6-Jun-19 Школска година: 2018/2019 Рок: Јун 1 Мастер академске студије Инжењерство заштите животне средине ПРЕДМЕТ: НАСТАВНИК: Екотоксикологија Др Тат

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "6-Jun-19 Школска година: 2018/2019 Рок: Јун 1 Мастер академске студије Инжењерство заштите животне средине ПРЕДМЕТ: НАСТАВНИК: Екотоксикологија Др Тат"

Транскрипт

1 Мастер академске студије Инжењерство заштите животне средине Екотоксикологија Др Татјана Голубовић, ван.проф. М1761 М1861 М1862 М1865 М1868 М1869 Игов Милица Јакић Андреа Младеновић Тијана Богић Дарко Манић Сања Николић Милица Енглески језик Др Јелица Тошић, ван.проф. М1868 Манић Сања Заштита здравља Др Јовица Јовановић, ред.проф. М1861 М1862 М1865 М1868 М1869 Јакић Андреа Младеновић Тијана Богић Дарко Манић Сања Николић Милица Заштита од буке у животној средини Др Дарко Михајлов, доцент М1759 Лазић Сања 1 / 173

2 М1869 Николић Милица Др Момир Прашчевић, ред.проф. М1868 Манић Сања Информациони системи у заштити Др Бојана Златковић, доцент М1866 Рисантијевић Владан Мониторинг животне средине Др Амелија Ђорђевић, ван.проф. М1761 М1861 М1862 М1865 М1866 М1869 Игов Милица Јакић Андреа Младеновић Тијана Богић Дарко Рисантијевић Владан Николић Милица Др Ненад Живковић, ред.проф. М1868 Манић Сања Обновљиви извори енергије Др Милан Протић, доцент М1865 Богић Дарко Технолошки процеси и животна средина Др Иван Крстић, ван.проф. 2 / 173

3 М1672 М1761 М1868 М1869 Илић Милена Игов Милица Манић Сања Николић Милица Управљање и развој људских ресурса Др Весна Николић, ред.проф. М1861 М1862 М1865 М1868 М1869 Јакић Андреа Младеновић Тијана Богић Дарко Манић Сања Николић Милица Урбана екологија Др Јасмина Радосављевић, ред.проф. М1761 М1865 М1868 М1869 Игов Милица Богић Дарко Манић Сања Николић Милица Мастер академске студије Инжењерство заштите на раду Енглески језик Др Јелица Тошић, ван.проф. М1873 Савић Катарина Ергономско пројектовање 3 / 173

4 Др Евица Стојиљковић, ван.проф. М1871 М1873 М1874 Кнежевић Душан Савић Катарина Јаковљевић Никола Заштита здравља Др Јовица Јовановић, ред.проф. М1854 М1856 М1857 М1858 М1859 М1860 М1871 М1872 М1873 М1874 М1875 М1876 М1877 Ђорђевић Тијана Антић Душан Томић Невена Живковић Никола Тодорчевић Срђан Чешљарац Анита Кнежевић Душан Ивановић Марко Савић Катарина Јаковљевић Никола Лепојевић Христина Огњановић Никола Живковић Наташа Заштита од електромагнетног зрачења Др Дејан Крстић, ван.проф. М1481 М1750 М1755 М1854 М1856 М1857 Динић Јована Станојевић Снежана Стојановић Катарина Ђорђевић Тијана Антић Душан Томић Невена 4 / 173

5 М1858 М1860 М1872 М1873 М1874 М1875 М1876 М1877 Живковић Никола Чешљарац Анита Ивановић Марко Савић Катарина Јаковљевић Никола Лепојевић Христина Огњановић Никола Живковић Наташа Заштита у технолошким процесима Др Иван Крстић, ван.проф. М1750 М1755 М1854 М1856 М1857 М1858 М1859 М1860 М1872 М1874 М1875 М1876 М1877 Станојевић Снежана Стојановић Катарина Ђорђевић Тијана Антић Душан Томић Невена Живковић Никола Тодорчевић Срђан Чешљарац Анита Ивановић Марко Јаковљевић Никола Лепојевић Христина Огњановић Никола Живковић Наташа Индустријска вентилација Др Иван Мијаиловић, ван.проф. М1854 М1856 М1857 Ђорђевић Тијана Антић Душан Томић Невена 5 / 173

6 М1858 М1859 М1860 М1871 М1872 М1873 М1874 М1875 М1876 М1877 Живковић Никола Тодорчевић Срђан Чешљарац Анита Кнежевић Душан Ивановић Марко Савић Катарина Јаковљевић Никола Лепојевић Христина Огњановић Никола Живковић Наташа Контрола буке и вибрација Др Дарко Михајлов, доцент М1481 М1750 М1755 М1854 М1856 М1857 М1858 М1872 М1873 М1874 М1875 М1876 М1877 Динић Јована Станојевић Снежана Стојановић Катарина Ђорђевић Тијана Антић Душан Томић Невена Живковић Никола Ивановић Марко Савић Катарина Јаковљевић Никола Лепојевић Христина Огњановић Никола Живковић Наташа Теорија људских грешака Др Евица Стојиљковић, ван.проф. М1873 Савић Катарина 6 / 173

7 Управљање заштитом на раду Др Снежана Живковић, ред.проф. М1874 Јаковљевић Никола Управљање и развој људских ресурса Др Весна Николић, ред.проф. М1750 М1854 М1856 М1857 М1858 М1859 М1860 М1871 М1872 М1873 М1874 М1875 М1876 М1877 Станојевић Снежана Ђорђевић Тијана Антић Душан Томић Невена Живковић Никола Тодорчевић Срђан Чешљарац Анита Кнежевић Душан Ивановић Марко Савић Катарина Јаковљевић Никола Лепојевић Христина Огњановић Никола Живковић Наташа Управљање пројектима др Срђан Глишовић, ред.проф. М1854 М1876 Ђорђевић Тијана Огњановић Никола Управљање професионалним ризиком 7 / 173

8 Др Иван Крстић, ван.проф. М1481 М1750 М1755 М1854 М1856 М1859 М1871 М1872 М1873 М1874 М1875 М1876 М1877 Динић Јована Станојевић Снежана Стојановић Катарина Ђорђевић Тијана Антић Душан Тодорчевић Срђан Кнежевић Душан Ивановић Марко Савић Катарина Јаковљевић Никола Лепојевић Христина Огњановић Никола Живковић Наташа Мастер академске студије Инжењерство заштите од пожара Економика заштите од пожара Др Драган Спасић, ред.проф. М1848 М1852 М1853 М1884 Поповић Лука Јовановић Момчило Шћепановић Тања Mилосављевић Марко Експертиза пожара Др Милан Благојевић, ред.проф. М1852 Јовановић Момчило 8 / 173

9 Заштита здравља Др Јовица Јовановић, ред.проф. М1839 М1840 М1842 М1843 М1845 М1847 М1848 М1849 М1850 М1851 М1853 М1884 Миленковић Јелена Антић Никола Миливојевић Марија Ристић Ана Станковић Душан Јовановић Милица Поповић Лука Филиповић Барбара Секулић Срећко Ђорђевић Бојан Шћепановић Тања Mилосављевић Марко Заштита од пожара и експлозија услед дејства електричне енергије Др Љубиша Вучковић, ред.проф. М1701 М1839 М1840 М1841 М1845 М1848 М1849 М1853 М1884 Ристић Владимир Миленковић Јелена Антић Никола Јовановић Милан Станковић Душан Поповић Лука Филиповић Барбара Шћепановић Тања Mилосављевић Марко Заштита од пожара у технолошким процесима 9 / 173

10 Др Иван Крстић, ван.проф. М1839 М1841 М1845 М1849 М1852 Миленковић Јелена Јовановић Милан Станковић Душан Филиповић Барбара Јовановић Момчило Организација заштите од пожара Др Снежана Живковић, ред.проф. М1841 М1845 Јовановић Милан Станковић Душан Пројектовање и одржавање система за гашење пожара Др Емина Михајловић, ред.проф. М1839 М1840 М1842 М1843 М1845 М1848 М1849 М1850 М1851 М1852 М1853 М1884 Миленковић Јелена Антић Никола Миливојевић Марија Ристић Ана Станковић Душан Поповић Лука Филиповић Барбара Секулић Срећко Ђорђевић Бојан Јовановић Момчило Шћепановић Тања Mилосављевић Марко Пројектовање и одржавање система за дојаву пожара 10 / 173

11 Др Милан Благојевић, ред.проф. М1849 М1851 Филиповић Барбара Ђорђевић Бојан Системско инжењерство Др Горан Јанаћковић, доцент М1840 М1842 М1843 Антић Никола Миливојевић Марија Ристић Ана Тактика интервенција и спасавања Др Света Цветановић, доцент М1839 М1840 М1842 М1843 М1845 М1848 М1849 М1850 М1851 М1852 М1853 М1884 Миленковић Јелена Антић Никола Миливојевић Марија Ристић Ана Станковић Душан Поповић Лука Филиповић Барбара Секулић Срећко Ђорђевић Бојан Јовановић Момчило Шћепановић Тања Mилосављевић Марко Теорија паљења и горења Др Милан Протић, доцент М1839 Миленковић Јелена 11 / 173

12 М1840 М1851 Антић Никола Ђорђевић Бојан Управљање и развој људских ресурса Др Весна Николић, ред.проф. М1839 М1845 М1849 М1850 М1851 Миленковић Јелена Станковић Душан Филиповић Барбара Секулић Срећко Ђорђевић Бојан Управљање пројектима др Срђан Глишовић, ред.проф. М1839 М1840 М1849 Миленковић Јелена Антић Никола Филиповић Барбара Мастер академске студије Управљање ванредним ситуацијама Динамика пожара Др Дарко Зигар, доцент М1409 М1633 М1734 М1801 М1806 М1807 Ристић Милош Денић Мирослав Вуковић Оливера Петровић Емилија Миловановић Ана Тодоровић Кристина 12 / 173

13 М1813 М1816 М1819 Ђорђевић Кристина Стојановић Марко Стојановић Ана Експертиза пожара Др Милан Благојевић, ред.проф. М1816 Стојановић Марко Заштита здравља Др Јовица Јовановић, ред.проф. М1801 М1803 М1804 М1805 М1806 М1807 М1808 М1810 М1811 М1812 М1813 М1819 М1821 М1878 М1881 Петровић Емилија Стојановић Никола Лукић Бојан Крстић Миљана Миловановић Ана Тодоровић Кристина Павловић Милица Радивојевић Весна Вучић Марија Васовић Стефан Ђорђевић Кристина Стојановић Ана Стаменковић Душан Митровић Нина Јањић Александар Информациони системи у заштити Др Дејан Крстић, ван.проф. М1804 Лукић Бојан 13 / 173

14 Информационо комуникационе мреже Др Горан Јанаћковић, доцент М1409 Ристић Милош Информисање и односи са јавношћу Др Весна Милтојевић, ред.проф. М1716 М1813 Васић Марија Ђорђевић Кристина Психологија група Др Снежана Живковић, ред.проф. М1811 М1812 М1878 Вучић Марија Васовић Стефан Митровић Нина Ризик и санација удеса Др Амелија Ђорђевић, ван.проф. М1409 М1633 М1722 М1777 М1806 М1807 М1808 М1810 М1813 М1819 Ристић Милош Денић Мирослав Тасић Ана Илић Марјан Миловановић Ана Тодоровић Кристина Павловић Милица Радивојевић Весна Ђорђевић Кристина Стојановић Ана 14 / 173

15 Др Ненад Живковић, ред.проф. М1716 Васић Марија Системи управљања ванредним ситуацијама Др Бранислав Анђелковић, ред.проф. М1801 М1803 М1821 Петровић Емилија Стојановић Никола Стаменковић Душан Др Лидија Милошевић, доцент М1716 М1804 Васић Марија Лукић Бојан Системско инжењерство Др Горан Јанаћковић, доцент М1801 М1805 Петровић Емилија Крстић Миљана Тактика интервенција и спасавања Др Света Цветановић, доцент М1716 М1801 М1803 М1804 М1805 М1806 М1807 Васић Марија Петровић Емилија Стојановић Никола Лукић Бојан Крстић Миљана Миловановић Ана Тодоровић Кристина 15 / 173

16 М1808 М1810 М1811 М1813 М1816 М1819 М1821 М1878 Павловић Милица Радивојевић Весна Вучић Марија Ђорђевић Кристина Стојановић Марко Стојановић Ана Стаменковић Душан Митровић Нина Теорија људских грешака Др Евица Стојиљковић, ван.проф. М1733 М1803 М1821 Илић Александар Стојановић Никола Стаменковић Душан Теорија одлучивања Др Бојана Златковић, доцент М1811 М1812 М1878 Вучић Марија Васовић Стефан Митровић Нина Управљање и развој људских ресурса Др Весна Николић, ред.проф. М1409 М1633 М1716 М1803 М1806 М1807 Ристић Милош Денић Мирослав Васић Марија Стојановић Никола Миловановић Ана Тодоровић Кристина 16 / 173

17 М1808 М1810 М1811 М1812 М1813 М1816 М1819 М1821 М1878 М1881 Павловић Милица Радивојевић Весна Вучић Марија Васовић Стефан Ђорђевић Кристина Стојановић Марко Стојановић Ана Стаменковић Душан Митровић Нина Јањић Александар Управљање пројектима др Срђан Глишовић, ред.проф. М1633 М1777 М1810 Денић Мирослав Илић Марјан Радивојевић Весна Цивилна заштита Др Емина Михајловић, ред.проф. М1716 М1801 М1803 М1804 М1805 М1806 М1807 М1808 М1810 М1811 М1812 Васић Марија Петровић Емилија Стојановић Никола Лукић Бојан Крстић Миљана Миловановић Ана Тодоровић Кристина Павловић Милица Радивојевић Весна Вучић Марија Васовић Стефан 17 / 173

18 М1813 М1816 М1819 М1878 Ђорђевић Кристина Стојановић Марко Стојановић Ана Митровић Нина Мастер академске студије Управљање заштитом животне средине Политика заштите животне средине Др Александра Илић Петковић, доцент М1779 Петровић Дејан Право заштите животне средине Др Александра Илић Петковић, доцент М1779 Петровић Дејан Управљање заштитом животне средине Др Снежана Живковић, ред.проф. М1779 Петровић Дејан Управљање и развој људских ресурса Др Весна Николић, ред.проф. М1779 Петровић Дејан 18 / 173

19 Мастер академске студије Управљање комуналним системом Водоснабдевање и каналисање вода Др Дејан Васовић, доцент М1740 М1823 М1824 М1825 М1826 М1827 М1828 М1829 М1830 М1832 М1833 М1835 М1837 Милошевић Милош Стојановић Ана Милосављевић Јелена Петровић Јелена Накић Марина Голубовић Никола Ивановић Стефан Ђорђевић Кристина Војиновић Тања Цвејић Марко Малетић Немања Милошевић Тамара Спасић Александра Економичност комуналних система Др Драган Спасић, ред.проф. М1834 Јовановић Никола Енергија насеља Др Јелена Маленовић-Николић, доцент М1740 М1827 М1834 Милошевић Милош Голубовић Никола Јовановић Никола 19 / 173

20 М1835 Милошевић Тамара Заштита здравља Др Јовица Јовановић, ред.проф. М1740 М1823 М1824 М1825 М1826 М1827 М1828 М1829 М1830 М1831 М1832 М1833 М1834 М1835 Милошевић Милош Стојановић Ана Милосављевић Јелена Петровић Јелена Накић Марина Голубовић Никола Ивановић Стефан Ђорђевић Кристина Војиновић Тања Јанковић Ирина Цвејић Марко Малетић Немања Јовановић Никола Милошевић Тамара Информисање и односи са јавношћу Др Весна Милтојевић, ред.проф. М1835 Милошевић Тамара Комунална инфраструктура Др Јасмина Радосављевић, ред.проф. М1740 М1824 М1827 М1832 Милошевић Милош Милосављевић Јелена Голубовић Никола Цвејић Марко 20 / 173

21 М1835 Милошевић Тамара Локални одрживи развој др Ивана Илић-Крстић, доцент М1740 М1824 М1831 М1835 Милошевић Милош Милосављевић Јелена Јанковић Ирина Милошевић Тамара Одрживо становање Др Слободан Милутиновић, ред.проф. М1829 Ђорђевић Кристина Политика заштите животне средине Др Александра Илић Петковић, доцент М1827 Голубовић Никола Процеси у комуналним системима Др Горан Ристић, ван.проф. М1740 М1824 М1830 М1831 М1835 Милошевић Милош Милосављевић Јелена Војиновић Тања Јанковић Ирина Милошевић Тамара Др Дејан Васовић, доцент М1827 Голубовић Никола 21 / 173

22 Управљање и развој људских ресурса Др Весна Николић, ред.проф. М1740 М1823 М1824 М1825 М1826 М1827 М1828 М1829 М1830 М1831 М1832 М1833 М1834 М1835 М1837 Милошевић Милош Стојановић Ана Милосављевић Јелена Петровић Јелена Накић Марина Голубовић Никола Ивановић Стефан Ђорђевић Кристина Војиновић Тања Јанковић Ирина Цвејић Марко Малетић Немања Јовановић Никола Милошевић Тамара Спасић Александра Управљање комуналним отпадом Др Горан Ристић, ван.проф. М1740 М1823 М1824 М1825 М1826 М1828 М1829 М1830 М1832 М1837 Милошевић Милош Стојановић Ана Милосављевић Јелена Петровић Јелена Накић Марина Ивановић Стефан Ђорђевић Кристина Војиновић Тања Цвејић Марко Спасић Александра 22 / 173

23 Др Јасмина Радосављевић, ред.проф. М1827 М1833 Голубовић Никола Малетић Немања Управљање пројектима др Срђан Глишовић, ред.проф. М1825 М1831 Петровић Јелена Јанковић Ирина Мастер академске студије Управљање комуналним системом II година Саобраћај урбаних подручја Др Амелија Ђорђевић, ван.проф. М1394 М1395 Ценић Милош Ђорђевић Далибор Управљање квалитетом ваздуха Др Амелија Ђорђевић, ван.проф. М1394 М1395 Ценић Милош Ђорђевић Далибор Мастер академске студије Управљање комуналним системом-i година 23 / 173

24 Политика заштите животне средине Др Александра Илић Петковић, доцент М1395 Ђорђевић Далибор Основне I и II година Технички материјали Др Милан Протић, доцент Милутиновић Миљан Физика др Младена Лукић, доцент Стевановић Јелена Основне Заштита животне средине Бука у животној средини Др Дарко Михајлов, доцент 9080 Вацић Бранкица Енергија и животна средина 24 / 173

25 Др Јелена Маленовић-Николић, доцент Стевановић Јелена Животна средина и основи заштите Др Јасмина Радосављевић, ред.проф Стевановић Јелена Заштита ваздуха Др Амелија Ђорђевић, ван.проф Стевановић Јелена Механика Др Дарко Михајлов, доцент 9080 Вацић Бранкица Стевановић Јелена Урбана екологија и просторно планирање Др Јасмина Радосављевић, ред.проф Вацић Бранкица Основне Заштита на раду Бука и вибрације 25 / 173

26 Др Дарко Михајлов, доцент Николић Миљана Ергономско пројектовање Др Евица Стојиљковић, ван.проф Милутиновић Миљан Заштита од пожара и експлозија Др Душица Пешић, ред.проф Николић Миљана Образовање за заштиту у радној и животној средини Др Весна Николић, ред.проф Милутиновић Миљан Основне академске Заштита радне и животне средине I година Хемија Др Татјана Голубовић, ван.проф Ђорђевић Бојана Маринковић Милош Миленковић Јелица 26 / 173

27 Основне академске Заштита радне и животне средине II година Електротехника Др Дејан Крстић, ван.проф Маринковић Милош Механика флуида Др Живојин Стаменковић, доцент 0732 Ђорђевић Бојана Миленковић Јелица Обрада и анализа података Др Мирјана Видановић, ванр.проф Маринковић Милош Термоенергетски процеси др Миомир Раос, ред.проф Маринковић Милош Физички параметри радне и животне средине Др Дарко Михајлов, доцент Маринковић Милош 27 / 173

28 Основне академске Заштита радне и животне средине III година Енглески језик Др Јелица Тошић, ван.проф Маринковић Милош Просторно планирање и заштита Др Јасмина Радосављевић, ред.проф Маринковић Милош Теорија и организација образовања за заштиту Др Весна Николић, ред.проф Маринковић Милош Основне академске ОАС Заштита животне средине Бука у животној средини Др Дарко Михајлов, доцент Хафнер Дени Ђорђевић Стефан Папрић Милица Водановић Владана Станимировић Душан 28 / 173

29 Др Момир Прашчевић, ред.проф Раденковић Бранка Младеновић Милица Петровић Марко Плавшић Стефан Нешић Марија Петровић Биљана Вучковић Стеван Јанаћковић Ђорђе 1308 Анђелковић Милица Мирчић Милан Здравковић Александар Здравковић Михајло Пејић Миљана Јовић Драган Ђорђевић Немања Петровић Марко Крстић Јелена Величковић Тамара Вељовић Александра Цветковић Стефан Ђорђевић Анђелија Ђорђевић Милица Василијић Невена Симић Ана Лилић Ана Симић Александар Антић Александра Видановић Марина Милутиновић Кристина Антић Бисенија 29 / 173

30 14234 Станисављевић Ивана Судимац Сања Антанасијевић Марија Трифковић Невенка Орлић Анђелија Лазић Никола Марковић Марија Васиљевић Александра Симоновић Милена Миладиновић Анђела Цветковић Анђела Милосављевић Кристина Вукојевић Душан Томић Милена Ванредне ситуације Др Лидија Милошевић, доцент Јевтић Милош Миленовић Ивона Танђановић Стефан Ристић Филип Ђорђевић Јована Себић Јулијана Тодоровић Никола Петковић Дајана Ђурић Стефан Грбовић Јелена Пиљевић Јован Ђокић Катарина Дунчић Милица Екологија 30 / 173

31 Др Јасмина Радосављевић, ред.проф Трифковић Невенка Василевски Милош Николић Срећко Јевтић Милош Младеновић Марко Здравковић Миљана Ђорђевић Катарина Секулић Снежана Станојевић Сандра Никодијевић Теодора Еколошки ризик Др Амелија Ђорђевић, ван.проф Милошевић Младен Раденковић Бранка Рајковић Александра Радовановић Марија 1206 Тодоровић Немања Анђелковић Миљана Банковић Миљан Вељовић Милан Андрић Марко Стојановић Иван 1308 Анђелковић Милица Мирчић Милан Каличанин Аница Илић Милан Григоров Александра Ђорђевић Немања 31 / 173

32 13168 Стојилковић Александра Перовић Милош Ераковић Иван Кузмановић Анђела Цветковић Милица Јовановић Кристина Бранковић Александар Вељовић Александра Стошић Марија Цветковић Стефан Станковић Невена 1402 Виденовић Данило 1408 Митић Јелена Вучковић Ана Петровић Тамара Василијић Невена Симић Ана Станић Николета Милошевић Снежана Јевтић Катарина Денић Марко Тасић Никола Богдановић Тијана Лукић Ранка Милутиновић Кристина Јовановић Андреја Судимац Сања Дејановић Марија Станковић Снежана Арсић Милица Младеновић Милица Јевтић Александар Орлић Анђелија 32 / 173

33 15130 Илић Наталија Николић Емилија Јанковић Александар Марковић Марија Симић Бојана Стојановић Даница Чернов Павле Ђорђевић Милица Васиљевић Александра Зафировић Младен Џонић Душан Миладиновић Анђела Миленковић Лазар Илић Миња Милосављевић Кристина Тричковић Милица Др Ненад Живковић, ред.проф Заборски Андреа Здравковић Александар Зарев Даница Мијалковић Ђорђе Станковић Наташа Станисављевић Ивана Станимировић Душан Економика заштите Др Драган Спасић, ред.проф Лепосављевић Никола Киковић Александра Јовановић Дина 33 / 173

34 13195 Цветковић Милица Лазић Никола Пешић Владимир Манчић Сандра Стевић Александра Стефановић Стефан Стојковић Александар Судимац Урош Вељковић Давид Марковић Стефан Николић Михајло Јанићијевић Анђела Ђурић Мина Кизић Александар Митровић Марко Сарић Катарина Станчић Немања Живковић Алекса Милутиновић Никола Тодоровић Урош Стојановић Наталија Стојковић Марија Радoшевић Љубица Стојковић Емилија Миловановић Бобан Петровић Наташа Митић Сoња Ђелић Милица Михајловић Ивана Петровић Николија Перић Стефан Лазаревић Марија Петровић Марко 34 / 173

35 18150 Ранђеловић Аница Николић Филип Рацић Владомир Радивојевић Невена Дрљача Софија Јовановић Дејан Стојановић Дуња Електромагнетна зрачења у животној средини Др Дејан Крстић, ван.проф Лепосављевић Никола Златковић Ненад Крстић Милош Хафнер Дени Перић Предраг Милошевић Младен Петровић Милан Димитријевић Миљана Бојковић Милош 1105 Ђорђевић Сузана 1106 Басарић Душан Раденковић Бранка Младеновић Милица Станковић Бисера Ранђеловић Душан Милојевић Марија Голубовић Душан Лазовић Миливоје Петровић Марко Плавшић Стефан Маринковић Ђорђе Лазић Јована 35 / 173

36 11314 Радовановић Марија Ђорђевић Јелена Милановић Слободан Банковић Миљан Раденковић Милош Раденковић Томица Стојиљковић Тамара Поповић Ана Нешић Марија Јеремић Дарко Заборски Андреа Петровић Биљана Ђурић Немања Вучковић Стеван Топличанин Аница Ђорђевић Стефан Андрић Марко Киковић Александра Јанаћковић Ђорђе Филиповић Александар Стојановић Иван Денчић Марина 1308 Анђелковић Милица Здравковић Александар Марковић Милош Петковић Богдан Анђелковић Стефан Каличанин Аница Пејић Миљана Марковић Срђан Јовић Драган Григоров Александра Ђорђевић Маријан 36 / 173

37 13123 Мијалковић Ђорђе Петровић Немања Марковић Александра Петровић Марко Стојилковић Александра Величковић Тамара Жугић Даница Јовановић Кристина Вељовић Александра Стошић Марија Цветковић Стефан Станковић Невена Стојилковић Лазар 1408 Митић Јелена Вучковић Ана Кнежевић Игор Симић Ана Здравковић Ана Станић Николета Веселиновић Марко Николић Катарина Петровић Славољуб Тасић Никола Суботић Немања Златковић Стефан Богдановић Тијана Анђелковић Сања Видановић Марина Милутиновић Кристина Јовановић Андреја Карић Бранкица Младеновић Милица Николић Емилија 37 / 173

38 15147 Ивановић Наталија Илић Миња Тричковић Милица Станојевић Марија Ђорђевић Катарина Миленовић Ивона Ђорђевић Јована Тодоровић Никола Глигоријевић Кристина Ђурђевић Дуња Електротехника др Владимир Станковић, доцент Хафнер Дени Петровић Милан 1106 Басарић Душан Нешић Ненад Банковић Миљан Петровић Биљана Ђорђевић Стефан Папрић Милица Марковић Срђан Марковић Александра Др Дејан Крстић, ван.проф Каран Милош Крстић Милош Милошевић Младен Јосифовић Богдан Јовановић Душан 1105 Ђорђевић Сузана 38 / 173

39 11022 Раденковић Бранка Милошевић Никола Младеновић Милица Милојевић Марија Раденковић Виктор Рајковић Александра Лазовић Миливоје Петровић Марко Плавшић Стефан Маринковић Ђорђе Лазић Јована Радовановић Марија 1206 Тодоровић Немања Ђорђевић Јелена Анђелковић Миљана Раденковић Милош Раденковић Томица Вучковић Милош Нешић Марија Јеремић Дарко Заборски Андреа Ђурић Немања Вучковић Стеван Топличанин Аница Андрић Марко Филиповић Александар Стојановић Иван Милојковић Марина Денчић Марина Мирчић Милан Здравковић Александар Марковић Милош Медар Стефан 39 / 173

40 13042 Петковић Богдан Анђелковић Стефан Савић Јована Каличанин Аница Јовић Драган Илић Милан Григоров Александра Ђорђевић Маријан Зарев Даница Мијалковић Ђорђе Ђорђевић Немања Петровић Стефана Стојилковић Александра Кузмановић Анђела Делчев Кристина Крстић Јелена Жугић Даница Цветковић Милица Лазаревић Лазар Јовановић Кристина Бранковић Александар Стефановић Никола Јовић Сања Вељовић Александра Стошић Марија Цветковић Стефан Станковић Невена Стојилковић Лазар 1404 Коковић Лазар 1408 Митић Јелена Николић Јована Вучковић Ана Кнежевић Игор 40 / 173

41 14056 Симић Ана Пешић Александра Веселиновић Марко Тасић Никола Величковић Дијана Суботић Немања Златковић Стефан Богдановић Тијана Анђелковић Сања Видановић Марина Милутиновић Кристина Јовановић Андреја Орлић Анђелија Ивановић Наталија Илић Миња Тричковић Милица Станојевић Марија Ђорђевић Катарина Енглески језик Др Јелица Тошић, ван.проф Каран Милош Христов Предраг Димитријевић Миљана Бојковић Милош Цекић Сандра 1206 Тодоровић Немања Ђорђевић Стефан Јанаћковић Ђорђе 1308 Анђелковић Милица Григоров Александра Ђорђевић Маријан 41 / 173

42 13177 Перовић Милош Јовановић Кристина Станковић Невена Ђорђевић Милица Јевтић Катарина Јовановић Сандра Ђорђевић Кристина Стошић Емилија Николић Александра Јаковљевић Катарина Младеновић Давид Рајковић Тамара Николић Мирјана Судимац Урош Вељковић Давид Анђелковић Јован Николић Михајло Јанићијевић Анђела Ђурић Мина Кизић Александар Митровић Марко Станчић Немања Тодоровић Урош Марјановић Лазар Стојановић Наталија Стојковић Марија Радoшевић Љубица Стојковић Емилија Миловановић Бобан Митић Сoња Ђелић Милица Михајловић Ивана Петровић Николија 42 / 173

43 18144 Перић Стефан Петровић Марко Ранђеловић Аница Николић Филип Рацић Владомир Радивојевић Невена Дрљача Софија Јовановић Дејан Стојановић Дуња Енергетска ефикасност др Миомир Раос, ред.проф Костић Никола Величковић Новак Енергетски процеси и окружење Др Јелена Маленовић-Николић, доцент Папрић Милица Симић Ана Лилић Ана Тасић Никола Лукић Ранка Видановић Марина Судимац Сања Исаковић Тијана Костић Никола Ђорђевић Катарина Ранковић Дубравка Станојевић Сандра Себић Јулијана 43 / 173

44 16173 Петковић Дајана Грбовић Јелена Тодоровић Сања др Миомир Раос, ред.проф Милутиновић Кристина Животна средина и здравље Др Јовица Јовановић, ред.проф Ђорђевић Кристина Филиповић Ана Петровић Сашка Стошић Емилија Величковић Вања Василевски Милош Васић Илија Николић Срећко Јевтић Милош Стаменковић Влада Пешић Владимир Младеновић Марко Здравковић Миљана Станојевић Марија Ђорђевић Катарина Миленовић Ивона Алексић Ана Савић Ана Танђановић Стефан Секулић Снежана Јаковљевић Катарина Ранковић Дубравка 44 / 173

45 16150 Ристић Филип Николић Милан Ђорђевић Јована Стојановић Вељко Станојевић Далибор Станојевић Сандра Себић Јулијана Тодоровић Никола Петковић Дајана Ђурић Стефан Живановић Нађа Стојилковић Санела Јовановић Милица Поповић Слађана Грбовић Јелена Милошевић Андрија Тодоровић Сања Денић Емилија Пиљевић Јован Ђокић Катарина Дунчић Милица Глигоријевић Кристина Игњатовић Душан Ђурђевић Дуња Заштита ваздуха Др Амелија Ђорђевић, ван.проф Живковић Ненад Хафнер Дени Милошевић Младен Бојковић Милош 1105 Ђорђевић Сузана 45 / 173

46 11196 Лазовић Миливоје Лазић Јована Станковић Маријана Раденковић Милош Поповић Ана Нешић Марија Јеремић Дарко Ђурић Немања Вучковић Стеван Топличанин Аница Андрић Марко Јанаћковић Ђорђе Филиповић Александар Стојановић Иван 1308 Анђелковић Милица Здравковић Михајло Каличанин Аница Пејић Миљана Григоров Александра Ђорђевић Немања Стојилковић Александра Крстић Јелена Цветковић Милица Лазаревић Лазар Бранковић Александар Вељовић Александра Стошић Марија Цветковић Стефан 1404 Коковић Лазар Ђорђевић Милица Петровић Тамара Настић Предраг Симић Ана 46 / 173

47 14057 Здравковић Ана Стојановић Јована Антић Александра Петровић Славољуб Тасић Никола Златковић Стефан Бекчић Тамара Лукић Ранка Видановић Марина Милутиновић Кристина Јовановић Андреја Дејановић Марија Водановић Владана Исаковић Тијана Станковић Снежана Арсић Милица Младеновић Милица Трифковић Невенка Јевтић Александар Орлић Анђелија Васиљев Петра Илић Наталија Николић Ђорђе Костадиновић Владица Васић Илија Миленковић Лазар Илић Миња Костић Никола Станојевић Марија Ђорђевић Катарина Секулић Снежана Величковић Новак Ранковић Дубравка 47 / 173

48 16151 Николић Милан Ђорђевић Јована Стојановић Вељко Себић Јулијана Петковић Дајана Ђурић Стефан Стојилковић Санела Тодоровић Сања Денић Емилија Глигоријевић Кристина Ђурђевић Дуња Др Ненад Живковић, ред.проф Раденковић Бранка Петровић Марко Плавшић Стефан Заборски Андреа Здравковић Александар Зарев Даница Мијалковић Ђорђе Петровић Немања Кузмановић Анђела Делчев Кристина Жугић Даница Стефановић Никола Станковић Наташа Антић Бисенија Станисављевић Ивана Заштита вода Др Дејан Васовић, доцент 48 / 173

49 09268 Хафнер Дени Петковић Богдан Јовановић Кристина Вељовић Александра 1409 Петковић Милица Стојановић Јована Николић Катарина Бекчић Тамара Видановић Марина Антић Бисенија Судимац Сања Антанасијевић Марија Младеновић Милица Трифковић Невенка Јевтић Александар Орлић Анђелија Васиљев Петра Митић Александар Стојковић Марија Николић Ђорђе Јевтић Милош Младеновић Марко Костић Никола Здравковић Миљана Станојевић Марија Ђорђевић Катарина Алексић Ана Савић Ана Танђановић Стефан Секулић Снежана Величковић Новак Николић Милан Ђорђевић Јована 49 / 173

50 16159 Стојановић Вељко Станојевић Далибор Станојевић Сандра Себић Јулијана Петковић Дајана Ђурић Стефан Живановић Нађа Милошевић Андрија Тодоровић Сања Денић Емилија Пиљевић Јован Ђокић Катарина Глигоријевић Кристина Ђурђевић Дуња Др Марина Стојановић, ред.проф Анђелковић Миљана Вучковић Стеван Кузмановић Анђела Цветковић Стефан 1402 Виденовић Данило Милутиновић Кристина Чернов Павле Костадиновић Владица Ристић Филип Заштита земљишта Др Татјана Голубовић, ван.проф Раденковић Бранка Заборски Андреа Андрић Марко 50 / 173

51 13017 Илић Стефан Милутиновић Кристина Павловић Предраг Трифковић Невенка Орлић Анђелија Ђинђић Милена Ивановић Наталија Симић Бојана Николић Ђорђе Костадиновић Владица Васић Илија Николић Срећко Јевтић Милош Стаменковић Влада Пешић Владимир Младеновић Марко Костић Никола Здравковић Миљана Станојевић Марија Ђорђевић Катарина Миленовић Ивона Алексић Ана Савић Ана Танђановић Стефан Секулић Снежана Јаковљевић Катарина Величковић Новак Ранковић Дубравка Ристић Филип Николић Милан Ђорђевић Јована Стојановић Вељко Станојевић Далибор 51 / 173

52 16170 Станојевић Сандра Себић Јулијана Тодоровић Никола Ђурић Стефан Живановић Нађа Стојилковић Санела Поповић Слађана Милошевић Андрија Тодоровић Сања Денић Емилија Пиљевић Јован Ђокић Катарина Дунчић Милица Глигоријевић Кристина Игњатовић Душан Ђурђевић Дуња Индикатори квалитета радне и животне средине Др Драган Спасић, ред.проф Тодоровић Немања Петровић Стефана Цветковић Милица Настић Предраг Симић Ана Веселиновић Марко Јевтић Катарина Станковић Михајло Лукић Ранка Милутиновић Кристина Антић Бисенија Водановић Владана Чернов Павле 52 / 173

53 15181 Цветковић Анђела Томић Милена Индустријска екологија др Срђан Глишовић, ред.проф Филиповић Александар 1402 Виденовић Данило Симић Ана Симић Александар Јевтић Катарина Станковић Михајло Лукић Ранка Милутиновић Кристина Павловић Предраг Водановић Владана Младеновић Милица Ивановић Кристина Цветков Стефан Стојановић Тамара Станимировић Марко Орлић Анђелија Лазић Никола Симић Бојана Николић Александра Тодоровић Јован Васиљевић Александра Милосављевић Кристина Тричковић Милица Инжењерска графика 53 / 173

54 Др Иван Мијаиловић, ван.проф Илић Стефан Жугић Даница Пешић Александра Тодоровић Никола Вучковић Софија Станковић Владан Вељковић Давид Марковић Стефан Николић Михајло Јанићијевић Анђела Ђурић Мина Кизић Александар Митровић Марко Милутиновић Никола Марјановић Лазар Стојановић Наталија Радoшевић Љубица Стојковић Емилија Митић Сoња Ђелић Милица Михајловић Ивана Петровић Николија Перић Стефан Петровић Марко Николић Филип Рацић Владомир Јовановић Дејан Стојановић Дуња Инструменталне методе и контроле загађења 54 / 173

55 Др Ана Милтојевић, доцент Арсић Милица Станковић Дина Орлић Анђелија Васиљев Петра Илић Наталија Јанићијевић Немања Интегрисана превенција и контрола загађења Др Дејан Васовић, доцент Киковић Александра 1402 Виденовић Данило Ђорђевић Милица Василијић Невена Симић Ана Симић Александар Јевтић Катарина Станковић Михајло Лукић Ранка Милутиновић Кристина Антић Бисенија Павловић Предраг Водановић Владана Станковић Снежана Илић Андреј Младеновић Милица Трифковић Невенка Јевтић Александар Станимировић Душан Ивановић Кристина 55 / 173

56 15119 Цветков Стефан Станимировић Марко Суботић Ања Николић Емилија Ивковић Јована Јанковић Александар Марковић Марија Ивановић Наталија Симић Бојана Стојановић Даница Чернов Павле Николић Александра Ђорђевић Милица Тодоровић Јован Васиљевић Александра Николић Ђорђе Костадиновић Владица Зафировић Младен Џонић Душан Миладиновић Анђела Јовановић Милица Цветковић Анђела Миленковић Лазар Илић Миња Милосављевић Кристина Тричковић Милица Вукојевић Душан Томић Милена Интегрисани системи менаџмента Др Горан Ристић, ван.проф Јевтић Катарина 56 / 173

57 14149 Станковић Михајло Водановић Владана Трифковић Невенка Стојановић Тамара Орлић Анђелија Марковић Марија Тодоровић Јован Др Дејан Васовић, доцент Киковић Александра 1402 Виденовић Данило Лилић Ана Информационе технологије у заштити Др Бојана Златковић, доцент Киковић Александра Кузмановић Анђела Јовановић Кристина Симић Ана Станисављевић Ивана Павловић Предраг Трифковић Невенка Ђинђић Милена Стошић Емилија Др Дејан Крстић, ван.проф Костић Влада Стојилковић Александра Милутиновић Кристина Комунални системи и животна средина 57 / 173

58 Др Дејан Васовић, доцент Ђорђевић Кристина Филиповић Ана Петровић Сашка Стошић Емилија Величковић Вања Василевски Милош Васић Илија Николић Срећко Стаменковић Влада Пешић Владимир Младеновић Марко Костић Никола Здравковић Миљана Станојевић Марија Ђорђевић Катарина Алексић Ана Савић Ана Секулић Снежана Јаковљевић Катарина Величковић Новак Ранковић Дубравка Николић Милан Стојановић Вељко Станојевић Далибор Станојевић Сандра Живановић Нађа Стојилковић Санела Поповић Слађана Милошевић Андрија Тодоровић Сања 58 / 173

59 16191 Денић Емилија Глигоријевић Кристина Игњатовић Душан Ђурђевић Дуња Математика 1 Др Мирјана Видановић, ванр.проф Величковић Тамара Цветковић Милица Јовановић Кристина Вељовић Александра Јовановић Сандра Митић Александар Величковић Вања Василевски Милош Савић Ана Вучковић Софија Николић Никола Ивановић Јелена Младеновић Давид Крстић Јелена Николић Мирјана Анђелковић Јован Марковић Стефан Сарић Катарина Станчић Немања Живковић Алекса Тодоровић Урош Марјановић Лазар Миловановић Бобан Петровић Наташа Митић Сoња 59 / 173

60 18140 Ђелић Милица Перић Стефан Стојиљковић Ивана Ранђеловић Аница Јовановић Дејан Математичка статистика у заштити Др Мирјана Видановић, ванр.проф Лепосављевић Никола Милутиновић Кристина Исаковић Тијана Митић Александар Величковић Вања Васић Илија Јевтић Милош Танђановић Стефан Стојилковић Санела Јовановић Милица Цветковић Анђела Здравковић Миљана Јовановић Јована Петковић Дијана Стевић Александра Станковић Милена Дамњановић Лука Карунтановић Адам Станковић Владан Стаменковић Александар Стојановић Огњен Марјановић Душан Вуковић Теодора Стефановић Стефан 60 / 173

61 17144 Тасић Милица Китановић Зорана Аксентијевић Вељко Антонијевић Стефан Јовановић Катарина Соколов Александра Младеновић Ненад Крстић Јелена Терзић Наталија Анђелковић Марко Манчић Александар Стевановић Марко Костић Иван Николић Мирјана Грујић Анђела Богдановић Тијана Ивановић Ђорђе Коцић Тиана Менаџмент природним ресурсима Др Драган Спасић, ред.проф Голубовић Душан Костић Влада 1402 Виденовић Данило 1408 Митић Јелена Ђорђевић Милица Василијић Невена Настић Предраг Симић Ана Јевтић Катарина Станковић Михајло Лукић Ранка 61 / 173

62 14208 Милутиновић Кристина Антић Бисенија Павловић Предраг Водановић Владана Станковић Снежана Илић Андреј Младеновић Милица Трифковић Невенка Јевтић Александар Станимировић Душан Ивановић Кристина Цветков Стефан Стојановић Тамара Станимировић Марко Суботић Ања Николић Емилија Ивковић Јована Јанковић Александар Марковић Марија Ивановић Наталија Чернов Павле Николић Александра Зафировић Младен Симоновић Милена Цветковић Анђела Миленковић Лазар Милосављевић Кристина Тричковић Милица Вукојевић Душан Томић Милена Методе процене ризика 62 / 173

63 Др Евица Стојиљковић, ван.проф Ранђеловић Душан Милојевић Марија Банковић Миљан Петковић Богдан 1402 Виденовић Данило Настић Предраг Симић Ана Лилић Ана Јевтић Катарина Станковић Михајло Милутиновић Кристина Антић Бисенија Ивановић Кристина Станимировић Марко Ивановић Наталија Чернов Павле Васиљевић Александра Јанићијевић Немања Милосављевић Кристина Вукојевић Душан Одрживи развој Др Слободан Милутиновић, ред.проф Вељовић Милан Киковић Александра Ераковић Иван Станковић Невена 1402 Виденовић Данило 1408 Митић Јелена 63 / 173

64 14014 Станковић Наташа Ђорђевић Милица Василијић Невена Симић Ана Јевтић Катарина Динић Стефан Златковић Стефан Лукић Ранка Видановић Марина Милутиновић Кристина Јовановић Андреја Станисављевић Ивана Судимац Сања Антанасијевић Марија Станковић Снежана Илић Андреј Арсић Милица Младеновић Милица Јевтић Александар Станимировић Душан Ивановић Кристина Цветков Стефан Станковић Дина Стојановић Тамара Станимировић Марко Орлић Анђелија Суботић Ања Васиљев Петра Илић Наталија Николић Емилија Ивковић Јована Јанковић Александар Марковић Марија 64 / 173

65 15147 Ивановић Наталија Симић Бојана Стојановић Даница Чернов Павле Ђорђевић Милица Васиљевић Александра Николић Ђорђе Зафировић Младен Симоновић Милена Џонић Душан Миладиновић Анђела Јанићијевић Немања Јовановић Милица Цветковић Анђела Миленковић Лазар Милосављевић Кристина Тричковић Милица Томић Милена Основи система заштите Др Јелена Маленовић-Николић, доцент Анђелковић Јован Живковић Алекса Стојиљковић Ивана Вукашиновић Емилија Радивојевић Невена Пожари и експлозије Др Душица Пешић, ред.проф Бранковић Александар 65 / 173

66 13252 Стошић Марија Исаковић Тијана Младеновић Милица Филиповић Ана Митић Александар Миладиновић Анђела Миленковић Лазар Јевтић Милош Станојевић Марија Величковић Новак Стојановић Вељко Станојевић Далибор Станојевић Сандра Себић Јулијана Петковић Дајана Живановић Нађа Грбовић Јелена Тодоровић Сања Ђокић Катарина Дунчић Милица Глигоријевић Кристина Ђурђевић Дуња Др Лидија Милошевић, доцент Филиповић Александар Папрић Милица Николић Александра Васић Илија Правни основи заштите Др Александра Илић Петковић, доцент 66 / 173

67 16157 Манчић Сандра Недељковић Јована Цветковић Анђела Здравковић Миљана Јовановић Јована Петковић Дијана Стевић Александра Станковић Милена Дамњановић Лука Карунтановић Адам Станковић Владан Николић Никола Стаменковић Александар Стојановић Огњен Марјановић Душан Вуковић Теодора Стефановић Стефан Тасић Милица Китановић Зорана Аксентијевић Вељко Антонијевић Стефан Јовановић Катарина Соколов Александра Ивановић Јелена Младеновић Ненад Крстић Јелена Терзић Наталија Анђелковић Марко Манчић Александар Стевановић Марко Рајковић Тамара Костић Иван Николић Мирјана 67 / 173

68 17176 Грујић Анђела Богдановић Тијана Ивановић Ђорђе Коцић Тиана Пречишћавање индустријских отпадних материја Др Ненад Живковић, ред.проф Орлић Анђелија Симић Бојана Јовановић Милица Просторно планирање и заштита животне средине Др Јасмина Радосављевић, ред.проф Милојевић Марија Нешић Марија Петровић Биљана Вучковић Стеван Киковић Александра Здравковић Александар Димитријевић Милена Савић Јована Костић Влада Ђорђевић Маријан Петровић Немања Перовић Милош Ераковић Иван Цветковић Милица Јовановић Кристина Стефановић Никола Вељовић Александра 68 / 173

69 13281 Цветковић Стефан Станковић Невена Стојилковић Лазар Станковић Наташа Николић Јована Петровић Тамара Симић Ана Лилић Ана Симић Александар Гојковић Милош Антић Александра Николић Катарина Милошевић Снежана Јевтић Катарина Петковић Милена Тасић Никола Анђелковић Сања Видановић Марина Милутиновић Кристина Антић Бисенија Станисављевић Ивана Судимац Сања Дејановић Марија Младеновић Милица Јевтић Александар Станимировић Душан Ивановић Кристина Орлић Анђелија Ивковић Јована Јанковић Александар Марковић Марија Симић Бојана Ђорђевић Милица 69 / 173

70 15163 Николић Ђорђе Зафировић Младен Миладиновић Анђела Тричковић Милица Процена утицаја на животну средину Др Ненад Живковић, ред.проф Арсић Милица Станковић Дина Орлић Анђелија Васиљев Петра Илић Наталија Симић Бојана Стојановић Даница Ђорђевић Милица Васиљевић Александра Николић Ђорђе Костадиновић Владица Џонић Душан Миладиновић Анђела Јанићијевић Немања Јовановић Милица Рачунарска техника Др Бојана Златковић, доцент Петковић Богдан Миленовић Ивона Стојановић Вељко Недељковић Јована Вучковић Софија 70 / 173

71 17149 Стојковић Александар Ивановић Јелена Анђелковић Јован Кизић Александар Сарић Катарина Стојковић Марија Митић Сoња Ђелић Милица Петровић Николија Перић Стефан Лазаревић Марија Петровић Марко Рацић Владомир Јовановић Дејан Др Горан Јанаћковић, доцент Николић Михајло Јанићијевић Анђела Станчић Немања Милутиновић Никола Тодоровић Урош Марјановић Лазар Стојковић Емилија Петровић Наташа Михајловић Ивана Ризик од опасних материја Др Дарко Зигар, доцент Поповић Ана Киковић Александра Кузмановић Анђела 71 / 173

72 14160 Андоновић Ђорђе Видановић Марина Ђорђевић Кристина Митић Александар Стошић Емилија Величковић Вања Василевски Милош Николић Срећко Пешић Владимир Манчић Сандра Петковић Дајана Јовановић Милица Поповић Слађана Грбовић Јелена Глигоријевић Кристина Игњатовић Душан Цветковић Анђела Здравковић Миљана Јовановић Јована Петковић Дијана Стевић Александра Станковић Милена Дамњановић Лука Карунтановић Адам Станковић Владан Николић Никола Стаменковић Александар Стојановић Огњен Марјановић Душан Вуковић Теодора Стефановић Стефан Тасић Милица Китановић Зорана 72 / 173

73 17151 Аксентијевић Вељко Антонијевић Стефан Јовановић Катарина Соколов Александра Младеновић Ненад Крстић Јелена Терзић Наталија Анђелковић Марко Манчић Александар Стевановић Марко Рајковић Тамара Костић Иван Николић Мирјана Грујић Анђела Ивановић Ђорђе Коцић Тиана Др Душица Пешић, ред.проф Петровић Сашка Чернов Павле Социологија др Ивана Илић-Крстић, доцент Недељковић Јована Вучковић Софија Стојковић Александар Младеновић Ненад Рајковић Тамара Николић Мирјана Анђелковић Јован Марковић Стефан 73 / 173

74 18110 Николић Михајло Сарић Катарина Тодоровић Урош Димић Ивана Стојковић Марија Миловановић Бобан Стојиљковић Ивана Петровић Марко Вукашиновић Емилија Рацић Владомир Радивојевић Невена Дрљача Софија Теорија и организација образовања за заштиту Др Весна Николић, ред.проф Радовановић Марија Станковић Михајло Андоновић Ђорђе Трифковић Невенка Јовановић Милица Поповић Слађана Јовановић Јована Дамњановић Лука Карунтановић Адам Николић Никола Стојановић Огњен Марјановић Душан Стевановић Марко Рајковић Тамара Богдановић Тијана Ивановић Ђорђе 74 / 173

75 Теорија система и ризика Др Горан Јанаћковић, доцент Митић Александар Николић Александра Величковић Вања Пешић Владимир Манчић Сандра Недељковић Јована Цветковић Анђела Јовановић Јована Петковић Дијана Стевић Александра Станковић Милена Дамњановић Лука Карунтановић Адам Станковић Владан Николић Никола Стаменковић Александар Стојановић Огњен Марјановић Душан Вуковић Теодора Стефановић Стефан Тасић Милица Китановић Зорана Аксентијевић Вељко Антонијевић Стефан Јовановић Катарина Соколов Александра Младеновић Ненад Крстић Јелена Терзић Наталија 75 / 173

76 17165 Анђелковић Марко Манчић Александар Стевановић Марко Рајковић Тамара Костић Иван Николић Мирјана Грујић Анђела Богдановић Тијана Ивановић Ђорђе Коцић Тиана Термодинамика са термотехником др Миомир Раос, ред.проф Лепосављевић Никола Златковић Ненад Милетић Маргарета Крстић Милош Живковић Ненад Перић Предраг Вељковић Милан Милошевић Младен Петровић Милан Димитријевић Миљана Раденковић Бранка Милошевић Никола Младеновић Милица Голубовић Душан Раденковић Виктор Лазовић Миливоје Петровић Марко Цекић Сандра Плавшић Стефан 76 / 173

77 11303 Лазић Јована Радовановић Марија 1206 Тодоровић Немања Анђелковић Миљана Станковић Маријана Раденковић Милош Стојиљковић Тамара Поповић Ана Нешић Марија Јеремић Дарко Ђурић Немања Топличанин Аница Ђорђевић Стефан Андрић Марко Киковић Александра Јанаћковић Ђорђе Филиповић Александар 1308 Анђелковић Милица Мирчић Милан Здравковић Александар Медар Стефан Анђелковић Стефан Јовановић Дина Савић Јована Каличанин Аница Пејић Миљана Костић Влада Петровић Марко Перовић Милош Крстић Јелена Величковић Тамара Цветковић Милица Лазаревић Лазар 77 / 173

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

Ред

Ред Ред. бр. Бр. индекса Презиме ПОЕНИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОД ПРОФЕСОРА ДАНИЛА ПОПОВИЋА ШКОЛСКA ГОДИНА 2016-2017. Име Сем. Настава Колоквијуми Поени

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б.

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б. ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног 16. 04. 2016. године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години 16.4.2016 1 1501 Илић Никола 6 2 1502 Томић Катарина 0.5 3 1503 Живковић

Више

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА Школска 2018/19. - јесењи семестар СТАЊЕ ПОЕНА ГОД. Услов Услов ПРЕДИСП. ОБАВЕЗЕ Услов Активно

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА Школска 2018/19. - јесењи семестар СТАЊЕ ПОЕНА ГОД. Услов Услов ПРЕДИСП. ОБАВЕЗЕ Услов Активно ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА Школска 2018/19. - јесењи семестар СТАЊЕ ПОЕНА 22. 03. 2019. ГОД. Услов 2016-17 Услов 2017-18 ПРЕДИСП. ОБАВЕЗЕ Услов 2018-19 Активност Колокв. ИСПИТ 1 0818 Ивановић Милан 5 5 19 14 43.0

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла 2017. године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и име Број индекса Оцена Цветковић Марија 39926 7 Стевановић

Више

Microsoft Word - druga na trecu.doc

Microsoft Word - druga na trecu.doc СПИСАК СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА 2017. СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ТРЕЋУ ГОДИНУ Студенти који су стекли право уписа на буџет Р. Бр. Индекс Име Презиме Бодови стечени у школској

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ индекса 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4

Више

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ БРОЈ ИНДЕКСА ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА 001/17 Вукашин Бојанић /17 Селена Ђорђевић 7 003

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ БРОЈ ИНДЕКСА ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА 001/17 Вукашин Бојанић /17 Селена Ђорђевић 7 003 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 001/17 Вукашин Бојанић 10 002/17 Селена Ђорђевић 7 003/17 Јелена Поповић 004/17 Драгана Милошевић 9 005/17 Никола Стојковић 9 006/17 Уна

Више

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc ENGLESKI JEZIK TEST 1-01.12.2012. - REZULTATI generacija 2009 T1 br Indeks IME PREZIME G Poena Ocena Popravak 1 001/09 Драгана Рангелов C 26,25 8 7 2 002/09 Наталија Јовић C 18 6-3 003/09 Милица Тасић

Више

Microsoft Word - PRVA_NA_DRUGU

Microsoft Word - PRVA_NA_DRUGU СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА СТЕКАО ПРАВО ДА УПИШЕ ДРУГУ ГОДИНУ Студенти који су стекли право уписа на буџет Индекс Име Презиме Бодови стечени у школској години

Више

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ Заинтересоване студенткиње и студенти могу погледати тест у петак 21.12.2018. године од 12 до 14 на часовима вежби код асс. Александре Васић у сали

Више

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ УПИСАНУ ОЦЕНУ ПРЕ ИЗЛАСКА НА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА. НАКНАДНИ

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ??????? ??????.doc

Microsoft Word - ?????? ????????? ??????? ??????.doc СПИСАК СТУДЕНАТА IV ГОДИНЕ ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ 001/12 Сташа Стојановић 1 1 002/12 Ђорђе Митић 1 1 003/12 Јелена Антић 1 1 004/12 Стефан Бојичић 1 1 005/12 Анђелија Бићанин 1 1 006/12 Илона Радоичић 1

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

На основу одредаба конкурса за упис студената на прву годину основних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Нишу за школску 2019/202

На основу одредаба конкурса за упис студената на прву годину основних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Нишу за школску 2019/202 На основу одредаба конкурса за упис студената на прву годину основних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Нишу за школску 2019/2020. годину, Висока техничка школа струковних студија

Више

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска година: 2014/2015 Колоквијум: I колоквијум Студијски програм(и):

Више

Microsoft Word - rez-test-os-eko-gen-2017.docx

Microsoft Word - rez-test-os-eko-gen-2017.docx Име и презиме Број индекса (2017) Институционална економија (оцена) Тест 1 Микроекономија (оцена) 1. Марија 32 5 (пет) Нешић 2. Никола 115 6 (шест) 7 (седам) Милосављевић 3. Анђела 263 7 (седам) 7 (седам)

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Microsoft Word - kriminologija grupe za kolokvijum.doc

Microsoft Word - kriminologija grupe za kolokvijum.doc ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА КРИМИНОЛОГИЈА ПО ГРУПАМА 1. група 13.05.2015. од 9 сати 2. група 20.05.2015. од 9 сати 3. група 27.05.2015. од 9 сати РЕДНИ БРОЈ ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ГРУПА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Више

Microsoft Word - REZULTATI KROS CS Paracin

Microsoft Word - REZULTATI KROS CS Paracin КРОС ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ Б И Л Т Е Н Бр.2 Р Е З У Л Т А Т И ОРГАНИЗАТОР АТЛЕТСКИ КЛУБ СФС БОРАЦ П А Р А Ћ И Н Параћин 31.октобар 2015. КРОС ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ Параћин 31.10.2015. године

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 На основу Закона о изменама и допунама Закона о условима за упис студената у наредну годину студија у шк. 2018/2019.године, Висока техничка школа струковних студија у Нишу утврђује студијског програма

Више

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.бр. индекс студент смер први колоквијум Давидовић Марко ФБО

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.бр. индекс студент смер први колоквијум Давидовић Марко ФБО РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.бр. индекс студент смер први колоквијум 16.04.2019. 1. 41434 Давидовић Марко ФБО 2. 42573 Миленовић Марица МП 3. 43880 Јована Живановић МА

Више

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ЗАКЉУЧНО СА 11.07.2018. ГОДИНОМ Ред Презиме и

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

Пријављени кандидати за студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО полажу пријени испит из математике у просторији 2 (учионица приземље) Ред. бр. приј

Пријављени кандидати за студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО полажу пријени испит из математике у просторији 2 (учионица приземље) Ред. бр. приј Пријављени кандидати за студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО полажу пријени испит из математике у просторији 2 (учионица приземље) 1 Стојковић Д. Дарко 2 Ашимовић М. Давид 3 Стојиљковић М. Огњен

Више

Microsoft Word - Kvalifikovani za drugi test iz Porodicnog prava.doc

Microsoft Word - Kvalifikovani za drugi test iz Porodicnog prava.doc Број Индекс Презиме Име Оцена 1. 555 Богдановић Борис 2. 564 Крстић Јелена 3. 40.242 Крстић Весна 4. 40.556 Илић Јелена 5. 40.813 Цекић Јована 6. 40.817 Милошевић Милош 7. 40.832 Данковић Јелена 8. 40.837

Више

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5 Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум 03. 07. 2019. године На основу чл. 59. и чл. 60. Статута Високе хотелијерске школе струковних

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

Microsoft Word - takmicenja sajt.doc

Microsoft Word - takmicenja sajt.doc REZULTATI TAKMIČENJA ŠKOLSKA 2014/15. GODINA SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA 1. Simić Jovana I I V 2. Rakić Aleksandar I I II 3. Jakovljević Olja II I IV 4. Matejić Nevena III I učešće 5. Janković Ivana

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

Microsoft Word - KONACNO prepravljeno- ZA SAJT - EU - ELEKTRONSKI DNEVNIK doc

Microsoft Word - KONACNO prepravljeno- ZA SAJT - EU  - ELEKTRONSKI DNEVNIK doc ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2012/13. ГОДИНЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ ПРАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 1. СТУДЕНТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО ДА ИЗАЂУ НА ИСПИТ И НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ СУ ОСЛО- БОЂЕНИ ПОЛАГАЊА

Више

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛ

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛ Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ХОЛОГ, на Филозофском факултету у Нишу на студијском програму

Више

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко 1. 2005/0559 Шантић Мирослав 0 2. 2010/0085 Репац Небојша 0 3. 2011/0322 Тасић Милош 0 4. 2011/0493 Срећковић Немања 1 1 2 1 10 1 1 0 16 5 5. 2011/0543 Константиновић Сара 5.5 46 51.5 6 6. 2012/0519 Станишић

Више

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број индекса Први колоквијум задаци теорија Други колоквијум

Више

КРОС ЛИГА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ III-КОЛО Б И Л Т Е Н 2 -РЕЗУЛТАТИ- ОРГАНИЗАТОР АТЛЕТСКИ КЛУБ Б О Р БОР 9.АПРИЛ 2017.

КРОС ЛИГА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ III-КОЛО Б И Л Т Е Н 2 -РЕЗУЛТАТИ- ОРГАНИЗАТОР АТЛЕТСКИ КЛУБ Б О Р БОР 9.АПРИЛ 2017. КРОС ЛИГА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ III-КОЛО Б И Л Т Е Н 2 -РЕЗУЛТАТИ- ОРГАНИЗАТОР АТЛЕТСКИ КЛУБ Б О Р 9.АПРИЛ 2017. Дисциплина: 200 метара Категорија: Предшколци дечаци 2010 и мл. 1 1 Стефан Машић 2011 ПРИ 38,0

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил Списак студената Предмет: МАСА-А12011-1801 - Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Милошевић Сала: 220 1 2018/21005 Штуловић Симона 1 2 2018/21003 Петровић Олга 1

Више

Office 2007 XLSX Document

Office 2007 XLSX Document Пословна статистика Финансије, рачуноводство и банкарство 2018/19 Р.БР. Број индекиме Име оца Презиме Предавања Вежбе Туторство Колоквијум Анкета Укупно Aktivnosti 1 13431/17 Сунчица Светислав Миленковић

Више

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање 1. 2018/2610 Бањац Неда 2. 2018/2596 Башић Маја 3. 2018/2562 Беленцан Милица 4. 2018/2595 Блажић Лидија 5. 2018/2662 Блажић Марија 6. 2018/2677 Богдановић Светлана 7. 2018/2597 Бодрожа Марина 8. 2018/2534

Више

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. РБ БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ Општи успех I II III IV Мерила за изб

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. РБ БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ Општи успех I II III IV Мерила за изб КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. 1 2122 Ђорђевић (Ненад) Андреа 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 51.00 91.00 2 2028 Стевчић (Иван) Анђела 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 06.02. у 09:00 12.04.

Више

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у трећу годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске сту

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у трећу годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске сту Ранг Број индекса Презиме и име студента Број ЕСПБ Просечна оцена X 3 1. 2014/0128 Петровић Јелена 60,00 30,00 90,00 2. 2014/0140 Берић Јован 60,00 28,32 88,32 3. 2014/0138 Стевановић Славица 60,00 27,99

Више

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 петак (07.06.2019.) сале 25, 26 и 26б 8:00 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 Трајковић Слободан 2013/0673 Терзић Николета 2014/0380 Прело Срђан 2014/0614 Тановић Иван 2014/0653

Више

Основи рачунарске технике 1-13С111ОРТ1 Резултати јунског испитног рока 2017/2018 оцена : 5* - студенти који нису испунили услов Р.Б. Индекс Презиме и

Основи рачунарске технике 1-13С111ОРТ1 Резултати јунског испитног рока 2017/2018 оцена : 5* - студенти који нису испунили услов Р.Б. Индекс Презиме и 1. 2014/0092 Галић Душан 20 32 20 32 32 84 9 2. 2015/0656 Лозанић Нели 13 17 11.5 17 11.5 10 38.5 5 3. 2016/0334 Радовић Никола 25.5 21 25.5 21 32 78.5 8 4. 2016/0390 Тодоровић Игор 10 13 0 13 0 0 13 5*

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови Студенти који студирају по акредитацији из 2015. године 1 110/2016 Аздејковић, Марија 2рл2 2рл2б 2 255/2017 Алановић, Дијана 2рл1 2рл2б 8 21 3 108/2017 Алексендрић, Катарина 2рл2 2рл2а 5 4 9 4 4 109/2017

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Др Дејан Спасић

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине ИСПИТНИ РОК Ре РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине 1 Заштита од буке у животној средини (П+У) 29.11. у 16:00 05.02.

Више

UF_RasporedSedenjaPoSalama

UF_RasporedSedenjaPoSalama БГ Љутице Богдана - Амфитеатар 1 - приземље 1 1100 Петрић (Миломир) Јелена БГ - Смер за образовање учитеља 2 1109 Петровић (Горан) Александар БГ - Смер за образовање учитеља 3 1154 Петровић (Дејан) Јована

Више

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx ПРВИ РАЗРЕД Ранг Име Презиме Одељ Школа Место Наставник шифра 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5 зад. Укупно Награда 1 Вања Пеић 10 Гимназија Крушевац Дејан Оролић 104 20 20 20 20 20 100 I 2 Ђoрђe Петровић

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije Уписани студенти школске 2007/2008.године III семестар Смер доктор медицине III семестар Р. бр. Име и презиме Бр. индекса Бр. бодова Прва група 1. Чапрић Маријана 2006/117 Б 3 2. Попадић Неда 2006/51 Б

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКЕ ЕКОНОМСКО -ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Драгослав Китановић Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија

Више

informatika_jun_14.xls

informatika_jun_14.xls RB Broj indeksa Prezime i ime WORD EXCEL PPOINT TEST_1 1 2013/0091 Бабовић Милена 2 2013/0026 Бајић Илија 26 31 11 3 2013/0166 Белошевић Алекса 31 27 24 11 4 2013/0168 Бећић Игњат 27 9 5 2013/0111 Благојевић

Више

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Комисија за решавање социјалних молби студената, формирана одлуком Савета, примил

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Комисија за решавање социјалних молби студената, формирана одлуком Савета, примил Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Комисија за решавање социјалних молби студената, формирана одлуком Савета, примила је 158 захтева за умањење школарине. На основу увида

Више

Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду Страна 1 од 3 Конкурсни број Име и презиме кандидата РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Успех у

Универзитет у Новом Саду Правни факултет у Новом Саду Страна 1 од 3 Конкурсни број Име и презиме кандидата РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА Успех у Страна 1 од 3 2001 ЈОВАНА КРУНИЋ 4.40 4.53 5.00 4.85 37.56 04.09.2015 09:00 Правни факултет - Амфитеатар 2002 МИЛАН НЕСТОРОВИЋ 3.67 3.06 2.64 2.57 23.88 04.09.2015 09:00 Правни факултет - Амфитеатар 2003

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на факултетима чији је оснивач Република Србија за стручни назив БИОЛОГ, на

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски 38917 Миљан (Драган) Апостоловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4019 Микроекономија

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА Основи економије Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Финансијско рачуноводство Др Дејан Спасић Др Милица Ђорђевић Управљање ресурсима

Више

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Заинтересовани студенти могу погледати тестове у кабинету асистента (кабинет бр. 5 на 5. спрату) у четвртак, 18. априла, у термину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Заинтересовани студенти могу погледати тестове у кабинету асистента (кабинет бр. 5 на 5. спрату) у четвртак, 18. априла, у термину О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Заинтересовани студенти могу погледати тестове у кабинету асистента (кабинет бр. 5 на 5. спрату) у четвртак, 18. априла, у термину 12-14 часова, или следећих недеља у редовним терминима

Више

КИАА колоквијум И смер 2018/2019

КИАА колоквијум И смер 2018/2019 Индекс Презиме и име 1. задатак (2+2+1 поена) 2 3. задатак (3+3+1+1 поена) укупно 1 132/2016 Аврамовић, Пеђа 0 2 104/2016 Алексић, Лука 0 3 440/2017 Андрић Митровић, Никола 5 6.5 8 19.5 4 39/2017 Арсенијевић,

Више

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 Г Р А Ф И Ч К А Т Е Х Н И К А 1. 090 Савић Лена Графичка техника 37,56 60,00 97,56 Б 2. 058 Поњавић Стефан Графичка техника 37,24 59,00 96,24 Б 3. 037 Мариновић Тијана

Више

Коначна ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на

Коначна ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на Коисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних акадеских студија у прво уписно року, на факултетиа чији је оснивач Република Србија за стручни назив ИНФОРМАТИЧАР,

Више

Резултати пријемног испита из опште информисаности године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван)

Резултати пријемног испита из опште информисаности године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван) Резултати пријемног испита из опште информисаности 28.06.2017. године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван) 18.0 5014 Андрић Лука (Бранислав) 19.0 5009 Атлагић Петар

Више

Microsoft Word - ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????.docx

Microsoft Word - ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????.docx Резултати II теста из римског права 001/17 Вукашин (Бојан) Бојанић 16 6 002/17 Селена (Катарина) Ђорђевић 15 5 003/17 Јелена (Бојан) Поповић 17 7 004/17 Драгана (Стеван) Милошевић 18 7 005/17 Никола (Зоран)

Више

Microsoft Word - ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????.docx

Microsoft Word - ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????.docx РЕЗУЛТАТИ III ТЕСТА ИЗ РИМСКОГ ПРАВА 001/17 Вукашин (Бојан) Бојанић 25 8 002/17 Селена (Катарина) Ђорђевић 003/17 Јелена (Бојан) Поповић 16 5 004/17 Драгана (Стеван) Милошевић 25 8 005/17 Никола (Зоран)

Више

РАНГ листа БП ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ У Ш

РАНГ листа БП ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ У Ш ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ И МОДУЛОМ

Више

ОШ Вук Караџић, Сремчица

ОШ Вук Караџић, Сремчица ОШ Вук Караџић, Сремчица ИЗВЕШТАЈ СА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ Такмичење из историје на нивоу школе одржано је у среду 24. децембра 2014. године за ученике свих разреда Будући да квоте за учешће на

Више

Обавештење

Обавештење Стефан Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи електротехнике браниће завршни рад под називом теме: "Методе за унапређење степена ефикасности фотонапонских система

Више

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машин

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машин МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машинско инжењерство Р.бр. Кандидат с. школа пријемни Укупно

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више