ПРИЛОГ: Табеле

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРИЛОГ: Табеле"

Транскрипт

1 САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ГОДИНИ /број 3/12 од године/ Београд, април година

2 Савез самосталних синдиката Србије Одељење за економска и социјална питања Приказ, број 3 /12, Приказ основих макроекономских показатеља у Републици Србији у и години Ред.бр. ПОКАЗАТЕЉИ ПЕРИОД ВРЕДНОСТ Просечне бруто зараде Фебруар дин 2. Просечне нето зараде Фебруар дин - јавни сектор Јануар дин - јавна државна предузећа -II дин - јавна локална предузећа -II дин - администрација, сви нивои -II дин - образовање и култура -II дин - здравствени и социјални рад -II дин 3. Минимална (нето) зарада 3.1. Минимална зарада нето по радном часу Јан/Дец ,00 дин II- Јан/Окт ,00 дин II- Нов2010/Мај ,00 дин II- Јун 2011/ Март ,00 дин II- Април 2012/ Фебруар ,00 дин 3.6. Месечни износ минималне зараде 174 ч. Јан/Окт ,00 дин II- Нов2010/Мај ,00 дин II- Јун 2011/ Март ,00 дин II- Април 2012/ Феб ,00 дин 4. Запосленост 4.1. Укупан број запослених Јануар Број запослених у јавном сектору, просек периода Стопа неформалне запослености Анкета о РС Новембар ,8% 5. Незапосленост Јануар Број незапослених лица Број лица која траже запослење, крај периода Стопа незапослености подаци НСЗ Јануар ,6% Стопа незапослености подаци Анкета о РС Новембар ,4% Новембар 2011 (15-64) 6. Број незапослених према старости на год. евиденцији НСЗ године старости 6.1. од 15 до од 20 до од 25 до од 30 до од 35 до од 40 до од 45 до од 50 до од 55 до од 60 до

3 7. Стопа незапослености, по регионима Новембар Анкета о РС 7.1. Београдски регион 20,8% 7.2. АП Војводина 24,2% 7.3. Регион Шумадије и Западне Србије 23,2% 7.4. Регион Јужне и Источне Србије 26,6% 8. Стопа незапослености, по старосној доби Новембар Анкета о РС г. 51,9% г. 32,0% г. 20,3% г. 19,4% г. 15,1% г. 24,4% и више година 1,3% 9. Стопа незапослености, по образовном новоу Новембар Анкета о РС 9.1. Без школе 37,8% 9.2. Нижи 21,8% 9.3. Средњи 26,8% 9.4. Високи 16,1% 10. Индекс потрошачких цена Март 12/Феб 12. Март12./Март Република Србија 101,1 103,2 11. Потрошачка корпа - нова Септембар Просечна ,79 дин Минимална ,53 дин Просечна потрошачка корпа - децембар година ,56 дин година ,29 дин година ,34 дин Минимална потрошачка корпа- децембар година ,49 дин година ,46 дин година ,50 дин 12. Најнижа месечна основица доприноса за од обавезно социјално осигурање до год ,00 дин 13. Спољни дуг Јан Укупан спољни дуг мил евра - Јавни сектор мил. евра - Приватни сектор мил. евра 13.a. Јавни дуг, крај периода Укупан јавни дуг ,7 мил.евра - Укупан јавни дуг, у % БДП 43,22% - Унутрашњи јавни дуг 5.744,0 мил.евра - Спољни јавни дуг 8.726,7 мил.евра 14. Бруто-друштвени производ год. (процена Министарства финансија) БДП, текуће цене, млрд динара 3.550,8 БДП, мил. евра ,3 БДП, per capita, у еврима БДП, реалан раст, у % 1,5 3

4 15. Пензије Фебруар Број корисника пензија (укупно) Број корисника пензија - запослени Број запослених на једног пензионера 1, Просечна пензија за запослене ,00 дин Просечна пензија за самосталне делатности ,00 дин Просечна пензија за пољопривреднике 9.370,00 дин Најнижи износ пензије - запослени од октобра ,37 дин Највиши износ пензије (нови Закон) ,68 дин % учешћа просечне пензије у просечној заради година 67,89% година 66,79% година 61,76% година - запослени Децембар 56,00% година - запослени -II- 59,05% година - запослени -II- 56,10% година - запослени Јануар 65,34% Фебруар 62,54% Март 62,11% Април 59,65% Мај 66,29% Јун 59,61% Јул 59,89% Август 61,03% Септембар 60,45% Октобар 62,13% Новембар 61,79% Децембар 54,00% година запослени Јануар (са професионалним војним лицима) 64,7% Фебруар 59,2% 4

5 16. Индекси индустријске производње, по подручјима, фебруар = 100 II 2012 I-II 2012 I II I-II II2011 I-II 2011 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Индустрија- укупно 1) 84,1 79,8 81,9 87,2 92,1 Енергија 114,8 98,0 106,4 92,6 98,9 Интермедијарни производи 74,5 68,0 71,2 77,7 86,4 осим енергије Капитални производи 65,3 87,3 76,3 76,0 77,5 Трајни производи за широку 57,7 68,6 63,1 98,4 96,2 производњу Нетрајни производи за широку производњу 70,5 73,4 72,0 92,3 92,2 Рударство 98,9 80,1 89,5 86,5 98,4 Прерађивачка индустрија 73,5 73,0 73,3 83,9 88,1 - Производња прехрамбених 74,0 78,1 76,1 100,0 96,8 производа - Производња основних 61,3 76,0 68,6 82,0 81,4 фармацеутских произввода и препарата - Производња рачунара, 104,3 250,5 177,4 190,1 169,1 електрон. и оптичких произв. Снабдевање ел.енер.,гасом, паром и климатизација 118,6 104,8 111,7 97,2 101,8 1) За фебруар године урађена је оцена индустријске производње малих предузећа која се не обухватају редовним статистичким истраживањем индустрије. Оцена је урађена на основу узорка. Кад би се укључила оцена индустријске производње за мала предузећа, тада би индекс индустријске производње фебруар године/просек године за укупну индустријску производњу износио 80,1 а за прерађивачку индустрију тај индекс износио би 73,6. 5

6 17. Резултати приватизације предузећа Метод приватизације I Укупно Број продатих предузећа Тендери Аукције Тржиште капитала УКУПНО: Број запослених Тендери Аукције Тржиште капитала УКУПНО: у мил. евра Приход од продаје Тендери Аукције Тржиште капитала 200,7 594,7 11,2 67,2 62,3 28,8 50,5 3,8 0,5 1,0 0, ,7 35,1 177,2 90,7 146,5 98,6 181,1 103,5 34,5 6,7 0,1 0,0 874,0 83,0 67,8 52,2 125,2 70,1 162,1 91,7 10,5 11,6 17,9 0,1 692,2 УКУПНО: 318,8 839,7 154,1 338,9 231,0 372,0 245,7 48,8 18,8 19,0 0, ,0 Инвестиције Тендери Аукције Тржиште капитала 303,2 271,1 63,6 51,3 87,3 13,1 55,3 15,6 0,0 4,3 0,0 864,9 10,9 48,7 33,5 29,0 28,2 27,6 6,5 9,0 1,2 0,0 0,0 194,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 УКУПНО: 320,1 319,8 97,1 80,3 115,6 40,7 61,8 24,6 1,2 4,3 0, ,5 Социјални програм Тендери Аукције Тржиште капитала 145,8 128,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УКУПНО: 145,8 128,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 276,7 6

7 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОСНОВНА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 1. ЗАРАДЕ Просечна зарада у Републици Србији, исплаћена у фебруару године, износи динара. У односу на просечну зараду исплаћену у јануару године, номинално је већа за 9,2%, а реално је већа за 8,3%. Просечна зарада без пореза и доприноса у Републици Србији, исплаћена у фебруару године, износи динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару године, номинално је већа за 9,2%, а реално је већа за 8,3%. Фебруар Просечна зарада у Републици Србији, исплаћена у фебруару године, у односу на просечну зараду исплаћену у фебруару године, номинално је већа за 12,4%, а реално је већа за 7,1%. Просечна зарада без пореза и доприноса у Републици Србији, исплаћена у фебруару године, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару године, номинално је већа за 12,6%, а реално је већа за 7,3%. Период јануар - фебруар Просечна зарада у Републици Србији, исплаћена у периоду јануар - фебруар године, у односу на просечну зараду исплаћену у периоду јануар - фебруар године, номинално је већа за 9,8%, а реално је већа за 4,4%. Просечна зарада без пореза и доприноса у Републици Србији, исплаћена у периоду јануар - фебруар године, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар - фебруар године, номинално је већа за 10,1%, а реално је већа за 4,7%. 2. ИНФЛАЦИЈА У јануару године је забележен незнатан раст инфлације. Потрошачке цене су у поређењу са децембром године повећане за 0,1%. Ниској инфлацији је допринео пад цена хране, као резултат смањења трошковних притисака, али и висока база за поређење због знатног месечног раста цена почетком године. Ограничење највише укупне марже за одређену робу која је од виталног значаја за живот и здравље људи, које је Влада увела крајем године, допринело је снижењу цена непрерађене и прерађене хране (-0,5% и -1,3%, респективно). То је ублажило утицај пораста регулисаних цена, цена индустријских непрехрамбених производа и услуга на укупну инфлацију. У јануару су највише повећане регулисане цене (1,2%), због раста цена централног грејања и дувана (1,2% и 5,8%, респективно). 7

8 Међугодишњи раст потрошачких цена је у јануару износио 5,6%, са истоветним растом цена робе и растом цена услуга од 5,4%. Највише су повећани издаци за стан (9,8%). Индекси потрошачких цена се дефинишу као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу. Цене ових производа и услуга у марту године, у односу на фебруар године, у просеку су повећане за 1,1%. Потрошачке цене у марту године, у односу на исти месец године, повећане су за 3,2%, док су у односу на децембар године повећане за 2,0%. Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње у марту године, у односу на претходни месец, највећи раст цена забележен је у групама Транспорт (3,7%), Храна и безалкохолна пића (1,4%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,8%), Здравство и Ресторани и хотели (за по 0,4%). Пад цена забележен је у групама Рекреација и култура (-1,5%), Комуникације (-0,3%) и Одећа и обућа (-0,2%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 3. ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА Индустријска производња у Републици Србији у фебруару године мања је за 12,8% у односу на фебруар године, а у односу на просек године мања је за 20,2%. Индустријска производња у периоду јануар фебруар године, у односу на исти период године, мања је за 7,9%. Значајан утицај на пад индустријске производње у фебруару имале су временске прилике и отежано снабдевање индустријских произвођача електричном енергијом. Посматрано по секторима, у фебруару године, у односу на исти месец године забележена су следећа кретања: - сектор Прерађивачка индустрија пад од 16,1%, - сектор и Рударство пад од 13,5%, и - сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација пад од 2,8%. Подаци о индустријској производњи по наменским групама, у фебруару године, у односу на фебруар претходне године, показују да je дошло до пада у производњи: - капиталних производа, за 24,0%, - интермедијарних производа, осим енергије, за 22,3%, - нетрајних производа за широку потрошњу, за 7,7%, - енергије за 7,4%, и - трајних производа за широку потрошњу, за 1,6%. Обим индустријске производње у фебруару године, у односу на фебруар године, бележи: - пад код 20 области (учешће у структури индустријске производње 64%), 8

9 - раст код 9 области (учешће у структури индустријске производње 36%). Највећи утицај на пад индустријске производње у фебруару године, у односу на фебруар године, имале су: Производња основних метала, Производња производа од неметалних минерала, Производња деривата нафте, Производња пића, и Производња основних фармацеутских производа и препарата. Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар у односу на јануар године показује да је за индустрију укупно остварен пад индустријске производње од 13,0%, и да је за Прерађивачку индустрију остварен пад од 13,9%. Десезонирани индекс индустријске производње за фебруар године, у односу на просек године, за индустрију укупно показује да је остварен пад од 14,6%, а за Прерађивачку индустрију пад од 17,0%. Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у фебруару године, у односу на просек године, код укупне индустријске производње мања је за 19,9%, а код Прерађивачке индустрије мања je за 26,4%. 4. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије за период јануар-фебруар године износи: ,6 милионa долара - пад од 4,2% у односу на исти период претходне године; ,4 милиона евра - пад од 0,8% у односу на исти период претходне године. Извезено је робе у вредности од 1402,1 милиона долара, што чини смањење од 12,9% у односу на исти период претходне године, а увезено за 2770,5 милиона долара, што је више за 1,0% у односу на исти период претходне године. Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 1074,5 милиона, што чини смањење од 9,9% у односу на исти период претходне године. Увоз робе, имао је вредност од 2122,9 милиона, што је више за 4,5% у односу на исти период прошле године. Дефицит износи 1368,3 милиона долара, што чини повећање од 20,7% у односу на исти период претходне године. Дефицит изражен у еврима износи 1048,4 милиона, што чини повећање од 24,8% у односу на исти период претходне године. Покривеност увоза извозом износи 50,6% и мања је од покривености у истом периоду претходне године од 58,7%. 9

10 Регионални приказ спољнотрговинске робне размене Србије. - Највеће учешће у извозу Србије имао је Регион Војводине (37,7%); следи Београдски регион (23,3%), Регион Шумадије и Западне Србије (20,0%), Регион Јужне и Источне Србије (18,0%), а око 1,0% извоза је неразврстано по територијама. Највеће учешће у увозу Србије имао је Београдски регион (43,9%); следи Регион Војводине (32,6%), Регион Шумадије и Западне Србије (11,8%), Регион Јужне и Источне Србије (8,2%), а око 3,5% увоза је неразврстано по територијама. Нема података за Регион Косово и Метохија. Извоз и увоз по регионима дат је према седишту власника робе у моменту прихватања царинске декларације. То значи да власници робе, по царинском закону, могу бити произвођачи, корисници, извозници или увозници робе. Ову чињеницу треба имати у виду приликом тумачења података по регионима. На пример, увоз нафте и гаса, највећим делом се обухвата у регионима Војводине и Београда, а то су енергенти за укупну територију Србије. У структури извоза по намени производа (принцип претежности), највише су заступљени производи за репродукцију 66,9%(938,5 милиона долара), следе роба за широку потрошњу 26,2% (367,8 милиона долара) и опрема 6,8% (95,6 милиона долара). Некласификована роба по намени износи 0,0% (0,1 милиона долара). У структури увоза по намени производа највише су заступљени производи за репродукцију 61,1% (1692,3 милиона долара), следе роба за широку потрошњу 18,6% (516,6 милиона долара) и опрема 12,4% (344,9 милиона долара). Некласификована роба по намени износи 7,8% (216,7 милиона долара). У извозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су: Немачка (191,9 милиона долара), Италија (154,4 милиона долара) и Босна и Херцеговина (119,3 милиона долара). У увозу, главни спољнотрговински партнери, појединачно, били су: Руска федерација (431,3 милиона долара), Немачка (273,8 милиона долара) и Кина (214,5 милиона долара). Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима имамо потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине више од половине укупне размене. Наш други по важности партнер су земље ЦЕФТА споразума, са којима имамо суфицит у размени од 116,4 милиона долара, а који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), као и извоза гвожђа и челика. Што се увоза тиче највише се увозе камени угаљ, кокс и брикети, гвожђе и челик, електрична енергија, као и поврће и воће. Извоз Србије, за посматрани период, износи 311,8 милиона долара, а увоз је 195,4 милиона долара. Покривеност увоза извозом износи 159,6%. Посматрано појединачно по земљама, највећи суфицит у размени остварен је са Црном Гором, Босном и Херцеговином и Македонијом. Највећи дефицит јавља се у трговини са Руском Федерацијом због увоза енергената, пре свега, нафте и гаса. Следи дефицит са Кином, Мађарском и Немачком. 10

11 5. ЗАПОСЛЕНОСТ Према подацима из месечног истраживања Републичког завода за статистику (РЗС) укупан број запослених у јануару године смањен је за 2,4% у односу на исти месец године, док је у односу на претходни месец смањен за 0,1% и износио је хиљаде. Број активно незапослених лица је, према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), крајем јануара године у односу на претходни месец повећан за 2,5%, а у односу на исти месец године повећан је за 1,8% и износио је 764 хиљаде. Регистрована стопа незапослености лица која активно траже запослење у јануару године износила је 30,6% (са пољопривредним осигураницима 28,1%). Према подацима Анкете о радној снази из новембра године, стопа незапослености становништва старости 15 и више година повећана је у поређењу са истим периодом године за 4,5 п.п. и износила је 23,7%. 6. ПЕНЗИЈЕ Просечно исплаћена пензија у јануару године износила је динара и у односу на исти месец године реално је повећана за 1,2%. У односу на претходни месец просечно исплаћена пензија реално је смањена за 0,1%. Посматрано у еврима, просечно исплаћена пензија у јануару износила је 207 евра. Укупан број корисника пензије у јануару године у односу на исти месец претходне године повећан је за 0,7%. Однос укупно регистрованог броја запослених и укупног броја пензионера износио је 1,1:1, при чему је просечна пензија чинила 59,4% просечне нето зараде. 7. ПРИВАТИЗАЦИЈА У јануару године није било продаје друштвених предузећа на тендерима, аукцијама и на тржишту капитала. Продајом мањинског пакета акција на Берзи 3 претходно приватизована предузећа од стране Акцијског фонда у јануару је остварен приход од 0,1 мил. евра. У години продато је 14 предузећа и то 2 на тендеру, 2 на аукцији и 10 предузећа на тржишту капитала. Приход од приватизације ових предузећа износио је 11,3 мил. евра, а уговорене инвестиције 4,35 мил. евра. У овом периоду продата су и 4 предузећа са претходно раскинутим уговорима и остварен приход од 970 хиљада евра. Продајом мањинског пакета акција на Берзи 50 претходно приватизована предузећа од стране Акцијског фонда у години остварен је приход од 6,7 мил. евра. Укупан приход од приватизације у години износио је 19 мил. евра. 11

12 8. БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, Укупна годишња вредност бруто домаћег производа за годину, која је добијена као сума четири квартала, у односу на годину показује раст од 1,6%. У првом кварталу године реални раст БДП, у односу на исти период претходне године износио је 3,0%, у другом 2,5%, у трећем 0,7%, док је у четвртом кварталу износио 0,4%. Посматрано по активностима, у четвртом кварталу године највећи раст бруто додате вредности забележен је у: сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром, 16,7%, сектору рударства, 14,8%, сектору информисања и комуникације, 8,7% и сектору грађевинарства, 8,6%. Највећи пад бруто додате вредности забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 7,5%. Десезонирана серија података кварталног обрачуна показује пад БДП у четвртом кварталу године од 0,3% у односу на претходни квартал. 9. СРЕДСТВА И ЛИЧНА ПОТРОШЊА ДОМАЋИНСТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, У годин, у Републици Србији, просечна месечна расположива средства по домаћинству износила су динара. Од укупно расположивих средстава 94,1% чине приходи у новцу, а 5,9% су приходи у натури. Највећи удео у новчаним приходима имају приходи из редовног радног односа 45,9%, и пензије 34,6%. Издаци за личну потрошњу домаћинстава у Републици Србији износе динара, од чега је највећи удео издатака за храну и безалкохолна пића 42,9%. Структура расположивих средстава I. У новцу Приходи из редовног радног односа - Република Србија 43,3% - Београдски регион 51,1% - Регион Војводине 39,2% - Регион Шумадије и Западне Србије 40,2% - Регион Јужне и Источне Србије 41,8% Пензије (старосне, породичне, инвалидске и остале) - Република Србија 32,6% - Београдски регион 35,8% - Регион Војводине 32,0% - Регион Шумадије и Западне Србије 32,4% - Регион Јужне и Источне Србије 29,9% Потрошачки и инвестициони кредити - Република Србија 2,1% - Београдски регион 2,2% - Регион Војводине 3,2% - Регион Шумадије и Западне Србије 1,9% 12

13 - Регион Јужне и Источне Србије 0,7% Остала примања (штедња, накнаде од осигурања и сл.) - Република Србија 4,4% - Београдски регион 3,0% - Регион Војводине 2,4% - Регион Шумадије и Западне Србије 4,3% - Регион Јужне и Источне Србије 9,1% II. У натури Натурална потрошња - Република Србија 5,8% - Београдски регион 1,2% - Регион Војводине 4,9% - Регион Шумадије и Западне Србије 10,1% - Регион Јужне и Источне Србије 8,0% Структура личне потрошње Храна и безалкохолна пића - Република Србија 42,9% - Београдски регион 42,7,1% - Регион Војводине 38,1% - Регион Шумадије и Западне Србије 42,9% - Регион Јужне и Источне Србије 50,5% Становање, вода, струја, гас и друга горива - Република Србија 15,6% - Београдски регион 15,2% - Регион Војводине 17,7% - Регион Шумадије и Западне Србије 15,6% - Регион Јужне и Источне Србије 13,0% Транспорт - Република Србија 8,7% - Београдски регион 8,2% - Регион Војводине 10,1% - Регион Шумадије и Западне Србије 9,1% - Регион Јужне и Источне Србије 6,6% Комуникације - Република Србија 3,9% - Београдски регион 4,2% - Регион Војводине 4,1% - Регион Шумадије и Западне Србије 3,7% - Регион Јужне и Источне Србије 3,5% Остала добра и услуге - Република Србија 4,6% - Београдски регион 4,8% - Регион Војводине 5,0% - Регион Шумадије и Западне Србије 4,8% - Регион Јужне и Источне Србије 3,4% 13

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april 2013. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar. godine Ukupna

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20 ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ Нови Сад, март 2018. године Спољнотрговинска

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG Aktuelna privredna kreta

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG Aktuelna privredna kreta PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem i ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje QG 710-10 Aktuelna privredna kretanja u Vojvodini u periodu I-XII 2015. godine Novi Sad,

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АУСТРАЛИЈЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 217 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i odnose sa inostranstvom milica.adzic@mif.gov.me tel: +382 2 22

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - Naslov.doc

Microsoft Word - Naslov.doc Anketa o potrošnji domaćinstava u 2006. godini Metodološka objašnjenja Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a čime se obezbjeđuje međunarodna

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду 01-06.мј. 2017. године настављен тренд позитивних показатеља при извозу и увозу Према

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај 9. Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. мај 9. Зона евра Немачка Италија

Више

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb 3 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs U trećem kvartalu 1. inflacija je usporila i cene su u proseku pale za,3% - uglavnom zbog sezonskog pojeftinjenja neprerađene hrane (svežeg voća i povrća).

Више

ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : Правна служба: ПИБ: Рачуноводство: Е-маil: pupalilu

ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : Правна служба: ПИБ: Рачуноводство: Е-маil: pupalilu ПУ БОШКО БУХА ПАЛИЛУЛА Београд, Прерадовићева 2а Тел/Фах : 72-92-331 Правна служба: 72-92-218 ПИБ: 100213135 Рачуноводство: 73-92-183 Е-маil: pupalilula@mts.rs Број : 178/62 Датум: 03.08.2018. ПЛАН ЈАВНИХ

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ

EKONOMSKI RAST I RAZVOJ Univerzitet u Travniku Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju EKONOMSKI RAST I RAZVOJ Makroekonomske performanse privrede reprezentiraju četiri osnovna pokazatelja: stopa privrednog rasta, stopa inflacije,

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Ispitna pitanja EKONOMIJA REGIONA SVETA 1. Transnacionalni ekonomski poredak 1.2.1 i 1.2.2 2. Institucije transnacionalnog ekonomskog poretka 1.2.3 3. Mehanizmi transnacionalnog poretka i globalizacija

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЈАПАНА Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна спољнотрговинска

Више

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx PANEL 4: REFORMA JAVNOG SEKTORA PENZIJSKI SISTEM KONTINUIRANI PROCES PROMENA Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Način funkcionisanja RF PIO Fond je organizacija

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011.

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. САДРЖАЈ I САЖЕТАК... 1 II РЕАЛНИ СЕКТОР... 2 2.1 Излазак из рецесије и економски раст у 2010. години... 2 2.2 Индустријска производња... 3 2.3 Грађевинска активност РС... 4 2.4 Тржиште

Више