ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:"

Транскрипт

1 ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука за јануар-јули године Бања Лука, септембар године Матични број: ЈИБ: Жиро рачун: Банка: НЛБ Банка Бања Лука

2 С А Д Р Ж А Ј Р Е З И М Е ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА ЗАПОСЛЕНОСТ У ИНДУСТРИЈИ ПОТРОШАЧКЕ ЦИЈЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТ Подручје Коморе Бања Лука по општинама СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА ЈАВНИ ПРИХОДИ

3 Р Е З И М Е Индустријска производња у Републици Српској, у периоду јануар јули године, повећана је за 6,8%, у односу на исти период године. Посматрано по подручјима дјелатности, негативне стопе раста остварене су у подручјима Вађење руде и камена, гдје је производња смањена за 0,6% и у подручју Прерађивачка индустрија у којем смањење производње износи 1,1%. Повећање производње остварено је у подручју Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом у износу од 29,4%. Број запослених у индустрији за седам мјесеци године повећан је за 2,5%. У подручју Вађење руде и камена запосленост је смањена за 0,8%, у подручју Прерађивачка индустрија број запослених већи је за 2,9%, а у подручју Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом запосленост је повећана за 2,2%. Mjeсечна инфлација у јулу године (јули 2018/јуни 2018) износила је -0,6%, док је годишња инфлација (јули 2018/јули 2017) износила 1,5%. Просјечан раст потрошачких цијена за период јануар-јули године, у односу на исти период године, износи 1,0%. Просјечна нето плата у јулу године износила је 848 КМ. У односу на просјечну нето плату у јулу године, просјечна нето плата у јулу ове године реално је већа за 0,7%. Просјечна нето плата за период јануар-јули године износила је 842 КМ, што представља реално повећање од 0,4% у односу на исти период претходне године. Просјечна активна понуда радне снаге у Републици Српској, у периоду јануар-јули године, износила је лица, што је у односу на исти период године мање за лица или за 10,2%. Укупан број новопријављених на евиденцији Завода за период од седам мјесеци године износи лица, што је у односу на број новопријављених у истом периоду године више за лице или за 5,3%. Број лица која су са евиденције Завода брисана ради запослења, у периоду јануар-јули године износи , што је за лица или за 6,8% више у односу на број лица која су пронашла запослење у истом периоду прошле године. Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством за период јануар-јули године износио је 5,23 милијарде КМ и у поређењу са истим периодом године повећан је за 528,75 милиона КМ, односно за 11,2%. Остварен је извоз у вриједности од 2,17 милијарди КМ, што у односу на исти период године представља повећање од 232,18 милиона КМ, односно за 12%. Остварени увоз за седам мјесеци године износио је 3,06 милијарди КМ и у односу на посматрани период претходне године повећан је за 296,57 милиона КМ, односно за 10,7%. Спољнотрговински дефицит износи 884,35 милиона КМ. Повећање дефицита износи 64,38 милиона КМ, односно 7,8%. Покривеност увоза извозом износи 71,1%, док је у истом периоду претходне године износила 70,3%. Укупно наплаћени јавни приходи, који су у надлежности Пореске управе Републике Српске, у периоду јануарјули године, износили су 1,42 милијарде КМ, што је у односу на исти период претходне године више за 66,26 милиона КМ или за 5%. Наплаћени директни порези износили су 324,49 милиона КМ што је за 34,42 милиона или за 12% више у односу на исти период године. Јавни приходи наплаћени по основу доприноса износили су 841,90 милиона КМ, што је за 13,51 милион КМ односно за 2% више. Наплата осталих јавних прихода у износу од 233,39 милиона КМ повећана је за 5,40 милиона КМ, односно за 2%. Пријављена и одјављена правна лица и предузетници. У периоду јануар-јули године на подручју Републике Српске регистрованo је 776 пореских обвезника правних лица и пореска обвезника предузетника, док је истовремено одјављено 177 пореских обвезника правних лица и 583 пореска обвезника предузетника. У поређењу са истим периодом године, у години број пријављених правних лица већи је за 55, док је број пријављених предузетника мањи за 171. Број одјављених, како правних лица, тако и предузетника мањи је у години у односу на седам мјесеци године. Број одјављених правних лица мањи је за 22, док је број одјављених предузетника мањи за 72. 3

4 РЕЗИМЕ ПРИВРЕДНИХ КРЕТАЊА РЕПУБЛИКА СРПСКА јануар-јул године Стопа раста, %.. Индустријска производња - укупно 6,8 Вађење руде и камена -0,6 Прерађивачка индустрија -1,1 Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 29,4 Запосленост у индустрији - укупно 2,5 Вађење руде и камена -0,8 Прерађивачка индустрија 2,9 Производња и снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 2,2 Потрошачке цијене (Инфлација) 1,0 Просјечна нето плата, реална 0,4 Просјечан број незапослених (активна понуда радне снаге) -10,2 Број новопријављених на евиденцију Завода за запошљавање 5,3 Брисани са евиденције Завода ради запослења 6,8 Укупан обим робне размјене са иностранством 11,2 Извоз 12,0 Увоз 10,7 Дефицит 7,8 Јавни приходи 5,0 Директни порези 12,0 Доприноси 2,0 Остали јавни приходи 2,0 4

5 1. ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА Индустријска производња у Републици Српској за период јануар-јули године, у односу на исти период године повећана је за 6,8%. У подручју Вађење руда и камена производња је смањена за 0,6%, a у подручју Прерађивачка индустрија дошло je до пада производње од 1,1%. Подручје Производња и снабдјевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизација биљежи раст производње од 29,4%. У оквиру подручја Прерађивачка индустрија у петнаест области остварен је раст индустријске производње, док је у девет области производњa смањена. 1. Табела: Изворни индекси индустријске производње Ø (просјек)2017=100 VII 2018 VII 2018 Структура Ø 2017 VII 2017 ИНДУСТРИЈА УКУПНО 100,00 114,7 116,0 106,8 ПРЕМА ГИГ AI Интермедијарни производи 32,57 108,9 99,6 96,2 AЕ Енергија 35,97 128,7 143,8 124,0 BВ Капитални производи 7,05 79,6 69,7 81,0 CD Трајни производи за широку пот. 3,26 107,9 108,5 119,2 CN Нетрајни произ. за широку пот. 21,15 112,5 113,8 99,9 ПО ПОДРУЧЈИМА И ОБЛАСТИМА B ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА 12,10 114,4 119,4 99,4 05 Вађење угља и лигнита (мрког угља) 5,64 115,4 139,7 111,9 07 Вађење руда метала 5,16 116,0 101,7 86,6 08 Вађење осталих руда и камена 1,30 104,2 87,3 99,4 C ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 63,18 110,7 107,8 98,9 10 Произв. прехрамбених производа 9,82 109,8 116,3 102,6 11 Производња пића 2,66 120,7 94,7 101,3 12 Произв. дуванских производа 0,12 0,0 0,0 16,4 13 Производња текстила 0,59 95,5 90,1 97,7 14 Производња одјеће 1,43 67,8 71,6 63,2 15 Производња коже и производа од коже 5,71 132,4 137,8 102,1 16 Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 6,38 95,6 86,5 87,9 17 Производња папира и производа од папира 1,56 109,7 112,2 111,1 18 Штампање и умножавање снимљених записа 1,19 71,9 85,2 86,5 19 Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 5,61 158,8 171,2 109,0 20 Производња хемикалија и хемијских производа 1,70 106,3 99,0 91,3 21 Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 0,97 101,8 97,4 107,8 22 Производња производа од гуме и пластичних маса 2,26 110,6 96,7 92,8 23 Производња осталих производа од неметалних минерала 1,86 137,2 116,7 107,1 24 Производња базних метала 3,57 113,3 111,5 109,5 25 Производња готових металних производа, осим машина и опреме 7,46 81,6 77,5 78,0 26 Произв. рачунара, електронских и оптичких производа 0,59 109,1 174,1 100,8 27 Производња електричне опреме 2,32 109,2 118,2 109,0 28 Производња машина и опреме, д.н. 1,81 118,9 96,3 123,8 29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,56 119,1 126,8 116,7 30 Производња осталих саобраћајних средстава 0,44 114,0 94,2 103,7 31 Производња намјештаја 3,16 107,3 108,5 118,7 32 Остала прерађивачка индустрија 0,35 106,4 71,3 103,8 33 Поправка и инсталација машина и опреме 1,06 99,4 90,0 94,8 D ПРОИЗ. И СНАБД. ЕЛ.ЕН., ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗ. 24,72 124,9 137,4 129,4 35 Произ. и снабд. eл. енергијом, гасом, паром и климатизација 24,72 124,9 137,4 129,4 1 Главне индустријске групе дефинисане на основу економске намјене производа 5

6 2. Табела: Стопе раста индустријске производње по подручјима и годинама за период јануар-јули I-VII 2009 I-VII 2008 I-VII 2010 I-VII 2009 I-VII 2011 I-VII 2010 I-VII 2012 I-VII 2011 I-VII 2013 I-VII 2012 I-VII 2014 I-VII 2013 I-VII 2015 I-VII 2014 I-VII 2016 I-VII 2015 I-VII 2016 ИНДУСТРИЈА,УКУПНО 17,5 4,0 6,0-5,6 5,8-0,1 4,4 5,6 3,3 6,8 Вађење руда и камена -6, ,8-5 1,8-3,0 14,3-4,8 3,8-0,6 Прерађивачка индустрија 33 3,9 5,4-6,5 8 5,9 2,1 4,5 5,2-1,1 Произв. и снаб. ел.енергијом гасом, паром и климатизација 11,3 1,7-1,5-4,6 4,8-15,6 5,5 14,8-1,2 29,4 3. Табела: Стопе раста индустријске производње по периодима године, у % период 2018 / период 2017 период I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII Индустрија укупно -1,8 1,8 3,4 4,1 7,3 5,2 6,8 ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА 15,2 3,4-13,9-4,6-1,2-4,0-0,6 Вађење угља и лигнита (мрког угља) 9,4 1,6-17,1 7,0 11,4 8,0 11,9 Вађење руда метала 61,5 20,0-1,3-15,8-14,5-16,6-13,4 Вађење осталих руда и камена * 82,6 3,2 12,3 7,4 2,6-0,6 ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА -8,0-3,7-2,2-5,4-1,3-2,7-1,1 Произв. прехрамбених производа -3,8-4,0-2,0-2,1-2,0 0,4 2,6 Производња пића -7,5 21,8 11,4 3,6 5,2 2,9 1,3 Произв. дуванских производа 28,8-39,0-57,6-69,4-76,2-79,4-83,6 Производња текстила 6,9 8,7-0,2-0,6-2,6-0,9-2,3 Производња одјеће -47,7-43,7-34,8-39,1-42,0-38,1-36,8 Производња коже и производа од коже -5,6 1,7 2,4-0,2-5,1-3,7 2,1 Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских 24,8 0,1-13,9-12,9-11,5-11,8-12,1 материјала Производња папира и производа од папира 55,6 26,9 18,8 16,4 14,0 10,9 11,1 Штампање и умножавање снимљених записа -20,5-17,4-12,5-13,2-13,9-13,2-13,5 Производња кокса и рафинисаних нафтних производа -98,1-32,0 32,2-22,0 31,7-1,2 9,0 Производња хемикалија и хемијских производа 7,0-8,6-11,2-18,7-22,3-10,0-8,7 Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата -11,7-8,1-6,7-0,2 3,6 9,7 7,8 Производња производа од гуме и пластичних маса 27,1 3,2-5,8-8,0-11,1-7,9-7,2 Производња осталих производа од неметалних минерала 37,7 14,9-2,0 1,1 4,3 4,9 7,1 Производња базних метала 9,9 12,5 4,3 8,6 8,6 9,1 9,5 Производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,4-12,9-21,5-20,7-21,2-21,9-22,0 Произв. рачунара, електронских и оптичких производа 43,1 75,4-23,9-16,6-4,3-6,0 0,8 Производња електричне опреме 11,7 9,2 12,3 11,9 7,5 7,5 9,0 Производња машина и опреме, д.н. -34,4-16,3-13,4 13,1 30,3 29,6 23,8 Производња моторних возила, приколица и полуприколица 16,9 25,3 18,2 16,0 11,5 15,2 16,7 Производња осталих саобраћајних средстава 3,1-1,0-5,3-0,2 3,0 6,1 3,7 Производња намјештаја 17,6 15,8 16,3 20,7 23,2 20,4 18,7 Остала прерађивачка индустрија 98,5 47,4 33,3 29,6 20,2 11,6 3,8 Поправка и инсталација машина и опреме -30,3-20,0-12,9-10,0-12,6-4,2-5,2 ПРОИЗ. И СНАБД. ЕЛ.ЕН., ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗ. 4,0 11,8 22,1 28,5 30,9 28,2 29,4 Произ. и снабд. eл. енергијом, гасом, паром и климатизација 4,0 11,8 22,1 28,5 30,9 28,2 29,4 *Индекс већи од 300 6

7 2. ЗАПОСЛЕНОСТ У ИНДУСТРИЈИ Број запослених у индустрији у периоду јануар-јули године, у односу на исти период године, повећан је за 2,5%. Подручје Вађење руда и камена биљежи смањење броја запослених за 0,8%, у подручју Прерађивачка индустрија број запослених већи је за 2,9%, а у подручју Производња и снабдјевање eлектричном енергијом, гасом, паром и климатизација запосленост је већа за 2,2%. 4. Табела: Индекси запослених у индустрији по подручјима и областима 2 Ø 2017=100 Подручја и области VII 2018 VII 2018 VII 2018 ө 2017 VI 2018 VII 2017 ИНДУСТРИЈА УКУПНО 102,3 100,0 101,2 102,5 ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА 99,1 100,7 99,1 99,2 Вађење угља и лигнита (мрког угља) 98,2 101,0 98,6 98,9 Вађење руда метала 100,0 100,3 99,1 100,4 Вађење осталих руда и камена 99,9 100,8 101,3 96,4 ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 102,5 99,8 101,2 102,9 Произв. прехрамбених производа 101,9 100,5 99,3 100,0 Производња пића 105,7 101,4 103,7 105,1 Произв. дуванских производа 11,8 57,7 12,0 61,9 Производња текстила 103,2 99,6 100,7 103,4 Производња одјеће 103,8 99,7 103,9 102,2 Производња коже и производа од коже 105,8 100,5 105,2 105,5 Прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 98,7 99,0 97,1 99,6 Производња папира и производа од папира 100,8 94,5 99,5 99,7 Штампање и умножавање снимљених записа 97,9 102,2 97,7 95,2 Производња кокса и рафинисаних нафтних производа 96,2 100,4 96,5 95,6 Производња хемикалија и хемијских производа 105,9 100,5 106,0 105,1 Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 91,1 101,1 91,5 96,1 Производња производа од гуме и пластичних маса 110,5 101,2 109,1 112,5 Производња осталих производа од неметалних минерала 94,1 97,6 92,8 95,3 Производња базних метала 101,4 100,3 100,7 104,3 Производња готових металних производа, осим машина и опреме 105,2 100,4 104,4 106,5 Произв. рачунара, електронских и оптичких производа 95,8 93,7 96,1 103,0 Производња електричне опреме 111,6 98,9 109,3 115,2 Производња машина и опреме, д.н. 110,8 100,0 107,8 109,3 Производња моторних возила, приколица и полуприколица 120,6 101,7 119,4 117,5 Производња осталих саобраћајних средстава 100,2 99,5 99,5 98,1 Производња намјештаја 101,7 98,5 101,2 104,3 Остала прерађивачка индустрија 113,5 101,4 111,3 109,1 Поправка и инсталација машина и опреме 87,1 97,7 81,2 88,2 ПРОИЗ. И СНАБД. ЕЛ.ЕН., ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗ. 103,6 100,6 103,0 102,2 Произ. и снабд. eл. енергијом, гасом, паром и климатизација 103,6 100,6 103,0 102,2 5. Табела: Стопе раста запослености у индустрији за период јануар-јули I-VII 2009 I-VII 2008 I-VII 2010 I-VII 2009 I-VII 2011 I-VII 2010 I-VII 2012 I-VII 2011 I-VII 2013 I-VII 2012 I-VII 2014 I-VII 2013 I-VII 2015 I-VII 2014 I-VII 2016 I-VII 2015 I-VII 2016 ИНДУСТРИЈА УКУПНО -4,6-6,2-1,5-1,7-0,4 1,7 1,4 0,8 4,2 2,5 Вађење руда и камена -5,4 3,0 3,7-1,4 0,4 5,2 2,7 0,2 3,8-0,8 Прерађивачка индустрија -5,2-7,9-2,5-2,0-0,9 1,3 0,7 1,0 4,4 2,9 Произв. и снаб. ел.енергијом, гасом, паром и климатизација 0,8-0,9 1,0 0,1 2,6 1,9 4,8-0,5 3,2 2,2 2 Извор: Републички завод за статистику 7

8 3. ПОТРОШАЧКЕ ЦИЈЕНЕ Mjeсечна инфлација у јулу године (јули 2018/јуни 2018) износила је -0,6%, док је годишња инфлација (јули 2018/јули 2017) износила 1,5%. Просјечан раст потрошачких цијена за период јануар-јули године, у односу на исти период године износи 1,0%. 6. Табела: Годишња инфлација у јулу, % VII 2009 VII 2008 VII 2010 VII 2009 VII 2011 VII 2010 VII 2012 VII 2011 VII 2013 VII 2012 VII 2014 VII 2013 VII 2015 VII 2014 VII 2016 VII 2015 VII 2017 VII 2016 VII 2018 VII ,2 2,0 3,6 1,6 0,6-1,1-1,6-1,0 0,3 1,5 7. Табела: Индекси потрошачких цијена 3 Назив VII 2018 VI 2018 VII 2018 VII 2017 VII 2018 XII 2017 VII 2018 Ø 2017 VII 2018 Ø 2015 COICOP 00 Укупно 99,4 101,5 100,0 101,0 100,4 99,0 01 Храна и безалкохолна пића 99,0 100,6 100,7 100,9 100,1 99, Храна 98,8 100,7 100,8 101,1 100,2 99, Безалкохолна пића 100,7 99,9 100,0 98,9 99,1 101,7 02 Аклохолна пића и дуван 99,7 104,7 105,0 106,2 105,9 116, Алкохолна пића 99,1 99,0 100,0 99,8 99,7 98, Дуван 100,0 107,2 107,2 109,1 108,6 125,2 03 Одјећа и обућа 95,5 87,8 87,3 87,1 84,0 65, Одјећа 96,7 89,2 89,0 88,9 86,1 68, Обућа 93,3 85,0 84,0 83,8 79,9 59,4 04 Становање, вода, електрична енергија, плин и други енергенти 100,0 101,2 92,2 100,9 96,5 98, Станарина 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99, Одржавање и поправак стамбене јединице 100,0 100,9 100,9 100,3 100,9 101, Снабдјевање водом и друге комуналне улуге 100,0 100,5 100,0 100,8 100,5 103, Електрична енергија и други енергенти 100,0 101,5 89,7 101,0 95,1 96,8 05 Намјештај, покућство и редовно одржавање 99,9 99,0 99,6 99,0 98,9 95, Намјештај, покућство, теписи и друге подне простирке 99,9 98,6 99,4 98,4 98,3 97, Текстилни производи за кућу 100,3 97,9 97,7 97,7 97,4 93, Кућни апарати 99,5 98,8 99,3 99,0 98,8 95, Стаклено и столно посуђе и кућни прибор 100,3 94,9 97,6 93,0 94,3 86, Алати и опрема за кућу и врт 100,8 100,8 101,2 100,5 100,9 100, Производи и услуге за редовно одржавање куће 99,8 99,1 99,6 99,3 99,0 94,2 06 Здравство 100,5 103,1 102,5 102,4 103,3 106, Медицински производи 100,7 105,1 103,9 103,9 105,3 111, Здравствене услуге, осим болничких 100,0 99,8 100,1 100,1 100,0 94, Болничке услуге 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 110,6 07 Превоз 99,4 110,8 109,1 107,3 109,9 107, Превозна средства 100,0 100,3 100,3 100,1 100,3 97, Употреба превозних средстава 99,2 113,3 110,9 108,8 112,0 109, Услуге превоза 100,4 105,8 105,9 104,1 106,0 106,8 08 Комуникације 100,1 100,1 100,0 99,8 100,0 99, Поштанске услуге 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Телефонска и телефакс опрема 99,6 97,6 94,9 95,1 94,6 80, Телефонске и телефакс услуге 100,1 100,3 100,3 100,1 100,3 100,4 09 Рекреација и култура 101,7 101,8 102,4 100,6 102,5 104,0 3 Извор: Републички завод за статистику Индекс потрошачких цијена (CPI-Consumer Price Index) користи се као мјера инфлације, као индикатор за очување вриједности код уговора са индексним клаузулама, служи као дефлатор финалне потрошње домаћинства и користи се за упоређивање стопе инфлације с другим регионима. 8

9 09.1 Аудио-визуелна, фотографска и информатичка опрема 99,6 95,0 95,4 96,1 94,6 88, Остала трајна добра за рекреацију и културу 100,0 97,4 100,0 94,6 96,5 106, Остали предмети и опрема за рекреацију, врт и кућни љубимци 99,7 100,1 98,3 99,3 98,6 95, Услуге рекреације и културе 101,7 102,8 102,8 100,7 102,8 106, Новине, књиге и прибор за писање 100,2 102,1 102,4 101,3 102,4 103, Путни аранжмани 116,9 102,5 116,0 104,4 119,4 129,6 10 Образовање 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 100, Предшколско и основно образовање 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,4 10,2 Средњошколско образовање 100,0 99,3 99,3 99,6 99,3 99, Универзитетско образовање 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Образовање које се не дефинише према нивоу 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11 Ресторани и хотели 99,9 100,5 100,2 100,3 100,4 102, Угоститељске услуге 99,9 100,6 100,3 100,7 100,7 102, Услуге смјештаја 100,0 100,0 100,0 98,3 99,0 100,5 12 Остала добра и услуге 99,9 99,5 99,5 99,6 99,4 98, Лична њега 99,9 99,0 99,2 99,2 98,8 96, Лични предмети 98,8 98,0 97,6 97,9 97,0 92,5 12,5 Осигурање 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Финансијске услуге 100,0 103,1 100,0 103,1 102,3 113, Остале услуге 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9

10 4. ПРОСЈЕЧНЕ ПЛАТЕ Просјечна нето плата у јулу године износила је 848 КМ. У односу на просјечну нето плату у јулу године, просјечна нето плата у јулу ове године реално је већа за 0,7%. Просјечна нето плата за период јануар-јули године износила је 842 КМ, што представља реално повећање од 0,4% у односу на исти период претходне године. 8. Табела: Просјечна бруто плата у год.4 у КМ Просјечна бруто плата Подручје дјелатности I 2018 II 2018 III 2018 IV 2018 V 2018 VI 2018 VII 2018 УКУПНО A Пољопривреда, шумарство и риболов B Вађење руда и камена C Прерађивачка индустрија D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине F Грађевинарство G Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала H Саобраћај и складиштење I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство J Информације и комуникације K Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања L Пословање некретнинама M Стручне, научне и техничке дјелатности N Административне и помоћне услужне дјелатности O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање P Образовање Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада R Умјетност, забава и рекреација S Остале услужне дјелатности I-VII Извор: Републички завод за статистику 10

11 9. Табела: Просјечна нето плата у год у КМ Подручје дјелатности Просјечне нето плате I II III IV V VI VII I-VII УКУПНО A Пољопривреда, шумарство и риболов B Вађење руда и камена C Прерађивачка индустрија D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине F Грађевинарство G Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала H Саобраћај и складиштење I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство J Информације и комуникације K Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања L Пословање некретнинама M Стручне, научне и техничке дјелатности N Административне и помоћне услужне дјелатности O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање P Образовање Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада R Умјетност, забава и рекреација S Остале услужне дјелатности Табела: Индекс нето плата у Републици Српској VII 2018 VII 2018 VII 2018 VII 2018 VII 2018 VII 2018 Подручје дјелатности VI 2018 VII 2017 Ø 2017 VI 2018 VII 2017 Ø 2017 НОМИНАЛНИ РЕАЛНИ УКУПНО 99,9 102,2 102,1 101,4 100,5 100,7 101,7 100,4 A Пољопривреда, шумарство и риболов 99,2 100,6 101,1 100,0 99,8 99,1 100,7 99,0 B Вађење руда и камена 100,3 106,2 104,7 102,9 100,9 104,7 104,2 101,9 C Прерађивачка индустрија 100,7 106,3 105,4 104,3 101,3 104,7 105,0 103,3 D Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 100,0 107,2 105,6 104,0 100,6 105,6 105,2 103,0 E Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) 100,0 108,4 107,7 106,7 100,6 106,8 107,3 105,6 животне средине F Грађевинарство 98,5 103,2 102,4 102,3 99,1 101,7 102,0 101,3 G Трговина на велико и на мало, поправка моторних возила и мотоцикала 98,9 103,7 104,0 104,2 99,5 102,1 103,6 103,2 H Саобраћај и складиштење 98,7 101,6 101,6 100,8 99,3 100,1 101,2 99,8 I Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 98,3 99,6 98,0 99,3 98,9 98,1 97,6 98,3 J Информације и комуникације 99,4 102,4 103,6 105,4 100,0 100,8 103,2 104,4 K Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 100,4 97,5 102,3 101,0 101,0 96,1 101,9 100,0 L Пословање некретнинама 96,7 103,2 98,5 98,7 97,3 101,7 98,1 97,7 M Стручне, научне и техничке дјелатности 102,2 104,2 101,1 98,1 102,8 102,6 100,7 97,2 N Административне и помоћне услужне дјелатности 101,7 107,1 104,9 104,1 102,3 105,5 104,5 103,1 O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање 99,7 101,3 101,3 101,5 100,3 99,8 100,9 100,5 P Образовање 99,7 100,3 100,9 100,7 100,3 98,9 100,5 99,7 Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 100,7 99,7 100,5 99,1 101,3 98,2 100,1 98,2 R Умјетност, забава и рекреација 100,5 104,2 102,9 101,5 101,1 102,7 102,5 100,5 S Остале услужне дјелатности 96,9 97,0 93,3 95,0 97,5 95,5 92,9 94,1 11

12 5. НЕЗАПОСЛЕНОСТ Просјечна активна понуда радне снаге у Републици Српској, у периоду јануар-јули године, износила је лица, што је у односу на исти период године мање за лица или за 10,2%. Укупан број новопријављених на евиденцији Завода за период од седам мјесеци године износи лица, што је у односу на број новопријављених у истом периоду године више за лице или за 5,3%. Број лица која су са евиденције Завода брисана ради запослења, у периоду јануар-јули године износи , што је за лица или за 6,8% више у односу на број лица која су пронашла запослење у истом периоду прошле године. 12

13 5.1. ПОДРУЧЈЕ КОМОРЕ БАЊА ЛУКА ПО ОПШТИНАМА Просјечан број незапослених на подручју Коморе Бања Лука за седам мјесеци године износио је лица, што је у односу на просјечан број незапослених у истом периоду године мање за лицa, односно мање за 14,7%. На евиденцију Завода за запошљавање, у периоду јануар-јул године, пријављено је лица, што је у односу на исти период године више за 1.047лица, односно за 8,1%. Са евиденције Завода за запошљавање ради запослења, за седам мјесеци године, брисано је лицa, што је у односу на исти период претходне године више за 562 лица, односно за 4,9%. Укупан број новопријављених на евиденцију Завода у периоду јануар-јул године већи је за лица у односу на број лица која су са евиденције Завода брисана ради запослења. 11. Табела: Активна понуда радне снаге Биро Активна понуда радне снаге-стање на евиденцији Завода за запошљавање, год. I II III IV V VI VII Просјек Просјек Разлика - Стопа раста Бања Лука ,2% Градишка ,6% Челинац ,0% Рибник ,3% Језеро ,0% Кнежево ,0% Котор Варош ,7% Лакташи ,4% Мркоњић Град ,2% Петровац - Дринић ,5% Прњавор ,1% Србац ,0% Шипово ,1% Укупно Филијала Бања Лука ,0% Костајница ,5% Козарска Дубица ,1% Крупа на Уни ,5% Нови Град ,9% Оштра Лука ,8% Приједор ,8% Укупно Филијала Приједор ,6% Укупно подручје Коморе Бања Лука ,7% Укупно Република Српска ,2% 13

14 12. Табела: Број новопријављених на евиденцији Завода за запошљавање Пријављени у току мјесеца на евиденцију Завода за запошљавање, год. Биро I II III IV V VI VII Укупно Укупно Разлика - Бања Лука Градишка Челинац Рибник Језеро Кнежево КоторВарош Лакташи Мркоњић Град Петровац - Дринић Прњавор Србац Шипово Укупно Филијала Бања Лука Костајница Козарска Дубица Крупа на Уни Нови Град Оштра Лука Приједор Укупно Филијала Приједор Укупно подручје Коморе Бања Лука Укупно Република Српска

15 13. Табела: Брисани са евиденције Завода ради запослења Брисани са евиденције Завода ради запослења Биро Разлика I II III IV V VI VII Бања Лука Градишка Челинац Рибник Језеро Кнежево КоторВарош Лакташи Мркоњић Град Петровац - Дринић Прњавор Србац Шипово Укупно Филијала Бања Лука Костајница Козарска Дубица Крупа на Уни Нови Град Оштра Лука Приједор Укупно Филијала Приједор Укупно подручје Коморе Бања Лука Укупно Република Српска

16 6. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством за период јануар-јули године износио је 5,23 милијарде КМ и у поређењу са истим периодом године повећан је за 528,75 милиона КМ, односно за 11,2%. Остварен је извоз у вриједности од 2,17 милијарди КМ, што у односу на исти период године представља повећање од 232,18 милиона КМ, односно за 12%. Остварени увоз за седам мјесеци године износио је 3,06 милијарди КМ и у односу на посматрани период претходне године повећан је за 296,57 милиона КМ, односно за 10,7%. Спољнотрговински дефицит износи 884,35 милиона КМ. Повећање дефицита износи 64,38 милиона КМ, односно 7,8%. Покривеност увоза извозом износи 71,1%, док је у истом периоду претходне године износила 70,3%. 14. Табела: Спољнотрговинска размјена Републике Српске 5 Извоз (у 000 KM) Увоз (у 000 KM) Салдо (у 000 KM) Покривеност увоза извозом у % Јануар ,0 Фебруар ,1 Март ,8 Април ,3 Мај ,0 Јуни ,2 Јули ,7 Јануар-јули ,1 15. Табела: Робна размјена РС према секторима Стандардне међународне трговинске класификације (СМТК) Извоз, у 000 КМ Увоз, у 000 КМ Структура,. Сектори СМТК Индекс Индекс Извоз Увоз у % у % УКУПНО , ,7 100,0 100,0 Храна и живе животиње , ,8 5,9 13,2 Пића и дуван , ,5 0,7 1,1 Сирове материје нејестиве, осим горива , ,1 17,4 3,7 Минерална горива и мазива , ,6 13,1 18,1 Животињска и биљна уља, масти и воскови , ,6 0,0 1,2 Хемијски производи , ,3 8,9 13,7 Производи разврстани према материјалу , ,1 18,3 20,5 Машине и транспортна средства , ,5 10,7 19,4 Разни готови производи , ,4 24,9 9,1 Производи и трансакције, неспоменути , ,0 0,0 5 Извор: Република Српска, Републички завод за статистику 16

17 16. Табела: Робна размјена РС према секторима Стандардне међународне трговинске класификације Извоз, у 000 КМ Увоз, у 000 КМ Структура,. Подручја КД Индекс Индекс Извоз Увоз УКУПНО , ,7 100,0 100,0 Пољопривреда, шумарство и риболов , ,2 3,0 4,1 Вађење руда и камена , ,8 1,9 16,4 Прерађивачка индустрија , ,6 85,4 78,4 Производња и снабдијевање електричном енергијом, , ,7 8,1 0,7 гасом, паром и климатизација Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности , ,8 1,6 0,1 санације животне средине Информације и комуникације , ,9 0,1 0,3 Стручне, научне и техничке дјелатности ,3-0,0 Умјетност, забава и 1) рекреација - 0,0 17. Табела: Структура извоза и увоза према статистичким процедурама Статистичка процедура Индекс Структура, % УКУПАН ИЗВОЗ, у 000 КМ ,0 100,0 Редован извоз ,8 69,6 Извоз након унутрашње обраде ,2 30,3 Извоз на вањску обраду ,4 0,1 УКУПАН УВОЗ, у 000 КМ ,7 100,0 Редован увоз ,5 86,6 Увоз на унутрашњу обраду ,9 13,3 Увоз након вањске обраде ,6 0,1 17

18 18. Табела: Водећи партнери према обиму размјене Земља обим робне размјене у 000 КМ структура % Извоз У 000 КМ Структура % увоз у 000 КМ Структура % Покривеност увоза извозом, % УКУПНО , , ,0 71,1 Србија , , ,9 55,0 Италија , , ,1 98,9 Русија , , ,1 2,6 Њемачка , , ,4 75,3 Хрватска , , ,4 213,2 Словенија , , ,4 140,4 Аустрија , , ,7 146,3 Кина , , ,3 4,5 Мађарска , , ,5 75,8 Холандија , , ,9 122,1 Француска , , ,3 79,8 Црна Гора , , ,6 476,6 Пољска , , ,0 48,0 Словачка , , ,7 291,6 Турска , , ,8 39,7 Швајцарска , , ,5 400,2 Румунија , , ,1 79,8 САД , , ,5 19,6 Чешка , , ,2 48,0 БЈР Македонија , , ,0 58,2 Остале земље , , ,6 43,1 19. Табела: Тренд извоза са водећим партнерима према обиму размјене Стопа раста Извоз, 000 КМ Извоз, 000 КМ Разлика, 000 КМ ()-() Србија ,6% Италија ,9% Русија ,3% Њемачка ,6% Хрватска ,9% Словенија ,9% Аустрија ,9% Кина ,5% Мађарска ,0% Холандија ,8% Француска ,6% Црна Гора ,3% Пољска ,6% Словачка ,6% Турска ,6% Швајцарска ,5% САД ,1% Чешка ,8% БЈР Македонија ,7% 18

19 20. Табела: Тренд увоза са водећим партнерима према обиму размјене Увоз, 000 КМ Увоз, 000 КМ Разлика, 000 КМ ()-() Стопа раста Србија ,8% Италија ,7% Русија ,8% Њемачка ,8% Хрватска ,6% Словенија ,0% Аустрија ,0% Кина ,7% Мађарска ,6% Холандија ,6% Француска ,1% Црна Гора ,0% Пољска ,8% Словачка ,4% Турска ,2% Швајцарска ,4% САД ,8% Чешка ,7% БЈР Македонија 3,9% 21. Табела: Спољнотрговинска размјена према економској групацији земаља Извоз, у 000 КМ Увоз, у 000 КМ Индекс Индекс Структура, у % Извоз I-VII 2018 УКУПНО , ,7 100,0 100,0 Земље ЕУ , ,8 73,8 49,1 Земље EFTA , ,4 2,8 0,5 Остале развијене земље , ,0 1,8 4,5 Земље CEFTA , ,0 18,6 17,7 Земље у развоју , ,0 2,6 27,9 Нераспоређено , ,5 0,4 0,2 Увоз I-VII Табела: Покривеност увоза извозом према економској групацији земаља Покривеност увоза извозом.. УКУПНО 70,3% 71,1% Земље ЕУ ,2% 106,8% Земље EFTA 333,3% 370,3% Остале развијене земље 49,5% 28,6% Земље CEFTA 69,8% 74,4% Земље у развоју 8,6% 6,7% Нераспоређено 225,1% 177,8% 6 Земље ЕФТА: Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарска 19

20 7. ЈАВНИ ПРИХОДИ Укупно наплаћени јавни приходи, који су у надлежности Пореске управе Републике Српске, у периоду јануарјули године, износили су 1,42 милијарде КМ, што је у односу на исти период претходне године више за 66,26 милиона КМ или за 5%. Наплаћени директни порези износили су 324,49 милиона КМ што је за 34,42 милиона или за 12% више у односу на исти период године. Јавни приходи наплаћени по основу доприноса износили су 841,90 милиона КМ, што је за 13,51 милион КМ односно за 2% више. Наплата осталих јавних прихода у износу од 233,39 милиона КМ повећана је за 5,40 милиона КМ, односно за 2%.. 7 РБ 23. Табела: Наплаћени јавни приходи у периоду јануар-јули године (у КМ) Остварење, у КМ Врста јавних прихода.. Индекс Разлика, у КМ 1. ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ Порез на доходак Порез на добит Порез на употребу, држање и ношење добара Порез на непокретности, порези на имовину ДОПРИНОСИ Фонд ПИО Фонд здравственог осигурања Фонд дјечије заштите Завод за запошљавање Фонд за запошљавање лица са инвалидитетом ОСТАЛИ ЈАВНИ ПРИХОДИ Таксе и накнаде Накнаде за приређивање игара на срећу Казне Остали приходи Концесионе накнаде ЗАОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ЗА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ Укупни јавни приходи који су у надлежности ПУ РС Извор: Пореска управа Републике Српске 20

21 8. ПРИЈАВЉЕНА И ОДЈАВЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ У периоду јануар-јули године на подручју Републике Српске регистрованo је 776 пореских обвезника правних лица и пореска обвезника предузетника, док је истовремено одјављено 177 пореских обвезника правних лица и 583 пореска обвезника предузетника. У поређењу са истим периодом године, у години број пријављених правних лица већи је за 55, док је број пријављених предузетника мањи за 171. Број одјављених, како правних лица, тако и предузетника мањи је у години у односу на седам мјесеци године. Број одјављених правних лица мањи је за 22, док је број одјављених предузетника мањи за

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/II 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba П р и в р е д н а к р е

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr

Ljetopis 2014 konacno OK 1.cdr 12. Industrija 12.1. Indeksi fizièkog obujma ukupne industrijske proizvodnje 1) 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 100,0 106,2 112,7 115,5 120,9 123,6 132,6 132,6 125,2... 94,2

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja NETO I BRUTO P REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 10. siječnja 2019. NETO I BRUTO PLAĆE LISTOPAD 1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE

Више

OBIM AKREDITACIJE

OBIM AKREDITACIJE АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ Accreditation No: Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/file Ref. No.: 2-05-010 Важи од/ Valid from: Замењује Обим од: Replaces Scope

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_

Obim akreditacije_ATS PR15 O02_ АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ : Датум прве акредитације/ Date of initial accreditation: 23.10.2009. Ознака предмета/ref. No.: 2-05-010/14 Важи од/ Valid dated: Замењује Обим од: Replaces Scope dated: ОБИМ

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду 01-06.мј. 2017. године настављен тренд позитивних показатеља при извозу и увозу Према

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Microsoft Word - I-III.doc

Microsoft Word - I-III.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

untitled

untitled GODINA / YEAR 2010. BRČKO, 26.4.2010. BROJ / NUMBER:3 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA BIH S A D R Ž A J Strana 1 Predgovor 2 2 Metodološke napomene 2 3 Bruto domaći proizvod i investicije u Brčko

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Racun javnih prihoda opstina i gradova azurirano xlsx

Racun javnih prihoda opstina i gradova azurirano xlsx РБ РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА / ОПШТИНЕ ОПШТИНА БАНКА РАЧУН 1 Бања Лука 002 NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555 007 12034888 60 2 прихода: 722412, 722461)* 002 NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555 100 00048189 28

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgo CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 88 Podgorica, 5. april 2013. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar. godine Ukupna

Више

Microsoft Word - Naslov.doc

Microsoft Word - Naslov.doc Anketa o potrošnji domaćinstava u 2006. godini Metodološka objašnjenja Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a čime se obezbjeđuje međunarodna

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova xlsx

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova xlsx Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова 1 2 3 RB. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 Града Бања Лука (само за врсте прихода:

Више

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 врсте прихода: 722412, 722461)*

Више

Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Л

Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Л Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 врсте прихода: 722412, 722461)*

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

Microsoft Word - prkr.doc

Microsoft Word - prkr.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go

SIGURNOST 53 (4) (2011) OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U GODINI U go OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2010. GODINE OZLJEDE NA RADU U HRVATSKOJ U 2010. GODINI U 2010. godini je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zaprimljeno ukupno 15.791 individualnih

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 20 ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ Стручна служба за привредни систем и економску политику И Н Ф О Р М А Ц И Ј А О СПОЉНОТРГОВИНСКОЈ РАЗМЕНИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ Нови Сад, март 2018. године Спољнотрговинска

Више

Microsoft Word - Copy of Spisak opstinskih racuna za javni sajt dopuna docx

Microsoft Word - Copy of Spisak opstinskih racuna  za javni sajt dopuna docx Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова код пословних банака Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 4 5 6 7 Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д.

Више

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015.

Microsoft Word - 1.GRAD VODICE-2015. OSNOVNE ZNAČAJKE GOSPODARSKIH KRETANJA U GRADU VODICAMA U 2015. GODINI Šibenik, studeni 2016. SADRŽAJ Uvod... 3 1. Broj poduzetnika u gradu Vodicama u 2015. godini prema GFI... 4 2. Financijski rezultati

Више

ISSN Јул/July 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. VIII Број/No. 213/16 ИНДЕКСИ ИНДУС

ISSN Јул/July 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. VIII Број/No. 213/16 ИНДЕКСИ ИНДУС ISSN 2490-2950 Јул/July 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. VIII 2016. Број/No. 213/16 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR

INTERDEPENDENCE OF TOTAL REVENUE AND EMPLOYMENT IN THE WOOD SECTOR ANALIZA TRŽIŠTA NAMJEŠTAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Priča o hrvatskom namještaju Prof dr sc Darko Motik dr sc Andreja Pirc Barčić Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 28 siječnja 2014, Poslovni centar

Више

ISSN септембар /September 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 24. X Број/No. 267/16 ИНДЕ

ISSN септембар /September 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 24. X Број/No. 267/16 ИНДЕ ISSN 2490-2950 септембар /September 2016 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 24. X 2016. Број/No. 267/16 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

ISSN децембар/december 2017 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. I Број/No. 8/18 ИНДЕКСИ И

ISSN децембар/december 2017 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. I Број/No. 8/18 ИНДЕКСИ И ISSN 2490-2950 децембар/december 2017 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 22. I 2018. Број/No. 8/18 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

ISSN децембар/december 2018 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 5. III Број/No. 10/19-1 ИНДЕК

ISSN децембар/december 2018 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 5. III Број/No. 10/19-1 ИНДЕК ISSN 2490-2950 децембар/december 2018 СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ МЈЕСЕЧНО САОПШТЕЊЕ INDUSTRY STATISTICS MONTHLY RELEASE 5. III 2019. Број/No. 10/19-1 ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.

СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31. СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН РОБНОГ ПРОМЕТА И ТРАНЗИТА I КВАРТАЛ 2010.ГОДИНЕ 1. РОБНИ ПРОМЕТ стр. 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2010.године 2 1.2. Спољнотрговинска размена са суседним

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до годи С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.03.2011.године Спољнотрговинска размена са суседним земљама од

Више

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011.

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. САДРЖАЈ I САЖЕТАК... 1 II РЕАЛНИ СЕКТОР... 2 2.1 Излазак из рецесије и економски раст у 2010. години... 2 2.2 Индустријска производња... 3 2.3 Грађевинска активност РС... 4 2.4 Тржиште

Више

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc

Microsoft Word - I-XII. pr.kretanja.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc

Microsoft Word - SAOPSTENJE SPOLJNE TRGOVINE doc Crna Gora Vlada Crne Gore ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2 81000 Podgorica Tel: +381 (0)81 241 206 Fax: +381 (0)81 241 270 E-mail: statistika@cg.yu Trgovinska razmjena Crne Gore za januar decembar

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Р е п у б л и к а  С р б и ј а НАЦРТ О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу,

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ :

АД КОМУНАЛАЦ БИЈЕЉИНА, Ул. Милоша Црњанског 7 Тел. : 055/ ; Факс : 055/ е-mail: Матични број : ЈИБ : На основу члана члана 7. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Српске број:75/04) и члана 8. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у АД Комуналац Бијељина број: 3187/2015

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019.

СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ Београд, 1. јануар 2019. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-децембар 2018. године укупна

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ Sadržaj Carinski instruktor 19 maj 2012. CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI "Sl. glasnik

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

dsaSDdssadsad

dsaSDdssadsad Položaj vanjskotrgovinske razmjene gospodarstva Karlovačke županije Karlovac, 28. svibnja 2019. Tvornica špancir štapova, 1888. HS Produkt, 2019. Izvor: Državni zavod za statistiku (DZS), Obrada: HGK Županijska

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

Microsoft Word - HR Survey 2006.doc

Microsoft Word - HR Survey 2006.doc HR Survey 2006 Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2006. godinu Osijek, svibanj 2007. Predgovor Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja HR Survey nastao je po ugledu na popularni

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

018ut10.xls

018ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 18 - год. LXVII, 31.01.2017. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - децембар. - Претходни резултати -

Више

PRIOPĆENJE-bruto plaće 3_07

PRIOPĆENJE-bruto plaće 3_07 GODINA XVI Brčko, 30.04..Brčko, 31.10.2016. BROJ : 4 BILTEN STATISTIČKI PODACI BRČKO DISTRIKTA B i H Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 1 PREDGOVOR Agencija za statistiku BiH

Више

ISSN СТАТИСТИКА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ EXTERNAL TRADE STATISTICS ANNUAL RELEASE 5. IX Број/No. 236/17 ИНДЕКСИ ИЗВОЗНИХ

ISSN СТАТИСТИКА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ EXTERNAL TRADE STATISTICS ANNUAL RELEASE 5. IX Број/No. 236/17 ИНДЕКСИ ИЗВОЗНИХ ISSN 2490-2950 СТАТИСТИКА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ EXTERNAL TRADE STATISTICS ANNUAL RELEASE 5. IX 2017. Број/No. 236/17 ИНДЕКСИ ИЗВОЗНИХ И УВОЗНИХ ЦИЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ EXPORT AND IMPORT PRICE

Више

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR

2.Izmjena Poziva POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TR POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA Referentna oznaka: KK.03.2.2.06. PRILOG 11. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PREMA PMF METODI 1. METODOLOGIJA OBRAČUNA TROŠKOVA PLAĆA Uredba

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис

С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до године 1.2. Укупан број Јединствених царинских ис С А Д Р Ж А Ј 1. РОБНИ ПРОМЕТ 1.1. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2012. године 1.2. Укупан број Јединствених царинских исправа од 1.1. до 31.12.2013. године 1.3. Спољнотрговинска

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-III 2019 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-III 2019 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2017 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2017 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више