На основу члана 64

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 64"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 17. страна На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Чока» број 3/2012 ), председник општине је дана године, донео ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЧОКА и расписује О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЧОКА I - Предмет јавног надметања - 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Чока у следећим катастарским општинама: КО Број јавног надметања Површина (ха,ари,м2) Почетна цена (дин/ха) Депозит (дин) 20% Период закупа (год) Степен заштите Напомена Црна Бара 2 4, , ,06 1 Црна Бара 5 2, , ,70 1 Црна Бара 6 4, , ,74 1 Црна Бара 7 5, , ,16 1 Црна Бара 8 4, , ,93 1 Црна Бара 9 4, , ,65 1 Црна Бара 10 4, , ,38 1 Црна Бара 11 4, , ,06 1 Црна Бара 12 5, , ,74 1 Црна Бара 13 4, , ,10 1 Црна Бара 14 3, , ,21 1 Црна Бара 15 4, , ,96 1

2 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Црна Бара 16 4, , ,33 1 Црна Бара 17 4, , ,28 1 Црна Бара 18 7, , ,32 1 Црна Бара 19 6, , ,10 1 Црна Бара 20 5, , ,88 1 Црна Бара 21 3, , ,66 1 Црна Бара 22 3, , ,70 1 Црна Бара 23 1, , ,74 1 Црна Бара 24 4, , ,97 1 Црна Бара 25 3, , ,20 1 Црна Бара 26 4, , ,70 1 Црна Бара 27 4, , ,44 1 Црна Бара 28 27, , ,70 1 Црна Бара 29 4, , ,09 1 Црна Бара 30 1, , ,80 1 Црна Бара 32 5, , ,92 1 Црна Бара 33 6, , ,20 1 Црна Бара 34 4, , ,17 1 Црна Бара 35 4, , ,73 1 Црна Бара 36 10, , ,26 1 Црна Бара 37 6, , ,00 1 Црна Бара 38 4, , ,79 1 Црна Бара 39 4, , ,04 1 Црна Бара 40 8, , ,42 1 Црна Бара 41 3, , ,01 1 Црна Бара 42 4, , ,45 1 Црна Бара 43 2, , ,66 1 Црна Бара 44 5, , ,07 1 Црна Бара 45 9, , ,98 1 Црна Бара 46 4, , ,12 1 Црна Бара 47 2, , ,66 1 Црна Бара 48 4, , ,37 1 Црна Бара 49 2, , ,44 1 Црна Бара 50 5, , ,72 1 Црна Бара 51 3, , ,84 1 Црна Бара 52 4, , ,80 1 Црна Бара 53 3, , ,05 1 Црна Бара 54 3, , ,44 1 Црна Бара 55 4, , ,99 1 Црна Бара 56 3, , ,15 1 Црна Бара 57 2, , ,46 1 Црна Бара 58 3, , ,05 1 Црна Бара 59 2, , ,51 1 Црна Бара 60 4, , ,28 1 Црна Бара 61 4, , ,47 1 Црна Бара 62 4, , ,92 1 Црна Бара 63 4, , ,67 1

3 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Црна Бара 64 4, , ,70 1 Црна Бара 65 4, , ,48 1 Црна Бара 66 4, , ,20 1 Црна Бара 67 3, , ,32 1 Црна Бара 68 3, , ,11 1 Црна Бара 69 2, , ,18 1 Црна Бара 70 4, , ,80 1 Црна Бара 71 4, , ,72 1 Црна Бара 72 4, , ,70 1 Црна Бара 73 4, , ,90 1 Црна Бара 74 3, , ,47 1 Црна Бара 75 3, , ,71 1 Црна Бара 76 8, , ,04 1 Црна Бара 77 1, , ,18 1 Црна Бара 78 5, , ,85 1 Црна Бара 79 4, , ,71 1 Црна Бара 80 7, , ,74 1 Црна Бара 81 5, , ,37 1 Црна Бара 82 5, , ,30 1 Црна Бара 83 4, , ,79 1 Црна Бара 84 4, , ,23 1 Црна Бара 85 8, , ,71 1 Црна Бара 86 5, , ,82 1 Црна Бара 87 4, , ,80 1 Црна Бара 88 5, , ,27 1 Црна Бара 89 3, , ,40 1 Црна Бара 90 21, , ,73 1 Црна Бара 91 0, ,00 85,06 1 Црна Бара 92 3, , ,70 1 Црна Бара 93 4, , ,47 1 Црна Бара 94 5, , ,91 1 Црна Бара 95 2, , ,70 1 Црна Бара 96 18, , ,02 1 Црна Бара 97 8, , ,85 1 Црна Бара 98 3, , ,21 1 Црна Бара 99 3, , ,97 1 Црна Бара 100 6, , ,62 1

4 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Црна Бара 101 8, , ,35 1 Црна Бара 102 1, , ,49 1 Црна Бара 103 5, , ,32 1 Црна Бара 104 5, , ,56 1 Црна Бара 105 5, , ,71 1 Црна Бара 106 3, , ,44 1 Црна Бара 107 5, , ,90 1 Црна Бара 108 5, , ,43 1 Црна Бара 109 5, , ,89 1 Црна Бара 110 5, , ,43 1 Црна Бара 111 4, , ,74 1 Црна Бара 112 5, , ,70 1 Црна Бара 113 5, , ,24 1 Црна Бара 114 4, , ,02 1 Црна Бара 115 5, , ,00 1 Црна Бара 116 4, , ,69 1 Црна Бара 117 5, , ,00 1 Црна Бара 118 6, , ,20 1 Црна Бара 119 5, , ,20 1 Црна Бара 120 5, , ,00 1 Црна Бара 121 5, , ,79 1 Црна Бара 122 4, , ,79 1 Црна Бара 123 4, , ,39 1 Црна Бара 124 4, , ,26 1 Црна Бара 125 5, , ,50 1 Црна Бара 126 5, , ,20 1 Црна Бара 127 5, , ,09 1 Црна Бара 128 4, , ,73 1 Црна Бара 129 3, , ,98 1 Црна Бара 130 8, , ,92 1 Црна Бара 131 2, , ,73 1 Црна Бара 132 6, , ,70 1 Црна Бара 133 5, , ,60 1 Црна Бара 134 5, , ,72 1 Црна Бара 135 5, , ,14 1 Црна Бара 136 5, , ,54 1 Црна Бара 137 5, , ,55 1 Црна Бара 138 3, , ,22 1 Црна Бара 139 5, , ,48 1 Црна Бара 140 3, , ,86 1 Црна Бара 141 5, , ,70 1 Црна Бара 142 5, , ,77 1 Црна Бара 143 5, , ,48 1

5 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Црна Бара 144 5, , ,80 1 Црна Бара 145 5, , ,00 1 Црна Бара 146 5, , ,09 1 Црна Бара 147 5, , ,16 1 Црна Бара 148 5, , ,16 1 Црна Бара 149 7, , ,82 1 Црна Бара 150 1, , ,86 1 Црна Бара 151 1, , ,53 1 Црна Бара 152 0, ,00 688,39 1 Црна Бара 154 0, , ,50 1 Црна Бара 155 1, , ,89 1 Црна Бара 156 0, ,00 724,88 1 Црна Бара 158 4, , ,69 1 Црна Бара 159 0, , ,10 1 Црна Бара 160 3, , ,23 1 Црна Бара 161 1, , ,16 1 Црна Бара 162 1, , ,97 1 Црна Бара 163 4, , ,35 1 Црна Бара 164 3, , ,44 1 Црна Бара 165 2, , ,20 1 Црна Бара 166 2, , ,15 1 Црна Бара 167 7, , ,17 1 Црна Бара 168 2, , ,03 1 Црна Бара 169 2, , ,34 1 Црна Бара 170 1, , ,23 1 Црна Бара 171 6, , ,90 1 Црна Бара 172 3, , ,02 1 Црна Бара 173 2, , ,56 1 Црна Бара 174 7, , ,47 1 Црна Бара 175 7, , ,18 1 Црна Бара 176 2, , ,69 1 Црна Бара 177 2, , ,17 1 Црна Бара 178 6, , ,76 1 Црна Бара 179 4, , ,39 1 Црна Бара , , ,58 1 Црна Бара 181 9, , ,93 1 Црна Бара 182 0, ,00 438,89 1 Црна Бара , , ,39 1 Црна Бара 184 4, , ,21 1 Црна Бара 186 3, , ,65 1 Црна Бара 187 2, , ,08 1 фактичко стање се разликује на терену је објекат

6 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Црна Бара 188 0, ,00 774,65 1 Црна Бара 189 0, ,00 495,81 1 Црна Бара 190 1, , ,83 1 Сусвојина Црна Бара 191 2, , ,00 1 Сусвојина потребна Црна Бара 192 1, , ,72 1 идентификација Црна Бара 193 1, , ,67 1 Јазово 194 3, , ,19 1 Јазово 195 3, , ,32 1 Јазово 196 3, , ,37 1 Јазово 197 4, , ,06 1 Јазово 198 3, ,00 440,24 1 Јазово 199 1, ,00 466,70 1 Јазово 200 3, , ,98 1 Јазово 201 5, , ,74 1 Јазово 202 2, , ,40 1 Јазово 203 5, , ,90 1 Јазово 204 4, , ,35 1 Јазово 205 4, , ,34 1 Јазово 206 3, , ,04 1 Јазово 207 5, , ,34 1 Јазово 208 4, , ,58 1 Јазово 209 5, , ,80 1 Јазово 210 4, , ,25 1 Јазово 211 4, , ,42 1 Јазово 212 5, , ,10 1 Јазово 213 2, , ,62 1 Јазово 214 4, , ,39 1 Јазово 215 5, , ,54 1 Јазово 216 2, , ,42 1 Јазово 217 7, , ,40 1 Јазово 218 3, , ,44 1 Јазово 219 1, , ,84 1 Јазово 220 1, , ,38 1 Јазово 221 4, , ,48 1 Јазово 222 4, , ,41 1 Јазово 223 6, , ,92 1 Јазово 224 3, , ,78 1 Јазово 225 6, , ,39 1 Јазово 226 3, , ,61 1 Јазово 227 1, , ,51 1 Јазово 228 3, , ,91 1

7 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Јазово 229 4, , ,92 1 сусвојина Јазово 230 2, , ,59 1 Јазово 231 4, , ,40 1 Јазово 232 2, , ,29 1 Јазово 233 1, , ,80 1 Јазово 234 3, , ,62 1 Јазово 235 4, , ,00 1 Јазово 236 1, , ,54 1 Јазово 237 0, ,00 496,43 1 Јазово 238 1, , ,62 1 Јазово 239 1, , ,76 1 Јазово 240 0, ,00 428,11 1 Јазово 241 1, ,00 692,67 1 Јазово 242 2, , ,21 1 Јазово 243 4, , ,72 1 Јазово 244 1, ,00 644,03 1 Јазово 245 3, , ,48 1 Јазово 246 0, , ,57 1 Јазово 247 2, , ,55 1 Јазово 248 5, , ,44 1 Јазово 249 1, , ,03 1 Јазово 250 5, , ,21 1 Јазово 251 1, , ,27 1 Јазово 252 0, ,00 601,19 1 Јазово , , ,78 1 Јазово 254 0, ,00 42,13 1 Јазово 255 4, , ,95 1 Јазово 256 5, , ,76 1 Јазово 257 5, , ,78 1 Јазово 258 4, , ,08 1 Јазово 259 5, , ,68 1 Јазово 260 3, , ,19 1 Јазово 261 4, , ,66 1 Јазово 262 5, , ,14 1 Јазово 263 4, , ,02 1 Јазово 264 5, , ,53 1 Јазово 265 5, , ,58 1 Јазово 266 4, , ,55 1 Јазово 267 5, , ,40 1 Јазово 268 5, , ,71 1 Потребна идентификација Потребна идентификација Потребна идентификација

8 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Јазово 269 4, , ,58 1 Јазово 270 4, , ,72 1 Јазово 271 5, , ,03 1 Јазово 272 4, , ,76 1 Јазово 273 5, , ,43 1 Јазово 274 5, , ,30 1 Јазово 275 3, , ,60 1 Јазово 276 5, , ,07 1 Јазово 277 4, , ,03 1 Јазово 278 4, , ,68 1 Јазово 279 4, , ,04 1 Јазово 280 4, , ,74 1 Јазово 281 5, , ,62 1 Јазово 282 5, , ,74 1 Јазово 283 4, , ,34 1 Јазово 284 4, , ,69 1 Јазово 285 5, , ,83 1 Јазово 286 4, , ,87 1 Јазово 287 4, , ,66 1 Јазово 288 4, , ,46 1 Јазово 289 4, , ,19 1 Јазово 290 5, , ,79 1 Јазово 291 4, , ,05 1 Јазово 292 4, , ,19 1 Јазово 293 4, , ,65 1 Јазово 294 5, , ,71 1 Јазово 295 4, , ,00 1 Јазово 296 4, , ,02 1 Јазово 297 5, , ,14 1 Јазово 298 5, , ,81 1 Јазово 299 4, , ,27 1 Јазово 300 4, , ,67 1 Јазово 301 5, , ,10 1 Јазово 302 4, , ,64 1 Јазово 303 4, , ,66 1 Јазово 304 5, , ,83 1 Јазово 305 5, , ,56 1 Јазово 306 5, , ,81 1 Јазово 307 4, , ,31 1 Јазово 308 4, , ,97 1 Јазово 309 5, , ,61 1 Јазово 310 4, , ,45 1 Јазово 311 4, , ,53 1

9 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Јазово 312 2, , ,22 1 Сусвојина Јазово 313 2, , ,87 1 Сусвојина Јазово 314 0, ,00 135,90 1 Јазово 315 3, , ,22 1 Сусвојина Јазово 316 0, ,00 329,62 1 Сусвојина Остојићево , , ,62 1 Сусвојина Остојићево 318 7, , ,49 1 Остојићево 319 5, ,00 718,19 1 Остојићево , , ,91 1 Остојићево , , ,79 1 Сусвојина Остојићево 322 0, , ,25 1 Остојићево 323 0, ,00 449,70 1 Остојићево 324 0, ,00 184,13 1 Остојићево 325 0, ,00 902,78 1 Остојићево 326 0, ,00 910,86 1 Остојићево 327 4, , ,13 1 Остојићево 328 3, ,00 468,29 1 Остојићево 329 8, , ,18 1 Остојићево 330 4, , ,48 1 Остојићево , , ,60 1 Остојићево 332 2, , ,84 1 Остојићево 333 8, , ,26 1 Остојићево 334 7, , ,41 1 Остојићево 335 8, , ,05 1 Остојићево 336 5, , ,83 1 Остојићево , , ,22 1 Остојићево 338 4, , ,03 1 Остојићево 339 4, , ,06 1 Остојићево 340 4, , ,58 1 Остојићево 341 5, , ,02 1 Остојићево 342 4, , ,04 1 Остојићево 343 4, , ,80 1 Остојићево 344 1, , ,48 1 Остојићево 345 3, , ,33 1 Остојићево 346 3, , ,10 1 Остојићево 347 5, , ,58 1 Остојићево 348 4, , ,88 1 Остојићево 349 3, , ,80 1 Остојићево 350 8, , ,61 1 Остојићево , , ,00 1 Остојићево 352 5, , ,68 1 Остојићево 353 3, , ,00 1 сусвојина

10 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Остојићево , , ,94 1 Остојићево 355 1, , ,00 1 Остојићево , , ,09 1 Остојићево 357 8, , ,27 1 Остојићево 358 5, , ,21 1 Остојићево , , ,08 1 Остојићево 360 4, , ,90 1 Остојићево 361 6, , ,66 1 Остојићево 362 8, , ,54 1 Сусвојина Остојићево , , ,45 1 Остојићево 364 6, , ,82 1 Остојићево 365 3, , ,64 1 Остојићево 366 7, , ,18 1 Остојићево 367 5, , ,84 1 Остојићево 368 3, , ,26 1 Остојићево 369 6, , ,95 1 Остојићево 370 6, , ,20 1 Остојићево 371 5, , ,38 1 Остојићево 372 4, , ,88 1 Остојићево 373 5, , ,20 1 Остојићево 374 4, , ,58 1 Остојићево 375 3, , ,47 1 Остојићево 376 3, , ,02 1 Остојићево 377 5, , ,68 1 Остојићево , , ,38 1 Остојићево , , ,90 1 Остојићево 380 4, , ,83 1 Остојићево 381 4, , ,75 1 Остојићево 382 9, , ,24 1 Остојићево 383 3, , ,77 1 Остојићево 384 3, , ,36 1 Остојићево 385 5, , ,99 1 Остојићево 386 6, , ,76 1 Остојићево 387 6, , ,32 1 Остојићево 388 3, , ,21 1 Остојићево 389 5, , ,73 1 Остојићево 390 6, , ,80 1 Остојићево 391 9, , ,38 1 Остојићево 392 5, , ,40 1 Остојићево 393 4, , ,92 1 Остојићево 394 7, , ,12 1 Остојићево 395 5, , ,51 1 Остојићево 396 3, , ,54 1

11 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Остојићево 397 3, , ,46 1 Остојићево 398 7, , ,00 1 Остојићево , , ,80 1 Остојићево 400 5, , ,84 1 Остојићево 401 5, , ,04 1 Остојићево 402 5, , ,48 1 Остојићево 403 6, , ,79 1 Остојићево 404 8, , ,07 1 Остојићево 405 8, , ,49 1 Остојићево , , ,42 1 Остојићево 407 6, , ,10 1 Остојићево 408 5, , ,35 1 Остојићево 409 5, , ,64 1 Остојићево 410 5, , ,71 1 Остојићево 411 5, , ,56 1 Остојићево 412 5, , ,05 1 Остојићево 413 4, , ,97 1 Остојићево , , ,27 1 Остојићево 415 1, , ,10 1 Остојићево 416 4, , ,62 1 Остојићево 417 8, , ,64 1 Остојићево 418 6, , ,76 1 Остојићево 419 3, , ,71 1 Остојићево 420 3, , ,10 1 Остојићево , , ,07 1 Остојићево 422 8, , ,17 1 Остојићево 423 7, , ,90 1 Остојићево 424 7, , ,12 1 Остојићево 425 6, , ,78 1 Остојићево 426 6, , ,69 1 Остојићево 427 7, , ,26 1 Остојићево 428 6, , ,59 1 Остојићево 429 5, , ,30 1 Остојићево , , ,99 1 Остојићево , , ,42 1 Остојићево , , ,94 1 Остојићево 433 4, , ,20 1 Остојићево , , ,05 1 Остојићево 435 7, , ,66 1 Остојићево , , ,08 1 Остојићево , , ,62 1 Остојићево , , ,94 1 Остојићево 439 6, , ,68 1

12 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Остојићево 440 5, , ,98 1 Остојићево , , ,30 1 Остојићево , , ,10 1 Остојићево 443 8, , ,87 1 Остојићево 444 7, , ,19 1 Остојићево , , ,04 1 Остојићево 446 8, , ,90 1 Остојићево , , ,98 1 Остојићево 448 7, , ,10 1 Остојићево 449 6, , ,96 1 Остојићево , , ,55 1 Остојићево 451 4, , ,80 1 Остојићево , , ,90 1 Остојићево 453 5, , ,48 1 Остојићево 454 9, , ,21 1 Остојићево 455 8, , ,90 1 Остојићево 456 8, , ,56 1 Остојићево 457 3, , ,51 1 Остојићево 458 8, , ,56 1 Остојићево 459 0, ,00 721,53 1 Остојићево 460 6, , ,13 1 Остојићево 461 9, , ,13 1 Остојићево 462 3, , ,71 1 Остојићево 463 8, , ,65 1 Остојићево 464 9, , ,51 1 Остојићево 465 5, , ,95 1 Остојићево 466 6, , ,37 1 Остојићево 467 2, , ,08 1 Падеј , , ,57 1 Падеј 469 0, ,00 829,35 1 Падеј 470 0, ,00 819,51 1 Падеј 471 3, , ,94 1 II степен заштите II степен заштите II степен заштите II степен заштите II степен заштите II степен заштите сусвојина Падеј 472 4, , ,79 1 Падеј 473 4, , ,56 1 Сусвојина Падеј 474 4, , ,00 1 Падеј 475 3, , ,68 1 Падеј 476 2, , ,76 1

13 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Падеј 477 3, , ,00 1 Падеј 478 3, , ,22 1 Падеј 479 4, , ,40 1 Падеј 480 4, , ,82 1 Падеј 481 5, , ,60 1 Падеј 482 5, , ,28 1 Падеј 483 3, , ,00 1 Падеј 484 4, , ,83 1 Падеј 485 4, , ,58 1 Падеј 486 4, , ,80 1 Сусвојина Падеј 487 2, , ,64 1 Падеј 488 3, , ,66 1 Падеј 489 3, , ,29 1 Падеј 490 4, , ,34 1 Падеј 491 3, , ,53 1 Падеј 492 4, , ,70 1 Падеј 493 3, , ,22 1 Падеј 494 5, , ,60 1 Сусвојина Падеј 495 2, , ,70 1 Падеј 496 3, , ,85 1 Падеј 497 3, , ,55 1 Падеј 498 3, , ,13 1 Падеј 499 4, , ,16 1 Падеј 500 4, , ,64 1 Падеј 501 2, , ,68 1 Падеј 502 4, , ,78 1 Падеј 503 5, , ,72 1 Падеј 504 4, , ,88 1 Падеј 505 3, , ,92 1 Падеј 506 3, , ,30 1 Падеј 507 4, , ,88 1 Падеј 508 4, , ,50 1 Падеј 509 4, , ,34 1 Падеј 510 3, , ,65 1 Падеј 511 3, , ,55 1 Падеј 512 9, , ,66 1 Падеј 513 4, , ,14 1 Падеј 514 4, , ,83 1 Падеј 515 2, , ,83 1 Падеј 516 2, , ,97 1 Падеј , , ,24 1 Падеј , , ,62 1 Падеј 519 1, , ,68 1

14 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Падеј 520 6, , ,92 1 Падеј , , ,48 1 Падеј 522 3, , ,68 1 Падеј , , ,64 1 Падеј , , ,39 1 Падеј , , ,34 1 Падеј , , ,95 1 Падеј , , ,14 1 Падеј 528 0, ,00 47,16 1 Падеј , , ,52 1 Падеј 530 2, , ,64 1 Падеј 531 4, ,00 923,71 1 Падеј 532 3, , ,09 1 Падеј 533 4, ,00 490,46 1 Падеј , , ,90 1 Падеј 535 3, ,00 477,38 1 Падеј 536 3, , ,73 1 Падеј 537 1, , ,90 1 Падеј 538 3, , ,61 1 Падеј 539 3, , ,02 1 Падеј 540 3, , ,54 1 Падеј 541 2, , ,69 1 Сусвојина Падеј 542 4, , ,16 1 Падеј 543 4, , ,54 1 Падеј 544 2, , ,22 1 Падеј 545 2, , ,75 1 Падеј 546 3, , ,56 1 Падеј 547 4, , ,01 1 Падеј 548 4, , ,61 1 Падеј 549 3, , ,68 1 Падеј 550 2, , ,06 1 Падеј 551 4, , ,73 1 Падеј 552 3, , ,65 1 Падеј 553 4, , ,95 1 Падеј 554 8, , ,24 1 Падеј 555 3, , ,01 1 Падеј 556 4, , ,31 1 Падеј 557 4, , ,94 1 Падеј 558 1, , ,90 1 Сусвојина Падеј , , ,53 1 Падеј 560 2, , ,08 1 Падеј 561 3, , ,24 1 Падеј , , ,45 1

15 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Падеј , , ,91 1 Сусвојина Падеј 564 3, , ,20 1 Сусвојина Падеј 565 3, , ,50 1 Падеј 566 3, , ,43 1 Падеј , , ,64 1 Падеј 568 3, , ,09 1 Падеј , , ,79 1 Падеј 570 4, , ,99 1 Падеј 571 3, , ,02 1 Падеј 572 5, , ,18 1 Падеј , , ,52 1 Падеј 574 0, ,00 56,97 1 Падеј 575 7, , ,77 1 Сусвојина Падеј 576 1, , ,90 1 Падеј 577 3, , ,91 1 Сусвојина Падеј 578 3, , ,61 1 Падеј , , ,04 1 Падеј , , ,91 1 Падеј 581 1, , ,00 1 Падеј 582 5, , ,80 1 Падеј 583 3, , ,62 1 Падеј 584 4, , ,84 1 Падеј 585 4, , ,76 1 Падеј 586 3, , ,10 1 Падеј 587 3, , ,23 1 Падеј 588 2, , ,74 1 Падеј 589 4, , ,54 1 Падеј 590 6, , ,32 1 Падеј 591 6, , ,91 1 Падеј 592 6, , ,80 1 Падеј , , ,60 1 Падеј , , ,28 1 Падеј , , ,92 1 Падеј , , ,73 1 Падеј 597 1, ,00 124,64 1 Падеј 598 6, , ,64 1 Падеј 599 2, ,00 265,92 1 Падеј , , ,18 1 Падеј 601 3, , ,84 1 Падеј 602 8, , ,01 1 Падеј , , ,89 1 Падеј 604 3, , ,87 1 Падеј 605 4, , ,84 1

16 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Падеј 606 4, , ,67 1 Падеј 607 1, , ,60 1 Падеј 608 4, , ,20 1 Падеј 609 4, , ,00 1 Падеј 610 7, , ,72 1 Падеј 611 9, , ,21 1 Падеј 612 2, , ,82 1 Падеј 613 3, , ,24 1 Падеј 614 1, ,00 658,11 1 Падеј 615 7, , ,75 1 Падеј 616 4, , ,36 1 Падеј 617 3, , ,83 1 Падеј 618 3, , ,96 1 Падеј 619 0, , ,71 1 Падеј , , ,41 1 Падеј , , ,25 1 Падеј , , ,32 1 Падеј , , ,39 1 Падеј 624 9, , ,65 1 Падеј , , ,80 1 Падеј 626 4, , ,76 1 Падеј 627 4, , ,13 1 Падеј 628 4, , ,92 1 Падеј 629 4, , ,49 1 Падеј 630 4, , ,54 1 Падеј 631 3, , ,63 1 Падеј 632 6, , ,84 1 Падеј 633 3, , ,47 1 Падеј 634 3, , ,04 1 Падеј 635 3, , ,94 1 Падеј 636 3, , ,46 1 Падеј 637 2, , ,76 1 Падеј 638 0, ,00 656,97 1 Падеј 639 1, , ,72 1 Падеј 640 1, , ,42 1 Падеј 641 0, ,00 385,89 1 Падеј 642 2, , ,98 1 потребна идентификација Падеј 643 9, , ,50 1 Сусвојина Падеј 644 2, , ,04 1 Падеј 645 0, , ,82 1 Падеј , , ,50 1 Падеј , , ,38 1 Сусвојина

17 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Падеј 648 2, , ,39 1 Падеј 649 0, ,00 310,46 1 Сусвојина Падеј , , ,57 1 Падеј 651 5, , ,82 1 Санад 652 1, , ,10 1 Санад 653 1, , ,68 1 Санад 654 1, , ,29 1 Санад 655 2, , ,97 1 Санад 656 5, , ,22 1 Санад 657 3, , ,82 1 Санад 658 0, ,00 446,00 1 Санад 659 4, , ,10 1 Санад 660 4, , ,40 1 Санад 661 1, ,00 857,25 1 Санад 662 4, , ,80 1 Санад 663 4, , ,78 1 Санад 664 5, , ,02 1 Санад , , ,95 1 Санад 666 3, , ,00 1 Санад 667 1, ,00 133,88 1 Санад 668 2, ,00 858,14 1 Санад 669 1, , ,29 1 Санад 670 2, , ,74 1 Санад 671 1, , ,79 1 Санад 672 1, , ,14 1 Санад 673 0, , ,28 1 Санад 674 4, , ,21 1 Санад 675 4, , ,89 1 Санад 676 1, , ,63 1 Санад 677 4, , ,93 1 Санад 678 0, , ,13 1 Санад 679 0, , ,60 1 Санад 680 5, , ,27 1 Санад 681 5, , ,28 1 Санад 682 5, , ,56 1 Санад 683 5, , ,52 1 Санад 684 0, , ,55 1 Санад 685 0, ,00 58,78 1 Санад 686 5, , ,80 1 Санад 687 5, , ,24 1 Санад 688 6, , ,60 1 Санад 689 7, , ,82 1 Санад 690 2, , ,92 1

18 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Санад 691 3, , ,92 1 Санад 692 4, , ,95 1 Санад 693 4, , ,07 1 Санад 694 4, , ,55 1 Санад 695 5, , ,36 1 Санад 696 1, , ,80 1 Санад 697 4, , ,52 1 Санад 698 4, , ,80 1 Санад 699 3, , ,43 1 Санад 700 2, , ,80 1 Санад 701 4, , ,67 1 Санад 702 2, , ,79 1 Санад 703 4, , ,66 1 Санад 704 4, , ,58 1 Санад 705 4, , ,58 1 Санад 706 3, , ,16 1 Санад 707 4, , ,54 1 Санад 708 4, , ,45 1 Санад 709 4, , ,57 1 Санад 710 4, , ,11 1 Санад 711 3, , ,77 1 Санад 712 4, , ,87 1 Санад 713 4, , ,69 1 Санад 714 4, , ,99 1 Санад 715 3, , ,97 1 Санад 716 4, , ,59 1 Санад 717 3, , ,45 1 Санад 718 4, , ,26 1 Санад 719 0, ,00 201,99 1 Санад 720 0, ,00 447,55 1 Санад , , ,68 1 Санад 722 2, , ,25 1 Санад 723 6, ,00 878,86 1 Санад 724 1, ,00 438,80 1 Санад , , ,83 1 Санад 726 0, ,00 181,98 1 Санад 727 8, , ,13 1 Санад 728 2, , ,97 1 Санад 729 2, , ,75 1 потребна идентификација Санад 730 9, , ,22 1 Сусвојина Санад 731 3, , ,90 1 Санад 732 4, , ,46 1

19 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Врбица 733 4, , ,99 1 Врбица 734 8, , ,71 1 Врбица 735 2, ,00 958,94 1 Врбица , , ,09 1 Врбица 737 2, , ,94 1 Врбица , , ,54 1 Врбица 739 8, , ,06 1 Врбица , , ,50 1 Врбица 741 2, , ,50 1 Врбица , , ,83 1 Врбица 743 7, , ,48 1 Врбица 744 6, , ,36 1 Врбица 745 6, , ,97 1 Врбица , , ,05 1 Врбица 747 3, , ,51 1 Врбица , , ,06 1 Врбица , , ,75 1 Врбица , , ,76 1 Врбица 751 4, , ,28 1 Врбица , , ,99 1 Врбица 753 6, , ,89 1 Врбица , , ,95 1 Врбица 755 0, ,00 102,19 1 Врбица , , ,56 1 Врбица 757 4, , ,62 1 Врбица , , ,02 1 Врбица 759 1, , ,46 1 Врбица 760 9, , ,16 1 Врбица , , ,73 1 Сусвојина Врбица 762 7, , ,85 1 Врбица , , ,74 1 Врбица 764 6, , ,50 1 Врбица , , ,63 1 Врбица 766 4, , ,14 1 Врбица , , ,68 1 Врбица , , ,55 1 Врбица 769 7, , ,49 1 Врбица , , ,60 1 Врбица 771 8, , ,87 1 Врбица , , ,44 1 Врбица 773 9, , ,25 1 Врбица 774 6, , ,94 1 Врбица 775 1, , ,00 1

20 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Врбица , , ,19 1 Врбица , , ,74 1 Врбица , , ,00 1 Врбица , , ,02 1 Врбица , , ,56 1 Врбица 781 5, , ,19 1 Врбица 782 4, , ,42 1 Врбица 783 4, , ,38 1 Врбица 784 5, , ,61 1 Врбица 785 3, , ,55 1 Врбица 786 4, , ,19 1 Врбица 787 1, , ,07 1 Врбица 788 5, , ,28 1 Врбица 789 4, , ,14 1 Врбица 790 5, , ,37 1 Врбица 791 4, , ,65 1 Врбица 792 3, , ,79 1 Врбица 793 5, , ,80 1 Врбица 794 4, , ,72 1 Врбица 795 5, , ,36 1 Врбица 796 5, , ,08 1 Врбица 797 4, , ,76 1 Врбица 798 4, , ,51 1 Врбица 799 4, , ,53 1 Врбица 800 8, , ,56 1 Врбица 801 3, , ,08 1 Врбица 802 6, , ,06 1 Врбица 803 6, , ,33 1 Врбица 804 2, , ,30 1 Врбица 805 4, , ,49 1 Врбица 806 4, , ,28 1 Врбица 807 4, , ,87 1 Врбица 808 6, , ,67 1 Врбица , , ,73 1 Врбица 810 5, , ,22 1 Врбица 811 5, , ,90 1 Врбица , , ,30 1 Врбица , , ,79 1 Врбица 814 7, , ,48 1 Врбица 815 0, ,00 216,89 1 Врбица 816 0, ,00 529,80 1 Врбица 817 4, , ,30 1

21 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Врбица 818 3, , ,30 1 Врбица 819 1, , ,27 1 Врбица 820 0, ,00 611,28 1 Врбица 821 3, , ,78 1 Врбица 822 4, , ,97 1 Врбица 823 2, , ,80 1 Врбица 824 1, , ,10 1 Врбица 825 4, , ,70 1 Врбица 826 3, , ,40 1 Врбица 827 3, , ,90 1 Врбица 828 3, , ,28 1 Врбица 829 5, , ,86 1 Врбица 830 6, , ,70 1 Врбица 831 4, , ,03 1 Врбица 832 4, , ,21 1 Врбица 833 0, ,00 247,42 1 Врбица , , ,27 1 Врбица 835 5, , ,69 1 Врбица 836 4, , ,07 1 Врбица 837 4, , ,11 1 Врбица 838 4, , ,67 1 Врбица 839 3, , ,53 1 Врбица 840 5, , ,21 1 Врбица 841 3, , ,64 1 Врбица 842 3, , ,68 1 Врбица 843 0, , ,98 1 Врбица 844 3, , ,82 1 Врбица 845 4, , ,26 1 Врбица 846 4, , ,14 1 Врбица , , ,41 1 Врбица , , ,77 1 Врбица 849 7, , ,47 1 Врбица , , ,91 1 Врбица 851 3, , ,71 1 Врбица , , ,54 1 Врбица , , ,22 1 Врбица , , ,33 1 Врбица , , ,30 1 Врбица 856 2, , ,36 1 Врбица 857 3, , ,04 1 Врбица 858 4, , ,65 1 Врбица 859 7, , ,54 1 Врбица 860 1, , ,27 1

22 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Врбица 861 0, ,00 39,98 1 Чока 862 4, , ,66 1 Чока 863 6, , ,79 1 Чока , , ,10 1 Чока 865 1, , ,25 1 Чока 866 5, , ,57 1 Чока 867 5, , ,81 1 Чока , , ,28 1 Чока , , ,81 1 Чока , , ,68 1 Чока , , ,24 1 Чока 872 8, , ,66 1 Чока 873 6, , ,71 1 Чока , , ,24 1 Чока , , ,15 1 Чока 876 0, ,00 286,69 1 Чока 877 4, ,00 624,37 1 Чока 878 2, , ,85 1 Чока 879 8, , ,49 1 Чока 880 2, ,00 884,60 1 Чока , , ,36 1 Чока 882 2, , ,74 1 Чока , , ,14 1 Чока 884 5, , ,05 1 Чока 885 5, , ,77 1 Чока 886 5, , ,84 1 Чока 887 4, , ,39 1 Чока 888 0, ,00 363,53 1 Чока 889 4, , ,49 1 Чока , , ,21 1 Чока 891 4, , ,48 1 Чока 892 5, , ,93 1 Чока 893 0, ,00 412,61 1 Чока 894 3, , ,00 1 Чока 895 3, , ,59 1 Чока 896 5, , ,50 1 Чока 897 2, , ,09 1 Чока , , ,81 1 Чока 899 4, , ,11 1 Чока 900 8, ,00 967,90 1 Чока 901 8, , ,27 1 Чока 902 2, , ,70 1 Чока 903 9, , ,11 1

23 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Чока 904 5, , ,80 1 Чока , , ,52 1 Чока 906 3, , ,40 1 Чока 907 3, , ,21 1 Чока , , ,22 1 Чока 909 5, , ,42 1 Чока , , ,57 1 Чока 911 4, , ,27 1 Чока 912 0, ,00 221,11 1 Чока 913 2, , ,34 1 Чока , , ,97 1 Чока 915 7, , ,06 1 Чока 916 4, , ,94 1 Чока 917 1, , ,64 1 Чока 918 2, , ,06 1 Чока 919 8, , ,14 1 Чока 920 8, , ,88 1 Чока 921 4, , ,42 1 Чока 922 4, , ,95 1 Чока 923 2, , ,98 1 Чока 924 1, , ,66 1 Чока 925 1, , ,90 1 Чока , , ,34 1 Чока 927 4, , ,33 1 Чока 928 5, , ,96 1 Чока 929 4, , ,34 1 Чока 930 5, , ,06 1 Чока , , ,59 1 Чока 932 1, , ,99 1 Чока 933 4, ,00 599,06 1 Чока 934 4, , ,49 1 Чока 935 6, , ,32 1 Чока 936 3, , ,54 1 Чока , , ,96 1 Чока 938 1, ,00 684,43 1 Чока 939 7, , ,91 1 Чока 940 7, , ,45 1 Чока 941 1, ,00 328,04 1 Чока 942 5, , ,22 1 Чока 943 9, , ,24 1 Чока 944 5, , ,84 1 Чока , , ,71 1 Чока 946 5, , ,85 1

24 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Чока 947 8, , ,35 1 Чока , , ,66 1 Чока , , ,30 1 потребна идентификација Чока 950 6, , ,34 1 потребна идентификација Чока 951 4, , ,01 1 Чока 952 2, , ,391 потребна идетентификација Чока 953 5, , ,10 1 потребна идетентификација Чока , , ,86 1 корисник ЈВПВВ Чока 955 2, , ,41 1 корисник Аутофлех Чока 956 8, , ,65 1 корисник ЗЗ Црна Бара Чока 957 1, , ,54 1 Чока , , ,55 1 Чока 959 1, , ,35 1 Чока 960 0, ,00 642,331 корисник ЈКП Чока идентификовати Чока , ,00 општина Чока ,36 1 идентификовати Чока 962 1, , ,78 1 Чока 963 3, , ,26 1 идентификовати корисник је општина Чока Чока 965 0, , ,34 1 Чока 966 1, , ,74 1 УКУПНО 6324,1201 Лицитациони корак износи 500,00 динара 2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Чока, у канцеларији бр 9 сваког радног дана од 13,00 до 17,00 часовa Контакт особа Рокнић Душан, тел: 3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за КО Црна Бара, Врбица дана од часова за КО Санад, Чока дана од часова за КО Јазово, Остојићево дана од часова за КО Падеј,Остојићево, Чока дана од часова Контакт особа Ева Шевењхази 0230/

25 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. II Услови за пријављивање на јавно надметање- 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има: - физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; - физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа; - правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина. 2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има: - физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; - физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства. 3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: - доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица; - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица; - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

26 Службени лист општине Чока бр. 17. страна извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци); - извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци); - извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци). 4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: - фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица; - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава. 5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената: - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; - за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине; - за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа; 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа. 7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању. 9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општине Чока Општинска управа број: позив на број Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се нe враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита. 12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

27 Службени лист општине Чока бр. 17. страна Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која: 1) су у пасивном статусу; 2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини; 3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини; 4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини; 6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. III Документација за пријављивање на јавно надметање 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан); 2. доказ о уплати депозита; 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа; 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа; Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине/града. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни: Адреса: Општина Чока, улица и број: Потиска бр 20., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Број јавног надметања (навести и КО) На задњој страни: име и презиме/назив и адреса понуђача Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. IV Рок за подношење пријаве - Рок за подношење документације за пријављивање је до 10 сати, дана године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Чока до наведеног рока, без обзира на начин достављања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

Sluzbeni list

Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 28/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 23. септембра 2016. године Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР 2019 1 2 99 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 12 Беочин, 02. 11. 2018. примерак 300,00 динара Председник општине Беочин 113 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон,

Више

Бољевац, 07. јул године Година IX број 17 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на кор

Бољевац, 07. јул године   Година IX број 17 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на кор Бољевац, 07. јул 2016. године www.boljevac.org.rs Година IX број 17 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 87. Сл.лист општине Чока бр. 13. страна 727. 31.12.2014. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,

Више

SLUZBENI GLASNIK 2.cdr

SLUZBENI GLASNIK 2.cdr К О Б р. ј а в н о г С е ф к е р и н 1 н а д м е т а њ а П о в р ш и н а ( х а ) П о ч е т н а ц е н а ( д и н / х а ) Д е п о з и т ( д и н ) з а к у п а С т е п е н з а ш т и т е ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 4/09 и 2/205) и члана. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIV БРОЈ: 3 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 17.03.2017. ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана Страна 1 На основу члана 64. став 3. Закона о

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.октобар године страна 558 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ Година XXV Бр Окт

Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.октобар године страна 558 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   Година XXV Бр Окт Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.октобар 2016. године страна 558 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ www.aleksinac.org Година XXV Бр. 23 14. Октобар 2016. године Бесплатан примерак На основу члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 13. страна 583. 16.08.2013. 88. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 2. Одлуке о одређ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 2. Одлуке о одређ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања

Више

Microsoft Word - glasnik 12-18

Microsoft Word - glasnik 12-18 БРОЈ 12/18, КОСЈЕРИЋ, 25. октобар 2018. ГОДИНЕ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 8. 07. мај 2019. године Година 36. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 13 13.12.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о усл

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о усл На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

Бољевац, 04. септембар године Година VIII број 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп

Бољевац, 04. септембар године   Година VIII број 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп Бољевац, 04. септембар 2015. године www.boljevac.org.rs Година VIII број 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини

Више

Бољевац, 18. новембар 2014.године Година VII број 15 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредн

Бољевац, 18. новембар 2014.године   Година VII број 15 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредн Бољевац, www.boljevac.org.rs Година VII број 15 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини... 2 С А Д Р Ж А Ј Издавач: Oпштина Бољевац,

Више

Microsoft Word - LICITACIJA-2-KRUG-2016-bačka topola dec 2016 drugi krug sa tabelom iz min doc

Microsoft Word - LICITACIJA-2-KRUG-2016-bačka topola dec 2016 drugi krug sa tabelom iz min doc На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06 65/08-др закон 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 30. новембар године Бесплатан примерак Број 41 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 428. На основу члан

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 30. новембар године Бесплатан примерак Број 41 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 428. На основу члан СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 30. новембар 2018. године Бесплатан примерак Број 41 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 428. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник

Више

Microsoft Word - glasnik 14-17

Microsoft Word - glasnik 14-17 БРОЈ 14/17, КОСЈЕРИЋ, 23. октобар 2017. ГОДИНЕ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06, 69/08- др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилникa о условима

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 15. 03. октобар 2017. године Година 34. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закона 41/09) и 112/2015),

Више

Novi Kneževac I krug 2013 final (1)

Novi Kneževac I krug 2013 final (1) На основу члана 64. став. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/6, 69/8 и 41/9) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног орг

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног орг На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

glasnik6

glasnik6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 6. 20. август 2014. године Година 31. 1. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА Година XXII Број 21 Топола 12. Децембар године -1- На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.г

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА Година XXII Број 21 Топола 12. Децембар године -1- На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.г СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА Година XXII Број 21 12. Децембар 2018. године -1- На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17),

Више

Бољевац, 03. Септембар 2014.године Година VII број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопри

Бољевац, 03. Септембар 2014.године   Година VII број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопри Бољевац, 03. Септембар 2014.године www.boljevac.org.rs Година VII број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бољевац...

Више

Microsoft Word - glasnik 7-16

Microsoft Word - glasnik 7-16 БРОЈ 7/16, КОСЈЕРИЋ, 11. јун 2016. ГОДИНЕ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног

Више

Бољевац, 29. септембар 2011.године Година IV број 13 С А Д Р Ж А Ј Председник општине Одлука о расписивању јавног огласа за давање

Бољевац, 29. септембар 2011.године   Година IV број 13 С А Д Р Ж А Ј Председник општине Одлука о расписивању јавног огласа за давање Бољевац, 29. септембар 2011.године www.boljevac.org.rs Година IV број 13 С А Д Р Ж А Ј Председник општине Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Више

Бољевац, 14. јул 2011.године Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за

Бољевац, 14. јул 2011.године   Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за Бољевац, 14. јул 2011.године www.boljevac.org.rs Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини

Више

Microsoft Word - glasnik 9-16

Microsoft Word - glasnik 9-16 БРОЈ 9/16, КОСЈЕРИЋ, 19. август 2016. ГОДИНЕ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 38. Алибунар, 11. март године Бесплатан примерак Број 6 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 45. На основу члана 64.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 38. Алибунар, 11. март године Бесплатан примерак Број 6 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 45. На основу члана 64. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 38. Алибунар, 11. март 2019. године Бесплатан примерак Број 6 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 45. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник

Више

О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIV БРОЈ: 11 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10

О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIV БРОЈ: 11 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIV БРОЈ: 11 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 03.10.2017. ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана Страна 1 На основу члана 64. став 3. Закона о

Више

Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA Сјеница, 07. jун Sjenica, 07.jun Година XX Број15 Godi

Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA   Сјеница, 07. jун Sjenica, 07.jun Година XX Број15 Godi Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 07. jун 2019. Sjenica, 07.jun 2019. Година XX Број15 Godina XX Broj 15 Излази по потреби Izlazi po potrebi САДРЖАЈ

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекла

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекла Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 7. 23.09.206. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 40,00 дин. Рок за рекламацију 0 дана На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 12/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 10/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА ГОДИНА II

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 12/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 10/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА ГОДИНА II 02..208. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/208 353.09.208. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 0/208 323 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА ГОДИНА III III ВРШАЦ, ВРШАЦ,. 02. СЕПТЕМБАР НОВЕМБАР 208. 208. ГОДИНЕ ГОДИНЕ

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања

Више

Страна 549 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 37 Датум: 13.септембар 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 37 КУРШУМЛИЈА Ли

Страна 549 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 37 Датум: 13.септембар 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 37 КУРШУМЛИЈА Ли Страна 549 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 37 Датум: 13.септембар 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 37 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 64. став

Више

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Година XV Број 12 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 18. септембар На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласни

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Година XV Број 12 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 18. септембар На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласни ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Година XV Број 12 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 18. септембар 2018. На основу члана 64. став 3. Заона о пољопривредном земљишту («Сл.гласни РС», број 62/06, 69/08-др заон, 41/09, 112/15 и 80/17),

Више

Четвртак,14.септембар.2017.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -22- Страна-1809 ГОДИНА XXIV БРОЈ 22 В Р А Њ Е Четвртак,14.септембар.2017.годин

Четвртак,14.септембар.2017.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -22- Страна-1809 ГОДИНА XXIV БРОЈ 22 В Р А Њ Е Четвртак,14.септембар.2017.годин Број -22- Страна-1809 ГОДИНА XXIV БРОЈ 22 В Р А Њ Е Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена овог броја 150,00 динара Рок за рекламацију 10 дана В Р А Њ Е Начелник Градске управе

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 27.Јун 2016 Службени лист Општине Прокупље Број: 18 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XVII Број 18 Прокупље 27. Јун 2016. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 13. ЈАНУАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: 12 На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник бр. 62/2006, 65/2008,

Више

ISSN COBISS.SR-ID Цена овог броја је 112 динара IZLAZI PO POTREBI LESKOVAC 28. NOVEMBAR BROJ 26 GODINA XXIX АКТИ ОПШТИНСКОГ

ISSN COBISS.SR-ID Цена овог броја је 112 динара IZLAZI PO POTREBI LESKOVAC 28. NOVEMBAR BROJ 26 GODINA XXIX АКТИ ОПШТИНСКОГ ISSN 2334-7260 COBISS.SR-ID 196458764 Цена овог броја је 112 динара IZLAZI PO POTREBI LESKOVAC 28. NOVEMBAR 2018. BROJ 26 GODINA XXIX АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЦРНА ТРАВА 735. На основу члана 51. тачка 2. и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 16. Јун 2016 Службени лист Општине Прокупље Број: 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XVIII Број 6 Прокупље 16. Јун 2017. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог

Више

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ На основу решења градоначелника број: 463-3460/17-Г од 30. маја и број: 020-6299/17-Г од 6. октобра 2017. године, Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности 25 пословних простора

Више

Nacrt plana poslovanja u 2000

Nacrt plana poslovanja u 2000 KOMISIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE NOVI BEČEJ Broj: 80 Datum: 29.01.2013.godine Na osnovu Odluke Komisije za građevinsko zemljište u javnoj svojini opštine Novi Bečej, broj: 35

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п Број 14 26.07.2018 Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња 26.07.2018. године Број: 14 Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Нова Црња Општинска

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна 767. 27.11.2013. 116. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а Број 14 Година 52 Издаје Служба Скупштине

Више

PREDLOG

PREDLOG Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ( Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБ

Број Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБ Број 13 04.07.2017 Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња 04.07.2017. године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

Више

На основу Закључка Градског већа Града Кикинда бој: II-06-13/2018, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп јавне површине за постављање луна

На основу Закључка Градског већа Града Кикинда бој: II-06-13/2018, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп јавне површине за постављање луна На основу Закључка Градског већа Града Кикинда бој: II-06-13/2018, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп јавне површине за постављање луна парка, дана 11.04.2018. године, утврдила је и јавно

Више

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA (Sl. list Grada Novog Sada, br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se postupak, uslovi,

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0 Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09), u članu 1. posle stava 1. dodaje

Више

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ На основу чл. 6. и чл. 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских

Више

На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50

На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50 На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14), Одлуке

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13,

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек''

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' ГОДИНА: VIII БРОЈ: 20 27. јул 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' број 7/2008) и члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50

На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50 На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14), Одлуке

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: /18 Datum: godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: /18 Datum: godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-23- 5377/18 Datum: 16.07.2018.godine Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ( Službene

Више

Broj: /17 Sarajevo, godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: /17 od godine

Broj: /17 Sarajevo, godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: /17 od godine Broj: 0101-5751-1/17 Sarajevo, 04. 10. 2017. godine Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-3803/17 od 18. 05. 2017. godine o davanju saglasnosti za rashodovanje i prodaju putničkih

Више

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ ,

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ , ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД 21000 Тел: 021/469-210, 021/474-03-00, 021/474-03-01, email : os.vasastajic@open.telekom.rs Понуде састављане по упутству се достављају на

Више

Јавно предузеће спортско културни центар ,,Обреновац''

Јавно предузеће спортско културни центар ,,Обреновац'' Јавно предузеће Спортско културни центар,,обреновац'' Ул. Краља Александра I бр.63 Број: 387 Датум: 05.02.2019.године О Г Л А С за продају службеног путничког возила методом прикупљања затворених писмених

Више

Microsoft Word - Oglas za objavljivanje.doc

Microsoft Word - Oglas za objavljivanje.doc Javno preduzeće Privredno-tehnološki parkovi Subotica Javno poduzeće Gospodarsko-tehnološki parkovi Subotica Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalat Subotica Park Rajhla Ferenca 1/II Del.br.:

Више

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske На основу члана 348. Закона о стварним правима (,,Службени гласник Републике Српске бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА Ивањица, 24 октобар 2016 Година IX Број 10 Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица ( Службени гласни

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА Ивањица, 24 октобар 2016 Година IX Број 10 Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица ( Службени гласни СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА Ивањица, 24 октобар 2016 Година IX Број 10 Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица ( Службени гласник РС, број 79/08 и Службени лист општине Ивањица број

Више

1 БРОЈ 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 17.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: На основу Одлуке о покретању поступк

1 БРОЈ 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 17.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: На основу Одлуке о покретању поступк 1 БРОЈ 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 17.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 21 17.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: На основу Одлуке о покретању поступка давањa у закуп непокретности - пословног простора

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

Microsoft Word - oglas o ponovljenoj prodaji u PZ 2018-restoran i komercijala za Glas Srpske

Microsoft Word - oglas o ponovljenoj prodaji u PZ 2018-restoran i komercijala za Glas Srpske На основу члана 348. Закона о стварним правима (,,Службени гласник Републике Српске бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр /1-18 од године Оператор дистрибутивног система "ЕПС

На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр /1-18 од године Оператор дистрибутивног система ЕПС На основу Одлуке о покретању поступка продаје неопасног отпада бр.07.000.- 08.01.-256196/1-18 од 6.9.2018. године Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд Дистрибутивно подручје

Више

Na osnovu odredaba Zakona o radu u institucijama BiH («Službeni glasnik BiH», broj 26/04), Statuta i Pravilnika o radu JP NIO

Na osnovu odredaba Zakona o radu u institucijama BiH («Službeni glasnik BiH», broj 26/04), Statuta i Pravilnika o radu JP NIO Na osnovu Odluke o prodaji službenog automobila broj: 4-1-04-1-181/1-17 od 08.06.2017. godine, a u vezi sa članom 12. Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

ISSN COBISS.SR-ID Цена овог броја је 240 динара IZLAZI PO POTREBI LESKOVAC 30. NOVEMBAR BROJ 27 GODINA XXIX АКТИ ПРЕДСЕДНИКА

ISSN COBISS.SR-ID Цена овог броја је 240 динара IZLAZI PO POTREBI LESKOVAC 30. NOVEMBAR BROJ 27 GODINA XXIX АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ISSN 2334-7260 COBISS.SR-ID 196458764 Цена овог броја је 240 динара IZLAZI PO POTREBI LESKOVAC 30. NOVEMBAR 2018. BROJ 27 GODINA XXIX АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 739. На основу члана 64. став 3.

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре у Министарству

Више

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na os

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na os VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG

Више

Na osnovu člana III Odluke o odobravanju I dodjeli građevinskog materijala za sanaciju I rekonstrukciju stabenih objekata građana Općine Ilijaš

Na osnovu člana III Odluke o odobravanju I dodjeli građevinskog materijala za sanaciju I rekonstrukciju stabenih objekata građana Općine Ilijaš Broj: 06/1-31-274/19 Ilijaš, 18.03.2019. godine Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine F BiH, br. 66/13, 100/13), članova 2, 5, 7, i 8. Pravilnika

Више

Microsoft Word - Oglas ei tv oktobar doc.doc

Microsoft Word - Oglas ei tv oktobar doc.doc На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, 1 Ст. бр. 30/2013 од 08.01.2014. године, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009,

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list 23.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list 23.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 23 Година L 30. октобар 2018. г., Бачка Топола L. évfolyam 23. Szám Topolya, 2018. október 30. Број 23. 30.10.2018. СТРАНА 944. OLDAL

Више

654

654 На основу члана 21. став 5. Закона о пчеларству ( Службени гласник Републике Српске, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o uslovima i postupku davanja u zakup i na

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више