НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе Крагујевац Крагује

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе Крагујевац Крагује"

Транскрипт

1 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе Крагујевац Крагујевац - град ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 5 МАТИЧНИ БРОЈ: 0469 ПОРЕСКИ БРОЈ: ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ (осим у поступку јавне набавке мале вредности) Година: 04; Квартал: 4 Ред. бр. Подаци о поступку и предмету јавне набавке Интерни број набавке: 68/04 ОПЦ ОРН: Подаци о вредности јавне набавке у хиљадама динара Подаци о изабраном добављачу Датум уговора: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски Назив добављача: Д.М.Б. Промет доо Београд и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) Опис: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Интерни број набавке: 68/ 04 ОПЦ ОРН: Уговорена без ПДВ-а: 898 Уговорена са ПДВ-ом: 77 добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски Назив добављача: Стандард доо Крагујевац и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) Опис: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Крагујевац, Србија 750 Уговорена без ПДВ-а: 85 Уговорена са ПДВ-ом: 54 И-97 Датум уговора: И Подаци о понуди Страна од

2 Интерни број набавке: 68/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски Назив добављача: Стандард доо Крагујевац и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) Опис: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Крагујевац, Србија Интерни број набавке: 9/04 ОПЦ ОРН: добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) 600 Уговорена без ПДВ-а: 0 Уговорена са ПДВ-ом: 556 Опис: МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА Интерни број набавке: 0/04 ОПЦ ОРН: 400 добра, превозна средства 000 Уговорена без ПДВ-а: 000 Уговорена са ПДВ-ом: 600 И-976 Датум уговора: И Назив добављача: Информатика ад Београд Датум уговора: Опис: ТЕРЕТНА ВОЗИЛА Крагујевац, Србија Интерни број набавке: 75/04 ОПЦ ОРН: услуге, услуге у области енергетике 0600 Уговорена без ПДВ-а: 0567 Уговорена са ПДВ-ом: 68 И-974 Назив добављача: ЗАСТАВА КАМИОНИ КРАГУЈЕВАЦ Датум уговора: Назив добављача: ФЛУКС ДОО УЖИЦ Опис: УСЛУГА ПОПРАВКЕ И РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА УЖИЦЕ, Србија Интерни број набавке: 75/04 ОПЦ ОРН: услуге, услуге у области енергетике 7505 Уговорена без ПДВ-а: 7505 Уговорена са ПДВ-ом: 006 И-005 Назив добављача: МИНЕЛ ДИНАМО БЕОГРАД Опис: УСЛУГА ПОПРАВКЕ И РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА 0745 Уговорена без ПДВ-а: 0745 Уговорена са ПДВ-ом: 894 Датум уговора: И Страна од

3 8 9 0 Интерни број набавке: 75/04 ОПЦ ОРН: услуге, услуге у области енергетике Датум уговора: Назив добављача: МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ АД БЕОГРАД Опис: УСЛУГА ПОПРАВКЕ И РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРА Интерни број набавке: 87/04 ОПЦ ОРН: услуге, рачунарске и друге везане услуге 550 Уговорена без ПДВ-а: 550 Уговорена са ПДВ-ом: 060 Опис: УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА... Интерни број набавке: /04 ППЦ ОРН: Опис: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 6..) добра, друга добра 000 Уговорена без ПДВ-а: 000 Уговорена са ПДВ-ом: 600 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА, ТЕРЕТНА ВОЗИЛА, ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И РАДНЕ МАШИНЕ Интерни број набавке: 9/04 ОПЦ ОРН: Опис: 05 Уговорена без ПДВ-а: 9 Уговорена са ПДВ-ом: 9 ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ОВЕРУ БРОЈИЛА ЗА БАЖДАРНИЦУ У КРАГУЈЕВЦУ, ПОЖАРЕВЦУ И СМЕДЕРЕВУ Интерни број набавке: 9/04 ОПЦ ОРН: Опис: 0000 Уговорена без ПДВ-а: 9995 Уговорена са ПДВ-ом: Уговорена без ПДВ-а: 4997 Уговорена са ПДВ-ом: 5996 ОПРЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ОВЕРУ БРОЈИЛА ЗА БАЖДАРНИЦУ У КРАГУЈЕВЦУ, ПОЖАРЕВЦУ И СМЕДЕРЕВУ И-007 Датум уговора:.0.04 Назив добављача: SZTR CANO KG GUBEREVAC И Датум уговора:.0.04 GUBEREVAC, Србија Назив добављача: City autotehnik doo Beograd И Датум уговора:.0.04 Назив добављача: Грампер доо Београд И Датум уговора:.0.04 Назив добављача: Грампер доо Београд И Страна од

4 Интерни број набавке: 77/04 ОПЦ ОРН: услуге, услуге одржавања и поправке Датум уговора: Назив добављача: ПИН ТЕХНИК ДОО БЕОГРАД Опис: УСЛУГА ПОПРАВКИ ПРЕКИДАЧА И РАСТАВЉАЧА 0 KV, 5 KV И 0 KV Интерни број набавке: 0/04 ОПЦ ОРН: 0000 Опис: 500 Уговорена без ПДВ-а: 500 Уговорена са ПДВ-ом: Уговорена без ПДВ-а: 59 Уговорена са ПДВ-ом: 646 НАБАВКА 5kV ЈЕДНОЖИЛНОГ КАБЛА XHE49-A X50 S СА ИСПОРУКОМ КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ 5kV ВОДА ЗА НАПАЈАЊЕ TS 5/0 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Интерни број набавке: 8/04 ОПЦ ОРН: И-05 Датум уговора: Сомбор, Србија Назив добављача: СОМБОРЕЛЕКТРО АД СОМБОР И Датум уговора: Назив добављача: PD COMEL doo Beograd Опис: ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР 0/0.5/0.5 kv 500 kva Интерни број набавке: 4/04 ОПЦ ОРН: Уговорена без ПДВ-а: 400 Уговорена са ПДВ-ом: И-40 Датум уговора: добра, потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски Назив добављача: Стандард доо Крагујевац и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) Опис: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ Крагујевац, Србија Интерни број набавке: 6/04ОПЦ ОРН: Уговорена без ПДВ-а: 469 Уговорена са ПДВ-ом: 76 И-48 Опис: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО Крагујевац, Србија 00 Уговорена без ПДВ-а: 7 Уговорена са ПДВ-ом: 84 Датум уговора: И Назив добављача: Мителмонт Крагујевац 4 4 Страна 4 од

5 8 9 0 Интерни број набавке: 77/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 400 И-45 Уговорена са ПДВ-ом: услуге, услуге одржавања и поправке Назив добављача: ЕНЕРГОЕЛ доо БЕОГРАД Опис: УСЛУГА ПОПРАВКИ ПРЕКИДАЧА И РАСТАВЉАЧА 0 KV, 5 KV И 0 KV Интерни број набавке: 6/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 009 И-544 Уговорена са ПДВ-ом: Назив добављача: Lancopa doo Sremčica Опис: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО Сремчица, Србија Интерни број набавке: 6/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 4549 И-545 Уговорена са ПДВ-ом: Назив добављача: Comel doo Beograd Опис: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО Интерни број набавке: ЈН 6/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 4059 И-546 Уговорена са ПДВ-ом: Назив добављача: ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО ад Лозница Опис: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО Лозница, Србија Интерни број набавке: ЈН 6/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 440 И-547 Уговорена са ПДВ-ом: Назив добављача: ЛОЗНИЦАЕЛЕКТРО ад Лозница Опис: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО Лозница, Србија 6 4 Страна 5 од

6 Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, храна, намирнице Датум уговора: Назив добављача: PD Inon invest doo Požarevac Опис: ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА Пожаревац, Србија Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, храна, намирнице 570 Уговорена без ПДВ-а: 58 Уговорена са ПДВ-ом: 40 И-646 Датум уговора: Опис: ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА Велика Плана, Србија Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, храна, намирнице 40 Уговорена без ПДВ-а: 5 Уговорена са ПДВ-ом: 6 И-647 Назив добављача: Акционарско друштво Напредак Датум уговора: Опис: ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА Велика Плана, Србија Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, храна, намирнице 0 Уговорена без ПДВ-а: 7 Уговорена са ПДВ-ом: 44 И-648 Назив добављача: Акционарско друштво Напредак Велика Плана Назив добављача: Акционарско друштво Напредак Велика Плана Опис: ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА Велика Плана, Србија Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: Опис: радови, опште грађевински радови 0 Уговорена без ПДВ-а: 6 Уговорена са ПДВ-ом: Уговорена без ПДВ-а: 659 Уговорена са ПДВ-ом: 78 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ 5 KV ВОДА ЗА НАПАЈАЊЕ ТС 5/0 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Датум уговора:..04 И Датум уговора: Назив добављача: TEAMENERGO DOO BEOGRAD И Страна 6 од

7 8 9 0 Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, храна, намирнице Датум уговора: Назив добављача: БОЖИЛОВИЋ ЛУХОР КРАГУЈЕВАЦ Опис: ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПИЋА Крагујевац, Србија Интерни број набавке: 96/04 ОРН: Опис: услуге, услуге у области енергетике 480 Уговорена без ПДВ-а: 5 Уговорена са ПДВ-ом: Уговорена без ПДВ-а: 65 Уговорена са ПДВ-ом: 96 УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СКАДА СИСТЕМА У ОГРАНЦИМА ЕД "ЕЛЕКТРОМОРАВА" ПОЖАРЕВАЦ И ЕД "ЕЛЕКТРОМОРАВА" СМЕДЕРЕВО Интерни број набавке: 6/04 ОПЦ ОРН: 8000 И-768 Датум уговора: Назив добављача: ИМП-АУТОМАТИКА ДОО БЕОГРАД И Датум уговора: Назив добављача: Сомборелектро доо СОМБОР Опис: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО Сомбор, Србија Интерни број набавке: 09/04 ОПЦ ОРН: Опис: радови, опште грађевински радови 500 Уговорена без ПДВ-а: 894 Уговорена са ПДВ-ом: 7 ИЗРАДА ФАСАДЕ И ЗАМЕНА СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ КОМПЛЕТНЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ У ПОЖАРЕВЦУ И ИЗГРАДЊА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Интерни број набавке: 04/04 ППЦ ОРН: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 6..), мишљење УЈН бр: / Уговорена без ПДВ-а: 96 Уговорена са ПДВ-ом: 499 И-996 Датум уговора: Назив добављача: СЗР ЈЕЛЕНКО ПОЖАРЕВАЦ И Пожаревац, Србија услуге, здравствене и социјалне услуге Назив добављача: ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО КРАГУЈЕВАЦ Опис: ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ Крагујевац, Србија 000 Уговорена без ПДВ-а: 000 Уговорена са ПДВ-ом: 400 Датум уговора: И Страна 7 од

8 Интерни број набавке: 6/04 ОПЦ ОРН: 7000 Датум уговора: Назив добављача: Сомборелектро доо Сомбор Опис: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО Сомбор, Србија Интерни број набавке: 6/04 ОПЦ ОРН: Уговорена без ПДВ-а: 4494 Уговорена са ПДВ-ом: 59 И-59 Датум уговора: Назив добављача: Сомборелектро доо Сомбор Опис: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ЕЕО Сомбор, Србија Интерни број набавке: 04/04 ППЦ ОРН: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 6..), мишљење УЈН бр: /04 услуге, здравствене и социјалне услуге 800 Уговорена без ПДВ-а: 799 Уговорена са ПДВ-ом: 959 И-540 Датум уговора: Назив добављача: ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО Опис: ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ Смедерево, Србија Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: услуге, услуге у области енергетике 0 Уговорена без ПДВ-а: 0 Уговорена са ПДВ-ом: 45 И-645 Назив добављача: ЕНЕРГОБУЛ ДОО НОВИ САД Опис: УСЛУГA ОДРЖАВАЊА РТК УРЕЂАЈА И ПРИПАДАЈУЋЕ ОПРЕМЕ Нови Сад, Србија Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, горива и мазива 450 Уговорена без ПДВ-а: 450 Уговорена са ПДВ-ом: 540 Датум уговора: И Опис: ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) Нови Сад, Србија 500 Уговорена без ПДВ-а: 460 Уговорена са ПДВ-ом: 55 Датум уговора: И Страна 8 од

9 Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, горива и мазива Датум уговора: Опис: ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) Нови Сад, Србија Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, горива и мазива 00 Уговорена без ПДВ-а: 76 Уговорена са ПДВ-ом: И-78 Датум уговора: Назив добављача: НИС АД Нови Сад Опис: ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) Нови Сад, Србија Интерни број набавке: 60/04 ППЦ ОРН: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 6..), мишљење УЈН бр: /04 услуге, здравствене и социјалне услуге 745 Уговорена без ПДВ-а: 685 Уговорена са ПДВ-ом: 8 И-70 Датум уговора: Опис: ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ Пожаревац, Србија Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, горива и мазива 500 Уговорена без ПДВ-а: 500 Уговорена са ПДВ-ом: 800 И-700 Назив добављача: ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ Датум уговора: Опис: ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) Нови Сад, Србија Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: добра, горива и мазива 90 Уговорена без ПДВ-а: 59 Уговорена са ПДВ-ом: 40 И-74 Опис: ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) Нови Сад, Србија 00 Уговорена без ПДВ-а: 79 Уговорена са ПДВ-ом: 5 Датум уговора: И Страна 9 од

10 4 Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 76 Уговорена са ПДВ-ом: И добра, горива и мазива Опис: ТЕЧНИ НАФТНИ ГАС (LPG) Нови Сад, Србија 44 Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 77 Уговорена са ПДВ-ом: 6 И добра, горива и мазива Опис: ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) Нови СаД, Србија 45 Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 806 Уговорена са ПДВ-ом: 67 И добра, горива и мазива Опис: ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) Нови Сад, Србија 46 Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 6 Уговорена са ПДВ-ом: 88 И добра, горива и мазива Опис: ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) Нови Сад, Србија 47 Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 4 Уговорена са ПДВ-ом: 4009 И добра, горива и мазива Опис: ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) Нови Сад, Србија Страна 0 од

11 Интерни број набавке: /04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 46 И-74 Уговорена са ПДВ-ом: добра, горива и мазива Опис: ГОРИВО (БЕНЗИН БНБ-95;98; ЕВРО ДИЗЕЛ) Нови Сад, Србија Интерни број набавке: 9/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 7980 И-79 Уговорена са ПДВ-ом: добра, превозна средства Назив добављача: ХК ПРОЛЕТЕР КРАГУЈЕВАЦ Опис: ЗГЛОБНО ТЕЛЕСКОПСКА КОРПА НАДОГРАДЊА НА ВОЗИЛО Крагујевац, Србија Интерни број набавке: 44/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 446 И-70 Уговорена са ПДВ-ом: Назив добављача: ТЕЛЕГРОУП ДОО БЕОГРАД Опис: ОПРЕМА ЗА ТС 5/0 kv "ПЕТРОВАЦ " СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ И ЗАМЕНЕ Интерни број набавке: 7/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 595 И-96 Уговорена са ПДВ-ом: добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) Назив добављача: ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД Опис: ПРАТЕЋА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (штампачи, скенери, монитори, микрофони, ) Интерни број набавке: 44/04 ОПЦ ОРН: Датум уговора: Уговорена без ПДВ-а: 500 И-0 Уговорена са ПДВ-ом: добра, друга добра Назив добављача: Енергобул доо Нови Сад Опис: РЕПЕТИТОР ЗА РТК СИСТЕМ (РАДИО СТАНИЦЕ И РЕПЕТИТОРИ) Нови Сад, Србија Страна од

12 Интерни број набавке: 6/04 ОПЦ ОРН: добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) Датум уговора: Назив добављача: ИНФОРМАТИКА АД БЕОГРАД Опис: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА Интерни број набавке: 8/04 ОПЦ ОРН: услуге, услуге одржавања и поправке 8000 Уговорена без ПДВ-а: 798 Уговорена са ПДВ-ом: 95 И-95 Датум уговора: Назив добављача: ОБИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ Опис: УСЛУГА САНАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ПОСЛОВНИЦЕ У БАТОЧИНИ Крагујевац, Србија Интерни број набавке: 7/04 ОПЦ ОРН: Уговорена без ПДВ-а: 85 Уговорена са ПДВ-ом: 46 И-6 Датум уговора: Назив добављача: Београделектро доо Београд Опис: ОРМАНИ МЕСТА МЕРЕЊА Интерни број набавке: 95/04 ППЦ ОРН: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по члану 6..), мишљење УЈН бр: /4 добра, друга добра 7000 Уговорена без ПДВ-а: 0 Уговорена са ПДВ-ом: 864 И-800 Назив добављача: INTERMEX doo BEOGRAD Опис: СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА 90 Уговорена без ПДВ-а: 09 Уговорена са ПДВ-ом: 0 Датум уговора: И Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 759 Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 9640 Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: Место и датум: М.П. Овлашћено лице: Александра Јанковић Страна од

13 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 5 АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе 7 МАТИЧНИ БРОЈ: Крагујевац ПОРЕСКИ БРОЈ: Крагујевац - град ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Година: 04; Квартал: 4 Редни број I Врста предмета јавне набавке II Укупан број закључених уговора III Укупна процењена вредност (у хиљадама динара) IV Укупна вредност закључених уговора без ПДВ-а (у хиљадама динара) V Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама динара) добра услуге радови УКУПНО VI Место и датум: Печат Овлашћено лице: Александра Јанковић

14 НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Слободе Крагујевац Крагујевац - град ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 5 МАТИЧНИ БРОЈ: 0469 ПОРЕСКИ БРОЈ: ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ Година: 04; Квартал: 4 Редни број I Основ за изузеће II Укупан број закључених уговора III Процењена вредност закључених уговора (у хиљадама динара) IV Укупна вредност закључених уговора без ПДВ-а (у хиљадама динара) V Укупна вредност закључених уговора са ПДВ-ом (у хиљадама динара) 7..) - набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке ) - ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода ) - набавке добара и услуга које наручилац набавља ради даље продаје, ради прераде и продаје, као и ради пружања услуга или извођења радова на тржишту, под условом да наручилац нема искључива или посебна права препродаје или изнајмљивања тих добара, односно пружања услуга или извођења радова за које ће та добра и услуге користити ) - куповину, развој, продукцију или копродукциј радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма, с тим што се на набавку добара, услуга или радова потребних за продукцију, копродукцију или емитовање таквих програма примењује овај закон набавке испод доњег лимита за јавне набавке мале вредности VI

15 6..) - набавке које наручиоци спроводе за потребе обављања делатности водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга у иностранству под условом да то не укључује употребу објеката и мреже унутар Републике Србије ) - када група друштава коју чине наручиоци у смислу закона којим се уређују привредна друштва, врши набавку од члана групе друштава искључиво за потребе обављања делатности водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга УКУПНО Место и датум: М.П. Овлашћено лице: Александра Јанковић

MergedFile

MergedFile НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Дирекција за мере и драгоцене метале 11000 Београд (Стари Град) ОБРАЗАЦ A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ (осим у поступку јавне набавке мале

Више

Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Skupština Crne Gore, Broj 00-56/17-39/1

Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Skupština Crne Gore, Broj 00-56/17-39/1 Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za Naručilac Skupština Crne, Broj 00-56/17-39/1 Mjesto i datum Podgorica 18/10/2017 U skladu sa članom 38 Zakona o javnim

Више

Plan javnih nabavki za godinu

Plan javnih nabavki za godinu U skladu sa članom 38 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Javno komunalno preduzeće "KOTOR" je objavilo 31.01.2014 god. - Plan javnih nabavki za 2014-tu godinu na site Uprave za javne nabavke iz Podgorice

Више

План набавки за годину ЈП МЛАДОСТ ОПОВО Обухвата: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП " МЛАДОСТ" ОПОВО ЗА ГОДИНУ Датум усвајања: 30-Jan-18 Рб Укупно Пр

План набавки за годину ЈП МЛАДОСТ ОПОВО Обухвата: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП  МЛАДОСТ ОПОВО ЗА ГОДИНУ Датум усвајања: 30-Jan-18 Рб Укупно Пр План набавки за 2018. годину ЈП МЛАДОСТ ОПОВО Обухвата: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈП " МЛАДОСТ" ОПОВО ЗА 2018. ГОДИНУ Датум усвајања: 30-Jan-18 Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а 22,150,000

Више

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена

План набавки за годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена План набавки за 09. годину АПОТЕКА ВРШАЦ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 0.0.09 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама),757,9 Планирана

Више

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac JU Škola za srednje i više stručno obra

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac JU Škola za srednje i više stručno obra CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje,,sergije Stanić", Broj 01 Mjesto i datum Podgorica 24/01/2019

Више

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратећ

НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратећ НАРУЧИЛАЦ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13, Београд ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДГ ТЕНТ А: Пратеће услуге у реализацији пројекта - испитивања, анализе,

Више

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М

План јавних набавки за годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа болнице Петровац на М План јавних набавки за. годину Општа болница Петровац на Млави Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки Општа.. болнице Петровац на Млави за.годину Техничка исправка број: / 0.4. Измена број: / 4..

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama javne nabavke Naručilac: Broj: 01-113-3/18 Mjesto i datum: 14.12.. godine U skladu sa članom 38 Zakona o javnim

Више

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год

Извршење плана за годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за 2018.год Извршење плана за. годину Општа болница Петровац на Млави Јавне набавке Обухвата: План јавних набавки Општа болнице Петровац на Млави за.годину Датум усвајања: 7.. Рб Укупно Процењена вредност без ПДВ-а

Више

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE, Broj 360

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE, Broj 360 CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac CRNOGORSKO NARODNO POZORIŠTE, Broj 360 Mjesto i datum Podgorica 31/01/2019 U skladu sa članom 38 Zakona

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2017.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju

Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Zavod za metrologiju Page1 Redni broj CRNA GORA Obrazac 1 Ministarstvo finansija Član 38 Zakona o javnim nabavkama Uprava za Naručilac: Zavod za metrologiju Broj: 01-113/18 Mjesto i datum: 30.01.. godine U skladu sa članom

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, Огранак Електротимо

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЈУГОИСТОК Д.О.О. из Ниша, Огранак Електротимо ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша, Огранак Електротимок Зајечар Адреса наручиоца: Бул. Зорана Ђинђића бр.46

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ :

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ : На основу члана члана 7. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Српске број:75/04) и члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у АД Комуналац Бијељина број: 3187/2015

Више

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА

Београд, Булевар краља Александра И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs И З М Е Н А (АДЕНДУМ 3) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ИЗГРАДЊА КОМПЛЕКСА ЧЕОНЕ НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ

Више

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ СРБИЈА КАРГО Београд, Немањина 6 ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА Број: 22/ Датум:12.06

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ СРБИЈА КАРГО Београд, Немањина 6 ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА Број: 22/ Датум:12.06 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ СРБИЈА КАРГО Београд, Немањина 6 ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА Број: 22/2019 1083 Датум:12.06.2019. Измене и допуне бр 1 у вези Конкурсне документације

Више

Набавке Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Легенда Склопљени уговори редни број ПОЗИЦ

Набавке Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Легенда Склопљени уговори редни број ПОЗИЦ Тачка 9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ Легенда Склопљени уговори редни број ПОЗИЦИЈА/ Porudžbenica Račun Реализација у 2013. години / Ugovoreni

Више

Рeпублика Србија Вршац, Стевана Немање бр. 26, Telefon: 013/ , Faks: 013/ taster 9 e mail: Број:

Рeпублика Србија Вршац, Стевана Немање бр. 26, Telefon: 013/ , Faks: 013/ taster 9   e mail: Број: Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 www.oktobar.co.rs e mail: info@oktobar.rs Број: 01-05-3/2018-1 08.02.2018. Године ВРШАЦ На основу члана

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Измена број: 01-4265

Више

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc

Microsoft Word - PLAN NABAVKI ZA 2019 _2_.doc ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ а) Износ

Више

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину План јавних набавки за 2019. годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2019. годину 04.01.2019 Измена број: 404-45/2019-01-3 21.02.2019 Измена број:

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 752/2017-ЈН Датум: 05.12.2017. године

Више

Microsoft Word - plan 2017.god

Microsoft Word - plan 2017.god ПЛАН НАБАВКИ ЗАВОДА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ КРАГУЈЕВАЦ ЗА ГОДИНУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Ред ни број ЈН Предмет набавке/ ОРН Процењена вредност јавне набавке Планирана средствау буџету/фин.пл ану Врста поступка Оквирни

Више

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc

Microsoft Word - REBALANS PLANA NABAVKI ZA 2017.doc РЕБАЛАНС ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ЗА ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет / ОРН Процењена вредност (укупно, по годинама) Планирана средства у буџету/фин. плану динарима (без ПДВ

Више

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба

План набавки за годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет наба План набавки за 01. годину Општа болница Пирот Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план јавних набавки 18.01.01 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке 0 Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)

Више

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број:

План јавних набавки за годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за Измена број: План јавних набавки за 2018. годину Дом здравља Суботица Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2018. 30.1.2018 Измена број: 01-1406 23.3.2018 Измена број: 01-3524 19.7.2018 Рб Укупно Предмет

Више

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину

План јавних набавки за годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за годину План јавних набавки за 2019. годину Општинска управа општине Велико Градиште Обухвата: Датум усвајања: План јавних набавки за 2019. годину 04.01.2019 Измена број: 404-45/2019-01-3 21.02.2019 Измена број:

Више

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ БОЖИДАРА1947" Датум: године Београд ул. Његошева 77 Управни одбор ЦОК Божидарац-1947", на основу члана 51.

ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ БОЖИДАРА1947 Датум: године Београд ул. Његошева 77 Управни одбор ЦОК Божидарац-1947, на основу члана 51. ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ БОЖИДАРА1947" Датум: 29.01.2019. године Београд ул. Његошева 77 Управни одбор ЦОК Божидарац-1947", на основу члана 51. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Одлука о додели уговора, извештај и уговор ЈН 30-18

Одлука о додели уговора, извештај и  уговор ЈН 30-18 Наручилац: Градска управа града Шапца Адреса: Ул. Господар Јевремова бр.6 Место: Шабац Број одлуке: 404-4-31-5/18-03 Редни бр. ЈН ЈН 30/18 Датум: 30.11.2018. На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама

Више

Broj:

Broj: PLAN JAVNIH NABAVKI 201. II - Nabavke robe, usluga i radova Redni broj/ Broj nabavke Predmet nabavke Šifra JRJN CPV Kod Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a Vrsta postupka Okvirni datum pokretanja

Више

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), a u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za godinu ( Službe

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), a u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za godinu ( Službe Na osnovu člana 17. Zakona o javnim ma ( Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), a u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu ( Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 3/19), direktor Kantonalne

Више

На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр /1-18 од године Оператор дистрибутивног система "ЕПС

На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр /1-18 од године Оператор дистрибутивног система ЕПС На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр.07.000.- 08.01.-256196/1-18 од 6.9.2018. године Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд Дистрибутивно подручје

Више

ПД "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" НОВИ САД ВЕРЗИЈА 4. ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ПРИПРЕМА Директор Центра за јавне набавке САГЛАСНИ: Заменик Директора Друштва Д

ПД ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НОВИ САД ВЕРЗИЈА 4. ПЛАН НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ ПРИПРЕМА Директор Центра за јавне набавке САГЛАСНИ: Заменик Директора Друштва Д ПД "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" НОВИ САД ВЕРЗИЈА 4. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ ПРИПРЕМА Директор Центра за јавне САГЛАСНИ: Заменик Директора Друштва Директор извршне функције за пословни систем Бранко Ратковић

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –ГРАД БЕОГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –ГРАД  БЕОГРАД ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ БОЖИДАРАЦ-1947" Датум: 03.07. године Београд ул. Његошева 77 Управни одбор ЦОК Божидарац-1947", на основу члана 51. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: ,

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: , И З В О Д И З П Л А Н А Н А Б А В К И ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Бијељина, децембар 2017. Kонто/ позиција у Буџету Републике Врста поступка Оквирно вријеме

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 6 11-Jan-14 10:47 PM CR

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 6 11-Jan-14 10:47 PM CR 1 of 6 11-Jan-14 10:47 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 19/13 Mjesto i datum Podgorica

Више

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ

На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧ На основу члана 39.Став 6. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о издавању наруџбенице бр. 1/19 год. НАРУЧИЛАЦ упућује ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ НАРУЏБЕНИЦОМ

Више

План јавних набавки за годину Урбанистички завод Београда ЈУП Обухвата: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за годину Да

План јавних набавки за годину Урбанистички завод Београда ЈУП Обухвата: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за годину Да План јавних набавки за 20. годину Урбанистички завод Београда ЈУП Обухвата: План јавних набавки Урбанистичког завода Београда ЈУП за 20. годину Датум усвајања:..20 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 204/2017-ЈН Датум: 19.04.2017. године

Више

На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр /1-18 од године Оператор дистрибутивног система "ЕПС

На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр /1-18 од године Оператор дистрибутивног система ЕПС На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр.07.000.- 08.01.-256196/1-18 од 6.9.2018. године Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд Дистрибутивно подручје

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НАДА НАУМОВИЋ'' Број:1630 Дана:08.03.2017 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/52 Датум 19.01.2018. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-60/2017 Дана: 26.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

MergedFile

MergedFile Наручилац Општа болница ''Др Лаза К.Лазаревић'' Адреса Ул. Попа Карана бр. 4 Место 15000 Шабац Број одлуке 09-1/538 Датум 11.05.2017. На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС''

Више

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА

Више

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda Број: 01-3326/3 Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 Датум: 12.04.2016 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац 1. ПОЗИВ ЗА

Више

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујева

План набавки за годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за 2017 годину-центар за социјални рад,,солидарност Крагујева План набавки за. годину Центар за социјални рад Солидарност Обухвата: План набавки за годину-центар за социјални рад,,солидарност" Крагујевац Датум усвајања: 01.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке

Више

План набавки за годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет

План набавки за годину Основна школа БРАЋА ЈЕРКОВИЋ Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки Јавне набавке Рб Укупно Предмет План набавки за. годину Основна школа "БРАЋА ЈЕРКОВИЋ" Обухвата: Датум усвајања: Годишњи план набавки 8... Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама).00.000

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број:I-404/1-39/2016 Дана: 23.5.2016.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

JP “VOJVODINŠUME” – PETROVARADIN

JP “VOJVODINŠUME” – PETROVARADIN ЈП "Војводинашуме" ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11 О б ј а в љ у ј е Обавештење о закљученим уговорима На основу члана 55, 57. и 116. став 1. Закона о јавним набакама ( Сл. гласник РС 124/12, 14/2012 и 68/2015),

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

План јавних набавки за годину Општинска управа Општине Петровац на Млави Обухвата: План јавних набавки за Општинску управу Петровац на Млави за

План јавних набавки за годину Општинска управа Општине Петровац на Млави Обухвата: План јавних набавки за Општинску управу Петровац на Млави за План јавних набавки за 018. годину Општинска управа Општине Петровац на Млави Обухвата: План јавних набавки за Општинску управу Петровац на Млави за 018. годину Датум усвајања:.1.018. Јавне набавке Рб

Више

pregled ugovora 10-19

pregled ugovora 10-19 BR: 10/19 do 21.08.2019.. OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA (NAZIV UGOVORNOG ORGANA) 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R.b. 1 Opis i oznaka po JRJN Održavanje teretnih

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

pregled ugovora 11-17

pregled ugovora 11-17 OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA (NAZIV UGOVORNOG ORGANA) BR: 11/17 od 09.11.2017. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R.b. 1 2 Opis i oznaka po JRJN servisa, Lot 2

Више

1/15/14 Plan javnih nabavki etender Portal - UJN CG CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavka

1/15/14 Plan javnih nabavki etender Portal - UJN CG CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavka CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za Obrazac 1 Član 38 Zakona o javnim nabavkama Naručilac Opština, Broj 01-1-31/14 Mjesto i datum 15/01/2014 U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Službeni

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:   Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 25-590 Факс: (033) 25-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:0..207. u :54 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ (II Измена) ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/орн Процењена вредност (укупно по годинама)

ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ (II Измена) ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/орн Процењена вредност (укупно по годинама) ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВОД ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (II Измена) ЈАВНЕ НАБАВКЕ Редни број Предмет набавке/орн Процењена вредност (укупно по годинама) Планирана средства у фин.плану без ПДВ-а Врста поступка

Више

План јавних набавки за годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Измена број: /2017-IV 2

План јавних набавки за годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ГОДИНУ Измена број: /2017-IV 2 План јавних набавки за 2017. годину ОПШТИНА БАЧ Обухвата: Датум усвајања: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. 10.1.2017. ГОДИНУ Измена број: 404-40/2017-IV 2.3.2017. Техничка исправка број: 404-40- 13.4.2017.

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc 3. Констатује се да је Позив за достављање понуде објављен дана 14.07.2016. године на Порталу јавних набавки, на сајту Института за стандардизацију Србије, и послат на адресе шест потенцијалних понуђача.

Више

ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : Правна служба: ПИБ: Рачуноводство: Е-маil: pupalilu

ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : Правна служба: ПИБ: Рачуноводство: Е-маil: pupalilu ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : 72-92-331 Правна служба: 72-92-218 ПИБ: 100213135 Рачуноводство: 73-92-183 Е-маil: pupalilula@mts.rs Број : 178/62 Датум: 03.08.2018. ПЛАН ЈАВНИХ

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ????????

Microsoft Word - KONKURSNA  DOKUMENTACIJA  OP ???????? САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 1. Општи подаци о јавној набавци... страна 3 2. Подаци о предмету јавне набавке... страна 4 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду... страна 5 4. Образац за оцену

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 67/2018-ЈН Датум: 18.06.2018. године

Више

Број: 94 Датум: Крагујевац Врши се измена конкурсне документације Изнајмљивање и имплементација информационог система за контролу и управљ

Број: 94 Датум: Крагујевац Врши се измена конкурсне документације Изнајмљивање и имплементација информационог система за контролу и управљ Број: 94 Датум: 16.01.2019. Крагујевац Врши се измена конкурсне документације Изнајмљивање и имплементација информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену и опреме за аутоматску

Више

jn_zahtjev_za_pon_nabavka_ugradnja_klima_uredjaja

jn_zahtjev_za_pon_nabavka_ugradnja_klima_uredjaja OBRAZAC1 Naručilac Opština Bijelo Polje, Služba za zajedničke poslove Broj 111-1/2019 Datum 05.08.2019 godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Сектор за јавне набавке Жарка Зрењанина 2, Нови Сад Комисија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Сектор за јавне набавке Жарка Зрењанина 2, Нови Сад Комисија РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Сектор за јавне набавке Жарка Зрењанина 2, Нови Сад Комисија за јавну набавку добара - опрема за видео-надзор Број:

Више

Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj /12 - Š.M. Mjesto i datum Podgorica 22/08/2012 Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim n

Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj /12 - Š.M. Mjesto i datum Podgorica 22/08/2012 Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim n Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj 6808-9/12 - Š.M. Mjesto i datum Podgorica 22/08/2012 Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Sluţbeni list CG, broj 42/11) Ţeljeznički

Више

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД БЕОГРАД, Немањина 6, MБР: ,

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД БЕОГРАД, Немањина 6, MБР: , АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД 11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 СЕКТОР ЗА

Више

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: 141-401-1157/2019-01 НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 РЕЗИМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА: (укратко описати планирани

Више

План набавки за годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за годину Измена број:

План набавки за годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за годину Измена број: План набавки за. годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за. годину.0. Измена број: 8.0. Измена број: 2 25.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност

Више

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????

Microsoft Word - ??????? ???? ??????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ИНТЕРНИ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Редни број Предмет набавке Конто Основ за изузимање набавке Процењена вредност набавке без ПДВ-а Извор и начин финансирања Посебан поступак

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:   Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 25-590 Факс: (033) 25-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:28.2.206. u 4:33 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр / год. Л Е С К О В А Ц На основу члана 108. Зако

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр / год. Л Е С К О В А Ц На основу члана 108. Зако РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Бр. 1364-404/2018-11 14.05. 2018.год. Л Е С К О В А Ц На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Рс", бр.

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА -Председник општине- Број: /2015-I године Б е о г р а д Председник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА -Председник општине- Број: /2015-I године Б е о г р а д Председник Република Србија ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА -Председник општи- Број: 061-1-461/20I-6-1592 22.12.2015. годи Б е о г р а д Председник Градске општи Палилула, на основу члана 51. и 52. Закона о

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 372/2017-ЈН Датум: 15.06.2017. године

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02) и члана 20.1.Статута Машинског факултета Универзитета у Београду, декан Машинског факултета доноси ПРАВИЛНИК О ДOДЕЛИ

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-55/2017 Дана: 15.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /19 -/2 -?./ј. 0 X године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. З

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /19 -/2 -?./ј. 0 X године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. З РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 404-2-22/19 -/2 -?./ј. 0 X - 2019. године Јована Мариновића 2 Б е о r р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр.

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

На основу члана 33

На основу члана 33 Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак Адреса: Цара Лазара број 51. Место: Чачак Број одлуке: 69/2018-ЈН Датум: 27.06.2018. године

Више

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE Broj nabavke:... Broj obavještenja sa Portala JN... Prilog 1. UGOVORNI ORGAN JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Mije Keroševića Guje 1, 75000

Више

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc

Microsoft Word - Odluka o dodeli ugovora.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Трг краља Александра 11 Број: 01-692/2 25.03.2017. године На основу члана 108. став 1., а у вези са чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ( Сл.

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-8-2/2017-04-5 ДАНА: 17.07.2017 година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) начелник општинске

Више

План набавки за годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за годину Измена број:

План набавки за годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за годину Измена број: План набавки за. годину Други основни суд у Београду Обухвата: Датум усвајања: План набавки за. годину.0. Измена број: 8.0. Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна,

Више

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања Број предмета: Датум и време подношења захтева: Попуњава

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

План набавки за годину ЈП Водовод Владичин Хан Обухвата: Датум усвајања: План набавке за годину Јавне набавке Рб Укупно Предмет

План набавки за годину ЈП Водовод Владичин Хан Обухвата: Датум усвајања: План набавке за годину Јавне набавке Рб Укупно Предмет План набавки за 0. годину ЈП Водовод Владичин Хан Обухвата: Датум усвајања: План набавке за 0. годину..0 Јавне набавке Рб Укупно Предмет набавке Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама).85.000

Више

JTransnafta ZAHTEV ZA PONUDU Šifra: Šifra Р Verzija :03 JP Transnafta Pančevo Funkcija za komercijalne poslove Naš broj:~~~ ~~/ NN

JTransnafta ZAHTEV ZA PONUDU Šifra: Šifra Р Verzija :03 JP Transnafta Pančevo Funkcija za komercijalne poslove Naš broj:~~~ ~~/ NN Šifra: 763000 Šifra Р0-0-00- JP Transnafta Pančevo Funkcija za komercijalne poslove Naš broj:~~~ ~~/ NNP 55-9 Datum: 7.06.09.aodine Naziv ропидаса: Adresa: Ire i prezime osobe za kontakt: Elektronska pošta

Више