MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ"

Транскрипт

1 MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled MAJ

2 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ

3 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Doprinos mjesečnim stopama kretanja industrijske proizvodnje - - G: Doprinos godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena - - G: Promjena u visini neto plate u odnosu na isti mjesec prethodne godine - - G: Mjesečne promjene indirektnih poreza G: Akcize, godišnje stope rasta G06: Zaduženost generalne vlade kod komercijalnih banaka, godišnje promjene G07: Godišnje stope rasta monetarnih agregata M1 i QM G08: Saldo kupovine i prodaje KM i devizne rezerve CBBiH G09: Odstupanje od prosječnog stanja na računu rezervi G10:, godišnje stope rasta G11:, mjesečne promjene G12: Strana aktiva i strana pasiva komercijalnih banaka G13: Transakcije u unutrašnjem platnom prometu G14: Kretanje indeksa na bosanskohercegovačkim berzama G15: Smanjenje/produbljenje trgovinskog deficita prema grupama proizvoda G16: Smanjenje/produbljenje trgovinskog deficita prema glavnim trgovinskim partnerima G17: Nominalni i realni efektivni kurs KM (NEER i REER) G18: Inflacija u eurozoni i devizni kurs EURUSD Statistički dodatak Uredništvo: - dr. Belma Čolaković - Dragana Stanišić 3

4 UVODNI SAŽETAK U prvih pet mjeseci u oblasti realne ekonomije došlo je do porasta industrijske proizvodnje za 4,6% na godišnjem nivou (grafikon 01). Potrošačke cijene imaju trend porasta još od početka godine, s tim da cijene prevoza i hrane te bezalkoholonih pića najviše doprinose ukupnom rastu indeksa potrošačkih cijena (grafikon ). Prosječna neto plata je na godišnjem nivou viša za 2,4%, a najviši nominalni rast neto plata zabilježen je u trgovini na veliko i malo te u administratvnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (grafikon ). Prihodi vladinog sektora po osnovu prihoda od indirektnih poreza su povećani u prvih pet mjeseci (grafikon ), s tim da je kod naplate akciza zabilježen značajan rast. Rast prihoda po ovom osnovu je uzrokovan uglavnom izmjenama Zakona o akcizama u dijelu koji se odnosi na putarinu (grafikon ). Vladin sektor je u prvih pet mjeseci povećao zaduživanje kod komercijalnih banaka u vidu kredita, dok su obaveze po osnovu izdavanja vrijednosnih papira smanjene na godišnjem nivou (grafikon 06). Novčana masa nastavlja da raste, s tim što je u maju rast uzrokovan rastom M1, dok je QM zabilježio smanjenje (grafikon 07). Devizne rezerve na kraju petog mjeseca iznose 10,97 milijardi KM (grafikon 08). Značajan rast viška rezervi kod CBBiH je zabilježen od početka godine (grafikon 09). U bankarskom sektoru stopa rasta ukupnih kredita iznosi 6,9%, s tim da je stopa rasta kredita privatnim preduzećima nešto viša od rasta ukupnih kredita stanovništva (grafikon 10). S druge strane, došlo je do povećanja prikupljenih depozita i to sektora vlade i stanovništva (grafikon 11). Strana aktiva i strana pasiva komercijalnih banaka je povećana, na što su najveći uticaj imale promjene u stavkama depozita (grafikon 12). Međubankarski platni promet je u maju povećan, i u žirokliringu i u RTGS-u (grafikon 13). Berzanski indeksi SASX30 i BIRS imaju suprotno kretanje u godišnjim stopama rasta još od aprila prošle godine. SASX30 bilježi kontinuirani rast, dok BIRS ima negativne stope rasta (grafikon 14). U vanjskotrgovinskoj razmjeni zabilježeno je produbljenje trgovinskog deficita, gdje je najveći doprinos produbljenju deficita ostvaren u razmjeni mašina, aparata i električnih uređaja i baznih metala (grafikon 15), dok je posmatrano prema trgovinskim partnerima, najveći doprinos pogoršanju trgovinskog deficita je zabilježen u razmjeni s Kinom i Rusijom (grafikon 16). Nominalni efektivni kurs KM (NEER) ima aprecijacijski trend, jer je KM uglavnom nominalno aprecirala prema valutama glavnih trgovinskih partnera (grafikon 17), a što je odraz kretanja EUR, koji je u odnosu na USD na godišnjem nivou aprecirao za 4% (grafikon 18). Realni efektivni kurs mjeren proizvođačkim cijenama je viši na godišnjem nivou dok je realni efektivni kurs KM mjeren potrošačkim cijenama deprecirao na godišnjem nivou (grafikon 17). 4

5 G01: Doprinos mjesečnim stopama kretanja industrijske proizvodnje 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% U maju se bilježi rast industrijske proizvodnje na mjesečnom te na godišnjem nivou. Posmatrajući period januar-maj godine, u odnosu na isti period prethodne godine, bilježi se rast obima industrijske proizvodnje za 4,6%. Kada se posmatra struktura stope godišnjeg rasta, u maju je zapažen snažan rast proizvodnje i distribucije električne energije i plina (21,6%), rudarstva (6,9%) te prerađivačke industrije (1,6%). Istovremeno, u maju je nastavljen trend rasta prometa industrije (5,7%). Ukupna prodaja na domaćem tržištu za pet mjeseci tekuće godine ostvarila je godišnji rast (5,3%), s tim da je izraženiji rast prisutan od prodaje na stranom tržištu (12,3%). Izvor: BHAS Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija Industrijska proizvodnja G: Doprinos godišnjim stopama promjene potrošačkih cijena 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% -0,4% Trend rasta potrošačkih cijena prisutan od početka godine, na godišnjem nivou, nastavljen je u maju tekuće godine. Pozitivan doprinos u promjeni godišnje stope potrošačkih cijena zabilježen je kod cijena hrane i bezalkoholnih pića (0,3 p.p) te cijena prevoza (1,1 p.p). Doprinos cijena ostalih grupa proizvoda i usluga, zbirno posmatrano, u maju je -0,1 p.p, prvenstveno zbog značajnog pada prosječnih cijena u odjeljku odjeće i obuće, čiji pad na godišnjem nivou iznosi 10,6%. Izvor: BHAS Ostale cijene Hrana i bezalkoholna pića Prevoz CPI - Stopa rasta potrošačkih cijena G: Promjena u visini neto plate u odnosu na isti mjesec prethodne godine 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Godišnja promjena u visini neto plate Prosječna nominalna neto plata u BiH na kraju maja iznosila je 881 KM i u odnosu na isti mjesec prethodne godine veća je za 2,4%. Pri tome je na kraju maja tekuće godine, posmatrano na godišnjem nivou, pad neto plate zabilježen u djelatnosti poslovanja nekretninama (-8,2%), kod stručnih, naučnih i tehničkih poslova (-3,1%), djelatnosti umjetnosti i zabave (-2,6%) te finansijskih djelatnosti (-0,7%). U ostalim djelatnostima je na godišnjem nivou zabilježen rast nominalne neto plate. Najviši nominalni rast neto plate (6,6%) zabilježen je u trgovini na veliko i malo te u administratvnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima. Istovremeno, značajan rast neto plata je zabilježen u zdravstvu (5,1%), slijedom potpisivanja novih kolektivnih ugovora u ovoj djelatnosti. Izvor: BHAS 5

6 G: Mjesečne promjene indirektnih poreza 80,0 40% u milionima KM 40,0 0,0-40,0-80,0-120,0 20% 0% -20% -40% -60% U maju godine došlo je do mjesečnog rasta prihoda od indirektnih poreza, koji dolazi uglavnom od rasta akciza i PDV-a. Jedino je zabilježen blagi pad kod grupe prihoda od carine. U prvih pet mjeseci tekuće godine prikupljeno je 2,38 milijardi KM prihoda od indirektnih poreza, što je za 184,3 miliona KM (8,4%) više u odnosu na isti period prethodne godine Putarine PDV Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje Carine Indirektni porezi, godišnja stopa rasta (d.s.) Akcize G: Akcize, godišnje stope rasta % u milionima KM % 5% -5% U prvih pet mjeseci tekuće godine zabilježen je naglašen rast u naplati prihoda od akciza. U navedenom periodu prikupljeno je 572,8 miliona KM po osnovu akciza, što predstavlja rast od 14,3 miliona KM (2,6,%) u odnosu na isti period prethodne godine. Rast prihoda po ovom osnovu je i dalje uzrokovan uglavnom izmjenama Zakona o akcizama u dijelu koji se odnosi na putarinu % Akciza (l.s.) Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje Godišnja stopa rasta akciza (d.s.) G06: Zaduženost generalne vlade kod komercijalnih banaka, godišnje promjene 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% U maju je zabilježen pad obaveza na godišnjem nivou po osnovu emitovanih vrijednosnih papira generalne vlade, dok je po osnovu kredita zabilježen rast obaveza. Na kraju maja ukupna zaduženost sektora generalne vlade po navedena dva osnova je iznosila 2,32 milijarde KM, što predstavlja godišnji pad obaveza u iznosu od 57,6 miliona KM ili 2,4%. Izloženost bankarskog sektora prema sektoru generalne vlade na kraju maja je bila 7,9% ukupne aktive bankarskog sektora. Izvor: CBBiH Obaveze generalne vlade kod banaka po osnovu vrijednosnih papira Obaveze generalne vlade kod banaka po osnovu kredita 6

7 G07: Godišnje stope rasta monetarnih agregata M1 i QM 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% S početkom godine došlo je do ubrzanja rasta agregata M1, što je i dovelo do porasta novčane mase M2. M1 kao najlikvidniji monetarni agregat i dalje bilježi visoke i stabilne stope rasta od početka godine. S druge strane, QM nakon visokih stopa rasta u prethodnoj godini, od početka godine bilježi niže stope rasta i u maju godine godišnja stopa rasta iznosi 4,12%, dok je u maju prethodne godine stopa rasta iznosila 6,6% M1 QM M2 Izvor: tabela G08: Saldo kupovine i prodaje KM i devizne rezerve CBBiH ,5 u milionima KM ,0 10,5 10,0 9,5 9,0 Devizne rezerve na kraju petog mjeseca iznose 10,97 milijardi KM. U posljednja tri mjeseca devizne rezerve imaju trend rasta, kao rezultat negativnog salda kupovine i prodaje KM Centralne banke Bosne i Hercegovine s komercijalnim bankama i ostalim deponentima , u milijardama KM Saldo kupovine i prodaje KM Devizne rezerve CBBiH (d.s.) Izvor: tabela G09: Оdstupanje od prosječnog stanja na računu rezervi 3,5 3 2,5 u milionima KM 2 1,5 1 0,5 Značajan rast viška sredstava na računu rezervi zabilježen je od početka godine. Ukupan saldo računa rezervi za prvih pet mjeseci prelazi 5,00 milijardi KM. Na kraju maja višak sredstava iznosi 2,82 milijarde KM, dok je iznos prosječne obaveze rezerve 2,31 milijarda KM Prosječne obavezne rezerve Prosječna sredstva iznad obavezne rezerve Izvor: tabela 18 7

8 G10:, godišnje stope rasta 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Na kraju maja ukupni krediti su iznosili 18,97 milijardi KM, što predstavlja rast od 6,9% na godišnjem nivou. Na godišnjem nivou najveće povećanje bilježe dugoročni krediti. Godišnja stopa rasta dugoročnih kredita nefinansijskim preduzećima je na nivou od oko 10% u posljednja tri mjeseca, dok je ista za stanovništvo blago ispod 8% od juna godine. -8% Izvor: tabele 12 i 13 Stanovništvo, kratkoročni krediti Stanovništvo, dugoročni krediti Nefinansijska preduzeća, kratkoročni krediti Nefinansijska preduzeća, dugoročni krediti G11:, mjesečne promjene u milionima KM Ukupni depoziti u bh. bankarskom sektoru nastavili su rastući trend i u maju godine i dosegli iznos od 20,53 milijarde KM. Od početka godine depoziti vlade i stanovništva bilježe povećanje na mjesečnom nivou, dok su kod sektora nefinansijskih preduzeća primjetne oscilacije u kretanju depozita Stanovništvo Nefinansijska preduzeća Vlada Izvor: tabele 10 i 11 G12: Strana aktiva i strana pasiva komercijalnih banaka Na grafikonu je uočljivo povećanje strane aktive i strane pasive komercijalnih banka u posljednja tri mjeseca na što su najveći uticaj imale promjene u stavkama depozita. Strana aktiva je povećana za 286,3 miliona KM na mjesečnom nivou u maju, dok je strana pasiva povećana za 173,5 miliona KM Strana aktiva, mjesečne promjene Izvor: tabela 07 Strana pasiva, mjesečne promjene Neto strana aktiva 8

9 G13: Transakcije u unutrašnjem platnom prometu 20,0% isti mjesec prethodne godine=100 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% U maju je u unutrašnjem platnom prometu/upp ukupno prometovano 8,36 milijardi KM u 3,6 miliona transakcija. Broj transakcija u RTGS-u je bio , a u žirokliringu 3,51 miliona, što je za 0,24%, odnosno 0,52% više u odnosu na prethodni mjesec. I dalje se održava visok stepen međuzavisnosti između godišnjih promjena broja transakcija u dva segmenta UPP, s tim da je godišnja promjena broja transakcija u RTGS-u viša od one u žirokliringu. U poređenju s istim periodom prošle godine, rast broja transakcija u UPP je u maju godine usporen. Rast ukupnog broja transakcija (m/m-12) u maju godine je bio 2,43%, a dvanaest mjeseci ranije 6,2%. RTGS Žirokliring Izvor: CBBiH G14: Kretanje indeksa na bosanskohercegovačkim berzama 15,0% isti mjesec prethodne godine=100 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% I u maju je nastavljeno značajno razmimoilaženje godišnjih stopa rasta dva vodeća berzanska indeksa na bh. tržištu dionica. Vrijednost SASX30 (vodeći indeks na SASE) je u odnosu na isti period prošle godine viša za 5,84%, dok je vrijednost BIRS-a (vodeći indeks na BLSE) niža za čak 14,3%. SASX30 bilježi pozitivne godišnje stope rasta već četrnaesti mjesec uzastopno, dok BIRS pada već četvrti mjesec zaredom i to po dvocifrenim stopama. Na mjesečnom nivou (m/m-1) je došlo do stagnacije u kretanju SASX30, koji bilježi pad od 0,44%. Vrijednost BIRS-a je u maju niža za 1,98% u odnosu na april. SASX30 BIRS Izvor: BLSE i SASE G15: Smanjenje/produbljenje trgovinskog deficita prema grupama proizvoda u milionima KM Vanjskotrgovinsku razmjenu za prvih pet mjeseci, na godišnjem nivou karakteriše produbljenje trgovinskog deficita za 2,2 miliona KM (10,9%). Uvoz je porastao za 673,5 miliona KM ili za 9,6%, dok je izvoz porastao za 470,3 miliona KM ili 10,9%. Najznačajniji uticaj na produbljenje trgovinskog deficita je imalo povećanje deficita u razmjeni mašina, aparata i električnih uređaja i baznih metala. S druge strane, trgovinski deficit je poboljšan u razmjeni proizvoda mineralnog porijekla. Proizvodi mineralnog porijekla Tekstil i proizvodi od tekstila Transportna sredstva Mašine, aparati i električni uređaji Bazni metali Izvor: CBBiH 9

10 G16: Smanjenje/produbljenje trgovinskog deficita prema glavnim trgovinskim partnerima u milionima KM Najznačajnije produbljenje trgovinskog deficita za prvih pet mjeseci (u odnosu na isti period prethodne godine), posmatrano prema trgovinskim partnerima je ostvareno u razmjeni s Rusijom i Kinom. Naime, za prvih pet mjeseci uvoz iz Rusije se na godišnjem nivou povećao za skoro jednu polovinu. S druge strane, najznačajnije poboljšanje trgovinskog deficita je ostvareno u razmjeni s Hrvatskom, Srbijom i Slovenijom Hrvatska Srbija Italija Slovenija Austrija Rusija Kina Izvor: CBBiH G17: Nominalni i realni efektivni kurs KM (NEER i REER) U maju se nastavlja trend rasta, odnosno aprecijacija nominalnog efektivnog kursa KM (NEER). KM je nominalno aprecirala prema ruskoj rublji za 23,0%, američkom dolaru za 14,7% te turskoj liri za 27,4%. U konačnici u maju je nominalni efektivni kurs KM (NEER) viši za 1,38 p.p. u odnosu na maj prethodne godine. Realni efektivni kurs KM (REER) mjeren potrošačkim cijenama je na godišnjem nivou deprecirao za 1,40 p.p, dok je realni efektivni kurs mjeren proizvođačkim cijenama viši od REER-CPI i na godišnjem nivou je zabilježena aprecijacija ovog indeksa za 1,73 p.p NЕЕR RЕЕR-CPI RЕЕR-PPI Izvor: CBBiH G18: Inflacija u eurozoni i devizni kurs EURUSD 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% -0,50% ,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1, 1,00 0,95 Maj godine su obilježili rast inflacije i deprecijacija eura. Inflacija se u maju primakla ciljanoj inflaciji (ispod ili blizu 2%) i bila je 1,9% (m/m-12). U našem najvažnijem vanjskotrgovinskom partneru, Njemačkoj, inflacija je 2,2%, a u Hrvatskoj i Srbiji ona je 1,8% i 2,2% respektivno. U maju nije nastavljena aprecijacija EUR započeta u februaru godine. Kurs EURUSD je na kraju maja 1,1692, što predstavlja deprecijaciju u odnosu na april za 3,2%. Još uvijek jak devizni kurs EUR (za 12 mjeseci EUR je aprecirao u odnosu na USD za 4%) doprinosi nižem nivou konkurentnosti bh. vanjskog sektora (usljed fiksnog deviznog kursa naše valute u odnosu na EUR), dok se rast inflacije preko mehanizma deviznog kursa prenosi i na cijene u Bosni i Hercegovini. Inflacija (l.s.) Devizni kurs EURUSD (d.s.) Izvor: ECB 10

11 STATISTIČKI DODATAK T01: Glavni ekonomski indikatori T: Kupovina i prodaja KM T: Devizne rezerve CBBiH T: Monetarni agregati T: Monetarni pregled T06: Bilans stanja CBBiH T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH T08: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka T09: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka T10: Sektorska struktura prenosivih depozita kod komercijalnih banaka T11: Sektorska struktura ostalih depozita kod komercijalnih banaka T12: Sektorska struktura kratkoročnih kredita komercijalnih banaka T13: Sektorska struktura dugoročnih kredita komercijalnih banaka T14: Kamatne stope na kredite stanovništvu T15: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima T16: Kamatne stope na depozite stanovništva i nefinansijskih preduzeća T17: Prosječne obavezne rezerve T18: Obavezne rezerve po obračunskim periodima T19: Indeks industrijske proizvodnje T20: Indeks potrošačkih cijena za BiH T21: Platni bilans BiH: zbirna tabela T22: Platni bilans BiH: tekući i kapitalni račun T23: Platni bilans BiH: finansijski račun T24: Vanjskotrgovinska razmjena BiH T25: Izvoz robe po zemljama destinacije T26: Uvoz robe po zemljama porijekla T27: Pregled prosječnih srednjih kurseva konvertibilne marke T28: Servisiranje vanjskog duga Bilješka: Kratka metodološka objašnjenja se nalaze ispod svake tabele, dok su opširnija dostupna na 11

12 Napomena uz tabele 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Revidirani podaci za period januar novembar godine su bazirani na aktivnom podbilansu banaka s većinskim državnim kapitalom iz Federacije BiH, pri čemu je isključen pasivni podbilans. Kroz ovu dopunu statistike korisnicima se pruža veća analitička korisnost podataka i objektivni pokazatelji o trenutnom poslovanju banaka u BiH. Pasivni podbilans sadrži obaveze po inostranim kreditima i staroj deviznoj štednji građana do 31. marta godine, i ne odslikava aktuelno poslovanje banke, te će ovaj podbilans u procesu privatizacije preuzeti Ministarstvo finansija FBiH u skladu sa Zakonom o početnom bilansu banaka i Zakonom o privatizaciji, kao što je urađeno za prethodno privatizirane banke. Izvršena revizija je u najvećoj mjeri uticala na smanjenje kredita javnim preduzećima u stranoj valuti, smanjenje strane pasive, na smanjenje ostalih stavki aktive i pasive po osnovu stare devizne štednje, a u znatno manjim iznosima na stavke kredita vladi entiteta, fiksnu aktivu, depozite nerezidenata, dionice i kapital. Podaci o punom bilansu, s uključenim pasivnim podbilansom, korisnicima su još uvijek dostupni na: statistics.cbbh.ba:4444/panorama/novaview/simplelogin_bs.aspx U novembru godine, dvije banke su izvršile prodaju i prenos dijela kreditnog portfolija, što je za efekat imalo povećanje rezervi kod monetarnih vlasti u ukupnom iznosu od 64 miliona KM i smanjenja sljedećih stavki: potraživanja od privatnih preduzeća za 260 miliona KM, strane pasive za 101 milion KM i ostalih stavki (neto) za 95 miliona KM. Zbog primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda u finansijskim izvještajima banaka Federacije BiH i prenosa novčanih tokova u decembarskim podacima za godinu, došlo je do sljedećih promjena, na strani aktive: smanjenja kredita za 155 miliona KM, povećanja ostale aktive za 10 miliona KM, na strani pasive: smanjenja obaveza prema nerezidentima u iznosu od 624 miliona KM, povećanja rezervisanja za kreditne gubitke za 472 miliona KM i povećanja ostale pasive za sedam miliona KM. U februaru jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju depozita u iznosu od oko 80 miliona KM, s depozita javnih preduzeća na depozite vlade entiteta, u skladu s preporukama MMF-a. Po nalogu Agencije za bankarstvo FBiH, u junu jedna banka je izvršila preknjižavanje oko 300 miliona KM potraživanja po osnovu vrijednosnih papira od domaćih institucionalnih sektora na potraživanja od nerezidenata. U decembru ista banka je izvršila retroaktivno ovu ispravku u odgovarajućim iznosima za period od augusta 2009, kada je greška nastala, do maja Navedena ispravka se odrazila na porast strane aktive i pad ostalih stavki neto. Jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju finansijskih instrumenata u okviru strane aktive za period januar - august u iznosu od oko 40 miliona KM. Potraživanja od nerezidenata po osnovu kredita reklasifikovana su u potraživanja od nerezidenata po osnovu vrijednosnih papira, što se odrazilo na promjene unutar kratkoročne i dugoročne strane aktive. Po nalogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, jedna banka je izvršila reklasifikaciju finansijskih instrumenata na strani pasive za period septembar novembar tj. smanjenje oročenih i štednih depozita nebankarskih finansijskih institucija i sektora vlade, a povećanje kredita od navedenih sektora, respektivno u odgovarajućim iznosima, po mjesecima, u rasponu od miliona KM. U skladu s novom regulativom Agencije za bankarstvo RS, objavljenoj u Sl. glasniku RS br. 136/10, kojom je propisan novi način knjigovodstvenog evidentiranja potraživanja klasifikovanih u kategoriju «E», obračuna i knjigovodstvenog evidentiranja kamate po nekvalitetnoj aktivi, te obračuna opštih i posebnih rezervisanja, banke iz RS-a su u podacima za decembar izvršile primjenu navedene regulative, prenosom navedenih pozicija iz vanbilansne evidencije u bilans. Ispravka se odrazila na strani aktive, na porast kredita u iznosu od 144 miliona KM, porast dospjelih kamata u iznosu od 36 miliona KM, a na strani pasive, na porast rezervisanja za kreditne gubitke u iznosu od 180 miliona KM u okviru računa kapitala. 12

13 T01: Glavni ekonomski indikatori Promjene u odnosu na FINANSIJSKI SEKTOR u milionima KM Monetarni sektor Novčana masa M ,0% 3,2% 9,5% Devizne rezerve ,0% 4,0% 16,7% Prosječno stanje računa rezervi kod CBBiH ,8% 7,5% 28,3% Bankarski sektor Ukupni krediti ,0% 3,0% 6,9% Ukupni depoziti ,1% 4,4% 11,3% Nebankarski sektor 6,2-58,1% -69,5% -92,2% Promet na BLSE 25,6 289,9% -69,6% -67,2% Promet na SASE ,4% -12,1% 4,4% Promet u RTGS-u ,9% -2,3% 4,2% Promet u žirokliringu u poenima BIRS 5,1-1,98% -7,41% -14,31% SASX ,8-0,44% 6,62% 5,84% REALNI SEKTOR u osobama Potrošačke cijene - BiH 0,2% 1,3% 1,3% Industrijska proizvodnja - BiH 1,2% -1,9% 5,7% Broj nezaposlenih - BiH ,8% -5,3% -7,7% Promjene u odnosu na VANJSKI SEKTOR u milionima KM Uvoz ,9% 15,8% 14,3% Izvoz ,8% 10,0% 12,1% JAVNE FINANSIJE u milionima KM Neto indirektni porezi 526,4 9,4% 23,1% 12,2% PDV 315,8 4,2% 15,0% 8,9% Akcize 131,3 21,2% 40,3% 6,1% Carine 23,1-3,3% -4,1% 3,1% 13

14 T: Kupovina i prodaja KM - u hiljadama KM - Godina Mjesec Prodaja Kupovina Saldo Kumulativ salda (3-4)

15 T: Devizne rezerve CBBiH - na kraju perioda, u milionima KM - Godina Mjesec Zlato Držanje SDR Strana valuta u trezoru CBBiH Bruto devizne rezerve kod nerezidentnih banaka Ostalo Investicije u vrijednosne papire Neto devizne rezerve Monetarna pasiva Neto strana aktiva CBBiH = = ,0 0,6 55,2 5.0,7 0,0 393, , , ,6 268, ,0 0,4 40,1 6.1,8 0,0 606, , ,6 6.3,9 393, ,0 0,4 212, ,8 0,0 1.3, , , ,5 567, ,3 5,7 107, ,2 0, , , ,2 5.7,5 5, ,9 0,0 1,2 3.0,5 0, , , , ,6 486, ,3 1,1 93, ,6 0, , , , ,1 507, ,0 4,5 133, ,5 0, , , , ,0 520, ,1 2,7 91, ,6 0, , , , ,2 408, ,7 5,2 71, ,7 0, , , , ,1 531, ,3 3,8 128,5 1.0,6 0, , ,3 8.6, ,6 540, ,1 2,6 194, ,4 0, , , , ,3 6, ,9 1,5 236, ,6 0, , , , ,1 577, ,8 6,1 208, ,9 0, , , , ,0 576,3. 221,4 2,6 212, ,2 0,0 6.3, , , ,3 606,0. 218,4 2,6 212, ,1 0, , , , ,4 587,8. 217,8 6,2 212, ,3 0, , , , ,0 592,7. 213,1 2,5 212, ,2 0, , , , ,2 597, ,2 2,5 215, ,9 0, , , , ,4 563, ,2 2,5 216, ,4 0, , , , ,5 567, ,2 2,3 218, ,5 0, , , , ,9 595, ,4 1,3 218, ,9 0, , , , ,4 577, ,5 1,4 218, ,1 0, , , , ,6 598, ,3 1,5 219, ,4 0, , , , ,8 596, ,9 1,5 236, ,6 0, , , , ,1 577, ,3 5,2 245, ,7 0, , , , ,3 576,8. 2,9 1,8 245, ,1 0, , , ,2 10.7,2 589,0. 2,1 1,7 245, ,1 0, , , , ,4 629,1. 2,4 5,7 245, ,3 0,0 8.9, , , ,3 611,6. 208,5 2,0 245, ,8 0, , , , ,9 606,8 Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara godine. Bruto devizne rezerve čine stanja bilansnih pozicija kratkoročne strane aktive CBBiH (zlato, raspolaganje CBBiH SDR, devize u trezoru CBBiH, prenosivi depoziti u stranoj valuti kod nerezidentnih banaka i ostalo) i investiranja u vrijednosne papire od jula godine po odluci Investicionog komiteta CBBiH. Neto devizne rezerve predstavljaju razliku između bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima. Monetarnu pasivu CBBiH čine novac izvan monetarnih vlasti i depoziti rezidenata kod monetarnih vlasti. Neto strana aktiva CBBiH predstavlja razliku između neto deviznih rezervi i monetarne pasive CBBiH. 15

16 T: Monetarni agregati - na kraju perioda, u milionima KM - Godina Mjesec Gotovina izvan monetarnih vlasti banaka kod monetarnih vlasti Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti Gotovina izvan banaka Prenosivi depoziti u domaćoj valuti Ostali depoziti u domaćoj valuti Prenosivi depoziti u stranoj valuti Ostali depoziti u stranoj valuti Rezervni novac M1 QM M = =6+7 13= = , ,9 10, , , ,4 691,3 3.1,4 5.6, , , , , ,1 12, , , ,5 833, , , , , , , ,2 7,4 2.3, , , , ,7 5.7, , , , , ,1 6, , , , , , , , , , , ,5 8, , , , , , , , , , , ,8 11, , , , , , , , , , ,5 3.0,6 13, , , ,7 1.2,9 5.1, , , , , , ,3 15, , , , ,3 5.2, , , , , , ,1 38, , , , , , , , , , , ,5 51,7 3.5, , , , , , , , , , ,1 52, , , , , , , , , , ,4 5.3,1 76, , , , , , , , , , , ,7 61, , ,3 3.9, , , , , , ,7. 4.0, ,2 61, , , , , , , , , , , ,5 60, , , , , ,7 8.1, , , , ,7 4.4,0 72, , , ,6 1.6, , , , , , , ,6 72, , ,6 4.0, , , , , , , , ,4 73, , , , , , , , , , , ,3 73, , ,6 4.5, , , ,7 10.0, , , , ,4 73, ,3 6.6,1 4.3, , , , , , , , ,6 74, , ,9 4.8, , , , , , , , ,9 85, , , , ,9 5.6, , , , , , ,0 74, , , , , , , , , , ,4 5.3,1 76, , , , , , , , , , , ,4 86, , , , , , , , , ,8. 4.3, ,7 85, ,6 7.7, , , , , , , , ,7 5.2,3 85, , , , , , , , , , , ,7 98, , ,8 4.1, , , , , , , , ,4 97, , , , , , ,3 11.1, , ,1 Revidirani podaci za period januar - april godine. Od 1. jula godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom godine, a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli godine. Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara godine. Gotovina izvan monetarnih vlasti je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH i predstavlja gotov novac izvan centralne banke (monetarnih vlasti). komercijalnih banaka predstavljaju sredstva komercijalnih banaka na računima kod CBBiH. Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti predstavljaju depozite drugih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Fondovi socijalne sigurnosti/zaštite na entitetskom nivou (iz Federacije BiH: Fond PIO, Fond zdravstva Federacije BiH, Fond za zapošljavanje Federacije BiH, a iz Republike Srpske: Fond penzijsko-invalidskog osiguranja RS, Fond zdravstva RS, Fond za zapošljavanje RS i Fond za dječiju zaštitu RS) klasifikovani su na nivou centralne vlade. Gotovina izvan banaka je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6) i predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka. Prenosivi ili transferabilni depoziti u domaćoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5) i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Ostali depoziti u domaćoj valuti, prenosivi i ostali depoziti u stranoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5), i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) je u cijelosti preuzet iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6), a čine ga gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Prema nacionalnoj definiciji, novčanu masu čine svi prenosivi i ostali depoziti domaćih nebankarskih i nevladinih sektora, kao i sektora lokalne vlade u domaćoj i stranoj valuti. entitetskih fondova socijalne sigurnosti/zaštite priključeni su centralnoj vladi na entitetskom nivou i time isključeni iz Novčane mase ili Monetarnih agregata. Monetarni agregat M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Monetarni agregat QM je definisan kao istoimena pozicija u Monetarnom pregledu (tabela 5) i obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM. 16

17 T: Monetarni pregled - na kraju perioda, u milionima KM - AKTIVA Neto strana aktiva Potraživanja od domaćih sektora Godina Mjesec Strana aktiva Strana pasiva Potraživanja od centralne vlade (neto) Potraživanja od kantona i opština Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća Potraživanja od ostalih finansijskih institucija Potraživanja od ostalih domaćih sektora Ukupno = = = , , ,3-971,9 62,3 248, ,1 89, , ,0 12.1, , , , ,4 96,1 271, ,7 159, , , , , , , ,8 148,3 256, ,6 169,2 6.8, ,1 15.9, , ,9 4.3, ,6 195,6 268, ,5 1, , , , , ,0 4.9,8-996,9 270,8 351, ,5 80, , , , , , ,2-440,3 323,1 360, ,9 94, , , , , , ,4-182,6 386,3 390, ,1 73, , , , , ,9 6.4,6-19,1 422,5 451, ,4 67, , , , , , ,6 71,0 509,1 443, ,0 61,3 7.5,5 16.9, , , , ,3 160,1 537,2 400, ,6 74, , , , , , ,6 101,8 517,8 375, ,9 67, , , , , , ,9-148,7 511,5 406, ,5 96, , , , , , ,9 199,3 512,3 372,1 7.7,5 60, , , , , , ,4 225,1 507,5 377, ,4 62, , , , , , ,7 239,8 499,1 380, ,1 78, , , , , ,3 9.8,1 216,2 499,2 379, ,7 76, , , , , , ,4 2,8 499,0 372, ,3 81, , , , , ,8 9.7,4 251,6 5,1 376, ,9 91, , , , , , ,1 198,2 5,7 388, ,0 92, ,6 17.9, , , , ,6-83,1 496,7 386, ,8 93, , , , , , ,0-149,4 496,7 387, ,8 93, , , , , , ,8-217,0 509,2 391, ,0 87, , , , , , ,4-239,9 5,7 385, ,6 81, , , , , , ,9-148,7 511,5 406, ,5 96, , , , , , ,2-119,2 500,7 399, ,2 85,1 8.7, , , , , ,6-2,8 494,9 398, ,0 87, , , , , , ,9-379,4 485,5 390, ,9 93, , , , , , ,8-444,4 486,5 400, ,2 92, , , , , , ,3-401,2 487,4 4, ,1 97, , , ,5 Revidirani podaci za period januar - april godine. Od 1. jula godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom godine, a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli godine. Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara godine. Monetarni pregled prikazuje konsolidovane podatke Bilansa stanja CBBiH - monetarnih vlasti (tabela 6) i Konsolidovanog bilansa komercijalnih banaka BiH (tabela 7). Neto strana aktiva predstavlja razliku između zbira stranih aktiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH i zbira stranih pasiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH. Domaći krediti predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih domaćih sektora, uz napomenu da su potraživanja od centralne vlade iskazana u neto iznosu, tj. umanjena za depozite centralne vlade kod CBBiH i kod komercijalnih banaka BiH. Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prema novoj metodologiji, fondovi socijalne sigurnosti/ zaštite se klasifikuju na nivou centralne vlade kao entitetski vanbudžetski fondovi, što se direktno odražava na podatke o neto potraživanjima od centralne vlade u Monetarnom pregledu. 17

18 T: Monetarni pregled - na kraju perioda, u milionima KM - Novac (M1) Novčana masa (M2) Kvazi-novac (QM) PASIVA Godina Mjesec Gotovina izvan banaka Prenosivi depoziti u domaćoj valuti Prenosivi depoziti u stranoj valuti Ostali depoziti u domaćoj valuti Ostali depoziti u stranoj valuti Vrijednosni papiri Dionice i drugi kapital Ostale stavke (neto) Ukupno = = = = , , ,8 692, ,4 3.1, ,8 9.9,6 0,0 114, ,9 187, , , , ,9 834, , , , ,9 5,2 106, ,0 300, , , , , , , , , ,0 17,9 264, ,2 407, , , , , , , , , ,8 13,6 446, ,6 414, , , , , , , , , ,9 9,1 595,1 3.5,8 721, , , , , , , , , ,1 0,0 675, ,4 981, , , , ,7 1.3, ,7 5.2, , ,5 0,0 712, , , , , , , , ,3 5.2, , ,3 0,0 707, , ,7 22.5, , , , , , , , ,9 0,0 681, , , , , , , , , , , ,2 8,0 599, , , , , , , , , , , ,6 8,0 510, , , , , , , , , , , ,3 8,0 460, , , , , , , ,4 3.9, , , ,7 8,0 5, ,7 1.5, , , , , , , , , ,9 7,9 5, , , , , , , , , , , ,6 7,9 5, , , , , , ,6 1.6, , , , ,3 8,0 5, , , , , , , ,7 4.0, , , ,2 8,0 492, , , , , , , , , , , ,1 8,0 480, , , , , ,6 10.0, ,2 4.5, , , ,0 8,0 488, , , , ,3 6.6, , ,9 4.3, , , ,6 7,9 479, , , , , , , ,4 4.8, , , ,6 7,9 457, , , , , , , , ,6 5.6, , ,7 8,0 437, , , , , , , , , , , ,1 8,0 433, , , , , , , , , , , ,3 8,0 460, , , , , , , , , , , ,8 8,0 451, , , , ,6 7.7, , , , , , ,4 7,9 438, , , , , , , , , , , ,1 7,9 453, , , , , , , ,5 4.1, , , ,4 8,0 458, , , , , ,1 11.1, , , , , ,1 8,0 468, , , ,5 Revidirani podaci za period januar - april godine. Od 1. jula godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom godine, a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli godine. Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara godine. Novac M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Kvazi-novac QM obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM. Ostalu pasivu čine vrijednosni papiri, krediti, dionice i drugi kapital i ostale stavke (neto). Prema novoj metodologiji, kao posebni finansijski instrumenti na strani pasive se iskazuju krediti (uz koje se dodaje obračunata kamata), kao i dionice i drugi kapital. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. U ostale stavke (neto) su takođe uključeni i ograničeni depoziti, protivstavke fondova i vladini fondovi za kreditiranje. 18

19 T06: Bilans stanja CBBiH - na kraju perioda, u milionima KM - AKTIVA Rezervni novac PASIVA Godina Mjesec Strana aktiva Potraživanja od domaćih sektora Ukupno Gotovina izvan monetarnih vlasti Strana pasiva centralne vlade Dionice i drugi kapital Ostale stavke (neto) Ukupno = = ,5 2, , ,2 5.6,6 1,0 126,1 301,0-2, , ,3 2, , , ,0 0,9 74,8 386,4 37, , ,6 2, , ,4 5.7,0 1,0 23,4 499,3 97, , ,9 1, , , ,9 0,9 56,7 5,5 33, , ,5 1, , , ,7 1,4 69,8 533,9-17, , ,4 1, , , ,9 1,1 66,2 547,6-10, , ,4 1, , , ,7 1,2 185,3 575,7-25, , ,2 1, , , ,0 1,0 258,2 466,3-28, , ,4 1, , , ,9 1,1 293,2 585,0-24, , ,1 1, , , ,7 1,3 449,9 593,7-24, , ,0 1, , , ,9 2,2 538,4 667,4-35, , ,4 2, , , ,5 1,6 548,6 652,6-44, , ,0 1, ,1 4.4, ,4 2,9 537,6 642,1-36, , ,6 1, ,8 4.0, ,9 2,5 538,4 672,5-37, , ,0 2, , ,4 8.1,4 2,0 548,0 655,0-37, , ,9 1, , , ,9 2,4 559,1 668,1-46, , ,2 2, , , ,9 1,9 584,2 673,3-46, , ,5 2, , , ,2 1,7 569,2 644,3-50, , ,3 1, , , ,7 2,7 578,7 647,3-50, , ,8 2,0 10.2, , ,4 2,3 6,5 675,6-50,0 10.2, ,0 2, , , ,7 2,1 668,7 659,3-51, , ,8 1, ,6 4.3, ,5 2,8 640,0 680,6-52, , ,7 1, , , ,8 2,4 609,1 678,8-52, , ,4 2, , , ,5 1,6 548,6 652,6-44, , ,4 1, , , ,8 2,5 556,5 652,3-46, , ,3 1, ,0 4.3, ,5 3,3 547,7 663,8-45, , ,5 2, , , ,8 3,2 618,6 7,4-45, , ,4 1, , , ,7 2,6 691,6 693,5-52, , ,7 1, , , ,3 2,1 742,6 688,9-52, ,5 Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara godine. Strana aktiva CBBiH monetarnih vlasti obuhvata zlato, devize u trezoru CBBiH, devizne depozite kod inostranih banaka, raspolaganje SDR, strane vrijednosne papire i ostalo. Potraživanja od domaćih sektora predstavljaju potraživanja od radnika CBBiH za date dugoročne kredite i potraživanja od komercijalnih banaka po osnovu računa poravnanja. Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) čine gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Gotovina izvan banaka predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka. Strana pasiva CBBiH obuhvata kratkoročne obaveze prema nerezidentima, depozite nerezidenata i ostale kratkoročne obaveze prema nerezidentima i obaveze prema MMF-u (računi 1 i 2). centralne vlade kod CBBiH predstavljaju prenosive i ostale depozite institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta u domaćoj valuti. Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. 19

20 T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka BiH - na kraju perioda, u milionima KM - AKTIVA Godina Mjesec Rezerve Strana aktiva Potraživanja od generalne vlade Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća Potraživanja od ostalih finansijskih institucija Potraživanja od ostalih domaćih sektora Ukupno = , ,1 69,8 248, ,1 89, , , , ,6 127,5 271, ,7 159, , , , ,1 265,5 256, ,6 169,2 6.8, , , ,3 355,5 268, ,5 1, , , , ,2 465,4 351, ,5 80, , , , ,5 9,7 360, ,9 94, , , , , ,2 390, ,1 73, , , , , ,4 451, ,4 67, , , , , ,5 443, ,0 61, ,7 24.4, , , ,1 400, ,6 74, , , , , ,1 375, ,9 67, , , , , ,0 406, ,5 96, , , , , ,7 372,1 7.7,5 60, , ,0. 4.8, , ,3 377, ,4 62, ,5 26.4, , ,9 2.3,9 380, ,1 78, , , , , ,2 379, ,7 76, , , , , ,2 372, ,3 81, , , , , ,8 376, ,9 91, , , , , ,3 388, ,0 92, , , , , ,4 386, ,8 93, , , , , ,2 387, ,8 93, ,8 27.6, , , ,5 391, ,0 87, ,2 28.3, , , ,1 385, ,6 81, , , , , ,0 406, ,5 96, , , , , ,1 399, ,2 85,1 8.7, , , , ,2 398, ,0 87, , , , , ,6 390, ,9 93, , , , , ,5 400, ,2 92, , , , , ,8 4, ,1 97, , ,9 Revidirani podaci za period januar - april godine. Od 1. jula godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom godine, a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli godine. Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000), od januara godine. Konsolidovani bilans komercijalnih banaka obuhvata Konsolidovane bilanse komercijalnih banaka Glavne jedinice Sarajevo, Glavne jedinice Mostar, Glavne banke Republike Srpske, Brčko distrikta (od jula godine do novembra 20. godine), NBRS (do decembra 1998.) i NBBiH (do novembra 20). Konsolidovana su međusobna potraživanja i obaveze između komercijalnih banaka. Rezerve banaka sastoje se od gotovine u trezorima banaka i depozita banaka kod CBBiH. Strana aktiva komercijalnih banaka obuhvata: devize u trezorima, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti kod nerezidenata, kredite nerezidentima, vrijednosne papire nerezidenata u stranoj valuti, i ostala potraživanja od nerezidenata. Potraživanja od generalne vlade obuhvataju potraživanja od svih nivoa vlada: centralne vlade (institucije BiH, vlade entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta) i necentralne vlade (vlada kantona i općinskih vlada). Potraživanja od ostalih domaćih sektora obuhvataju: potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća, nefinansijskih privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Bilans stanja komercijalnih banaka Federacije BiH sadrži pored aktivnog podbilansa i podatke pasivnog podbilansa. Pasivni podbilans sadrži obaveze po stranim kreditima i staroj deviznoj štednji građana do 31. marta godine. Ove obaveze će preuzeti Ministarstvo finansija Federacije BiH u procesu privatizacije u skladu s entitetskim Zakonom o početnom bilansu preduzeća i banaka i Zakonom o privatizaciji. 20

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled OKTOBAR 2018 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED OKTOBAR 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnje promjene industrijske proizvodnje prema područjima G02:

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL/ 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED APRIL 2019. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK G01: Godišnja stopa rasta industrijske proizvodnje prema djelatnostima G02:

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08

Microsoft Word - sadrzaj-lat-08 Republika Srpska Vlada K O N S O L I D O V A N I IZVJEŠTAJ O INVESTIRANjU JAVNIH SREDSTAVA Banja Luka, maj 2009. godine S A D R Ž A J UVOD 1 Zakonodavno pravni okvir 1 1. INVESTIRANA I PLASIRANA JAVNA

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Uputstvo za kompilaciju i prezentaciju statistike monetarnog i finansijskog sektora_bs

Uputstvo za kompilaciju i prezentaciju statistike monetarnog i finansijskog sektora_bs CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Broj: 101-17-2-4148/11 Sarajevo, 20.12.2011 Na osnovu člana 53. Pravilnika Centralne banke Bosne i Hercegovine, UV broj: 120/05 od 29. juna 2005. godine, 100-UV broj:

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске - 04/17 Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2017. - 31.12.2017. - 30.0 1 - Бања Лука април 2018. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД... 1 РЕЗИМЕ... 2 I БАНКАРСКИ

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2018. 31.12.2018. 30.0-1čč - Бања Лука мај 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске –

Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске – - Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске 01.01.2019. 31.03.2019. 30.0-1čč - Бања Лука јули 2019. АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Садржај УВОД...1 РЕЗИМЕ...2 I БАНКАРСКИ СЕКТОР...6

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Microsoft Word - Inf.o b.s doc

Microsoft Word - Inf.o b.s doc F B A AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO F B A I N F O R M A C I J A O BANKARSKOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 30. 06. 2005. Sarajevo, august/kolovoz 2005. Agencija

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA

PREGLED RTGS I ŽIRO-KLlRING TRANSAKCIJA CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA PLATNE SISTEME Platni sistemi u BiH u 2018. godini Sarajevo, 28.02.2019. godine SADRŽAJ: Uvod... 3 RTGS i Žiro kliring transakcije... 3 Prvih deset banaka

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE Sarajevo, juni/lipanj godine Inf

INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN GODINE Sarajevo, juni/lipanj godine Inf INFORMACIJA O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SISTEMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA STANJEM NA DAN 31.03.2019. GODINE Sarajevo, juni/lipanj 2019. godine Informacija o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem

Више

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019.

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун 2019. Јул 2019. Садржај: 1. Експертиза готовог новца... 2 2. Експертиза ефективног страног новца... 4 3. Однос

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Obrazac_OEI-PD xls

Obrazac_OEI-PD xls OPĆI PODACI Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Puna i skraćena firma emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i

Више

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj

SBERBANK BH DD (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO (Djelatnost) (identifikacioni broj SBERBANK BH DD 4200072900000 (Naziv pravne osobe) (identifikacioni broj za direktne poreze) BANKARSTVO 200072900000 (Djelatnost) (identifikacioni broj za indirektne poreze) SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 7: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2 I - ТЕСТ

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје године Мај, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за четврто тромесечје 2018. године Мај, 2019. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U

KREDITNA BANKA ZAGREB DD Za razdoblje: Bilanca financijske institucije (iznosi u tisućama kn) Pozicija AOP A) U Bilanca financijske institucije Pozicija AOP 31.12.28. 31.3.29. A) UKUPNA AKTIVA (AOP 2 do 11) 1 1.485.739 1.415.843 Novac na računu i u blagajni (gotovina) 2 33.814 22.83 Depoziti kod Hrvatske narodne

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

AGENCIJA ZA BANKARSTVO И З В Ј Е Ш Т А Ј О СТАЊУ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ за период 01.01.2016.-31.03.2016. године Бања Лука, јуни 2016. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 I БАНКАРСКИ СЕКТОР... 6 1. СТРУКТУРА БАНКАРСКОГ

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

- л о г о -

- л  о  г  о - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД

СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНД СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ДЕЛАТНОШЋУ ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА СЕКТОР ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА У СРБИЈИ Извештај за прво тромесечје године Садржај:

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u vezi sa članom 17. Zakona o budžetima u FBiH ( Službene

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

OEI-BA_ xls

OEI-BA_ xls OPĆI PODACI od 1.1. do 31.12.218 godine Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 238 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta ProCredit Bank d.d. Sarajevo Puna

Више

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје године Децембар, године СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА БАНАКА СЕКТОР ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2017. године Децембар, 2017. године Садржај: 1. Основни подаци о сектору финансијског лизинга у Србији...

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2010. Београд, мај 2010. Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије На крају првог тромесечја 2010. године укупан спољни дуг Републике

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka piv

OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka piv OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka pivovara d.d. Bihać Puna adresa (poštanski broj, mjesto,

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више