СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 2017/2018. години Факултет медицинских наука као део У

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској 2017/2018. години Факултет медицинских наука као део У"

Транскрипт

1 СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА КАДРОВА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ у школској години Факултет медицинских наука као део Универзитета у Крагујевцу је државна, образовна и научна институција високог образовања у Републици Србији. Медицинску научну мисао развија кроз истраживање, образовање лекара, фармацеута, стоматолога и других здравствених професија које унапређују стандарде здравствене заштите. Циљ факултета је стварање стручног и образовног кадра који ће у сваком тренутку бити спреман да одговори комплексним проблемима у и здравства. Настава на факултету се одвија кроз интегрисане академске, специјалистичке, струковне, и докторске студије. Факултет је и регионални центар и један од националних центара изврсности у биомедицинским наукама, који подстиче и развија ову људске делатности у Републици Србији. Крајњи циљ свих делатности факултета је стварање квалитетних стручњака и научника у и биомедицине који су усвојили највише етичке и професионалне стандарде. На Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу је запослено наставно особље које је посвећено образовању студената, омогућавању стицања професионалних и стручних вештина и знања, као и припреми за процес доживотног образовања. Овакво опредељење упослених на Факултету реализује се кроз сплет свакодневних активности, које обухватају - праћење и анализу наставног процеса у целини, праћење и анализу појединачног рада наставног особља и других запослених, праћење и примену најновијих искустава и трендова у и медицинских наука, прилагођавање наставних програма променама које доносе нови ставови и нове технологије, као и укупне промене у и медицине.. Централну координациону улогу игра колегијум Декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, који на својим седницама редовно разматра стање и кадровске потребе, доноси и спроводи мере за унапређивање стручних и професионалних капацитета свих запослених. Улазни елементи којима се руководи управа факултета када је у питању план развоја наставног особља су: - укупан број запослених наставника (редовни, ванредни, доценти) и а на факултету - старосна структура наставног особља - број студијских програма који се изводе на факултету - број запослених наставника и а по свакој катедри студијског програма ИАСМ, ИАСФ, ИАСС, ДАС. - Полазећи од потребе да се наставни процес на Факултету одвија несметано на квалитетан и ефикасан начин закључено је следеће:. Анализа тренутног стања и планиране потребе до краја школске године За извођење наставе на Факултету медицинских наука Униерзитета у Крагујевцу на студијском програму ИАСМ, ИАСФ, ИАСС, ОСС и ДАС укључено је 282 наставника и а и то 36 редовних професора, 57 ванредних професора, 60 доцената, 7 асистент, 58 а у, а а и а приправника (Преглед запослених по катедрама и студијским програмима дат је у Табели ).

2 Табела. Преглед запослених у на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (на дан ) Патолошка анатомија. Милан Кнежевић 2. Снежана Јанчић 3. Станковић Весна 4. Митровић Слободанка Ужа научна ред.проф Патолошка анатомија ред.проф Патолошка анатомија виши Патолошка лабораторијски анатомија доцент Патолошка анатомија 5. Милена Илић асистент Патолошка анатомија одлази у пензију у току је у асистент пок. пост. за у доц. или ван. проф у току је у асистент 6. Далибор Јовановић Аасистент Патолошка анатомија у току је у асистент 7. Стеван Матић асистент Патолошка анатомија 8. Милена асистент Патолошка Ракочевић анатомија Анатомија. Ивана Живановић Мачужић Ужа научна ванр.проф Анатомија Јеремић Дејан ванр.проф Анатомија Вуловић Маја ванр.проф Анатомија Стојадиновић доцент Анатомија Добривоје 5. Неда Огњановић асистент Анатомија Марија асистент Анатомија Ковачевић 7. Милош Минић Анатомија

3 приправник Судска. Милош Тодоровић 2. Живана Минић 3. Катарина Витошевић 4. Радица Живковић Зарић Ужа научна доцент Судска у у Хистологија Судска Судска Судска Покретање конкурса у марту једну годину породиљског у току је у приправник Ирена ред.проф Хистологија Танасковић 2. Зоран ванр.проф Хистологија Милосављевић 3. Маја Саздановић доцент Хистологија Сања Танасковић асистент Хистологија Весна Росић асистент Хистологија Марина Милетић Ковачевић асистент Хистологија У току је у звању асистента 7. Немања Јовичић асистент Хистологија Јелена асистент Хистологија Миловановић Физиологија. Мирко Росић ред.проф Физиологија 2. Гвозден Росић ред.проф Физиологија 3. Владимир ред.проф Физиологија Јаковљевић 4. Пантовић Сузана ванр.проф Физиологија у току је у ван.проф. 5. Владимир доцент Физиологија Живковић 6. Маја Милошвић асистент Физиологија Иван Срејовић асистент Физиологија

4 8. Јована Јоксимовић 9. Драгица Селаковић 0. Јасмина Сретеновић Био асистент Физиологија асистент Физиологија асистент Физиологија Марина ванр.проф Био Митровић 2. Иванка Зелен ванр.проф Био Станојевић доцент Био Маријана 4. Ивана Николић доцент Био Милан Зарић асистент Био покретање поступка у марту 6. Марија асистент Био Анђелковић 7. Петар Чановић асистент Био Патолошка физиологија. Снежана Живанчевић Симоновић 2. Александар Ђукић 3. Владимир Јуришић ред.проф Патолошка физиологија ред.проф Патолошка физиологија ред.проф Патолошка физиологија 4. Нада Пејновић ванр.проф Патолошка физиологија 5. Зорица Јовановић ванр.проф Патолошка физиологија 6. Олгица доцент Патолошка Михаљевић физиологија 7. Илија Јевтић доцент Патолошка физиологија 8. Ирена Костић доцент Патолошка физиологија 9. Иваца Петровић асистент Патолошка физиологија 0. Бојана асистент Патолошка Стојановић физиологија једну годину одсуства

5 Микробиологија и имунологија и онкологија. Небојша Арсенијевић ред.проф Микробиологија и имунологија и онкологија 2. Дејан Баскић ванр.проф Микробиологија и имунологија 3. Иван Јовановић ванр.проф Микробиологија и имунологија и онкологија 4. Гордана Радосављевић 5. Владислав Воларевић ванр.проф Микробиологија и имунологија ванр.проф Микробиологија и имунологија Немања Здравковић 7. Марија Миловановић доцент Микробиологија и имунологија доцент Микробиологија и имунологија 8. Слађана Павловић доцент Микробиологија и имунологија 9. Сузана Поповић научни Микробиологија и имунологија 9. Јелена Пантић доцент Микробиологија и имунологија 0. Невена Гајовић асистент Микробиологија и имунологија. Александар асистент Микробиологија Арсенијевић и имунологија Фармакологија и токсикологија у току је конкурс у ванр.проф Слободан Јанковић ред.проф Фармакологија и токсикологија 2. Драган ред.проф Фармакологија Миловановић и токсикологија 3. Михајло ванр.проф Фармакологија Јаковљевић и токсикологија 4. Јасмина ванр.проф Фармакологија Миловановић и токсикологија 5. Наташа ванр.проф Фармакологија Ђорђевић и токсикологија 6. Марина Костић доцент Фармакологија и токсикологија 7. Дејана Ружић доцент Фармакологија Зечевић и токсикологија

6 Епидемиологија Рок истиче. Весна Пантовић ред.проф Епидемиологија 2. Милена Илић ред.проф Епидемиологија Хигијена. Нела Ђоновић ванр.проф Хигијена Драган доцент Хигијена Васиљевић 3. Марија Секулић асистент Хигијена Далибор Стајић асистент Хигијена Социјална. Сања Коцић ванр.проф Социјална 2. Снежана доцент Социјална Радовановић 3. Светлана асистент Социјална Радевић 4. Катарина Социјална Јанићијевић у Медицинска статистика и информатика. Небојша Здравковић 2. Никола Јанковић 3. Владислава Стојић 4. Сузана Ђорђевић Гајић ред.проф Медицинска статистика и информатика асистент Медицинска статистика и информатика асистент Медицинска статистика и информатика асистент Медицинска статистика и информатика Медицина радa. Снежана Игњатовић у току је конкурс за у Рок истиче ред.проф Медицина рада одлази у пензију

7 Методологија антропометрије. Душица Ђорђевић доцент Методологија антропометрије Интерна. Зорица Лазић 2. Милета Поскурица 3. Владимир Милорадовић 4. Марина Петровић ред.проф Интерна ред.проф Интерна ед.проф Интерна ванр.проф Интерна Милоје Томашевић ванр.проф Интерна 6. Виолета Ирић ванр.проф Интерна Ћупић 7. Дејан ванр.проф Интерна Петровић 8. Предраг ванр.проф Интерна Ђурђевић 9. Александра ванр.проф Интерна Лучић Томић 0. Радојца ванр.проф Интерна Столић. Небојша ванр.проф Интерна Анђелковић 2. Горан ванр.проф Интерна Давидовић 3. Виолета доцент Интерна Младеновић 4. Иван доцент Интерна Чекеревац 5. Љиљана доцент Интерна Новковић 6. Светлана доцент Интерна Ђукић 7. Наташа доцент Интерна Здравковић 8. Мирјана доцент Интерна Веселиновић 9. Милан доцент Интерна у току је у ред. проф

8 Радовановић 20. Владимир Здравковић 2. Татјана Лазаревић 22. Иван Симић 23. Рада Вучић 24. Војислав Ћупурдија 25. Владимир Игњатовић 26. Томислав Николић 27. Марина Марковић 28. Данијела Јовановић 29. Марина Јовановић 30. Жељко Тодоровић 3. Анита Ивошеић 32. Миодраг Срећковић доцент Интерна доцент Интерна асистент Интерна асистент Интерна асистент Интерна асистент Интерна Интерна у приправник приправник у Гинекологија са акушерсвом Интерна Интерна Интерна Интерна Интерна Интерна у току је кокурс за у асистента у току је у асистента У току је У току је Слободан ред.проф Гинекологија са Арсенијевић акушерством 2. Мирјана ред.проф Гинекологија са Варјачић акушерством 3. Александар ред.проф Гинекологија са У току је у асистента

9 Живановић акушерством 4. Јанко Ђурић ред.проф Гинекологија са акушерством 5. Зоран Протрка ванр.проф Гинекологија са акушерством 6. Горан Бабић ванр.проф Гинекологија са акушерством 7. Александра доцент Гинекологија са Димитријевић акушерством 8. Марија Шорак доцент Гинекологија са акушерством 9. Петар Арсенијевић 0. Неда Арсенијевић. Никола Јовић приправник Хирургија Гинекологија са акушерством Гинекологија са акушерством Гинекологија са акушерством У току је конкурсза у ванредни проф у току је у доцет Слободан ред.проф Хирургија Милисављевић 2. Јасна Јевђић ред.проф Хирургија 3. Драган Чановић ванр.проф Хирургија Дракче ванр.проф Хирургија Радовановић 5. Бранко Ристић ванр.проф Хирургија Мирослав ванр.проф Хирургија Стојадиновић 7. Дејан Вуловић ванр.проф Хирургија Татјана Вуловић доцент Хирургија Славчо Тончев доцент Хирургија у току је у доцент 0. Срђан доцент Хирургија Нинковић. Радивоје доцент Хирургија Николић 2. Александар асистент Хирургија Цветковић 3. Младен Павловић асистент Хирургија У току је у асистента

10 4. Жељко асистент Хирургија Степановић 5. Милан асистент Хирургија Пауновић 6. Бојан Милошевић асистент Хирургија у току је конкурс за у асистента 7. Марко Спасић асистент Хирургија Алксандар асистент Хирургија Матић 9. Ненад Зорнић асистент Хирургија Миодраг асистент Хирургија Пеулић 2. Филип Жунић Хирургија Урош Хирургија Радивојчевић 23. Милош Хирургија Арсенијевић 24. Иван Хирургија Радосављевић 25. Марко Хирургија Петровић 26. Војин Ковачевић 27. Бојан Стојановић 28. Немања Јовановић у Офталмологија. Мирјана Петровић Јанићијевић 2. Светлана Јовановић Хирургија у току је у асистента Хирургија Хирургија ред.проф Офталмологија ванр.проф Офталмологија у току је конкурс за у ван.проф. или доцент ванр.проф Офталмологија Сунчица Срећковић 4. Ненад Петровић асистент Офталмологија Татјана Шаренац асистент Офталмологија у марту у

11 6. Душан Тодорововић Оториноларингологија Р.бр. Име и презиме. Љубица Живић Истраживач приправник Звање Офталмологија Задњи доцент ванр.проф Оториноларингологија одлази у пензију ванр.проф Оториноларингологија Љиљана Ердевички 3. Бранислав Бјелић 4. Андра у Јевтовић Педијатрија ванр.проф Оториноларингологија Оториноларингологија Јасмина ред.проф Педијатрија Кнежевић 2. Слободан ред.проф Педијатрија Обрадовић 3. Анђелка ванр.проф Педијатрија Стојковић 4. Зоран ванр.проф Педијатрија Игрутиновић 5. Биљана ванр.проф Педијатрија Вулетић 6. Ана Вујић ванр.проф Педијатрија покретање поступка за збор у доцент 7. Александра доцент Педијатрија Симовић 8. Гордана Костић доцент Педијатрија Славица доцент Педијатрија Марковић 0. Зорица асистент Педијатрија Рашковић. Драгана Савић асистент Педијатрија Марија асистент Педијатрија Радовановић 3. Јелена асистент Педијатрија Несторовић Тнасковић 4. Сања Кнежевић асистент Педијатрија Рангелов 5. Невна Фолић асистент Педијатрија

12 Нуклеарна. Милован Матовић 2. Љиљана Мијатовић 3. Владимир Вукомановић 4. Весна Игњатовић ред.проф Нуклеарна ред.проф Нуклеарна Нуклеарна Нуклеарна Клиничка онкологија. Александар Даговић асистент Клиничка онкологија Радиологија једну годину породиљког Милан ванр.проф Радиологија Мијаиловић 2. Никола Јагић ванр.проф Радиологија Снежана Лукић ванр.проф Радиологија Радиша Војиновић доцент Радиологија Инфективне болести Р.бр. Име и презиме. Предраг Чановић 2. Зоран Тодоровић 3. Олгица Гајовић 4. Жељко Мијаиловић 5. Љиљана Нешић 6. Биљана Поповска 7. Сара Петровић 8. Ивана Раковић 9. Софија Секулић Звање Задњи ред.проф Инфективне болести ванр.проф Инфективне болести ванр.проф Инфективне болести ванр.проф Инфективне болести проф.струковних Инфективне студија болести асистент Инфективне болести Инфективне болести Инфективне болести у Инфективне болести једну годину породиљског

13 Дерматовенерологија Р.бр. Име и презиме Звање Задњи. Ана Равић доцент Дерматовенерологија Гордана доцент Дерматовенерологија Ристић 3. Весна доцент Дерматовенерологија Миличић 4. Небојша Крстић Дерматовенерологија проф. струковних студија Психјатрија. Горан Михајловић 2. Драгана Игњатовић Ристић 3. Мирјана Јовановић 4. Владимир Јањић 5. Данијела Ђоковић 6. Милица Боровчанин 7. Бранислав Радмановић Неурологија Р.бр. Име и презиме. Гордана Тончев 2. Светлана Милетић Дракулић 3. Татјана Бошковић Матић 4. Александар Гавриловић ред.проф Психјатрија ред.проф Психјатрија ванр.проф Психјатрија доцент Психјатрија у току је у ванредни професор доцент Психјатрија доцент Психјатрија асистент Психјатрија Звање Задњи ванр.проф Неурологија ванр.проф Неурологија у току је у доцент асистент Неурологија асистент Неурологија конкурс у марту 207 за а приправника 5. Ана Азањац Неурологија

14 6. Катарина Весић 7. Дејан Алексић 8. Снежана Лазаревић Истраживач Истраживач приправник Истраживач приправник Неурологија Неурологија Неурологија Физикална и рехабилитација. Миодраг Вељковић 2. Катарина Парезановић 3. Александра Јуришић Шкевин ванр.проф Физикална и рехабилитација доцент Физикална и рехабилитација доцент Физикална и рехабилитација 4. Тања Луковић доцент Физикална и рехабилитација 5. Ана Дивјак приправник 6. Јелена Стевановић приправник Генетика Физикална и рехабилитација Физикална и рехабилитација Миодраг ред.проф Генетика Стојковић 2. Оливера ред.проф Генетика Милошевић 3. Данијела доцент Генетика Тодоровић 4. Биљана Љујић доцент Генетика Сања Бојић асистент Генетика у току је конкурс за у асистент 6. Марина Газдић асистент Генетика Страни језик. Душица Лазић предавач енглеског језика Рок истиче

15 Клиничка фармација. Душан Ђурић ванр.проф Клиничка фармација 2. Марко Фолић ванр.проф Клиничка фармација 3. Весела ванр.проф Клиничка Радоњић фармација 4. Срђан Стефановић 5. Оливера Миловановић 6. Радиша Павловић 7. Милена Јуришевић 8. Тамара Николић 9. Александра Вранић 0. Марко Равић у доцент Клиничка фармација доцент Клиничка фармација асистент Клиничка фармација асистент Клиничка фармација асистент Клиничка фармација у Клиничка фармација Клиничка фармација Фармацеутска технологија. Снежана Цупара ванр.проф Фармацеутска технологија 2. Марина доцент Фармацеутска Томовић технологија 3. Ана доцент Фармацеутска Радовановић технологија 4. Ксенија асистент Фармацеутска Вучићевић технологија 5. Јована Брадић у Фармацеутска технологија 6. Аница у Фармацеутска Петковић технологија Фармацеутска анализа покренут поступак за у асистента покренут поступак за поновни у асистента покренут поступак за поновни у асистента Недељко ванр.проф Фармацеутска

16 Манојловић 2. Мирослав Соврлић 3. Јовица Томовић 4. Александар Кочовић Фармацеутска биотехнологија Р.бр. Име и презиме анализа доцент Фармацеутска анализа асистент Фармацеутска анализа у Фармацеутска анализа Звање Задњи. Слободан Новокмет ванр.проф Фармацеутска биотехнологија 2. Исидора асистент Фармацеутска Стојић биотехнологија 3. Катарина асистент Фармацеутска Радоњић биотехнологија 4. Маја Савић у Фармацеутска биотехнологија 5. Јована Јеремић Сарадник у Органска. Марина Живковић Фармацеутска Р.бр. Име и презиме. Ратомир Јелић 2. Гордана Радић 3. Милош Николић 4. Марина Мијаиловић Фармацеутска биотехнологија доцент Органска Звање Задњи ванр.проф Фармацеутска доцент Фармацеутска асистент Фармацеутска асистент Фармацеутска плус једну годину породиљског у току је конкурс за у асистент покренут поступак за у редовног професора покренут поступак за у ванредног професора покренут поступак за у доцент покренут поступак за у доцент

17 5. Невеа Јеремић 6. Андријана Букоњић 7. Душан Томовић асистент Фармацеутска асистент Фармацеутска асистент Фармацеутска Физичка. Вера Дондур ред.проф Физичка 2. Наташа Мијаиловић 3. Марија Цанковић 4. Драгана Ђорђевић асистент Физичка у у Физичка Физичка покренут поступак за у доцент одлази у пензију плус једну год и шест месеци одсуства Превентивна и дечија стоматологија Р.бр. Име и презиме. Татјана Кањевац 2. Миона Секулић 3. Мирјана Радовић Звање Задњи ванр.проф Превентивна и дечија стоматологија у у Превентивна и дечија стоматологија Превентивна и дечија стоматологија Протетика. Марко Милосављевић 2. Дејан Здравковић 3. Милица Ђорђевић Парадонтологија Р.бр. Име и презиме у Звање Протетика Протетика Протетика Задњи. Момир Парадонтологија

18 Стевановић 2. Марија Милошевић у Парадонтологија Максилофацијална хирургија Р.бр. Име и презиме. Слободан Лончаревић 2. Денис Брајковић Звање Задњи доцент Максилофацијална хирургија Максилофцијална хирургија Орална хирургија. Драган Газивода 2. Мирслав Васовић 3. Боривоје Бијелић 4. Александра Влашковић доцент Орална хирургија Орална хирургија Орална приправник хирургија у Орална хирургија Болести зуба и ендодонција. Александра Лукић 2. Милица Поповић 3. Милош Папић 4. Сузана Живановић ред.проф Болести зуба и ендодонција доцент Болести зуба и ендодонција у Болести зуба и ендодонција у Болести зуба и ендодонција Ортопедија вилице. Алексанар Ацовић у Ортопедија вилице Ради несметаног одвијања наставног процеса у школској години Факултет је по уговору ангажовао 3 наставника (Табела 2). Такође ангажовано је и 2 фацилитатора за помоћ у одвијању вежби ( Табела 3).

19 Табела 2. Списак наставника ангажованих по уговору у школској години Ред. Бр. Име и презиме ужа научна Датум збора у Радмила Обрадовић Пародонтологија, доцент од Орална 203. Гордана Филиповић Ортопедија вилица (и ванредни професор за специјалистичке од студије из стоматолошких грана) Недељка Ивковић стоматологија, орална хирургија и ванредни професор од и Стоматолошка протетика 4 Јелена Тодић Протетика доцент од Сузана Матејић Судска Редовни професор од Марија Бубало Орална хирургија доцент од Мирјана Антуновић Фармацеутска технологија 8 Јелена Ерић Стоматолошка протетика 9 Драган Милосављевић Медицина рада 0 Ратко Ковачевић Судска психијатрија Милорад Павловић Инфективне болести 2 Владимир Ивановић Болести зуба и ендодонција доцент од Табела 3.Списак фацилитатоа ангажованих у одвијању вежби у школској 2067.години Стоматологија Ред. Бр. Име и презиме ужа научна трајање. Милош Живић Болести зуба и ендодонција цела школска 2067 Медицина Ред. Бр. Име и презиме ужа научна трајање. Катарина Никић Ђуричић Психијатрија цела Снежана Радосављевић Социјална зимски семестар Снежана Симовић Неурологија зимски семестар Јелена Живић Интерна летњи семестар 2067

20 5. Кристијан Крстић Физикална и рехабилитација цела Марина Јовановић Оториноларионгологија цела Ана Луковић Анатомија цела Александар Милисављевић Хирургија - Ресусцитација, Ресусцитација 2, Прва помоћ цела Софија Чоловић Психијатрија летњи семестар Ненад Марковић Хирургија летњи семестар Маја Николић Генетика летњи семестар 2067 У школској години три наставника у звању редовног професора и један наставник у звању ванредног професора пуне 65 година и тиме испуњавају услов за одлазак у пензију. То су:. проф. др Вера Дондур - ужа нучна Физичка 2. проф. др Милан Кнежевић- ужа научна Патолошка анатомија 3. проф. др Снежана Игњатовић - ужа научна Медицина рада 4. проф. др Љубица Живић - ужа научна Оториноларингологија Одлазак поменутих професора у пензију може да представња проблем за одијање наставног прцеса на ИАСФ и ИАСМ. Проф. др Вера Дондурје редовни професор за ужу научну Физичка за коју немамо у најскорије време изледа да ће неко од млађих а докторирати. Поред тога, додатни проблем у овом случају је што ни један од а није завршио било какав факултет хемијских наука (један лекар и два фармацеута), што за као што је физичка може бити одређени проблем. Одлазак у пензију проф. др Снежане Игњатовић такође представља проблем за одвијеање натавног процеа на ИАСМ, обзиром да је професорка Снежана Игњатовић једини наставник на предмету. Не тако мањи проблем у процесу даље наставе педставља одлазак проф. др Милана Кнежевића и проф др Љубице Живић, јер се ради о катедрама које изводе наставу на више студијских програма са малим бројем наставника. У школској години један наставник у звању редовног професора, један наставник у звању ванредног професора и један наставник у звању доцента пуне 65 година и тиме испуњавају услов за одлазак у пензију. Tо су:. проф. др Снежана Јанчић - ужу научну Патолошка анатомија 2. поф. др Зоран Тодоровић ужа научна Инфективне болести 3. доц. др Радивоје Николић ужа научна Хирургија У току је поступак за 6 наставника (видети Табелу, колона напомене) и то: - 2 наставника у звању редовног професора - 6 наставника у звању ванредног професора - 8 наставника у звању доцент

21 До краја школске године факултет ће због истека ног периода расписати конкурсе за наставника и а то: Табела 4. Планирани конкурси по основу истека ног периода запослених у школској години Ред. проф. Ван. проф. Доцент Асистент Судска Патолошка анатомија Патолошка физиологија Микробиологија и имунологија и Онкологија Био Гинекологија и Истраживач приправник Сарадник у акушерство Офталмологија Нуклеарна Интерна 2 2 Гинекологија и акушерство Хирургија 2 Оториноларингологија Педијатрија Неурологија Генетика Клиничка фармација 2 Фармацеутска технологија Фармацеутска биотехнологија Фармацеутска Парадонтологија Максилофацијална хирургија Болести зуба и ендодонција Физичка 2 Орална хирургија Ортопедија вилице Превентивна и дечија стоматологија Медицинска статистика 2 2

22 2. План а, ангажовања и запошљавања у школској 2078 години Због истека ног периода наставника и а, Факултет у школској години планира расписивање конкурса (у складу са подацима из Табеле ). Преглед планираних конкурса по основу истека ног периода запослених наставника и а у школској години по научним има дат је у Табели 3. Табела 3. Планирани конкурси по основу истека ног периода запослених у школској 2078.години Ред. проф. Ван. проф. Анатомија 2 Хистологија 3 Физиологија 3 Био 2 Фармакологија и токсикологија Хигијена Медицинска статистика и информатика Доцент Асистент Истраживач приправник Сарадник у Интерна 3 2 Гинекологија и акушерство Хирургија 2 Оториноларингологија Педијатрија Клиничка онкологија Радиологија Инфективне болести Дерматовенерологија Психијатрија Неурологија 2 Физикална и 2 рехабилитација Генетика Клиничка фармација Фармацеутска технологија Фармацеутска анализа Фармацеутска биотехнологија Фармацеутска 2 Парадонтологија Максилофацијална хирургија Болести зуба и ендодонција Нуклеарна медиицина 2

23 Несметано одвијање наставног процеса и унапређење квалитета наставног процеса на Факултету захтеваће ново запошљавање или ангажовање наставника са других факултета и то са структуром приказаном у Табели 4. Табела 4. План новог запошљавања и ангажовања наставника по уговору у школској години Наставнициново запошњавање Ангажовање наставника по уговору Асистент ново запошљавање Ангажовање фацилитатора по уговору Ортопедија вилица Парадонтологија Максилофацијална хирургија Болести зуба и ендодонција Протетика Патолошка анатомија Оториноларингологија Хирургија Микробиологија и имунологија Физиологија

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije Уписани студенти школске 2007/2008.године III семестар Смер доктор медицине III семестар Р. бр. Име и презиме Бр. индекса Бр. бодова Прва група 1. Чапрић Маријана 2006/117 Б 3 2. Попадић Неда 2006/51 Б

Више

Ред

Ред Ред. бр. Бр. индекса Презиме ПОЕНИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОД ПРОФЕСОРА ДАНИЛА ПОПОВИЋА ШКОЛСКA ГОДИНА 2016-2017. Име Сем. Настава Колоквијуми Поени

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање 1. 2018/2610 Бањац Неда 2. 2018/2596 Башић Маја 3. 2018/2562 Беленцан Милица 4. 2018/2595 Блажић Лидија 5. 2018/2662 Блажић Марија 6. 2018/2677 Богдановић Светлана 7. 2018/2597 Бодрожа Марина 8. 2018/2534

Више

Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђиканови

Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђиканови Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђикановић 20 20 20 20 20 100 2 Димитрије Симић ОШ Душан Јерковић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5 Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум 03. 07. 2019. године На основу чл. 59. и чл. 60. Статута Високе хотелијерске школе струковних

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла 2017. године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и име Број индекса Оцена Цветковић Марија 39926 7 Стевановић

Више

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил Списак студената Предмет: МАСА-А12011-1801 - Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Милошевић Сала: 220 1 2018/21005 Штуловић Симона 1 2 2018/21003 Петровић Олга 1

Више

Уписани студенти школске 2007/2008

Уписани студенти школске 2007/2008 Уписани студенти школске 2007/2008.године III семестар Смер доктор медицине III семестар Р. бр. Име и презиме Бр. индекса Бр. поена Бр. бодова Прва група 1. Чапрић Маријана 2006/117 Б 2. Попадић Неда 2006/51

Више

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta 1 2 3 4 5 6 7 Pešić Vesna I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost I-4 I-5 I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 I-2 I-5 I-1 I-3 I-1 I-3 I-6 1 2 3 4 5 6 7 Živadinović Jovana II-5 II-4 Srpski jezik i književnost II-2 II-3

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко 1. 2005/0559 Шантић Мирослав 0 2. 2010/0085 Репац Небојша 0 3. 2011/0322 Тасић Милош 0 4. 2011/0493 Срећковић Немања 1 1 2 1 10 1 1 0 16 5 5. 2011/0543 Константиновић Сара 5.5 46 51.5 6 6. 2012/0519 Станишић

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1. Процена развоја и утицаја церебралног вазоспазма на исход лечења болесника

Више

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машин

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машин МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машинско инжењерство Р.бр. Кандидат с. школа пријемни Укупно

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

UF_RasporedSedenjaPoSalama

UF_RasporedSedenjaPoSalama БГ Љутице Богдана - Амфитеатар 1 - приземље 1 1100 Петрић (Миломир) Јелена БГ - Смер за образовање учитеља 2 1109 Петровић (Горан) Александар БГ - Смер за образовање учитеља 3 1154 Петровић (Дејан) Јована

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б.

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Назив организационе јединице Радно место Име, средње

Више

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија 1. година студија 11ПФ1001 - Увод у право Горан Дајовић 02.09.19.(13h) 05.09.19.(13h) Милош Здравковић 26.08.19.(14h) 27.08.19.(12h) 05.09.19.(14h) Миодраг Јовановић 28.08.19.(10h) 03.09.19.(10h) 04.09.19.(10h)

Више

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 петак (07.06.2019.) сале 25, 26 и 26б 8:00 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 Трајковић Слободан 2013/0673 Терзић Николета 2014/0380 Прело Срђан 2014/0614 Тановић Иван 2014/0653

Више

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА Са 83. седнице Наставно-научног већа (у даљем тексту ННВ) Факултета медицинских наука у Крагујевцу одржане дана 26. 06. 2019. године у 13,30 часова у Амфитеатру Факултета. Седници је

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет у Београду Испитни рок: септембар 2018/2019 Записник о полагању испита Предмет: Фармацеутска хемија 1 Гру

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет у Београду Испитни рок: септембар 2018/2019 Записник о полагању испита Предмет: Фармацеутска хемија 1 Гру Предмет: Фармацеутска хемија Група: Шифра предмета: ФО6 Име и презиме наставника: Славица Ерић. 07/00 Б Вучељ Мерима. 06/09 С Ђорђевић Лазар. 07/06 Б Јанковић Исидора. 07/009 Б Митрoвић Јована. 06/0 С

Више

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови Студенти који студирају по акредитацији из 2015. године 1 110/2016 Аздејковић, Марија 2рл2 2рл2б 2 255/2017 Алановић, Дијана 2рл1 2рл2б 8 21 3 108/2017 Алексендрић, Катарина 2рл2 2рл2а 5 4 9 4 4 109/2017

Више

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ Заинтересоване студенткиње и студенти могу погледати тест у петак 21.12.2018. године од 12 до 14 на часовима вежби код асс. Александре Васић у сали

Више

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc ENGLESKI JEZIK TEST 1-01.12.2012. - REZULTATI generacija 2009 T1 br Indeks IME PREZIME G Poena Ocena Popravak 1 001/09 Драгана Рангелов C 26,25 8 7 2 002/09 Наталија Јовић C 18 6-3 003/09 Милица Тасић

Више

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 Г Р А Ф И Ч К А Т Е Х Н И К А 1. 090 Савић Лена Графичка техника 37,56 60,00 97,56 Б 2. 058 Поњавић Стефан Графичка техника 37,24 59,00 96,24 Б 3. 037 Мариновић Тијана

Више

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у четврту годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске с

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у четврту годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске с Ранг Број индекса Презиме и име студента Број ЕСПБ Просечна оцена X 3 1. 2013/0133 Живковић Катарина 60,00 29,19 89,19 1. 2013/0821 Иванковић Јована 60,00 29,19 89,19 3. 2013/0137 Гајић Миона 60,00 28,92

Више

UF_RangLista

UF_RangLista 32 141 Мацура (Бранислав) Кристина 1 36.24 БГ - Српски језик и књ. 16.00 БГ - Општа култура и инф. 14.00 66.24 33 114 Цветковић (Гојко) Милица 1 29.86 БГ - Српски језик и књ. 18.00 БГ - Општа култура и

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај психосоцијалних карактеристика на аутономну и имунску дисфункцију

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКЕ ЕКОНОМСКО -ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б.

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б. ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног 16. 04. 2016. године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години 16.4.2016 1 1501 Илић Никола 6 2 1502 Томић Катарина 0.5 3 1503 Живковић

Више

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА I ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА У ВЕЗИ СА ДОКТОРСКИМ ДИСЕРТАЦИЈАМА А. ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 1 Утицај aнтиаритмика на функционалне, морфолошке и параметре оксидационог

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у трећу годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске сту

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у трећу годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске сту Ранг Број индекса Презиме и име студента Број ЕСПБ Просечна оцена X 3 1. 2014/0128 Петровић Јелена 60,00 30,00 90,00 2. 2014/0140 Берић Јован 60,00 28,32 88,32 3. 2014/0138 Стевановић Славица 60,00 27,99

Више

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋКОВИЋ ФГ07 20 бр.18 Економско-трговинска школа Сопот

Више

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ЗАКЉУЧНО СА 11.07.2018. ГОДИНОМ Ред Презиме и

Више

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Домнић-Поповић Наташа четвртак, после / / 5. (парна смена Илић Драгана петак, 5. час / четвртак, 5. час

Више

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете,

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете, ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, 10.03.2019.год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Српско

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ индекса 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4

Више

Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду Страна 1 од 3 Конкурсни број Име и презиме кандидата РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Успех у

Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду Страна 1 од 3 Конкурсни број Име и презиме кандидата РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Успех у Страна 1 од 3 2001 ЈОВАНА КРУНИЋ 4.40 4.53 5.00 4.85 37.56 04.09.2015 09:00 Правни факултет - Амфитеатар 2002 МИЛАН НЕСТОРОВИЋ 3.67 3.06 2.64 2.57 23.88 04.09.2015 09:00 Правни факултет - Амфитеатар 2003

Више

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број индекса Први колоквијум задаци теорија Други колоквијум

Више

Microsoft Word - druga na trecu.doc

Microsoft Word - druga na trecu.doc СПИСАК СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА 2017. СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ТРЕЋУ ГОДИНУ Студенти који су стекли право уписа на буџет Р. Бр. Индекс Име Презиме Бодови стечени у школској

Више

KONACNO NAJBOLJI PO GODINAMA.xls

KONACNO NAJBOLJI PO GODINAMA.xls НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ ПОВОДОМ ДАНА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА Најбољи студенти Основних академских студија (ОАС) у школској 2015/2016. години, са просечном оценом положених испита 9 и више а без заосталих испита

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx ПРВИ РАЗРЕД Ранг Име Презиме Одељ Школа Место Наставник шифра 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5 зад. Укупно Награда 1 Вања Пеић 10 Гимназија Крушевац Дејан Оролић 104 20 20 20 20 20 100 I 2 Ђoрђe Петровић

Више

[UVIT] Organizacija kolokvijuma/ispita

[UVIT] Organizacija kolokvijuma/ispita Индекс Презиме и име Колоквијум 440/2017 Андрић Митровић, Никола 17.5 39/2017 Арсенијевић, Владимир 14.8 181/2017 Арсић, Јовица 8 42/2017 Аџемовић, Момир 15.3 77/2017 Бабић, Марко 13.9 308/2017 Басараб,

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ??????? ??????.doc

Microsoft Word - ?????? ????????? ??????? ??????.doc СПИСАК СТУДЕНАТА IV ГОДИНЕ ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ 001/12 Сташа Стојановић 1 1 002/12 Ђорђе Митић 1 1 003/12 Јелена Антић 1 1 004/12 Стефан Бојичић 1 1 005/12 Анђелија Бићанин 1 1 006/12 Илона Радоичић 1

Више

Термини отворених врата

Термини отворених врата Термини отворених врата ПРЕДМЕТНА НАСТАВА Школска 2019/2020. година Овде се можете информисати о терминима отворених врата, односно времену када су наставници слободни за пријем родитеља. Сваки наставник

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ УПИСАНУ ОЦЕНУ ПРЕ ИЗЛАСКА НА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА. НАКНАДНИ

Више

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ 11.15-14.00 08.15-09.00 09.15-11.00 14.00-15.30 15.45-17.15 11.15-13.00 Зоологија бескичмењака 2 Зоологија бескичмењака 2 Енглески

Више

Microsoft Word - kriminologija grupe za kolokvijum.doc

Microsoft Word - kriminologija grupe za kolokvijum.doc ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА КРИМИНОЛОГИЈА ПО ГРУПАМА 1. група 13.05.2015. од 9 сати 2. група 20.05.2015. од 9 сати 3. група 27.05.2015. од 9 сати РЕДНИ БРОЈ ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ГРУПА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Више