Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h"

Транскрипт

1 Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h у 10 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 1 Картографија (10h) писм, (10) у 10h П, у 10 h у 10 h П, u 10 h У у 10 h П у 10h У у 10 h П, у10h У у10 h П, у10 h У. 1 Картографија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Математичка географија у 10 h у 12 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Географија култура и зоне цивилизације 1 Геологија са петрографијом у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 1 Енглески језик Даљинска детекција у географији у 10 h у 10 h у 10 h 1 Основе рачунарства у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Гeoграфски информациони системи 1 Картографија у 10h писм у10h у 10 h П, u 10 h У у 10 h П., у 10 h У у 10 h П, у 10h У у 10 h П, у10h У у 11 h П, u 10 h У 1 Палеогеографија у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 1 Геологија са петрографијом у 13 h у 12 h у 11 h у 11 h у 11 h у 10 h 1 Енглески језик Квантитативне методе у географији у 15 h у 15 h у 15 h 1 Академско писање у географији у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 1 Социологија у10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Антропогеографија у 12 h 1 Географија локалне средине у 12 h у 12 h у 12 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Геоморфологија у 10 h и у 10 h у 10 h у 10 h u 10 h 2 Геоморфологија у 10 h и у 10 h у 10 h у 10 h u 10 h 2 Хидрологија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h u 10 h u 10 h 2 Климатологија у 14 h И У 12 х I у 12 h 2 Климатологија у 12 h И У 12 х I у 12 h 2 Биогеографија у 10 h у 10 h у 10 h Географија становништва у 10 h у 10 h у 10 h у 10 H U 10 H U 10 H 2 Географија земљишта у 12 h у 10 h у 12 h и у 10 h u 14 h 2 Заштита природе у 10 h 2 Водопривредни проблеми у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h u 13 h u 13 h 2 Географија културе и зоне цивилизације 2 Теорије о становништву у 14 h у 14 h у 14 h у у 14 х у 14 h 2 Планирање и уређење туристичких подручја у 10 h у 10 h у 9 h у 10 h у 10 h u 10 h 2 Биогеографија са педологијом 2 Геоморфологија у 10 h и у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Хидрологија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h У u 10 h 2 Климатологија у 12 h у 12 h 10 h I у 12 h 2 Биогеографија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Географија становништва у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h U 10 H 2 Спелеологија у 9 h у 9 h у 11 h у 11 h u 9 h u 11 h 2 Антропогена геоморфологија у 11 h у 10 h u 9 h 2 Природне непогоде у 9 h у 11 h у 11 h у 11 h u 11 h u 11 h 2 Климатске промене у 10 h 2 Антропогеографија у 12 h 3 Географија насеља у 10 h 3 Аграрна географија у 14 h 3 Tуристичка географија Србије у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h 3 Географија Србије у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 3 Географија Србије и Црне Горе у 9 h 3 Регионална географија света I 3 Основи Гиса у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 3 Ревитализација сеоских насеља у 10 h 3 Општа економска географија у 14 h 3 Географија Европске уније у 10 h у 10 h 3 Индустријска географија 3 Саобраћајна географија у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 3 Туристичка географија света 3 Психологија 3 Педагогија 3 Туристичка географија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 3 Увод у демографију у 14 h у 14 h у 14 h у 14 h у 14 h у 14 h 4 Политичка географија 4 Географске регије Србије у 9 h у 9 h U 9 h U 9 h 4 Географске регије Србије и Црне Горе у 11 h 4 Регионална географија света II у 10 h у 10 h 4 Животна средина 4 Тематско картирање у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 4 Психологија 4 Методика наставе географије у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Социјална географија у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 4 Принципи и методе регионалног развоја 4 Методика наставе географије 2 4 Глобализација и интеграције у свету 4 Теренски рад и екскурзије у настави географије у 13 h у 13 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Географија локалне средине у 12 h 4 Педагогија у 12 h у 14 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 4 Школска пракса у 14 h у 14 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h

2 Туризмологија 1 Увод у туризмологију у 10 h у 10 h у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h 1 Физичка географија у 13 h у 13 h (СТ) у 14 h (СТ) у 9 h (Војвођанска) у 14 h (Војвођанска) у 14 h 1 Друштвено-географске основе развоја туризма у 12 h 1 Социјално-економска географија у 12 h 1 Пословна статистика 1 Енглески језик I Рачунарство у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Социологија туризма у 10 h у 10 h у 10 h 1 Споменичко наслеђе и туризам у 10 h у 10 h у 10 h 1 Енглески језик I Природне основе планинског туризма у 9 h у 9 h у 13 h у 13 h у 13 h у 9 h 1 Природне основе бањског туризма у 12 h 1 Природне основе приморског туризма у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h 1 Природне основе наутичког туризма у 10 h 2 ГИС и туризам у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Картографија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Географија Србије у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h 2 Регионална географија света I 2 Енглески језик 2 Сеоски туризам у 10 h (Војвођанска) у 10 h (СТ) у 14 h (СТ) у 14 h у 14 h у 14 h 2 Туристички дисперзиви и насеља у 10 h 2 Економика туризма у 13 h у 12 и у 12 h у 12 h и у 12 h у 12 h 2 Регионална географија света II у 10 h у 10 h 2 Туристичка географија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Kултурно-историјско наслеђе и туризам у 10 h у 10 h у 10 h 2 Географија религија и туризам у 14 h 2 Етнолошке основе туризма у 10 h у 10 h у 10 h 2 Туристичка картографија 2 Психолошке основе туризма 2 Археолошки туризам 2 Менаџмент у туризму 2 Маркетинг у туризму 2 Туристички информациони системи у 10 h 2 Туристичке регије у 10 h у 10 h 3 Географија религија и туризам у 14 h 3 Пословање туристичких агенција 3 Саобраћајни системи и туризам у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 3 Туризам и заштита животне средине у 10 h у 10 h у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h 3 Анимација у туризму 3 Градски туризам у 13 h 3 Стратегија развоја туризма у 10 h у 10 h у 10 h 3 Општа и туристичка инфраструктура у 10 h 3 Туристичка географија Србије у 12 h у 12 h у 10 h 3 Менаџмент у туризму у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 3 Туристичка географија света 3 Транзитни туризам у 12,30 h у 12,30 h у 12,30 h у 12,30 h у 12,30 h у 12,30 h 3 Људски ресурси и туризму 3 Природне основе ловног туризма 3 Екотуризам и заштита природе у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 3 Туристичка пропаганда 3 Манифестациони туризам у 10 h у 10 h у 10 h 4 Пословно право 4 Маркетинг у туризму у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Планирање и уређење туристичких подручја у 10 h у 10 h у 9 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Медицинска географија и здравствени туризам 4 Руски језик 1 4 Шпански језик U 15 h stud trg U 15 h stud trg 4 Туристичка политика у 11 h у 10 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 4 Туризам у настави 4 Туризам и међународни привредни токови у 11 h у 11,30 h у 10 h у 10 h у 11 h у 11 h 4 Међународна привреда и туризам у 11 h 4 Становништво и туризам у 9 h (Јагићева) у 9 h (Јагићева) у 9 h (Војвођанска) у 9 h (Војвођанска) у 9 h у 9 h (Војвођанска) 4 Хотелијерство у 12 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Руски језик 2 4 Шпански језик 2 4 Геопростор и туристички простор 4 Нови правци развоја туризма у 10 h у 10 h

3 Просторно планирање 1 Увод у просторно планирање у 10 h (Војвођанска) у 10 h (Војвођанска) у 9 h (Јагићева) у 9 h (Јагићева) у 9 h (Јагићева) у 10 h (Јагићева) 1 Примењена геологија у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 1 Примењена климатологија 909. h 02. у 12 h У 11 х 1 Картографија са топографијом у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Енглески језик Социологија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Психологија 1 Примењена хидрологија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Динамичка геоморфологија у 10 h у 10 h у 15 h у 15 h у 15 h у 10 h 1 Еколошке основе просторног планирања у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Основе просторног планирања 1 Економска географија 1 Историја просторног планирања у 10 h у 10 h у 10 h у 11 h у 10 h 1 Општа економска географија 2 Основне методе и технике просторног планирања у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 2 Основе инфраструктуре у 10 h h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Урбана и рурална географија у 10 h 2 Примењена демографија у 10 h у 10 h у 10 h у 12 h у 10 h у 10 h 2 Основе информационе технологије у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Увод у ГИС у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Рурално планирање у 10 h у 10 h 2 Урбана економија у 13 h у 12 h и у 12 h у 12 h и у 12 h у 12 h 2 Планирање социјалног развоја у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Тематско картирање у 10 h у 10 h и у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Примена ИТ у просторном планирању у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 ГИС у просторном планирању у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Урбана екологија у 8 h у 8 h у 8 h у 8 h у 8 h у 8 h 2 Природни услови и ресурси 2 Принципи и методе регионализације у 10 h 2 Географски региони Србије 3 Процес израде просторног плана у 10 h у 10 h у 10 h у 11 h у 10 h 3 Планирање животне средине у 10 h у 10 h у 9 h у 9 h у 9 h у 12 h 3 Географске регије Србије у 11 h У 11 х U 9 h U 11 h 3 Географске регије Србије и Црне Горе у 9 h 3 Урбана и рурална географија 3 Стратешко урбанистичко планирање у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h 3 Територијлна проспекција у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 3 Ревитализација сеоских насеља 3 Демографски изазови савременог друштва 3 Регионално планирање U 11 h Планирање развоја инфраструктуре у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 3 Урбанистичка регулација насеља у 11 h у 11 h у 11 h u 11 h у 11 h у 11 h 3 Урбана и рурална обнова 3 Еколошки потенцијали и ризици у просторном планирању U 14 h 3 Функционална регионализација у 10 h 3 Глобализација и интеграције у свету у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 3 Планови и програми животне средине у 12 h у 12 h у 11 h у 11 h у 11 h у 10 h 4 Теорија планирања 4 Европско просторно планирање u 9 h Плански региони Србије у 10 h 4 Планирање на локалном нивоу у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Туризам и просторно планирање у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h 4 Регионални развој и туризам у 13 h у 12 h и у 12 h у 12 h 4 Еколошки потенцијали и ризици у просторном планирању U 14 h 4 Планови и програми животне средине у 12 h у 12 h у 11 h у 11 h у 11 h у 10 h 4 Функционална урбана подручја у 10 h у 10 h 4 Регионални развој и саобраћај у13 h у 12 h и у 12 h у 12 h 4 Регионалне политике Европске уније и Србије у 10 h 4 Приступачност и конкурентност региона U 16 h у 10 h 4 Напредни ГИС у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Методе сценарија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h

4 1 Увод у демографију 1 1 Основе статистике I 1 Картографија у 14 h у 14 h у 14 h у 14 h у 14 h у 14 h 1 Социологија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Енглески језик Психологија 1 Географија културе и зоне цивилизације 1 Антропогеографија у 12 h 1 Основе статистике II 1 Природни услови и становништво у 11 h у 10 h у 10 h у 11 h у 9 h 1 ГИС и становништво у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Епидемиологија 1 Антропологија у 17 h 1 Становништво-биосоцијални систем 1 Основе рачунарства у 10 h у 10 h у 11 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Статистика становништва 1 2 Геосистеми и становништво у 10 h 2 Природно обнављање становништва у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 2 Природно обнављање становништва у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 2 Регионална географија света у 10 h у 10 h 2 Социјална географија у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 2 Проблеми социјалног развоја у 10 h у 10 h у h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Статистика становништва 2 2 Картирање становништва у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 2 Природно обнављање становништва у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 2 Историјска демографија у 14 h у 13 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 2 Домаћинства и породице у демографији 2 Географија светске привреде у 14 h 2 Општа економска географија у 14 h 2 Епидемиологија 3 Миграције становништва у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 3 Миграције становништва у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h 3 Демографске структуре у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 3 Демографске структуре у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 3 Географија насеља у 11 h 3 Демоекологија у 10 h 3 Ревитализација сеоских насеља у 11 h 3 Становништво у просторном планирању u 10 h Социјална екологија 3 Миграције становништва у 12 h у 12 h у 12 h у 12 h 3 Демографске структуре у 9 h (Војвођанска) у 9 h (Војвођанска) у 9 h (Војвођанска) у 9 h (Војвођанска) 3 Географија насеља у 11 h 3 Геополитика и становништво 3 Глобализација и интеграције у свету у 10 h у 10 h у 11 h у 10 h у 10 h у 10 h 3 Географија локалне средине у 10 h у 10 h 4 Демографски развој Србије и суседних земаља у 13 h у 12 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Пројекције становништва 4 Етнодемографија 4 Становништво и регионални развој у 10 h 4 Родност и становништво у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Радна снага и запосленост 4 Демографски развој Србије и балканских земаља у 13 h у 12 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Демографски изазови савременог друштва 4 Демографски развој Србије и суседних земаља у 13 h у 12 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Популациона политика 4 Демографски развитак света у 14 h у 14 h у 14 h у 14 h у 14 h у 14 h 4 Становништво Европске Уније у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h 4 Репродуктивно здравље 4 Социјална екологија 4 Становништво и туризам 4 Стандардиз.података о становништву 4 Глобализација и интеграције у свету у 10 h у 10 h у 11 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Принудне миграције Демографија

5 ГОЖС 1 Геологија животне средине у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 1 Картографија са топографијом у 10 h у 10 h и у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h и у 10 h 1 Екохидрологија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 13 h 1 Екоклиматологија 1 Екогеоморфологија у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 1 Енглески језик I Природни услови и непогоде у животној средини у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h у 9 h 1 Биогеографија у 10 h у 10 h Географија земљишта у 12 h у 10 h у 12 h и у 10 h у 14 h у 13 h 1 Геоекологија 1 Рачунарство у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Биодиверзитет 1 Социологија и геопростор у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 1 Физичко хемијски процеси у животној средини 1 Разноврсност живота 1 Социологија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Животна средина села и ненастањених простора у 10 h (Војвођанска) 2 Примењена геоекологија 2 Животна средина и регионални развој 2 Геохемија предела 2 Животна средина градова у 10 h (Војвођанска) 2 Енглески језик II Еколошке основе просторног планирања 2 Управљање природним ресурсима 2 Теледетекционе методе истраживања животне средине у 8 h у 8 h у 8 h у 8 h у 8 h у 8 h 2 Примењена екологија у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h Геопросторне базе података у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 2 Дигитално картирање животне средине у 10 h у 10 h и у 10 h u 10 h у 10 h у 10 h у 10 h и у 10 h 2 Екополитика 2 Географија земљишта са основама педологије у 12 h 3 Теорија и пракса одрживог развоја у 9 h (Војвођанска) 3 Ризици и моделовање у животној средини у 10 h у 11 h у 13 h у 13 h у 11 h у 11 h 3 Заштита природе у 10 h и у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 3 Примењена демографија у 12 h u 12 h у 12 h у 12 h у 11 h у 11 h 3 Економика животне средине у 12 h у 12 и у 12 h у 12 h и у 12 h у 12 h 3 Економски методи евалуације животне средине у 12 h у 12 и у 12 h у 12 h и у 12 h у 12 h 3 Екоменаџмент у 10 h у 10 h у 10 h у 13 h у 10 h 3 Еколошки информациони системи у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h u у 10 h 3 Еколошко право 3 Социјална екологија 3 Заштита и уређење предела у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 12 h 3 Квантативне методе у животној средини у 14 h у 14 h 3 Демоекологија у 10 h (Војвођанска) 3 Обновљиви извори енергије у 10 h у 11 h у 11 h у 11 h у 12 h 3 Заштита природе Србије у 11 h У 10 х U 11 h U 10 h 3 Теорија и методологија истраживања животне средине 3 Регионализација животне средине и регионални развој 3 Картирање животне средине 3 Дигитална картографија 3 Одрживи развој у 9 h (Војвођанска) 3 Антропоекологија у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h у 13 h у 11 h 3 Хумана екологија 4 Природа Србије у 11 H У 9 х U 11 h U 9 h 4 Мониторинг земљишта и воде у 11 h у 11 h у 11 h у 11 h у 9 h у 12 h 4 Основе теорије и методологије истраживања жив. средине 4 Комунална хигијена у 9 h (Војвођанска) 4 Антропоекологија у 13 h у 13 h u 13 h у 13 h у 13 h у 11 h 4 Основе еколошког образовања 4 Планирање и програмирање заштите животне средине у 10 h 4 Управљање отпадом у 10 h у 9 h у 9 h у 9 h у 10 h у 10 h 4 Методика наставе животне средине 4 Мониторинг ваздуха у 11 h 4 Екотоксикологија у 11 h 4 Медицинска географија 4 Мониторинг ваздуха и зрачења у 11 h 4 Еколошко инжењерство 4 Израда планова и програма заштите животне средине у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h у 10 h 4 Екополитика 4 Мониторинг буке 4 Радијациона екологија

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 29.11. у 16:00 05.02.

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 06.02. у 09:00 12.04.

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЦСЦ001 Увод у социологију 1 (2+1+0) 1 6 2. 15СЦСЦ002 Друштвене теорије антике и средњег века (2+1+0) 1 6 3. 15СЦСЦ003 Социјална психологија (2+1+0)

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI SOFIJA ADŽIĆ REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE ISPITNA PITANJA Školska 2012/2013 godina Verzija 2.0 Subotica, septembar 2012. REGIONALNA EKONOMIJA

Више

Microsoft Word - SADRZAJ.doc

Microsoft Word - SADRZAJ.doc КОНСУЛТАЦИЈЕ И САРАДЊА: Републичка дирекција за путеве, Регионални центар "Север", Нови Сад ЈЖТП "Београд", сектор за стратегију и развој ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад Републички хидрометеоролошки завод,

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15ПГПГ001 Увод у педагогију 1 (2+2+0) 1 5 2. 15ПГПГ002 Историја педагогије 1 (2+2+0) 1 5 3. 15ПГПГ003 Компаративна

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Коначан распоред испита Испитни рок: Мај 2015. Испити за студенте генерације 2014 Акр. Предмет Модул Датум Време Сала Напомена Алати и методе софтверског инжењерства МС14СИРН1 4. мај 2015. 18:00 304 м14860

Више

Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNI RAZVOJ Rok za dostavu zahtjeva: Mjesto izvođenja

Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNI RAZVOJ Rok za dostavu zahtjeva: Mjesto izvođenja Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNI RAZVOJ Rok za dostavu zahtjeva: 21. 06. 2019. Mjesto izvođenja obuke: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU,

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM ADU, FILOZOFKI FAKULTET U NOVOM ADU truktura studijskih programa NOVI AD 2012. Osnovne akademske studije - po starom zakonu trana 2 PRVA GODINA Naziv tatus 1 11 Opšta pedagogija 1,2

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Ред. бр. Предмет Децембарски Јануарскофебруарски ИСПИТНИ РОК Априлски Јунски С РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ и прве године 1 Социологија (У) 12.12. у 16:00 22.01. у 09:00 10.04. у 16:00 04.06. у 09:00 03.09. у 09:00 19.09. у 09:00 2 Увод

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САДРЖАЈ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Англистика...

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15МД001 Докторска дисертација - избор теме и преглед литературе (0+0+6) 1 10 Укупно обавезних предмета у 1. семестру: 1 Страна 1 од 6 Изборни предмети

Више

Slide 1

Slide 1 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA NEKRETNINE INSPIRE PRVA NACIONALNA RADIONICA Božidar Pavidevid Odsijek za razvoj IS Bečići, Budva 06. decembar, 2012 INSPIRE i NIGP Proizvođači prostornih podataka Državne

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0 РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 19.06. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 14.06. 11:00 амфитеатар 17.06. 12:00 амфитеатар 3. Енглески језик Енглески

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 01.07. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 3. Енглески језик Енглески језик Енглески језик1,2 ШУ ПА ТМП 4. Руски

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈE СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ Датум последње промене: 29.03.2019. САДРЖАЈ Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИКЕ ПРВА ГОДИНА ФИЗИЧКА МЕХАНИКА ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗ. МЕХ. 21.01-08.02. п: 30.01.19.10 h у: 06.02.19.10

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

Microsoft PowerPoint - JosipovicStudija NP Tara-Drina_9 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JosipovicStudija NP Tara-Drina_9 [Read-Only] [Compatibility Mode] Marijana Josipovic i NACIONALNI PARK TARA REZERVAT BIOSFERE DRINA Rezervat Biosfere Drina nalazi se na području oko srednjeg toka reke Drine, obuhvata deo pograničnog područja Istocne Bosne i Zapadne Srbije.

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 2. 4. Дан, месец,год. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић 204.201 12:00 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Др Владимир Костић, доцент 24.04.201 12:00

Више

TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK

TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA – I ROK UNIVERZITET MODERNIH ZNANOSTI - CKM TERMINI ISPITA MEĐUSEMESTRALNOG ISPITNOG RAZDOBLJA I ROK 27.11.2018. 30.11.2018./ dopuna: 05.12.2018. - 07.12.2018. NAZIV PREDMETA DATUM VRIJEME TRAJANJE NAPOMENA Osnove

Више

Редни број УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

Редни број УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: ПРВА ГОДИНА СОЦИОЛОГИЈА проф др Чедомир Чупић 25. IX доц. др Милош Бешић 17. IX ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА проф. др Драган Веселинов УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић

Више

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СИИТ) У циљу бољег

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: ПРВ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:   ПРВ ПРВА ГОДИНА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016. СОЦИОЛОГИЈА проф др Чедомир Чупић. IX доц. др Милош Бешић 3. IX ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА проф. др Драган Веселинов УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф.

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit (

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit ( ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ANTIČKA FILOZOFIJA 16.1.2019. 8.00 2/5/2019 8.00 4/10/2019 8.00 6/4/2019 8.00 8.7.2019 8.00 8/20/2019 8.00 10.9.2019 8.00 UVOD U FILOZOFIJU

Више

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон

Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је дон Град Ваљево Градска управа ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОЛУБАРА - свеска 1 - Измене и допуне Плана генералне регулације КОЛУБАРА је донела Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 03.11.2017.

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

9. Partnertstvo, uloga i zadaci RAPP [Compatibility Mode]

9. Partnertstvo, uloga i zadaci RAPP [Compatibility Mode] Пројекат DONAUREGIONEN+ Партнерство, улога и задаци РАПП Мр Тијана Живановић координатор Пројекта за РАПП Обухват програма South East Europe (SEE) Предложени буџет пројекта DONAUREGIONEN+ Предложени буџет

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS

Microsoft Word - Prilog_9.5D_Knjiga_saradnika_EIPT MAS Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним

Више

Info Paket HRV

Info Paket HRV ODJEL ZA GEOGRAFIJU Adresa: Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru, Novi kampus, Dr. Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar URL: http://www.unizd.hr/default.aspx?alias=www.unizd.hr/geografija KONTAKTI: PROČELNIK/CA

Више

Project Name

Project Name СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА ДР РАТКА ЧОЛИЋ GIZ/AMBERO-ICON ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШТЕМ У СРБИЈИ www. urbanlandmanagement.rs УНДА Конференција, Београд, 9.11.2015 17.11.2015 Seite

Више