Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Бр / године На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу («Билтен

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Бр / године На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу («Билтен"

Транскрипт

1 Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Бр / године На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу («Билтен Правног факултета», бр. 177/2011), Наставно-научно веће Правног факултета на седници одржаној године, усвојило је следећу О Д Л У К У I Утврђује се литература за савлађивање наставних садржаја и припремање испита на мастер академским студијама права унутрашњих послова у школској 2014/2015. години ИЗБОРНА ГРУПА А МАСТЕР СТУДИЈА ПРАВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 1. Полицијско право Милетић С., Југовић С., (2009.), Право унутрашњих послова, Београд. Петровић, М., Прица, М., (2014.), Посебно управно право с међународним управним правом, Ниш. Лончар З., (2005.), Управно право: посебни део, право унутрашњих послова, Београд. 2. Посебне истражне технике Војислав Ђурђић, Кривично процесно право посебни део, Ниш 2011., стр Саша Кнежевић, Примена посебних доказних радњи у сузбијању трговине људима, У: Трговина људима: правна заштита у међународним и националним оквирима, Ниш, 2011., стр Саша Кнежевић, Улога прикривеног иследника у ислеђењу тероризма У: Тероризам и људске слободе : међународни научни скуп. Београд 2010., стр Саша Кнежевић, Прикривени иследник, Правна ријеч., бр. 23 (2010), стр Саша Кнежевић, Тајна опсервација комуникација осумњиченог у праву Србије и Црне Горе, Правна ријеч, бр. 6 (2005), стр Саша Кнежевић, Татјана Лукић, Међународноправни стандарди примене растер потраге у расветљавању кривичних дела 1

2 корупције У: Корупција и људске слободе : мађународни научни скуп. Београд Интермеx, 2009., стр Иван Илић, Прикривени иследник - стање и перспективе. У: Правни систем и друштвена криза : зборник радова са међународне научне конференције. Св Косовска Митровица Стр Иван Илић, Agent Prvocateur - Yes or No? U: International Scientific Conference "Archibald Reiss Days": Thematic Conference Proceedings. Vol. 2 - Београд : Криминалистичко-полицијска академија 2011., стр Ђорђе Игњатовић, Милан Шкулић, Организовани криминалитет, Београд 2010., стр Војислав Ђурђић, Кривично процесно право општи део, Ниш 2014., стр Војислав Ђурђић, Кривичнопроцесни инструменти државне реакције на тешке облике криминала, У: Тешки облици криминалитета и државна реакција : зборник радова. - Бања Лука : Министарство правде Републике Српске, Стр ИСБН ИЗБОРНА ГРУПА Б МАСТЕР СТУДИЈА ПРАВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 1. Међународна кривична дела Д.Јовашевић, Међународна кривична дела, одговорност и кажњивост, Центар за публикације, Ниш, Д.Јовашевић, Међународно кривично право, Центар за публикације, Ниш, Б.Петровић,Д.Јовашевић, Међународно кривично право, Правни факултет, Сарајево, А.Касезе, Међународно кривично право, Београдски центар за људска права, Београд, Насиље у породици В.Ђурђић,Д.Јовашевић, Кривично право, Посебни део, Номос, Београд,2010. Д.Јовашевић,В.Ђурђић, Кривично право, Посебни део, Центар за публикације, Ниш, Д.Јовашевић, Насиље у породици (у припреми) ИЗБОРНА ЛИСТА 1 МАСТЕР СТУДИЈА ПРАВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 1. Међународни документи за спречавање полицијске тортуре Саша Кнежевић, Људска права окривљеног у кривичном поступку, Ниш, Саша Кнежевић, Забрана тортуре и других 2

3 нехуманих утицаја на личност, Теме, бр. 1/1995, стр Саша Кнежевић, Европски правни стандарди о спречавању мучења и других понижавајућих и нехуманих поступака, Европско законодавство, бр. 5 (2003), стр Саша Кнежевић, Примена медицинских интервенција у кривичном поступку, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Бр. 43 (2003), стр Драган Јовашевић, Европски стандарди о тортури и право РС, Еропско законодавство, бр 39-40/2012, стр Конзуларно право С. Ђорђевић - М. Митић: Дипломатско и конзуларно право, Београд, 2007; З. Радивојевић - М. Живковић: Дипломатскоконзуларна заштита домаћих држављана у иностранству, Ниш, Грађанскоправна заштита личних права окривљеног у предистражном поступку 4. Међународна полицијска сарадња Р. Ковачевић Куштримовић, М. Лазић, Грађанско право, Општи део, Пунта, Ниш, Ј. Радишић, Облигационо право, Општи део, Номос, Београд, N. Gavella i dr., Osobna prava, I dio, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, О. Станковић, Новчана накнада неимовинске штете. Законик о кривичном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012. Закон о заштити података о личности, Сл. гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009, 68/2012 одлука Уставног суда, 107/2012. Војислав Ђурђић, Криминалистика, Ниш 2011., стр Живојин Алексић, Ми.лан Шкулић, Криминалистика, Београд 2004., стр Сергеј Уљанов, Звонимир Ивановић, Међународне полицијске организације, Страни правни живот, бр. 2/2010., стр ИЗБОРНА ЛИСТА 2 МАСТЕР СТУДИЈА ПРАВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 1. Медицинска вештачења у судском поступку Ћирић, З.: Судска психијатрија, Центар за публикације, правни факултет Ниш, (означени делови уџбеника који су потребни са савладавање основног програма предмета) Ћирић, З., Димитријевић Б.: Основи судске психијатрије и судске психологије, СКЦ Ниш,

4 Јовановић, Р.: Судска медицина за студенте права, Нота, Књажевац, Етика јавног сектора Џозеф Раз, Етика у јавном домену, ЦИД, Подгорица, Војин Димитријевић, Безбедност и политичка заједница, у: Мирослав Хаџић, (Прир.), Реформа сектора безбедности зборник радова, Г17 Институт, Центар за цивилно војне односе, Београд, 2003, стр Драган Р. Симић, Наука о безбедности - савремени приступи безбедности, Службени лист СРЈ, Факултет политичких наука, Београд, Родна равноправност и родно засновано насиље Правне студије рода : збирка радова / приређивачице Слободанка Константиновић- Вилић, Невена Петрушић, Наталија Жунић. Ниш : Правни факултет, стр. Интегрисање студија рода у универзитетски систем образовања / Невена Петрушић, Слободанка Константиновић Вилић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу : тематски број. Заштита људских и мањинских права у европском правном простору. - Ниш : Правни акултет, Бр. 62 (2012), стр Жене, закони и друштвена стварност. Књ. 1 / Слободанка Константиновић-Вилић, Невена Петрушић. - Ниш : Свен, стр. Жене, закони и друштвена стварност. Књ. 2 / Слободанка Константиновић-Вилић, Невена Петрушић. - Ниш : Свен, стр Право на законско издржавање пред правосудним органима у Врању, Бујановцу и Босилеграду: [кривично дело недавање издржавања] / Невена Петрушић, Слободанка Константиновић Вилић. - Врање : ЈУ Народни универзитет : ОЦД Одбор за људска права, стр Жене, насиље и рат / Весна Николић- Ристановић, Наташа Мрвић-Петровић, Слободанка Константиновић-Вилић, Ивана Стевановић. - Београд : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, стр. Абортус : правни, медицински и етички приступ / Слободанка Константиновић-Вилић, Милева Милосављевић, Невена Петрушић. - Ниш : Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, стр Криминални абортус / Миомира Костић, У: Социјална мисао. - Београд : Социјална мисао, Бр. 3-4 (2000), стр

5 Правом против насиља у породици : зборник радова / /уреднице Слободанка Константиновић-Вилић, Невена Петрушић, Наталија Жунић/. - Ниш : Женски центар за едукацију и комуникацију, стр. Резултати примене мера активне политике запошљавања на територији Ниша / Слободанка Константиновић-Вилић, Невена Петрушић. - Београд : Глас разлике, стр. Жртве сексуалних деликата / Слободанка Констатиновић-Вилић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, Бр. 27 (1987), стр Феминизам као могућност остварења слобода и права жена / Слободанка Константиновић- Вилић, Наталија Жунић, У: Слободе и права човека и грађанина у Републици Македонији : зборник. - Скопје : Универзитет "Свети Кирил и Методиј", Правни факултет, Стр Нерађање - женин избор или стицај околности / Слободанка Константиновић-Вилић, У: Социјална мисао. - Београд : Социјална мисао, Стр Анализа одредби Закона о раду - остваривање и заштита права запослених жена и жена на тржишту рада / Невена Петрушић, Слободанка Константиновић-Вилић, У: Економски равноправне : зборник. - Београд : Асоцијација за женску иницијативу, Стр Правна клиника метод учења и родног сензибилисања студенткиња/студената права / Невена Петрушић, Слободанка Константиновић Вилић, Наталија Жунић, У: Темида. Београд : Виктимолошко друштво Србије, Бр. 3 (2008), стр Насиље у породици као родно засновано насиље - евопски стандарди и законодавство Србије / Слободанка Константиновић-Вилић, У: Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе : зборник радова. Св. 1 / уредници Наташа Стојановић и Срђан Голубовић. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, Стр Право жена на заштиту од насиља у породици / Слободанка Константиновић-Вилић, У: Људска права за жене. - Ниш : Одбор за грађанску иницијативу, Стр Правне студије рода : збирка радова / приређивачице Слободанка Константиновић- Вилић, Невена Петрушић, Наталија Жунић. Ниш : Правни факултет,

6 4. Историја кривичног правосуђа у Србији Интегрисање студија рода у универзитетски систем образовања / Невена Петрушић, Слободанка Константиновић Вилић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу : тематски број. Заштита људских и мањинских права у европском правном простору. - Ниш : Правни акултет, Бр. 62 Криминални абортус / Миомира Костић, У: Социјална мисао. - Београд : Социјална мисао, Бр. 3-4 (2000) Право жена на заштиту од насиља у породици / Слободанка Константиновић-Вилић, У: Људска права за жене. - Ниш : Одбор за грађанску иницијативу, Феминизам као могућност остварења слобода и права жена / Слободанка Константиновић- Вилић, Наталија Жунић, У: Слободе и права човека и грађанина у Републици Македонији : зборник. - Скопје : Универзитет "Свети Кирил и Методиј", Правни факултет, Војислав Ђурђић, Кривично процесно право, општи део, Ниш Стојан Максимовић, Суђења у кнежевини Србији пре писаних законика, Пожаревац Војислав Ђурђић, Небојша Ранђеловић, Горан Илић, Српско државно тужилаштво , Ниш Д. Николић, С. Шаркић, Д. Поповић, Историја српског правосуђа, Београд, Два века првог суда у Србији, Друштво судија Србије, Београд, С. Шаркић, Д. Поповић, Д. Николић, Историја српског правосуђа, издање Министарства правде Републике Србије, Београд В. Ђурђић, Н. Ранђеловић, Г. Илић, Српско државно тужилаштво , Ниш ИЗБОРНА ЛИСТА 3 МАСТЕР СТУДИЈА ПРАВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА: 1. Економска анализа Steven Shavell, Economic Analysis of Accident безбедности Law, Harvard University Press, Cambridge,London, Steven Shavell, Temelji ekonomske analize prava, Mate, Zagreb, 2009, (II подглавље: Одштетно право). Guido Calabresi, The Costs of Accidents: A legal and Economic Analysis, New Haven and London, Yale Univesity Press, David W. Barnes, Lynn A. Stout, The Economic Analysis of Tort Law, West Publishing Co., St. 6

7 Paul, Minn, Одабрани законски текстови: Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11; Закон о заштити потрошача, Службени гласник РС, бр. 73/ Порески деликти Милева Анђелковић, Драган Јовашевић, Избегавање плаћања пореза фискални и кривично-правни аспект, Центар за публикације, Правни факултет, Ниш, Милева Анђелковић, Марина Димитријевић, Пореско право Србије, Центар за публикације, Правни факултет, Ниш, Марина Димитријевић, Правни положај пореских обвезника, Студентски културни центар Ниш, Миодраг Вуковић, Пореска утаја у полицијској и судској пракси, Службени гласник, Београд, Мирко Кулић, Пореска утаја и кријумчарење, БМГ, Београд, Посредовање (медијација) у кривичним стварима 4. Cyber (компјутерски) криминалитет Џамоња, Т., Жегарац, Н. (2006). Медијација концепти и контексти. Београд стр. Попадић Д., Плут Д. и Ковач-Церовић Т. (1996). Социјални конфликти. Београд. стр Либман, М., Хрнчић, Ј. (2007). Приручник за специјалистичку обуку у вештинама медијације између оштећеног и малолетног учиниоца. Београд: Центар за медијацију. стр В.Ђурђић, Д.Јовашевић, Кривично право, Посебни део, Номос, Београд,2010. Д.Јовашевић,В.Ђурђић, Кривично право, Посебни део, Центар за публикације, Ниш, Д.Јовашевић, Компјутерски (рачунарски) криминалитет (у штампи) II Одлуку доставити: Служби за наставу и студентска питања, Служби за опште послове и архиви Факултета. ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, Проф. др Мирослав Лазић 7

Microsoft Word - TACKA 7- 3_Odluka o rasporedjivanju nastavnika na master studijama.doc

Microsoft Word - TACKA 7- 3_Odluka o rasporedjivanju nastavnika na master studijama.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-2496/22-2013 14. 11. 2013. године На основу члана 143. Статута Правног факултета у Нишу («Билтен Правног факултета», бр. 177/2011), Наставно-научно

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1)

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1) ТЕРМИНИ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ПРЕДМЕТ 1. Методологија правних наука 2. Одбрана семинарског кандидат: Момо Копривица 3. Приступни испит: Стварно

Више

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија 1. година студија 11ПФ1001 - Увод у право Горан Дајовић 02.09.19.(13h) 05.09.19.(13h) Милош Здравковић 26.08.19.(14h) 27.08.19.(12h) 05.09.19.(14h) Миодраг Јовановић 28.08.19.(10h) 03.09.19.(10h) 04.09.19.(10h)

Више

DATUM VREME 8:30 9:00 10:00 PROSTORIJA Učionica 1 Učionica 1 Učionica 1 PREDMET Građansko procesno pravo Ljudska p

DATUM VREME 8:30 9:00 10:00 PROSTORIJA Učionica 1 Učionica 1 Učionica 1 PREDMET Građansko procesno pravo Ljudska p DATUM 07.05.2018. 07.05.2018. 07.05.2018. VREME 8:30 9:00 PROSTORIJA PREDMET Građansko procesno pravo Ljudska prava Antidiskriminaciono pravo Monika Milošević Saša Gajin Saša Gajin 2003/238 2007/361 2008/335

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA DAN 10.04.2018. GODINE 09:00 10:00 Učionica br. 1 Intelektualna svojina Mario Lukinović 10:00 12:00 Učionica br. 1 Pravo Evropske unije Violeta Beširević 10:00 11:00 Učionica

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

Microsoft Word - p-akademske

Microsoft Word - p-akademske Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Септембарски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Microsoft Word - Jun 2019 akademske.docx

Microsoft Word - Jun 2019 akademske.docx Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Microsoft Word - p3-jun 2019 aka

Microsoft Word - p3-jun 2019 aka Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануа

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануа Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јануарско-фебруарски рок 2018. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

Септембар II испитни рок Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни сту

Септембар II испитни рок Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни сту Септембар II испитни рок 23.09.-30.09.2019. Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни студијски програм Право: Модул Опште и Привредно Увод

Више

Microsoft Word - Jun 2019 akademske

Microsoft Word - Jun 2019 akademske Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 1 3 4 5 6 7

Више

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ 2016. ГОДИНЕ Београд, октобар 2016. године ~ САДРЖАЈ ~ ~ Легенда ~ Статистички приказ ефикасности спровођења

Више

Априлски испитни рок Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни студијс

Априлски испитни рок Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни студијс Априлски испитни рок 08.04.-20.04.2019. Назив предмета Предметни наставник Датум испита Време испита Просторија Услов - положен испит Актуелни студијски програм Право: Модул Опште и Привредно Увод у Римско

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК I ГОДИНА Р. ПРЕДМЕТ Наставник Термин Учионица бр. број год. у 1. Увод у право 09, Социологија Проф. др

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК I ГОДИНА Р. ПРЕДМЕТ Наставник Термин Учионица бр. број год. у 1. Увод у право 09, Социологија Проф. др ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК I ГОДИНА Р. ПРЕДМЕТ Наставник Термин Учионица бр. број 21.06.2019. год. у 1. Увод у право 2. Социологија Снежана Савић Проф.др Душко Вејновић 08,00 08,00 3. Основе безбједносних

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

Спецификација предмета за књигу предмета

Спецификација предмета за књигу предмета Спецификација предмета за књигу предмета Студијски програм Мастер академске студије права Изборно подручје (модул) Врста и ниво студија Мастер академске студије Назив предмета Форензичка психологија и

Више

а) Одобравање теме докторске дисертације и одређивање ментора

а) Одобравање теме докторске дисертације и одређивање ментора Ad. 9 Докторске дисертације a) Одобрење теме докторске дисертације и одређивање ментора 1. Веће научних области правно-економских наука Универзитета у докторске дисертације кандидаткиње мр Монике Мачаји

Више

Универзитет у Нишу Правни факултет КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - испитна питања 1. Појам кривичног процесног права као гране законодавства (стр. 3-4) 2. И

Универзитет у Нишу Правни факултет КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - испитна питања 1. Појам кривичног процесног права као гране законодавства (стр. 3-4) 2. И Универзитет у Нишу Правни факултет КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - испитна питања 1. Појам кривичног процесног права као гране законодавства (стр. 3-4) 2. Извори кривичног процесног права (5-8) 3. Тумачење кривичног

Више

HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU Suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala Sprovođenje pravde Sprječavanje diskriminaci

HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU Suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala Sprovođenje pravde Sprječavanje diskriminaci HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU Suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala Sprovođenje pravde Sprječavanje diskriminacije i zaštita prava osjetljivih grupa Mehanizam za koordinaciju

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

Microsoft Word - Dopuna jun 2019 akademske

Microsoft Word - Dopuna jun 2019 akademske Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ДОПУНА РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ИСПИТА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2019. године ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 1 3

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И П Р А В Н И Ф А К У Л Т Е Т ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА ГОДИНУ Косовска Митровица, децем

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И П Р А В Н И Ф А К У Л Т Е Т ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА ГОДИНУ Косовска Митровица, децем У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И П Р А В Н И Ф А К У Л Т Е Т ПЛАН И ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ Косовска Митровица, децембар 2016. гoдине С А Д Р Ж А Ј I Организовање научно-истраживачке

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛ

Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛ Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА Бр. Б е о г р а д ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Јунски испитни рок 2018. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

Ime i prezime:

Ime i prezime: Ime i prezime: Prof. dr Vesna Vučković Datum rođenja: 24. septembar 1963. godine, Kotor Crna Gora Adresa: Kotor, Rakite, lamella ¼ Telefon: 069 345 942 067 205 942 E-mail: bvvuckovic@t-com.me vesna.vuckovic@sudstvo.me

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Докторске дисертације

Докторске дисертације Ad. Докторске дисертације а) Пријава докторске дисертације 1. Кандидат мр Саша Марковић пријавио је докторску дисертацију, под насловом: Улога полиције у откривању и доказивању насиља у породици. б) Извештај

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

Microsoft Word - April 2019 strukovne.docx

Microsoft Word - April 2019 strukovne.docx Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр. Б е о г р а д РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА (СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ) Априлски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

EU Criminal Law and Justice

EU Criminal Law and Justice Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije Program tehničke pomoći Luksemburga Srbiji Pravosudna akademije Republike Srbije Krivično pravo i pravosuđe EU Gostujući predavač Gabriela Ivan-Cucu,

Више

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Судијски дани Теме: -Правосуђе данас -Закони и њихова примена -Актуелна спорна

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Судијски дани Теме: -Правосуђе данас -Закони и њихова примена -Актуелна спорна ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Судијски дани - 2015 Теме: -Правосуђе данас -Закони и њихова примена -Актуелна спорна питања у судској пракси ВРЊАЧКА БАЊА 14-17. ОКТОБАР

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

________________________________________________________________

________________________________________________________________ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ БАЊА ЛУКА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Syllabus - Наставни програм ПРЕДМЕТ: Уставно право СЕМЕСТАР: Први семестар школске 2016/2017. године ФОНД ЧАСОВА: 3 НАСТАВНИК: Проф.

Више

EVROPSKI FORMAT BIOGRAFIJE/CV LIČNE INFORMACIJE Ime i prezime: Biljana Petrović STRUČNABIOGRAFIJA IZBOR U NASTAV

EVROPSKI FORMAT BIOGRAFIJE/CV LIČNE INFORMACIJE Ime i prezime: Biljana Petrović   STRUČNABIOGRAFIJA IZBOR U NASTAV EVROPSKI FORMAT BIOGRAFIJE/CV LIČNE INFORMACIJE Ime i prezime: Biljana Petrović E-mail: biljana.petrovic@vspep.edu.rs STRUČNABIOGRAFIJA IZBOR U NASTAVNA ZVANjA 1.Vanredni profesor OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Microsoft Word - Elaborat End

Microsoft Word - Elaborat End Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ (Пречишћен текст елабората бр. 01-542/4 од 12.X.2007) 2 Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА

Више

Весна М. Петровић Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина БИБЛИОГРАФИЈА МОНОГРАФИЈЕ, МОНОГРАФСКЕ СТУДИЈЕ, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ, ЛЕС

Весна М. Петровић Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина БИБЛИОГРАФИЈА МОНОГРАФИЈЕ, МОНОГРАФСКЕ СТУДИЈЕ, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ, ЛЕС Весна М. Петровић Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина БИБЛИОГРАФИЈА МОНОГРАФИЈЕ, МОНОГРАФСКЕ СТУДИЈЕ, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ, ЛЕСКИКОГРАФСКЕ И КАРТОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

TEME SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE NAPOMENA: Studenti koji žele da rade seminarske radove moraju se prethodno obratiti pr

TEME SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE NAPOMENA: Studenti koji žele da rade seminarske radove moraju se prethodno obratiti pr TEME SEMINARSKIH RADOVA IZ PREDMETA OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE NAPOMENA: Studenti koji žele da rade seminarske radove moraju se prethodno obratiti predmetnim nastavnicima radi određivanja teme seminarskog

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

LIČNI PODACI Ime i prezime: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Rajko Kličković Srbin

LIČNI PODACI Ime i prezime:   Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Rajko Kličković Srbin LIČNI PODACI Ime i prezime: E-mail: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Rajko Kličković rajkoklickovic@hotmail.com Srbin 20.07.1956. godine, Donji Petrovići, Bosanska Krupa Docent

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

OSNOVI PRAVA - Seminarski, Maturski, Diplomski

OSNOVI PRAVA - Seminarski, Maturski, Diplomski Maturski, seminarski, maturalni i diplomski radovi iz OSNOVA PRAVA. Možete nas kontaktirati na Kontakt. Birokratija Birokratija -ekavica Brisanje osude, kaznene evidencije, uslovna osuda Ciljevi bolonjske

Више

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО (школска ) ЛИТЕРАТУРА: Станко Бејатовић, Кривично процесно право, Службени гласник, Београд, 2014 (или новије издање)

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО (школска ) ЛИТЕРАТУРА: Станко Бејатовић, Кривично процесно право, Службени гласник, Београд, 2014 (или новије издање) КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО (школска 2018-2019) ЛИТЕРАТУРА: Станко Бејатовић, Кривично процесно право, Службени гласник, Београд, 2014 (или новије издање) Законик о кривичном поступку, Службени гласник Републике

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

З А П И С Н И К

З А П И С Н И К З А П И С Н И К са XX седнице Изборног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане 24. септембра 2012. године, са почетком у 18ººчасова. ПРИСУТНИ: др М. Васиљевић, др М. Лабус, др З. Стојановић,

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

Upravni odbor Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu je na osnovu člana 14 stav 1 tačka 13 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tuži

Upravni odbor Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu je na osnovu člana 14 stav 1 tačka 13 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tuži Upravni odbor Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu je na osnovu člana 14 stav 1 tačka 13 Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu ("Službeni list CG" broj 58/2015), na predlog

Више

PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA GODINU Banja Luka, februar godine

PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA GODINU Banja Luka, februar godine PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA 2019. GODINU Banja Luka, februar 2019. godine I KVARTAL ZAKONODAVNI DIO 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registru zaposlenih kod korisnika

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 9.45 11.15 МЕХАНИЗ.РЕАКЦИЈЕ ПОЛИМЕРИЗ. И ПОЛИКОН. С2/2 Снежана И. Стојановић 8.00 10.30 ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ У ФКИ С2/1 Љубиша Николић 10.45 12.15 СТЕРЕОХЕМИЈА С2/1

Више

LIČNI PODACI Ime i prezime: Nacionalnost: Datum rođenja: Nastavničko zvanje: Milovan Bojić Srbin godine Ban

LIČNI PODACI Ime i prezime:   Nacionalnost: Datum rođenja: Nastavničko zvanje: Milovan Bojić Srbin godine Ban LIČNI PODACI Ime i prezime: E-mail: Nacionalnost: Datum rođenja: Nastavničko zvanje: Milovan Bojić milovanbojic@ymail.com Srbin 31.01.1966. godine Banja Luka Docent, uža naučna oblast računovodstvo i revizija

Више

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, Ниш, Србија Тел: ; Факс:

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, Ниш, Србија Тел: ; Факс: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

Финансијски техничар Први разред - Финансијски техничар Списак уџбеничке литературе за шк. 2015/16. годину Ред. број ПРЕДМЕТ Уџбеник Аутор

Финансијски техничар Први разред - Финансијски техничар Списак уџбеничке литературе за шк. 2015/16. годину Ред. број ПРЕДМЕТ Уџбеник Аутор Финансијски техничар Први разред - Финансијски техничар Списак уџбеничке литературе за шк. 2015/16. годину 24.06.2015. 1 Српски језик и књижевност Читанка за 1. разред гимн.и сред.стр.школа, 2012, Klett

Више

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број 19/07, 20/07

Више

RasporedPredmeti

RasporedPredmeti Наставни план Основне студије 2017 Одсек Менаџмент БПШ-ВШСС 2017 Смер Менаџмент (2017. год.) Шифра Предмет Датум Време Учионица Од ген. До ген. Финан. Радна обавеза Испитивач 001 ЕКОНОМИЈА 06.06.2019 12:00

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил Списак студената Предмет: МАСА-А12011-1801 - Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Милошевић Сала: 220 1 2018/21005 Штуловић Симона 1 2 2018/21003 Петровић Олга 1

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОДИНА 1 3 5 7 9 Математика 1 (7 ч.) др Љиљана Петковић,

Више

Др Филип Мирић *, приказ Стручни сарадник за наставу Правног факултета, Универзитет у Нишу Рад примљен: Рад прихваћен: Миомира

Др Филип Мирић *, приказ Стручни сарадник за наставу Правног факултета, Универзитет у Нишу Рад примљен: Рад прихваћен: Миомира Др Филип Мирић *, приказ Стручни сарадник за наставу Правног факултета, Универзитет у Нишу Рад примљен: 16.09.2015. Рад прихваћен: 06.10.2015. Миомира Костић, Дарко Димовски, Филип Мирић Малолетничка делинквенција

Више

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б.

Табела Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених на Електротехничком факултету у Београду у оквиру одговарајућих организационих јединица Р. б. Назив организационе јединице Радно место Име, средње

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

IME I PREZIME: doc.dr Mirza Čaušević DATUM I MJESTO ROĐENJA: Jajce AKADEMSKO ZVANJE: Doktor pravnih nauka DATUM, MJESTO I NAZIV INSTITUCIJ

IME I PREZIME: doc.dr Mirza Čaušević DATUM I MJESTO ROĐENJA: Jajce AKADEMSKO ZVANJE: Doktor pravnih nauka DATUM, MJESTO I NAZIV INSTITUCIJ IME I PREZIME: doc.dr Mirza Čaušević DATUM I MJESTO ROĐENJA: 01.09.1986. Jajce AKADEMSKO ZVANJE: Doktor pravnih nauka DATUM, MJESTO I NAZIV INSTITUCIJE STICANJA TITULE: FAKULTET: MAGISTARSKI STUDIJ: DOKTORAT:

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

UPUTE AUTORIMA Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli objavljuje radove iz oblasti pravnih i drugih srodnih društvenih disciplina, te ima za

UPUTE AUTORIMA Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli objavljuje radove iz oblasti pravnih i drugih srodnih društvenih disciplina, te ima za UPUTE AUTORIMA Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli objavljuje radove iz oblasti pravnih i drugih srodnih društvenih disciplina, te ima za cilj unapređenje naučno-istraživačkog rada u navedenim

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail: ПРВ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА Београд, Јове Илића 165, тел факс е-mail:   ПРВ ПРВА ГОДИНА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2016. СОЦИОЛОГИЈА проф др Чедомир Чупић. IX доц. др Милош Бешић 3. IX ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА проф. др Драган Веселинов УВОД У ПОЛИТИЧКУ ТЕОРИЈУ проф.

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СУПЕР ЛИГЕ

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СУПЕР ЛИГЕ Београд: 29.07.2016 Бр: 549-1 Управном одбору РАНГ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СИЈЕ ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2015./2016. ГОД. ПРЕЗИМЕИМЕ И ИМЕ ОБАВ 1 Мандић Иван 06.03.1977. 30.00 18 18 7 18 11 6 13.0

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко 1. 2005/0559 Шантић Мирослав 0 2. 2010/0085 Репац Небојша 0 3. 2011/0322 Тасић Милош 0 4. 2011/0493 Срећковић Немања 1 1 2 1 10 1 1 0 16 5 5. 2011/0543 Константиновић Сара 5.5 46 51.5 6 6. 2012/0519 Станишић

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Коначни резултати избора за чланове већа матичних секција Регионалног центра Ниш Матичне секције архитеката 1 Александар Ђ. Кековић 300456703 52 2 Милисав С.Дамњановић 300624903 47 3 Славиша М.Кондић 300M55213

Више

YUCC®

YUCC® СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РС ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ВАС ПОЗИВАЈУ НА Педесет девето редовно годишње саветовање

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ индекса 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4

Више

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу,

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 2664 24.09.2015. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XI седници одржаној

Више

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, Ниш, Србија Тел: ; Факс:

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, Ниш, Србија Тел: ; Факс: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 18000 Ниш, Србија Тел:+381 18 202 300; Факс:+381 18 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 840-842668-41;

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Др Дејан Спасић

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 08/09 00 Информатика и рачунарске комуникације 57 0 Механичке операције + 07 Конструкција тканина 3 Основи метрике боја 085 053 Биопроцеси

Више

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛ

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛ Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ХОЛОГ, на Филозофском факултету у Нишу на студијском програму

Више

Biografija Ime i prezime, zvanje Dr. sc. Nerma Čolaković - Prguda, docentica Datum i mjesto rođenja Obrazovanje Srednja škola, fakultet,

Biografija Ime i prezime, zvanje Dr. sc. Nerma Čolaković - Prguda, docentica Datum i mjesto rođenja Obrazovanje Srednja škola, fakultet, Biografija Ime i prezime, zvanje Dr. sc. Nerma Čolaković - Prguda, docentica Datum i mjesto rođenja 13. 4. 1981. Obrazovanje Srednja škola, fakultet, postdiplomski studij-naziv teme magistrskog rada, doktorska

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2025. ГОДИНЕ којим се

Више