Propozicije ženske lige

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Propozicije ženske lige"

Транскрипт

1 RUKOMETNI SAVEZ CRNE GORE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA CRNOGORSKIH LIGA ZA ŽENSKE EKIPE ZA TAKMIČARSKU 2018/2019. Podgorica,

2 Na osnovu čl. 41. tač. 15. Statuta Rukometnog saveza Crne Gore, Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore na sjednici održanoj godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA CRNOGORSKIH LIGA ZA ŽENSKE EKIPE ZA TAKMIČARSKU 2018/2019. Član 1. Ovim Propozicijama utvrđuju se uslovi učešća, ekipe učesnice, plasman ekipa kao i druge obaveze koje proističu iz takmičenja u Prvoj crnogorskoj ženskoj ligi i Drugoj crnogorskoj ženskoj ligi. Član 2. Lige koje organizuje Rukometni savez Crne Gore (u daljem tekstu RSCG) su: 1. Prva crnogorska ženska rukometna liga (u daljem tekstu: Prva liga) do 8 (osam) seniorskih ekipa. Sjedište lige je u Podgorici. 2. Druga crnogorska ženska rukometna liga (u daljem tekstu: Druga liga) do 12 (dvanaest) učesnika. Sjedište lige je u Podgorici. Član 3. Učesnici u ovim trakmičenjima su klubovi: 1. Prva liga: ŽRK»BUDUĆNOST«ŽRK»BUDUĆNOST II«ŽRK»DEVETKA«RK»LEVALEA 2010«ORK»RUDAR«RK»TREBJESA NOA«ŽRK»NIKŠIĆ«- PODGORICA - PODGORICA - PODGORICA - NIKŠIĆ - PLJEVLJA - NIKŠIĆ - NIKŠIĆ 2. Druga liga: RK»FENIKS«ŽRK»PODGORICA 2013«ŽRK»ULCINJ«ŽRK»TIVAT«ŽRK»BERANE 2003«RK»PRVI AS«ŽRK»BUDUĆNOST III«- PODGORICA - PODGORICA - ULCINJ - TIVAT - BERANE - BAR -PODGORICA

3 Član 4. Sve utakmice igraju se u skladu sa Međunarodnim pravilima rukometne igre i tumačenjima koja daje nadležni organ Rukometnog saveza Crne Gore. Utakmice traju 60 (2x30) minuta sa poluvremenom od 10 minuta. Takmičenja se sprovode u terminima utvrđenim Kalendarom takmičenja Rukometnog saveza Crne Gore. Raspored odigravanja utakmica određuje se po Bergerovim tablicama. Član 5. Takmičenje se sprovodi u terminima utvrdjenim Kalendarom takmičenja RSCG. Član 6. Takmičenje u Prvoj ligi sprovodi se po trostrukom bod sistemu, s tim što u međusobnim susretima dvije ekipe svaka mora po jedan put biti domaćin i jedan put gost po utvrđenom rasporedu koji se ne može mijenjati.nakon toga treći krug se utvrdjuje Bergerovim tablicama. Svaka ekipa za pobjedu dobija 2 (dva) boda, za neriješen rezultat 1 (jedan) bod i za poraz 0 (nula) bodova, a po završetku takmičenja utvrđuje se tabela sa redosljedom ekipa i to na osnovu većeg broja osvojenih bodova. U slučaju da dvije ili više ekipa osvoje isti broj bodova, redosljed na tabeli utvrđuje se na sljedeći način: - uzima se međusobni rezultat zainteresovanih ekipa, a bolje plasirana je ekipa koja je osvojila više bodova na tako utvrđenoj mini tabeli; - u slučaju da je taj broj bodova isti, bolje plasirana ekipa je ekipa koja ima bolju razliku između datih i primljenih golova na tako utvrđenoj mini tabeli; - u slučaju da je ta razlika ista, bolje plasirana ekipa je ekipa koja je postigla više golova na tako utvđenoj mini tabeli; - u slučaju da je taj broj golova isti, bolje plasirana ekipa je ekipa koja je postigla više golova u gostima na tako utvrđenoj mini tabeli; - u slučaju da se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, bolje plasirana ekipa je ekipa koja ima bolju razliku između datih i primljenih golova na prvobitnoj zbirnoj tabeli; - u slučaju da je ta razlika ista, bolje plsirana je ekipa koja je postigla više golova na prvobitnoj zbirnoj tabeli; - u slučaju da je taj broj golova isti, bolje plasirana je ekipa koja je postigla više golova u gostima na prvobitnoj zbirnoj tabeli; - u slučaju da se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, zakazaće se igranje jedne utakmice na neutralnom terenu, a bolje plasirana ekipa je ekipa koja ostvari pobjedu. U slučaju neriješenog rezultata u regularnom vremenu trajanja igre, igra se produžetak od 2 X 5 minuta.

4 Ukoliko i poslije ovog produžetka rezultat ostane neriješen, pristupa se izvođenju sedmeraca (tie-break procedura). Ako se izvođenje sedmeraca koristi kao tie-break, pravo učešća imaju igrači koji nisu isključeni na 2 min ili diskvalifikovani. Svaka ekipa određuje 5 igrača. Ovi igrači izvode sedmerce jedan po jedan, naizmenično sa igračima druge ekipe. Ekipe nisu obavezne da unaprijed odrede redoslijed izvođača. Golmani se mogu birati i zamenjivati između igrača koji imaju pravo učestvovanja. Igrači mogu biti izvođači sedmerca i golmani. Ukoliko je rezultat ostao neriješen nakon prvih pet naizmenično izvedenih sedmeraca, ekipe će opet imenovati po 5 izvođača sedmeraca. Svi ili neki od njih mogu biti isti kao prilikom prvog prijavljivanja. Pobjednik se utvrđuje onog trenutka kada jedna ekipa stekne prednost, a da su obije ekipe izvele isti broj sedmeraca. Postupak prijavljivanja 5 igrača se primenjuje sve dok se ne dobije pobjednik. U toku takmičenja redosled ekipa u određenom momentu, na postojećoj tabeli, u slučaju da dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, utvrđuje se na osnovu tačaka 5, 6. i 7. st. 3. ovog člana. Član 7. ŽRK»Budućnost«- Podgorica stiče direktno pravo nastupa u završnom dijelu takmičenja (Mini liga). Član 8. Nakon završenog prvenstva i utvrđenog plasmana Prve lige, 3 (tri) prvoplasirane ekipe i ŽRK»Budućnost«igraju Mini ligu za prvaka po dvostrukom bod sistemu. Član 9. Prvoplasirana ekipa u Mini ligi posaje šampion Crne Gore za takmičarsku sezonu 2018/2019. i stiče pravo učešća u Ligi šampiona za sezonu 2019/2020. Ekipa koja na prvobitnoj tabeli Prve lige zauzme posljednje mjesto gubi status prvoligaša i prelazi u niži rang takmičenja Drugu ligu za sezonu 2019/2020. Član 10. Druga liga igra se po trostrukom bod sistemu (borba za dva boda), s tim što u međusobnim susretima dvije ekipe, svaka ekipa mora po jednom biti domaćin i gost, a po utvrđenom rasporedu koji se ne može mijenjati. Nakon toga treći krug se utvrdjuje Bergerovim tablicama Svaka ekipa za pobjedu dobija 2 (dva) boda, za neriješeni rezultat 1 (jedan) bod i za poraz 0 (nula) bodova. Po završetku takmičenja utvrđuje se tabela sa redosljedom ekipa na osnovu većeg broja osvojenih bodova shodno članu 6. Stav 3. ovih Propozicija.

5 Nakon utvrđivanja konačne tabele prvoplasirana ekipa Druge lige stiče pravo takmičenja u Prvoj ligi za sezonu 2019/2020, a zadnje plasirana ekipa zadržava status člana Druge lige za sezonu 2019/2020. Član 11. U slučaju da jedna ekipa odustane od takmičenja ili bude isključena a odigrala je manje od polovinu utakmica svi njeni dotadašnji rezultati se brišu. Sve ekipe koje odustanu ili su isključene iz takmičenja, bez obzira u kom dijelu takmičenja, gube status člana tog stepena takmičenja. Ekipa koja stekne pravo učešća u Prvom Ženskoj ligi za takmičarsku sezonu 2019/2020 a odustane od takmičenja u Prvoj Ženskoj biće kažnjena shodno Odluci o specifikaciji novčanih kazni i taksi UO RSCG. Član 12. U toku takmičenja jedna ekipa može izgubiti najviše dvije utakmice službenim rezultatom u korist protivnika. Ukoliko se i treća utakmica registruje službenim rezultatom u korist protivnika, ta ekipa se isključuje iz daljeg takmičenja i u svemu se postupa prema odredbama čl. 11. ovih Propozicija. Član 13. Takmičenjem neposredno rukovodi Direktor liga, kojeg imenuje Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore, a isti ima sljedeća prava i dužnosti: - vrši licenciranje igrača i službenih lica klubova, - vrši registraciju sportskih sala, - vrši registraciju svih utakmica, - u prvom stepenu odlučuje o disciplinskim prekršajima igrača i službenih lica klubova, - podnosi nadležnim organima izvještaj o takmičenju, - donosi Uputstvo o licenciranju igrača i službenih lica klubova, - donosi Uputstvo o popunjavanju zapisnika na utakmicama, - stara se o dosljednom sprovođenju ovih Propozicija i obavlja druge poslove za potrebe takmičenja, na osnovu odluka Upravnog odbora Rukometnog saveza Crne Gore, - u izuzetnim okolnostima i spriječenošću Direktora liga da obavlja svoj rad, Direktora može zamijeniti član Takmičarske komisije. Član 14. U izuzetnim slučajevima Direktor liga može da odloži ili promijeni termin igranja neke utakmice ili cijelog kola, ukoliko to zahtijevaju interesi rukometnog sporta ili zbog više sile (epidemije, elementarne nepogode i sl.), kao i iz ekonomskih razloga uz saglasnost oba kluba (spajanje odigravanja više utakmica uz saglasnost oba kluba).

6 Ukoliko dođe do kalendarskog poklapanja termina, Direktor liga će obavezno odložiti utakmice klubova koji daju jednog ili više igrača ili trenera za reprezentacije Crne Gore, ili učestvuju u nekom od evropskih klubskih takmičenja. Sve nove termine igranja ovako odloženih utakmica određuje Direktor liga, s tim da se moraju koristiti najbliži slobodni termini prije ili poslije odložene utakmice. Klub koji ne postupi po rješenju Direktor liga biće automatski kažnjen u skladu sa Odlukom o specifikaciji i visini novčanih kazni i taksi, a utakmica će biti registrovana službenim rezultatom 10:0 u korist ekipe koja je ispoštovala rješenje Direktora liga. Član 15. Tokom takmičarske sezone za svaku utakmicu koju prenosi televizija, Direktor liga određuje termin i satnicu za odigravanje iste, prilagođen zahtjevu TV kuće, i o tome obavještava klubdomaćina. Odluka Direktora liga o odabiru utakmice za prenos je bezuslovna. Rukometni savez Crne Gore je vlasnik TV prava na sve utakmice iz domaceg takmicenja.. U skladu sa Ugovorom izmedju RSCG i TV kuce za realizaciju prenosa,rscg moze prenijeti dio prava na klub-domacin. Član 16. U interesu regularnog odvijanja završnog dijela takmičenja Direktor liga može donijeti odluku da se sve ili pojedine utakmice jednog ili više kola moraju igrati istoga dana i u isto vrijeme. Sve zaostale utakmice jednog dijela takmičenja moraju se odigrati prije igranja posljednjeg kola tog dijela takmičenja. Sve zaostale utakmice moraju se odigrati prije poslednjeg kola, a Direktor liga je obavezan da preduzme mjere da se sve zaostale utakmice odigraju i prije svih kola koja su određena da se igraju istoga dana i u isto vrijeme. Član 17. Utakmice se igraju u salama koje su registrovane od strane Direktora liga ili lica koje Direktor liga ovlasti, a moraju da ispunjavaju sljedeće uslove: - teren za igru mora iznositi 40 x 20 m, a pod mora biti od drveta ili elastičnog materijala, - teren za igru mora biti odvojen od gledalaca jačom pregradom koja mora onemogućiti ulazak gledalaca na teren. Visina pregrade mora da iznosi 1 m, a od linija terena za igru mora biti udaljena najmanje 1 m (bočne strane terena), odnosno 2m iza gola. - tribine moraju da imaju najmanje 300 sjedišta, koja moraju biti fiksirana, kao i poseban ulaz u salu za gledaoce, - sala mora biti zagrijana, a minimalna temperatura za igru mora iznositi najmanje 12 stepeni po Celzjusu, - sala mora biti pravilno osvijetljena i uz odgovarajući raspored svjetlosnog izvora, tako da svjetlost ne ometa igru i igrače. Jačina svijetla mora biti najmanje Luksa, - tavanica i svjetlosni uredjaji moraju biti udaljeni od poda najmanje 8 m. za nove i 7 m. za postojeće sale,

7 - u sali za svaku ekipu i posebno za sudije mora da postoje svlačionice sa tuševima, toplom i hladnom vodom i sanitarnim uredjajima, - u sali mora da postoji posebna prostorija koja se stavlja na raspolaganje kontroloru ili delegatu i u kojoj se sastavlja zapisnik sa utakmice, - u određenom prostoru pored terena za igru mora se postaviti zapisnički sto i pored njega sa obje strane klupe za rezervne igrače i službena lica klubova, a poželjno je da se postave i stolovi za službenog spikera i ljekara, - na najpreglednijem mjestu u sali mora se postaviti semafor za pokazivanje rezultata sa časovnikom za praćenje vremena. Rezultat se na semaforu obavezno pokazuje tako što se prvo ističu golovi domaćina i zatim gosta, a vrijeme se obavezno mjeri od 0 do 60 minuta ili dva puta od 0 do 30 minuta. - ulaz igrača i službenih lica u salu i na teren za igru mora biti potpuno odvojen od gledalaca. Bez obzira što je sala službeno registrovana, domaćin je obavezan da na svakoj utakmici osigura da svi naprijed navedeni uslovi u cjelosti budu ispunjeni, a utakmica će početi kada sudije utvrde da postoje uslovi za normalnu igru. -u prostoru za zamjenu igraca mora postojati vidljivo oznacena»trenerska zona«, kao prostor koji pocinje 3,5m od sredisnje linije i zavrsava se sa krajem klupa za zamjenu igraca. Ukoliko neki od uslova za igru nije ispunjen, smatraće se da je utakmica slabo organizovana, a domaćin podliježe odgovarajućim sankcijama. Član 18. Za zapisničkim stolom mogu da sjede samo kontrolor ili delegat, zapisničar i mjerioc vremena, kao i službeni spiker i ljekar, ukoliko ne postoje tehnički uslovi za njihovo razdvajanje. Na klupi za rezervne igrače mogu da sjede najvise devet igrača u sportskoj opremi i najviše četiri službena lica kluba sa identifikacijama A,B,C i D. Sluzbeno lice sa identifikacijom A predstavlja»lice odgovorno za ekipu«. Sluzbena lica u zoni za zamjenu igraca moraju biti jednobrazna u odjeci koja ne izaziva konfuziju sa igracima u polju gostujuće ekipe. Član 19. Na utakmicama klubovi nastupaju u dresovima svojih klupskih boja naznačenim u adresaru, kao sastavnom dijelu ovih Propozicija. U slučaju istih klupskih boja, prednost ima domaća ekipa. Sve ekipe moraju imati dva seta dresova,jedan u tamnoj i jedan u svijetloj boji. Kao tamne boje smatraju se i crvena i plava. Svi igrači jedne ekipe moraju nastupiti u jednoobraznoj i urednoj sportskoj odjeći tokom utakmice kao i na predstavljanju prije početka utakmice. Dresovi moraju imati propisane brojeve, na leđima veličine najmanje 20 cm. i na prsima veličine najmanje 10 cm., a ukoliko su dresovi šareni brojevi moraju da se nalaze na jednobojnoj podlozi. Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima unijetim u zapisnik. Ukoliko ekipa ili pojedinac jedne ekipe nastupe u dresu bez broja ili nejednoobraznoj sportskoj odjeći, klub će biti kažnjen u skladu sa Odlukom o specifikaciji i visini novčanih kazni i taksa.

8 Član 20. Sve igrači moraju biti uredno ljekarski pregledani i proglašeni sposobnim za igru, a ljekarski pregled mora biti upisan u takmičarsku knjižicu. Ljekarski pregled mora biti obavljen u nadležnoj medicinskoj ustanovi od ljekara specijaliste za sportsku medicinu, unijet u takmičarsku knjižicu i ovjeren u istoj i ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Za igrače do 16 godina je obavezan specijalistički ljekarski pregled. Prilikom licenciranja igrača, dostavljaju se takmičarske knjižice sa upisanim ljekarskim pregledom. Za vrijeme trajanja licence igrača, klub mora priloziti osnovnu polisu osiguranja. Visinu premije kao i vrstu rizika koju pokriva polisa, klub i igrac odredjuju medjusobnim dogovorom. Sat vremena prije početka utakmice DOKTOR JE OBAVEZAN da ovjeri zapisnik SOPSTVENIM faksimilom i da stave na uvid delegatu/kotroloru identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš). Doktor je dužan da bude prisutan tokom cijelog trajanja utakmice. Član 21. Na utakmicama svaka ekipa u svom sastavu može imati najviše 16 igrača. Ukoliko jedan klub sa dvije ekipe učestvuje u redovnim prvenstvenim takmičenjima, pravo nastupa za prvu ekipu imaju svi registrovani i licencirani igrači kluba. Pravo nastupa za drugu ekipu istog kluba imaju svi uredno registrovani i licencirani igrači koji nijesu nastupali za prvu ekipu kluba. Nepoštovanje stava 1. ovog člana kaznjava se na osnovu Odluke o Specifikaciji novčanih kazni. Član 22. Svaka ekipa mora imati licenciranog trenera u skladu sa RINCK konvencijom, kome je licencu izdalo Udruženje rukometnih trenera Crne Gore, dok ostala službena lica kluba moraju imati licence koje je izdao Direktor liga.

9 Član 23. Licence za igrače i službena lica izdaje Direktor liga koji prethodno propisuje Uputstvo za licenciranje (uslovi, vrijeme, dokumentacija i sl.). Direktor liga donosi Uputstvo o dužnostima i pravima kontrolora i delegata, koje je sastavni dio ovih Propozicija. Član 24. Prilikom odigravanja utakmice službeni predstavnik ekipe obavezno kontroloru ili delegatu stavlja na uvid knjižice sa licencama za sve igrače koji toga dana nastupaju. Dozvoljen je nastup i bez knjižice sa licencom, ali samo u slučaju da se može apsolutno sigurno izvršiti identifikacija igrača, s tim da se ime i prezime igrača nalazi u spisku licenciranih za tekuću takmičarsku godinu. Član 25. Organizator utakmice i domaćin je klub koji igra u domaćoj sali, odnosno koji je u zvaničnom rasporedu utakmica objavljenom od strane Direktora liga prvo naveden. Domaćin je obavezan da igra u prijavljenom i u zvaničnom adresaru naznačenom gradu, a svaka promjena mjesta igranja moguća je samo uz posebnu dozvolu Direktor lige, s tim što je domaćin obavezan da snosi sve eventualne dodatne troškove gosta. Utakmice mogu najranije početi u 10,00 časova, a najkasnije u 20,00 časova. Domaćin je obavezan da najkasnije 7 dana prije početka utakmice pošalje ispunjen formular za zakazivanje utakmica gostujućoj ekipi i Direktoru liga na mail Ukoliko domaćin u roku od 3 dana prije Kalendarom utvrđenog dana za igranje utakmice ne zakaže utakmicu, to na sebe preuzima Direktor liga. U tom slučaju Direktor liga je obavezan da ispuni sve zahtjeve iz st. 2. ovog člana, a ako se 2 (dva) dana prije početka utakmice ista ne može zakazati u sali domaćina, Direktor liga će utakmicu zakazati u drugoj registrovanoj sali i to u mjestu domaćina ili u drugom gradu. Gost je obavezan da o vremenu i načinu dolaska, u mjesto igranja utakice, obavijesti domaćina. Obaveze domaćina i organizatora su sljedeće: Član da pored redovne dekoracije sale na vidnom mjestu postavi državnu zastavu Crne Gore, - da organizuje redarsku službu, prijavi odigravanje utakmice nadležnom organu Uprave policije i da preduzme sve mjere po Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, - da kontroloru ili delegatu stavi na uvid ovjerenu kopiju prijave utakmice nadležnom organu Uprave policije,

10 - da kontroloru ili delegatu prijavi ime glavnog dežurnog lica, koje obavezno mora biti predstavljeno kontroloru ili delegatu i tokom cijelog vremena trajanja igre mora da bude na raspolaganju kontroloru ili delegatu, - da osigura potpunu bezbjednost gostiju i svih službenih lica (sudija, kontrolora, delegata, zapisničara i mjerioca vremena) i to dok svi oni ne napuste salu. Ukoliko gost ili neko od službenih lica to zatraži domaćin je obavezan da mu garantuje punu bezbjednost sve do odlaska iz mjesta igranja utakmice, - da tokom cijelog vremena trajanje igre osigura prisustvo ljekara sa priborom za prvu pomoć, kao i prisustvo dežurnog vozila, - da obezbijedi prisustvo licenciranih zapisničara i mjerioca vremena, koji moraju biti lica sa položenim ispitom za sudije, --DA MORA POSJEDOVATI LAP TOP RAČUNAR SA PRISTUPOM INTERNETU I ŠTAMPAČ U DVORANI NA ZAPISNIČKOM STOLU I OMOGUĆITI PRISTUP ISTIM DELEGATU-KONTROLORU PRIJE I NAKON UTAKMICE,, -OBAVEZNO JE POPUNJAVANJE ZAPISNIKA U ELEKTRONSKOJ FORMI - da kontroloru ili delegatu utakmice stavi na raspolaganje obrazac zapisnika o odigravanju utakmice i da obezbijedi da se popuni u elektronskoj formi, a takođe da pruži svu potrebnu pomoć pri sastavljanju zapisnika, - da za normalno igranje utakmice obezbijedi dvije štoperice sa zaustavljanjem vremena, pištaljku, žuti,crveni i plavi karton i obrazac za povrijedjenog igrača. - da obezbijedi luksomjer i na zahtjev gosta ili nekog službenog lica mora se izvršiti mjerenje jačine svijetla. Ukoliko se utvrdi da jačina svijetla nije dovoljna utakmica će se igrati sjutra dan, a domaćin je obavezan da snosi sve eventualne dodatne troškove gosta i službenih lica (ove troškove procijenjuje i odredjuje Direktor liga). U slučaju nestanka struje usled više sile, domaćin nije obavezan da snosi dodatne troškove gosta, - da osigura tri zelena kartona sa slovima T1, T2 i T3, veličine najmanje 20 cm. za traženje tajm-auta od strane rukovodioca svake ekipe, - da osigura sredstva za brisanje poda terena za igru i lice koje mora tokom cijelog trajanja igre, na zahtjev sudija da bude spremno da pod obriše, - da ukoliko to zatraži gostujuća ekipa ili bilo koja druga ekipa iz lige omogući snimanje utakmice, ukoliko se snimanje utakmice najavi najkasnije jedan sat prije početka iste, Ukoliko domaćin ne ispuni bilo koji od zahtjeva navedenih u ovom članu smatrat će se da je utakmica slabo organizovana, a domaćin podliježe odgovarajućim sankcijama. Član 27. Domaćin ubira sav prihod sa utakmice i snosi sve troškove organizacije utakmice (sala, redarska služba, ozvučenje i sl.) i troškove zapisničara i mjerioca vremena. Domaćin prije početka utakmice u gotovom isplaćuje putne troškove sudija i kontrolora ili delegata. Domaćin je obavezan da o svom trošku obezbijedi sudijama, kontroloru ili delegatu noćenje i ishranu, ukoliko isti prilikom dolaska na utakmicu, ili odlaska sa iste, ne mogu u kraćem vremenskom intervalu da koriste redovna prevozna sredstva.

11 Ukoliko ekipa (domaćin utakmice) ne isplati putne troškove službenih lica (sudija, kontrolora ili delegata), Direktor liga pokreće postupak protiv navedene ekipe. Ekipa (domaćin utakmice) je dužna da najkasnije jedan sat prije početka odigravanja naredne utakmice isplati sve troškove službenih lica ili kontroloru/delegatu dostavi dokaze o uplati, u suprotnom naredna utakmica će biti registrovana službenim rezultatom 10:0 u korist protivničke ekipe bez obzira na rezultat utakmice, a ekipa dodatno kažnjena oduzimanjem jednog boda i novčano na osnovu Odluke o Specifikaciji novčanih kazni. Sve troškove gost snosi samostalno. Pravo besplatnog posjećivanja svih utakmica imaju predstavnici Rukometnog saveza Crne Gore, članovi Zajednice Rukometnih sudija Rukometnog Saveza Crne Gore, kao i lica koja imaju zvanje zaslužnog sportiste Crne Gore i predstavnici javnog informisanja. Na pismeni zahtjev gostujuće ekipe, klub domaćin, ukoliko naplaćuje ulaznice, obavezan je da gostujućoj ekipi obezbijedi 10% ulaznica od ukupnog kapaciteta dvorane u kojoj se igra utakmica, po važećim cijenama. Zahtjev za trebovanje ulaznica podnosi se domaćinu preko Direktora liga najkasnije 5 (pet) dana prije početka utakmice. Svaki klub je obavezan da na ime pokrića troškova takmičenja, u datom roku, uplati dogovoreni iznos za kotizaciju Uplata kotizacije je u isto vrijeme i zvanična prijava kluba za takmičenje. Protiv kluba koji ne izvrši uplatu svojih obaveza u predviđenom roku, biće pokrenut disciplinski postupak u skladu sa odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti Rukometnog saveza Crne Gore, odnosno biće suspendovan dok uplatu ne izvrši. Član 28. Za svaku utakmicu, a sa utvrđene liste Komesar za suđenje, kojeg imenuje Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore, određuje kontrolora ili delegata koji predstavlja i zastupa rukovodstvo takmičenja i vrši kompletan nadzor organizacije i igranja utakmice. Ukoliko određeni kontrolor ili delegat ne dođe na utakmicu, njegovu dužnost obavit će kontrolor ili delegat sa utvrđene liste ako se nalazi u dvorani ili na terenu po dogovoru klubova. Ukoliko u dvorani ili na terenu nema kontrolora ili delegata sa utvrđene liste ili nema dogovora klubova, tu dužnost preuzima prvoimenovani sudija. Član 29. U slučaju direktne diskvalifikacije sa izvještajem, a u skladu sa pravilima IHF-a sudije su obavezne pored crvenog kartona da pokažu i plavi karton. Za svaki dati crveni karton sudije će nakon utakmice ispuniti poseban formular, u kome će detaljno opisati razlog diskvalifikacije. Delegat-kontrolor je dužan da taj ispunjen formular od strane sudija priključi svom izvještaju.

12 Ukoliko je na utakmici bilo diskvalifikovanih igrača i službenih lica klubova po pravilima 8.6, 8.10a, 8.10b i 8.10d( zbog 8.6, 8.10a i 8.10b), kontrolor ili delegat je obavezan da odmah poslije te utakmice ta lica sasluša i takvu izjavu priključi svom izvještaju, u kome će detaljno opisati razloge tih isključenja i diskvalifikacija. Kontrolor ili delegat je obavezan da o tim događajima obavijesti Direktora liga odmah po završetku utakmice. Ukoliko kontrolor ili delegat nije u mogućnosti da obavi saslušanje navedenih lica, obavezan je da u svom izvještaju navede razloge zbog kojih to nije mogao učiniti, a klub je obavezan da u roku od 48 časova po završetku utakmice to obavi i izjavu dostavi Direktoru liga. Ukoliko su potrebne izjave svjedoka i slično, a u vezi sa nekim vanrednim događajem, kontrolor ili delegat je obavezan da izjavu tog lica na licu mjesta uzme i istu priključi uz svoj izvještaj. Diskvalifikovani igrači (osim isključenih na 3 x 2 min, i diskvalifikacije iz pravila 8:5, 8.9, 8.10c i 8.10d-zbog 8.5) i diskvalifikovana službena lica klubova podliježu automatskoj suspenziji neigranja, odnosno ne vršenja funkcija, do donošenja odluke o prekršaju od strane Direktor liga, a protiv igrača ili službenih lica klubova pokreće se disciplinski postupak prema odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti Rukometnog saveza Crne Gore. Član 30. Delegiranje sudija vrši Komesar za suđenje. Za pojedine utakmice delegiranje sudija može se obaviti i žrijebom, na zahtijev Direktora liga, tako što Komesar za suđenje predloži dva ili više sudijskih parova za određenu utakmicu, a žrijeb obavi Direktor liga. Žrebanje se vrši javno u prostorijama RSCG. Delegiranje se obavezno objavljuje na web sajtu Rukometnog saveza Crne Gore ( i na sajtu Zajednice Rukometnih sudija ( Ukoliko na utakmicu ne dođe jedan od sudija iz delegiranog sudijskog para, utakmicu će voditi drugi sudija iz delegiranog sudijskog para. Ukoliko na utakmicu ne dođu obojica delegiranih sudija od prisutnih sa utvrđene liste utvrdiće se jedan ili dvojica sudija koji će voditi utakmicu i to dogovorom klubova, a ako klubovi ne mogu da se dogovore, konačnu odluku donosi kontrolor ili delegat. Ukoliko se delegirane sudije nijesu pojavile i ne može se postupiti prema odredbi st. 2. ovog člana, zajedno sa predstavnikom domaćina kontrolor ili delegat će pokušati da iznađe rješenje da se utakmica odigra, odnosno stupiće u kontakt sa sudijama sa liste iz mjesta ili najbiližeg mjesta i obavezaće domaćina da istima omogući najbrži dolazak u salu u kojoj se utakmica igra. U cilju odigravanja utakmice u ovakvim slučajevima kontrolor ili delegat može obavezati ekipe da se utakmica odigra sjutradan, a u svom izvještaju mora navesti iznose naknadnih troškova domaćina i gosta. Obaveza domaćina je da se pronađe mogućnost da se u ovakvim slučajevima utakmica odigra kasnije istog dana ili sjutradan u najpovoljnijem terminu za oba kluba. U slučaju da jedna ekipa ne prihvati navedene uslove, smatraće se da je odbila da nastupi, a prema istoj će se pokrenuti postupak u skladu sa ovim Propozicijama. U tom slučaju Direktor liga utvrdiće nastale troškove koje snosi Rukometni savez Crne Gore.

13 Član 31. Delegati/kontrolori su obavezni da prije početka utakmice, a u smislu Pravila igre i ovih Propozicija pregledaju teren, jačinu svijetla, mjerne uređaje i drugo i utvrde da li su ispunjeni svi uslovi iz čl. 17. ovih Propozicija. Ukoliko utvrde da teren nije pogodan za igru ili da nije ispunjen neki od uslova iz čl. 17. ovih Propozicija, zahtijevaće da se svi nedostaci otklone. Ukoliko to nije moguće, o svemu će obavijestiti Direktora liga i donijeće odluku da li će se utakmica ipak igrati, a sve će detaljno navesti i opisati u svom izvještaju, s tim što utakmica neće početi ukoliko utvrde da neki od uslova ne dozvoljava normalno igranje. Domaćinu se u tom slučaju nalaže da u roku od 24 časa iznađe rješenje (otkloni nedostatak ili obezbijedi drugu registrovanu salu), a u protivnom nakon odluke Direktora liga gubi utakmicu. Ukoliko je na utakmicu najavljena žalba ili je bilo nekih vanrednih dogadjaja, sudije su obavezne da o tome daju svoje mišljenje i da ga unesu u zapisnik. Član 32. Klubovi i službena lica su obavezni da budu prisutni u sportskoj hali 60 minuta prije početka utakmice. Obavezno čekanje klubova i službenih lica (sudija, kontrolora i delegata) iznosi 15 minuta, a protekom tog vremena postupa se kako slijedi: - ukoliko jedan od klubova i dalje kasni čekanje će se produžiti još 15 minuta, a ako se do tada taj klub najavi obaveza kontrolora - delegata i domaćina je da iznadju sve mogućnosti da se utakmica odigra kasnije istog dana ili sjutradan u najpovoljnijem terminu za oba kluba. Direktor liga je ovlašćen da procijeni opravdanost ovog kašnjenja, pa ako je ono opravdano eventualne dodatne troškove snose oba kluba (svaki svoje) i ukoliko je to kašnjenje neopravdano, troškove snosi klub koji kasni; - ukoliko kontrolor ili delegat i dalje kasni utakmica će početi, a postupa se prema odredbama ovih Propozicija; - ukoliko sudije i dalje kasne iako su svoje kašnjenje najavili čekanje će se produžiti ali najduže ukupno 60 minuta, a ako sudije nijesu svoje zakašnjenje najavili postupa se prema odredbama ovih Propozicija, odnosno ako to nije moguće prema odredbama narednih stavova tog člana. Član 33. Ukoliko nema žalbi zapisnik se zaključuje odmah posle utakmice u elektronskoj formi. U tom slučaju zapisnik se zaključuje time što ga na prednjoj strani potpisuju sudije i kontrolor ili delegat (nakon utvrdjivanja konačnog rezultata), dok službeni predstavnici klubova zapisnik na prednjoj strani potpisuju prije početka utakmice. Ukoliko jedan od klubova najavljuje žalbu, na posebno popunjenom obrascu RSCG (u istom broju primjeraka kao i zapisnik), klub obrazlaže najavljivanje žalbe. U tom slučaju sva službena lica obavezna su da na istom obrascu daju svoje mišljenje o najavljenoj žalbi.

14 U slučaju da dodje do teže povrede igrača, a u cilju ostvarivanje osiguranja, kontrolor ili delegat u dopuni zapisnika obavezno konstatuje povredu, što svojim potpisima ovjeravaju kontrolor ili delegat i dežurni ljekar. Jednom zaključen zapisnik ne može se mijenjati u bilo kom roku. Ukoliko se u roku od 30 minuta, iz bilo kog razloga, ne može zaključiti zapisnik, kontrolor ili delegat to navodi i detaljno obrazlaže u svom izvještaju. Ako iz bilo kojeg razloga zapisnik bude nestao, odmah poslije utakmice sastavlja se naknadni zapisnik i to u prisustvu svih zvaničnih lica. U naknadni zapisnik unose se svi podaci koji se unose u zapisnik vođen za vrijeme utakmice, a sve što u njega nije unijeto smatraće se da se nije ni dogodilo. Ovaj naknadni zapisnik mora biti ovjeren potpisima svih službenih lica. Klubovi, sudije, kontrolor ili delegat i ostali akteri utakmice u slučaju da je zapisnik zaključen prema st. 1. ovog člana, mogu da informišu Direktor liga o utakmici, odnosno da ga izvijeste da li je bilo kršenja Propozicija, Pravilnika o takmičenju, Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, kao i da navedu druge uočene propuste. Član 34. Protiv sudija, kontrolora, delegata, zapisničara, mjerioca vremena i ostalih službenih lica koja ne dođu na utakmicu i ne obave dužnost za koju su delegirani, biće pokrenut disciplinski postupak u skladu sa odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti Rukometnog saveza Crne Gore i Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti Zajednice Rukometnih sudija. O disciplinskim prekršajima igrača i svih rukometnih radnika u klubovima, a u vezi sa takmičenjem, u prvom stepenu rješava i odluke donosi Direktor liga, a drugostepeni disciplinski organ je Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Za prekršaje sudija, kontrolora i delegata, nadležan je Komesar za suđenje u prvom stepenu, a drugostepeni disciplinski organ je Upravni odbor Zajednice rukometnih sudija. Direktor liga i Komesar za suđenje dužni su da donesu rješenja po svim sporovima do narednog kola. Član 35. Na odigranu utakmicu klub ima pravo žalbe. Žalba se najavljuje isključivo preko zvaničnog predstavnika kluba najkasnije u roku od 30 minuta po završetku utakmice. Najavljena žalba mora biti unijeta u dopunu zapisnika i ovjerena potpisom zvaničnog predstavnika kluba žalioca, a moraju biti tačno naznačeni razlozi žalbe. Žalba na registraciju i pravo nastupa igrača, uslove igranja u sali i druge uslove za igru, mora biti obavezno najavljena prije utakmice, a u protivnom neće se uzeti u razmatranje. O naznačenim razlozima najavljene žalbe svoje mišljenje obavezno daju sudije, zapisničar i mjerioc vremena, a na kraju kontrolor ili delegat i to mora biti unijeto u dopunu zapisnika sa utakmice. Momenat koji nije naveden u dopuni zapisnika neće se prilikom rješavanja žalbe uzeti u obzir.

15 Utakmica na koju nije najavljena žalba u skladu sa prethodnim stavovima ovog člana ne može biti poništena. Pismeno obrazloženje najavljene žalbe klub podnosilac žalbe obavezan je da dostavi najkasnije u roku od 48 časova po odigranoj utakmici, u protivnom smatraće se da je od žalbe odustao. Prilikom procjene blagovremenosti podnošenja obrazloženja žalbe u obzir će se uzeti datum na poštanskom žigu. Član 36. Najavljivanje žalbe povlači uplatu prvog dijela takse. Ova uplata vrši se kontroloru ili delegatu, a ako to nije moguće, jednom od sudija. Primaoc takse obavezan je da podnosiocu žalbe izda odgovarajuću potvrdu i da taksu, uvećanu za poštanske troškove, uplati na račun RSCG i dokaz dostavi Direktoru liga. Podnosilac žalbe obavezan je da uz obrazloženje žalbe, najkasnije u roku od 48 časova po odigranoj utakmici, uplati drugi dio takse, u protivnom smatraće se da je od žalbe odustao. Pri ocjeni blagovremenosti ove uplate u obzir će se uzeti datum na uplatnici. U slučaju pozitivnog rješenja i to poslije njegove pravosnažnosti, puna taksa vraća se podnosiocu žalbe, a svi troškovi žalbenog postupka padaju na teret podnosioca žalbe bez obzira na njen ishod. Član 37. Direktor liga je obavezan da po svim podnijetim žalbama rješenje donese do narednog kola, s tim što ovaj rok u izuzetnim slučajevima (prikupljanje potrebnog i posebnog materijala) može biti i produžen. Član 38. Na rješenje Direktora liga, a u vezi sa takmičenjem nezadovoljna strana ima pravo žalbe Upravnom odboru Rukometnog saveza Crne Gore, kao nadležnom drugostepenom organu. Žalba drugostepenom organu podnosi se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja provostepenog rješenja Direktora liga na veb sajtu Rukometnog saveza Crne Gore. Prilikom ocjene blagovremenosti podnošenja ove žalbe uzeće se u obzir datum na poštanskom žigu. Rok za donošenje drugostepene konačne odluke je 15 dana, od dana prijema žalbe, a taj rok može biti produžen samo u izuzetnim slučajevima. Ukoliko se na rješenje Direktora liga žali klub koji se žalio u prvom stepenu, isti se oslobadja uplate nove takse. Ukoliko se na rješenje Direktora liga žali druga strana, taj podnosilac žalbe je obavezan da istovremeno sa podnošenjem žalbe uplati i taksu. Pri ocjeni blagovremenosti ove uplate u obzir će se uzeti datum na poštanskom žigu.

16 U slučaju pozitivnog rješenja, a nakon njegove pravosnažnosti taksa se vraća podnosiocu žalbe, a troškovi drugostepenog postupka padaju na teret podnosioca žalbe bez obzira na njen ishod. Visinu troškova drugostepenog postupka podnosilac je dužan da uplati u roku od 24 časa, nakon prijema obavještenja od strane Direktora liga (putem elektronske pošte na klupski ), odnosno objavljivanja obavještenja na veb-sajtu Rukometnog saveza Crne Gore. Član 39. Ukoliko jedna ekipa iz opravdanih razloga ne dođe na zakazanu utakmicu, opravdanost ocjenjuje Direktor liga i on istovremeno određuje termin igranja nove utakmice. Ukoliko jedan klub iz opravdanih razloga ne odigra zakazanu utakmicu, obavezan je da drugom klubu nadoknadi sve efektivne troškove. Visinu tih troškova odredjuje Direktor liga. Član 40. Domaća ekipa je dužna odmah nakon utakmice da pošalje zapisnik u elektronskoj formi na mail ili delegat je obavezan da odmah po završetku utakmice obavijeste Direktora liga o rezultatu utakmice na telefon 067/ (SMS poruka), a zapisnik sa odigrane utakmice dostavi Direktoru liga u roku od 48 časa po odigravanju utakmice, na adresu RSCG. Direktor liga je obavezan da na osnovu primljenog zapisnika sa utakmice istu registruje i to u roku od 2 dana, od prijema zapisnika, osim ako se ne vodi posebni postupak. Ukoliko je na utakmicu najavljena žalba ili je bilo prekršaja radi kojih se mora hitno postupati ili proces ubrzati, zapisnik se obavezno dostavlja Direktoru liga putem faksa ili mail-a sjutra dan po odigravanju utakmice, a original se dostavlja prema odredbama st. 1. ovog člana. Član 41. Direktor liga sve utakmice registruje sa postignutim rezultatom, sem u slučajevima predvidjenim Pravilnikom o organizaciji rukometnih utakmica, Rukometnog saveza Crne Gore. U slučaju žalbe na tu utakmicu ista će biti registrovana u skladu sa odlukom po toj žalbi. Član 42. Direktor liga obavezno izdaje Bilten i objavljuje ga na web sajtu Rukometnog saveza Crne Gore. Bilten zamijenjuje pismeni akt (Rješenje) za sve prvostepene odluke, s tim što u Biltenu moraju biti naznačeni svi elementi rješenja iz akta na osnovu kojeg je isto donijeto (Propozicije, Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti i dr.). Član 43.

17 Svi prekršaji predvidjeni ovim Propozicijama i drugi disciplinski prekršaji bit će sankcionisani prema odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti Rukometnog saveza Crne Gore, a novčane kazne i takse utvrdiće se na osnovu njihove specifikacije i posebne odluke koju donosi Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore i koja je sastavni dio ovih Propozicija. Član 44. Za sve što nije predviđeno i precizirano ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o rukometnim takmičenjima Rukometnog saveza Crne Gore, kao i drugih pravilnika Rukometnog saveza Crne Gore. Član 45. Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore koji tu nadležnost može prenijeti na Komisiju za takmičenje Upravnog odbora Rukometnog saveza Crne Gore. Član 46. Ove Propozicije usvojene su na sjednici Upravnog odbora Rukometnog saveza Crne Gore koja je održana godine, u Podgorici i primijenjuju se danom donošenja. UPRAVNI ODBOR RUKOMETNOG SAVEZA CRNE GORE P r e d s j e d n i k Zoran Radojičić s,r

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

Propozicije TMK

Propozicije TMK ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ предлог Београд,... 2019. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 СУПЕР ЛИГА Нови Сад, 05.05.2018. године (субота) ВОЈВОДИНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 25:6 (13:3) ЈАБУКА СОМБОРЕЛЕКТРО

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015

RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 RUKOMETNI SAVEZ BEOGRADA Bilten 13. 43. LIGA MLAÐIH KATEGORIJA CENTAR BEOGRAD Beograd, 02. Oktobar 2015 43. LMK RSB Decaci 1997. - Kolo: 10 Tabela STUD. GRAD - BASK SOKO 42 : 22 PARTIZAN - SCVOŽDOVAC 12

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE SRPSKIH LIGA (GRUPA CENTAR) ZA SEZONU 2018/2019. 1. SISTEM TAKMIČENJA 2. Ekipno prvenstvo Srbije u kuglanju za seniorke i seniore u sezoni 2018/2019 igra se po dvostrukom bod sistemu u disciplini

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАН 1 Првенство Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије (у даљем

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1

Pravilnik 22. Auto Rally-ja Tuzla 2016 1 Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1 Poseban Pravilnik 22. Auto Rally ja "Tuzla 2016" Član 1. 22. Auto Rally "Tuzla 2016" u organizaciji Tuzlanskog auto moto kluba *Tuzamk* Tuzla (u daljem tekstu

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

PROPOZICIJE TAKMI^EWA

PROPOZICIJE TAKMI^EWA КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ ЧЛАН 1. Прва мушка лига (у даљем тексту - 1.МЛ) је трећи ранг такмичења у

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Треће коло, 06. 04.2019. године: ВК ВОЈВОДИНА - ВК

Више

Microsoft Word - Bilten 05 TNS

Microsoft Word - Bilten 05 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 05 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A Sport+ agencija za os

2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A Sport+ agencija za os 2. MEĐUNARODNI RUKOMETNI TURNIR * T E R M E Č A T E Ž 2012 * B I L T E N 2 DEČACI 1998 / 2000 S L O V E N I J A 20 22. 04. 2012. Drugi međunarodni rukometni turnir za dečake rođene 1998 i 2000. godine,

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE PROPOZICIJE I A ŽENSKE CRNOGORSKE KOŠARKAŠKE LIGE za sezonu 2017/2018 Član 1 Takmičenje I A Ženske crnogorske košarkaške lige (u daljem tekstu I A ŽCKL) je košarkaško takmičenje klubova na nivou Crne Gore.

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ МАСТЕРС ПРВЕНСТАВА ЗА ГОДИНУ

ПРОПОЗИЦИЈЕ МАСТЕРС ПРВЕНСТАВА ЗА ГОДИНУ ПРОПОЗИЦИЈЕ МАСТЕРС ПРВЕНСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ Страна2 ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ: Члан 1. Приређивач Првенстава Србије је Пливачки савез Србије (даље у тексту ПСС) који преко својих органа и одбора утврђује ове

Више

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.serbiachess.net serbiacf@verat.net УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Овим Упутством

Више

Microsoft Word - Bilten 04 TNS

Microsoft Word - Bilten 04 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 04 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 18.03.2019.године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж12 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 11 Зрењанин (ОШ Жарко Зрењанин ), 16.03.2019. године (субота) ПРОЛЕТЕР ДИНАМО

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1 На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1.12.2016.године донео је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 14 Ада, 28.04.2018. године (субота) ПОТИСЈЕ ПЛЕТЕКС ДИНАМО 11:14 (5:5) МЛАДОСТ ТСК КАЊИЖА

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ A ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Тринаесто коло, 09. 03. 2019. године:

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, 23.05.2016. godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E Premijer futsal

Више

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona Pravilnik natjecanja Slavonske regije zapad za sezonu 2016 / 2017. SADRŽAJ 1. OPĆE ODREDBE 2. POSEBNE ODREDBE SUSTAV NATJECANJA SUSTAV PLAĆANJA (KOTIZACIJE I NAGRADE) DISCIPLINSKE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА БИЛТЕН број 29 02. јун 2016. 1. Регистрација утакмица 29. кола ФК''банат'' ФК''Раднички'' (НП) 1-2 ФК''Раднички'' (Ш) ФК''Дунав''

Више

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic

P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionic P R O P O Z I C I J E Rekreacijskog natjecanja za mininogometnu ligu u sezoni 2018./2019. OPĆE ODREDBE 1.MININOGOMETNA LIGA ŠIBENIK Članak 1. Sudionici lige su: 1. SC MANDALINA 6. CIAK 2. MNK RUPE 7.TLM

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

Raspis ekipnog prvenstva RH

Raspis ekipnog prvenstva RH Hrvatski kuglački savez Ilica 37/I, 10000 Zagreb Broj: 5.2/19-IO Zagreb, 13. travnja 2019. godine KUGLAČKIM KLUBOVIMA ŽUPANIJSKIM KUGLAČKIM SAVEZIMA ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ Raspis ekipnog prvenstvo RH

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 18 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Девето коло,

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 15 РЕЗУЛТАТИ: СУПЕР ЛИГА Темерин, 05.05.2018. године (субота) РАДНИЧКИ ЛАКИ 6:11 (3:7) ОЏАЦИ ЈАДРАН 6:12 (3:7)

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више