З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и"

Транскрипт

1 З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког института. Седница Већа сазвана је на основу члана 94. став 1. тачка 3. Статута Универзитета у Београду - Медицинског факултета (пречишћен текст од године). Записник је сачињен на основу материјала достављених шефовима катедре и руководиоцима наставе и наставним базама и дискусије вођене на самој седници. Седницом је председавао декан Медицинског факултета проф. др Небојша Лалић. На основу евиденционих листића седници је присуствовало 424 чланова Већа- 136 редовна а, 170 ванредних а и 118 доцената (7 наставника се налази на неплаћеном одсуству). Одата је пошта минутом ћутања преминулим наставницима Медицинског факултета проф. др Станоју Банковићу, проф. др Велибору Марковићу, проф. др Зоранки Шумарац, проф. др Стевану Матијашевићу и проф. др Љубици Божиновић. Усвојен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д : 1. Усвајање записника са седнице Изборног већа одржане године 2. Реч Декана 3. Доношење одлуке о образовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор сарадника у звање клиничког асистента 4. Доношење одлука о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента, наставника страног језика, сарадника у звање асистента и сарадника у настави, и то: - за избор наставника у звање доцента, наставника страног језика и сарадника у звање асистента (избор у исто звање) - за избор наставника у звање доцента и сарадника у звање асистента (избор у више звање) - за избор сарадника у звање асистента и сарадника у настави (нова места) 5. Доношење одлука о избору сарадника у звање сарадника у настави и асистента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - сарадник у настави за ужу научну област Социјална медицина - сарадници у настави за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија - сарадник у настави за ужу научну област Анатомија - сарадници у настави за ужу научну област Патологија - сарадник у настави за ужу научну област Медицинска физиологија - асистенти за ужу научну област Хумана генетика - асистенти за ужу научну област Анатомија - асистент за ужу научну област Социјална медицина 6. Доношење одлука о избору сарадника у звање клиничког асистента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-ургентна хирургија) - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) - клинички асистенти за ужу научну област Неурологија - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургијакардиохирургија) - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) - клинички асистенти за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) - клинички асистент за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (неурохирургија) - клинички асистенти за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија) - клинички асистент за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија) - клинички асистенти за ужу научну област Инфективне болести - клинички асистент за ужу научну област Нуклеарна медицина - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (ортопедија) - клинички асистенти за ужу научну област Дерматовенерологија

2 - клинички асистент за ужу научну област Дерматовенерологија - клинички асистент за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (грудна хирургија) - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-ендокрина хирургија) - клинички асистенти за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-онкологија) - клинички асистент за ужу научну област Интерна медицина (пулмологија) - клинички асистент за ужу научну област Интерна медицина (алергологија) - клинички асистент за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом 7. Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање доцента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - доцент за ужу научну област Педијатрија - доцент за ужу научну област Медицинска физиологија - доценти за ужу научну област Статистика и информатика у медицини - доцент за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија- кардиохирургија) - доцент за ужу научну област Гинекологија и акушерство 8. Доношење одлука о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног а, и то: - за избор наставника у звање ванредног а (избор у исто звање) - за избор наставника у звање ванредног а (избор у више звање) 9. Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање ванредног а по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - ванредни и за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија) - ванредни и за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) - ванредни за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија) - ванредни и за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (неурохирургија) - ванредни за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) - ванредни за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-ендокрина хирургија) - ванредни за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-васкуларна хирургија) - ванредни и за ужу научну област Епидемиологија - ванредни и за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургијакардиохирургија) - ванредни и за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) - ванредни за ужу научну област Радиологија - ванредни за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) - ванредни за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом - ванредни за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургијакардиохирургија) - ванредни за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) 10. Доношење одлуке о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање редовног а 11. Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање редовног а по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности, и то: - редовни за ужу научну област Судска медицина - редовни за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) - редовни за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (ортопедија) - редовни за ужу научну област Интерна медицина (реуматологија) - редовни за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) - редовни за ужу научну област Интерна медицина (нефрологија) - редовни и за ужу научну област Гинекологија и акушерство - редовни за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија) I Усавајње записника Записник са седнице Изборног већа одржане године. године усвојен је без примедби.

3 II Реч декана У оквиру ове тачке дневног реда декан проф. др Небојша Лалић је информисао присутне чланове да је на Универзитету у Београду усвојен нов Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду. III Доношење одлуке о образовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор сарадника у звање клиничког асистента Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедре и руководиоцима наставе у Чланови већа су једногласно прихватили предлоге катедри и са допуном донели следеће О Д Л У К У Образују се комисије за припрему реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор сарадника у звање КЛИНИЧКИ АСИСТЕНТ, и то: Конкурс који је објављен дана године на интернет страници Медицинског факултета у Београду Радиологија 1 сарадник проф. др Ружица Максимовић доц. др Јовица Шапоњски доц. др Александра Ђурић Стефановић Неурологија 2 сарадника проф. др Видосава Стојановић проф. др Јасна Јанчић доц. др Јасна Зидверц Трајковић Психијатрија 2 сарадника проф. др Александар Јовановић проф. др Сања Тотић Познановић доц. др Маја Ивковић Педијатрија 2 сарадника проф. др Војислав Парезановић проф. др Милан Ђукић доц. др Маја Ђорђевић Гинекологија и акушерство 2 сарадника проф. др Снежана Видаковић проф. др Мирослава Гојнић Дугалић доц. др Милан Докић Интерна медицина 1 сарадник проф. др Милан Петаков (ендокринологија) проф. др Марина Ђуровић Николић доц. др Сандра Ђурђевић Интерна медицина 1 сарадник проф. др Петар Сеферовић (кардиологија) проф. др Милица Деклева проф. др Наташа Марковић Николић Интерна медицина 1 сарадник проф. др Петар Сворцан (гастроентерологија) проф. др Драган Поповић доц. др Александра Сокић Милутиновић Интерна медицина 3 сарадника проф. др Нада Димковић (нефрологија) проф. др Сања Симић Огризовић проф. др Радомир Наумовић

4 Интерна медицина 2 сарадника проф. др Биљана Михаљевић (хематологија) проф. др Драгица Томин проф. др Нада Сувајџић Вуковић Интерна медицина 1 сарадник проф. др Немања Дамјанов (реуматологија) проф. др Мирјана Шефик Букелица доц. др Горан Радуновић Хирургија са анестез. 2 сарадника проф. др Томислав Ранђеловић (општа хирургија- проф. др Бранислав Стефановић ургентна хирургија) проф. др Слободан Крстић Хирургија са анестез. 1 сарадник проф. др Миле Вранеш (општа хирургија проф. др Миодраг Перић кардиохирургија) доц. др Иван Стојановић Хирургија са анестез. 1 сарадник проф. др Радан Џодић (општа хирургија проф. др Мирослав Гранић онкологија) доц. др Иван Марковић Хирургија са анестез. 1 сарадник проф. др Зоран Џамић (урологија) проф. др Миодраг Лазић проф. др Драгица Миленковић Петронић Хирургија са анестез. 1 сарадник проф. др Даница Грујичић (грудна хирургија) доц. др Маја Ерцеговац доц. др Драган Радовановић Хирургија са анестез. 3 сарадника проф. др Милош Јоковић (неурохирургија) проф. др Данило Радуловић проф. др Даница Грујичић IV Доношење одлука о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента, наставника страног језика, сарадника у звање асистента и сарадника у настави Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедре и руководиоцима наставе у Чланови већа су једногласно прихватили предлоге декана Факултета и донели следеће О Д Л У К Е I 1. Расписује се конкурс за избор наставника у звање доцента, наставника страног језика и сарадника у звање асистента и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: (избор у исто звање) _ Анатомија 1 доцент проф. др Бранислав Филиповић, председник проф. др Ласло Пушкаш, члан доц. др Бранка Марковић, члан, ФСФВ Медицинска и клиничка 1 доцент проф. др Иванка Марковић, председник биохемија проф. др Александра Исаковић, члан проф. др Кармен Станков, члан, МФ Нови Сад

5 Социјална медицина 1 доцент проф. др Весна Бјеговић Микановић, председник проф. др Дејана Вуковић, члан доц. др Снежана Укропина, члан, МФ Нови Сад Радиологија 1 доцент проф. др Драган Сагић, председник проф. др Драган Машуловић, члан проф. др Виктор Тилл, члан, МФ Нови Сад Инфективне болести 1 доцент проф. др Ђорђе Јевтовић, председник проф. др Милош Кораћ, члан проф. др Весна Туркулов, члан, МФ Нови Сад _ Психијатрија 2 доцента проф. др Александар Јовановић, председник проф. др Срђан Миловановић, члан проф. др Владимир Јањић, члан, МФ Крагујевац Офталмологија 1 доцент проф. др Миленко Стојковић, председник проф. др Драган Вуковић, члан доц. др Мирослав Стаменковић, члан, ФАСПЕР ОРЛ са максилофацијалном 1 доцент проф. др Ненад Арсовић, председник хирургијом проф. др Милан Јовановић, члан проф. др Раде Косановић,члан, Стом.фак. Педијатрија 1 доцент проф. др Силвија Сајић, председник проф. др Мирјана Костић, члан проф. др Слободан Обрадовић, члан, МФ Крагујевац Хирургија са анестез. 1 доцент проф. др Мила Стајевић Поповић, председник (општа хир.-кардиохирургија) проф. др Ђорђе Радак, члан проф. др Павле Ковачевић, члан, МФ Нови Сад _ Хирургија са анестез. 1 доцент проф. др Милош Бјеловић, председник (општа хирургија) проф. др Славко Матић, члан проф. др Мирослав Вукадиновић, члан, Стом.фак. Латински језик 1 наставник проф. др Војислав Јелић, председник, Филоз.фак. страног језика проф. др Војин Недељковић, члан, Филоз.фак. проф. др Ненад Ристовић, члан, Филоз.фак. Медицина и друштво 1 асистент проф. др Карел Турза, председник доц. др Данијела Тиосављевић, члан доц. др Сандра Раденовић,члан ФСФВ Патологија 3 асистента проф. др Дејан Опрић, председник проф. др Татјана Терзић, члан проф. др Звездана Тепавчевић, члан, Стом.фак. Епидемиологија 2 асистента проф. др Љиљана Марковић Денић, председник проф. др Татјана Пекмезовић, члан проф. др Биљана Коцић, члан, МФ Ниш Фармакологија, кл. фармак. 2 асистента проф. др Драган Обрадовић, председник и токсикологија проф. др Милица Бајчетић, члан проф. др Витомир Чупић, члан, Фак.вет. мед. Биофизика у медицини 1 асистент проф. др Зорица Несторовић, председник проф. др Дејан Жикић, члан проф. др Стеван Стојадиновић, члан, Физ.фак.

6 Енглески језик 1 асистент проф. др Софија Мићић Кандијаш, преседник Наст.ст.јез. Биљана Вукчевић Лацковић, члан проф. др Александар Вулетић, члан, ФПУ 2. Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. II 1.Расписује се конкурс за избор наставника у звање доцента и сарадника у звање асистента и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: (избор у више звање) _ Анатомија 1 доцент проф. др Бранислав Филиповић, председник доц. др Милан Аксић, члан доц. др Бранка Марковић, члан, ФСФВ Медицинска физиологија 1 доцент проф. др Љиљана Шћепановић, председник проф. др Драган Ђурић, члан проф. др Гвозден Росић, члан, МФ Крагујевац _Мик робиолоија 1 доцент проф. др Наташа Вучковић Опавски, председник проф. др Вера Мијач, члан проф. др Марина Миленковић, члан, Фарм. фак. Енглески језик 1 доцент проф. др Софија Мићић Кандијаш, председник проф. др Весна Половина, члан, Фил.фак. проф. др Ивана трбојевић, члан, Фил.фак. 2. Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. III 1. Расписује се конкурс за избор сарадника у звање асистента и сарадника у настави и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: (нова места) Биофизика у медицини 1 асистент проф. др Небојша Милошевић, председник проф. др Мирјана Платиша, члан проф. др Милош Вићић, члан, Физ.фак. Хистологија и ембриологија 1 сарадник у настави проф. др Сенка Пантић, председник проф. др Душан Трпинац, члан проф. др Весна Даниловић, члан, Стом.фак. Хигијена са медицинском 2 сарадника проф. др Горан Белојевић, председник екологијом у настави проф. др Горица Сбутега Милошевић, члан проф. др Марија Јевтић, члан, МФ Нови Сад Фармакологија, кл. фармак. 2 сарадника проф. др Зоран Тодоровић, председник и токсикологија у настави проф. др Невена Дивац, члан проф. др Јелена Рогановић, члан, Стом.фак.

7 2. Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. V Доношење одлука о избору сарадника у звање сарадника у настави и асистента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање сарадника у настави и асистента на дан године је 570. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 424 члана Већа што је више од 2/3 укупног броја чланова Већа. У складу са чланом 157. став 3. Статута Медицинског факултета у Београду (пречишћен текст од године), одлука о избору у звање сарадника доноси се већином гласова присутних чланова који имају право да одлучују. У оквиру ове тачке дневног реда реферисали су чланови комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор у звање сарадника у настави и асистента. Донете су следеће О Д Л У К Е о избору сарадника на Медицинском факултету у Београду 1. др Маша Давидовић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Социјална медицина 2. др Ђурђа Јовановић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија 3. др Марија Јеремић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Медицинска и клиничка биохемија 4. др Слободан Капор бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Анатомија 5. др Љубица Симић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Патологија 6. др Горана Николић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Патологија 7. др Никола Шутуловић бира се у звање сарадника у настави за ужу научну област Медицинска физиологија 8. др Марија Душановић Пјевић бира се у звање асистента за ужу научну област Хумана генетика 9. др Милица Пешић бира се у звање асистента за ужу научну област Хумана генетика 10. др Јоко Полексић бира се у звање асистента за ужу научну област Анатомија 11. др Ана Зекавица бира се у звање асистента за ужу научну област Анатомија 12. др Јована Тодоровић бира се у звање асистента за ужу научну област Социјална медицина VI Доношење одлука о избору сарадника у звање клиничког асистента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање сарадника у звање клиничког асистента на дан године је 570. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 424 члана Већа што је више од 2/3 укупног броја чланова Већа. У складу са чланом 157.став 3. Статута Медицинског факултета у Београду (пречишћен текст од ), одлука о избору у звање клиничког асистента доноси се већином гласова присутних чланова који имају право да одлучују. У оквиру ове тачке дневног реда реферисали су чланови комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор клиничких асистената. Донете су следеће О Д Л У К Е о избору клиничких асистената на Медицинском факултету у Београду 1. др Драган Басарић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) 2. др Иван Димитријевић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија)

8 3. др Горан Вуковић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-ургентна хирургија) 4. др Бранислав Олуић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-ургентна хирургија) 5. др Игор Игњатовић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) 6. др Владимир Шљукић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) 7. др Александар Богдановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) 8. др Предраг Илић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) 9. др Драгана Вујовић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) 10. др Јелена Пејановић Јовановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) 11. др Бранислав Јовановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) 12. др Милица Јечменица Лукић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Неурологија 13. др Стојан Перић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Неурологија 14. др Владимир Јовичић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-кардиохирургија) 15. др Мирослав Миличић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-кардиохирургија) 16. др Марко Лакићевић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) 17. др Тијана Настасовић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са реаниматологијом) 18. др Милена Лачковић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) 19. др Милица Марјановић Петковић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) 20. др Сандра Сингх Лукач бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) 21. др Радован Мијалчић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (неурохирургија) 22. др Нела Илић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација 23. др Анђела Миловановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација 24. др Богомир Милојевић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија) 25. др Урош Бумбаширевић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија) 26. др Славиша Савић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија) 27. др Александра Милошевић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија) 28. др Никола Митровић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Инфективне болести 29. др Наташа Николић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Инфективне болести 30. др Страхиња Одаловић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Нуклеарна медицина 31. др Томислав Палибрк бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (ортопедија) 32. др Дарко Миловановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (ортопедија) 33. др Борис Глушчевић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (ортопедија) 34. др Јелена Перић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Дерматовенерологија 35. др Весна Рељић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Дерматовенерологија 36. др Мирјана Попадић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Дерматовенерологија

9 37. др Милан Савић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (грудна хирургија) 38. др Никола Слијепчевић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-ендокрина хирургија) 39. др Катарина Таушановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-ендокрина хирургија) 40. др Игор Спурнић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (онкологија) 41. др Мерима Горан бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (онкологија) 42. др Михаило Стјепановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Интерна медицина (пулмологоија) 43. др Маја Стојановић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Интерна медицина (алергологија) 44. др Љиљана Чворовић бира се у звање клиничког асистента за ужу научну област Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом VII Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање доцента по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у У складу са чланом 157.став 3. Статута Медицинског факултета у Београду (пречишћен текст од ), одлука о утврђивању предлога за избор у звање наставника доноси се већином гласова присутних чланова који имају право да одлучују. Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање предавач и доцент на дан године је 570. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 424 члана Већа што је више од 2/3 укупног броја чланова Већа. Реферисали су чланови комисија за писање реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника у звање доцента. Донете су следеће О Д Л У К Е о утврђивању предлога за избор наставника у звање доцента на Медицинском факултету у Београду 1. Предлаже се др Марина Атасковић Марковић за избор у звање доцента за ужу научну област Педијатрија 2. Предлаже се др Предраг Бркић за избор у звање доцента за ужу научну област Медицинска физиологија 3. Предлаже се др Зоран Букумирић за избор у звање доцента за ужу научну област Статистика и информатика у медицини 4. Предлаже се др Иван Солдатовић за избор у звање доцента за ужу научну област Статистика и информатика у медицини 5. Предлаже се др Александар Микић за избор у звање доцента за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-кардиохирургија) 6. Предлаже се др Оливера Џатић Смиљковић за избор у звање доцента за ужу научну област Гинекологија и акушерство Нако тога наставници у звању наставник страног језика и доцент напустили су седницу. VIII Доношење одлука о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног а Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедре и руководиоцима наставе у Чланови већа су једногласно прихватили предлоге декана Факултета и донели следеће

10 О Д Л У К Е I 1 Расписује се конкурс за избор наставника у звање ванредног а и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: (избор у исто звање) _ Хумана генетика 1 ванредни проф. др Ивана Новаковић, председник проф. др Драгослав Маринковић, члан проф. др Јелена Милашин, члан, Стом.фак. Офталмологија 1 ванредни проф. др Миленко Стојковић, председник проф. др Драган Вуковић, члан проф. др Мирослав Вукосављевић, члан, МФ ВМА Интерна мердицина 1 ванредни проф. др Санвила Рашковић, председник (алергологија) проф. др Бранка Боначи Николић, члан проф. др Биљана Звездин, члан, МФ Нови Сад Интерна мердицина 1 ванредни проф. др Биљана Михаљевић, председник (хематологија) проф. др Нада Сувајџић Вуковић, члан проф. др Александар Савић, члан, МФ Нови Сад Хирургија са анестез. 1 ванредни проф. др Марко Бумбаширевић, председник (ортопедија) проф. др Александар Лешић, члан проф. др Драган Савић, члан, МФ Нови Сад Хирургија са анестез. 1 ванредни проф. др Миомир Јовић, председник (анестез. са реаним.) проф. др Предраг Стевановић, члан проф. др Биљана Драшковић, члан, МФ Нови Сад 2.Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. II 1. Расписује се конкурс за избор наставника у звање ванредног а и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: (избор у више звање) _ Хистологија и ембриологија 1 ванредни проф. др Сенка Пантић, председник проф. др Миљана Обрадовић, члан проф. др Весна Даниловић, члан, Стом.фак. Медицинска и клиничка 1 ванредни проф. др Татјана Симић, председник биохемија проф. др Ана Савић Радојевић, члан проф. др Кармен Станков, члан, МФ Нови Сад Патолошка физиологија 1 ванредни проф. др Силвио Де Лука, председник проф. др Јелена Нешовић Остојић, члан проф. др Зорица Јовановић, члан, МФ Крагујевац Патологија 1 ванредни проф. др Татјана Терзић, председник проф. др Нада Томановић, члан проф. др Звездана Тепавчевић, члан, Стом.фак. Статистика и информатика 1 ванредни проф. др Дејана Станисављевић, председник у медицини проф. др Горан Трајковић, члан проф. др Биљана Миличић, члан, Стом.фак. _

11 Физикална медицина и 2 ванредна проф. др Ивана Петронић Марковић, председник рехабилитација а проф. др Милица Лазовић, члан проф. др Александра Миков, члан, МФ Нови Сад Неурологија 1 ванредни проф. др, Драгослав Сокић,председник проф. др, Дејана Јовановић, члан проф. др, Маја Жарков, члан, МФ Нови Сад Интерна мердицина 1 ванредни проф. др Драган Мицић, председник (ендокринологија) проф. др Милан Петаков, члан проф. др Милица Медић Стојаноска, члан, МФ Нови Сад Интерна мердицина 1 ванредни проф. др Биљана Михаљевић, председник (хематологија) проф. др Нада Сувајџић Вуковић, члан проф. др Александар Савић, члан, МФ Нови Сад Интерна мердицина 1 ванредни проф. др Санвила Рашковић, председник (алергологија) проф. др Војислав Ђурић, члан проф. др Биљана Звездин, члан, МФ Нови Сад 2. Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. IX Доношење одлука о утврђивању предлога за избор наставника у звање ванредног а по прoтеку 30 дана од дана стављања на увид јавности Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у У складу са чланом 157.став 3. Статута Медицинског факултета у Београду (пречишћен текст од ), одлука о утврђивању предлога за избор у звање наставника доноси се већином гласова присутних чланова који имају право да одлучују. Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање ванредног а на дан године је 426. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 306 чланова Већа што је више од 2/3 укупног броја чланова Већа. Нако реферисања чланова комисија за писање реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника у звање ванредног а донете су следеће О Д Л У К Е о утврђивању предлога за избор наставника у звање ванредног а на Медицинском факултету у Београду 1. Предлаже се др Милика Ашанин за избор у звање ванредног а за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија) 2. Предлаже се др Владан Вукчевић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија) 3. Предлаже се др Горан Баришић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) 4. Предлаже се др Павле Грегорић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија) 5. Предлаже се др Бранко Белеслин за избор у звање ванредног а за ужу научну област Интерна медицина (кардиологија) 6. Предлаже се др Љиљана Вујотић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (неурохирургија) 7. Предлаже се др Данило Радуловић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (неурохирургија)

12 8. Предлаже се др Сандра Ђурђевић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) 9. Предлаже се др Владан Живаљевић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-ендокрина хирургија) 10. Предлаже се др Душан Костић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-васкуларна хирургија) 11. Предлаже се др Наташа Максимовић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Епидемиологија 12. Предлаже се др Анита Гргуревић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Епидемиологија 13. Предлаже се др Предраг Милојевић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-кардиохирургија) 14. Предлаже се др Милош Велиновић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-кардиохирургија) 15. Предлаже се др Тамара Миловановић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) 16. Предлаже се др Александра Сокић Милутиновић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) 17. Предлаже се др Марина Никитовић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Радиологија 18. Предлаже се др Александра Павловић Марковић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) 19. Предлаже се др Катарина Пауновић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хигијена са медицинском екологијом 20. Предлаже се др Светозар Путник за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (општа хирургија-кардиохирургија) 21. Предлаже се др Ђорђе Савић за избор у звање ванредног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (дечја хирургија) X Доношење одлуке о расписивању конкурса и именовању комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање редовног а Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедре и руководиоцима наставе у Чланови већа су једногласно прихватили предлоге декана Факултета и донели следећу О Д Л У К У 1. Расписује се конкурс за избор наставника у звање редовног а и именују се комисије и председавајући комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за следеће уже научне области: _ Хемија у медицини 1 редовни проф. др Иванка Караџић, председник проф. др Татјана Симић, члан проф. др Невена Арсеновић Ранин, члан, Фарм.фак. Биофизика у медицини 1 редовни проф. др Вера Гал, председник проф. др Драган Машуловић, члан проф. др Иван Белча, члан, Физ.фак. Психијатрија 1 редовни проф. др Иван Димитријевић, председник проф. др Љубица Лепосавић, члан проф. др Горан Михајловић, члан, МФ Крагујевац Офталмологија 1 редовни проф. др Светислав Миленковић, председник проф. др Милош Јовановић, члан проф. др Мирослав Вукосављевић,члан, МФ ВМА

13 Педијатрија 3 редовна проф. др Предраг Минић, председник а проф. др Мирјана Костић, члан проф. др Слободан Обрадовић, члан, МФ Крагујевац Гинекологија и акушерство 3 редовна проф. др Дарко Плећаш, председник а проф. др Младенко Васиљевић, члан проф. др Тихомир Вејновић, члан, МФ Нови Сад Интерна мердицина 2 редовна проф. др Миодраг Крстић, председник (гастроентерологија) а проф. др Драган Томић, члан проф. др Александар Нагорни, члан, МФ Ниш Интерна мердицина 3 редовна проф. др Петар Сеферовић, председник (кардиологија) а проф. др Синиша Павловић, члан проф. др Милан Брајовић, члан, Стом.фак. Интерна мердицина 4 редовна проф. др Драган Мицић, председник (ендокринологија) а проф. др Светозар Дамјановић, члан проф. др Едита Стокић, члан, МФ Нови Сад Хирургија са анестез. 1 редовни проф. др Даница Грујичић, председник (дечја хирургија) проф. др Предраг Пешко, члан проф. др Мирослав Вукадиновић,члан, Стом.фак. 2. Обавезује се Служба за кадровске послове да текст Конкурса објави у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета и Универзитета. XI Материјал за ову тачку дневног реда достављен је шефовима катедри и руководиоцима наставе у У складу са чланом 157.став 3. Статута Медицинског факултета у Београду (пречишћен текст од ), одлука о утврђивању предлога за избор у звање наставника доноси се већином гласова присутних чланова који имају право да одлучују. Укупан број чланова Изборног већа који имају право да одлучују о избору у звање редовног а на дан године је 200. На седници Изборног већа према евиденционим листићима присуствовало је 136 чланова Већа што је више од 2/3 од укупног броја чланова Већа. Након реферисања чланова комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима на расписаним конкурсима за избор наставника у звање редовног а донете су следеће О Д Л У К Е о утврђивању предлога за избор наставника у звање редовног а на Медицинском факултету у Београду 1. Предлаже се др Ђорђе Алемпијевић за избор у звање редовног а за ужу научну област Судска медицина 2. Предлаже се др Теодора Бељић Живковић за избор у звање редовног а за ужу научну област Интерна медицина (ендокринологија) 3. Предлаже се др Зоран Благојевић за избор у звање редовног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (ортопедија) 4. Предлаже се др Нада Вујасиновић Ступар за избор у звање редовног а за ужу научну област Интерна медицина (реуматологија) 5. Предлаже се др Срђан Ђурановић за избор у звање редовног а за ужу научну област Интерна медицина (гастроентерологија) 6. Предлаже се др Милан Радовић за избор у звање редовног а за ужу научну област Интерна медицина (нефрологија) 7. Предлаже се др Светлана Спремовић Рађеновић за избор у звање редовног а за ужу научну област Гинекологија и акушерство

14 8. Предлаже се др Снежана Ракић за избор у звање редовног а за ужу научну област Гинекологија и акушерство 9. Предлаже се др Биљана Кастратовић Котлица за избор у звање редовног а за ужу научну област Гинекологија и акушерство 10. Предлаже се др Елиана Гаралејић за избор у звање редовног а за ужу научну област Гинекологија и акушерство 11. Предлаже се др Саша Кадија за избор у звање редовног а за ужу научну област Гинекологија и акушерство 12. Предлаже се др Александар Стефановић за избор у звање редовног а за ужу научну област Гинекологија и акушерство 13. Предлаже се др Зоран Џамић за избор у звање редовног а за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом (урологија) * * * Одлуке о утврђивању предлога за избор наставника достављају се надлежним већима научних области Универзитета у Београду, на даљи поступак у складу са чланом 75. Закона о високом образовању (Сл.гласник РС бр.88/2017). * * * Седница Изборног већа завршила је са радом у 15,15 часова. Записничар Сатка Синђелић Д Е КА Н Медицинског факултета Проф. др Небојша Лалић

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и

З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког и З А П И С Н И К Са седнице Изборног већа Медицинског факултета у Београду одржане 11.07.2018. године са почетком у 13 часова у амфитеатру Патолошког института. Седница Већа сазвана је на основу члана 94.

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 07/0 С Раденовић Кристина Предмет:

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Испитни рок: октобарски рок СА 2017/18 Записник о полагању испита Датум: -- Датум штампања: 21.0 Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Предмет: Топографска анатомија Група: Шифра предмета: 4СА-ХА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 207/205 С Прокић Александра 2 Предмет: Информатика

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 207/2080 С Томић Дариа Предмет:

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

UNIVERZITET U BEOGRADU

UNIVERZITET U BEOGRADU УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БРОЈ: 8390/1 ДАТУМ: 11.10.2018. Б Е О Г Р А Д ШЕФУ КАТЕДРЕ ПРЕДМЕТА РУКОВОДИОЦУ НАСТАВЕ У НАСТАВНОЈ БАЗИ Достављамо Вам у прилогу материјал за седницу ИЗБОРНОГ

Више

UF_RasporedSedenjaPoSalama

UF_RasporedSedenjaPoSalama БГ Љутице Богдана - Амфитеатар 1 - приземље 1 1100 Петрић (Миломир) Јелена БГ - Смер за образовање учитеља 2 1109 Петровић (Горан) Александар БГ - Смер за образовање учитеља 3 1154 Петровић (Дејан) Јована

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ Заинтересоване студенткиње и студенти могу погледати тест у петак 21.12.2018. године од 12 до 14 на часовима вежби код асс. Александре Васић у сали

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

Ред

Ред Ред. бр. Бр. индекса Презиме ПОЕНИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОД ПРОФЕСОРА ДАНИЛА ПОПОВИЋА ШКОЛСКA ГОДИНА 2016-2017. Име Сем. Настава Колоквијуми Поени

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија 1. година студија 11ПФ1001 - Увод у право Горан Дајовић 02.09.19.(13h) 05.09.19.(13h) Милош Здравковић 26.08.19.(14h) 27.08.19.(12h) 05.09.19.(14h) Миодраг Јовановић 28.08.19.(10h) 03.09.19.(10h) 04.09.19.(10h)

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКЕ ЕКОНОМСКО -ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил Списак студената Предмет: МАСА-А12011-1801 - Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Милошевић Сала: 220 1 2018/21005 Штуловић Симона 1 2 2018/21003 Петровић Олга 1

Више

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б.

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Назив организационе јединице Радно место Име, средње

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К З А П И С Н И К са XX седнице Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 24. септембра 2012. године, са почетком у 18ººчасова. ПРИСУТНИ: др М. Васиљевић, др М. Лабус, др З. Стојановић,

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла 2017. године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и име Број индекса Оцена Цветковић Марија 39926 7 Стевановић

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

Microsoft Word - takmicenja sajt.doc

Microsoft Word - takmicenja sajt.doc REZULTATI TAKMIČENJA ŠKOLSKA 2014/15. GODINA SRPSKI JEZIK I JEZIČKA KULTURA 1. Simić Jovana I I V 2. Rakić Aleksandar I I II 3. Jakovljević Olja II I IV 4. Matejić Nevena III I učešće 5. Janković Ivana

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 петак (07.06.2019.) сале 25, 26 и 26б 8:00 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 Трајковић Слободан 2013/0673 Терзић Николета 2014/0380 Прело Срђан 2014/0614 Тановић Иван 2014/0653

Више

Резултати пријемног испита из опште информисаности године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван)

Резултати пријемног испита из опште информисаности године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван) Резултати пријемног испита из опште информисаности 28.06.2017. године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван) 18.0 5014 Андрић Лука (Бранислав) 19.0 5009 Атлагић Петар

Више

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5 Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум 03. 07. 2019. године На основу чл. 59. и чл. 60. Статута Високе хотелијерске школе струковних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БРОЈ: 220/1 ДАТУМ: Б Е О Г Р А Д ШЕФУ КАТЕДРЕ ПРЕДМЕТА РУКОВОДИОЦУ НАСТАВЕ У НАСТАВНОЈ БАЗИ Дос

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БРОЈ: 220/1 ДАТУМ: Б Е О Г Р А Д ШЕФУ КАТЕДРЕ ПРЕДМЕТА РУКОВОДИОЦУ НАСТАВЕ У НАСТАВНОЈ БАЗИ Дос УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БРОЈ: 220/1 ДАТУМ: 22.01.2014. Б Е О Г Р А Д ШЕФУ КАТЕДРЕ ПРЕДМЕТА РУКОВОДИОЦУ НАСТАВЕ У НАСТАВНОЈ БАЗИ Достављамо Вам у прилогу материјал за седницу ИЗБОРНОГ

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

Microsoft Word - druga na trecu.doc

Microsoft Word - druga na trecu.doc СПИСАК СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА 2017. СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ТРЕЋУ ГОДИНУ Студенти који су стекли право уписа на буџет Р. Бр. Индекс Име Презиме Бодови стечени у школској

Више

Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђиканови

Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђиканови Ред. број Име и презиме ученика Школа Име и презиме учитеља 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5. зад. 1 Теодора Милић ОШ Душан Јерковић Слађана Ђикановић 20 20 20 20 20 100 2 Димитрије Симић ОШ Душан Јерковић

Више

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta 1 2 3 4 5 6 7 Pešić Vesna I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost I-4 I-5 I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 I-2 I-5 I-1 I-3 I-1 I-3 I-6 1 2 3 4 5 6 7 Živadinović Jovana II-5 II-4 Srpski jezik i književnost II-2 II-3

Више

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови Студенти који студирају по акредитацији из 2015. године 1 110/2016 Аздејковић, Марија 2рл2 2рл2б 2 255/2017 Алановић, Дијана 2рл1 2рл2б 8 21 3 108/2017 Алексендрић, Катарина 2рл2 2рл2а 5 4 9 4 4 109/2017

Више

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ЗАКЉУЧНО СА 11.07.2018. ГОДИНОМ Ред Презиме и

Више

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко 1. 2005/0559 Шантић Мирослав 0 2. 2010/0085 Репац Небојша 0 3. 2011/0322 Тасић Милош 0 4. 2011/0493 Срећковић Немања 1 1 2 1 10 1 1 0 16 5 5. 2011/0543 Константиновић Сара 5.5 46 51.5 6 6. 2012/0519 Станишић

Више

Основи рачунарске технике 1-13С111ОРТ1 Резултати јунског испитног рока 2017/2018 оцена : 5* - студенти који нису испунили услов Р.Б. Индекс Презиме и

Основи рачунарске технике 1-13С111ОРТ1 Резултати јунског испитног рока 2017/2018 оцена : 5* - студенти који нису испунили услов Р.Б. Индекс Презиме и 1. 2014/0092 Галић Душан 20 32 20 32 32 84 9 2. 2015/0656 Лозанић Нели 13 17 11.5 17 11.5 10 38.5 5 3. 2016/0334 Радовић Никола 25.5 21 25.5 21 32 78.5 8 4. 2016/0390 Тодоровић Игор 10 13 0 13 0 0 13 5*

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на факултетима чији је оснивач Република Србија за стручни назив БИОЛОГ, на

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ индекса 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска година: 2014/2015 Колоквијум: I колоквијум Студијски програм(и):

Више

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc ENGLESKI JEZIK TEST 1-01.12.2012. - REZULTATI generacija 2009 T1 br Indeks IME PREZIME G Poena Ocena Popravak 1 001/09 Драгана Рангелов C 26,25 8 7 2 002/09 Наталија Јовић C 18 6-3 003/09 Милица Тасић

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Konačna rang lista za upisni rok Septembar 2018/2019 Mašinsko inženjerstvo. Rb. Šifra Prezime (I

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Konačna rang lista za upisni rok Septembar 2018/2019 Mašinsko inženjerstvo. Rb. Šifra Prezime (I Mašinsko inženjerstvo. Status: Budžet 1 11013 Janković (Gordan) Boris 31.12 48 79.12 Ukupan broj kandidata: 1 Status: Ispod crte 1 11014 Kopanja (Dušan) Aleksandar 29.8 0 29.8 Ukupan broj kandidata: 1

Више

Коначна ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на

Коначна ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на Коисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних акадеских студија у прво уписно року, на факултетиа чији је оснивач Република Србија за стручни назив ИНФОРМАТИЧАР,

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б.

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б. ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног 16. 04. 2016. године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години 16.4.2016 1 1501 Илић Никола 6 2 1502 Томић Катарина 0.5 3 1503 Живковић

Више

MINISTARSTVO PROSVETE Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana OŠ "Vlada Aksentijević", Beograd Broj evidentiranih učenika u školi

MINISTARSTVO PROSVETE Zvanični izveštaj o stanju u centralnoj bazi dana OŠ Vlada Aksentijević, Beograd Broj evidentiranih učenika u školi SA Božić, Ljiljana 894521 989123 Brković, Jelena 814384 Budiša, Maja 253772 Caprđa, Marko 359186 Cvetković, Nemanja 555627 Ćuk, Jovana 939651 Damjanović, Dunja Dragičević, Milica 165096 746305 Džanković,

Више

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОПШТИНЕ У

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОПШТИНЕ У МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОПШТИНЕ УЖИЦЕ 01.03.2014. ГОДИНЕ ОШ СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ У УЖИЦУ

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

КИАА колоквијум И смер 2018/2019

КИАА колоквијум И смер 2018/2019 Индекс Презиме и име 1. задатак (2+2+1 поена) 2 3. задатак (3+3+1+1 поена) укупно 1 132/2016 Аврамовић, Пеђа 0 2 104/2016 Алексић, Лука 0 3 440/2017 Андрић Митровић, Никола 5 6.5 8 19.5 4 39/2017 Арсенијевић,

Више

[UVIT] Organizacija kolokvijuma/ispita

[UVIT] Organizacija kolokvijuma/ispita Индекс Презиме и име Колоквијум 440/2017 Андрић Митровић, Никола 17.5 39/2017 Арсенијевић, Владимир 14.8 181/2017 Арсић, Јовица 8 42/2017 Аџемовић, Момир 15.3 77/2017 Бабић, Марко 13.9 308/2017 Басараб,

Више

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije Уписани студенти школске 2007/2008.године III семестар Смер доктор медицине III семестар Р. бр. Име и презиме Бр. индекса Бр. бодова Прва група 1. Чапрић Маријана 2006/117 Б 3 2. Попадић Неда 2006/51 Б

Више

BILTEN PRVENSTVO BEOGRADA U KUGLANJU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEOGRAD,

BILTEN PRVENSTVO BEOGRADA U KUGLANJU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEOGRAD, BILTEN PRVENSTVO BEOGRADA U KUGLANJU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEOGRAD, 23. 03. 2018. Prvenstvo Beograda u kuglanju za osobe sa invaliditetom održano je 23.marta 2018 godine u kuglani Zepter u Sc Voždovac

Више

Microsoft Word - REZULTATI KROS CS Paracin

Microsoft Word - REZULTATI KROS CS Paracin КРОС ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ Б И Л Т Е Н Бр.2 Р Е З У Л Т А Т И ОРГАНИЗАТОР АТЛЕТСКИ КЛУБ СФС БОРАЦ П А Р А Ћ И Н Параћин 31.октобар 2015. КРОС ПРВЕНСТВО ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ Параћин 31.10.2015. године

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Коисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних акадеских студија у прво уписно року, на факултетиа чији је оснивач Република Србија за стручни назив ИНФОРМАТИЧАР,

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК Датум КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ С ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 Г Р А Ф И Ч К А Т Е Х Н И К А 1. 090 Савић Лена Графичка техника 37,56 60,00 97,56 Б 2. 058 Поњавић Стефан Графичка техника 37,24 59,00 96,24 Б 3. 037 Мариновић Тијана

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више