POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-1 i 1-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE, ŠK.GOD /2016. Hrva

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-1 i 1-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE, ŠK.GOD /2016. Hrva"

Транскрипт

1 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-1 i 1-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE,.GOD /2016. Hrvatski jezik Latinski jezik Matematika HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : integrirani udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik za 1. razred srednje medicinske škole FORWARD 1 : udžbenik engleskog jezika u prvom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola FORWARD 1 : radna bilježnica za engleski jezik u prvom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred medicinskih škola Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari Anica Gregović Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins- Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler ( lekcija) Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Bernardica Bakula, Sanja Varošanec ELEMENT Kemija OPĆA KEMIJA : udžbenik kemije za prvi razred medicinske škole Mira Herak, Antica Petreski PROFIL Biologija Fizika Povijest Geografija Informatika BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije FIZIKA U MEDICINI 1 : zbirka zadataka za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA U MEDICINI 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić Dubravko Horvat, Dario Hrupec Zdenko Samaržija Mladen Maradin, Hermenegildo Gall Darko Grundler, Sanda Šutalo ALFA NEODIDACTA

2 Vjeronauk Etika TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš SALESIANA

3 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-3 RAZRED, SMJER TEHNIČAR NUTRICIONIST,.GOD /2016. Hrvatski jezik Povijest ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola Marija Čurić, Sanja Dužević- Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan- Sirovica John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins- Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler ( lekcija) Zdenko Samaržija Geografija OPĆA GEOGRAFIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina, Mate Matas Vjeronauk Etika TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš SALESIANA Matematika MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Biologija BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić ALFA

4 Računalstvo RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja Darko Grundler, Sanda Šutalo Opća kemija I OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola Mira Herak, Antica Petreski PROFIL Zaštita na radu, higijena i sanitacija HIGIJENA : udžbenik za strukovne škole s jednogodišnjim i dvogodišnjim programom Oskar P. Springer PROFIL

5 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-4 RAZRED, SMJER FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik Latinski jezik ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja Marija Čurić, Sanja Dužević- Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan- Sirovica John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins- Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler ( lekcija) Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Matematika MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Kemija OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola Mira Herak, Antica Petreski PROFIL Biologija Fizika Povijest BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije FIZIKA U MEDICINI 1 : zbirka zadataka za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA U MEDICINI 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić Dubravko Horvat, Dario Hrupec Zdenko Samaržija ALFA NEODIDACTA

6 Geografija OPĆA GEOGRAFIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina, Mate Matas Računalstvo Vjeronauk Etika RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole Darko Grundler, Sanda Šutalo Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš Anatomija i fiziologija ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole Igor Andreis, Dubravko Jalšovec SALESIANA

7 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-5 RAZRED, SMJER SANITARNI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik Povijest ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola Marija Čurić, Sanja Dužević- Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan- Sirovica John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins- Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler ( lekcija) Zdenko Samaržija Geografija OPĆA GEOGRAFIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina, Mate Matas Vjeronauk Etika TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš SALESIANA Matematika MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Fizika TEMELJI FIZIKE 1 : zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike TEMELJI FIZIKE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred trogodišnjih i Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković, Danijela Takač; Anamarija Godinić, Dario NEODIDACTA

8 četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike Hrupec, Danijela Takač Biologija Računalstvo Latinski jezik Anatomija i fiziologija s patologijom BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić Darko Grundler, Sanda Šutalo Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić ALFA Medicinska naklada Opća kemija OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola Mira Herak, Antica Petreski PROFIL Analitička kemija ANALITIČKA KEMIJA : za zdravstvene škole Mara Banović

9 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-6 RAZRED, SMJER FARMACEUTSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4- strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Marija Čurić, Sanja Dužević- Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan- Sirovica John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins- Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler ( lekcija) Povijest HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija Geografija OPĆA GEOGRAFIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina, Mate Matas Vjeronauk Etika TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš SALESIANA Matematika MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Fizika TEMELJI FIZIKE 1 : zbirka zadataka za 1. razred trogodišnjih i četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike TEMELJI FIZIKE 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred trogodišnjih i Dubravko Horvat, Dario Hrupec, Branko Maković, Danijela Takač; Anamarija Godinić, Dario NEODIDACTA

10 četverogodišnjih strukovnih škola s trogodišnjim učenjem fizike Hrupec, Danijela Takač Biologija Računalstvo Latinski jezik BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić Darko Grundler, Sanda Šutalo Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Anatomija i fiziologija ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole Igor Andreis, Dubravko Jalšovec Opća kemija OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola Mira Herak, Antica Petreski PROFIL ALFA

11 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-7 RAZRED, SMJER DENTALNI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik Povijest ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola Marija Čurić, Sanja Dužević- Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan- Sirovica John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins- Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler ( lekcija) Zdenko Samaržija Geografija OPĆA GEOGRAFIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina, Mate Matas Vjeronauk Etika TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš SALESIANA Matematika MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Fizika FIZIKA U MEDICINI 1 : zbirka zadataka za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA U MEDICINI 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike Dubravko Horvat, Dario Hrupec NEODIDACTA

12 Biologija BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić Kemija OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola Mira Herak, Antica Petreski PROFIL Latinski jezik Morfologija zuba ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja MORFOLOGIJA ZUBA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola : program zubotehničara Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Nena Tomić-Solar ALFA Medicinska naklada

13 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-8 RAZRED, SMJER DENTALNI ASISTENTI,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4- strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 1 : udžbenik njemačkog jezika za 1. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 6. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Marija Čurić, Sanja Dužević- Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan- Sirovica John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins- Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković, Dalibor Joler ( lekcija) Povijest HRVATSKA I SVIJET 1 : udžbenik povijesti za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija Geografija OPĆA GEOGRAFIJA : udžbenik za 1. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina, Mate Matas Vjeronauk Etika Matematika Fizika TRAŽITELJI SMISLA : udžbenik vjeronauka za 1. razred srednjih škola ETIKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije i srednje škole MATEMATIKA 1 : udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred medicinskih škola FIZIKA U MEDICINI 1 : zbirka zadataka za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA U MEDICINI 1 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš Bernardica Bakula, Sanja Varošanec Dubravko Horvat, Dario Hrupec SALESIANA ELEMENT NEODIDACTA

14 Biologija BIOLOGIJA 1 : udžbenik iz biologije za prvi razred gimnazije Irella Bogut, Snježana Đumlija, Ksenija Lukačević, Mihaela Marceljak Ilić Kemija OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za 1. razred zdravstvenih škola Mira Herak, Antica Petreski PROFIL Latinski jezik u medicini ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Anatomija i fiziologija ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole Igor Andreis, Dubravko Jalšovec Zdravstvena njega ZDRAVSTVENA NJEGA - OPĆA : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestraopće njege/medicinski tehničar opće njege OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege Nada Prlić ALFA

15 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 2-1 I 2-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE,.GOD /2016. Hrvatski jezik Latinski jezik Matematika Kemija Fizika HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2 : integrirani udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2 : radna bilježnica uz integrirani udžbenik za 2. razred srednje medicinske škole FORWARD 2 : udžbenik engleskog jezika u drugom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola FORWARD 2 : radna bilježnica za engleski jezik u drugom razredu srednjih četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik njemačkog jezika za 2. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja (nastavlja se udžbenik od 1. razreda) MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred medicinskih škola OSNOVE ANORGANSKE I ORGANSKE KEMIJE : udžbenik kemije za drugi razred medicinske škole FIZIKA U MEDICINI 2 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA U MEDICINI 2 : zbirka zadataka za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari Anica Gregović, Tamara Budimir Anica Gregović Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Bernardica Bakula, Sanja Varošanec Antica Petreski, Dubravka Stričević, Blanka Sever, Helena Čičak Dario Hrupec Dubravko Horvat, Dario Hrupec Povijest HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija ELEMENT PROFIL NEODIDACTA Geografija GEOGRAFIJA 2 : udžbenik geografije za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola Martina Jakovčić Informatika RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja (nastavlja se Darko Grundler, Sanda Šutalo udžbenik od 1. razreda) Vjeronauk ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić SALESIANA Etika JA, MI, ONI : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari PROFIL

16 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 2-3 RAZRED, SMJER VETERINARSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik Latinski jezik ČITANKA 2 : čitanka u drugom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole HRVATSKI JEZIK 2 : radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik ( nastavlja se udžbenik od 1. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik njemačkog jezika za 2. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja ( nastavlja se udžbenik od 1. razreda) Marina Čubrić, Davorka Horvatek- Modrić, Ruža Križan-Sirovica Marina Čubrić John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Povijest HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija Geografija GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina Matematika MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Fizika FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike FIZIKA 2 : zbirka zadataka za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike Jakov Labor Biologija EKOLOGIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije i srednje strukovne škole Milan Meštrov, Draganović Zrnka Računalstvo Vjeronauk RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja (nastavlja se udžbenik od 1. razreda) ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Darko Grundler, Sanda Šutalo Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić ALFA SALESIANA

17 Etika JA, MI, ONI : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari Anatomija i patologija PATOLOGIJA ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje veterinarske škole Križan Čuljak Funkcije životinjskog organizma FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje veterinarske škole Vladimir Mitin PROFIL

18 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 2-4 RAZRED, SMJER FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik Latinski jezik ČITANKA 2 : čitanka u drugom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole HRVATSKI JEZIK 2 : radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se udžbenik od 1. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik njemačkog jezika za 2. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja ( nastavlja se udžbenik od 1. razreda) Marina Čubrić, Davorka Horvatek- Modrić, Ruža Križan-Sirovica Marina Čubrić John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Matematika MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Kemija TEMELJI ORGANSKE KEMIJE : udžbenik za 4. razred gimnazije Blanka Sever, Dubravka Stričević PROFIL Biologija GENETIKA I EVOLUCIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije Mirjana Pavlica, Josip Balabanić Fizika FIZIKA U MEDICINI 2 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA U MEDICINI 2 : zbirka zadataka za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike Dario Hrupec Dubravko Horvat, Dario Hrupec Povijest HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija Geografija GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina Vjeronauk ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić NEODIDACTA SALESIANA

19 Etika Anatomija i fiziologija JA, MI, ONI : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole (nastavlja se udžbenik od 1. razreda) Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari Igor Andreis, Dubravko Jalšovec PROFIL

20 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 2-5 RAZRED, SMJER ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik Latinski jezik ČITANKA 2 : čitanka u drugom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik ( nastavlja se udžbenik od 1. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik njemačkog jezika za 2. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja ( nastavlja se udžbenik od 1. razreda) Marina Čubrić, Davorka Horvatek- Modrić, Ruža Križan-Sirovica John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Povijest HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija Geografija GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina Matematika MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Fizika Vjeronauk Etika FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike FIZIKA 2 : zbirka zadataka za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole JA, MI, ONI : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Jakov Labor Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari Biologija GENETIKA I EVOLUCIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije Mirjana Pavlica, Josip Balabanić Anatomija,fiziologija i osnove patofiziologije ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić ALFA SALESIANA PROFIL Medicinska naklada

21 Organska kemija TEMELJI ORGANSKE KEMIJE : udžbenik za 4. razred gimnazije Blanka Sever, Dubravka Stričević PROFIL Analitička kemija ANALITIČKA KEMIJA : za zdravstvene škole Mara Banović

22 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 2-6 RAZRED, SMJER FARMACEUTSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 2 : čitanka u drugom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik ( nastavlja se udžbenik od 1. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik njemačkog jezika za 2. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Marina Čubrić, Davorka Horvatek- Modrić, Ruža Križan-Sirovica John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković Povijest HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija Geografija GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola Ines Kozina Vjeronauk Etika ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole JA, MI, ONI : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari SALESIANA Matematika MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Fizika FIZIKA 2 : udžbenik za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike FIZIKA 2 : zbirka zadataka za 2. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike Jakov Labor Biologija GENETIKA I EVOLUCIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije Mirjana Pavlica, Josip Balabanić Latinski jezik ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja ( nastavlja se udžbenik od 1. razreda) Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral Anatomija i fiziologija ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole Igor Andreis, Dubravko Jalšovec PROFIL ALFA

23 Organska kemija TEMELJI ORGANSKE KEMIJE : udžbenik za 4. razred gimnazije Blanka Sever, Dubravka Stričević PROFIL Analitička kemija ANALITIČKA KEMIJA : za zdravstvene škole Mara Banović Medicinska mikrobiologija OPĆA MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA S EPIDEMIOLOGIJOM I IMUNOLOGIJOM : za zdravstvene škole Zdenko Volner

24 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 2-7 RAZRED, SMJER DENTALNI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 2 : čitanka u drugom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole HRVATSKI JEZIK 2 : radna bilježnica za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik ( nastavlja se udžbenik od 1. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 2 : udžbenik njemačkog jezika za 2. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 7. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Marina Čubrić, Davorka Horvatek- Modrić, Ruža Križan-Sirovica Marina Čubrić John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Ljubica Maljković Povijest HRVATSKA I SVIJET 2 : udžbenik povijesti za 2. razred četverogodišnjih strukovnih škola Zdenko Samaržija Vjeronauk Etika ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred srednje škole JA, MI, ONI : udžbenik etike za drugi razred gimnazije i strukovne škole Viktorija Gadža, Nikola Milanović, Rudi Paloš, Dušan Vuletić Dubravka Bouša, Marija Gazzari, Žarko Gazzari SALESIANA Matematika MATEMATIKA 2 : udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Fizika FIZIKA U MEDICINI 2 : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike FIZIKA U MEDICINI 2 : zbirka zadataka za 2. razred medicinskih i zdravstvenih škola s dvogodišnjim programom fizike Dario Hrupec Dubravko Horvat, Dario Hrupec Biologija GENETIKA I EVOLUCIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije Mirjana Pavlica, Josip Balabanić PROFIL NEODIDACTA Kemija TEMELJI ORGANSKE KEMIJE : udžbenik za 4. razred gimnazije Blanka Sever, Dubravka Stričević PROFIL Latinski jezik ELEMENTA LINGUAE LATINAE MEDICAE : udžbenik iz latinskog jezika za zdravstvene škole, 1. i 2. godina učenja ( nastavlja se udžbenik od 1. razreda) Ivan Bekavac-Basić, Franjo Međeral

25 Anatomija i fiziologija ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole Igor Andreis, Dubravko Jalšovec Stomatološka anatomija s gnatologijom Laboratorijska fiksna protetika STOMATOLOA ANATOMIJA S GNATOLOGIJOM : udžbenik za 2. razred zdravstvenih škola LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA : udžbenik za 2. i 3. razred zdravstvenih škola : program zubotehničara Branka Rešetar Nena Tomić-Solar GMTK Medicinska naklada

26 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 3-1 i 3-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE,.GOD /2016. Psihologija Načela poučavanja Etika u sestrinstvu PSIHOLOGIJA : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege NAČELA POUČAVANJA : udžbenik u trećem razredu srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege ETIKA U SESTRINSTVU : udžbenik za 3. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege Predrag Zarevski, Mladen Havelka Zlatica Šimunović, Tatjana Papst Nada Prlić Anatomija i fiziologija ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. i 3. razred srednje medicinske škole Igor Andreis, Dubravko Jalšovec Bakteriologija, virologija i parazitologija Biokemija Opća načela zdravlja i njege Zdravstvena njega opća Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta MEDICINSKA BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA I PARAZITOLOGIJA : udžbenik za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (3. razred) i zdravstvena zanimanja BIOKEMIJA : udžbenik biokemije u trećem razredu srednje medicinske škole OPĆA NAČELA ZDRAVLJA I NJEGE : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege ZDRAVSTVENA NJEGA - OPĆA : udžbenik za 3. razred srednje medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege ZDRAVSTVENA NJEGA - ZDRAVOG DJETETA I ADOLESCENTA : udžbenik za 3. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege Zdenko Volner Ivana Weygand Đurašević, Vesna Petrović-Peroković, Donatella Verbanac Nada Prlić Nada Prlić Ružica Ilić, Jasna Ivasić, Ivan Malčić

27 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 3-3 RAZRED, SMJER TEHNIČAR NUTRICIONIST,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 3 : čitanka u trećem razredu četverogodišnje srednje strukovne škole Marina Čubrić, Žarko Gazzari Vjeronauk NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se radna bilježnica od 2. razreda) NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se udžbenik od 2. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković Etika BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac PROFIL Matematika MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Biokemija BIOKEMIJA : udžbenik biokemije u trećem razredu srednje medicinske škole Ivana Weygand Đurašević, Vesna Petrović-Peroković, Donatella Verbanac Ekologija EKOLOGIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije i srednje strukovne škole Milan Meštrov, Draganović Zrnka Humana fiziologija ŽIVOT 3 : udžbenik biologije u trećem razredu gimnazije Žaklin Lukša, Sanja Mikulić KS

28 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 3-4 RAZRED, SMJER FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 3 : čitanka u trećem razredu četverogodišnje srednje strukovne škole Marina Čubrić, Žarko Gazzari Vjeronauk NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se radna bilježnica od 2. razreda) NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se udžbenik od 2. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković Etika BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac PROFIL Kineziterapija LIJEČENJE POKRETOM : udžbenik kineziterapije za 3. razred medicinskih škola Ozana Pope-Gajić Zdravstvena psihologija PSIHOLOGIJA : udžbenik psihologije za gimnazije Denis Bratko PROFIL Patofiziologija PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole Valerija Blažičević, Ivan Damjanov KS Medicinska naklada

29 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 3-5 RAZRED, SMJER SANITARNI TEHNIČAR / ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 3 : čitanka u trećem razredu četverogodišnje srednje strukovne škole Marina Čubrić, Žarko Gazzari Vjeronauk NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se radna bilježnica od 2. razreda) NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se udžbenik od 2. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković Etika BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac PROFIL Matematika MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Fizika FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike FIZIKA 3 : zbirka zadataka za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike Jakov Labor KS ALFA +

30 SANITARNI TEHNIČAR Zdravstvena psihologija PSIHOLOGIJA : udžbenik psihologije za gimnazije Denis Bratko PROFIL Higijena i tehnologija namirnica BIOKEMIJA : udžbenik biokemije u trećem razredu srednje medicinske škole Ivana Weygand Đurašević, Vesna Petrović-Peroković, Donatella Verbanac ZDRAVSTVENO LABORATORIJSKI TEHNIČAR Anatomija,fiziologija i osnove patofiziologije ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA : udžbenik za 1. razred srednjih medicinskih škola Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić Medicinska biokemija MEDICINSKA BIOKEMIJA : udžbenik za zdravstveno-laboratorijske tehničare Ljerka Išgum Vorgić Mikrobiologija i parazitologija MEDICINSKA BAKTERIOLOGIJA, VIROLOGIJA I PARAZITOLOGIJA : udžbenik za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (3. razred) i zdravstvena zanimanja Zdenko Volner Medicinska naklada Medicinska naklada

31 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 3-6 RAZRED, SMJER FARMACEUTSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 3 : čitanka u trećem razredu četverogodišnje srednje strukovne škole Marina Čubrić, Žarko Gazzari Vjeronauk NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se radna bilježnica od 2. razreda) NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se udžbenik od 2. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković Etika BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac PROFIL Matematika MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred tehničkih škola Sanja Varošanec ELEMENT Fizika FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike FIZIKA 3 : zbirka zadataka za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike Jakov Labor KS ALFA

32 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 3-7 RAZRED, SMJER DENTALNI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 3 : čitanka u trećem razredu četverogodišnje srednje strukovne škole Marina Čubrić, Žarko Gazzari Vjeronauk NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se radna bilježnica od 2. razreda) NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4- strani jezik (nastavlja se udžbenik od 2. razreda) TEAM DEUTSCH NEU 3 : udžbenik njemačkog jezika za 3. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 8. godina učenja s pripadajućim audio CD-om ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola John Soars, Liz Soars Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić Dejan Čaplar, Dario Kustura, Ivica Živković Etika BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac PROFIL Računalstvo Laboratorijska fiksna protetika Laboratorijska mobilna protetika RAČUNALSTVO : udžbenik računalstva s višemedijskim nastavni materijalima u četverogodišnjim strukovnim školama - dvogodišnji program učenja LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA : udžbenik za 2. i 3. razred zdravstvenih škola : program zubotehničara ( nastavlja se udžbenik od 2. razreda) Darko Grundler, Sanda Šutalo Nena Tomić-Solar KS Medicinska naklada POTPUNA PROTEZA : udžbenik za 3. razred za zanimanje zubotehničar Branka Rešetar GMTK

33 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 4-1 I 4-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE,.GOD /2016. Sociologija SOCIOLOGIJA : udžbenik za 3. razred gimnazije Nenad Fanuko PROFIL Patologija PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole Valerija Blažičević, Ivan Damjanov Biofizika BIOFIZIKA : udžbenik za 4. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege Farmakologija FARMAKOLOGIJA : za srednje medicinske i zdravstvene škole Ileana Linčir Zdravstvena njega - specijalna Zdravstvena njega kirurških bolesnika opća Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta Zdravstvena njega zaštita mentalnog zdravlja ZDRAVSTVENA NJEGA 3 - ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNISTIČKIH BOLESNIKA : udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola ZDRAVSTVENA NJEGA 3 - ZDRAVSTVENA NJEGA NEUROLOIH I INFEKTIVNIH BOLESNIKA TE STARIJIH OSOBA : udžbenik za 3. razred srednjih medicinskih škola ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURIH BOLESNIKA - OPĆA : udžbenik za 4. razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege PEDIJATRIJA SA ZDRAVSTVENOM NJEGOM DJETETA : udžbenik za 3. i 4. razred srednje medicinske škole ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole Sanja Dolanski Babić, Tatjana Roginić Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sanda Franković Ljiljana Broz, Maja Budisavljević, Sanda Franković, Teodora Not Nada Prlić Ružica Ilić, Ivan Malčić Suzana Ribarić, Aleksandra Vidoša Medicinska naklada Medicinska naklada Medicinska naklada

34 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 4-3 RAZRED, SMJER TEHNIČAR NUTRICIONIST I VETERINARSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac Politika i gospodarstvo + VETERINARSKI TEHNIČAR SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B2 za 2. ili 3. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B2 za 2. ili 3. razred gimnazije, prvi strani jezik i 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. godina učenja s pripadajućim audio CD-om POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za gimnazije Tim Falla, Paul A. Davies Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić Goran Sunajko, Dario Čepo, Ivo Goldstein Vjeronauk SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola Ana Thea Filipović, autorski tim KS Etika FILOZOFIJA MORALA : udžbenik etike za četvrti razred srednjih škola Tomislav Reškovac PROFIL Matematika MATEMATIKA 3 : udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred tehničkih škola (nastavlja se udžbenik od 3. razreda) Sanja Varošanec SYSPRINT ELEMENT Fizika FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike FIZIKA 3 : zbirka zadataka za 3. razred srednjih strukovnih škola s trogodišnjim programom fizike Jakov Labor ALFA

35 Biologija GENETIKA I EVOLUCIJA : udžbenik biologije u četvrtom razredu gimnazije Mirjana Pavlica, Josip Balabanić Mikrobiologija i zarazne bolesti Unutarnje bolesti domaćih životinja Porodiljstvo i umjetno osjemenjivanje ZARAZNE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za 4. razred veterinarskih škola Zvonko Modrić, Željko Župančić UNUTARNJE BOLESTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje veterinarske škole Ida Tomičić-Malnar PORODNIŠTVO DOMAĆIH ŽIVOTINJA : udžbenik za srednje veterinarske škole Ana Gverić Osnove kirurgije OSNOVE VETERINARSKE KIRURGIJE : udžbenik za 4. razred veterinarskih škola Darko Capek Higijena namirnica animalnog podrijetla HIGIJENA NAMIRNICA ANIMALNOG PODRIJETLA : udžbenik za 4. razred veterinarskih škola Mirza Hadžiosmanović, Željko Pavičić PROFIL

36 POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 4-4 RAZRED, SMJER FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR,.GOD /2016. Hrvatski jezik ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B2 za 2. ili 3. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B2 za 2. ili 3. razred gimnazije, prvi strani jezik i 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik TEAM DEUTSCH NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4. razred gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola, 9. godina učenja s pripadajućim audio CD-om Tim Falla, Paul A. Davies Ágnes Einhorn, Ursula Esterl, Elke Körner, Eva-Maria Jenkins-Krumm (Grammatik), Aleksandra Kubicka, Sanja Jambrović Posedi, Jasmina Silvaši Đumić Vjeronauk SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola Ana Thea Filipović, autorski tim KS Etika FILOZOFIJA MORALA : udžbenik etike za četvrti razred srednjih škola Tomislav Reškovac PROFIL Politika i gospodarstvo POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za gimnazije Goran Sunajko, Dario Čepo, Ivo Goldstein Zdravstvena psihologija ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA : za srednje medicinske škole Mladen Havelka Dermatologija KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI : udžbenik za srednje medicinske i zdravstvene škole Ines Brajac, Esma Halepović- Đečević, Marija Kaštelan, Darinka Periša, Larisa Prpić-Massari SYSPRINT Medicinska naklada

POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-1 i 1-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE, ŠK.GOD /2017. Hrva

POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-1 i 1-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE, ŠK.GOD /2017. Hrva POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-1 i 1-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE,.GOD. 2016./2017. Hrvatski jezik Latinski jezik Matematika HRVATSKI JEZIK I

Више

POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-1 i 1-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE, ŠK.GOD /2020. PRED

POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-1 i 1-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE, ŠK.GOD /2020. PRED POPIS UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA 1-1 i 1-2 RAZRED SMJER MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR OPĆE NJEGE,.GOD. 2019./2020. Hrvatski jezik Latinski jezik Matematika HRVATSKI JEZIK I

Више

Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Popis odobrenih udžbenika za školsku godinu 2016./2017. Medicinska sestra

Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Popis odobrenih udžbenika za školsku godinu 2016./2017. Medicinska sestra Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Popis odobrenih udžbenika za školsku godinu 2016./2017. Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 1. razred

Више

Popis udžbenika za školsku godinu 2014./ razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. HR

Popis udžbenika za školsku godinu 2014./ razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. HR Popis a za školsku godinu 2014./2015. 1.razred (zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO) R.br. Naziv a Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. HRVATSKI JEZIK (AZ) : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih

Више

Popis odobrenih udžbenika za Veterinarski tehničar - 1. razred srednje škole Engleski jezik, prvi jezik Oxford University Press, OELT Limited Podružni

Popis odobrenih udžbenika za Veterinarski tehničar - 1. razred srednje škole Engleski jezik, prvi jezik Oxford University Press, OELT Limited Podružni Popis odobrenih udžbenika za Veterinarski tehničar - 1. Engleski jezik, prvi jezik Oxford University Press, OELT Limited Podružnica u Republici Hrvatskoj HEADWAY 5TH EDITION INTERMEDIATE Class book with

Више

TURISTIČKO - HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST => 1. RAZRED Predmet/naziv udžbenika Autor Nakladnik HRVATSKI JEZIK HRVATSKI JEZIK (AZ) : udžbenik iz hrvatsko

TURISTIČKO - HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST => 1. RAZRED Predmet/naziv udžbenika Autor Nakladnik HRVATSKI JEZIK HRVATSKI JEZIK (AZ) : udžbenik iz hrvatsko TURISTIČKO - HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST => 1. RAZRED Predmet/naziv udžbenika Autor Nakladnik HRVATSKI JEZIK HRVATSKI JEZIK (AZ) : udžbenik iz hrvatskoga jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih

Више

POPIS UDŽBENIKA ZA 1

POPIS UDŽBENIKA ZA 1 POPIS UDŽBENIKA ZA 1. RAZRED ZANIMANJE ŠUMARSKI TEHNIČAR NAZIV UDŽBENIKA 1. ČITANKA 1 2. KNJIŽEVNOST 1 3. HRVATSKI JEZIK 1 HRVATSKI JEZIK 1 4. PRE- Student's Book PRE- Workbook AUSBLICK 1, BRÜCKENKURS

Више

Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Popis odobrenih udž benika ža s kolsku godinu 2016./2017. Zdravstvena gim

Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Popis odobrenih udž benika ža s kolsku godinu 2016./2017. Zdravstvena gim Medicinska škola Ante Kuzmanića, Zadar Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Popis odobrenih udž benika ža s kolsku godinu 2016./2017. Zdravstvena gimnazija 1. razred Predmet Kat. broj Naziv udžbenika

Више

Medicinska škola Varaždin Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Fizioterapeutski tehničar / tehničarka - 1. razred sre

Medicinska škola Varaždin Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Fizioterapeutski tehničar / tehničarka - 1. razred sre Medicinska škola Varaždin Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Fizioterapeutski tehničar / tehničarka - 1. razred srednje škole ENGLESKI JEZIK NEW HEADWAY FOURTH EDITION

Више

ARHITEKTONSKI I GRAĐEVINSKI TEHNIČAR 1. razred AUTOR/I NAZIV UDŽBENIKA NAKLADNIK Snježana Zrinjan Marina Čubrić, Marica Kurtak KNJIŽEVNOST 1 : čitanka

ARHITEKTONSKI I GRAĐEVINSKI TEHNIČAR 1. razred AUTOR/I NAZIV UDŽBENIKA NAKLADNIK Snježana Zrinjan Marina Čubrić, Marica Kurtak KNJIŽEVNOST 1 : čitanka ARHITEKTONSKI I GRAĐEVINSKI TEHNIČAR 1. razred Marina Čubrić, Marica Kurtak KNJIŽEVNOST 1 : čitanka za 1. razred četverogodišnjih HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik hrv. jez. za četverogodišnje Giorgio Motta

Више

Opća gimnazija / 1

Opća gimnazija / 1 Opća gimnazija / 1. razred srednje škole Odabrani obvezni udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva K.BR. NAZIV UDŽBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK BR.UČ. GLAZBENA UMJETNOST, 4-GODIŠNJI

Више

Zdravstvena gimnazija - 1. razred srednje škole ENGLESKI JEZIK - 1. strani jezik 3950 TUNE UP! : udžbenik engleskog jezika sa zvučnim CD-om za prvi ra

Zdravstvena gimnazija - 1. razred srednje škole ENGLESKI JEZIK - 1. strani jezik 3950 TUNE UP! : udžbenik engleskog jezika sa zvučnim CD-om za prvi ra Zdravstvena gimnazija - 1. razred srednje škole ENGLESKI JEZIK - 1. strani jezik 3950 TUNE UP! : engleskog jezika sa zvučnim CD-om za prvi razred gimnazije, prvi strani jezik 3446 TUNE UP! : iz engleskog

Више

ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA PO RAZREDNIM ODJELIMA ZA ŠK. GOD /2016.

ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA PO RAZREDNIM ODJELIMA ZA ŠK. GOD /2016. ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA OLA KARLOVAC POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA PO RAZREDNIM ODJELIMA ZA. GOD. 2015./2016. 1.A RAZRED ŠUMARSKI TEHNIČAR 3178 GEOGRAFIJA 1 : udţbenik iz geografije za I. razred srednjih strukovnih

Више

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST - PRVI RAZRED Reg. broj Šifra Šifra Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik ČITANKA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST - PRVI RAZRED Reg. broj Šifra Šifra Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik ČITANKA TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST - PRVI RAZRED 5390 3453 3453 ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica udžbenik

Више

Konačna odluka o odabiru udžbenika i pripadajućih dodatnih nastavnih sredstava za ustanovu

Konačna odluka o odabiru udžbenika i pripadajućih dodatnih nastavnih sredstava za ustanovu Konačna odluka o odabiru udžbenika i pripadajućih dodatnih nastavnih sredstava za ustanovu IX. GIMNAZIJA prvi razredi Opća gimnazija - 1. razred srednje škole HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE,

Више

2015_POPIS UDZBENIKA sk god 2014_2015.cdr

2015_POPIS UDZBENIKA sk god 2014_2015.cdr Napomena: Popis udžbenika za šk. god. 2014./2015. vrijedi i za 2016./2017. ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Likovna umjetnost

Више

Microsoft Word - UDŽBENICI 2014.doc

Microsoft Word - UDŽBENICI 2014.doc ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI U OSIJEKU POPIS UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020. II. RAZRED HRVATSKI JEZIK 1. Književni vremeplov 2 Dujmović-Markusi PI 2. FON-FON 2 Dujmović-Markusi

Више

Popis udžbenika po razredima _-20__xlsx

Popis udžbenika po razredima _-20__xlsx TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST - PRVI RAZRED 6306 4109 4109 PUTOKAZI 1: integrirani udžbenik za hrvatski jezik i književnost s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu četverogodišnjih strukovnih

Више

OdabraniUdzbeniciINastavnaSredstvaKonacnaOdluka

OdabraniUdzbeniciINastavnaSredstvaKonacnaOdluka Konačna odluka o odabiru udžbenika i pripadajućih dodatnih nastavnih sredstava za ustanovu XI. GIMNAZIJA OPĆA GIMNAZIJA - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE Datum ispisa: 14.6.2010 BIOLOGIJA, 1. RAZRED 2247 BIOLOGIJA

Више

Microsoft Word - PRVI RAZREDI.docx

Microsoft Word - PRVI RAZREDI.docx SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA Kat. Br. Naziv a Autor(i) Tehničar cestovnog prometa - ENGLESKI JEZIK 6289 HEADWAY 5TH EDITION PRE INTERMEDIATE : Class book with ebook; engleskog jezika za 4-godišnjih

Више

(Microsoft Word - \310ETVRTI RAZREDI.docx)

(Microsoft Word - \310ETVRTI RAZREDI.docx) Tehničar cestovnog prometa - ENGLESKI JEZIK NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : engleskog jezika za 3. i gimnazija i 4-godišnjih strukovnih 4994 škola, prvi strani jezik; četvorogodišnjih

Више

POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Školska 2017./2018. godina Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanj

POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Školska 2017./2018. godina Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanj POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA ŠKOLA VINKOVCI Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Školska 2017./2018. godina Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Razred Agrotehničar - 1. razred

Више

GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izda Cijena Mišljenje Vijeć a Nakladnik udžbenik Opća gimnazija - 2. razred srednje

GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izda Cijena Mišljenje Vijeć a Nakladnik udžbenik Opća gimnazija - 2. razred srednje GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izda Cijena Mišljenje Vijeć a Nakladnik udžbenik Opća gimnazija - HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 2268 KNJIŽEVNI VREMEPLOV 2 : čitanka za

Више

Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Popis odobrenih udžbenika za školsku godinu 2018./2019. Zdravstvena gimn

Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Popis odobrenih udžbenika za školsku godinu 2018./2019. Zdravstvena gimn Medicinska škola Ante Kuzmanića - Zadar Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Popis odobrenih udžbenika za školsku godinu 2018./2019. Zdravstvena gimnazija MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA - ZADAR POPIS

Више

Opća gimnazija - 2. razred srednje škole TALIJANSKI JEZIK STIAMO INSIEME 2 : radna bilježnica talijasnkog jezika za razred srednje škole : 2.

Opća gimnazija - 2. razred srednje škole TALIJANSKI JEZIK STIAMO INSIEME 2 : radna bilježnica talijasnkog jezika za razred srednje škole : 2. Opća gimnazija - 2. razred srednje škole TALIJANSKI JEZIK STIAMO INSIEME 2 : radna bilježnica talijasnkog jezika za 2. 1543 razred srednje škole : 2. godina učenja STIAMO INSIEME 2 : talijanskog jezika

Више

1. razred - UPRAVNI REFERENT HRVATSKI JEZIK PUTOKAZI 1: integrirani udžbenik za hrvatski jezik i književnost s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom

1. razred - UPRAVNI REFERENT HRVATSKI JEZIK PUTOKAZI 1: integrirani udžbenik za hrvatski jezik i književnost s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom 1. razred - UPRAVNI REFERENT HRVATSKI JEZIK PUTOKAZI 1: integrirani udžbenik za hrvatski jezik i književnost s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu četverogodišnjih Tanja Marčan Školska knjiga

Више

POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA ZA 3. RAZRED ŠK. GOD / Privatna sportska i jezična gimnazija FRANJO BUČAR REG. BR. HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA ZA 3. RAZRED ŠK. GOD / Privatna sportska i jezična gimnazija FRANJO BUČAR REG. BR. HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA ZA 3. RAZRED. GOD. 2016./2017. - Privatna sportska i jezična gimnazija FRANJO BUČAR REG. BR. HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST NAZIV IZDANJA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA NAKLADNIK NAPOMENA

Више

Gimnazija “Matija Mesić”

Gimnazija “Matija Mesić” URBROJ: 2178/01-11-05-12-52 PRVI RAZRED OPĆE GIMNAZIJE KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1 Dujmović-Mrskusi FON-FON 1 D. Dujmović-Markusi radna bilježnica NEW OPPORTUNITIES Drugi strani jezik Drugi strani jezik ENGLISH

Више

Popis udžbenika po razredima _-20__xlsx

Popis udžbenika po razredima _-20__xlsx KOMERCIJALIST - PRVI RAZRED Reg. broj Šifra Šifra Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Konačna MPC 6306 4109 4109 PUTOKAZI 1: integrirani udžbenik za hrvatski jezik i književnost s dodatnim

Више

SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - s pravom javnosti Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakla

SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - s pravom javnosti Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakla SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA - s pravom javnosti Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Kat. Br. Naziv a Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladn Razred Klasična gimnazija - HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

Више

Popis udžbenika za školsku godinu 2018./2019. PROGRAM EKONOMIST 2. razred R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. HRVATSKI JEZIK (BUKI

Popis udžbenika za školsku godinu 2018./2019. PROGRAM EKONOMIST 2. razred R.br. Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. HRVATSKI JEZIK (BUKI Popis a za školsku godinu 2018./2019. PROGRAM EKONOMIST 2. razred R.br. Naziv a Autori Vrsta izdanja Nakladnik 1. HRVATSKI JEZIK (BUKI) : čitanka iz hrvatskoga jezika za drugi razred četverogodišnjih strukovnih

Више

OdabraniUdzbeniciINastavnaSredstvaKonacnaOdluka

OdabraniUdzbeniciINastavnaSredstvaKonacnaOdluka Konačna odluka o odabiru udžbenika i pripadajućih dodatnih nastavnih sredstava za ustanovu III. GIMNAZIJA OPĆA GIMNAZIJA - 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE Datum ispisa: 28.6.2010 BIOLOGIJA, 1. RAZRED 2247 BIOLOGIJA

Више

02_Krapinsko_Zagorska_Srednja_skola_2014_udzbenici.xls

02_Krapinsko_Zagorska_Srednja_skola_2014_udzbenici.xls Opća gimnazija - 1. razred srednje škole HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST BAŠTINA RIJEČI 1 : čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije sa separatom: Teorija 4479 književnosti Milivoj Solar, Snježana

Више

GRADITELJSKA TEHNIÄŒKA Å KOLA-2014

GRADITELJSKA TEHNIÄŒKA Å KOLA-2014 Arhitektonski tehničar - 1. razred srednje škole ENGLESKI JEZIK 4914 4915 GEOGRAFIJA 4435 BIOLOGIJA NEW SUCCESS INTERMEDIATE : udžbenik engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik;

Више

POPIS UDŽBENIKA Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja (udžbenik/radna bilježnica ) ELEKTROTEHNIČAR 1. RAZ

POPIS UDŽBENIKA Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja (udžbenik/radna bilježnica ) ELEKTROTEHNIČAR 1. RAZ POPIS UDŽBENIKA Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Naziv a Autori Vrsta izdanja (/radna bilježnica ) ELEKTROTEHNIČAR 1. RAZRED (A) POVIJEST: Hrvatska i svijet 1: za prvi razred četverogodišnje

Више

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik ČITANKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije skupina autora udžbenik

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik ČITANKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije skupina autora udžbenik HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST ČITANKA 1 : udžbenik za 1. razred gimnazije skupina autora udžbenik 1. ŠN ČITANKA 2 : udžbenik za 2. razred gimnazije skupina autora udžbenik 2. ŠN ČITANKA 3 : udžbenik za

Више

OdabraniUdzbeniciINastavnaSredstvaKonacnaOdlukaZaWebBW

OdabraniUdzbeniciINastavnaSredstvaKonacnaOdlukaZaWebBW Tip ustanove: Županija: Konačna odluka o odabiru udžbenika i pripadajućih dodatnih nastavnih sredstava Srednja škola Datum ispisa: 10.6.2010 ZAGREBAČKA SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA - Velika Gorica

Више

Prva gimnazija Varaždin-2014

Prva gimnazija Varaždin-2014 Datum ispisa: 04.06.2014. Prva gimnazija Varaždin Kat. Br. Naziv a Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Jezična gimnazija - 1. razred srednje škole HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 841 KNJIŽEVNI VREMEPLOV

Више

Gimnazija Vladimira Nazora Zadar, šk. god /2016. Kat. Br. Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Naziv udžbenika Jezična gimnazija - 1. razred

Gimnazija Vladimira Nazora Zadar, šk. god /2016. Kat. Br. Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Naziv udžbenika Jezična gimnazija - 1. razred Kat. Br. Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Naziv a Jezična gimnazija - 1. razred HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 5498 ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu skupina autora 106,00 ŠK HRVATSKI JEZIK - JEZIK

Више

Microsoft Word - udzbenici.doc

Microsoft Word - udzbenici.doc Razred 1A Računalni tehničar za strojarstvo Razred 1B Tehničar za brodostrojarstvo TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE TEHNOLOGIJA OBRADE I MONTAŽE : 1037 udžbenik za 1. razred strojarske struke za obrtnička

Више

2. a Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik LINGUAE LATINAE ELEMENTA : radna bilježnica uz udžbenik latinskoga jezika : 1.

2. a Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik LINGUAE LATINAE ELEMENTA : radna bilježnica uz udžbenik latinskoga jezika : 1. 2. a 1005 1006 1014 1015 1016 LINGUAE LATINAE A : radna bilježnica uz udžbenik latinskoga jezika : 1. i 2. godina učenja LINGUAE LATINAE A : udžbenik latinskoga jezika za gimnazije : 1. i 2. godina učenja

Више

Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića

Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića MAKARSKA Za drugi, treći i četvrti razred opće, jezične ; treći i četvrti razred ekonomske; drugi, treći i četvrti razred hotelijersko-turistički tehničar Makarska,

Више

Izbor udžbenika s pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima Razredni odjel: 5. razred osnovne škole Dodaj Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik

Izbor udžbenika s pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima Razredni odjel: 5. razred osnovne škole Dodaj Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik Izbor udžbenika s pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima Razredni odjel: 5. razred Dodaj 177 178 WAY TO GO 2 : radna bilježnica engleskog jezika za 5. razred : II. godina WAY TO GO 2 : udžbenik engleskog

Више

OŠ FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA

OŠ FRA KAJE ADŽIĆA PLETERNICA KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U POŽEGI Ulica pape Ivana Pavla II. 6 Tel./fax; 034/312-060, 312-066, 312-059 www:os-katolicka-pz.skole.hr, e-mail: kos@kospz.hr Poţega, 29. svibnja 2014. Temeljem ĉlanka 22. Zakona

Више

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU POPIS UDŽBENIKA šk.god 2016./2017. Matice hrvatske 11 GIMNAZIJA ODRŽIVOG RAZVOJA 1 G Kat. BrNaziv udžbenika

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU POPIS UDŽBENIKA šk.god 2016./2017. Matice hrvatske 11 GIMNAZIJA ODRŽIVOG RAZVOJA 1 G Kat. BrNaziv udžbenika Matice hrvatske 11 GIMNAZIJA ODRŽIVOG RAZVOJA 1 G Kat. BrNaziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena NakladnNovo Razred HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 841 KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1 : čitanka za 1. razred gimnazije

Више

SREDNJA ŠKOLA BRAČ-2014

SREDNJA Å KOLA BRAÄŒ-2014 SREDNJA ŠKOLA BRAČ Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Automehaničar - JMO - 1. razred srednje škole ENGLESKI JEZIK 1453 CAN I HELP YOU...WITH YOUR ENGLISH? 1 : udžbenik

Више

Mišljenje Vijeća roditelja: Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad pozitivno Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Razred Ekonomi

Mišljenje Vijeća roditelja: Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad pozitivno Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Razred Ekonomi Mišljenje Vijeća roditelja: Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad pozitivno Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Razred Ekonomist - ENGLESKI JEZIK NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE

Више

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA - redovni program - 7. razred osnovne škole Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo HRVATSKI

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA - redovni program - 7. razred osnovne škole Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo HRVATSKI OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA - redovni program - 7. Kat. Br. Naziv a Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST 5652 SNAGA RIJEČI 7 : hrvatska čitanka s Anita Šojat s 75,00

Више

Udzbenici u šk. god. 2011/2012 za 2. i 3.razred Cijene udžbenika su prošlogodišnje! OdjelD Zanimanje NazivUdz Autor Vrsta Nakladnik Sifra Cijena 2a au

Udzbenici u šk. god. 2011/2012 za 2. i 3.razred Cijene udžbenika su prošlogodišnje! OdjelD Zanimanje NazivUdz Autor Vrsta Nakladnik Sifra Cijena 2a au Udzbenici u šk. god. 2011/2012 za 2. i 3.razred Cijene udžbenika su prošlogodišnje! 2a automehaničar 1387 HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik za Snježana Zrinjan udžbenik ŠK 1530 64,80 kn 2. razred trogodišnje

Више

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod

Smjerovi u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski Brod Medicinska sestra/tehničar opće njege Fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka Zdravstveno laboratorijski tehničar/zdravstvenolaboratorijska tehničarka Program njegovatelj/ica TES Obrazovanje

Више

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU razred: 1. naziv predmeta zanimanje: HTT naziv udžbenika autor HRVATSKI JEZIK KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1: čitan

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU razred: 1. naziv predmeta zanimanje: HTT naziv udžbenika autor HRVATSKI JEZIK KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1: čitan OLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU razred: 1. naziv predmeta zanimanje: HTT naziv udžbenika autor HRVATSKI JEZIK KNJIŽEVNI VREMEPLOV 1: čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

OdabraniUdzbeniciINastavnaSredstvaKonacnaOdlukaZaWebBW

OdabraniUdzbeniciINastavnaSredstvaKonacnaOdlukaZaWebBW Tip ustanove: Županija: Konačna odluka o odabiru udžbenika i pripadajućih dodatnih nastavnih sredstava Srednja škola BJELOVARSKO- BILOGORSKA EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR - Bjelovar EKONOMIST

Више

KATALOG ODOBRENIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA OŠ PETRA BERISL Razred Naslov Autori 1. razred Istražujemo naš svijet 1, radna bilježnica za prirodu

KATALOG ODOBRENIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA OŠ PETRA BERISL Razred Naslov Autori 1. razred Istražujemo naš svijet 1, radna bilježnica za prirodu KATALOG ODOBRENIH DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA OŠ PETRA BERISL Razred Naslov Autori 1. razred Istražujemo naš svijet 1, radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole Alena Letina,

Више

POPIS UDŽBENIKA ZA POVRAT- 1.RAZREDI GLAZBENA KULTURA : RAZIGRANI ZVUCI 1, udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a

POPIS UDŽBENIKA ZA POVRAT- 1.RAZREDI GLAZBENA KULTURA : RAZIGRANI ZVUCI 1, udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a POPIS UDŽBENIKA ZA POVRAT- 1.RAZREDI GLAZBENA KULTURA : RAZIGRANI ZVUCI 1, udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u prvom razredu osnovne škole, Jelena Ivaci, Vladimir

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

SADRŽAJ 1G - ELEKTROTEHNIČAR G - ELEKTROTEHNIČAR G - ELEKTROTEHNIČAR G - ELEKTROTEHNIČAR L - TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJ

SADRŽAJ 1G - ELEKTROTEHNIČAR G - ELEKTROTEHNIČAR G - ELEKTROTEHNIČAR G - ELEKTROTEHNIČAR L - TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJ SADRŽAJ 1G - ELEKTROTEHNIČAR... 2 2G - ELEKTROTEHNIČAR... 4 3G - ELEKTROTEHNIČAR... 5 4G - ELEKTROTEHNIČAR... 7 1.L - TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST... 8 2.L - TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST...

Више

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta 1 2 3 4 5 6 7 Pešić Vesna I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost I-4 I-5 I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 I-2 I-5 I-1 I-3 I-1 I-3 I-6 1 2 3 4 5 6 7 Živadinović Jovana II-5 II-4 Srpski jezik i književnost II-2 II-3

Више

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA MAKARSKA šk. godina 2019./2020. POPIS UDŽBENIKA ZA 1. RAZREDE OPĆA GIMNAZIJA JEZIČNA GIMNAZIJA EKONOMIST HOTE

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA MAKARSKA šk. godina 2019./2020. POPIS UDŽBENIKA ZA 1. RAZREDE OPĆA GIMNAZIJA JEZIČNA GIMNAZIJA EKONOMIST HOTE MAKARSKA šk. godina 2019./2020. POPIS UDŽBENIKA ZA 1. RAZREDE OPĆA GIMNAZIJA JEZIČNA GIMNAZIJA EKONOMIST HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR MAKARSKA šk. godina 2019./2020. Popis udžbenika za 1. razred opće

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Tel: 01/ , web: OIB: POPIS UDŽBENIKA ZA POVRAT - 1. razred HRVATSKI JEZIK: ne v

Tel: 01/ ,   web:   OIB: POPIS UDŽBENIKA ZA POVRAT - 1. razred HRVATSKI JEZIK: ne v POPIS UDŽBENIKA ZA POVRAT - 1. razred HRVATSKI JEZIK: ne vraća se MATEMATIKA: ne vraća se ENGLESKI JEZIK: ne vraća se PRIRODA I DRUŠTVO: POGLED U SVIJET 1, udžbenik prirode i društva za prvi razred osnovne

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

OPĆA GIMNAZIJA SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU Program Predmet/Aktiv Reg. br. Šifra kompleta POPIS UDŽBENIKA ZA I. RAZRED OPĆE GIMNAZIJ

OPĆA GIMNAZIJA SREDNJA ŠKOLA PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA U SENJU Program Predmet/Aktiv Reg. br. Šifra kompleta POPIS UDŽBENIKA ZA I. RAZRED OPĆE GIMNAZIJ OPĆA GIMNAZIJA Program Predmet/Aktiv Reg. br. Šifra kompleta POPIS UDŽBENIKA ZA I. RAZRED OPĆE GIMNAZIJE (2019./2020.) Nakladnik Naslov Podnaslov Autor(i) Biologija 6165 3979 Profil Klett d.o.o. BIOLOGIJA

Више

Popis odobrenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god /2019. GIMNAZIJE Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razred N

Popis odobrenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god /2019. GIMNAZIJE Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razred N Popis odobrenih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god. 2018./2019. GIMNAZIJE Naziv udžbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik Novo / izmijenjeno HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

TEHNIČKA ŠKOLA

TEHNIČKA ŠKOLA POPIS UDŽBENIKA ZA I. RAZRED INDUSTRIJSKO - OBRTNIČKOG PROGRAMA 1.A razred - CNC operater/operaterka Autor knjige Naziv udžbenika Izdavač Hrvatski jezik i književnost 1: integrirani Jureković - Perković,

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

1. razred OŠ OŠ LJUDEVITA GAJA 1. a Matematika 1. razred OŠ OŠ LJUDEVITA GAJA 1. a Matematika 1. razred OŠ OŠ LJUDEVITA GAJA 1. a Priroda i društvo 1.

1. razred OŠ OŠ LJUDEVITA GAJA 1. a Matematika 1. razred OŠ OŠ LJUDEVITA GAJA 1. a Matematika 1. razred OŠ OŠ LJUDEVITA GAJA 1. a Priroda i društvo 1. 1. OŠ LJUDEVITA GAJA 1. a Matematika 1. OŠ LJUDEVITA GAJA 1. a Matematika 1. OŠ LJUDEVITA GAJA 1. a Priroda i društvo 1. OŠ LJUDEVITA GAJA 1. b Hrvatski jezik 1. OŠ LJUDEVITA GAJA 1. b Hrvatski jezik 1.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

125_125A006.pdf

125_125A006.pdf PROZOR PROZOR-RAMA IZBORI ИЗБОРИ 2016. PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM GLASAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU SLIJEDEĆE ADRESE: Biračko Glasačko mjesto Бирачко мјесто 1A006 Ukupan broj birača glasača Укупан број

Више

Osnovna škola - redovni program 1. razred osnovne škole OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TROJSTVO ENGLESKI JEZIK 3824 NEW BUILDING BLOCKS 1- udžbenik iz engleskog

Osnovna škola - redovni program 1. razred osnovne škole OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TROJSTVO ENGLESKI JEZIK 3824 NEW BUILDING BLOCKS 1- udžbenik iz engleskog Osnovna škola - redovni program 1. OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TROJSTVO ENGLESKI JEZIK 3824 NEW BUILDING BLOCKS 1- iz engleskog jezika za prvi, prva godina učenja MATEMATIKA 3925 MATEMATIKA 1 prvi dio-radni iz

Више

Popis udžbenika - prilagođeni program.xls

Popis udžbenika - prilagođeni program.xls Osnovna škola Sesvetski Kraljevec Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena NakladnikNovo Razred Osnovna škola - prilagođeni program - 1. razred osnovne

Више

Vremenik_2015_2016_2.verzija.xlsx

Vremenik_2015_2016_2.verzija.xlsx 07.09.2015. Pon 08.09.2015. Uto 09.09.2015. Sri 10.09.2015. Čet 11.09.2015. Pet 12.09.2015. Sub 13.09.2015. Ned 14.09.2015. Pon 15.09.2015. Uto 16.09.2015. Sri 17.09.2015. Čet 18.09.2015. Pet Matematika

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Списак а за школску 2017-18. Образовни профил: Кулинарски техничар Први разред ЧИТАНКА за први разред гимназија и средњих школа,a Стишовић Миловановић, О.Радуловић, В.Живковић, EDUKA, Београд Историја

Више

I.razred OPĆA GIMNAZIJA 1. BIOLOGIJA udžbenik biologije za 1. razred Grozdanić, Horvatin, Krstanac Profil Klett d.o.o. 2. ENGLESKI JEZIK prvi jezik IN

I.razred OPĆA GIMNAZIJA 1. BIOLOGIJA udžbenik biologije za 1. razred Grozdanić, Horvatin, Krstanac Profil Klett d.o.o. 2. ENGLESKI JEZIK prvi jezik IN I.razred OPĆA GIMNAZIJA 1. BIOLOGIJA udžbenik biologije za 1. razred Grozdanić, Horvatin, Krstanac Profil Klett d.o.o. 2. ENGLESKI JEZIK prvi jezik INSIGHT INTERMEDIATE, Class book with ebook, udžb. engl.

Више

Microsoft Word - OS_Kocerin.docx

Microsoft Word - OS_Kocerin.docx Popis udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za školsku 2016./17. godinu Razredna nastava I. RAZRED Početnica knjiguljica 1, radni materijal, ALFA Početnica knjiguljica 1, radna bilježnica, ALFA Matematika

Више

cijene-udzbenika-1-4-r.xls

cijene-udzbenika-1-4-r.xls Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za šk. god. 2014./2015. OSNOVNA ŠKOLA 1. RAZRED HRVATSKI JEZIK 5621 SLOVO PO SLOVO 1 : početnica u prvom polugodištu - tiskana slova

Више

OPDINA ĐURMANEC ĐURMANEC ĐURMANEC OIB: KATALOŠKI BROJ NAZIV količina 5849 ČITAM I PIŠEM : hrvatska početnica - udžbenik za prvi

OPDINA ĐURMANEC ĐURMANEC ĐURMANEC OIB: KATALOŠKI BROJ NAZIV količina 5849 ČITAM I PIŠEM : hrvatska početnica - udžbenik za prvi OPDINA ĐURMANEC ĐURMANEC 137 49225 ĐURMANEC OIB: 64964131342 KATALOŠKI BROJ NAZIV količina 5849 ČITAM I PIŠEM : hrvatska početnica - udžbenik za prvi razred osnovne škole - pisana slova 39 4546 ČITAM I

Више

Predmet/Aktiv II. gimnazija Osijek, 1. razred školske godine 2019./2020. Reg. br. Biologija Šifra kompleta Nakladnik Naslov Podnaslov Autor(

Predmet/Aktiv II. gimnazija Osijek, 1. razred školske godine 2019./2020. Reg. br. Biologija Šifra kompleta Nakladnik Naslov Podnaslov Autor( Predmet/Aktiv II. gimnazija Osijek, 1. razred školske godine 2019./2020. Reg. br. Biologija 6165 3979 Šifra kompleta Nakladnik Naslov Podnaslov Autor(i) d.o.o. BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za 1. razred

Више

LISTE EVIDENCIJA ZA OBJAVU NA WEB-u -srednje škole

LISTE EVIDENCIJA ZA OBJAVU NA WEB-u -srednje škole EVIDENCIJA ISKAZANIH POTREBA I PRESTANAKA POTREBA ZA RADNICIMA U PUNOM ILI DIJELU RADNOG VREMENA, ODNOSNO RADNICIMA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME TE RADNICIMA KOJI ŽELE ZAMIJENITI MJESTO RADA U SREDNJIM

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

ispisa: OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Osnovna škola - redovni program - 2. r

ispisa: OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Osnovna škola - redovni program - 2. r ispisa: 04.07.2019. Osnovna škola - redovni program - 2. razred osnovne škole ENGLESKI JEZIK DIP IN 2 : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim 5565 materijalima u drugom razredu osnovne škole

Више

Први разред Финансијски техничар - ФТ Ред. број 1 ПРЕДМЕТ Српски језик и књижевност 2 Страни језик 3 Историја Уџбеник и издавач EДУКА Читанка за први

Први разред Финансијски техничар - ФТ Ред. број 1 ПРЕДМЕТ Српски језик и књижевност 2 Страни језик 3 Историја Уџбеник и издавач EДУКА Читанка за први Први разред Финансијски техничар - ФТ 3 Историја EДУКА Читанка за први разред гимназије и средњих стручних школа : 650-02-427/208-03 од.03.20. SOLUTIONS Pre-intermediate (3nd ed) Izdavač: Novi Logos Историја

Више