РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар године

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар године"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар године

2 На основу члана 11. став 3. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Српске, број 124/11) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници одржаној године, донијела је УРЕДБУ О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Члан 1. Овом уредбом прописује се број и распоред мјерних станица и/или мјерних мјеста у одређеној зони и агломерацији, обим, врста и учесталост мјерења за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Српске (у даљем тексту: Република). Члан 2. (1) Број и распоред мјерних станица и/или мјерних мјеста у одређеној зони и агломерацијама, обим, као и врста мјерења нивоа загађујућих материја у ваздуху одређен је у складу са прописом о условима за мониторинг квалитета ваздуха: а) два мјерна мјеста у агломерацији Бања Лука, б) мјерна мјеста Приједор и Приједор (Мраковица) у агломерацији Приједор, в) мјерна мјеста Брод и Добој у агломерацији Добој, г) мјерна мјеста Бијељина и Угљевик у агломерацији Бијељина, д) мјерна мјеста Соколац и Фоча (Тјентиште) у агломерацији Источно Сарајево и ђ) мјерна мјеста Гацко и Требиње у агломерацији Требиње. (2) Преглед мјерних мјеста из става 1. овог члана дат је у Табели 1. Прилога ове уредбе, који је њен саставни дио. Члан 3. Учесталост мјерења нивоа загађујућих материја у ваздуху на нивоу Републике одређује се према врсти загађујућих материја: а) за мјерење нивоа загађујућих материја SO2, NOX, O3,CO учесталост мјерења у мрежи станица је 365 дана и б) за мјерење нивоа загађујућих материја PM 10,PM 2.5,PAH,BTX учесталост мјерења у мрежи станица је 56 дана, односно осам недјеља равномјерно распоређених у току једне године, као што је приказано у Табели 2. Прилога ове уредбе. Члан 4. Праћење квалитета ваздуха у републичкој мрежи, у складу са Законом о заштити ваздуха, врши републичка управна организација надлежна за хидролошке и метеоролошке послове и овлашћена правна лица.

3 Члан 5. Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: Датум: ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ Александар Џомбић

4 Република Српска Табела 1. Структура мреже мјерних мјеста ПРИЛОГ I Зона Агломерација Мјерно мјесто Координате мјерних станица Врста мјерног мјеста Загађујуће материје мјерене због заштите здравља људи UT (urban traffic) Мјерно мјесто за мјерење загађења које потиче од саобраћаја у градском подручју UB (urban background) Мјерно мјесто за мјерење позадинског загађења у градском подручју RB (rural background) Мјерно мјесто за мјерење позадинског загађења у руралном подручју SB (sub-urban background) Мјерно мјесто за мјерење позадинског загађења у приградском подручју UI (urban-industrial) Мјерно мјесто за мјерење загађења у индустријском подручју Загађујуће материје мјерене због заштите вегетације Бања Лука Бања Лука N UT SO 2, NO x, O 3, CO, PM 10, E PM 2.5, BTX, тешки метали, PAH Бања Лука N UB SO 2, NO 2,, PM 10, PM 2.5 E CO, O 3, тешки метали, PAH Приједор Приједор N SB SO 2, NO, NO 2, NOx, CO, E PM 10, PM 2.5, тешки метали, BTX, PAH Приједор N RB O 3, PM 10, PM 2.5 SO 2, NO, (Мраковица) E NO 2, NOx, BTX Добој Брод N UI SO 2, NO, NO 2, NOx, CO, E O 3, PM 10, PM 2.5, BTX, PAH, тешки метали Добој N UT SO 2, NO, NO 2, NOx, O 3, E метали, BTX, PAH, Бијељина Бијељина N SB SO 2, NO, NO 2, NOx, O 3, E метали, BTX, PAH Угљевик N UI SO 2, NO, NO 2, NOx, E PM 10, PM 2.5, тешки метали Источно Соколац N UB SO 2, NO, NO 2, NOx, O 3, Сарајево E метали, PAH, BTX Фоча(Тјентиште) N RB O 3, PM 10, PM 2.5 SO 2, NO, E NO 2, NOx, BTX Требиње Гацко N UI SO 2, NO, NO 2, NOx, E PM 10, PM 2.5, тешки метали Требиње N UT SO 2, NO, NO 2, NOx, O 3, E метали, BTX, PAH

5 Табела 2. Учесталост мјерења у мрежи станица за мјерење нивоа загађујућих материја Загађујуће материје SO 2, NO X, O 3, CO PM 10, PM 2.5, PAH, BTX Учесталост 356 дана 56 дана (осам недјеља равномјерно распоређених у току једне године)

6

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5.ЈУН СВЈЕТСКИ ДАН ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Одјељење за заштиту животне средине Златко Ђајић 05.06.2019. године

Више

505

505 505. На основу члана 11 став 3 Закона о заштити ваздуха ( Службени лист ЦГ", број 25/10), Влада Црне Горе на сједници од 8.јула 2010. године, донијела је УРЕДБУ О УСПОСТАВЉАЊУ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ МЈЕСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ

Више

На основу члана 35

На основу члана 35 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ УПУТСТВО О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА АКТИВА ДИРЕКТОРА СРЕДЊИХ ШКОЛА Бања Лука, март 2019. године На основу члана 142. став 9. Закона о средњем образовању

Више

Racun javnih prihoda opstina i gradova azurirano xlsx

Racun javnih prihoda opstina i gradova azurirano xlsx РБ РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА / ОПШТИНЕ ОПШТИНА БАНКА РАЧУН 1 Бања Лука 002 NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555 007 12034888 60 2 прихода: 722412, 722461)* 002 NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555 100 00048189 28

Више

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Monitoring kvaliteta vazduha na

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Monitoring kvaliteta vazduha na SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI 5100.101.01 IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Monitoring kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u septembru mjesecu 2017. godine

Више

Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Л

Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Л Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 врсте прихода: 722412, 722461)*

Више

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 врсте прихода: 722412, 722461)*

Више

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Praćenje kvaliteta vazduha na t

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Praćenje kvaliteta vazduha na t SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI 5100.101.01 IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Vrsta ispitivanja Praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru mjesecu 2017. godine

Више

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova xlsx

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova xlsx Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова 1 2 3 RB. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 Града Бања Лука (само за врсте прихода:

Више

Microsoft Word - Copy of Spisak opstinskih racuna za javni sajt dopuna docx

Microsoft Word - Copy of Spisak opstinskih racuna  za javni sajt dopuna docx Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова код пословних банака Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 4 5 6 7 Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д.

Више

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode]

IPPC zahtev[1] [Compatibility Mode] ПРИМЕНА IPPC ДИРЕКТИВЕ У СРБИЈИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ qзакон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. Гласник РС, број 135/2004) Уређује услове и поступак издавања

Више

Realizacija Ugovora-Bolnička lista , za Gasica.doc

Realizacija Ugovora-Bolnička lista , za Gasica.doc ТАБЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА Р.Б. Основнa болничка листа лијекова, отворени поступак број: 07/015-824/19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Остатак Датум потпуне Врста вриједности реализације поступка

Више

Bar

Bar CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA D.O.O. 81000 PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH CETI ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me

Више

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Vrsta ispiti

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Vrsta ispiti SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI 5100.101.01 IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Vrsta ispitivanja Drugi (jesenji) ciklus mjerenja na šest lokacija

Више

oktobar 2014

oktobar 2014 CETI D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA 81000 PODGORICA, BULEVAR ŠARLA DE GOLA 2 LLC CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH PODGORICA ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092;

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МАЈА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА МАЈА 2019 РЕПУБЛИКА СРПСКА МАЈА 2019 600 кумулативне падавине јан-мај 2019 осредњене за Српску 500 400 SPI MAJ2019 300 200 100 0 00 jan 2019 01 feb 2019 02 mar 2019 03 apr 2019 04 maj 2019 Р.Српска 2019 Р.Српска

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Тср за РС 16,4, што је за 0.9Ц изнад вишег.просјека оба реф периода (2001-;1951-); према терцилима: изнад опсега нормале, према перцентилима на граници нормално/топло. o Тср за РС у просеку,септембра мјесеца

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУНА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУНА 2019 количина падав. (мм/ ) % учешће (1989-2018) РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУНА Р.СРПСКА ЈУНА 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Percentil % учешће према 1989-2018 SРI 2 1.5 1 0.5 0-0.5-1 -1.5-2 SPI-индекс ; перцентил

Више

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA D.O.O PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH CETI (0) ;

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA D.O.O PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH CETI (0) ; CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA D.O.O. 81000 PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH CETI ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА АПРИЛА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА АПРИЛА 2019 Према расподјели перцентила количине падавина, просјечни тип времена за РС је нормално (мало влажније) 0.69P, просечни индекс падавина 0.64; Просјечна количина падавина 2019.г је 11мм/април, вишегодишњи

Више

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Vrsta ispiti

SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Vrsta ispiti SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA CETI 5100.101.01 IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU Povremeno mjerenje kvaliteta vazduha Vrsta ispitivanja Četvrti (proljećnji) ciklus mjerenja na šest

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Осредњено за цијелу Републику, Тср износи 7.4 што је за 1.7 изнад средње величине (реф 1951-2018) и означава перцентил категорију " топло " Средња температура ваздуха између 6 и 8 ; 4 до 5 у брдско-планинским

Више

Bar

Bar D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA 81000 PODGORICA, BULEVAR ŠARLA DE GOLA 2 LLC CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH PODGORICA CETI ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092;

Више

y = -4E-05x x x R² = линија тренда Тср_јан С

y = -4E-05x x x R² = линија тренда Тср_јан С 13.0 10 5 2001 2007 2014 2018 0 5 2006 2017 2.0 y = -4E-05x 3 + 0.0052x 2-0.1421x + 0.185 R² = 0.1045 линија тренда Тср_јан 1951-2018 9.0 С 1951 1962 1968 1973 1979 1990 1996 2001 2007 2018 Карактеристике

Више

Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност Тмакс 22.3 (Чемерно, 3

Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност Тмакс 22.3 (Чемерно, 3 Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност 1951-. Т 22.3 (Чемерно, 31 мај) до 33.2 (Вишеград, 30 мај) Т 1.2 (Калиновик,18 мај )

Више

12-год. фебруарски покретни средњак Тср РСрпска RS:

12-год. фебруарски покретни средњак Тср РСрпска RS: 12-год. фебруарски покретни средњак Тср 1962-2018 10.0 РСрпска 5.0 8.0 6.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-5.0 4.0 RS: t_sr feb 2007-2018 2.0 0.0 1962 2.0 С 4.0 С 6.0 С

Више

Zbornik radova BSLZ BL 2014.pdf

Zbornik radova BSLZ BL 2014.pdf МАПИРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ РИЗИКА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ПО ЦЕНТРИМА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ПОЛИЦИЈСКИМ СТАНИЦАМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА TRAFFIC RISK MAPPING IN REPUBLIC OF SRPSKA AT ALL PUBLIC SAFETY

Више

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Р. бр Назив и сједиште правног лица Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д.

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Р. бр Назив и сједиште правног лица Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д. РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Р. бр. 1. 2. 3. 4. Назив и сједиште правног лица Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE П

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE П ISSN 2490-2950 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 1. IV 2019. Број/No.

Више

Privatni i društveni stanovi za stanovanje, Popis 1991 Naziv općine ukupno Bosna i Hercegovina ukupno privtni društveni Sarajevo

Privatni i društveni stanovi za stanovanje, Popis 1991 Naziv općine ukupno Bosna i Hercegovina ukupno privtni društveni Sarajevo Privatni i društveni stanovi za stanovanje, Popis 1991 Naziv općine ukupno Bosna i Hercegovina ukupno 1074550 privtni 799698 društveni 274852 Sarajevo-Centar ukupno 22859 privtni 6803 društveni 16056 Sarajevo-Hadžići

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука март, 2019. године Мјесечни агрометеоролошки билтен фебруар 2019. год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ФЕБРУАРУ Фебруар 2019. у Републици Српској био је топлији од просјечних вриједности. * Током фебруара у свим

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАНУАРА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАНУАРА 2019 Опсег нормале јануарске количине падавина 1981-2010 (горе); средња количина 1981-2010* лијево доље, Јан-2019 десно доље *Попуна недостајућих података 1991-1995/1996 референтног периода 1981-2010 извршена

Више

Januar 2016

Januar 2016 SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA Vrsta ispitivanja Broj izvještaja 00-221/1 Datum izdavanja izvještaja IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU CETI 5100.101.01 Izvještaj o praćenju kvaliteta

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

Bar

Bar JU CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA CRNE GORE 81000 PODGORICA, PUT RADOMIRA IVANOVIĆA 2 CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH OF MONTENEGRO CETI ++382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: ++382 (0)20 658-092;

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИЉЕЖАВАЊУ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПУТЕВИМА Република Српска ове године придружила се другим земљама широм свијета,

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИЉЕЖАВАЊУ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПУТЕВИМА Република Српска ове године придружила се другим земљама широм свијета, ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИЉЕЖАВАЊУ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПУТЕВИМА Република Српска ове године придружила се другим земљама широм свијета, које по препорукама из резолуције Уједињених нација,

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O GV AK AM cir.doc

Microsoft Word - PRAVILNIK O GV AK AM cir.doc На основу чл. 38.став 1. и чл. 47.став 3. Закона о заштити ваздуха («Службени гласник Републике Српске», број: 53/02) И члана 58. Закона о министарствима («Сл. гласник Републике Српске», бр. 70/02) министар

Више

Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 7. marta godine, na osnovu čl. 69. i 70. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", b

Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 7. marta godine, na osnovu čl. 69. i 70. Zakona o zaštiti životne sredine (Službeni glasnik RS, b Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 7. marta 2016. godine, na osnovu čl. 69. i 70. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11 - Ustavni sud), čl.

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi Pursuant to Article 2.9, paragraph (1), point 2 of the Election Law of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of BiH, no. 2/01, /02, 9/02, 20/02, 2/02, 4/04, 20/04, 2/0, 2/0, 6/0, /0, 11/06, 24/06, 2/0,

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

Slide 1

Slide 1 Р Е П У Б Л И К А С Р П С КA МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Наставни предмет Демократија и људска права у школској 2017/18. години у основним и средњим школама Републике Српске

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука април, 2019. године Мјесечни агрометеоролошки билтен март 2019. год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У МАРТУ Март 2019. у Републици Српској био је топлији од вишегодишњег просјека. * Током марта у свим подручјима

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br Reg.br šif.del PIB ž.račun tel/faks ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Извјештај припремио/ла:

Извјештај припремио/ла: Извјештај припремио/ла: Тип времена у Републици Српској: екстремно топло; сушно, врло сушно, горње Подриње нормално. Тср за РС у просеку, над 26 станица.2 што је за.5 топлије у односу на средњу вредност

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука фебруар, 2019. године Мјесечни агрометеоролошки билтен јануар 2019. год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ЈАНУАРУ Јануар 2019. у Републици Српској био је нешто хладнији од просјечних вриједности. * Током јануара

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСЛОВИМА ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА Бања Лука, децембар године

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСЛОВИМА ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА Бања Лука, децембар године РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСЛОВИМА ЗА МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА Бања Лука, децембар 2012. године На основу члана 9. став 3. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Српске, број

Више

Analiza slučajeva 2006

Analiza slučajeva 2006 GODIŠNJA ANKETA KORISNIKA RAK DOZVOLA ZA PRUŽANJE INTERNET USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2018. GODINU Sadržaj: 1. UVOD... 3 2. STANJE NA ISP TRŽIŠTU U 2018. GODINI... 5 2.1. i struktura Internet... 5

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Prečišćavanje otpadnih gasova Pregled SISTEMI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH GASOVA SISTEMI ZA UKLANJANJE ČESTICA SISTEMI ZA UKLANJANJE GASOVITIH POLUTANATA 10 Emisija u svetu (Mt/god) CO VOCs SOx NOx ČESTICE

Више

ПЛАН САВЈЕТОВАЊА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА РЕГИЈА: ПРИЈЕДОР ДАТУМ: Домаћин Вријеме Предмет Савјетник Учесници-

ПЛАН САВЈЕТОВАЊА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА РЕГИЈА: ПРИЈЕДОР ДАТУМ: Домаћин Вријеме Предмет Савјетник Учесници- ПЛАН САВЈЕТОВАЊА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА РЕГИЈА: ПРИЈЕДОР ДАТУМ: 20.08.2019. Домаћин Вријеме Предмет Савјетник Учесници-наставници Српски Раде Лаловић Наставници средњих школа

Више

Сума кишних падавина: од 13.3мм у Зворнику до 138мм Требињу Количина кише за Р.Српску, у просеку, у оквиру нормале ; Највећа дневна количина

Сума кишних падавина: од 13.3мм у Зворнику до 138мм Требињу Количина кише за Р.Српску, у просеку, у оквиру нормале ; Највећа дневна количина Сума кишних падавина: од.мм у у до 8мм Требињу Количина кише за Р.Српску, у просеку, у оквиру нормале 9-8; Највећа дневна количина падавина је била мм (Бијељина до 9 мм (). Појава града авг Приједор ;

Више

Microsoft Word - DC web08.doc

Microsoft Word - DC web08.doc GODIŠNJE IZVJEŠĆE S MJERNIH POSTAJA ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA 2008 godina Split, lipanj 2009 1 1. UVOD Dalmacijacement d.d. se sastoji od tri tvornice cementa: Sveti Juraj, Sveti Kajo i 10. kolovoz, ukupnog

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука Јануар, 2019. године год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ДЕЦЕМБРУ Децембар је у Републици Српској је у погледу температуре био у границама пројечних вриједности. * Током децембра било је углавном нестабилно

Више

Милија Марјановић

Милија Марјановић Мр Драгана Граонић инспектор-просвјетни савјетник ИЗВЈЕШТАЈ О ГРУПНОМ САВЈЕТОДАВНО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДАУ ( август године ) Годишњим програмом рада Републичког педагошког завода планиран је групни савјетодавно-инструктивни

Више

Република србија Завод за јавно здравље Пирот Пирот,ул.Кеј б.б Teл/Факс: 010/ Web:

Република србија Завод за јавно здравље Пирот Пирот,ул.Кеј б.б Teл/Факс: 010/ Web: Република србија Завод за јавно здравље Пирот 18300 Пирот,ул.Кеј б.б Teл/Факс: 010/343-994 E-mail: ekologija@zzjzpirot.org.rs Web: www.zzjzpirot.org.rs ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ O КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ИЗ

Више

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Милоша Обилића 39 Бањалука, Тел/факс 051/ , ; e

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Милоша Обилића 39 Бањалука, Тел/факс 051/ , ; e Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Милоша Обилића 39 Бањалука, Тел/факс 051/430-110, 430-100; e-mail: pedagoski.zavod@rpz-rs.org Датум: 08. 09.2016.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука јул, 2019. године Мјесечни агрометеоролошки билтен јун 2019. год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ЈУНУ Јун 2019. у Републици Српској био је знатно топлији од вишегодишњег просјека * Током јуна падавине су биле

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 462. Na osnovu člana 44 stav 10 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", br. 64/11 i 39/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE SASTAVA

Више

Тср за РС у просеку од 19.6 до 22.2, што је свјежије за 0.7Ц по горњој граници терцила у односу на средњу вредност (према

Тср за РС у просеку од 19.6 до 22.2, што је свјежије за 0.7Ц по горњој граници терцила у односу на средњу вредност (према Тср 07-2018 за РС у просеку од 19.6 до 22.2, што је свјежије за 0.7Ц по горњој граници терцила у односу на средњу вредност 19.6-22.9 2000-2017 (према перцентилима: нормално-мало сјежије, према терцилима:

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013. Ovom ure

Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013. Ovom ure Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р И Ј Е Д Л О Г Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2016. Бања Лука, децембар:2015. године С А Д Р Ж А Ј I Општи дио 4 II Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: ,

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПРАВНИ ОДБОР Његошева 28а, Бијељина, тел: 055/ , факс: , И З В О Д И З П Л А Н А Н А Б А В К И ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Бијељина, децембар 2017. Kонто/ позиција у Буџету Републике Врста поступка Оквирно вријеме

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 01

IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 01 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O PRAĆENJU KVALITETE ZRAKA NA POSTAJI SLAVONSKI BROD U PERIODU OD 1.1.-.3.13. GODINE Izrađeno za: Ministarstvo

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.: 012/222-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Тел.: 012/222- ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У СМЕДЕРЕВУ У 2017. ГОДИНИ јануар 2018 УВОД Завод за јавно здравље Пожаревац је на захтев Министарства заштите животне средине

Више

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДБОР ЗА ЊЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА Број: 16-03/6.1-56-2/19 Датум: 18.03.2019. године ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА ИСТОРИЈСКИХ ДОГАЂАЈА ОД РЕПУБЛИЧКОГ ЗНАЧАЈА У 2019. ГОДИНИ

Више

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO . NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE Vukovarska 46 SPLIT PRELIMINARNO IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU MJERNE POSTAJE KAREPOVAC 1. siječanj 2017. god. 28.

Више

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И  МЕТАЛУРГИЈУ БОР Тел: +381 (0) 30-436-826 Факс: +381 (0) 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0) 30-435-216, 454-136 * Факс: +381 (0) 30-435-216 * Е-mail: htk@irmbor.co.rs ПИБ: 0627146 * МБ: 07130279 *

Више

Бања Лука Добој Бијељина Соколац Чемерно Гацко Требиње Калиновик МркоњићГ. Приједор Нови Град Градишка Билећа Рибник Србац ХанП. Вишеград Сребреница Д

Бања Лука Добој Бијељина Соколац Чемерно Гацко Требиње Калиновик МркоњићГ. Приједор Нови Град Градишка Билећа Рибник Србац ХанП. Вишеград Сребреница Д Бања Лука Добој Бијељина Соколац Чемерно Гацко Требиње Калиновик МркоњићГ. Приједор Нови Град Градишка Билећа Рибник Србац ХанП. Вишеград Сребреница Дринић Рудо Фоча Мраковица Зворник Мљечаница Шипово

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Demokratski narodni savez

Demokratski narodni savez СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ Ш К О Л С К А Г О Д И Н А / S C H O O L Y E A R почетак/beginning of 2017/2018 EDUCATION STATIS

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ Ш К О Л С К А Г О Д И Н А / S C H O O L Y E A R почетак/beginning of 2017/2018 EDUCATION STATIS ISSN 2490-2950 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ Ш К О Л С К А Г О Д И Н А / S C H O O L Y E A R почетак/beginning of 2017/2018 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data

Више

ZST_1_Odlucivanje_o_potrebi_procene_uticaja_na_zivotnu_sredinu_Propisani_obrazac

ZST_1_Odlucivanje_o_potrebi_procene_uticaja_na_zivotnu_sredinu_Propisani_obrazac РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правнепослове Одсек за урбанистичко-грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, Панчево Тел.Фаx. 013/ , е-маил: ЦЕНТАР ЗА ХИГИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, Панчево Тел.Фаx. 013/ , е-маил: ЦЕНТАР ЗА ХИГИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: info@zjzpa.org.rs ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ ЗНАКА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ, ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА ЊЕГОВО КОРИШЋЕЊЕ Бања Лука, мај 2016. године На основу члана

Више

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И  МЕТАЛУРГИЈУ БОР Тел: +381 (0) 30-436-826 Факс: +381 (0) 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0) 30-454-152 * Факс: +381 (0) 30-435-216 * Е-mail: lag@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 * МБ: 07130279 * Жиро рачун:

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб: Датум и вријеме слања

Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) Факс: (033) Е-маил: Wеб:   Датум и вријеме слања Адреса: Maršala Tita 9a/I Телефон: (033) 25-590 Факс: (033) 25-595 Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba Wеб: https://www.ejn.gov.ba Датум и вријеме слања обавјештења на објаву:0..207. u :32 ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ

Више

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u

PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA (Sl. glasnik RS, br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti u PRAVILNIK O NACIONALNIM ETALONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje etalona Republike Srbije (u daljem

Више

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И  МЕТАЛУРГИЈУ БОР Тел: +381 (0) 30-436-826 Факс: +381 (0) 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0) 30-454-152 * Факс: +381 (0) 30-435-216 * Е-mail: lag@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 * МБ: 07130279 * Жиро рачун:

Више

Двадесети сусрети радника Електропривреде РС РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА Бања Врућица, јун године

Двадесети сусрети радника Електропривреде РС РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА Бања Врућица, јун године Двадесети сусрети радника Електропривреде РС РАСПОРЕД ТАКМИЧЕЊА Бања Врућица, 20-23. јун 2019. године 20. Сусрети радника Електропривреде РС Бања Врућица, 20-23. јун 2019. године Четвртак, 20. јун 2019.

Више

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEČIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ČESTICAMA I BENZO(a)PIRENOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA (za 2015. godinu) Zagreb, ožujak 2016. Broj

Више

ПРИЛОГ 1. ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ План уписа 2019/2020. година Ред. бр. НАЗИВ СТРУКЕ Ред. бр. ЗАНИМАЊЕ Степен

ПРИЛОГ 1. ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ План уписа 2019/2020. година Ред. бр. НАЗИВ СТРУКЕ Ред. бр. ЗАНИМАЊЕ Степен ПРИЛОГ. ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 209/2020. ГОДИНУ План уписа 209/2020. година Ред. бр. НАЗИВ СТРУКЕ Ред. бр. ЗАНИМАЊЕ Степен Број ученика Број одјељења Бања Лука ЈУ Гимназија Бања

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Microsoft Word - Pravilnik o jedinstvenom evropskom broju 112 SL

Microsoft Word - Pravilnik o jedinstvenom evropskom broju 112  SL Na osnovu člana 142 st. 3 i 5 i člana 143 stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama ( Službeni list CG", broj 40/13) Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, uz saglasnost Ministarstva

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: XV-23-501-110/2019 Панчево, 15.05.2019. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

Више

СТАЊЕ КАДРА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РС У основним школама Републике Српске образују се ученици у 5 регија и 188 основних школа,

СТАЊЕ КАДРА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РС У основним школама Републике Српске образују се ученици у 5 регија и 188 основних школа, СТАЊЕ КАДРА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА РС У основним школама Републике Српске образују се ученици у 5 регија и 188 основних школа, у којима ради око 5 наставника и професора енглеског

Више

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB IZVJEŠTAJ O PRAĆENJU ONEĈIŠĆENJA ZRAKA PM 2,5 ĈESTICAMA NA PODRUĈJU GRADA ZAGREBA (za 2011. godinu) Zagreb, ožujak 2012. 2 JEDINICA ZA HIGIJENU

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА Члан 1. У Закону о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Српске, број 124/11), у члану 3.

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА Члан 1. У Закону о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Српске, број 124/11), у члану 3. ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА Члан 1. У Закону о заштити ваздуха ( Службени гласник Републике Српске, број 124/11), у члану 3. тачка аж) мијења се и гласи: аж) ʹзамјенске супстанцеʹ

Више

ISSN /2019 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 11. III Б

ISSN /2019 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 11. III Б ISSN 2490-2950 2018/2019 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 11. III 2019. /No. 61/19 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.

Више

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈУ БОР

ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО И  МЕТАЛУРГИЈУ БОР Тел: +381 (0 30-436-826 Факс: +381 (0 30-435-175 * Е-mail: institut@irmbor.co.rs Тел: +381 (0 30-454-152 * Факс: +381 (0 30-435-216 * Е-mail: lag@irmbor.co.rs ПИБ: 100627146 МБ: 07130279 * Жиро рачун:

Више

ISSN /2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 10. III Б

ISSN /2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 10. III Б ISSN 2490-2950 2017/2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 10. III 2018. /No. 57/18 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.

Више

Раде Р

Раде Р Раде Р. Лаловић, инспектор просвјетни савјетник Републички педагошки завод ПК ФОЧА АНАЛИТИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ О УСПЈЕХУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА у учењу и владању на крају полугодишта школске 2015./16. године Да

Више

На основу члана 34

На основу члана 34 На основу члана 134. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 44/17 и 31/18), члана 127. Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 21. Кнић, 10.11.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 10.11.2017.гоине. на основу

Више