Преглед реализоване наставе за шк. 2014/15

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Преглед реализоване наставе за шк. 2014/15"

Транскрипт

1 2014/15 Преглед реализоване наставе за шк. 2014/15 ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА Природно-математички факултет у Нишу Вишеградска 33, Ниш Децембар, 2015.

2 Преглед реализоване наставе за шк. 2014/15 на Природно-математичком факултету у Нишу

3 1. Реализованост наставе у току школске године 2014./15. ЗА ШКОЛСКУ 2014./15. ГОДИНУ ОМОГУЋЕНА ЈЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ ПУТЕМ НАСТАВНИЧКОГ ПОРТАЛА. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ СУ ОВИМ ПУТЕМ ЕВИДЕНТИРАЛИ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ (75,98% ОД УКУПНОГ БРОЈА ЧАСОВА КОЈИ СУ МОГЛИ ДА СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ). ОД УКУПНОГ БРОЈА ЕВИДЕНТИРАНИХ ЧАСОВА, ОДРЖАНО JE 97.64% ЧАСОВА. Страна 1 од 49

4 Статистика евиденције наставе у школској 2014/2015 години ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ Р.бр. Презиме, име Шифра предмета Назив предмета Тип наставе Укупно Страна 2 од 49 Евидентирано Неевидентирано Означено као одржано Означено као неодржано Надокнађено 1. Велимировић M108 Аналитичка геометрија предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Љубица 2. Велимировић М406 Диференцијална геометрија предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Љубица 3. Велимировић М553 Диференцијална геометрија предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Љубица 4. Велимировић Г131 Геометрија предавања % % % % 0 0% 0 - Љубица 5. Велимировић И145 Аналитичка геометрија предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Љубица 6. Динчић Небојша М-2241 Основи Фуријеове анализе % % % 18 90% 2 10% 0-7. Динчић Небојша М-2261 Мере некомпактности и % % % 8 80% 2 20% 0 - примене 8. Динчић Небојша М451 Основи Фуријеове анализе % 24 80% 6 20% % % 0-9. Динчић Небојша М- 254Фин П-20 Теорија апроксимација и квадратурне формуле предавања % 9 60% 6 40% % % Динчић Небојша M-2241 Основи Фуријеове анализе % % % 18 90% 2 10% Динчић Небојша М- Неограничени оператори предавања % % % % % 0-252Физ математичке физике 12. Динчић Небојша М- Интегралне једначине и % % % 8 80% 2 20% 0-249Физ П-11 специјалне функције 13. Динчић Небојша М-2261 Мере некомпактности и % % % 8 80% 2 20% 0 - примене 14. Динчић Небојша М503 Основи Фуријеове анализе % 24 80% 6 20% % % Динчић Небојша М551 Теорија апроксимација и предавања % % % % % 0 - квадратурне формуле 16. Динчић Небојша М-01 Математика 1 предавања % % % % 0 0% Ђикић Марко M-1242 Елементарна математика % % 0 0% % % 3 100% 18. Ђикић Марко M102 Математичка анализа % % % % % % 19. Ђикић Марко M105 Математичка анализа % 34 68% 16 32% % % 4 100%

5 20. Ђикић Марко М408 Комплексна анализа % % % % % 1 100% 21. Ђикић Марко И132 Линеарна алгебра % % 0 0% % % 3 100% 22. Ђорђевић Драган M-125 Математичка анализа 4 предавања % % % % 0 0% Ђорђевић Драган М-2232 Мера и интеграција предавања % % 0 0% % 0 0% Ђорђевић Драган М408 Комплексна анализа предавања % % 0 0% % 0 0% Ђорђевић Драган М- 251Физ П-16 Алгебре оператора у квантној механици предавања % % 0 0% % 0 0% Ђорђевић Душан М-131 Увод у комплексну анализу % % % % 0 0% Ђорђевић Душан M102 Математичка анализа % % % 9 100% 0 0% Ђорђевић Душан M105 Математичка анализа % % % % 0 0% Ђорђевић Душан Ф-105 Математика % 11 50% 11 50% % 0 0% Ђорђевић Јасмина M-127 Увод у вероватноћу % % % % % 2 50% 31. Ђорђевић Јасмина М- Финансијско моделирање % % 0 0% % % 2 100% 250Фин 32. Ђорђевић Јасмина М- Финансијско моделирање % % % 12 75% 4 25% 0-253Фин 33. Ђорђевић Јасмина И142 Увод у вероватноћу предавања % % % % % 1 25% 34. Живковић М-136 Функционална анализа предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Златановић Снежана 35. Живковић M102 Математичка анализа 1 предавања % % 0 0% % % 2 100% Златановић Снежана 36. Живковић M105 Математичка анализа 2 предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Златановић Снежана 37. Живковић М-2242 Банахове алгебре и спектри предавања % % 0 0% % % 2 100% Златановић Снежана 38. Живковић М-02 Математика 2 предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Златановић Снежана 39. Златановић Милан М-1341 Елементарна геометрија предавања % % % % % Златановић Милан M108 Аналитичка геометрија % % 0 0% % 0 0% Златановић Милан М-221 Нееуклидске геометрије % % 0 0% % % Златановић Милан М406 Диференцијална геометрија % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 3 од 49

6 43. Златановић Милан М553 Диференцијална геометрија % % 0 0% % 0 0% Златановић Милан И145 Аналитичка геометрија % % 0 0% % 0 0% Златановић Милан ИО-И12 Аналитичка геометрија % % 0 0% % 0 0% Илић Снежана M103 Увод у алгебарске структуре предавања % % 0 0% % % Илић Снежана M104 Теорија бројева и полинома предавања % % % % 0 0% Илић Снежана М-2231 Методика наставе предавања % % % % 0 0% 0 - математике 49. Илић Снежана М405 Алгебарске структуре предавања % % % % 0 0% Илић Снежана М-2231 Методика наставе предавања % % % % 0 0% 0 - математике 51. Илић Снежана М-2231 Методика наставе предавања % % % % 0 0% 0 - математике 52. Илић Снежана И152 Теорија бројева и полинома предавања % % % % 0 0% Илић Дејан М452 Теорија фиксне тачке и предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - примене 54. Илић Дејан М-03 Математика 3 предавања % % 0 0% % 0 0% Илић Дејан ИО-14 Математичка анализа 1 предавања % % 0 0% % 0 0% Илић Дејан ИО-24 Математичка анализа 2 предавања % % 0 0% % % Јањић Ана М-132 Математичка статистика % % % % % Јањић Ана М603 Статистички софтвер % % 0 0% % 0 0% Јовановић Миљана М-1342 Финансијска математика предавања % % 0 0% 12 80% 3 20% Јовановић Миљана М- Финансијска математика предавања 1 100% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0-243Фин 61. Јовановић Миљана М- Финансијско моделирање 1 предавања % % 0 0% % 0 0% 0-250Фин 62. Јовановић Миљана М- Финансијско моделирање 2 предавања % % 0 0% % 0 0% 0-253Фин 63. Јовановић Миљана М-264 Стручна пракса лабораторијске 5 100% 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% Јовановић Миљана М651 Финансијска математика предавања % % 0 0% % % 1 100% 65. Јовановић Миљана БИО108 Вероватноћа и статистика у предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - биологији 66. Колунџија Милица M-126 Теорија мера и интеграла % % 0 0% % % % 67. Колунџија Милица M103 Увод у алгебарске структуре % % % % % 1 25% 68. Колунџија Милица M104 Теорија бројева и полинома % % % 9 90% 1 10% Колунџија Милица М-2242 Банахове алгебре и спектри % % % 2 100% 0 0% 0 - Страна 4 од 49

7 70. Колунџија Милица М405 Алгебарске структуре % % % % % Колунџија Милица М- 249Физ П Колунџија Милица М- 251Физ П Костадинов Катарина 74. Костадинов Катарина 75. Костадинов Катарина Теорија група и примене % % % 0 0% 2 100% 0 - Алгебре оператора у квантној механици % % % 1 100% 0 0% 0 - M-125 Математичка анализа % % % % 0 0% 0 - M104 Теорија бројева и полинома % % % % 0 0% 0 - М-01 Математика % 9 90% 1 10% 9 100% 0 0% Костадинов Марко М-03 Математика % % 0 0% % 0 0% Крстић Марија М-1342 Финансијска математика % % 0 0% % % 5 50% 78. Крстић Марија М651 Финансијска математика % % 0 0% % % 3 75% 79. Крстић Марија БИОИ43 Математика у биологији предавања % % 0 0% % % 1 100% 80. Крстић Марија БИО108 Вероватноћа и статистика у % % 0 0% 44 88% 6 12% 6 100% биологији 81. Крстић Марија Г132 Пословна математика % % % % % 4 80% 82. Крстић Марија М-1342 Финансијска математика 6 100% 0 0% 6 100% 0 0% 0 0% Манојловић М-1281 Елементарна математика 2 предавања % % 0 0% % % Манојловић М-135 Увод у диференцијалне предавања % % 0 0% % % 1 25% једначине 85. Манојловић M106 Елементарна математика 2 предавања % % % % 0 0% Манојловић М407 Парцијалне диференцијалне предавања % % 0 0% % % 0 - једначине 87. Манојловић М653 Парцијалне диференцијалне предавања % % 0 0% % % 0 - једначине 88. Манојловић М- Нумеричко решавање предавања % % % % % 4 100% 250Физ диференцијалних једначина 89. Манојловић М505 Парцијалне диференцијалне предавања % % 0 0% % % 0 - једначине 90. Милетић Соња О-04 Енглески језик 1 предавања % % 0 0% % % 1 50% 91. Милетић Соња О-05 Енглески језик 2 предавања % % 0 0% % % 1 100% 92. Милетић Соња О-05 Енглески језик предавања % % 0 0% % % 1 100% 93. Милетић Соња О-05 Енглески језик предавања % % 0 0% % % 2 100% 94. Милетић Соња БИОИ11 Енглески језик 1 предавања % % 0 0% % % 1 100% Страна 5 од 49

8 95. Милетић Соња О-04Г Енглески језик 1 предавања % % 0 0% % % 1 50% 96. Милетић Соња Г108 Енглески језик предавања % % 0 0% % % 2 100% 97. Милетић Соња О-05 Енглески језик 2 предавања % % 0 0% % % 3 60% 98. Милетић Соња Г254 Енглески језик II % % 0 0% % % 2 100% 99. Милетић Соња О-04 Енглески језик 1 предавања % % 0 0% % % 1 100% 100. Милетић Соња О-05 Енглески језик 2 предавања % % 0 0% % % 1 100% 101. Милошевић Јована М-1281 Елементарна математика % % % % 0 0% Милошевић Јована M103 Увод у алгебарске структуре % % % % 0 0% Милошевић Јована M106 Елементарна математика % % % % 0 0% Милошевић Јована М-02 Математика % % % % 0 0% Милошевић Марија М-2251 Стохастички процеси % % 0 0% % % 3 100% 106. Милошевић Марија М401 Теорија вероватноћа % % % % % 2 100% 107. Милошевић Марија М- Теорија ризика предавања % % 0 0% % % 2 50% 252Фин 108. Милошевић Марија М601 Теорија вероватноћа % % % % % 2 100% 109. Милошевић Марија М605 Стохастички процеси % % 0 0% % % 1 100% 110. Милошевић Марија М607 Актуарска математика % % 0 0% % % 1 100% 111. Милошевић Марија М504 Теорија вероватноћа % % % % % 2 100% 112. Мосић Дијана M-1241 Коначно димензионални предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - векторски простори 113. Мосић Дијана М-1282 Метрички простори и предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Риман-Стилтјесов интеграл 114. Мосић Дијана М-131 Увод у комплексну анализу предавања % % 0 0% % 0 0% Мосић Дијана М- 249Физ П-11 Интегралне једначине и специјалне функције предавања % % 0 0% % 0 0% Најдановић Марија M-122 Геометрија % % 0 0% % % % 117. Најдановић Марија M108 Аналитичка геометрија % % % % 0 0% Најдановић Марија М552 Тензорски рачун % % % % 0 0% Најдановић Марија Г131 Геометрија % % 0 0% % 0 0% Настић М- 241Фин 121. Настић М- 251Фин П-13 Мултиваријациона анализа предавања 1 100% 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 - Теорија одлучивања предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 6 од 49

9 122. Настић М- 254Фин П-19 Теорија узорака и планирање експеримената предавања % % % % 0 0% Настић М602 Мултиваријациона анализа предавања % % 0 0% % 0 0% Настић М606 Временски низови % % 0 0% % 0 0% Настић М654 Теорија узорака и предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - планирање експеримената 126. Настић М- Теорија узорака и предавања % % % 1 100% 0 0% 0-254Фин П-19 планирање експеримената 127. Николов M-123 Увод у нумеричку анализу % % 0 0% % % 1 50% Раденковић Јована 128. Николов М-136 Функционална анализа % % % % 0 0% 0 - Раденковић Јована 129. Николов М-2232 Мера и интеграција % % % % % 0 - Раденковић Јована 130. Николов М-2252 Уопштени инверзи % % % % 0 0% 0 - Раденковић Јована 131. Николов М403 Теорија оператора % % 0 0% % % % Раденковић Јована 132. Николов М502 Теорија оператора % % 0 0% % % % Раденковић Јована 133. Николов Ф-105 Математика % 11 50% 11 50% % % 0 - Раденковић Јована 134. Николов И156 Увод у нумеричку анализу % % 0 0% % % % Раденковић Јована 135. Павловић Владимир М-112 Линеарна алгебра предавања 5 100% 3 60% 2 40% 3 100% 0 0% Павловић Владимир M-1242 Елементарна математика 1 предавања % % % 5 100% 0 0% Павловић Владимир М-133 Увод у топологију предавања % 6 40% 9 60% 6 100% 0 0% Павловић Владимир M107 Линеарна алгебра предавања % % % 8 100% 0 0% Павловић Владимир М-222 Алгебарска топологија предавања % % % 7 100% 0 0% Павловић Владимир И132 Линеарна алгебра предавања % 6 40% 9 60% 6 100% 0 0% Поповић Биљана М-132 Математичка статистика предавања % % 0 0% % % Поповић Биљана М606 Временски низови предавања % % % % % Поповић Биљана И157 Математичка статистика предавања % % 0 0% % % Ракочевић M-126 Теорија мера и интеграла предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Владимир 145. Ристић Мирослав М603 Статистички софтвер предавања % % 0 0% % % 1 100% Страна 7 од 49

10 146. Ристић Мирослав М-09 Пословна статистика предавања % % 0 0% % % 1 100% 147. Ристић Мирослав М-08 Статистика предавања % % % % 0 0% Ристић Мирослав И214 Теорија одлучивања предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% Станковић Мића M-122 Геометрија предавања % % 0 0% % 0 0% Станковић Мића М-221 Нееуклидске геометрије предавања % % 0 0% % 0 0% Станковић Мића М552 Тензорски рачун предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% Станковић Мића Ф-105 Математика предавања % % 0 0% % 0 0% Трајковић М-1281 Елементарна математика % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Александра 154. Трајковић М-131 Увод у комплексну анализу % % % 19 95% 1 5% 0 - Александра 155. Трајковић М-135 Увод у диференцијалне % % % % % 2 100% Александра једначине 156. Трајковић M106 Елементарна математика % % % % 0 0% 0 - Александра 157. Трајковић М-2231 Методика наставе % % 0 0% % % 0 - Александра математике 158. Трајковић М-2231 Методика наставе % % 0 0% % % 0 - Александра математике 159. Трајковић М- Нумеричко решавање % % 0 0% % % 0 - Александра 250Физ диференцијалних једначина 160. Трајковић М-2231 Методика наставе % % 0 0% % % 0 - Александра математике 161. Трајковић ИО-14 Математичка анализа % % 0 0% % 0 0% 0 - Александра 162. Трајковић ИО-24 Математичка анализа % % 0 0% % % 1 100% Александра 163. Цветковић Марија М-112 Линеарна алгебра % 12 80% 3 20% % 0 0% Цветковић Марија М-133 Увод у топологију % % 0 0% % % 6 50% 165. Цветковић Марија M107 Линеарна алгебра % % 0 0% % % 9 100% 166. Цветковић Марија М-222 Алгебарска топологија % % 0 0% 15 75% 5 25% 4 80% 167. Цветковић Марија М452 Теорија фиксне тачке и примене 168. Цветковић Марија М- Теорија апроксимација и 254Фин квадратурне формуле П Цветковић Марија М551 Теорија апроксимација и квадратурне формуле % % 0 0% % % % % 0 0% % 0 0% 0 0% % % 0 0% % % % Страна 8 од 49

11 170. Цветковић-Илић 171. Цветковић-Илић 172. Цветковић-Илић 173. Цветковић-Илић 174. Цветковић-Илић 175. Цветковић-Илић 176. Цветковић-Илић 177. Цветковић-Илић M-121 Математичка анализа 3 предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - M-123 Увод у нумеричку анализу предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - М-212 Теорија оператора предавања 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 - М-2252 Уопштени инверзи предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - М403 Теорија оператора предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - М- 244Фин П-2 Теорија оператора предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - М- Теорија оператора предавања 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0-244Физ М502 Теорија оператора предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Страна 9 од 49

12 Р.бр. Презиме, име Шифра предмета Статистика евиденције наставе у школској 2014/2015 години ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ Назив предмета Тип наставе Укупно Страна 10 од 49 Евидентирано Неевидентирано Означено као одржано Означено као неодржано Надокнађено 1. Алексић Дејан Ф-105 Програмирање у физици предавања % % 0 0% % % % 2. Алексић Дејан Оп-21 Електроника % % % % % 0-3. Алексић Дејан Оп-3 Електроника предавања % % 0 0% % 0 0% 0-4. Алексић Дејан Ф-221 Електроника % % % % % 0-5. Алексић Дејан Пр-9 Нумеричке методе у физици предавања % 9 75% 3 25% % % 0-6. Алексић Дејан Ф-214 Електроника предавања % % 0 0% % 0 0% 0-7. Гајић Драган Ф-107 Основи теоријске механике предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0-8. Гајић Драган Ф-212 Основи астрофизике предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0-9. Гајић Драган Ф-226 Основе астрофизике предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% Гајић Драган Ф-212 Основи астрофизике предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% Гајић Драган Г215 Астрономија предавања % % % 7 100% 0 0% Гоцић Саша Ф-106 Оптика предавања % % % % % Гоцић Саша Ф-04 Геофизика предавања % % % 9 100% 0 0% Грофуловић Марија 15. Делибашић Данило 16. Делибашић Данило 17. Димитријевић Дејан 18. Димитријевић Дејан 19. Димитријевић Дејан 20. Димитријевић Дејан 21. Димитријевић Дејан БИО102 Физика лабораторијске % % % 4 100% 0 0% 0 - Ф-103 Термодинамика и молекуларна % % 0 0% % % 1 50% физика Ф-110 Основи атомске и молекуларне % % % 7 70% 3 30% % физике Ф-104 Електромагнетизам предавања % % 0 0% % % 0 - Ф-104 Електромагнетизам предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Ф-210 Основи физике плазме % % % % 0 0% 0 - Ф-214 Историја и филозофија физике предавања % % % % 0 0% 0 - Пр-10 Основи физике плазме % % % % 0 0% 0 -

13 22. Димитријевић Дејан 23. Димитријевић Дејан 24. Димитријевић Драгољуб 25. Димитријевић Драгољуб 26. Димитријевић Драгољуб 27. Димитријевић Драгољуб 28. Димитријевић Драгољуб 29. Ђорђевић Горан 30. Ђорђевић Горан 31. Ђорђевић Горан 32. Ђорђевић Горан 33. Јекнић-Дугић Јасмина 34. Јекнић-Дугић Јасмина 35. Јекнић-Дугић Јасмина 36. Јовановић 37. Јовановић 38. Јовановић 39. Јовановић 40. Костић Љиљана 41. Костић Љиљана 42. Костић Љиљана 43. Костић Љиљана Ф-09 Физика околине предавања % % % % % 0 - G275 Физика околине % % % % 0 0% 0 - Ф-105 Основи математичке физике % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-122 Увод у космологију % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-211 Теорија честица и поља % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-222 Основи физике елементарних % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - честица БИО102 Физика % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-105 Основи математичке физике предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-122 Увод у космологију предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-211 Теорија честица и поља предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-222 Основи физике елементарних предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - честица Ф-115 Нуклеарна физика % % % % % 3 100% Ф-116 Физички извори штетности предавања % % % 12 80% 3 20% % Г133 Физика предавања % % % % % % Ф-111 Експерименталне методе у лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - физици Оп-13 Савремене методе лабораторијске % % % % 0 0% 0 - експерименталне физике Оп-2 Савремене методе лабораторијске % % % % 0 0% 0 - експерименталне физике Ф-215 Савремене методе лабораторијске % % % % 0 0% 0 - експерименталне физике Ф-110 Основи атомске и молекуларне % % % % % 1 100% физике Ф-114 Основи физике чврстог стања предавања % % % 4 100% 0 0% 0 - Фд-15 Физика у школи предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-223 Физика материјала предавања % % % 0 0% 1 100% 0 - Страна 11 од 49

14 44. Манић Весна Ф-116 Лабораторијски практикум 1 предавања % 1 10% 9 90% 1 100% 0 0% Манић Весна Ф-117 Лабораторијски практикум 2 лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% Манић Весна Пр-10 Радијациона физика предавања % % % % 0 0% Манчев Иван Ф-110 Основи атомске и молекуларне предавања % % % % 0 0% 0 - физике 48. Манчев Иван Фд-14 Методика израде рачунских предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - задатака у физици 49. Манчев Иван Ф-205 Атомска и молекуларна физика предавања % % % % 0 0% Манчев Иван Фд-14 Методика израде рачунских предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - задатака у физици 51. Манчев Иван Пр-02 Атомска и молекуларна физика предавања % % % % 0 0% Манчић Ана М506 Класична теоријска физика % % 0 0% % % Манчић Ана Ф-121 Осцилације и таласи % % % % % 1 25% 54. Манчић Ана Ф-206 Статистичка физика предавања % % 0 0% % % Манчић Ана Пр-13 Статистичка физика предавања % % 0 0% % % Марковић Видосав 57. Марковић Видосав 58. Марковић Видосав 59. Марковић Видосав 60. Марковић Видосав 61. Милојевић Ненад 62. Милојевић Ненад 63. Милојевић Ненад 64. Милојевић Ненад 65. Милојевић Ненад 66. Милошевић Милан 67. Младеновић Жељко Ф-111 Експерименталне методе у физици предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Оп-13 Савремене методе предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - експерименталне физике Оп-2 Савремене методе предавања % % % % 0 0% 0 - експерименталне физике Ф-207 Физика јонизованих гасова предавања % % % % 0 0% 0 - Ф-215 Савремене методе предавања % % % % 0 0% 0 - експерименталне физике Ф-113 Основи квантне механике предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Ф-201 Теоријска механика предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - ф-202 Квантна механика % % 0 0% % 0 0% 0 - Ф-205 Атомска и молекуларна физика % % 0 0% % 0 0% 0 - Пр-02 Атомска и молекуларна физика % % 0 0% % 0 0% 0 - Пр-9 Нумеричке методе у физици % % 0 0% % % 0 - Ф-106 Оптика % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 12 од 49

15 68. Младеновић Жељко 69. Младеновић Жељко 70. Младеновић Жељко 71. Младеновић Жељко 72. Нешић Љубиша 73. Нешић Љубиша 74. Нешић Љубиша 75. Нешић Љубиша 76. Нешић Љубиша 77. Нешић Љубиша 78. Нешић Љубиша 79. Нешић Љубиша 80. Нешић Љубиша 81. Павловић Томислав 82. Павловић Зоран 83. Павловић Зоран 84. Павловић Зоран 85. Павловић Зоран 86. Павловић Зоран 87. Павловић Зоран 88. Павловић Зоран Ф-109 Основи статистичке физике % % 0 0% % 0 0% 0 - Ф-114 Основи физике чврстог стања % % 0 0% % % 0 - Ф-104 Електромагнетизам лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Оп-09 Физика чврстог стања лабораторијске % % 0 0% % % 0 - Ф-101 Механика предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-117 Физика околине предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-109 Основи статистичке физике предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-223 Општа теорија релативности предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-224 Методика наставе физике предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Пр-12 Методика наставе физике предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - БИОИ44 Физика околине предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - БИО102 Физика предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - БИОИ22 Физика животне средине предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-213 Физика површина и танких предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - слојева Ф-102 Метрологија и обрада резултата предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - мерења Оп-09 Физика чврстог стања предавања % % % % % 0 - Оп-16 Оптоелектроника % % % 1 100% 0 0% 0 - Оп-1 Физичка и техничка мерења предавања % % % % 0 0% 0 - Пр-25 Физика сензора и претварача предавања % % % % 0 0% 0 - Ф-216 Оптоелектроника % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-212 Физичка и техничка мерења предавања % % % % 0 0% 0 - Страна 13 од 49

16 89. Павловић Зоран 90. Павловић Владан 91. Павловић Владан 92. Павловић Владан 93. Павловић Владан 94. Павловић Владан 95. Павловић Владан 96. Павловић Владан 97. Пантић- Ранђеловић Лана 98. Пантић- Ранђеловић Лана 99. Пантић- Ранђеловић Лана 100. Радовић Миодраг 101. Радовић Миодраг 102. Радовић Миодраг 103. Радовић Миодраг 104. Самарџић Биљана 105. Самарџић Биљана 106. Самарџић Биљана 107. Самарџић Биљана 108. Самарџић Биљана Ф-240 Физика сензора и претварача предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Ф-101 Механика % % 0 0% % 0 0% 0 - Ф-112 Основи електродинамике % % % % % 0 - Ф-113 Основи квантне механике % % % % % 0 - Оп-32 Моделовање и симулација % % 0 0% % 0 0% 0 - физичких система Ф-203 Електродинамика % % 0 0% % 0 0% 0 - Пр-11 Електродинамика % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО102 Физика % % 0 0% % 0 0% 0 - Ф-120 Физика атмосфере % % % 6 100% 0 0% 0 - Ф-213 Физика површина и танких слојева лабораторијске % % % 1 100% 0 0% 0 - Г133 Физика % % % % 0 0% 0 - Ф-116 Лабораторијски практикум 1 предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-117 Лабораторијски практикум 2 лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-120 Физика атмосфере предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-216 Основе физике јонизованих гасова предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ф-102 Метрологија и обрада резултата % % % % % 0 - мерења Ф-108 Физичка електроника предавања % % % % 0 0% 0 - Ф-204 Физичка електроника предавања % % % 3 100% 0 0% 0 - Пр-25 Физика сензора и претварача % % % 5 100% 0 0% 0 - Пр-01 Физичка електроника предавања % % % 2 100% 0 0% 0 - Страна 14 од 49

17 109. Самарџић Биљана 110. Самарџић Биљана 111. Стаменковић Сузана 112. Стаменковић Сузана 113. Стаменковић Сузана 114. Стаменковић Сузана 115. Станков Марјан 116. Станков Марјан 117. Стевановић Љиљана 118. Стевановић Љиљана 119. Стевановић Љиљана 120. Стевановић Љиљана 121. Стевановић Љиљана 122. Филиповић Никола 123. Филиповић Никола Ф-212 Физичка и техничка мерења % % % % % 0 - Ф-240 Физика сензора и претварача % % % % 0 0% 0 - Ф-103 Термодинамика и молекуларна предавања % % 0 0% % % 3 100% физика Ф-123 Примена рачунара у физици предавања % % 0 0% % % 0 - Ф-127 Лабораторијски практикум 4 лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - Ф-01 Физика предавања % % 0 0% % % 1 25% Ф-207 Физика јонизованих гасова лабораторијске % % % % 0 0% 0 - Ф-01 Физика лабораторијске % % 0 0% % % 0 - Ф-118 Основи биофизике предавања % 18 90% 2 10% % % 3 75% Ф-112 Основи електродинамике предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Оп-32 Моделовање и симулација предавања % % 0 0% % % 4 80% физичких система Ф-203 Електродинамика предавања % % % % % 3 100% Пр-11 Електродинамика предавања % % % % % 3 100% Ф-107 Основи теоријске механике % % 0 0% % % 0 - БИОИ22 Физика животне средине % % 0 0% % % 0 - Страна 15 од 49

18 Статистика евиденције наставе у школској 2014/2015 години ДЕПАРТМАН ЗА ХЕМИЈУ Р.бр. Презиме, име Шифра предмета 1. Анђелковић Татјана 2. Анђелковић Татјана 3. Анђелковић Татјана 4. Анђелковић Татјана 5. Анђелковић Татјана 6. Анђелковић Дарко 7. Анђелковић Дарко 8. Благојевић Полина 9. Благојевић Полина 10. Бојић 11. Бојић 12. Бојић 13. Бојић 14. Бојић 15. Брцановић 16. Брцановић Назив предмета Тип наставе Укупно Евидентирано Неевидентирано Означено као одржано Означено као неодржано Надокнађено Х-114 Хемија животне средине I предавања % % 0 0% % % 4 100% Х-132 Загађивачи и заштита од предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - загађивања Х-247 Хемија земљишта и атмосфере предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-263 Хемија вода и земљишта предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - ЕКОИ13 Хемија животне средине предавања % % 0 0% % % 7 100% Х-263 Хемија вода и земљишта лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - ЕКОИ13 Хемија животне средине % % 0 0% % % 5 100% Х-108 Органска хемија II предавања % % 0 0% % % 0 - Х-228 Синтезе биоактивних и фармаколошких активних једињења предавања 4 100% 4 100% 0 0% 4 100% 0 0% 0 - Х-113 Основи индустријске хемије предавања % % 0 0% % % 0 - Х-131 Корозија метала предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-136 Галвански процеси предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-223 Хемија воде и отпадних вода предавања 8 100% 8 100% 0 0% % % 0 - Х-240 Индустријска хемија 1 предавања % % % % % 0 - Х-200А Савремене оптичке методе инструменталне анализе Х-201 Савремене оптичке методе анализе лабораторијске лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Страна 16 од 49

19 17. Генчић Х-108 Органска хемија II лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - Марија 18. Генчић Х-235 Принципи органске синтезе % % 0 0% % 0 0% 0 - Марија 19. Генчић Х-205 Органске синтезе лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - Марија 20. Граховац Зора Х-144 Хемија предавања % % % % % Граховац Зора Х-104 Физичка хемија II предавања % % % % % Димитријевић Владимир 23. Димитријевић Владимир 24. Димитријевић Марија 25. Димитријевић Марија 26. Димитријевић Марија 27. Ђорђевић Драган 28. Ђорђевић Драган 29. Ђорђевић Драган 30. Ђорђевић Драган 31. Ђорђевић Александра 32. Ђорђевић Александра 33. Ђорђевић Александра 34. Живковић Милена 35. Зарубица Александра 36. Зарубица Александра 37. Зарубица Александра Х-100 Општа хемија % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-101 Основе неорганске хемије % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-102 Аналитичка хемија 1 лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-126 Припрема сложених узорака за лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - анализу Х-200А Савремене оптичке методе лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - инструменталне анализе Х-101 Основе неорганске хемије предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-202 Технике и методе карактеризације неорганских једињења предавања % % % % % 0 - Х-241 Технике и методе предавања % % % % % 0 - карактеризације неорганских једињења БИО101 Општа и неорганска хемија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-104 Експериментална органска хемија предавања % % % % 0 0% 0 - Х-134 Методе изоловања и раздвајања предавања % % % % % 0 - у органској хемији Х-140 Основи хемијске предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - микробиологије Х-205 Органске синтезе лабораторијске 9 100% 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 0 - Х-129 Технологија материјала предавања % 9 90% 1 10% 9 100% 0 0% 0 - Х-223 Индустријски процеси предавања 7 100% 7 100% 0 0% 7 100% 0 0% 0 - Х-207 Индустријска хемија предавања % % % % 0 0% 0 - Страна 17 од 49

20 38. Зарубица Х-240 Индустријска хемија 1 предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Александра 39. Зарубица Х-261 Хемија и технологија материјала предавања % % % % 0 0% 0 - Александра 40. Златановић Х-104 Експериментална органска лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ивана хемија 41. Златановић Х-242 Хемија органских полимера лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ивана 42. Зрнзевић Х-112 Хемија примарних биомолекула лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ивана 43. Зрнзевић Х-206 Динамичка биохемија лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Ивана 44. Ивановић Х-114 Хемија животне средине I лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - Милена 45. Ицковски Х-116 Биохемија I лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Јована 46. Јовановић Х-115 Инструменталне методе у % % 0 0% % % 0 - Олга органској хемији 47. Јовановић Х-203 Одабрана поглавља органске % % 0 0% % % 0 - Олга хемије 48. Јовановић БИО106 Органска хемија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Олга 49. Јовановић Х-134 Методе изоловања и раздвајања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Снежана у органској хемији 50. Јовановић БИО106 Органска хемија лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Снежана 51. Костић Х-131 Корозија метала лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Милош 52. Костић Ивана Х-132 Загађивачи и заштита од лабораторијске % % % % % 1 50% загађивања 53. Костић Ивана Х-247 Хемија земљишта и атмосфере лабораторијске % % 0 0% % % 1 100% 54. Костић Ивана Х-263 Хемија вода и земљишта лабораторијске % % 0 0% 19 95% 1 5% 1 100% 55. Костић Х-119 Историја хемије предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Данијела 56. Костић Х-118 Нобелове награде у хемији предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Данијела 57. Костић Х-112 Хемија примарних биомолекула предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Данијела 58. Костић Х-230 Контрола фармацеутских предавања % % % % 0 0% 0 - Данијела препарата 59. Крстић Ненад БИО101 Општа и неорганска хемија лабораторијске % % % % 0 0% 0 - Страна 18 од 49

21 60. Љупковић Х-143 Прехрамбени адитиви лабораторијске % % 0 0% 12 80% 3 20% % Радомир 61. Љупковић Х-260 Хемија површина и колоидна лабораторијске 9 100% % % 6 75% 2 25% 1 50% Радомир хемија 62. Миљковић Х-143 Прехрамбени адитиви предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Милена 63. Миљковић Х-209 Индустријска хемија 2 предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Милена 64. Миљковић Х-260 Хемија површина и колоидна предавања % % 0 0% % % 0 - Милена хемија 65. Миљковић Х-245 Индустријска хемија 2 предавања % % % % 0 0% 0 - Милена 66. Митић Милан Х-200 Електрохемија предавања % % % % % Митић Милан Х-200А Електрохемија предавања % % % % % Митић Снежана 69. Митић Снежана 70. Митић Виолета 71. Митић Виолета 72. Митић Виолета 73. Митић Виолета 74. Митровић 75. Митровић 76. Митровић 77. Николић Ружица 78. Николић Ружица 79. Николић Никола 80. Николић Никола 81. Николић Никола Х-102 Аналитичка хемија 1 предавања % % % % % 2 100% Х-213 Савремене електроаналитичке предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - методе анализе Х-105 Аналитичка хемија II предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-130 Обрада резултата у аналитичкој хемији предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-241 Школски огледи у настави хемије предавања % % % % 0 0% 0-2 Х-259 Анализа животних намирница предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-113 Основи индустријске хемије лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-131 Корозија метала лабораторијске 6 100% 0 0% 6 100% 0 0% 0 0% 0 - Х-223 Хемија воде и отпадних вода предавања 4 100% 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 0 - Х-107 Основи хемијске везе предавања % % % % % 0 - Х-110 Хемија комплексних једињења предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - прелазних метала Х-100 Општа хемија предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-101 Основе неорганске хемије предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-121 Oдабрана поглавља из неорганских материјала у индустрији предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Страна 19 од 49

22 82. Павловић Х-104 Физичка хемија II лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Јована 83. Павловић Х-127 Методе одвајања у хемији I лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Јована 84. Павловић Х-111 Инструментална аналитичка предавања % % % % % 2 100% Александра хемија 85. Павловић Х-139 Одабрана поглавља лабораторијске % % % % 0 0% 0 - Александра инструменталне анализе 86. Павловић Х-229 Методологија научноистраживачког предавања % % % % 0 0% 0 - Александра рада 87. Павловић Х-229А Методологија научноистраживачког предавања % % % % 0 0% 0 - Александра рада 88. Палић Иван Х-116 Биохемија I предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% Палић Иван Х-138 Методе изоловања и раздвајања предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - у биохемији 90. Палић Иван Х-227 Органске токсичне материје предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% Палић Иван Х-233 Биохемија 2 лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% Палић Иван Х-206 Динамичка биохемија предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% Пауновић Душан 94. Пауновић Душан 95. Пауновић Душан 96. Пауновић Душан 97. Пауновић Душан 98. Петровић Горан 99. Петровић Горан 100. Радовановић Блага 101. Радовановић Блага 102. Радовановић Блага 103. Радојковић Ивана 104. Радуловић Нико Х-144 Хемија лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-124 Аналитичка хемија животне лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - средине Х-206 Биоаналитичка хемија лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-213 Савремене електроаналитичке лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - методе анализе Х-213А Савремене електроаналитичке лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - методе Х-208 Синтеза макроколичина предавања % % 0 0% % % 1 50% органских једињења Х-243 Примењена органска хемија предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-115 Инструменталне методе у предавања % % 0 0% % % 1 100% органској хемији Х-137 Прехрамбена органска хемија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-242 Хемија органских полимера предавања % % 0 0% % % 4 100% Х-208 Синтеза макроколичина лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - органских једињења Х-108 Органска хемија II предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 20 од 49

23 105. Радуловић Нико 106. Радуловић Нико 107. Радуловић Нико 108. Ранђеловић Марјан 109. Ранђеловић Марјан 110. Ранђеловић Марјан 111. Ранчић Софија 112. Ранчић Софија 113. Ранчић Софија 114. Ранчић Софија 115. Рашић Мишић Ивана 116. Рашић Мишић Ивана 117. Рашић Мишић Ивана 118. Рашић Мишић Ивана 119. Станков- Јовановић Весна 120. Станков- Јовановић Весна 121. Станков- Јовановић Весна 122. Станков- Јовановић Весна 123. Станков- Јовановић Весна Х-235 Принципи органске синтезе предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-261 НМР-спектроскопија високе предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - резолуције у органској хемији Х-205 Органске синтезе предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-209 Индустријска хемија 2 лабораторијске % % 0 0% % % 2 100% Х-207 Индустријска хемија лабораторијске 7 100% 7 100% 0 0% 7 100% 0 0% 0 - Х-245 Индустријска хемија 2 лабораторијске % % % % % 0 - Х-124 Аналитичка хемија животне предавања % % % 9 100% 0 0% 0 - средине Х-206 Биоаналитичка хемија предавања % % % % % 1 100% Х-243 Методика наставе хемије 2 предавања % % % % % 1 100% Х-244 Школска пракса 2 предавања % % % % % 1 100% Х-213 Савремене електроаналитичке методе анализе предавања % % % % 0 0% 0 - Х-213А Савремене електроаналитичке предавања % % % % 0 0% 0 - методе Х-204 Савремене електроаналитичке предавања % % 0 0% % % 0 - методе Х-244 Одабрана поглавља предавања % % % % 0 0% 0 - инструменталне анализе Х-109 Аналитичка хемија III предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-125 Одабрана поглавља волуметријске анализе Х-200А Савремене оптичке методе инструменталне анализе Х-262 Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима Х-262 Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - предавања % % 0 0% % % % 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 0 - предавања % % 0 0% % % 0 - Страна 21 од 49

24 124. Станков- Јовановић Весна 125. Станковић Маја 126. Станковић Маја 127. Станковић Маја 128. Станковић Маја 129. Стојановић Гордана 130. Стојановић Гордана 131. Стојановић Бранка 132. Стојковић Милан 133. Стојковић Милан 134. Стојковић Милан 135. Тошић Снежана 136. Цветковић 137. Цветковић 138. Цветковић Х-201 Савремене оптичке методе анализе предавања % % 0 0% 27 90% 3 10% 0 - Х-100 Општа хемија % % % % % % Х-101 Основе неорганске хемије % % % % 0 0% 0 - Х-121 Oдабрана поглавља из неорганских материјала у индустрији % % 0 0% % 0 0% 0 - Х-207 Неоргански материјали у предавања % % % % % 2 100% индустрији Х-103 Органска хемија 1 предавања % % 0 0% % % 2 40% Х-106 Органска хемија I предавања % % 0 0% % % 5 100% Х-144 Хемија лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-102 Аналитичка хемија % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-111 Инструментална аналитичка хемија лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Х-204 Савремене електроаналитичке лабораторијске % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - методе Х-127 Методе одвајања у хемији I предавања % % 0 0% 9 60% 6 40% 0 - Х-105 Аналитичка хемија II лабораторијске Х-109 Аналитичка хемија III лабораторијске Х-125 Одабрана поглавља лабораторијске волуметријске анализе % % % % 0 0% % % % % 0 0% % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 22 од 49

25 Статистика евиденције наставе у школској 2014/2015 години ДЕПАРТМАН ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ Р.бр. Презиме, име 1. Алексић Милена 2. Алексић Милена 3. Алексић Милена 4. Алексић Милена 5. Алексић Милена 6. Алексић Милена 7. Алексић Милена 8. Васиљевић Перица 9. Васиљевић Перица 10. Васиљевић Перица 11. Васиљевић Перица 12. Васиљевић Перица 13. Васиљевић Перица 14. Васиљевић Перица 15. Ђорђевић Љубиша 16. Ђорђевић Љубиша 17. Ђорђевић Љубиша Шифра предмета Назив предмета Тип наставе Укупно Страна 23 од 49 Евидентирано Неевидентирано Означено као одржано Означено као неодржано Надокнађено БИО204 Развиће животиња % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ71 Методика наставе биологије % % % % 0 0% 0 - БИО107 Биологија ћелије лабораторијске % % 0 0% % % 3 100% БИОИ41 Експериментална хематологија лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ42 Биолошка антропологија лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОДИ24 Методика практичне наставе % % 0 0% % 0 0% 0 - биологије у школама БИОДИ293 Експериментална хематологија % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ54 Имунобиологија предавања % % 0 0% % % 1 100% БИО107 Биологија ћелије предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ12 Историја и филозофија биологије предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ41 Експериментална хематологија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ42 Биолошка антропологија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОДИ16 Ћелијска физиологија предавања % % 0 0% % % 2 100% БИОДИ293 Експериментална хематологија предавања % % % % 0 0% 0 - БИО204 Развиће животиња предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО304 Физиологија животиња предавања % % % % % 0 - БИОИ34 Лабораторијске животиње у биолошким истраживањима предавања % % % % % 0 -

26 18. Ђорђевић Љубиша 19. Ђорђевић Љубиша 20. Жабар Поповић Андреа 21. Жабар Поповић Андреа 22. Жабар Поповић Андреа 23. Жикић Владимир 24. Жикић Владимир 25. Жикић Владимир 26. Жикић Владимир 27. Жикић Владимир 28. Жикић Владимир 29. Златковић Бојан 30. Златковић Бојан 31. Златковић Бојан 32. Златковић Бојан 33. Златковић Бојан 34. Илић Маријана 35. Илић Маријана 36. Илић Маријана 37. Јеначковић БИО402 Упоредна физиологија животиња предавања % 12 80% 3 20% % 0 0% 0 - ЕКОИ11 Екотоксикологија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ31 Култура анималних ћелија % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОДИ16 Ћелијска физиологија лабораторијске БИОДИ26 Култура животињских ћелија лабораторијске % % 0 0% % % 2 100% % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО201 Зоологија бескичмењака предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО206 Зоологија хордата предавања % % % 4 100% 0 0% 0 - БИОИ62 Паразитологија предавања % % % 4 100% 0 0% 0 - БИО105 Зоологија бескичмењака 1 предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО109 Зоологија бескичмењака 2 предавања % % % 6 100% 0 0% 0 - БИОДИ23 Форензичка биологија предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - БИО205 Систематика виших биљака предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОДИ17 Биохемијска систематика биљака предавања % % % % 0 0% 0 - БИОДИ27 Ботанички практикум предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - ЕКОИ31 Вегетација света предавања % % 0 0% % % 0 - ЕКОИ21 Заштићене врсте и подручја предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Србије БИО201 Зоологија бескичмењака % % % % 0 0% 0 - БИО306 Основи екологије животиња % % % % 0 0% 0 - БИО105 Зоологија бескичмењака % % % % 0 0% 0 - БИО104 Морфологија и анатомија биљака % 48 96% 2 4% % % 6 100% Страна 24 од 49

27 38. Јеначковић 39. Јеначковић 40. Јеначковић 41. Јеначковић 42. Јеначковић 43. Јеначковић 44. Јеначковић 45. Јеначковић 46. Јоковић Наташа 47. Јоковић Наташа 48. Јоковић Наташа 49. Јушковић Марина 50. Јушковић Марина 51. Јушковић Марина 52. Јушковић Марина 53. Милошевић Ђурађ 54. Милошевић Ђурађ 55. Милошевић Ђурађ 56. Милошевић Ђурађ 57. Милошевић Ђурађ 58. Милошевић Ђурађ 59. Милошевић Ђурађ БИОДИ13 Биолошке симбиозе % % 0 0% % % 2 100% БИОДИ15 Структурне адаптације биљака лабораторијске % % 0 0% % % 1 100% БИОДИ24 Методика практичне наставе % % % % 0 0% 0 - биологије у школама ЕКОИ31 Вегетација света % % 0 0% 15 75% 5 25% 4 80% ЕКОИ41 Лимнологија % % % % 0 0% 0 - ЕКО403 Хидробиологија % % % % 0 0% 0 - ЕКОИ14 Лимнологија 7 100% 7 100% 0 0% 7 100% 0 0% 0 - ЕКОИ22 Aбиотичка својства водених % % % % 0 0% 0 - екосистема БИО202 Биохемија предавања % % 0 0% % % 1 50% БИОИ41 Микробиологија хране предавања % % % % 0 0% 0 - БИОДИ14 Микробиолошки практикум предавања % % 0 0% % % 0 - БИОИ71 Методика наставе биологије предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО104 Морфологија и анатомија биљака предавања % % % % 0 0% 0 - БИОДИ15 Структурне адаптације биљака предавања % % 0 0% % % 0 - БИОДИ24 Методика практичне наставе предавања % % % % 0 0% 0 - биологије у школама БИО301 Општа екологија % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ72 Основи конзервационе биологије % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО401 Заштита животне средине % % 0 0% % 0 0% 0 - ЕКО501 Урбана екологија % % 0 0% % 0 0% 0 - ЕКО502 Биоиндикације и биомониторинг предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - ЕКО402 Биоиндикације и биомониторинг предавања % % % % 0 0% 0 - ЕКОИ21 Заштићене врсте и подручја Србије % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 25 од 49

28 60. Митровић Татјана 61. Митровић Татјана 62. Митровић Татјана 63. Митровић Татјана 64. Митровић Татјана 65. Митровић Татјана 66. Митровић Татјана 67. Митровић Татјана 68. Михајилов- Крстев Татјана 69. Николић Данијела 70. Николић Данијела 71. Николић Данијела 72. Николић Данијела 73. Николић Данијела 74. Николић Данијела 75. Николић Данијела 76. Рајковић 77. Рајковић 78. Рајковић 79. Рајковић 80. Ранђеловић Владимир БИО303 Генетика предавања % % % % 0 0% 0 - БИО308 Молекуларна биологија предавања % 12 80% 3 20% % 0 0% 0 - БИО501 Експериментална биохемија предавања % % % % 0 0% 0 - БИОДИ22 Хумана генетика предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОДИ23 Форензичка биологија предавања % 7 50% 7 50% 7 100% 0 0% 0 - БИОДИ292 Основи генетског инжењерства предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - ЕКОИ42 Генотоксикологија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - ЕКОИ12 Генотоксикологија предавања % % % % 0 0% 0 - БИО203 Алгологија и микологија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО305 Основи екологије биљака % % % % 0 0% 0 - БЕЗ502 Фитогеографија % % % % 0 0% 0 - БЕЗ401 Екологија биљака % % % % 0 0% 0 - БИОДИ28 Фитогеографија % % % % 0 0% 0 - БЕЗ502 Фитогеографија % % % % 0 0% 0 - БЕЗ401 Екологија биљака % % % % 0 0% 0 - ЕКО404 Фитогеографија % % % % 0 0% 0 - БИО202 Биохемија лабораторијске % % 0 0% % % 4 100% БИО304 Физиологија животиња % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ54 Имунобиологија 1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 - БИО402 Упоредна физиологија животиња лабораторијске % % % % 0 0% 0 - БИО305 Основи екологије биљака предавања % % % % 0 0% 0 - Страна 26 од 49

29 81. Ранђеловић БИОИ53 Биогеографија предавања % % 0 0% % % 0 - Владимир 82. Ранђеловић БЕЗ502 Фитогеографија предавања % % 0 0% % % 0 - Владимир 83. Ранђеловић БЕЗ401 Екологија биљака предавања % % % % 0 0% 0 - Владимир 84. Ранђеловић БИОДИ12 Систематика и екологија предавања % % % % % 0 - Владимир лековитих биљака 85. Ранђеловић БИОДИ28 Фитогеографија предавања % % % % 0 0% 0 - Владимир 86. Ранђеловић БЕЗ502 Фитогеографија предавања % % 0 0% % % 0 - Владимир 87. Ранђеловић БЕЗ401 Екологија биљака предавања % % % % 0 0% 0 - Владимир 88. Ранђеловић ЕКО404 Фитогеографија предавања % % % % 0 0% 0 - Владимир 89. Савић Ана БЕЗ402 Екологија животиња предавања % % % % 0 0% Савић Ана ЕКОИ41 Лимнологија предавања % % % % 0 0% Савић Ана БЕЗ402 Екологија животиња предавања % % % % 0 0% Савић Ана ЕКО403 Хидробиологија предавања % % % % 0 0% Савић Ана ЕКОИ14 Лимнологија предавања % % % % 0 0% Савић Ана ЕКОИ22 Aбиотичка својства водених предавања % % % % 0 0% 0 - екосистема 95. Стаменковић БИО301 Општа екологија предавања % % % % 0 0% 0 - Славиша 96. Стаменковић БИО401 Заштита животне средине предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Славиша 97. Стаменковић ЕКО501 Урбана екологија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Славиша 98. Станковић БИО206 Зоологија хордата % % % % % 0 - Саша 99. Станковић БИО307 Органска еволуција % % % % 0 0% 0 - Саша 100. Станковић БИО105 Зоологија бескичмењака % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Саша 101. Станковић БИО109 Зоологија бескичмењака 2 лабораторијске % % % % 0 0% 0 - Саша 102. Станковић БЕЗ503 Зоогеографија % % % % % 0 - Саша 103. Станковић Саша БЕЗ402 Екологија животиња % % % % 0 0% 0 - Страна 27 од 49

30 104. Станковић Саша 105. Станковић Саша 106. Станковић Саша 107. Станковић Саша 108. Станковић Саша 109. Станковић Саша 110. Станковић Саша 111. Стојадиновић 112. Стојадиновић 113. Стојановић- Радић Зорица 114. Стојановић- Радић Зорица 115. Стојановић- Радић Зорица 116. Стојичић 117. Стојичић 118. Стојичић 119. Стојичић 120. Стојичић 121. Тошић Светлана 122. Тошић Светлана 123. Тошић Светлана БИОДИ18 Палеозоологија % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - БИОДИ23 Форензичка биологија % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - БИОДИ291 Зоогеографија % % % % 0 0% 0 - БЕЗ503 Зоогеографија % % % % % 0 - БЕЗ402 Екологија животиња % % % % 0 0% 0 - ЕКО405 Зоогеографија % % % % 0 0% 0 - ЕКОИ11 Екотоксикологија % 6 40% 9 60% 6 100% 0 0% 0 - БИО502 Теорија еволуције % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - БИО403 Теорија еволуције % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - БИО203 Алгологија и микологија % % % % 0 0% 0 - БЕЗ501 БЕЗ501 Методологија научноистраживачког рада Методологија научноистраживачког рада % % 0 0% % % % % % % 0 0% 0 - БИО302 Физиологија биљака предавања % % % % 0 0% 0 - БИОИ31 Принципи лабораторијског рада у биологији предавања % % % % 0 0% 0 - БИОИ32 Методологија експерименталног предавања % % % % 0 0% 0 - рада у биологији БИОИ32 Култура биљних ткива предавања % % % % 0 0% 0 - БИОДИ11 Методологија експерименталног рада у биологији предавања % 12 80% 3 20% % 0 0% 0 - БИО302 Физиологија биљака лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ32 Култура биљних ткива % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОДИ21 Физиологија стреса код биљака 6 100% 6 100% 0 0% 6 100% 0 0% 0 - Страна 28 од 49

31 124. Тошић Светлана 125. Цветковић Владимир 126. Цветковић Владимир 127. Цветковић Владимир 128. Цветковић Владимир 129. Цветковић Владимир 130. Цветковић Владимир 131. Цветковић Владимир 132. Црнобрња- Исаиловић Јелка 133. Црнобрња- Исаиловић Јелка 134. Црнобрња- Исаиловић Јелка 135. Црнобрња- Исаиловић Јелка 136. Шарац Зорица 137. Шарац Зорица 138. Шарац Зорица БИОДИ25 Култура биљних ћелија 6 100% 6 100% 0 0% 6 100% 0 0% 0 - БИО303 Генетика % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ34 Лабораторијске животиње у % % 0 0% % 0 0% 0 - биолошким истраживањима БИОДИ22 Хумана генетика % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОДИ23 Форензичка биологија % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОДИ292 Основи генетског инжењерства лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - ЕКОИ42 Генотоксикологија % % 0 0% % 0 0% 0 - ЕКОИ12 Генотоксикологија 2 100% 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 0 - БИО307 Органска еволуција предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОИ72 Основи конзервационе биологије предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО502 Теорија еволуције предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО403 Теорија еволуције предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - БИО205 Систематика виших биљака % % 0 0% % 0 0% 0 - БИОДИ12 Систематика и екологија лековитих биљака % % % % 0 0% 0 - БИОДИ27 Ботанички практикум лабораторијске % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 29 од 49

32 Статистика евиденције наставе у школској 2014/2015 години ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ Р.бр. Презиме, име Шифра предмета Назив предмета Тип наставе Укупно Страна 30 од 49 Евидентирано Неевидентирано Означено као одржано Означено као неодржано Надокнађено 1. Вушковић Г103 Геологија са петрографијом % % % % % 0-2. Вушковић Г106 Геолошки ресурси % % 0 0% % 0 0% 0-3. Голубовић Г-119 Географија насеља предавања % % 0 0% % % 1 100% Нинослав 4. Голубовић Г101 Увод у географију предавања % % 0 0% % % 2 100% Нинослав 5. Голубовић Г253 Географија туристичких насеља предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Нинослав 6. Голубовић Г256 Туристичко уређење простора предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Нинослав 7. Голубовић Г273 Хотелијерство предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Нинослав 8. Димић Марија Г101 Увод у географију % % 0 0% % % 2 100% 9. Димић Марија Г-211 Национална туристичка географија % % 0 0% % % 1 100% 10. Димић Марија Г214 Дидактичке иновације % 0 0% % 0 0% 0 0% Димић Марија Г-260 Национална туристичка географија % % 0 0% % % 2 100% 12. Димић Марија Г-266 Туризам и одрживи развој % % % % % 2 100% 13. Димић Марија Г252 Основе туризма % % 0 0% % % 2 100% 14. Димић Марија Г256 Туристичко уређење простора % % % % 0 0% Димић Марија Г273 Хотелијерство % % % % % 1 100% 16. Драговић Ранко Г-107 Биогеографија предавања % % 0 0% % 0 0% Драговић Ранко Г-121 Методика наставе географије предавања % % 0 0% % % Драговић Ранко Г213 Туристичко-географске регије света предавања % % 0 0% % 0 0% Драговић Ранко Г204 Политичка географија предавања % % % % % Драговић Ранко Г218 Наставне стратегије у изучавању географије предавања % % % 4 100% 0 0% 0 -

33 21. Драговић Ранко Г-265 Туристичке регије света предавања % % % % % Ђекић Татјана Г-115 Географија локалне средине предавања % % % % % 1 100% 23. Ђекић Татјана Г202 Заштита животне средине предавања % % % % % Ђекић Татјана Г216 Национални паркови предавања % % % % % Ђекић Татјана Г-259 Туризам и заштита животне предавања % % % % % 0 - средине 26. Ђекић Татјана Г-266 Туризам и одрживи развој предавања % % % % 0 0% Ђекић Татјана Г272 Национални паркови предавања % % % % % 1 100% 28. Ђокић Мрђан Г-107 Биогеографија % % 0 0% % 0 0% Ђокић Мрђан Г-108 Хидрологија % % 0 0% % % % 30. Ђокић Мрђан Г-109 Геоморфологија % % % % % % 31. Ђокић Мрђан Г102 Математичка географија % % 0 0% % % 4 100% 32. Ђокић Мрђан Г-265 Туристичке регије света % % 0 0% % 0 0% Ђорђевић Милан 34. Ђорђевић Милан 35. Ђорђевић Милан 36. Ђорђевић Милан 37. Ђорђевић Милан 38. Ђорђевић Милан 39. Живковић 40. Живковић 41. Живковић 42. Живковић 43. Живковић 44. Живковић 45. Живковић Г105 Картографија % % 0 0% % % 2 100% Г-212 ГИС % % 0 0% % % 2 100% Г203 Тематско картирање % % 0 0% % % 2 100% Г204 Политичка географија % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-263 Тематско картирање % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-267 ГИС % % 0 0% % % 2 100% Г-115 Географија локалне средине % % % % % 1 100% Г-111 Индустријска географија % % % % % 4 100% Г-112 Аграрна географија % % 0 0% % % 4 100% Г-121 Методика наставе географије % % 0 0% % % 1 100% Г216 Национални паркови % % 0 0% % % 3 100% Г218 Наставне стратегије у изучавању % % % 1 100% 0 0% 0 - географије Г-252 Агенцијско пословање 2 100% 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 0 - Страна 31 од 49

34 46. Живковић 47. Илић Бранислава 48. Илић Бранислава 49. Илић Бранислава 50. Илић Бранислава 51. Илић Бранислава 52. Илић Бранислава 53. Мартић-Бурсаћ Наташа 54. Мартић-Бурсаћ Наташа 55. Мартић-Бурсаћ Наташа 56. Мартић-Бурсаћ Наташа 57. Мартић-Бурсаћ Наташа 58. Мартић-Бурсаћ Наташа 59. Николић Милена 60. Петровић 61. Петровић 62. Петровић 63. Петровић 64. Петровић 65. Петровић 66. Петровић 67. Петровић Г272 Национални паркови % % % % % 1 100% Г-110 Географија становништва % % 0 0% % % 2 100% Г-114 Туристичка географија % % 0 0% % % 1 100% Г201 Просторно планирање % % 0 0% % % 4 100% Г202 Заштита животне средине % % 0 0% % % 2 100% Г205 Становништво света % % 0 0% % % 2 100% Г-259 Туризам и заштита животне % % 0 0% % % 1 100% средине Г-106 Климатологија % % % % % 2 100% Г-116 Национална климатологија % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-113 Регионална географија I % % % % 0 0% 0 - Г-118 Регионална географија II % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-119 Географија насеља % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-261 Климатологија у туризму % % % % 0 0% 0 - Г213 Туристичко-географске регије света % % % 2 100% 0 0% 0 - Г104 Национална економија % % 0 0% % % 2 100% Г-214 Светска привреда предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г206 Светска привреда предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-257 Менаџмент туристичке привреде % % 0 0% % % 2 100% Г-258 Економика туризма % % 0 0% % % 2 100% Г-264 Менаџмент и маркетинг туристичке предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - дестинације Г270 Економика и организација предавања % % 0 0% % % 5 100% предузећа Г255 Економика туризма % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 32 од 49

35 68. Радивојевић 69. Радивојевић 70. Радивојевић 71. Радивојевић 72. Радивојевић 73. Радивојевић 74. Стефановић Видоје 75. Стефановић Видоје 76. Стефановић Видоје 77. Стефановић Видоје 78. Стефановић Видоје 79. Стефановић Видоје 80. Стричевић Љиљана 81. Стричевић Љиљана 82. Стричевић Љиљана 83. Стричевић Љиљана 84. Стричевић Љиљана 85. Стричевић Љиљана 86. Стричевић Љиљана 87. Стричевић Љиљана 88. Филиповић Иван 89. Филиповић Иван Г-113 Регионална географија I предавања % % % % 0 0% 0 - Г-114 Туристичка географија предавања % % % % % 1 100% Г-118 Регионална географија II предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-120 Географија Србије предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-213 Регионална географија Балканског предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - полуострва Г257 Бањски туризам предавања % % % % 0 0% 0 - Г104 Национална економија предавања % % % % 0 0% 0 - Г-257 Менаџмент туристичке привреде предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-258 Економика туризма предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-269 Методологија НИР-а предавања % % 0 0% % % 0 - Г-270 Људски ресурси у туризму предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г255 Економика туризма предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-117 Национална хидрологија % 19 95% 1 5% % % 4 100% Г-120 Географија Србије % % % % % 0 - Г-209 Регионална географија Србије I % % 0 0% % % 6 100% Г-213 Регионална географија Балканског % % 0 0% % 0 0% 0 - полуострва Г-216 Регионална географија Србије II % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-262 Хидрологија у туризму % % 0 0% % % 2 50% Г253 Географија туристичких насеља % % % % % 2 100% Г257 Бањски туризам % % 0 0% % % 1 100% Г102 Математичка географија предавања % 9 60% 6 40% 9 100% 0 0% 0 - Г105 Картографија предавања % % % % 0 0% 0 - Страна 33 од 49

36 90. Филиповић Иван 91. Филиповић Иван 92. Филиповић Иван 93. Филиповић Иван 94. Шаћировић Селим 95. Шаћировић Селим 96. Шаћировић Селим 97. Шаћировић Селим 98. Шаћировић Селим 99. Шаћировић Селим Г-212 ГИС предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г203 Тематско картирање предавања % % 0 0% % % 1 100% Г-263 Тематско картирање предавања % 12 80% 3 20% % 0 0% 0 - Г-267 ГИС предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-110 Географија становништва предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г-211 Национална туристичка географија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г201 Просторно планирање предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г205 Становништво света предавања % % % % % 0 - Г-260 Национална туристичка географија предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Г252 Основе туризма предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 34 од 49

37 Статистика евиденције наставе у школској 2014/2015 години ДЕПАРТМАН ЗА РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ Р.бр. Презиме, име Шифра предмета Назив предмета Тип наставе Укупно Евидентирано Неевидентирано Означено као одржано Означено као неодржано Надокнађено 1. Башић Милан ИО31 Примена рачунара у % % % % 0 0% 0 - хемији 2. Башић Милан БИОИ33 Примена рачунара у предавања % % % % % 1 100% биологији 3. Башић Милан БИОИ21 Примена рачунара у предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - биологији 4. Башић Милан Г107 Информатика предавања % % 0 0% % 0 0% 0-5. Башић Милан ИО-22 Дискретне структуре 2 предавања % % 0 0% % 0 0% 0-6. Величковић Весна И153 Методика наставе предавања % % 0 0% % % % информатике 7. Величковић Весна ИМ-РС-И11 Методика предавања % % 0 0% % % % програмирања 8. Величковић Весна ИМ-РС-И33 Рачунарска графика 1 предавања % % 0 0% % 0 0% 0-9. Величковић Весна ИМ-УИ-И11 Методика предавања % % 0 0% % % % програмирања 10. Величковић Весна ИМ-УИ-И33 Рачунарска графика 1 предавања % % 0 0% % 0 0% Игњатовић M101 Математичка логика и предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - теорија скупова 12. Игњатовић И131 Структуре података и предавања % % 0 0% % % 1 50% алгоритми 13. Игњатовић И131 Структуре података и предавања % % 0 0% % % 1 50% алгоритми 14. Игњатовић ИМ-РС-21 Теорија алгоритама, предавања % % % % % 0 - аутомата и језика 15. Игњатовић ИМ-УИ-12 Криптографски предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - алгоритми 16. Игњатовић ИМ-УИ-21 Теорија алгоритама, предавања % % % % % 0 - аутомата и језика 17. Јанчић Зорана M101 Математичка логика и % % 0 0% % 0 0% 0 - теорија скупова 18. Јанчић Зорана Г107 Информатика % % 0 0% % 0 0% Јанчић Зорана ИО-12 Дискретне структуре % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 35 од 49

38 20. Јанчић Зорана ИМ-РС-И13 Математичка логика % % 0 0% % 0 0% Јанчић Зорана ИМ-УИ-12 Криптографски % % 0 0% % 0 0% 0 - алгоритми 22. Јанчић Зорана ИМ-УИ-И13 Математичка логика % % 0 0% % 0 0% Кртолица Предраг ИО22 Програмирање предавања % 3 20% 12 80% 0 0% 3 100% Кртолица Предраг И133 Архитектура и предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - организација рачунара 25. Кртолица Предраг И143 Увод у оперативне предавања % % % % 0 0% 0 - системе 26. Кртолица Предраг И162 Рачунарске мреже предавања % % 0 0% % % Кртолица Предраг ИО-13 Увод у рачунарство предавања % % % % % Манчев Дејан M-117 Увод у програмирање 9 100% 9 100% 0 0% 9 100% 0 0% Манчев Дејан ИО22 Програмирање % 0 0% % 0 0% 0 0% Манчев Дејан БИОИ33 Примена рачунара у % % % % 0 0% 0 - биологији 31. Манчев Дејан БИОИ21 Примена рачунара у % % 0 0% % 0 0% 0 - биологији 32. Манчев Дејан И143 Увод у оперативне % 24 96% 1 4% % 0 0% 0 - системе 33. Манчев Дејан И162 Рачунарске мреже % % 0 0% % 0 0% Манчев Дејан И213 Интелигентни системи % % % % 0 0% Миладиновић Марко 36. Миладиновић Марко 37. Миладиновић Марко 38. Миладиновић Марко 39. Милосављевић Никола 40. Милосављевић Никола 41. Милосављевић Никола 42. Милосављевић Никола 43. Милосављевић Никола И243 Операциона истраживања % % % 3 100% 0 0% 0 - ИМ-РС-И22 Нумеричка % % 0 0% % 0 0% 0 - оптимизација ИМ-УИ-И12 Операциона 9 100% 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 0 - истраживања ИМ-УИ-И22 Нумеричка % % 0 0% % 0 0% 0 - оптимизација И133 Архитектура и % % 0 0% % % 2 100% организација рачунара И134 Интерактивно % % 0 0% % % 3 75% програмирање И141 Дизајн и анализа % % 0 0% % 0 0% 0 - алгоритама ИО-22 Дискретне структуре % % 0 0% % 0 0% 0 - ИМ-РС-И32 Комбинаторика и теорија графова % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 36 од 49

39 44. Милосављевић ИМ-УИ-И32 Комбинаторика и % % 0 0% % 0 0% 0 - Никола теорија графова 45. Милошевић М-2262 Комбинаторика и предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Марко теорија графова 46. Милошевић И134 Интерактивно предавања % % % 1 100% 0 0% 0 - Марко програмирање 47. Милошевић И155 Управљање предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Марко пројектима у ИТ 48. Милошевић И231 Веб програмирање предавања % 3 20% 12 80% % % 0 - Марко 49. Милошевић И233 Комбинаторика и предавања % 3 20% 12 80% % % 0 - Марко теорија графова 50. Милошевић ИМ-РС-22 Развој веб апликација предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Марко 51. Милошевић ИМ-РС-И32 Комбинаторика и предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Марко теорија графова 52. Милошевић ИМ-УИ-И32 Комбинаторика и предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Марко теорија графова 53. Мицић Ивана БИО103 Основи информатике % % % % 0 0% Мицић Ивана ИО-13 Увод у рачунарство % % 0 0% % 0 0% Мицић Ивана ИМ-РС-21 Теорија алгоритама, % % 0 0% % 0 0% 0 - аутомата и језика 56. Мицић Ивана ИМ-РС-И21 Методика % % 0 0% % 0 0% 0 - електронског учења 57. Мицић Ивана ИМ-УИ-21 Теорија алгоритама, % % 0 0% % 0 0% 0 - аутомата и језика 58. Мицић Ивана ИМ-УИ-И21 Методика % % 0 0% % 0 0% 0 - електронског учења 59. Петковић Марко И156 Увод у нумеричку предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - анализу 60. Петковић Марко И241 Теорија информација и предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - кодирање 61. Петковић Марко ИМ-РС-11 Теорија програмских предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - језика 62. Петковић Марко ИМ-УИ-11 Теорија програмских предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - језика 63. Петковић Марко ИМ-УИ-22 Теорија информација и предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - кодирање 64. Ранчић Светозар И161 Увод у софтверско предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - инжињерство 65. Ранчић Светозар И242 Напредни курс из предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - рачунарске графике 66. Ранчић Светозар ИМ-РС-12 Дизајн софтвера предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 37 од 49

40 67. Ранчић Светозар ИМ-РС-И23 Тестирање и метрика предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - софтвера 68. Ранчић Светозар ИМ-УИ-И23 Тестирање и метрика предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - софтвера 69. Стаменковић ИО31 Примена рачунара у предавања % % 0 0% % % 1 100% хемији 70. Стаменковић БИО103 Основи информатике предавања % % 0 0% % % 1 100% 71. Стаменковић И144 Електронско предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - издаваштво 72. Стаменковић ИМ-РС-И13 Математичка логика предавања % % 0 0% % % 1 100% 73. Стаменковић ИМ-УИ-И13 Математичка логика предавања % % 0 0% % % 1 100% 74. Станимировић И154 Симболичка предавања % % % % 0 0% 0 - Предраг израчунавања 75. Станимировић И243 Операциона предавања % % % % 0 0% 0 - Предраг истраживања 76. Станимировић ИМ-РС-И12 Операциона предавања % % % % 0 0% 0 - Предраг истраживања 77. Станимировић ИМ-УИ-И12 Операциона предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Предраг истраживања 78. Станимировић И154 Симболичка % % 0 0% % 0 0% 0 - Иван израчунавања 79. Станимировић ИО-11 Увод у програмирање предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - Иван 80. Станимировић ИО-23 Увод у Веб % % 0 0% % 0 0% 0 - Иван програмирање 81. Станимировић ИМ-РС-И12 Операциона 9 100% 9 100% 0 0% 9 100% 0 0% 0 - Иван истраживања 82. Станимировић И144 Електронско % % 0 0% % 0 0% 0 - Стефан издаваштво 83. Станимировић И241 Теорија информација и % % 0 0% % 0 0% 0 - Стефан кодирање 84. Станимировић ИМ-УИ-22 Теорија информација и % % 0 0% % 0 0% 0 - Стефан кодирање 85. Станковић Иван И131 Структуре података и % % % 4 80% 1 20% 0 - алгоритми 86. Станковић Иван И131 Структуре података и % % % 4 80% 1 20% 0 - алгоритми 87. Станковић Иван И151 Увод у базе података % % % 4 100% 0 0% Станковић Иван ИО-21 Објектно-оријентисано програмирање % % 0 0% % 0 0% 0 - Страна 38 од 49

41 89. Станковић Иван И231 Веб програмирање % % % % % Станковић Иван ИМ-РС-13 Базе података % 3 20% 12 80% % % Станковић Иван ИМ-РС-22 Развој веб апликација % % 0 0% % 0 0% Станковић Иван ИМ-УИ-13 Базе података % 3 20% 12 80% % % Тасић Милан И151 Увод у базе података предавања % % 0 0% % 0 0% Тасић Милан ИО-23 Увод у Веб предавања % % 0 0% % 0 0% 0 - програмирање 95. Тасић Милан ИМ-РС-13 Базе података предавања % % 0 0% % 0 0% Тасић Милан ИМ-УИ-13 Базе података предавања % % 0 0% % 0 0% Тодоровић ИО-21 Објектно-оријентисано предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Бранимир програмирање Тодоровић И213 Интелигентни системи предавања % 0 0% % 0 0% 0 0% 0 - Бранимир 99. Трокицић И161 Увод у софтверско % % 0 0% % 0 0% 0 - инжињерство 100. Трокицић ИМ-РС-11 Теорија програмских % % 0 0% % % 0 - језика 101. Трокицић ИМ-РС-12 Дизајн софтвера % % 0 0% % 0 0% Трокицић ИМ-РС-И23 Тестирање и метрика % % 0 0% % 0 0% 0 - софтвера 103. Трокицић ИМ-УИ-11 Теорија програмских % % 0 0% % % 0 - језика 104. Трокицић ИМ-УИ-И23 Тестирање и метрика % % 0 0% % 0 0% 0 - софтвера 105. Ћирић Мирослав М-1391 Историја и филозофија предавања % % 0 0% % % 0 - математике 106. Ћирић Мирослав И112 Дискретне структуре 1 предавања 4 100% 4 100% 0 0% 4 100% 0 0% Ћирић Мирослав И141 Дизајн и анализа предавања % % 0 0% % % 0 - алгоритама 108. Ћирић Мирослав ИО-12 Дискретне структуре 1 предавања % % 0 0% % % 0 - Страна 39 од 49

42 2. Преглед просечних оцена полаганих испита у 2014/2015. Департман за математику: ОАС 7,66; МАС 8,15 Департман за рачунарске науке: ОАС 7,86; МАС 8,90 Департман за физику: ОАС 7,65; МАС 9,17 Департман за хемију: ОАС 7,75; МАС (Хемија) 9,00 и МАС (Примењена хемија) 8,99 Департман за биологију: ОАС 7,43; МАС (Биологија) 8,50 и МАС (Екологија и заштита природе) 7,43 Департман за географију: ОАС 6,49; МАС (Географија) 7,59 и МАС (Туризам) 7,51. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ - ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПОЛАГАНИХ ИСПИТА /2015 Математика 2014-ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Шифра Назив предмета: није Број одустало положило О Ц Е Н А Прос. положило пријава оцена број % број % број % M101 Математичка логика и теорија скупова % 4 8% 47 92% M102 Математичка анализа % 0 0% % M103 Увод у алгебарске структуре % 21 51% 20 49% M104 Теорија бројева и полинома % 55 69% 25 31% M105 Математичка анализа % 0 0% % M106 Елементарна математика % 10 50% 10 50% M107 Линеарна алгебра % 0 0% % M108 Аналитичка геометрија % 1 4% 22 96% УКУПНО % 91 33% % Математика 2014-МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Шифра Назив предмета: није Број одустало положило О Ц Е Н А Прос. Слушало положило пријава оцена број % број % број % М401 Теорија вероватноћа % 0 0% 6 100% М402 Диференцијалне једначине и динамички системи % 0 0% 9 100% М403 Теорија оператора % 0 0% 9 100% М405 Алгебарске структуре % 2 100% 0 0% М406 Диференцијална геометрија % 0 0% % М407 Парцијалне диференцијалне једначине % 2 25% 6 75% М408 Комплексна анализа % 0 0% % Страна 40 од 49

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1

Microsoft Word - rezultati testa 2011[k]-1 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ГРАЂАНСКОГ ПРОЦЕСНОГ ПРАВА Име и презиме Број Број поена индекса 1. Марија Пешић 119/08 9.25 2. Ана Казновац 40054 9.25 3. Јелена Митровић 095/08 9.25 4. Нина Миленковић 008/08 9.25

Више

Raspored polaganja ispita 2019

Raspored polaganja ispita 2019 TЕРМИНИ ИСПИТA ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈЕ И ЕКОЛОГИЈЕ (* предмети по старом студијском програму) I ГОДИНА ЈУНСКИ 17.06. 12.07.2019. АВГУСТОВСКИ 26.08. СЕПТЕМБАРСКИ

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 20 СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ, ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Р.БР. Презиме Име Име I II III IV УКУПНО

Више

Бр

Бр Резултати испита одржаног 07.02.2014.године: ОБАВЕШТЕЊЕ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА Бр. инд. Презиме Име ПИО I део II део Укупно Оцена 09321 Спасић Душан 32.0 15.0 4.0 51.0 6 01063 Трајковић Милица 30.0 10.0 40.0

Више

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista

vspss-vranje-upis upisni-rok-konacna-lista СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕХНОЛОГИЈА ДРВЕТА 1 3/ТД Ђорић (Александар) Марјан 33,70 50,00 83,70 буџет 2 9/ТД Манасијевић (Небојша) Марко 35,32 48,00 83,32 буџет 3 13/ТД Трајковић (Срећко) Слободан 30,00 48,00

Више

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16

Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 Ранг листа примљених ученика у јулском уписном року школске 2019/2020 р.бр Презиме и име школа разред бр. бода 1 Стојилковић Никола Гимназија 2 45,16 2 Стошић Милош Гимназија 3 45,00 3 Младеновић Миљан

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок Списак неисправних пријава Јанко (Др СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2016/2017 Јунски-предрок 38860 Јанко (Драган) Јовановић, Студијски програм: Општа економија 4014 Финансијски систем и

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНЕ РОКОВЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ Предмет Смер и година Дежура Датум Просторија и време Општа физика (акредитација 2009)

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНЕ РОКОВЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ Предмет Смер и година Дежура Датум Просторија и време Општа физика (акредитација 2009) РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНЕ РОКОВЕ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ Предмет Смер и година Дежура Датум Просторија и време Општа физика (акредитација 2009) Општа физика I АI М. Миливојевић 10.6. 26.6 19.8.

Више

Microsoft Word - Medijsko pravo

Microsoft Word - Medijsko pravo INDEKS PREZIME IME 006/ Радоичић Илона NAZIV PREDMETA GRUPA ZA VEŽBE 007/ Здравковић Јелена 008/ Ристић Милан 0/ Петковић Ана 0/ Лаловић Моника 03/ Смиљковић Александар 09/ Милић Александра 0/ Стевановић

Више

Општа физика I година, акредитација 4+1 Јесењи семестар 2018/2019. године време ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК време 8 до 9 8 до 9 9 до д

Општа физика I година, акредитација 4+1 Јесењи семестар 2018/2019. године време ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК време 8 до 9 8 до 9 9 до д Општа физика I година, акредитација 4+1 Општа физика I 61 З.Поповић Општа физика I (рачунске вежбе) 61 Обрада резултата мерења (И) С. Буквић Обрада резултата мерења (И) М. Скочић М. Миливојевић Пауза вежбе

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II Списак неисправних пријава Милан (Небојша) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Април II 39193 Милан (Небојша) Ценић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4067 Електронско

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ АГРАРНОГ МЕНАЏМЕНТА 25. и 27. априла 2017. године Студенти који су положили други колоквијум Презиме и име Број индекса Оцена Цветковић Марија 39926 7 Стевановић

Више

JANUAR/FEBRUAR APRIL JUN JUL SEPTEMBAR OKTOBAR

JANUAR/FEBRUAR APRIL JUN JUL SEPTEMBAR OKTOBAR 1 Agrometeorolgoija 2 Akustika PO DOGOVORU 3 Amorfni materijali PO DOGOVORU PO DOGOVORU PO DOGOVORU PO DOGOVORU PO DOGOVORU PO DOGOVORU 4 Analiza vremena 5 Anatomija i fiziologija oka 26.01. 15.00 67 06.04.

Више

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ ДАН ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ Понедељак Ут РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ 11.15-14.00 08.15-09.00 09.15-11.00 14.00-15.30 15.45-17.15 11.15-13.00 Зоологија бескичмењака 2 Зоологија бескичмењака 2 Енглески

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Мен Назив студијског програма: Менаџмент и интернационална бизнис администрација Предмет: Статистика Шифра предмета: М Б 1 2 0 4 ЕСПБ: 5 Датум: 15/06/2017 године Време: 10:00 Сала: 1. 20/16 М Б Бјелетић Јована

Више

OKTOBAR DAN VREME SALA 1 Agrometeorolgoija 2 Akustika PO DOGOVORU 3 Amorfni materijali PO DOGOVORU 4 Analiza vremena 5 Anatomija i

OKTOBAR DAN VREME SALA 1 Agrometeorolgoija 2 Akustika PO DOGOVORU 3 Amorfni materijali PO DOGOVORU 4 Analiza vremena 5 Anatomija i 1 Agrometeorolgoija 2 Akustika PO DOGOVORU 3 Amorfni materijali PO DOGOVORU 4 Analiza vremena 5 Anatomija i fiziologija oka 28.09. 15.00 67 6 Aplikativni softver - osnovni kurs 25.09. 15.00 RC 1 7 Aplikativni

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4 Ђокић О.

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б

Списак студената који су положили писани део испита из Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року шк. 2018/19 Април 2019 Усмени део испита б Финансијског рачуноводства у АПРИЛСКОМ испитном року Усмени део испита биће одржан у ЧЕТВРТАК, 25.04.2019. од 08,00 часова у сали БС Испитивач: Проф. др Тадија Ђукић 1. Јовановић Наталија 43993 04/19 9

Више

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ РЕДОВНИ ИСПИТНИ РОКОВИ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИКЕ ПРВА ГОДИНА ФИЗИЧКА МЕХАНИКА ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗ. МЕХ. 21.01-08.02. п: 30.01.19.10 h у: 06.02.19.10

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Ред

Ред Ред. бр. Бр. индекса Презиме ПОЕНИ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОД ПРОФЕСОРА ДАНИЛА ПОПОВИЋА ШКОЛСКA ГОДИНА 2016-2017. Име Сем. Настава Колоквијуми Поени

Више

Microsoft Word - druga na trecu.doc

Microsoft Word - druga na trecu.doc СПИСАК СТУДЕНАТА ДРУГЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА 2017. СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ТРЕЋУ ГОДИНУ Студенти који су стекли право уписа на буџет Р. Бр. Индекс Име Презиме Бодови стечени у школској

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????

Microsoft Word - ?????? ????????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??????????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ????? ????? СПИСАК СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ ПОСЛЕ ОКТОБАРСКОГ РОКА СТЕКЛИ ПРАВО ДА УПИШУ ДРУГУ ГОДИНУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ИНДЕКС ИМЕ ПРЕЗИМЕ ЕСПБ ПРОСЕЧНА ОЦЕНА 058/17 Емилија Влајић 60 10.00 098/17 Стефанија Насић

Више

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска

Записник Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Предмет: (1002) МАТЕМАТИКА 1 Студије: Основне академске Школска (1002) МАТЕМАТИКА 1 Хемијске технологије Др Снежана Ђорђевић, Доцент 13.07.2018 09:00 амфитеатар сала 1 Б Стојановић (Иван) Александра 5756 4 Закључно са редним бројем: 1 Др Снежана Ђорђевић (1003) ФИЗИКА

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски Списак неисправних пријава Милан (Драгомир) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2013/2014 Јунски 38836 Милан (Драгомир) Цветковић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4062 Информатика

Више

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta

Pešić Vesna Ponedeljak I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost Utorak I-4 I-5 Sreda I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 Četvrtak I-2 I-5 I-1 I-3 Peta 1 2 3 4 5 6 7 Pešić Vesna I-5 I-6 I-2 I-4 Srpski jezik i književnost I-4 I-5 I-6 I-2 I-3 I-4 I-1 I-2 I-5 I-1 I-3 I-1 I-3 I-6 1 2 3 4 5 6 7 Živadinović Jovana II-5 II-4 Srpski jezik i književnost II-2 II-3

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо

РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 2018/2019 Распоред испита Број предмета Предмет Б.П. Усмени испит Дежурни 1001 Инфо РАСПОРЕД ИСПИТА Основне академске студије, испитни рок: Јануарски, 08/09 00 Информатика и рачунарске комуникације 57 0 Механичке операције + 07 Конструкција тканина 3 Основи метрике боја 085 053 Биопроцеси

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа НГ ДП МЏ Т Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Др Дејан Спасић

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина

РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗA ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНЕ НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина НAСTAВНИК ПРEДMET И ОДЕЉЕЊЕ ДOДATНA НAСTAВA ДOПУНСКA НAСTAВA СEКЦИJA Јелена Видић Марина Максимовић Катарина Милошевић Ђорђе Миљаковић Математика Математика IV разред Понедељак од 11:05-11:50 IV разред,

Више

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија

Универзитет у Београду Правни факултет Распоред термина по испитима и наставницима Испитни рок: ОАС Септембар 2018/ година студија 1. година студија 11ПФ1001 - Увод у право Горан Дајовић 02.09.19.(13h) 05.09.19.(13h) Милош Здравковић 26.08.19.(14h) 27.08.19.(12h) 05.09.19.(14h) Миодраг Јовановић 28.08.19.(10h) 03.09.19.(10h) 04.09.19.(10h)

Више

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc

Microsoft Word - E-DNEVNIK - Međunarodno javno pravo Preliminarni rezultati.doc ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТЕРИЈЕ ОБУХВАЋЕНЕ ОД 1. ЗАКЉУЧНО СА 52. ИСПИТНИМ

Више

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII

школска 2017/2018 ИСТРАЖИВАЊЕ- поени из модула 1 Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII Гр. Презиме и име студента број индекса I Димитријевић Маријана 01/2013 Б IX нед. X нед. XI нед. XII нед. XIII нед.xiv нед. XV нед. I Деспотовић Душан 02/2013 Са 1,75 1,75 2,00 0,00 2,00 2,00 I Симоновић

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ индекса 1 Здравковић Г. Петар РЕк 44/17 66.00 7.63 73.63 2 Митић Б. Димитрије РЕк 16/17 66.00 7.35 73.35 3 Ристић М. Светозар РЕк 13/17 66.00 7.15 73.15 4

Више

Microsoft Word - TR DMilenkovic

Microsoft Word - TR DMilenkovic РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ МИКРО И МИНИ ХИДРОЕЛЕКТРАНА (ОД 10 ДО 1000 KW) НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ТР 0307950735056, др Драгица Миленковић, ред. проф. Машински факултет

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1)

Microsoft Word - termini ispita - doktorske sa ucionicama- (1) ТЕРМИНИ ИСПИТА У ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРАВА ПРЕДМЕТ 1. Методологија правних наука 2. Одбрана семинарског кандидат: Момо Копривица 3. Приступни испит: Стварно

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи СЕПТЕМБАР ИНДЕКС ПАР НЕПАР Основи економије НГ ДП МЏ Др Наташа Голубовић Др Драган Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА Основи економије Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија Џунић Финансијско рачуноводство Др Дејан Спасић Др Милица Ђорђевић Управљање ресурсима

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Тасић С. Никола РЕк 24/17 60.00 7.90 67.90 2 Антић Александар СЕк 55/17 60.00 7.40 67.40 3 Митић В. Алекса СЕк 45/17 60.00 7.40 67.40 4 Чоловић М. Александар

Више

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М

Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима предузећа ДК НГ ДП М Подела испитивача по принципу пар-непар I ГОДИНА ознака испитивачи Основи економије Финансијско рачуноводство Управљање ресурсима Др Драгослав Китановић Др Наташа Голубовић Др Драган Петровић Др Марија

Више

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач

Р Е З У Л Т А Т И И С П И Т А Висока пословна школа струковних студија у Блацу (назив високошколске установе) (седиште) Назив студијског програма: Рач Назив студијског програма: Рачунарство и информатика Предмет: Педагогија Шифра предмета: Р И 0 2 0 7 ЕСПБ: 6 1. 58/16 Р С Драгићевић Иван 100 10 2. 18/16 Р Б Ђокић Душан 70 7 3. 14/16 Р Б Ђорђевић Душан

Више

Jedinstvena-jun.xlsx

Jedinstvena-jun.xlsx : 1066/1 ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 1 1004/1-2 Ступар Ненад Сања 40.00 58 98.00 2 1004/1-3 Алексић Жарко Бојана 40.00 58 98.00 3 1004/1-6 Ивановић Рајко Звонко 32.76 58 90.76 4 1004/1-9 Живановић Милан Дуња

Више

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД

АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОД АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКE 2009/10. ГОДИНЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - основне академске студије I ГОДИНА 1 3 5 7 9 Математика 1 (7 ч.) др Љиљана Петковић,

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група:

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: Предмет: Написати, објавити, презентовати и вредновати научно Група: дело Шифра предмета: 4СА-НО Институт за епидемиологију Име и презиме наставника: др Сандра Грујичић. 06/045 С Ожеговић Анђела. 06/047

Више

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛ

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛ Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ХОЛОГ, на Филозофском факултету у Нишу на студијском програму

Више

Обавештење

Обавештење Александар Милић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Утицај аутоматских мењача на експлоатацијске функције возила" oдобрен на

Више

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска год Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу СПИСАК ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА Предмет: (4121) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III Студије: Основне академске Школска година: 2014/2015 Колоквијум: I колоквијум Студијски програм(и):

Више

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc

Microsoft Word - Rezultati testa iz prava IS1.doc РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ Заинтересоване студенткиње и студенти могу погледати тест у петак 21.12.2018. године од 12 до 14 на часовима вежби код асс. Александре Васић у сали

Више

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ

Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ Енглески језик 1 1. УПИС ОЦЕНА У ПРЕДВИЂЕНОМ ТЕРМИНУ ЈЕ ОБАВЕЗАН, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК У КОЈЕМ СТУДЕНТ ПЛАНИРА ДА ПОЛАЖЕ УСМЕНИ ИСПИТ. СТУДЕНТ МОРА ИМАТИ УПИСАНУ ОЦЕНУ ПРЕ ИЗЛАСКА НА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА. НАКНАДНИ

Више

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете,

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете, ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ Време одржавања: Недеља, 10.03.2019.год. Организатор: Актив наставника географије Покровитељ: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Српско

Више

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање

Универзитет у Београду Учитељски факултет Списак испитних пријава студената у испитном року Испитни рок: јун М 2018/19 Статут: МВ Образовање 1. 2018/2610 Бањац Неда 2. 2018/2596 Башић Маја 3. 2018/2562 Беленцан Милица 4. 2018/2595 Блажић Лидија 5. 2018/2662 Блажић Марија 6. 2018/2677 Богдановић Светлана 7. 2018/2597 Бодрожа Марина 8. 2018/2534

Више

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ,

МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК АЛЕКСИЋ, МАСТЕР РАДОВИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН: 2012 2017. МАСТЕР ПРИМЕЊЕНИ УМЕТНИК 2012 1. АЛЕКСИЋ, Марко СИНТЕЗА ПРОСТОРНИХ ОБЈЕКАТА И ТИПОГРАФСКО ПИСМО:

Више

СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних ак

СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних ак СВЕЧАНA ДОДЕЛA ДИПЛОМА Дана 28.06.2019. године у 13,00 сати у Амфитеатру Факултета одржаће се свечана додела диплома студентима основних и основних академских студија. НАПОМЕНА: Молимо студенте да наведеног

Више

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број

Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број Група СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ПРЕДМЕТА УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ Р. бр. Презиме, име родитеља, име Број индекса Први колоквијум задаци теорија Други колоквијум

Више

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року

Јединствена ранг листа - Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија у првом уписном року, на факултетима чији је оснивач Република Србија за стручни назив БИОЛОГ, на

Више

СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КОЛЕГА ЗА СЕМИНАРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 9. И 10. МАРТА НАПОМЕНА: За семинаре за које није било могуће формирати групе или је бр

СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КОЛЕГА ЗА СЕМИНАРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 9. И 10. МАРТА НАПОМЕНА: За семинаре за које није било могуће формирати групе или је бр СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КОЛЕГА ЗА СЕМИНАРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ 9. И 10. МАРТА НАПОМЕНА: За семинаре за које није било могуће формирати групе или је број пријављених превазилазио максимални број група за

Више

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу Ангажовање наставника на студијским програмима из 2007. године др Зоран Боричић, ред. проф. 13.2.8-С1 ТУРБУЛЕНТНА СТРУЈАЊА др Драгиша Никодијевић, ред. проф

Више

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У МАЈСКОМ ИСПИТНОМ РО 01. Валерика Тодић 02. Владимир Јовановић 03. Тамара Бошковић КАНДИДАТИ ТЕОРИЈА И ПРИНЦИПИ РАЧУНОВОДСТВА ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ И МСФИ УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ИНТЕРНА КОНТРОЛА ТЕОРИЈА РЕВИЗИЈЕ 01.

Више

RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane D a n Vreme Sala MENADŽMENT INDUSTRIJSKE PR

RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane D a n Vreme Sala MENADŽMENT INDUSTRIJSKE PR RASPORED PREDAVANJA-IV godina-letnji semestar-školska 2018/2019. godina Inženjerstvo ugljenohidratne hrane Predmet izbornog bloka 3 ANALIZA HRANE - dr Snežana Kravić, dr Zorica Sojanović četvrtak od 8

Више

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б.

ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години кол. Р.б. ОАС - ФИЗИКА Резултати првог колоквијума одржаног 16. 04. 2016. године за генерацију студената уписаних у шк. 2015/2016. години 16.4.2016 1 1501 Илић Никола 6 2 1502 Томић Катарина 0.5 3 1503 Живковић

Више

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Наставник Домнић-Поповић Наташа време одржавања до ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА РАСПОРЕД ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА -РАЗРЕДНА НАСТАВА- Домнић-Поповић Наташа четвртак, после / / 5. (парна смена Илић Драгана петак, 5. час / четвртак, 5. час

Више

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi

PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD /2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upi PREDUVJETI ZA UPIS I POLAGANJE POJEDINIH PREDMETA AK. GOD. 2016./2017. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA Za upis nekog od predmeta III. potrebno je položiti sve predmete

Више

Обавештење

Обавештење Оливер Николић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе за изградњу терена за рукомет

Више

Обавештење

Обавештење Стефан Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи електротехнике браниће завршни рад под називом теме: "Методе за унапређење степена ефикасности фотонапонских система

Више

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ БРОЈ ИНДЕКСА ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА 001/17 Вукашин Бојанић /17 Селена Ђорђевић 7 003

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ БРОЈ ИНДЕКСА ИМЕ ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА 001/17 Вукашин Бојанић /17 Селена Ђорђевић 7 003 РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ ПОРОДИЧНОГ ПРАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 001/17 Вукашин Бојанић 10 002/17 Селена Ђорђевић 7 003/17 Јелена Поповић 004/17 Драгана Милошевић 9 005/17 Никола Стојковић 9 006/17 Уна

Више

Обавештење

Обавештење Марко Здравковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Комбинована производња електричне и топлотне

Више

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc

Microsoft Word - ENGLESKI JEZIK Rezultati TEST 1 Nov doc ENGLESKI JEZIK TEST 1-01.12.2012. - REZULTATI generacija 2009 T1 br Indeks IME PREZIME G Poena Ocena Popravak 1 001/09 Драгана Рангелов C 26,25 8 7 2 002/09 Наталија Јовић C 18 6-3 003/09 Милица Тасић

Више

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у четврту годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске с

Универзитет у Београду Факултет политичких наука КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА за упис у четврту годину студирања (школска 2016/2017. година) Основне академске с Ранг Број индекса Презиме и име студента Број ЕСПБ Просечна оцена X 3 1. 2013/0133 Живковић Катарина 60,00 29,19 89,19 1. 2013/0821 Иванковић Јована 60,00 29,19 89,19 3. 2013/0137 Гајић Миона 60,00 28,92

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2015/2016 Јануарски Списак неисправних пријава Драган (Ненад)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2015/2016 Јануарски Списак неисправних пријава Драган (Ненад) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2015/2016 Јануарски 38747 Драган (Ненад) Костић, Студијски програм: Пословно управљање 4033 Маркетинг Неплаћена школарина

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 На основу Закона о изменама и допунама Закона о условима за упис студената у наредну годину студија у шк. 2018/2019.године, Висока техничка школа струковних студија у Нишу утврђује студијског програма

Више

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5

Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум године На основу чл. 5 Република Србија ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД, Кнеза Вишеслава 70 Дел. бр. 281/1/3 Датум 03. 07. 2019. године На основу чл. 59. и чл. 60. Статута Високе хотелијерске школе струковних

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ??????? ??????.doc

Microsoft Word - ?????? ????????? ??????? ??????.doc СПИСАК СТУДЕНАТА IV ГОДИНЕ ЗА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ 001/12 Сташа Стојановић 1 1 002/12 Ђорђе Митић 1 1 003/12 Јелена Антић 1 1 004/12 Стефан Бојичић 1 1 005/12 Анђелија Бићанин 1 1 006/12 Илона Радоичић 1

Више

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx

Microsoft Word - ?????? ????? jun 17 _1_.docx I Ред. Р А С П О Р Е Д ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ школске 2016/2017. године. 1. Основи економије Б+С П 52 Проф. др Љубица Николић 05. 10,00 Н 40 Доц. др Александар Мојашевић 05,06 9,00 14/2

Више

Обавештење

Обавештење о одбрани дипломског рада Миланка Недељковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција стамбеног објекта

Више

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ

ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 2014 ПРЕДМЕТИ I ГОДИНЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ШИФРА ПРЕДМЕТИ I СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВ А ШИФРА ПРЕДМЕТИ II СЕМЕСТАР ЕСПБ ФОНД ЧАСОВА ЗП101 Општа хемија 1 7 60-30 ЗП111 7 60-30 14ЗП102 7

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Обавештење

Обавештење Душан Арсић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно економских резултата рада АТП Сатва

Више

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган)

СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски Списак неисправних пријава Миљан (Драган) СПИСАК НЕИСПРАВНИХ ПРИЈАВА Студије: Школска година: Испитни рок: Основне академске 2017/2018 Јануарски 38917 Миљан (Драган) Апостоловић, Студијски програм: Финансије, банкарство и осигурање 4019 Микроекономија

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак,

I група уторак, Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, I група уторак, 06.11.2012. Јаковљевић Наталија и Кнежевић Јована Аритоновић Марија и Весић Марија Тешевић Драгана и Поповић Тијана уторак, 20.11.2012. Богдановић Драгана и Јована Терзић Лончар Војислава

Више

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД

Година: III Школска година: 2018/2019 ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО Семестар: V Дан Термин Предмет Сала Наставник/Сарадник ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕД ФАРМАЦЕУТСКО-КОЗМЕТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО 9.45 11.15 МЕХАНИЗ.РЕАКЦИЈЕ ПОЛИМЕРИЗ. И ПОЛИКОН. С2/2 Снежана И. Стојановић 8.00 10.30 ПОЛИМЕРНИ МАТЕРИЈАЛИ У ФКИ С2/1 Љубиша Николић 10.45 12.15 СТЕРЕОХЕМИЈА С2/1

Више

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx ПРВИ РАЗРЕД Ранг Име Презиме Одељ Школа Место Наставник шифра 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5 зад. Укупно Награда 1 Вања Пеић 10 Гимназија Крушевац Дејан Оролић 104 20 20 20 20 20 100 I 2 Ђoрђe Петровић

Више

Обавештење

Обавештење Милош Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Врсте квантизације сигнала". Одбрана завршног рада одржаће

Више

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил

Списак студената Школска година: 2018/2019 Предмет: МАСА-А Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Мил Списак студената Предмет: МАСА-А12011-1801 - Студио М02 А - Пројекат - Креирање атмосфере, Дорћол Наставник: Весна Цагић Милошевић Сала: 220 1 2018/21005 Штуловић Симона 1 2 2018/21003 Петровић Олга 1

Више

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Doc. dr Smiljka Popović-Deušić (Sala Dispanzera za decu i omladinu prizemlje) Podgrupa A 1. MD070306 Lukić Nemanja 2. MD050184 Malinović Tanja 3. MD070225 Matović Darko 4. MD070478 Mihajlović Nataša 5.

Више

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx

Ispitni_rokovi_2018_2019_jesenski_V.1.xlsx ISVU kod Kod kolegija Kolegij Odjel 1. jesenski 2. jesenski 60919 PMC101 Analitička kemija I Odjel za kemiju četvrtak, 29. kolovoz 2019. četvrtak, 12. rujan 2019. 60940 PMC104 Analitička kemija II Odjel

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА СОКО БАЊА I смена 16. РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА 2019 ГОДИНУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ДИРЕКЦИЈИ РБ,, КОЛУБАРА'' И ОЦ,, ПРОЈЕКТ'' РЕДНИ БРОЈ ИМЕ ДЕО МАТИЧНИ БРОЈ НАПОМЕНА I смена 16.06.-26.06. 1 КРЕМЕНАЦ ДРАГАНА 04-05 157875 2 СИМИЋ ЗОРИЦА 04-05

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04-1882 18.09.2018. године На основу члана 120. Статута Економског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Факултета на XII седници одржаној

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Коначни резултати избора за чланове већа матичних секција Регионалног центра Ниш Матичне секције архитеката 1 Александар Ђ. Кековић 300456703 52 2 Милисав С.Дамњановић 300624903 47 3 Славиша М.Кондић 300M55213

Више

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, Ниш, Србија Тел: ; Факс:

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, Ниш, Србија Тел: ; Факс: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - НИШ Париске Комуне бб, 1000 Ниш, Србија Тел:+31 1 202 300; Факс:+31 1 202 420 info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs т.р. 40-4266-41;

Више