АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ Мачвански округ (површине км² ) заузима северозападни део Региoна Шумадије и Западне С

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ Мачвански округ (површине км² ) заузима северозападни део Региoна Шумадије и Западне С"

Транскрипт

1 АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ Мачвански округ (површине км² ) заузима северозападни део Региoна Шумадије и Западне Србије. Према подацима Процене а становника за годину у Мачвaнском округу живи становника. Округ чини 8 општина (6 општина и 2 града - Шабац и Лозница) са 228 насељених места. Анализа здравственог стања пружа информацију о актуелној здравственој ситуацији - указује на здравствене проблеме. На основу Анализе здравственог стања се врши идентификација и градација приоритета у здравственој политици. Анализа здравственог стања пружа и евалуацију успешности предузетих мера ради санирања одређених здравствених проблема. За Анализу здравственог стања становништва Мачванског округа су коришћени следећи подаци: 1. Регистри виталне статистике Републике Србије и 2. Медицинска документација (рутински здравствено- статистички извештаји, базе података). 1

2 1. ВИТАЛНО ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЈА 1.1. БРОЈ И СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА КРЕТАЊЕ УКУПНОГ БРОЈА СТАНОВНИКА ГОДИНЕ табела 1. бр. Територија становника према Процени године становника према Попису године становника према Попису године становника према Попису године 1 Мачвански округ Република Србија ЛИНИЈА ТРЕНДА УКУПНОГ БРОЈА СТАНОВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МАЧВАНСКОГ ОКРУГА У ПЕРИОДУ ГОДИНЕ графикон Мачвански округ Република Србија Према подацима Процене а становника за годину, Мачвански округ има становника. У посматраном временском периоду је присутно константно смањење а становника (5.33 % према Попису године, односно % према Попису године). У истом временском периоду је такође присутно смањење популације Републике Србије (2,3 % према Попису године, односно 28,21% према Попису године). 2

3 ПРОЦЕНА БРОЈА СТАНОВНИКА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ Мачвански округ СТРУКТУРА ПРЕМА ПОЛУ СТАНОВНИШТВА ГОДИНA бр. табела 2. Становништво Мачванског округа % Становништво Србије 1 УКУПНО % УКУПНО Мушки пол ,56% Мушки пол Женски пол ,44% Женски пол У популацији Мачванског округа преовлађује женско становништво (0,9% становника женскoг пола више од становника мушког пола). Стопа маскулинитета је негативна (982 мушкарца на жена). Структура становништва Републике Србије je неповољнија (950 мушкараца на жена). 3

4 ОЧЕКИВАНО ТРАЈАЊЕ ЖИВОТА ГОДИНЕ табела 3. Територија временски интервал Мачвански округ Република Србија бр. Мушки пол Женски пол Мушки пол Женски пол ,07 75,42 69,73 75, ,92 75,09 70,42 75, ,41 75,25 71,11 76, , ,6 76, , ,6 77, ,5 77,1 72,6 77,7 Очекивано трајање живота описује квалитет живота. У посматраном периоду се продужио животни век мушкараца за 0,8 годинe, односно жена за 1,68 година. Очекивано трајање живота становништва Мачванског округа је мање од становништва Републике Србије (мушкарци 1,1 годинa, жене 0,6 година). У истом периоду је дошло до продужетка животног века становништва Републике Србије (мушкарци 2,87 године, жене 2,65 године). СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА ПРОСЕЧНА СТАРОСТ (пописне године и 2002.) бр. Територија Мачвански округ 42,14 39,58 2 Република Србија 42,24 40,25 табела 4. Просечна старост становништва Мачванског округа у пописним годинама је знатно изнад граничног лимита индикатора (30 година), што говори о повећању старости популације. СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА БИОЛОШКИ ТИП СТАНОВНИШТВА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА- табела 5. бр. Старосни интарвал Становништво % Становништво % % % % % 3 50 и више година % % 4 УКУПНО % % Биолошки тип становништва указује на % удео појединих старосних категорија у укупном у становника. Становништво Мачванског округа са 14% становника млађих од 15 година, као и 42% становника старијих од 50 година припада регресивном типу становништва (висок удео старог становништва и низак удео младог становништва). 4

5 Компарација са 2013.годином указује да се за 5 година удео становништва година смањио за 2%, док се удео старијих од 50 година повећао за 2%. СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА БИОЛОШКИ ТИП СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ- табела 6. бр. Старосни интервал Становништво % Становништво % % % % % 3 50 и више година % % 4 УКУПНО % % Становништво Републике Србије има сличну структуру као и Мачвански округ. СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА - ИНДЕКС СТАРОСТИ - бр. Територија Индекс старости Мачвански округ 1,42 0,84 2. Република Србија 1,42 0,90 табела 7. Индекс старости Индекс старости представља однос популације старијих од 60 година и популације млађих од 19 година. Становништво Мачванског округа је године било веома старo (гранична вредност индикатора 0,4). У протеклих 5 година дошло је до даљег старења популације. Становништво Републике Србије има још неповољнију структуру од становништва Мачванског округа. СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА - ЗРЕЛОСТ СТАНОВНИШТВА- табела 8. Територија Мачвански округ 19,1% 16,98 16,05 2. Република Србија 19,6% 17,81 16,54 5

6 Зрелост становништва указује на удео становника старијих од 65 година у укупној популацији. Становништво Мачванског округа је 2002.године било веома старо (гранична вредност индикарора 10%). У наредних 16 година дошло је до даљег погоршања старосне структуре. Становништво Мачванског округа је нешто млађе од становништва Републике Србије. СТАРОСНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА - ДРВО ЖИВОТА - графикон 3. 75> MUŠKI POL ŽENSKI POL 6

7 НАТАЛИТЕТ Наталитет је основни показатељ позитивног природног кретања становништва. Стопа наталитета представља живорођења на становника бр. Година КРЕТАЊЕ СТОПЕ НАТАЛИТЕТА ГОДИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Мачвански округ Територија Република Србија табела 9. живорођења становника Стопа живорођења становника Стопа , , , , , , , , , ,15 Стопа наталитета је у посматраном временском периоду ( године) је порасла за 0,3 Мачвански округ, 0,09 Република Србија. СТОПА НАТАЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА (ПО ОПШТИНАМА) И ГОДИНЕ Територија живорођења становника стопа живорођења становника табела 10. разлика стопе 2017./ Богатић , ,41 1,02 2. Владимирци , ,93 1,06 3. Koцељева , ,31 1,02 4. Kрупањ , ,34 1,17 5. Лозница , ,83 1,07 6. Љубовија , ,06 0,88 7. Mали Зворник , ,40 1,01 8. Шабац , ,84 1,02 9. Maчвански округ , ,33 1, Република Србија , ,15 1,01 стопа Умањење стопе наталитета је присутно код општине Љубовија. Остале општине бележе благи пораст стопе наталитета у посматраном петогодишњем периоду. 7

8 Мачвански округ има нешто већи пораст стопе наталитета од Републике Србије. КРЕТАЊЕ СТОПЕ НАТАЛИТЕТА ГОДИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ графикон 4. Стопе наталитета и Мачванског округа и Републике Србије имају тенденцију опадања (Мачвански округ 12% према 2000.години, Република Србија 4% према години), што говори о већем паду стопе наталитета Мачванског округа. КРЕТАЊЕ СТОПЕ НАТАЛИТЕТА У ПЕРИОДУ ГОДИНЕ Година стопа наталитета Maчвански округ индекс (базни) стопа наталитета табела 11. Србија индекс (базни) ,73 100% 9,54 100% ,41 107% 10,49 110% ,17 105% 10,61 111% ,52 108% 10,76 113% ,41 107% 10,64 112% ,94 107% 9,79 103% ,71 90% 9,59 101% ,69 89% 9,22 97% ,29 85% 9,45 99% ,86 91% 9,63 101% ,70 89% 10,25 107% ,94 76% 9,07 95% ,45 83% 9,35 98% ,33 79% 8,65 91% ,81 85% 8,97 94% ,67 89% 9,25 97% ,84 91% 9,17 96% ,62 88% 9,15 96% 8

9 КРЕТАЊЕ СТОПЕ ЖИВОРОЂЕЊА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ ГОДИНЕ Мачванска област Република Србија 8,6 9, ФЕРТИЛИТЕТ Општа стопа фертилитета представља живорођења на жена фертилног периода (15-49 година). ОПШТА СТОПА ФЕРТИЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА (ПО ОПШТИНАМА) И ГОДИНЕ табела разлика стопе 2017./2013. Територија Стопа Стопа фертилних фертилних живорођења фертилитета живорођења фертилитета жена жена 1. Богатић , ,13 1,67 2. Владимирци , ,95 3,75 3. Koцељева , ,29 2,71 4. Kрупањ , ,79 8,21 5. Лозница , ,13 4,67 6. Љубовија , ,29-2,59 7. Mали Зворник , ,37 2,93 8. Шабац , ,14 2,16 9. Maчвански округ , ,27 3, Република Србија , ,01 1,19 9

10 Општа стопа фертилитета Мачванског округа је веома ниска 41,3 (гранична вредност је 50 ). Присутно је повећање опште стопе фертилитета Мачванског округа године за 3,03 према вредности године. Умањење опште стопе фертилитета у посматраном периоду је присутно код општине Љубовија. Повећање опште стопе фертилитета је присутно код свих осталих општина региона. КРЕТАЊЕ ОПШТЕ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА ГОДИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Стопа фертилитета Мачванског округа Стопа фертилитета Р. Србије 5 0 Линија тренда опште стопе фертилитета Мачванског округа има благо осцилаторно кретање у посматраном 18- годишњем периоду. Присутно је повећање за 1,1% према вредности године. Линија тренда опште стопе фертилитета Републике Србије има нешто већу вредност од Мачванског округа и идентично понашање у посматраном временском периоду. ОПШТА СТОПА ФЕРТИЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ Година Maчвански округ стопа индекс (базни) фертилитета табела 13. Србија стопа индекс (базни) фертилитета ,2 100% 41,8 100% ,8 107% 43,7 104% ,7 104% 44,2 106% ,8 107% 44,6 107% ,1 104% 44,1 105% 10

11 ,5 101% 41,8 100% ,7 94% 40,8 98% ,4 93% 39,8 95% ,3 93% 40,9 98% ,0 97% 41,9 100% ,6 96% 44,6 107% ,7 91% 40,9 98% ,1 94% 41,7 100% ,2 95% 40,6 97% ,0 102% 42,2 101% ,6 101% 41,9 101% ,1 101% 41,7 100% ,3 103% 42,2 101% Општа стопа фертилитета Мачванског округа је увећана године за 3% према вредности исте године као и општа стопа фертилитета Републике Србије (1%)). Специфична стопа фертилитета представља живорођења по групацијама жена одређене старости. СПЕЦИФИЧНА СТОПА ФЕРТИЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ Старост фертилних жена табела 14. живорођења Стопа фертилитета <15. година , година , година , година , година , година , година , година , и више година , година ,30 Највећи живорођења се бележи у добној групи година, а потом следе добне групе године и године. 11

12 СПЕЦИФИЧНА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА графикон 6. У компарацији са годином уочава се мањи живорођења 2017.године у старосној групи до 24 године старости мајке, да би потом живорођења био већи у години у старосним групама од 25 до 44 године старости мајке, што говори да се жене све касније одлучују за рађање деце. ЗАКЉУЧЕНИ И РАЗВЕДЕНИ БРАКОВИ Стопа нупцијалитета представља закључених бракова на становника. Стопа диворцијалитета представља разведених бракова на становника. ЗАКЉУЧЕНИ И РАЗВЕДЕНИ БРАКОВИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА (ПО ОПШТИНАМА) ГОДИНЕ табела 15. Редни Територија склопљених бракова разведених бракова стопа нупцијалитета стопа диворцијалитета 1. Богатић , Владимирци , Koцељева , Kрупањ , Лозница , Љубовија , Mали Зворник , Шабац ,

13 9. Maчвански округ Република Србија На територији Мачванског округа се сваки 6-ти брак разведе, док се на територији Републике Србије разведе сваки 4-ти брак. ЛИНИЈА ТРЕНДА СТОПЕ НУПЦИЈАЛИТЕТА ГОДИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ стопа нупцијалитета Републике Србије стопа нупцијалитета Мачванског округа ЛИНИЈА ТРЕНДА СТОПЕ ДИВОРЦИЈАЛИТЕТА ГОДИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,3 0,9 стопа диворцијалитета Мачванског округа стопа диворцијалитета Републике Србије 13

14 Линија тренда стопе нупцијалитета Мачванског округа има тренд благог опадања и године има нешто бољу вредност него Република Србија. СТОПА НУПЦИЈАЛИТЕТА И ДИВОРЦИЈАЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ табела 16. Редни година Мачвански округ Република Србија Мачвански округ Република Србија стопа нупцијалитета индекс стопа нупцијалитета индекс стопа диворцијалитета индекс стопа диворцијалитета индекс ,61 100% 5,4 100% 0,58 100% 0,96 100% ,51 98% 5,26 97% 0,99 171% 0,97 108% ,70 102% 5,63 104% 1,32 228% 1,36 142% ,70 102% 5,63 104% 1,47 253% 1,06 110% ,39 96% 5,62 104% 1,04 179% 1,17 122% ,59 82% 5,23 97% 1,16 200% 1,02 106% ,62 100% 5,41 100% 1,02 176% 1,07 111% ,43 97% 5,66 105% 1,15 198% 1,15 120% ,03 90% 5,21 96% 0,91 157% 1,11 116% ,75 85% 5,07 94% 0,95 164% 1,13 118% ,85 86% 5,42 100% 0,33 57% 1,03 107% ,6 82% 4,91 91% 0,83 143% 1,09 114% ,5 80% 4,8 89% 0,5 86% 1 104% ,71 84% 4,88 90% 0,69 119% 1,24 129% ,07 92% 4,95 94% 0,66 67% 1,15 119% ,01 89% 5,21 96% 0,84 145% 1,32 138% ,21 93% 5,09 94% 0,78 134% 1,28 133% ,00 89% 5,10 94% 0,90 155% 1,30 135% склопљених бракова Мачванског округа године је за 11% мањи према вредности истог године. Вредност стопе нупцијалитета Мачванског округа године има нешто нижу вредност стопе од Републике Србије. разведених бракова Мачванског округа године је за 55% већи према вредности истог године. Стопа диворцијалитета Мачванског округа 2017.године је значајно нижа према вредности стопе Републике Србије. МОРТАЛИТЕТ Смртност становништва представља негативну компоненту природног кретања становништва. Општа стопа морталитета представља умрлих особа на становника (гранична вредност према високом морталитету је 12). 14

15 СТОПА МОРТАЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ВРЕМЕНСКОМ ИНТЕРВАЛУ ГОДИНЕ ,5 14, Мачванска област Република Србија КРЕТАЊЕ ОПШТЕ СТОПЕ МОРТАЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ Територија табела 17. бр. Година Мачвански округ Република Србија умрлих становника Стопа умрлих становника Стопа , , , , , , , , , ,00 15

16 Општа стопа морталитета Мачванског округа је веома висока у години. Општа стопа морталитета Мачванског округа је виша од стопе Републике Србије. Територија ОПШТА СТОПА МОРТАЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА. (ПО ОПШТИНАМА) И ГОДИНЕ умрлих табела разлика стопа стопе стопа умрлих становника 2017./2013. становника 1. Богатић , ,29-1,48 2. Владимирци , ,66 1,93 3. Koцељева , ,86-1,40 4. Kрупањ , ,71-0,59 5. Лозница , ,43 0,71 6. Љубовија , ,91 0,26 7. Mали Зворник , ,98 1,12 8. Шабац , ,98 1,21 9. Maчвански округ , ,94 0, Република Србија , ,00 0,77 Врло високу општу стопу (15 и више) морталитета имају општине: Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија и Шабац. У посматраном периоду је дошло до повећања опште стопе морталитета општина: Владимирци, Лозница, Љубовија, Мали Зворник и Шабац. Смањење опште стопе морталитета бележе општине: Богатић, Коцељева и Крупањ. КРЕТАЊЕ ОПШТЕ СТОПЕ МОРТАЛИТАТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ графикон 8. Општа стопе морталитета и Мачванског округа и Републике Србије имају тенденцију благог раста у посматраном 15- годишњем периоду. 16

17 . ОПШТА СТОПА МОРТАЛИТЕТА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ табела 19. Редни Година Мачвански округ Република Србија стопа индекс (базни) стопа индекс (базни) ,22 100% 13,49 100% ,95 98% 12,88 95% ,23 100% 13,39 100% ,32 101% 13,56 99% ,95 106% 13,64 101% ,65 103% 14,12 105% ,85 105% 13,5 100% ,38 109% 13,73 102% ,59 110% 13,87 103% ,89 113% 14,1 105% ,72 111% 13,28 98% ,7 90% 14,1 96% ,56 110% 14,2 105% % 12,31 91% ,05 116% 13,57 105% ,62 118% 14,61 108% ,84 112% 14,29 106% ,50 117% 14,77 109% Општа стопа морталитета Мачванског округа године је порасла за 17% према вредност исте године. Општа стопа морталитета Републике Србије године је порасла за 9% према вредност исте 2000.године. Специфична стопа морталитета према полу, старости пружа прецизнију информацију о морталитету и представља умрлих особа одређеног пола и старости на или становника. Редни СПЕЦИФИЧНА СТОПА МОРТАЛИТЕТА ПО ПОЛУ И СТАРОСТИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ табела 20. Старост становника Умрли Стопа морталитета мушки пол женски пол мушки пол женски пол мушки пол женски пол 1. <1. године ,72 3, године ,00 0, године ,21 0, године ,56 0, године ,88 0,37 17

18 године ,85 1, године ,63 4, године ,64 8, године ,62 22, године ,32 84, и више година ,67 227, непознато / / / / / / Према полу, смртност жена је мања од смртности мушкараца у свим добним групама осим (1-4 године). Нарочито изражена разлика у стопама морталитета је у добним групама године. СПЕЦИФИЧНА СТОПА СМРТНОСТИ ПРЕМА ПОЛУ И СТАРОСТИ ГОДИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА 250 графикон мушки пол женски пол 0 Специфична стопа смртности према старости и полу има облик латиничног слова U. Леви крак указује на морталитет одојчади и мале деце. Десни крак показује интензивни раст од 65. године живота оба пола. Просечна старост умрлих се повећава и указује на продужење животног века. 18

19 ЛИНИЈА ТРЕНДА ПРОСЕЧНЕ СТАРОСТИ УМРЛИХ ПРЕМА ПОЛУ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ Мушки пол Женски пол Линија тренда просечне старости умрлих према полу указује на продужење животног века и мушке и женске популације. У просеку жене су дуговечније од мушкараца. ПРОСЕЧНА СТАРОСТ УМРЛИХ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА. ПРЕМА ПОЛУ табела 21. Редни Година Мушки пол Женски пол ,84 71, ,95 71, ,59 72, ,32 72, ,26 73, ,14 73, ,21 74, ,34 74, ,97 74, ,83 75, ,84 75, ,14 76, ,18 76, ,43 76, ,7 77, ,28 76, ,81 77, ,45 77,09 19

20 Просечна старост умрлих жена је значајно већа од просечне старости умрлих мушкараца. Просечна старост у периоду године се повећала за 5,61 годину за мушки пол и 5,65 година за женски пол (петогодишњи пораст за временски период за мушку популацију износи 1,02 године и 1,89 година за женску популацију). Структура узрока смрти представља процентуални удео појединих узрока смрти у односу на укупан умрлих. СТРУКТУРА УЗРОКА СМРТИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ графикон 11. Најчешћи узроци смрти становништва Мачванског округа су: болести система крвотока, тумори и болести система за дисање. 20

21 СТРУКТУРА УЗРОКА СМРТИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И ГОДИНЕ табела 22. Редни Група болести Шифра умрлих % умрлих % 1 Болести система крвотока I00-I % % 2 Тумори C00-D % % 3 Болести система за дисање J00-J % 192 4% 4 Симптоми, знаци, патолошки клинички и лабораторијски налази R00-R % 165 4% 5 Болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма E00-E % 250 6% 6 Болести мокраћно- полног система N00-N % 140 3% 7 Болести система за варење K00-K % 109 2% 8 Спољашњи узроци обољевања и умирања V01-Y % 0% 9 Болести нервног система G00-H % 97 2% 10 Душевни поремећаји и поремећаји понашања F00-F % 110 3% 11 Остало / 43 1% 172 4% У К У П Н О Структура узрока смрти Мачванског округа и године указује на пораст а умрлих од : болести система крвотока, болести система за дисање, симптома знакова, патолошких клиничких и лабораторијских налаза, болести система за варење и спољашњих узрока оболевања и умирања. Смањење а умрлих је присутно код болести жлезда са унутрашњим лучењем и душевних поремећаја. Значајан непромењени удео бележе тумори, болести мокраћно- полног система и болести нервног система. УМРЛИ ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ. МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ графикон

22 умрлих од кардиоваскуларних болести Мачванског округа указује на смањење а умрлих до 2013.године, а потом је присутано повећање а умрлих од ове патологије до 2015.године, да би појава даље приказивала осцилаторно кретање. УМРЛИ ОД ТУМОРА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ графикон умрлих од тумора приказује осцилаторно кретање. Обзиром на изузетно повећање а оболелих од тумора, постоји могућност да мртвозорници региструју неко друго пратеће обољење као основни узрок смрти, а не сам малигни процес. УМРЛИ ОД БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ДИСАЊЕ. МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ графикон

23 умрлих од болести система за дисање указује на смањење а умрлих до 2016.године, што је последица престанка рада Вискозе Лозница (2005.година) и Зоркацинкаре Шабац (2006.година). УМРЛИ ОД ПОВРЕДА И ТРОВАЊА ПРЕМА СПОЉНОМ УЗРОКУ. СМРТИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И ГОДИНЕ Редни Врста насилне смрти умрлих табела % умрлих 1. Самоубиства 36 31% 56 45% 2. Несрећни случајеви 71 60% 60 48% 3. Убиства 4 4% 8 6% 4. Остали спољни узроци (неутврђено) 6 5% 1 1% У К У П Н О % % % Од повреда, тровања и последице деловања спољних фактора године је умрло 117 лица (пад за 6% према 2013.години). Ово смањење је резултат пада а самоубистава и убистава. Највећу учесталост имају несрећни случајеви (саобраћајне несреће и остали несрећни случајеви), самоубиства и остало спољни узроци смрти. Стопа смртности одојчади представља умрле одојчади на живорођења током 1 календарске године. Циљ СЗО за подручје Европе је 20, односно 10 и мање до године. СТОПА СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ ГОДИНЕ 23

24 СТОПА СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА. И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ табела 24. бр. Година Мачвански округ умрле одојчади стопа Република Србија умрле одојчади стопа , , , , , , , , , ,30 Током године на територији Мачванског округа је умрло 10 одојчади (стопа смртности одојчади 4.10 ). У посматраном петогодишњем периоду је присутно осцилаторно кретање стопе смртности одојчади године стопа смртности одојчади Мачванског округа је нижа него стопа у Републици Србији. СТОПА СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА. (ПО ОПШТИНАМА) ГОДИНЕ бр. Територија умрле одојчади живорођења табела 25. стопа смртности 1. Богатић ,00 2. Владимирци ,00 3. Koцељева ,00 4. Kрупањ ,00 5. Лозница ,80 6. Љубовија ,62 7. Mали Зворник ,63 8. Шабац ,96 9. Maчвански округ , Република Србија ,70 Анализирано по општинама Округа, 7 општина (Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Лозница, Љубовија и Шабац) су имале стопу смртности 10, док је 1 општина имала стопу смртности 10 (Мали Зворник). 24

25 12 КРЕТАЊЕ СТОПЕ СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ графикон Мачвански округ Република Србија Кретање стопе смртности одојчади и Мачванског округа и Републике Србије приказују смањење стопе смртности одојчади. СТОПА СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА. И РЕПУБЛКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ табела 26. Мачвански округ Република Србија бр. Година Индекс Индекс Стопа Стопа (базни ) (базни ) ,58 100% 10,68 100% ,71 91% 10,57 99% ,18 44% 10,37 97% ,97 73% 9,52 89% ,54 68% 8,45 79% ,71 112% 8,40 79% ,89 72% 8,00 75% ,97 32% 6,88 64% ,26 76% 7,77 73% ,72 70% 5,67 53% ,85 82% 4,27 40% ,33 66% 6,42 61% ,27 34% 6,16 58% ,29 49% 6,13 58% ,41 67% 5,27 49% ,77 66% 5,38 52% ,10 43% 4,70 56% Стопа смртности одојчади Округа је нижа за 57% према години (Република Србија 48% нижа стопа према 2000.години). 25

26 ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ Природни прираштај је индикатор природног кретања становништва. Представља разлику а живорођења и умрлих одређене територије. Стопа природног прираштаја предствља разлику живорођених и умрлих на становника (гранична вредност је 5 ). ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА (ПО ОПШТИНАМА) ГОДИНЕ Редни Територија живорођени умрли природни прираштај бр.становника табела Богатић ,24 2. Владимирци ,76 3. Koцељева ,98 4. Kрупањ ,52 5. Лозница ,72 6. Љубовија ,20 7. Mали Зворник ,66 8. Шабац ,19 9. Maчвански округ , Република Србија ,53 стопа Анализа по општинама указује на присуство негативног природног прираштаја на територији целог округа. Најлошија ситуација је у општинама Владимирци, Богатић, Љубовија и Коцељева (стопа природног прираштаја је у граници -11,91 до -8,08 ). Нешто повољнија ситуација је у општинама Лозница, Шабац, Крупањ и Мали Зворник (стопа природног прираштаја -3,44 до -6,41 ). Стопа природног прираштаја Србије је нешто повољнија, али такође негативна. КРЕТАЊЕ СТОПЕ ПРИРОДНОГ ПРИРАШТАЈА. МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ табела 27. Редни Година Мачвански округ Република Србија ,86-5, , ,95-5, ,2-4, ,6-4,8 Стопа природног прираштаја Мачванског округа године је негативна и износи -6,86. Све време посматраног временског периода стопа природног прираштаја је негативна и говори о депопулацији становништва Стопа природног прираштаја Реублике Србије је нешто повољнија, али такође указује на депопулацију становништва. 26

27 СТОПА ПРИРОДНОГ ПРИРАШТАЈА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ графикон Мачвански округ Република Србија Стопа природног прираштаја и Мачванског округа и Републике Србије имају тенденцију опадања. Мачвански округ има значајно мању стопу природног прираштаја од Републике Србије. СТОПА ПРИРОДНОГ ПРИРАШТАЈА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА. И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГОДИНЕ табела 29. Редни година Стопа Мачвански округ Србија ,49-3, ,54-2, ,42-3, ,86-2, ,72-3, ,04-4, ,3-4, ,63-4, ,3-4, ,18-4, ,02-2, ,76-5, ,11-4, ,6-3, ,24-4, ,95-5,36 27

28 , ,86-5,53 СТОПА ПРИРОДНОГ ПРИРАШТАЈА ГОДИНЕ Мачвански округ Република Србија ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Циљ здравствене заштите је очување и унапређење здравља, као и лечење и рехабилитација болести. У складу са тим законска регулатива налаже спровођење превентивних активности усмерених према популацији трудница, породиља, новорођенчади, одојчади, мале и предшколске деце, основношколске и срдњошколске омладине, студентске омладине, жена генеративног доба и одраслог становништва. 28

29 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА. МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ табела 30. бр. Врста услуге Популација посета по становнику према садржају и обиму прев. мера у ПЗЗ услуга Остварење услуга / 1 лицу Обухват (%) 1 Патронажне посете 2 Превентивни преглед малог детета 3 Превентивни преглед школског детета трудници ,26 26% породиљи и новорођенчету ,98 100% одојчету ,84 42% новорођенчета ,18 118% одојчета(iii, VI, IX i XII месец) ,93 99% мало дете (2, 4 и 6 година) ,26 126% I, III, V и VII разред о.ш ,85 85% I и III разреда средње школе ,35 135% 4 Превентивни преглед труднице ,46 46% 5 УЗ преглед ,09 52% 6 Гинеколошки преглед породиље после 6 недеља ,23 23% породиље после 6 месеци ,21 21% 7 Превентивни гинеколошки преглед жене 15 и више година ,07 7% 8 Превентивни преглед одрасли (19-34 године) , ,10 50% одрасли (35 и више година) , ,05 10% 9 Скрининг на рак грлића материце жене (25-64 године) , ,09 28% 10 Скрининга на карцином дојке жене (50-69 година) , ,05 10% 11 Скрининг на депресију старији од 18 година ,02 2% 12 Скрининга на дијабет старији од 35 година / , ,03 8% 13 Скрининга на кардиоваскуларни ризик мушкарци (35-69), жене (45-69)/ , ,03 15% 14 Скрининга на рак дебелог црева одрасли (50-74 године) , ,03 6% 15 Контролни прегледи предшколске деце деца у 3 и 5 години % 872 0,17 58% 16 Контролни прегледи школске деце деца у II, IV, VI, VIII ош и II, IV сш % ,20 66% 17 Контролни преглед труднице труднице ,38 135% 29

30 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕВЕНТИВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА. МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ табела 31. бр. Врста услуге 1 Патронажне посете 2 Превентивни преглед малог детета 3 Превентивни преглед школског детета трудници ,23 23% породиљи и новорођенчету ,11 162% одојчету ,95 48% новорођенчета ,41 41% одојчета(iii, VI, IX i XII месец) ,66 33% мало дете (2, 4 и 6 година) ,60 60% I, III, V и VII разред о.ш ,02 2% I и III разреда средње школе ,03 3% 4 Превентивни преглед труднице ,28 128% 5 УЗ преглед ,09 47% 6 Гинеколошки преглед породиље после 6 недеља ,52 52% породиље после 6 месеци ,30 30% 7 Превентивни гинеколошки преглед жене 15 и више година ,07 7% 8 Превентивни преглед Популација посета по становнику према садржају и обиму прев. мера у ПЗЗ услуга Остварење услуга / 1 лицу одрасли (19-34 године) , ,02 9% одрасли (35 и више година) , ,02 5% 9 Скрининг на рак грлића материце жене (25-64 године) , ,10 32% 10 Скрининга на карцином дојке жене (50-69 година) ,5 23 0,00 0% 11 Скрининг на депресију старији од 18 година / / / 12 Скрининга на дијабет старији од 35 година / ,33 / / / 13 Скрининга на кардиоваскуларни ризик мушкарци (35-69), жене (45-69)/ ,2 / / / 14 Скрининга на рак дебелог црева одрасли (50-74 године) , ,02 3% 15 Контролни прегледи предшколске деце деца у 3 и 5 години % 334 0,06 21% 16 Контролни прегледи школске деце деца у II, IV, VI, VIII ош и II, IV сш % 102 0,01 2% Обухват (%) 17 Контролни преглед труднице труднице ,74 94% 30

31 3. МОРБИДИТЕТ 3.1. ВАНБОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ОПШТА МЕДИЦИНА ВОДЕЋЕ ГРУПЕ БОЛЕСТИ У СЛУЖБИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ГОДИНЕ У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ редни Група болести регистованих случајева табела Болести система крвотока ,78% 2. Болести система за дисање ,28% 3. Болести миш.-кошт. сист. и везивног ткива ,02% 4. Болести мокраћно-полног система ,58% 5. Симптоми,знаци и патол.кл.и лаб налази ,57% 6. Остали поремећаји(збирно) ,78% 7. У К У П Н О % % ВОДЕЋЕ ГРУПЕ БОЛЕСТИ У СЛУЖБИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ГОДИНЕ У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ табела 33. редни Група болести регистованих случајева 1. Болести система крвотока ,35% 2. Болести система за дисање ,87% 3. Болести миш.-кошт. сист. и везивног ткива ,97% 4. Душевни поремећаји и поремећаји понашања ,62% 5. Болести мокраћно-полног система ,04% 6. Остали поремећаји(збирно) ,16% 7. У К У П Н О % % Током године је регистровано обољења, што је смањење за 23% према години. Редослед водећих група болести је нешто измењен према години. Водећа група болести су Болести система крвотока (20,78%). У компарацији са годином, регистрованих обољења из ове групе се смањио за 32%. Најчешћи узроци ових дијагноза су последица лоших животних навика (ради се о хроничним поремећајима здравља). Водећа дијагноза 2017.године и године је Повишен крвни притисак. На другом месту се налазе Болести система за дисање (18,87%). У компарацији са годином, регистрованих обољења из ове групе се смањио за 38%. Најчешће се ради о акутним респираторним инфекцијама са кратким током и 31

32 ефикасним лечењем. Водећа дијагноза 2017.године и године је Акутна инфекција горњих респираторних путева. На трећем месту се налазе Болести мишићно- коштаног система и везивног ткива (9,97%). У компарацији са годином, регистрованих обољења из ове групе се повећао за 0,48%. Ове дијагнозе су узрок ограничене покретљивости, односно дуготрајног апсентизма. Водећа дијагноза 2017.године и године је Друга обољења леђа. На следећем месту се налазе Болести мокраћно- полног система (7,58%). У компарацији са годином, регистрованих обољења из ове групе се смањио за 17%. Водећа дијагноза године и године је Упала мокраћне бешике. На последњем месту се налазе Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази (7,57%). Ова група болести није регистрована међу 5 најучесталијих група болести године. Водећа дијагноза 2017.године је Други симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази. ВОДЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ У СЛУЖБИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ табела 34. Редни Дијагноза случајева % 1. Есецијална артеријска хипертензија ,72% 2. Друга обољења леђа ,41% 3. Други симптоми,знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази ,00% 4. Акутна инфекција горњих респираторних путева ,90% 5. Акутна упала ждрела и крајника ,77% 6. Шећерна болест ,89% 7. Упала мокраћне бешике ,75% 8. Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде ,70% 9. Акутно запаљење душница и огранака душница ,21% 10. Поремећаји расположења (афективни поремећаји ,02% 11. Остале дијагнозе ,61% 12. У К У П Н О ,00% 32

33 ВОДЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ У СЛУЖБИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ табела 35. Редни Дијагноза случајева % 1. Есецијална артеријска хипертензија ,59% 2. Акутна упала ждрела и крајника ,12% 3. Друга обољења леђа ,02% Акутна инфекција горњих респираторних путева Други симптоми,знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази ,88% ,70% 6. Шећерна болест ,61% 7. Поремећаји расположења (афективни поремећаји ,47% 8. Упала мокраћне бешике ,14% 9. Неуротски,стресогени и соматоформни поремећаји ,78% 10. Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде ,58% 11. Остале дијагнозе ,10% 12. У К У П Н О ,00% ОБОЛЕЛИ ОД АРТЕРИЈСКЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ графикон

34 У посматраном временском периоду оболелих од есенцијалне атреријске хипертензије се повећавао до 2012.године, а потом је уследило смањење укупног а оболелих до краја посматраног периода ОБОЛЕЛИ ОД БОЛЕСТИ КОШТАНО - МИШИЋНОГ СИСТЕМА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ графикон Укупан оболелих од болести коштано- мишићног система је имао тенденцију пораста а оболелих до 2011.године, а затим је дошло до постепеног смањења а оболелих до краја периода. ОБОЛЕЛИ ОД ТУМОРА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ графикон

35 У посматраном десетогодишњем периоду укупан оболелих од тумора има тенденцију наглог раста а оболелих ( регистрованих случајева године се увећао чак за 103% према у регистрованих случајева 2006.године) ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ВОДЕЋЕ ГРУПЕ БОЛЕСТИ У СЛУЖБИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ГОДИНЕ У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ табела 36. редни Група болести регистова них случајева % 1 Болести система за дисање ,85% 2 Симптоми,знаци и патол.кл.и лаб налази ,84% 3 Болести коже и поткожног ткива ,37% 4 Заразне болести и паразитарне болести ,82% 5 Болести ува и бол мастоидног наставка ,52% 6 Остали поремећаји (збирно) ,60% 7 УКУПНО % ВОДЕЋЕ ГРУПЕ БОЛЕСТИ 2013.ГОДИНЕ У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ табела 37. редни Група болести регистова них случајева % 1 Болести система за дисање ,89% 2 Симптоми,знаци и патол.кл.и лаб налази ,39% 3 Болести коже и поткожног ткива ,56% 4 Болести ува и бол мастоидног наставка ,47% 5 Заразне болести и паразитарне болести ,84% 6 Остали поремећаји (збирно) ,84% 7 УКУПНО % Регистровано је обољења, што је смањење за 20% према години. 35

36 Редослед водећих група болести је већим делом непромењен у компарацоји са годином. Најзаступљенија група болести су Болести система за дисање (61,85%). У компарацији са годином, регистрованих обољења из ове групе се смањио за 25%. Најчешће се ради о акутним респираторним инфекцијама горњих дисајних путева, што је последица слабог имуног одговора. Водећа дијагноза 2017.године и године је Акутна инфекција горњих респираторних путева. Друго место припада Симптомима, знацима и патолошким клиничким и лабораторијским налазима (10,84%). Евидентно је повећање за 18% према години. Водећа дијагноза 2017.године и године је Други симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази. Болести коже и поткожног ткива се налазе на трећем месту (4,37%). Присутно је смањење а дијагноза за 23% према години. Најучесталија дијагноза 2017.године и године је Друге болести коже и поткожног ткива. На четвртом месту се налазе Заразне болести и паразитарне болести (3,82%). Постоји смањење а дијагноза за 20% према години. Ове болести карактерише велика масовност и контагиозност. Најчешћа дијагноза 2017.године и године је Варичела и херпес зостер. На петом месту су Болести ува и болести мастоидног наставка (3,52%). Присутно је смањење а оболелих за 37% према 2013.години. Водећа дијагноза 2017.године и године је Болест средњег уха и болести мастоидног наставка. ВОДЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ У СЛУЖБИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ табела 38. Редни Дијагноза случајева % 1 Акутна инфекција горњих респираторних путева ,10% 2 Акутна упала ждрела и крајника ,92% 3 Акутно запаљење душница и огранака душница ,09% 4 Други симптоми,знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази ,47% 5 Грозница непознатог порекла ,31% 6 Друге болести коже и поткожног ткива ,09% 7 Болести средњег ува и бол мастоидног наставка ,76% 8 Акутно запаљење гркљана и акутно запаљење душника ,60% 9 Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде ,99% 10 Болести вежњаче ока ,56% 11 Остале дијагнозе ,11% 12 У К У П Н О ,00% 36

37 ВОДЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ У СЛУЖБИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ табела 39. Редни Дијагноза случајева % 1 Акутна инфекција горњих респираторних путева ,64% 2 Акутна упала ждрела и крајника ,22% Акутно запаљење душница и огранака 3 7,85% душница Болести средњег ува и бол мастоидног ,91% наставка 5 Други симптоми,знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази ,53% 6 Друге болести коже и поткожног ткива ,16% 7 Грозница непознатог порекла ,00% 8 Акутно запаљење гркљана и акутно запаљење душника ,09% 9 Упала мокраћне бешике ,58% 10 Болести вежњаче ока ,52% 11 Остале дијагнозе ,51% 12 У К У П Н О ,00% ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ВОДЕЋЕ ГРУПЕ БОЛЕСТИ У СЛУЖБИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ГОДИНЕ У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ табела 40. редни Група болести регистова них случајева % 1 Болести система за дисање ,01% 2 Симптоми,знаци и патол.кл.и лаб налази ,43% 3 Повреде,тровања и поседице деловања спољ фак ,87% 4 Болести коже и поткожног ткива ,56% 5 Заразне болести и паразитарне болести ,70% 6 Остали поремећаји (збирно) ,44% 7 У К У П Н О % 37

38 ВОДЕЋЕ ГРУПЕ БОЛЕСТИ У СЛУЖБИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ ГОДИНЕ У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ табела 41. редни Група болести регистова них случајева % 1 Болести система за дисање ,81% 2 Симптоми,знаци и патол.кл.и лаб налази ,85% 3 Повреде,тровања и поседице деловања спољ фак ,10% 4 Болести коже и поткожног ткива ,83% 5 Заразне болести и паразитарне болести ,59% 6 Остали поремећаји (збирно) ,82% 7 У К У П Н О % Регистровано је обољења, што је смањење за 7% према години. Редослед водећих група болести је идентичан редоследу године. Најзаступљенија група болести су Болести система за дисање (56,01%). У компарацији са годином, регистрованих обољења из ове групе се смањио за 11%. Најчешће се ради о акутним респираторним инфекцијама са кратким током, што је последица слабог имуног одговора и колективног боравка деце. Водећа дијагноза 2017.године и године је Акутна инфекција горњих респираторних путева. Друго место припада Симптомима, знацима и патолошким клиничким и лабораторијским налазима (10,43%). Евидентно је повећање за 23% према години (указује на непрепознавање клиничке слике - непостављање валидне дијегнозе од стране изабраног лекара). Водећа дијагноза 2017.године и године је Други симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази. На трећем месту се налазе Повреде, тровања и последице деловања спољних фактора (6,87%). Присутно је повећање регистрованих обољења за 5% (резултат убрзаног метаболизма, хиперактивности, конзумације концентрованих угљених хидрата, конзумације енергетских пића, уз импулсивност ове добне групације). Најчешћа дијагноза 2017.године и године је Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде. На четвртом месту су Болести коже и поткожног ткива (4,56%). Постоји смањење а дијагноза за 12% према години. Ове болести карактерише велика масовност и контагиозност. Најчешћа дијагноза и 2016.године и 2013.године је Друге болести коже и поткожног ткива. На петом месту се налазе Заразне болести и паразитарне болести (3,70%). Најчешћа дијагноза 2017.године и 2013.године је Варичела и херпес зостер. 38

39 ВОДЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ У СЛУЖБИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ШКОЛСКЕ. ДЕЦЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ табела 42. Редни Дијагноза случајева % 1 Акутна инфекција горњих респираторних путева ,63% 2 Акутна упала ждрела и крајника ,91% 3 Други симптоми,знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази ,63% 4 Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде ,02% 5 Акутно запаљење душница и огранака душница ,94% 6 Друге болести коже и поткожног ткива ,02% 7 Бол у трбуху и карлици ,82% 8 Грозница непознатог порекла ,98% 9 Болести средњег ува и бол мастоидног наставка ,83% 10 Инфекције коже и поткожног ткива ,54% 11 Остале дијагнозе ,67% 12 У К У П Н О ,00% ВОДЕЋЕ ДИЈАГНОЗЕ У СЛУЖБИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ табела 43. Редни Дијагноза случајева % 1 Акутна инфекција горњих респираторних путева ,45% 2 Акутна упала ждрела и крајника ,19% 3 Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде ,18% 4 Акутно запаљење душница и огранака душница ,15% 5 Други симптоми,знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази ,03% 6 Друге болести носа и синуса носа ,69% 7 Друге болести коже и поткожног ткива ,09% 8 Бол у трбуху и карлици ,42% 9 Болести средњег ува и бол мастоидног наставка ,06% 10 Инфекције коже и поткожног ткива ,74% 11 Остале дијагнозе ,02% 12 У К У П Н О ,00% 39

40 ПОВРЕДЕ, ТРОВАЊА И ПОСЛЕДИЦЕ ДЕЛОВАЊА СПОЉНИХ ФАКТОРА КОД ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ графикон оболеле школске деце услед повреда, тровања и последице деловања спољних фактора у посматраном периоду приказује тенденцију пораста а оболелих ( оболелих године је увећан за 113% према у оболелих године), што је последица првенствено неправилне исхране-конзумирања концентрованих угљених хидрата и енергетских пића. Ова патологија би се могла смањити деловањем одређених превентивних мера. ШКОЛСКА ДЕЦА ОБОЛЕЛА ОД БОЛЕСТИ КОЖЕ И ПОТКОЖНОГ ТКИВА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ГОДИНЕ графикон

41 оболеле школске деце од болести коже и поткожног ткива приказује осцилаторно кретање, са тенденцијом повећања а оболелих. На овај део патологије се може успешно утицати адекватним здравствено- васпитним радом АЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА ВОДЕЋЕ ГРУПЕ БОЛЕСТИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЖЕНА ГОДИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА табела 44. редни Група болести регистованих случајева % 1. Болести мокраћно-полног система ,69% 2. Трудноћа, рађање и бабиње 871 3,94% 3. Тумори 753 3,41% 4. Заразне болести и паразитарне болести 393 1,78% 5. Болести крви,крв.орг.и поремећаја имунитета 178 0,81% 6. Остали поремећаји (збирно) ,37% 7. У К У П Н О % ВОДЕЋЕ ГРУПЕ БОЛЕСТИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ЖЕНА ГОДИНЕ МАЧВАНСКОГ ОКРУГА tабела 45. редни Група болести регистованих случајева % 1. Болести мокраћно-полног система ,59% 2. Трудноћа, рађање и бабиње ,78% 3. Тумори ,91% 4. Заразне болести и паразитарне болести 290 1,23% 5. Болести крви,крв.орг.и поремећаја имунитета 160 0,68% 6. Остали поремећаји (збирно) ,81% 7. У К У П Н О % Регистровано је обољења, што је смањење за 7% према години. Редослед водећих група болести је истоветан распореду године. Најзаступљенија група болести су Болести мокраћно- полног система (37,69%). У компарацији са годином, регистрованих обољења из ове групе се 41

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2009.GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom broju

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj, 30. septembar 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina Sredinom

Више

DevInfo профил

DevInfo профил Природно кретање становништва 1961 2. Профил јул 216. 1961. 2. становника 1613 2949, број 649 181, број 62 63 Природни, број 47-44 одојчад, број 46, на 1 становника 13 6, на 1 становника 12 22 Природни,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.: 012/222

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: 012/222 Број: 358 Датум: 26.11.218. године Анализа здравственог стања становништва Подунавског округа за 217. годину I УВОД Анализа здравственог стања становништва одређене територије спроводи се у циљу његовог

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА СРЕМСКОГ ОКРУГА ЗА 2016. ГОДИНУ Завод за јавно здравље Сремска Митровица представља регионалну установу Сремског округа, која прати и анализира здравствено стање

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Koordinatoru zdravstvenog vaspitanja

Koordinatoru zdravstvenog vaspitanja Broj: 1335 Datum: 20.06.2012.god. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Podunavskog okruga za 2011. godinu I UVOD Analizirati zdravstveno stanje stanovništva, znači biti unapred svesno orijentisan ka

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

И З В Е Ш Т А Ј о кретању заразних болести на подручју Београда у јуну године У јуну године на подручју Београда пријављено је укупно 1.17

И З В Е Ш Т А Ј о кретању заразних болести на подручју Београда у јуну године У јуну године на подручју Београда пријављено је укупно 1.17 И З В Е Ш Т А Ј о кретању заразних болести на подручју Београда у јуну 2019. године У јуну 2019. године на подручју Београда пријављено је укупно 1.174 оболелих особа од заразних болести са инциденцијом

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Карта округа ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA RAŠKOG OKRUGA U 2010.GODINI 1. UVOD Temelj u oceni zdravstvenog stanja stanovništva još uvek su

Карта округа ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA RAŠKOG OKRUGA U 2010.GODINI 1. UVOD Temelj u oceni zdravstvenog stanja stanovništva još uvek su Карта округа ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA RAŠKOG OKRUGA U 2010.GODINI 1. UVOD Temelj u oceni zdravstvenog stanja stanovništva još uvek su klasični negativni zdravstveni pokazatelji koji se

Више

Microsoft Word - Odabrani pokazatelji 2009_za Web site

Microsoft Word - Odabrani pokazatelji 2009_za Web site ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОДАБРАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2009. ГОДИНУ Београд 2010. Садржај Демографски показатељи Социјално-економски показатељи Здравствено

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је

Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је Недеља имунизације у Европском региону СЗО Вакцине делују, штитећи нас све заједно 24-30.4. 2019. године Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt

Ebola, LEKTORISANO azurirano za sajt ЕБОЛА АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

Превентивни центар-ппс 10. Европска недеља превенције рака грлића материце од јануара године Србија већ десети пут учествује у обележа

Превентивни центар-ппс 10. Европска недеља превенције рака грлића материце од јануара године Србија већ десети пут учествује у обележа Превентивни центар-ппс 10. Европска недеља превенције рака грлића материце од 24. - 30. јануара 2016. године Србија већ десети пут учествује у обележавању кампање превенције карцинома грлића материце,

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2014. ГОДИНИ 2015. Издавач Институт за

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2018 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2019. Број/No. 115/19 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Институт за јавно здравље

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2017 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2018. Број/No. 121/18 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи пад броја живорођених

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA

ANALIZA  ZDRAVSTVENOG  STANJA Завод за јавно здравље Ваљево АНАЛИЗА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2014. ГОДИНУ I УВОД Анализа здраственог стања становништва Колубарског округа за 2014. годину заснива се на комплексном

Више

Неминовност или избор? Др Бојана Цањар Специјалиста социјалне медицине Завод за јавно здравље Сремска Митровица

Неминовност или избор? Др Бојана Цањар Специјалиста социјалне медицине Завод за јавно здравље Сремска Митровица Неминовност или избор? Др Бојана Цањар Специјалиста социјалне медицине Завод за јавно здравље Сремска Митровица Стрес? стање или осећај у коме се налази одређена особа када сматра да захтеви у њеном животу

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA SA SISTEMOM JAVNOG ZDRAVSTVA

SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA SA SISTEMOM JAVNOG ZDRAVSTVA SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA SA SISTEMOM JAVNOG ZDRAVSTVA SOCIJALNO MEDICINSKI ZNAČAJ ZDRAVLJA, RIZIKA PO ZDRAVLJE I OBOLJENJA SOCIJALNO MEDICINSKI ZNAČAJ ZDRAVLJA i ZDRAVSTVENIH RIZIKA U ZAJEDNICI Zdravlje je

Више

Microsoft Word - BILTEN PORODI _M.doc

Microsoft Word - BILTEN PORODI _M.doc IZVJEŠĆE ZA 2018. Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2018. godine srpanj, 2019. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO Porodi u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2018.

Више

Izveštaj bazeni 2013

Izveštaj bazeni 2013 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ И З В Е Ш Т А Ј О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ 2014.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ 2016. Аутори извештаја: Др sc. mеd. Драгана Јовановић,

Више

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO

Analiza obima i sadrzaja PPZ, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2016. ГОДИНИ 2017. Аутори извештаја: Др

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Eбола актуелна епидемиолошка ситуација Епидемија ебола вирусног обољења у Западној Африци је и даље у току, са потврђеним случајевима оболевања у хуманој популацији у Гвинеји, Либерији, Сијера Леонеу,

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ

ISSN СТАТИСТИКА СТАНОВНИШТВА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБ ISSN 2490-2950 2016 ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ POPULATION STATISTICS ANNUAL RELEASE 25. IV 2017. Број/No. 107/17 РОЂЕНИ И УМРЛИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ BIRTHS AND DEATHS IN REPUBLIKA SRPSKA Благи раст броја живорођених

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NA TERITORIJI BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2011. GODINI Braničevski i Podunavski upravni okrug čini jedanaest opština; osam u Braničevskom okrugu: Veliko Gradište,

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

MAT izdanje na srpskom (2).pdf

MAT izdanje na srpskom (2).pdf Projekcije broja zaposlenih i penzionera i uticaj na održivost penzionog sistema Uvod Ljiljana Sekulić i Miladin Kovačević Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) predstavlja osnovnu finansijsku

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Извјештај о ревизији

Извјештај о ревизији ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај ревизије

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb

PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb DARS d.d. Glavni zadatki: Rad i održavanje autocesta u Sloveniji Nadzor i upravljanje

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Igre na sreću i patološko kockanje

Igre na sreću i patološko kockanje Igre na sreću i patološko kockanje Osnovni nalazi 2016. godina U izveštaju su prikazani osnovni rezultati istraživanja prisustva patološkog kockanja kod učenika III i IV razreda srednje škole na opštini

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

P L A N R A D A

P L A N  R A D A D O M Z D R A V LJ A L E S K O V A C PLAN RADA ZA 2019. GODINU U Leskovcu, januara 2019. godine Zakonsku i stručno-medicinsku osnovu za izradu planova rada zdravstvenih ustanova koji se finansiraju sredstvima

Више

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx

Microsoft PowerPoint _Registrar.pptx OD REGISTAR LIJEČENIH ZBOG ZLOUPORABE DROGA U HRVATSKOJ 2017. GODINA prikuplja podatke o liječenim osobama od godine. Godišnja Izvješća od 1981. godine D.Katalinić - Registar - 2017. godina Pompidou obrazac:

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана године, на основу чла

ГОДИНА: XI БРОЈ: март ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана године, на основу чла ГОДИНА: XI БРОЈ: 5 28. март 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1688 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 23.03.2018.године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - Demografske promene u naseljima opstine Sabac u drugoj polovini XX i pocetkom XXI veka.docx

Microsoft Word - Demografske promene u naseljima opstine Sabac u drugoj polovini XX i pocetkom XXI veka.docx УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ ДЕМОГРАФСКЕ ПРОМЕНЕ У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ ШАБАЦ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА МАСТЕР РАД Студент: Милош С. Марковић Број

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA RAŠKOG OKRUGA U 2009.GODINI I UVOD Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Raškog okruga za godinu pod

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA RAŠKOG OKRUGA U 2009.GODINI I UVOD Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Raškog okruga za godinu pod ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA RAŠKOG OKRUGA U 2009.GODINI I UVOD Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Raškog okruga za 2009. godinu podrazumevala je sagledavanje osnovnih pokazatelja demografske

Више

Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOB

Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOB Udjel osoba starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu po dobi i spolu, Hrvatska i Grad Zagreb, (popisna) 2011.g. - (procjena) 2017.g. 1. UDJEL OSOBA STARIJIH OD 65 G. U UKUPNOM STANOVNIŠTVU PO DOBI

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2018/19-17.07.2018. god. Napomene: 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој

Више

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан 31.12.2015. године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А С Т Р У К Т У Р А Прилог 1. НИЖА КВ СРЕДЊА ВКВ ВИША

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више