ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit (

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit ("

Транскрипт

1 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ANTIČKA FILOZOFIJA /5/ /10/ /4/ /20/ UVOD U FILOZOFIJU OPĆA SOCIOLOGIJA : : :30 6/12/2019 Aug /11/2019 8:30 TEORIJA INFORMACIJA /8/ ENGLESKI JEZIK /15/ /9/ /13/ /5/ /29/ /9/ OSNOVE EKONOMSKE NAUKE ni termin LOGIKA /30/ SOCIOLOŠKE TEORIJE 1/15/2019 8: : : : : : :30 SOCIOLOGIJA PORODICE OSNOVI POLITOLOGIJE 1/23/ /9/ /13/ /5/ /29/ ENGLESKI JEZIK /19/ DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA /11/ /1/

2 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ONTOLOGIJA I /12/ SREDNJOVIJEKOVNA FILOZOFIJA 1/25/ /7/ /9/ /23/ /13/ EKONOMSKA SOCIOLOGIJA SOCIOLOGIJA NASELJA POLITIČKE DOKTRINE I IDEOLOGIJE DRUGA GODINA SOCIOLOGIJA SPORTA ni termin ONTOLOGIJA II ISLAMSKA FILOZOFIJA /8/ TEORIJE NACIJE SOCIOLOGIJA POLITIKE TEORIJA SOCIJALNOG RADA : HISTORIJA BIH /14/ /8/ : :

3

4 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ETIKA /13/ /12/ /28/ POLITIČKA FILOZOFIJA DO HEGELA SOCIOLOGIJA IDENTITETA SAVREMENA SOCIOLOGIJA : :30 4/8/ : : : :30 9/20/ :30 HISTORIJA SOCIJALNOG I POLITIČKOG MIŠLJENJA U BIH TREĆA GODINA CIVILNO DRUŠTVO ni termin NJEMAČKA KLASIČNA FILOZOFIJA SAVREMENA POLITIČKA FILOZOFIJA ETNOLOGIJA /19/ SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA 1/23/ /12/ PEDAGOGIJA SA DIDAKTIKOM /16/ SOCIJALNA EKOLOGIJA 1/16/ /9/ /10/

5

6 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ESTETIKA 1/23/ /13/ /12/ /3/ SAVREMENA FILOZOFIJA PRVE POLOVINE XX STOLJEĆA 1/15/ /18/ /12/ /22/ METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA U FILOZOFIJI I SOCIOLOGIJI SOCIOLOGIJA KULTURE I UMJETNOSTI 1/17/ /9/ ČETVRTA GODINA SOCIOLOGIJA RELIGIJE /4/ ni termin EPISTEMOLOGIJA : : : : : :30 METODIKA NASTAVE FILOZOFIJE I SOCIOLOGIJE /5/ /14/ /9/ /23/ POSTMODERNA SOCIOLOGIJA SAVREMENA FILOZOFIJA DRUGE POLOVINE SOCIOLOGIJA XX STOLJEĆA 1/24/ /15/ /6/ /13/ BOSANSKOHERCEGOVAČKOG DRUŠTVA /11/

7

8 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 20 PREDMET(zimski semestar) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT PRVA GODINA PRVA GODINA UVOD U POLITOLOGIJU /14/ FILOZOFIJA 1/24/ /12/ OPĆA SOCIOLOGIJA 1/17/ /6/ /18/ DRŽAVNO-PRAVNA HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1/21/ HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1/23/ ENGLESKI /8/ DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT TEORIJE MEĐUNARODNE POLITIKE FILOZOFIJA POLITIKE I TeEORIJE GLOBALIZACIJE UPRAVLJANJE ODNOSIMA S JAVNOSTIMA ENGLESKI JEZIK II KULTURA I CIVILIZACIJA

9 018/19 ni termin DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT 6/12/ /24/ /28/ /9/ /6/ /11/ /7/ /13/ /14/ ni termin DATUM SAT DATUM SAT ispitni DATUM termin ( SAT DATUM SAT /28/ /29/ /12/ /5/ /9/ /30/ /19/ /11/ /8/ /22/ /10/ /12/ /4/ /19/ /20/ /14/

10 ODSJEK: BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin Savremeni b/h/s jezik I 1/16/ : : : : : : :00 Opća lingvistika Usmena književnost : : : : : : :00 Teorija književnosti I sati sati sati sati sati sati sati Književnost za djecu : : : : : : :00 Kultura pisanog izražavanja (izborni PRVA GODINA Akcentologija (izborni) ni termin Savremeni b/h/s jezik II 1/16/ : : : : : : :00 Staroslavenski jezik s s s s s s s Lingvistička stilistika : : : : : : :00 Srednjovjekovne i orijentalske književnosti : : : : : : :00 Teorija književnosti II sati sati sati sati sati sati sati Stilske formacije (izborni) : : : : : : :00

11 ODSJEK: BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin Savremeni b/h/s. jezik III 1/16/ : : : : : : :00 Poredbena gramatika slavenskih jezika : : : : : : :00 Teorija književnosti III sati sati sati sati sati sati sati Svjetska književnost I : : : : : : :00 Norma b/h/s. jezika (izborni) : : : : : : :00 Pedagogija s didaktikom : : : : : : :00 DRUGA GODINA ni termin Savremeni b/h/s. jezik IV : : : : : : :00 Leksikologija : : : : : : :00 Sociolingvistika : : : : : : :00 Svjetska književnost II : : : : : : :00 Bosanskohercegova čka poezija : : : : : : :00 Pripovjedni žanrovi u BiH: opusi i poetike (izborni) : : : : : : :00 Pedagogija s didaktikom

12

13 ODSJEK: BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin Savremeni b/h/s. jezik V : : : : : : :00 Dijalektologija 1/16/ : : : : : : :00 Bosanskohercegovačka književnost I : : : : : : :00 Južnoslavenske književnosti I : : : : : : :00 Svjetska književnost III : : : : : : :30 Leksikografija (izborni) TREĆA GODINA ni termin Savremeni b/h/s. jezik VI s s s s s s s Semantika : : : : : : :00 Bosanskohercegovačka književnost II : : : : : :00 Južnoslavenske književnosti II : : : : : : :00 Psihologija : : : : : : :00

14 Bosanskohercegovačka drama (izborni) : : : : : : :00

15 ODSJEK: BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin Savremeni b//h/s jezik VII : : : : : : : s s Historijska gramatika s 2/14/ s s s s Metodika nastave b/h/s. jezika i književnosti I : : : : : :00 Južnoslavenske književnosti III : : : : : : :00 Bosanskohercegovačka književnost III : : : : : : :00 ČETVRTA GODINA Ortoepija (izborni) : : : : : : :00 ni termin Savremeni b//h/s jezik VIII : ; : ; : : :00 Historija b/h/s. jezika s s s s s s s Metodika nastave b/h/s jezika i književnosti II : : : : : : :30 Bosanskohercegovačka književnosti IV : : : : : : : : : : : : : :00 Svjetska književnost IV Književna imagologija (izborni) : : : : : : :00

16

17 ODSJEK: ISPITNI TERMINI 2 DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT Epistemologija humanističkih nauka : : :00 Metode književnoznanstvenih : : :00 PRVA GODINA ( ) ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT Književne teorije XX stoljeća : : :00 Intertekstualnost u bosanskohercegovačkoj : : :00 Književnost i kultura pamćenja : : :00 Tekst i identitet : : :00

18 2018/19 ni termin DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT : : : : : : : :00 ( ) ( ) izuzev ispitni termin ( ) ni termin ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT : : : : : : : : : : : : : : : :30

19 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin MORFOSINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA FONETIKA I FONOLOGIJA ENG. JEZ SAVREMENI ENGLESKI JEZIK UVOD U KNJIŽEVNOST NA ENG. JEZ PRVA GODINA SAVREMENI B/H/S JEZIK UVOD U LINGVISTIKU ZA ANGLISTE 1 (IZBORNI) PISMENO IZRAŽAVANJE NA ENG JEZ. (IZBORNI) ANGLOFONA KINEMATOGRAFIJA (IZBORNI) ni termin MORFOSINTAKSA ENGLESKOG JEZIKA FONETIKA I FONOLOGIJA ENG. JEZ SAVREMENI ENGLESKI JEZIK UVOD U KNJIŽEVNOST NA ENG. JEZ SAVREMENI B/H/S JEZIK UVOD U LINGVISTIKU ZA ANGLISTE 2 (IZBORNI) UVOD U AKADEMSKO PISANJE (IZBORNI)

20 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin SINTAKSA FRAZE U ENGLESKOM JEZIKU ENGLESKA KNJIŽEVNOST SAVREMENI ENGLESKI JEZIK AMERIČKE KULTURALNE STUDIJE 1 /AMERIČKE KULTURALNE STUDIJE PEDAGOGIJA S DIDAKTIKOM DRUGA GODINA SOCIOLINGVISTIKA (IZBORNI) HISTORIJA ENGLESKOG JEZIKA (IZBORNI) AMERIČKO PJESNIŠTVO 20. VIJEKA (IZBORNI) ni termin SINTAKSA JEDNOSTAVNE REČENICE U ENGLESKOM JEZIKU ENGLESKA KNJIŽEVNOST AMERIČKA KNJIŽEVNOST SAVREMENI ENGLESKI JEZIK AMERIČKE KULTURALNE STUDIJE PSIHOLOGIJA : : : : : : :00 VARIJANTE ENGLESKOG JEZIKA (IZBORNI) PRAGMALINGVISTIKA (IZBORNI)

21 SAVREMENA BRITANSKA KULTURNA PRODUKCIJA

22 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin FRAZALNI GLAGOLI : SAVREMENI ENG. JEZ : ENGLESKA KNJIŽEVNOST ANGLOAMERIČKE LINGVISTIČKE TEORIJE / KONTRASTIVNA LINGVISTIKA TREĆA GODINA ŠEKSPIROLOGIJA BRITANSKE KULTURALNE STUDIJE UVOD U KOGNITIVNU LINGVISTIKU UTOPIJA U ANGLOFONOJ KNJIŽEVNOSTI METODIKA NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI ni termin KOMPLEMENTACIJA GLAGOLA I PRIDJEVA : SAVREMENI ENG. JEZ : ENGLESKA KNJIŽEVNOST KONTRASTIVNA LINGVISTIKA / KONTRASTIVNA LINGVISTIKA BRITANSKE KULTURALNE STUDIJE / BRITANSKE KULTURALNE STUDIJE UVOD U FRAZEOLOGIJU KNJIŽEVNO-KULTURNA PRODUKCIJA MODERNIZMA

23 METODIKA NASTAVE U SREDNJOJ ŠKOLI

24 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin SINTAKSA SLOŽENE REČENICE U ENGLESKOM JEZIKU SAVREMENI ENGLESKI JEZIK SEMANTIKA ENGLESKA KNJIŽEVNOST METODIKA NASTAVE ENGLESKOG JEZIKA ČETVRTA GODINA ANALIZA DISKURSA (IZBORNI) KRITIČKE TEORIJE KULTURE, JEZIKA I RODA (IZBORNI) / UVOD U RODNE STUDIJE UVOD U TEORIJU PREVOĐENJA 1 (IZBORNI) ni termin SINTAKSA SLOŽENE REČENICE U ENGLESKOM JEZIKU SAVREMENI ENGLESKI JEZIK SEMANTIKA ENGLESKA KNJIŽEVNOST METODIKA NASTAVE ENGLESKOG JEZIKA METODE ISTRAŽIVANJA I PISANJA U ANGLISTICI

25 KULTURA, IDEOLOGIJA I ROD

26 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2 DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT PRVA GODINA TEORIJA PREVOĐENJA METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA JEZIKA I PREVOĐENJA OSNOVE KONSEKUTIVNOG I SIMULTANOG PREVOĐENJA PREVOĐENJE STRUČNIH I NAUČNIH TEKSTOVA DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT KNJIŽEVNO PREVOĐENJE

27 2018/19 ni termin DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT ni termin DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT

28 ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2 PRVA GODINA SAVREMENE LINGVISTIČKE TEORIJE TEMELJNE LINGVISTIČKE DISCIPLINE JEZIČNE VJEŽBE 9 METODOLOGIJA LINGVISTIČKIH ISTRAŽIVANJA DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT INTERDISCIPLINARNE GRANE LINGVISTIKE DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT

29 2018/19 ni termin DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT ni termin DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT

30 ODSJEK: ISPITNI TERMINI 2 GRAMATIČKA STRUKTURA B/H/S JEZIKA DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT OPĆA LINGVISTIKA LINGVISTIČKE TEORIJE PRVA GODINA ( ) ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT METAFORE U MIŠLJENJU I JEZIKU AMERIČKA LINGVISTIKA JEZICI U KONTAKTU TEORIJA KONCEPTUALNE INTEGRACIJE U KOGNITIVNOJ LINGVISTICI (GENERACIJA 2016/17) ISTRAŽIVAČKE METODE U LINGVISTICI

31 2018/19 ni termin DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT ( ) ( ) izuzev ispitni termin ( ) ni termin ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT

32 ODSJEK: ISPITNI TERMINI 2018/19 izuzev ni termin ( ) Morfologija I : : : : : : :00 Jezične vježbe I : : : : : : :00 Uvod u njemačku književnost I : : : : : : :00 Fonetika njemačkog jezika : : : : : : :00 Savremeni b/h/s jezik I : : : : : : :00 PRVA GODINA izuzev ni termin ( ) Morfologija II : : : : : : :00 Jezične vježbe II : : : : : : :00 Uvod u njemačku književnost II : : : : : : :00 Fonologija njemačkog jezika : : : : : : :00 Savremeni b/h/s jezik II : : : : : : :00

33

34 ODSJEK: ISPITNI TERMINI 2017/18 izuzev ni termin ( ) Sintaksa I : , , : : : :00 Jezične vježbe III : : : : : : :00 Njemačka književnost srednjeg vijeka i baroka : : : : : : :00 Njemačka civilizacija I : : : : : : :00 Gramatika zavisnosti (izborni predmet) : : : : : : :00 Engleski jezik u struci I (izborni predmet) : : : : : : :00 DRUGA GODINA Pedagogija sa didaktikom : : : : : : :00 izuzev ni termin ( ) Sintaksa II : : : : : : :00 Jezične vježbe IV Njemačka književnost 18. stoljeća : : : : : : :00 Njemačka civilizacija II : : : : : : Psihologija : : : : : : :00 Engleski jezik u struci II (izborni predmet) : : : : : : :00 Pragmalingvistika (izborni predmet) : : : : : : :00

35 ODSJEK: ISPITNI TERMINI 2018/19 izuzev ni termin Leksikologija I : : : : : : :00 Lingvistika I : : :00 6/7/ ; : : :00 Historija njemačkog jezika I : : : : : : :00 Jezične vježbe V : : : : : :00 TREĆA GODINA Njemački romantizam : : : : : : :00 Uvod u pisanje stručnog rada (izborni predmet) : : : : : : :00 Engleski jezik u struci III (izborni predmet) : : : : : : :00 izuzev ni termin ( ) Leksikologija II : : : : : : :00 Lingvistika II : : : : : : :00 Historija njemačkog jezika II : : : : : :00 Jezične vježbe VI : : : : : :00 Njemački realizam : : : : : : :00 Engleski jezik u struci IV (izborni predmet) : : : : : : :00

36

37 ODSJEK: ISPITNI TERMINI 2018/19 izuzev ni termin ( ) Teorija prevođenja I : : : : : :00 Semantika I : : : : : : :00 ČETVRTA GODINA Jezične vježbe VII : : : : : : :00 Metodika nastave njemačkog jezika I : : : : : : :00 Njemačka književnost 20. stoljeća I : : : : : : :00 Historijska semantika (izborni predmet) : : : : : : :00 Tekstna lingvistika (izborni predmet) : : : : : :00 izuzev ni termin ( ) Teorija prevođenja II : : : : : :00 Semantika II : : : : : :00 Metodika nastave njemačkog jezika II : : : : : :00 Njemačka književnost 20. stoljeća II : : : : : : :00 Jezične vježbe VIII : : : : : :00

38

39 ODSJEK:

40

41

42

43 ODSJEK: Turski jezik i književnost ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin Savremeni turski jezik I Turska historija I /23/ Savremeni b/h/s jezik I Uvod u turkologiju I Usmeno i pisano izražavanje I Informatika I (izborni) PRVA GODINA ni termin Savremeni turski jezik II Turska historija II Savremeni b/h/s jezik II Uvod u turkologiju II Usmeno i pisano izražavanje II Informatika II (izborni)

44

45 ODSJEK: Turski jezik i književnost ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin Savremeni turski jezik III Teorija književnosti I Nova turska književnost I Historija turskog jezika I Pedagogija sa didaktikom Engleski jezik u struci I (izborni) DRUGA GODINA ni termin Savremeni turski jezik IV Teorija književnosti II Nova turska knjizevnost II Historija turskog jezika II Psihologija Engleski jezik u struci II (izborni) i

46 ODSJEK: Turski jezik i književnost ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin Savremeni turski jezik V Opća lingvistika Osmansko-turski jezik I Nova turska književnost III Prijevodi I Engleski jezik u struci III (izborni) TREĆA GODINA ni termin Savremeni turski jezik VI Tumačenje književnog teksta Osmansko-turski jezik II Nova turska književnost IV Prijevodi II Engleski jezik u struci IV (izborni) /18/

47

48 ODSJEK: Turski jezik i književnost ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin Savremena turska književnost I Metodika nastave turskog jezika i književnosti I Turska i bošnjačka usmena književnost I Osmansko-turski jezik III Prijevodi III Historija Republike Turske I (izborni) ČETVRTA GODINA Engleski jezik u struci V i ni termin Savremena turska književnost II Metodika nastave turskog jezika i književnosti II Turska i bošnjačka usmena književnost II Osmansko-turski jezik IV Prijevodi IV /30/ Historija Republike Turske II (izborni) Engleski jezik u struci VI

49

50 ODSJEK: ISPITNI TERMINI ) ( ) ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT PRVA GODINA ) ( ) ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT

51 2017/18 ( ) ( ) izuzev ispitni termin ( ) ni termin ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT ( ) ( ) izuzev ispitni termin ( ) ni termin ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT

52 ODSJEK: ISPITNI TERMINI ) ( ) ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT PRVA GODINA ) ( ) ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT

53 2017/18 ( ) ( ) izuzev ispitni termin ( ) ni termin ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT ( ) ( ) izuzev ispitni termin ( ) ni termin ( ) DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT

54 ODSJEK: HISTORIJA ISPITNI TERMINI 2018/ ) ( ) ( ) izuzev ni termin Uvod u historiju I : : : : : : :00 Opća arheologija : : : : : : :00 Historija starog Istoka : : : : : : :00 PRVA GODINA Historija stare Grčke i helenizma : : : : : : :00 Historija kulturnih i naučnih institucija : : : : : : :00 Sociologija : : : : : : : ) ( ) ( ) ( ) izuzev ni termin Uvod u historiju II : : : : : : :00 Historija starog Rima : : : : : : :00 Arheologija Bosne i Hercegovine : : : : : : :00 Historija Bosne i Hercegovine u predhistorijsko i antičko doba : : : : : : :00 Latinski jezik : : : : : : :00 Psihologija

55 ODSJEK: HISTORIJA ISPITNI TERMINI 2018/ ) ( ) ( ) izuzev ispitni termin ( ni termin DRUGA GODINA Opća historija srednjeg vijeka I : : : : : : :30 Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I : : : : : : :30 Historija srednjovjekovne bosanske države I : : : : : : :30 Pomoćne historijske nauke I : : : : : : :00 Historija religija I : : : : : : :00 Opća historija srednjeg vijeka II ) ( ) izuzev ispitni termin ( ni termin : : : : : : :00 Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II : : : : : : :00 Historija srednjovjekovne bosanske države II : : : : : : :30 Pomoćne historijske nauke II Historija religija II : : : : : : : : : : : : :00

56 ODSJEK: HISTORIJA ISPITNI TERMINI 2018/ ) ( ) izuzev ni termin Opća historija novog vijeka I ( ) : : : : : : :00 Historija zemalja J-I Evrope pod osmanskom vlašću do kraja 18.st : : : : : : :00 Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja 18.st : : : : : : :00 TREĆA GODINA Historija diplomacije Pedagogija sa didaktikom : : : : : : : : : : : : : : ) ( ) izuzev ni termin Opća historija novog vijeka II ( ) : : : : : : :00 Historija BiH u 19 st : : : : : : :00 Historija zemalja J-I Evrope u 19 st : : : : : : :00 Arhivistika : : : : : : :00 Institucije Osmanskog carstva : : : : : : :00

57 ODSJEK: HISTORIJA ISPITNI TERMINI 2018/ ) ( ) izuzev ni termin Opća historija savremenog doba I : : : : : :00 Historija međunarodnih odnosa I : : : : : : :00 Historija BiH u vrijeme austrougarske uprave : : : : : : :00 ČETVRTA GODINA Metodika nastave historije I : : : : : : :00 Historija zem. jugoist. Evrope savrem. doba I : : : : : : :00 Historija evropskih integracija : : : : : : : ) ( ) izuzev ni termin Opća historija savremenog doba II : : : : : : :00 Historija zemalja JI savremenog doba II : : : : : : :00 Historija BiH u XX stoljeću : : : : : : :00 Metodika nastave historije II : : : : : : :00 Historija međunarodnih odnosa II : : : : : : :00 Historija genocida : : : :00

58 PRVA GODINA (II CIKLUS) ODSJEK: HISTORIJA redovni ispitni termin ) ISPITNI TERMINI 2018/19. junsko-julski redovni ( ) junsko-julski popravni ( ) izuzev redovni septembarski ispitni termin ( popravn termin 20.0 DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM Metodologija historijskih istraživanja sa osnovama historiografije Bosne i Hercegovine : : : : : : Korijeni Bosne i bosanskog društva : : : : : : Državnost srednjovjekovne Bosne : : : : : : Bosna i Hercegovina u novom vijeku ( ): kontnuitet identiteta i posebnosti (državnosti) : : : : : : redovni ispitni termin ) aprilski ispitni rok junsko-julski redovni ( ) junsko-julski popravni ( ) izuzev redovni septembarski ispitni termin ( popravn termin 20.0 DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM Identitet i državnost Bosne i Hercegovine u savremenom dobu ( ) : : : : : :

59 ni ispitni ( ) SAT 16:00 13:00 13:00 12:00 ni ispitni ( ) SAT 9:00

60 ODSJEK: HISTORIJA redovni ispitni termin ) ISPITNI TERMINI 2018/19. aprilski ispitni rok junsko-julski redovni ( ) junsko-julski popravni ( ) izuzev redovni septembarski ispitni termin ( popravn termin 20.0 DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM PRVA GODINA (III CIKLUS) Metodologija naučnoistraživačkog rada : : : : : : Migracije stanovništva i vjerskonacionalni odnosi u BiH tokom XIX stoljeća : : : : : Bosna i Hercegovina XIX i XX stoljeća u kontekstu evropske historije : : : : : : redovni ispitni junsko-julski popravn aprilski ispitni popravni ( septembarski termin redovni ( termin rok ) ispitni termin ) ) 20.0 izuzev ( DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM SAT DATUM Migracije i Bosna i Hercegovina u XX sto : : : : : : Nacionalno-politički odnosi u BiH u XX stoljeću : : : : : : BiH u Drugom svjetskom ratu : : : : : :

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САДРЖАЈ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Англистика...

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески језик

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески

Више

Konkurs za izbor

Konkurs za izbor Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/377, 02-01/381, 02-01/382, 02-01/388, 02-01/389, 02-01/390, 02-01/396, 02-01/397 i 02-01/407 od 20. 11. 2017. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu,

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ANGLISTIKU JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019. DAN DATUM NAZIV PREDMETA VRIJEME PROSTORIJA NASTAVNIK SRI AMERIČK

SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ANGLISTIKU JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019. DAN DATUM NAZIV PREDMETA VRIJEME PROSTORIJA NASTAVNIK SRI AMERIČK SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA ANGLISTIKU JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019. DAN DATUM NAZIV PREDMETA VRIJEME PROSTORIJA NASTAVNIK SRI 04.09.2019. AMERIČKI ANIMIRANI FILM 18-19 URED RAJKO PETKOVIĆ SRI 18.09.2019.

Више

ZIMSKI ISPITNI ROK – 2011

ZIMSKI ISPITNI ROK – 2011 JESENSKI ISPITNI ROK - 2018. I. GODINA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA V. Krneta, prof. Jezične vježbe 1 5.9. u 10 sati 19.9. u 10 sati V. Krneta, prof. Elementarna 5.9. u 10 sati 19.9. u 10 sati gramatika 1 Uvod

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЛ - Словачки језик и књижевност Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часо

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЛ - Словачки језик и књижевност Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часо Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЛСЛ001 Фонетика и фонологија словачког језика (2+2+0) 1 6 2. 15СЛСЛ002 Правопис словачког језика 1 (1+1+0)

Више

RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ PDS/DS GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVAN

RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ PDS/DS GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVAN RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU 9.2018. 30.9.2018. DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ / GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PR OS TO RIJ A NASTAVNIK 9.2018. (PONEDJELJAK) Talijanski

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет РБ Акроним Наставни план 08СЈ - Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом Назив Год

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет РБ Акроним Наставни план 08СЈ - Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом Назив Год Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 08СЈСЈ001 Старословенски језик (2+2+0) 1 4 2. 08СЈСФ001 Увод у лингвистику 1:Темељи језика (2+1+0) 1 5 3. 08СЈСФ002 Теорија књижевности 1 (2+2+0) 1

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK PONEDJELJAK,,,, I Morfosintaksa nefinitne Pedagogija 2 Predavanja+ (prof. dr. Mirjana Mavrak) (Davor Njegić, MA (doc. dr. Larisa Kasumagić- Kafedžić) Sintaksa složene rečenice (prof. dr. Merima Osmankadić)

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15МД001 Докторска дисертација - избор теме и преглед литературе (0+0+6) 1 10 Укупно обавезних предмета у 1. семестру: 1 Страна 1 од 6 Изборни предмети

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /16-03/20 Odjel za francuske i iberoromanske studije URBROJ: /16-13 Šifra predmeta RED PREDAVANJA za I. (

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /16-03/20 Odjel za francuske i iberoromanske studije URBROJ: /16-13 Šifra predmeta RED PREDAVANJA za I. ( Odjel za francuske i iberoromanske studije URBROJ: 2198-1-79-29/16-13 za I. (prvi) semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Ime i prezime nastavnika Naziv FRP 116 Barbara Vodanović Uvod

Више

X SEMESTAR VIII SEMESTAR VI SEMESTAR IV SEMESTAR II SEMESTAR FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU STUDIJSKA 2016/2017. GO

X SEMESTAR VIII SEMESTAR VI SEMESTAR IV SEMESTAR II SEMESTAR FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU ODSJEK ZA ROMANISTIKU STUDIJSKA 2016/2017. GO PONEDJELJAK Bosanski, Hrvatski, Srpski Mr. Elma Durmišević- Cernica književnost baroka i klasicizam Doc. dr. Ivan književnost baroka i klasicizam Doc. dr. Ivan Bosanski, Hrvatski, Srpski (prof. dr. Amela

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЦСЦ001 Увод у социологију 1 (2+1+0) 1 6 2. 15СЦСЦ002 Друштвене теорије антике и средњег века (2+1+0) 1 6 3. 15СЦСЦ003 Социјална психологија (2+1+0)

Више

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

ZIMSKI SEMESTAR, Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 09:00-10:30 PON 10:30-12:00 PON 15:00-16:30 PON 16:30-19:30 UTO 09:00-10

ZIMSKI SEMESTAR, Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 09:00-10:30 PON 10:30-12:00 PON 15:00-16:30 PON 16:30-19:30 UTO 09:00-10 ZIMSKI SEMESTAR, 2.11.2018. Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 09:00-10:30 PON 10:30-12:00 PON 15:00-16:30 PON 16:30-19:30 UTO 09:00-10:30 UTO 10:30-12:00 UTO 12:00-13:30 UTO 13:30-15:00

Више

Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 16:30-18:00 PON 18:00-19:30 UTO 17:15-18:45 UTO 18:45-19:30 UTO 19:30-20:15 UTO 20:15-21:00 SRE 09:0

Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 16:30-18:00 PON 18:00-19:30 UTO 17:15-18:45 UTO 18:45-19:30 UTO 19:30-20:15 UTO 20:15-21:00 SRE 09:0 Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 16:30-18:00 PON 18:00-19:30 UTO 17:15-18:45 UTO 18:45-19:30 UTO 19:30-20:15 UTO 20:15-21:00 SRE 09:00-10:30 SRE 11:15-12:45 SRE 12:45-14:15 SRE 16:30-18:00

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU,

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM ADU, FILOZOFKI FAKULTET U NOVOM ADU truktura studijskih programa NOVI AD 2012. Osnovne akademske studije - po starom zakonu trana 2 PRVA GODINA Naziv tatus 1 11 Opšta pedagogija 1,2

Више

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /17-03/09 Odjel za TALIJANISTIKU URBROJ: /17-02 RED PREDAVANJA za I. semestar dvopredmetnog preddiplomsko

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /17-03/09 Odjel za TALIJANISTIKU URBROJ: /17-02 RED PREDAVANJA za I. semestar dvopredmetnog preddiplomsko za I. semestar dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Naziv TAP101 Izv.prof. dr. sc. Iva Grgić Uvod u traduktologiju 30 3 TAL102 Povijesni pregled talijanske 30 3 književnosti TAP104 Opća lingvistika

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

STRUKTURA BODOVA I BODOVNI KRITERIJ NASTAVNIH PREDMETA PRVI CIKLUS STUDIJA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA AKADEMSKA 2018/2019 GODINA R/b NASTAVNI NASTAVNI

STRUKTURA BODOVA I BODOVNI KRITERIJ NASTAVNIH PREDMETA PRVI CIKLUS STUDIJA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA AKADEMSKA 2018/2019 GODINA R/b NASTAVNI NASTAVNI STUKTUA BODOVA I BODOVNI KITEIJ NASTAVNIH A PVI CIKLUS STUDIJA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA AKADEMSKA 2018/2019 GODINA NASTAVNIK PN M1 M2 Pr. S PK S P A K KL D Pf./ ZI PI Zbir V 1. Uvod u politologiju Prof.dr.

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

Fakultet filoloških nauka R A S P O R E D ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ Studijska grupa: RUSKI JEZIK Školska godina: 2018/2019. REDOVNI STUDIJ VANREDNI STUDI

Fakultet filoloških nauka R A S P O R E D ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ Studijska grupa: RUSKI JEZIK Školska godina: 2018/2019. REDOVNI STUDIJ VANREDNI STUDI Studijska grupa: RUSKI JEZIK Školska godina: 2018/201. REDOVNI STUDIJ VANREDNI STUDIJ I godina 2. semestar od: 0.0.201. do: 1.0.201..0.4.00. Fonetika ruskog jezika (2) Prof.dr Larisa Čović.0.4.00. Fonetika

Више

Microsoft Word - KONKURS za objavu 12_05_2018.docx

Microsoft Word - KONKURS za objavu 12_05_2018.docx U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo,

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

ODJEL ZA RUSISTIKU KONTAKTI: PROČELNICA ODJELA ZAMJENICA PROČELNICE ODJELA TAJNICA ECTS KOORDINATORICA IME I TITULA TEL./FAX ADRESA Dr. sc. San

ODJEL ZA RUSISTIKU KONTAKTI: PROČELNICA ODJELA ZAMJENICA PROČELNICE ODJELA TAJNICA ECTS KOORDINATORICA IME I TITULA TEL./FAX  ADRESA Dr. sc. San ODJEL ZA RUSISTIKU KONTAKTI: PROČELNICA ODJELA ZAMJENICA PROČELNICE ODJELA TAJNICA ECTS KOORDINATORICA IME I TITULA TEL./FAX E-MAIL ADRESA Dr. sc. Sandra 023 200 723 shadziha@unizd.hr Hadžihalilović, doc.

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA MEDICINSKI FAKULTET Medicina I društvo(oblast sociologija)

Више

I UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO UNIVERSITY OF SARAJEVO FACULTY OF POLITICAL SCIENCES SARAJEVO 1961 ZIMSKI ISPITNI ROK 2015

I UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO UNIVERSITY OF SARAJEVO FACULTY OF POLITICAL SCIENCES SARAJEVO 1961 ZIMSKI ISPITNI ROK 2015 I UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO UNIVERSITY OF SARAJEVO FACULTY OF POLITICAL SCIENCES SARAJEVO 1961 ZIMSKI ISPITNI ROK 2015/16 PRIJAVA ISPITA U REDOVNIM ROKOVIMA Obavještavaju

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

ISPITNI ROKOVI FILOZOFSKO-TEOLOŠKOG STUDIJA U RIJECI (TEOLOGIJA U RIJECI) 2015./2016.

ISPITNI ROKOVI FILOZOFSKO-TEOLOŠKOG STUDIJA U RIJECI (TEOLOGIJA U RIJECI) 2015./2016. ISPITNI ROKOVI FILOZOFSKO-TEOLOŠKOG STUDIJA U RIJECI (TEOLOGIJA U RIJECI) 2015./2016. TEOLOGIJA U RIJECI Ispitni rokovi Profesor Kolegij Šifra Smjer Zimski Ljetni Jesenski Devčić, I. Teodiceja 84591 RIT

Више

UNIVERZITET U TUZLI FILOZOFSKI FAKULTET Broj: 02/5-6110/17 Tuzla, godine Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za

UNIVERZITET U TUZLI FILOZOFSKI FAKULTET Broj: 02/5-6110/17 Tuzla, godine Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za studijskom programu: Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu Osman Šahbegović Ali Hasanović studij ili studij I ciklusa bosanskog jezika i književnosti, književnosti naroda Bosne

Више

Info Paket HRV

Info Paket HRV ODJEL ZA FRANCUSKE I FRANKOFONSKE STUDIJE KONTAKTI: PROČELNICA ODJELA ZAMJENIK PROČELNIKA ODJELA TAJNIK/CA KOORDINATOR IME I TITULA TEL./FAX E-MAIL ADRESA dr.sc. Larisa Grčić lgrcic@unizd.hr Simeunović,

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15ПГПГ001 Увод у педагогију 1 (2+2+0) 1 5 2. 15ПГПГ002 Историја педагогије 1 (2+2+0) 1 5 3. 15ПГПГ003 Компаративна

Више

Microsoft Word - CV_FILUM Danica Nedeljkovic

Microsoft Word - CV_FILUM Danica Nedeljkovic ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Наставно-научно звање; научно звање е-mail Телефон Универзитет,

Више

UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Broj: 02/ /17 Tuzla, godine Na osnovu člana 122. Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa

UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Broj: 02/ /17 Tuzla, godine Na osnovu člana 122. Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Studijski program Komunikologija Nakon što je prijavu kandidata Azre Musić odbacilo kao nepotpunu Naučno-nastavno vijeće utvrďuje slijedeću U prvu godinu drugog studija u akademskoj 2017/2018. godini u

Више

Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 10:30-12:00 UTO 10:30-12:00 UTO 12:00-13:30 UTO 15:00-15:45 UTO 15:45-16:30 SRE 09:00-09:45 SRE 09:0

Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 10:30-12:00 UTO 10:30-12:00 UTO 12:00-13:30 UTO 15:00-15:45 UTO 15:45-16:30 SRE 09:00-09:45 SRE 09:0 Dan Termin Studijski program Učionica Predmet PON 10:30-12:00 UTO 12:00-13:30 UTO 15:00-15:45 UTO 15:45-16:30 SRE 09:00-09:45 SRE 09:00-10:30 SRE 09:45-10:30 SRE 10:30-12:00 SRE 10:30-12:00 SRE 12:00-13:30

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

Raspored zimski semestar MAS pdf

Raspored zimski semestar MAS pdf Raspored predavanja master akademskih studija školske 2018/2019. godine - zimski semestar Muzička pedagogija Ponedeljak: 09,45-,15 Analiza muzike 20. veka Ponedeljak: 12,-13,15 Metodika nastave muzičke

Више

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ Име и презиме Милана Додиг Година и место рођ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ Име и презиме Милана Додиг Година и место рођ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ Име и презиме Милана Додиг Година и место рођења Наставно-научно звање; научно звање 1985. Кикинда

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИКЕ ПРВА ГОДИНА ФИЗИЧКА МЕХАНИКА ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗ. МЕХ. 21.01-08.02. п: 30.01.19.10 h у: 06.02.19.10

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/we

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/we ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ CURRICULUM VITAE ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме Година и место рођења Звање е-mail/web site Телефон Универзитет, факултет, организациона

Више

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Lepušićeva 6, HR Zagreb, Croatia Informacijski paket ECTS-a za akademsku godinu 2019./2020. R

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Lepušićeva 6, HR Zagreb, Croatia Informacijski paket ECTS-a za akademsku godinu 2019./2020. R Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Lepušićeva 6, HR-10000 Zagreb, Croatia Informacijski paket ECTS-a za akademsku godinu 2019./2020. Informacijski paket ECT S-a za akademsku godinu NAKLADNIK

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 29.11. у 16:00 05.02.

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 2, НОВИ САД ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Докторске студије Листа изборних предмета на студ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 2, НОВИ САД ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Докторске студије Листа изборних предмета на студ Листа изборних предмета на студијском програму докторских студија Ш Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ Наставници на предмету П СИР Изборни предмет 1 (ИБЈ1) (Модул: Језик и књижевност

Више

Microsoft Word - Biografije učesnika seminara.docx

Microsoft Word - Biografije učesnika seminara.docx Jelena Anđelković rođena je 1979. godine u Zemunu (Srbija). Nakon završene Zemunske gimnazije i studija engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Jelena između 2003.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Redoviti_ispitni_rokovi (1)

Redoviti_ispitni_rokovi (1) ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTI REDOVNI ISPITNI ROKOVI ZA KOLEGIJE U AKAD. GOD. 2018/2019. STUDENTI KOJI SU ODSLUŠALI KOLEGIJE PRETHODNIH AKADEMSKIH GODINA I ISPUNILI UVJETE ZA PRISTUPANJE ISPITU, A NASTAVA

Више

OAS инфо.xlsx

OAS инфо.xlsx Назив студијског програма: Ликовне уметности Врста студија: Основне академске студије Дужина трајања студија: 4 године Обим студија изражен у ЕСПБ бодовима: 240 Стручни назив: Дипломирани ликовни уметник

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: ПРВ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:   ПРВ ПРВА ГОДИНА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016. СОЦИОЛОГИЈА проф др Чедомир Чупић. IX доц. др Милош Бешић 3. IX ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА проф. др Драган Веселинов УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидаткиња: Гордана Ристић Тема: Соматизми у немачк

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидаткиња: Гордана Ристић Тема: Соматизми у немачк УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидаткиња: Гордана Ристић Тема: Соматизми у немачкој и српској фразеологији (контрастивна истраживања)

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - HJK - DS_

Microsoft Word - HJK - DS_ SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/14-03/0 Odjel za kroatistiku i slavistiku URBROJ: 2198-1-79-34/14-07 Odsjek za hrvatski jezik i književnost Šifra predmeta RED PREDAVANJA za I (prvi) semestar jednopredmetnoga

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAMI/PREDMETI MATEMATIKA Logika MEDICINA Neurologija

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ (DVOPREDMETNI) Trajanje studija: 6 semestara AKAD.

SVEUČILIŠTE U ZADRU TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ (DVOPREDMETNI) Trajanje studija: 6 semestara AKAD. Trajanje studija: 6 semestara AKAD. GOD. 2017./2018. 18.9.2017. Uvjeti za upis na studij: Završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura ili razredbeni postupak za upis u posebnoj kvoti.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - raspored - sobe - zim. sem

Microsoft Word - raspored - sobe - zim. sem (računalna) 8.00-8.45 1. Modeliranje i simulacije + Galić 3. Osnove sociološke statistike I.45-.30 Pavić Osnove informacijske tehnologije + 1V Bubalo Svjetska povijest 1. stoljeća Pejić E-škola + 1V Galić.35-11.20

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, 4. 3. 2019. ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских академских студија филологије, Филозофски факултет у Нишу,

Више

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /14-03/10 Odjel za TALIJANISTIK

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /14-03/10 Odjel za TALIJANISTIK JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/14-03/10 Odjel za TALIJANISTIKU URBROJ: 2198-1-79-43/14-01 RED PREDAVANJA za I (prvi)

Више

Raspored za zimski semestar ak. 2012/2013. god.

Raspored za zimski semestar ak. 2012/2013. god. IV II VI IV II RASPORED NASTAVE ZA LJETNI STUDIJSKE 2018/2019. GODINE ODSJEK ZA AGOGIJU OBJAVLJEN NA WEB STRANICI 21. 2. 2019. P O N E D J E L J A K Hrvatski/ Srpski Prof. dr. Halid Bulić Hrvatski/ Srpski

Више

Studij:

Studij: Tjedan Cjelina predmeta Studij: Godina Preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti studija: Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar Akademska godina: Status predmeta Preduvjet upisa: Nositelj:

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

ПЕНОЛОГИЈА

ПЕНОЛОГИЈА ПЕНОЛОГИЈА ШКОЛСКА 2018-19 Информације о предмету Тип предмета: Обавезан Семестар: VII - VIII ЕСПБ: 7 бодова Фонд часова: 2 + 1 Наставник: Проф. др Даница Васиљевић-Продановић Циљ наставе: овладавање основним

Више

Наставник Звање Статус наставник а Мјесто запослења и становањ а Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај.

Наставник Звање Статус наставник а Мјесто запослења и становањ а Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Наставник Звање Статус наставник а Мјесто запослења и становањ а Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена МВан. Проф. П ФФУИС/ Ист. Сарај. Др Јелена

Више

Studij

Studij Studij Naziv kolegija Status kolegija Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti Uvod u studij njemačke književnosti Sveučilišni obvezni kolegij (A) Godina Prva (1.)

Више

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Силабуси основне студије богословља Предмет: Библијска ерминевтика Група: Библистика Фонд часова: 2+1 Испит: Назив курса: Библијска ерминевтика

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР МЕСЕЦ ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ ГОДИНЕ ФИЗИКА ТЕСТ ГОДИНЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК КО

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР МЕСЕЦ ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ ГОДИНЕ ФИЗИКА ТЕСТ ГОДИНЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК КО РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ЈАНУАР И ФЕБРУАР МЕСЕЦ 2017. ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ 1-1 12.01.2017. ГОДИНЕ ФИЗИКА ТЕСТ 13.01.2017. ГОДИНЕ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК КОНТРОЛНА ВЕЖБА 18.01.2017. ГОДИНЕ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК КОНТРОЛНА

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР МЕСЕЦ 2018. ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ 1-1 25.09.2018.ГОДИНЕ- ФИЗИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 05.10.2018.ГОДИНЕ МАТЕМАТИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 10.10.2018.ГОДИНЕ- БИОЛОГИЈА-

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Одсек 1. Англистика 6 5.88 % 2. Филозофија 1 0.98 % 3. Германистика 1 0.98 % 4. Хунгарологија 7 6.86 % 5. Историја 13 12.75 % 6. Компаративна књижевност 1 0.98 % 7. Медијске студије 11 10.78 % 8. Педагогија

Више

Водич за будуће студенте и студентице Филозофског факултета Универзитета у Сарајевз

Водич за будуће студенте и студентице Филозофског факултета Универзитета у Сарајевз УНИВЕРЗИТЕТ У САРАЈЕВУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ff.unsa.ba ВОДИЧ ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ И СТУДЕНТИЦЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У САРАЈЕВУ 2019/2020. I. i II. циклус студија ff.unsa.ba ff.unsa.ba ff.unsa.ba

Више