Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)"

Транскрипт

1 Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek 3. Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek 4. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Slavonski Brod 5. Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod

2 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek

3 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 1. godina, 71 student Elementarna matematika Hrvatski jezik Plivanje Nenasilna komunikacija Jezične vježbe engleskog jezika I Gramatika engleskog jezika I Dječja književnost Uvod u računarstvo Engleski jezik II Tablični kalkulator Likovna kultura Medijska kultura Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru Teorija glazbe Pedagogija Glazbena kultura Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Vizualne komunikacije i dizajn Prirodno-geografska obilježja Hrvatske Prirodoslovlje I Govorne vježbe engleskog jezika I Računalni praktikum Oblikovanje teksta Njemački jezik II Njemački jezik I Dječje glazbeno stvaralaštvo Hrvatska povijest Engleski jezik I Zavičajna povijest Prolaznost - 1. godina 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 2. godina, 81 student Prolaznost - 2. godina Matematika Jezična kultura Uvod u linearnu algebru Diskretna matematika Jezične vježbe engleskog jezika II Razvojna psihologija Didaktika Zlostavljana i zanemarena djeca Dječja književnost na engleskom jeziku Gramatika engleskog jezika II Govorne vježbe engleskog jezika II Kineziološki praktikum Informatika u obrazovanju Sviranje I Prirodoslovlje II Engleski jezik III Računalni alati za nastavu Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti Teorija kurikula Dramski odgoj Njemački jezik III Suvremeni mediji u nastavi književnosti Dramska radionica na engleskom jeziku Matematika u igri i razonodi Grafika, animacije i filmovi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 3. godina, 89 studenata Kineziološka metodika I Metodika matematike I Kineziologija Poznavanje biljaka i životinja Psihologija obrazovanja Internet u odgoju i obrazovanju Metodika hrvatskog jezika I Metodika likovne kulture II Sviranje II Metodika likovne kulture I Metodika prirode i društva I Dječja medijska kultura na engleskom jeziku Jezične vježbe engleskog jezika III Govorne vježbe engleskog jezika III Školska higijena Hrvatska nacionalna baština Web programiranje Suvremene nastavne strategije Psihologija dječje igre Izvannastavne školske i športske aktivnosti Informatika u nastavi Engleski u struci I Alternativne škole Prolaznost - 3. godina 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 4. godina, 65 studenata Kulturna povijest Hrvatske Metodika matematike II Kineziološka metodika II Metodika glazbene kulture II Metodika hrvatskog jezika II Programski jezik LOGO Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju Primjenjena razvojna psihologija Metodika glazbene kulture I Istraživačka nastava prirode i društva Metodika prirode i društva II Teorija učenja i usvajanja jezika Računalne baze podataka Jezične vježbe engleskog jezika IV Govorne vježbe engleskog jezika IV Glazbeni računalni alati Glazbena slušaonica I Engleski u struci II Prolaznost - 4. godina 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 5. godina, 65 studenata Govornr vježbe engleskog jezika V Metodičke vježbe engleskog jezika Pedagogija djece s posebnim potrebama Statistika Integrirana nastava Metodika odgoja Rano učenje engleskog jezika Jezične vježbe engleskog jezika V Metodologija pedagoškog istraživanja Glazbena slušaonica II Korelacijsko integracijski sustav u hrvatskom jeziku Matematika i nadareni učenici Usmena i pisana komunikacija Ekologija Računalo u odmoru i razonodi Zaštita i komunikacija likovne baštine u školi i vrtiću Religije svijeta Algoritmi i strukture podataka Prolaznost - 5. godina 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8 Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek

9 Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 1. godina, 35 studenata Matematička kultura i komunikacija Sociologija odgoja i obrazovanja Dječja književnost s medijskom kulturom Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Prolaznost - 1. godina studija Hrvatski jezik i komunikacija Kineziologija Zborno pjevanje Pedagoška komunikacija Opća pedagogija Engleski jezik I Glazba s praktikumom Informatička pismenost Zavičajna povijest Njemački jezik I 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

10 Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 2. godina, 31 student Razvojna psihologija Pedagogija djece s posebnim potrebama Matematika u igri i razonodi Likovna kultura Glazba u integriranom kurikulu Kineziološka metodika u integriranom kurikulu Integrirani predškolski kurikul I Plivanje Lutkarstvo Njemački jezik II Engleski jezik II Dramske igre Prolaznost - 2. godina 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11 Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 3. godina, 39 studenata Metodologija pedagoških istraživanja Psihologija učenja i poučavanja Predvježbe čitanja i pisanja Zdravstveni odgoj Integrirani predškolski kurikul III Likovna kultura u integriranom kurikulu Integrirani predškolski kurikul II Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima Glazbena slušaonica Ritmika i ples Ekološki odgoj u dječjem vrtiću Prolaznost - 3. godina 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12 Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek

13 Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 1I. godina, 17 studenata Prolaznost - 2. godina Psihologija darovitosti Psihologija odstupajućih doživljavanja i ponašanja u djetinjstvu i adolesceniciji Vođenje u predškolskoj ustanovi Lutkarske igre Pedagogija održivoga razvoja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14 Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini, dislocirani studij u Slavonskom Brodu

15 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Slavonski Brod

16 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 1. godina, 32 studenta, Slavonski Brod

17 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 2. godina, 42 studenta, Slavonski Brod

18 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 3. godina, 36 studenata, Slavonski Brod

19 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 4. godina, 32 studenta, Slavonski Brod

20 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 5. godina, 39 studenata, Slavonski Brod Korelacijsko integracijski sustav u hrv. jeziku Ekologija Web programiranje Metodika odgoja Integrirana nastava Ritmika i ples Rano učenje engl. jezika Metodičke vježbe engl. jezika Jezične vježbe engl. jezika V Govorne vježbe engl. jezika V Religije svijeta Glazbena slušaonica II Pedagogija djese s posebnim potrebama Metodologija pedagoškog istraživanja Statistika Usmena i pisana komunikacija Prolaznost - 5. godina 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod

22 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 1. godina, 65 studenata, Slavonski Brod Prolaznost - 1. godina Matematička kultura i kimunikacija Dječja književnost s medijskom kult. Informatička pismenost Engleski jezik Kineziologija Hrvatski jezik Njemački jezik Opća pedagogija Igra i učenje na računalu Glazba s praktikumom Predbilježbe čitanja i pisanja Zavičajna povijest Pedagogija ranoga i predšk. odgoja i obraz. Sociologija odgoja i obrazovanja 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 1I. godina, 37 studenata, Slavonski Brod Prolaznost - 2. godina Vođenje u predšk. ustanovi Pedagogija održivog razvoja Poznavanje biljaka i životinja Interkultural.odgoj u ranome i predšk. odgoju i obraz. Psiholog. odstupajućih dož. i ponašanja u djet. i adolesc. Radionica povijesnih ekata Hrvatska jez. kulturna baština Akcij. istraž. u ranome predšk. od. i obraz. Metodolog. izrade dipl. rada Etika učitelj. poziva Zimovanje Funkcionalni stilovi u jez. komunikaciji Istraživanje u prirodi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24 Prosječna ocjena kolegija (zaključno s jesenskim ispitnim rokom u akademskoj / 15. godini)

25 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 1. godina Elementarna matematika Gramatika engleskog jezika I Jezične vježbe engleskog jezika I Engleski jezik II Govorne vježbe engleskog jezika I Njemački jezik I Zavičajna povijest Dječja književnost Engleski jezik I Hrvatski jezik Uvod u računarstvo Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru Pedagogija Vizualne komunikacije i dizajn Medijska kultura Prirodoslovlje I Glazbena kultura Oblikovanje teksta Njemački jezik II Likovna kultura Tablični kalkulator Računalni praktikum Prirodno-geografska obilježja Hrvatske Nenasilna komunikacija Hrvatska povijest Dječje glazbeno stvaralaštvo Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku Teorija glazbe Plivanje Prosječna ocjena kolegija - 1. godina 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

26 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 2. godina Matematika Diskretna matematika Uvod u linearnu algebru Jezične vježbe engleskog jezika II Gramatika engleskog jezika II Govorne vježbe engleskog jezika II Engleski jezik III Jezična kultura Dječja književnost na engleskom jeziku Njemački jezik III Razvojna psihologija Prirodoslovlje II Didaktika Kineziološki praktikum Zlostavljana i zanemarena djeca Informatika u obrazovanju Dramska radionica na engleskom jeziku Teorija kurikula Sviranje I Matematika u igri i razonodi Računalni alati za nastavu Grafika, animacije i filmovi Suvremeni mediji u nastavi književnosti Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti Dramski odgoj Prosječna ocjena kolegija - 2. godina 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

27 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 3. godina Prosječna ocjena kolegija - 3. godina Metodika matematike I Dječja medijska kultura na engleskom jeziku Hrvatska nacionalna baština Jezične vježbe engleskog jezika III Kineziološka metodika I Psihologija obrazovanja Metodika likovne kulture II Govorne vježbe engleskog jezika III Engleski u struci I Alternativne škole Kineziologija Metodika prirode i društva I Suvremene nastavne strategije Psihologija dječje igre Internet u odgoju i obrazovanju Školska higijena Metodika likovne kulture I Metodika hrvatskog jezika I Informatika u nastavi Web programiranje Sviranje II Poznavanje biljaka i životinja Izvannastavne školske i športske aktivnosti 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

28 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 4. godina Prosječna ocjena kolegija - 4. godina Metodika matematike II Jezične vježbe engleskog jezika IV Govorne vježbe engleskog jezika IV Kulturna povijest Hrvatske Programski jezik LOGO Teorija učenja i usvajanja jezika Kineziološka metodika II Računalne baze podataka Primjenjena razvojna psihologija Engleski u struci II Glazbeni računalni alati Metodika glazbene kulture II Metodika hrvatskog jezika II Metodika prirode i društva II Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju Metodika glazbene kulture I Glazbena slušaonica I Istraživačka nastava prirode i društva 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

29 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek, 5. godina Prosječna ocjena kolegija - 5. godina Rano učenje engleskog jezika Jezične vježbe engleskog jezika V Algoritmi i strukture podataka Metodologija pedagoškog istraživanja Integrirana nastava Statistika Metodičke vježbe engleskog jezika Religije svijeta Računalo u odmoru i razonodi Govornr vježbe engleskog jezika V Matematika i nadareni učenici Pedagogija djece s posebnim potrebama Metodika odgoja Glazbena slušaonica II Usmena i pisana komunikacija Zaštita i komunikacija likovne baštine u školi i vrtiću (izborni) Korelacijsko integracijski sustav u hrvatskom jeziku Ekologija 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

30 Prosječna ocjena studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti po studijskim godinama

31 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek Prosječna ocjena po godinama 5 4,5 4 3,84 3,87 3,96 4,29 4,12 3,5 3 2,5 2 1, godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

32 Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek,1. godina Prosječna ocjena kolegija Matematička kultura i komunikacija Sociologija odgoja i obrazovanja Njemački jezik I Kineziologija Hrvatski jezik i komunikacija Engleski jezik I Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Zavičajna povijest Pedagoška komunikacija Informatička pismenost Opća pedagogija Dječja književnost s medijskom kulturom Glazba s praktikumom Zborno pjevanje 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

33 Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 2. godina Prosječna ocjena kolegija Razvojna psihologija Kineziološka metodika u integriranom kurikulu Likovna kultura Engleski jezik II Integrirani predškolski kurikul I Matematika u igri i razonodi Pedagogija djece s posebnim potrebama Glazba u integriranom kurikulu Plivanje Lutkarstvo Njemački jezik II Dramske igre 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

34 Preddiplomski sveučilišni studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 3. godina Prosječna ocjena kolegija Psihologija učenja i poučavanja Metodologija pedagoških istraživanja Integrirani predškolski kurikul II Ritmika i ples Likovna kultura u integriranom kurikulu Ekološki odgoj u dječjem vrtiću Zdravstveni odgoj Predvježbe čitanja i pisanja Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima Glazbena slušaonica Integrirani predškolski kurikul III 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

35 Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek, 1I. godina Prosječna ocjena kolegija Psihologija darovitosti Psihologija odstupajućih doživljavanja i ponašanja u djetinjstvu i adolesceniciji Vođenje u predškolskoj ustanovi Pedagogija održivoga razvoja Lutkarske igre 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

36 Prosječna ocjena studenata preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja po studijskim godinama

37 Prosječna ocjena studenata preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja po studijskim godinama 5,00 Preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja 4,50 4,00 4,15 4,47 4,46 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 1. godina 2. godina 3. godina

38 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 1. godina, Slavonski Brod Prosječna ocjena kolegija - 1. godina Elementarna matematika Engleski jezik II Tablični kalkulator Medijska kultura Leksikologija i tvorba riječi u hrv. jeziku Zavičajni idiom Dječja književnost Likovna kultura Glazbena kultura Oblikovanje teksta Engleski jezik I Njemački jezik II Pedagogija Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru Kulturna pov. Hrvatske Prtirodno geogr. ob. Hrvatske Njemački jezik I Teorija glazbe Prirodoslovlje I Vizualne komunikacije i dizajn Hrvatski jezik 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

39 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 2. godina, Slavonski Brod Prosječna ocjena kolegija - 2. godina Njemački jezik III Matematika Web programiranje Engleski jezik III Jezična kultura Nenasilna komunikacija Razvojna psihologija Prirodoslovlje II Suvremeni med. u nastavi knj. Informatika u obrazovanju Računalni alati za nastavu Teorija kurikula Kineziološki praktikum Sviranje I Dramski odgoj Didaktika Kreativnost u nastavi Zlostavljana i zanemarena djeca Školske knjižnice 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

40 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 3. godina, Slavonski Brod Prosječna ocjena kolegija - 3. godina Poznavanje biljaka i životinja MTD matematike I Psihologija obrazovanja MTD likovne kulture II MTD hrv. jezika I Kineziološka metodika I Kineziologija Internet u odgoju i obrazovanju Roditeljstvo Sviranje II Suvremene nastavne strategije MTD lik. kult. I MTD pirode i društva I Hrvatska nacionalna baština Izvannastavne i izvanšk. sp. aktivnosti Školska higijena 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

41 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 4. godina, Slavonski Brod Prosječna ocjena po kolegiju - 4. godina MTD matematike II Programski jezik LOGO Modul A Zavičajna povijest MTD hrv. jezika II MTD glazbene kulture II Kineziološka metodika II MTD prirode i društva II Modul A Primjenjena razvojna psihologija Metodika glazbene kulture I Modul A Istraživačka nastava prirode i društva Modul A Glazbena slušaonica I 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

42 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, 5. godina, Slavonski Brod Prosječna ocjena kolegija - 5. godina Statistika Jezične vježbe engl. jezika V Web programiranje Rano učenje engl. jezika Pedagogija djese s posebnim potrebama Integrirana nastava Metodičke vježbe engl. jezika Govorne vježbe engl. jezika V Religije svijeta Metodika odgoja Usmena i pisana komunikac. Korelacijsko integrac. sustav u hrv. jeziku Metodologija pedagoškog istraživanja Ritmika i ples Ekologija Glazbena slušaonica II 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

43 Prosječna ocjena studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti po studijskim godinama, Slavonski Brod

44 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Slavonski Brod Prosječna ocjena po studijskim godinama 5 4,5 4 3,68 3,79 3,96 4,12 3,87 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina

45 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 1. godina, 65 studenata, Slavonski Brod Dječja književnost s medijskom kult. Engleski jezik Sociologija odgoja i obrazovanja Matematička kultura i kimunikacija Opća pedagogija Hrvatski jezik Zavičajna povijest Pedagogija ranoga i predšk. odgoja i obraz. Igra i učenje na računalu Njemački jezik Predbilježbe čitanja i pisanja Kineziologija Glazba s praktikumom Informatička pismenost 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

46 Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 1I. godina, 37 studenata, Slavonski Brod Psiholog. odstupajućih dož. i ponašanja u djet. i adolesc. Funkcionalni stilovi u jez. komunikaciji Akcij. istraž. u ranome predšk. od. i obraz. Metodolog. izrade dipl. rada Interkultural.odgoj u ranome i predšk. odgoju i obraz. Vođenje u predšk. ustanovi Istraživanje u prirodi Pedagogija održivog razvoja Hrvatska jez. kulturna baština Poznavanje biljaka i životinja Radionica povijesnih ekata Etika učitelj. poziva Zimovanje 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

47 Prosječna ocjena studenata Izvanrednog diplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja po studijskim godinama

48 Izvanredni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja, Slavonski Brod 5,00 4,50 Prosječna ocjena po studijskim godinama 4,44 4,00 3,50 3,30 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. godina 2. godina

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

god. SEMESTAR: II. (ljetni) STUDIJSKA GRUPA: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, O

god. SEMESTAR: II. (ljetni) STUDIJSKA GRUPA: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, O 8.00-8.45 8.45-9.30 1 god. SEMESTAR:. (ljetni) Hrvatski jezik D. Smajić P 22 vjezbe engl. I V A gr. 28 (C) Njem j. V 4 tj. Uvod u računarstvo P tj. 2 Leksk. i tvorba riječi E. Berbić Kolar P tj. 22 Gram.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15ПГПГ001 Увод у педагогију 1 (2+2+0) 1 5 2. 15ПГПГ002 Историја педагогије 1 (2+2+0) 1 5 3. 15ПГПГ003 Компаративна

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU,

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM ADU, FILOZOFKI FAKULTET U NOVOM ADU truktura studijskih programa NOVI AD 2012. Osnovne akademske studije - po starom zakonu trana 2 PRVA GODINA Naziv tatus 1 11 Opšta pedagogija 1,2

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

RASPORED SATI

RASPORED SATI 1.. 2014. UČITELJSKI STUDIJ - 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. ZIMSKI SEMESTAR 1. 8 00-8 45 GEOGRAFIJA 1 P Braičić HRV. GRAMATIKA P 2. 8 50-9 35 OPĆA PED. S2 Opić GEOGRAFIJA S1 Braičić 3. 9 40-25 OPĆA

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

Microsoft Word - raspored - zimski sem za web.docx

Microsoft Word - raspored - zimski sem za web.docx 1.. 2014. UČITELJSKI STUDIJ - 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. ZIMSKISEMESTAR 1. 8 00 45 GEOGRAFIJA 1 P -8 Braičić 2. 8 50-9 35 OPĆA PED. S2 Opić 3. 9 40-25 OPĆA PED. S1 Opić GEOGRAFIJA S1 Braičić GEOGRAFIJA

Више

-UFZG ODSJEK U PETRINJI RASPORED SATI / UČITELJSKI STUDIJ- 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. LJETNI SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJ

-UFZG ODSJEK U PETRINJI RASPORED SATI / UČITELJSKI STUDIJ- 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. LJETNI SEMESTAR SAT PONEDJELJAK UTORAK SRIJ -UFZG ODSJEK U PETRINJI RASPORED SATI / 28..2.2015. UČITELJSKI STUDIJ- 1. GODINA AKADEMSKA GODINA 2014/15. LJETNI SEMESTAR 1. 8 00 45-8 GEOGRAFIJA S1 Braičić 30 2. 8 50 35 GEOGRAFIJA -9 S2 Braičić 30 PRIROD.

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

Obrazovanje i osposobljavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika

Obrazovanje i osposobljavanje odgojitelja, učitelja i nastavnika Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Inicijalno obrazovanje nastavnika razlikuje se prema razini obrazovanja u kojoj će budući nastavnici raditi. Odgojitelji, učitelji

Више

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx ISVU kod Kod kolegija Kolegij Odjel 1. jesenski 2. jesenski 60919 PMC101 Analitička kemija I Odjel za kemiju četvrtak, 29. kolovoz 2019. četvrtak, 12. rujan 2019. 60940 PMC104 Analitička kemija II Odjel

Више

ZIMSKI ISPITNI ROK – 2011

ZIMSKI ISPITNI ROK – 2011 JESENSKI ISPITNI ROK - 2018. I. GODINA PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA V. Krneta, prof. Jezične vježbe 1 5.9. u 10 sati 19.9. u 10 sati V. Krneta, prof. Elementarna 5.9. u 10 sati 19.9. u 10 sati gramatika 1 Uvod

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15МД001 Докторска дисертација - избор теме и преглед литературе (0+0+6) 1 10 Укупно обавезних предмета у 1. семестру: 1 Страна 1 од 6 Изборни предмети

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески језик

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit (

ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 PREDMET (zimski semestar) redovni ispitni termin ) popravni ispit ( ODSJEK: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ISPITNI TERMINI 2018/19 ni termin ANTIČKA FILOZOFIJA 16.1.2019. 8.00 2/5/2019 8.00 4/10/2019 8.00 6/4/2019 8.00 8.7.2019 8.00 8/20/2019 8.00 10.9.2019 8.00 UVOD U FILOZOFIJU

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САДРЖАЈ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Англистика...

Више

t

t РАСПОРЕД за Студијски програм СПОРТСКИ ТРЕНЕР ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 06/07. ГОДИНЕ I ГОДИНА ДАН ВРЕМЕ БРОЈ СЛУШАОНИЦА ПОНЕДЕЉАК Психологија спорта -4:5 УТОРАК Психологија спорта Вежбе Друга група :00-:45

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЦСЦ001 Увод у социологију 1 (2+1+0) 1 6 2. 15СЦСЦ002 Друштвене теорије антике и средњег века (2+1+0) 1 6 3. 15СЦСЦ003 Социјална психологија (2+1+0)

Више

RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ PDS/DS GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVAN

RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ PDS/DS GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVAN RASPORED ISPITA U JESENSKOM ISPITNOM ROKU 9.2018. 30.9.2018. DATUM/DAN ODRŽAVANJA ISPITA NAZIV KOLEGIJA STUDIJ / GODINA STUDIJA TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA PR OS TO RIJ A NASTAVNIK 9.2018. (PONEDJELJAK) Talijanski

Више

Predmet/područje Državni skupovi u godini Engleski jezik (osnovne i srednje škole) Razvijanje i unapređivanje profesionalnih kompetencija učitel

Predmet/područje Državni skupovi u godini Engleski jezik (osnovne i srednje škole) Razvijanje i unapređivanje profesionalnih kompetencija učitel Predmet/područje Državni skupovi u 2014. godini Engleski jezik (osnovne i srednje škole) Razvijanje i unapređivanje profesionalnih kompetencija učitelja i nastavnika engleskoga jezika Izvannastavne aktivnosti

Више

Slide 1

Slide 1 Gimnazija Fran Galović Koprivnica VODIČ ZA UPIS Koprivnica, svibanj 2019. ( mr. sc. Vjekoslav Robotić) 1 Upisi: Zašto upisati? ZATO JER Najbolji programi za upis na fakultet Klasifikacijski ispiti Državna

Више

Microsoft Word - Raspored casova letnji semestar

Microsoft Word - Raspored casova letnji semestar РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (преподневна настава) Ред бр Име и презиме професора Назив предмета Смер Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

OAS инфо.xlsx

OAS инфо.xlsx Назив студијског програма: Ликовне уметности Врста студија: Основне академске студије Дужина трајања студија: 4 године Обим студија изражен у ЕСПБ бодовима: 240 Стручни назив: Дипломирани ликовни уметник

Више

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СИИТ) У циљу бољег

Више

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Предмети Писмени задаци Писмене вежбе II III IV V VI II III IV V

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Предмети Писмени задаци Писмене вежбе II III IV V VI II III IV V ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА ШКОЛСКА 2018-2019. РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА У 2. ПОЛУГОДИШТУ VII Српски језик 19 4 Енглески језик 22 1 Немачки језик Француски језик 14 9 Геометрија 3 29 11 8 Физика 23 10 Хемија 7

Више

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redoviti Godina III. Semestar VI. ECTS bodovi 4 Nastavnik

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЛ - Словачки језик и књижевност Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часо

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЛ - Словачки језик и књижевност Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часо Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЛСЛ001 Фонетика и фонологија словачког језика (2+2+0) 1 6 2. 15СЛСЛ002 Правопис словачког језика 1 (1+1+0)

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica,

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, ggaso@ffos.hr Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske

Више

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc

Microsoft Word - ???????? ???????? ??????? ????? _1_.doc111.doc РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА СЕПТЕМБАР И ОКТОБАР МЕСЕЦ 2018. ГОДИНЕ ОДЕЉЕЊЕ 1-1 25.09.2018.ГОДИНЕ- ФИЗИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 05.10.2018.ГОДИНЕ МАТЕМАТИКА КОНТРОЛНА ВЕЖБА 10.10.2018.ГОДИНЕ- БИОЛОГИЈА-

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ (DVOPREDMETNI) Trajanje studija: 6 semestara AKAD.

SVEUČILIŠTE U ZADRU TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ (DVOPREDMETNI) Trajanje studija: 6 semestara AKAD. Trajanje studija: 6 semestara AKAD. GOD. 2017./2018. 18.9.2017. Uvjeti za upis na studij: Završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura ili razredbeni postupak za upis u posebnoj kvoti.

Више

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: 201-201. REDOVNI STUDIJ I godina II semestar od: 01.0.201. do: 14.07.201. 2.0.01.001. Arhitektura i organizacija računarskih sistema Prof. dr Goran

Више

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD. 2016./2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upis nekog od predmeta III. potrebno je položiti sve predmete

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Microsoft Word - HJK - DS_

Microsoft Word - HJK - DS_ SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/14-03/0 Odjel za kroatistiku i slavistiku URBROJ: 2198-1-79-34/14-07 Odsjek za hrvatski jezik i književnost Šifra predmeta RED PREDAVANJA za I (prvi) semestar jednopredmetnoga

Више

(Microsoft Word - HMD-Predavanje Online nastava- metoda pou\350avanja, iskustva i izazovi)

(Microsoft Word - HMD-Predavanje Online nastava- metoda  pou\350avanja, iskustva i izazovi) Ž i v o t o p i s OSOBNI PODACI mr. sc. Martina Primorac Krmpotić, dipl.ing.mat. Adresa: Horvaćanska 146A, 10 000 Zagreb, Hrvatska mobitel: +385 98 775 250 e-mail: martina.primoraczg@gmail.com Datum i

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE VISI ASS

Microsoft Word - IZBOR U ZVANJE  VISI ASS КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ ГЛАС СРПСКЕ ОД 24.10.2012. ГОДИНЕ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА- ВИШЕГ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ДИДАКТИКА И ОПШТА ПЕДАГОГИЈА

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

Raspored zimski semestar MAS pdf

Raspored zimski semestar MAS pdf Raspored predavanja master akademskih studija školske 2018/2019. godine - zimski semestar Muzička pedagogija Ponedeljak: 09,45-,15 Analiza muzike 20. veka Ponedeljak: 12,-13,15 Metodika nastave muzičke

Више

Leppvaara lukio Upper Secondary School

Leppvaara lukio Upper Secondary School TIDE PROJEKT Together for Intercultural and Diverse Europe Zajedno za interkulturalnu Europu prepunu različitosti Leppvaara lukio Upper Secondary School Espoo, Helsinki Željka i Silva Leppvaara lukio sport

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

Microsoft Word - 3a_INP demografija.docx

Microsoft Word - 3a_INP demografija.docx DHI 2019./2020., 1 ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I HRVATSKO ISELJENIŠTVO STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOGA ISELJENIŠTVA Predstojnik Odsjeka: doc. dr. sc. Stjepan Šterc DHI 2019./2020., 2 INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

Raspored za zimski semestar ak. 2012/2013. god.

Raspored za zimski semestar ak. 2012/2013. god. IV II VI IV II RASPORED NASTAVE ZA LJETNI STUDIJSKE 2018/2019. GODINE ODSJEK ZA AGOGIJU OBJAVLJEN NA WEB STRANICI 21. 2. 2019. P O N E D J E L J A K Hrvatski/ Srpski Prof. dr. Halid Bulić Hrvatski/ Srpski

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК Оцењивање ЗА 4. РАЗРЕД Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и коректна анализа текста, познавање и примена граматичких правила,

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /14-03/10 Odjel za TALIJANISTIK

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /14-03/10 Odjel za TALIJANISTIK JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SUVREMENE TALIJANSKE FILOLOGI 2014./2015. SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/14-03/10 Odjel za TALIJANISTIKU URBROJ: 2198-1-79-43/14-01 RED PREDAVANJA za I (prvi)

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела

Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА Веће другог разреда Наставни предмет обухвата следеће области: - Природни бројеви до Геометријска тела Критеријуми оцењивања ученика МАТЕМАТИКА - Природни бројеви до 100 - Геометријска тела и фигуре - Мерење и мере Елементи оцењивања из предмета математика: - Усвојеност наставних садржаја - Примена знања

Више

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Zagrebačka 30 52100 PULA Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 71. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 5. Pravilnika

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj ljudskih

Више

Redoviti_ispitni_rokovi (1)

Redoviti_ispitni_rokovi (1) ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTI REDOVNI ISPITNI ROKOVI ZA KOLEGIJE U AKAD. GOD. 2018/2019. STUDENTI KOJI SU ODSLUŠALI KOLEGIJE PRETHODNIH AKADEMSKIH GODINA I ISPUNILI UVJETE ZA PRISTUPANJE ISPITU, A NASTAVA

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj: 12

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj: 12 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09,

Више

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) jedno je od mlađih središta visokoškolske znanstvene i umjetničke izobrazbe te znanstvenoistraživačkoga

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS PROJEKT UMIJEĆE KORIŠTENJA INFORMACIJA PROGRAM IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI «RAZVOJ ŠKOLSTVA U OPĆINI KLINČA SELA» Autorica programa: Maja Slamar Datum: 25. 8. 2018. Napomena: program je razvijen u sklopu

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

Vremenik_2015_2016_2.verzija.xlsx

Vremenik_2015_2016_2.verzija.xlsx 07.09.2015. Pon 08.09.2015. Uto 09.09.2015. Sri 10.09.2015. Čet 11.09.2015. Pet 12.09.2015. Sub 13.09.2015. Ned 14.09.2015. Pon 15.09.2015. Uto 16.09.2015. Sri 17.09.2015. Čet 18.09.2015. Pet Matematika

Више

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija Školski knjižničari za razliku u odgoju i obrazovanju SURADNJA U NEPOSREDNOJ ODGOJNO OBRAZOVNOJ DJELATNOSTI SNOOD Ciljevi 1. dati konkretan doprinos suradnji s učiteljima i nastavnicima 2. pokazati ostalim

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

RASPORED ISPITA U APRILSKOM ROKU 2001

RASPORED  ISPITA  U  APRILSKOM  ROKU  2001 Univerzitet u Novom Sadu, Akademija Novi Sad Departman muzičke Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku školske 2016/2017 (od 18.04.2017 23.04.2017) DEPARTMAN MUZIČKE UMETNOSTI Studijski program Godina

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИКЕ ПРВА ГОДИНА ФИЗИЧКА МЕХАНИКА ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗ. МЕХ. 21.01-08.02. п: 30.01.19.10 h у: 06.02.19.10

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKONOMSKI FAKULTET KONTAKT Matice hrvatske bb 88000 Mostar BiH +387 (0)36 / 355-100 +387 (0)36 / 355-130 ef.sum.ba Studentska služba: +387 (0)36 / 355 103 referada@ef.sum.ba ŠTO STUDIRATI NA EKONOMSKOM

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju

PREDUVJETI za upis kolegija i polaganje ispita u viših godinama na preddiplomskom sveučilišnom studiju PREDUVJETI za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo od ak.god. 2016./2017. (korekcija: FV 16.7.2018., od ak.god. 2018./2019.)

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

I

I DETALJNI IZEDBENI NASTANI LAN REDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

LISTE EVIDENCIJA ZA OBJAVU NA WEB-u -srednje škole

LISTE EVIDENCIJA ZA OBJAVU NA WEB-u -srednje škole EVIDENCIJA ISKAZANIH POTREBA I PRESTANAKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODNOSNO RADNICIMA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME TE RADNICIMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA U SREDNJIM

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАР 2 2017/2018 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање Лабораторијски практикум

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII Лабораторијски практикум Физика Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више