Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени"

Транскрипт

1 Студијски програм: Географија Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 Картографија у 0 h писмени у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија у 0 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију Математичка географија у 9 h Студентски трг 3 Географија култура и зоне цивилизације у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 Геологија са петрографијом у 9 h Војвођанска, Сала Енглески језик у 8 h Студентски трг 3, Сала Даљинска детекција у географији у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 Основе рачунарства Јагићева 5, Рач. лаб. Гeoграфски информациони системи Јагићева 5, Рач. лаб. Картографија у 0 h писмени у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Палеогеографија у h Студентски трг 3, Сала Геологија са петрографијом у h Војвођанска, Сала Енглески језик у 8 h Студентски трг 3, Сала Квантитативне методе у географији у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 Академско писање у географији у 9 h Студентски трг 3, Сала Социологија у 0 h Пмф, каб. 33 Антропогеографија у 2 h Војвођанска, Сала 2 2 Геоморфологија у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 2 Геоморфологија у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 2 Хидрологија у h Војвођанска, Сала 4 2 Климатологија у 2 h Војвођанска, Сала 5 2 Климатологија у 9 h Војвођанска, Сала 5 2 Биогеографија у 0 h Војвођанска, Сала 2 2 Биогеографија са педологијом у 0 h Војвођанска, Сала 2 2 Географија становништва у 0 h Студентски трг 3 2 Географија земљишта у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 2 Заштита природе у 9 h Војвођанска, Сала 5 2 Водопривредни проблеми у h Војвођанска, Сала 4 2 Основе просторног планирања у 0 h Војвођанска, Сала 5 2 Планирање и уређење туристичких подручја Студентски трг 3 2 Геоморфологија у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 2 Хидрологија у h Војвођанска, Сала 4 2 Климатологија у 2 h Војвођанска, Сала 5 2 Биогеографија у 0 h Војвођанска, Сала 2 2 Географија становништва у 0 h Студентски трг 3 2 Спелеологија у 5 h Студентски трг 3, Сала 2 Антропогена геоморфологија Војвођанска 2 Природне непогоде у 9 h Војвођанска, Сала 4 2 Климатске промене у 9 h Војвођанска, Сала 2 3 Географија насеља I у 0 h Војвођанска, Сала 2 3 Географија насеља у 0 h Војвођанска, Сала 2 3 Аграрна географија у 2 h и у 2 h Војвођанска, Сала 4 3 Tуристичка географија Србије у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 3 Географија Србије I у 9 h Студентски трг 3, Библиотека 3 Географија Србије у 0 h Студентски трг 3, Библиотека 3 Географија Србије и Црне Горе у 9 h Студентски трг 3, Сала 3 Регионална географија света у 0 h Војвођанска, Амфитеатар 3 Регионална географија Евроазије I у 0 h Војвођанска, Амфитеатар 3 Основи Гиса у 0 h Јагићева, Рач. лаб. 3 Психологија у 4 h Филозофски факултет, Сала 0 (први спрат) 3 Географија Европске уније у 0 h Војвођанска, Сала 0 3 Глобализација и интеграције у свету у 0 h Војвођанска, Сала 4 3 Географија насеља II у 0 h Војвођанска, Сала 2 3 Индустријска географија у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 3 Саобраћајна географија у 2 h Војвођанска, Сала 5 3 Регионална географија Евроазије II у 0 h Војвођанска, Амфитеатар 3 Туристичка географија света у 0 h Војвођанска, Амфитеатар 3 Географија Србије II у 9 h Студентски трг 3, Библиотека 3 Педагогија/ у 2 h Педагогија са дидактиком Студентски трг 3, Сала 3 Ревитализација сеоских насеља у 9 h Војвођанска, Сала 2 3 Теорија и модели становништва у 2 h Студентски трг 3 3 Увод у демографију у 2 h Студентски трг 3 3 Туристичка географија у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 3 Општа економска географија у 2 h и у 2 h Војвођанска, Сала 4 4 Политичка географија у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 4 Политичка географија I у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 4 Методика наставе географије у 0 h Студентски трг 3 4 Методика наставе географије I у 0 h Студентски трг 3 4 Тематско картирање у 4 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију 4 Регионална географија света II у 0 h Војвођанска, Сала 0 4 Регионална географија Америке у 0 h Војвођанска, Сала 0 4 Географске регије Србије у 9 h Студентски трг 3, Библиотека 4 Географске регије Србије I у 9 h Студентски трг 3, Библиотека 4 Географске регије Србије и Црне Горе у 0 h Студентски трг 3, Сала 4 Животна средина у 0 h Војвођанска, Сала 4 4 Животна средина I у 0 h Војвођанска, Сала 4 4 Географија светске привреде у 2 h и у 2 h Војвођанска, Сала 4 4 Проблеми регионалног развоја у 0 h Војвођанска, Сала 0 4 Медицинска географија у 0 h Војвођанска, Сала 3 4 Социјална географија у 2 h Војвођанска, Сала 5

2 4 Школска пракса I у 0 h Студентски трг 3 4 Политичка географија II у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 4 Методика наставе географије II у 0 h Студентски трг 3 4 Географске регије Србије II у 9 h Студентски трг 3, Библиотека 4 Животна средина II у 0 h Војвођанска, Сала 4 4 Регионална географија Африке и Аустралије у 0 h Војвођанска, Сала 0 4 Географија суседних земаља у 4 h Студентски трг 3, Сала 2 4 Школска пракса II у 0 h Студентски трг 3 4 Теренски рад и екскурзије у настави географије у 0 h Студентски трг 3 4 Географија локалне средине у h Студентски трг 3 4 Педагогија у 2 h Студентски трг 3, Сала

3 Студијски програм: Туризмологија Увод у туризмологију у h Војвођанска, Сала 4 Физичка географија у h Студентски трг 3 Друштвено-географске основе развоја туризма у 2 h и у 2 h Војвођанска, Сала 4 Социјално-економска географија у 2 h и у 2 h Војвођанска, Сала 4 Пословна статистика у 0 h Студентски трг 3 Енглески језик I у 8 h Студентски трг 3, Сала Рачунарство Јагићева 5, Рач. лаб. Социологија туризма у 0 h Пмф, каб. 33 Споменичко наслеђе и туризам у 0 h Војвођанска, Сала 4 Енглески језик I у 8 h Студентски трг 3, Сала Природне основе планинског туризма у 9 h Студентски трг 3, Сала Природне основе бањског туризма у 0 h Војвођанска, Сала 5 Природне основе приморског туризма у h Војвођанска, Сала 3 Природне основе наутичког туризма у 9 h Војвођанска, Сала 2 2 ГИС и туризам у 0 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Картографија у 0 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију 2 Географија Србије у 2 h Студентски трг 3, Библиотека 2 Регионална географија света I у 0 h Војвођанска, Амфитеатар 2 Енглески језик II у 8 h Студентски трг 3, Сала 2 Сеоски туризам у 2 h Студентски трг 3 2 Туристички дисперзиви и насеља у 0 h Студентски трг 3 2 Економика туризма у 6 h Јагићева 5, Сала 2 Регионална географија света II у 0 h Војвођанска, Сала 0 2 Туристичка географија у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 2 Kултурно-историјско наслеђе и туризам у 2 h Војвођанска, Сала 5 2 Енглески језик II у 8 h Студентски трг 3, Сала 2 Географија религија и туризам у 2 h и у 2 h Војвођанска, Сала 4 2 Етнолошке основе туризма у 0 h Војвођанска, Сала 5 2 Туристичке регије у 0 h Војвођанска, Сала 0 3 Географија религија и туризам у 2 h и у 2 h Војвођанска, Сала 4 3 Пословање туристичких агенција у h Војвођанска, Сала 3 3 Саобраћајни системи и туризам у 2 h Војвођанска, Сала 5 3 Туризам и заштита животне средине у h Војвођанска, Сала 3 3 Анимација у туризму у 3 h Факултет спорта и физичког васпитања 3 Енглески језик III у 8 h Студентски трг 3, Сала 3 Општа и туристичка инфраструктура у 2 h Јагићева 5, Сала 3 Манифестациони туризам у 2 h Војвођанска, Сала 3 Градски туризам у 9 h Војвођанска, Сала 2 3 Споменичко наслеђе и туризам у Србији у 0 h Војвођанска, Сала 5 3 Туристичка географија Србије у 0 h Војвођанска, Сала 3 3 Менаџмент у туризму у h и у 0,30 h Војвођанска, Амфитеатар 3 Туристичка географија света у 0 h Војвођанска, Амфитеатар 3 Енглески језик III у 8 h Студентски трг 3, Сала 3 Људски ресурси и туризму у 0 h Војвођанска, Сала 2 3 Екотуризам и заштита природе у 0 h Војвођанска, Сала 3 Транзитни туризам у 2 h Војвођанска, Сала 5 4 Пословно право у 4 h Правни факултет, каб Маркетинг у туризму у h и у 0,30 h Војвођанска, Амфитеатар 4 Специфични облици туризма у 0 h Војвођанска, Сала 0 Планирање и уређење туристичких подручја/ у 0 h 4 Стратегија развоја туризма/ Студентски трг 3 Tuризам и просторно планирање 4 Медицинска географија и здравствени туризам у 0 h Војвођанска, Сала 3 4 Руски језик у 0 h у 0 h Студентски трг 3 4 Шпански језик у 0 h Војвођанска, Сала 4 4 Туристичка политика у 2 h Војвођанска, Сала 3 4 Туризам и међународни привредни токови у h Војвођанска, Сала 3 4 Становништво и туризам у 0 h Војвођанска, Сала 3 4 Хотелијерство у h Војвођанска, Сала 4 Руски језик у 0 h у 0 h Студентски трг 3 4 Шпански језик у 0 h Војвођанска, Сала 4 4 Геопростор и туристички простор у 0 h Војвођанска, Сала 5 4 Едукациони туризам у 0 h Војвођанска, Сала 2 4 Туризам у настави у 0 h Војвођанска, Сала 2 4 Нови правци развоја туризма у 0 h Војвођанска, Сала 0

4 Студијски програм: Просторно планирање Увод у просторно планирање у 0 h Јагићева 5, Сала Примењена геологија у 9 h Војвођанска, Сала Примењена климатологија у 9 h Војвођанска, Сала 2 Картографија са топографијом у 0 h Студентски трг 3, Лаб. за картографија Енглески језик у 8 h Студентски трг 3, Сала Социологија у 0 h Јагићева 5, Библиотека Психологија у 4 h Филозофски факултет, Сала 0 (први спрат) Примењена хидрологија у h Војвођанска, Сала 4 Динамичка геоморфологија у 3 h Студентски трг 3, Сала Еколошке основе просторног планирања у 0 h Војвођанска, Сала 2 Основе просторног планирања у 0 h Војвођанска, Сала 5 Економска географија у 2 h и у 2 h Војвођанска, Сала 4 Историја просторног планирања у h Студентски трг 3 2 Основне методе и технике просторног планирања у 9 h Јагићева 5, Сала 2 Основе инфраструктуре у 0 h Јагићева 5, Сала 2 Урбана и рурална географија у 0 h Студентски трг 3 2 Примењена демографија у 0 h Јагићева 5, Сала 2 Основе информационе технологије у 0 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Увод у ГИС у 0 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Рурално планирање у 0 h Јагићева 5, Сала 2 Урбана економија у 6 h Јагићева 5, Сала 2 Планирање социјалног развоја у 0 h Јагићева 5, Библиотека 2 Тематско картирање у 0 h Студентски трг 3, Лаб. за картографија 2 Примена ИТ у просторном планирању у 0 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 ГИС у просторном планирању у 0 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Урбана екологија у 9 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 2 Природни услови и ресурси у 3 h Војвођанска, Сала 2 Географски региони Србије 3 Процес израде просторног плана у h Студентски трг 3 3 Планирање животне средине у 0 h Студентски трг 3, Лаб за ЖС 3 Географске регије Србије у 9 h Студентски трг 3 3 Географске регије Србије и Црне Горе у 0 h Студентски трг 3, Сала 3 Принципи и метроде регионализације у 0 h Јагићева 5, Сала 3 Стратешко урбанистичко планирање у h Јагићева 5, Сала 2 3 Територијлна проспекција у h Студентски трг 3 3 Ревитализација сеоских насеља у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 3 Регионално планирање у 2 h Јагићева 5, Сала 3 Планирање развоја инфраструктуре у h Јагићева 5, Сала 3 Урбанистичка регулација насеља у h Јагићева 5, Сала 3 Урбана и рурална обнова Јагићева 5 3 Еколошки потенцијали и ризици у просторном планирању у 3 h Студентски трг 3, Сала 2 3 Функционална регионализација у 0 h Јагићева 5, Сала 3 Глобализација и интеграције у свету у h Студентски трг 3, Сала 2 4 Теорија планирања у 0 h Војвођанска, Сала 5 4 Европско просторно планирање у 0 h Јагићева 5, Сала 4 Плански региони Србије у 0 h Јагићева 5, Сала 4 Планирање на локалном нивоу у 0 h Јагићева 5, Сала 2 4 Туризам и просторно планирање у 3 h Јагићева 5, Сала 4 Регионални развој и туризам у 6 h Јагићева 5, Сала 4 Планови и програми животне средине у h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 4 Функционална урбана подручја у 0 h Јагићева 5, Сала 4 Регионални развој и саобраћај у 6 h Јагићева 5, Сала 4 Регионалне политике Европске уније и Србије у 0 h Јагићева 5, Сала 4 Приступачност и конкурентност региона у 3 h Студентски трг 3, Сала 2 4 Напредни ГИС у 0 h Јагићева 5, Рач. лаб. 4 Методе сценарија у 0 h Јагићева 5, Рач. лаб.

5 Студијски програм: Демографија Увод у демографију у 9,30 h Јагићева 5, Сала Основе статистике I у 0 h Студентски трг 3 Картографија у 3 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију Социологија у 0 h Пмф, каб. 33 Енглески језик у 8 h Студентски трг 3, Сала Психологија у 4 h Филозофски факултет, Сала 0 (први спрат) Географија културе и зоне цивилизације у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 Антропогеографија у 9 h Војвођанска, Сала 2 Основе статистике II у 0 h Студентски трг 3 Природни услови и становништво у 9 h Војвођанска, Сала 4 ГИС и становништво Јагићева 5, Рач. лаб. Епидемиологија у 0 h Јагићева 5, Сала Антропологија Филозофски факултет, IV спрат, канц Статистика становништва у 9 h Јагићева 5, Сала 2 Геосистеми и становништво у 0 h Јагићева 5, Сала 2 2 Природно обнављање становништва у 9 h Јагићева 5, Сала 2 Природно обнављање становништва у 9 h Јагићева 5, Сала 2 Регионална географија света у 0 h Војвођанска, Сала 0 2 Социјална географија у 2 h Војвођанска, Сала 5 2 Проблеми социјалног развоја у 0 h Пмф, каб Статистика становништва у 0 h Јагићева 5, Сала 5 2 Картирање становништва у 4 h Студентски трг 3, Лаб. за картографију 2 Природно обнављање становништва у 9 h Јагићева 5, Сала 2 Историјска демографија у h Јагићева 5, Сала 2 Домаћинства и породице у демографији у 0 h Јагићева 5, Сала 2 2 Географија светске привреде у 2 h и у 2 h Војвођанска, Сала 4 3 Миграције становништва у 0 h Студентски трг 3 3 Миграције становништва у 0 h Студентски трг 3 3 Демографске структуре у 9 h Јагићева 5, Сала 3 Демографске структуре у 9 h Јагићева 5, Сала 3 Географија насеља у 2 h Студентски трг 3, Сала 2 3 Урбана и рурална географија у 2 h Студентски трг 3, Сала 2 3 Демоекологија у 0 h Војвођанска, Сала 4 3 Ревитализација сеоских насеља у 0 h Студентски трг 3, Сала 3 Становништво у просторном планирању у 0 h Јагићева 5, Сала 3 Социјална екологија у 0 h Војвођанска, Сала 4 3 Миграције становништва у 0 h Студентски трг 3 3 Демографске структуре у 9 h Јагићева 5, Сала 3 Географија насеља у 0 h Студентски трг 3, Сала 3 Урбана и рурална географија у 0 h Студентски трг 3, Сала 3 Геополитика и становништво у h Јагићева 5, Сала 5 3 Радна снага и запосленост у 0 h Јагићева 5, Сала 2 3 Медицинска географија у 0 h Војвођанска, Сала 3 3 Глобализација и интеграције у свету у h Студентски трг 3, Сала 2 4 Демографски развој Србије и суседних земаља у 0 h Јагићева 5, Сала 4 Пројекције становништва у 0 h Јагићева 5, Сала 2 4 Етнодемографија у 2 h Јагићева 5, Сала 5 4 Становништво и регионални развој у 0 h Јагићева 5, Сала 2 4 Родност и становништво у 0 h Јагићева 5, Библиотека 4 Људски ресурси у 0 h Јагићева 5, Сала 2 4 Радна снага и запосленост у 0 h Јагићева 5, Сала 2 4 Демографски развој Србије и суседних земаља у 0 h Јагићева 5, Сала 4 Популациона политика у 0 h Јагићева 5, Сала 2 4 Демографски развитак света у 0 h Студентски трг 3 4 Становништво Европске Уније у 0 h Студентски трг 3 4 Репродуктивно здравље у 2 h Јагићева 5, Дем. центар 4 Социјална екологија у 0 h Војвођанска, Сала 4 4 Становништво и туризам Јагићева 5 4 Стандардиз.података о становништву у 2 h Јагићева 5, Сала 5 4 Глобализација и интеграције у свету у h Студентски трг 3, Сала 2 4 Принудне миграције у 0 h Студентски трг 3

6 Студијски програм: ГОЖС Геологија животне средине у h Војвођанска, Сала Картографија са топографијом у 0 h Студентски трг 3, Лаб. за картографија Екохидрологија у h Војвођанска, Сала 4 Екоклиматологија у 0 h Војвођанска, Сала 3 Екогеоморфологија у 9 h Војвођанска, Сала 5 Енглески језик I у 8 h Студентски трг 3, Сала Природни услови и непогоде у животној средини у 0 h Војвођанска, Сала 5 Биогеографија у 0 h Војвођанска, Сала 2 Географија земљишта у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 Геоекологија у 0 h Војвођанска, Сала 3 Рачунарство Јагићева 5, Рач. лаб. Биодиверзитет у 0 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС Социологија и геопростор у 0 h Јагићева 5, Библиотека 2 Животна средина села и ненастањених простора у 2 h Војвођанска, Сала 3 2 Примењена геоекологија у 0 h Војвођанска, Сала 3 2 Животна средина и регионални развој у 0 h Војвођанска, Амфитеатар 2 Геохемија предела Пмф 2 Животна средина градова у 2 h Војвођанска, Сала 5 2 Енглески језик II у 8 h Студентски трг 3, Сала 2 Еколошке основе просторног планирања Студентски трг 3 2 Управљање природним ресурсима у 3 h Војвођанска, Сала 2 Теледетекционе методе истраживања животне средине у 0 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 2 Примењена екологија у 9 h Војвођанска, Сала 2 2 Геопросторне базе података у 0 h Јагићева 5, Рач. лаб. 2 Дигитално картирање животне средине у 0 h Студентски трг 3, Лаб. за картографија 2 Екополитика у 0 h Војвођанска, Сала 3 2 Основе просторног планирања у 0 h Војвођанска, Сала 5 2 Географија земљишта са основама педологије у 0 h Студентски трг 3, Сала 2 3 Ризици и моделовање у животној средини у 2 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 3 Заштита природе у h Војвођанска, Сала 2 3 Економика животне средине у 6 h Јагићева 5, Сала 3 Теорија и пракса одрживог развоја у 9 h Војвођанска, Сала 5 3 Медицинска географија у 0 h Војвођанска, Сала 3 3 Обновљиви извори енергије у 2 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 3 Демоекологија у 0 h Војвођанска, Сала 5 3 Екоменаџмент у h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 3 Еколошки информациони системи у 9 h Војвођанска, Сала 5 3 Еколошко право у 2 h Правни факултет, каб. 6 3 Социјална екологија у 0 h Војвођанска, Сала 5 3 Заштита и уређење предела у h Јагићева 5, Сала 2 3 Квантативне методе у животној средини Војвођанска 3 Заштита природе Србије у 0 h (стари програм Студентски трг 3, Сала у 2 h (нови програм) 4 Природа Србије у 2 h Студентски трг 3 4 Мониторинг земљишта и воде у h Војвођанска, Сала 5 4 Примењена демографија у 0 h Јагићева 5, Сала 2 4 Еколошка безбедност Студентски трг 3 4 Комунална хигијена у 2 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 4 Антропоекологија у 3 h Војвођанска, Сала 3 4 Основе еколошког образовања у 0,30 h Војвођанска, Сала 2 4 Планови и програми заштите животне средине у 2 h Јагићева 5, Сала 4 Управљање отпадом у 0 h Студентски трг 3, Лаб. за ЖС 4 Основе теорије и методологије истраживања животне средине у 0 h Војвођанска, Сала 5 4 Методика наставе животне средине у 0,30 h Војвођанска, Сала 2 4 Мониторинг ваздуха у h Студентски трг 3 4 Екотоксикологија у h Студентски трг 3

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЦСЦ001 Увод у социологију 1 (2+1+0) 1 6 2. 15СЦСЦ002 Друштвене теорије антике и средњег века (2+1+0) 1 6 3. 15СЦСЦ003 Социјална психологија (2+1+0)

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 29.11. у 16:00 05.02.

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 06.02. у 09:00 12.04.

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15ПГПГ001 Увод у педагогију 1 (2+2+0) 1 5 2. 15ПГПГ002 Историја педагогије 1 (2+2+0) 1 5 3. 15ПГПГ003 Компаративна

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU,

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM ADU, FILOZOFKI FAKULTET U NOVOM ADU truktura studijskih programa NOVI AD 2012. Osnovne akademske studije - po starom zakonu trana 2 PRVA GODINA Naziv tatus 1 11 Opšta pedagogija 1,2

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Microsoft Word - SADRZAJ.doc

Microsoft Word - SADRZAJ.doc КОНСУЛТАЦИЈЕ И САРАДЊА: Републичка дирекција за путеве, Регионални центар "Север", Нови Сад ЈЖТП "Београд", сектор за стратегију и развој ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад Републички хидрометеоролошки завод,

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 01.07. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 3. Енглески језик Енглески језик Енглески језик1,2 ШУ ПА ТМП 4. Руски

Више

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САДРЖАЈ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Англистика...

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0 РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 19.06. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 14.06. 11:00 амфитеатар 17.06. 12:00 амфитеатар 3. Енглески језик Енглески

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Microsoft Word - 3a_INP demografija.docx

Microsoft Word - 3a_INP demografija.docx DHI 2019./2020., 1 ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I HRVATSKO ISELJENIŠTVO STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOGA ISELJENIŠTVA Predstojnik Odsjeka: doc. dr. sc. Stjepan Šterc DHI 2019./2020., 2 INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Коначан распоред испита Испитни рок: Мај 2015. Испити за студенте генерације 2014 Акр. Предмет Модул Датум Време Сала Напомена Алати и методе софтверског инжењерства МС14СИРН1 4. мај 2015. 18:00 304 м14860

Више

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI SOFIJA ADŽIĆ REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE ISPITNA PITANJA Školska 2012/2013 godina Verzija 2.0 Subotica, septembar 2012. REGIONALNA EKONOMIJA

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNI RAZVOJ Rok za dostavu zahtjeva: Mjesto izvođenja

Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNI RAZVOJ Rok za dostavu zahtjeva: Mjesto izvođenja Obrazac 2. Nastavni plan obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca: RURALNI RAZVOJ Rok za dostavu zahtjeva: 21. 06. 2019. Mjesto izvođenja obuke: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈE СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ Датум последње промене: 29.03.2019. САДРЖАЈ Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет датум штампања: школска година: 2014/15, семестар: летњи РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ упитник: Упитник за 1. Одсек 1. Англистика 6 5.88 % 2. Филозофија 1 0.98 % 3. Германистика 1 0.98 % 4. Хунгарологија 7 6.86 % 5. Историја 13 12.75 % 6. Компаративна књижевност 1 0.98 % 7. Медијске студије 11 10.78 % 8. Педагогија

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15МД001 Докторска дисертација - избор теме и преглед литературе (0+0+6) 1 10 Укупно обавезних предмета у 1. семестру: 1 Страна 1 од 6 Изборни предмети

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

Slide 1

Slide 1 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA NEKRETNINE INSPIRE PRVA NACIONALNA RADIONICA Božidar Pavidevid Odsijek za razvoj IS Bečići, Budva 06. decembar, 2012 INSPIRE i NIGP Proizvođači prostornih podataka Državne

Више

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU

Microsoft Word - NPIP-SIGURNOST_ZAS.NA.RADU INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAV NI K ODSJEK: SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - SIGURNOST - - ZAŠTITA NA RADU - Akademska

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Info Paket HRV

Info Paket HRV ODJEL ZA GEOGRAFIJU Adresa: Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru, Novi kampus, Dr. Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar URL: http://www.unizd.hr/default.aspx?alias=www.unizd.hr/geografija KONTAKTI: PROČELNIK/CA

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Project Name

Project Name СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА ДР РАТКА ЧОЛИЋ GIZ/AMBERO-ICON ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШТЕМ У СРБИЈИ www. urbanlandmanagement.rs УНДА Конференција, Београд, 9.11.2015 17.11.2015 Seite

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 2. 4. Дан, месец,год. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић 204.201 12:00 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Др Владимир Костић, доцент 24.04.201 12:00

Више

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit (

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit ( ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ANTIČKA FILOZOFIJA 16.1.2019. 8.00 2/5/2019 8.00 4/10/2019 8.00 6/4/2019 8.00 8.7.2019 8.00 8/20/2019 8.00 10.9.2019 8.00 UVOD U FILOZOFIJU

Више

Редни број УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:

Редни број УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: ПРВА ГОДИНА СОЦИОЛОГИЈА проф др Чедомир Чупић 25. IX доц. др Милош Бешић 17. IX ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА проф. др Драган Веселинов УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф. др Драган Симеуновић доц. др Ивана Дамњановић

Више