ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013."

Транскрипт

1 ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013.

2

3 Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Укупно има 120 часова активне наставе и то недељно: 4 часа предавања, 2 часа семинара и 2 часа вежби.

4 КАТЕДРА: РБ Име и презиме адреса звање 1. Снежана Живанчевић Симоновић Редовни професор 2. Александар Ђукић Редовни професор 3. Владимир Јуришић Редовни професор 4. Зорица Јовановић Ванредни професор 5. Нада Пејновић Ванредни професор 5. Ирена Костић Доцент 6. Олгица Врндић Асистент 7. Илија Јефтић Асистент СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: Mодул Назив модула Недеља УВОД и ИМУНСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ ЕТИОЛОШКИ ФАКТОРИ, ВОДА, МИНЕРАЛИ, ВИТАМИНИ И АЦИДОБАЗНА РАВНОТЕЖА СРЦЕ, ПЛУЋА, КРВ, БУБРЕЗИ ГАСТРОИНТЕСТИНА ЛНИ СИСТЕМ, МЕТАБОЛИЗАМ ОРГАНСКИХ МАТЕРИЈА, ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ НЕРВНИ СИСТЕМ, КОЖА, ВЕЗИВНО ТКИВО, ЗГЛОБОВИ, КОСТИ И ЗУБИ Предава ња недељно Рад у малој групи недељно Семинара недељно Наставникруководилац модула Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић Проф др Владимир Јуришић Проф. др Александар Ђукић Проф. др Зорица Јовановић Проф. др Владимир Јуришић Проф. др Нада Пејновић Доц др Ирена Костић Проф. др Александар Ђукић Проф. др Владимир Јуришић Проф. др Зорица Јовановић Доц. др Ирена Костић Проф. др Александар Ђукић Доц. др Ирена Костић Проф. др Зорица Јовановић Проф. др Нада Пејновић Доц. др Ирена Костић Σ =120

5 ОЦЕЊИВАЊЕ: Студент савладава премет по модулима. Оцена је еквивалентна броју освојених поена (види табеле). Поени се стичу на два начина: АКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ: На овај начин студент може освојити до 30 поена и то тако што се његово показано знање вреднује са 0-1 поен по наставној јединици (оцењивање се врши на семинарима и вежбама). Оцењује се припремљеност и активно учешће у настави. ЗАВРШНИ ТЕСТОВИ ПО МОДУЛУМА: На овај начин студент може стећи до 70 поена, а према приложеној шеми: МОДУЛ активност у току наставе (семинар+вежба) МАКСИМАЛНО ПОЕНА завршни тест 1 УВОД и ИМУНСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ ЕТИОЛОШКИ ФАКТОРИ, ВОДА, МИНЕРАЛИ, ВИТАМИНИ И АЦИДОБАЗНА РАВНОТЕЖА СРЦЕ, ПЛУЋА, КРВ, БУБРЕЗИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ СИСТЕМ, МЕТАБОЛИЗАМ ОРГАНСКИХ МАТЕРИЈА, ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ НЕРВНИ СИСТЕМ, КОЖА, ВЕЗИВНО ТКИВО, ЗГЛОБОВИ, КОСТИ И ЗУБИ Σ Σ Завршна оцена се формира на следећи начин: Да би студент положио предмет мора да оствари минимум 55 поена и да положи све модуле. Да би положио модул студент мора да: 1. Оствари више од 50% поена на том модулу 2. Оствари више од 50% поена предвиђених за активност у настави 3. Да положи тест из тог модула, односно да има више од 50% поена. број освојених поена оцена

6 ТЕСТОВИ ПО МОДУЛИМА МОДУЛ 1. ЗАВРШНИ ТЕСТ 0-10 ПОЕНА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ТЕСТА Тест има 20 питања Свако питање се вреднује 0,5 поена МОДУЛ 2. ЗАВРШНИ ТЕСТ 0-18 ПОЕНА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ТЕСТА Тест има 36 питања Свако питање се вреднује 0,5 поена МОДУЛ 3. ЗАВРШНИ ТЕСТ 0-14 ПОЕНА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ТЕСТА Тест има 28 питања Свако питање се вреднује 0,5 поена

7 МОДУЛ 4. ЗАВРШНИ ТЕСТ 0-14 ПОЕНА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ТЕСТА Тест има 28 питања Свако питање се вреднује 0,5 поена МОДУЛ 5. ЗАВРШНИ ТЕСТ 0-14 ПОЕНА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ТЕСТА Тест има 28 питања Свако питање се вреднује 0,5 поена

8 РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗЕЛЕНА САЛА (С45) УТОРАК Прво предавање је Последње предавање је РАСПОРЕД ВЕЖБИ ПАТОФИЗИОЛОШКА ВЕЖБАОНИЦА (В32) УТОРАК II група I група РАСПОРЕД СЕМИНАРА ЗЕЛЕНА САЛА (С45) УТОРАК I група II група

9 ЛИТЕРАТУРА: Модул Наставна јединица Назив уџбеника Аутори Издавач Библиотека 1 2 УВОД и ИМУНСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ ЕТИОЛОШКИ ФАКТОРИ, ВОДА, МИНЕРАЛИ, ВИТАМИНИ И АЦИДОБАЗНА РАВНОТЕЖА 3 СРЦЕ, ПЛУЋА, КРВ, БУБРЕЗИ 4 5 ГАСТРОИНТЕСТИНАЛ-НИ СИСТЕМ, МЕТАБОЛИЗАМ ОРГАНСКИХ МАТЕРИЈА, ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ НЕРВНИ СИСТЕМ, КОЖА, ВЕЗИВНО ТКИВО, ЗГЛОБОВИ, КОСТИ И ЗУБИ Општа патолошка физиологија Практикум из патолошке физиологије Општа патолошка физиологија Практикум из патолошке физиологије Основи клиничке патофизиологије Практикум из патолошке физиологије Општа патолошка физиологија Основи клиничке патофизиологије Практикум из патолошке физиологије Основи клиничке патофизиологије Патолошка физиологија Практикум из патолошке физиологије Снежана Живанчевић Симоновић (уред.) Ференц Дујмовић, Зоран Стошић, Мирјана Ђерић (уред.) Снежана Живанчевић Симоновић (уред.) Ференц Дујмовић, Зоран Стошић, Мирјана Ђерић (уред.) Зоран Стошић и Радослав Борота (уред.) Ференц Дујмовић, Зоран Стошић, Мирјана Ђерић (уред.) Снежана Живанчевић Симоновић (уред.) Зоран Стошић и Радослав Борота (уред.) Ференц Дујмовић, Зоран Стошић, Мирјана Ђерић (уред.) Зоран Стошић и Радослав Борота (уред.) Павле Миленковић (уредник) Ференц Дујмовић, Зоран Стошић, Мирјана Ђерић (уред.) Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука: Факултет медицинских наука у Крагујевцу Медицински факултет у Новом Саду Факултет медицинских наука у Крагујевцу Медицински факултет у Новом Саду Медицински факултет у Новом Саду Медицински факултет у Новом Саду Факултет медицинских наука у Крагујевцу Медицински факултет у Новом Саду Медицински факултет у Новом Саду Медицински факултет у Новом Саду Стоматолошки факултет у Београду Медицински факултет у Новом Саду

10 ПРОГРАМ: ПРВИ МОДУЛ: УВОД И ИМУНСКИ ПОРЕМЕЋАЈИ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 и 2 (ПРВА НЕДЕЉА): Предмет патолошке физиологије Предмет патолошке физиологије. Здравље и болест. Етиологија и патогенеза болести. Стадијуми и исход болести. Адаптивне промене ћелије. Повреда ћелије. Адаптивне промене ћелије. Етиопатогенеза атрофије и хипертрофије папила језика. Повреда ћелије. Механизми настанка ћелијске смрти. Патофизиологија малигног раста ћелија. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 3 и 4 (ДРУГА НЕДЕЉА): Неспецифична и специфична заштита организма. Неспецифична и специфична заштита организма. Фактори одбране у усној дупљи. Састав и карактеристике пљувачке. Микрофлора усне дупље. Примарне и секундарне имунодефицијенције. Имуномодулација - оралне манифестације у току имуносупресивне терапије. AIDS. Оралне манифестације AIDS-a. Реакције преосетљивости и аутоимуност. Реакције преосетљивости. Аутоимуност. Трансплантациона имунологија Оралне манифестације код трансплантације костне сржи Хроничне болести калем против домаћина. Увод у патолошку физиологију (молекулска основа болести). ПБЛ у настави патолошке физиологије. Вежба и ПБЛ: Имунодефицијенције и реакције преосетљивости. Анафилактички шок. ДРУГИ МОДУЛ: ЕТИОЛОШКИ ФАКТОРИ, ВОДА, МИНЕРАЛИ, ВИТАМИНИ И АЦИДОБАЗНА РАВНОТЕЖА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 5 и 6 (ПРВА НЕДЕЉА): Механички етиолошки фактори. Механички етиолошки фактори. Локалне механичке повреде. Етиологија трауматских оштећења зубних ткива. Опште механичке повреде (бласт и краш синдром). Шок и синдром мултипле органске дисфункције.. Биолошки етиолошки фактори. Биолошки етиолошки фактори. Инфекција. Етиопатогенеза фокалних инфекција у усној дупљи. Запаљење. Акутно и хронично запаљење. Системске промене у запаљењу. Сепса. Запаљење и сепса.

11 НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 и 8 (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА): Физички етиолошки фактори. Физички етиолошки фактори. Термички етиолошки фактори, електрична струја, атмосферски и технички електрицитет, атмосферски притисак, убразање. Дејство јонизујућих и нејонизујућих зрачења. Оштећење оралних ткива физичким етиолошким факторима. Хемијски етиолошки фактори. Хемијски етиолошки фактори (ендотоксини и егзотоксини). Ендогене и егзогене интоксикације. Акутне и хроничне интоксикације. Оштеђење оралних ткива хемијским етиолошким факторима (никотином, алкохолом, лековима). НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 и10 (ПЕТА НЕДЕЉА): Поремећаји хомеостазе. Ензимопатије. Поремећаји хомеостазе. ОАС. Поремећаји метаболизма воде и минерала I. Поремећаји метаболизма воде, натријума и хлорида. Поремећаји метаболизма калијума. Етиопатогенеза едема. Поремећаји ацидобазне равнотеже. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 и 12 (ШЕСТА НЕДЕЉА): Поремећаји метаболизма минерала II. Поремећаји метаболизма калцијума, фосфата и магнезијума. Поремећаји функције паратиреоидних жлезда. Утицај поремећаја концентрације паратхормона, калцитонина и витамина D, на метаболизам коштаног ткива и зуба. Поремећаји метаболизма олигоелемената (флуор) Поремећаји метаболизма витамина. Хиповитаминозе и хипервитаминозе. Етиопатогенеза промена у усној дупљи код хиповитаминоза. Интоксикације. Клинички примери. Поремећаји метаболизма воде, натријума и хлорида Поремећаји ацидобазне равнотеже. Етиопатогенеза едема. Поремећаји метаболизма калцијума, фосфата, магнезијума и олигоелемената. Хиповитаминозе и хипервитаминозе. ТРЕЋИ МОДУЛ: СРЦЕ, ПЛУЋА, КРВ, БУБРЕЗИ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 и 14 (СЕДМА НЕДЕЉА): Патофизиологија кардиоваскуларног система. Валвуларне мане срца Етиопатогенеза исхемијске болести срца. Етиопатогенеза миокардитиса. Етиопатогенеза кардиомиопатија. Етиопатогенеза хипертензије и хипотензије. Инсуфицијенција срца Патофизиологија респираторног система. Поремећаји плућне вентилације (опструктивни и рестриктивни). Поремећаји плућне перфузије. Лабораторијска дијагностика поремећаја функције кардиоваскуларног и респираторног система. ПБЛ. Клинички примери.

12 Поремећаји дифузије гасова кроз алвеоларно-капиларну мембрану. Едем плућа (кардиогени и некардиогени). Респираторна инсуфицијенција. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 и 16 (ОСМА НЕДЕЉА): Патофизиологија хематопоезног система I. Етиопатогенеза анемија. Урођене и стечене анемије. Етиопатогенеза полицитемија. Оралне манифестације анемија и полицитемија. Патофизиологија хематопоезног система II. Поремећаји броја леукоцита. Патолошка леукоцитарна формула (повећање и смањење неутрофилних, еозинофилних и базофилних леукоцита, лимфоцита и моноцита). Етиопатогенеза леукемија и лимфома. Оралне манифестације поремећаја броја и функције леукоцита (агранулоцитозе и леукемије). НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 17 и 18 (ДЕВЕТА НЕДЕЉА): Поремећаји коагулације крви. Поремећаји коагулације крви. Урођени и стечени поремећаји коагулације крви. Хиперкоагулопатије и хипокоагулопатије. Лекови који утичу на коагулабилност крви. Оралне манифестације поремећаја коагулације крви. Патофизиологија уринарног система. Поремећаји функције гломерула. Поремећаји функције тубула. Акутна и хронична бубрежна инсуфицијенција. Анемије, леукоцитарна формула и леукемије. ПБЛ: Оралне манифестације код анемија, агранулоцитозе и леукемије. Поремећаји коагулације. Оралне манифестације поремећаја коагулације ЧЕТВРТИ МОДУЛ. ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ СИСТЕМ, МЕТАБОЛИЗАМ ОРГАНСКИХ МАТЕРИЈА И ЕНДОКРИНИ СИСТЕМ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 19 и 20 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА): Патофизиологија гастроинтестиналног система I. Етиопатогенеза поремећаја функције пљувачних жлезда, једњака и желуца. Патофизиологија гастроинтестиналног система II. Етиопатогенеза поремећаја функције танког и дебелог црева. Поремећаји функције панкреаса. Патофизиологија хепатобилијарног система. Патофизиологија гастроинтестинал-ног система. ПБЛ: Клинички примери поремећаја функције гастроинтестиналног система. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 21 и 22 (ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА): Поремећаји метаболизма органских материја Поремећаји метаболизма угљених хидрата. Поремећаји метаболизма масти. Поремећаји метаболизма протеина. Поремећаји енергетског метаболизма. Поремећаји исхране. Поремећаји метаболизма органских материја и поремећаји исхране. ПБЛ: Дијабетес мелитус (клинички примери)

13 Потхрањеност и гојазност. Оштећења зубних ткива код поремећаја исхране. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 23 и 24 (ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА): Патофизиологија ендокриног система Поремећаји функције хипофизе. Поремећаји функције штитасте жлезде. Поремећаји функције надбубрежних жлезда. Поремећаји функције гонада. Оралне манигестације поремећаја функције ендокриних жлезда. Патофизиологија ендокриног система ПБЛ: Поремећаји функције ендокриног система (клинички примери) ПЕТИ МОДУЛ. НЕРВНИ СИСТЕМ, КОЖА, ВЕЗИВНО ТКИВО, ЗГЛОБОВИ, КОСТИ И ЗУБИ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 25 и 26 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА): предавања 2 +2 часа Патофизиологија нервног система I Поремећаји функције кранијалних нерава. Поремећаји соматосензорног система. Бол. Етиологија дентинске преосетљивости. Патофизиологија нервног система II Патофизиологија нервног система II део. Патофизиологија чула мириса и укуса НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 27 и 28 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА): предавања 2+2 часа Патофизиологија коштаних обољења. Патогенеза метаболичких обољења костију (остеомалација и остеопороза). Патогенеза дегенеративних реуматских обољења зглобова (остеоартритис) Запаљења коштаног ткива (остеомијелитиси) Механизми зарастања прелома костију. Етиопатогенеза пародонтопатије Етиопатогенеза пародонтопатије. Општи фактори у настанку пародонтопатије. Локални фактори у настанку пародонтопатије. Дентални плак у настанку пародонтопатије. Имунски аспекти настанка пародонтопатије. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 29 и 30 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА): Патофизиологија коже и везивног ткива Патофизиологија коже, оралне слузокоже и везивног ткива. Патогенеза запаљењских реуматских обољења (системски еритемски лупус, Sjogren-ов синдром, Behcet-ова болест, системска склероза, Reiter-ов синдром, васкулитис, реуматоидни артритис, анкилозирајући спондилитис). Оралне манифестације запаљењских реуматских обољења. Оралне манифестације кожних обољења Патофизиологија каријеса Етиопатогенеза каријесне лезије у зубној глеђи, дентину и цементу. Настанак дентобактеријског плака. Исхрана и каријес (системски и локални утицај исхране). Имунолошки аспекти настанка зубног каријеса. Патофизиологија нервног система ПБЛ: Поремећаји функције нервног система (клинички примери) Етиопатогенеза пародонтопатије. Етиопатогенеза каријеса. Оралне манифестације поремећаја функције појединих органа и органских система Поремећаји функције оралне слузокоже, меких ткива усне дупље и зуба

14 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник С45 П С45 П С45 С Предмет патолошке физиологије. Етиологија и патогенеза болести. Ендогени и егзогени етиолошки фактори. Адаптивне промене ћелије. Етио-патогенеза атрофије и хипертрофије папила језика. Повреда ћелије. Механизми настанка ћелијске смрти. Патофизиологија малигног раста ћелија. Увод у патолошку физиологију (молекулска основа болести). ПБЛ у настави патолошке физиологије Проф. др. Снежана Живанчевић- Симоновић Проф. др. Снежана Живанчевић- Симоновић Проф. др. Снежана Живанчевић- Симоновић В32 В Увод у практичну наставу из патолошке физиологије С45 П С45 П Неспецифична и специфична заштита организма. Примарне и секундарне имунодефицијенције. Имуномодулација - оралне манифестације у току имуносупресивне терапије AIDS. Оралне манифестације AIDS-a. Реакције преосетљивости. Аутоимуност. Трансплантациона имунопатологија Проф. др Владимир Јуришић Проф. др. Снежана Живанчевић- Симоновић С45 С В32 В Имунодефицијенције, реакције преосетљивости и аутоимуност Вежба и ПБЛ: Имунодефицијенције, реакције преосетљивости. Анафилактички шок Проф. др. Снежана Живанчевић- Симоновић С2 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА С45 П Механички етиолошки фактори Проф др Александар Ђукић С45 П Биолошки етиолошки фактори Проф. др Зорица Јовановић С45 С Запаљење и сепса Проф. др Зорица Јовановић В32 В Запаљење

15 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник С45 П Физички етиолошки фактори Проф. др Зорица Јовановић С45 П Хемијски етиолошки фактори (ендотоксини и егзотоксини). Ендогене и егзогене интоксикације. Проф. др Владимир Јуришић С45 С Интоксикације Проф. др Владимир Јуришић В32 В Вежба и ПБЛ: Интоксикације С45 П Ензимопатије. Поремећаји хомеостазе. ОАС. Проф. др Зорица Јовановић С45 П Поремећаји метаболизма воде, натријума и хлорида. Поремећаји метаболизма калијума. Етиопатогенеза едема. Поремећаји ацидобазне равнотеже. Доц др Ирена Костић С45 С Поремећаји метаболизма воде и етиопатогенеза едема. Доц др Ирена Костић В32 В С45 П С45 П Вежба: Поремећаји метаболизма воде, натријума и хлорида Поремећаји ацидобазне равнотеже. Поремећаји метаболизма калцијума, фосфата и магнезијума и олигоелемената (флуор) Хиповитаминозе и хипервитаминозе. Етиопатогенеза промена у усној дупљи код хиповитаминоза Проф. др Владимир Јуришић Проф. др Нада Пејновић С45 С Хиповитаминозе и хипервитаминозе. Проф. др Нада Пејновић В32 В Вежба и ПБЛ: Поремећаји метаболизма калцијума, фосфата и магнезијума и олигоелемената С45 П Патофизиологија респираторног система Доц др Ирена Костић С45 П Патофизиологија кардиоваскуларног система Проф.др Александар Ђукић

16 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник С45 С Патофизиологија кардиоваскуларног система Проф.др Александар Ђукић В32 В Вежба и ПБЛ: Лабораторијска дијагностика поремећаја функције кардиоваскуларног и респираторног система С2 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА С45 П С45 П Патофизиологија хематопоезног система I део. Оралне манифестације анемија и полиглобулија Патофизиологија хематопоезног система II део. Оралне манифестације агранулоцитозе и леукемије Проф. др Владимир Јуришић Проф. др Владимир Јуришић С45 С Патофизиологија хематопоезног система Проф. др Владимир Јуришић В32 В Вежба: анемије, леукоцитарна формула и леукемије ПБЛ: Оралне манифестације код анемија, агранулоцитозе и леукемије С45 П Патофизиологија уринарног система Проф.др Зорица Јовановић С45 П Поремећаји коагулације. Оралне манифестације поремећаја коагулације Проф. др Владимир Јуришић С45 С Поремећаји коагулације. Проф. др Владимир Јуришић В32 В Вежба и ПБЛ: Поремећаји коагулације. Оралне манифестације поремећаја коагулације С2 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА С45 П С45 П Патофизиологија гастроинтестиналног система (I део). Етиопатогенеза поремећаја функције пљувачних жлезда, једњака и желуца Патофизиологија гастроинтестиналног система (II део). Етиопатогенеза поремећаја функције танког и дебелог црева. Поремећаји функције панкреаса.патофизиологија Доц др Ирена Костић Доц др Ирена Костић

17 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник хепатобилијарног система С45 С Патофизиологија гастроинтестиналног система Доц др Ирена Костић В32 В Вежба и ПБЛ: Патофизиологија гастроинтестиналног система С45 П Поремећаји метаболизма угљених хидрата, масти и протеина. Проф.др Александар Ђукић С45 П С45 С Поремећаји исхране. Оштећења зубних ткива код поремећаја исхране. Поремећаји метаболизма органских материја и поремећаји исхране Проф.др Александар Ђукић Проф.др Александар Ђукић В32 В Вежба и ПБЛ: Поремећаји метаболизма органских материја С45 П Патофизиологија ендокриног система 1 Проф.др Александар Ђукић С45 П Патофизиологија ендокриног система I1 Оралне манигестације поремећаја функције ендокриних жлезда Проф.др Александар Ђукић С45 С Патофизиологија ендокриног система Проф.др Александар Ђукић В32 В Вежба и ПБЛ: Патофизиологија ендокриног система С2 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА С45 П С45 П Патофизиологија нервног система I део. Поремећаји функције кранијалних нерава. Поремећаји соматосензорног система. Бол. Етиологија дентинске преосетљивости Патофизиологија нервног система II део. Патофизиологија чула мириса и укуса. Проф.др Зорица Јовановић Проф.др Зорица Јовановић

18 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник С45 С Патофизиологија нервног система Проф.др Зорица Јовановић В32 В Вежба и ПБЛ: Патофизиологија нервног система С45 П Патогенеза метаболичких обољења костију (остеомалација и остеопороза). Патогенеза дегенеративних реуматских обољења зглобова (остеоартритис). Запаљења коштаног ткива (остеомијелитиси). Механизми зарастања прелома костију. Проф. др Нада Пејновић С45 П Етиопатогенеза пародонтопатије. Проф. др Нада Пејновић С45 С Пародонтопатије Проф. др Нада Пејновић В32 В Вежба и ПБЛ: Пародонтопатије С45 П С45 П С45 С Патофизиологија коже, оралне слузокоже и везивног ткива Патогенеза запаљенских реуматских обољења. Оралне манифестације запаљенских реуматских обољења Оралне манифестације кожних обољења. Етиопатогенеза каријесне лезије у зубној глеђи, дентину и цементу. Настанак дентобактеријског плака. Исхрана и каријес (системски и локални утицај исхране). Имунолошки аспекти настанка зубног каријеса. Етиопатогенеза каријеса Оралне манифестације поремећаја функције појединих органа и органских система.поремећаји функције оралне слузокоже, меких ткива усне дупље и зуба В32 В Вежба и ПБЛ: Етиопатогенеза каријеса Доц др Ирена Костић Доц др Ирена Костић Доц др Ирена Костић С2 ЗТМ ЗАВРШНИ ТЕСТ МОДУЛА 5

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014. РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 013/014. Предмет: РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања и 2 часа за рад у малој групи)..

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. РАДИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 15 ЕСПБ. Укупно има 10 часова активне наставе (5 часова предавања и 5 часова вежби недељно).

Више

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014.

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Недељно има 2 часа предавања и 2 часа вежби. ПРЕДААЧИ: 1. Милан Мијаиловић milankckragujevac@gmail.com

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ.

Више

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018.

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. Предмет: БОЛЕСТИ ЗУБА-ПРЕТКЛИНИКА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе

Више

Недеља

Недеља 2. 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет патолошке физиологије. Етиологија и патогенеза болести. Ендогени и егзогени етиолошки фактори. Адаптивне промене ћелије. Повреда ћелије.

Више

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2

Више

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОФИЗИКА Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час предавања и 1 час

Више

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часa активне наставе

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. Предмет: КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ.

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет: КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања

Више

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf Универзитет у Крагујевцу Медицински факултет Докторске академске студије Изборно подручје : ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Изборна област ПУЛМОЛОГИЈА Испитна питања : 1. Плућна вентилација

Више

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

Šifra modula UFŽ 313 Fakultet PMF A. OPĆI PODACI Modul UPOREDNA FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA NASTAVNI PROGRAM Fakultet Prirodno-matematički Odsjek Biologija

Šifra modula UFŽ 313 Fakultet PMF A. OPĆI PODACI Modul UPOREDNA FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA NASTAVNI PROGRAM Fakultet Prirodno-matematički Odsjek Biologija Šifra modula UFŽ 313 Fakultet PMF A. OPĆI PODACI Modul UPOREDNA FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA NASTAVNI PROGRAM Fakultet Prirodno-matematički Odsjek Biologija Smjer Biohemija i fiziologija Semestar VI Naziv modula

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: Пародонтологија Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (2 часа

Више

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Предмет носи 5 ЕСПБ бодова.укупно има 45 часова активне наставе. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ

Више

ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часoва предавања и

Више

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ГНАТОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

Departman za biomedicinske nauke Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje Predmet: Fiziologija 3+2 Literatura: Radovanović. Fiziologija za studen

Departman za biomedicinske nauke Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje Predmet: Fiziologija 3+2 Literatura: Radovanović. Fiziologija za studen Departman za biomedicinske nauke Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje Predmet: Fiziologija 3+2 Literatura: Radovanović. Fiziologija za studente sporta. fakultet za sport i fizičko vaspitanje,

Више

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx

Microsoft Word - patoloska_fiziologija_i.docx VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Heinzelova 55 Tel. 01/2390 180 Odjel za temeljne prirodne i pretkliničke znanosti Zavod za patofiziologiju e-mail: mbelic@vef.hr Ur.br.: Zagreb, IZVEDBENI PLAN

Више

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

ВИ3

ВИ3 ВИ3. САВРЕМЕНЕ МЕДИЦИНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Изборни предмет се налази у петом семестру-изборни предмет. Недељно има 1 час предавања и 1 час вежби. Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Образовни циљеви наставе: Упознавање

Више

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ХИРУРГИЈА- СТРУЧНА ПРАКСА Предмет се вреднује са 14 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017.

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. Предмет: ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ Школска 2007/2008

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  Школска 2007/2008 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ИП8: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Школске 2016/2017 и 2017/18 (II, III, IV семестар) ИП8:

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. КОЖНЕ И ЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: КОЖНЕ И ЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СПОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СПОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. редмет: РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СОРТУ редмет се вреднује са 6 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (1 час предавања

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 2013/2014 год. Предмет : КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА IV СЕМЕСТАР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЖНЕ И ВЕНЕРИ

ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 2013/2014 год. Предмет : КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА IV СЕМЕСТАР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЖНЕ И ВЕНЕРИ ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР 203/204 год. Предмет : КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ РАСПОРЕД И ВЕЖБИ ЗА IV СЕМЕСТАР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ У КРАГУЈЕВЦУ Дана: 0.0. 204 год. ШЕФ КАТЕДРЕ:

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2009.GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom broju

Више

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/rs/intro Henoh Šenlajnova Purpura Verzija 2016 1. ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest? Henoh-Šenlajnova purpura (HSP) je bolest kod koje

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Универзитет у Нишу Електронски факултет у Нишу Катедра за теоријску електротехнику ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ Увод Циљ и задаци предмета Припрема студената за практичан рад у Лабораторији

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2018/19-17.07.2018. god. Napomene: 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Microsoft Word - Preventivnapitanja.doc

Microsoft Word - Preventivnapitanja.doc PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA Test pitanja 1. Prema mišljenju SZO šta je neophodno učiniti za unapredenje oralnog zdravlja? 2. U odnosu na opšte zdravlje od kakvog je značaja oralno zdravlje? 3. Kako je moguće

Више

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. редмет: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СА НЕГОМ редмет носи 9 ЕСБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања и

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet Katedra za pedijatriju IZVEDBENI RASPORED ZA STUDENTE MEDICINE ZA 2018. / 2019. AKADEMSKU GODINU TURNUS A 10. 12. 2018. (ponedjeljak) 8.50 10.25 Seminar Propedeutika

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

Pedijatrija

Pedijatrija Naziv studija SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA Naziv kolegija PEDIJATRIJA Status kolegija obvezatni Godina druga Semestar četvrti ECTS bodovi 2 Nastavnik Doc.dr.sc. Nataša Skitarelić e-mail

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА БОЛЕСТИ И ЛЕЧЕЊА Предавање: Физиологија срчане функције. Поремећаји срчаног ритма Подела антиаритмика, механизам дејства. Разумети улогу кардиоваскуларног система у обезбеђивању

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

БИОХЕМИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ПРВИ БЛОК ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

БИОХЕМИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ПРВИ БЛОК ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. БИОХЕМИЈА ПРВИ БЛОК ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час предавања и 1 час за рад у малој групи).. НАСТАВНИЦИ

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Антимонополско право Статус предмета: Изборни (Правно-економски модул) Профил предмета: Позитивно-правни Број бодова(еспб): 7 (седам) Трајање наставе: 75 = (3+1+1) x

Више

Deo poglavlja iz knjige: ORALNA MIKROBIOLOGIJA, Dušan Pavlica i saradnici Biotop usne duplje Utvrđeno je da u sastav organizma čoveka ulazi ogroman br

Deo poglavlja iz knjige: ORALNA MIKROBIOLOGIJA, Dušan Pavlica i saradnici Biotop usne duplje Utvrđeno je da u sastav organizma čoveka ulazi ogroman br Deo poglavlja iz knjige: ORALNA MIKROBIOLOGIJA, Dušan Pavlica i saradnici Biotop usne duplje Utvrđeno je da u sastav organizma čoveka ulazi ogroman broj ćelija, kako eukariotskih, tako i prokariotskih.

Више

ЦИЉЕВИ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА „ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА“

ЦИЉЕВИ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА „ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА“ 2. НЕД ЕЉА 1. НЕДЕЉА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ ЦИЉЕВИ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА НЕДЕЉА НАСТАВЕ НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВРСТА НАСТАВЕ ЦИЉЕВИ Увод у хистологију

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU IZVEDBENI PLAN NASTAVE akademska godina 2007./2008. Naziv kolegija: Biokemija prehrane s dijetoterapijom Naziv studija: Studij farmacije Godina studija:

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Raspored održavanja nastave 2018./2019.

Raspored održavanja nastave 2018./2019. Raspored održavanja nastave - /2020. Analitika lijekova - farmacija Predavanja: Velika predavaonica, A. Kovačića 1 Seminari: Vježbe: Seminarska učionica, A. Kovačića 1, 3. kat Praktikum na Zavodu za analitiku

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Табела 5

Табела 5 Основи финансија инфолист 2018/19 академске и струковне студије Назив предмета: Основи финансија Година студија: друга Семестар: четврти Фонд часова: 45 предавања + 26 вежби Статус предмета: обавезни Условљеност:

Више

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o utvrđivanju profesionalnih bolesti ("Sl.

Више

SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA SA SISTEMOM JAVNOG ZDRAVSTVA

SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA SA SISTEMOM JAVNOG ZDRAVSTVA SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA SA SISTEMOM JAVNOG ZDRAVSTVA SOCIJALNO MEDICINSKI ZNAČAJ ZDRAVLJA, RIZIKA PO ZDRAVLJE I OBOLJENJA SOCIJALNO MEDICINSKI ZNAČAJ ZDRAVLJA i ZDRAVSTVENIH RIZIKA U ZAJEDNICI Zdravlje je

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље,

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље, ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРОГРАМ НAСТАВЕ ( ЕСПБ) Одсек: Прехрамбена технологија, Сточарство; Година студија: III; Семестар: V; Фонд часова: 2+1; Школска година: 201/201 Недеља 1. 04.1 1 18.1 Редни

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 207/2080 С Томић Дариа Предмет:

Више

ПЛАН ИНТЕРНИХ ЕДУКАЦИЈА ЗА ГОДИНУ У ДОМУ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ ПРЕМА ОДЛУЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА бр /2015 од године РЕДНИ БРОЈ

ПЛАН ИНТЕРНИХ ЕДУКАЦИЈА ЗА ГОДИНУ У ДОМУ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ ПРЕМА ОДЛУЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА бр /2015 од године РЕДНИ БРОЈ ПЛАН ИНТЕРНИХ ЕДУКАЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ У ДОМУ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ ПРЕМА ОДЛУЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА бр 153-02-1696/2015 од 27.05.2015. године ОДОБРЕНА ТЕМА И ВРЕМЕ Домаћи курс прве категорије Проф. др Матилда

Више

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА Доц. др Александар Игњатовић 2016

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА Доц. др Александар Игњатовић 2016 ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА Доц. др Александар Игњатовић 2016 Садржај: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ... 11 1.1 Физичка култура... 11

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред наставе по методским јединицама са именима наставника и сарадника за зимски семестар 2013/2014. школске године за наставни предмет Клиничка физикална терапија 2 1 Недеља и датум наставе Врста

Више