SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group"

Транскрипт

1 SKRAĆENI PROSPEKT Dobrovoljnog penzijskog fonda DDOR-GARANT ŠTEDNJA DDOR GARANT a.d. Member of Prva Group

2 UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Štednja dobrovoljni penzijski fond Kastodi banka: Societe Generale bank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, Novi Beograd Registracioni broj fonda: Datum rešenja Narodne banke Srbije o davanju dozvole za upravljanje fondom: 5207 od godine Datum rešenja Narodne banke Srbije o davanju saglasnosti na prospekt: Rešenje G br od godine. Objava vrednosti investicione jedinice: svakodnevno u dnevnom listu Politika, na internet stranici društva i na internet stranici Narodne banke Srbije Neto vrednost imovine fonda na dan godine iznosila je ,47 dinara Neto vrednost imovine fonda na dan godine iznosila je ,18 dinara

3 INVESTICIONA POLITIKA FONDA Ciljevi investiranja imovine fonda Osnovni cilj upravljanja imovinom članova ovog Fonda je ostvarivanje stope prinosa više od repernog indeksa penzionih fondova Fondex i benčmarka portfolija sačinjenog od različitih repera za svaku klasu aktive u koju će Fond ulagati sredstva a u skladu sa strateškom alokacijom Fonda. Dobrovoljni penzijski fond DDOR-GARANT Štednja počeo je sa radom novembra godine, prevashodno je namenjen članovima koji nemaju visok nivo tolerancije prema promenama deviznog kursa, odnosno prema deviznom riziku, s obzirom da će se imovina Fonda plasirati u najsigurnije državne dinarske hartije od vrednosti, novčane depozite i finansijske instrumente u dinarima. Ukupni rizik portfolia Ukupni rizik portfolia meri se pomoću VaR-a sa nivoom poverenja od 99% i maksimalno prihvatljiv nivo je 1,0% mereno na osnovu serija podataka iz poslednjih godinu dana. Ciljna strateška alokacija ulaganja po vrstama investicija prikazana je u tabeli: Klasa investicija Udeo u portfelju - Limiti ulaganja Ciljani udeo - target Instrumenti državnog duga RS 70%-100% 94,00% Depoziti i novac na kastodi računu 0%-30% 6,00% Ostalo* 0%-15% 0,00% Ukupno 100% *Ostalo: Korporativne obveznice, municipalne obveznice, investicione jedinice otvorenih investicionih fondova Struktura imovine Fonda na dan godine: STRUKTURA IMOVINE UDEO TRŽIŠTE/Adresa Novac na kastodi računu 1,03% Societe Generale bank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, Novi Beograd KomBank NOVČANI FOND otvoreni investicioni fond, 0,55% KomBank Invest a.d. Beograd, Kralja Petra vrsta fonda - fond očuvanja vrednosti imovine 19,Beograd Raiffeisen Cash otvoreni investicioni fond, vrsta fonda 0,51% Raiffeisen Invest a.d. Beograd, Đorđa - fond očuvanja vrednosti imovine Stanojevića 16,Beograd Depozit UniCredit Bank 3,94% UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Rajićeva Depozit HalkBank 3,93% HalkBank a.d. Beograd, Milutina Milankovića 9e 90,04% Beogradska Berza a.d. Beograd, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd Obveznice Republike Srbije i vanberzansko tržište u Republici Srbiji UKUPNA IMOVINA 100,00%

4 TROŠKOVI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE IZ IMOVINE FONDA Društvu za upravljanje fondom plaćaju se tri vrste naknada: 1. Naknada pri uplati penzijskih doprinosa Do 2,7% od vrednosti penzijskih doprinosa uplaćenih u Fond. Naknada za jednokratne i periodične uplate penzijskih doprinosa za fizička naplaćuje se po nižim stopama za svakog člana fonda fizičko lice, u zavisnosti od ispunjenja uslova koje se odnosi na visinu uplaćenog penzijskog doprinosa i to u skladu sa sledećim kriterijumom: Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od ,00 dinar do ,00 od 2,00% od vrednosti izvršene uplate, Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od ,00 dinar do ,00 od 1,50% od vrednosti izvršene uplate, Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od ,00 dinar do ,00 od 1,00% od vrednosti izvršene uplate, Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od ,00 dinar do ,00 od 0,50% od vrednosti izvršene uplate, Na penzijski doprinos uplaćen u iznosu od ,00 dinar i više ne obračunava se naknada prilikom uplate penzijskih doprinosa. Prilikom određivanja visine naknade sa organizatorom penzijskog plana Društvo uzima u obzir sledeće kriterijume: visina doprinosa, broj članova penzijskog plana, druge kriterijume uzimajući u obzir odredbe ugovora o penzijskom planu.

5 TROŠKOVI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE IZ IMOVINE FONDA 2. Naknada za upravljanje Fondom U iznosu od 1,25% godišnje na obračunsku neto vrednost imovine Fonda. Naknada se obračunava dnevno, kao procenat podeljen sa 365,25 na obračunsku neto vrednost imovine Fonda. Naknada za upravljanje Fondom za sredstva koja uplaćuje Organizator penzijskog plana može biti određena i u nižem iznosu od prethodno navedenog i biće definisana svakim pojedinačnim ugovorom, uzimajući u obzir neke od sledećih kriterijuma: visina doprinosa, broj članova penzijskog plana, druge kriterijume uzimajući u obzir odredbe ugovora o penzijskom planu. 3. Naknada za prenos računa člana Fonda Naplaćuje se u visini stvarnih troškova prenosa sredstava. Ova naknada predstavlja naknadu za troškove prenosa individualnog računa člana u fond kojim upravlja drugo društvo za upravljanje fondom, čime se sredstva na individualnom računu člana fonda koja se prenose umanjuju za iznos stvarnih troškova prenosa. Prenos sredstava sa individualnog računa člana na račun u drugi fond ne smatra se uplatom doprinosa. Naknada za prenos računa člana fonda u drugi fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje fondom se ne naplaćuje. KAPITAL DRUŠTVA Ukupan kapital Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR- GARANT a.d. Beograd na dan godine iznosio je iznosio je ,39 dinara. Ukupan kapital Društva zadovoljava uslove definisane članom 7. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (Sl. Glasnik RS 85/2005 i 31/2011) i Odlukom NBS o strukturi i načinu izračunavanja kapitala društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

6 NETO PRINOS FONDA Prinos Fonda za poslednjih dvanaest meseci ( godine) iznosi 6,56% Petogodišnji prinos Fonda ( godine) iznosi 9,73% Prinos Fonda od početka poslovanja do godine iznosio je 10,46% MINIMALNI IZNOS PENZIJSKIH DOPRINOSA ZA UPLATU U FOND Minimalni iznos penzijskih doprinosa za uplatu u Fond je 500,00 dinara. Član fonda će sam odrediti visinu uplate, iznad definisanog minimuma, shodno svojim mogućnostima. Uplata penzijskih doprinosa je dobrovoljna i ne obavezuje člana /obveznika uplate/ na određenu dinamiku uplata. PRIGOVOR Član fonda može podneti prigovor na rad Društva lično ili preko svog punomoćnika, odnosno zastupnika i to: u poslovnim prostorijama Društva ili poštom na adresu: Maršala Birjuzova 3-5, Beograd, odnosno elektronskim putem na adresu za prijem prigovora na Društvo je u obavezi da u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema prigovora na njega odgovori. Ukoliko Društvo ne odgovori u navedenom roku ili član fonda nije zadovoljan odgovorom, prigovor može podneti Narodnoj banci Srbije. Uvid u Prospekt Fonda moguće je izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Društva i na internet stranici Društva. Napomena: Pre donošenja odluke o učlanjenju u Fond, neophodno je da sva zainteresovana lica pročitaju Prospekt u kome su navedene sve detaljne informacije na osnovu kojih se može steći jasna predstava o ovom fondu.

UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio d

UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio d UVOD Poslovno ime društva: DDOR-GARANT društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd Poslovno ime fonda: DDOR-GARANT Ekvilibrio dobrovoljni penzijski fond Kastodi banka: Societe Generale

Више

SADRŽAJ 1. UVOD 2 2. INVESTICIONA POLITIKA FONDA 3 3. NAKNADE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOM TROŠKOVI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE IZ IM

SADRŽAJ 1. UVOD 2 2. INVESTICIONA POLITIKA FONDA 3 3. NAKNADE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOM TROŠKOVI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE IZ IM SADRŽAJ 1. UVOD 2 2. INVESTICIONA POLITIKA FONDA 3 3. NAKNADE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOM 12 4. TROŠKOVI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE IZ IMOVINE FONDA 14 5. NETO PRINOSI FONDA 15 6. STRUKTURA

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

Tromesečni izveštaj DPF

Tromesečni izveštaj DPF СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје 2015. године

Више

ekvilibrio veliki prospekt.pub (Read-Only)

ekvilibrio veliki prospekt.pub (Read-Only) Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda Datum izdavanja Prospekta: 01.07.2010. Datum osnivanja Fonda: 19.06.2008. Datum početka rada Fonda: 06.11.2008. Napomena: Organizovanje Fonda i upravljanje Fondom

Више

Microsoft Word - Annual 2010 _ _

Microsoft Word - Annual 2010 _ _ СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за четврти квартал 2010. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 3 2. УЧЕСНИЦИ НА ТРЖИШТУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА... 7 3. ПОСЛОВАЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ

Више

Raiffeisen WORLD otvoreni investicioni fond Skraćeni Prospekt

Raiffeisen WORLD otvoreni investicioni fond Skraćeni Prospekt Raiffeisen WORLD otvoreni investicioni fond Skraćeni Prospekt UVOD Društvo za upravljanje investicionim fondovima je privredno društvo koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu

Више

Skraæeni prospekt Delta Plus

Skraæeni prospekt Delta Plus SKRAĆENI PROSPEKT DELTA PLUS OTVORENI INVESTICIONI FOND Društvo za upravljanje investicionim fondovima Delta Investments a.d. Beograd Milentija Popovića 7b 11 070 Novi Beograd Telefon: 011/201-2678 Faks:

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovolјnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekst

Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovolјnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekst Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovolјnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekstu: Zakon), člana 9. Pravilnika o sadržaju prospekta

Више

Prospekt penziono Basic

Prospekt penziono Basic Prospekt dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Basic Beograd, 2019. penzijskifond.rs generali.rs Datum rešenja NBS o davanju saglasnosti na prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda Generali Basic: 22.02.2019.

Више

Na osnovu članova 41. i 45. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u dalj

Na osnovu članova 41. i 45. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u dalj Na osnovu članova 41. i 45. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 13/09, u daljem tekstu: Zakon) i člana 25. Statuta Društvа za upravlјanje

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

fi

fi Образац 1 Група рачуна /рачун БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. године Напомена - у хиљадама динара текућа Износ претходна 1 2 3 4 5 6 А. УКУПНА ИМОВИНА (0002+0003+0007) 0001 34558 29868 10 I ГОТОВИНА 0002

Више

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Trziste duznickih hov.ppt [Compatibility Mode] 11. Međunarodna Konferencija Beogradske berze UPGRADE IN BELGRADE 2012 Razvoj tržišta dužničkih hartija od vrednosti - Iskustvo i perspektive Sonja Miladinovski član Izvršnog odbora, Societe Generale Banka

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

del.br.360/i od god Datum: godine Izveštaj br. 18 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripre

del.br.360/i od god Datum: godine Izveštaj br. 18 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripre Datum: 09.09.204. godine Izveštaj br. 8 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika JEEP COMMERCE d.o.o. Beograd Podaci o subjektu reorganizacije:

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Bulevar Mihaila Pupina 10a-II/4, Novi Beograd, Telefon: Fax: E mail:

Bulevar Mihaila Pupina 10a-II/4, Novi Beograd,   Telefon: Fax: E mail: Bulevar Mihaila Pupina 10a-II/4, 11070 Novi Beograd, www.fimainvest.com Telefon: +381 11 41 41 600 Fax: +381 11 41 41 606 E mail: proactive@fimainvest.com PROSPEKT Otvorenog investicionog fonda FIMA ProActive

Више

Finansijski izveıtaj za fond 2007

Finansijski izveıtaj za fond 2007 Прилог 1 Oбразац 1 Класа рачуна, група рачуна, рачун Назив фонда: ФИМА ПроАктиве Отворени инвестициони фонд Регистарски фонда: 5/0-44-2389/5-07 Назив друштва за управљање фондом: ФИМА Инвест а.д.београд

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

Skraceni prospekt WVP Premium

Skraceni prospekt WVP Premium WVP FUND MANAGEMENT a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima, Čarli Čaplina 24, 11000 Beograd, Srbija www.wvpfondovi.rs, Telefon: +381 11 3291 312, Fax: +381 11 3291 312, Email: info@wvpfondovi.rs

Више

Microsoft Word - Prospekt Citadel Novcani.doc

Microsoft Word - Prospekt Citadel Novcani.doc CITADEL NOVČANI FOND P R O S P E K T Ilirika DZU a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima, Beograd, Srbija, Knez Mihailova 11-15/V sprat, 11000 Beograd www.ilirika.rs, Telefon +381

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи

Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан , 220, 125 и и 221 (у хи Назив: ЈУБМЕС БАНКА А.Д. БЕОГРАД Седиште: Булевар Зорана Ђинђића 121, Нови Београд БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2015. 120, 220, 125 и 225 121 и 221 (у хиљадама динара) Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА 122, 222,

Више

Intesa Invest Cash Dinar Otvoreni investicioni fond Prospekt Naziv i vrsta investicionog fonda (u daljem tekstu: Fond) Intesa Invest Cash Dinar, otvor

Intesa Invest Cash Dinar Otvoreni investicioni fond Prospekt Naziv i vrsta investicionog fonda (u daljem tekstu: Fond) Intesa Invest Cash Dinar, otvor Intesa Invest Cash Dinar Otvoreni investicioni fond Prospekt Naziv i vrsta investicionog fonda (u daljem tekstu: Fond) Intesa Invest Cash Dinar, otvoreni investicioni fond Poslovno ime Društva za upravljanje

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena На основу чла 7. став 2. алинеја 7, чла 9. став 1. алинеја 5, чла 21. и чла 27. Зако о друштвима за осигурање («Службени гласник Републике Српске», : 17/05, 01/06 и 64/06), чла 7. став 4. и чла 14. став

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Finansijska tržišta Finansijska tržišta Proizvodi Direkcije Proizvodi u ponudi: Terminska kupoprodaja deviza forvard transakcije Valutni svop Kamatni svop Opcija kamatne stope Brokersko posredovanje i

Више

Microsoft PowerPoint - Dubravko Stimac

Microsoft PowerPoint - Dubravko Stimac IX Godišnja konferencija Makedonske berze INVESTICIJSKI I MIROVINSKI FONDOVI U HRVATSKOJ Dubravko Štimac Ohrid, travanj 2008. SADRŽAJ RAZVOJ INVESTICIJSKIH FONDOVA RAZVOJ MIROVINSKIH FONDOVA Razvoj investicijskih

Више

Example 3.1 (2010)

Example 3.1 (2010) kpmg KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Beograd Srbija Tel.: +381 (0)11 20 50 500 Fax: +381 (0)11 20 50 550 www.kpmg.com/rs Izveštaj nezavisnog revizora ČLANOVIMA INTESA INVEST CASH DINAR OTVORENOG

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/ године KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-1/2010 13.12.1990. године Текући рачуни 1) 780-251-38 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Prospekt WVP Premium

Prospekt WVP Premium WVP FUND MANAGEMENT a.d. Beograd, Društvo za upravljanje investicionim fondovima, Čarli Čaplina 24, 11000 Beograd, Srbija www.wvpfondovi.rs, Telefon: +381 11 3291 312, Fax: +381 11 3291 312, Email: info@wvpfondovi.rs

Више

OBVEZNI MIROVINSKI FOND ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A Osnovne informacije o fondu Naziv fonda: Erste Plavi obvezni miro

OBVEZNI MIROVINSKI FOND ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A Osnovne informacije o fondu Naziv fonda: Erste Plavi obvezni miro OBVEZNI MIROVINSKI FOND ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A 30.06.2015. Osnovne informacije o fondu Naziv fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A OIB fonda: 29597039090 Mirovinsko

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

Na osnovu člana 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS broj:92/06 i 85/15) i Odluke o osnivanju otvorenog akcijskog invest

Na osnovu člana 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS broj:92/06 i 85/15) i Odluke o osnivanju otvorenog akcijskog invest Na osnovu člana 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS broj:92/06 i 85/15) i Odluke o osnivanju otvorenog akcijskog investicionog fonda Aktiva invest fond broj: SK-EKVP-12/18

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raif

OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raif OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raiffeisen banke a.d. Beograd koji se primenjuju u depozitnom

Више

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR Datum izrade izveštaja: 06.04.2016. godine Broj izveštaja: 155/i Oznaka perioda utvrđena UPPR-om: t+37 Dužina izveštajnog perioda: 31 dana Prvi dan perioda: 01.03.2016. godine Poslednji dan perioda: 31.03.2016.

Више

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Правилником о форми, минималном садржају које треба

Више

del.br.306/iz od Datum: godine Izveštaj br. 9 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljen

del.br.306/iz od Datum: godine Izveštaj br. 9 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljen Datum: 04.11.2013. godine Izveštaj br. 9 nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika JEEP COMMERCE d.o.o. Beograd Period nadzora: 14.09.2013.

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

No Slide Title

No Slide Title IZRAČUNAVANJE CIJENA I PRINOSA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Cijena koju je investitor spreman da plati za bilo koji finansijski instrument predstavlja sadašnju vrijednost očekivanog budućeg neto novčanog toka

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-56/ Текући

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-56/ Текући KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 3.Ст-56/2010 03.01.2002. Текући рачуни 1) 780-204-82 стечајног / 2) ликвидационог

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

web site i kalkulatori

web site i kalkulatori Интернет страница НБС и практични примери коришћења калкулатора за поређење цена терминских уговора Наташа Понигер, Одељење за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног

Више

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала ( Службени гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и Правилником о форми, минималном садржају које треба

Више

На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. ста

На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. ста На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство

Више

INFORMACIJE SA TRZISTA

INFORMACIJE SA TRZISTA INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA I KAPITALA 21.11.2012. INFORMACIJE SA TRŽIŠTA NOVCA Izvor: Forex Trenutni kurs dolara Tabela u nastavku pokazuje da je došlo do pada kursa dolara u odnosu na eur u odnosu na

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

Na osnovu člana 87., 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Sl.Gl. RS, broj 92/06 i 82/15) i Odluke o osnivanju Otvorenog novčanog investicion

Na osnovu člana 87., 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Sl.Gl. RS, broj 92/06 i 82/15) i Odluke o osnivanju Otvorenog novčanog investicion Na osnovu člana 87., 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Sl.Gl. RS, broj 92/06 i 82/15) i Odluke o osnivanju Otvorenog novčanog investicionog fonda broj: 273-SKZMIF/18 od 30.07.2018.g. donesene

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR

Mesečni izveštaj nezavisno-stručnog lica o uspešnosti sprovođenja usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije dužnika BEOTELNET-ISP DOO BEOGR Datum izrade izveštaja: 18.02.2016. godine Broj izveštaja: 73/i Oznaka perioda utvrđena UPPR-om: t+35 Dužina izveštajnog perioda: 31 dana Prvi dan perioda: 01.01.2016. godine Poslednji dan perioda: 31.01.2016.

Више

POTROSACKA INSTRUKCIJA MREZE “MTS – SCNet BIZ NET” ;

POTROSACKA INSTRUKCIJA MREZE “MTS – SCNet BIZ NET” ; Uvaženi saradnici! POTROŠAČKA INSTRUKCIJA MREŽE SCnet - VIP VPN Dogovor o širenju mreže VIP VPN u okviru naše potrošačke organizacije daje ogromnu prednost u oblasti komunikacija svim našim članovima!

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

???? ?????? ???????????

???? ?????? ??????????? ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ - СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ - Београд, 09.09.2002. године Ев - 191/02 У П У Т С Т В О ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ АУКЦИЈИ И ЗА ОСНИВАЊЕ КОНЗОРЦИЈУМА РАДИ КУПОВИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Staticki kriterijumi new-1.pptx

Staticki kriterijumi new-1.pptx ЗАДАТАК 1. Применом критеријума рока враћања одредити рок враћања пројеката А, B и C, узимајући у обзир уштеде остварене по годинама експлоатације након инвестирања. Приликом доношења инвестиционе одлуке

Више

Microsoft Word - INFORMACIJE MALOM KLIJENTU doc

Microsoft Word - INFORMACIJE MALOM KLIJENTU doc I N F O R M A C I J E koje se pružaju malim klijentima Brokersko-dilerskog društva Convest a.d. Novi Sad U Novom Sadu, 15.05.2012. godine 1 Na osnovu člana 164. Zakona o tržištu kapitala ("Sl glasnik RS",

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finan

Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finan Republika e Kosovës Republika Kosova Republic of Kosovo Qeveria Vlada Government Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance Thesari i Kosovës Trezor Kosova - Treasury of Kosova

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine Prilog 2 Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga, usvojena na sednici Izvršnog odbora, održanoj dana 22.01.2019. godine (br. IO_2_19/5 od 22.01.2019. godine). POLITIKA PRIDRUŽIVANJA I RAZVRSTAVANJA

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd Napomene uz finansijske izveštaje Društvo za upravljanje investicionim fondo

Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd Napomene uz finansijske izveštaje Društvo za upravljanje investicionim fondo Društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest a.d. Beograd za period 12. februar - 31. decembar 2018. godine Beograd, 28. februar 2019. godine SADRŽAJ 1 Osnovni podaci... 1 2 Osnove za sastavljanje

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2013. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више