СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та"

Транскрипт

1 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд за физичка лица Остало Издање документа: 1.0. Ознака документа: Датум примене: године Усвојио/одобрио: Извршни одбор Број одлуке: И.О. бр. 93/19 Датум одобрења:

2 СБ-ОСТ-002 Садржај I ОТВАРАЊЕ, ВОЂЕЊЕ И ГАШЕЊЕ ДИНАРСКИХ И ДЕВИЗНИХ ПЛАТНИХ РАЧУНА ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУНИ ЗА ПРИЈЕМ ЗАРАДА/ПЕНЗИЈА ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУНИ СА ОСНОВНИМ УСЛУГАМА И НАМЕНСКИ РАЧУНИ ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ РАЧУНИ ДИНАРСКИ И ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТНИ РАЧУНИ... 4 II ДОМАЋИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ ГОТОВИНСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ БЕЗГОТОВИНСКИ ПРЕНОС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО... 5 III ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ ГОТОВИНСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ... 5 IV ПОСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ИЗДАВАЊА ГАРАНЦИЈА... 6 V ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ И ГОТОВ НОВАЦ DinaCard ДЕБИТНА KАРТИЦА VISA ДЕБИТНА КАРТИЦА DinaCard и VISA Classic КРЕДИТНА КАРТИЦА ДРУГЕ НАКНАДЕ ЗА ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ... 9 VI ОСТАЛЕ БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ... 9 VII СЕФОВИ НАПОМЕНЕ УЗ ТАРИФУ НАКНАДА БАНКЕ Издање:.0. Датум примене: године Страна 3 oд 10

3 I ОТВАРАЊЕ, ВОЂЕЊЕ И ГАШЕЊЕ ДИНАРСКИХ И ДЕВИЗНИХ ПЛАТНИХ РАЧУНА 1. ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУНИ ЗА ПРИЈЕМ ЗАРАДА/ПЕНЗИЈА 1.1. Отварање платних рачуна 1.2. Вођење платних рачуна: Вођење платних рачуна са укупним месечним прометом испод 3.000,00 динара Вођење платних рачуна ван пакета услуга: Вођење платних рачуна корисника пензија RSD 100,00 месечно Вођење платних рачуна за пријем зарада RSD 150,00 месечно Вођење платних рачуна са пакетом услуга: Вођење платних рачуна са DINA пакетом RSD 100,00 месечно Вођење платних рачуна са DINA+ пакетом RSD 250,00 месечно Вођење платних рачуна са DINA++ пакетом RSD 350,00 месечно 1.3. Формирање и уручивање месечних извода: Формирање и слање месечних извода поштом Формирање и слање месечних извода е-маил-ом Формирање месечних извода и уручивање Клијенту у пословној мрежи 1.4. Слање СМС порука о променама по платном рачуну 1.5. Уплате и исплате у готовом 1.6. Издавање чекова 1.7. Исплата по чеку друге банке: Исплата по чеку друге банке у готовини 3% од износа по чеку (мин. RSD 50,00 по чеку) Исплата по чеку друге банке за плаћање рачуна 1.8. Слање опомена по платним рачунима RSD 300, Коришћење говорног аутомата Поништавање чекова: Поништавање чекова на захтев Клијента RSD 30,00 по чеку Поништавање чекова којима су задужени тужени и неактивни рачуни Поништавање враћених чекова послатих поштом на захтев Клијента RSD 30,00 по чеку + стварни трошкови Поништавање наручених чекова који нису преузети у року од 3 месеца RSD 30,00 по чеку Штампање ванредног извода на захтев Клијента или израда картице промета на платном рачуну: За период до 30 дана RSD 100, За период дужи од 30 дана у текућој години RSD 350, За претходне године RSD 1.000, Гашење платних рачуна и издавање потврда о угашеном платном рачуну 2. ДИНАРСКИ ПЛАТНИ РАЧУНИ СА ОСНОВНИМ УСЛУГАМА И НАМЕНСКИ РАЧУНИ 2.1. Отварање платног рачуна са основним услугама 2.2. Вођење платног рачуна - са основним услугама 2.3. Отварање наменских рачуна 2.4 Уплате и исплате у готовом 2.5. Гашење платних рачуна и издавање потврда о угашеном платном рачуну 3. ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ РАЧУНИ 3.1. Отварање девизног платног рачуна 3.2. Вођење девизног платног рачуна 3.3. Пренос са платног рачуна ради орочавања штедног улога истог власника 3.4. Гашење платних рачуна и издавање потврда о угашеном платном рачуну 4. ДИНАРСКИ И ДЕВИЗНИ ДЕПОЗИТНИ РАЧУНИ 4.1. Отварање штедних депозита по виђењу 4.2. Отварање наменских орочених депозита 4.3. Уплате у готовом на штедну књижицу 4.4. Исплате у готовом са штедне књижице Издање: 1.0. Датум примене: године Страна 4 oд 10

4 СБ-ОСТ Замена штедне књижице: Замена штедне књижице услед испуњености Замена штедне књижице изгубљене или оштећене кривицом власника RSD 200, Разорочење штедног улога пре истека рока орочења 4.7. Гашење рачуна и издавање потврда о угашеном рачуну II ДОМАЋИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ 1. ГОТОВИНСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ 1.1. Уплате у готовом у корист текућих рачуна јавних предузећа и привредних друштава са којима Банка има закључен Уговор о наплати провизије за извршене услуге наплате рачуна 1.2. Уплата средстава хуманитарне помоћи на наменски отворене уплатне рачуне 1.3. Уплата у корист платних рачуна по налогу физичких лица: На рачуне клијената Српске банке Уплата у готовом новцу на рачуне клијената других банака 0,8% од износа трансакције (мин. RSD 50,00 макс ,00.) Уплата у готовом новцу на рачуне клијената других банака реализоване кроз ИПС инстант плаћања 0,4% од износа трансакције (мин. RSD 50,00) 2. БЕЗГОТОВИНСКИ ПРЕНОС НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2.1. Безготовински пренос на платни рачун код Српске банке за налоге достављене на шалтеру Банке (интерни пренос) 2.2. Безготовински пренос на платни рачун код другог пружаоца платних услуга за налоге достављене на шалтеру Банке (екстерни пренос) 0,8% од износа трансакције (мин. RSD 50,00 макс. RSD 6.000,00) 2.3. Безготовински пренос на платни рачун код другог пружаоца платних услуга за налоге достављене на шалтеру Банке (екстерни пренос)- ИПС 0,4% од износа трансакције (мин. RSD 50,00) - инстант плаћања 2.4. Безготовинска плаћања са наменских рачуна за куповину акција 0,2% од износа трансакције 2.5. Трајни налог - безготовински пренос трајним налогом са платног рачуна клијента на рачуне осталих учесника платног промета - Стандардно задужење (мин. RSD 50,00 макс. RSD 2.000,00) 0,8% од износа трансакције (мин. RSD 50,00 макс. RSD 6.000,00) 3. ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО 3.1 Електронско банкарство месечно одржавање 3.2. Електронско банкарство интерни пренос 3.3. Електронско банкарство екстерни пренос RSD 15,00 по налогу 3.4. Електронско банкарство - увид у стање по рачуну III ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ 1. ГОТОВИНСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ 1.1. Уплата ефективе на девизни рачун 1.2. Исплата ефективе са девизног рачуна и у динарској противвредности 2. БЕЗГОТОВИНСКИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ 2.1. Пријем новчаних средстава из иностранства: Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у еврима Пријем новчаних средстава из иностранства на девизни текући рачун у осталим валутама Пријем новчаних средстава на девизни рачун по основу коначног обрачуна по службеном путу Пријем новчаних средстава на девизни рачун по основу зарада, пензија Пријем новчаних средстава на девизни рачун по основу пензија преко банке администратора 0,80% 2.2. Безготовински пренос новчаних средстава: Издање:.0. Датум примене: године Страна 5 oд 10

5 Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима - на платни рачун у иностранству (дознака) Безготовински пренос новчаних средстава у осталим валутама с девизног текућег рачуна у осталим валутама - на платни рачун у иностранству (дознака) Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима - на платни рачун у Републици Србији (платни рачун у оквиру Банке) Безготовински пренос новчаних средстава у осталим валутама с девизног текућег рачуна у осталим валутама - на платни рачун у Републици Србији (платни рачун у оквиру Банке) Безготовински пренос новчаних средстава у еврима с девизног текућег рачуна у еврима - на платни рачун у Републици Србији (платни рачун код друге пословне банке) Безготовински пренос новчаних средстава у осталим валутама с девизног текућег рачуна у осталим валутама - на платни рачун у 0,75% (мин. 15 ЕUR макс. 200 ЕUR у динарској потиввредности по средњем курсу НБС ) 0,75% (мин. 15 ЕUR макс. 200 ЕUR у динарској потиввредности по средњем курсу НБС ) 0,20% у RSD (мин. RSD 500,00, макс. RSD 3.000,00) 0,20% у RSD (мин. RSD 500,00, макс. RSD 3.000,00) 0,40% у RSD (мин. RSD 1.000,00, макс.rsd 5.000,00) 0,40% у RSD (мин. RSD 1.000,00, макс.rsd 5.000,00) Републици Србији (платни рачун код друге пословне банке) 2.3. Конверзија: Конверзија ради исплате ефективног страног новца Конверзија ради плаћања у иностранству на захтев власника рачуна 0,50% у RSD IV ПОСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ИЗДАВАЊА ГАРАНЦИЈА 1. Провизија за обраду захтева за одобравање кредита 1% од износа одобреног кредита (мин. RSD 1.000,00; макс. RSD 6.000,00) 2. Провизија за превремену отплату кредита за период до доспећа дужи од 12 месеци кредити са фиксном каматном стопом, на износе преко RSD 3. Провизија за превремену отплату кредита за период до доспећа краћи од 12 месеци кредити са фиксном каматном стопом, на износе преко RSD 4. Дозвољено прекорачење рачуна - накнада за обраду захтева за одобравање до 3 месеца 5. Дозвољено прекорачење рачуна - накнада за обраду захтева за одобравање преко 3 месеца 1% од износа превремено отплаћеног кредита 0,5% од износа превремено отплаћеног кредита RSD 250,00 0,80% од износа одобреног прекорачења (мин. RSD 300,00; макс.rsd 1.000,00) 6. Замена инструмента обезбеђења кредита RSD 1.000,00 7. Накнада за слање опомена по кредитима RSD 300,00 8. Издавање гаранције физичком лицу са 100% колатералом (мин. RSD 3.000,00) V ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ И ГОТОВ НОВАЦ 1. DinaCard ДЕБИТНА KАРТИЦА 1.1. Издавање дебитне картице Издавање дебитне картице Издавање дупликата дебитне картице Реиздавање (обнављање) дебитне картице Отказивање гашење картице пре истека рока важности 1.2. Периодична чланарина за коришћење дебитне картице DinaCard картица Издање: 1.0. Датум примене: године Страна 6 oд 10

6 СБ-ОСТ Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице У земљи На шалтеру Српске банке а.д На шалтеру друге банке 2% од износа трансакције (мин. RSD 30,00) На шалтеру друге банке картицом Српске банке а.д. за RSD 30,00 плаћање у корист трећих лица На шалтеру Српске банке а.д. за исплату готовине лицу са Према тарифи банке издаваоца платне картице картицом друге банке На шалтеру Српске банке а.д. за плаћање у корист трећих Према тарифи банке издаваоца платне картице лица са картицом друге банке На шалтеру ЈП Пошта Србије 1% од износа трансакције (мин. RSD 20,00) На банкомату Српске банке а.д На банкомату друге банке 2% од износа трансакције (мин. RSD 20,00) 1.4. Плаћање дебитном картицом на продајном месту трговца У земљи 1.5. Накнада по рекламацијама корисника Рекламација достављање докумената RSD 50,00 по слипу Вођење рекламационог поступка на захтев корисника 5% износа рекламације (мин. RSD 50,00) (Накнада се наплаћује од корисника по финализацији рекламације, ако је рекламација неоснована) Трошкови арбитраже (накнада се наплаћује од корисника по завршеној арбитражи, ако је изгубљен спор) RSD 6.000,00 2. VISA ДЕБИТНА КАРТИЦА 2.1. Издавање дебитне картице Издавање дебитне картице Издавање и замена картице по хитном поступку RSD 500, Замена пластике на захтев корисника по редовном поступку RSD 200, Отказивање гашење картице пре истека рока важности 2.2. Периодична чланарина за коришћење дебитне картице Периодична чланарина за коришћење дебитне картицe ван пакета услуга- на месечном нивоу VISA CLASSIC картица VISA GOLD картица Периодична чланарина за коришћење дебитне картицe у пакету услуга VISA CLASSIC картица RSD 80,00 RSD 50,00 RSD 150,00 RSD 100, VISA GOLD картица 2.3. Исплата готовог новца коришћењем дебитне картице У земљи На шалтеру Српске банке а.д На шалтеру друге банаке 2,00% од износа трaнсакције (мин RSD 150,00) На шалтеру ЈП Пошта Србије RSD 90,00+0,33% од износа трансакције На банкомату Српске банке а.д На банкомату друге банке 2,00% од износа трaнсакције (мин RSD 100,00) У иностранству На шалтеру EUR 3,00 + 2% од износа трансакције На банкомату EUR 2,00 + 2,00% од износа трансакције 2.4. Плаћање дебитном картицом на продајном месту трговца У земљи У иностранству Накнада за конверзију приликом коришћења картице у случају кад се оригинална валута (није EUR) разликује од референтне (EUR) 2% од износа трансакције додатно уз остале накнаде Издање:.0. Датум примене: године Страна 7 oд 10

7 2.5. Накнада по рекламацијама корисника физичких лица Прибављање слипова По трансакцијама из иностранства оригинал EUR 6,00 копија EUR 2,00 по слипу + стварни трошкови По трансакцијама у земљи RSD 100,00 по слипу + стварни трошкови Вођење рекламацијског поступка на захтев корисника (наплаћује се од корисника по финализацији поступка од износа транс. рекламације, ако је рекламација неоснована) 5% износа рекламације (мин. RSD 50,00) 3. DinaCard и VISA Classic КРЕДИТНА КАРТИЦА 3.1. Издавање кредитне картице Издавање кредитне картице Замена пластике кредитне картице на захтев корисника по DinaCard редовном поступку VISA Classic RSD 200, Замена пластике кредитне картице на захтев корисника по DinaCard хитном поступку VISA Classic RSD 500, Отказивање гашење кредитне картице пре истека рока важности 3.2. Периодична чланарина за коришћење кредитне картице Периодична чланарина за коришћење кредитне картице ван пакета услуга- на месечном нивоу DinaCard кредитна картица - oсновна RSD 150, DinaCard кредитна картица - RSD 75, Visa Classic кредитна картица (уз основну и додатну) Периодична чланарина за коришћење картице са пакетом услуга Накнада за одржавање и вођење кредитне партије кредитне картице 3.3. Исплата готовог новца коришћењем кредитне картице У земљи На шалтеру Српске банке а.д На шалтеру друге банке 3,33% од износа трансакције (мин. RSD 200,00) На шалтеру ЈП Пошта Србије DinaCard 1% од износа трансакције (мин. RSD 20,00), VISA кредитна RSD 90,00 +0,33% од износа трансакције На банкомату Српске банке а.д На банкомату друге банке у Србији 3% од износа трансакције (мин. RSD 100,00) У иностранству На шалтеру 3,33% од износа трансакције (мин. EUR 4,00) На банкомату 3% од износа трансакције (мин.eur 3,00) 3.4. Плаћање кредитном картицом на продајном месту трговца У земљи У иностранству Накнада за конверзију приликом коришћења картице у случају кад се оргинална валута (није EUR) разликује од референтне (EUR) 2% од износа трансакције додатно уз остале накнаде 3.5. Годишња номинална каматна стопа 22,20% 3.6. Годишња ефективна каматна стопа 23,63%-25,01% 3.7. Друге накнаде за кредитне картице Неуручена пошиљка, није на адреси RSD 300, Обавештење о кашњењу Прва опомена RSD 200, Друга опомена RSD 400, Трећа опомена RSD 400,00 Издање: 1.0. Датум примене: године Страна 8 oд 10

8 СБ-ОСТ Накнада за неосновану рекламацију RSD 600,00 +стварни трошкови Трошкови арбитраже (накнада се наплаћује од корисника RSD 6.000,00 по завршеној арбитражи, ако је изгубљен спор) Накнада за извештај Кредитног бироа према тарифи Удружења банака Србије 4. ДРУГЕ НАКНАДЕ ЗА ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ 4.1. Оглашавање картицe неважећом у Билтенима (CRB) по VISA тарифи Накнаде из ове тачке се наплаћују са рачуна непосредно после објављивања у Билтенима 4.2. Издавање потврде о угашеној платној картици на захтев Клијента 4.3. Подношење протеста, тужби и предузимање других мера за стварни трошкови наплату потраживања од клијената 4.4. Израда дупликата извода по кредитној картици по захтеву RSD 100,00 странке 4.5. Одузета картица на банкомату друге банке у иностранству USD 15,00 или дин. противвредност по средњем курсу НБС 4.6. Достава картице поштом Достава картице клијентима са пакетом услуга - поштом RSD 300, За VISA платне картице СРПСКЕ БАНКЕ а.д. које се издају на основу платног рачуна са основном услугом, наплата чланарине се врши годишње, за сваку започету годину важења картице унапред 4.8. За све платне картице које издаје СРПСКА БАНКА а.д., а по којима се обрачунава и наплаћује периодична (месечна) чланарина, обрачун чланарине се врши од наредног месеца у односу на месец у којем је издата прва платна картица VI ОСТАЛЕ БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ 1. Решавање неоснованих рекламација RSD 500,00 2. Издавање потврде о положеном депозиту за куповину акција RSD 500,00 3. Издавање потврде о уплати оснивачког улога за оснивање RSD 600,00 по потврди привредног друштва 4. Издавање потврде о уплати на име повећања оснивачког RSD 600,00 по потврди улога привредног друштва 5. Издавање потврде о реализацији налога RSD 200,00 6. Издавање разних потврда на захтев клијената RSD 500,00 7. Фотокопирање чека и других докумената на захтев Клијента: 7.1. Реализовани у последњих 12 месеци RSD 150,00 по чеку односно документу 7.2. Реализовани пре рока из тачке 8.1. RSD 500,00 по чеку односно документу 8. Издавање ЛИБ-а по трансакционом рачуну: 8.1. Издавање ЛИБ-а први пут по издавању DINACARD картице 8.2. Поновно издавање ЛИБ-а RSD 200,00 9. Подношење меница на протест, тужби и предузимање других Стварни трошкови мера за наплату потраживања од грађана 10. Накнада за извештај Кредитног бироа Према тарифи Удружења банака Србије 11. Услуге обезбеђене на шалтерима ЈП Пошта Србије : Уплата на шалтерима ЈП Пошта Србије на рачун отворен у Српској банци а.д Подизање готовине на бази чека Српске банке а.д. у Постнет поштама ЈП Пошта Србије Према ценовнику ЈП Пошта Србије 12. Замена оштећених новчаница: Замена оштећених новчаница у домаћој валути Замена оштећених новчаница ефективног страног новца 5% номиналне вредности у динарској противвредности обрачунатој по продајном курсу за ефективу Банке на дан пријема Замена новчаница ефективног страног новца повучених из оптицаја 5% номиналне вредности у динарској противвредности обрачунатој по продајном курсу за ефективу Банке на дан пријема 13. Експертиза новчаница ефективног страног новца и домаће валуте код НБС под сумњом фалсификата 14. Мењачки послови: Откуп ефективног страног новца (USD, CHF, ЕUR) Продаја ефективног страног новца (USD, CHF, ЕUR) Издање:.0. Датум примене: године Страна 9 oд 10

9

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун за пријем зараде/пензије Корисник

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač

Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa Bez naknade 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog rač Tačka Vrsta usluge Visina naknade 1. ŠTEDNI RAČUNI 1.1. Otvaranje svih štednih računa 1.2. Mjesečna naknada za vođenje a'vista štednog računa (naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019

Microsoft Word - Izvod iz Kataloga proizvoda mart 2019 Izvod iz Kataloga proizvoda za SME segment U primjeni od 03.04.2019. godine 1 1 RAČUNI I PLAĆANJA 1.1 OTVARANJE I SERVISIRANJE RAČUNA 1.1.1 OTVARANJE I VOĐENJE RAČUNA 1.1.1.1 Otvaranje transakcionih i

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE fizička lica - primenjuju se od 20_07_2019 TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Fizička lica Početak primene 20. jul 2019. godine Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 17.10.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

1. Platni A-vista racuni dinarski-devizni

1. Platni A-vista racuni  dinarski-devizni Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : А виста рачун у РСД/ЕУР Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom od

Pregled tarifa naknada koje se primenjuju u poslovanju Banke  sa stanovništvom od PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 21.06.2017. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _

Tarifa_naknada_za_usluge_po_poslovima_sa_stanovnistvom_ _ T A R I F A naknada za usluge po poslovima sa stanovništvom Broj tarifnog stava Klijenti segmenta Stanovništo predstavljaju fizička lica koja ne obavljaju delatnost (u tekstu: fizička lica) i fizička lica

Више

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1

Datum primene: TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 1 Datum primene: 21.08.2019. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA BANKE ZA USLUGE FIZIČKIM LICIMA (SPECIAL) Raiffeisen banka a.d. Beograd Djordja Stanojevića 16, 11 070 Beograd tel. +381 11 3202 100 fax. +381 11 2207

Више

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike

Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeca i preduzetnike Sektor razvoja za stanovištvo, mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik proizvoda i usluga za pravna lica Direkcije za mala preduzeća i preduzetnike Cenovnik važi od 01.03.2018. 1. Računi 2. Platni promet

Више

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а

На основу Одлуке Управног одбора Српске банке а ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ПРАВНА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга у Српској банци а.д. Београд

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун без сталног прилива/основни

Више

ZAGREBAČKA BANKA BH d

ZAGREBAČKA BANKA BH d TARIFE NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVIMA SA FIZIČKIM LICIMA BROJ TARIF. STAVA A VRSTA USLUGE POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM VISINA NAKNADE LIMIT (MIN/MAX) / NAČIN PLAĆANJA A1. Tekući računi, žiro računi

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA Datum objavljivanja: 14.02.2019. 1. Opšte usluge povezane sa platnim računom 1.1. Vođenje platnog računa PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVIMA PLATNOG PROMETA SA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA

Више

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д

Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д Прилог 1 (лого пружаоца платних услуга) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: текући рачун

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja: 09.09.2019. Datum primene: 09.11.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA   Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Datum objavljivanja:02.04.2019. Datum primene: 17.04.2019. TARIFA NAKNADA ZA USLUGE BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA FIZIČKA LICA Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center:

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa Vođenje računa Izvodi sa računa Gašenje računa Vođenje neaktivnog računa Na šalteru Banke Izvod

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Datum objave: 14.06.2019. Datum primene: 01.09.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM Societe Generale Banka Srbija AD Beograd Jednočlano akcionarsko

Више

IT

IT TARIFA NAKNADA ZA PROIZVODE I USLUGE U POSLOVANJU SA DOMAĆIM I STRANIM FIZIČKIM LICIMA ASA BANKA d.d. Sarajevo Mart 2019 Vrsta dokumenta: Naziv dokumenta: Broj dokumenta: Područje primjene: Tarifa naknada

Више

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr

Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu gr Naknade Banke za usluge poslovanja s građanima Važeće od 1. listopada 2012. Otvaranje / zatvaranje računa VRSTA USLUGE Poslovanje po tekućem računu građana Izdavanje prve bankovne kartice po računu (osim

Више

Tarifnik nakanda

Tarifnik nakanda Primjenjuje se od 01.11.2017.godine 1 1. KREDITNO POSLOVANJE Naknada za izmjenu uslova kredita primjenjuje se jednako na sve vrste i namjene kredita za stanovništvo. naknade se naplaćuje jednokratno pri

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekući NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 11.07.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE /TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

[oslovljavanje/titula]

[oslovljavanje/titula] Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanju sa stanovništvom SBERBANK BH 1 / 17 I Tarifnik naknada za bankarske usluge u poslovanje sa stanovništvom 1. Tekući račun u KM Otvaranje računa: Vođenje

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova za transakcione račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja Pravosnažna od 24.07.2018. godine Svi komentari i napomene koje

Више

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL

Datum objave: Datum primene: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODEL Datum objave: 01.04.2019. Datum primene: 03.05.2019. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE Societe

Више

Tarifnik- Izvod iz akta Banke o tarifi OD-KE-F-002 Ver MasterCard Standard Izdavanje kreditne kartice: - Izdavanje kreditne kartice - Van pa

Tarifnik- Izvod iz akta Banke o tarifi OD-KE-F-002 Ver MasterCard Standard Izdavanje kreditne kartice: - Izdavanje kreditne kartice - Van pa Tarifnik Izvod iz akta Banke o tarifi ODKEF002 Ver. 26042019 MasterCard Standard Van paketa U okviru paketa Banke Drugih banaka U zemlji: na bankomatu Banke na bankomatu druge banke U inostranstvu: na

Више

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od )

Tarifa naknada i troškova - Sektor poslova sa privredom (važi od ) Datum objave: 10.07.2017. Datum primene: 25.07.2017 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA PRIVREDOM 1 SADRŽAJ I. PRAVNA LICA... 4 I.1 DINARSKI PLATNI PROMET...

Више

Lista uslova Condition List Poslovanje sa stanovništvom Lista uslova kredita fizičkim licima Pravosnažna od 1.05.2015. godine Svi komentari i napomene koje se odnose na uslove iz ove liste mogu se naći

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima

Tarifa naknada - Odeljenje za poslovanje sa malim privrednim društvima i preduzetnicima Datum objave 24.05.2017. Datum primene: 01.08.2017. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. TARIFA NAKNADA I TROŠKOVA SEKTOR POSLOVA SA STANOVNIŠTVOM ODELJENJE ZA MALE PRIVREDNE SUBJEKTE I PREDUZETNIKE 1 SADRŽAJ

Више

Memorandum Banke

Memorandum Banke RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD IZVRŠNI ODBOR Broj: 3-151-7/2011 Dana: 18.11.2011. Na osnovu člana 40. Statuta, a u vezi sa Odlukom o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE

Више

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1

TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 www.sparkasse.ba TARIFA NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1 TARIFNIK NAKNADA ZA USLUGE U POSLOVANJU SA PRIVREDOM 1. RAČUN KLIJENTA 1.1. Otvaranje računa (KM i devizni račun) Bez naknade 1.2.

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10

Eurobank a.d. Broj: I/ Datum: U primeni od: Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, Beograd, Srbija, MB , PIB 10 Eurobank a.d. Broj: I/1-3-19 Datum: 29.01.2019. U primeni od: 22.04.2019. Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Srbija, MB 17171178, PIB 100002532 A. FIZIČKA LICA A.1 RAČUNI 1. Otvaranje tekućeg

Више