KANTONALNO TAKMIČENJE IZ LITERARNOG STVARALAŠTVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA USK ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE BILTEN JU Mješovita srednja škola Bosanski Petro

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KANTONALNO TAKMIČENJE IZ LITERARNOG STVARALAŠTVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA USK ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE BILTEN JU Mješovita srednja škola Bosanski Petro"

Транскрипт

1 KANTONALNO TAKMIČENJE IZ LITERARNOG STVARALAŠTVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA USK ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE BILTEN JU Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac, godine

2 O gradu Bosanski Petrovac je grad i središte istoimene općine u sjevero-zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i dio je Unsko- Sanskog kantona, koji ima izuzetno povoljan geoprometni položaj, jer zauzima prostor na pravcu osnovnih koridora Zapadna Evropa- Mediteran- Bliski Istok. Komunikacijski je dobro povezan sa Republikom Hrvatskom, a time i ostalim zemljama Evrope. Najkraći kopneni put prema velikim lukama i znaĉajnim središtima (Split, Šibenik, Zadar, Rijeka), vodi preko Bosanskog Petrovca i Bihaća. Općina se nalazi na 54-tom kilometru puta Bihać-Sarajevo, izmeċu planina Osjeĉenice, Klekovaĉe i Grmeĉa na nadmorskoj visini od 664 m. Općinu okružuju planine Grmeĉ sa sjevera, sa zapada Risovac i Cava, a sa juga Osjeĉenica. Gorje je bogato šumama, što predstavlja osnovu ekonomskog razvoja općine. Samu visoravan najviše karakteriše kraško tlo. Osim nekoliko neznatnih izvora po podnožju okolnih obronaka na ovoj visoravni nema niti jedne rijeke, ĉak niti ovećeg potoka.ovaj kraj posjeduje izvrsne uvjete za planinski i lovni turizam. Na obroncima planine Grmeĉ nalaze se tereni za planinarenje, izlete i lov. Na razmeċu dvaju, šumom bogatim planinama Osjeĉenice i Klekovaĉe, smjestio se prevoj Oštrelj. Od davnina poznat kao vazdušna banja i vrijedno klimatsko odmaralište, privlaĉilo je pažnju znatiželjnika ali i zaljubljenika odmora u prirodi.

3 O školi Osnovni podaci Javna ustanova Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac je jedina srednja škola na podruĉju ove općine, a obrazuje i uĉenike iz drugog entiteta. Školu pohaċaju uĉenici bošnjaĉke i srpske nacionalnosti, jedni i drugi su povratnici i cijelo vrijeme škola funkcionira bez problema realizujući planove i programe po zajedniĉkim jezgrima. Do godine u jednom dijelu škole nalazio se Tranzitni centar. Raspuštanjem centra ostavljen je devastiran prostor ali sredstvima Ministarstva i stranih donatora cjelokupni prostor je osposobljen za odvijanje nastave i rad u jednoj smjeni, a drugi oblici nastave i izvan nastavne aktivnosti odvijaju se kao predĉasovi ili poslije redovne nastave. Svojim spoljašnjim i unutrašnjim izgledom, organizacijom i urednošću škola važi za primjer. Prednosti škole su: rad u jednoj smjeni, zadovoljavajući prostorni kapaciteti,relativno visoka struĉna zastupljenost nastave,uĉestvovanje u razliĉitim projektima,dobra motiviranost uĉenika i uspješnost uĉenika u daljem školovanju,uvoċenje programa obuke za obrazovanje odraslih. Slabe strane škole su:mali broj uĉenika,ograniĉen broj zanimanja,nedovoljna budžetska sredstva,slaba opremljenost radioniĉkog prostora, nedostatak struĉne literature,nerazvijena privreda, slaba saobraćajna povezanost,negativni demografski trendovi, ekonomsko materijalno siromaštvo, administrativne zapreke, niska primanja zaposlenika i slaba motiviranost kao i slaba zaineresovanost lokalne zajednice. Ove školske godine Škola realizuje programe: opća gimnazija 4 odjeljenja (od prvog do IV razreda), trgovci 1 odjeljenje (I razred), 1 odjeljenje bravara (II razred), šumarski tehniĉari 3 odjeljenja (I i II razred i kombinovano odjeljenje III razreda šumarskih tehniĉara i frizera), ekonomski tehniĉari 1 odjeljenje (IV razred).

4 Historijat škole U Bosanskom Petrovcu prvi uĉenici gimnazije upisani su školske 1960./1961. godine. Uĉenici su se obrazovali i u struĉnim zanimanjima, tj. isturenim odjeljenjima Škola uĉenika u privredi iz Bihaća i Drvara. Školske 1970/71. godine objedinjeni su gimnazija i Škola uĉenika u privredi i formiranje Srednjoškolski centar ''RadivojRodić''. Od školske 1981/1982. godine nastupilo je usmjereno obrazovanje, ukinuta je gimnazija i uĉenici su se obrazovali u strukama i zanimanjima: administrativno-upravna, mašinska tehniĉka, finalna obrada drveta, tehniĉar iskorištavanja šuma, konfekcionar tekstila, ratarski mehanizator, mehaniĉar mašina i postrojenja. Nakon završetka drugog razreda, a zavisno od uspjeha, uĉenici su usmjeravani u ĉetverogodišnja zvanja ili trogodišnja zanimanja. U ratnom periodu, protjerivanjem Bošnjaka školu su pohaċali samo uĉenici srpske nacionalnosti i ponovo je upisano odjeljenje gimnazije. JU Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac je pravni sljedbenik ranijeg Srednjoškolskog centra i nakon rata je nastavila sradom odlukom ratnog predsjedništva od godine. Rješenjem broj: UP-I /95. od 3. januara godine škola je upisana u registar srednjih škola Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Kao javna ustanova Škola je osnovana Odlukom Skupštine USK-a broj: /98. od 28. februara godine. Kantonalno ministarstvo je aktom broj: /98 od godine izdalo rješenje o ispunjavanju osnovnih uslova za rad. Upisom u sudski registar ustanova kod Kantonalnog suda u Bihaću godine škola je stekla status verificirane škole i sva prava koja joj pripadaju u skladu sa zakonskim propisima. Na Dan uĉitelja 5. oktobra godine Škola je sveĉano obilježila pedeset godina postojanja srednje škole u Bosanskom Petrovcu. Sveĉanoj akademiji su prisustvovali brojni gosti, zvaniĉnici Ministarstva i mnogo brojni sugraċani. Ponovo, na Dan srednjoškolaca 17. novembra godine obilježeno je 55 godina od poĉetka rada ove srednje škole. Od školske 2014/2015. godine uĉenici se upisuju u struĉna zanimanja po EU-VET programu.

5 ORGANIZACIONI ODBOR R.b. IME I PREZIME PREDSTAVNIK 1. Nedret Delić JU MSŠ Bosanski Petrovac 2. Besima Kišljen JU MSŠ Bosanski Petrovac 3. Edin Strukan JU Pedagoški zavod USK-a KOMISIJA ZA PREGLED I OCJENJIVANJE LITERARNI RADOVI R.b. IME I PREZIME PREDSTAVNIK 1. Medina Dizdarević 2. Sanita Džananović 3. Mirsena Gudžević 4. Anela Rahmanović 5. Maida Ružnić Kruško 6. Šeherzada Delić 7. Refika Dedić JU MSŠ Sanski Most JU Sanus futurum Sanski Most JU MSŠ Bosanski Petrovac JU MSŠ Bosanski Petrovac JU I srednja škola Cazin JU Gimnazija Bihać JU Medicinska škola Bihać

6 R.b. PRIJAVLJENI UČESNIČI TAKMIČENJA - LITERARNI RADOVI - IME I PREZIME UČENIKA ŠKOLA MENTOR 1. Iman Hadžijusufović JU Gimnazija Bihać Šeherzada Delić 2. Ema Selimović JU Gimnazija Bihać Dženana Selimović 1. Ajla Mahmutović JU Medicinska škola Bihać Refika Dedić 2. Husein Muratović JU Sanus futurum Sanski Most Sunita Džananović 3. Almedin Ćatić JU MSŠ Sanski Most Medina Dizdarević 4. Alena Bajrektarević JU MSŠ Sanski Most Emina Duraĉak 5. JU MSŠ I srednja škola Dr. Bisenija Velid Mušedinović Husein Džanić Mušedinović 6. Arijana Hegić JU Gimnazija Velika Kladuša Melisa Jašarević 7. JU II srednja škola Velika Samra Hušidić Kladuša Mirza Huskić 8. Iris Pjanić JU Gimnazija Cazin Gordana Jušić 9. Maida Ružnić Zerina Kovaĉević JU I srednja škola Cazin Kruško 10. JU Medresa Džemaludin ef. Minela Atajić Ĉaušević Izeta Veladžić 11. JU MSŠ Profesor Omer Enio Kurebegović Ismira Botonjić 12. JU MSŠ Profesor Omer Sara Huzejrović Halida Selman 13. JU MSŠ Profesor Omer Aldin Smajić Halida Selman 14. Irma Redžić JU MSŠ Bosanski Petrovac Gordana Balić 15. Ajla Balić JU MSŠ Bosanski Petrovac Mirsena Gudžević 16. Elma Samardžić JU MSŠ Bosanski Petrovac Gordana Balić 17. Dalila Ćordić JU MSŠ Hasan Musić Bužim Alma Taletović 18. Nejra Bešić JU MSŠ Hasan Musić Bužim Alma Taletović 19. Almedina Begović JU MSŠ Hasan Musić Bužim Alma Taletović 20. JU MSŠ Safet Krupić Bos. Erinda Hasanagić Krupa Alma Jašaragić 21. JU MSŠ Safet Krupić Bos. Ismet Bešić Krupa Melisa Rekić 22. JU MSŠ Safet Krupić Bos. Leila Koĉić Krupa Melisa Rekić VAN KON. Šejla Pašić JU Gimnazija Cazin Gordana Jušić

7 POZ. REZULTATI SA KANTONALNOG TAKMIČENJA - LITERARNI RADOVI IME I PREZIME UČENIKA 1. Velid Mušedinović JU MSŠ I srednja škola Dr. Husein Džanić Velika Kladuša 2. Zerina Kovaĉević JU I srednja škola Cazin 3. Erinda Hasanagić JU MSŠ Safet Krupić Bos. Krupa 4. Elma Samardžić JU MSŠ Bosanski Petrovac ŠKOLA MENTOR BODOVI Bisenija Mušedinović Maida Ružnić Kruško Alma Jašaragić Gordana Balić 4. Ajla Mahmutović JU Medicinska škola Refika Dedić 25 Bihać 4. Iris Pjanić JU Gimnazija Cazin Gordana Jušić Almedin Ćatić JU MSŠ Sanski Most Medina Dizdarević 8. Iman Hadžijusufović JU Gimnazija Bihać Šeherzada Delić 8. Arijana Hegić JU Gimnazija Velika Kladuša 8. Samra Hušidić JU II srednja škola Velika Kladuša 11. Irma Redžić JU MSŠ Bosanski Petrovac 11. Ajla Balić JU MSŠ Bosanski Petrovac Melisa 24 Jašarević Mirza Huskić 24 Gordana Balić Mirsena Gudžević Alena Bajrektarević JU MSŠ Sanski Most Emina Duraĉak Leila Koĉić JU MSŠ Safet Krupić Bos. Krupa Melisa Rekić Ema Selimović JU Gimnazija Bihać Dženana Selimović Enio Kurebegović JU MSŠ Profesor Omer 15. Sara Huzejrović JU MSŠ Profesor Omer 18. Minela Atajić JU Medresa Džemaludin ef. Ĉaušević Ismira Botonjić Halida Selman Izeta Veladžić

8 18. Ismet Bešić JU MSŠ Safet Krupić Bos. Krupa 19. Aldin Smajić JU MSŠ Profesor Omer Melisa Rekić 21 Halida Selman Dalila Ćordić JU MSŠ Hasan Musić Bužim Alma Taletović 0 nisu pisali na zadanu temu 20. Nejra Bešić JU MSŠ Hasan Musić Bužim 20. Almedina Begović JU MSŠ Hasan Musić Bužim van konk. Husein Muratović JU Sanus futurum Sanski Most Alma Taletović Alma Taletović Sunita Džananović Šejla Pašić JU Gimnazija Cazin Gordana Jušić 0 nisu pisali na zadanu temu 0 nisu pisali na zadanu temu DQ. zbog pravopisa 5 U Bos. Petrovcu, godine Direktor Nedret Delić, prof.

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK Obrazac MPA-1 UNSKO-SANSKI KANTON PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE U MJESECU MAJ GODINE Rb. 1.

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK Obrazac MPA-1 UNSKO-SANSKI KANTON PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE U MJESECU MAJ GODINE Rb. 1. USK UNSKO-SANSKI KANTON U MJESECU MAJ 218. GODINE Od ukupnog broja iz stavke 4: -ratni vojni invalidi 8. Svega 3979 1765 355 7977 64 116 11248 1324 1623 Žene 254 1232 227 558 63 16 4786 361 8797 Svega

Више

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski jezik i književnost 8 JU OŠ "Harmani I" JU OŠ "Harmani

Више

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski jezik i književnost 8 JU OŠ "Harmani I" JU OŠ "Harmani

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERA FEDERATION OF Broj: 10-38-6688-2/19 Bihać, 12.06.2019.godine Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona'', broj. 17/12, 12/19), Pravilnika s kriterijima

Више

UNIVERZITET U TUZLI Mašinski fakultet Datum: godine Analiza podnesenih Zahtjeva za pohađanje nastave i polaganje ispita iz nastavnih predm

UNIVERZITET U TUZLI Mašinski fakultet Datum: godine Analiza podnesenih Zahtjeva za pohađanje nastave i polaganje ispita iz nastavnih predm UNIVERZITET U TUZLI Mašinski fakultet Datum: 27.09.2018. godine Analiza podnesenih Zahtjeva za pohađanje nastave i polaganje ispita iz nastavnih predmeta iz naredne studijske godine Studenti koji obnavljaju

Више

Microsoft Word - JU Mjesovita srednja skola Teocak.doc

Microsoft Word - JU Mjesovita srednja skola Teocak.doc Sumar izvješ taj Slobodh Primljeno odjeljenja učeka prijavljeh oslobođ eh mjesta Ekonomski tehčar 1 30 26-26 4 Elektrotehčar energetike 1 30 26-26 4 Š KLA Vrsta škole Stručno zvanje i zamanje JU Mješovita

Више

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina B O S N A I H E R C E G O V I N A FE D E R A C I J A BOSNE I HERCEGOVINE B O S N I A A N D H E R Z E G O V I N A FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA U N S K O S A N S K I K A N T O N T H E U N A S A N

Више

Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Tuzla, godine Broj: 02/ /19 KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU PRVOG CIKLUSA STU

Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Tuzla, godine Broj: 02/ /19 KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU PRVOG CIKLUSA STU Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Tuzla, 05.07.2019. godine Broj: 02/6-3663-2/19 KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U

Више

UNIVERZITET U TUZLI FILOZOFSKI FAKULTET Broj: 02/5-6110/17 Tuzla, godine Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za

UNIVERZITET U TUZLI FILOZOFSKI FAKULTET Broj: 02/5-6110/17 Tuzla, godine Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za studijskom programu: Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu Osman Šahbegović Ali Hasanović studij ili studij I ciklusa bosanskog jezika i književnosti, književnosti naroda Bosne

Више

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i m

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i m Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje DRUGI K O N K U R

Више

Saopćenje za medije Sarajevo, Jedanaest najsretnijih korisnika PikaKartice putuje u Istanbul Povodom završetka nagradne igre ''ZaPikaj Nag

Saopćenje za medije Sarajevo, Jedanaest najsretnijih korisnika PikaKartice putuje u Istanbul Povodom završetka nagradne igre ''ZaPikaj Nag Saopćenje za medije Sarajevo, 19.03.2019. Jedanaest najsretnijih korisnika PikaKartice putuje u Istanbul Povodom završetka nagradne igre ''ZaPikaj Nagrade'' za FBiH u Mercator centru Ložionička u Sarajevu

Више

ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA ULOGA STUDENATA U IMPLEMENTACIJI BOLONJSKOG PROCESA

ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA ULOGA STUDENATA U IMPLEMENTACIJI BOLONJSKOG PROCESA ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA ULOGA STUDENATA U IMPLEMENTACIJI BOLONJSKOG PROCESA NA UNIVERZITETU U BIHAĆU 1 Fadil Islamović, 2 Dženana

Више

Microsoft Word - Odluke o dodjeli sredstava za 2010.doc

Microsoft Word - Odluke o dodjeli sredstava za 2010.doc UNIVERZITET U TUZLI Broj: 04/3-843-2a /11 Tuzla, 17.03.2011. god. Na osnovu 118. stav (1) alineja 5 Statuta Univerziteta u Tuzli, i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli,broj:03-9035-1/10

Више

1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 1. MOJA POČETNICA. VILDANA MUJAKIĆ, DIJANA KOVAĆEVIĆ, ŽARMEN HAMIDOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM. 2. MATEMAT

1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 1. MOJA POČETNICA. VILDANA MUJAKIĆ, DIJANA KOVAĆEVIĆ, ŽARMEN HAMIDOVIĆ. ZENICA: VRIJEME; TUZLA: NAM. 2. MATEMAT 1. RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 1. MOJA POČETNICA. VILDANA MUJAKIĆ, DIJANA KOVAĆEVIĆ, ŽARMEN 2. MATEMATIKA. BOŠKO JAGODIĆ. SARAJEVO: SARAJEVO 3. MOJA OKOLINA. ZINAIDA LIVNJAK. SARAJEVO: SARAJEVO

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

TRENING

TRENING Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva Sporazum o saradnji Vlade Kantona Sarajevo i nevladinog sektora u Kantonu Sarajevo Tel/Fax: +387 33 203 668, Fra Anđela Zvizdovića

Више

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc Godina XII Utorak, 19. augusta/kolovoza 2008. godine Broj/Broj 67 Godina XII Utorak, 19. avgusta 2008. godine Na osnovu člana 4. i 12, stav (1), tačka 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave

Више

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME d.o.o.bos.krupa, tačke 5. Uslova prodaje Cjenovnika o p

ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME d.o.o. BOSANSKA KRUPA Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME d.o.o.bos.krupa, tačke 5. Uslova prodaje Cjenovnika o p ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME d.o.o.bos.krupa, tačke 5. Uslova prodaje Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2019.godinu i Odluke o načinu

Више

UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Broj: 02/ /17 Tuzla, godine Na osnovu člana 122. Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa

UNIVERZITET U TUZLI Filozofski fakultet Broj: 02/ /17 Tuzla, godine Na osnovu člana 122. Statuta Univerziteta u Tuzli, a u vezi sa Studijski program Komunikologija Nakon što je prijavu kandidata Azre Musić odbacilo kao nepotpunu Naučno-nastavno vijeće utvrďuje slijedeću U prvu godinu drugog studija u akademskoj 2017/2018. godini u

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Služba za društvene djelatnosti

Služba za društvene djelatnosti osna i Hercegovina Federacija osne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina Ilijaš OPĆINSKI NAČELNIK osna i Hercegovina Federation of osnia and Hercegovine Canton Sarajevo Municipality of Ilijas MUNICIPALITY

Више

Upis u srednju školu 13-14

Upis u srednju školu 13-14 UPIS U SREDNJU ŠKOLU 13-14 OŠ Vela Luka, siječanj, 2013. Sustav srednjih škola osnovna škola. Gimnazije Umjetničke Četverogodišnje strukovne Trogodišnje strukovne OSTALE Tehničke Industrijske, Opća, Matematička

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/ /19 Bihać, godine Na osn

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/ /19 Bihać, godine Na osn BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/1-31-2198/19 Bihać, 22.08.2019. godine Na osnovu člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća

Више

Naziv i adresa primaoca

Naziv i adresa primaoca POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BROJ: PR 02-EDB/2019 Predmet nabavke: Usluga vještačenja po vještaku

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word - izvjestioc GV za Informaciju o zap .doc

Microsoft Word - izvjestioc GV za Informaciju o zap .doc BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 10/1-14-8243 Bihać, 08.12. 2017. godine Na osnovu člana 52. Statuta Grada Bihaća (''Sl.glasnik Grada

Више

564b0400-d a-b8e5-f13bbe0cbe9b.pdf

564b0400-d a-b8e5-f13bbe0cbe9b.pdf IZVJEŠTAJ KANTONALNOG TAKMIČENJA IZ HISTORIJE ŠKOLSKE 208/9. GODINE, 23.04.209. godine SANSKI MOST se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, u ravnici okruženoj planinama među kojima je i jedna

Више

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017 SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017. Povjerenstvo u sastavu : Mara Kuid - PRIORITETNO PODRUČJE 1 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA Karolina Krvarid Kaštelac PRIORITETNO PODRUČJE 2 POUČAVANJE I PODRŠKA UČENJU Milan

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET predmet: MATEMATIKA ZA EKONOMISTE Linija: L2 ak.2016/17 predmetni nastavnik: Dr. Sc. Vedad Pašić, docent IME I

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET predmet: MATEMATIKA ZA EKONOMISTE Linija: L2 ak.2016/17 predmetni nastavnik: Dr. Sc. Vedad Pašić, docent IME I UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET predmet: MATEMATIKA ZA EKONOMISTE Linija: L2 ak.2016/17 predmetni nastavnik: Dr. Sc. Vedad Pašić, docent IME I PREZIME T1 T2 T1+T2 Fin. Popr. D.pr. S.pr. Ak. Ukup.

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON VLADA Broj: 02-01-18298-1/14. Zenica, 22.09.2014. godine Z A P I S N I K sa 183. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane

Више

NOGOMETNI SAVEZ UNSKO-SANSKOG KANTONA; SPORTSKA DVORANA LUKE, Bihać tel/fax: ; žiro račun

NOGOMETNI SAVEZ UNSKO-SANSKOG KANTONA; SPORTSKA DVORANA LUKE, Bihać tel/fax: ;   žiro račun NOGOMETNI SAVEZ UNSKO-SANSKOG KANTONA; SPORTSKA DVORANA LUKE, 77000 Bihać tel/fax: +387-37-220-283; www.nsusk.ba; nsusk@nsusk.ba; žiro račun 3385002200518445 UniCredit Bank RASPORED TAKMIČENJA NOGOMETNE

Више

Na osnovu člana 116. stav (6) Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unskosanskog kantona'' broj:17/12), člana 66. stav (2) i člana 68. Sta

Na osnovu člana 116. stav (6) Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unskosanskog kantona'' broj:17/12), člana 66. stav (2) i člana 68. Sta Na osnovu člana 116. stav (6) Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unskosanskog kantona'' broj:17/12), člana 66. stav (2) i člana 68. Stav (1) Zakona o organizaciji organa uprave Federacije

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

KONAČNA RANG - LISTA STUDENATA APLIKANATA AKADEMSKE 2017 /2018. GODINE R/B Prezima,ime roditelja i ime Fakultet Uspjeh u školovanju Materijal ni statu

KONAČNA RANG - LISTA STUDENATA APLIKANATA AKADEMSKE 2017 /2018. GODINE R/B Prezima,ime roditelja i ime Fakultet Uspjeh u školovanju Materijal ni statu KONAČNA RANG - LISTA STUDENATA APLIKANATA AKADEMSKE 17 /1. GODINE R/B Prezima,ime roditelja i ime Fakultet Uspjeh u školovanju Materijal ni status Socijalni status UKUPNO bodova 1 Đelibašić (Ibrahim) Mustafa

Више

Републички педагошки завод Бања Лука Инспектор просвјетни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу Датум: јун 2010.године АНАЛИЗА РЈЕШ

Републички педагошки завод Бања Лука Инспектор просвјетни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу Датум: јун 2010.године АНАЛИЗА РЈЕШ Републички педагошки завод Бања Лука Инспектор просвјетни савјетник за машинску групу предмета и практичну наставу Датум: јун 21.године АНАЛИЗА РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА ОБЈЕКТИВНОГ ТИПА (ОДЈЕЉЕЊЕ 1) Анализа резултата

Више

________________________________________________________________

________________________________________________________________ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ БАЊА ЛУКА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Syllabus - Наставни програм ПРЕДМЕТ: Уставно право СЕМЕСТАР: Први семестар школске 2016/2017. године ФОНД ЧАСОВА: 3 НАСТАВНИК: Проф.

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŢBA ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG POSLOVANJA Na osnovu člana 14. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka ( Sluţbeni glasnik BiH broj 22/00 i 102/09), člana 24. Pravilnika o godišnjim finansijskim

Више

WQM II

WQM II PREGLED INVESTICIJSKIH PRIORITETA U OBLASTI VODOSNABDJEVANJA I OTPADNIH VODA U FEDERACIJI BiH Implemetnacija ZoV Z FBiH i dalje usklađivanje sa EU legislativom Transpozicija principa ODV u domaće zakonodavstvo

Више

Na osnovu člana 31

Na osnovu člana 31 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO - OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće - =================================================================== PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

Више

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc

Microsoft Word - Metodika nastave istorije.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Образац - 1 ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA JAVNA USTANOVA FEDERACIJA BIH OSNOVNA ŠKOLA KANTON SARAJEVO VRHBOSNA OPĆINA STARI GRAD BARUTHANA br.60 Telefon/faks ++387 33 24 01 00 e mail: osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba 1. Uvod Plan

Више

Tačka 11 b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva Trnjanin Jasim

Tačka 11 b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  Trnjanin Jasim BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/1-31-3075/17 Bihać, 22.01.2019. godine Na osnovu člana 183. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Na osnovu člana 31

Na osnovu člana 31 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO - OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće - N o 207402 =================================================================== PROGRAM RADA OPĆINSKOG

Више

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА

Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДА Образац - 1 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ: Филозофски ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Одлука о расписивању конкурса, орган

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ОПШТИНИ ЧЕЛИНАЦ ПРЕДЛАГАЧ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПРИПРЕМA: Одјељење за финансије,

Више

NOVI KVADRATI VAŠEG DOMA za udoban život Stanovi u Cazinu naselje Mala lisa Izgradnja objekta oktobar novembar info +387 (0) PAR

NOVI KVADRATI VAŠEG DOMA za udoban život Stanovi u Cazinu naselje Mala lisa Izgradnja objekta oktobar novembar info +387 (0) PAR NOVI KVADRATI VAŠEG DOMA za udoban život Stanovi u Cazinu naselje Mala lisa Izgradnja objekta oktobar 20. novembar 20. info +387 (0) 9 22 PARTNERI U PROJEKTU 0 stambenih jedinica suteren + prizemlje +

Више

Tacka 5. c - Nacrt Odluke od g. Golubicki put 2

Tacka 5. c - Nacrt Odluke od g. Golubicki put 2 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/1-31-3891/17 Bihać, 26.09.2017.godine RH/EK Na osnovu člana 183. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Na osnovu odredbi člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 23/17), a u skladu s Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda načina i rokova raspodjele budžetskih korisnika

Више

JU OŠ 6. mart Hadžići SPISAK ODABRANIH UDŽBENIKA U ŠKOLSKOJ 2019/2020.G. I RAZRED R.BR. NASTAVNI PREDMET NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČK

JU OŠ 6. mart Hadžići SPISAK ODABRANIH UDŽBENIKA U ŠKOLSKOJ 2019/2020.G. I RAZRED R.BR. NASTAVNI PREDMET NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČK JU OŠ 6. mart Hadžići SPISAK ODABRANIH UDŽBENIKA U ŠKOLSKOJ 2019/2020.G. I RAZRED Maštalica 1 Zehra Hubijar Dječija knjiga, Maštalica 2 Bosanska riječ 2. MATEMATIKA MATEMATIKA radni udžbenik Eldina Dizdar

Више

rangovi.xlsx

rangovi.xlsx Sporazum između Grada Sarajeva i organizacija civilnog društva Grada Sarajeva Tel/Fax: +387 33 203 668, 208 370, Augusta Brauna 6, Sarajevo E-mail: izvjestaji.ckd@gmail.com, www.ckdbih.com, TRN: 1610000047260060,

Више

Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1

Pravilnik 22. Auto Rally-ja Tuzla 2016 1 Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1 Poseban Pravilnik 22. Auto Rally ja "Tuzla 2016" Član 1. 22. Auto Rally "Tuzla 2016" u organizaciji Tuzlanskog auto moto kluba *Tuzamk* Tuzla (u daljem tekstu

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Broj: 06/1-31-439/19 Bihać, 19.03.2019.godine Na osnovu člana 183. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Bihać

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 17. јуна 1955. године] На основу чл. 17 ст. 2 Општег закона о универзитетима, Савезно извршно веће доноси О Д Л У К У О УПИСУ СВРШЕНИХ

Више

Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija Šibensko-kninska županija Dokumenti bitni za upise u prvi razred srenje škole Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis kandidata u prvi razred srednje škole (www.mzos.hr) elementi

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA GRADAĈAC H.K.Gradašĉevića 54, Gradaĉac, telefon , fax. 03

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA GRADAĈAC H.K.Gradašĉevića 54, Gradaĉac, telefon , fax. 03 I Z V J E Š T A J O STANJU ZAPOSLENOSTI ODNOSNO NEZAPOSLENOSTI I STVARNIM POTREBAMA KADROVA U PRIVREDI OPĆINE GRADAĈAC I N F O R M A C I J A O STANJU ZAPOSLENOSTI ODNOSNO NEZAPOSLENOSTI I STVARNIM POTREBAMA

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA LOT LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 LOT 7 LOT 8 LOT 9 LOT 10 LOT 11 LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 15 LOT

ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME d.o.o. BOSANSKA KRUPA LOT LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 LOT 7 LOT 8 LOT 9 LOT 10 LOT 11 LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 15 LOT ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. BOSANSKA KRUPA LOT LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 LOT 7 LOT 8 LOT 9 LOT 10 LOT 11 LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 15 LOT 16 Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Учитељски факултет на сајмовима високог образовања (Панчево, Пожаревац, Београд, Чачак) Крајем године и почетком године, Учитељски факулте

Учитељски факултет на сајмовима високог образовања (Панчево, Пожаревац, Београд, Чачак) Крајем године и почетком године, Учитељски факулте Учитељски факултет на сајмовима високог образовања (Панчево, Пожаревац, Београд, Чачак) Крајем 2013. године и почетком 2014. године, Учитељски факултет Универзитета у Београду учествовао је на сајмовима

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - Obrazloženje Odluke o IZMJ i DOP Odluke o osniv PZ K.doc

Microsoft Word - Obrazloženje Odluke o IZMJ i DOP Odluke o osniv PZ K.doc BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK Služba za upravljanje lokalnim razvojem Broj:10/2-05-1778-2 Bihać, 27.04.2018.godine GRADSKO VIJEĆE - o v

Више

ФЕБРУАР 2015 Фебруар је био променљив уз честе падавине, поготово у првој и трећој декади месеца. Од почетка месеца до 11. фебруара и поново од

ФЕБРУАР 2015 Фебруар је био променљив уз честе падавине, поготово у првој и трећој декади месеца. Од почетка месеца до 11. фебруара и поново од ФЕБРУАР 2015 Фебруар 2015. је био променљив уз честе падавине, поготово у првој и трећој декади месеца. Од почетка месеца до 11. фебруара и поново од 22. до краја месеца сваког дана је било падавина. Почетком

Више

Maj, godine SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016.

Maj, godine SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016. Maj, 2017. godine SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016. SADRŽAJ: UVOD 3 METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI 3 KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA 6 SPISAK OPĆINA PO ABECEDNOM

Више

Analiza slučajeva 2006

Analiza slučajeva 2006 GODIŠNJA ANKETA KORISNIKA RAK DOZVOLA ZA PRUŽANJE INTERNET USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2018. GODINU Sadržaj: 1. UVOD... 3 2. STANJE NA ISP TRŽIŠTU U 2018. GODINI... 5 2.1. i struktura Internet... 5

Више

Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za godinu mart/oz ujak 2019 I

Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za godinu mart/oz ujak 2019 I Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2018. godinu mart/oz ujak 2019 I S A D R Ž A J: S A D R Ž A J:... II POPIS SLIKA... III POPIS TABELA... IV 1. Uvod... 1 1.1. Projekt "Izgradnja

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

FORMALNO VISOKO OBRAZOVANJE MEDICINSKIH SESTARA U BOSNI I HERCEGOVINI

FORMALNO VISOKO OBRAZOVANJE MEDICINSKIH SESTARA U BOSNI I HERCEGOVINI FORMALNO VISOKO OBRAZOVANJE MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA U BOSNI I HERCEGOVINI Mediha Avdić¹, Duška Jović 1, Emira Dropić 1, Greet van Malderen 2, Rene Schwendimann 2 1 Fondacija fami, Bosna i Hercegovina;

Више

Microsoft Word - Nepotpune prijave Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2013, objava.docx

Microsoft Word - Nepotpune prijave  Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2013, objava.docx Rezultati Konkursa/Natječaja za izbor Korisnika sredstava Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2013. godinu. - Nepotpune i nepodržane prijave - Rb. Institucija Naziv projekta Programska stavka Napomena

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената који се могу уписати у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80. години, од 2. октобра 1979. године] На основу

Више

VODIČ ZA UPIS PROMJENA U UDRUŽENJU Ministarstvo pravosuďa i uprave Unsko sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je nadležno za upis promjen

VODIČ ZA UPIS PROMJENA U UDRUŽENJU Ministarstvo pravosuďa i uprave Unsko sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je nadležno za upis promjen VODIČ ZA UPIS PROMJENA U UDRUŽENJU Ministarstvo pravosuďa i uprave Unsko sanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je nadležno za upis promjena u Registar udruženja, koje su subjekti upisa dužni

Више

FPN UNSA Kolegij: Demografija Predmetni nastavnik: doc. dr. Mirza Emirhafizović I,III semestar Akademska 2018./19. godina Odsjek za socijalni rad Odsj

FPN UNSA Kolegij: Demografija Predmetni nastavnik: doc. dr. Mirza Emirhafizović I,III semestar Akademska 2018./19. godina Odsjek za socijalni rad Odsj FPN UNSA Kolegij: Demografija Predmetni nastavnik: doc. dr. Mirza Emirhafizović I,III semestar Akademska 2018./19. godina Odsjek za socijalni rad Odsjek za komunikologiju Odsjek za politologiju-upd Odsjek

Више

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2013./2014. Ankica Nježić, pomoćnica ministra Zagreb, veljača 2013. 1 ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2 ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE Glavni i ključni

Више

Zapisnik sa sastanka Savjeta za ekonomski razvoj_291118

Zapisnik sa sastanka Savjeta za ekonomski razvoj_291118 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON GRAD BIHAĆ GRADONAČELNIK SLUŽBA ZA LOKALNO EKONOMSKI RAZVOJ Broj:10/2-Sl./18. Bihać, 29.11.2018.godine Zapisnik sa XIV sjednice Savjeta

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

ЈАНУАР 2019.

ЈАНУАР 2019. Време у мају је било променљиво уз честе и обилне падавине које су изазвале поплаве на северу и западу у периоду од 12. до 15. маја, а у другом делу месеца понегде су се јављале бујичне поплаве на мањим

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDWOBOSANSKI KANTON

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Slide 1

Slide 1 Gimnazija Fran Galović Koprivnica VODIČ ZA UPIS Koprivnica, svibanj 2019. ( mr. sc. Vjekoslav Robotić) 1 Upisi: Zašto upisati? ZATO JER Najbolji programi za upis na fakultet Klasifikacijski ispiti Državna

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

Sheet1 ODSJEK: KOMUNIKOLOGIJA / REDOVNI / REDOVNI SAMOFIN. PREDMET: Poslovno komuniciranje Godina i semestar: akademska 2013./2014. II godina, III sem

Sheet1 ODSJEK: KOMUNIKOLOGIJA / REDOVNI / REDOVNI SAMOFIN. PREDMET: Poslovno komuniciranje Godina i semestar: akademska 2013./2014. II godina, III sem ODSJEK: KOMUNIKOLOGIJA / REDOVNI / REDOVNI SAMOFIN. PREDMET: Poslovno komuniciranje Godina i semestar: akademska 2013./2014. II godina, III semestar Predmetni nastavnik: Doc. dr. Jasna Duraković Saradnik

Више

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak

BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zak BOSNA I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON OPĆINA MAGLAJ OPĆINSKO VIJEĆE PRIJEDLOG Broj: Datum: Na osnovu člana 6. Zakona o građevinskom zemljištu (''Službene novine Federacije

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Studentski bilten br. 1; septembar/rujan Ovaj bilten je namijenjen za informiranje naših studenata o proteklim, trenutnim i budućim događanjima

Studentski bilten br. 1; septembar/rujan Ovaj bilten je namijenjen za informiranje naših studenata o proteklim, trenutnim i budućim događanjima Studentski bilten br. 1; septembar/rujan 2016. Ovaj bilten je namijenjen za informiranje naših studenata o proteklim, trenutnim i budućim događanjima na Fakultetu za tehničke studije i Edukacijskom fakultetu.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ДЕЦЕМБАР 2016. Већи део месеца децембра 2016. било је стабилно и суво време уз честу појаву магле у нижим пределима, док је на планинама и југу било сунчаније. Падавина је било врло мало, у већини предела

Више

LIČNI PODACI Ime i prezime: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Rajko Kličković Srbin

LIČNI PODACI Ime i prezime:   Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Rajko Kličković Srbin LIČNI PODACI Ime i prezime: E-mail: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Rajko Kličković rajkoklickovic@hotmail.com Srbin 20.07.1956. godine, Donji Petrovići, Bosanska Krupa Docent

Више

USVOJENI DNEVNI RED PRVE (KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA TUZLA, UTORAK, GODINE SA POČETKOM U 11,00 SATI U MALOJ SALI BKC TUZLA

USVOJENI DNEVNI RED PRVE (KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA TUZLA, UTORAK, GODINE SA POČETKOM U 11,00 SATI U MALOJ SALI BKC TUZLA USVOJENI DNEVNI RED PRVE (KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA TUZLA, UTORAK, 22.11.2016. GODINE SA POČETKOM U 11,00 SATI U MALOJ SALI BKC TUZLA 1. POLAGANJE SVEČANE IZJAVE VIJEĆNIKA IZABRANIH NA

Више

132

132 132 Na osnovu člana V tačka 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici održanoj 19. novembra 2003. godine, donijelo je ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 10-18

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik 10-18 31.10.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 10, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 10/18 На основу члана 21. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању ( Службени

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више