SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20"

Транскрипт

1 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 2019.

2 NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE Pregled i predviđanje referentnih kamatnih stopa pojedinih centralnih banaka Referentna kamatna stopa (u %) Poslednja promena (u p.p.) Datum poslednje promene Naredni sastanak Očekivanje (u %) I Evropska centralna banka 0,00-0, \ II Federalne rezerve SAD 2,25-2,50 +0, ,25-2,50 III Banka Engleske 0,75 +0, \ IV Banka Kanade 1,75 +0, ,75 V Švajcarska nacionalna banka (-1.25%) (- 0.25%) -0, \ Izvor: Bloomberg LP 1. Kurs EUR/USD Kurs EUR/USD (dnevni podaci) 1,13 1,1242 1,1237 1,12 1,1163 1,1181 1,1217 1,1178 1,1196 1,1203 1,1175 1,1189 1,1216 1, Izvor:Bloomberg LP ` Tokom prvog dela izveštajnog perioda evro je ojačao za 0,30% u odnosu na dolar. Početkom ovog izveštajnog perioda kurs EUR/USD je imao uzlazni trend. Evro je jačao u odnosu na dolar, nakon boljih od očekivanih ekonomskih podataka BDP-a zone evra za prvi kvartal ove godine, dok je dolar dodatno slabio u očekivanju sastanka FED-a sredinom nedelje. Podstaknut ovakvim podacima, evro je sredinom nedelje dostigao nivo iznad 1,1240 dolara (što je i maksimalna vrednost za čitav period). Do promene trenda kretanja kursa dolazi nakon održanog sastanka FED-a na kome je referentna stopa zadržana u rasponu od 2,25% do 2,50% (u skladu sa očekivanjima) i izjave predsednika FED-a Džeroma Pauela da će kamatne stope ostati na postojećem nivou u dužem vremenskom periodu i da trenutno ne vidi razlog za promenu ni u jednom smeru, te se kurs ponovo spustio do nivoa oko 1,1140. Poslednjeg dana prve nedelje perioda dolar je ponovo oslabio nakon objavljenih podataka sa američkog tržišta rada. Kurs EUR/USD je prvu nedelju izveštajnog perioda završio na nivou od 1,1196 dolara za evro. U toku druge nedelje izvštajnog perioda evro je ojačao za 0,37% u odnosu na dolar. Trend jačanja evra se, uz manje oscilacije, nastavio i tokom druge nedelje izveštajnog perioda. 2

3 Prema konačnim podacima, PMI kompozitni indeks za zonu evra u aprilu bio je nešto bolji u odnosu na preliminarnu procenu, maloprodaja u zoni evra nije se menjala u martu (očekivan pad od 0,1%), dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine maloprodaja povećana za 1,9% (očekivano 1,8%). Sentix indeks poverenja investitora u zoni evra u maju beleži rast na 5,3, iznad očekivanih 1,2, nakon -0,3 zabeleženih prethodnog meseca. Drugog dana u nedelji evro je oslabio nakon objave ekonomskih prognoza Evropske komisije o ekonomiji evrozone koje su revidirane naniže. Nakon toga, do kraja nedelje nastavljen je trend jačanja evra. Dolar je bio pod pritiskom u očekivanju ishoda pregovora o trgovinskim odnosima SAD i Kine između zvaničnika ove dve zemlje, dok je evro jačao usled objavljenih boljih od očekivanih ekonomskih podataka iz zemalja evrozone. Na kraju nedelje kurs EUR/USD je ojačao nakon što je stupila na snagu odluka SAD o povećanju carina na uvoz robe iz Kine. Kurs EUR/USD je drugu nedelju izveštajnog perioda završio na nivou od 1,1237 dolara za evro. Tokom celog izveštajnog perioda evro je ojačao za 0,66% u odnosu na dolar. 2. Tržište hartija od vrednosti 2.1. Državne obveznice SAD Kriva prinosa državnih obveznica SAD (na dan, na godišnjem nivou, u %) 2,75 2,50 2,25 2,00 0, ,00 3м 6м 1г 2г 3г promena (u bazičnim poenima) 5г 7г 10г Извор: Bloomberg Prinosi državnih obveznica SAD krajem aprila i u prvoj polovini maja beleže blagi pad duž cele krive. Prinos dvogodišnje obveznice smanjen je za 1,6 bp, sa 2,28% na 2,26%, dok je prinos desetogodišnje obveznice smanjen za 3 bp, sa 2,50% na 2,47%. Na pad prinosa najviše su uticali ponovno povećanje tenzija u trgovinskim odnosima SAD i Kine, kao i objava podataka koji ukazuju na usporavanje inflacije i aktivnosti u privatnom sektoru SAD u martu i aprilu. FED je, na sastanku početkom meseca, ponovio stav da će biti strpljiv po pitanju promene referente kamatne stope u narednom periodu. SAD su u petak 10. maja povećale carine sa 10% na 25% na uvoz iz Kine u vrednosti od 200 mlrd dolara koje su počele da se primenjuju od ponoći. Iz kineskog ministartva trgovine 3

4 najavljeno je da će Kina odgovoriti, ne navodeći o kakvim se konkretnim merama radi. Nakon ovih mera, pregovori dve strane su u zastoju. Na sastanku završenom 1. maja FED je zadržao referentnu stopu u rasponu od 2,25% do 2,50%, što je bila jednoglasna odluka članova FED, u skladu sa tržišnim očekivanjima. U saopštenju sa sastanka navodi se da podaci objavljeni nakon sastanka održanog u martu ukazuju na i dalje snažno tržište rada, na kojem se beleži solidan rast broja radnih mesta, uz nisku stopu nezaposlenosti. Ekonomska aktivnost takođe beleži solidan rast, dok je, s druge strane došlo do usporavanja rasta potrošnje stanovništva i poslovnih investicija u prvom kvartalu. Stopa inflacije, kao i stopa bazne inflacije, koja isključuje cene hrane i energenata, smanjene su i nalaze se ispod 2%. U izveštaju se navodi da će u svetlu globalnih ekonomskih i finansijkih dešavanja, kao i izostanka značajnog ubrzanja inflacije, FED biti strpljiv prilikom daljih prilagođavanja referentne stope, kako bi se očuvala ekonomska ekspanzija SAD, snažno tržište rada i inflacija blizu simetričnog cilja inflacije od 2%. Na konferenciji koja je usledila posle sastanka, predsednik FED-a Džerom Pauel izjavio je da će FED verovatno zadržati kamatne stope na postojećem nivou u dužem vremenskom periodu, te da trenutno ne vidi razlog za promenu ni u jednom smeru. Takođe, Pauel je istakao da su podaci o inflaciji bili ispod onih koje je očekivao, ali je pritiske koji su uticali na usporavanje inflacije označio kao,,prolazne''. Pauelovi komentari o inflaciji uticali su na rast prinosa državnih obveznica SAD. Rast potrošačkih cena u SAD bio je umeren tokom aprila. U odnosu na prethodni mesec, stopa inflacije je bila 0,3% (naspram očekivanih 0,4% i koliko je iznosila u martu), najviše usled rasta cena benzina, stanarina i zdravstvene zaštite, dok je negativno uticalo manje korišćenje automobila tokom aprila i smanjenje cena odeće. U odnosu na isti mesec prethodne godine inflacija je bila 2,0% (očekivano 2,1%), nakon 1,9% u martu. Bazna inflacija (bez volatilnih komponenti cena hrane i energenata), u odnosu na prethodni mesec, zabeležila je rast od 0,1% (očekivano 0,2%, u martu 0,2%), dok je u odnosu na april prethodne godine iznosila 2,1% koliko je bilo i očekivano, naspram 2,0% u martu. Stopa rasta PCE deflatora u SAD u martu je iznosila 0,2% u odnosu na prethodni mesec (očekivano 0,3%; prethodno 0,1%), dok je posmatrano u odnosu na isti period prethodne godine rast PCE deflatora iznosio 1,5%, ispod očekivanih 1,6%, posle 1,3% sa kraja februara. Bazni PCE indeks, koji isključuje cene hrane i energenata, i predstavlja pokazatelj inflacije kome FED pridaje naročitu važnost, bio je nepromenjen tokom marta, ispod očekivanog i rasta iz prethodnog meseca (0,1%), dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine stopa rasta baznog PCE indeksa iznosila 1,6%, ispod očekivanih i ptrethodno zabeleženih 1,7%. Broj kreiranih radnih mesta van sektora poljoprivrede u SAD u aprilu je iznosio 263 hiljade, značajno iznad očekivanih 190 hiljada, nakon 189 hiljada u februaru. Prosek broja novih radnih mesta u poslednja tri meseca iznosi 189 hiljada, značajno iznad nivoa potrebnog za održavanje zaposlenosti na ovom nivou (procenjenog na oko hiljada mesečno). Snažan rast zaposlenosti posebno se beleži u uslužnom i građevinskom sektoru, dok je u proizvodnom sektoru rast bio slabiji, u skladu sa podacima o slabom rastu proizvodne aktivnosti. Stopa nezaposlenosti smanjena je na 3,6%, što je najniži nivo za poslednjih 50 godina (očekivano i u prethodnom mesecu 3,8%), dok je stopa nezaposlenosti U6, koja predstavlja širi pokazatelj iskorišćenosti kapaciteta na tržištu rada, zadržana na 7,3%. Stopa participacije radne stane na tržištu rada smanjena je na 62,8% (očekivano i prethodno 63,0%). Sa druge strane, zarade u aprilu su u povećane za 0,2% odnosu na prethodni mesec (očekivano 0,3%; u martu 0,2%), dok su u odnosu na isti mesec prethodne godine zarade u aprilu ostvarile rast od 3,2% (očekivano 4

5 3,3%). Podaci sa tržišta rada ukazuju na nastavak snažnog rasta zaposlenosti od početka godine, ali i na umeren rast zarada, odnosno na niske inflatorne pritiske po ovom osnovu, što FED-u ostavlja prostor da zadrži monetarnu politiku nepromenjenom. Značajni pokazatelji privredne aktivnosti SAD I ISM indeks proizvodnog sektora, preliminarno ( ) II Broj kreiranih radnih mesta van sektora poljporivrede ( ) III Stopa rasta bazne inflacije Y/Y ( ) Period Očekivani podatak Aktuelni podatak Prethodni podatak Apr 55,0 52,8 55,3 Apr 190k 263k 189k Apr 2,1% 2,1% 2,0% Izvor: Bloomberg LP 2.2. Državne obveznice Nemačke Kriva prinosa državnih obveznica Nemačke (na dan, na godišnjem nivou, u %) 0,00-0,25-0,50-0,75-1, ,25 0,00-5,00 3м 6м 1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 9г 10г Извор: Bloomberg promena (u bazičnim poenima) Tokom izveštajnog perioda prinosi nemačkih državnih obveznica smanjeni su duž cele krive u odnosu na prethodni izveštajni period. Prinos dvogodišnje obveznice smanjen je sa -0,60% na -0,62%, dok je prinos desetogodišnje obveznice smanjen sa -0,02% na -0,05%. Dо pada prinоsа dоšlо је usled eskalacije trgovinskih tenzija između SAD i Kine, kao i nakon objave novih procena Evropske komisije, posebno procena fiskalnog deficita u Italiji za narednu godinu. U toku izveštajnog perioda, objavljeni su podaci o BDP-u u zoni evra za prvi kvartal godine, kao i podaci o inflaciji u aprilu i stopi nezaposlenosti za mart. Prеmа prеliminаrnim pоdаcimа, stоpа rаstа BDP-а u zоni еvrа iznоsilа је 0,4% u prvоm kvаrtаlu, iznаd оčеkivаnjа od 0,3%, nakon rasta od 0,2% u prеthоdnоm kvаrtаlu. U odnosu na 5

6 isti kvаrtаl prеthоdnе gоdinе stоpа rаstа BDP-а iznоsilа je 1,2% (оčеkivаnо 1,1%), dok je pоdаtаk za prethodni mesec rеvidirаn sа 1,1% nа 1,2%. Inflаciја u zоni еvrа iznоsilа је 1,7% nа krајu аprilа u оdnоsu nа isti mеsеc prеthоdnе gоdinе (1,4% nа krајu mаrtа), dоk је bаznа inflаciја pоvеćаnа sа 0,8% nа 1,2%. Brži rаst cеnа nајvеćim dеlоm pоslеdicа је rаstа cеnа u оblаsti uslugа, оdnоsnо cеnа turističkih pаkеtа zа vrеmе Uskrsа kојi је оvе gоdinе biо u аprilu, u оdnоsu nа prеthоdnu gоdinu kаdа је biо u mаrtu. Rаst inflаciје, nаkоn dоbrih pоdаtаkа о BDP-u u zоni еvrа (brži rаst u Špаniјi, sоlidаn rаst u Frаncuskој i оpоrаvаk u Itаliјi nаkоn rеcеsiје), smаnjuјu pоtrеbu zа dоdаtnim еkspаnzivnim mеrаmа ЕCB. Ipak, to ne znači i definitivan oporavak ekonomije zone evra, usled slabosti u proizvodnom sektoru koje su i dalje prisutne (značajniji pad porudžbina u prvom kvartalu) i trgovinskih neizvesnosti. Stоpа nеzаpоslеnоsti u zоni еvrа u mаrtu iznоsilа је 7,7%, ispоd оčеkivаnjа i stоpе prеthоdnоg mеsеcа оd 7,8% (u mаrtu gоdinе stоpа nеzаpоslеnоsti iznоsilа је 8,5%). Brој nеzаpоslеnih u zоni еvrа mаnji је u оdnоsu nа prеthоdni mеsеc za 174 hilјаde, dоk је u оdnоsu nа isti mеsеc prеthоdnе gоdinе mаnji zа 1,17 miliоnа. Stоpа nеzаpоslеnоst nајnižа је u Čеškој (1,9%), Nеmаčkој (3,2%) i Hоlаndiјi (3,3%), dоk је nајvеćа u Grčkој (18,5%, pоdаtаk iz јаnuаrа) i Špаniјi (14,0%). Prеmа prоcеnаmа Еvrоpskе kоmisiје BDP u zоni еvrа u godine bеlеžićе rаst sеdmu gоdinu zаrеdоm, uz rаst u svim zеmlјаmа člаnicаmа zоnе еvrа, uslеd rаstа dоmаćе trаžnjе, rаstа zаpоslеnоsti i niskih trоškоvа finаnsirаnjа, uprkоs glоbаlnim nеizvеsnоstimа. Rizici su i dаlје izrаžеni, а оdnоsе sе nа trgоvinskе nеizvеsnоsti i slаbоsti u zеmlјаmа u rаzvојu i Kini, kао i pоlitičkој nеizvеsnоsti u Еvrоpi. Rаst BDP-а iznоsićе 1,2% u godini (prеthоdnа prоcеnа 1,3%) i 1,5% u godini (prеthоdnо 1,6%). Stоpа nеzаpоslеnоsti nаstаvićе dа sе smаnjuје nа 7,7% u godini i 7,3% u godini, ispоd stоpе kоја је bilа godine, prе svеtskе finаnsiјskе krizе. Prеmа prоcеnаmа, inflаciја ćе iznоsiti 1,4% u i godini. Еvrоpskа kоmisiја prоcеnjuје smаnjеnjе nivоа dugа, sа 87,1% kоlikо је iznоsiо na kraju prethodne godine, nа 84,3% dо krаја godine. Prеmа prоcеnаmа Еvrоpskе kоmisiје, budžеtski dеficit u Itаliјi iznоsićе 3,5% u godini, znаčајnо iznаd prоcеnа itаliјаnskе vlаdе оd 2,1%, štо bi mоglо dоvеsti dо nоvih zаhtеvа fiskаlnе kоnsоlidаciје, оdnоsnо dо rаstа pоlitičkе nеizvеsnоsti. Značajni pokazatelji privredne aktivnosti zemalja Evropske monetarne unije Period Očekivani Aktuelni Prethodni podatak podatak podatak I BDP u zoni evra, ( ) T1 0,3% 0,4% 0,2% II Stopa nezaposlenosti u zoni evra, ( ) Mar 7,8% 7,7% 7,8% III Inflacija u zoni evra, ( ) Apr 1,6% 1,7% 1,4% Izvor: Bloomberg LP. 6

7 3. Zlato Zlato (dnevni podaci, USD po unci) 1300, , , , , , , , , , , , , , Izvor:Bloomberg LP ` Tokom posmatranog izveštajnog perioda cena zlata je zabeležila rast od 0,01%. Cena zlata se tokom prve nedelje izveštajnog perioda kretala izrazito volatilno. Na početku prve izveštajne nedelje cena zlata je pala, usled objave boljih od očekivanih ekonomskih podataka u SAD-u, koji ukazuju na znakove otpornosti ekonomskog rasta, što je smanjilo tražnju investitora za ovim plemenitim metalom. Sledećeg dana cena zlata se blago oporavila, usled rasta zabrinutosti oko trgovinskih pregovora SAD-a i Kine. U četvrtak 2. maja cena zlata je nastavila da slabi. Tog dana je zabeležena minimalna vrednost zlata tokom ovog izveštajnog perioda na nivou od 1.270,41 američkih dolara po finoj unci zlata (USD/Oz) nakon sastanka FED-a i jačanja američkog dolara. U petak 3. maja cena zlata je zabeležila rast do nivoa od 1.281,08 USD/Oz, na šta je značano uticala objava izveštaja o sporijem od očekivanog rasta zarada u SAD (objavljeno je da su plate u proseku porasle samo 0,2% na mesečnom nivou, što je navelo investitore na prodaju dolar, a to je zauzvrat učinilo zlato privlačnijom investicijom). Ukupan pad cene zlata tokom prve nedelje iznosio je 0,54%. Cena zlata zabeležila je rast usled pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će SAD povećati carine na uvoz robe iz Kine, vredan 200 mlrd USD, što je ponovno izazvalo trgovinske napetosti između dve zemlje i nateralo investitore da potraže osiguranje ulaganjem svoje imovine u zlato, kao klasu aktive sigurnog utočišta. Vest da će Peking i dalje slati delegaciju u Vašington ove nedelje za još jednu rundu pregovora, donekle je ublažio dalji rast cene zlata. Političko ekonomski odnosi između dve najveće trgovinske sile i tenzije na Bliskom istoku su najznačajniji faktori koji su pružili izvesnu podršku rastu cene zlata pred kraj izveštajnog perioda. Druge nedelje, cena zlata povećana je za ukupno 0,55% (na nivo od 1.288,07 USD/Oz). 7

8 4. Nafta Dated Brent OIL (dnevni podaci, USD po barelu) 74,00 72,33 72,00 71,35 71,60 71,85 71,22 71,25 71,60 70,00 70,65 70,27 70,60 70,66 68, Izvor:Bloomberg LP ` Tokom celog izveštajnog perioda zabeležen je rast cene nafte tipa Brent od 0,35%. Početkom izveštajnog perioda cena nafte je beležila rast, usled najava Saudijske Arabije da bi članice OPEC-a i saveznici mogli da produže program smanjenja obima proizvodnje do kraja godine, u cilju regulisanja nivoa zaliha nafte na globalnom nivou. S druge strane, u Venecueli, opozicioni lider je pozvao vojsku na ustanak. U četvrtak 2. maja cena nafte zabeležila je oštriji pad. Na to je uticalo više faktora. Objavljen je izveštaj da je u SAD došlo do rasta zaliha ove sirovine na najviši nivo od godine, što je umanjilo zabrinutost da rast tenzija u Venecueli preti padu nivoa zaliha. Pored toga, investitori su uvideli da uprkos sankcijama SAD prema Iranu, najveći proizvođači nafte (SAD, Rusija i Saudijska Arabija) mogu potencijalno popuniti prazninu u proizvodnji crnog zlata. Poslednjeg dana prve izveštajne nedelje cena nafte se blago oporavila, nakon objave izveštaja da je stopa nezaposlenost u SAD smanjena na 3,6%, što je najniži nivo za poslednjih 50 godina. Cena nafte tipa Brent je tokom prve nedelje zabeležila pad od 0,18%. Cena nafte je na samom početku druge nedelje izveštajnog perioda porasla, usled pojačanih tenzija na Bliskom istoku, što je bacilo u senku planove SAD za povećanje carinskih tarifa na uvoz robe iz Kine. Zbog embarga koji je administracija SAD uvela Iranu u cilju da izvoz iranske nafte dovede na nulu, Iran je zapretio da će zatvoriti Hormuški moreuz (strateški je od velikog značaja, jer kontroliše morski promet prema Kuvajtu i Iraku). Kroz ovaj morski prolaz između Omana i Irana, tankerima se prevozi 20%-40% svetskog snabdevanja naftom. Kao odgovor na iranske pretnje, SAD su uputile svoje avione bombardere ka ovom delu sveta, kao znak upozorenja vlastima Irana. U nastavku druge nedelje cena nafte se kolebala u intervalu od 69,79 američkih dolara po barelu do 71,67 USD/bbl za naftu tipa Brent. Na samom kraju izveštajnog perioda usledio je rast cene nafte koja je zabeležila nivo od 71,60 USD/bbl, na šta je značajno uticala najava administracije SAD o uvođenju dodatnih carinskih tarifa (sa 10% na 25%) na uvoz robe (vrednosti oko 200 mlrd USD) iz Kine. Tržišni učesnici su ostali zabrinuti oko potencijalnog narušavanja ekonomskog rasta, pošto dve vodeće ekonomske sile nisu postigle trgovinski sporazum. Najverovatniji scenario je da će obe strane nastaviti pregovore, čak i ako se u narednim danima najavljuju kineske tarife na uvoz dobara iz SAD. Slično "hladnom ratu" između SAD i Sovjetskog Saveza, faze primirja i eskalacije verovatno će se nastaviti i u narednom periodu. Druge nedelje, cena nafte tipa Brent povećana je za 0,53% (na nivo od 71,60 USD/bbl). 8

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 13 24. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 8. jul 19. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 10 21. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŢIŠTU 28. decembar 2015-08. januar 2016. Januar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 2 13. april 2018. April 2018. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. novembar 9. decembar 2016. Decembar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 1 12. april 2019. April 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 20 31. avgust 2018. Septembar 2018. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (31. mart 2008-04. april 2008.) Podgorica, 09. april

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2008-08. avgust 2008.) Podgorica, 13. avgust

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. januar 2008-01. februar 2008.) Podgorica, 06. februar

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (29. avgust 2016. 02. septembar 2016.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. januar 8. februar 2013. Januar/februar 2013. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (09. april 2018. 13. april 2018.) Podgorica, 18. april 2018.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (24. septembar 2018. 28. septembar 2018.) Podgorica, 03. oktobar

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2014. 08. avgusta 2014.) Podgorica, 13.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. novembar 2015. 06. novembar 2015.) Podgorica,

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (01. mart 05. mart 2010.) Podgorica, 10. mart 2010. godine

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (03. jul 2017. 07. jul 2017.) Podgorica, 12. jul 2017. godine

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 05.06.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 29.05.2017.- 02.06.2017. Tabela

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (29. april 03. maj 2013.) Podgorica, 09. maj 2013.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. decembra 06. decembra 2013.) Podgorica, 12.

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. septembra 06. septembra 2013.) Podgorica, 11.

Више

Banking Service Department

Banking Service Department ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БАНКАРСТВО СЛУЖБА FRONT OFFICE Сарајево, 25.07.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 18.07.2016.- 22.07.2016. Табела

Више

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БАНКАРСТВО СЛУЖБА FRONT OFFICE Сарајево, 06.11.2017. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 30.10.2017.- 03.11.2017. Табела

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (11. novembra 15. novembara 2013.) Podgorica, 20.

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc

Microsoft Word - Sedmicni srp.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 10.07.2017. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 03.07.2017.- 07.07.2017. Табела

Више

Microsoft Word DECEMBAR fin trziste 3-14 DEC 07 LEKTORISANO.doc

Microsoft Word DECEMBAR fin trziste 3-14 DEC 07 LEKTORISANO.doc NARODNA BANKA SRBIJE Odeljenje za upravljanje deviznim rezervama Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu u periodu od 3. do 14. decembra 2007. godine U četvrtak, 6. decembra, održani su sastanci

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (08. februar 12. februar 2010.) Podgorica, 17. februar

Више

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FIN

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FIN CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 08.05.2017. godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA 01.05.2017.- 05.05.2017. Tablica

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (01. oktobar 2012. 05. oktobar 2012.) Podgorica,

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 01.07.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 24.06.2019.- 28.06.2019. Tabela

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. septembra 20. septembra 2013.) Podgorica, 25.

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 04.02.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 28.01.2019.- 01.02.2019. Tabela

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (09. septembra 13. septembra 2013.) Podgorica, 18.

Више

Banking Service Department

Banking Service Department ЦЕНТРАЛНА БАНКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БАНКАРСТВО СЛУЖБА ФРОНТ ОФИС Сарајево, 10.06.2019. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 03.06.2019.- 07.06.2019. Табела 1:

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 11.07.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 04.07.2016.- 08.07.2016. Табела

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 22.04.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 15.04.2019.- 19.04.2019. Tabela

Више

Microsoft Word - Pregled fin trz 23 dece 2010 LEKTORISANO _2_.docx

Microsoft Word - Pregled  fin trz 23 dece 2010 LEKTORISANO _2_.docx Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu u periodu od 29. novembra do 10. decembra 2010. godine Pregled i predviđanje nivoa referentnih kamatnih stopa pojedinih centralnih banaka Valuta Referentna

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 01.08.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 25.07.2016.- 29.07.2016. Табела

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август 9. Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. август 9. Даме и господо, поштовани

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 13.03.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 06.03.2017.- 10.03.2017. Tabela

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 10.06.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 03.06.2019.- 07.06.2019. Tabela

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (17. maj 21. maj 2010.) Podgorica, 26. maj 2010. godine

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 08.07.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 01.07.2019.- 05.07.2019. Tabela

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у 1. години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 31. јул 19. 1 Даме и господо, поштовани представници

Више

SEKTOR ZA FINANSIJSKE POVJERLJIVO

SEKTOR ZA FINANSIJSKE POVJERLJIVO Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (30. jul 2012. 03. avgust 2012.) Podgorica, 08. avgust

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (23. jul 2012. 27. jul 2012.) Podgorica, 01. avgust

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај 9. Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. мај 9. Зона евра Немачка Италија

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 29.07.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 22.07.2019.- 26.07.2019. Tabela

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 14.01.2019. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 07.01.2019.- 11.01.2019. Tabela

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Сарајево, 27.06.2016. године СЕДМИЧНИ ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА НА ГЛОБАЛНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА 20.06.2016.- 24.06.2016. Табела

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 10.12.2018. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 03.12.2018.- 07.12.2018. Tabela

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 20.02.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 13.02.2017.- 17.02.2017. Tabela

Више

Banking Service Department

Banking Service Department CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 01.07.2019. godine TJEDNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA 24.06.2019.- 28.06.2019. Tablica

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 29.01.2018. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 22.01.2018.- 26.01.2018. Tabela

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

MEĐUNARODNA EKONOMIJA 08

MEĐUNARODNA EKONOMIJA 08 MEĐUNARODNA EKONOMIJA 08 8.1. Globalna ekonomska kretanja Posljednja očekivanja MMF-a su da će globalna ekonomija u 2018. i 2019. godini rasti po stopi od 3,7%, što je manje za 0,2 p. p. za obje posmatrane

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај. Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд,. мај. Даме и господо, поштовани представници медија, драге колеге, Добро дошли на презентацију

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 09.10.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 02.10.2017.- 06.10.2017. Tabela

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Sedmicni bos

Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 25.12.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 18.12.2017.- 22.12.2017. Tabela

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

EMU factsheet FS2_HR.indd

EMU factsheet FS2_HR.indd DOVRŠETAK EUROPSKE EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE Doprinos Komisije Programu čelnika #FutureofEurope #EURoadSibiu GOSPODARSKA I SOCIJALNA KONVERGENCIJA U EU-U: KLJUČNE ČINJENICE Slika 1.: Euro je valuta Europske

Више

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA 2015 SE IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA Period od 1.1.-31.1.2015 Kratak pregled dešavanja sa finasijskih tržišta praden dešavanjima na tržištu valuta, metala i tržišta kapitala sa osnovni kamatnim stopama

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 27.02.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 20.02.2017.- 24.02.2017. Tabela

Више

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM F

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM F CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 07.08.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 31.07.2017.- 04.08.2017. Tabela

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb

34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb 3 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs U trećem kvartalu 1. inflacija je usporila i cene su u proseku pale za,3% - uglavnom zbog sezonskog pojeftinjenja neprerađene hrane (svežeg voća i povrća).

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista docm

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista docm Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (19. jul 23. jul 2010.) Podgorica, 28. jul 2010. godine

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Microsoft Word - Sedmicni izvjestaj sajt.docx

Microsoft Word - Sedmicni izvjestaj sajt.docx 2015 SE IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA Period od 1.2.-15.2.2015 Kratak pregled dešavanja sa finasijskih tržišta praćen dešavanjima na tržištu valuta, metala i tržišta kapitala sa osnovni kamatnim stopama

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

PREDMET: MAKROEKONOMIJA

PREDMET: MAKROEKONOMIJA UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA Akademska 2016/17 godina PREDMET: MAKROEKONOMIJA Nastavnik: doc. dr Mladen Ivić e-mail: ivic.mladen@gmail.com Osnovna literatura: Ivić, M., Mitić,

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc

Microsoft Word - Sedmicni bos.doc CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 15.01.2018. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 08.01.2018.- 12.01.2018. Tabela

Више

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA 2015 SE IZVJEŠTAJ SA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA Period od 16.3.-31.3.2015 Kratak pregled dešavanja sa finasijskih tržišta praden dešavanjima na tržištu valuta, metala i tržišta kapitala sa osnovni kamatnim stopama

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више