34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "34 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs Trendovi U trećem kvartalu inflacija je usporila i cene su u proseku pale za 0,3% - uglavnom zb"

Транскрипт

1 3 5. Cene i devizni kurs 5. Cene i devizni kurs U trećem kvartalu 1. inflacija je usporila i cene su u proseku pale za,3% - uglavnom zbog sezonskog pojeftinjenja neprerađene hrane (svežeg voća i povrća). Međugodišnja inflacija je zbog efekta niske baze ubrzala na,% u avgustu, ali se već u septembru i oktobru spustila na nivo od oko % - koliko bi približno trebalo da iznosi i na kraju godine. Ukupna inflacija je u 1. dominantno bila određena kretanjem cena relativno malog broja proizvoda (naftni derivati, sveže voće i povrće i duvanski proizvodi), dok su inflatorni pritisci u ekonomiji još uvek slabi. To potvrđuje izuzetno niska međugodišnja noseća inflacija (merena indeksom potrošačkih cena bez hrane, alkoholnih pića, duvana i energenata), koja je u Q3 ostala na nivou od oko 1%. U 19. očekujemo postepeno ubrzavanje inflacije usled daljeg rasta domaće tražnje (delimično i zbog snažnog rasta zarada u javnom sektoru i penzija) i iscrpljivanja dezinflatornog uticaja aprecijacije dinara u prethodnom periodu. Međutim, procenjujemo da će se u većem delu sledeće godine ukupna inflacija ipak kretati u donjoj polovini ciljanog intervala NBS (3 ± 1,5%). Aprecijacijski pritisci na dinar od početka godine počeli su da jenjavaju od septembra, tako da je domaća valuta u Q3 nominalno oslabila u odnosu na evro za,3%. NBS je u ovoj godini opravdano sprečavala prekomerno jačanje dinara kupovinom evra na međubankarskom deviznom tržištu (ukupno 1.79 mln evra u prvih deset meseci), ali smatramo da nije dobro to što se opredelila da interveniše i na pojavu prvih naznaka deprecijacijskih pritisaka tokom septembra i oktobra (prodato 5 mln evra). Dinar je od kraja. realno ojačao u odnosu na evro za oko % (uz istovremeni pad produktivnosti rada), što se negativno odražava na cenovnu konkurentnost domaće privrede i jedan je od uzroka kontinuiranog pogoršanja spoljnotrgovinskih tokova. Stoga smatramo da je blaga realna deprecijacija u Q3 (za,7%) povoljan trend koji je u skladu s ključnim ekonomskim ciljem Srbije ubrzanjem privrednog rasta koji bi bio zasnovan na povećanju investicija i izvoza. Inflacija je u Q3 naglo usporila usled izraženijeg pada cena hrane od sezonski uobičajenog i još uvek niskih inflatornih pritisaka Noseća inflacija je i u Q3 ostala na rekordno niskom nivou od oko 1%, što je potvrda preovlađujuće slabih inflatornih pritisaka Cene Treći kvartal 1. godine obeležilo je usporavanje inflacije, tako da su tokom letnjih meseci cene u proseku smanjene za,3%. Na mesečnom nivou zabeležena je deflacija od -,3% u julu i septembru, dok su u avgustu cene porasle za,3%. Međugodišnja inflacija je zbog efekta baze nastavila da se ubrzava i dostigla je maksimalnu ovogodišnju vrednost u avgustu (,%), nakon čega je u septembru usledio njen pad do nivoa od,1% (Tabela T5-1). Posmatrano po grupama proizvoda, usporavanje inflacije u Q3 može se gotovo u celosti objasniti nešto većim smanjenjem cena hrane od sezonski uobičajenog prvenstveno svežeg voća i povrća usled relativno dobre poljoprivredne sezone. U posmatranom periodu inflatorno su delovala poskupljenja tek nekoliko proizvoda, poput porasta cena naftnih derivata (usled rasta svetske cene nafte i jačanja dolara) i duvanskih proizvoda (usled redovnog julskog usklađivanja akciza). Do kraja 1. ne očekujemo izraženiju promenu trendova iz prethodnih nekoliko meseci jer su inflatorni pritisci još uvek relativno niski, tako da će decembarska inflacija verovatno biti veoma blizu % - koliko bi trebalo da iznosi i prosečna inflacija u ovoj godini. Međutim, iako se u 19. ulazi s niskom mesečnom inflacijom, u sledećoj godini je moguće očekivati nešto izraženiji rast nivoa cena. Tome bi prvenstveno trebalo da doprinesu nastavak rasta domaće tražnje (delimično i zbog značajnog povećanja plata u javnom sektoru), iscrpljivanje dezinflatornog uticaja aprecijacije dinara iz prethodnog perioda i najavljeno povećanje cene struje za privredu (što bi povećalo troškove proizvodnje). U suprotnom smeru mogli bi da deluju nedavni oštar pad svetske cene nafte i ovogodišnja dobra poljoprivredna sezona. Uzimajući sve ove činioce u obzir, procenjujemo da će se i uz očekivano ubrzanje inflacije u 19. ona u većem delu godine ipak kretati u donjoj polovini ciljanog intervala NBS (3 ± 1,5%). Noseća inflacija (merena indeksom potrošačkih cena bez hrane, alkoholnih pića, duvana i energenata) je tokom Q3 1. neznatno ubrzala, ali se i dalje kretala oko rekordno niskih 1% (Grafikon T5-). Sličan trend nastavljen je i u oktobru i novembru, budući da se međugodišnja

2 Kvartalni monitor br. 5 jul septembar 1 35 Uprkos niskoj nosećoj inflaciji i pretežno aprecijacijskim pritiscima na dinar, NBS je tokom Q3 i u oktobru zadržala nepromenjenu referentnu kamatnu stopu Tabela T5-1. Srbija: indeks potrošačkih cena, -1 Bazni indeks (prosek =) međugodišnji rast kumulativ (od početka godine) mesečni rast 3m pokretne sredine, anualizovano* dec 173,1,, -, 9,9 13 dec 17,9,,, -,9 dec 1, 1, 1, -, -, 15 dec 1, 1, 1, -, -1,9 dec 15, 1,5 1,5 -, 1, 17 jan 1,3, 1,5 1,5, feb 19, 3,,,7, mar 19, 3,5,, 9, apr 191,5, 3,, 7, maj 19, 3,,7 -,5,1 jun 191, 3,,9,,1 jul 19, 3,,5 -, -,7 avg 19,,5,7, -, sep 19,7 3,,7,1 -, okt 191,,7 3,,3,1 nov 191,1, 3, -,1 1,1 dec 191, 3, 3,,1 1,1 1 jan 191, 1,9,3,3 1,3 feb 19, 1,5,,3,7 mar 19,7 1,,, 3, apr 193,5 1, 1,, 3, maj 19,7, 1,,,9 jun 195,,3,, 5,7 jul 19,, 1,9 -,3,7 avg 195,,,,3 1,5 sep 19,,1 1,9 -,3-1, okt 195,,,,3 1, nov 19, 1,9 1,9 -,3-1, * Pokretne sredine mesečnog porasta cena za tri meseca, dignuto na godišnji nivo. (Na primer, vrednost za mart je dobijena tako što je prosek mesečnog porasta cena u januaru, februaru i martu podignut na godišnji nivo). Izvor: RZS. noseća inflacija spustila na 1%. Imajući u vidu da se noseća inflacija od početka 1. kretala ispod donje granice ciljanog intervala NBS (3 ± 1,5%), zaključujemo da je ovogodišnji porast nivoa cena dobrim delom bio vođen poskupljenjem ograničenog broja proizvoda voća i povrća, naftnih derivata i regulisanih cena (duvanski proizvodi) koji se svakako isključuju iz obračuna noseće inflacije. Premda je privatna potrošnja u prva tri kvartala ove godine realno porasla za 3,% međugodišnje, taj rast nije generisao inflatorne pritiske 1. Takođe, devizni kurs je u ovoj godini bio izrazito stabilan (dinar je nominalno ojačao u odnosu na evro za,1%), nakon perioda snažne aprecijacije u 17. godini, što je takođe doprinelo tome da noseća inflacija od početka godine bude na rekordno niskom nivou. Do kraja godine ne očekujemo značajnije ubrzanje noseće inflacije, međutim, postoji nekoliko činilaca koji bi mogli doprineti njenom postepenom približavanju donjoj granici ciljanog intervala NBS (1,5%) početkom 19. Na strani tražnje očekuje se dalji rast privatne potrošnje, čemu bi trebalo da doprinesu predviđene mere fiskalne politike (izraženo povećanje plata u budžetskom sektoru u proseku za 9% i penzija), kao i puno efektuiranje relaksacije monetarne politike ranije ove godine. U 19. očekujemo i iscrpljivanje dezinflatornog uticaja snažne aprecijacije dinara u prethodnom periodu, što bi kao rezultat imalo veći uticaj uvoznih cena na kretanje noseće inflacije. Kretanje svetskih cena nafte i najavljeno poskupljenje cene električne energije za privredu su osnovni činioci na strani ponude koji bi u određenoj meri mogli da povećaju troškove proizvodnje i donekle poguraju noseću inflaciju naviše u prvoj polovini 19. Usporavanje noseće inflacije i aprecijacijski pritisci na dinar na početku 1. ohrabrili su Narodnu banku Srbije na smanjenje referentne kamatne stope u dva navrata (u martu i aprilu za po,5 baznih poena) sa 3,5% na 3% (Grafikon T5-3). Međutim, ovo ublažavanje restriktivnosti monetarne politike nije se bitnije odrazilo na jačanje inflatornih pritisaka i kretanje kursa dinara u nastavku godine. Noseća inflacija je nastavila da se kreće oko niskih 1%, pri čemu su u posmatranom periodu i dalje preovladavali aprecijacijski pritisci na dinar. Kako bi sprečila znatnije jačanje dinara, NBS je na međubankarskom deviznom tržištu u Q3 ponovo bila neto kupac deviza (ukupno 5 mln evra). Imajući u vidu opreznost NBS u pogledu dodatne relaksacije monetarne politike, u ovoj godini ne očekujemo dalje smanjivanje referentne kamatne stope. Na 1 Rast privatne potrošnje na niovu cele godine je za 1 procentni poen manji od rasta ukupnog BDP, a približno je jednak rastu nepoljoprivrednog BDP.

3 3 5. Cene i devizni kurs Inflacija u Srbiji je i dalje nešto ispod proseka uporedivih zemalja Centralne i Istočne Evrope Grafikon T5-. Srbija: međugodišnja stopa inflacije i noseće inflacije i ciljani koridor NBS, Izvor: NBS i proračun QM-a inflacija inflacija bez hrane, alkohola, duvana i energije koridor ciljane inflacije Grafikon T5-3. Srbija: referentna kamatna stopa NBS i međugodišnja stopa inflacije, u %, Izvor: NBS. inflacija referentna stopa 1 takav pristup centralne banke u dobroj meri utiču i rizici iz međunarodnog okruženja, poput neizvesnosti oko budućeg kretanja svetskih cena nafte i dalje normalizacije monetarnih politika najvažnijih centralnih banka američkog FED-a i Evropske centralne banke. Polazeći od najnovije srednjoročne projekcije inflacije Narodne banke Srbije (prema kojoj bi inflacija trebalo da se kreće u donjoj polovini ciljnog intervala sve do kraja.) i dosadašnje opreznosti u vođenju monetarne politike, procenjujemo da je malo verovatno da će doći do korekcije referentne kamatne stope i na početku 19. S obzirom na to da je Srbija postigla makroekonomsku stabilnost, bilo bi poželjno da se pri donošenju ove odluke, uz uvažavanje eksternih rizika, obrati više pažnje i na domaća makroekonomska kretanja i ciljeve. Od početka 1. godine u većini zemalja CIE došlo je do postepenog ubrzavanja međugodišnje inflacije, u proseku sa,% u januaru na,7%, koliko je iznosila u oktobru (Grafikon T5-). Posmatrano po pojedinačnim zemljama, inflacija je u Q3 bila najniža u Hrvatskoj i Sloveniji (1,9%), a najviša u Rumuniji (,9%) dok je na nivou čitave CIE prosečna inflacija u Q3 iznosila,%. Premda je rast cena u Srbiji još uvek nešto sporiji nego u uporedivim zemljama, sa inflacijom od,% u trećem kvartalu možemo reći da je to sad već prilično blizu proseka CIE. Za čitav region karakteristično je to da su značajan doprinos ukupnoj inflaciji u 1. dali poskupljenje naftnih derivata (usled rasta svetskih cena nafte) i donekle porast cena hrane (u Srbiji nešto više zbog većeg udela prehrambenih proizvoda u prosečnoj potrošačkoj korpi). Osnovni razlog zašto je inflacija u Srbiji još uvek nešto niža u odnosu na prosek CIE jeste to što u mnogim zemljama domaći činioci generišu mnogo veće inflatorne pritiske snažniji rast domaće tražnje, veoma povoljna kretanja na tržištu rada (stopa nezaposlenosti je u mnogim Grafikon T5-. Međugodišnja inflacija u Srbiji i izabranim zemljama CIE u 1. godini,% 5,%,% 3,%,% 1,%,% 1M7 1M 1M9 1M BUL CZE CRO HUN ROM SVN SVK PROSEK SRB Izvor: Nacionalni statistički zavodi i proračun QM-a zemljama na istorijski najnižem nivou), ali i deprecijacija nacionalnih valuta. Posledično, nekoliko centralnih banaka bilo je prinuđeno da povećava restriktivnost monetarne politike u ovoj godini. Na primer, u Češkoj je referentna kamatna stopa povećavana već pet puta za po,5 b.p. (sa,5% na 1,75%), dok je u Rumuniji referentna kamatna stopa u 1. povećana sa % na,5%. S druge strane, privredni ciklus u Srbiji vidno kasni u odnosu na region, tako da je malo verovatno da će se u doglednoj budućnosti javiti potreba za zaoštravanjem domaće monetarne politike.

4 Kvartalni monitor br. 5 jul septembar 1 37 U Q3 1. zabeležena je blaga deflacija od -,3%, uglavnom usled sezonskog pojeftinjenja neprerađene hrane tokom letnjih meseci Posle oktobarske inflacije od,3% usledila je deflacija u novembru, tako da su cene u proseku ostale nepromenjene Nakon postepenog ubrzavanja inflacije u prvoj polovini 1. godine, koje je bilo vođeno poskupljenjima hrane i naftnih derivata, u Q3 beležimo zaokret u kretanju prosečnih cena i blagu deflaciju od,3% (Tabela T5-5). Posmatrano na mesečnom nivou, u julu i septembru je došlo do pada nivoa cena za po,3%, dok je u avgustu zabeležena inflacija od,3%. Najveći doprinos pojeftinjenju prosečne potrošačke korpe u Q3 1. potiče od smanjenja cena hrane za oko % (doprinos -, p.p) uglavnom usled sezonskog pada cena svežeg povrća od gotovo % (doprinos -, p.p). Sezonski činioci uticali su i na pad cena odeće i obuće u posmatranom periodu za,9% (doprinos -,1 p.p). U suprotnom smeru delovalo je julsko povećanje cena duvanskih proizvoda za 3,9% (doprinos, p.p), usled redovnog zakonskog usklađivanja akciza. Na kraju, porast svetskih cena nafte od početka 1. i jačanje dolara su se i u Q3 odrazili na poskupljenje naftnih derivata na domaćem tržištu, tako da su cene proizvoda i usluga u oblasti transporta porasle u proseku za 1,3% (doprinos, p.p). Promene cena ostalih proizvoda i usluga su tokom Q3 bile zanemarljivo male, a njihovi doprinosi ukupnoj inflaciji međusobno se uglavnom potiru. U oktobru je nastavljen trend niske inflacije i zabeležen je porast nivoa cena od,3% (Tabela T5-), i to onih proizvoda koji su i u dosadašnjem delu 1. dominantno uticali na kretanje inflacije. Prehrambeni proizvodi su u proseku poskupeli za,3% (doprinos,1 p.p.) kao rezultat dva suprotstavljena trenda sveže povrće je poskupelo za,7% (doprinos,3 p.p.) dok je sveže voće pojeftinilo za,9% (doprinos -, p.p.) u oba slučaja pod uticajem sezonskih činilaca. U oktobru po pravilu dolazi i do porasta cena odeće i obuće, koji je u ovom mesecu 1. iznosio u proseku % (doprinos,1 p.p). Na kraju, došlo je do još jednog poskupljenja naftnih derivata za 1,% što je doprinelo ubrzanju mesečne inflacije za,1 p.p. Sasvim suprotno, u novembru Tabela T5-5. Srbija: izabrane komponente IPC i doprinos rastu inflacije učešće u IPC (u%) porast cena u Q3 1. doprinos ukupnom porastu (procentni poeni) porast cena u oktobru 1. doprinos ukupnom porastu (procentni poeni) porast cena u novembru 1. doprinos ukupnom porastu (procentni poeni) Ukupno, -,3 -,3,3,3 -,3 -,3 Hrana i bezalkoholna pića 31,7 -, -,,3,1-1, -,3 Hrana,1 -, -,,3,1-1,1 -,3 Alkoholna pića i duvan,9,5, -,1, -,1, Duvan, 3,9,,,,, Odeća i obuća,7 -,9 -,1,,1,5, Stanovanje, voda struja 13,,,1,,,, Električna energija 5,1,,,,,, Nameštaj i opremanje domaćinstva,9 -,, -,1, -,1, Zdravstvo,9,,,1,,, Transport, 1,, 1,,1 -,, Goriva i maziva 5,9 1,,1 1,,1-1, -,1 Komunikacije 5, -,7,,1, -,, Ostalo 15,9,,, Izvor: RZS i proračun QM-a je došlo do deflacije od,3% tako da su prosečne cene u ova dva meseca ostale praktično nepromenjene. Za pad nivoa cena u novembru najodgovornije je pojeftinjenje prehrambenih proizvoda za 1% (doprinos -,3 p.p), koje potiče od smanjenja cena voća za,5% (doprinos -, p.p.) i svežeg mesa za % (doprinos,1 p.p). Zahvaljujući nedavnom padu svetskih cena nafte, u novembru beležimo i skromno pojeftinjenje naftnih derivata za 1,% (doprinos nepunih -,1 p.p), dok su cene ostalih proizvoda i usluga u zbiru neznatno porasle. Posledično, ukupna inflacija je u ovom mesecu u skladu s našim očekivanjima usporila na 1,9%. Dinar je tokom Q3 uprkos pretežno aprecijacijskim pritiscima nominalno oslabio u odnosu na evro i dolar za,3% Devizni kurs Aprecijacijski pritisci na dinar prisutni još od februara 1. nastavili su se i tokom Q3, zbog čega je NBS intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom mln evra. Na taj način sprečeno je osetnije jačanje dinara u odnosu na evro i domaća valuta zapravo je oslabila za,3% u odnosu na kraj Q, odnosno za,1% kad se posmatraju proseci kvartala (Grafikon T5- ). Pored činilaca koji su i u prvoj polovini godine doprinosili aprecijacijskim pritiscima na dinar (povećan priliv SDI, pojačano zaduživanje države na domaćem finansijskom tržištu i suficit u budžetu zbog kojeg je de facto u prvih devet meseci povučeno s novčanog tržišta preko 5 mlrd dinara), za letnje mesece je sezonski uobičajen i povećan priliv deviznih doznaka i prihoda od turizma. Međutim, od septembra primetno je slabljenje aprecijacijskih pritisaka na dinar tako da se NBS u nekoliko navrata prvi put posle januara pojavljivala na MDT kao kupac deviza kako bi ublažila dnevno slabljenje dinara (ukupno 5 mln evra u septembru i oktobru). Imajući u vidu da je dinar u dužem periodu uglavnom jačao (realno i nominalno), smatramo da intervencije na prve naznake deprecijacijskih pritisaka ekonomski nisu opravdane niti su u skladu s politikom usmeravanja kursa ka konkurentskom nivou koji uravnotežava spoljne bilanse. U odnosu na

5 3 5. Cene i devizni kurs Dinar je od početka 1. jedna od najstabilnijih valuta regionu CIE, dobrim delom zbog obimnih intervencija NBS na međubankarskom deviznom tržištu U Q3 je zaustavljen trend realne aprecijacije dinara, tako da je posle duže vremena domaća valuta realno blago oslabila u odnosu na evro Grafikon T5-. Srbija: dnevni kurs dinar/evro, američki dolar, dinar je u Q3 takođe oslabio za,3%, budući da je kurs dolara prema evru u posmatranom periodu bio prilično stabilan. Kad se posmatraju proseci kvartala slabljenje je bilo nešto izraženije (,5%) usled efekta baze i činjenice da je dolar naglo ojačao tek polovinom Q. Dinar je u Q3 oslabio i u odnosu na švajcarski franak za,1%, odnosno za,% na nivou kvartalnih proseka. Zaključno s novembrom mesecom, dinar RSD/EUR d pokretni prosek je u 1. samo neznatno ojačao u odnosu Izvor: NBS na evro (,1%), pri čemu je i volatilnost kursa dinara na mesečnom nivou uglavnom bila manje izražena u poređenju s valutama drugih zemalja CIE sa istim režimom deviznog kursa (Grafikon T5-7). Ilustracije radi, korpa valuta zemalja CIE je u dosadašnjem delu 1. nominalno oslabila u odnosu na evro za 1,%, pri čemu je pored dinara jedino još hrvatska kuna ojačala u odnosu na evropsku valutu (,5%). Mesečne oscilacije kursa dinara prema evru najčešće su bile u granicama uskog intervala ±,% (izuzev u februaru), što je dobrim delom rezultat prilično obimnih intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu. U prvih deset meseci NBS je kupila ukupno 1.79 mln evra kako bi ublažila aprecijacijske pritiske na dinar, odnosno prodala 5 mln evra kako bi sprečila slabljenje domaće valute. S jedne strane, intervencije u smeru sprečavanja prekomernog jačanja dinara ekonomski su potpuno opravdane, budući da se produženi period ekonomski neutemeljeno jakog dinara već negativno odražava na cenovnu konkurentnost privrede i trgovinski deficit Srbije. Nepovoljnom trendu jačanja domaće valute koji je prisutan još od druge polovine. godine bitno doprinosi i sama NBS reagovanjem na prve naznake deprecijacijskih pritisaka što je bio slučaj u septembru i oktobru. Još jedan od razloga za česte i relativno velike intervencije NBS na međubankarskom deviznom tržištu jeste i nedovoljna koordinacija fiskalne i monetarne politike. Naime, relativno veliki suficit u budžetu smanjuje ponudu dinara na domaćem novčanom tržištu, dok dominantno oslanjanje države na domaće devizne izvore finansiranja za otplatu dospelih spoljnih dugova povećava priliv deviza što sve stvara aprecijacijske pritiske na dinar koje NBS onda mora da neutrališe kupovinom evra na MDT. Dinar je u trećem kvartalu 1. realno deprecirao u odnosu na evro za,7% čime je napokon zaustavljen trend izraženog realnog jačanja domaće valute koji je trajao još od Q. godine (Grafikon T5-). Ako posmatramo prvih deset meseci ove godine, dinar je ipak realno aprecirao za 1% - najviše u poređenju s valutama zemalja CIE posle hrvatske kune (1,9%). Valute preostalih zemalja CIE sa sličnim režimom deviznog kursa uglavnom su realno oslabile Grafikon T5-7. Nominalna promena deviznog kursa (u %) u odabranim zemljama 3,, 1,, -1, -, -3, -, Jul-1 Aug-1 Sep-1 Oct-1 Nov-1 Češka Hrvatska Mađarska Poljska Rumunija PROSEK Srbija Izvor: Eurostat, NBS, proračun QM-a Napomena: prirast označava deprecijaciju. u odnosu na evro poljski zlot za 3,3%, mađarska forinta za 1,% i češka kruna za,5%. Imajući u vidu da da su ove ekonomije u prethodnom periodu ostvarivale značajan rast produktivnosti rada, realno slabljenje nacionalnih valuta dodatno je poboljšalo konkurentnost njihovih privreda. U Srbiji je, međutim, situacija obrnuta. Dinar je od kraja. realno ojačao u odnosu na evro za oko %, dok je istovremeno produktivnost rada smanjena za nekoliko procenata (u zavisnosti od izvora podataka o broju zaposlenih lica). S obzirom na to da ovaj produženi period realne aprecijacije domaće

6 Kvartalni monitor br. 5 jul septembar 1 39 Grafikon T5-. Srbija: nominalni i realni kurs dinar/evro, prosek meseca, realni kurs (=; leva skala) Izvor: NBS, RZS, Eurostat i proračun QM-a Napomena: porast predstavlja deprecijaciju nominalni kurs (desna skala) valute nije imao čvrsto uporište u kretanju makroekonomskih fundamenata, to već ima negativne posledice na konkurentnost domaće privrede u odnosu na zemlje EU i druge važne trgovinske partnere. Tako je i u Q3 1. nastavljeno pogoršavanje deficita tekućeg računa u odnosu na prošlu godinu i prethodne kvartale ove godine (naročito deficita u robnoj razmeni), a smanjuje se i pokrivenost uvoza izvozom. Stoga pozitivno ocenjujemo trend blage realne deprecijacije dinara u poslednjih nekoliko meseci i to je dobar ekonomski cilj koji bi NBS trebalo da ima u vidu pri donošenju budućih odluka o intervencijama na deviznom tržištu.

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 17. мај 2018. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај. Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд,. мај. Даме и господо, поштовани представници медија, драге колеге, Добро дошли на презентацију

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Šest godina tranzicije rezultati i izazovi Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije Beograd, 17. oktobar 26. Monetarna politika funkcioniše e i u Srbiji/na Balkanu! Kamatna stopa na dvonedeljne repo

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживањ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији мај 9. Саво Јаковљевић, в. д. генералног директора Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. мај 9. Зона евра Немачка Италија

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Беог НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Годишњег извештаја о стабилности финансијског система у 1. години Др Јоргованка Табаковић, гувернер Београд, 31. јул 19. 1 Даме и господо, поштовани представници

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul Jul 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 24. jun 5. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и с НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Говор на презентацији Извештаја о инфлацији август 9. Саво Јаковљевић, генерални директор Сектора за економска истраживања и статистику Београд,. август 9. Даме и господо, поштовани

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 09/11 од 08.11.2011. године/ Београд,

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ /Саопштење бр. 08/11 од 23.09.2011. године/ Београд,

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU avgust Avgust 2019 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 5 16. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 1 12. april 2019. April 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (04. avgust 2008-08. avgust 2008.) Podgorica, 13. avgust

Више

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - avs12-17 [Compatibility Mode] Osobenosti ekonomskih vremenskih serija Zorica Mladenović 1 Ključna svojstva ekonomskih vremenskih serija Postojanje trenda Postojanje sezonskih varijacija Postojanje nestandardnih opservacija: strukturni

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (14. decembar 2015. 18. decembar 2015.) Podgorica,

Више

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је

6. септембар ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је . септембар 18. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 1. став 1. тачка 11) Закона о Народној

Више

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je

Kvartalni monitor br. 50 jul septembar Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je 11 2. Privredna aktivnost Privredna aktivnost u Q3 ostvarila je solidan međugodišnji rast od 2,1% koji je najveći od početka godine. I pored toga što je rast BDP-a u Q3 osetno ubrzao u odnosu na prethodne

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust Avgust SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 22. jul 2. avgust 2019. Avgust 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (31. mart 2008-04. april 2008.) Podgorica, 09. april

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 13 24. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 8. jul 19. jul 2019. Jul 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista doc Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje deviznim rezervama- Nedjeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. januar 2008-01. februar 2008.) Podgorica, 06. februar

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије 2013 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 213 август ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 213 август ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 6/12 од 19.07.2012. године/ Београд, јул 2012.

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. novembar 9. decembar 2016. Decembar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - DS-1-16 [Compatibility Mode] Ekonometrija 1-D Analiza vremenskih serija Predavač: Zorica Mladenović, zorima@eunet.rs, http://avs.ekof.bg.ac.rs kabinet: 414 1 Struktura predmeta Izučavaju se dve oblasti: Analiza vremenskih serija Analiza

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 2 13. april 2018. April 2018. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE

Више

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп

Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Реп Обраћање гувернера на Министарском дијалогу Брисел, 17. мај 219. године Уважене колеге, драги домаћини, Дозволите ми да се и ја, у име делегације Републике Србије, захвалим на оценама и препорукама које

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj Maj 20 SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 29. april 10. maj 2019. Maj 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (16. novembar 2015. 20. novembar 2015.) Podgorica,

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Kvartalni monitor br. 52 januar mart Privredna aktivnost Početak obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iz

Kvartalni monitor br. 52 januar mart Privredna aktivnost Početak obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iz Kvartalni monitor br. 52 januar mart 2018 11 2. Privredna aktivnost Početak 2018. obeležavaju načelno pozitivna privredna kretanja. Rast BDP-a u Q1 iznosio je 4,6%, pa je ovo kvartal sa najvećim međugodišnjim

Више

Microsoft Word - zadaci_21.doc

Microsoft Word - zadaci_21.doc 1. Devalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje Ē c) porast P d) smanjenje realnog deviznog tečaja 2. Revalvacija predstavlja: a) porast Ē b) smanjenje P c) porast P* d) ništa od navedenog 3. AD krivulja

Више

Kvartalni monitor Br. 40 januar mart Privredna aktivnost U prvom kvartalu godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktiv

Kvartalni monitor Br. 40 januar mart Privredna aktivnost U prvom kvartalu godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktiv Kvartalni monitor Br. 40 januar mart 2015 11 2. Privredna aktivnost U prvom kvartalu 2015. godine nastavljaju se recesioni trendovi u privrednoj aktivnosti. Međugodišnji pad BDP-a iznosio je 1,8%, a pad

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŢIŠTU 28. decembar 2015-08. januar 2016. Januar 2016. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (02. novembar 2015. 06. novembar 2015.) Podgorica,

Више

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina

Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva fina Vlada Republike Kosova Ministarstvo Financija Makroekonomski Pregled Oktobar-Decembar Makroekonomski pregled se objavljuje od strane Ministarstva finansija svaka tri meseca i ima za cilj da informiše o

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc

Microsoft Word - FINALNO Spoljni_i_javni_dug_mart_2010 LEKTORISANO.doc НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2010. Београд, мај 2010. Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије На крају првог тромесечја 2010. године укупан спољни дуг Републике

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 20 31. avgust 2018. Septembar 2018. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE

Више

Microsoft Word - 580_ hr

Microsoft Word - 580_ hr PBZ tjedne analize Broj 580, 9. listopada 2017. Tjedni pregled (str. 1) Dolar nastavio jačati, kuna blago oslabila (str. 2) Miran tjedan na novčanom tržištu (str. 2) Skroman rast Crobexa (str. 2) Statistika

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 27. maj 7. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE

Више

MEĐUNARODNA EKONOMIJA 08

MEĐUNARODNA EKONOMIJA 08 MEĐUNARODNA EKONOMIJA 08 8.1. Globalna ekonomska kretanja Posljednja očekivanja MMF-a su da će globalna ekonomija u 2018. i 2019. godini rasti po stopi od 3,7%, što je manje za 0,2 p. p. za obje posmatrane

Више

21

21 Проф. др Милан С. Шојић 1) Београд, 15. фебруар 2018. НАЈНОВИЈА МАКРОЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ Наком свеске економске кризе, почев од 2008. године на овамо, укупна економска кретања у Републици

Више

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март године Београд, јул године ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Март 217. године Београд, јул 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Више

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019.

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU jun Jun 2019. SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE ODELJENJE ZA DEVIZNE REZERVE PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 10 21. jun 2019. Jun 2019. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (28. decembar 2015. 01. januar 2016.) Podgorica, 13.

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni

PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetni PROFIL PRIVREDE PRNJAVOR 2017. Opština Prnjavor je jedna od privredno razvijenijih opština u BiH. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom

Више

Републичко такмичење

Републичко такмичење 1 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ БЕОГРАД, МАРТ 2015. Питања саставио: доцент др Ђорђе Митровић, Универзитет у Београду, Економски факултет 1. Монетаристи су Питања 1 поен а. сматрали да је незапосленост

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Služba Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Broj: 05/2-35 QG 710-10 KRETANJA U ROBNOJ RAZMENI PRIVREDE AP VOJVODINE SA INOSTRANSTVOM U 2015. GODINI Novi Sad, februar 2016.

Више

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос 7. март 219. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 14. став 1. тачка 11) Закона о Народној банци

Више

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10), a u vezi sa članom 17. Zakona o budžetima u FBiH ( Službene

Више

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo

VLADA CRNE GORE MINISTARSTVO FINANSIJA PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 2017 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženo PREZENTACIJA ZA INVESTITORE Oktobar 217 Kontakt: Milica Adžić Direkcija za upravljanje dugom, analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i odnose sa inostranstvom milica.adzic@mif.gov.me tel: +382 2 22

Више

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc

Microsoft Word - 38 Pregled desavanja na SFT lektorisano.doc SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE ODELJENJE ZA UPRAVLJANJE DEVIZNIM REZERVAMA PREGLED DEŠAVANJA NA SVETSKOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU 28. januar 8. februar 2013. Januar/februar 2013. NARODNA BANKA SRBIJE SEKTOR ZA

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за јануар 2018. године Бања Лука, фебруар 2018. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића 1/II - 78000

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Nedeljni izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (29. avgust 2016. 02. septembar 2016.) Podgorica,

Више

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019.

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун Јул 2019. СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ С ГОТОВИНОМ ИЗВЕШТАЈ О ОТКРИВЕНИМ ФАЛСИФИКОВАНИМ НОВЧАНИЦАМА Јануар јун 2019. Јул 2019. Садржај: 1. Експертиза готовог новца... 2 2. Експертиза ефективног страног новца... 4 3. Однос

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ

MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ Mjesečni ekonomski pregled MAJ MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED JANUAR-FEBRUAR/2017. Mjesečni ekonomski pregled MAJ 2018 1 CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE URED VODEĆEG EKONOMISTE MJESEČNI EKONOMSKI PREGLED MAJ 2018. 2 SADRŽAJ UVODNI SAŽETAK

Више

Microsoft Word - I-IX.doc

Microsoft Word - I-IX.doc REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA PANČEVO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY PANČEVO Srbija, 26000 Pančevo, Zmaj Jovina 1a Tel: + 381/13/343-255; Fax: + 381/13/354-056 e-mail: rpkpancevo@komora.net www.rpkpancevo.com

Више

Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Прво тромесечје 219. године Београд, јун 219. године ii Уводна напомена Извештај објављује се ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (24. septembar 2018. 28. septembar 2018.) Podgorica, 03. oktobar

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду мј године наставље ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Анализа спољнотрговинске размјене хране, пића и дувана у Републици Српској у периоду 01-06.мј. 2017. године настављен тренд позитивних показатеља при извозу и увозу Према

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,027dinara, srednji kurs 123,945. Obim međuba

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,027dinara, srednji kurs 123,945. Obim međuba Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 25.jan.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,27dinara, srednji kurs 123,945. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 24. januar do 12:3h iznosio

Више

Teorije o deviznom kursu

Teorije o deviznom kursu Teorije o deviznom kursu dr Damir Šehović Monetarna ekonomija Podgorica, maj 2019. 1 Sadržaj predavanja Pojam deviznog kursa Teorija pariteta kupovnih snaga Platno-bilansna teorija Teorija o paritetu kamatnih

Више

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1266 dinara, srednji kurs 119,3358. Obim međ

Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za 0,1266 dinara, srednji kurs 119,3358. Obim međ Erste bank a.d. Novi Sad Datum: 13.sep.17 VESTI SREDNJI KURS EUR/RSD : Dinar ojačao u odnosu na evro za,1266 dinara, srednji kurs 119,3358. Obim međubankarske trgovine evrom na dan 12. septembar do 12:3h

Више

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2

PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2 PRIIVREDNA KRETANJA TUZLANSKOG KANTONA BB rrooj jj 77 KANTONALNA PRIIVREDNA KOMORA TUZLA DECEMBAR 2012.. 1. Privredna kretanja u Bosni i Hercegovini 2. Privredna kretanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word - Sedmicni bos

Microsoft Word - Sedmicni bos CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJENJE ZA BANKARSTVO SLUŽBA FRONT OFFICE Sarajevo, 05.06.2017. godine SEDMIČNI PREGLED KRETANJA NA GLOBALNIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA 29.05.2017.- 02.06.2017. Tabela

Више

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista

Microsoft Word - Izvjestaj sa medjunarodnog finansijskog trzista Sektor za finansijske i bankarske operacije -Odjeljenje za upravljanje međunarodnim rezervama- Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta (09. april 2018. 13. april 2018.) Podgorica, 18. april 2018.

Више

Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ ОЦЕНЕ И МИШЉЕЊА МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА И ГОДИНУ 24. јун 2

Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ ОЦЕНЕ И МИШЉЕЊА МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА И ГОДИНУ 24. јун 2 Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ ОЦЕНЕ И МИШЉЕЊА МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ФИСКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ 24. јун 2019. године САДРЖАЈ: 1. РЕЗИМЕ... 3 2. ОЦЕНА МАКРОЕКОНОМСКИХ

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Pozitivna ekonomska kretanja zabilježena u prethodnoj godini kao rezultat inteziviranja radova na realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

Microsoft Word DECEMBAR fin trziste 3-14 DEC 07 LEKTORISANO.doc

Microsoft Word DECEMBAR fin trziste 3-14 DEC 07 LEKTORISANO.doc NARODNA BANKA SRBIJE Odeljenje za upravljanje deviznim rezervama Pregled dešavanja na svetskom finansijskom tržištu u periodu od 3. do 14. decembra 2007. godine U četvrtak, 6. decembra, održani su sastanci

Више

Odeljenje za Makroekonomske Politike i Međunarodnu Finansijsku Saradnju Kvartalni Ekonomski Bilten Januar- Mart, 2019 Kvartalni ekonomski bilten daje

Odeljenje za Makroekonomske Politike i Međunarodnu Finansijsku Saradnju Kvartalni Ekonomski Bilten Januar- Mart, 2019 Kvartalni ekonomski bilten daje Odeljenje za Makroekonomske Politike i Međunarodnu Finansijsku Saradnju Kvartalni Ekonomski Bilten Januar- Mart, 2019 Kvartalni ekonomski bilten daje ažuriranje o nekim od ključnih razvoja u pojedinim

Више

Godišnji izveštaj 2018.

Godišnji izveštaj 2018. Godišnji izveštaj 2018. Godišnji izveštaj 2018. Sadržaj Najznačajniji finansijski pokazatelji 7 Pismo predsednika Upravnog odbora 8 Uvodna reč predsednika Izvršnog odbora 10 Makroekonomsko okruženje i

Више

Microsoft Word - 653_hr

Microsoft Word - 653_hr PBZ tjedne analize Broj 653, 10. lipnja 2019. Tjedni pregled (str. 1) Dolar oslabio, kuna stabilna (str. 1) Kamatne stope mirovale (str. 2) Rast prometa i Crobexa na tjednoj razini (str. 2) Statistika

Више

REALNI SEKTOR 01

REALNI SEKTOR 01 REALNI SEKTOR 01 Realni sektor 1.1. Bruto domaći proizvod Prema podacima Monstata BDP Crne Gore je u tekućim cijenama u 2015. godini iznosio 3.625 miliona eura i realno je veći za 3,4% u odnosu na prethodnu

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Макроекономска кретања у Србији Септембар 21. Одржање макроекономске стабилности Србија се за шест година трансформисала из економије коју је карактерисала стагнација раста и висока стопа незапослености

Више

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011.

БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. БРОЈ: 7 АПРИЛ 2011. САДРЖАЈ I САЖЕТАК... 1 II РЕАЛНИ СЕКТОР... 2 2.1 Излазак из рецесије и економски раст у 2010. години... 2 2.2 Индустријска производња... 3 2.3 Грађевинска активност РС... 4 2.4 Тржиште

Више