidentiran promet) mjesečno VISINA NAKNADE Vođenje tekućeg računa strane fizičke osobe (naplaćuje se ukoliko je u obračunskom razdoblju na računu 11kn mjesečno evidentiran promet) Vođenje studentskog tekućeg računa i računa djece mlađe od 15 godina Ugovaranje tekućeg računa OTP Dinamik štednje (jednokratno) Vođenje tekućeg računa OTP Dinamik štednje mjesečno Ugovaranje punomoći po tekućem računu (jednokratno) Odobravanje dodatnog prekoračenja temeljem oročenja 0,25%, min., max. Korištenje računa od strane opunomoćenika 12kn godišnje Izdavanje čekovnih blanketa 5kn po blanketu Izdavanje čekovnih blanketa korisnicima paketa Standard, Senior, Indeks i Plus 3kn po blanketu Bezgotovinska plaćanja u korist računa pravnih osoba (osim humanitarnih org.) 1,1%, min. 6kn, max. Gotovinske uplate u korist računa pravnih osoba (osim humanitarnih org.) 1,1%, min. 6kn, max. Uplata ili isplata s računa Korištenje bankomata u Hrvatskoj u vlasništvu Banke Otvaranje internih trajnih naloga (osim za planiranu i dječju planiranu štednju) (jednokratno) Izvršenje internih trajnih naloga Otvaranje eksternih trajnih naloga (jednokratno) Izvršenje eksternih trajnih naloga prema tvrtkama s kojima Banka ima sklopljen ugovor Izvršenje ostalih individualnih eksternih trajnih naloga 1%, min 2kn, max. Izvod po tekućem računu: Dostava izvoda na kućnu adresu 5 kn prvo izdavanje - Izdavanje izvoda u poslovnici sukladno Zakonu o platnom prometu (čl. 24. i čl. 25.) reizdavanje izvoda 5kn Poslovanje po deviznom računu građana Otvaranje/zatvaranje deviznog računa Vođenje deviznog računa domaće fizičke osobe (naplaćuje se ukoliko je u obračunskom razdoblju na računu evidentiran promet, izuzev Studentskog deviznog računa i računa djece mlađe od 15 godina) 55kn godišnje Vođenje deviznog računa strane fizičke osobe (naplaćuje se ukoliko je u obračunskom razdoblju na računu evidentiran promet, izuzev računa djece mlađe od 15 godina) 60kn godišnje Ugovaranje deviznog računa OTP Dinamik štednje (jednokratno) Vođenje deviznog računa OTP Dinamik štednje mjesečno Korištenje računa od strane opunomoćenika 12kn godišnje Ugovaranje punomoći po deviznom računu (jednokratno) Provizija za gotovinske isplate (valute i kuna), kunska plaćanja i prijenose na kunske račune (osim trajnih naloga) za neodležana sredstva od 8 dana koja su porijeklom od prodanih deviza i uplaćene efektive na devizni račun. 1% u kn Provizija se ne naplaćuje za sredstva za koja se kupuju udjeli u OTP Invest fondovima izuzev u OTP novčanom fondu. Nenajavljene isplate deviza u iznosu većem od kunske protuvrijednosti EUR 1% u kn Polog čekova po odobrenju u korist deviznih računa domaćih i inozemnih osoba 1% u kn, min, max 400kn + troškovi ino banke Polog čekova na devizni račun osim čekova mirovina i drugih stalnih primanja 1%, min, max 200kn Polog MPU u korist deviznih računa domaćih i inozemnih fizičkih osoba 1%, min, max 40kn

2 Izvod po deviznom računu: Dostava izvoda na kućnu adresu 5 kn prvo izdavanje - sukladno Zakonu o Izdavanje izvoda u poslovnici platnom prometu (čl. 24. i čl. 25.) reizdavanje izvoda 5kn Poslovanje po žiro računu Otvaranje / zatvaranje računa Vođenje žiro računa (naplaćuje se ukoliko je u obračunskom razdoblju na žiro računu evidentiran promet) 7kn mjesečno Ugovaranje punomoći po žiro računu (jednokratno) Korištenje računa od strane opunomoćenika 12kn godišnje Eksterne uplate na žiro račune Gotovinske isplate sa žiro računa Izvod po žiro računu: Dostava izvoda po kunskom žiro računu na kućnu adresu 5kn Dostava izvoda po deviznom žiro računu na kućnu adresu prvo izdavanje - sukladno Zakonu o Izdavanje izvoda u poslovnici kunski i devizni žiro račun platnom prometu (čl. 24. i čl. 25.) reizdavanje izvoda 5kn Paketi Ugovaranje paketa OTP Standard, OTP Standard Plus, OTP Senior, OTP Indeks i OTP Plus Paket OTP Standard mjesečno Vođenje tekućeg, deviznog i žiro računa Visa Classic charge kartica Visa Classic revolving kartica MasterCard Standard charge kartica MasterCard Standard revolving kartica Obrada kreditnog zahtjeva 30% popusta Paket OTP Standard Plus mjesečno Vođenje tekućeg, deviznog i žiro računa Visa Classic charge kartica Visa Classic revolving kartica bez članarine (za osnovnog i Visa web prepaid kartica dodatnog MasterCard Standard charge kartica MasterCard Standard revolving kartica Obrada kreditnog zahtjeva 30% popusta Paket OTP Senior 12kn mjesečno Vođenje tekućeg, deviznog i žiro računa

3 Visa Classic charge kartica Visa Classic revolving kartica MasterCard Standard charge kartica MasterCard Standard revolving kartica Obrada kreditnog zahtjeva Paket OTP Indeks Vođenje Studentskog tekućeg, deviznog i žiro računa Korištenje računa od strane jednog opunomoćenika Obrada kreditnog zahtjeva za Studentski gotovinski kredit Visa web prepaid kartica Paket OTP Plus Vođenje tekućeg, deviznog i žiro računa Visa Gold kartica Obrada kreditnog zahtjeva Usluga privatnog bankara Otvaranje internih trajnih naloga Otvaranje eksternih trajnih naloga Izvršenje usluge po eksternim trajnim nalozima Doznake iz inozemstva Naknada za otkazivanje paketa OTP Plus (ukoliko klijent ima ugovorenu dogovornu oročenu štednju s dodatnom kamatnom stopom temeljem OTP Plus paketa; u slučaju više takvih oročenja u obzir se uzima datumski najstarije) Bezgotovinska plaćanja i prijenosi Bezgotovinska plaćanja u inozemstvo s računa domaće fizičke osobe - trošak ino banke snosi korisnik Bezgotovinska plaćanja u inozemstvo s računa domaće fizičke osobe - trošak ino banke snosi nalogodavatelj (OUR) Bezgotovinska plaćanja u inozemstvo s računa strane fizičke osobe - trošak ino banke snosi korisnik Bezgotovinska plaćanja u inozemstvo s računa strane fizičke osobe - trošak ino banke snosi nalogodavatelj (OUR) Povrat provizije po neizvršenoj doznaci u inozemstvo Povrat deviznih sredstava u inozemstvo na zahtjev ino banke Bezgotovinska plaćanja u devizama - doznake u zemlji Prijenos javnog duga, promjena vlasništva Otkup i prodaja efektive i čekova Prodaja efektivnog stranog novca za strane fizičke osobe Preuzimanje čekova za slanje na inkaso Prodaja putničkih čekova Nenaplaćeni čekovi vraćeni od ino banaka Otkup čekova (osim Euročekova) Prodaja efektive Zamjena efektivnog stranog novca u ino valuti u efektivni strani novac u EUR Jednokratna isplata 5kn mjesečno bez članarine 70kn mjesečno bez upisnine i članarine (za osnovnog i dodatnog naknada=mjesečna članarina OTP Plus paketa (12 - broj proteklih mjeseci od početka oročenja) 1%, min 80kn, max 1.000kn 1%, min 80kn, max 1.000kn + 15EUR za pokriće troškova ino banke 1%, min 80kn, max 1.000kn 1%, min 80kn, max 1.000kn +15EUR za pokriće troškova ino banke 50% od naplaćene naknade 0,5% u kn 1%, najmanje 40kn, najviše 400kn 1%, min, max 80kn po nalogu 3% u kn 2%, min 40kn, max 400kn + troškovi ino banke 2% u kn 5 kn 2% u kn 5% u EUR

4 Jednokratna isplata stranim fizičkim osobama (isplata doznake) Isplate preko pošta i FINA-e (uputnice) Krediti Naknada za obradu kredita - Stambeni krediti i krediti za individualne iznajmljivače u turizmu, uz status klijenta Naknada za obradu kredita - Stambeni krediti i krediti za individualne iznajmljivače u turizmu, bez statusa klijenta Naknada za obradu kredita - Nenamjenski i Gotovinski krediti, uz status klijenta Naknada za obradu kredita - Nenamjenski i Gotovinski krediti, bez statusa klijenta Naknada za obradu kredita - Gotovinski kredit za studente Naknada za obradu kredita - Gotovinski krediti za mlade (u slučaju zatvaranja obveza po kreditima, kreditnim karticama i tekućem računu u drugoj banci - ). Naknada se naplaćuje samo na iznos koji se klijentu isplaćuje na tekući račun u OTP banci Naknada za obradu kredita - Gotovinski kredit za umirovljenike Naknada za obradu kredita - Gotovinski kredit plus bez valutne klauzule u HRK uz status klijenta Naknada za obradu kredita - Gotovinski kredit plus bez valutne klauzule u HRK bez statusa klijenta Naknada za obradu kredita - Gotovinski kredit korisnicima paketa OTP Senior bez valutne klauzule u HRK Naknada za obradu kredita - Kredit za kupnju novih motornih vozila, uz status klijenta Naknada za obradu kredita - Kredit za kupnju novih motornih vozila, bez statusa klijenta Naknada za obradu kredita - Kredit za kupnju rabljenih motornih vozila, uz status klijenta Naknada za obradu kredita - Kredit za kupnju rabljenih motornih vozila, bez statusa klijenta Naknada za obradu kredita - Krediti uz depozit kao instrument osiguranja - lombardni kredit Naknada za obradu kredita - Dugoročni potrošački kredit 2%, min max 500kn 1%, min 2kn max 40kn u visini 3% kredita u visini 4% kredita u visini 1,5% kredita u visini 1% kredita u visini 3% kredita u visini 4% kredita u visini 3% kredita u visini 4% kredita u visini 1,5% kredita u visini 3% kredita Prijevremena otplata kredita - (ova naknada se ne primjenjuje u slučaju zatvaranja kredita zbog smrti korisnika kredita): 1. Ugovori sklopljeni do bez obzira na iznos kredita i Ugovori sklopljeni na iznos kredita manji od 1.500,00 i veći od ,00 HRK (preračunato po srednjem tečaju HNB) Djelomična otplata kredita Potpuna otplata kredita 4% na iznos djelomičnog povrata, min. 1 4% na iznos nedospjele glavnice, min Ugovori sklopljeni poslije (iznos naknade ne smije prelaziti iznos kamate koju bi klijent platio između dana prijevremene otplate i dana prestanka ugovora o kreditu) a) Potpuni ili djelomični povrat kredita otplaćen u razdoblju tijekom kojega se primjenjivala fiksna kamatna stopa ukoliko iznos prijevremenog povrata prelazi iznos od kuna (protuvrijednost EUR ili druge valute) unutar 12 mjeseci i ako je između dana prijevremenog povrata i roka dospijeća dulje od 12 mjeseci b) Potpuni ili djelomični povrat kredita otplaćen u razdoblju tijekom kojega se primjenjivala fiksna kamatna stopa ukoliko iznos prijevremenog povrata prelazi iznos od kuna (protuvrijednost EUR ili druge valute) unutar 12 mjeseci, i ako je između dana prijevremenog povrata i roka dospijeća manje od 12 mjeseci c) Potpuni ili djelomični povrat kredita u razdoblju tijekom kojeg se primjenjivala promjenjiva kamatna stopa Slanje obavijesti za nepodmirenje duga po kreditu korisniku kredita Slanje obavijesti za nepodmirenje duga po kreditu jamcima i sudužnicima Slanje 1. opomene za nepodmirenje duga po kreditu korisniku kredita Slanje 1. opomene za nepodmirenje duga po kreditu sudužniku i jamcima Slanje 2. opomene za nepodmirenje duga po kreditu korisniku kredita Slanje 2. opomene za nepodmirenje duga po kreditu sudužniku i jamcima Obrada i uručenje otkaza neurednim korisnicima kredita Izdavanje brisovnog očitovanja Izrada raznih potvrda, izvoda i punomoći Promjena nekretnine/pokretnine založene ili fiducijarno prenesene u korist Banke Zamjena dužnika po kreditu Zamjena sudužnika i jamaca po kreditu Skraćivanje roka otplate kredita (ne naplaćuje se u slučaju u slučaju istovremene prijevremene otplate kredita) Registracija kreditnog posla s inozemstvom za fizičke osobe HROK - Kreditno izvješće na zahtjev klijenta 1% na preostali, nedospjeli iznos glavnice odnosno na iznos djelomičnog povrata kredita 0,5% na preostali, nedospjeli iznos glavnice odnosno na iznos djelomičnog povrata kredita 1% od ugovorenog iznosa, min 1000kn 1% od iznosa nedospjele glavnice, min 200kn 0,5% od iznosa nedospjele glavnice, min 1% od iznosa nedospjele glavnice 1% jednokratno, min, max 500kn 25,00kn po izvješću, u cijenu uključen PDV

5 Opomena za obnavljanje police osiguranja i dostavljanja knjižice vozila Vođenje odgođenog potraživanja u valuti CHF Naknada pri adaptaciji, izgradnji i dovršenju stambenog objekta s hipotekom, gdje se 100% iznosa odobrenog kredita isplaćuje na račun klijenta korisnika kredita u visini 3,95% stanja računa odgođenog potraživanja sukladno naknadi za obradu stambenog kredita (ovisno o paketu) uvećanoj za 2% Isplate s kunskih računa u ime i za račun druge banke 3% u kn od korisnika Doznake i čekovi iz inozemstva u korist računa fizičkih osoba 7, po doznaci Prijava izgubljenih čekovnih blanketa 5kn Slanje čekovnih blanketa na kućnu adresu korisnika Čekovi realizirani na šalterima Hrvatske Pošte 2,5% Opomena vlasnicima tekućih računa zbog nedozvoljenog prekoračenja Naknada za prijevremeni prekid oročenja uz fiksnu kamatnu stopu, izuzev oročenja u svrhu dobivanja kredita (ukoliko se isti ne realizira) i nenamjenskih oročenja koja se ugovaraju na duži rok i/ili veći iznos 1 glavnice od prvobitno ugovorenog štednje i Dječje planirane štednje na izdržanu ročnost do < 3 mjeseca 2%, min, max 1 Naknada za prijevremeni prekid oročenja uz promjenjivu kamatnu stopu, Ren ne štednje, Planirane štednje i Dječje planirane štednje na izdržanu ročnost od 3 do < 6 mjeseci 2%, min, max 1 štednje i Dječje planirane štednje na izdržanu ročnost od 6 do < 12 mjeseci 2%, min, max 1 štednje i Dječje planirane štednje na izdržanu ročnost od 12 do < 24 mjeseca 1,5%, min, max 1 štednje i Dječje planirane štednje na izdržanu ročnost od 24 do < 36 mjeseci 1,0%, min, max 1 štednje i Dječje planirane štednje na izdržanu ročnost od 36 do < 48 mjeseci 0,5%, min, max 1 štednje i Dječje planirane štednje na izdržanu ročnost od 48 do < 60 mjeseci 0,25%, min, max 1 Pružanje usluga izvan Banke na zahtjev štediše Telefonsko i telex sravnjenje za isplatu sa računa drugih banaka Izdavanje raznih potvrda izuzev potvrde o otvaranju žiro računa klijenata fizičkih osoba Izrada prijepisa, izvoda, kartica, dokumenata 5 kn po stranici Preslik dokumenta 5 kn po stranici Izdavanje godišnjeg izvoda (osim prvog ispisa za kalendarsku godinu) 20 kn po izvodu Otvaranje štednog uloga (knjižice) Zamjena popunjene ili oštećene knjižice Naknada za kovanice (naplaćuje se na cjelokupan iznos gotovinske uplate/isplate/zamjene) Gotovinska uplata/zamjena u novčanice efektivnih stranih kovanica ili zamjena u kune, u iznosu većem od 10% protuvrijednosti 20,00 EUR Gotovinska isplata ili prodaja u efektivnim stranim kovanicama, u iznosu većem od protuvrijednosti 20,00 EUR 10% Gotovinska uplata na račun/zamjena u novčanice kovanica domaćeg novca, u iznosu većem od 1.000,00 kuna (naknada se ne primjenjuje kod uplata na račune maloljetnih osoba) 5%, min, max 1.000kn Gotovinska isplata u kovanicama domaćeg novca, u iznosu većem od 1.000,00 kuna (naknada se ne primjenjuje kod isplata sa računa maloljetnih osoba) 5%, min, max 1.000kn Akcija - besplatan najam sefa za prvih šest mjeseci za period ugovaranja od 13. lipnja do 31. prosinca godine. Najamnina sefa za razdoblje mjesec dana: - Sef A... do cm3 - Sef B... do cm3 7kn - Sef C... do cm3 90kn - Sef D... do cm3 - Sef E... do cm3 1 Najamnina sefa za razdoblje 12 mjeseci: - Sef A... do cm3 400kn - Sef B... do cm3 560kn - Sef C... do cm3 800kn - Sef D... do cm3 9 - Sef E... do cm3 1000kn Najamnina sefa za razdoblje 24 mjeseca:

6 - Sef A... do cm3 640kn - Sef B... do cm3 890kn - Sef C... do cm3 1280kn - Sef D... do cm Sef E... do cm3 1600kn Visa Electron kartica Na bankomatima u Hrvatskoj unutar MBNET-a za vlasnike studentskog tekućeg računa (izuzev bankomata OTP banke) Zamjena bankomatske kartice zbog krađe ili gubitka Redovna zamjena bankomatske kartice Zamjena bankomatske kartice zbog promjene matičnih podataka, oštećenja i sl. Naknada za neutemeljenu reklamaciju transakcije debitnom bankovnom karticom u Hrvatskoj i inozemstvu Naknada za promjenu statusa debitne kartice (3 pogrešna PIN-a; kartica zadržana/zaboravljena u bankomatu, Upisnina i članarina Upisnina za osnovnog korisnika Upisnina za dodatnog korisnika Godišnja članarina za osnovnog korisnika Godišnja članarina za dodatnog korisnika Opomena zbog nepodmirenih troškova po revolving kreditu Na EFT/POS terminalima OTP banke Visa Classic charge i Visa Classic revolving kartica Upisnina i članarina Upisnina za osnovnog korisnika Upisnina za dodatnog korisnika Mjesečna članarina Naknada za kupovinu Naknada za kupovinu na 2-6 rata Kartica Visa Classic na rate 2%, min. po transakciji 2kn po transakciji 3%, min 25kn po transakciji 3%, min po transakciji 3,5%, min 40kn po transakciji 180kn 80kn 2,5%, najmanje 3,5%, najmanje 45kn 2,5%, najmanje 25kn 3%, najmanje 4%, najmanje 60kn 0,5% od iznosa transakcije

7 Naknada za kupovinu na 7-9 rata Naknada za kupovinu na rata Naknada za podizanje gotovine Naknada za podizanje gotovine karticom Visa Classic na rate, OTP uređaji, 1-3 rate Naknada za podizanje gotovine karticom Visa Classic na rate, OTP uređaji, 4-6 rata 4,5% Naknada za podizanje gotovine karticom Visa Classic na rate, OTP uređaji, 7-9 rata 5,5% Naknada za podizanje gotovine karticom Visa Classic na rate, OTP uređaji, rata 6% Naknada za podizanje gotovine karticom Visa Classic na rate, tuđi uređaji u zemlji, 1-3 rate Naknada za podizanje gotovine karticom Visa Classic na rate, tuđi uređaji u zemlji, 4-6 rata 5% Naknada za podizanje gotovine karticom Visa Classic na rate, tuđi uređaji u zemlji, 7-9 rata 6% Naknada za podizanje gotovine karticom Visa Classic na rate, tuđi uređaji u zemlji, rata 7% Naknada za podizanje gotovine karticom Visa Classic na rate, tuđi uređaji u inozemstvu, 1-3 rate Naknada za podizanje gotovine karticom VISA Classic na rate, tuđi uređaji u inozemstvu, 4-6 rata 5,5% Naknada za podizanje gotovine karticom VISA Classic na rate, tuđi uređaji u inozemstvu, 7-9 rata 6,5% Naknada za podizanje gotovine karticom VISA Classic na rate, tuđi uređaji u inozemstvu, rata 7,5% Upisnina i članarina Upisnina za osnovnog korisnika Upisnina za dodatnog korisnika Godišnja članarina za osnovnog korisnika Godišnja članarina za dodatnog korisnika Na EFT/POS terminalima OTP banke Visa Gold kartica - 10 kn Godišnja članarina za osnovnog korisnika Godišnja članarina za dodatnog korisnika Visa web prepaid 1% od iznosa transakcije 1,5% od od iznosa transakcije 3,5%, najmanje 35kn 4,5%, najmanje 65kn 400kn 200kn 2,5%, najmanje 3,5%, najmanje 45kn 2,5%, najmanje 25kn 3%, najmanje 4%, najmanje 60kn 40kn Bez naknade 2%, najmanje

8 Na EFT/POS terminalima OTP banke Prijenos sredstava s kartice na tekući račun-mjesečni obračun - za ukupan promet veći od 1% MasterCard debitna kartica Na bankomatima u Hrvatskoj unutar MBNET-a za vlasnike studentskog tekućeg računa (izuzev bankomata OTP banke) Zamjena bankomatske kartice zbog krađe ili gubitka Redovna zamjena bankomatske kartice Zamjena bankomatske kartice zbog promjene matičnih podataka, oštećenja i sl. Naknada za neutemeljenu reklamaciju transakcije debitnom bankovnom karticom u Hrvatskoj i inozemstvu Naknada za promjenu statusa debitne kartice (3 pogrešna PIN-a; kartica zadržana/zaboravljena u bankomatu, Na bankomatima u Hrvatskoj (izuzev bankomata OTP banke) MasterCard PayPass debitna kartica Na bankomatima u Hrvatskoj unutar MBNET-a za vlasnike studentskog tekućeg računa (izuzev bankomata OTP banke) Zamjena bankomatske kartice zbog krađe ili gubitka Redovna zamjena bankomatske kartice Zamjena bankomatske kartice zbog promjene matičnih podataka, oštećenja i sl. Naknada za neutemeljenu reklamaciju transakcije debitnom bankovnom karticom u Hrvatskoj i inozemstvu Naknada za promjenu statusa debitne kartice (3 pogrešna PIN-a; kartica zadržana/zaboravljena u bankomatu, Upisnina i članarina MasterCard Standard charge i MasterCard Standard revolving kartica 1%, najmanje 3%, najmanje 3%, najmanje 2%, min. po transakciji 2 kn po transakciji 3%, min 25kn po transakciji 3%, min po transakciji 3,5%, min 40kn po transakciji 2%, min. po transakciji 2 kn po transakciji 3%, min 25kn po transakciji 3%, min po transakciji 3,5%, min 40kn po transakciji

9 Upisnina za osnovnog korisnika Upisnina za dodatnog korisnika Godišnja članarina za osnovnog korisnika Godišnja članarina za dodatnog korisnika Opomena zbog nepodmirenih troškova po revolving kreditu Na EFT/POS terminalima OTP banke Upisnina Mjesečna članarina Usluga SMS Jutarnje stanje (ukoliko je klijent korisnik OTP direkta) Usluga SMS Jutarnje stanje (ukoliko klijent nije korisnik OTP direkta) Upit na stanje računa putem telefona Mjesečna članarina - upit na stanje računa putem telefona Plaćanje u korist računa pravnih osoba u Banci - putem Internet bankarstva 2kn - putem telefonskog bankarstva 2kn Plaćanje u korist računa izvan Banke - putem Internet bankarstva 2kn - putem telefonskog bankarstva 2kn Kupnja udjela u investicijskim fondovima OTP Investa 180kn 80kn 2,5%, najmanje 3,5%, najmanje 45kn 2,5%, najmanje 25kn 3%, najmanje 4%, najmanje 60kn 2kn mjesečno 5kn mjesečno - putem Internet bankarstva - putem telefonskog bankarstva Interni prijenosi na račune fizičkih osoba unutar banke Kupoprodaja deviza Plaćanje kredita u OTP banci Plaćanje revolving kredita po Visa Classic i MasterCard Standard revolving kartici Zamjena tokena uslijed gubitka, krađe oštećenja i sl. Zamjena tokena zbog greške ili na zahtjev Banke Potvrda o izvršenom plaćanju (izdavanje ili ovjera u poslovnici) Raskid ugovora o korištenju a BEZ povrata tokena ili uz povrat NEISPRAVNOG tokena Raskid ugovora o korištenju a uz povrat ispravnog tokena Ugovaranje usluge SMS Kontrola kartica Ugovaranje usluge Interaktivni SMS Ugovaranje usluge SMS Kontrola računa SMS poruka Kontrola kartica - poslana poruka SMS Interaktivni upit - poslana poruka SMS Kontrola računa - poslana poruka 300kn 5kn 300kn 0, 0, 0, Za ostale informacije obratite se našim djelatnicima u poslovnicama.

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (

Važeće od 16. ožujka godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo ( Važeće od 16. ožujka 2016. godine OPĆE ODREDBE Izvadak iz Odluke o naadama za usluge poslovanja s građanima 1. OTP banka Hrvatska dioničko društvo (u daljnjem tekstu Banka) za usluge koje obavlja, naplaćuje

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Korištenje

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom od 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Vođenje računa 20,00 kn godišnje Promjena podataka o potpisniku 10,00 kn po obrascu Promjena podataka u registru računa 40,00 kn po računu

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra

Naknade poslovnim subjektima u platnom prometu za poslovne subjekte s godišnjim prihodom do 40 milijuna kuna Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje ra Vrsta proizvoda/usluge Račun Otvaranje računa 50,00 kn jednokratno Za vlasnike Paket računa - svi modeli Vođenje računa 20,00 kn mjesečno Za korisnike Paket računa za male poduzetnike - svi modeli Ugovaranje

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004 KAMATNE STOPE ZA GRAĐANE HVB SPLITSKA BANKA d.d. 1 PASIVNE KAMATNE STOPE IZ POSLOVANJA S GRAĐANIMA 1.1 UZ KONFORMNI NAČIN OBRAČUNA 1.1.1 Štednja i računi Kunski depoziti po viđenju - knjižica 0,1 - račun

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Federacije BiH i Distrikta Brčko Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Federacije BiH i Distrikta Brčko

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske

Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Tarife naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama na području Republike Srpske Članak 1. UniCredit Bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) na području Republike Srpske naplaćuje za usluge koje obavlja

Више

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada:

Iz trenutno važeće Odluke o tarifi naknada: PROČIŠĆENI TEKST O D L U K E O TARIFI NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU S FIZIČKIM OSOBAMA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH I DISTRIKTA BRČKO broj 02-1792-13/2018 od 29.03.2018 koji sadrži: Odluku o tarifi naknada

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Na temelju članka 61

Na temelju članka 61 VAŽEĆE KAMATNE STOPE PODRAVSKE BANKE d.d. u poslovanju s građanima od 1. srpnja 2018. IZVADAK IZ ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA BANKE Redni broj Opis Kamatna stopa (% godišnje) I. AKTIVNE KAMATNE STOPE 2. PLASMANI

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Info telefon: Lipanj Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja TARIFNI BROJ VRSTA U

Info telefon: Lipanj Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja TARIFNI BROJ VRSTA U Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 11. lipnja 2012. I. OTVARANJE RAČUNA Otvaranje kunskih računa 01.01.01.01.01. Otvaranje kunskog tekućeg računa 01.01.01.01.02. Otvaranje kunskog

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana

B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kana 1.11.2018. B19 Izvadak iz Odluke o tarifi naknada za usluge Banke po transakcijskim računima fizičkih osoba i usluge platnog prometa te direktnih kanala Redni broj Vrsta proizvoda / usluge Visina naknade

Више

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja Partner banke d.d. Zagreb po štednim ulozima fizičkih osoba TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠTAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA   Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe u primjeni od 25.01.2014. štednja 1. Štednja po viđenju 1.1. Štednja po viđenju vodi se na štednim knjižicama ili štednim

Више

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx

Microsoft Word - Naknade u poslovanju s poslovnim subjektima_2016_12_01.docx TRANSAKCIJSKI RAČUNI, SERVISI I IZVJEŠAVANJE PA100 PA110 UPRAVLJANJE RAČUNIMA Transakcijski računi PA111 Otvaranje transakcijskog računa 50,00 kn jednokratno PA112 Promjena podataka po transakcijskom računu

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d. Područje poslovanja s građanstvom (potrošačima) REDNI BROJ VRSTE USLUGE VISINA NAKNADE TRANSA

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d. Područje poslovanja s građanstvom (potrošačima) REDNI BROJ VRSTE USLUGE VISINA NAKNADE TRANSA Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d. Područje poslovanja s građanstvom (potrošačima) REDNI BROJ VRSTE USLUGE VISINA NAKNADE TRANSAKCIJSKI RAČUNI POTROŠAČA (MULTIVALUTNI) VOĐENJE RAČUNA

Више

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1

TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM 1 1 KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo.

Више

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom prometu 1. Poslovi registra računa 1.1. Otvaranje računa

Више

KBZ_naknade_4_7_2016.indd

KBZ_naknade_4_7_2016.indd NAKNADE U POSLOVANJU S DOMA IM I STRANIM FIZI»KIM OSOBAMA - GRAĐANIMA Graappleanima se naknada obraëunava i naplaêuje odmah kod izvršenja usluge ili se obraëunava i naplaêuje na teret njihova raëuna, a

Више

Microsoft Word - Odluka o kamatama i naknadama za fiziüke osobe_ docx

Microsoft Word - Odluka o kamatama i naknadama za fiziüke osobe_ docx ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD 01.01.2019. SADRŽAJ I OPĆE ODREDBE... 1 II POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM... 3 1 POSLOVI RIZIKA... 3 1.1 PLASMANI PRIVATNIM OSOBAMA...

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate

NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate NAKNADE U POSLOVANJU S GRAANIMA 1. ŠTEDNJA 1.1. KUNSKA ŠTEDNJA DOMAIH I STRANIH FIZIKIH OSOBA 1.1.1. Otvaranje i voenje štednih uloga u kunama, uplate, isplate, upis naloga bez naknade 1.1.2. Oglašavanje

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

CJENIK USLUGA U POSLOVANJU S GRAĐANIMA PRIMJENA OD 29. SRPNJA 2017.

CJENIK USLUGA U POSLOVANJU S GRAĐANIMA PRIMJENA OD 29. SRPNJA 2017. CJENIK USLUGA U POSLOVANJU S GRAĐANIMA PRIMJENA OD 29. SRPNJA 2017. Tarifni Opis Iznos naknade stavak (u % / u kunama / u EUR-ima) 1 2 3 II. POSLOVANJE S GRAĐANIMA 1. KUNSKO POSLOVANJE S GRAĐANIMA 1.1.

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje trans NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje transakcionog računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje transakcionog

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Slide 1

Slide 1 RBA Turistički kredit Kredit s pet zvjezdica 1 RBA Turistički kredit Napunite sezonu brzo, jednostavno i lako! fleksibilna otplata kredita uz mogućnost počeka otplate isplata cijelog iznosa kredita na

Више

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD 01.09.2019. SADRŽAJ I OPĆE ODREDBE... 1 II POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM... 2 1 POSLOVI RIZIKA... 2 PLASMANI PRIVATNIM OSOBAMA... 2

Више

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ;

STAMBENI KREDIT NEKRETNINE BANKE ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., Jadranski trg 3a, Rijeka; OIB: HR ; Info telefon: ; Stranica 1/6 Opće informacije o stambenom kreditu za kupnju nekretnina iz portfelja Banke UVJETI PROIZVODA Iznos kredita ovisno o valuti: Kamatna stopa: Bez hipoteke od 15.000,00 do 225.000,00 Uz hipoteku:

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Info telefon: Rujan Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 01. prosinca Redni broj VRSTA US

Info telefon: Rujan Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 01. prosinca Redni broj VRSTA US Naknade za usluge u poslovanju s građanstvom u primjeni od 01. prosinca 2011. 1. OTVARANJE, VOĐENJE, ZATVARANJE I OSTALE USLUGE PO RAČUNIMA GRAĐANA Transakcijski računi i štedni ulozi i računi 1.1. OTVARANJE

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

javni poziv objava

javni poziv objava JAVNI POZIV PODUZETNICIMA NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KREDITIRANJE U TURIZMU ZA 2013. GODINU 1. KREDITNI POTENCIJAL: 2.000.000,00 Kn 2. KORISNICI KREDITA Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za usluge koje Banka obavlja i koje su navedene u ovoj Odluci,

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak

NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja Osnovica za obračun Nak NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA ZA NEPOTROŠAČE I. KUNSKI PLATNI PROMET Stavak Vrsta usluge Primjenjuju se od 3. lipnja 2019. Osnovica za obračun Naknada mreža OTP Naknada mreža FINA-e 1. POSLOVI REGISTRA

Више

opće informacije_krediti građana

opće informacije_krediti građana OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM GOTOVINSKOM KREDITU ZA GRAĐANE 1. INFORMACIJE O KREDITNOJ INSTITUCIJI SAMOBORSKA BANKA D.D. 10430 SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 8 OIB: 13806526186 IBAN: HR3624030091011111116

Више

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD

ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD ODLUKA O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA FIZIČKE OSOBE SBERBANK D.D. U PRIMJENI OD 26.02.208. SADRŽAJ I OPĆE ODREDBE... 3 II POSLOVANJE S GRAĐANSTVOM... 5 POSLOVI RIZIKA... 5 PLASMANI PRIVATNIM OSOBAMA... 5..

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више