Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: /1/ Датум: године Београд Немањина ШКОЛС

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: /1/ Датум: године Београд Немањина ШКОЛС"

Транскрипт

1 Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: /1/ Датум: године Београд Немањина ШКОЛСКА УПРАВА - начелник школске управе- ПРЕДМЕТ: Допуна Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2013/2014. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја је на основу захтева средњих школа, школских управа као и Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице из Новог Сада, извршило допуну текста Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2013/2014. годину, који је објављен у "Просветном прегледу" у специјалном броју априла месеца године. 1. У подручју рада електротехника у школама које реализују образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ОГЛЕД, број планираних места 30 и 20 замењује се са 24, односно број планираних места 60 замењује се са 48. I II 1. На 48. страни Конкурса, код општине Панчево, у школи под редним бројем 6. Електротехничка школа, брише се дати текст: JNPA SF 4E23S ТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА 30/5/ JNPA SF 4E04S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ 30/5/ 2. На 48. страни Конкурса, код општине Панчево, у школи под редним бројем 7. Техничка школа 23 мај, последњи део у шифри образовног профила техничар за индустријску фармацеутску технологију, мења се и гласи 4F35S, а почетни део шифара образовних профила женски фризер и мушки фризер, мења се и гласи JNPA. 3. На 50. страни Конкурса, код општине Бачка Топола, у школи под редним бројем 2. Пољопривредна школа, брише се дати текст: SBBT SB 3A15M РУКОВАЛАЦ-МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ 30/3/ 3ГОД. МАЂАРСКИ SBBT SB 3A20M МЕСАР 15 3ГОД. МАЂАРСКИ SBBT SB 3A23M ПЕКАР 15 3ГОД. МАЂАРСКИ

2 4. На 51. страни Конкурса, код општине Суботица, у школи под редним бројем 2. Гимназија за талентоване ученике Деже Костелањи, додаје се текст: SBSU GA 4R03M ОПШТИ ТИП-СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ 30 МАЂАРСКИ 5. На 51. страни Конкурса, код општине Суботица, у школи под редним бројем 4. Медицинска школа, додаје се текст: SBSU SD 4O09S ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР На 51. страни Конкурса, код општине Суботица, у школи под редним бројем 5. Политехничка школа, дати текст: SBSU SE 4F33M ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ 20 МАЂАРСКИ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА - ОГЛЕД SBSU SE 4F12S ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ 30 мења се и гласи: SBSU SE 4F33S ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ 20 ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА - ОГЛЕД SBSU SE 4F12M ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ 30 МАЂАРСКИ 7. На 54. страни Конкурса, код општине Апатин, у школи под редним бројем 2. Техничка школа са домом ученика, додаје се текст: ZBAP SB 4I06S НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР На 55. страни Конкурса, код општине Кула, у школи под редним бројем 3. Средња техничка школа Михајло Пупин, брише се дати текст: ZBKU SC 3E17S ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И 15/2/ 3 ГОД. РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ ZBKU SC 3E15S ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР 15 3 ГОД. а текст: ZBKU SC 4E08S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 30 ZBKU SC 4E08S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА На 59. страни Конкурса, код општине Бечеј, у школи под редним бројем 4. Школа за основно и средње образовање Братство, додаје се текст: ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД 10 1 ГОД. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД 20 1 ГОД. МАЂАРСКИ 10. На 68. страни Конкурса, код општине Ириг, у школи под редним бројем 1. Средња стручна школа Борислав Михајловић Михиз, додаје се текст: SMIR SA 4K03S КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 30

3 11. На 72. страни Конкурса, код општине Вождовац, у школи под редним бројем 3. Друга економска школа, дати текст: BGVO SC 4L01S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 240 BGVO SC 4L09S ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР 60 BGVO SC 4L01S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 270 BGVO SC 4L09S ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР На 74. страни Конкурса, код општине Врачар, у школи под редним бројем 3.Техничка школа ГСП, дати текст: BGVR SC 4E21S BGVR SC 4E21S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА - ОГЛЕД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМА - ОГЛЕД На 76. страни Конкурса, код општине Звездара, у школи под редним бројем 10. Геодетска техничка школа, дати текст: BGZV SK 4H23S ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР - ГЕОМЕТАР 120 BGZV SK 4H23S ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР - ГЕОМЕТАР На 77. страни Конкурса, код општине Земун, у школи под редним бројем 4. Електротехничка школа Земун, додаје се текст: BGZM SD 4E05S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ На 78. страни Конкурса, код општине Земун, у школи под редним бројем 9. Школа са домом ученика за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић, дати текст: ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД 10 1 ГОД. ПТТ МАНИПУЛАНТ 5/5/ 3 ГОД. ПАКЕР 5 2 ГОД. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД 5 1 ГОД. ТТП МАНИПУЛАНТ 5/5/ 3 ГОД. ПАКЕР 10 2 ГОД. 16. На 78. страни Конкурса, код општине Младеновац, у школи под редним бројем 1. Гимназија, за упис ученика старијих од седамнаест година додаје се текст: /5/ код друштвено - језичког смера. 17. На 79. страни Конкурса, код општине Младеновац, у школи под редним бројем 2. Техничка школа, последњи део у шифри образовног профила дизајнер одеће - оглед мења се и гласи 4G14S; истовремено брише се одредница 3 год.

4 18. На 79. страни, код општине Нови Београд, у школи под редним бројем 2. Десета београдска гимназија, додаје се текст: BGNB GB 4R03E ОПШТИ ТИП ЕНГЛЕСКИ На 82. страни Конкурса, код општине Палилула, у школи под редним бројем 5. Електро техничка школа Раде Кончар, дати текст: BGPA SE 4E08S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА 30 BGPA SE 4E08S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА На 82. страни Конкурса, код општине Раковица, у школи под редним бројем 5. Средња занатска школа, трајање образовног профила помоћник књиговесца и помоћник аутолакирера мења се и гласи 3 год.; електронска адреса мења се и гласи: ; додаје се текст: ПАКЕР 6 2 ГОД. 21. На 84. страни Конкурса, код општине Савски венац, у школи под редним бројем 8. Техничка школа за дизајн коже, дати текст, који се односи на упис ученика старијих од седамнаест година, мења се и гласи: конфекционар коже и крзна /5/; обућар /5/. 22. На 87. страни Конкурса, код општине Стари град, у школи под редним бројем 5. Правно пословна школа, за упис ученика старијих од седамнаест година додаје се текст: /5/ код образовног профила правни техничар. 23. На 87. страни Конкурса, код општине Стари град, у школи под редним бројем 9. Електротехничка школа Стари град, последњи део у шифри образовног профила електротехничар за термичке и расхладне уређаје, мења се и гласи 4E05S, последњи део у шифри образовног профила електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, мења се и гласи 3E17S. 24. На 89. страни Конкурса, код општине Аранђеловац, у школи под редним бројем 3. Техничка школа Милета Николић, квота за упис ученика за образовни профил електротехничар за електронику на возилима оглед мења се и гласи 20; за упис ученика старијих од седамнаест година додаје се текст: аутомеханичар /5/, машинбравар /5/, електромеханичар за машине и опрему /5/ у трајању од три године. 25. На 90. страни Конкурса, код града Крагујевца, у школи под редним бројем 3. Угоститељско туристичка школа, додаје се текст: SUKG SC 4G14S ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ - ОГЛЕД На 93. страни Конкурса, код општине Топола, у школи под редним бројем 1. Средња школа Краљ Петар Први,за упис ученика старијих од седамнаест година додаје се текст: металостругар /5/ у трајању од три године. 27. На 95. страни, код општине Параћин, у школи под редним бројем 1. Гимназија, дати текст: PMPA GA 4R04S ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 60 замењен је текстом: PMPA GA 4R04S ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 30 и додаје се текст: PMPA GA 4R03S ОПШТИ ТИП 30

5 28. На 96. страни, код општине Параћин, у школи под редним бројем 3. Машинско електротехничка школа, брише се дати текст: PMPA SC 3D20S АУТОМЕХАНИЧАР 30 3ГОД. PMPA SC 4Е05S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И 30 РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 29. На 96. страни Конкурса, код општине Свилајнац, у школи под редним бројем 1. Пољопривредно - ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац, дати текст: PMSV SA 4A03S ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 30 PMSV SA 4A03S ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР На 97. страни Конкурса, код општине Ћуприја, у школи под редним бројем 2. Медицинска школа Данило Димитријевић, дати текст: PMCU SB 4O05S МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР 60 PMCU SB 4O05S МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР На 107. страни Конкурса, код општине Ужице, у школи под редним бројем 3. Медицинска школа, додаје се текст: ZLUZ SC 4O10S ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР На 107. страни Конкурса, код општине Ужице, у школи под редним бројем 4. Техничка школа Радоје Љубичић, ознака трајања образовног профила шивач текстила мења се и гласи 3 год. 33. На 110. страни Конкурса, код општине Ваљево, у школи под редним бројем 4. Техничка школа, брише се дати текст: KOVA SD 4I01S ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 30 KOVA SD 4D13S ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ На 116. страни Конкурса, код општине Шабац у школи под редним бројем 2. Економско трговинска школа, додаје се текст: MASA SB 3K06S ТРГОВАЦ 30 3ГОД. 35. На 118. страни Конкурса, код општине Александровац, у школи под редним бројем 1. Средња школа Свети Трифун, код назива школе додаје се: са домом ученика. 36. На 120. страни Конкурса, код општине Крушевац, у школи под редним бројем 6. Машинско - електротехничка школа, дати текст: RAKR SF 4D08S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА 30 RAKR SF 4D08S МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА 60

6 37. На 120. страни Конкурса, код општине Крушевац, у школи под редним бројем 8. Школа за основно и средње образовање Веселин Николић, електронска адреса мења се и гласи: и додаје се текст: БРАВАР 4 3 ГОД. 38. На 121. страни Конкурса, код општине Ћићевац у школи под редним бројем 1. Економско трговинска школа Крушевац - делатност ван седишта, додаје се текст: RACI SA 3K06S ТРГОВАЦ 30 3ГОД. 39. На 123. страни Конкурса, код општине Горњи Милановац, у школи под редним бројем 1. Гимназија Таковски устанак, последњи део у шифри образовног профила општи тип енглески језик, мења се и гласи 4R03E. 40. На 122. страни Конкурса, код општине Горњи Милановац, у школи под редним бројем 2. Економско трговинска школа Књаз Милош, додаје се текст: MOGM SB 4K05S ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР На 123.страни Конкурса, код општине Чачак, у школи под редним бројем 4. Техничка школа, додаје се текст: MOCA SD 4ЕО4S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ На 124. страни Конкурса, код општине Чачак, у школи под редним бројем 6. Прехрамбено угоститељска школа, брише се дати текст: MOCA SF 4F33S ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ 30 ПРОИЗВОДА - ОГЛЕД MOCA SF 4F21S ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ На 127. страни Конкурса, код општине Нови Пазар, у школи под редним бројем 3. Школа за дизајн текстила и коже, додаје се текст: RSNP SC 4G16S ДИЗАЈНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ - ОГЛЕД На 131. страни Конкурса, код општине Кладово, у школи под редним бројем 1. Средња школа Свети Сава, додаје се текст: BOKL GA 4L10S ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР На 132. страни Конкурса, код општине Неготин, у школи под редним бројем 2. Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић, брише се дати текст: BONE SB 4K03S КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 30 BONE SB 4F35S ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ 30

7 46. На 132. страни Конкурса, код општине Неготин, у школи под редним бројем 3. Техничка школа, дати текст: BONE SC 3D20S АУТОМЕХАНИЧАР 30/3/ 3 ГОД. BONE SC 3D20S АУТОМЕХАНИЧАР 15/3/ 3 ГОД. BONE SC 3D32S МЕТАЛОСТРУГАР 15 3 ГОД. 47. На 133. страни Конкурса, код општине Зајечар, у школи под редним бројем 2. Економско трговинска школа, последњи део у шифри образовног профила кувар мења се и гласи 3K11S, брише се дати текст: ZAZA SB 3K07S КОНОБАР 30/5/ 3 ГОД. ZAZА SB 4K04S УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР 30 ZAZА SB 4L10S ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР На 133. страни Конкурса, код општине Зајечар, у школи под редним бројем 3. Медицинска школа, додаје се текст: ZAZA SC 4O07S САНИТАРНО - ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР На 134. страни Конкурса, код општине Књажевац, у школи под редним бројем 2. Техничка школа, последњи део у шифри образовног профила архитектонски техничар - оглед, мења се и гласи 4H26S a последњи део у шифри образовног профила кровопокривач - оглед, мења се и гласи 3H25S. 50. На 134. страни Конкурса, код општине Сокобања, у школи под редним бројем 1. Средња школа Бранислав Нушић, додаје се текст: ZASB SA 3K11S КУВАР 15 3ГОД. ZASB SA 3K12S КОНОБАР 15 3ГОД. 51. На 136. страни Конкурса, код општине Власотинце, у школи под редним бројем 2. Техничка школа, последњи део у шифри образовног профила конфекционар текстила - оглед, мења се и гласи 4G06S. 52. На 137. страни, код општине Лесковац, у школи под редним бројем 1. Гимназија, дати текст: JALE GA 4R04S ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 60 замењен је текстом: JALE GA 4R04S ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ СМЕР На 140. страни Конкурса, код општине Босилеград, додаје се текст: 2. ТЕХНИЧКА ШКОЛA ВРАЊЕ - ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА ГИМНАЗИЈА БОСИЛЕГРАД; БОСИЛЕГРАД, Г. ДИМИТРОВА 27, ТЕЛ: 017/ ; е-mail: PCBO SB 3E17S ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ 30 3ГОД.

8 54. На 142. страни Конкурса, код општине Врање, у школи под редним бројем 5. Хемијско технолошка школа, додаје се текст: PVCR SE 4G03S ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕ 15 PVCR SE 4G04S КОЖАРСКИ ТЕХНИЧАР На 142. страни Конкурса, код општине Врање, у школи под редним бројем 6. Средња пољопривредно-ветеринарска школа Стеван Синђелић, брише се дати текст: PCVR SF 4A12S ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ 30 PCVR SF 4A03S ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР На 143. страни Конкурса, код општине Сурдулица, у школи под редним бројем 2. Техничка школа Никола Тесла, додаје се текст: PCSU SB 4E08S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА На 143. страни Конкурса, код општине Сурдулица, у школи под редним бројем 3. Пољопривредно шимарска школа Јосиф Панчић, додаје се текст: PCSU SC 4A03S ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР На 144. страни Конкурса, код општине Пирот, у школи под редним бројем 2. Економска школа, брише се дати текст: PIPI SB 4K03S КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 30 PIPI SB 4K04S УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР На 146. страни Конкурса, код општине Житорађа, у школи под редним бројем 1. Средња школа, брише се дати текст: TOZI SA 4L01S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 30 TOZI SA 4L10S ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР На 148. страни Конкурса, код општине Алексинац, у школи под редним бројем 3. Пољопривредна школа Шуматовац, брише се дати текст: NIAL SC 4A10S ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 30 NIAL SC 4A03S ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 30

9 61. На 150. страни Конкурса, код општине Ниш, у школи под редним бројем 8. Угоститељско - туристичка школа, брише се дати текст: NINI SH 3K11S КОНОБАР 30 3ГОД. NINI SH 4K04S УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР На 151. страни Конкурса, код општине Ниш, у школи под редним бројем 15. Грађевинска техничка школа Неимар, додаје се текст: NINI SO 3H16S КЕРАМИЧАР - ТЕРАЦЕР - ПЕЋАР 15 3ГОД. NINI SO 3H19S РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ 15 3ГОД. МЕХАНИЗАЦИЈОМ

rptRangLista

rptRangLista OŠ Tatomir Anđelić, Mrčajevci Odeljenje: 8-1 417075 Stefan Čekanović Upisani profil: MOCA SE 3D20S bodova 49,47 1 MOCA SE 4D13S Mašinsko-saobraćajna škola, TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE 61,12 2

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Microsoft Word Zaključak povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač OBŽ za

Microsoft Word Zaključak povodom razmatranja prijedloga plana upisa učenika srednjih škola čiji je osnivač OBŽ za Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10. 105/10., 16/12. i 86/12.), i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената који се могу уписати у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80. години, од 2. октобра 1979. године] На основу

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

ПРИЛОГ 1. ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ План уписа 2019/2020. година Ред. бр. НАЗИВ СТРУКЕ Ред. бр. ЗАНИМАЊЕ Степен

ПРИЛОГ 1. ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ План уписа 2019/2020. година Ред. бр. НАЗИВ СТРУКЕ Ред. бр. ЗАНИМАЊЕ Степен ПРИЛОГ. ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 209/2020. ГОДИНУ План уписа 209/2020. година Ред. бр. НАЗИВ СТРУКЕ Ред. бр. ЗАНИМАЊЕ Степен Број ученика Број одјељења Бања Лука ЈУ Гимназија Бања

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

Šibensko-kninska županija

Šibensko-kninska županija Šibensko-kninska županija Dokumenti bitni za upise u prvi razred srenje škole Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis kandidata u prvi razred srednje škole (www.mzos.hr) elementi

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената за упис у прву годину студија на високошколским организацијама у школској 1980/81. години, од 6. јуна 1980. године] На основу члана 36.

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 17. јуна 1955. године] На основу чл. 17 ст. 2 Општег закона о универзитетима, Савезно извршно веће доноси О Д Л У К У О УПИСУ СВРШЕНИХ

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

ПРИЛОГ 7 Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР ЧЕТВРТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД УКУПНО НЕД. ГОД. Н

ПРИЛОГ 7 Струка: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР ЧЕТВРТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД УКУПНО НЕД. ГОД. Н ПРИЛОГ 7 Занимање: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ T В T В T В T В T В T В T В T В T В T В 4 Математика ** 2 68 2 68 2 68 2 64 8 268 8 Хемија 2 68 2 68 4 136 9 Физика 2 68 2 68 4 136 10 Биологија

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: / Датум: године Б е о г р а д Немањина

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: / Датум: године Б е о г р а д Немањина Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Број: 611-00-03358/2018-03 Датум: 27.12.2018. године Б е о г р а д Немањина 22-26 КАЛЕНДАР И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовни профили: металостругар; металоглодач;

НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовни профили: металостругар; металоглодач; НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовни профили: металостругар; металоглодач; металобрусач; металобушач; бравар; лимар; аутолимар;

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Analyticom COMET Datum: Vreme: 14:06:37 CEST Odštampao: Aleksandar Pivić (51975) Raspored takmičenja Organizacija: (1) Fudbalski Savez Srbi

Analyticom COMET Datum: Vreme: 14:06:37 CEST Odštampao: Aleksandar Pivić (51975) Raspored takmičenja Organizacija: (1) Fudbalski Savez Srbi Analyticom COMET Datum: 13.06.2019 Vreme: 14:06:37 CEST Odštampao: Aleksandar Pivić (51975) Raspored takmičenja Organizacija: (1) Fudbalski Savez Srbije Takmičenje: (822317) Prva liga Srbije 19/20-2019/2020

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON TRAVNIK MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA XX EMISIJE Beograd, 24.10. 2007. godine SADRŽAJ SKRAĆENOG PROSPEKTA: 1. IZDAVALAC AKCIJA...3 2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU...3 3.

Више

Trajanje Razredni odjeli Oznaka za odjel Učenici Na temelju točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. s

Trajanje Razredni odjeli Oznaka za odjel Učenici Na temelju točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. s Na temelju točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. srednje škole objavljuju N A T J E Č A J za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ

Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋ Прелиминарни резултати Књижевне олимпијаде 2019 градско такмичење - I разред ШИФРА БРОЈ БОДОВА Учионица НАЗИВ ШКОЛЕ МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА БЕЋКОВИЋ ФГ07 20 бр.18 Економско-трговинска школа Сопот

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

Broj bodova potrebnih za upis

Broj bodova potrebnih za upis Škola Program Najmanji Najmanji Bjelovarsko-bilogorska Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar Ekonomska i birotehnička škola Najveći Najveći u Prosječni Ekonomist (060604) 4 g. 46,38 75,17 57,81 Upravni

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 10. јула 1954. године] На основу чл. 17 став 2 Општег закона о универзитетима, Савезно извршно веће доноси О Д Л У К У О УПИСУ СВРШЕНИХ

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Osnovna škola Vladimir Nazor, Komletinci UPIS U SREDNJU ŠKOLU 2018./2019. Sanja Marczi, pedagoginja Online upisi u srednju školu na portalu: www.upisi.hr Elementi i kriteriji za upis Stjecanje strukovne

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

“METEOR”

“METEOR” AKTIVNOSTI FIRME PROAMBO d.o.o, preduzeće za projektovanje i inženjering Projektovanje: 2007 Investitor JOTAING, Žikice Jovanović 5, Loznica Idejni projekat za poslovno-stambeni objekat na Slaviji 2007

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

WamPPP - WP 1 ANALIZA POSTOJEĆIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI Izradio:

WamPPP - WP 1 ANALIZA POSTOJEĆIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI Izradio: WamPPP - WP 1 ANALIZA POSTOJEĆIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI Izradio: Za radni paket 1, u odnosu na glavne aktivnosti, ishode i rezultate, kao i za ovaj radni paket

Више

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година... 2 2. година... 3 3. година... Друмски саобраћај

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

Na osnovu člana 73 Zakona o strancima ("Službeni list CG", br. 56/14 i 28/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 3. decembra godine, donijela je O

Na osnovu člana 73 Zakona o strancima (Službeni list CG, br. 56/14 i 28/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 3. decembra godine, donijela je O Na osnovu člana 73 Zakona o strancima ("Službeni list CG", br. 56/14 i 28/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 3. decembra 2015. godine, donijela je Odluku o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni

Више

Microsoft Word - Elaborat End

Microsoft Word - Elaborat End Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ (Пречишћен текст елабората бр. 01-542/4 од 12.X.2007) 2 Е Л А Б О Р А Т ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА

Више

Broj bodova zadnjeg upisanog uĊenika po školama i programima

Broj bodova zadnjeg upisanog uĊenika po školama i programima Škola Program zadnjeg Bjelovarsko-bilogorska Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar Ekonomska i birotehnička škola prvog Prosječni Ekonomist (060604) 4 g. 46.38 75,17 57,65 Upravni referent (060404) 4

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obliku i sadržini prijave za evidentiranje

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група грађана које су: 1) самостално или у коалицијама учествовале

Више

Kamo nakon srednje škole?

Kamo nakon srednje škole? 1 otvoriti stranicu 2 3 AAI korisničko ime i lozinka dobiveni u školi (polje PIN ostaviti prazno) 4 unijeti svoj broj mobitela 91 9109100 91 9109100 6 stiže PIN u obliku SMS poruke Tvoj PIN: 1234 5 GIMNAZIJE

Више

На основу Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школаску годину, Министарств

На основу Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школаску годину, Министарств На основу Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школаску 2018-19. годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја решењем број

Више

Bankruptcy Monitor

Bankruptcy Monitor Bankruptcy Monitor 2012 Jun Highlights Kompanije sa značajnim iznosom blokade u neprekidnom trajanju od jedne godine sa stanjem na 30.06. 2012. godine: Naziv kompanije Grad Blokirani iznos (EUR) Eluplastic,

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

Sluzbeni-list-BGD-017.indd

Sluzbeni-list-BGD-017.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 17 12. март 2019. године Цена 265 динара На основу члана 13, члана 22. став 2. и члана 40. Одлуке о Градској управи Града Београда ( Службени

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више