744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi s"

Транскрипт

1 744. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 11 st. 4 i čl. 14 st. 1 tač. 2, a u vezi sa čl. 98 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl. list Crne Gore'', br. 40/13, 56/13 i 2/17), Plana namjene radio-frekvencijskog spektra ("Sl. list Crne Gore", br. 28/14), na sjednici Savjeta od godine, donijela je P L A N RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA IZ OPSEGA 526,5-1606,5 khz ZA AM RADIO 1. OPŠTE ODREDBE 1.1) Ovim planom raspodjele utvrđuje se raspodjela opsega 526,5-1606,5 khz za radio-difuznu službu, podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja, kao i način dodjele radio-frekvencija za zemaljske sisteme za analogno emitovanje amplitudski modulisanih radijskih signala (u daljem tekstu AM radio), saglasno Planu namjene radiofrekvencijskog spektra. 1.2) Korišćenje opsega 526,5-1606,5 khz za AM radio zasniva se na sljedećim sporazumima i ITU preporukama: - Finalni akti Regionalne administrativne konferencije za planiranje LF/MF zemaljskih sistema za emitovanje zvučnog signala u državama Regiona 1 i 3, Ženeva 1984, GE84 / Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference, Regions 1 and 3, GE75; - ITU-R BS.560: Radio-frekvencijski zaštitini odnosi koji se primjenjuju kod LF, MF i HF radio-difuznih sistema / Radio-frequency protection ratios in LF, MF and HF broadcasting; - ITU-R P.368: Krive za predikciju propagacije signala u opsezima od 10 khz do 30 MHz / Ground-wave propagation curves for frequencies between 10 khz and 30 MHz. 2. PODJELA OPSEGA NA RADIO-FREKVENCIJSKE KANALE 2.1) Radio-frekvencijski opseg 526,5-1606,5 khz u Crnoj Gori se koristi od strane radio-difuzne službe, za zemaljske sisteme za analogno emitovanje AM radija. 2.2) Radio-frekvencijski opseg 526,5-1606,5 khz se dijeli na 120 kanala, širine 9 khz, čije su nazivne radio-frekvencije (u khz) određene izrazom: fn = (n - 1) x 9 gdje n predstavlja redni broj kanala i može imati vrijednost = 1, 2, 3..., TEHNIČKI USLOVI KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA ZA ZEMALJSKE SISTEME ZA ANALOGNO EMITOVANJE AM RADIJA 3.1) Kanali 107, 118 i 120 mogu se koristiti pod uslovom da maksimalna ekvivalentna izračena snaga u odnosu na kratku vertikalnu antenu ne smije biti veća od 1kW. 3.2) Korišćenje radio-frekvencija iz opsega 526,5-1606,5 khz po pojedinačnim emisionim lokacijama i tehnički uslovi za njihovo korišćenje na tim lokacijama dati su u prilogu ovog plana raspodjele i čine njegov sastavni dio. 4. NAČIN DODJELE RADIO-FREKVENCIJA 4.1) Radio-frekvencije iz opsega 526,5-1606,5 khz za AM radio dodjeljuju se za korišćenje na ograničenoj oblasti pokrivanja. 4.2) Odobrenje za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 526,5-1606,5 khz za AM radio izdaje se na osnovu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, a uz prethodno pribavljeno odgovarajuće odobrenje za emitovanje programa izdato od regulatornog organa nadležnog za oblast audiovizuelnih medijskih usluga. 5. ZAVRŠNE ODREDBE Ovaj plan raspodjele stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore". Broj: /2 Podgorica, godine Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Predsjednik Savjeta dr Šaleta Đurović, s.r.

2 549 MOJKOVAC 567 BERANE 567 PLJEVLJA GRAD 594 NIKŠIĆ 738 BAR 792 BUDVA 855 BIJELO POLJE 882 BIJELO POLJE 882 HERCEG NOVI 882 PLJEVLJA 882 ROŽAJE 19E3500/ 42N E2000/ 42N E0600/ 42N E5000/ 18E3000/ 42N N2200 D A3E ND V D A3E ND V D 0.03 A3E :00 15:00 ND V GE75 GE75 D 0.10 A3E :00 18:00 ND V GE75 GE75 D 3.00 A3E ND V GE75 N ND V GE75 D A3E ND V D A3E ND V D A3E ND V GE75

3 (PLAVNICA) (GOLUBOVCI) 882 ULCINJ 1026 BAR 1053 DANILOVGRAD 1161 ULCINJ GRAD 1242 PLAV 1287 CETINJE 1305 HERCEG NOVI 1458 KOLAŠIN 1485 CETINJE 19E1100/ 19E1500/ 19E1300/ 41N E0600/ 42N E0700/ 42N E1000/ 41N E2700/ 42N E5600/ 18E3000/ 42N E3200/ 18E5600/ D A3E :00 17:00 ND V GE75 N :00 5:00 ND V GE75 D 1.00 A3E ND V ART11 N ND V 1 D A3E ND V GE75 N ND V GE75 D 3.00 A3E :00 15:00 ND V GE75 GE75 D A3E ND V D 0.10 A3E :00 15:00 ND V GE75 GE75 D A3E ND V D A3E ND V D 3.00 A3E :00 15:00 ND V GE75 GE75 D A3E ND V

4 1485 NIKŠIĆ PLAV 1485 PLUŽINE 1485 ŽABLJAK 1503 BERANE 1503 BIJELO POLJE 1503 (PLAVNICA) 1503 NIKŠIĆ 1503 PLJEVLJA 1503 ROŽAJE 1503 ULCINJ 42N E2700/ 42N E5100/ 43N E0000/ 43N E5400/ 42N E1100/ 42N E2000/ 42N E1300/ 41N5500 D 1.00 A3E ND V GE75 D A3E ND V D A3E ND V D A3E ND V GE75 N ND V GE75

5 1584 BAR 1584 ROŽAJE TIVAT 1602 PLJEVLJA 1602 ŠAVNIK BUDVA 1602 BERANE 2 19E0500/ 42N E4200/ 42N E0700/ 42N E5000/ 19E5100/ 42N5300 D A3E ND V GE75 D 1.00 A3E ND V GE75 D 3.00 A3E ND V GE75 D 0.30 A3E ND V GE75 D 1.00 A3E ND V GE75 D 3.00 A3E ND V GE75 N ND V GE75 D 1.00 A3E ND V GE75

Pregled sudova i državnih tužilaštava

Pregled sudova i državnih tužilaštava i državnih tužilaštava Pregled tužilaštava ORGANIZACIJA I RAD DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA SA BROJEVIMA TELEFONA (Prema Zakonu o Državnom tužilaštvu Sl. list CG, br. 11/2015, 42/2015, 80/2017 i 10/2018) U okviru

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj regist CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. jul 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila II kvartal

Више

1198. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu člana 11 stav 4 i člana 98 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl. li

1198. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu člana 11 stav 4 i člana 98 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl. li 1198. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na osnovu člana 11 stav 4 i člana 98 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl. list Crne Gore'', broj 40/13) i Plana namjene radio-frekvencijskog

Више

Microsoft Word - Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega MHz_predlog.docx

Microsoft Word - Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega MHz_predlog.docx CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST Na osnovu člana 8, 9 i 19, a u vezi člana 64 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl. list Crne Gore'', br. 50/08, 53/09-14 čl.

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104,

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 02-904/1 Podgorica, 12.07.2019. godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, čl. 107 i čl. 108 Zakona o elektronskim medijima ("SI.

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Ag

CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Ag CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. tač. 0 i čl. 06 st., 2, i Zakona

Више

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96

Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 96 Podgorica, 31. maj 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartaln CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 178 Podgorica, 18. avgust 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2015. godine Prevoz

Више

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52

Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 52 Podgorica, 29. mart 2019. godine Prilikom korišćenja

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120

Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Maj-16 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 120 Podgorica, 30. jun 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137

Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Jun-16 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 137 Podgorica, 31. jul 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

PTT G -11.xls

PTT  G -11.xls Obrazac PTT/G-11 Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore "Sl.list RCG" br.69/2005 Crna Gora Zavod za statistiku GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA, MREŽI I USLUGAMA - POŠTANSKI SAOBRA>AJ -

Више

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158

Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Jul-16 Avg-16 Sep-16 Okt-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 158 Podgorica, 31. avgust 2017. godine Prilikom korišćenja

Више

PTT G 11a-gotovo-tanja.xls

PTT  G 11a-gotovo-tanja.xls Crna Gora Zavod za Statistiku Obrazac:PTT/G11a Zakon o statističi i statističkom sistemu Crna Gora,,Sl. List CG"br.69/2005 M GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PTT SREDSTVIMA,MREŽI I USLUGAMA U TELEKOMUNIKACIONIONOM

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Microsoft Word - Nacrt Pravilnika o visini naknade za frekvencije

Microsoft Word - Nacrt Pravilnika o visini naknade za frekvencije Радни материјал - Нацрт од 21. 10.2010. године На основу члана 29. став 1. тачка 2. и члана 31, Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, брoj 44/10) и чл. 12. став 1. тачка 1) и 16.

Више

broj034.pdf

broj034.pdf Na osnovu člana 39. stav 1. i člana 32. stav 3, a u vezi sa članom 31. i članom 37. stav 1. tačke a) i c) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", broj 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12) i Pravilom 49/2009

Више

Pravilnik - pročišćeni tekst

Pravilnik - pročišćeni tekst P R A V I L N I K O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA ("Narodne novine", br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15., 77/16. i 126/17.) r

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Microsoft Word - Saopstenje za javnost DMKMS docx

Microsoft Word - Saopstenje za javnost DMKMS docx SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, tokom 2012. godine izvršila kontrolu pokrivanja i kvaliteta govornog servisa za

Више

Microsoft Word - Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra-pročišćeni tekst

Microsoft Word - Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra-pročišćeni tekst (NN br. 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15, 77/16, 126/17 i 55/18) PRAVILNIK O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA neslužbeni pročišćeni tekst

Више

C r n a G o r a S k u p š t i n a A d m i n i s t r a t i v n i o d b o r Broj /18-35 Podgorica, 27. februar godine Saglasno članu 37 st

C r n a G o r a S k u p š t i n a A d m i n i s t r a t i v n i o d b o r Broj /18-35 Podgorica, 27. februar godine Saglasno članu 37 st C r n a G o r a S k u p š t i n a A d m i n i s t r a t i v n i o d b o r Broj 00-63-14/18-35 Podgorica, 27. februar 2018. godine Saglasno članu 37 stav 1 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija

Више

ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU CRNE GORE GODIŠNJAK METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH PODATAKA 2010 Podgorica, 2019.

ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU CRNE GORE GODIŠNJAK METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH PODATAKA 2010 Podgorica, 2019. ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU CRNE GORE GODIŠNJAK METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH PODATAKA 2010 Podgorica, 2019. Izdaje: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju ZHMS Published by: Institute

Више

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 4201 Na temelju članka 70. stavka 5. točke 2. i članka 84. stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08.) ministar

Више

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine REDNI BROJ PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine REDNI BROJ PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan 06.04.2015.godine REDNI BROJ PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 IOPPD DUG PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA

Више

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj: 166/14 Mjesto i datum: Nikšić, 03.11.2014. Na osnovu

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: Podgorica, godine I Z V J E Š T A J O R A D U AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2017

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: Podgorica, godine I Z V J E Š T A J O R A D U AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2017 Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 01 897 Podgorica, 18.04.2018. godine I Z V J E Š T A J O R A D U AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE ZA 2017. GODINU Podgorica, april 2018. godine S A D R Ž A

Више

IZVJEŠTAJ xls

IZVJEŠTAJ xls 40078524 42310000000 GRADINA COMPANY DOO 550 000000000725643 OBUSTAVE NA PENZIJE ZA 05/2014 549,55 23.6.2014 40078524 42320000000 GRADINA COMPANY DOO 550 000000000725643 OBUSTAVE NA PENZIJE ZA 05/2014

Више

Microsoft Word Predlog RATEL - Pravilnik, prihvacene izmene

Microsoft Word Predlog RATEL - Pravilnik, prihvacene izmene НАЦРТ РАТЕЛ-а На основу члана 104. став 1. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10) Министар за телекомуникације и информационо друштво, на предлог Републичке агенције за

Више

NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA POREZA i DOPRINOSA IZ i NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 I

NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA POREZA i DOPRINOSA IZ i NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan godine R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 I NAJVEĆIH PORESKIH DUŽNIKA POREZA i DOPRINOSA IZ i NA LIČNA PRIMANJA Presjek stanja na dan 07.07.2015.godine R. BR. PIB NAZIV PORESKOG OBVEZNIKA OPD1 IOPPD DUG PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA

Више

Istraživanje javnog mnjenja:

Istraživanje javnog mnjenja: ASK doprinosi jačanju integriteta političkih subjekata i izbornih kampanja kroz transparentno finansiranje i odgovornu upotrebu javnih resursa Budva, april 2019. godine ZAKONOVNI OKVIR Oblast - finansiranje

Више

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu P O Z I V broj 143/14 na otvoreni postupak javne nabavke

Више

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda Crna Gora Državna revizorska institucija Broj: 40116/18-050-326/24 Podgorica, 16.04.2018. godine IZVJEŠTAJ REVIZIJE SISTEMA RASPODJELE SREDSTAVA EGALIZACIONOG FONDA (konačan) april 2018. godine S A D R

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2009. godini Podgorica, jun 2010. godine SADRŽAJ 1. IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U CRNOJ

Више

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018.

Crna Gora Regulatorna agencija za energetiku Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za godinu Podgorica, jul 2018. Crna Gora Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2017. godinu Podgorica, jul 2018. godine SADRŽAJ UVOD... 7 1. NADLEŽNOSTI REGULATORNE AGENCIJE ZA ENERGETIKU VEZANE ZA

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Br.346/17 Podgorica, 29. decembar 2017. godine MP/MP Zaštitnik

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 0 2-2 4 3 / 1 0 Podgorica, 28.12.2017.godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elektronskim medijima ("SI. list Crne Gore", br. 46/10,

Више

Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B I L T E N Mjesečni statistički bilten JUL

Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B I L T E N Mjesečni statistički bilten JUL Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B L T E N Mjesečni statistički bilten JUL 215. godine Podgorica, jul 215. ZDAVAČ Zavod za zapošljavanje

Више

Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B I L T E N Mjesečni statistički bilten JUL

Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B I L T E N Mjesečni statistički bilten JUL Crna Gora Zavod za zapošljavanje Crne Gore Podgorica Montenegro Employment agency of Montenegro Podgorica B L T E N Mjesečni statistički bilten JUL 214. godine Podgorica, jul 214. ZDAVAČ Zavod za zapošljavanje

Више

GDJE IDE MOJ NOVAC MOJ GRAD O MOM NOVCU IZVJEŠTAJ O REFORMA JAVNIH OTVORENOSTI FINANSIJA I LOKALNIH PORESKA TAJNA: BUDŽETA KROZ PRIZMU OPŠTINSKOG DUGA

GDJE IDE MOJ NOVAC MOJ GRAD O MOM NOVCU IZVJEŠTAJ O REFORMA JAVNIH OTVORENOSTI FINANSIJA I LOKALNIH PORESKA TAJNA: BUDŽETA KROZ PRIZMU OPŠTINSKOG DUGA GDJE IDE MOJ NOVAC MOJ GRAD O MOM NOVCU IZVJEŠTAJ O REFORMA JAVNIH OTVORENOSTI FINANSIJA I LOKALNIH PORESKA TAJNA: BUDŽETA KROZ PRIZMU OPŠTINSKOG DUGA Ovaj projekat finansira Evropska unija i kofinansira

Више

Regulatorna agencija za energetiku, u skladu sa članom 9 stav 2 Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjeg plana razvoja distributivnog

Regulatorna agencija za energetiku, u skladu sa članom 9 stav 2 Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjeg plana razvoja distributivnog Regulatorna agencija za energetiku, u skladu sa članom 9 stav 2 Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjeg plana razvoja distributivnog sistema električne energije (''Službeni list CG'',

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: Podgorica, godine IZVJEŠTAJ O MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU TOKOM KAMPANJE ZA LOKALNE IZB

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: Podgorica, godine IZVJEŠTAJ O MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU TOKOM KAMPANJE ZA LOKALNE IZB Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 02 1375 Podgorica, 15.06.2018.godine IZVJEŠTAJ O MEDIJSKOM PREDSTAVLJANJU TOKOM KAMPANJE ZA LOKALNE IZBORE - MAJ 2018. GODINE SADRŢAJ Zakonski okvir 3 Polazni

Више

Pravilnik o izdavanju odobrenja za emitovanje SLCG 33-11

Pravilnik o izdavanju odobrenja za emitovanje SLCG 33-11 Crna Gora SAVJET AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 01 766 Podgorica, 05.07.2011.godine PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA EMITOVANJE Podgorica, jul 2011. godine 0 Na osnovu člana

Више

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx Filijale i šalteri - Lovćen banka AD Filijala BAR Filijala CETINJE Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar Phone: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994 E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me Ulica Njegoševa 36. - 81250

Више

451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglaš

451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglaš 451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima

Више

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у Службеном гласнику РС, бр. Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 25/2014, 40/2015 и 47/2015. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Februar 2

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Februar 2 Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Februar. godine Podgorica, februar IZDAVAČ Zavod za zapošljavanje

Више

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Avgust 20

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Avgust 20 Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Avgust. godine Podgorica,avgust. IZDAVAČ Zavod za zapošljavanje

Више

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten April 201

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten April 201 Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BLTEN Mjesečni statistički bilten April. godine Podgorica, april. ZDAAČ Zavod za zapošljavanje

Више

2015 Podgorica 2015.

2015 Podgorica 2015. 2015 Podgorica 2015. Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2015. PODGORICA, 2015. Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Za izdavača: mr Gordana Radojević, direktorica Podgorica

Више

Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2012 PODGORICA, 2012.

Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2012 PODGORICA, 2012. Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2012 PODGORICA, 2012. Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Za izdavača: mr Gordana Radojević, direktorica Podgorica IV Proleterske, br. 2 Tel.

Више

EBRD Kolašin 13 okt 2010

EBRD Kolašin 13 okt 2010 EBRD Finansijski program za sektor održive energije za Zapadni Balkan i aktivnosti u Crnoj Gori Miroslav Maly Tim za energetsku efikasnost i klimatske promjene Milos Grkinic Podgorica RO Seminar na temu

Више

Microsoft Word - Izvjestaj_o_stavovima_sudija_i_gradjana

Microsoft Word - Izvjestaj_o_stavovima_sudija_i_gradjana UDRUŽENJE SUDIJA CRNE GORE IZVJEŠTAJI -STAVOVI SUDIJA O SUDSKOM SISTEMU -STAVOVI GRAĐANA O POVJERENJU U SUDSKI SISTEM Podgorica, decembar 2013. www.gamn.org Page 1 I UVOD Izvještaj koji se nalazi pred

Више

Microsoft Word - VL-RK-PL-INTS-Plan_dodjele_MV_HAKOM_web doc

Microsoft Word - VL-RK-PL-INTS-Plan_dodjele_MV_HAKOM_web doc MIKROVALNE VEZE : Frekvencijsko područje 2 GHz Frekvencijski raspon: 2085 2110 MHz Kanalni raspored: Izvedeni raspored unutar donjeg dijela CEPT Rec. T/R 13 01 Annex C ETSI norma: EN 300 454 Ostale ETSI

Више

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s

Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog s Saopštenje sa VI sjednice Ustavnog suda Crne Gore, održane 18. jula 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti

Више

Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA PODGORICA, 2018.

Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA PODGORICA, 2018. Crna Gora Zavod za statistiku CRNA GORA U BROJKAMA 2018. PODGORICA, 2018. Izdaje: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Za izdavača: dr Gordana Radojević, direktorica Podgorica IV Proleterske, br. 2

Више

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED

MJESEČNI   STATISTIČKI   PREGLED ZAVOD ZA STATISTIKU CRNE GORE STATISTICAL OFFICE OF MONTENEGRO GODINA LXV / YEAR (65) ISSN 0354-365X MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED MONTHLY STATISTICAL REVIEW 11 PODGORICA,. IZDAJE I ŠTAMPA:Zavod za statistiku

Више

CRNA GORA VRHOVNI SUD INFORMATOR ZA SVJEDOKE/OŠTEĆENE - ŢRTVE TRGOVINE LJUDIMA, TRGOVINE DJECOM RADI USVOJENJA I NASILJA U PORODICI ILI PORODIĈNOJ ZAJ

CRNA GORA VRHOVNI SUD INFORMATOR ZA SVJEDOKE/OŠTEĆENE - ŢRTVE TRGOVINE LJUDIMA, TRGOVINE DJECOM RADI USVOJENJA I NASILJA U PORODICI ILI PORODIĈNOJ ZAJ CRNA GORA VRHOVNI SUD INFORMATOR ZA SVJEDOKE/OŠTEĆENE - ŢRTVE TRGOVINE LJUDIMA, TRGOVINE DJECOM RADI USVOJENJA I NASILJA U PORODICI ILI PORODIĈNOJ ZAJEDNICI Podgorica, 2011. Koji sudovi su mjesno nadleţni

Више

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx Filijale i šalteri - Lovćen banka AD Filijala BAR Filijala CETINJE Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar Phone: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994 E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me Ulica Njegoševa 36. - 81250

Више

Prevoznik

Prevoznik Broj: 054 1591 Datum: 18.06.2019.god IZVJEŠTAJ O USKLAĐIVANJU MEĐUNARODNIH REDOVA VOŽNJE ZA SEZONU 20192020 1. LASTA MONTENEGRO - A L B A N I J A (08:10) Skadar (18:00) OLD TOWN TRAVEL - Prigovara sa dozvolom

Више

strana1

strana1 Pametno je imati dobro osiguran auto. Autoodgovornost AO Plus Auto nezgoda Pravna zaštita Auto kasko Kasko sudar Autoasistencija Sve će biti u redu. Ponuda automobilskih osiguranja Lovćen osiguranja AD

Више

Datum štampe: ENGLESKI JEZIK IX Ime Prezime Škola Broj bodova na šk. takmičenju 1 ADRIAN ADROVIĆ JU OŠ '25 MAJ' ROŽAJE 83 2 NEVENA ADŽIĆ JU

Datum štampe: ENGLESKI JEZIK IX Ime Prezime Škola Broj bodova na šk. takmičenju 1 ADRIAN ADROVIĆ JU OŠ '25 MAJ' ROŽAJE 83 2 NEVENA ADŽIĆ JU Datum štampe: 14.2.2019 ENGLESKI JEZIK IX 1 ADRIAN ADROVIĆ JU OŠ '25 MAJ' ROŽAJE 83 2 NEVENA ADŽIĆ JU OŠ 'OKTOIH' PODGORICA 79 3 ALDIN AGOVIĆ JU OŠ 'Anto Đedović' Bar 84 4 DARIO AMIDOVIC JU OŠ 'LUKA SIMONOVIĆ'

Више

RADIOKOMUNIKACIJE

RADIOKOMUNIKACIJE UNIVERZITET CRNE GORE ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Osnove telekomunikacija Doc. dr Enis Kočan (enisk@ucg.ac.me) Saradnici: Dr Uglješa Urošević (ugljesa@ucg.ac.me) MSc Slavica Tomović (slavicat@ucg.ac.me) SADRŽAJ

Више

Popis nadleznosti_maj 2013

Popis nadleznosti_maj 2013 Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, 2007. година Последње ажурирање: мај 2013. године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе I. УВОД Попис

Више

Br. Prot: xx/b/18 dt. xx.xx.2018 Na osnovu člana 3. stav 1. i 2., člana 9. stav 3.6, člana 10. stav 11. i 12., člana 45. stav 1. i 2. i člana 79. stav

Br. Prot: xx/b/18 dt. xx.xx.2018 Na osnovu člana 3. stav 1. i 2., člana 9. stav 3.6, člana 10. stav 11. i 12., člana 45. stav 1. i 2. i člana 79. stav Br. Prot: xx/b/18 dt. xx.xx.2018 Na osnovu člana 3. stav 1. i 2., člana 9. stav 3.6, člana 10. stav 11. i 12., člana 45. stav 1. i 2. i člana 79. stav 1. i 2., Zakona br. 04 /L-109 o elektronskim komunikacijama

Више

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Službeni list RCG br. 11/04 i 27/07), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama PREDLOG, 23. maj 2019. godine ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA Član 1 (1) U Zakonu o elektronskim komunikacijama ( Službeni list CG, br. 40/13 i 2/17) u članu 4 stav 1

Више

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten JUL 2016.

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten JUL 2016. Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BLTEN Mjesečni statistički bilten JUL. godine Podgorica, jul. ZDAAČ Zavod za zapošljavanje Crne

Више

IZVJEŠTAJ O RADU ZA GODINU Podgorica, januar godine 1

IZVJEŠTAJ O RADU ZA GODINU Podgorica, januar godine 1 IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU Podgorica, januar 2019. godine 1 SADRŽAJ: 1. EVIDENCIJA NEZAPOSLENIH LICA 3 1.1. Kretanje nezaposlenosti 3 1.2. Stopa nezaposlenosti 3 1.3. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih

Више

Dan trcanja Podgorice 2015

Dan trcanja Podgorice 2015 Tehnički organizator: BILTEN BROJ 2 REZULTATI Podgorica, 28.mart 2015.godine 400 m učenice I-IV razred osnovne škole 1. Tijana Davidović Zarija Vujošević Mataguži 2. Kalina Gordijan Savo Pejanović Podgorica

Више

Пожари букте и у Црној Гори, власти траже помоћ НАТО; Евакуација у Крашићима

Пожари букте и у Црној Гори, власти траже помоћ НАТО; Евакуација у Крашићима Подгорица -- Велики пожар који је у понедељак избио на полуострву Луштица и даље прави проблеме ватрогасцима, али је под контролом. 12.15 - У току је евакуација Крашића, јавља репортер Н1 који је на терену.

Више

PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA CRNA GORA u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA) m saradnje Srb nične a r ija og k -C e r p r n a r

PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE SRBIJA CRNA GORA u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA) m saradnje Srb nične a r ija og k -C e r p r n a r u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA) m saradnje Srb nične a r ija og k -C e r p r n a ra Go Pro gr a Komponenta II za period 2007-2013 Ovaj Program je sufinansiran PREKOGRANIČNA SARADNJA

Више

Zajednica opština Crne Gore Broj: 03-54/12 Podgorica, Crna Gora Uprava za kadrove Broj: Podgorica, IZVJEŠTAJ O OBUKAMA

Zajednica opština Crne Gore Broj: 03-54/12 Podgorica, Crna Gora Uprava za kadrove Broj: Podgorica, IZVJEŠTAJ O OBUKAMA Zajednica opština Crne Gore : 03-54/12 Podgorica, 26.01.2012. Crna Gora Uprava za kadrove : 03-254 Podgorica, 26.01.2012. IZVJEŠTAJ O OBUKAMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI U 2011. GODINI I. UVOD Izvještaj o obukama

Више

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Januar 20

Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro Podgorica Podgorica BILTEN Mjesečni statistički bilten Januar 20 Crna Gora Montenegro Zavod za zapošljavanje Crne Gore Employment agency of Montenegro BLTEN Mjesečni statistički bilten Januar. godine, januar. ZDAAČ Zavod za zapošljavanje Crne Gore Sektor za plan,analizu

Више

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije CG za 2017.godinu

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije CG za 2017.godinu Crna Gora DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA DRI broj: 40116/18-042-920/20 Podgorica, 01. novembar 2018. godine I Z V J E Š T A J O REVIZIJI GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA SOCIJALDEMOKRATSKE

Више

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: децембар године Овај доку

Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, година Последње ажурирање: децембар године Овај доку Заједница општина Црне Горе ПОПИС НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подгорица, 2007. година Последње ажурирање: децембар 2014. године Овај документ је власништво Заједнице општина Црне Горе САДРЖАЈ:

Више

Microsoft PowerPoint - 7. Mobilni komunikacijski sustavi i mreže

Microsoft PowerPoint - 7. Mobilni komunikacijski sustavi i mreže Sveučilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zavod za informacijsko-komunikacijski promet Katedra za tehniku ICT u prometu informacijsko-komunikacijskog prometa Kolegij: Arhitektura telekomunikacijske

Више

CG FUDBAL SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE Broj: 10 Godina: XII Podgorica, SADRŽAJ Naslov Strana 1 Odluka o nastupu igrača mla

CG FUDBAL SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE Broj: 10 Godina: XII Podgorica, SADRŽAJ Naslov Strana 1 Odluka o nastupu igrača mla CG FUDBAL SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE Broj: 10 Godina: XII Podgorica, 03.03.2017. SADRŽAJ Naslov Strana 1 Odluka o nastupu igrača mlađih od 21.godine u Prvoj ligi Crne Gore 2 2 Odluka

Више

Microsoft Word Pravilnik OO_Prilog 1

Microsoft Word Pravilnik OO_Prilog 1 ПРИЛОГ 1 1 Прилог 1 уређује начин и услове коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења за које није потребно евидентирање лица која имају право коришћења радио-фреквенција у складу са овим прилогом.

Више

ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА - ЦРНА ГОРА у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) ра ог ко ја -Ц ор аг а Пр е пр а ра д ње ичне с Ср

ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА - ЦРНА ГОРА у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) ра ог ко ја -Ц ор аг а Пр е пр а ра д ње ичне с Ср у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) ра ог ко ја -Ц ор аг а Пр е пр а ра д ње ичне с Ср б н а и гр рн м Kомпонента II за период 2007-2013 Овај Програм је суфинансиран ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx

Microsoft Word - spisak filijala i bankomata docx Filijale i šalteri - Lovćen banka AD Filijala BAR Filijala CETINJE Bulevar JNA b.b. - 85000 Bar Phone: + 382 30 550 986, + 382 30 550 994 E-mail : filijala.bar@lovcenbanka.me Ulica Njegoševa 36. - 81250

Више

Document10

Document10 Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA Proglašava se Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja, koji je donela

Више

PREVAZIĐIMO UGROŽENOST, POSTIGNIMO ODRŽIVOST Socio-ekonomski problemi izbjeglica iz bivše Jugoslavije i kako ih rešavati u budućnosti April, god

PREVAZIĐIMO UGROŽENOST, POSTIGNIMO ODRŽIVOST Socio-ekonomski problemi izbjeglica iz bivše Jugoslavije i kako ih rešavati u budućnosti April, god PREVAZIĐIMO UGROŽENOST, POSTIGNIMO ODRŽIVOST Socio-ekonomski problemi izbjeglica iz bivše Jugoslavije i kako ih rešavati u budućnosti April, 2018. godine Prevaziđimo ugroženost, postignimo održivost Socio-ekonomski

Више

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ISPORUKAMA PRIRODNOG GASA IZ RUSKE FEDERACIJE U REPUBLIKU SRBIJU OD 13. OKTOBRA

Више

ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним

ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним ЈП Градски информативни центар Аполo Трг Слободе 3 Нови Сад Р. бр: ЈН 1/13 Дана: 01.10.2013. године Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, бр.

Више

Z-16-48

Z-16-48 СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 3282-736, телефакс: (011) 181-668 На основу

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

Z-16-45

Z-16-45 СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 3282-736, телефакс: (011) 181-668 На основу

Више

ANALIZA REAL. UG. SA PZU ZA Ispravljena

ANALIZA REAL. UG. SA PZU ZA Ispravljena Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ANALIZA REALIZACIJE UGOVORA ZAKLJUČENIH SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA VAN ZDRAVSTVENE MREŽE I ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ ZDRAVSTVENE MREŽE KOJE NIJESU U SISTEMU JAVNOG

Више

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 ис Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност Члан 1. У Закону о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 др. закон,

Више

glasnik044.pdf

glasnik044.pdf ANEKS (lista radiofrekvencija i uslova njihovog korištenja bez odobrenja i dozvola izdatih od strane RAK-a) 9-90 SRD: induktivne EN 300 330 72 dbµa/m na 10 m 9-315 9-10,6 GHz UWB (ultra-širokopojasne)

Више