СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2015/2016 Јануарски Списак неисправних пријава Драган (Ненад)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2015/2016 Јануарски Списак неисправних пријава Драган (Ненад)"

Транскрипт

1 СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2015/2016 Јануарски Драган (Ненад) Костић, Студијски програм: Пословно управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина Стефан (Славиша) Миленковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина 4129 Енглески језик IV Неплаћена школарина Миљан (Драган) Апостоловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина 4019 Микроекономија Неплаћена школарина 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина Иван (Славољуб) Милијић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Јована (Раде) Стевановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4039 Пословне финансије Неплаћена школарина Сања (Милорад) Перуновић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина 4129 Енглески језик IV Неплаћена школарина Урош (Драгољуб) Цветковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4072 Трговински менаџмент Неплаћена школарина Милош (Драган) Стефановић, Студијски програм: Општа економија 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Нинослав (Радован) Влатковић, Студијски програм: Пословно управљање 4082 Канали маркетинга Неплаћена школарина Стефан (Небојша) Спасић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Страна 1 од укупно 55

2 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина Јована (Зорица) Миленковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Бојана (Слађан) Стојановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4019 Микроекономија Неплаћена школарина 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Лорена (Бојан) Димитријевић, Студијски програм: Пословно управљање 4050 Међународни маркетинг Неплаћена школарина 4085 Менаџмент у спољној трговини Неплаћена школарина Дарко (Милан) Стевановски, Студијски програм: Општа економија 4019 Микроекономија Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина Милош (Добривоје) Панчић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина Душан (Братислав) Кнежевић, Студијски програм: Општа економија 4034 Специјална рачуноводства Неплаћена школарина Немања (Славољуб) Станојевић, Студијски програм: Општа економија Наташа (Владислав) Величковић, Студијски програм: Пословно управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина Милица (Весна) Стојић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина Марина (Новица) Трајковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4039 Пословне финансије Неплаћена школарина Душан (Војислав) Павловић, Студијски програм: Пословно управљање 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина 4085 Менаџмент у спољној трговини Неплаћена школарина Страна 2 од укупно 55

3 39343 Андреа (Вале) Првуловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4042 Привредно право Неплаћена школарина Невена (Живота) Тодосијевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4042 Привредно право Неплаћена школарина 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Милан (Драгољуб) Миленковић, Студијски програм: Општа економија 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина Слађана (Милорад) Јовановић, Студијски програм: Пословно управљање 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина 4042 Привредно право Неплаћена школарина 4044 Основи организације Неплаћена школарина Александра (Зоран) Ђорић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина Ана (Мића) Игић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4019 Микроекономија Неплаћена школарина 4042 Привредно право Неплаћена школарина Бојана (Ивица) Јовановић, Студијски програм: Пословно управљање 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Маја (Тихомир) Крстић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Маријана (Миле) Павловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Дамир (Звонимир) Денић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање Сања (Драган) Драмићанин, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Милена (Драган) Миленковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4042 Привредно право Неплаћена школарина Страна 3 од укупно 55

4 39786 Бојана (Мирослав) Марковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина Даница (Драган) Сремац, Студијски програм: Општа економија 4011 Макроекономија Неплаћена школарина 4012 Јавне финансије Неплаћена школарина Милош (Радомир) Стојановић, Студијски програм: Пословно управљање 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина 4085 Менаџмент у спољној трговини Неплаћена школарина Марко (Витомир) Стојановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Споменка (Драган) Дачић, Студијски програм: Пословно управљање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина 4129 Енглески језик IV Неплаћена школарина Татјана (Горан) Костић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Александра (Небојша) Костић, Студијски програм: Пословно управљање 4050 Међународни маркетинг Неплаћена школарина Милош (Боривоје) Манасијевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Ненад (Предраг) Симић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Милица (Миодраг) Матејић, Студијски програм: Општа економија Наташа (Звонимир) Цветановић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4044 Основи организације Неплаћена школарина 4074 Ревизија Неплаћена школарина Страна 4 од укупно 55

5 40026 Анђелка (Драган) Ћукаловић, Студијски програм: Пословно управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Марија (Драгиша) Стојадиновић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина Ђорђе (Срђан) Митић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Марина (Јовица) Урошевић, Студијски програм: Пословно управљање 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина 4080 Понашање потрошача Неплаћена школарина Кристина (Јован) Јанковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина Јелена (Славче) Вељковић, Студијски програм: Пословно управљање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина Параскева (Властимир) Недељковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4038 Управљачко рачуноводство Уплаћено од Милица (Синиша) Станојевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина 4042 Привредно право Неплаћена школарина Данијел (Драгана) Спиридонов, Студијски програм: Пословно управљање Иван (Драган) Трајковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4042 Привредно право Неплаћена школарина Јадранка (Јовица) Стевановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4042 Привредно право Неплаћена школарина Тијана (Зоран) Стојановић, Студијски програм: Пословно управљање 4043 Планирање и политика предузећа Неплаћена школарина Душан (Предраг) Карајовић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Страна 5 од укупно 55

6 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина Милан (Јовица) Михајловић, Студијски програм: Пословно управљање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина Бојана (Зоран) Јовић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина Александра (Ратомир) Николић, Студијски програм: Пословно управљање 4050 Међународни маркетинг Неплаћена школарина Александра (Драган) Јовановић, Студијски програм: Пословно управљање 4080 Понашање потрошача Неплаћена школарина Александара (Секула) Николић, Студијски програм: Пословно управљање 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина Игор (Стефан) Крстев, Студијски програм: Пословно управљање 4017 Филозофија економије Неплаћена школарина 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина Јасмин (Теуфик) Кубат, Студијски програм: Пословно управљање 4043 Планирање и политика предузећа Неплаћена школарина Ана (Радован) Стаменковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина Далиборка (Станиша) Стевановић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4010 Статистика Неплаћена школарина Данијела (Драгица) Ђорђевић, Студијски програм: Пословно управљање 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина 4051 Међународно пословно финансирање Неплаћена школарина Милена (Миодраг) Миленковић, Студијски програм: Пословно управљање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4080 Понашање потрошача Неплаћена школарина Милица (Зоран) Анђелковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4076 Корпоративно управљање Уплаћено од Страна 6 од укупно 55

7 40478 Јелена (Новица) Пајић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина Јована (Предраг) Стојановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина Наташа (Зоран) Стојановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина Слободан (Иван) Михајловић, Студијски програм: Општа економија 4019 Микроекономија Неплаћена школарина Александра (Виден) Димитров, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4039 Пословне финансије Неплаћена школарина Милица (Драган) Игић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина Александра (Миља) Дејановић, Студијски програм: Пословно управљање 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина Марко (Петар) Илић, Студијски програм: Општа економија 4002 Финансијско рачуноводство Неплаћена школарина 4004 Социологија Неплаћена школарина 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина Снежана (Горан) Марковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Бојана (Момчило) Стаменковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина Душан (Миле) Најдановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4006 Математика Неплаћена школарина 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина Страна 7 од укупно 55

8 40810 Милош (Добрица) Николић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина Јована (Миодраг) Младеновић, Студијски програм: Пословно управљање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина Милан (Марјан) Илић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4039 Пословне финансије Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Немања (Зоран) Додић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4042 Привредно право Неплаћена школарина Тијана (Драган) Анђелковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Ивана (Александар) Николић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Мартина (Стеван) Грујић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање Марија (Славољуб) Анђелковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4077 Индустријски менаџмент Уплаћено од Јована (Мирослав) Поповић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Стефан (Дејан) Милосављевић, Студијски програм: Пословно управљање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина Марија (Бранисла) Михајловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Тијана (Слободан) Видојевић, Студијски програм: Пословно управљање 4017 Филозофија економије Неплаћена школарина 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4084 Управљање интелектуалним капиталом Неплаћена школарина Страна 8 од укупно 55

9 4085 Менаџмент у спољној трговини Неплаћена школарина 4088 Право ЕУ Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Марија (Нинослав) Чоловић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4070 Специјални биланси Неплаћена школарина Богдан (Југослав) Алексић, Студијски програм: Пословно управљање 4011 Макроекономија Неплаћена школарина 4043 Планирање и политика предузећа Неплаћена школарина Никола (Горан) Мирчић, Студијски програм: Пословно управљање 4043 Планирање и политика предузећа Неплаћена школарина Јована (Зоран) Вуковић, Студијски програм: Пословно управљање 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина 4039 Пословне финансије Неплаћена школарина 4042 Привредно право Неплаћена школарина 4043 Планирање и политика предузећа Неплаћена школарина Лазар (Срећко) Костић, Студијски програм: Општа економија 4010 Статистика Неплаћена школарина 4012 Јавне финансије Неплаћена школарина Сања (Братислав) Димитријевић, Студијски програм: Пословно управљање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина 4088 Право ЕУ Неплаћена школарина Урош (Зоран) Милентијевић, Студијски програм: Општа економија 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4063 Политичка економија Неплаћена школарина Милан (Драган) Пешић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина Марија (Златимир) Ружић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина Страна 9 од укупно 55

10 41075 Милош (Синиша) Јоцић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Иван (Јован) Митић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4006 Математика Неплаћена школарина Владимир (Ванчо) Динев, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4042 Привредно право Неплаћена школарина Милош (Властимир) Трајковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Милош (Зоран) Младеновић, Студијски програм: Пословно управљање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина 4087 Управљање производњом Неплаћена школарина Биљана (Љубиша) Стојановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Марко (Мирослав) Станковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Нина (Славољуб) Митровић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина 4074 Ревизија Неплаћена школарина Марија (Драган) Станковић, Студијски програм: Пословно управљање 4082 Канали маркетинга Неплаћена школарина 4129 Енглески језик IV Неплаћена школарина Јелена (Драган) Вучковић, Студијски програм: Пословно управљање 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина 4044 Основи организације Неплаћена школарина 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина Страна 10 од укупно 55

11 41166 Срђан (Небојша) Живановић, Студијски програм: Пословно управљање Ана (Миладин) Божановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Милош (Саша) Миливојевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4019 Микроекономија Неплаћена школарина 4039 Пословне финансије Неплаћена школарина Андријана (Саша) Јовановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Никола (Андрија) Недељковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4014 Финансијски систем и финансијске институције Неплаћена школарина 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина Ивана (Бобан) Милошевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Маја (Кирил) Манасиева, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4042 Привредно право Неплаћена школарина 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина Милица (Драган) Живковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Александра (Небојша) Деспотовић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4011 Макроекономија Неплаћена школарина Бобан (Саша) Лазаревић, Студијски програм: Пословно управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина Никола (Мирослав) Голубовић, Студијски програм: Пословно управљање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина 4087 Управљање производњом Неплаћена школарина Миљана (Драган) Гашић, Студијски програм: Пословно управљање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина Страна 11 од укупно 55

12 41263 Будимир (Драган) Стефановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4039 Пословне финансије Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Тања (Срђан) Дамљановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Јелена (Љубиша) Сибиновић, Студијски програм: Општа економија 4010 Статистика Неплаћена школарина 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина Душан (Зоран) Живадиновић, Студијски програм: Пословно управљање 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина 4084 Управљање интелектуалним капиталом Неплаћена школарина Милица (Горан) Џунић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина Милица (Зоран) Златковић, Студијски програм: Пословно управљање 4084 Управљање интелектуалним капиталом Неплаћена школарина 4088 Право ЕУ Неплаћена школарина Наталија (Томислав) Стојановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4019 Микроекономија Неплаћена школарина Јована (Предраг) Павловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4042 Привредно право Неплаћена школарина Милош (Радослав) Стаменковић, Студијски програм: Пословно управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина 4044 Основи организације Неплаћена школарина Александар (Ненад) Милојевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина Нина (Света) Антанасијевић, Студијски програм: Пословно управљање 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина Страна 12 од укупно 55

13 41398 Сања (Новица) Митић, Студијски програм: Пословно управљање 4085 Менаџмент у спољној трговини Неплаћена школарина 4087 Управљање производњом Неплаћена школарина Јелена (Драган) Гашић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4019 Микроекономија Неплаћена школарина Ана (Милан) Вељковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Љиљана (Драгослав) Петровић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Невена (Живан) Грујић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина Марко (Зоран) Давидовић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4001 Основи економије Неплаћена школарина 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина Милорад (Славиша) Герић, Студијски програм: Општа економија 4064 Операциона истраживања Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Немања (Ненад) Антонијевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина Светлана (Славољуб) Љубеновић, Студијски програм: Општа економија 4012 Јавне финансије Неплаћена школарина 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина Бојан (Љубиша) Милојевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина Ивана (Иван) Милков, Студијски програм: Општа економија 4066 Економика транзиције Неплаћена школарина Милица (Раде) Рашић, Студијски програм: Општа економија Страна 13 од укупно 55

14 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Диана (Драган) Јанковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Уплаћено од Пословне финансије Уплаћено од Милица (Радојица) Стојковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина Ана (Зоран) Гогић, Студијски програм: Општа економија 4059 Економија капитала и финансирање развоја Уплаћено од Саша (Зоран) Димитријевић, Студијски програм: Општа економија 4019 Микроекономија Неплаћена школарина Милена (Бранислав) Михајловић, Студијски програм: Општа економија 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4066 Економика транзиције Неплаћена школарина Милена (Југослав) Николић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4078 Управљање ризиком и осигурање Неплаћена школарина Никола (Љубиша) Нешић, Студијски програм: Општа економија 4034 Специјална рачуноводства Неплаћена школарина Наташа (Борислав) Миладиновић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина Јелена (Драган) Николић, Студијски програм: Пословно управљање 4088 Право ЕУ Неплаћена школарина Стефан (Добривоје) Марковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4012 Јавне финансије Неплаћена школарина 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина Милош (Добри) Арсић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Страна 14 од укупно 55

15 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина Ивана (Драган) Лазаревић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4039 Пословне финансије Неплаћена школарина 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Јелена (Велибор) Антонијевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Јелена (Зоран) Ризић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Александар (Милосав) Стефановић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4064 Операциона истраживања Неплаћена школарина 4066 Економика транзиције Неплаћена школарина Славољуб (Горан) Трајковић, Студијски програм: Пословно управљање 4082 Канали маркетинга Неплаћена школарина Моника (Сретен) Алексић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4076 Корпоративно управљање Уплаћено од Сандра (Зоран) Савић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина Кристина (Душан) Ристић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Јелена (Небојша) Николић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Марина (Стојан) Стаменковић, Студијски програм: Пословно управљање Страна 15 од укупно 55

16 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина Јелена (Зоран) Стевановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4006 Математика Неплаћена школарина 4019 Микроекономија Неплаћена школарина 4042 Привредно право Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Милан (Срђан) Крстић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4039 Пословне финансије Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Младен (Љубиша ) Павловић, Студијски програм: Пословно управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина 4085 Менаџмент у спољној трговини Неплаћена школарина Милош (Живојин) Маринковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Немања (Слободан) Станисављевић, Студијски програм: Пословно управљање 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина 4084 Управљање интелектуалним капиталом Неплаћена школарина Ивана (Зоран) Младеновић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина Наталија (Бранислав) Петровић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Александар (Радивоје) Савић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина Милош (Горан) Стевановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина Марија (Радосав) Јеремић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Страна 16 од укупно 55

17 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Дарко (Бојан) Аначков, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина Тамара (Миодраг) Тодосијевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина Душан (Јовица) Гаџић, Студијски програм: Пословно управљање 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина 4089 Право међународне трговине Неплаћена школарина Христина (Саша) Јовановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина Јелена (Драгоје) Степановић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина 4074 Ревизија Неплаћена школарина Милош (Радован) Станојевић, Студијски програм: Пословно управљање 4080 Понашање потрошача Неплаћена школарина Марија (Ивица) Видојковић, Студијски програм: Пословно управљање 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина 4049 Регионална географија света Неплаћена школарина Биљана (Зоран) Павловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Перица (Славиша) Јовановић, Студијски програм: Пословно управљање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина Весна (Велимир ) Костић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4011 Макроекономија Неплаћена школарина 4033 Маркетинг Неплаћена школарина Милица (Љубиша) Савић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Страна 17 од укупно 55

18 42032 Александра (Илија) Секулић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4070 Специјални биланси Неплаћена школарина 4077 Индустријски менаџмент Неплаћена школарина Андријана (Горан) Костић, Студијски програм: Пословно управљање 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина Никола (Душко) Паунковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање Марија (Мирослав) Коцић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4034 Специјална рачуноводства Неплаћена школарина 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина Тамара (Југослав) Миладиновић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Предраг (Јовица) Кузмановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Душанка (Милан) Валчић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Младен (Братислав) Младеновић, Студијски програм: Пословно управљање 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Стефан (Драган) Стаменковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина Александра (Горан) Стоиљковић, Студијски програм: Пословно управљање 4001 Основи економије Неплаћена школарина 4002 Финансијско рачуноводство Неплаћена школарина 4004 Социологија Неплаћена школарина Наташа (Синиша) Ранђеловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Страна 18 од укупно 55

19 42139 Никола (Зоран) Ђорђиевски, Студијски програм: Пословно управљање 4023 Руски језик I Неплаћена школарина Марко (Томислав) Миладиновић, Студијски програм: Општа економија 4068 Економика трговине Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина 4123 Руски језик III Неплаћена школарина Јелена (Небојша) Илић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Милица (Драган) Лапчевић, Студијски програм: Пословно управљање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Александра (Славиша) Крстић, Студијски програм: Пословно управљање 4009 Национална економија Неплаћена школарина Петра (Васа) Србиновски, Студијски програм: Пословно управљање 4017 Филозофија економије Неплаћена школарина 4087 Управљање производњом Неплаћена школарина Сања (Милан) Антић, Студијски програм: Општа економија 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4063 Политичка економија Неплаћена школарина Марко (Милорад) Филиповић, Студијски програм: Општа економија 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4068 Економика трговине Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Анђелка (Мирослав) Петровић, Студијски програм: Општа економија 4019 Микроекономија Неплаћена школарина Милош (Горан) Митић, Студијски програм: Општа економија 4033 Маркетинг Неплаћена школарина 4034 Специјална рачуноводства Неплаћена школарина Страна 19 од укупно 55

20 4063 Политичка економија Неплаћена школарина Дијана (Милован) Ћировић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4076 Корпоративно управљање Уплаћено од Александра (Драган) Јонић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина 4123 Руски језик III Неплаћена школарина Јована (Љубиша) Кривокапић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Неда (Иван) Миловац, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Милица (Бранко) Никодијевић, Студијски програм: Општа економија 4010 Статистика Неплаћена школарина Анђела (Александар) Цакић, Студијски програм: Пословно управљање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина Милан (Младен) Димитријевић, Студијски програм: Пословно управљање 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина 4086 Маркетинг комуницирање Неплаћена школарина Тијана (Горан) Илић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Марија (Срђан) Николић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Ивана (Радуле) Радевић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4066 Економика транзиције Неплаћена школарина Јована (Горан) Станковић, Студијски програм: Пословно управљање Христина (Југослав) Трифуновић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Страна 20 од укупно 55

21 4001 Основи економије Неплаћена школарина 4034 Специјална рачуноводства Неплаћена школарина 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина Милена (Зоран) Николић, Студијски програм: Пословно управљање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина 4089 Право међународне трговине Неплаћена школарина Тина (Драган) Тодоровић, Студијски програм: Пословно управљање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина Маја (Јован) Фировић, Студијски програм: Општа економија 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4063 Политичка економија Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Јована (Саша) Кнежевић, Студијски програм: Пословно управљање Милена (Сима ) Марковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4066 Економика транзиције Неплаћена школарина Александар (Милош ) Миленковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4003 Управљање ресурсима предузећа Неплаћена школарина Милан (Љубиша) Гвозденовић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање Тијана (Мирослав) Тасић, Студијски програм: Општа економија 4011 Макроекономија Неплаћена школарина 4034 Специјална рачуноводства Неплаћена школарина 4064 Операциона истраживања Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Страна 21 од укупно 55

22 42459 Александра (Предраг) Спасић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4077 Индустријски менаџмент Неплаћена школарина Милица (Бранимир) Ђорђевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4047 Стратегијски менаџмент Неплаћена школарина Тамара (Божур) Симић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Братислав (Драган) Вељковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина Марија (Срђан) Јовановић, Студијски програм: Општа економија Никола (Предраг) Живић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина Милица (Зоран) Ђорђевић, Студијски програм: Пословно управљање 4072 Трговински менаџмент Неплаћена школарина 4086 Маркетинг комуницирање Неплаћена школарина 4087 Управљање производњом Неплаћена школарина Јелена (Иван) Здравковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина Катарина (Љубиша) Младеновић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Завиша (Сладољуб) Пауновић, Студијски програм: Општа економија 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина 4009 Национална економија Неплаћена школарина 4011 Макроекономија Неплаћена школарина 4044 Основи организације Неплаћена школарина Страна 22 од укупно 55

23 42574 Марина (Градимир) Стојановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина Марија (Зоран) Милутиновић, Студијски програм: Пословно управљање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4031 Руски језик II Неплаћена школарина 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина Јелена (Љубиша) Костадиновић, Студијски програм: Пословно управљање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4082 Канали маркетинга Неплаћена школарина Александра (Зоран) Вучковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4071 Рачуноводство трошкова Неплаћена школарина Невена (Небојша) Павловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Милица (Братисла) Лазић, Студијски програм: Пословно управљање 4017 Филозофија економије Неплаћена школарина 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина Марија (Драган) Анђелковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4007 Економске доктрине Неплаћена школарина 4129 Енглески језик IV Неплаћена школарина Младен (Љубиша) Ристић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4074 Ревизија Неплаћена школарина Ивана (Милован) Ристић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4012 Јавне финансије Неплаћена школарина 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина Младен (Небојша) Манојловић, Студијски програм: Пословно управљање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина Страна 23 од укупно 55

24 42689 Мате (Зоран) Петровић, Студијски програм: Пословно управљање 4017 Филозофија економије Неплаћена школарина 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина 4084 Управљање интелектуалним капиталом Неплаћена школарина Бојана (Горан) Павловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина Александра (Драган) Антић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Милица (Слободан) Станковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4123 Руски језик III Уплаћено 0.00 од Милош (Ненад) Миљковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4070 Специјални биланси Неплаћена школарина Маја (Небојша) Лазаревић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4066 Економика транзиције Неплаћена школарина Стеван (Братислав) Петровић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Милан (Стојадин) Ристић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина Милош (Петар) Анђелковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4012 Јавне финансије Неплаћена школарина 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина Бојан (Бранко) Тасић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Страна 24 од укупно 55

25 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Андреа (Александар) Аврамовић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4029 Енглески језик II Неплаћена школарина 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина Милица (Горан) Томић, Студијски програм: Пословно управљање 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина Магдалена (Зоран) Пауновић, Студијски програм: Пословно управљање 4044 Основи организације Неплаћена школарина 4053 Менаџмент у туризму Неплаћена школарина Маја (Славољуб) Павловић, Студијски програм: Пословно управљање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4082 Канали маркетинга Неплаћена школарина Александра (Миодраг) Николић, Студијски програм: Пословно управљање 4082 Канали маркетинга Неплаћена школарина 4089 Право међународне трговине Неплаћена школарина Милица (Драган) Тодоровић, Студијски програм: Пословно управљање 4084 Управљање интелектуалним капиталом Неплаћена школарина 4088 Право ЕУ Неплаћена школарина Немања (Драган) Цекић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Тамара (Душан) Ристић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4012 Јавне финансије Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Кристина (Предраг) Јоксимовић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4078 Управљање ризиком и осигурање Неплаћена школарина Никола (Иван) Цветановић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина Страна 25 од укупно 55

26 4066 Економика транзиције Неплаћена школарина Неда (Небојша) Калајџић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина 4069 Финансијска и актуарска математика Неплаћена школарина Мирјана (Драгиша) Ђорђевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина Наташа (Божидар) Тасић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4068 Економика трговине Неплаћена школарина Драгана (Јордан) Николић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина Сања (Радомир) Јовановић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4071 Рачуноводство трошкова Неплаћена школарина Милена (Миломир) Перић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4001 Основи економије Неплаћена школарина 4003 Управљање ресурсима предузећа Неплаћена школарина 4011 Макроекономија Неплаћена школарина 4078 Управљање ризиком и осигурање Неплаћена школарина Предраг (Драган) Ђуркић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Душан (Мирослав) Костић, Студијски програм: Општа економија Маја (Славиша) Драгићевић, Студијски програм: Пословно управљање 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина 4082 Канали маркетинга Неплаћена школарина 4086 Маркетинг комуницирање Неплаћена школарина Милица (Владимир) Стојановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4008 Основи менаџмента Неплаћена школарина 4064 Операциона истраживања Неплаћена школарина Страна 26 од укупно 55

27 42926 Мила (Срђан) Спасић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање Милица (Властимир) Николић, Студијски програм: Пословно управљање 4017 Филозофија економије Неплаћена школарина 4084 Управљање интелектуалним капиталом Неплаћена школарина Јелена (Станиша) Ђокић, Студијски програм: Пословно управљање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина 4086 Маркетинг комуницирање Неплаћена школарина Милица (Славиша) Томић, Студијски програм: Пословно управљање 4084 Управљање интелектуалним капиталом Неплаћена школарина 4088 Право ЕУ Неплаћена школарина Валентина (Горан) Станковић, Студијски програм: Пословно управљање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина Сања (Горан) Стојиљковић, Студијски програм: Пословно управљање 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4044 Основи организације Неплаћена школарина Александар (Миломир) Живић, Студијски програм: Пословно управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина Мирко (Небојша) Богдановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина 4129 Енглески језик IV Неплаћена школарина Ана (Марјан) Миловановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4034 Специјална рачуноводства Неплаћена школарина 4078 Управљање ризиком и осигурање Неплаћена школарина Данило (Србољуб) Љубић, Студијски програм: Пословно управљање 4037 Банкарски менаџмент Неплаћена школарина Страна 27 од укупно 55

28 43034 Никола (Ненад) Петковић, Студијски програм: Пословно управљање 4020 Међународна економија Уплаћено од Ана (Братислав) Јовановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4021 Енглески језик I Неплаћена школарина 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина Јована (Ацко) Милошевић, Студијски програм: Пословно управљање 4017 Филозофија економије Неплаћена школарина 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина Милутин (Веселин) Голубовић, Студијски програм: Пословно управљање 4017 Филозофија економије Неплаћена школарина 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина Бојана (Слободан) Богојевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина Сања (Љубиша) Милићевић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4003 Управљање ресурсима предузећа Неплаћена школарина 4019 Микроекономија Неплаћена школарина Јелена (Рајко) Петровић, Студијски програм: Општа економија 4046 Аграрни менаџмент Неплаћена школарина Јована (Срђан) Трајковић, Студијски програм: Пословно управљање 4044 Основи организације Неплаћена школарина Дијана (Родољуб) Радоичић, Студијски програм: Пословно управљање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина Марина (Пера) Пауновић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4066 Економика транзиције Уплаћено од Милица (Небојша) Анђелковић, Студијски програм: Пословно управљање 4015 Анализа пословних перформанси Неплаћена школарина Страна 28 од укупно 55

29 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина Милица (Драган) Станковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4003 Управљање ресурсима предузећа Неплаћена школарина Дино (Јасмин) Мекић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Драгана (Бранимир) Михајловић, Студијски програм: Пословно управљање 4417 Филозофија економије Неплаћена школарина 4423 Руски језик I Неплаћена школарина 4430 Предузетништво Неплаћена школарина 4432 Управљање пословним перформансама Неплаћена школарина Анита (Горан ) Симић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4035 Теорија и политика цена Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Наташа (Светислав ) Петришоровић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4034 Специјална рачуноводства Неплаћена школарина 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина Александар (Новица) Станковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Милица (Горан) Мишић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Невена (Ивица) Живковић, Студијски програм: Пословно управљање 4001 Основи економије Неплаћена школарина Младен (Војкан) Димитријевић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање Страна 29 од укупно 55

30 4066 Економика транзиције Неплаћена школарина Невена (Владан) Гојић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4061 Економија јавног сектора Неплаћена школарина 4071 Рачуноводство трошкова Неплаћена школарина Ивана (Живорад) Марковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4078 Управљање ризиком и осигурање Неплаћена школарина Маријана (Раде) Паунковић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4065 Економске функције Неплаћена школарина 4074 Ревизија Неплаћена школарина 4121 Енглески језик III Неплаћена школарина Лазар (Славољуб) Миљковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4012 Јавне финансије Неплаћена школарина 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина Дарко (Перица) Петровић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина 4066 Економика транзиције Неплаћена школарина Кристина (Драган) Живковић, Студијски програм: Општа економија 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина 4063 Политичка економија Неплаћена школарина 4123 Руски језик III Неплаћена школарина Јована (Горан) Добродолац, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4034 Специјална рачуноводства Неплаћена школарина 4070 Специјални биланси Неплаћена школарина 4071 Рачуноводство трошкова Неплаћена школарина Јована (Милорад ) Савановић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање Страна 30 од укупно 55

31 4038 Управљачко рачуноводство Неплаћена школарина 4042 Привредно право Неплаћена школарина Јелена (Горан) Перовић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4003 Управљање ресурсима предузећа Неплаћена школарина 4040 Финансијска тржишта Неплаћена школарина Немања (Бранислав) Ђорић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4012 Јавне финансије Неплаћена школарина Душан (Саша) Илић, Студијски програм: Пословно управљање 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина 4088 Право ЕУ Неплаћена школарина Милица (Славољуб) Анђелковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4079 Управљање људским ресурсима Неплаћена школарина Младен (Љубисав) Ђурић, Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 4002 Финансијско рачуноводство Неплаћена школарина 4003 Управљање ресурсима предузећа Неплаћена школарина Јелена (Томислав) Живковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4036 Теорија и анализа биланса Неплаћена школарина 4041 Економика индустрије Неплаћена школарина Бојана (Звонко) Петровић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4013 Монетарна економија Неплаћена школарина 4124 Француски језик III Неплаћена школарина Жељка (Драган) Алексић, Студијски програм: Пословно управљање 4017 Филозофија економије Неплаћена школарина 4083 Међународна логистика Неплаћена школарина Милан (Петар) Коцић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4001 Основи економије Неплаћена школарина Страна 31 од укупно 55

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски 38917 Миљан (Драган) Апостоловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4019 Микроекономија

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2018/2019 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2018/2019 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2018/2019 Јануарски 38917 Миљан (Драган) Апостоловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 38984 Сања

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2014/2015 Јунски Списак неисправних пријава Стефан (Славиша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2014/2015 Јунски Списак неисправних пријава Стефан (Славиша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2014/2015 Јунски 38781 Стефан (Славиша) Миленковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4121 Енглески

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Др Дејан Спасић

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА Основи економије Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Финансијско рачуноводство Др Дејан Спасић Др Милица Ђорђевић Управљање ресурсима

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Драгослав Китановић Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

Ред

Ред Ред. бр. Бр. индекса Презиме ПОЕНИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОД ПРОФЕСОРА ДАНИЛА ПОПОВИЋА ШКОЛСКA ГОДИНА 2016-2017. Име Сем. Настава Колоквијуми Поени

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска година: 2014/2015 Колоквијум: I колоквијум Студијски програм(и):

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ индекса 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла 2017. године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и име Број индекса Оцена Цветковић Марија 39926 7 Стевановић

Више

СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних ак

СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних ак СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана 28.06.2019. године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних академских студија. НАПОМЕНА: Молимо студенте да наведеног

Више

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број индекса Први колоквијум задаци теорија Други колоквијум

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ БРОЈ ИНДЕКСА ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА 001/17 Вукашин Бојанић /17 Селена Ђорђевић 7 003

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ БРОЈ ИНДЕКСА ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА 001/17 Вукашин Бојанић /17 Селена Ђорђевић 7 003 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 001/17 Вукашин Бојанић 10 002/17 Селена Ђорђевић 7 003/17 Јелена Поповић 004/17 Драгана Милошевић 9 005/17 Никола Стојковић 9 006/17 Уна

Више

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc ENGLESKI JEZIK TEST 1-01.12.2012. - REZULTATI generacija 2009 T1 br Indeks IME PREZIME G Poena Ocena Popravak 1 001/09 Драгана Рангелов C 26,25 8 7 2 002/09 Наталија Јовић C 18 6-3 003/09 Милица Тасић

Више

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ УПИСАНУ ОЦЕНУ ПРЕ ИЗЛАСКА НА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА. НАКНАДНИ

Више

Microsoft Word - druga na trecu.doc

Microsoft Word - druga na trecu.doc СПИСАК СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА 2017. СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ТРЕЋУ ГОДИНУ Студенти који су стекли право уписа на буџет Р. Бр. Индекс Име Презиме Бодови стечени у школској

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б.

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б. ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног 16. 04. 2016. године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години 16.4.2016 1 1501 Илић Никола 6 2 1502 Томић Катарина 0.5 3 1503 Живковић

Више

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ Заинтересоване студенткиње и студенти могу погледати тест у петак 21.12.2018. године од 12 до 14 на часовима вежби код асс. Александре Васић у сали

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛ

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛ Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ХОЛОГ, на Филозофском факултету у Нишу на студијском програму

Више

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ УЧЕНИЦИ КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКЕ ЕКОНОМСКО -ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ

Више

Office 2007 XLSX Document

Office 2007 XLSX Document Пословна статистика Финансије, рачуноводство и банкарство 2018/19 Р.БР. Број индекиме Име оца Презиме Предавања Вежбе Туторство Колоквијум Анкета Укупно Aktivnosti 1 13431/17 Сунчица Светислав Миленковић

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ??????? ??????.doc

Microsoft Word - ?????? ????????? ??????? ??????.doc СПИСАК СТУДЕНАТА IV ГОДИНЕ ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ 001/12 Сташа Стојановић 1 1 002/12 Ђорђе Митић 1 1 003/12 Јелена Антић 1 1 004/12 Стефан Бојичић 1 1 005/12 Анђелија Бићанин 1 1 006/12 Илона Радоичић 1

Више

Microsoft Word - kriminologija grupe za kolokvijum.doc

Microsoft Word - kriminologija grupe za kolokvijum.doc ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА КРИМИНОЛОГИЈА ПО ГРУПАМА 1. група 13.05.2015. од 9 сати 2. група 20.05.2015. од 9 сати 3. група 27.05.2015. од 9 сати РЕДНИ БРОЈ ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ГРУПА ЗА ПОЛАГАЊЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 2. 4. Дан, месец,год. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић 204.201 12:00 ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Др Владимир Костић, доцент 24.04.201 12:00

Више

Република Србија мора овако, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, Бр мора овако, Ниш мора овако, Јединст

Република Србија мора овако, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, Бр мора овако, Ниш мора овако, Јединст Република Србија мора овако, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, Бр. 01-2084 мора овако, 03.07.2015. Ниш мора овако, На основу члана 83. до 85. Закона о високом образовању и члана

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

Microsoft Word - rez-test-os-eko-gen-2017.docx

Microsoft Word - rez-test-os-eko-gen-2017.docx Име и презиме Број индекса (2017) Институционална економија (оцена) Тест 1 Микроекономија (оцена) 1. Марија 32 5 (пет) Нешић 2. Никола 115 6 (шест) 7 (седам) Милосављевић 3. Анђела 263 7 (седам) 7 (седам)

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски прогр I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА ИЗБОРЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ Редни број ниво студија година студија центар основне академске прва година Ниш основ

СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА ИЗБОРЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ Редни број ниво студија година студија центар основне академске прва година Ниш основ СПИСАК СТУДЕНАТА ЗА ИЗБОРЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ Редни број ниво студија година студија центар 1-420 основне академске прва година Ниш 421-811 основне академске друга година Ниш 812-1193 основне академске

Више

На основу одредаба конкурса за упис студената на прву годину основних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Нишу за школску 2019/202

На основу одредаба конкурса за упис студената на прву годину основних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Нишу за школску 2019/202 На основу одредаба конкурса за упис студената на прву годину основних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Нишу за школску 2019/2020. годину, Висока техничка школа струковних студија

Више

Коначна ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на

Коначна ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на Коисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних акадеских студија у прво уписно року, на факултетиа чији је оснивач Република Србија за стручни назив ИНФОРМАТИЧАР,

Више

UF_RasporedSedenjaPoSalama

UF_RasporedSedenjaPoSalama БГ Љутице Богдана - Амфитеатар 1 - приземље 1 1100 Петрић (Миломир) Јелена БГ - Смер за образовање учитеља 2 1109 Петровић (Горан) Александар БГ - Смер за образовање учитеља 3 1154 Петровић (Дејан) Јована

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 На основу Закона о изменама и допунама Закона о условима за упис студената у наредну годину студија у шк. 2018/2019.године, Висока техничка школа струковних студија у Нишу утврђује студијског програма

Више

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.бр. индекс студент смер први колоквијум Давидовић Марко ФБО

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.бр. индекс студент смер први колоквијум Давидовић Марко ФБО РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРЕДМЕТА БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ Р.бр. индекс студент смер први колоквијум 16.04.2019. 1. 41434 Давидовић Марко ФБО 2. 42573 Миленовић Марица МП 3. 43880 Јована Живановић МА

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на факултетима чији је оснивач Република Србија за стручни назив БИОЛОГ, на

Више

Спискови студената за изборе за Студентски парламент Прва година студија Р.бр. број индекса име(средње име)презиме смер модул Стоиљковић (Гора

Спискови студената за изборе за Студентски парламент Прва година студија Р.бр. број индекса име(средње име)презиме смер модул Стоиљковић (Гора Спискови студената за изборе за Студентски парламент Прва година студија Р.бр. број индекса име(средње име)презиме смер модул 1 42130 Стоиљковић (Горан) Александра ПУ МА 2 42527 Јеремијев (Иван ) Наташа

Више

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко

Базе података 1 - СИ - јануар Р.Б. Индекс Презиме и име Лаб 1 (макс 1) Лаб 2 (макс 3) Лаб 3 (макс 3) Лаб 4 (макс 3) Колоквијум 1 - редовни - Ко 1. 2005/0559 Шантић Мирослав 0 2. 2010/0085 Репац Небојша 0 3. 2011/0322 Тасић Милош 0 4. 2011/0493 Срећковић Немања 1 1 2 1 10 1 1 0 16 5 5. 2011/0543 Константиновић Сара 5.5 46 51.5 6 6. 2012/0519 Станишић

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски про I - ГОДИНА СТУДИЈА БОЛОЊА Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Дан, месец,год. 2. 4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Проф. др Небојша Стошић СОЦИОЛОГИЈА Проф. др Александар Костић МАТЕМАТИКА Др Радица Бојичић, доцент

Више

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5 Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум 03. 07. 2019. године На основу чл. 59. и чл. 60. Статута Високе хотелијерске школе струковних

Више

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО

СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРО СПИСАК ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈА ПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ЗАКЉУЧНО СА 11.07.2018. ГОДИНОМ Ред Презиме и

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

Microsoft Word - PRVA_NA_DRUGU

Microsoft Word - PRVA_NA_DRUGU СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА СТЕКАО ПРАВО ДА УПИШЕ ДРУГУ ГОДИНУ Студенти који су стекли право уписа на буџет Индекс Име Презиме Бодови стечени у школској години

Више

RasporedPredmeti

RasporedPredmeti Наставни план Основне студије 2017 Одсек Менаџмент БПШ-ВШСС 2017 Смер Менаџмент (2017. год.) Шифра Предмет Датум Време Учионица Од ген. До ген. Финан. Радна обавеза Испитивач 001 ЕКОНОМИЈА 06.06.2019 12:00

Више

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije

Microsoft Word - rezultati I kolokvijuma iz modul 5 parazitologije Уписани студенти школске 2007/2008.године III семестар Смер доктор медицине III семестар Р. бр. Име и презиме Бр. индекса Бр. бодова Прва група 1. Чапрић Маријана 2006/117 Б 3 2. Попадић Неда 2006/51 Б

Више

Microsoft Word - ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????.docx

Microsoft Word - ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????.docx Резултати II теста из римског права 001/17 Вукашин (Бојан) Бојанић 16 6 002/17 Селена (Катарина) Ђорђевић 15 5 003/17 Јелена (Бојан) Поповић 17 7 004/17 Драгана (Стеван) Милошевић 18 7 005/17 Никола (Зоран)

Више

Microsoft Word - ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????.docx

Microsoft Word - ????????? ?????? ????? ?? ??????? ?????.docx РЕЗУЛТАТИ III ТЕСТА ИЗ РИМСКОГ ПРАВА 001/17 Вукашин (Бојан) Бојанић 25 8 002/17 Селена (Катарина) Ђорђевић 003/17 Јелена (Бојан) Поповић 16 5 004/17 Драгана (Стеван) Милошевић 25 8 005/17 Никола (Зоран)

Више

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу,

Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 2664 24.09.2015. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XI седници одржаној

Више

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. РБ БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ Општи успех I II III IV Мерила за изб

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. РБ БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ Општи успех I II III IV Мерила за изб КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АРХИТЕКТУРА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. 1 2122 Ђорђевић (Ненад) Андреа 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 51.00 91.00 2 2028 Стевчић (Иван) Анђела 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00

Више

Резултати пријемног испита из опште информисаности године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван)

Резултати пријемног испита из опште информисаности године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван) Резултати пријемног испита из опште информисаности 28.06.2017. године Број пријаве Презиме име (име родитеља) Бодови 5011 Алемпић Вук (Стеван) 18.0 5014 Андрић Лука (Бранислав) 19.0 5009 Атлагић Петар

Више

UF_RangLista

UF_RangLista 32 141 Мацура (Бранислав) Кристина 1 36.24 БГ - Српски језик и књ. 16.00 БГ - Општа култура и инф. 14.00 66.24 33 114 Цветковић (Гојко) Милица 1 29.86 БГ - Српски језик и књ. 18.00 БГ - Општа култура и

Више

Microsoft Word - PREranglista2017.docx

Microsoft Word - PREranglista2017.docx ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Сваки учесник конкурса има право да 03. јула

Више

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653

петак ( ) сале 25, 26 и 26б 8:00 Индекс Презиме и име Потпис Демонстратор Поени 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 петак (07.06.2019.) сале 25, 26 и 26б 8:00 2012/0533 Богдановић Немања 2013/0539 Лековић Ива 2013/0653 Трајковић Слободан 2013/0673 Терзић Николета 2014/0380 Прело Срђан 2014/0614 Тановић Иван 2014/0653

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛО

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛО Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ, на Филозофском факултету у Нишу на студијском програму

Више

Пријављени кандидати за студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО полажу пријени испит из математике у просторији 2 (учионица приземље) Ред. бр. приј

Пријављени кандидати за студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО полажу пријени испит из математике у просторији 2 (учионица приземље) Ред. бр. приј Пријављени кандидати за студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО полажу пријени испит из математике у просторији 2 (учионица приземље) 1 Стојковић Д. Дарко 2 Ашимовић М. Давид 3 Стојиљковић М. Огњен

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Коисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних акадеских студија у прво уписно року, на факултетиа чији је оснивач Република Србија за стручни назив ИНФОРМАТИЧАР,

Више

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови

G2 Студенти који студирају по акредитацији из године Бр. Индекс Презиме и име Предавања Вежбе Колоквијум Јануар Фебруар Јун 1 110/2016 Аздејкови Студенти који студирају по акредитацији из 2015. године 1 110/2016 Аздејковић, Марија 2рл2 2рл2б 2 255/2017 Алановић, Дијана 2рл1 2рл2б 8 21 3 108/2017 Алексендрић, Катарина 2рл2 2рл2а 5 4 9 4 4 109/2017

Више

РАНГ листа БП ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ У Ш

РАНГ листа БП ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ У Ш ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ И МОДУЛОМ

Више

З А П И С Н И К О П О Л А Г А Њ У И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијск

З А П И С Н И К О П О Л А Г А Њ У И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијск Назив студијског програма: Туризам Предмет: Економика предузећа Шифра предмета: Т У 0 2 0 2 ЕСПБ: 6 1. 07/16 Т Б Гајић Урош 2 0 6 2. 11/16 Т Б Ђурић Миљан 2 0 8 3. 03/16 Т Б Јевтић Нина 2 0 6 4. 29/16

Више

Microsoft Word - Kvalifikovani za drugi test iz Porodicnog prava.doc

Microsoft Word - Kvalifikovani za drugi test iz Porodicnog prava.doc Број Индекс Презиме Име Оцена 1. 555 Богдановић Борис 2. 564 Крстић Јелена 3. 40.242 Крстић Весна 4. 40.556 Илић Јелена 5. 40.813 Цекић Јована 6. 40.817 Милошевић Милош 7. 40.832 Данковић Јелена 8. 40.837

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Коначни резултати избора за чланове већа матичних секција Регионалног центра Ниш Матичне секције архитеката 1 Александар Ђ. Кековић 300456703 52 2 Милисав С.Дамњановић 300624903 47 3 Славиша М.Кондић 300M55213

Више

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet SPISKOVI KANDIDATA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA Broj: /2 29. jun god. PRELIMINARNA (JEDINSTVENA)

Univerzitet u Nišu Medicinski fakultet SPISKOVI KANDIDATA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA Broj: /2 29. jun god. PRELIMINARNA (JEDINSTVENA) PRELIMINARNA (JEDINSTVENA) RANG LISTA KANDIDATA ŠKOLSKA 2017/2018. INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE 1 142 Ranđelović Jasmina Janko 40,00 30 28 58 98,00 2 207 Grujić Saša Aleksa 40,00 28 30 58 98,00

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

Република Србија мора овако, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, Бр мора овако, Ниш мора овако, Јединст

Република Србија мора овако, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, Бр мора овако, Ниш мора овако, Јединст Република Србија мора овако, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, Бр. 0-59 мора овако, 8.06.09. Ниш мора овако, На основу члана 98. до 00. Закона о високом образовању и члана 50.

Више

СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КОЛЕГА ЗА СЕМИНАРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 9. И 10. МАРТА НАПОМЕНА: За семинаре за које није било могуће формирати групе или је бр

СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КОЛЕГА ЗА СЕМИНАРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 9. И 10. МАРТА НАПОМЕНА: За семинаре за које није било могуће формирати групе или је бр СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КОЛЕГА ЗА СЕМИНАРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 9. И 10. МАРТА НАПОМЕНА: За семинаре за које није било могуће формирати групе или је број пријављених превазилазио максимални број група за

Више

Република Србија мора овако, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, Бр мора овако, Ниш мора овако, Коначна

Република Србија мора овако, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, Бр мора овако, Ниш мора овако, Коначна Република Србија мора овако, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ мора овако, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мора овако, Бр. 0-393 мора овако, 0.07.08. Ниш мора овако, На основу члана 98. до 00. Закона о високом образовању и члана

Више