Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја ИНФОРМАТОР за упис 2015/16 године

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја ИНФОРМАТОР за упис 2015/16 године"

Транскрипт

1 Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја за упис 2015/16 године

2 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ЗА УПИС 2015/16 ГОДИНЕ Издавач: Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји Булевар Војске бб, Ћуприја Тел.: 035/ Уредник: Проф. др Татјана Симовић, директор Редакциони одбор: Проф. др Биљана Илић Проф. др Драгана Секуловић Проф. др Светозар Первулов Мр сц. Јадранка Урошевић Др Биљана Балов Др Љиљана Антић Др Јасмина Голубовић Рачунарска обрада и техничка припрема: Рачунарски центар ВМШСС Штампа: TEHNOSTIL, Ћуприја 035/ Тираж: 1000

3 Република Србија Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја за упис 2015/16 године

4

5 УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА Поштовани будући студенти и студенткиње, Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји је једна од водећих струковних студија у Региону за образовање у области здравствене заштите. Ваш будући позив је више од занимања, хуман је, изазован и обогаћује личност. Зато смо ставили акценат на стицање знања студената кроз мултидсциплинарни приступ у настави, стварање креативног и подстичућег окружења за учење, учешће студената у истраживањима, давање стипендија и међународну размену студената. Наша Школа, поред шест савремених и акредитованих студијских програма, и два специјалистичка програма, као и наставних процеса усклађених са Болоњском декларацијом, студентима пружа и адекватан простор за рад, савремену опрему, интерактивну наставу, добру комуникацију и тимски рад са свим запосленима, као и партнерски однос између студената и професора. Школа има високо професионални наставни кадар у звању академика, доктора наука, магистара и специјалиста, који раде у школи са пуним радним временом, као и еминентне наставнике ангажоване са других школа, факултета и Војномедицинске академије. Посебно истичем престиж наше Школе у области међународне сарадње, која подразумева могућност студијског боравка наших студената у многим европским градовима ради обављања стручне праксе и упознавања културе других земаља. Знања и вештине стечене током студија наши студенти проверавају и примењују кроз организовану праксу у више од 20 здравствених установа у нашој земљи, као и кроз програм међународне размене студената. Са поносом истичем да је диплома наше Школе призната и ван граница Републике Србије и наши дипломирани здравствени радници без нострификације дипломе налазе посао у струци. Знање је фактор конкурентности у 21. веку, и то је наша заједничка предност и шанса. Својим избором Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји за средишње место Вашег професионалног развоја, донећете једну од својих најважнијих одлука. Добродошли у Високу медицинску школу струковних студија у Ћуприји! Срећно! Проф. др Татјана Симовић 1

6 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ОСНИВАЊЕ И РАЗВОЈ ВИСОКЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Школа је основана године под називом Виша медицинска школа у Ћуприји са три смера: Виша медицинска сестра - техничар, Виши физиотерапеут и Виши радиолошки техничар. Школске 2000/2001. године отвара се нови смер Виши медицински техничар - инструментар, а 2003/2004. Виши техничар козметичар, када Школа прелази на студирање које траје шест семестара. Школске 2005/2006 године Школа отвара још два смера и то: Виши техничар анестетичар и Виши фармацеутски техничар. На захтев Више медицинске школе из Ћуприје, од године, Министарство просвете, по добијеном позитивном мишљењу Комисије за акредитацију и проверу квалитета број / од године акредитује и издаје дозволу за рад под називом Висока медицинска школа струковних студија при чему се акредитује и одобрава извођење струковних програма струковни терапеут и струковни козметичар естетичар. Важно је напоменути да на свим акредитованим програмима струковне студије трају три године са шест семестара и носе 180 ЕСП бодова. Након завршетка студијског програма и полагања завршног испита (презентација и усмена одбрана завршног рада), стиче се звање струковни, према називу уписаног смера. Школа данас има шест студијских програма на основним струковним студијама: струковна медицинска сестра, струковни физиотерапеут, струковни мединински радиолог, струковна медицинска сестра бабица, струковни козметичар естетичар, струковни фармацеутски техничар, као и три на специјалистичким струковним студијама: специјалиста струковна медицинска сестра специјалиста струковни физиотерапеут специјалиста струковна медицинска сестра бабица Школа, по законом утврђеним терминима, обнавља акредитацију установе и свих студијских програма, али уводи и акредитује нове студијске програме као и специјализације. Такође, у школи се спроводе акредитовани курсеви континуиране едукације на којима су предавачи професори школе. Спровођење свих програмских активности школе је могуће захваљујући изузетној просторној и техничкој опремљености школе. У циљу усавршавања медицинских сестара и осталих здравствених 2

7 радника са средњом, вишом и високом школском спремом, школа организује континуирану едукацију у виду једнодневних курсева, које акредитује Здравствени савет Србије као и пројекат Усклађивање стеченог стручног назива у оквиру ког студенти, који су завршили Вишу медицинску школу, испуњењем одређених обавеза стичу 180ЕСПБ и легалитет стицања високог образовања за здравствене раднике за који Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји има акредитоване програме. До краја године школа је акредитовала више од 20 програма континуиране едукације и 2 курса континуиране едукације. Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји, током године одпочеће процес акредитације Мастер струковних студија. У сарадњи са акредитованим приватним факултетом Европски универзитет Фармацеутски факултет из Новог Сада, Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји је у могућности да понуди струковним фармацеутским техничарима и студентима завршне године наше Школе наставак школовања на интегрисаним академским студијама Фармације у просторијама Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји. На тај начин би био омогућен наставак студирања на истој локацији. За школовање у Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји постоји велико интересовање како у Србији тако и ван граница (Црна Гора, Република српска, Македонија). Визија школе у будућности је да се достигне ниво развијених европских институција у својој области. До ње ће се доћи путем постепеног осигурања високог квалитета европских стандарда студирања, доприноса развоју струковног образовања, развијања и унапређивања истраживања, утицаја на праксу и политику развоја социјалне и здравствене заштите у земљи. СМС СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 160 СФ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ 80 СМР СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ 60 СМСБ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - БАБИЦА 30 СКЕ СТРУКОВНИ КОЗМЕТИЧАР ЕСТЕТИЧАР 30 СФТ СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР 30 3

8 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ОСНИВАЊЕ И РАЗВОЈ ГРАД ЋУПРИЈА У подножју Кучајских планина, у срцу Поморавља, налази се један од најстаријих градова у Србији, некада, за време Римљана Хореум Марги, у време Византије Раванела, Равно у доба Немањића, а од Турака па до данашњег дана Ћуприја. Град, који је кроз векове рушен и сваки пут изнова подизан, град са дугом традицијом мостова и још дужом историјом, постоји још од давнина. Ћуприја, град у долини Велике Мораве, удаљен је од Београда 147км и до ње се стиже главном железничком и путном магистралом Београд-Ниш. Подигнута је уз десну обалу Велике Мораве, код ушћа њене десне притоке Раванице. Она је уједно и најизразитији моравски град, јер једина међу моравским градовима лежи непосредно уз велику реку. Са разлогом се каже да је Ћуприја град мостова. Некада један, који је несумљиво и одредио симбол овог града, а данас седам који су ту традицију и наставили. Овај равничарски, низијски и поморавски град, такође је и средишње насеље у јединственом трограђу, Јагодине на северу и Параћина на југу. Њен географски положај, свакако је један од најзначајнијих предности општине, а посебно је од значаја, већ поменута близина два суседна града, као и повезаност са свим градским центрима у земљи. Град медицине, спорта и образовања, град великог срца на обали Велике Мораве Вам жели добродошлицу! 4

9 О СТУДИЈАМА Високо школство у Европи пролази кроз велике реформе у које је укључено више од 5600 високошколских институција са око 16 милиона студената. Болоњска декларација је основни, почетни документ који је одредио циљеве трансформације високог образовања широм Европе. Ова декларација је потписана године од стране министара 29 европских земаља задужених за високо образовање. Болоњски процес има за циљ кретање јединственог европског система високошколске наставе и истраживања, уз истовремено признавање и задржавање разноликости националних специфичности (култура, језик, традиција и др.). На тај начин се тежи стварању флексибилнијег и ефикаснијег система високог образовања у Европи, који би био компетативан и на глобалном светском тржишту знања. Најважније одреднице болоњског процеса су: увођење Европског система преноса бодова (ЕСПБ) или European Credit Transfer System (ECTS); усвајање нове структуре студија коју чине три циклуса; промовисање мобилности студената и наставника; усвајање система упоредивих диплома. Европски систем преноса бодова (ЕСПБ) представља јединствен систем квантитативног вредновања уложеног рада студената у стицање знања, способности и вештина (исходи учења), предвиђених студијским програмом и сваким предметом у оквиру тог програма. Бодови су врста заједничке валуте у европском систему високог образовања, при чему се она заснива на раду студената који је верификован испитом. 5

10 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕСПБ СИСТЕМА Студент у просеку ради 40 часова недељно. Укупно оптерећење студената састоји се од похађања предавања и вежби, консултација, припрема за наставу, семинарских радова, завршног рада и др... Уведена је конвенција да 60 бодова представља квантитативну меру оптерећења студената у једној академској години, односно 30 бодова у једном семестру. Један бод одговара сати рада студента. Бодови се додељују свакој наставној компоненти у оквиру предмета. Бодови нису оцене нити их замењују. На ВМШСС у Ћуприји као што је већ назначено организују се студије на пет акредитованих смерова. Студијски програми подељени су на студијске године и семестре. У складу са ЕСПБ обим студијског програма износи 60 ЕСПБ у једној години, односно 30 ЕСПБ у једном семестру. Један бод односи се на 30 часова рада студента. Број бодова за поједини предмет одређује се према броју часова наставе (теоријске или практичне, вежбе, семинарски радови и слично) и времена за учење код припрема за проверу знања и оцењивање (тестови, колоквијуми, завршни испити). Студије на свим акредитованим смеровима трају три (3) године, односно 180 ЕСПБ. Студијска година се организује у два семестра, где се у сваком семестру пласира по 15 седмица (недеља) наставе (зимски и летњи семестар), односно 30 седмица годишње, током којих студент прати наставу у виду: предавања (П), вежби (В) и семинара (С). Преостале седмице су предвиђене за одржавање других облика наставе у виду летње праксе, консултација, завршавање студијских обавеза, завршних испита и паузе између семестара. У оквиру наставног процеса предвиђен је седмични фонд од укупно 40 сати, од чега непосредни рад студената износи 20 до 25 сати недељно у оквиру једног семестра. Преостали број сати односи се на самостални рад студената. Један наставни сат (час) траје 45 минута. Време и начин остваривања појединих облика студија утврђује се академским календаром и годишњим распоредом рада који дефинише студијски програм, а у складу са количином рада потребним за успешно завршавање сваког појединачног предмета израженом кроз придружене ЕСПБ бодове. Студент непосредно након завршетка предиспитних обавеза, 6

11 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА предвиђених за сваки предмет, полаже испит. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 бодова. Бодови се стичу само уколико се, на начин који је предвиђен програмом, успешно испуне све обавезе. Оцене на испиту су од 5 до 10, при чему 5 (недовољан) није пролазна оцена, а 10 (одличан-изузетан) је највиша оцена. Студент који је положио све испите предвиђене за уписани програм стиче право на израду завршног рада са изабраном темом из области (стручно-апликативног предмета) под менторством професора из те области. Завршни испит полаже пред комисијом од три члана у свечаној сали опремљеној за ову прилику. У року од три дана студенту се издаје потврда да је дипломирао. Дипломе се свечано уручују 27. јануара (Свети Сава) и 28. јуна (Видовдан). Уз диплому издаје се и додатак дипломи ради даљег увида у ниво, природу, садржај, систем правила студирања и постигнуте резултате студија. Обавезе студента су да: редовно похађа све видове наставе, поштује општа акта школе, поштује права запослених и других студената школе, учествује у доношењу одлука. Најважнија права студената су: упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије; активно учествовање у доношењу одлука; различитост и заштита од дискриминације; самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; подједнако квалитетни услови студија за све студенте; да бира и буде биран у студентски парламент и друге органе школе (савет, веће, комисија за квалитет и др.). 7

12 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји континуирано ради на унапређењу стручног и истраживачког рада, подстиче и обезбеђује услове а резултате истраживања имплементира у наставни процес. Школа је препознатљива по врло развијеној међународној сарадњи која се огледа пре свега кроз размену студената и професора, школовању наших студената у Високообразовним институцијама Норвешке и пројектима који су реализовани и који су у процесу реализације, а чији се резултати директно имплементирају у образовни процес и акредитацију студијских програма и специјализација. Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји своју стручну, образовну и истраживачку делатност развија и као члан Мреже Високих школа Европе (ENM), у оквиру које наставници и сарадници на конференцијама размењује искуства из области стручног рада, истраживања, наставе и размене студената. Размена студената се огледа у обављању стручне праксе у здравственим институцијама Европе као и њихових студената у нашој школи и нашим наставним базама. До сада је размена студената реализована са школама из Норвешке, Швајцарске, Енглеске, Бугарске, Данске, Шпаније и Македонијеи Румуније. Школа је у сарадњи са Sor-Trondelag University College, Трондхајм у Норвешкој спровела пројекат Специјализација из геронтологије и бриге о старим особама са 60 ЕЦТС кредита по њиховом наставном плану и програму прилагођен нашим условима. 8

13 19. ЕНМ Конференција одржана у Високој медицинској школи струковних студија У школи је одржана 19th European Nursig Module Network Management Conference 06th to 09th April год. У раду конференције су учестволали делегати из 25 земаља европе. Захваљујући билатералном уговору о сарадњи наше Школе и Високе медицинске сколе у Битољу, универзитет Свети Климент Охридски врши се размена професора и студената у оквиру студијскух програма Струковни физиотерапеут и Струковна медицинска сестра бабица. Школа је члан Cohehre конзорцијума институција Високог образовања здравства и рехабилитације са седиштем у Данској. Чланство на конференцијама омогућује професорима и студентима размену стручног искуства као и размену студената. Као чланица Erazmus а Школа је склопила билетеларнау сарадња са Високом школом за сестре у Цељу, Словенија. Сарадња се огледа у размени професора у временском периоду од једне године као и гостујућих професора за одржавање појединачних стручних предавања. Школа је као партнер учлањена у пројекат Tempus IV са школама које чине академију, Академијом из Белгије, Норвешке и Португалије, EACEA Циљ Школе је да се међународна сарадња унапређује и развија у свим сегментима рада учешћем у новим пројектима и потписивањем нових уговора о билатералној сарадњи. 9

14 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ Са идејом да новости, планове, пројекте, стручност, квалитет рада и образовање у нашој школи прикажемо обједињене, децембра године покренули смо издавање часописа Здравствени радник Суштина постојања овакве врсте гласила, проистекла је из потребе да се промовише здравствена струка у свим доменима, да се иницира и прикаже стручно теоријски и практичан рад у свим студијским групама заступљеним у школи. Здравствени радник је стручно информативни часопис чији је циљ: да стручним радовима допринесе квалитету рада у свим студијским групама да обавештава о новинама у стручним и научним достигнућима из оквира здравствене струке да прати школовање на свим нивоима, као и да информише о питањима од заједничког интереса Носиоци образовања имају прилику да објаве своје стручне радове а студенти да стечена знања и практично искуство прикажу кроз одређене активности. Часопис има свој научни и редакциони одбор који је одговоран за квалитет и стручност радова који ће се публиковати. У самом часопису постоји методолошко упутство намењено заинтересованим ауторима који се за објаву својих радова морају истих придржавати. Могућност публиковања радова пружена је професорима, студентима и запосленима у здравсвеном систему. Први број часописа је публикован децембра године, а годишње ће се објављивати два броја. Часопис се неће наплаћивати. Постојање и публиковање часописа у складу је са правилником о издавачкој делатности школе. Часопис може да се погледа на интернет порталу школе. 10

15 УЏБЕНИЦИ У нашој школи на основу Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности којим се утврђује припремање, одобравање, издавање и дистрибуција уџбеника, функционише издавачка делатност. Приликом одобравања и издавања уџбеничке литературе посебно се оцењује квалитет садржаја, структура, стил и обим издања. Квалитет издања систематично се прати и оцењује пре свега са аспекта стручности и савремености избором компетентних рецензената. Анатомија човека, Анестезија, Апитерапија, Дерматовенерологија, Здравствена нега, Здравствена нега у интерној медицини, Здравствено васпитање, Инфективне болести са епидемиологијом, Исхрана и дијететика, Кинезиологија, Кинезиологија 1, Кинезиологија 2, Кинезитерапија, Клиничка анатомија човека, Козметичке сировине, Козметологија, Козметологија 2, Mедицинска психологија, Послове издавања уџбеничке литературе воде Наставно веће и Комисија за издавачку делатност. Иначе, наша школа обезбеђује студентима потребан број примерака уџбеничке литературе која је неопходна за савладавање градива из сваког предмета која је позната и објављена унапред пре почетка извођења наставе. Иницијативу за оцену квалитета уџбеничке литературе, могу покренути и студенти и наставници. Миловановићев увод у кл. психијатрију, Општа физикална терапија, Организација здр. неге са менаџментом, Примена статистике у медицини, Протетика и ортотика, Соматопедија, Специјална козметологија, Увод у фармацију, Фармакологија практ, Фармацеутска технологија са биофармацијом, Хумана генетика,

16 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА БИБЛИОТЕКА ШКОЛЕ У склопу Високе медицинске школе стуковних студија у Ћуприји налази се и библиотека која у свом саставу има интернет салу, читаоницу и просторију са књигама и часописима. У њој студенти, професори и наставници вештина као и други посетиоци могу наћи новију савремену литературу како на српском тако и на енглеском језику прописану програмом наставе, a у којима се налазе информације потребне за стицање и продубљивање знања. Тренутно библиотека има на располагању 1000 наслова књига стручног садржаја односно 2500 книга, као и часописе везане за медицину. Такође у библиотеци се налазе и неки примерци завршних радова на увид студентима при изради свог завршног рада. 9-18h РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ Број наслова тј. књига се стално повећава било куповином, донацијама, издавачком делатношћу школе, реверсима. Библиотека располаже и великим бројем публикација у електронској форми. Она има приступ електронској бази података Народне библиотеке Србије преко Кобсона. То се обавља у интернет сали где студенти могу користити рачунаре као и електронске скрипте које достављају професори. Такође ту студенти раде семинарске и завршне радове. 12

17 РАЧУНАРСКИ КАБИНЕТ Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји у потпуности је опремљена информатичком опремом која омогућава извођење наставе уз подршку савремене технологије. У складу са тим, у оквиру просторија школе студентима школе је на располагању савремено опремљена рачунарска лабораторија са 12 персоналних рачунара са свим потребним програмима и интернет приступом. У рачунарској лабораторији која је климатизована и угодна за рад, одржавају се вежбе, али студенти имају могућност и за самосталан рад. На овај начин студентима је омогућено коришћење ФИС-а, електронске поште, израда семинарских и дипломских радова као и брз приступ информацијама у циљу, истраживања, образовања и информисања у научним и стручним областима. Поред електронских књига и предавања професора који су им на располагању, стручна литература у електронском облику доступна је студентима и посредством КОБСОН-а преко кога је доступно преко наслова страних научних часописа у пуном тексту и око наслова књига, као и неколико индексних база података. ФИС У циљу осавремењавања и ефикасног функционисања школе уведен је студентски сесрвис ФИС - ФАКУЛТЕТСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ чиме је студентима омогућено да преко интернета активно учествују у вођењу и провери своје документације, односно да пријављују испите, имају увид о положеним испитима, попуњавају анкете, врше уплате школарине, као и друге могућности које олакшавају студирање, нарочито онима који нису стално у Ћуприји. 13

18 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА СТРУЧНА ПРАКСА Стручна пракса је део наставног процеса. Обавезна је за завршетак програма, или дела програма и део је исхода учења, оптерећења студената, и самим тим расподеле бодова. Током студија, студент на име стручне праксе остварује 18 ЕСПБ. За реализацију стручне праксе испоштоване су препоруке Акредитационе комисије. Стручна пракса у ВМШСС, регулисана је Правилником о стручној пракси. Студенти обављају стручну праксу у наставним базама где се реализује уз контролу сарадника, координатора и шефа студијског програма. Део стручне праксе студент може да оствари и у иностранству, у наставним базама компатибилних школа кроз процес размене студената. Садржај стручне праксе је усклађен са наставним планом и програмом циљане студијске групе, и реализује се у току целокупног процеса студирања. Студент је у прилици да кроз реализацију стручне праксе попуњава дневник професионалних активности и у писменој форми, саопштава своје ставове везано за праксу и професију, а сарадник из праксе попуњава извештај о успешности студента у реализацији исте. Циљеви стручне праксе су: Стицање практичних знања и вештина Оспособљавање студента за примену стечених теоретских и стручних знања, а у циљу решавања конкретних практичних проблема у раду са корисницима Упознавање студента са радом у циљној групи, начином рада на одређеним нивоима здравствене заштите и организационом хијерерхијом Усклађивање стеченог теоретског знања и праксе и постизање квалитета професионалног рада дипломираног студента Пружање могућности студенту да кроз процес стручне праксе сагледа своје професионалне компетенције и изгради професионални идентитет са јасно дефинисаном аутономијом Стручна пракса има мултидисциплинарни карактер и заснована је на садржајима стручно-апликативних и стручних предмета. Евалуација стручне праксе је саставни део (описна оцена) студентске документације дипломираног студента. 18 ЕСПБ ОСТВАРУЈЕ СТУДЕНТ КРОЗ СТРУЧНУ ПРАКСУ 14

19 ОСНОВНЕ НАПОМЕНЕ О НАСТАВИ Основна настава је обавезан вид наставе и заједничка за све студенте. Настава се одвија у амфитеатру и учионицама. Практична настава се одвија у кабинетима, лабораторији, вежбаоницама, према захтевима наставног програма по смеровима. Практична настава се такође одвија и у наставним базама са којим школа има потписан уговор: Општа болница у Ћуприји Дом здравља Ћуприја Завод за јавно здравље Ћуприја Бујановачка бања Клинички центар Ниш Нишка бања Рибарска Бања Сокобања Хотел Меркур Врњачка Бања ВМА Београд Клинички центар Србије Институт за онкологију Србије Здравствени центар Крушевац Здравствени центар Параћин Здравствени центар Јагодина Дом здравља Јагодина. СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД Студентски стандард се огледа у вредновању постигнутих резултата у средњим школама, а касније према резултатима постигнутим кроз године студија. На основу тога сваке године се праве ранг листе студената а Министарство просвете Републике Србије одређује број студената који ће се уписати на буџет, као и број самофинансирајућих. Студенти могу да користе студентски кредит на основу конкурса и материјалног стања. Школа има потписан уговор са Домом ученика средњих школа Срећно у Ћуприји, где студенти могу да користе услуге исхране по врло повољним ценама. Студентска менза Дом ученика средњих школа СРЕЋНО 15

20 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Услов за упис у Високу медицинску школу струковних студија у Ћуприји, смер струковна медицинска сестра јесте завршена средња медицинска школа и положен квалификациони испит из биологије и здравствене неге. Студијски програм за струковну медицинску сестру траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање струковна медицинска сестра. Сврха овог студијског програма је образовање студената за занимање струковна медицинска сестра, што ће им омогућити рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације оболеле деце, одраслих и старих људи у здравству, рад у области социјалне заштите, просвете и приватне праксе а који захтевају примене сестринских функција и компетенција. Професионално деловање сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваком појединцу у здрављу и болести. Студент у нашој школи кроз квалитетан наставни процес овладава основним теоријским и практичним знањима како би се несметано усмеравао за будуће занимање. Струковна медицинска сестра се оспособљава за рад у болницама, домовима здравља, диспанзерима, патронажној служби, саветовалиштима, заводима здравствене заштите, климатским лечилиштима, старачким домовима, школама, предшколским установама и она заузима важно место у здравственом систему. Структуру програма за струковну мединску сестру чине тридесет и три предмета од чега су двадест и два обавезна. 16

21 Назив предмета С Тип Статус пред. Часови активне наставе П В ЕСПБ ПРВА ГОДИНА 1. Анатомија и физиологијом I С О Педагогија I АО О Здравствена нега 1 I С О Здравствено васпитање I С О Фармакологија I С О Психологија I AO О Здравствена нега 2 II С О Социјална медицина II AO О Исхрана и дијететика II AO O Интерна медицина II С О Здравствена нега у инфектологији II СA О Стручна пракса II СА Укупно часова активне наставе на години студија = ДРУГА ГОДИНА 1. Хирургија III С О Педијатрија III С O Неурологија III С O Здравствена нега у интерној 1 IV СA О Здравствена нега у педијатрији IV СА О Здравствена нега у неурологији IV СА O Стручна пракса IV СA Предмет и изборног блока: у III семестру од 4 бира 3; у IV семестру од 3 бира 2 предмета 1. Инфективне болести са епидемиологијом III С И Гинекологија и акушерство III С И Психијатрија III С И Ургентна стања III С И Здравствена нега у рехабилитацији IV СA И Здравствена нега у гинекологији и акушерству IV СA И Здравствена нега у психијатрији IV СA И Укупно часова активне наставе на години студија = ТРЕЋА ГОДИНА 1. Здравствена нега у хирургији 1 V СA О Здравствена нега у примарној здравственој 2. V СА О заштити 3. Здравс. нега у интерној мед. 2 V СА О Методологија истраживања VI АО О Здравствена нега у хирургији 2 VI СА О Стручна пракса VI СА Завршни рад VI СА Предмети изборног блока: у V семестру од 2 бира 1; у VI семестру од 2 бира 1 предмет 1. Ментална хигијена V С И Организација здравствене неге са менаџментом V С И Здравствена нега старих VI СА И Здравствена нега у онкологији и палијативна 4. VI СА И здравствена нега Укупно часова активне наставе на години студија = Укупно часова активне наставе са стручном праксом у свим годинама студија 3900 Укупно ЕСПБ бодова у свим годинама студија

22 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ Услов за упис у Високу медицинску школу струковних студија у Ћуприји, смер струковни физиотерапеут, јесте завршена средња медицинска школа, гимназија или средња ветеринарска школа и положен квалификациони испит из физике и биологије. Студијски програм за струковног физиотерапеута траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање струковни физиотерапеут. Сврха овог студијског програма је образовање студената за занимање струковни физиотерапеут, што ће им омогућити рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације оболеле деце, одраслих и старих особа. Поред тога омогућава и рад у области социјалне заштите, просвете и мале привреде (кабинети за физикалну медицину и рехабилитацију). Циљ овог програма је и да се образује струковни физиотерапеут који ће самостално радити у државном и приватном сектору, организовати такав рад и радити на планирању и унапређењу квалитета рада, контроли рада и примени модерних и савремених средстава физикалне медицине и рехабилитације у третманима здравих и болесних особа као и особа са посебним потребама. Делокруг рада струковног физиотерапеута обухвата рад у оквиру основне и примарне здравствене заштите, у домовима здравља, у одељењима физикалне медицине и рехабилитације при болницама, клиничким центрима, у клиникама за физикалну медицину и рехабилитацију, у оквиру амбуланти спортске медицине, у спортским клубовима, фитнес центрима, теретанама итд Након заврштетка студија могуће је у оквиру школе наставити са едукацијом на специјалистичким студијама. 18

23 Назив предмета С Тип Статус Часови активне наставе П В ЕСПБ ПРВА ГОДИНА 1. Физика I АО О Анатомија I С О Физиологија I С О Кинезиологија 1 I СА О Медицинска етика I АО О Патологија са патофизиологијом II С О Кинезиологија 2 II СА О Здравствена нега II С О Стручна пракса II О Изборни предмети: 10. Ургентна стања Фармакологија I I С С И И Социјална медицина II С И 2 0 Медицинска психологија II С И Укупно часова активне наставе на години студија = ДРУГА ГОДИНА 1. Интерна медицина III С О Хирургија са ортопедијом III С О Општа кинезитерапија III СА О Информатика у здравству III АО О Неурологија IV С О Општа физикална терапија IV СА О Соматопедија IV С О Стручна пракса IV О Изборни предмети: 9. Здравствено васпитање Здравствени менаџмент III III АО АО И И Основи радиологије IV С И 2 2 Психомоторни развој детета IV С И Укупно часова активне наставе на години студија = ТРЕЋА ГОДИНА 1. Педагогија V АО О Енглески језик V АО О Медицинска рехабилитација 1 V СА О Клиничка кинезитерапија V СА О Медицинска рехабилитација 2 VI СА О Клиничка физикална терапија VI СА О Стручна пракса VI О Изборни предмети: 7. Геријатриска рехабилитација Дечја рехабилитација V V СА СА И И Протетика и ортотика VI СА И 2 2 Рехабилитација у спорту VI СА И Завршни рад VI O активне Укупно часова наставе на години студија = Укупно часова активне наставе са стручном праксом у свим годинама студија= 3615 Укупно ЕСПБ бодова у свим годинама студија

24 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ Услов за упис Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји смер струковни медицински радиолог је завршена средња медицинска школа свих смерова, гимназија, као и све четворогодишње школе и положен квалификациони испит из физике и биологије. Студијски програм струковни медицински радиолог траје шест семестара, односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. По завршетку студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију, стиче се звање струковни медицински радиолог. Студијски програм струковних студија из области радиологије омогућава студентима довољно стицање стручног знаља и стицање одговарајућих вештина за професионални рад у оквиру радиологије. Циљ овог студијског програма је стицање знања из области радиолошке дијагностике и терапије и могућност примене стеченог знања у самосталном и тимском раду. Делокруг рада струковног медицинског радиолога обухвата рад у оквиру радиолошких служби Домова здравља, општих болница, клиничких центара, радиолошких института, специјализованих установа за радиолошку дијагностику и терапију. Након завршетка ових студија, свршени студенти ће моћи да наставе стручно усавршавање у оквиру неке од специјализација из ове области. 20

25 Назив предмета С Тип Статус часова активне наставе ЕСПБ П В ПРВА ГОДИНА 1. Анатомија I С О Физика I АО О Социјална медицина I С О Информатика I АО О Физиологија II С О Основи радиографије II СА О Радиолошка заштита II СА О Предмет и изборног блока : У II семестру од 2 бира 1 8. Менаџмент у здравству II АО И Здравствено васпитање II АО И Стручна пракса СА О Укупно часова активне наставе на години студија = ДРУГА ГОДИНА 1. Хирургија са трауматологијом III С О Здравствено законодавство и администрација III АО О Рендгенографија и апарати за рендгенографију III СА О Нуклеарна медицина IV С О Интервентна радиологија IV СА О Радиолошка дијагностика IV СА О Стручна пракса СА О Предмет и изборног блока : У III семестру од 2 бира 1 : У IV семестру од 2 бира 1предмет 8. Ментална хигијена III С И Медицинска психологија III С И Здравствена нега IV С И Планирање у радиотерапији IV С И Укупно часова активне наставе на години студија = ТРЕЋА ГОДИНА 1. Савремене радиолошке методе V СА О Фармакологија V С О Основи ултразвучне дијагностике V СА О Медицинска етика V АО О Мамографија, ЦТ и МР VI СА О Енглески језик VI АО О Контрастна радиологија VI СА О Стручна пракса СА О Предмети изборног блока: У V семестру од 2 бира 1 : У VI семестру од 2 бира 1 предмет 9. Радиолошка дијагностика у хируршким гранама V СА И Радиолошка дијагностика у интернистичким гранама V СА И Дечија радиологија VI С И Клиничка нуклеарна медицина VI С И Завршни рад СА Укупно часова активне наставе на години студија = Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 1800 Укупно ЕСПБ бодова

26 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА БАБИЦА Услов за упис Високе медицинске школу струковних студија у Ћуприји смер струковна медицинска сестра бабица је завршена средња медицинска школа и положен квалификациони испит из биологије. Студијски програм за струковну медицинску сестру бабицу траје шест семестара, односно три године и носи 180 ЕСП бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију, стиче се звање,,струковна медицинска сестра - бабица. Студијски програм у трогодишњем трајању се реализује у школи и наставним базама прилагођавањем теоретских знања и практичне наставе са циљем да оспособи струковну медицинску сеструбабицу за самостално обављање високостручних послова из области здравствене заштите и неге жена. Директиве ЕУ /2005/36/ЕЦ/ препознају и дефинишу квалифи-кације и неопходно образовање за бабице, а то је високо образовање, које је могуће стећи у Високој медицинској школи у Ћуприји. Почев од год., када су почеле да се школују прве бабице на Краљевском колеџу у Великој Британији, циљ је био да се промовише ово занимање, које је изједначавано са науком и уметношћу. Наш циљ је да Вас оспособимо да побољшате здравље жена, трудница, мајки, новорођенчади и породице (само здрава жена је гарант здраве породице) и да вратите изгубљени углед овој професији. Најважнији резултат сваког образовања је упознавање самог себе! Ми ћемо вам помоћи да упознате себе, да бисте ви могле да помогнете другима! Позив бабица је један од најлепших, најхуманијих и најодговорнијих позива! 22

27 У ПРОЦЕСУ РЕАКРЕДИТАЦИЈЕ Назив предмета С Тип Статус пред. Часови активне наставе П В ЕСПБ ПРВА ГОДИНА 1. Анатомија са ембриологијом 1 С О Физиологија са патофизиологијом 1 С О Здравствена нега 1 СА О Здравствено васпитање 1 АО О Дерматовенерологија 1 С О Информатика у здравству 2 АО О Интерна медицина 2 С О Социјална медицина 2 С О Психологија 2 АО О Енглески језик 2 АО О Стручна пракса 1 2 СА О Предмет и изборног блока: Бира се 1 из 1 и 2 семестра 1. Педагогија 2 АО И Здравствено законодавство и евиденције 2 АО И Укупно часова активне наставе на години студија = ДРУГА ГОДИНА 1. Хирургија 3 С О Гинекологија 3 С О Педијатрија са неонатологијом 3 С О Акушерство 4 С O Репродуктивно здравље 4 С О Ургентна стања са трансфузиологијом 4 С О Стручна пракса 2 4 СА О Предмет и изборног блока : У III семестру од 4 бира 3 : У IV семестру од 2 бира 1. Здравствена нега у хирургији 3 СА И Здравствена нега новорођенчета 3 СА И Здравствена нега у инфектологији 3 СА И Здравствена нега у интерној медицини 3 СА И Фармакологија 4 С И Генетика 4 С И Укупно часова активне наставе на години студија = ТРЕЋА ГОДИНА 1. Здравствена нега у гинекологији 1 5 СА О Здравствена нега у акушерству 1 5 СА О Исхрана жене у трудноћи и лактацији 5 С О Здравствена нега у гинекологији 2 6 СА О Здравствена нега у акушерству 2 6 СА О Стручна пракса 3 6 СА О Завршни рад 6 СА О 5 Предмети изборног блока: У V семестру од 2 бира 1 У VI семестру од 2 бира 1предмет 1. Ментално здравље 5 С И Организација здравствене неге са менаџментом 5 С И Здравствена нега у гинеколошкој онкологији 6 СА И Психофизичка припрема трудница 6 СА И Укупно часова активне наставе на години студија = Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 1770 Укупно ЕСПБ бодова =

28 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ КОЗМЕТИЧАР ЕСТЕТИЧАР Бити здрав и негованог изгледа предуслов је савремене и успешне личности. Отуда и потреба за високостручним и професионалним кадром профила Струковни козметичар - естетичар који се школује у нашој Високој медицинској школи. Услов за упис Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји за смер струковни козметичарестетичар је завршена средња медицинска школа, гимназија, хемијска школа, средња козметичарска или средња фармацеутска школа и положен квалификациони испит из хемије и биологије. Струковни програм за струковног козметичара естетичара траје шест семестара, односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање струковни козметичар естетичар. Козметичар естетичар се оспособљава да ради као члан тима у дерматолошким ординацијама, ординацијама за пластичну хирургију и специјализованим центрима за спровођење мера релаксације и психосоцијалне рехабилитације. Исто тако, струковни козметичар естетичар се оспособљава да организује, руководи и пружа услуге корисницима у домену мале привреде, односно да своја стручна знања примени пружајући услуге својим корисницима из домена козметике и естетике у козметичким салонима, фитнес центрима и центрима за релаксацију. Струковни програм трогодишњих струковних студија козметике и естетике садржи укупно 31 обавезна предмета. Структуру обавезних предмета чине шест опште образовних предмета са укупно 27 бодова, 13 стручних предмета са укупно 72 бода, дванаест стручно апликативних предмета са укупно 81 бодом и шест изборних предмета са 36 бодова. 24

29 Р. бр. Назив предмета С Тип Статус пред. Часови активне наставе ЕСПБ П В ПРВА ГОДИНА 1. Анатомија са физиологијом 1 С О Основи органске и неорганске хемије 1 С О Козметологија 1 1 С О Енглески језик 1 АО О Дерматологија са негом 2 С О Лековито биље у козметици 2 С О Изборни блок 1 (од редног броја 7. до 10.): бирају се 2 од 4 предмета у 2. семестру 7. Фармакологија 2 С И Општа медицина 2 С И Здравствено васпитање 2 С И Здравствена нега 2 С И Стручна пракса 1 2 СА О часова активне = Укупно наставе на години студија ДРУГА ГОДИНА 1. Козметологија 2 3 СА О Естетска нега 1 3 СА О Ихрана у козметологији 3 С О Педагогија 3 АО О Естетска нега 2 4 СА О Декоративна козметика 4 СА О Изборни блок 2 (од редног броја 7. до 10.): бирају се 2 од 4 предмета у 4. семесту 7. Информатика у здравству 4 АО И 2 8. Медицинска етика 4 АО И 2 9 Здравствени менаџмент 4 С И Социјална медицина 4 С И Стручна пракса 2 4 СА О Укупно часова активне наставе на години студија = ТРЕЋА ГОДИНА 1. Ментална хигијена 5 АО О Естетика 5 С О Козметотерапија 5 СА О Психологија 6 АО О Физикалне процедуре у козметологији 6 СА О Изборни блок 3 (од редног броја 6. до 8.): бира се 2 од 3 предмета у 6. семесту 6. Естетска хирургија 6 СА И Дерматокозметички препарати 6 СА И Велнес 6 СА И Стручна пракса 3 6 СА О Укупно часова активне наставе на години студија = Завршни рад 6 СА О Укупно часова активне наставе са стручном праксом у свим годинама студија = 3215 Укупно ЕСПБ бодова у свим годинама студија

30 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР Да би се здравље очувало, потребно је да здравствени радници, међу којима и струковни фармацеутски техничари, континуирано раде на промоцији здравља, превенцији и лечењу болести. Из тога произилази потреба за школовањем високостручног и компетентног кадра на студијском програму - струковни фармацеутски техничар. Услов за упис Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји за студијски програм струковни фармацеутски техничар је завршена средња медицинска школа, средња фармацеутска школа, средња козметичарска школа или гимназија и положен квалификациони испит из хемије и биологије. Студијски програм за струковног фармацеутског техничара траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСП бодова. Структура студијског програма обухвата тридесетдва предмета од чега су двадесетчетири обавезна. По завршетку студијског програма и положеног завршног испита кроз израду завршног рада и усмену презентацију, стиче се звање струковни фармацеутски техничар. По завршетку тогодишњег школовања, постоји могућност наставка студија на Фармацеутском факултету у Новом Саду. Сврха студијског програма за струковног фармацеутског техничара је образовање професионалног кадра кроз стицање стручног знања и одређених компетенција у области здравства, социјалне заштите, просвете, привреде и маркетинга, као и одговарајућих вештина за професионално деловање у оквиру фармације, као појединац или део тима. Струковни фармацеутски техничар може да ради у апотеци, болничкој апотеци, биохемијској и аналитичкој лабораторији, консултантској и клиничкој фармацији. Делокруг рада обухвата и рад у оквиру фармацеутске, козметичке и сличних индустрија, велетрговини (веледрогерији), маркетингу и примени фармацеутске легислативе. 26

31 У ПРОЦЕСУ РЕАКРЕДИТАЦИЈЕ Назив предмета С Тип Статус Часови активне наставе ЕСПБ П В ПРВА ГОДИНА 1. Увод у фармацију 1 АО О Неорганска хемија 1 С О Социјална медицина 1 АО О Анатомија 1 С О Фармацеутска ботаника 1 С О Медицинска етика 2 АО О Аналитичка хемија 2 С О Физиологија 2 С О Органска хемија 2 С О Енглески језик 2 АО О Укупно часова активне наставе на 1 години студија = ДРУГА ГОДИНА 1. Фармакологија са фармакокинетиком 3 С О Фармацеутска хемија 3 С О Фармацеутска микробиологије са имунологијом 3 С О Информатика и статистика 3 АО О Фармакогнозија 3 СА О Фармацеутска технологија са биофармацијом 4 СА О Фармацеутска здравствена заштита I 4 СA О Клиничка фармација I 4 С О Токсиколошка хемија са екологијом 4 С О Стручна пракса СА О Предмети изборног блока: у IV семестру од 2 бира 1 11 Хомеопатија 4 СА И Менаџмент у здравству и фармацији 4 СА И Укупно часова активне наставе на години студија = ТРЕЋА ГОДИНА 1. Индустријска фармација са козметологијом 5 СА О Клиничка биохемија 5 С О Хемија намирница са дијетотерапијом 5 СА О Фармацеутска здравствена заштита II 5 СА О Клиничка фармација II 6 СA О Стручна пракса 6 СА О Завршни рад 6 СА О Предмети изборног блока: у V семестру од 2 бира 1; : у VI семестру од 4 бира 2 1. Фармацеутска пракса 5 СА И ОТЦ лекови 5 СА И Имуинобиолошки производи 6 СА И Медицински пaковни материјал 6 СА И Дерматокозметички препарати 6 СА И Биљни екстракти у козметичкој индустрији 6 СА И Укупно часова активне наставе на години студија = Укупно часова активне наставе у свим годинама студија1 = 800 Укупно ЕСПБ бодова

32 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОБЛАСТ: КЛИНИЧКА ПРАКСА Услов за упис на специјализацију Специјалиста струковна медицинска сестара област клиничке праксе имају кандидати са завршеном Високом медицинском школом одговарајућег студијског програма. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), а студент остварује 60 ЕСПБ што у укупном скору чини 240 ЕСПБ. Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседује шире теоријско и практично знање и стандарде у области интернистичке и хируршке здравствене неге у односу на основне струковне студије. Основни циљ специјалистичког студијског програма Струковнa медицинска сестра област клиничке праксе је стицање и усвајање ширег теоријског и практичног знања, постављање стандарда здравствене неге и преношење вештина из области интернистичке и хируршке здравствене неге. Од метода извођења наставе на овом програму издвајају се: предавања са интерактивном наставом, кабинетске вежбе, вежбе у базама. Стечено знање, вештине, након специјалистичких, студија свршени студент може да примени у здравственим установама секундарне и терцијалне здравствене заштите, јединицама интензивне неге и другим специјализованим установама. Назив предмета С Тип Статус часова активне наставе ЕСПБ П В ПРВА ГОДИНА 1. Стандарди интензивне неге 1 С О Интрахоспиталне инфекције 1 С О Комуникацијске вештине 1 AО О Ургентна стања и трансфузиологија 2 С О Методологија истраживања у здравству 2 АО О Стручна пракса 2 СА О Специјалистички рад 2 СА О Изборни предмети ( ) 8. Здравствена нега у интернистичким гранама 1 СА ИБ Здравствена нега у хируршким гранама 1 СА ИБ Технике инструментирања 2 СА ИБ Палијативна нега 2 СА ИБ Укупно часова активне наставе на години студија = 300 Укупно ЕСПБ 60 28

33 Услов за упис на специјализацију Специјалиста струковна медицинска сестара област клиничке праксе имају кандидати са завршеном Високом медицинском школом одговарајућег студијског програма. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), а студент остварује 60 ЕСПБ што у укупном скору чини 240 ЕСПБ. Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседује шире теоријско и практично знање и стандарде у односу на основне струковне студије за рад на пословма у примарној здравственој заштити и јавном здрављу. Од метода извођења наставе на овом програму издвајају се: предавања У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОБЛАСТ: ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Назив предмета С Тип са интерактивном наставом, кабинетске вежбе, вежбе у базама. Циљ програма је припрема студента за самосталан рад, или рад у тиму у примарној здравственој заштити и јавном здрављу, као и стицање знања и вештина за рад и сарадњу са другим здравственим и образовним установама, сарадњу и координацију са социјалним, економским и политичким секторима у заједници, као допринос целокупном друштвеном развоју као и формирање стручњака који ће моћи да се укључи у националне и европске токове примарне здравствене заштите и Јавног здравља. Статус пред. Часови активне наставе П В ПРВА ГОДИНА 1. Животна и радна средина и здравље 1 С О Комуникационе вештине 1 АО О Стандарди у сестринству и здравствено васпитне методе у примарној здравственој 1 С О заштити Превенција масовних хроничних незаразних болести 2 С О Методологија истраживања 2 АО О Стручна пракса 2 СА О Специјалистички рад 2 СА О 7 Предмет и изборног блока: Бира се 1 из 1 и 2 семестра 1. Социјална политика и здравствена заштита 1 СА И Здравствена нега у патронажи 1 СА И Интегрални приступ очувања здравља и превенција болести 2 СА И Здравствена нега у заједници 2 СА И 4 3 Укупно часова активне наставе на години студија = Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 600 Укупно ЕСПБ бодова 60 ЕСПБ 29

34 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ОБЛАСТ: РЕХАБИЛИТАЦИЈА НЕУРОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА У оквиру студијског програма сртукови физиотерапеут за сада постоји могућност наставка едукације на специјалистичким студијама из области рехабилитације неуролошких болесника. Специјалистичке студије се уписују након завршетка основних студија првог степена и трају два семестра. Завршетком специјалистичких студија студент стиче звање Специјалиста струковни физиотерапеут - област рехабилитације неуролошких болесника. Циљ ових студија је продубљивање теоријског и практичног знања стеченог на основним студијама из области рехабилитације неуролошких болесника, као и примена истих код превенције и лечења особа оболелих од неуролошких болести. Програмом је наглашен мултидисциплинаран приступ лечења оболелих особа кроз изучавање појединачних улога свих чланова рехабилитационог тима, као и улоге шире друштвене заједнице у рехабилитационом третману. Свршени студенти специјалистичких студија стичу предност при радном ангажовању на неуролошким, неурохируршким, дечијим одељењима, бањским лечилиштима а нарочито у специјализованим установама за лечење и превенцију неуролошких болести. У плану радаовог студијског програма већ за слдећу школску годину је акредитација специјалистичких студија из области дечије рехабилитације. Назив предмета С Тип Статус часова активне наставе ЕСПБ П В ПРВА ГОДИНА 1. Клиничка неурологија 1 С О Физикална и кинези терапија у неурологији 1 СА О Комуникаицоне вештине 1 АО О Рехабилитација у неурологији 2 СА О Социјална рехабилитација неуролошких болесника 2 С О Методологија истраживања 2 АО О Изборни предмети (бира се један од два) Здравствена нега неуролошких болесника 1 С И Психологија са психотерапијом у неурологији 1 С И Стручна пракса 2 СА О Завршни рад 2 СА О Укупно часова активне наставе на години студија = 600 Укупно ЕСПБ бодова Ми нећемо стати у процесу напредовања, а то очекујемо и од Вас.

35 У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА БАБИЦА За пријем на специјалистичке студије из здравствене неге у гинекологији могу конкурисати студенти са дипломом струковна медицинска сестра бабица и струковна медицинска сестра, уз услов да имају положене испите из предмета гинекологија и акушерство и здравствена нега у гинекологији и акушерству. Након завршетка студијског програма и положеног завршног испита, кроз израду завршног рада и усмену презентацију, студент стиче звање,,специјалиста струковна медицинска сестра бабица област специјалиста здравствене неге у гинекологији. Основни циљ специјалистичког студијског програма Струковна медицинска сестра - специјалиста Назив предмета С Тип је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области здравствене заштите и неге жена. Студенти стичу специјализовано знање и стручне вештине у области здравствене заштите жена и у стању су да квалитетно примене своје знање у установама здравствене заштите, као и у образовним установама. Планови су да акредитујемо и мастер студије из области акушерства, чиме би бабице добиле звање акушер - бабица, као и мастер студије из области репродуктивног здравља, што би омогућило укључивање у наставне активности из области репродуктивног здравља у основним и средњим школама. Статус пред. Часови активне наставе П В ПРВА ГОДИНА 1. Планирање породице 1 С О Методологија истраживања 1 АО О Технике инструментирања у гинеколошким операцијама 1 СА О Здравствена нега код ургентних стања у гинекологији 1 СА О Здравствено васпитање за репродуктивно здравље 2 С О Здравствена заштита жена 2 С О Методика наставе 2 АО О Стручна пракса 2 СА О Специјалистички рад 2 СА О 5 Предмет и изборног блока: Бира се 1 из 1 и 2 семестра 1. Генетика репродукције 1 С И Гинеколошка рехабилитација 1 С И Дечја и адолесцентна гинекологија 2 С И Патронажна заштита жене и детета 2 С И 2 4 Укупно часова активне наставе на години студија = Укупно часова активне наставе у свим годинама студија = 600 Укупно ЕСПБ бодова 60 ЕСПБ 31

36 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ Студентски парламент је орган преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе. Чланови Студентског парламента могу бити сви студенти који су заинтересовани за рад парламента. Бирају се јавним изборима који се одржавају сваке године у априлу месецу. У складу са својим основним задужењима, парламент делује тако да посредује у решавању студентских питања и проблема да би се дошло до најбољег и најпрактичнијег решења. Улога парламента се заснива не само на решавању проблема већ и на подстицању и подршци целокупном личном развоју студената. Парламент има за циљ да укључи своје студенте у различите активности. Од ваннаставних активности међу студентима најпопуларнији је спорт. Студенти имају могућност да се на крају дана, после факултетских обавеза релаксирају одбојком, кошарком, фудбалом, стоним тенисом, као и фитнес програмом у школској теретани. На тај начин стварају се нова пријатељства, постиже се боља атмосфера међу студентима, што непосредно утиче и на сам квалитет студирања. Поред спортских ваннаставних активности, студенти у сарадњи са професорима, уз интерсекторску сарадњу са Заводом за јавно здравље у Ћуприји, Канцеларијом за младе, Црвеним крстом, локалним медијима, обележавају и организују различите стручне скупове и акције као што су: Светски дан борбе против СИДЕ, Европска недеља превенције рака грлића материце, Светски дан борбе против пушења, Дан студената (4. април)... Студентски парламент такође са професорима организује и визите у средње медицинске школе ради упознавања будућих студената са програмом наше школе. Укључен је и у организацију визита високоспецијализованих здравствених установа (бањски и welness центри, Институт за радиологију и онкологију Србије, Војномедицинска академија и сличне установе) како би наши студенти били упознати са високософистицираним процедурама у дијагностици и нези пацијената. ПРИЈАТНА И РАДНА АТМОСФЕРА У ПРОСТОРИЈАМА ПАРЛАМЕНТА ДОНЕЋЕ НИЗ НОВИХ АКТИВНОСТИ У КОЈИМА ЋЕ СТУДЕНТИ ИМАТИ ПРИЛИКЕ ДА СЕ РАДНО АНГАЖУЈУ АЛИ И ДА УЖИВАЈУ. 32

37 ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ Након напорног учења на предавањима и вежбама студентима су на располагању теретана и козметичко-фризерски салон који се налазе у склопу школе. У солидно опремљеној теретани дочекаће вас стручно лице које ће вам пружити савете како и које вежбе радити, и ту је за сва ваша питања и недоумице везане за добар изглед и форму. Бригу о вашој кожи можете препустити козметичарима у школском салону на челу са реномираним дерматологом, док негу ваше косе преузима искусан фризер. У салону се користе савремени професионални препарати реномираних светских козметичких кућа. За све наше студенте обезбеђен је специјалан попуст за коришћење свих услуга у салону. 33

38 ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЋУПРИЈА НАСТАВНЕ БАЗЕ Општа болница Ћуприја Рибарска Бања Војномедицинска Академија Клинички центар Геронтолошки центар Јагодина Врњачка Бања 34

39

40

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

Microsoft Word - informator 2016

Microsoft Word - informator 2016 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ Висока здравственo-санитарна школа струковних студија Висан у Београду је самостална приватна високошколска установа која обавља васпитно образовну и истраживачку делатност. Решењем

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc

Microsoft Word - osnovne_akademske_studije_biologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Title

Title Učešće u programu Poziv 2016 - obrazovanje Mogućnosti učestvovanja PROGRAMSKE ZEMLJE PARTNERSKE ZEMLJE Zemlje Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija & Srbija Srbija... Na drugom

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc

Microsoft Word - Osnovne akademske studije Ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Microsoft Word - Informator 2011 finalno

Microsoft Word - Informator 2011 finalno В изија Факултета за физичку хемију је да пружи студентима одговарајућа знања и вештине и развије способности да их користе и унапређују током читавог живота, бавећи се физичком хемијом или дисциплинама

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013

RasporedZaJesenjiSemestar2012/2013 UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE RASPORED ASOVA ZA JESENJI SEMESTAR 2012/2013. GODINE Nastava na prvoj godini po inje 1. oktobra 2012. godine. Na starijim godinama predavanja po inju

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОГЛЕДА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ОГЛЕДА НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМА ОГЛЕДА Подручје рада: Образовни профили: Трајање образовања: Здравство и социјална заштита ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР оглед четири године Циљ огледа: Унапређење квалитета и осавремењивање

Више

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШРП РЕД. БР. САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАЧИН РАДА Област- ЕТОС развојни циљ: унапређивање вршњачких односа у учењу, животу и раду школе различитих активности вршњачког

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

STRATEGIJA ZA MEĐUNARODNE ASPEKTE RADA Za period (Revidirana Strategija) 1 Banja Luka, april, U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopun

STRATEGIJA ZA MEĐUNARODNE ASPEKTE RADA Za period (Revidirana Strategija) 1 Banja Luka, april, U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopun STRATEGIJA ZA MEĐUNARODNE ASPEKTE RADA Za period 2015-2020 (Revidirana Strategija) 1 Banja Luka, april, 2019 1 U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више