З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и"

Транскрипт

1 З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког института. Седница Већа сазвана је на основу члана 94. став 1. тачка 3. Статута Универзитета у Београду - Медицинског факултета (пречишћен текст од године). Записник је сачињен на основу материјала достављених шефовима катедре и руководиоцима наставе и наставним базама и дискусије вођене на самој седници. Седницом је председавао декан Медицинског факултета проф. др Небојша Лалић. На основу евиденционих листића седници је присуствовало 402 члана Већа редовних професора, 166 ванредних професора и 91 доцент (8 наставника се налази на неплаћеном одсуству). Усвојен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д : 1. Усвајање записника са седнице Изборног већа одржане године 2. Реч Декана 3. Доношење одлуке о образовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор сарадника у звање клиничког асистента 4. Доношење одлука о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента и сарадника у звање асистента и сарадника у настави, и то: - за избор наставника у звање доцента и сарадника у звање асистента (избор у више звање) - за избор сарадника у звање сарадника у настави (нова места) 5. Доношење одлука о избору сарадника у звање сарадника у настави и асистента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - сарадници у настави за ужу научну област Хумана генетика - сарадник у настави за ужу научну област Анатомија - сарадници у настави за ужу научну област Статистика и информатика у медицини - сарадник у настави за ужу научну област Хистологија и ембриологија - асистент за ужу научну област Медицина и друштво - асистенти за ужу научну област Епидемиологија - асистент за ужу научну област Енглески језик - асистенти за ужу научну област Патологија - асистенти за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија 6. Доношење одлука о избору сарадника у звање клиничког асистента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - клинички асистенти за ужу научну област Гинекологија и акушерство - клинички асистенти за ужу научну област Психијатрија - клинички асистент за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом - клинички асистенти за ужу научну област Радиологија - клинички асистенти за ужу научну област Педијатрија 7. Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање доцента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - доцент за ужу научну област Интерна медицина (хематологија) - доценти за ужу научну област Неурологија - доцент за ужу научну област Микробиологија - доценти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) - доцент за ужу научну област Анатомија - доценти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-васкуларна хирургија) - доцент за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (пластична хирургија) - доценти за ужу научну област Педијатрија - доценти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) - доценти за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) - доценти за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) - доценти за ужу научну област Офталмологија - доцент за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија)

2 - доцент за ужу научну област Интерна медицина (реуматологија) - доценти за ужу научну област Радиологија - доценти за ужу научну област Психијатрија - доцент за ужу научну област Инфективне болести - доцент за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (грудна хирургија) - доцент за ужу научну област Енглески језик - доцент за ужу научну област Анатомија - доцент за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) - доцент за ужу научну област Инфективне болести 8. Доношење одлука о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора, и то: - за избор наставника у звање ванредног професора (избор у више звање) 9. Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање ванредног професора по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - ванредни професор за ужу научну област Гинекологија и акушерство - ванредни професор за ужу научну област Микробиологија - ванредни професор за ужу научну област Судска медицина - ванредни професор за ужу научну област Неурологија - ванредни професори за ужу научну област Гинекологија и акушерство - ванредни професор за ужу научну област Хистологија и ембриологија - ванредни професор за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) - ванредни професор за ужу научну област Гинекологија и акушерство - ванредни професори за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) - ванредни професор за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија - ванредни професор за ужу научну област Офталмологија - ванредни професор за ужу научну област Патолошка физиологија 10. Доношење одлуке о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање редовног професора 11. Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање редовног професора по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - редовни професор за ужу научну област Хемија у медицини - редовни професор за ужу научну област Психијатрија - редовни професор за ужу научну област Биофизика у медицини I Усавајње записника Записник са седнице Изборног већа одржане године. године усвојен је без примедби. II Реч декана У оквиру ове тачке дневног реда декан проф. др Небојша Лалић је информисао присутне чланове о одржаним пријемним испитима за упис студената на студијске програме интегрисане студије медицине и основне академске студије сестринство. Захвалио се свим наставницима који су учествовали у организовању и одржавању пријемног испита за наредну школску годину. Такође, обавестио је присутне чланове Већа да ће у септембру бити одржан други уписни рок. III Доношење одлуке о образовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор сарадника у звање клиничког асистента Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедре и руководиоцима наставе у Чланови већа су једногласно прихватили предлоге катедри и са допуном донели следећу

3 О Д Л У К У Образују се комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор сарадника у звање КЛИНИЧКИ АСИСТЕНТ, и то: Конкурс који ће бити објављен на интернет страници Медицинског факултета у Београду Физикална медицина 1 сарадник проф. др Љубица Константиновић и рехабилитација проф. др Драгана Матановић доц. др Александра Видаковић Офталмологија 2 сарадника проф. др Миленко Стојковић проф. др Мирослав Кнежевић доц. др Весна Јакшић Гинекологија и акушерство 2 сарадника проф. др Александар Стефановић проф. др Саша Кадија проф. др Јелена Стаменковић Интерна медицина 2 сарадника проф. др Петар Сеферовић (кардиологија) проф. др Горан Станковић проф. др Милика Ашанин Интерна медицина 1 сарадник проф. др Виолета Вучинић (пулмологија) проф. др Бранислава Миленковић проф. др Драгана Јовановић Интерна медицина 2 сарадника проф. др Томица Милосављевић (гастроентерологија) проф. др Миодраг Крстић проф. др Петар Сворцан Интерна медицина 1 сарадник проф. др Немања Дамјанов (реуматологија) проф. др Мирјана Шефик Букилица проф. др Нада Вујасиновић Ступар _ Интерна медицина 1 сарадник проф. др Радомир Наумовић (нефрологија) проф. др Вишња Лежаић проф. др Дијана Јовановић _ Интерна медицина 1 сарадник проф. др Биљана Михаљевић (хематологија) проф. др Јелена Била проф. др Милена Тодоровић _ Интерна медицина 2 сарадника проф. др Небојша Лалић (ендокринологија) проф. др Милош Жарковић проф. др Марина Николић Ђуровић _ Хирургија са анестез. 3 сарадника проф. др Драган Радовановић (општа хирургија) проф. др Славко Матић проф. др Драгош Стојановић _ Хирургија са анестез. 1 сарадник проф. др Лазар Давидовић (општа хирургија проф. др Слободан Цветковић васкуларна хирургија) проф. др Душан Костић _ Хирургија са анестез. 1 сарадник проф. др Бранко Ђуровић (неурохирургија) проф. др Горан Тасић доц. др Владимир Јовановић _

4 _ Хирургија са анестез. 1 сарадник проф. др Зоран Џамић (урологија) проф. др Миодраг Лазић доц. др Оташ Дурутовић _ Хирургија са анестез. 3 сарадника проф. др Миомир Јовић (анестез.са реаним.) проф. др Небојша Лађевић проф. др Душица Симић Хирургија са анестез. 2 сарадника проф. др Зоран Благојевић (ортопедија) проф. др Зоран Башчаревић проф. др Горан Тулић Хирургија са анестез. 2 сарадника проф. др Мирослав Ђорђевић (дечја хирургија) проф. др Мила Стајевић Поповић проф. др Војкан Вукадиновић Хирургија са анестез. 1 сарадник проф. др Светозар Путник (општа хирургија проф. др Милош Велиновић кардиохирургија) доц. др Александар Микић _ Хирургија са анестез. 1 сарадник проф. др Мирослав Гранић (општа хирургија проф. др Небојша Ивановић онкологија) проф. др Срђан Дикић _ IV Доношење одлука о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента и сарадника у звање асистента и сарадника у настави Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедре и руководиоцима наставе у Чланови већа су једногласно прихватили предлоге декана Факултета и донели следеће I 1. Расписује се конкурс за избор наставника у звање доцента и сарадника у звање асистента и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: (избор у више звање) _ Медицинска и клиничка 1 доцент проф. др Татјана Симић, председник биохемија проф. др Ана Савић Радојевић, члан проф. др Кармен Станков, члан, МФ Нови Сад _ Микробиологија 1 доцент проф. др Драгана Вуковић, председник проф. др Ивана Дакић, члан проф. др Дејан Крњајић, члан, Фак.вет.мед. _ Интерна медицина 1 доцент проф. др Виолета Вучинић, председник (пулмологија) проф. др Бранислава Миленковић, члан проф. др Илија Андрејевић, члан, МФ Нови Сад Епидемиологија 1 асистент проф. др Сандра Шипетић Грујичић, председник проф. др Љиљана Марковић Денић, члан проф. др Радован Чеканац, члан, МФ ВМА _

5 _ Микробиологија 2 асистента проф. др Вера Мијач, председник доц. др Ана Банко, члан проф. др Душан Павлица, члан, Стом.фак. Патологија 2 асистента проф. др Татјана Терзић, председник доц. др Радмила Јанковић, члан проф. др Звездана Тепавчевић, члан, Стом.фак. Патолошка физиологија 2 асистента проф. др Данијела Вучевић, председник доц. др Јасна Тодоровић, члан доц. др Маја Милетић, члан, Стом.фак. Статистика и информатика у 1 асистент доц. др Наташа Милић, председник медицини проф. др Дејана Станисављевић, члан проф. др Биљана Миличић, члан, Стом.фак. _ 2. Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. II 1. Расписује се конкурс за избор сарадника у звање сарадника у настави и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: (нова места) Епидемиологија 2 сарадника проф. др Љиљана Марковић Денић, председник у настави проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, члан проф. др Биљана Коцић, члан, МФ Ниш 2. Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. V Доношење одлука о избору сарадника у звање сарадника у настави и асистента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање сарадника у настави и асистента на дан године је 567. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 402 члана Већа што је више од 2/3 укупног броја чланова Већа. У оквиру ове тачке дневног реда реферисали су чланови комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор у звање сарадника у настави и асистента. Донете су следеће о избору сарадника на Медицинском факултету у Београду 1. др Марко Андабака бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Хумана генетика 2. др Ана Ђурановић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Хумана генетика 3. др Јелена Јаџић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Анатомија 4. др Огњен Милићевић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Статистика и информатика у медицини 5. др Ведрана Павловић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Статистика и информатика у медицини 6. др Александра Милосављевић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Хистологија и ембриологија 7. др Вида Јеремић Стојковић бира се у звање асистента за ужу научну област Медицина и друштво

6 8. др Горица Марић бира се у звање асистента за ужу научну област Епидемиологија 9. др Вук Марушић бира се у звање асистента за ужу научну област Епидемиологија 10. др Стеван Мијомановић бира се у звање асистента за ужу научну област Енглески језик 11. др Данило Обрадовић бира се у звање асистента за ужу научну област Патологија 12. др Ивана Савић бира се у звање асистента за ужу научну област Патологија 13. др Новица Боричић бира се у звање асистента за ужу научну област Патологија 14. др Бојана Цвијан бира се у звање асистента за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија 15. др Милош Ђурић бира се у звање асистента за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија VI Доношење одлука о избору сарадника у звање клиничког асистента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у Пре реферисања чланова Комисије, декан је обавестио присутне чланове Већа да подтачке избор четири клиничка асистента за ужу научну област Радиологија и шест клиничких асистената за ужу научну област Педијатрија се одлажу за наредну седницу Изборног већа због поднетих приговора у року предвиђеним Статутом Универзитета у Београду-Медицинског факултета. Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање сарадника у звање клиничког асистента на дан године је 570. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 402 чланаа Већа што је више од 2/3 укупног броја чланова Већа. У оквиру ове тачке дневног реда реферисали су чланови комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор клиничких асистената. Донете су следеће о избору клиничких асистената на Медицинском факултету у Београду 1. др Реља Лукић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Гинекологија и акушерство 2. др Загорка Миловановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Гинекологија и акушерство 3. др Вања Мандић Маравић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Психијатрија 4. др Маја Пантовић Стефановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Психијатрија 5. др Горан Стојковић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом VII Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање доцента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање предавач и доцент на дан године је 570. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 402 члана Већа што је више од 2/3 укупног броја чланова Већа. Реферисали су чланови комисија за писање реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника у звање доцента. Донете су следеће о утврђивању предлога за избор наставника у звање доцента на Медицинском факултету у Београду 1. Предлаже се др Дарко Антић за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (хематологија) 2. Предлаже се др Ивана Баста за избор у звање доцента за ужу научну област Неурологија 3. Предлаже се др Александар Ристић за избор у звање доцента за ужу научну област Неурологија 4. Предлаже се др Ина Гајић за избор у звање доцента за ужу научну област Микробиологија

7 5. Предлаже се др Синиша Дучић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) 6. Предлаже се др Александар Влаховић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) 7. Предлаже се др Вук Ђулејић за избор у звање доцента за ужу научну област Анатомија 8. Предлаже се др Никола Илић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-васкуларна хирургија) 9. Предлаже се др Предраг Гајин за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-васкуларна хирургија) 10. Предлаже се др Јелена Јеремић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (пластична хирургија) 11. Предлаже се др Маја Јешић за избор у звање доцента за ужу научну област Педијатрија 12. Предлаже се др Ружица Крављанац за избор у звање доцента за ужу научну област Педијатрија 13. Предлаже се др Јелена Мартић за избор у звање доцента за ужу научну област Педијатрија 14. Предлаже се др Душан Париповић за избор у звање доцента за ужу научну област Педијатрија 15. Предлаже се др Бранкица Спасојевић Димитријева за избор у звање доцента за ужу научну област Педијатрија 16. Предлаже се др Бојан Јовановић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) 17. Предлаже се др Дејан Марковић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) 18. Предлаже се др Љиљана Лукић за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) 19. Предлаже се др Драгана Миљић за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) 20. Предлаже се др Наташа Рајковић за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) 21. Предлаже се др Снежана Лукић за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) 22. Предлаже се др Драгана Мијач за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) 23. Предлаже се др Ратко Томашевић за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) 24. Предлаже се др Бранка Филиповић за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) 25. Предлаже се др Иван Марјановић за избор у звање доцента за ужу научну област Офталмологија 26. Предлаже се др Игор Ковачевић за избор у звање доцента за ужу научну област Офталмологија 27. Предлаже се др Небојша Митровић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) 28. Предлаже се др Предраг Остојић за избор у звање доцента за ужу научну област Интерна медицина (реуматологија) 29. Предлаже се др Полина Павићевић за избор у звање доцента за ужу научну област Радиологија 30. Предлаже се др Сузана Стојановић Рундић за избор у звање доцента за ужу научну област Радиологија 31. Предлаже се др Милица Пејовић Милованчевић за избор у звање доцента за ужу научну област Психијатрија 32. Предлаже се др Милан Латас за избор у звање доцента за ужу научну област Психијатрија 33. Предлаже се др Јасмина Полуга за избор у звање доцента за ужу научну област Инфективне болести 34. Предлаже се др Милан Савић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (грудна хирургија) 35. Предлаже се др Данка Синадиновић за избор у звање доцента за ужу научну област Енглески језик 36. Предлаже се др Ана Старчевић за избор у звање доцента за ужу научну област Анатомија 37. Предлаже се др Дејан Стевановић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) 38. Предлаже се др Горан Стевановић за избор у звање доцента за ужу научну област Инфективне болести Нако тога наставници у звању наставник страног језика и доцент напустили су седницу.

8 VIII Доношење одлука о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедре и руководиоцима наставе у Чланови већа су једногласно прихватили предлоге декана Факултета и донели следеће О Д Л У К У 1. Расписује се конкурс за избор наставника у звање ванредног професора и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: (избор у више звање) Хирургија са анестез. 1 ванредни проф. др Милош Велиновић, председник (општа хир.- кардиохирур.) професор проф. др Светозар Путник, члан проф. др Алекса Марковић, члан, Стом.фак. Хирургија са анестез. 1 ванредни проф. др Милош Бјеловић, председник (општа хирургија) професор проф. др Славко Матић, члан проф. др Мирослав Вукадиновић, члан, Стом.фак. 2. Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. IX Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање ванредног професора по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање ванредног професора на дан године је 435. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 311 чланова Већа што је више од 2/3 укупног броја чланова Већа. Након реферисања чланова комисија за писање реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника у звање ванредног професора донете су следеће о утврђивању предлога за избор наставника у звање ванредног професора на Медицинском факултету у Београду 1. Предлаже се др Светлана Врзић Петронијевић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Гинекологија и акушерство 2. Предлаже се др Ивана Дакић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Микробиологија 3. Предлаже се др Владимир Живковић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Судска медицина 4. Предлаже се др Јасна Зидверц Трајковић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Неурологија 5. Предлаже се др Ана Јовановић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Гинекологија и акушерство 6. Предлаже се др Снежана Плешинац за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Гинекологија и акушерство 7. Предлаже се др Милица Лабудовић Боровић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Хистологија и ембриологија 8. Предлаже се др Марија Лукач за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) 9. Предлаже се др Милош Петронијевић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Гинекологија и акушерство

9 10. Предлаже се др Душица Симић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) 11. Предлаже се др Предраг Стевановић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) 12. Предлаже се др Гордана Влајковић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) 13. Предлаже се др Радан Стојановић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија 14. Предлаже се др Миленко Стојковић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Офталмологија 15. Предлаже се др Јасна Тодоровић за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Патолошка физиологија X Доношење одлуке о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање редовног професора Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедре и руководиоцима наставе у Чланови већа су једногласно прихватили предлоге декана Факултета и донели следећу О Д Л У К У 1. Расписује се конкурс за избор наставника у звање редовног професора и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: Интерна медицина 1 редовни проф. др Петар Сеферовић, председник (кардиологија) професор проф. др Синиша Павловић, члан проф. др Милан Брајовић, члан, Стом.фак. 2. Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. XI Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање редовног професора на дан године је 213. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 145 чланова Већа што је више од 2/3 од укупног броја чланова Већа. Избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Хемија у медицини Декан је обавестио присутне чланове Већа да за избор једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Хемија у медицини по конкурсу расписаном године постоји приговор проф. др Бранимира Радосављевића на предлог и мишљење Комисије да се др Весна Вујић изабере у звање редовног професора. Приговор је поднет дана године у року предвиђеном Статутом Медицинског факултета. Комисија је дана године доставила Изборном већу одговор на приговор. Приговор и одговор су достављени у материјалу свим члановима Већа уз позив за седницу. У вези са тим вођена је дискусија у којој су учествовали декан проф. др Небојша Лалић, проф. др Иванка Караџић и проф. др Бранимир Радосављевић. Након дискусије, Изборно већe је приступило одлучивању. За избор предложеног кандидата др Весне Вујић гласало је 140 чланова Већа, 5 гласова «уздржан», а за доношење Одлуке је потребно, у складу са чл. 18. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Унивезитета у Београду бр. 200 од ), већина гласова од укупног броја наставника који су у истом или вишем звању од звања у које се наставник бира, што је на овој седници било 108.

10 Након тога чланови комисије су реферисали по утврђеном дневном реду. Донете су следеће о утврђивању предлога за избор наставника у звање редовног професора на Медицинском факултету у Београду 1. Предлаже се др Весна Вујић за избор у звање редовног професора за ужу научну област Хемија у медицини (са 5 гласова уздржан ) 2. Предлаже се др Александар Дамјановић за избор у звање редовног професора за ужу научну област Психијатрија 3. Предлаже се др Небојша Милошевић за избор у звање редовног професора за ужу научну област Биофизика у медицини * * * Одлуке о утврђивању предлога за избор наставника достављају се надлежним већима научних области Универзитета у Београду, на даљи поступак у складу са чланом 75. Закона о високом образовању (Сл.гласник РС бр.88/2017). * * * Седница Изборног већа завршила је са радом у 15,25 часова. Записничар Сатка Синђелић Д Е КА Н Медицинског факултета Проф. др Небојша Лалић

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане 28.02.2018. године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког института. Седница Већа сазвана је на основу члана 94.

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К З А П И С Н И К са XX седнице Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 24. септембра 2012. године, са почетком у 18ººчасова. ПРИСУТНИ: др М. Васиљевић, др М. Лабус, др З. Стојановић,

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко 1. 2005/0559 Шантић Мирослав 0 2. 2010/0085 Репац Небојша 0 3. 2011/0322 Тасић Милош 0 4. 2011/0493 Срећковић Немања 1 1 2 1 10 1 1 0 16 5 5. 2011/0543 Константиновић Сара 5.5 46 51.5 6 6. 2012/0519 Станишић

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б.

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Назив организационе јединице Радно место Име, средње

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил Списак студената Предмет: МАСА-А12011-1801 - Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Милошевић Сала: 220 1 2018/21005 Штуловић Симона 1 2 2018/21003 Петровић Олга 1

Више

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови Студенти који студирају по акредитацији из 2015. године 1 110/2016 Аздејковић, Марија 2рл2 2рл2б 2 255/2017 Алановић, Дијана 2рл1 2рл2б 8 21 3 108/2017 Алексендрић, Катарина 2рл2 2рл2а 5 4 9 4 4 109/2017

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БРОЈ: 220/1 ДАТУМ: Б Е О Г Р А Д ШЕФУ КАТЕДРЕ ПРЕДМЕТА РУКОВОДИОЦУ НАСТАВЕ У НАСТАВНОЈ БАЗИ Дос

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БРОЈ: 220/1 ДАТУМ: Б Е О Г Р А Д ШЕФУ КАТЕДРЕ ПРЕДМЕТА РУКОВОДИОЦУ НАСТАВЕ У НАСТАВНОЈ БАЗИ Дос УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БРОЈ: 220/1 ДАТУМ: 22.01.2014. Б Е О Г Р А Д ШЕФУ КАТЕДРЕ ПРЕДМЕТА РУКОВОДИОЦУ НАСТАВЕ У НАСТАВНОЈ БАЗИ Достављамо Вам у прилогу материјал за седницу ИЗБОРНОГ

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на факултетима чији је оснивач Република Србија за стручни назив БИОЛОГ, на

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија 1. година студија 11ПФ1001 - Увод у право Горан Дајовић 02.09.19.(13h) 05.09.19.(13h) Милош Здравковић 26.08.19.(14h) 27.08.19.(12h) 05.09.19.(14h) Миодраг Јовановић 28.08.19.(10h) 03.09.19.(10h) 04.09.19.(10h)

Више

UNIVERZITET U BEOGRADU

UNIVERZITET U BEOGRADU УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БРОЈ: 8390/1 ДАТУМ: 11.10.2018. Б Е О Г Р А Д ШЕФУ КАТЕДРЕ ПРЕДМЕТА РУКОВОДИОЦУ НАСТАВЕ У НАСТАВНОЈ БАЗИ Достављамо Вам у прилогу материјал за седницу ИЗБОРНОГ

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Домнић-Поповић Наташа четвртак, после / / 5. (парна смена Илић Драгана петак, 5. час / четвртак, 5. час

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5 Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум 03. 07. 2019. године На основу чл. 59. и чл. 60. Статута Високе хотелијерске школе струковних

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машин

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машин МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - КРАЉЕВО РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - 1. конкурсни рок: 03/07/12 - Студијски програм: Машинско инжењерство Р.бр. Кандидат с. школа пријемни Укупно

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta 1 2 3 4 5 6 7 Pešić Vesna I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost I-4 I-5 I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 I-2 I-5 I-1 I-3 I-1 I-3 I-6 1 2 3 4 5 6 7 Živadinović Jovana II-5 II-4 Srpski jezik i književnost II-2 II-3

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

UF_RasporedSedenjaPoSalama

UF_RasporedSedenjaPoSalama БГ Љутице Богдана - Амфитеатар 1 - приземље 1 1100 Петрић (Миломир) Јелена БГ - Смер за образовање учитеља 2 1109 Петровић (Горан) Александар БГ - Смер за образовање учитеља 3 1154 Петровић (Дејан) Јована

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

MINISTARSTVO PROSVETE Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana OŠ "Vlada Aksentijević", Beograd Broj evidentiranih učenika u školi

MINISTARSTVO PROSVETE Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana OŠ Vlada Aksentijević, Beograd Broj evidentiranih učenika u školi SA Božić, Ljiljana 894521 989123 Brković, Jelena 814384 Budiša, Maja 253772 Caprđa, Marko 359186 Cvetković, Nemanja 555627 Ćuk, Jovana 939651 Damjanović, Dunja Dragičević, Milica 165096 746305 Džanković,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла 2017. године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и име Број индекса Оцена Цветковић Марија 39926 7 Стевановић

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Др Дејан Спасић

Више

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 петак (07.06.2019.) сале 25, 26 и 26б 8:00 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 Трајковић Слободан 2013/0673 Терзић Николета 2014/0380 Прело Срђан 2014/0614 Тановић Иван 2014/0653

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 207/2080 С Томић Дариа Предмет:

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

Термини отворених врата

Термини отворених врата Термини отворених врата ПРЕДМЕТНА НАСТАВА Школска 2019/2020. година Овде се можете информисати о терминима отворених врата, односно времену када су наставници слободни за пријем родитеља. Сваки наставник

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx ПРВИ РАЗРЕД Ранг Име Презиме Одељ Школа Место Наставник шифра 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5 зад. Укупно Награда 1 Вања Пеић 10 Гимназија Крушевац Дејан Оролић 104 20 20 20 20 20 100 I 2 Ђoрђe Петровић

Више

Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђиканови

Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђиканови Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђикановић 20 20 20 20 20 100 2 Димитрије Симић ОШ Душан Јерковић

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 612-517-1/2009 Датум 19. 06. 2009. година Н и ш З А П И С Н И К са XXI седнице Наставно научног већа Машинског факултета Универзитета у Нишу XXI седница Наставно

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Konačna rang lista za upisni rok Septembar 2018/2019 Mašinsko inženjerstvo. Rb. Šifra Prezime (I

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Konačna rang lista za upisni rok Septembar 2018/2019 Mašinsko inženjerstvo. Rb. Šifra Prezime (I Mašinsko inženjerstvo. Status: Budžet 1 11013 Janković (Gordan) Boris 31.12 48 79.12 Ukupan broj kandidata: 1 Status: Ispod crte 1 11014 Kopanja (Dušan) Aleksandar 29.8 0 29.8 Ukupan broj kandidata: 1

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више