Izvješće o tržištu nekretnina 2018

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Izvješće o tržištu nekretnina 2018"

Транскрипт

1 Republika Hrvatska Osječko-baranjska županija Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Europske avenije Osijek IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE ZA GODINU Osijek, ožujak godine

2 SADRŽAJ IZVJEŠĆA - UVOD - PODACI ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU PREMA VRSTI NEKRETNINA - PODACI ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU PREMA GRADOVIMA - PODACI ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU PREMA OPĆINAMA - PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO - ZAKLJUČAK 2

3 UVOD Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina koji je stupio na snagu 25. srpnja godine ( Narodne novine broj 78/15. u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjene vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnost Procjeniteljskog povjerenstva, nadležnost i opis poslova Upravnog tijela županije i velikog grada, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, kao i njihova evaluacija, odnosno reguliraju se odnosi na hrvatskom tržištu nekretnina, usklađeni s odredbama europske legislative. Nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih temeljem ovog Zakona, kao i zakonitost rada upravnih tijela, povjerenstava i procjenitelja, provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Temeljem članka 16. stavka 2. Zakona, nadležno Upravno tijelo Osječko-baranjske županije dužno je svake godine do 31. ožujka izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za područje svoje nadležnosti (u daljnjem tekstu: Izvješće) i objaviti ga na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost Procjeniteljskog povjerenstva Osječko-baranjske županije. Osječko - baranjska županija obuhvaća 264 naselja smještena u 42 jedinice lokalne samouprave od kojih je 7 sa statusom grada (Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo) te 35 sa statusom općine (Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka). Temeljem članaka 10. i 15. Zakona, Grad Osijek ima svoje procjeniteljsko povjerenstvo i službu za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova te kao takav nije uvršten u ovo Izvješće. Za sva ostala naselja, poslove propisane Zakonom, obavlja Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode i Procjeniteljsko povjerenstvo Osječko baranjske županije. 3

4 PODACI ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU PREMA VRSTI NEKRETNINA Podaci koji su navedeni u tablicama sastavni su dio evidencije prometa svih nekretnina zabilježenoj u godini i odnose se na gradove i općine u Osječko baranjskoj županiji, izuzev Grada Osijeka. GRADOVI: Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo OPĆINE: Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Donja Motičina, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka ST Stan 181 OK Stambeni objekt (kuća) 645 PZG Poslovne zgrade 13 PP Poslovni prostor 26 GZG Gospodarske zgrade 3 VIK Nekretnina za povremeni boravak 39 G Garaža 5 PGM parkirno garažno mjesto 1 RN Različite nekretnine 282 OS Ostalo 21 GZ Građevinsko zemljište 114 PZ Poljoprivredno zemljište 2670 ŠZ Šumsko zemljište 13 PNZ Prirodno neplodno zemljište 1 Ukupno: 4014 Bez obzira što se radi o okvirnim podacima, vidljivo je da je na području Osječko - baranjske županije najveći promet nekretnina zabilježen na poljoprivrednom zemljištu (PZ), a zatim slijede stambeni objekti (kuće) (OK), različite nekretnine (RN), stanovi (ST), itd. Veliki broj upisa prometa nekretnina stavljen je pod oznakom RN različite nekretnine. Podaci su preuzeti od Porezne uprave, pa se točno ne zna na koje se vrste nekretnina taj unos odnosi s obzirom da Porezna uprava ne stavlja napomenu uz upis 4

5 PODACI ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU PREMA GRADOVIMA U ovom poglavlju prikazani su podaci za gradove kao jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije na kojima je u promatranom vremenu ( do ) zabilježen promet nekretnina i to prema vrsti nekretnine. Svi podaci preuzeti su iz Zbirke kupoprodajnih cijena iz enekretnina. BELI MANASTIR ST Stan 21 OK Stambeni objekt (kuća) 31 PZG Poslovne zgrade 2 PP Poslovni prostor 1 G Garaža 1 RN Različite nekretnine 6 OS Ostalo 1 GZ Građevinsko zemljište 2 PZ Poljoprivredno zemljište 47 ŠZ Šumsko zemljište 1 Ukupno: 113 5

6 BELIŠĆE ST Stan 14 OK Stambeni objekt (kuća) 42 PZG Poslovne zgrade 1 VIK Nekretnina za povremeni boravak 3 RN Različite nekretnine 11 GZ Građevinsko zemljište 3 PZ Poljoprivredno zemljište 36 ŠZ Šumsko zemljište 2 Ukupno: 112 DONJI MIHOLJAC ST Stan 14 OK Stambeni objekt (kuća) 40 PP Poslovni prostor 3 VIK Nekretnina za povremeni boravak 2 G Garaža 3 RN Različite nekretnine 5 GZ Građevinsko zemljište 3 PZ Poljoprivredno zemljište 97 Ukupno: 167 6

7 ĐAKOVO ST Stan 9 OK Stambeni objekt (kuća) 25 RN Različite nekretnine 14 OS Ostalo 1 GZ Građevinsko zemljište 2 PZ Poljoprivredno zemljište 185 Ukupno: 236 NAŠICE ST Stan 48 OK Stambeni objekt (kuća) 47 PP Poslovni prostor 6 VIK Nekretnina za povremeni boravak 3 G Garaža 1 PGM parkirno garažno mjesto 1 RN Različite nekretnine 11 GZ Građevinsko zemljište 23 PZ Poljoprivredno zemljište 107 ŠZ Šumsko zemljište 2 Ukupno: 249 7

8 VALPOVO ST Stan 33 OK Stambeni objekt (kuća) 41 PZG Poslovne zgrade 1 PP Poslovni prostor 5 VIK Nekretnina za povremeni boravak 3 RN Različite nekretnine 13 OS Ostalo 2 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 119 Ukupno: 217 8

9 PODACI ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU PREMA OPĆINAMA U ovom poglavlju prikazani su podaci za općine na području Osječko-baranjske županije na kojima je u promatranom vremenu ( do ) zabilježen promet nekretnina i to prema vrsti nekretnine. Svi podaci preuzeti su iz Zbirke kupoprodajnih cijena iz enekretnina. OPĆINA ANTUNOVAC OK Stambeni objekt (kuća) 9 GZG Gospodarske zgrade 1 RN Različite nekretnine 4 GZ Građevinsko zemljište 8 PZ Poljoprivredno zemljište 37 Ukupno: 59 9

10 OPĆINA BILJE OK Stambeni objekt (kuća) 35 RN Različite nekretnine 8 OS Ostalo 1 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 93 Ukupno: 138 OPĆINA BIZOVAC ST Stan 1 OK Stambeni objekt (kuća) 18 RN Različite nekretnine 4 GZ Građevinsko zemljište 5 PZ Poljoprivredno zemljište 72 Ukupno:

11 OPĆINA ČEMINAC ST Stan 1 OK Stambeni objekt (kuća) 9 PZG Poslovne zgrade 1 RN Različite nekretnine 4 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 51 Ukupno: 67 OPĆINA ČEPIN ST Stan 1 OK Stambeni objekt (kuća) 38 PP Poslovni prostor 4 RN Različite nekretnine 9 OS Ostalo 1 GZ Građevinsko zemljište 12 PZ Poljoprivredno zemljište 66 Ukupno:

12 OPĆINA DARDA ST Stan 8 OK Stambeni objekt (kuća) 33 PZG Poslovne zgrade 1 RN Različite nekretnine 6 OS Ostalo 1 GZ Građevinsko zemljište 2 PZ Poljoprivredno zemljište 69 Ukupno: 120 OPĆINA DONJA MOTIČINA OK Stambeni objekt (kuća) 3 RN Različite nekretnine 0 GZ Građevinsko zemljište 2 PZ Poljoprivredno zemljište 12 Ukupno: 17 12

13 OPĆINA DRAŽ OK Stambeni objekt (kuća) 12 PZG Poslovne zgrade 1 VIK Nekretnina za povremeni boravak 5 RN Različite nekretnine 20 OS Ostalo 4 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 125 Ukupno: 168 OPĆINA DRENJE ST Stan 3 OK Stambeni objekt (kuća) 6 VIK Nekretnina za povremeni boravak 1 RN Različite nekretnine 6 OS Ostalo 1 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 74 Ukupno: 92 13

14 OPĆINA ĐURĐENOVAC ST Stan 11 OK Stambeni objekt (kuća) 28 PP Poslovni prostor 3 RN Različite nekretnine 8 OS Ostalo 1 GZ Građevinsko zemljište 5 PZ Poljoprivredno zemljište 57 Ukupno: 113 OPĆINA ERDUT OK Stambeni objekt (kuća) 24 GZG Gospodarske zgrade 1 VIK Nekretnina za povremeni boravak 6 RN Različite nekretnine 27 GZ Građevinsko zemljište 12 PZ Poljoprivredno zemljište 72 ŠZ Šumsko zemljište 4 PNZ Prirodno neplodno zemljište 1 Ukupno:

15 OPĆINA ERNESTINOVO OK Stambeni objekt (kuća) 9 RN Različite nekretnine 2 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 38 Ukupno: 49 OPĆINA FERIČANCI OK Stambeni objekt (kuća) 12 RN Različite nekretnine 1 GZ Građevinsko zemljište 2 PZ Poljoprivredno zemljište 43 ŠZ Šumsko zemljište 3 Ukupno: 61 15

16 OPĆINA GORJANI OK Stambeni objekt (kuća) 3 RN Različite nekretnine 4 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 52 Ukupno: 59 OPĆINA JAGODNJAK OK Stambeni objekt (kuća) 11 PZG Poslovne zgrade 1 RN Različite nekretnine 7 OS Ostalo 2 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 77 Ukupno: 98 16

17 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI ST Stan 2 OK Stambeni objekt (kuća) 14 PZG Poslovne zgrade 1 PP Poslovni prostor 1 RN Različite nekretnine 18 OS Ostalo 5 GZ Građevinsko zemljište 2 PZ Poljoprivredno zemljište 87 Ukupno: 130 OPĆINA KOŠKA OK Stambeni objekt (kuća) 28 PP Poslovni prostor 1 RN Različite nekretnine 13 GZ Građevinsko zemljište 2 PZ Poljoprivredno zemljište 90 Ukupno:

18 OPĆINA LEVANJSKA VAROŠ ST Stan 1 OK Stambeni objekt (kuća) 5 RN Različite nekretnine 5 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 59 Ukupno: 70 OPĆINA MAGADENOVAC OK Stambeni objekt (kuća) 17 RN Različite nekretnine 1 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 30 ŠZ Šumsko zemljište 1 Ukupno: 49 18

19 OPĆINA MARIJANCI OK Stambeni objekt (kuća) 15 VIK Nekretnina za povremeni boravak 2 RN Različite nekretnine 1 GZ Građevinsko zemljište 3 PZ Poljoprivredno zemljište 81 Ukupno: 102 OPĆINA PETLOVAC OK Stambeni objekt (kuća) 10 RN Različite nekretnine 5 GZ Građevinsko zemljište 2 PZ Poljoprivredno zemljište 73 Ukupno: 90 19

20 OPĆINA PETRIJEVCI ST Stan 1 OK Stambeni objekt (kuća) 15 VIK Nekretnina za povremeni boravak 13 RN Različite nekretnine 9 GZ Građevinsko zemljište 10 PZ Poljoprivredno zemljište 67 Ukupno: 115 OPĆINA PODGORAČ OK Stambeni objekt (kuća) 5 RN Različite nekretnine 4 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 108 Ukupno:

21 OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA OK Stambeni objekt (kuća) 5 RN Različite nekretnine 0 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 17 Ukupno: 23 OPĆINA POPOVAC ST Stan 1 OK Stambeni objekt (kuća) 2 VIK Nekretnina za povremeni boravak 1 RN Različite nekretnine 5 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 59 Ukupno: 68 21

22 OPĆINA PUNITOVCI ST Stan 1 OK Stambeni objekt (kuća) 0 PZG Poslovne zgrade 1 RN Različite nekretnine 1 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 26 Ukupno: 29 OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA ST Stan 1 OK Stambeni objekt (kuća) 3 RN Različite nekretnine 9 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 28 Ukupno: 41 22

23 OPĆINA SEMELJCI ST Stan 3 OK Stambeni objekt (kuća) 7 PZG Poslovne zgrade 1 PP Poslovni prostor 1 RN Različite nekretnine 16 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 134 Ukupno: 162 OPĆINA STRIZIVOJNA ST Stan 2 OK Stambeni objekt (kuća) 5 PZG Poslovne zgrade 1 RN Različite nekretnine 4 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 24 Ukupno: 36 23

24 OPĆINA ŠODOLOVCI OK Stambeni objekt (kuća) 8 PZG Poslovne zgrade 1 RN Različite nekretnine 7 OS Ostalo 1 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 81 Ukupno: 99 OPĆINA TRNAVA ST Stan 1 OK Stambeni objekt (kuća) 3 RN Različite nekretnine 5 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 96 Ukupno:

25 OPĆINA VILJEVO OK Stambeni objekt (kuća) 9 RN Različite nekretnine 2 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 26 Ukupno: 38 OPĆINA VIŠKOVCI ST Stan 3 OK Stambeni objekt (kuća) 6 RN Različite nekretnine 3 GZ Građevinsko zemljište 0 PZ Poljoprivredno zemljište 19 Ukupno: 31 25

26 OPĆINA VLADISLAVCI OK Stambeni objekt (kuća) 8 GZG Gospodarske zgrade 1 RN Različite nekretnine 4 GZ Građevinsko zemljište 1 PZ Poljoprivredno zemljište 25 Ukupno: 39 OPĆINA VUKA OK Stambeni objekt (kuća) 4 RN Različite nekretnine 0 GZ Građevinsko zemljište 2 PZ Poljoprivredno zemljište 9 Ukupno: 15 26

27 PROCJENITELJSKO POVJERENSTVO Župan Osječko-baranjske županije je, temeljem članka 10. Zakona za područje Osječkobaranjske županije osnovao Procjeniteljsko povjerenstvo radi stručne analize i evaluacije podataka te davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina. Povjerenstvo je imenovano na četverogodišnje razdoblje. Zadaća povjerenstva propisana je člankom 12. Zakona, a obuhvaća davanje stručnih prijedloga i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s prijedlogom plana približnih vrijednosti, nužnim podacima i drugim podacima koji su potrebni za procjenu vrijednosti nekretnina na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena; davanje stručnih prijedloga i mišljenja u pripremi konačnih zaključaka u vezi s predloženim pregledom o promjenama i razvoju na tržištu nekretnina (u daljnjem tekstu: izvješće o tržištu nekretnina) za svoje područje nadležnosti; davanje mišljenja o usklađenosti izrađenih procjembenih elaborata s odredbama Zakona, na zahtjev jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svoje potrebe; razmjenu približnih vrijednosti, izvješća o tržištu nekretnina, nužnih i drugih podataka za procjenu vrijednosti nekretnina s drugim povjerenstvima i druge stručne poslove. Procjeniteljsko povjerenstvo Osječko-baranjske županije čini predsjednik i četiri člana, koji su imenovani odlukom župana, a u skladu s člankom 11. Zakona. - mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.inž.arh., pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, predsjednica povjerenstva, - Oliver Grigić, dipl.inž.arh., ravnatelj Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, zamjenik predsjednice povjerenstva, - Ljiljana Grujin, predstavnica Ministarstva financija, Porezne uprave, članica procjeniteljskog povjerenstva, - Dubravko Sabljar, predstavnik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, član procjeniteljskog povjerenstva imenovan iz redova procjenitelja, - Đorđe Balić, predstavnik Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja, član procjeniteljskog povjerenstva. S obzirom da nije bilo zahtjeva koji su, sukladno članku 12. Zakona, u nadležnosti Povjerenstva, Povjerenstvo se na zahtjev Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, sastajalo dva puta kako bi se usvojilo Izvješće o tržištu nekretnina za godinu te razmotrilo upute procjeniteljskim povjerenstvima i stručnim službama koje je poslalo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, kao nadležni odjel Osječkobaranjske županije, u proteklom je razdoblju zaprimio 24 zahtjeva procjenitelja za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena, od kojih je 19 riješeno, 4 nije bilo moguće izdati zbog nedostatka dovoljno usporedivih nekretnina dok je od jednog zahtjeva stranka odustala. Očevida na nekretninama nije bilo. Unos podataka u zbirku kupoprodajnih nekretnina vrši se odmah nakon zaprimanja istih. 27

28 Djelatnici Upravnog odjela sudjelovali su na svim stručnim edukacijama koje je organiziralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Na tim edukacijama kontinuirano se upozorava na nelogičnosti i probleme s kojima se susrećemo u radu u području evidencije nekretnina. Iskustva razmjenjujemo s drugim jedinicama lokalne samouprave i Hrvatskom zajednicom županija, kako bi pomogli u prilagodbi zakonske regulative u cilju njene provedivosti i apliciranja u stvarnosti. ZAKLJUČAK Ovo Izvješće je izrađeno temeljem raspoloživih podataka i u ovom obliku pruža informaciju o količini prometa prema vrstama i broju nekretnina, a ne daje stvarnu sliku o vrijednosti pojedine nekretnine. 28

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE "ŠKOL

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ŠKOL REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" Materijal pripremljen u Upravnom

Више

Kontrola plodnosti

Kontrola plodnosti U užem smislu, analiza tla je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje, kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i druga kemijsko-fizikalno-biološka svojstva tla značajna za

Више

Prometovanje za vrijeme školskih praznika godine Relacija Osijek - Erdut 6:00 10:40 14:30 18:15 20:10 22:10 Erdut - Osijek 5:00 7:45 12:00 15:30

Prometovanje za vrijeme školskih praznika godine Relacija Osijek - Erdut 6:00 10:40 14:30 18:15 20:10 22:10 Erdut - Osijek 5:00 7:45 12:00 15:30 Osijek - Erdut 6:00 10:40 14:30 18:15 20:10 22:10 Erdut - Osijek 5:00 7:45 12:00 15:30 19:15 20:50 Osijek - Hrastin 6:20 12:15 14:25 15:30 19:45 Hrastin - Osijek 4:55 6:55 12:55 Osijek - Vuka - Đakovo

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD VELIKA GORICA Izvješće o tržištu nekretnina za godinu za područje Grada Velike Gorice KLASA: /

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD VELIKA GORICA Izvješće o tržištu nekretnina za godinu za područje Grada Velike Gorice KLASA: / REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD VELIKA GORICA Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu za područje Grada Velike Gorice KLASA: 940-01/19-01/71 URBROJ: 238-31-02/540-2019-1 Velika Gorica,

Више

ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA GODINU

ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA GODINU ZAJEDNIČKO IZVJEŠĆE O TRŽIŠTU NEKRETNINA ISTARSKE ŽUPANIJE, GRADA PAZINA I GRADA PULE ZA 2018. godinu Sadržaj: 1. Uvod 2. Ukupan promet nekretnina u Istarskoj županiji prema vrsti nekretnine 3. Ukupan

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E O TR\216I\212TU NEKRETNINA ZA GRAD SISAK-2018-F)

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E O TR\216I\212TU NEKRETNINA ZA GRAD SISAK-2018-F) Izvješće o tržištu nekretnina Grada Siska za 2018. godinu Izrađivač: Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Odgovorna osoba: Andrea Zlonoga, dipl.ing.arh. Ovo Izvješće izrađeno je u ožujku

Више

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I. POLAZIŠTA I.1. Ciljevi izrade Izvješće o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: izvješće), je osnovni i jedini dokument, te snažan alat stalnog

Више

Temeljem članka 10

Temeljem članka 10 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPORENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. 2022. GODINE NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE

Више

(Microsoft Word - Izvje\232\346e_PGORH_2017_.doc)

(Microsoft Word - Izvje\232\346e_PGORH_2017_.doc) REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA ŽUPAN IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPORENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. 2022. GODINE NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Више

NN indd

NN indd STRANICA 44 BROJ 114 NARODNE NOVINE PRILOG I. REPUBLIKA HRVATSKA INFORMACIJSKI SUSTAV TRŽIŠTA NEKRETNINA e OBRAZAC 01 NARODNE NOVINE BROJ 114 STRANICA 45 REPUBLIKA HRVATSKA INFORMACIJSKI SUSTAV TRŽIŠTA

Више

Temeljem članka 10

Temeljem članka 10 REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. 2022. GODI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE

Више

SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE TIM OSNOVNE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE FAKULTETI Baranja OŠ Šećerana Gimnazija Beli Manastir PŠ Barnjsk

SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE TIM OSNOVNE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE FAKULTETI Baranja OŠ Šećerana Gimnazija Beli Manastir PŠ Barnjsk Baranja OŠ Šećerana Gimnazija Beli Manastir PŠ Barnjsko Petrovo Selo Prva SŠ Beli Manastir Ivana Dorušak, dr. med. PŠ Branjin Vrh Druga SŠ Beli Manastir spec. školske i adolescentne medicine PŠ Luč PŠ

Више

Godišnji plan EnU OBŽ za 2016

Godišnji plan EnU OBŽ za 2016 Republika Hrvatska Osječko-baranjska županija GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU IZRAĐIVAČ EKONERG Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Koranska

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Klasa: 947-02/05-01/7 Ur. broj: 2163/1-09/1-06-22 Pula, 7. lipnja 2006. godine. ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPANIJSKO

Више

Microsoft Word - 09-Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna OBŽ u godini.doc

Microsoft Word - 09-Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna OBŽ u godini.doc REPUBLIKA HRVATSKA BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU INVESTICIJSKIH PROJEKATA FINANCIRANIH SREDSTVIMA PRORAČUNA U GODINI Materijal pripremljen u upravnim tijelima

Више

Naručitelj: Predmet procjene: Likvidator IVA PETANJEK Trg Ivana Kukuljevića Zagreb POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Lokacija: Ulica Stjepana Radića b

Naručitelj: Predmet procjene: Likvidator IVA PETANJEK Trg Ivana Kukuljevića Zagreb POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Lokacija: Ulica Stjepana Radića b Naručitelj: Predmet procjene: Likvidator IVA PETANJEK Trg Ivana Kukuljevića 9 10 000 Zagreb POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Lokacija: Ulica Stjepana Radića bb, 31 325 Čeminac z.k.č.519/20 k.o. Čeminac PROCJENA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/633 URBROJ: 376-10-19-18 Zagreb, 19. ožujka 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/10-01/17 URBROJ: 2170/01-01-30-10-3

Више

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 55. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U K.O. OPATIJA Grad Opatija je vlasnik nekretnina oznake k.č. 1522, šuma površine 412 m2, u zk.ul. 245 k.o. Opatija ( nove izmjere), a koja odgovara

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ŽUPAN INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Materijal pripremili: - Upravni odj

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ŽUPAN INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Materijal pripremili: - Upravni odj REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ŽUPAN INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Materijal pripremili: - Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske

Више

Slide 1

Slide 1 Tridesetosmi skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem AUTOMATIZACIJA U PROMETU 2018 GPP d.o.o. Osijek i Grad Osijek Plan modernizacije i razvoja javnog gradskog prijevoza putnika u Osijeku

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/324 URBROJ: 376-10-18-34 Zagreb, 17. prosinca 2018. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Book 1.indb

Book 1.indb Sadržaj 1. Predgovor str. 1 2. Nacionalni program reformi i porez na nekretnine str. 3 2.1. Oporezivanje nekretnina Nacionalnim programom reformi str. 3 2.2. Nacionalni program reformi 2014. str. 4 2.3.

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

Microsoft Word - 07-Informacija o prometnoj povezanosti OBŽ.doc

Microsoft Word - 07-Informacija o prometnoj povezanosti OBŽ.doc REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Materijal pripremili: - Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 11. ožujka 2019. godine Broj 3 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 12. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama... 48 13. Odluka o prijenosu

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/566 URBROJ: 376-05-3-19-25 Zagreb, 15. svibnja 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetim

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetim Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetima i načinu prodaje stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda

Више

Naručitelj:

Naručitelj: OPĆINA MUĆ IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MUĆ Knjiga 1. A. TEKSTUALNI DIO B. GRAFIČKI DIO C. OBVEZNI PRILOZI Ovaj elaborat je sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna prostornog

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/15-11/664 URBROJ: 376-10-19-21 Zagreb, 6. veljače 2019. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

Temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14.) i članka 30. točka 13. Statuta Osječko-baranjske župa

Temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14.) i članka 30. točka 13. Statuta Osječko-baranjske župa Temeljem članka 11. stavak 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14.) i članka 30. točka 13. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99.,

Више

Microsoft Word - IZMJENE I DOPUNE-TEKST-USVOJEN PLAN SIJEČANJ 2007.DA.doc

Microsoft Word - IZMJENE I DOPUNE-TEKST-USVOJEN PLAN SIJEČANJ 2007.DA.doc NARUČITELJ PLANA: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ČEMINAC IZRADITELJ PLANA: ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. OSIJEK BROJ: 19/2006. PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ČEMINAC IZMJENE I DOPUNE Osijek, siječanj

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

Republika Hrvatska GRAD ZAGREB Izvješće o tržištu nekretnina za godinu GRAD ZAGREB Zagreb, ožujak 2019.

Republika Hrvatska GRAD ZAGREB Izvješće o tržištu nekretnina za godinu GRAD ZAGREB Zagreb, ožujak 2019. Republika Hrvatska GRAD ZAGREB Izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu GRAD ZAGREB Zagreb, ožujak 2019. Sadržaj... 1 1. UVOD... 2 2. ANALIZA PROMETA NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA... 4 3. UKUPAN

Више

Zapisnik 5. sjednica vijeća

Zapisnik 5. sjednica vijeća Z A P I S N I K sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice održane dana 20. prosinca 2017. godine (srijeda) u 18,00 sati u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) NAZOČNI: Branimir Svetličić,

Више

Microsoft Word Zaključak povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač OBŽ za

Microsoft Word Zaključak povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač OBŽ za Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10. 105/10., 16/12. i 86/12.), i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Microsoft Word - PPUO Cetingrad-mali naslovi.doc

Microsoft Word - PPUO Cetingrad-mali naslovi.doc A. Obrazloženje B. Odredbe za provođenje C. Grafički dio D. Prilozi C. Grafički dio 01 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA 1:100.000 02 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1:100.000 03 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: /17-01/02- URBROJ: 2144/ Labin, godine PRIJEDLOG Na temelj

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: /17-01/02- URBROJ: 2144/ Labin, godine PRIJEDLOG Na temelj REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće KLASA: 021-01/17-01/02- URBROJ: 2144/01-01-17-1 Labin, 2017. godine PRIJEDLOG Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. stavak 1. Zakona

Више

Beliscanski ^ INFORMATIVNI MJESEČNIK GRADA I PRIGRADSKIH NASELJA BELIŠĆA list

Beliscanski ^ INFORMATIVNI MJESEČNIK GRADA I PRIGRADSKIH NASELJA BELIŠĆA list Beliscanski ^ INFORMATIVNI MJESEČNIK GRADA I PRIGRADSKIH NASELJA BELIŠĆA list Č Č ŠĆ šđ č ć ž š šć ć đ š š č šć č ć đ š ž č š č č š đ ć č ž š šć š š š č č šć š š ž ć č č š ć šć š ć š š č ž š ž š č š ž

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g.

Microsoft Word - PP 3. IZID PPUG KUTJEVA ožujak 2018.g. Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORAČ OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novin

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORAČ OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novin REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORAČ OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

Memorandum - Ravnatelj

Memorandum - Ravnatelj KLASA: UP/I-344-03/17-11/2352 URBROJ: 376-10-18-13 Zagreb, 28. studenog 2018. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 11., članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Microsoft Word Izvjesce Mandatnog povjerenstva.doc

Microsoft Word Izvjesce Mandatnog povjerenstva.doc Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8. od 19. lipnja 2009. Temeljem članka 6. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 1A/05., 5/05. ispr., 8/05. i 2/09.) Gradsko vijeće

Више

Microsoft Word - 17 sjednica - zapisnik

Microsoft Word - 17 sjednica - zapisnik Z A P I S N I K sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Petrijevci koja je održana u ponedjeljak, 21. prosinca 2015. godine u prostorijama nove Osnovne škole Petrijevci s početkom u 18,00 sati. NAZOČNI:

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije Stručni izrađivač Plana: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije II. OBVEZNI PRILOZI II.1. OBRAZLOŽENJE

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

Službeni 10-10

Službeni 10-10 Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca Godina XIII. Donji Miholjac, 18. kolovoza 2010. Broj 10. 156. KLASA: 944-05/10-01/3 URBROJ: 2115/01-03-10-1 Donji Miholjac, 17. kolovoza 2010. Na temelju članka 218.

Више

Microsoft Word - Rješenje Čačinci

Microsoft Word - Rješenje Čačinci KLASA: UP/I-344-03/16-11/131 URBROJ: 376-10-18-19 Zagreb, 29. listopada 2018. Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama

Више

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA

Microsoft Word - UVODNI DIO III. IZD PPUG KUTJEVA Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA G R A D KUTJEVO Izrađivač: JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije Županijska 7, 34 000 Požega, HR tel:(+385)034/290-222;fax:(+385)034/290-220

Више

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc

Microsoft Word - IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi doc Naručitelj: Republika Hrvatska Istarska županija OPĆINA MEDULIN Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno planiranje i komunalni sustav Općine Medulin Stručni izrađivač: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav

Microsoft Word - Rješenje Lupoglav Na temelju članka 12. stavka 1.. točke 11.,, članka 17. stavka 3. i članka 28. stavka 6. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN( br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i članka 96. Zakona o

Више

+224e

+224e REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA POKUPSKO Jedinstveni upravni odjel KLASA:350-01/16-01/09 URBROJ: 238-22-1-17-72 Pokupsko, 30. listopada, 2017. godine Na temelju članka 102. i 104. Zakona

Више

KARLOVAC M4 - OGLAS

KARLOVAC M4 - OGLAS Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, (dalje u tekstu: Ponuditelj), u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. točke 1. i odredbom članka

Више

II. Izmjene i dopune plana nabave za godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave  za godinu REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 3, Šodolovci Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka

Више

Službeni 11-13

Službeni 11-13 Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca Godina XV Donji Miholjac, 12. studeni 2013. Broj 11. 246. GRADSKO VIJEĆE KLASA: 351-01/13-01/8 URBROJ: 2115/01-01-13-02 D. Miholjac, 11. rujna 2013. Na temelju članka

Више

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA,

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, Temeljem članka 7. stavka 2. podstavak 3. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)

Више

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc)

(Microsoft Word - DT Sun\350ane elektrane instalirane snage iznad 10 do uklju\350ivo 30 kW.doc) str. 1 od 7 Dijagram tijeka A.2. Registracija djelatnosti Trgovački sud ili županijski ured ili ured Grada Zagreba Obrasci: - Zahtjev za upis u sudski registar podnosi se, ili - Zahtjev za izdavanje obrtnice

Више

KRONOLO−KI REGISTAR 03.

KRONOLO−KI REGISTAR 03. KRONOLOŠKI REGISTAR AKATA OBJAVLJENIH U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA DONJI MIHOLJAC U 2003. GODINI Redni broj objave 1. 2. 3. 4. 9. 10. 11. 12. 13. 18. 23. 24. 25. 26. 33. A) O D L U K E Naziv akta Odluka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O OPIS POSLOVA I MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit Obavlja jednostavne upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

ttt

ttt Na temelju članka 21, 22, i 23 Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 4/99, 15/01 i 10/03 ) i članka 24. točke 5. Statuta općine Posušje ( Službeni glasnik općine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: 360-01/16-01/_ URBROJ: 2185/05-16-2 DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske

Више

društvo s ograničenom odgovornošću Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Iš

društvo s ograničenom odgovornošću Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Iš društvo s ograničenom odgovornošću 10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1. Uprava: mr. sc. Ivan Pavelić predsjednik; mr. sc. Marija Vekić član; Ivan Ištok, dipl. ing. šum. član Trgovački sud u Zagrebu (MBS

Више

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1 REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBNIK Općinsko vijeće Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik

Више

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052 351-661, fax 351-686 Klasa: 100-01/17-01/01 Ur: 2163/1-01/02-17-11 Pazin, 20. siječnja 2017. ŽUPANU ISTARSKE

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

Stečajni upravitelj Darko Radmilović Zagreb, Šenova 7 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Predmet: Dostava Zaključka o prodaji nek

Stečajni upravitelj Darko Radmilović Zagreb, Šenova 7 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Predmet: Dostava Zaključka o prodaji nek Stečajni upravitelj Darko Radmilović 10020 Zagreb, Šenova 7 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU Predmet: Dostava Zaključka o prodaji nekretnina u Stečajnom postupku pred Trgovačkim sudom

Више

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE)

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠTITAR Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13, 65/17, 114/18 I 39/19), članka 46. Statuta općine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

broj elaborata 719/17. Naziv plana: IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODBABLJE (II) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: URBOS d.o.o

broj elaborata 719/17. Naziv plana: IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODBABLJE (II) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: URBOS d.o.o broj elaborata 719/17. Naziv plana: IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODBABLJE (II) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: URBOS d.o.o. SPLIT Nositelj izrade: OPĆINA PODBABLJE JEDINSTVENI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: /12-01/02 URBROJ: 2140/ Krapina, 18. siječnja ŽUPANIJSKA SKUPŠT REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 947-01/12-01/02 URBROJ: 2140/01-02-13-14 Krapina, 18. siječnja 2013. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA PREDMET: Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije

Више

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin

Vižinada-Visinada, 22. veljače ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj: 1/2013. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visin Vižinada-Visinada, 22. veljače 2013. ISSN 1846-7172 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA - VISINADA Godina VI, Broj:. IZDAVAČ: Općina Vižinada-Visinada UREDNIŠTVO: Vižinada 18a, Vižinada-Visinada ODGOVORNI

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 707/17 Naziv plana: URBANISTIČKI PLANA UREĐENJA DIJELA LUKE SALI IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: Nositelj izrade: URBOS d.o.o. SPLIT OPĆINA SALI Načelnik: Zoran Morović, ing.el. Pripremili: OPĆINA

Више

v SLUZBENI GLASNIK OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA Uprava i uredništvo: Broj 08 Godina XII. Srebreno, 3. srpnja Srebreno, - tel List izlazi po p

v SLUZBENI GLASNIK OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA Uprava i uredništvo: Broj 08 Godina XII. Srebreno, 3. srpnja Srebreno, - tel List izlazi po p v SLUZBENI GLASNIK OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA Uprava i uredništvo: Broj 08 Godina XII., 3. srpnja 2012., - tel. 487 476 List izlazi po potrebi. SADRŽAJ OPĆINSKO VIJF.ĆF. 37. 37. Ciljane izmjene i dopune PPUO

Више