Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud"

Транскрипт

1 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16.

2 Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske pošte d.d. 2. Slanje i prijam poštanskih pošiljaka 3. Korištenje usluga drugih davatelja poštanskih usluga 4. Cijena i rokovi prijenosa poštanskih pošiljaka 5. Korištenje drugih načina komunikacije i Internet trgovina 6. Informiranje i pritužbe 2

3 Poštanske urede HP-a koristi više od 91% ispitanika, od čega ih 57% koristi barem jednom ili više puta mjesečno Koristite li i koliko često poštanske urede Hrvatske pošte? 9% ispitanika koristi poštanske urede najmanje jednom tjedno, a ostala 82% poštanske urede koristi, ili nekoliko puta mjesečno, ili nekoliko puta godišnje 2,4 da, više puta tjedno 6,9 da, jednom tjedno 47,2 da, nekoliko puta mjesečno 35,2 nekoliko puta godišnje 8,3 nikad istraživanje vidljivo je kako sve više ispitanika uopće ne koristi poštanske urede (6% više), a manje je i onih koji ih koriste više puta tjedno 3

4 Ispitanici najviše koriste poštanske urede HP-a za obavljanje poštanskih usluga Koje usluge najčešće obavljate u poštanskim uredima Hrvatske pošte? Na ovo pitanje su odgovarali oni koji koriste poštanske urede n=917 35,7 slanje pisama, paketa i sl. 11,4 preuzimanje pisama i paketa na šalteru 29,3 financijske usluge (plaćanje računa, dizanje gotovine i sl.) 15,3 ostale usluge (brzojavi, telefoniranje, kupnja robe, lutrija i sl.) 8,3 ne koristim poštanske urede nešto manje od polovine ispitanika poštanske urede koristi za obavljanje poštanskih usluga među kojima su najčešće slanje i preuzimanje pisama i paketa istraživanje vidljivo je kako je udjel ispitanika koji obavlja ostale usluge veći, a koji obavlja financijske usluge manji 4

5 Ispitanici su u velikoj mjeri zadovoljni s radnim vremenima poštanskih ureda HP-a Kako bi ocijenili radno vrijeme poštanskog ureda Hrvatske pošte u kojem najčešće obavljate usluge? 35,7 potpuno zadovoljavajuće 44,6 8,4 11,3 zadovoljavajuće nezadovoljavajuće nije mi bitno velika većina ispitanika, njih 8%, je zadovoljna s radnim vremenima poštanskih ureda među kojima je nešto manje onih kojima je ono potpuno zadovoljavajuće, a nezadovoljnih je 8% ispitanih istraživanje, udjel ispitanika koji su zadovoljni s radnim vremenima poštanskih ureda ostao je gotovo nepromijenjen 5

6 Dostupnost poštanskih ureda HP-a većini ispitanika zadovoljavajuća Kako bi ocijenili dostupnost poštanskog ureda Hrvatske pošte u kojem najčešće obavljate usluge? ispitanici, njih 67%, su zadovoljni s dostupnosti poštanskih ureda, no nije zanemariv i udjel onih koji su nezadovoljni (17%) 29,9 37,2 17,1 15,8 istraživanje vidljivo je kako su ispitanici manje zadovoljni s dostupnosti poštanskih ureda, pri čemu je udjel zadovoljnih manji za % potpuno zadovoljavajuća zadovoljavajuća nezadovoljavajuća nije mi bitno 6

7 Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske pošte d.d. 2. Slanje i prijam poštanskih pošiljaka 3. Korištenje drugih načina komunikacije i Internet trgovina 4. Cijena i rokovi prijenosa poštanskih pošiljaka 5. Korištenje usluga drugih davatelja poštanskih usluga 6. Informiranje i pritužbe 7

8 Ispitanici u prosjeku šalju 7 pismovnih pošiljaka godišnje Koliko pismovnih pošiljaka šaljete godišnje? 48,7,6 15,6 1,5 3,6 više od niti jednu 7% ispitanika godišnje šalje najmanje jedno pismo do pisama godišnje šalje 64% ispitanika, a samo je 5% onih koji šalju više istraživanje vidljivo je kako se udjel ispitanika koji šalju pisma smanjio u svim kategorijama, a porastao je broj onih koji tijekom godine uopće ne šalju pisma (% više) 8

9 Ispitanici u prosjeku primaju 8 pismovnih pošiljaka mjesečno Koliko pismovnih pošiljaka prosječno primate u jednom mjesecu? 6 59,9 25,2,2 4,7 više od niti jednu 9% ispitanika mjesečno primi najmanje jedno pismo do pisama mjesečno prima 85% ispitanika, a samo je oko 5% onih koji primaju više istraživanje vidljivo je kako se udjel ispitanika koji primaju pisma smanjio u gotovo svim kategorijama, a porastao je broj onih koji tijekom mjeseca uopće ne primaju pisma (8% više) 9

10 Ispitanici u prosjeku šalju manje od 2 paketa godišnje Koliko paketa šaljete godišnje? ,9 većina ispitanika, njih 62%, u toku godine ne pošalje niti jedan paket, a oko % je onih koji šalju do 5 paketa istraživanje nije bilo značajnijih promjena u udjelima ispitanika po pojedinim kategorijama 29,2 1,3 7,6 više od niti jedan

11 Ispitanici u prosjeku primaju manje od 5 paketa godišnje Koliko paketa primate u jednoj godini? 6 51, 38,1 9, 1,9 više od niti jedan 62% ispitanika godišnje primi najmanje jedan paket do paketa godišnje prima polovina ispitanika, a 11% je onih koji primaju više istraživanje vidljiv je nešto veći broj ispitanika koji prima 11 do paketa godišnje, uz smanjenje onih koji primaju od 1 do paketa ili ne primaju niti jedan 11

12 Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske pošte d.d. 2. Slanje i prijam poštanskih pošiljaka 3. Korištenje usluga drugih davatelja poštanskih usluga 4. Cijena i rokovi prijenosa poštanskih pošiljaka 5. Korištenje drugih načina komunikacije i Internet trgovina 6. Informiranje i pritužbe 12

13 Za postojanje drugih davatelja na tržištu poštanskih usluga zna 2/3 ispitanika Znate li druge davatelje, osim Hrvatske pošte, putem kojih je moguće slati i primati pošiljke? trećina ispitanika ne zna za postojanje drugih davatelja poštanskih usluga, osim HP-a, putem kojih je moguće obavljati poštanske usluge 43, 17,3 33,4 od ispitanika koji su upoznati s postojanjem i drugih davatelja najviše ih zna za davatelja Tisak (65%), City Express (26%) te Overseas i DHL Tisak City Express Overseas Express 3,2 3,1 DHL ne znam 13

14 brže obavljanje usluge jednostavniji ili moderniji postupak prihvatljivija cijena veća pouzdanost i sigurnost obavljanja usluge odnos prema korisnicima nešto drugo koristim usluge Hrvatske pošte Najznačajniji razlog korištenja poštanskih usluga drugih davatelja je brže obavljanje usluge Ako ste koristili ili bi koristili usluge drugih davatelja, osim Hrvatske pošte, navedite najznačajnije razloge? 24,5 12,4 19,8 16, 1,8 4,8,7 8% ispitanika je koristilo ili bi koristilo usluge drugih davatelja, osim HP-a, a među najznačajnijim razlozima je brže obavljanje usluge, prihvatljivija cijena i veća pouzdanost istraživanje vidljivo je kako nije došlo do promjene u prioritetima korištenja usluga drugih davatelja tako da su i dalje najznačajniji brzina i cijena 14

15 Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske pošte d.d. 2. Slanje i prijam poštanskih pošiljaka 3. Korištenje usluga drugih davatelja poštanskih usluga 4. Cijena i rokovi prijenosa poštanskih pošiljaka 5. Korištenje drugih načina komunikacije i Internet trgovina 6. Informiranje i pritužbe 15

16 Okvirnu cijenu običnog pisma težine do grama zna četvrtina ispitanika Znate li cijenu običnog pisma težine do grama koju naplaćuje Hrvatska pošta u unutrašnjem prometu? velika većina ispitanika uopće ne zna ili ne zna ni okvirni iznos cijene za obično pismo u unutrašnjem prometu koju naplaćuje HP 18,4 27, 8,3 46,3 istraživanje vidljivo je kako sve manje ispitanika zna okvirnu cijenu (13% manje), a više je onih koji ne znaju ili su dali krivi odgovor do 3 kune od 3 do 5 kuna od 5 do 7 kuna ne znam 16

17 Primjerena cijena običnog pisma za 62% ispitanika Cijena od 3, kuna za obično pismo težine do grama Vam se čini? ,6 19,4 13,9 5,1 niska primjerena skupa ne znam petina ispitanika smatra cijenu običnog pisma skupom, a 5% ispitanika smatra da je cijena niska istraživanje vidljivo je kako je i sada većini cijena primjerena, međutim percepcija ispitanika se promijenila pa je tako smanjen udjel ispitanika kojima je cijena primjerena (16% manje), a povećao onima kojima je skupa 17

18 Okvirnu cijenu preporučenog pisma težine do grama ne zna 8% ispitanika Znate li cijenu preporučenog pisma težine do grama koju naplaćuje Hrvatska pošta u unutrašnjem prometu? 6 petina ispitanika zna okvirni iznos cijene za preporučeno pismo u unutrašnjem prometu koju naplaćuje HP 23,9 19,5 51,5 istraživanje vidljivo je kako sve manje ispitanika zna okvirnu cijenu (12% manje), a više je onih koji ne znaju ili su dali krivi odgovor 5,1 do 7 kuna od 7 do 9 kuna od 9 do 11 kuna ne znam 18

19 Cijena za preporučeno pismo za više od polovice ispitanika je primjerena Cijena od 9, kuna za preporučeno pismo težine do grama Vam se čini? 6 ispitanicima je cijena preporučenog pisma u manjem postotku primjerena nego cijena običnog pisma, a istovremeno je u većem postotku skupa 53,6 29,9 istraživanje vidljivo je kako se percepcija ispitanika vezana uz cijenu preporučenog pisma nije bitnije mijenjala 5,4 11,1 niska primjerena skupa ne znam 19

20 Ispitanicima je važno uručenje pismovne pošiljke slijedećeg dana Koliko Vam je važno da se pismovna pošiljka koju šaljete u unutrašnjem prometu prenese i uruči u roku od jednog dana? 43,3 37,5 19,2 uvijek mi je važno ponekad mi je važno nikad mi nije važno velika većina ispitanika, njih 81%, smatra uručenje pisma u roku od jednog dana uvijek ili ponekad važnim među kojima je nešto manje onih kojima je to uvijek važno istraživanje vidljivo je da uručenje slijedećeg dana ima sve veći značaj kod ispitanika tako da je udjel onih kojima je uručenje uvijek važno veći za 15%

21 Mišljenja vezana uz dostavu poštanskih pošiljaka na adresu subotom su podijeljena Smatrate li potrebnim dostavljanje poštanskih pošiljaka na kućnu adresu subotom? polovina ispitanika smatra kako je subotom potrebna dostava poštanskih pošiljaka na kućnu adresu od kojih je 12% za dostavu svih pošiljaka, a 88% za dostavu samo određenih 44, 13,6 36,3 drugoj polovini ispitanika je svejedno ili smatra kako subotom nije potrebna dostava (većina ispitanika smatra dostavu subotom nepotrebnom) 6,1 da, svih da, nekih svejedno mi je ne 21

22 Većina ispitanika je spremna platiti dodatni iznos poštarine za slučaj pružanja usluga bolje kakvoće Jeste li spremni platiti dodatni iznos za prijenos i uručenje pošiljaka u roku jednog dana odnosno za dostavu poštanskih pošiljaka subotom? ,2 da 34,8 ne spremnost plaćanja dodatne poštarine za uručenje pošiljaka u roku od jednog dana i dostavu subotom iskazalo je 65% ispitanika iz izloženih rezultata istraživanja vidljivo je da ispitanicima brže uručenje i dostava subotom ima sve veći značaj, ali i da su ispitanici svjesni da to zahtijeva dodatne troškove, a koje su spremni i platiti 22

23 Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske pošte d.d. 2. Slanje i prijam poštanskih pošiljaka 3. Korištenje usluga drugih davatelja poštanskih usluga 4. Cijena i rokovi prijenosa poštanskih pošiljaka 5. Korištenje drugih načina komunikacije i Internet trgovina 6. Informiranje i pritužbe 23

24 Ispitanici u velikoj mjeri zamjenjuju pismovnu komunikaciju s komunikacijom u elektroničkom obliku Koristite li neke od oblika elektroničkih komunikacija kao zamjenu za pismovnu komunikaciju? ,8 elektroničku komunikaciju ( , web-mail, e-država, aplikacije na pametnim telefonima) kao zamjenu za pismovnu komunikaciju koristi preko 92% ispitanika, a 79% ih to čini često 8% ispitanika je i dalje vjerno pismovnoj komunikaciji 13,6 7,6 da, često da, ponekad ne 24

25 Internet trgovinu koristi 61% ispitanika Koristite li usluge kupnje robe i proizvoda putem interneta kao oblikom elektroničkih komunikacija? 6 52,3 38,8 8,9 da, često da, ponekad ne većina ispitanika koristi Internet za kupnju roba i proizvoda, a među kojima je 15% koji to rade često vidljivo je kako je ovaj način trgovine kod nas još nedovoljno iskorišten te da ovdje leži potencijal za rast kako za trgovce tako i za davatelje poštanskih usluga koji se pojavljuju kao nezaobilazna karika u dostavi pošiljaka 25

26 Davatelji poštanskih usluga pokazuju se kao pouzdani sudionik u Internet trgovini Ako koristite tu uslugu, jeste li imali problema vezanih sa dostavom naručenih proizvoda? Na ovo pitanje su odgovarali samo oni koji koriste Internet trgovinu n= ,8 velika većina ispitanika koji koriste usluge Internet trgovine nema problema s dostavom naručenih proizvoda u cijelom lancu Internet trgovine davatelji poštanskih usluga se pojavljuju kao sudionici u pružanju usluga dostave i s kojim ispitanici imaju najmanje problema 3,4 7,5 2,3 da, s pošiljateljem (prodavačem) da, sa službom carine da, s davateljem poštanskih usluga ne 26

27 Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske pošte d.d. 2. Slanje i prijam poštanskih pošiljaka 3. Korištenje usluga drugih davatelja poštanskih usluga 4. Cijena i rokovi prijenosa poštanskih pošiljaka 5. Korištenje drugih načina komunikacije i Internet trgovina 6. Informiranje i pritužbe 27

28 Ispitanici informacije o uslugama najčešće traže neposrednim kontaktom s davateljem poštanskih usluga Ukoliko trebate neku informaciju o određenim uslugama, istu tražite? 38,1 velika većina ispitanika informacije o uslugama traži direktno od davatelja, bilo putem izravnog kontakta s radnikom ili telefonskim kontaktom sa službom za korisnike,7 22,3 8,9 dio ispitanika, njih 22%, informacije traži posredno putem Interneta, a manji dio informacije traži na neki drugi način izravno od radnika davatelja poštanskih usluga telefonom od službe za korisnike putem internetskih stranica na neki drugi način 28

29 Prigovor je zbog nezadovoljstva s obavljanjem poštanskih usluga podnijelo manje od desetine ispitanika Jeste li u zadnjih godinu dana podnijeli bilo kakvu pritužbu ili prigovor na obavljanje poštanskih usluga? , 7,1 9,9 da, pismeno da, usmeno ne najveći broj ispitanika u zadnjoj godini dana nije podnio nikakav prigovor na obavljanje poštanskih usluga, a i oni koji podnose prigovore više koriste usmeni prigovor nego pismeni istraživanje vidljivo je kako je pravo podnošenja prigovora koristio nešto više ispitanika i to prvenstveno onih koji su prigovor podnosili usmeno 29

30 Prigovori u najvećoj mjeri podneseni davateljima poštanskih usluga Kome ste podnijeli pritužbu ili prigovor? Na ovo pitanje su odgovarali samo oni koji su podnijeli neki prigovor n=91 6 najveći udjel prigovora ispitanici su podnijeli davateljima, a najviše HP-u što ne iznenađuje s obzirom da HP ima najveći udio na tržištu 57,1 Hrvatskoj pošti 15,4 drugim davateljima poštanskih usluga 19,8 Udruzi za zaštitu potrošača 5,5 2,2 HAKOM-u nekom drugom istraživanje vidljivo je kako se ispitanici u zaštiti svojih prava obraćaju i drugim institucijama, a prvenstveno je porastao udjela ispitanika koji su se obratili Udruzi za zaštitu potrošača i HAKOM-u

31 Gubitak pošiljke i zakašnjenje najčešći razlog za podnošenje prigovora Koji je bio razlog podnošenja pritužbe ili prigovora? ispitanici su u jednakom udjelu podnijeli prigovor za gubitak pošiljke i prekoračenje roka uručenja, a nešto je manji udjel onih koji su bili nezadovoljni odnosom davatelja prema njima 25,3 25,3 gubitak zakašnjenje (neuručenje) 8,8 potpuno ili djelomično oštećenje pošiljke 7,7 cijena usluge 22, odnos i/ili postupanje davatelja prema korisniku 11, nešto drugo istraživanje vidljivo je kako nije došlo do promjena u učestalosti razloga podnošenja prigovora, no zamjetno je smanjen broj prigovora zbog gubitka pošiljke te odnosa davatelja prema korisniku 31

32 S rješavanjem prigovora zadovoljno 59% ispitanika Kako ste bili zadovoljni s rješavanjem Vaše pritužbe ili prigovora? 6 5,5 53,8 37,4 vrlo zadovoljan zadovoljan nezadovoljan vrlo nezadovoljan 3,3 većina ispitanika je iskazala zadovoljstvo s rješavanjem prigovora, no nije zanemariv ni udjel (41%) onih koji su bili nezadovoljni istraživanje vidljivo je kako je razina zadovoljstva ispitanika općenito porasla (22% više) te da je za razliku od prije, kada je bilo više nezadovoljnih, sada više zadovoljnih 32

33 ZAKLJUČAK poštanske urede HP-a za obavljanje poštanskih i drugih usluga koristi 91% ispitanih, a 57% ih koristi više puta mjesečno; ispitanici su relativno zadovoljni s radnim vremenom i dostupnosti poštanskih ureda HP-a; godišnje ispitanici u prosjeku šalju 7 pisama, a mjesečno primaju 8 pisama; godišnje ispitanici u prosjeku šalju manje od 2 paketa, a primaju manje od 5 paketa; 2/3 ispitanika zna da na tržištu poštanskih usluga, osim HP-a, postoje i drugi davatelji poštanskih usluga; brže obavljanje usluga i prihvatljivija cijena najznačajniji su razlozi korištenja usluga drugih davatelja poštanskih usluga; mali broj ispitanika zna okvirnu cijenu običnog pisma i preporučene pošiljke, a većini se cijene čine primjerene; 33

34 ZAKLJUČAK velikoj većini ispitanika važno je da se pisma uruče slijedećeg radnog dana, a dostavu pošiljaka subotom smatra potrebnim polovina ispitanika; ispitanici su spremni platiti veću cijenu za usluge bolje kakvoće; pismovna komunikacija se kod velikog dijela ispitanika zamjenjuje različitim vidovima elektroničke komunikacije; ispitanici koji koriste Internet za kupovinu nisu imali većih problema s dostavom, odnosno s davateljima poštanskih usluga; informacije o uslugama ispitanici najčešće traže direktno od davatelja poštanskih usluga; prigovor su vrlo rijetki i podnose se većinom zbog gubitka pošiljke i prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke, a ispitanici su relativno zadovoljni s rješavanjem istih. 34

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA Trg kralja Petra Krešimira IV br ZAGREB telefon/telefaks: Zagr

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA  Trg kralja Petra Krešimira IV br ZAGREB telefon/telefaks: Zagr HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA www.huzp.hr huzp@zg.t-com.hr Trg kralja Petra Krešimira IV br. 2 telefon/telefaks: 01-46 333 66 Zagreb, 5. svibnja 2008. Naš broj : 528-2/08-09 VIPnet d.o.o. Vrtni

Више

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA Klasa: UP/I 034-03/2012-01/006 Urbroj: 580-05/63-2012-015 Zagreb, 26. srpnja 2012. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavaka 5. i 7. te članka 58. stavka 2. točke

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

Standard Eurobarometar 76 JAVNO MNIJENJE U EUROPSKOJ UNIJI Jesen NACIONALNI IZVJEŠTAJ HRVATSKA Ovo je istraživanje zatražila i uskladila Europsk

Standard Eurobarometar 76 JAVNO MNIJENJE U EUROPSKOJ UNIJI Jesen NACIONALNI IZVJEŠTAJ HRVATSKA Ovo je istraživanje zatražila i uskladila Europsk Standard Eurobarometar 76 JAVNO MNIJENJE U ROPSKOJ UNIJI Jesen 2011. NACIONALNI IZVJEŠTAJ HRVATSKA Ovo je istraživanje zatražila i uskladila Europska komisija, Opća uprava za komunikacije. Ovaj je izvještaj

Више

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija ISTRAŽIVANJE PORTALA ORDINACIJA.HR: Hrvati pola života provedu na dijeti! Za idealnu liniju spremni smo narušiti svoje zdravlje! U trotjednom istraživanju (kolovoz/rujan 2010.) portala Ordinacija.hr Kako

Више

Cene za pristup postanskoj mrezi u UPS

Cene za pristup postanskoj mrezi u UPS УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ ЦЕНЕ ЗА УСЛУГЕ ПРИСТУПА ПОШТАНСКОЈ МРЕЖИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ПИСМОНОСНЕ УСЛУГЕ Писмо од 101 г до 250 г 46,00 од 251 г до 500 г 81,00 од 501 г до 1.000 г 92,00 од

Више

Vaba d

Vaba d POLITIKA UPRAVLJANJA PRITUŽBAMA/PRIGOVORIMA KLIJENATA BANKE Rujan 2018. 1 Područje primjene Politika upravljanja pritužbama/prigovorima klijenata Banke (dalje: Politika), definira opća pravila i načela

Више

NN br. 144/12, 153/13 i 78/15 ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA - neslužbeni pročišćeni tekst Pročišćeni tekst obuhvaća: Zakon o poštanskim uslugama koji je

NN br. 144/12, 153/13 i 78/15 ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA - neslužbeni pročišćeni tekst Pročišćeni tekst obuhvaća: Zakon o poštanskim uslugama koji je NN br. 144/12, 153/13 i 78/15 ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA - neslužbeni pročišćeni tekst Pročišćeni tekst obuhvaća: Zakon o poštanskim uslugama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. (NN br. 144 od 21.

Више

Korisničke upute za podnošenje zahtjeva za rješavanje spora (žalbe)

Korisničke upute za podnošenje zahtjeva za rješavanje spora (žalbe) Korisničke upute Verzija 2.0 HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr Sadržaj

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od STAVKA Šifra usluge NAZIV USLUGE J.m CIJENA kn bez PDV-a OSTALE USLUGE BRZOJAVI

CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od STAVKA Šifra usluge NAZIV USLUGE J.m CIJENA kn bez PDV-a OSTALE USLUGE BRZOJAVI CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 15. 5. 2019. 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) 3.1.2 41113 Ostali brzojavi i web-brzojavi

Више

+ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska + 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam nezadovoljan/na Prilično sam nezadovoljan/

+ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska + 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam nezadovoljan/na Prilično sam nezadovoljan/ Usluge kućne njege za osobe mlađe od 65 godina kroatiska 1. Opći dojam o službi kućne njege Iznimno sam Prilično sam Ni zadovoljan/na niti Prilično sam zadovoljan/na Veoma sam zadovoljan/na a. Koliko ste

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA Klasa: UP/I 034-03/2012-01/011 Urbroj: 580-05/84-2012-014 Zagreb, 14. prosinca 2012. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 31., članka 38. stavka 5. i 7. te članka 58. stavka 2. točke

Више

(Microsoft Word - Zakon o po\232tanskim uslugama.doc.mht)

(Microsoft Word - Zakon o po\232tanskim uslugama.doc.mht) HRVATSKI SABOR 2149 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA Proglašavam Zakon o poštanskim uslugama, kojega je Hrvatski sabor donio na

Више

PRAVILA o postupku ostvarivanja prava u vezi sa ličnim podacima korisnika Net TV usluge koje obrađuje Solford Na osnovu Politike privatnosti od

PRAVILA o postupku ostvarivanja prava u vezi sa ličnim podacima korisnika Net TV usluge koje obrađuje Solford Na osnovu Politike privatnosti od PRAVILA o postupku ostvarivanja prava u vezi sa ličnim podacima korisnika Net TV usluge koje obrađuje Solford Na osnovu Politike privatnosti od 25.5.2018. godine koja se nalazi na sajtu Net TV Plus na

Више

Slide 1

Slide 1 Prezentacija rezultata istraživanja o učestalosti korištenja Interneta i prepoznavanja potencijalnih rizika na Internetu među populacijom učenika odabranih osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta BiH

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Bilten - Slobodna radna mjesta

Bilten - Slobodna radna mjesta HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na datum počekta prijave: 25.7.2019 Vrijeme izrade izvješća: 26.7.2019 7:05 Područni ured: PODRUČNI URED KARLOVAC Bilten - slobodna radna mjesta Broj biltena: 26072019 FASADER

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

SVIM MEDIJIMA

SVIM MEDIJIMA 15. ožujka 2013. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT VODIČ KROZ REGISTAR I POPIS BIRAČA 1. Kako se ostvaruje biračko pravo?... 2 2. Što je registar birača?... 2 3. Što je popis birača?... 2 4. Tko ima biračko

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

postanske-usluge-cir

postanske-usluge-cir ПOШТАНСКЕ УСЛУГЕ I 1. УНУТРАШЊИ ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ 1. РЕЗЕРВИСАНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ ОСНОВНА ЦИЈЕНА (КМ) 1.1. Писмоносне пошиљке 1.1.1. Писмо до 1000 грама 1.1.1.1. Стандардизовано писмо до 20 г 0.90 1.1.1.2.

Више

Za: g

Za: g TISAK plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Slavonska avenija 11a, PP 836, 10001 Zagreb T / 01 2641 111; F / 01 2641 500 e-mail: tisak@tisak.hr OIB: 32497003047 OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-01/15-03/03 URBROJ: 376-11-15-13 Zagreb, 9. srpnja 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga (pročišćeni tekst) I. OPĆE ODREDBE 1. Sadržaj Članak 1. (1) Općim uvjetima za obavljanje ostalih p

Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga (pročišćeni tekst) I. OPĆE ODREDBE 1. Sadržaj Članak 1. (1) Općim uvjetima za obavljanje ostalih p Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga (pročišćeni tekst) I. OPĆE ODREDBE 1. Sadržaj Članak 1. (1) Općim uvjetima za obavljanje ostalih poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju

Више

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor Početna prezentacija za korisnike Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja: Razmjene mladih i Mobilnost osoba koje rade s mladima Završno izvješće Mobility tool Projektni ciklus Završno izvješće 1.

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

HP - Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, Zagreb, Kontakt telefon adresa: OPĆI UVJETI KORIŠTEN

HP - Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, Zagreb, Kontakt telefon adresa: OPĆI UVJETI KORIŠTEN www.eposta.hr HP - Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb, Kontakt telefon 072 500 501 E-mail adresa: podrska@eposta.hr OPĆI UVJETI KORIŠTENJA SERVISA epošta Zagreb, svibanj 2019. SADRŽAJ 1.

Више

Microsoft Word - TehmedGDPR.docx

Microsoft Word - TehmedGDPR.docx Izjava o obradi i zaštiti osobnih podataka (GDPR-friendly) Opće odredbe U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije ( Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (Trend in drug consumption among young people in Virovitica

Више

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Split. Marasovića 67 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE DOKUMENTACIJA O NABAVI POŠTANSKE USLUGE Ev.br. JED 15-2018 SADRŽAJ: 1. Upute Ponuditeljima za izradu ponuda 2. Izjave iz dokumentacije

Више

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писмено или усмено. Члан 4. Писмено достављање информације

Више

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: Број:845 Датум: 25.4.14. год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo311@open.telekom.rs Тел.: 12/222-568;

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

Impact Word(s)

Impact Word(s) HR KIDS ONLINE PRELIMINARNI REZULTATI 1 2015 Ipsos. OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA Metodologija Istraživanje je provedeno CAPI metodom (putem laptopa u kućanstvima ispitanika) STU Vrijeme provedbe istraživanja:

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc I. ODJELJAK: NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT POZIV NA NADMETANJE - SEKTOR MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je određena): Glavna adresa

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je

Више

CEBS Meeting Document template

CEBS Meeting Document template Joint Committee JC 2014 43 27 May 2014 Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore vrijednosnih papira (ESMA) i bankarstva (EBA) 1 Sadržaj Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore

Више

PPT

PPT Sve što trebate znati o eračunima u javnoj nabavi U našem priručniku smo ukratko pojasnili što nam je donio Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. ZAKONSKA REGULATIVA Stupanjem na snagu

Више

Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge I. OPĆE ODREDBE II. VRSTE POŠILJAKA 1. Sadržaj 1. Pismovna pošiljka Članak 1. (1) Općim uvjetima za obavl

Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge I. OPĆE ODREDBE II. VRSTE POŠILJAKA 1. Sadržaj 1. Pismovna pošiljka Članak 1. (1) Općim uvjetima za obavl Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge I. OPĆE ODREDBE II. VRSTE POŠILJAKA 1. Sadržaj 1. Pismovna pošiljka Članak 1. (1) Općim uvjetima za obavljanje univerzalne usluge (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Slide 1

Slide 1 Zaštita potrošača: aktivnosti Hanfe Tomislav Ridzak, član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Zagreb, 12. prosinca 2018. Aktivnosti Hanfe u području zaštite potrošača Hanfa

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

Microsoft Word - 653_hr

Microsoft Word - 653_hr PBZ tjedne analize Broj 653, 10. lipnja 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar oslabio, kuna stabilna (str. 1) Kamatne stope mirovale (str. 2) Rast prometa i Crobexa na tjednoj razini (str. 2) Statistika

Више

GCB 2016 Bosna i Hercegovina 27% korisnika usluga je platilo mito najmanje jednom od osam službenika u prethodnih 12 mjeseci Q1 (Tabela 1): Za koliko

GCB 2016 Bosna i Hercegovina 27% korisnika usluga je platilo mito najmanje jednom od osam službenika u prethodnih 12 mjeseci Q1 (Tabela 1): Za koliko GCB 2016 Bosna i Hercegovina 27% korisnika usluga je platilo mito najmanje jednom od osam službenika u prethodnih 12 mjeseci Q1 (Tabela 1): Za koliko od dole pomenutih ljudi mislite da su uključeni u korupciju,

Више

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge koje obavlja J&T banka d.d. u poslovanju s poslovnim subjektima i fizičkim osobama za pružanje usluga platnog prometa poslovnim subjektima TRANSAKCIJSKI RAČUN C.1

Више

Specifikacija usluga

Specifikacija usluga Potpisivanjem zahtjeva za MAX3 paket, Pretplatnik prihvaća uvjete korištenja MAX3 paketa definirane ovom Specifikacijom (dalje u tekstu: Specifikacija). MAX3 paket je usluga namijenjena privatnim korisnicima

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

KLASA: UP/I /18-01/014 URBROJ: / Zagreb, 4. ožujka Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka

KLASA: UP/I /18-01/014 URBROJ: / Zagreb, 4. ožujka Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka KLASA: UP/I 034-03/18-01/014 URBROJ: 580-11/41-2019-011 Zagreb, 4. ožujka 2019. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te članka 58. stavka 1. točke 15.

Више

Microsoft Word - IZ-AT-UT-OPR-Pojmovnik-v5.0

Microsoft Word - IZ-AT-UT-OPR-Pojmovnik-v5.0 POJMOVNIK o značenju pokazatelja i načinu ispunjavanja periodičkih upitnika o pregledu tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj Ovim dokumentom određuje se način ispunjavanja periodičkih

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

Vukovarska 72, Zagreb

Vukovarska 72, Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu (KLASA: 022-01/17-01/25,

Више

OPĆI UVJETI POSLOVANJA Informacije o trgovačkom društvu: Makromikro grupa d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu OIB: 50

OPĆI UVJETI POSLOVANJA Informacije o trgovačkom društvu: Makromikro grupa d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu OIB: 50 OPĆI UVJETI POSLOVANJA Informacije o trgovačkom društvu: Makromikro grupa d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu OIB: 50467974870 SJEDIŠTE: Zagreb-Buzin, Bani 73/B UPISANO

Више

Ime i prezime učenika

Ime i prezime učenika UPUTE ZA KORIŠTENJE TABLETA GIMNAZIJA ŽUPANJA VELIKI KRAJ 42, ŽUPANJA Škola za život U sklopu eksperimentalnog programa Škola za život, čiji je nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja, svaki učenik

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

Javni poziv

Javni poziv Javni poziv Šifra: L6_PF_O2 L6_PF_O2_v1.1_2014228 1 / 11 JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA INFORMIRANJA I PROMOCIJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU I U TREĆIM ZEMLJAMA REPUBLIKA

Више

Microsoft PowerPoint - Distribucija prostornih podataka u Republici Hrvatskoj - 2. NIPP - Opatija-def [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Distribucija prostornih podataka u Republici Hrvatskoj - 2. NIPP - Opatija-def [Compatibility Mode] DISTRIBUCIJA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1. Uvod Podaci o prostoru proizvodi koji imaju svoje ime, standarde i vrijednost

Више

Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti Ekonomski institut, Zagreb Zagreb, 2019.

Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti Ekonomski institut, Zagreb Zagreb, 2019. Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima: iskustvo građana i stavovi o krijumčarenju na balkanskoj ruti Ekonomski institut, Zagreb Zagreb, 219. Ekonomski institut, Zagreb Ilegalna trgovina duhanskim proizvodima:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica)

B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) 14.6.2019. B18 Satnica zaprimanja i izvršenja naloga potrošača OPĆENITO Satnicom zaprimanja i izvršenja naloga potrošača (u daljnjem tekstu: Satnica) određuju se rokovi, način i druge okolnosti za izvršavanje

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Slide 1

Slide 1 Doc. dr. sc. Sinan Alispahić Rukovoditelj Sektora za vozače Hrvatski autoklub Što je Eko vožnja? Novi način ili stil vožnje (modernija ili inteligentnija vožnja) Pametniji i sigurniji način vožnje Potpora

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично истраживање са циљем утврђивања ставова учесника о

Више

SPECIFIKACIJA TARIFNOG PAKETA URED ZA VAN 5000 ZA PRETPLATNIKE HRVATSKOG TELEKOMA D.D. U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 1. Potpisom odg

SPECIFIKACIJA TARIFNOG PAKETA URED ZA VAN 5000 ZA PRETPLATNIKE HRVATSKOG TELEKOMA D.D. U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 1. Potpisom odg SPECIFIKACIJA TARIFNOG PAKETA URED ZA VAN 5000 ZA PRETPLATNIKE HRVATSKOG TELEKOMA D.D. U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI 1. Potpisom odgovarajućeg zahtjeva poslovni korisnik Hrvatskog Telekoma

Више

Na osnovu tače 7

Na osnovu tače 7 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Decembar 2013.godine Na osnovu člana 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

Judgement Template

Judgement Template UJEDINJENE NACIJE Međunarodni sud za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine Predmet br. IT/155 Rev.3

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation "Damar Plus" Agencija za ispitivanje javnog mnjenja Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije Decembar 2017 Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio utvrditi

Више

Microsoft PowerPoint - DPD Brexit Vodiē_4 kljuēna koraka za kupce_Studeni 2018.pptx

Microsoft PowerPoint - DPD Brexit VodiÄ“_4 kljuÄ“na koraka za kupce_Studeni 2018.pptx Pripremiti se za Brexit Četiri ključna koraka koje bi kupci trebali odmah primijeniti Studeni 018 1 EORI Broj Prijaviti se za EORI broj, ako već ne izvozite robu van EU. EORI znači Economic Operators Registration

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169-

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169- Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: 333-01/16-03/27 Ur.br: 2169-30-02-16-02 Rab, 31.08.2016. PONUDITELJIMA Naručitelj

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc POZIV NA NATJEČAJ Poziv objavljuje: Javni naručitelj Naručitelj I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ/NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Dodatne informacije (obavijesti) daju: navedeni uredi

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

0038_001-1.pdf

0038_001-1.pdf Temeljem odredbe članka 8. stavak 1. Statuta Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu: Burza), dana 01. lipnja 2010. godine Uprava Burze uz suglasnost Nadzornog odbora od 02. lipnja 2010. godine donosi sljedeći

Више

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001 URBROJ: 343-0100/01-17-087 Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2»Potpora

Више

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom

Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom Naknade OTP banke za platni promet u zemlji za mala poduzeća i obrtnike (važeće od 18. travnja 2016.) Izvadak iz Odluke o naknadama u kunskom platnom prometu 1. Poslovi registra računa 1.1. Otvaranje računa

Више

Zlatna Mastercard kartica Saznaj više na

Zlatna Mastercard kartica Saznaj više na Zlatna Mastercard kartica Saznaj više na www.unicredit.ba Dobrodošli u svijet Zlatne Mastercard kartice. Ako ste osoba čiji životni stil obilježavaju putovanja i društvene aktivnosti, za svakodnevno plaćanje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin,

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin, NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Pazinski kolegij klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin, J. DOBRILE 6; ; centrala: 052/624505; tajništvo: 052/624505;

Више