ПРОПОЗИЦИЈЕ МАСТЕРС ПРВЕНСТАВА ЗА ГОДИНУ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРОПОЗИЦИЈЕ МАСТЕРС ПРВЕНСТАВА ЗА ГОДИНУ"

Транскрипт

1 ПРОПОЗИЦИЈЕ МАСТЕРС ПРВЕНСТАВА ЗА ГОДИНУ

2 Страна2 ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ: Члан 1. Приређивач Првенстава Србије је Пливачки савез Србије (даље у тексту ПСС) који преко својих органа и одбора утврђује ове пропозиције за текућу такмичарску годину. Првенства Србије се одржавају у складу са спортским правилима ПСС и ФИНА мастерс правилима. Члан 2. Првенства Србије у зимском делу сезоне су: 1. Појединачно и екипно отворено мастерс првенство Србије у базену дужине 25м Првенства Србије у летњем делу сезоне су: 1. Појединачно и екипно отворено мастерс првенство Србије у базену дужине 50м Члан 3. Право наступа на првенствима Србије и такмичењима у организацији ПСС имају клубови, организације и такмичари који су задовољили следеће услове: - да су спортска удружења чланови ПСС; - да су такмичари регистровани у складу са Регистрационим правилником ПСС; - да такмичари по години рођења задовољавају одредбе ових Пропозиција за свако првенство Србије и такмичење у организацији ПСС; - да су спортске организације измириле све обавезе према ПСС; - да су задовољили све одредбе ових Пропозиција. Члан 4. Сви домаћи такмичари који учествују на Првенствима Србије, такмичењима у организацији ПСС и такмичењима у систему ПСС морају бити регистровани у складу са Регистрационим правилником ПСС и морају имати такмичарске легитимације ПСС. Члан 5. Такмичари, чије се име налази у стартној листи, дужни су да на помоћни старт носе такмичарску легитимацију и дужни су да је покажу судији на помоћном старту у току припреме за старт, у циљу утврђивања идентитета такмичара.

3 Страна3 У случају да такмичар поменута документа не достави на увид најкасније до одласка његове групе на старт, биће му ускраћен наступ у датој индивидуалној дисциплини, односно штафети. Штафета ће у том случају бити дисквалификована. Поред ускраћивања наступа клуб ће бити кажњен новчано за свако појединачно непојављивање на старту у складу Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за год. Врховни судија има обавезу да о томе обавести комесара такмичења, који све везано за догађај бележи у извештају. Члан 6. Спортска удружења која желе да њихови такмичари учествују на Првенствима Србије и такмичењима у организацији ПСС морају измирити све обавезе према ПСС. Рок за измирење обавеза је најкасније 48 сати пре почетка такмичења. У случају да удружење не измири своје обавезе према ПСС 48 сати пре почетка такмичења, пријава неће бити узета у разматрање и уврштена у стартну листу. Не постоји могућност померања рока за измирење обавеза према ПСС. Члан 7. Сви такмичари који учествују на Првенствима Србије и такмичењима у организацији ПСС морају имати потврду о утврђеној здравственој способности у складу са важећим Правилником о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима (Правилник Министарства омладине и спорта). Спортска удружења сносе сву законску и материјалну одговорност за здравствену способност пријављених такмичара и у складу са тим издају потврду на меморандуму удружења којом потврђују да су пријављени такмичари обавили прегледе у складу са Законом о спорту и горе наведеним правилником. Члан 8. Спортска удружења, односно њихови делегати имају обавезу да комесару такмичења или Стручној служби ПСС доставе оверену потврду на меморандуму удружења којом потврђују да су пријављени такмичари (чија су имена, презимена, регистарски број из такмичарске легитимације) обавили прегледе у складу са Законом о спорту и Правилником Министарства омладине и спорта о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и учествовање на спортским такмичењима, најкасније до краја састанка делегата пре почетка такмичења. Уколико делегат удружења не достави потврду о утврђеној здравственој способности такмичара у прописаном року, тим такмичарима ће бити ускраћен наступ на такмичењу, а удружење ће за сваког такмичара чије се име налази у стартној листи бити новчано кажњен за свако појединачно непојављивање на старту у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за год. Не постоји могућност достављања потврде о утврђеној здравственој способности после старта такмичења.

4 Страна4 Члан 9. На Првенствима Србије и на такмичењима у организацији ПСС, Савез, у сарадњи са Антидопинг агенцијом Србије, задржава право да изврши антидопинг контролу у складу са важећим Правилником ПСС о спречавању негативних појава у спорту и Законом о спречавању допинга у спорту. Члан 10. Мастерс првенства Србије су отворена за све мастерс узрасне категорије у складу са ФИНА Правилима. Члан 11. На свим Првенствима Србије, победник у свакој индивидуалној дисциплини или штафети стиче наслов првака Републике Србије за одговарајући део сезоне и категорију у текућој години. Проглашење победника и додела медаља за прва три места у појединачној конкуренцији, у индивидуалним дисциплинама и штафети, врши се по завршетку по распореду дефинисаном у програму такмичења. Проглашење екипног победника врши се по распореду дефинисаном у програму такмичења, а по завршетку целокупног такмичарског програма. ПРАВО НАСТУПА Члан 12. На отвореним мастерс првенствима зимском и летњем свака организација има право да пријави неограничени број такмичара у свакој индивидуалној дисциплини програма и неограничен број штафета по делу такмичења. Нема ограничења наступа за индивидуалне дисциплине, а један такмичар може да наступи у једној (1) штафети по делу такмичења. Свака организација може да пријави само једну (1) штафету по такмичарској категорији. Члан 13. Сви пријављени такмичари који не испуњавају одредбе чланова од 4-8. ових пропозиција немају право наступа на Првенствима Србије и на такмичењима у организацији ПСС. ПРИЈАВЕ, НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ И ОДЈАВЕ ПРЕ ПОЧЕТКА ТАКМИЧЕЊА Члан 14. Пријаве за сва Првенства Србије и такмичења у организацији ПСС врше се путем електронског фајла који је на интернет презентацији ПСС доступан најмање 10 дана пре почетка сваког првенства или такмичења. Спортска удружења су дужна да пошаљу прелиминарну пријаву најкасније пет (5) дана пре почетка сваког такмичења. Коначне пријаве се шаљу најкасније 48 сати пре почетка сваког такмичења.

5 Страна5 Само потпуна пријава која садржи следеће податке ће бити прихваћена: - Име и презиме такмичара; - Пол такмичара; - Датум и година рођења такмичара; - Регистрациони број из такмичарске легитимације ПСС; - Пријавни резултат; - Место и датум испливаног резултата (Уколико такмичар нема резултат за дату дисциплину у одговарајућем базену, такмичар се пријављује без времена, што се означава скраћеницом - НТ); - Штафете по такмичарском програму (Поименични састав штафета се пријављује за записничким столом пре почетка сваког дела такмичења у коме се плива одређена штафета). Члан 15. Прелиминарне и коначне пријаве се врше електронски, на е-маил адресу: а копија електронске пријаве се обавезно шаље на е-маил адресу: Пријем исправних пријава и/или измена потврђују се електронски. Члан 16. Такмичар односно екипа, делегат удружења, пливачки тренер и пливачки судија могу се накнадно пријавити по истеку рока за пријаве уз уплату Таксе за накнадно пријављивање такмичара и чланова такмичења. Накнадне пријаве се врше електронски, у току трајања рока за достављање одјава, на е-маил адресу: а копија електронске пријаве се обавезно шаље на е-маил адресу: најкасније 24 сата пре почетка првог дела такмичарског програма (пре закључивања и објављивања стартних листа). Никакве измене нису могуће по објављивању стартних листа. Члан 17. Оператер задужен за израду стартне листе прихвата накнадне пријаве тек по потврди Стручне службе да је измирена Такса за накнадну пријаву у складу Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за год. Све одобрене накнадне пријаве се потврђују електронски. На потврди накнадне пријаве су јасно назначени датум и време накнадне пријаве. Члан 18. Спортско удружење које жели да изврши накнадну пријаву по истеку рока за пријављивање је дужан да уплати Таксу за накнадно пријављивање у складу са Одлуком Управног одбора о износу такси, надокнада и казни за год. и да потврду о

6 Страна6 уплаћеној такси достави Стручној служби ПСС најкасније 24 сата пре почетка такмичења. Такса се уплаћује на текући рачун ПСС или у просторијама ПСС. Уплата таксе у просторијама ПСС врши се најкасније до истека радног времена један дан пре почетка такмичења. Члан 19. У случају да спортско удружење изврши накнадно пријављивање такмичара у року предвиђеном за накнадне пријаве, а не достави Стручној служби ПСС доказ о уплати Таксе за накнадно пријављивањили не изврши уплату таксе у просторијама ПСС, накнадна пријава ће бити одбијена, а накнадно пријављени такмичари неће бити уврштени у стартну листу. Члан 20. Не постоји могућност померања рока за достављање доказа о уплати или уплаћивања Таксе за накнадно пријављивање такмичара. Члан 21. Комесар такмичења је дужан да о евентуалним накнадним пријавама обавести делегате и Врховног судију на састанку пре почетка првенства и да наведени догађај унесе у извештај. Члан 22. Пријављени такмичар се може одјавити најкасније 24 сата пре почетка првог дела такмичења. Одјаве се врше електронски, на е-маил адресу: а копија електронске одјаве се обавезно шаље на е-маил адресу: Пријем одјаве се потврђује електронски. Члан 23. Уколико пријављени такмичар у пријави нема неке од тражених података, или их не достави у задатим роковима аутоматски се брише из стартне листе по истеку свих рокова за пријаве. У стартној листи ће се наћи искључиво пријаве такмичара у индивидуалним дисциплинама односно пријаве штафета које буду извршене у складу са прописаним временским роковима. Члан 24. Објављивање стартне листе на званичној интернет презентацији ПСС се врши тачно 24 сата пре почетка првог дела такмичарског програма. Члан 25. Корекције стартних листа по истеку рока за пријаве и одјаве, односно по

7 Страна7 објављивању на интернет презентацији ПСС, нису могуће изузев у случају када се утврди да је у истој направљена техничка грешка. Делегат удружења има право да, најкасније до краја састанка делегата, пријави техничку грешку, а комесар такмичења је дужан да пријављену грешку наведе у записнику. Све грешке пријављене у наведеном року морају бити исправљене до почетка такмичења. Комесар такмичења и врховни судија су дужни да упознају делегате и судије са насталим корекцијама. Члан 26. Уколико на састанку делегата, делегат неког удружења, или службена лица подвргну сумњи пријављени резултат, комесар такмичења или врховни судија могу затражити доказ о пријављеном резултату. Уколико делегат није у могућности да у том тренутку докаже исправност пријављеног резултата, дужан је да комесару такмичења у року од 24 сата приложи доказе о истом. Комесар такмичења ову обавезу уноси у извештај. У случају да делегат не испуни овај захтев, такмичар на кога се односи приговор ће бити дисквалификован, а резултат ће се избрисати из записника. Уколико је такмичар освојио медаљу, вратиће је ПСС, а против спортског удружења ће бити покренут дисциплински поступак. ОДЈАВЕ ЗА ВРЕМЕ ТАКМИЧЕЊА Члан 27. Ако се пријављени такмичар разболи или повреди након састанка делегата односно за време трајања такмичења, дежурни лекар ће утврдити да ли је такмичар способан да се такмичи у наставку првенства. Члан 28. Ако на захтев делегата или такмичара дежурни лекар на такмичењу утврди да такмичар није у стању да наступи до краја такмичења, такмичар се уз оверено лекарско уверење писмено одјављује са свих дисциплина до краја такмичења без санкција. У случају да је наведени такмичар био пријављен као члан штафете, делегат може да изврши промену у саставу штафете пре старта поменуте дисциплине попуњавањем одговарајућег формулара. У случају да нема замене за одјављеног члана штафете, штафета се такође одјављује без санкција. Одјављивање такмичара или штафете уз приложено лекарско уверење се неће узети у обзир без попуњеног формулара за одјаву. У формулару за одјаву се морају тачно навести све дисциплине са којих се такмичар одјављује. Попуњавање формулара за одјаву без приложеног лекарског уверења се неће узимати у обзир. Сва документација се прилаже комесару такмичења који догађај уноси у извештај и о догађају обавештава врховног судију и записнички сто. Члан 29. О свим евентуалним изменама у стартној листи насталим због одјављивања такмичара обавештавају се судије које измену уносе у своје стартне

8 Страна8 листе, а спикер јавно објављује измену преко озвучења. НЕПОЈАВЉИВАЊЕ НА СТАРТУ Члан 30. Свако појединачно непојављивање такмичара, чије се име налази у стартној листи, на старту једне од пријављених дисциплина, а да претходно није одјављен уз потврду дежурног лекара на такмичењу, повлачи новчану казну за удружење у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за год. Члан 31. У случају да се пријављени такмичар не појави на такмичењу и не наступи у свим пријављеним дисциплинама, а делегат не попуни формулар за одјаву уз лекарско уверење и најкасније у року од 72 сата по завршетку првенства не приложи оверено лекарско уверење, стручној служби ПСС, клуб се кажњава новчано за свако појединачно непојављивање на старту у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за год. Попуњен формулар за одјаву без овереног лекарског уверења се не узима у обзир. Исто важи и за оверено лекарско уверење без попуњеног формулара за одјаву. У формулару за одјаву се морају тачно навести све дисциплине са којих се такмичар одјављује. Сва документација се доставља комесару такмичења који догађај уноси у извештај. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И РЕДОСЛЕД ТАКМИЧАРА ПО ГРУПАМА Члан 32. Састав и број група, односно распоред такмичара у свим индивидуалним дисциплинама и штафетама, које су на програму одредиће се према броју пријављених такмичара за појединачну дисциплину, односно према вредности пријављених резултата. По завршетку дисциплине ће се извршити рангирање такмичара у односу на испливани резултат. Члан 33. У случају да два или више такмичара у одређеној дисциплини и у истој категорији остваре исти резултат, извршиће се одлучујућа трка (''swim-off'' - енгл.) да би се одредио коначни пласман такмичара. Комесар ће, у сарадњи са Врховним судијом, после консултација са делегатима клубова чији пливачи треба да пливају одлучујућу трку, одредити време и место одлучујуће трке у такмичарском програму. Одлука Врховног судије се објављује преко разгласа и уноси се у извештај комесара такмичења. У случају да и после одлучујуће трке два или више такмичара поново остваре исти резултат, процедура се понавља на исти начин. Члан 34.

9 Страна9 Уколико се утврди да је у циљу боље реализације такмичења неопходно да се измени распоред пливања група и распоред дисциплина у оквиру такмичарског програма, делегати клубова о томе морају бити благовремено обавештени. БОДОВАЊЕ Члан 35. Бодовање за екипни пласман на свим Првенствима Србије се врши ФИНА мастерс бодовима 2 најбоље дисциплине. СУДИЈЕ И СЛУЖБЕНА ЛИЦА Члан 36. На свим Првенствима Србије, Одбор судија ПСС делегира судијски жири у складу са Правилником, а комесара првенства одређује Управни одбор. САСТАНАК ДЕЛЕГАТА Члан 37. Састанак делегата се одржава 1 сат пре почетка првенства, а по потреби и у току првенства или у друго време, а на захтев комесара такмичења или по Правилнику за пливачка такмичења ПСС. Члан 38. На састанку делегата пре почетка такмичења се врши коначно утврђивање стартне листе, као и додатно информисање делегата. Делегати су пре почетка састанка дужни да се упознају са стартним листама због контроле пријава и Пропозицијама такмичења. Коначна корекција стартне листе се врши искључиво на састанку делегата и искључиво у случају када се утврди да је направљена техничка грешка у изради. Члан 39. Делегат има право да, најкасније до краја састанка делегата, пријави техничку грешку у стартној листи. Члан 40. Делегати имају обавезу да, најкасније до краја састанка, комесару такмичења или Стручној служби ПСС предају потврду на меморандуму којом потврђују да су пријављени такмичари обавили прегледе у складу са Законом о спорту и Правилником Министарства омладине и спорта.

10 Страна10 НАГРАДЕ Члан 41. На Мастерс Првенствима Србије такмичари који су се у оквиру датих категорија пласирали као први, други и трећи у оквиру сваке индивидуалне дисциплине или као чланови штафете наградиће се медаљама (златном, сребрном и бронзаном). У случају да се у пласману налази страни пливач извршиће се још једна додела медаља само за домаће пливаче. Члан 42. На екипним првенствима Србије се додељују пехари за три првопласиране екипе. Управни одбор ПСС или организатор првенства може појединцима и/или екипама доделити и посебне награде. Начин на који се врши награђивање, врста награде и критеријум за доделу се мора објавити најкасније седам (7) дана пре почетка такмичења. Члан 43. Сви такмичари освајачи медаља у индивидуалним дисциплинама и сви чланови штафета које су освојиле медаље су дужни да се појаве на додели медаља и награда на време и у адекватној спортској опреми. Свако појединачно непојављивање на додели медаља и награда се третира као прекршај, што повлачи новчану казну за клуб у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за год. Члан 44. За неадекватно обучене такмичаре који се појаве на церемонији доделе медаља и награда удружење ће бити кажњено у складу са Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за год. МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА Члан 45. Мерење времена је аутоматско или полуаутоматско. Изузетно и по одобрењу Врховног судије на такмичењу, у случају да електронски уређај за мерење откаже, мерење времена се може вршити и ручно. Разултати мерени ручно се не могу признати као рекорди. У случају да су само неке трке у току такмичења мерене ручно врховни судија ће те трке назначити као ''ручно мерена трка''.

11 Страна11 РЕКОРДИ Члан 46. Објављивање обарања незваничног рекорда Републике Србије и регионалних рекорда је обавезно. Процедура евиденције и верификације свих рекорда је дефинисана одредбама Такмичарског правилника. ПРИГОВОРИ И ЖАЛБЕ Члан 47. Акредитовани делегат на такмичењу има право да поднесе писмену жалбу уколико је незадовољан донетом одлуком или догађајем. Приговори и жалбе су дефинисани одредбама Правилника за организацију такмичења и наступа на такмичењу. Члан 48. Новчани износ Жалбене таксе је дефинисан Одлуком Управног одбора ПСС о износу такси, надокнада и казни за год. У склучају усвајања жалбе износ се враћа подносиоцу жалбе. ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ ПРВЕНСТВА Члан 49. Службено отварање сваког Првенства Србије и такмичења у организацији ПСС одржава се пре почетка такмичења. Службено отварање првенства Србије врши представник ПСС. У церемонији отварања Првенства Србије и т а к м и ч е њ а у о р г а н и з а ц и ј и П С С обавезно је интонирање химне и подизање државне заставе Републике Србије. Првенство Србије се званично завршава последњом доделом медаља и награда односно проглашењем победника у екипном пласману. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗИМСКО И ЛЕТЊЕ ПОЈЕДИНАЧНО И ЕКИПНО ОТВОРЕНО МАСТЕРС ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ Члан 50. Такмичење појединачно и екипно, траје један (1) дан и састоји се из једног (1) дела. Распливавање почиње најкасније један (1) сат пре почетка првенства. Свечано отварање првенства почиње у 15 минута пре почетка такмичења.

12 Страна12 Члан 51. Програм такмичења: 1 400м слободно Ж/М 2 50м прсно Ж/М 3 100м леђно Ж/М 4 50м слободно Ж/М 5 200м мешовито Ж/М *100м мешовито Ж/М 6 50м делфин Ж/М 7 100м слободно Ж/М 8 50м леђно Ж/М 9 100м прсно Ж/М 10 4x50м слободно 2Ж+2М Напомена: Организатор задржава право измене распореда проглашења победника о чему ће сви делегати клубова бити благовремено обавештени. *Само на Зимском првенству ЗАЈЕДНИЧКЕ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 52. Строго је забрањено неспортско понашање, вређање или омаловажавање других такмичара, службених лица или публике за време трајања првенства Србије и такмичења у организацији ПСС. Казне и санкције за ове и сличне видове понашања су дефинисане Правилником о спречавању негативних појава у пливању. Члан 53. Лажно представљање такмичара на такмичењима која се налазе у календару такмичења ПСС, као и наступ са неисправном такмичарском легитимацијом је озбиљан дисциплински прекршај. Казне и санкције за овај вид понашања су дефинисане Дисциплинским правилником и Правилником о спречавању негативних појава у пливању. Члан 54. На првенствима Србије је тренерима и другим неслужбеним лицима забрањено присуство у ограђеном простору на плочи око базена. У ограђеном простору могу да бораве искључиво пливачи који се припремају за трку, судије и службена лица. Било који вид ометања или пружања помоћи пливачима у базену је строго забрањен. Казне и санкције за ове и сличне видове понашања су дефинисане Правилником о спречавању негативних појава у пливању.

13 Страна13 Члан 55. У случају ситуација које нису обухваћене овим Пропозицијама, врховни судија ће консултовати остале судије, комесара такмичења и важеће одредбе ФИНА правила пливања. Одлука врховног судије после консултација је коначна и не може се мењати. Комесар такмичења овај догађај уноси у записник. Члан 56. За тумачење ових Пропозиција надлежан је Комесар ПСС. Члан 57. Ове пропозиције важе за период од до године. У Београду, ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА Борис Дробац

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА ГОДИНУ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА ГОДИНУ ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА 2018. ГОДИНУ Страна2 ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ: Члан 1. Приређивач и организатор првенстава Србије је Пливачки савез Србије (даље у тексту ПСС) који преко својих органа и одбора утврђује

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014

Microsoft Word - propoyicije pscs 2014 ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗИМСКА, ЛЕТЊА, ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2014 ГОДИНУ. ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. УО ПСЦС донео је одлуку о Пропозицијама ПСЦС за 2014

Више

FINA KALENDAR GWANGJU 2019 TOKYO 2020 NAGRADNI FOND 1650 EUR NOVČANE NAGRADE ZA TRENERE 25. I 26. MAJ POJEDINAČNO I EKIPNO BODOVANJE PLIVAČKI KL

FINA KALENDAR GWANGJU 2019 TOKYO 2020 NAGRADNI FOND 1650 EUR NOVČANE NAGRADE ZA TRENERE 25. I 26. MAJ POJEDINAČNO I EKIPNO BODOVANJE PLIVAČKI KL FINA KALENDAR GWANGJU 2019 TOKYO 2020 NAGRADNI FOND 1650 EUR NOVČANE NAGRADE ZA TRENERE 25. I 26. MAJ 2019. POJEDINAČNO I EKIPNO BODOVANJE PLIVAČKI KLUB OLYMP Veljka Mlađenovića (Gradski olimpijski bazen),

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину

Београд, 07. август године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за годину Београд, 07. август 2019. године Распис ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕКИПНОГ И ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ СПРИНТ ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ за 2019. годину 1. Организатор Првенства Србије у кајаку и кануу спринт

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

Propozicije BLO srpski - manje 1

Propozicije BLO srpski - manje 1 Adresa bazena: Gradski olimpijski bazen, Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina Organizator 10 Međunarodnog plivačkog mitinga Banja Luka Open 2017 je Plivački klub

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1

Pravilnik 22. Auto Rally-ja Tuzla 2016 1 Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1 Poseban Pravilnik 22. Auto Rally ja "Tuzla 2016" Član 1. 22. Auto Rally "Tuzla 2016" u organizaciji Tuzlanskog auto moto kluba *Tuzamk* Tuzla (u daljem tekstu

Више

Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа (у даљем тексту: Заједница школа) на основу Стручног упутства

Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа (у даљем тексту: Заједница школа) на основу Стручног упутства Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа (у даљем тексту: Заједница школа) на основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне

Више

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд,

ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, ПРАВИЛНИК О ОДРЖАВАЊУ МИНИ КАЈАК ЛИГЕ НА МИРНИМ ВОДАМА Београд, 2019. 1 На основу члана 87. став 3, Статута Кајакашког савеза Србије, Управни одбор Кајакашког савеза Србије (у даљем тексту: Управни одбор),

Више

AUTO SLALOM TRKA (A09) ŠAMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE Auto 4x4 Klub POSEBNI PRAVILNIK Istočno Sarajevo godine

AUTO SLALOM TRKA (A09) ŠAMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE Auto 4x4 Klub POSEBNI PRAVILNIK Istočno Sarajevo godine AUTO SLALOM TRKA (A09) ŠAMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE Auto 4x4 Klub POSEBNI PRAVILNIK Istočno Sarajevo 18.06.2016 godine Pregled vremenskog rasporeda manifestacije auto slalom:

Више

Благоја Паровића Београд, Србија Тел: 011/ Факс:011/ Измене ФИНА правила

Благоја Паровића Београд, Србија Тел: 011/ Факс:011/ Измене ФИНА правила Измене ФИНА правила пливања Објашњења (верзија 07.09.2017.) Измене ФИНА правила пливања SW 1.2.2 Када не постоји опрема за аутоматско мерење, њу замењује главни мерилац времена, три (3) један (1) мериоца

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi,

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

OPĆE PROPOZICIJE NATJECANJA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA Hrvatski Plivački Savez (u daljnjem tekstu HPS) licencira sva plivačka natjecanja koja su uvršt

OPĆE PROPOZICIJE NATJECANJA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA Hrvatski Plivački Savez (u daljnjem tekstu HPS) licencira sva plivačka natjecanja koja su uvršt OPĆE PROPOZICIJE NATJECANJA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA Hrvatski Plivački Savez (u daljnjem tekstu HPS) licencira sva plivačka natjecanja koja su uvrštena u Kalendar natjecanja HPS-a i održavaju se na teritoriju

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni RVAČKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD REGISTARCIONI PRAVILNIK RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 2012.g. 1 Na osnovu Člana 32. Statuta Rvačkog Srbije, člana 102 Zakona o sportu i člana 2. Sportskih pravila Izvršni odbor Rvačkog

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

PROPOZICIJE NATJECANJA 1

PROPOZICIJE NATJECANJA 1 PROPOZICIJE NATJECANJA 1 Sadržaj OPĆE PROPOZICIJE NATJECANJA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA 3 PROPOZICIJE OVORENOG PRVENSTVA HRVATSKE 11 PROPOZICIJE PRVENSTVA HRVATSKE (25m) 12 PROPOZICIJE PRVENSTVA HRVATSKE

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

POSEBNI PRAVILNIK UTRKE UBRZANJA OLD SCHOOL STREET RACE MOSTAR 2019 Šampionat Bosne i Hercegovine i regije AERODROM MOSTAR, PISTA KOSOR MOSTAR ORGANIZ

POSEBNI PRAVILNIK UTRKE UBRZANJA OLD SCHOOL STREET RACE MOSTAR 2019 Šampionat Bosne i Hercegovine i regije AERODROM MOSTAR, PISTA KOSOR MOSTAR ORGANIZ POSEBNI PRAVILNIK UTRKE UBRZANJA OLD SCHOOL STREET RACE MOSTAR 2019 Šampionat Bosne i Hercegovine i regije AERODROM MOSTAR, PISTA KOSOR MOSTAR ORGANIZATOR AUTO MOTO KLUB EXTREME MOSTAR P R O G R A M S

Више

formular_sport_2019

formular_sport_2019 Crna Gora Opština Bijelo Polje JU Centar za sport i rekreaciju - F O R M U L A R - Sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2019.godinu Bijelo Polje 2019 CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE -JU

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

C O M P R E S S P O R T T R I A T L O N MOŠĆENIČKA DRAGA Organizator: TRIATLON KLUB TRITON, RIJEKA Web:

C O M P R E S S P O R T T R I A T L O N MOŠĆENIČKA DRAGA Organizator: TRIATLON KLUB TRITON, RIJEKA  Web: C O M P R E S S P O R T T R I A T L O N MOŠĆENIČKA DRAGA 2018. Organizator: TRIATLON KLUB TRITON, RIJEKA E-mail: info@mdtriathlon.com Web: www.mdtriathlon.com Direktor utrke: BOJAN PROKOP, mob.: 091/9700-919

Више

Na osnovu člana 21.2 Pravilnika takmičenja međunarodne kružne trke Nagrada Beograda 2017, Organizator donosi BILTEN 1 Izdat dana godine 1

Na osnovu člana 21.2 Pravilnika takmičenja međunarodne kružne trke Nagrada Beograda 2017, Organizator donosi BILTEN 1 Izdat dana godine 1 Na osnovu člana 21.2 Pravilnika takmičenja međunarodne kružne trke Nagrada Beograda 2017, Organizator donosi BILTEN 1 Izdat dana 26.08.2017. godine 1 PROGRAM Subota 26. Avgust 08:00-11:45 Verifikacioni

Више

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СПАСИЛАЦА 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником прописани

Више

PROPOZICIJE II Memorijal Vladimir Nikolić Vlajko U VOŽNJI DVOPREGA SENIORI/JUNIORI GRUŽA

PROPOZICIJE II Memorijal Vladimir Nikolić Vlajko U VOŽNJI DVOPREGA SENIORI/JUNIORI GRUŽA PROPOZICIJE II Memorijal Vladimir Nikolić Vlajko U VOŽNJI DVOPREGA SENIORI/JUNIORI GRUŽA 13.07.2019. II MEMORIJAL VLADIMIR NIKOLIĆ VLAJKO U VOŽNJI DVOPREGA Mesto održavanja Gruža, Republika Srbija Datum

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

Microsoft Word - JAVNI POZIV za stipendije u 2011[1].doc

Microsoft Word - JAVNI POZIV za stipendije u 2011[1].doc На основу члана 9 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Службени лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Kомисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града

Више

C O M P R E S S P O R T T R I A T L O N MOŠĆENIČKA DRAGA APSOLUTNO PRVENSTVO HRVATSKE U SPRINT TRIATLONU I PARATRIATLONU Organizator: We

C O M P R E S S P O R T T R I A T L O N MOŠĆENIČKA DRAGA APSOLUTNO PRVENSTVO HRVATSKE U SPRINT TRIATLONU I PARATRIATLONU Organizator:  We C O M P R E S S P O R T T R I A T L O N MOŠĆENIČKA DRAGA 2019. APSOLUTNO PRVENSTVO HRVATSKE U SPRINT TRIATLONU I PARATRIATLONU Organizator: E-mail: Web: TRIATLON KLUB TRITON, RIJEKA info@mdtriathlon.com

Више

На основу члана 57

На основу члана 57 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 52/11, 55/13 - даље: Закон) и члана чл. 39. ст. 1. т. 1. Статута Основне школе Војвода

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

HSS-PRAVILA 1.A I 1.B LIGA

HSS-PRAVILA 1.A I 1.B LIGA P R A V I L A ZA ORGANIZACIJU I PROVEDBU 1.A i 1.B HRVATSKE LIGE U GAðANJU ZRAČNIM ORUŽJEM ISSF PROGRAMA 1 UVODNE ODREDBE 1.1 Naziv natjecanja je ''1.A i 1.B HRVATSKA LIGA'' u gañanju zračnim oružjem ISSF

Више

OPĆE PROPOZICIJE NATJECANJA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA OPĆE PROPOZICIJE NATJECANJA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA Hrvatski Plivački Savez (u daljnjem teks

OPĆE PROPOZICIJE NATJECANJA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA OPĆE PROPOZICIJE NATJECANJA HRVATSKOG PLIVAČKOG SAVEZA Hrvatski Plivački Savez (u daljnjem teks Hrvatski Plivački Savez (u daljnjem tekstu HPS) organizator je plivačkih natjecanja koja su uvrštena u Kalendar natjecanja HPS-a i odrţavaju se na teritoriju Republike Hrvatske. Ovim se propozicijama utvrđuju

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

На основу члана 139

На основу члана 139 На основу члана 139. став 8. Закона о спорту ( Службени гласник РС, бр. 24/11 и 99/11 др. закон), Министар омладине и спорта доноси ПРАВИЛНИК О НАЦИОНАЛНОЈ КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ВРХУНСКИХ СПОРТИСТА Члан 1. Овим

Више

PRAVILNIK TAKMICENJA

PRAVILNIK TAKMICENJA PRAVILNIK TAKMIČENJA karting trke 5 6 za otvoreno prvenstvo Srpskog Sportskog Karting Saveza u organizaciji AKK Fokus B.B. iz Bajine Bašte NAGRADA S.S.K.S PONIKVE 2014 Na osnovu odredbi: Karting pravilnika,

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Poslato: om Datum: Broj: 3/ Golf klubovima - članovima GAS Predmet: Konkurs za organizaciju Internacionalnog prvenstva

Poslato: om Datum: Broj: 3/ Golf klubovima - članovima GAS Predmet: Konkurs za organizaciju Internacionalnog prvenstva Poslato: e-mailom Datum: 09.01.2019. Broj: 3/19 09.01.2019. Golf klubovima - članovima GAS Predmet: Konkurs za organizaciju Internacionalnog prvenstva Srbije u golfu 2019 JAVNI KONKURS ZA DRŽAVNA PRVENSTVA

Више

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 25 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРКЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Треће коло, 06. 04.2019. године: ВК ВОЈВОДИНА - ВК

Више

PLAN I PROGRAMLICENCNOG SEMINARA ZA SUDIJE, TRENERE I ISPITIVAČE

PLAN I PROGRAMLICENCNOG SEMINARA ZA SUDIJE, TRENERE I ISPITIVAČE BOSNA I HERCEGOVINA KARATE SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KARATE SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO BOSNIA & HERCEGOVINA KARATE FEDERATION OF BOSNIA&HERCEGOVINA FEDERATION

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

(Microsoft Word - Propozicije_Dr\236avno_2016g HRV)

(Microsoft Word - Propozicije_Dr\236avno_2016g HRV) 11. DRŽAVNO PRVENSTVO U DALJINSKOM PLIVANJU NA 5.000 m, 6. PLIVAČKI MARATON ZADAR 2016 ZADAR, 09/07/2016 ( NEDJELJA ) Organizator: Klub daljinskog plivanja Donat -Zadar STAZA - Državno prvenstvo u daljinskom

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

P O Z I V N I C A OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE U AMATERSKOJ RADIOGONIOMETRIJI lipnja 2019.

P O Z I V N I C A OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE U AMATERSKOJ RADIOGONIOMETRIJI lipnja 2019. P O Z I V N I C A OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE U AMATERSKOJ RADIOGONIOMETRIJI 1.- 2. lipnja 2019. DOBRO DOŠLI! HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ RADIOKLUB OZALJ, OZALJ PROGRAM NATJECANJA 1.6. 2019. subota 09:00

Више

Microsoft Word - Pravilnik Auto Rally BB 2013.doc

Microsoft Word - Pravilnik Auto Rally BB 2013.doc Auto moto klub BANAMK Banovići Auto moto klub Brčko Banovići, Brčko, Tuzla, mart 2013.g. Auto moto klub *Brčko* Brčko i Auto moto klub *Banovići* Banovići (u daljem tekstu: Klubovi), kao organizatori,

Више

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

BALKANSKA LIGA

BALKANSKA LIGA Propozicije overene 10.Mart 2017.godine Savez za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discine PROPOZICIJE OTVORENO PRVENSTVO REPUBLIKE SRBIJE U DALJINSKOM JAHANJU 2017.godine OP SRB 2017.godine DALJINSKO

Више

На основу Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС бр.24/2011 ) Управни одбор Савеза за скокове у воду Србије на седници одржаној дана 14

На основу Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС бр.24/2011 ) Управни одбор Савеза за скокове у воду Србије на седници одржаној дана 14 На основу Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС бр.24/2011 ) Управни одбор Савеза за скокове у воду Србије на седници одржаној дана 14.012013. године, усвојио је Правилник Савеза за скокове

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ  УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛ ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ www.serbiachess.net serbiacf@verat.net УПУТСТВО ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА У ШАХУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Овим Упутством

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 39 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. Финални турнир Првенства Републике Србије за 2018/2019. годину за мушке млађе категорије играчи до 19 година (2000 и млађе) одржаће се у Крагујевцу 27.-28.

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

Microsoft Word - OSNOVNI_PRAVILNIK_ doc

Microsoft Word - OSNOVNI_PRAVILNIK_ doc OSNOVNI PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA PROIZVODA I USLUGA NOVOSADSKOG SAJMA OPŠTE ODREDBE Član 1 Ocenjivanja kvaliteta proizvoda, robe i usluga organizuje se u cilju unapređenja proizvodnje i postizanja

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

Uvodne napomene

Uvodne napomene На основу члана 26. Статута Фото савеза Србије, Скупштина ФСС, одржана дана 15.06.2019. године у Крагујевцу, доноси ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ЗВАЊА У ФОТО САВЕЗУ СРБИЈЕ Звања у ФСС су: - Излагачка звања - Уметничка

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Sportski auto moto savez Bosne i Hercegovine Spotski auto moto savez Republike Srpske AMKK OPTIMA MOTORSPORT BIJELJINA ŠAMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE О

Sportski auto moto savez Bosne i Hercegovine Spotski auto moto savez Republike Srpske AMKK OPTIMA MOTORSPORT BIJELJINA ŠAMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE О Sportski auto moto savez Bosne i Hercegovine Spotski auto moto savez Republike Srpske AMKK OPTIMA MOTORSPORT BIJELJINA ŠAMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE ОТВОРЕНО PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE AUTO SLALOM TRKA

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. godine odluka

Више

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1 ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Pravilnikom se regulišu uslovi, način i postupak

Више

ДОДАТАК ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У ГОДИНИ 1. Одређена су следећа Првенства Србије и то: Првенство Србије у Микс штафетама, , Ларина трка, Топ

ДОДАТАК ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У ГОДИНИ 1. Одређена су следећа Првенства Србије и то: Првенство Србије у Микс штафетама, , Ларина трка, Топ ДОДАТАК ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У 2016. ГОДИНИ 1. Одређена су следећа Првенства Србије и то: Првенство Србије у Микс штафетама, 17.04.2016., Ларина трка, Топола, Опленац ; Првенство Србије на средњим стазама,

Више

ДРУШТВО СРБИЈЕ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС за доделу годишње награде ПРиЗНАЊЕ за годину Годишња награда Друштва Србије за однос

ДРУШТВО СРБИЈЕ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС за доделу годишње награде ПРиЗНАЊЕ за годину Годишња награда Друштва Србије за однос ДРУШТВО СРБИЈЕ ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС за доделу годишње награде ПРиЗНАЊЕ за 2019. годину Годишња награда Друштва Србије за односе с јавношћу (у даљем тексту: ДСОЈ) је награда која

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. Članak 1. Ovim pravilnikom reguliraju se sva pitanja u odnosu na natjecanja Hrvatskog golf saveza (u daljnjem tekstu HGS). Službena

Више