Analiza slučajeva 2006

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Analiza slučajeva 2006"

Транскрипт

1 GODIŠNJA ANKETA KORISNIKA RAK DOZVOLA ZA PRUŽANJE INTERNET USLUGA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA GODINU

2 Sadržaj: 1. UVOD STANJE NA ISP TRŽIŠTU U GODINI i struktura Internet korisnika Interneta ŠIROKOPOJASNI PRISTUP U BOSNI I HERCEGOVINI PRIKAZ PO GRADOVIMA I KANTONIMA Srednjobosanski kanton Zeničko-dobojski kanton Sarajevski kanton Kanton Tuzlanski kanton Hercegovačko-neretvanski kanton Unsko-sanski kanton Bosansko-podrinjski kanton Distrikt Brčko Mrkonjić Grad Banja Luka Prijedor Doboj (Brčko) Šamac Bijeljina Zvornik Istočno Sarajevo Foča Trebinje

3 1. UVOD Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) jedinstveno je regulatorno tijelo nadležno za regulisanje telekomunikacija, emitovanja, te uređenja radiofrekvencijskog spektra u Bosni i Hercegovini. U okviru redovnih aktivnosti, Agencija na godišnjem nivou provodi analizu tržišta korisnika dozvola za pružanje Internet usluga u Bosni i Hercegovini (BiH). Cilj ovog izvještaja je da prikaže stanje na tržištu ponuđača usluga Internet pristupa u godini i stepen primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u BiH. Izvještaj sadrži podatke o ukupnom broju Internet na cijelom području BiH, broju u većim bosanskohercegovačkim gradovima, procjenu broja korisnika Interneta, kao i procjenu stepena korištenosti Internet usluga. Izvještaj, također, pruža uvid u vrste i karakteristike usluga pristupa Internetu koje su u ponudi. Izvještaj je zasnovan na podacima koje korisnici dozvola za pružanje Internet usluga Agenciji dostavljaju putem posebno strukturisanog upitnika. Upitnik sadrži pitanja o broju i strukturi, vrstama usluga u ponudi, tehničkim karakteristikama i teritorijalnoj pokrivenosti izraženoj kroz kantone i općine u BiH. Pored toga, u izvještaju su korišteni podaci koje korisnici dozvola za pružanje Internet usluga dostavljaju Agenciji na kvartalnom nivou. Za potrebe izračuna pokazatelja korišteni su demografski podaci i procjene Agencije za statistiku BiH, Republičkog zavoda za statistiku RS i Federalnog zavoda za statistiku 1. U periodu obuhvaćenom istraživanjem, zaključno sa godine, u Bosni i Hercegovini je ukupno djelovalo 67 pružalaca Internet usluga. Rezultati ankete pokazali su da je u godini u Bosni i Hercegovini bilo ukupno Internet 2. Agencija procjenjuje da je u istom periodu bilo korisnika 1 Za izračun pokazatelja korišteni su sljedeći podaci: podatak o broju stanovnika u BiH Agencije za statistiku BiH prema popisu iz godine ( ), procjena broja stanovnika u FBiH Federalnog zavoda za statistiku sa godine ( ) i procjena o broju stanovnika RS Republičkog zavoda za statistiku sa godine ( ). 2 Internet pretplatnik = Internet priključak 3

4 Interneta 3, odnosno da stopa korištenosti Interneta u Bosni i Hercegovini za godinu iznosi 90,49% 4. Korištenje širokopojasnog pristupa Internetu u Bosni i Hercegovini je u stalnom porastu, o čemu svjedoči podatak da stepen korištenosti širokopojasnog pristupa za nivo Bosne i Hercegovine iznosi 20,29% 5. Stopa korištenosti širokopojasnog Interneta u Federaciji BiH iznosi 21,90% 6 a u Republici Srpskoj ovaj pokazatelj iznosi 18,92 7. Kada je u pitanju pristup Internetu, statistika pokazuje da je u godini dominantna vrsta Internet pristupa bio, čiji broj čini 56,51% od ukupnog broja širokopojasnih u BiH. Na drugom mjestu nalaze se pretplatnici kablovskog pristupa čiji broj čini 33,16% od ukupnog broja širokopojasnih Internet. Podaci dati u izvještaju pokazuju da je korištenje Interneta u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu, s posebnim akcentom na upotrebu širokopojasnih usluga. Agencija očekuje da će daljnja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni Interneta u Bosni i Hercegovini. Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa Internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini. 3 Polazeći od definicije Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), Internet korisnik je svako lice od 16 do 74 godine koje koristi Internet tokom godine. Rezultat je procijenjenog odnosa broja Internet priključaka i prosječnog broja članova domaćinstva i zaposlenih po pravnom licu. 4 Procentualna učešća u ovom dokumentu određenih kategorija su zaokružena na dvije decimale te su moguća manja dozvoljena odstupanja od preciznih podataka. 5 Odnos ukupnog broja širokopojasnih Internet priključaka u BiH i broja stanovnika u Bosni i Hercegovini prema popisu iz godine. 6 Odnos ukupnog broja širokopojasnih Internet priključaka u FBiH i procijenjenog ukupnog broja stanovnika u FBiH prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za godinu. 7 Odnos ukupnog broja širokopojasnih Internet priključaka u RS i procijenjenog ukupnog broja stanovnika u RS prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za godinu. 4

5 2. STANJE NA ISP TRŽIŠTU U GODINI 2.1. i struktura Internet U godini na tržištu BiH je djelovalo 67 pružalaca Internet usluga. Tabela 1. daje prikaz broja korisnika RAK Dozvole za obavljanje djelatnosti pružaoca pristupa Internetu (ISP) za period godina 8 : Tabela 1: dozvola Godina ISP operatora Rezultati ankete pokazuju da je u godini u Bosni i Hercegovini bilo ukupno Internet. U sljedećoj tabeli prikazan je broj prema vrstama pristupa Internetu u godini: Tabela 2: po vrstama Internet pristupa u godini Vrsta Internet pristupa u godini 319 Fiksni bežični pristup () i pristup Iznajmljene Ukupan broj Internet Kada je riječ o vrsti pristupa Internetu, na tržištu Bosne i Hercegovine prisutni su dial-up (putem analognog modema) pristup sa 319, te širokopojasni (eng. broadband) pristup sa Statistika pokazuje da je u godini dominantna vrsta Internet pristupa bio, čiji broj čini 56,48% od ukupnog 8 Prikaz broja korisnika za period prije godine dat je u ranijim izvještajima dostupnim na web stranici Agencije 5

6 broja Internet u BiH. Na drugom mjestu nalaze se pretplatnici kablovskog pristupa čiji broj čini 34,14% od ukupnog broja Internet. Sljedeća tabela daje pregled broja prema vrstama Internet pristupa za period godina: Tabela 3: Internet pretplatnici po vrstama pristupa za period godina Godina Kabl ADSL Iznajm / / / / / Iz tabele je vidljivo da su širokopojasne (broadband) usluge iz godine u godinu u stalnom porastu, tako da je broj širokopojasnih dostigao 99,96% ukupnog broja Internet. U godini nastavljen je rast broja, tako da se njihov broj, u odnosu na prethodnu godinu, povećao za 1,67%. Došlo je do porasta i broja kablovskog pristupa Internetu za 4,58%, dok se broj fiksnog bežičnog pristupa smanjio za 37%. 6

7 2.2. korisnika Interneta Polazeći od definicije Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) prema kojoj je korisnik Interneta svako lice od 16 do 74 godine koje koristi Internet tokom godine, Agencija procjenjuje da je u Bosni i Hercegovini u godini bilo korisnika Interneta. Tabela 4: korisnika Interneta Godina korisnika Interneta Indeks rasta , , , , , , , , , , , , , ,28 Kao što je vidljivo iz Tabele 4., zabilježen je rast broja korisnika Interneta u godini u odnosu na godinu s indeksom rasta koji iznosi 104,28. 9 korisnika Interneta za godinu u Godišnjoj analizi za godinu razlikuje se od broja korisnika Interneta za godinu u ovom Godišnjem izvještaju. Do razlike u broju je došlo uslijed korekcija podataka koje su dostavljali operatori nakon objavljivanja Godišnjeg izvještaja za godinu. 7

8 Uzevši u obzir navedene podatke, Regulatorna agencija za komunikacije procjenjuje da stopa korištenosti Interneta u Bosni i Hercegovini za godinu iznosi 90,49%. Porast korištenosti Interneta u BiH tokom godina ilustrovan je sljedećim dijagramom: Slika 1: Dijagram penetracije korisnika Interneta 3. ŠIROKOPOJASNI PRISTUP U BOSNI I HERCEGOVINI Godišnja anketa korisnika RAK dozvola za pružanje Internet usluga u BiH za godinu odnosi se na cijelo područje Bosne i Hercegovine. Kako bi se prikupio što veći obim podataka i stekla jasnija slika o strukturi Internet tržišta u BiH, pojedini gradovi su grupisani u regione čiji su nosioci veći bh. gradovi. Na taj način, anketom je obuhvaćeno 10 kantona u Federaciji BiH, 10 većih gradova/regiona u Republici Srpskoj i Brčko Distrikt. Prilikom izrade analize korišteni su najnoviji raspoloživi podaci i procjene o broju stanovnika Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS. Na dan godine, u Bosni i Hercegovini je bilo ukupno priključaka pristupa Internetu putem širokopojasnih pristupnih tehnologija u fiksnim mrežama. Stopa korištenosti širokopojasnog pristupa, izračunata kao odnos ukupnog broja širokopojasnih priključaka i 8

9 ukupnog broja stanovnika u BiH prema popisu iz godine ( ) iznosi 20,29%. Izračunata po istoj metodologiji, stopa korištenosti širokopojasnog pristupa Internetu u Federaciji BiH iznosi 21,90% 10, dok stopa korištenosti širokopojasnog pristupa Internetu u Republici Srpskoj iznosi 18,92%. U strukturi širokopojasnih priključaka i dalje prednjači pristup sa 56,51% od ukupnog broja širokopojasnih priključaka. U sljedećoj tabeli prikazana je stopa korištenosti širokopojasnog pristupa po regionima, izračunata kao odnos ukupnog broja širokopojasnih priključaka i ukupnog procijenjenog broja stanovnika posmatranog kantona ili regiona. Tabela 5: Stopa korištenosti širokopojasnog pristupa po područjima BiH Mr. grupa Kanton % Mr. grupa Region % 030 Srednjobosanski 19, Distrikt Brčko 17, Posavski 11, Mrkonjić Grad 13, Zeničko-dobojski 21, Banja Luka 24, Sarajevo 30, Prijedor 19, Kanton 10 13, Doboj 20, Tuzlanski 21, Šamac 0, Hercegovačko-neretvanski 23, Bijeljina 12, Unsko-sanski 16, Zvornik 14, Bosansko-podrinjski 20, Istočno Sarajevo 24, Zapadnohercegovački 16, Foča 13, Trebinje 21,44 Kako ilustruje mapa na Slici 2., samo jedan region, region Šamca ima penetraciju širokopojasnog pristupa ispod 10%. Razlog za izuzetno mali postotak korištenja širokopojasnog Interneta u ovom regionu je taj što je operator Telekom Srpske, koji pruža usluge na navedenom području, podatak o pretplatnicima dostavio zbirno u okviru broja za Distrikt Brčko tako da u godini oni nisu mogli biti obuhvaćeni prilikom izračuna penetracije u regionu Šamac. 10 Korištene procjene o broju stanovnika Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS za godinu. 9

10 Slika 2: Stopa širokopojasnog pristupa po područjima BiH U nastavku slijedi prikaz odnosa broja dial-up i širokopojasnih (broadband) kao i broja pružalaca Internet usluga po kantonima i gradovima Bosne i Hercegovine. 10

11 Tabela 6: u gradovima i regionima Kanton/Region stanovnika Srednjobosanski Posavski Zeničko-dobojski Sarajevo Kanton Tuzlanski Hercegovačko-neretvanski Unsko-sanski Bosansko-podrinjski Zapadnohercegovački Distrikt Brčko Mrkonjić Grad Banja Luka Prijedor Doboj Šamac Bijeljina Zvornik Istočno Sarajevo Foča Trebinje ISP-a Broadband Ukupan broj Srednjobosanski: Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, Vitez. 12 Posavski: Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje. 13 Zeničko-dobojski: Breza, Doboj-Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, Usora. 14 Sarajevo: Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo, Vogošća. 15 Kanton 10: Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Tomislavgrad. 16 Tuzlanski: Banovići, Čelić, Doboj-Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla, Živinice. 17 Hercegovačko-neretvanski: Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Mostar, Neum, Prozor, Ravno, Stolac. 18 Unsko-sanski: Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Cazin, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša. 19 Bosansko-podrinjski: Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina. 20 Zapadnohercegovački: Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg. 21 Mrkonjić Grad: Mrkonjić Grad, Šipovo, Ribnik. 22 Banja Luka: Banja Luka, Srbac, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Gradiška, Prnjavor, Laktaši. 23 Prijedor: Prijedor, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad. 24 Doboj: Doboj, Derventa, Teslić, Modriča, Vukosavlje, Brod. 25 Brčko Pelagićevo, Lončari, Šamac, G. Slatina. 26 Bijeljina: Bijeljina, Lopare, Ugljevik. 27 Zvornik: Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, Milići. 28 Istočno Sarajevo: Istočna Ilidža, Istočni S.Grad,, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Sokolac, Trnovo, Kalinovik, Han Pijesak, Lukavica. 29 Foča: Foča, Višegrad, Čajniče, Rudo. 30 Trebinje: Trebinje, Bileća, Ljubinje, Nevesinje, Gacko. 11

12 4. PRIKAZ PO GRADOVIMA I KANTONIMA U nastavku slijedi detaljan prikaz broja prema vrstama i brzinama pristupa, te broja paketa usluga po kantonima i gradovima BiH. Srednjobosanski kanton Tabela 7: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 8: prema brzinama pristupa Tabela 9: paketa usluga fiksna i mobilna Internet, televizija i mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 12

13 Posavski kanton Tabela 10: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 11: prema brzinama pristupa Tabela 12: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 13

14 Zeničko-dobojski kanton Tabela 13: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 14: prema brzinama pristupa Tabela 15: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 14

15 Sarajevski kanton Tabela 16: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Tabela 17: prema brzinama pristupa Tabela 18: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

16 Kanton 10 Tabela 19: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 20: prema brzinama pristupa Tabela 21: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 16

17 Tuzlanski kanton Tabela 22: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 23: prema brzinama pristupa Tabela 24: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 17

18 Hercegovačko-neretvanski kanton Tabela 25: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 26: prema brzinama pristupa Tabela 27: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 18

19 Unsko-sanski kanton Tabela 28: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 29: prema brzinama pristupa Tabela 30: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 19

20 Bosansko-podrinjski kanton Tabela 31: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 32: prema brzinama pristupa Tabela 33: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 20

21 Zapadnohercegovački kanton Tabela 34: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 35: prema brzinama pristupa Tabela 36: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 21

22 Distrikt Brčko Tabela 37: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Tabela 38: prema brzinama pristupa Tabela 39: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

23 Mrkonjić Grad Tabela 40: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Tabela 41: prema brzinama pristupa Tabela 42: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

24 Banja Luka Tabela 43: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Tabela 44: prema brzinama pristupa Tabela 45: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

25 Prijedor Tabela 46: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Tabela 47: prema brzinama pristupa Tabela 48: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

26 Doboj Tabela 49: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Ostal o Tabela 50: prema brzinama pristupa Tabela 51: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

27 (Brčko) Šamac Tabela 52: prema vrsti Internet pristupa Iznajmljene Tabela 53: prema brzinama pristupa Tabela 54: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna 0 27

28 Bijeljina Tabela 55: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Tabela 56: prema brzinama pristupa Tabela 57: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

29 Zvornik Tabela 58: prema vrsti Internet pristupa i modem Iznajmlj ene Tabela 59: prema brzinama pristupa Tabela 60: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

30 Istočno Sarajevo Tabela 61: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Tabela 62: prema brzinama pristupa Tabela 63: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

31 Foča Tabela 64: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Tabela 65: prema brzinama pristupa Tabela 66: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

32 Trebinje Tabela 67: prema vrsti Internet pristupa Iznajmlj ene Tabela 68: prema brzinama pristupa Tabela 69: paketa usluga fiksna i mobilna mobilna Internet, televizija, fiksna, mobilna

Privatni i društveni stanovi za stanovanje, Popis 1991 Naziv općine ukupno Bosna i Hercegovina ukupno privtni društveni Sarajevo

Privatni i društveni stanovi za stanovanje, Popis 1991 Naziv općine ukupno Bosna i Hercegovina ukupno privtni društveni Sarajevo Privatni i društveni stanovi za stanovanje, Popis 1991 Naziv općine ukupno Bosna i Hercegovina ukupno 1074550 privtni 799698 društveni 274852 Sarajevo-Centar ukupno 22859 privtni 6803 društveni 16056 Sarajevo-Hadžići

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi Pursuant to Article 2.9, paragraph (1), point 2 of the Election Law of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of BiH, no. 2/01, /02, 9/02, 20/02, 2/02, 4/04, 20/04, 2/0, 2/0, 6/0, /0, 11/06, 24/06, 2/0,

Више

Racun javnih prihoda opstina i gradova azurirano xlsx

Racun javnih prihoda opstina i gradova azurirano xlsx РБ РАЧУН ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА / ОПШТИНЕ ОПШТИНА БАНКА РАЧУН 1 Бања Лука 002 NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555 007 12034888 60 2 прихода: 722412, 722461)* 002 NOVA BANKA a.d. Banja Luka 555 100 00048189 28

Више

Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Л

Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Л Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 врсте прихода: 722412, 722461)*

Више

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova xlsx

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova xlsx Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова 1 2 3 RB. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 Града Бања Лука (само за врсте прихода:

Више

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova

Spisak brojeva racuna za prikupljanje javnih prihoda opstina i gradova Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д. Бања Лука 555-007-12034888-60 врсте прихода: 722412, 722461)*

Више

Microsoft Word - Copy of Spisak opstinskih racuna za javni sajt dopuna docx

Microsoft Word - Copy of Spisak opstinskih racuna  za javni sajt dopuna docx Списак бројева рачуна за прикупљање јавних прихода општина и градова код пословних банака Рб. НАЗИВ ОПШ. БАНКА РАЧУН 1 2 3 4 5 6 7 Град Бања Лука-јавни приходи буџета Града Бања Лука 002 Нова банка а.д.

Више

Maj, godine SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016.

Maj, godine SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016. Maj, 2017. godine SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016. SADRŽAJ: UVOD 3 METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI 3 KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA 6 SPISAK OPĆINA PO ABECEDNOM

Више

Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za godinu mart/oz ujak 2019 I

Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za godinu mart/oz ujak 2019 I Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2018. godinu mart/oz ujak 2019 I S A D R Ž A J: S A D R Ž A J:... II POPIS SLIKA... III POPIS TABELA... IV 1. Uvod... 1 1.1. Projekt "Izgradnja

Више

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE П

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE П ISSN 2490-2950 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ШКОЛСКА ГОДИНА/SCHOOL YEAR почетак/beginning of 2018/2019 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 1. IV 2019. Број/No.

Више

На основу члана 35

На основу члана 35 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ УПУТСТВО О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА АКТИВА ДИРЕКТОРА СРЕДЊИХ ШКОЛА Бања Лука, март 2019. године На основу члана 142. став 9. Закона о средњем образовању

Више

Migracije stanovnistva 2014 (1).pdf

Migracije stanovnistva 2014 (1).pdf Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU ISSN 1512-5106 Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina INSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H MIGRACIJE STANOVNIŠTVA

Више

U proraĊunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine Ċlanstva

U proraĊunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine Ċlanstva INTERREG IPA HRVATSKA BOSNA I HERCEGOVINA CRNA GORA (2014. 2020.) Opdenito o programu: Europska teritorijalna suradnja odnosi se na drugi cilj kohezijske politike za financijsko razdoblje 2014. - 2020.

Више

Slide 1

Slide 1 Р Е П У Б Л И К А С Р П С КA МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Наставни предмет Демократија и људска права у школској 2017/18. години у основним и средњим школама Републике Српске

Више

ПЛАН САВЈЕТОВАЊА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА РЕГИЈА: ПРИЈЕДОР ДАТУМ: Домаћин Вријеме Предмет Савјетник Учесници-

ПЛАН САВЈЕТОВАЊА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА РЕГИЈА: ПРИЈЕДОР ДАТУМ: Домаћин Вријеме Предмет Савјетник Учесници- ПЛАН САВЈЕТОВАЊА НАСТАВНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА РЕГИЈА: ПРИЈЕДОР ДАТУМ: 20.08.2019. Домаћин Вријеме Предмет Савјетник Учесници-наставници Српски Раде Лаловић Наставници средњих школа

Више

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс:

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ Бања Лука Тел: Факс: ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА Ул. Ђуре Даничића 1/ИИ 78000 Бања Лука Тел: + 387 51 215 998 Факс: +387 51 215 510 info@bl.komorars.ba www.bl.komorars.ba www.business-rs.ba ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Више

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ Ш К О Л С К А Г О Д И Н А / S C H O O L Y E A R почетак/beginning of 2017/2018 EDUCATION STATIS

ISSN СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ Ш К О Л С К А Г О Д И Н А / S C H O O L Y E A R почетак/beginning of 2017/2018 EDUCATION STATIS ISSN 2490-2950 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ Ш К О Л С К А Г О Д И Н А / S C H O O L Y E A R почетак/beginning of 2017/2018 EDUCATION STATISTICS ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Institute for Statistics of FBiH ISSN OSNOVNO OBRAZOVANJE P

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Institute for Statistics of FBiH ISSN OSNOVNO OBRAZOVANJE P Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Institute for Statistics of FBiH ISSN 1512-5106 OSNOVNO OBRAZOVANJE PRIMARY EDUCATION 2018 STATISTIČKI BILTEN STATISTICAL

Више

ISSN /2019 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 11. III Б

ISSN /2019 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 11. III Б ISSN 2490-2950 2018/2019 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 11. III 2019. /No. 61/19 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.

Више

ISSN /2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 10. III Б

ISSN /2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 10. III Б ISSN 2490-2950 2017/2018 СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАЊА EDUCATION STATISTICS ГОДИШЊЕ САОПШТЕЊЕ ANNUAL RELEASE Претходни подаци/preliminary data 10. III 2018. /No. 57/18 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.

Више

ANEKS I Godišnje izvješće o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabava Pregled ugovornih tijela registriranih u Wisppi Red.br. Naziv ugovornog t

ANEKS I Godišnje izvješće o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabava Pregled ugovornih tijela registriranih u Wisppi Red.br. Naziv ugovornog t ANEKS I Godišnje izvješće o zaključenim ugovorima u postupcima javnih nabava Pregled ugovornih tijela registriranih u Wisppi Red.br. Naziv ugovornog tijela Razina 1 JU Muzej Unsko-sanskog županije Unsko-sanska

Више

Bilten FZZZ

Bilten FZZZ BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE S A R A J E V O BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE S A R A J E

Више

Bilten FZZZ

Bilten FZZZ BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE S A R A J E V O BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE S A R A J E

Више

WQM II

WQM II PREGLED INVESTICIJSKIH PRIORITETA U OBLASTI VODOSNABDJEVANJA I OTPADNIH VODA U FEDERACIJI BiH Implemetnacija ZoV Z FBiH i dalje usklađivanje sa EU legislativom Transpozicija principa ODV u domaće zakonodavstvo

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1133 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA NOVEMBAR 2013.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Bilten FZZZ

Bilten FZZZ BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE S A R A J E V O BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL EMPLOYMENT INSTITUTE S A R A J E

Више

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Милоша Обилића 39 Бањалука, Тел/факс 051/ , ; e

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Милоша Обилића 39 Бањалука, Тел/факс 051/ , ; e Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД Милоша Обилића 39 Бањалука, Тел/факс 051/430-110, 430-100; e-mail: pedagoski.zavod@rpz-rs.org Датум: 08. 09.2016.

Више

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation EU4Business Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u turizmu IPA 2016 Podrška u sektoru konkurentnosti i inovacija - Akcija Strategije lokalnog ekonomskog razvoja u BIH Javni poziv

Више

Microsoft Word - adresar_biblioteka_2014_ok.doc

Microsoft Word - adresar_biblioteka_2014_ok.doc R.b. NAZIV BIBLIOTEKE ADRESA GRAD TELEFON E-MAIL 1. 2. 3. 4. 5. BIBLIOTEKA SARAJEVA Miss Irbina 4 SARAJEVO 033-444-580 info@bgs.ba MUZEJ KNJIŽEVNOSTI I POZORIŠNE UMJETNOSTI BiH NARODNA I UNIVERZITETSKA

Више

List of RHP procurement and purchase contracts financed with the RHP Fund resources where the European Commission is the biggest donor, signed by the

List of RHP procurement and purchase contracts financed with the RHP Fund resources where the European Commission is the biggest donor, signed by the List of RHP procurement and purchase contracts financed with the RHP Fund resources where the European Commission is the biggest donor, signed by the Partner Countries as the contracting authority (2014-2018)

Више

Microsoft Word - ????? ? ????????? ? ???????? ???????? ?????? ??

Microsoft Word - ????? ? ????????? ? ???????? ???????? ?????? ?? ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. U Izbornom zakonu Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske, br. 34/02, 35/03, 24/04 i 19/05) u članu 4. stav 2. mijenja

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 1144 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA FEBRUAR 2014.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИЉЕЖАВАЊУ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПУТЕВИМА Република Српска ове године придружила се другим земљама широм свијета,

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИЉЕЖАВАЊУ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПУТЕВИМА Република Српска ове године придружила се другим земљама широм свијета, ИЗВЈЕШТАЈ О ОБИЉЕЖАВАЊУ ДАНА СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ПУТЕВИМА Република Српска ове године придружила се другим земљама широм свијета, које по препорукама из резолуције Уједињених нација,

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2.

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 55 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA OKTOBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi

PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovi PRIIV VREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 2266 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA Avgustt 2017.. 1. Privredna kretanjaa u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanjaa u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

NSZ HPT d

NSZ HPT d NSZ HPT d.o.o. MOSTAR PREDSJEDNIŠTVO SINDIKATA Broj: 01-5-1-5/04 Mostar, 07.06.2004. godine DIREKTOR-PREDSJEDNIK UPRAVE HT-a SVIM IZVRŠNIM DIREKTORIMA HT-a SVIM ČLANOVIMA KOMISIJE ZA IZRADU PRAVILNIKA

Више

REFERENTNA LISTA 2019 JUNI UPS.xlsx

REFERENTNA LISTA 2019 JUNI UPS.xlsx SICON SAS D.O.O. TUZLA je instalisao i pustio u rad uređaje za neprekidno napajanje u mnogim institucijama i firmama u Bosni i Hercegovini, a neke od njih su: BANKE, FINANSIJE, OSIGURANJE KOLIČINA (kom)

Више

, РЕПУБЛИКА СРПСКА ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПАЛЕ REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE PALE Б И Л Т Е Н СТАТИСТИЧКИ ПР

, РЕПУБЛИКА СРПСКА ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПАЛЕ REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE PALE Б И Л Т Е Н СТАТИСТИЧКИ ПР , РЕПУБЛИКА СРПСКА ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПАЛЕ REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE PALE Б И Л Т Е Н СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕ Пале, децембар 2017. 11/17

Више

Tehnicki uslovi xls

Tehnicki uslovi xls Indeks Naziv stanice Tehnički Kanal/ Lokacija Dodjela aneks Frekvencija Populacija 002R RADIO JAJCE 002R701 Ćusine Jajce 92 24.486 002R702 Vlaček Vinac Jajce 99.2 003R RADIO KISS 003R701 Zekina gruda Gornji

Више

ПРИЛОГ 1. ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ План уписа 2019/2020. година Ред. бр. НАЗИВ СТРУКЕ Ред. бр. ЗАНИМАЊЕ Степен

ПРИЛОГ 1. ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ План уписа 2019/2020. година Ред. бр. НАЗИВ СТРУКЕ Ред. бр. ЗАНИМАЊЕ Степен ПРИЛОГ. ПЛАНА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 209/2020. ГОДИНУ План уписа 209/2020. година Ред. бр. НАЗИВ СТРУКЕ Ред. бр. ЗАНИМАЊЕ Степен Број ученика Број одјељења Бања Лука ЈУ Гимназија Бања

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА АПРИЛА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА АПРИЛА 2019 Према расподјели перцентила количине падавина, просјечни тип времена за РС је нормално (мало влажније) 0.69P, просечни индекс падавина 0.64; Просјечна количина падавина 2019.г је 11мм/април, вишегодишњи

Више

Раде Р

Раде Р Раде Р. Лаловић, инспектор просвјетни савјетник Републички педагошки завод ПК ФОЧА АНАЛИТИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ О УСПЈЕХУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА у учењу и владању на крају полугодишта школске 2015./16. године Да

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУНА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУНА 2019 количина падав. (мм/ ) % учешће (1989-2018) РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈУНА Р.СРПСКА ЈУНА 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Percentil % учешће према 1989-2018 SРI 2 1.5 1 0.5 0-0.5-1 -1.5-2 SPI-индекс ; перцентил

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МАЈА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА МАЈА 2019 РЕПУБЛИКА СРПСКА МАЈА 2019 600 кумулативне падавине јан-мај 2019 осредњене за Српску 500 400 SPI MAJ2019 300 200 100 0 00 jan 2019 01 feb 2019 02 mar 2019 03 apr 2019 04 maj 2019 Р.Српска 2019 Р.Српска

Више

Directive

Directive RAIFFEISEN BANK d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo, maj 2019 Fax: +387 33 21 38 51 www.raiffeisenbank.ba Strana 1 od 52 Sadržaj 0 Informativni sažetak... 3 1 Sadržaj objavljenih podataka i informacija...

Више

IZVJEŠTAJ O DUGOVIMA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA IZ CARINSKOG POSTUPKA NA DAN GODINE DUŽNICI PREKO ,00 KM Naziv dužnika Adresa dužnika M

IZVJEŠTAJ O DUGOVIMA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA IZ CARINSKOG POSTUPKA NA DAN GODINE DUŽNICI PREKO ,00 KM Naziv dužnika Adresa dužnika M IZVJEŠTAJ O DUGOVIMA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA IZ CARINSKOG POSTUPKA NA DAN 30.04.2015. GODINE DUŽNICI PREKO 25.000,00 KM Naziv dužnika Adresa dužnika Mjesto Iznos duga 1 "MESO IMPEX" d.o.o. Kiseljak Sarajevski

Више

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar Ul.Tvornička br Sarajevo Tel: Fax:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar Ul.Tvornička br Sarajevo Tel: Fax: REFERENC LISTA Rb NAZIV ORGANIZACIJE 1. A&F d.o.o. Jajce - Društvo za proizvodnju i obradu metalnih dijelova 2. ABB d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge Zagreb 3. Advokat Nihad Sijerčić 4. Agencija

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON V L A D A P L A N povratka i repatrijacije raseljenih lica i izbjeglica u 2000.godini OBRAĐIVAČ: Ministarstvo za raseljena lica, izbjeglice

Више

COMET - Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine Datum: Raspored takmičenja Organizacija: (2) Nogometni savez Federacije BiH Takmičenj

COMET - Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine Datum: Raspored takmičenja Organizacija: (2) Nogometni savez Federacije BiH Takmičenj COMET - Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine Datum: 03.06.2019 Raspored takmičenja Organizacija: (2) Nogometni savez Federacije BiH Takmičenje: (6444808) Druga Liga Jug NS FBiH 18/19-2018/2019

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Тср за РС 16,4, што је за 0.9Ц изнад вишег.просјека оба реф периода (2001-;1951-); према терцилима: изнад опсега нормале, према перцентилима на граници нормално/топло. o Тср за РС у просеку,септембра мјесеца

Више

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar Ul.Tvornička br Sarajevo Tel: Fax:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar Ul.Tvornička br Sarajevo Tel: Fax: REFERENC LISTA Rb NAZIV ORGANIZACIJE 1. A&F d.o.o. Jajce - Društvo za proizvodnju i obradu metalnih dijelova 2. ABB d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge Zagreb 3. Advokat Nihad Sijerčić 4. Agencija

Више

На основу члана 34

На основу члана 34 На основу члана 134. Закона о основном васпитању и образовању (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 44/17 и 31/18), члана 127. Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник Републике

Више

Redni broj NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA MJESTO I ŽUPANIJA NAZIV PRAVNE OSOBE ODOBRENI IZNOS (kn) 1 Projekt obnove Frnjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijet

Redni broj NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA MJESTO I ŽUPANIJA NAZIV PRAVNE OSOBE ODOBRENI IZNOS (kn) 1 Projekt obnove Frnjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijet 1 Projekt obnove Frnjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu Mostar, Hercegovačko-neretvanska županija Franjevačka knjižnica Mostar Utopljavanje zgrade

Више

y = -4E-05x x x R² = линија тренда Тср_јан С

y = -4E-05x x x R² = линија тренда Тср_јан С 13.0 10 5 2001 2007 2014 2018 0 5 2006 2017 2.0 y = -4E-05x 3 + 0.0052x 2-0.1421x + 0.185 R² = 0.1045 линија тренда Тср_јан 1951-2018 9.0 С 1951 1962 1968 1973 1979 1990 1996 2001 2007 2018 Карактеристике

Више

Objavljeno: ELEKTROPRIVREDA, BH TELECOM I PREVENT NAJBOLJE VELIKE KOMPANIJE U BiH Osim priznanja za najveće po ukupnom prihodu, dobiti i in

Objavljeno: ELEKTROPRIVREDA, BH TELECOM I PREVENT NAJBOLJE VELIKE KOMPANIJE U BiH Osim priznanja za najveće po ukupnom prihodu, dobiti i in Objavljeno:20.09.2017. ELEKTROPRIVREDA, BH TELECOM I PREVENT NAJBOLJE VELIKE KOMPANIJE U BiH Osim priznanja za najveće po ukupnom prihodu, dobiti i investicijama, Srebrnim pečatom Poslovnih novina nagrađene

Више

Pregled redovnih biračkih mjesta gdje su bili posmatrači Koalicije 'Pod lupom' i gdje je procenat nevažećih listića veći od 9% za izbore za članove Pr

Pregled redovnih biračkih mjesta gdje su bili posmatrači Koalicije 'Pod lupom' i gdje je procenat nevažećih listića veći od 9% za izbore za članove Pr Pregled redovnih biračkih mjesta gdje su bili posmatrači Koalicije 'Pod lupom' i gdje je procenat nevažećih listića veći od 9% za izbore za članove Predsjedništva BiH. Ukupno 559 takvih biračkih mjesta,

Више

GODIŠNJE AKTIVNOSTI Muslim Aid-a u BiH 12 godina djelovanja godina

GODIŠNJE AKTIVNOSTI Muslim Aid-a u BiH 12 godina djelovanja godina GODIŠNJE AKTIVNOSTI Muslim Aid-a u BiH 12 godina djelovanja 2018. godina 1000 KORISNIKA MOBILNE BIBLIOTEKE 159 LJEKARSKIH PREGLEDA ŽENA PREKO... 2000 PORODICA EKON- OMSKI I SOCIJALNO OSNAŽENO 24 POLJOPRIVREDNA

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:   Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:13.6.2018. u 13:10 OBAVJEŠTENJE

Више

naslovnica.pdf

naslovnica.pdf Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzedovina FEDERAL OFFICE OF STATISTICS PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U 2010.

Више

Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност Тмакс 22.3 (Чемерно, 3

Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност Тмакс 22.3 (Чемерно, 3 Преовлађујући тип времена: екстремно топло Тср за РС у просеку, 17 што је за 2,7 топлије у односу на средњу вредност 1951-. Т 22.3 (Чемерно, 31 мај) до 33.2 (Вишеград, 30 мај) Т 1.2 (Калиновик,18 мај )

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Осредњено за цијелу Републику, Тср износи 7.4 што је за 1.7 изнад средње величине (реф 1951-2018) и означава перцентил категорију " топло " Средња температура ваздуха између 6 и 8 ; 4 до 5 у брдско-планинским

Више

POKRET GROZD:

POKRET GROZD: Višegradska 26, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, tel/fax +387 33 474 033, email: cspc@epn.ba; web: www.civilnodrustvo.ba; www.grozd.ba Centar za promociju civilnog društva Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Више BOSANSKOHERCEGOVAČKI AUTO-MOTO KLUB SEKTOR ZA INFORMISANJE I DOKUMENTACIJU (SID) INFORMACIJA O SAOBRAĆAJNIM/PROMETNIM NEZGODAMA, NJIHOVIM UZROCIMA I POSLJEDICAMA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2018. GODINI April/Travanj

Више

VISA ELECTRON KARTICA SA NOVIM POGODNOSTIMA Kupovina na rate, bez kamata i naknada Mjesec dana odgode plaćanja prve rate Be

VISA ELECTRON KARTICA SA NOVIM POGODNOSTIMA Kupovina na rate, bez kamata i naknada Mjesec dana odgode plaćanja prve rate Be www.intesasanpaolobanka.ba VISA ELECTRON KARTICA SA NOVIM POGODNOSTIMA Kupovina na rate, bez kamata i naknada Mjesec dana odgode plaćanja prve rate Beskontaktno plaćanje Bosna i Hercegovina 4704 5212 3456

Више

ПОСЕБАН ПРАВИЛНИК АУТО-РЕЛИЈА "АМС РС 2019" 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 1.1 Дана 06. и 07. јули године Ауто мото савез Републике Српске организује ауто-рел

ПОСЕБАН ПРАВИЛНИК АУТО-РЕЛИЈА АМС РС 2019 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 1.1 Дана 06. и 07. јули године Ауто мото савез Републике Српске организује ауто-рел ПОСЕБАН ПРАВИЛНИК АУТО-РЕЛИЈА "АМС РС 2019" 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 1.1 Дана 06. и 07. јули 2019. године Ауто мото савез Републике Српске организује ауто-рели друге категорије. 1.2 Званичан назив ауто-релија

Више

PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO OSNOVU POREZA, DOPRINOSA, TAKSI I DRUGIH NAKNADA PREKO ,00 KM, PREMA EVIDENCIJAMA KANTONALNIH PORE

PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO OSNOVU POREZA, DOPRINOSA, TAKSI I DRUGIH NAKNADA PREKO ,00 KM, PREMA EVIDENCIJAMA KANTONALNIH PORE PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO OSNOVU POREZA, DOPRINOSA, TAKSI I DRUGIH NAKNADA PREKO 50.000,00 KM, PREMA EVIDENCIJAMA KANTONALNIH POREZNIH UREDA, NADLEŽNIH ISPOSTAVA NA DAN 31.12.2013.

Више

Microsoft Word - Kvartalni pregled podatka o stanju trzista elektronskih komunikacija Q1 2019_ final docx

Microsoft Word - Kvartalni pregled podatka o stanju trzista elektronskih komunikacija Q1 2019_ final docx ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - ПРВИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ- У прегледу су приказани подаци за први квартал 2019. године са упоредним подацима из претходнa три квартала. Приказани

Више

Godišnji izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u FBiH za godinu

Godišnji izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u FBiH za godinu BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH ZA 2018. GODINU Sarajevo,

Више

IPA Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina

IPA Prekogranični program Srbija – Bosna i Hercegovina IPA Prekogranični program Srbija Bosna i Hercegovina 2007-2013 Dostignuća programa 22. mart 2017, Sarajevo, BiH This Programme is funded by the EU Cilj i prioriteti Programa 2007-2013 Opšti cilj Programa

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sigurnost u poslovanju Zakonito poslovno okruženje Transparentnost i pouzdanost POSLUJMO FER! POSLUJMO PO ZAKONU! https://www.fia.ba Teme 01 Agregatne vrijednosti finansijskih tokova u Federaciji BiH privrednih

Више

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године

ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар године ПРАВИЛА ПЛАСМАНА ГРАНТ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, новембар 2011. године САДРЖАЈ Увод 1. Основне информације о Пројекту водовод и канализација

Више

Zbornik radova BSLZ BL 2014.pdf

Zbornik radova BSLZ BL 2014.pdf МАПИРАЊЕ САОБРАЋАЈНОГ РИЗИКА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ПО ЦЕНТРИМА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ПОЛИЦИЈСКИМ СТАНИЦАМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА TRAFFIC RISK MAPPING IN REPUBLIC OF SRPSKA AT ALL PUBLIC SAFETY

Више

Microsoft Word - Javni oglas doc

Microsoft Word - Javni oglas doc Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2011. godinu sa pozicije 23040001 «Podrška povratku

Више

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ " ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ 2019" ПЛАСМАН ДЈЕВОЈЧИЦА Пласман Име и презиме Пол Екипа Школа Мјесто

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ 2019 ПЛАСМАН ДЈЕВОЈЧИЦА Пласман Име и презиме Пол Екипа Школа Мјесто РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ " ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ 2019" ПЛАСМАН ДЈЕВОЈЧИЦА Пласман 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Име и презиме Пол Екипа Школа Мјесто Тест 1 Тест 2 Анђела Катанић Ж СРЕБРЕНИЦА 1 Коста

Више

12-год. фебруарски покретни средњак Тср РСрпска RS:

12-год. фебруарски покретни средњак Тср РСрпска RS: 12-год. фебруарски покретни средњак Тср 1962-2018 10.0 РСрпска 5.0 8.0 6.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-5.0 4.0 RS: t_sr feb 2007-2018 2.0 0.0 1962 2.0 С 4.0 С 6.0 С

Више

odluka_priv_reg_nak_2019_bs

odluka_priv_reg_nak_2019_bs Broj: 08-07-1034-04/18 Mostar, 10.12.2018. godine Na osnovu člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacije BiH 66/13 i 94/15), člana 25. i člana 26.

Више

Microsoft Word - Referenc JR 2005_2013

Microsoft Word - Referenc JR 2005_2013 Referenc lista za javnu rasvjetu Opis ugovorenih i izvedenih radova Investitor Vrijednost (KM) 2013. godina Izvođenje radova izgradnje i rekonstrukcije objekata javne rasvjete i nn mreže: LOT2, LOT3, LOT4,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар године

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар године РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА E УРЕДБА О УСПОСТАВЉАЊУ РЕПУБЛИЧКЕ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ СТАНИЦА И МЈЕРНИХ МЈЕСТА Бања Лука, децембар 2012. године На основу члана 11. став 3. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник

Више

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH NOGOMET U FEDERACIJI BiH Sarajevo: godine

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH NOGOMET U FEDERACIJI BiH Sarajevo: godine SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH NOGOMET U FEDERACIJI BiH Sarajevo: 08.02.2019. godine ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ ZAPADNOHERCEGOVAČKI Brisu se igraci iz registra Rašid Ivan ("HNK GRUDE",

Више

PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO OSNOVU POREZA, DOPRINOSA, TAKSI I DRUGIH NAKNADA PREKO ,00 KM NA DAN GODINE R/B NAZIV

PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO OSNOVU POREZA, DOPRINOSA, TAKSI I DRUGIH NAKNADA PREKO ,00 KM NA DAN GODINE R/B NAZIV PREGLED POREZNIH OBVEZNIKA SA IZNOSOM DUGA PO OSNOVU POREZA, DOPRINOSA, TAKSI I DRUGIH NAKNADA PREKO 50.000,00 KM NA DAN 31.03.2019. GODINE R/B NAZIV POREZNOG OBVEZNIKA ID BROJ SJEDIŠTE POREZNOG OBVEZNIKA

Више

Microsoft PowerPoint - RATEL Konferencija za novinare

Microsoft PowerPoint - RATEL Konferencija za novinare Редовна конференција за новинаре ПРЕГЛЕД TРЖИШТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2008. ГОДИНУ др Милан Јанковић, извршни директор Општи приказ Број становника: 7,498 милиона (без Косова и Метохије)

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Бања Лука јул, 2019. године Мјесечни агрометеоролошки билтен јун 2019. год НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ У ЈУНУ Јун 2019. у Републици Српској био је знатно топлији од вишегодишњег просјека * Током јуна падавине су биле

Више

Microsoft Word - pravila_prijem_isklj_tir.doc

Microsoft Word - pravila_prijem_isklj_tir.doc VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE UDRUŽENJE MEĐUNARODNIH CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA TERETA PROCEDURA PRIJEMA I ISKLJUČENJA KORISNIKA U/IZ TIR SISTEMA PRIJEM KORISNIKA U TIR SISTEM I MINIMALNI UVJETI

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПАЛЕ REPUBLIKE SRPSKE PALE БИЛТЕН СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД М

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПАЛЕ REPUBLIKE SRPSKE PALE БИЛТЕН СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД М РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПАЛЕ REPUBLIKE SRPSKE PALE БИЛТЕН СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД МАЈ. ГОДИНЕ Пале, јун. / Издавач : За издавача: Завод

Више

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK Obrazac MPA-1 UNSKO-SANSKI KANTON PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE U MJESECU MAJ GODINE Rb. 1.

JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE USK Obrazac MPA-1 UNSKO-SANSKI KANTON PREGLED ZAPOŠLJAVANJA I LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE U MJESECU MAJ GODINE Rb. 1. USK UNSKO-SANSKI KANTON U MJESECU MAJ 218. GODINE Od ukupnog broja iz stavke 4: -ratni vojni invalidi 8. Svega 3979 1765 355 7977 64 116 11248 1324 1623 Žene 254 1232 227 558 63 16 4786 361 8797 Svega

Више

Mile,

Mile, Na osnovu člana 16. stav. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćen tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 07/10), člana 51. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona

Више

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XX Sarajevo, god. broj 790

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XX Sarajevo, god. broj 790 SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XX Sarajevo, 25.01.2019. god. broj 790 GRADSKI FUDBALSKI SAVEZ BANJA LUKA (Sjednica 22.01.2019) Brisu se

Више

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Р. бр Назив и сједиште правног лица Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д.

РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Р. бр Назив и сједиште правног лица Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д. РЕГИСТАР ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ ПРАВНИМ ЛИЦИМА Р. бр. 1. 2. 3. 4. Назив и сједиште правног лица Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Мјешовити Холдинг ЕРС - МП а.д. Требиње ЗП

Више

Zbirka medijskih objava

Zbirka medijskih objava Zbirka medijskih objava VladaBrckoDistrikta_kliping_dnevno, za razdoblje 18. 5. 2019 Broj objava: 7 Televizija: 4 Štampa: 3 praćenja: Vlada Distrikta: 0 Gradonačelnik...: 1 Skupština Distrikta: 0 : 6 Gradonačelnik

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАНУАРА 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАНУАРА 2019 Опсег нормале јануарске количине падавина 1981-2010 (горе); средња количина 1981-2010* лијево доље, Јан-2019 десно доље *Попуна недостајућих података 1991-1995/1996 референтног периода 1981-2010 извршена

Више

Microsoft Word - Registar zastupnika u osiguranjuRS

Microsoft Word - Registar zastupnika u osiguranjuRS REPUBLIKA SRPSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka Datum: 20.04.2010. godine IZVOD IZ REGISTRA REGISTAR ZASTUPNIKA U OSIGURANJU FL PODREGISTAR ZASTUPNIKA U OSIGURANJU FL IZ RS PREGLED

Више

Сума кишних падавина: од 13.3мм у Зворнику до 138мм Требињу Количина кише за Р.Српску, у просеку, у оквиру нормале ; Највећа дневна количина

Сума кишних падавина: од 13.3мм у Зворнику до 138мм Требињу Количина кише за Р.Српску, у просеку, у оквиру нормале ; Највећа дневна количина Сума кишних падавина: од.мм у у до 8мм Требињу Количина кише за Р.Српску, у просеку, у оквиру нормале 9-8; Највећа дневна количина падавина је била мм (Бијељина до 9 мм (). Појава града авг Приједор ;

Више

Microsoft PowerPoint - ZONE-JOZO PARLAMENT

Microsoft PowerPoint - ZONE-JOZO PARLAMENT MOGUĆNOST IZGRADNJE I USPOSTAVE PODUZETNIČKIH ZONA U FBiH Velimir KUNIĆ, ministar Jozo BEJIĆ, tajnik/sekretar OPĆA IDEJA O PROCESU RAZVOJA POSLOVNIH ZONA EU s novom realnošću: promijenjena svjetska ekonomija

Више

P R I J E D L O G

P R I J E D L O G Na osnovu članka 16. stavak 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Pročišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10), a u skladu sa člankom 43. i 44. Zakona o izvršavanju Proračuna

Више

RB IZVJEŠTAJ O DUŽ

RB IZVJEŠTAJ O DUŽ RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 IZVJEŠTAJ O DUŽNICIMA PO OSNOVU PDV-a NA DAN 02.09.2015. godine Naziv

Више

RANG LISTA Studenata brucoša koji su se prijavili za smještaj u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2019./20. godinu. Red.br IME I PR

RANG LISTA Studenata brucoša koji su se prijavili za smještaj u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2019./20. godinu. Red.br IME I PR RANG LISTA Studenata brucoša koji su se prijavili za smještaj u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2019./20. godinu. Red.br IME I PREZIME FAKULTET GOD ŽUPANIJA OPĆINA BROJ BODOVA 1 IVAN

Више

РЕПУБЛИКA СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/ , факс 051/ , Е-mail На основу члана

РЕПУБЛИКA СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/ , факс 051/ , Е-mail На основу члана РЕПУБЛИКA СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-535, факс 051/339-650, Е-mail mpr@mpr.vladars.net На основу члана 67. став 1. Закона о стечају ( Службени гласник Републике

Више

Microsoft Word - 1Tekst.doc

Microsoft Word - 1Tekst.doc BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine HIDROLOŠKI GODIŠNJAK 24 Federalni hidrometeorološki zavod Javno preduzeće za Vodno područje slivova rijeke Save Javno poduzeće za Vodno područje slivova

Више