Пољопривредни факултет у Бањој Луци

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Пољопривредни факултет у Бањој Луци"

Транскрипт

1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија I УСМЈЕРЕЊЕ: ХОРТИКУЛТУРА Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Хемија Агроботаника Биохемија биљака Математика Педологија Љековите ароматичне и зачинске биљке Основе биометрике Физиологија биљака : : :00 9: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : каб каб каб каб каб каб каб : : : : : : : : : : : : : каб :00 60 Мелиорације и уређење земљишта : : : : :30 15 Микробиологија у пољопривреди Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И Т И

2 Механизација у хортикултури Агрометеорологија са климатологијом СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија II УСМЈЕРЕЊЕ: ХОРТИКУЛТУРА Генетика биљака Опште воћарство Виноградарство Повртарство Исхрана хортикултурних биљака Цвјећарство Врије ме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме К-1901 К-1506 К-3008 И-2301 К-2004 И-1906 И-0409 К-0902 И-2404 К-2906 К-0709 И-1302 И-0307 И : : : : : : : : : : : : : : : : : : : К-2109 И : : :00 40 Расадничка производња Системи гајења воћака Ампелографија и винарство К-2201 К-1806 К-0309 И-2501 К-2304 И-2106 И-0609 К-1202 И-2604 К-0207 К-1009 И-1502 И-0507 И : : :00 39 у току наставе : : : : : :00 40 у току наставе : : :00 40 К-2409 И : :00 39

3 Парковска дендрологија Производња у заштићеном простору Биотехнологија у хортикултури : : : : : : : : : : : : : : СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија III УСМЈЕРЕЊЕ: ХОРТИКУЛТУРА Сорте и подлоге воћака 1 Оплемењивање хортикултурних биљака Складиштење воћа и грожђа Заштита хортикултурних биљака Биљни генетички ресурси Сорте и подлоге воћака 2 Складиштење, паковање и транспорт хортикултурних производа Тржиште хортикултурних производа Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме : : :00 39 у току наставе : : : : : :00 39 у току наставе : : : : : : : : : :00 И-2401 И-2006 И-0509 И-2504 И-1402 И-0407 И : : :00 39 у току наставе : : : : : : :00 39 у току наставе : : Т-тест; И-испит Напомена: и за полагање интегралног теста односе се само на апсолвенте : : :00 И : :

4 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија III ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Јануар-фебруар Април Јун-јул Септембар Октобар Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Шумске воћке Винска култура Хортикултурно уређење простора Супстрати и подлоге у хортикултури Системи одржавања земљишта у воћњацима и виноградима Медитеранско воћарство Миљан Ц Паковање и транспорт воћа и грожђа Пчеларство Интегрална производња И-2501 И-2106 И-0609 И-2604 И-1502 И-0507 И :00 40 у току наставе : : : : : h h h h h h h : : : : : :00 40 И-2601 И-2206 И-0709 И-2704 И-1602 И-0607 И у току наставе :00 40 у току : : :00 40 наставе : : : : : у току наставе : :00 38 И : h :00 40 И : :00 38 Берба, паковање и чување поврћа :00 40 у току : : :00 40 наставе : : :00 39 Основе биљне

5 биотехнологије Љековито ароматично и зачинско биље Т-тест; И-испит : : : : : : : :00 40

6 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија I УСМЈЕРЕЊA: РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, ЗАШТИТА БИЉАКА и ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО Агроботаника Неорганска хемија Математика Основе биометрике Педологија Агрометерологија са климатологијом Органска хемија Биохемија биљака Генетика Микробиологија у пољопривреди Систематика пољ и коровских биљака Мелиорације земљишта Врије ме Вријем е Вријем е Вријем е Т И Т Т И Т И И Т И Т И Т И Вријем е Т И

7 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија II УСМЈЕРЕЊЕ: РАТАРСТВО и ПОВРТАРСТВО Органска пољопривреда Физиологија биљака Исхрана ратарских и повртарских биљака Опште ратарство Механизација у ратарству и повртарству Опште повртарство Производња житарица Оплемењивање ратарских и повртарских биљака Трошкови и калкулације у ратарству и повртарству Системи ратарске Вријеме Вријеме Врије ме Вријеме Вријеме I I I

8 производње Производња расада повртарских врста

9 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија III УСМЈЕРЕЊЕ: РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО Заштита ратарских и повртарских биљака Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме T И T И T И Т И T И T И T И Крмне биљке на ораницама Гајење поврћа Сјеменска производња у ратарству и повртарству Производња индустријских биљака Травњаци Основи технологије ратарских и повртарских производа Т-тест; И-испит

10 Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Производња хране за животиње I Крмне биљке на ораницама Травњаци Т-тест; И-испит

11 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија I УСМЈЕРЕЊA: РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, ЗАШТИТА БИЉАКА и ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Агроботаника Неорганска хемија Математика Основе биометрике Педологија : : : : : : : каб каб каб каб каб каб каб : : : : : : : : каб :30 15 Агрометерологија са климатологијом Органска хемија Биохемија биљака :00 09: : :00 09: :00 09: :00 39 Генетика Микробиологија у пољопривреди : : : : : : :00 34 T И Т И Т И Т И :

12 Т И Т И Т И Систематика пољ и коровских биљака Мелиорације земљишта Т-тест; И-испит : : : : : : : : : : : : :30 15 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ школска година 2016/2017 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија II УСМЈЕРЕЊЕ: ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО Физиологија биљака Исхрана воћака и винове лозе Опште воћарство Механизација у воћарству и виноградарству Виноградарство Основе заштите биља Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме : : : : : : : К-1901 К-1506 К-3008 И-2301 К-2004 И-1906 И-0409 К-0902 И-2404 К-2906 К-0709 И-1302 И-0307 И : : : : : : : : : : : : : : :00 24,04,2018, 10: :00 10,07, : : : К-2109 И :00 Ампелографија и винарство : : : : :00

13 Сорте и подлоге воћака 1 Системи гајења воћака Трошкови и калкулације у воћарству и виноградарству : : : : :00 39 у току : : :00 39 наставе : : : :00 39 у току : : :00 39 наставе : : : : : : : : :30 Оплемењивање воћака и винове лозе Расадничка производња : : : : : : :00 34 К-2201 И-2501 К-1202 И-1502 К-2304 И-2604 К-1806 И-2106 К-0207 И-0507 К-0309 И-0609 К-1009 И :00 34 К-2409 И-2709 Напомена: и за полагање интегралног теста односе се само на апсолвенте

14 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ школска година 2016/2017 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија III УСМЈЕРЕЊЕ: ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Сорте и подлоге воћака :00 39 у току : : :00 39 наставе : :00 39 Системи одржавања земљишта у воћњацима и виноградима И-2601 И-2206 И-0709 И-2704 И-1602 И-0607 И-1409 Складиштење воћа и грожђа :00 39 у току : : :00 39 наставе : :00 39 Заштита воћака и винове лозе : : : : : : : :00 39 И : :00 Организација воћарске и виноградарске производње Основи технологије прераде воћа и грожђа : : : : : : : : : : : :00

15 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија I УСМЈЕРЕЊA: РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, ЗАШТИТА БИЉАКА и ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО Врије Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме ме Агроботаника Неорганска хемија Математика Основе биометрике Педологија Агрометерологија са климатологијом Органска хемија Биохемија биљака Генетика Микробиологија у пољопривреди Систематика пољ и коровских биљака : : : : : : : : : : : : каб каб каб каб каб каб каб : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : и и и и и и и : : : : : : : : : каб : : : : и :00

16 Мелиорације земљишта Т-тест; И-испит : : : : :00 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА УСМЈЕРЕЊЕ: ЗАШТИТА БИЉАКА школска година 2017/2018 година студија II Физиологија биљака Воћарство Виноградарство Ратарство Општа фитопатологија Врије Врије Врије Врије Врије ме ме ме ме ме : : : : : : : :00 40 у току : : :00 40 наставе : : :00 40 у току : : :00 40 наставе : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 Општа ентомологија Штеточине пољопривредних биљака Општа фитофармација 10: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :30 31 Основе хербологије : : : : : : : :00

17 Штетни инсекти ратарских и повртарских биљака Болести ратарских и повртарских биљака Повртарство Т-тест; И-испит :00 10: : :00 10: :00 10: : : : : : : : : : : : : : : : : :00 55 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија III УСМЈЕРЕЊЕ: ЗАШТИТА БИЉАКА Посебна фитофармација Болести воћака и винове лозе Контрола корова Штетни инсекти воћака и винове лозе Биолошке мјере заштите биљака Механизација у заштити биљака Т-тест; И-испит Вријем Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме е : : : : : : : :00 10: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : I 12: I 12: : : I 12: : : : : : : : : : : : : : : :30

18 школска година 2017/2018 ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија III ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ Заштита повртарских биљака Шумске воћке Вријем е Вријеме Врије ме : : : : : : :00 И-2501 И-1502 И-2604 И-0507 И-1309 Врије ме И-2106 И-0609 Вријем е I 10:00 И-2709 Инвазивни, рудерални и акватични корови Дезинфекција, дезинсекција и дератизација Заштита биљака у заштићеном простору Заштита ратарских биљака Медитеранско воћарство Паковање и транспорт воћа и грожђа Берба паковање и чување поврћа Хортикултурно уређење простора Винска култура Љековито, ароматично и зачинско биље : : : : :00 9: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : у току наставе :00 11: у току наставе :00 11: :00 11: :00 40 у току : : :00 40 наставе : : h h h h h h h :00 40 у току : : :00 40 наставе : : : : : : : : : : : : I 10: : : h : :00 40

19 Корисна ентомофауна Агроекологија Дорада анализа и паковање сјемена Лаколно гајене ратарске културе Супстрати и подлоге у хортикултури Системи одржавања земљишта у воћњацима и виноградима Пчеларство I 12: : : I 12: I 12: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :00 40 И-2601 И-2206 И-0709 И-2704 И-1602 И-0607 И :00 40 И Интегрална пољопривреда :00 38 у току Берба, паковање и чување поврћа Основе биљне биотехнологије : : наставе : : :00 40 у току : : :00 40 наставе : : : : Т-тест; И-испит

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01. 10. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine

Више

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno BS-Agrarna ekonomika zimski semestar Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehnologija LV 1. skupina Laboratorij Zavoda za mljekarstvo 8-10 AG1051 Lovstvo TV, VP Bijela vila 9-12 AG7005 Mediteransko

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

raspored.doc

raspored.doc РАСПОРЕД одржавања предавања и вежби за летњи семестар 2008./2009. године Пољопривредни факултет, Београд 1. Агроекономија страна 2. 2. Хортикултура страна 6. 3. Пољопривредна техника страна 7. 4. Мелиорације

Више

Microsoft Word - II CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI (Vazeci)

Microsoft Word - II CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI (Vazeci) II CIKLUS STUDIJA (2018/2019) JUNSKI ISPITNI ROKOVI ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM I RURALNIM PROSTOROM GLOBALNE KLIMATSKE PROMJENE I POLJOPRIVREDA Prof. dr. H. Čustović 1. VII PONEDJELJAK dogovor sa profesorom

Више

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JULSKI ISPITNI ROKOVI

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JULSKI ISPITNI ROKOVI I CIKLUS STUDIJA (2018/2019) JULSKI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG SEMESTRA BILJNA PROIZVODNJA ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA II SEMESTAR Studijski program: RATARSTVO I POVRTLARSTVO Studijski program: VOĆARSTVO

Више

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI

Microsoft Word - I CIKLUS STUDIJA- izmijenjeni JUNSKI ISPITNI ROKOVI I CIKLUS STUDIJA (2018/2019) JUNSKI ISPITNI ROKOVI ZA PREDMETE LJETNOG SEMESTRA BILJNA PROIZVODNJA ODSJEK BILJNA PROIZVODNJA II SEMESTAR Studijski program: RATARSTVO I POVRTLARSTVO Studijski program: VOĆARSTVO

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет Београд, Немањина 6 Тел: 011/ ; Факс ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКО

Универзитет у Београду Пољопривредни факултет Београд, Немањина 6 Тел: 011/ ; Факс ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКО Универзитет у Београду Пољопривредни факултет 11080 Београд, Немањина 6 Тел: 011/261 53 15; Факс 011 219 63 59 ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТУДИЈА БИЉНА ПРОИЗВОДЊА БЕОГРАД,

Више

Document

Document Master - EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE - II sem Prof. dr. Bajramović Sabahudin RURALNI RAZVOJ Amfiteatar 3 Doc. dr. V. Falan OLJOPRIVREDE I PREHRAMBE Doc.dr. Mirza Uzunović AGRARNA POLITIKA II Doc. dr. V. Falan

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви 3. Енглески РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУЛСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 01.07. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 3. Енглески језик Енглески језик Енглески језик1,2 ШУ ПА ТМП 4. Руски

Више

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0

РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви :00 амфитеатар испит 2. Хемија сви :0 РАСПОРЕД ИСПИТA У ЈУНСКОМ РОКУ 2019. Предмет Одсек Датум Време Сала Напомена 1. Математика сви 19.06. 10:00 амфитеатар 2. Хемија сви 14.06. 11:00 амфитеатар 17.06. 12:00 амфитеатар 3. Енглески језик Енглески

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Катедра за хортикултуру Школска Предмет Шифра Студијски програм Циклус Година Семестар Број Број група

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Катедра за хортикултуру Школска Предмет Шифра Студијски програм Циклус Година Семестар Број Број група УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Катедра за хортикултуру Школска Предмет Шифра Студијски програм Циклус Година Семестар Број Број група година предмета студената за вјежбе 2018/2019. Хортикултура

Више

НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО: - има регистровано пољопривредно газдинство уп

НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО: - има регистровано пољопривредно газдинство уп НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ - у регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

Више

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

HEMIJSKI PAVILJON VEŽBAONICA H-02 (30 MESTA) Čas Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Mikoze biljaka 1 Zaštita voćaka i vl. Zaštita bilja Miko

HEMIJSKI PAVILJON VEŽBAONICA H-02 (30 MESTA) Čas Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Mikoze biljaka 1 Zaštita voćaka i vl. Zaštita bilja Miko HEMIJSKI PAVILJON VEŽBAONICA H-02 (30 MESTA) 08-09 Mikoze biljaka 1 Zaštita voćaka i vl. Zaštita bilja Mikoze bilj. Fungicidi - // - - // - 10-11 Korovi Fungicidi 11-12 Bolesti i štetočine Biodiverzitet

Више

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за годину, усвојеног на Седниц

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за годину, усвојеног на Седниц На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 29. децембра 2016., а

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

POLJOPRIVREDNI FAKULTET Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци у сарадњи са Биотехнички факултет Универзитета у Љубљани Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду Агрономски факултет Менделовог универзитета у

Више

Document

Document BILJNA PROIZVODNJA_II SEMESTAR Doc.dr. Senad Murtić FIZIOLOGIJA BILJAKA Doc. dr. N. Rakita MEHANIZACIJA U BILJNOJ PROIZVODNJI ExPP_Butmir Prof. dr. Čustović Hamid PEDOLOGIJA Amfiteatar 3 Prof. dr. Žurovec

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

На основу Одлуке о буџету града Ваљева за 2015

На основу Одлуке  о буџету града Ваљева за 2015 На основу Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину ( Службени гласник града Ваљева бр.10/15),програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2016.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука јул, 2019. године Мјесечни агрометеоролошки билтен јун 2019. год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ЈУНУ Јун 2019. у Републици Српској био је знатно топлији од вишегодишњег просјека * Током јуна падавине су биле

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука април, 2019. године Мјесечни агрометеоролошки билтен март 2019. год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У МАРТУ Март 2019. у Републици Српској био је топлији од вишегодишњег просјека. * Током марта у свим подручјима

Више

ГОДИНА: X БРОЈ: мај ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1543 На основу члана 18. Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољоп

ГОДИНА: X БРОЈ: мај ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1543 На основу члана 18. Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољоп ГОДИНА: X БРОЈ: 14 23. мај 2017. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1543 На основу члана 18. Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу на територији Општине Мајданпек

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Microsoft Word - raspored-ispita

Microsoft Word - raspored-ispita TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 18.06.2019. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2018/2019. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 22.08.2019. 13 Amf Matematika

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ И Н Ф О Р М А Т О Р ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА Београд Земун И Н Ф О Р М А Т О Р ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА Правила студирања на Пољопривредном факултету регулишу

Више

Agrostemin

Agrostemin AGROSTEMIN Bioregulator Bioaktuator Agrostemin Prirodni preparat kojim se utiče na regulaciju rasta kulturnih gajenih biljaka u metaboličkim procesima na bazi alelopatsko-hemijskog dejstva radi povećanja

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ И Н Ф О Р М А Т О Р ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА Београд Земун И Н Ф О Р М А Т О Р ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА Правила студирања на Пољопривредном факултету регулишу

Више

Program podsticaja poljopr.proizvodnje u 2017.

Program podsticaja poljopr.proizvodnje u 2017. Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16), člana 72. Statuta opštine Derventa ( Službeni glasnik opštine Derventa, broj: 7/14) i

Више

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју ( Сл.Гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16) и члана 4 Одлуке

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју ( Сл.Гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16) и члана 4 Одлуке На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју ( Сл.Гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16) и члана 4 Одлуке о оснивању фонда за развој пољoпривреде Општине Куршумлија

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

На основу члана 11. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лесковца ( Сл. гласник града Лесковца, бр. 18/2009 и 43/2012

На основу члана 11. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лесковца ( Сл. гласник града Лесковца, бр. 18/2009 и 43/2012 На основу члана 11. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лесковца ( Сл. гласник града Лесковца, бр. 18/2009 и 43/2012), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

РАСПОРЕД ИСПИТА  ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ АПРИЛ 2016 предмет датум време комисија Српски језик и књижевност -I - IV разред Енглески језик I-.-IV раз Писмени04.4.2016 Усмени Писмени 4.04.2016 Усмени 13 h 10.15

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Studij Agrobiznis i ruralni razvitak Sem. Status Šifra Koordinator Predmet P PK A T L PR K J V S ECTS Upisati 1 OBV Ramona Franić Agrarna i rur

Studij Agrobiznis i ruralni razvitak Sem. Status Šifra Koordinator Predmet P PK A T L PR K J V S ECTS Upisati 1 OBV Ramona Franić Agrarna i rur Agrobiznis i ruralni razvitak 1 OBV 144067 Ramona Franić Agrarna i ruralna politika 2 20 0 8 8 0 0 0 0 16 24 6 1 OBV 132881 Damir Kovačić Istraživanje tržišta 40 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 1 OBV 98328 Đurđica

Више

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet

SIJEČANJ 2017 Decembar NEDJELJA 17 UTORAK Februar Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Pet SIJEČANJ Decembar 2016 1 NEDJELJA 17 UTORAK Februar 1 Četvrtak 2 Petak 3 Subota 4 Nedjelja 5 Ponedjeljak 6 Utorak 7 Srijeda 8 Četvrtak 9 Petak 10 Subota 11 Nedjelja 12 Ponedjeljak 13 Utorak 14 Srijeda

Више

На основу члана 13. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), Министар пољо

На основу члана 13. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), Министар пољо На основу члана 13. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси ПРАВИЛНИК

Више

Microsoft Word - Sazetak dr Milan Ivanovic fin.doc

Microsoft Word - Sazetak dr Milan Ivanovic fin.doc С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет - Универзитет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Фитопатологија

Више

УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8 Тел: 021/450-616; Факс: 021/450-616; E-mail: nastava@polj.ns.ac.yu; http://polj.ns.ac.yu Акредитација студијског

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука Јануар, 2019. године год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ДЕЦЕМБРУ Децембар је у Републици Српској је у погледу температуре био у границама пројечних вриједности. * Током децембра било је углавном нестабилно

Више

Microsoft Word - 2 dr Aleksandar Simic Sazetak

Microsoft Word - 2 dr Aleksandar Simic Sazetak С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Ужа научна, oдносно уметничка област: КРМНО БИЉЕ И ТРАВЊАЦИ Број кандидата

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

Више

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА (1) I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА Образа

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА (1) I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА Образа ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА (1) I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА Образац 1 Анализа постојећег стања Географске и административне

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука фебруар, 2019. године Мјесечни агрометеоролошки билтен јануар 2019. год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ЈАНУАРУ Јануар 2019. у Републици Српској био је нешто хладнији од просјечних вриједности. * Током јануара

Више

Microsoft Word - 8 Standard zanimanja - Poljoprivredni tehnicar

Microsoft Word - 8 Standard zanimanja - Poljoprivredni tehnicar STANDARD ZANIMANJA 1.DIO Naziv porodice zanimanja: Naziv zanimanja: Nivo kvalifikacije: (u skladu sa Osnovama kvalifikacijskog okvira u BiH) Poljoprivreda i prerada hrane Poljoprivredni tehničar IV Datum

Више

OPŠTINA TESLIĆ – organizacija savjetodavne služb

OPŠTINA TESLIĆ – organizacija savjetodavne služb Opština Teslić organizacija savjetodavne službe u poljoprivredi Njegomir Klječanin, šef odsjeka za poljoprivredu, opština Teslić Konferencija savjetodavaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru 30. 11.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука март, 2019. године Мјесечни агрометеоролошки билтен фебруар 2019. год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ФЕБРУАРУ Фебруар 2019. у Републици Српској био је топлији од просјечних вриједности. * Током фебруара у свим

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation_Todor Janic_Polj biomasa_ Read-Only

Microsoft PowerPoint - Presentation_Todor Janic_Polj biomasa_ Read-Only BILANS POLJOPRIVREDNE BIOMASE Opis metodologije i uputstva za korišćenje Еxcel aplikacije, uključujući prikaz rezultata bilansa biomase na opštinskom nivou za 2017. godinu Dr Todor Janić, red.prof. Univerzitet

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривре

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривре РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/2009,

Више

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU VODIČ ZA BRUCOŠE Sarajevo, 2018

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU VODIČ ZA BRUCOŠE Sarajevo, 2018 POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU VODIČ ZA BRUCOŠE Sarajevo, 2018 VODIČ ZA BRUCOŠE Izdavač: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Za izdavača: Prof. dr. Muhamed Brka, dekan Urednici:

Више

Предмет Датум

Предмет Датум СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК 1. ГОДИНА 2018/2019 ХИТ ПРВИ ИСПИТНИ ТЕРМИН Пон Уто Сре Чет Пет Суб Пон Уто Сре Чет Пет Суб Предмет Датум 02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

Више

NovaFerm Agrotehnologija Žitarice U proizvodnji žitarica NovaFerm proizvodi pozitivno utiču na mikrobiološke procese i živi svet u oraničnom sloju zem

NovaFerm Agrotehnologija Žitarice U proizvodnji žitarica NovaFerm proizvodi pozitivno utiču na mikrobiološke procese i živi svet u oraničnom sloju zem NovaFerm Agrotehnologija Žitarice U proizvodnji žitarica NovaFerm proizvodi pozitivno utiču na mikrobiološke procese i živi svet u oraničnom sloju zemljišta. Sadrži asocijativne bakterije koje posebno

Више

Prilog 3 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za oplemenjivače zemljišta

Prilog 3 - Kriterijumi za dodelu Eko znaka za oplemenjivače zemljišta Прилог 3 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ЕКО ЗНАКА ЗА ОПЛЕМЕЊИВАЧЕ ЗЕМЉИШТА Критеријуми за доделу Еко знака за оплемењиваче земљишта имају за циљ: 1) употребу обновљивих материјала и/или рециклажу органских материја

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC ГОДИНА X XIII БРОЈ ЈУН ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара АКТ

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC ГОДИНА X XIII БРОЈ ЈУН ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара АКТ SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC ГОДИНА X XIII БРОЈ 0. ЈУН 0. ГОДИНЕ Цена овог броја је 0 динара Годишња претплата је.000 динара АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА. Општинско веће општине Горњи Милановац, на

Више

PLAN PISMENIH PROVJERA ZA II-1,2,3,4 RAZREDE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. Sedmica/ mjesec Septembar BHS - test MO kontrolni

PLAN PISMENIH PROVJERA ZA II-1,2,3,4 RAZREDE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. Sedmica/ mjesec Septembar BHS - test MO kontrolni PLAN PISMENIH PROVJERA ZA II-1,2,3,4 RAZREDE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. Sedmica/ mjesec 1. 2. 3. 4. 5. Septembar 25.09. 14. - test 28.09. 8.MO Oktobar 03.10. 19.MM 12.10. 23. 1.PISMENA VJEŽBA 30.10. 16. MO

Више

IAS 41 Међународни рачуноводствени стандард 41 Пољопривреда Циљ Циљ овог стандарда је прописивање рачуноводственог третмана и обелодањивања која се од

IAS 41 Међународни рачуноводствени стандард 41 Пољопривреда Циљ Циљ овог стандарда је прописивање рачуноводственог третмана и обелодањивања која се од Међународни рачуноводствени стандард 41 Пољопривреда Циљ Циљ овог стандарда је прописивање рачуноводственог третмана и обелодањивања која се односе на пољопривредну делатност. Делокруг 1 Овај стандард

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ (Објављено у Службеном гласнику РС, број 101/16 од 16. децембра 2016. године) Члан 1. У Закону о подстицајима у пољопривреди

Више

ORGANSKA POLJOPRIVREDA DOBRA ZA TEBE DOBRA ZA PRIRODU! ZAŠTO ORGANSKA POLJOPRIVREDA? Novi Novi Sad, Sad,

ORGANSKA POLJOPRIVREDA DOBRA ZA TEBE DOBRA ZA PRIRODU! ZAŠTO ORGANSKA POLJOPRIVREDA? Novi Novi Sad, Sad, ORGANSKA POLJOPRIVREDA DOBRA ZA TEBE DOBRA ZA PRIRODU! ZAŠTO ORGANSKA POLJOPRIVREDA? Novi Novi Sad, Sad, 2010. 2010. 2 Šta je organska poljoprivreda? Organska proizvodnja je celovit sistem upravljanja

Више

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19

Више

451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglaš

451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglaš 451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima

Више

PBF

PBF Prehrambeno inženjerstvo Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak 0.5-.00 Principi biotehnološke proizvodnje hrane 6 Prehrambeno-procesno 3.45-6.30.00-.45 Kemija i tehnologija mesa Prehrambeno-procesno Sustavi

Више

plantažE borovnica

plantažE borovnica PLANTAŽE BOROVNICA Poljoprivredno gazdinstvo Dobrice Rakovića Blueberry Land Brestovik, Grocka Vuka Karadžića 4, Brestovik Grocka, 11000 Beograd +381 64 1852 453 +381 63 8215 838 blueberry.serbia@gmail.com

Више

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ 11.15-14.00 08.15-09.00 09.15-11.00 14.00-15.30 15.45-17.15 11.15-13.00 Зоологија бескичмењака 2 Зоологија бескичмењака 2 Енглески

Више

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE P L A N upotrebe sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede u godini Programi za čiju r

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE P L A N upotrebe sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede u godini Programi za čiju r MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE P L A N upotrebe sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede u 2008. godini Programi za čiju realizaciju je zadužena Savjetodavna služba u biljnoj

Више

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју ( Сл.Гласник РС бр. 10/2013, 142/2014 и 103/2015) и члана 4 Одлуке о оснив

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју ( Сл.Гласник РС бр. 10/2013, 142/2014 и 103/2015) и члана 4 Одлуке о оснив На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју ( Сл.Гласник РС бр. 10/2013, 142/2014 и 103/2015) и члана 4 Одлуке о оснивању фонда за развој пољoпривреде Општине Куршумлија

Више

Образац СУПП- ПЛ Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 85/03) Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвај

Образац СУПП- ПЛ Закон о статистици Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 85/03) Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвај Образац СУПП- ПЛ Закон о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 85/03) Одлука Народне скупштине Републике Српске о усвајању Статистичког програма Републике Српске за период

Више

C E N O V N I K

C E N O V N I K О П Ш Т И Н А Н Е Г О Т И Н Председник општине Неготин на основу Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2016. години ( Сл.лист општине Неготин број:

Више