GRAĐANSKA POVELJA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "GRAĐANSKA POVELJA"

Транскрипт

1 Doma zdravlja Zvezdara Stavovi izneti u ovoj povelji predstavljaju stavove Doma zdravlja Zvezdara i nužno ne odražavaju stav Ministarstva zdravlja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj

2 SADRŽAJ I Uvod...3 II Cilj...4 III Misija i vizija...4 IV Lokacija ustanove...5 V Kontakt...5 VI Osnovni standardi usluga...6 VII Opšte informacije...7 VIII Usluge koje pruža zdravstvena ustanova i struktura odeljenja...9 IX Zakazivanje X Očuvanje životne sredine XI Procedure za borbu protiv korupcije XII Usluge koje su neprihvatljive XIII Prava pacijenata XIV Odgovornost pacijenata

3 I Uvod Građanska povelja predstavlja dokument koji je namenjen javnoj administraciji u cilju povećanja odgovornosti i transparentnosti njihovog rada. Prva inicijativa za usvajanje Građanske povelje nastala je u Velikoj Britaniji početkom poslednje decenije dvadesetog veka. Ubrzo nakon usvajanja građani su pokazali veće zadovoljstvo uslugama. Građanske povelje su imale i snažan uticaj na unapređenje usluga u zdravstvenom sektoru. Građanska povelja u zdravstvenim ustanovama je garant poštovanja efikasnosti i kvaliteta u pružanju usluga. Ona je osnovni metod jačanja poverenja građana u zdravstveni sistem. Ovim dokumentom zdravstvena ustanova otvara vrata pacijetima da se upoznaju sa vrstama usluga koje mogu dobiti, procedurama prilikom pružanja usluga, kao i da aktivno učestvuju u zaštiti svojih prava i u borbi protiv korupcije u zdravstvenom sektoru. S druge strane, zdravstvena ustanova kroz Građansku povelju pokazuje veliku spremnost da iskoreni kritične tačke korupcije. 3

4 II Cilj Osnovni cilj usvajanja Građanske povelje je smanjenje korupcije u zdravstvenim ustanovama. Građanska povelja će približiti bolnice pacijentima kroz transparentnost u pružanju usluga. Njeno usvajanje doprineće očuvanju i poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga. Građanskom poveljom se garantuje jednaka dostupnost zdravstvenih usluga svim pacijentima čuvajući njihovu privatnost i dostojanstvo. III Misija i vizija Sa rejtingom vodeće zdravstvene ustanove po kvalitetu među domovima zdravlja, Dom zdravlja Zvezdara, kao savremena i efikasna ustanova primarne zdravstvene zaštite, ima misiju i viziju da ostvari najviši nivo korisnikovih potreba pružanjem usluga najviših standarda uz pomoć edukovanog kadra, savremeno opremljenog prostora, razvijene informatičke tehnologije i komunikacije sa medicinskim profesionalcima i partnerima iz zajednice, u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja. 4

5 IV Lokacija ustanove Sedište doma zdravlja Zvezdara nalazi se u ulici Olge Jovanović 11 u opštini Zvezdara. Do nas možete stići gradskim prevozom od kojih saobraćaju: 5, 6, 7, 14, 46, 55, 79, E4, E5 i 309. Ogranak u Mirijevu se nalazi u ulici Matice Srpske 45a. Do nas možete stići gradskim prevozom od kojih saobraćaju: 20, 25P, 27, 27E, 74, 79, E4 i E6. V Kontakt Dom zdravlja Zvezdara Ulica: Olge Jovanović 11, Beograd Telefon centrale: (011) , ; Fax: (011) ; website: 5

6 VI Osnovni standardi usluga Pružanjem usluga Dom zdravlja Zvezdara neguje dostojno, primereno i korektno ponašanje svih zaposlenih prema drugim zaposlenima, korisnicima zdravstvenih usluga ili njihovim pratiocima. Poštovanjem i pridržavanjem pravila za vođenje medicinske dokumentacije i evidencije zaposleni doprinose povećanju nivoa standarda usluga koje pruža ustanova. Zaposleni su obavezni da poštuju ličnost svakog čoveka, da ne vređaju ljudsko dostojanstvo i da svim pacijentima pruže jednaku stručnu pomoć bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, veroispovest, političko uverenje, društveni i ekonomski položaj. Sa posebnom pažnjom zaposleni su dužni da se odnose prema osobama sa invaliditetom i da im u pružanju zdravstvenih usluga obezbede prioritet, ali tako da to ne ugrožava interese drugih pacijenata i da nije u suprotnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima. Način na koji se komunicira sa ljudima je jedan od prvih pokazatelja dobrog ponašanja. Ljubaznost je standard ponašanja koji se očekuje od svakog zaposlenog u Domu zdravlja. U razgovoru sa pacijentima i njihovim pratiocima, kolegama i poslovnim partnerima zaposleni ne sme govoriti povišenim tonom. 6

7 VII Opšte informacije Kapacitet zdravstvene ustanove Zaposleni: Broj doktora medicine: 155 Broj farmaceuta i saradnika: 1 Broj zdravstvenih radnika sa višom i srednjom stručnom spremom: 282 Broj zdravstvenih saradnika: 12 Broj radnika u stomatološkoj službi: 80 Broj nemedicinskih radnika(uključujući vozače hitne medicinske pomoći):83 Organi Doma zdravlja su: Direktor Upravni odbor Nadzorni odbor Stručni organi u Domu zdravlja su: Stručni savet Stručni kolegijum Etički odbor Komisija za unapređenje kvaliteta rada Medicinska oprema: Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem - stacionarni, analogni Osnovni dijagnostički rentgengrafski sistem - stacionarni, digitalni Mamografski rentgenski sistem - stacionarni, analogni Dentalni rentgenski sistem - panoramski, analogni Rentgenski sistem za koštanu absorpciometriju - single energy 7

8 Sistem za ultrazvuk - za opštu upotrebu Sistem za ultrazvuk - ginekološki Rentgenski sistem za digitalizaciju slike opšta upotreba Kardiotokograf Kolposkop Akušerski sto ručno podešavanje Defibrilator eksterni, automatski, punjivi Defibrilator eksterni, poluatomski, nepunjivi Defibrilator eksterni, ručni EKG elektrokardiograf, višekanalni EKG elektrokardiograf, višekanalni, visokorezolutivni (signal averaging) Sistem za analizu plućne funkcije dečiji Spirometar dijagnostički Defibrilator za javna mesta, poluautomatski, punjivi Stomatološka stolica električna Stomatološka stolica mehanička Analizator biohemijski, višekanalni (različit broj analiza/sat) Analizator hematološki, automatski Koagulometar automatski Sterilizator parni 8

9 VIII Usluge koje pruža zdravstvena ustanova i struktura odeljenja Dom zdravlja Zvezdara je ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena delatnost na primarnom nivou. Dom zdravlja obezbeđuje zdravstvenu zaštitu za sve kategorije stanovnika u skladu sa zakonom i to: 1. Zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje, rehabilitaciju bolesnih i povređenih; 2. Preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacija stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja i ostalih stanovnika, u skladu sa posebnim programom preventivne zaštite; 3. Zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja; 4. Sprečavanje, otkrivanje, i lečenje bolesti usta i zuba; 5. Sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih bolesti; 6. Patronožne posete, lečenje i rehabilitacije u kući; 7. Vrši hitnu medicinsku pomoć i obezbeđuje sanitetski prevoz; 8. Rehabilitaciju dece i omladine sa smetnjama u telesnom i duševnom razvoju; 9. Palijativno zbrinjavanje pacijenata u humanim kućnim uslovima; 10. Zaštitu mentalnog zdravlja; 11. Specijalističko konsultativnu delatnost. 9

10 U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite, odnosno specijalnosti: 1. Zdravstvenog vaspitanja; 2. Opšte medicine; 3. Zdravstvene zaštite žena; 4. Zdravstvene zaštite dece i školske dece; 5. Polivalentne patronaže; 6. Stomatološke zdravstvene zaštite; 7. Labaratorijske dijagnostike; 8. Rendgen i ultrazvučne dijagnostike; 9. Kućnog lečenja i zdravstvene nege; 10. Medicine rada; 11. Fizikalne medicine i rehabilitacije; 12. Socijalne medicine, statistike i informatike; 13. Interne medicine; 14. Oftalmologije; 15. Otorinolaringologije; 16. Zaštite mentalnog zdravlja; 17. Medicinskog snabdevanja. 10

11 Izabrani lekar - Izabrani lekar brine o celokupnom zdravstvenom stanju pacijenta, poznaje uslove u kojima pacijent živi, kao i faktore rizika po njegovo/njeno zdravlje. Pregledi kod izabranog lekara zakazuju se telefonom čime se izbegava čekanje. Izabrani lekar ima mogućnost da poziva pacijente i zakazuje redovne godišnje preventivne preglede. Redovni pregledi važni su zbog ranog otkrivanja i lečenja tumora, šećerne bolesti, povišenog krvnog pritiska i ostalih hroničnih bolesti koje mogu ugroziti život. Lekar se bira na period od jedne kalendarske godine (od dana izbora do tekuće godine), sa zvaničnog spiska lekara. Važnost jednom date izjave o izabranom lekaru produžava se automatski svake kalendarske godine, sve dok pacijent ne da izjavu da želi da promeni lekara. Izabrani lekar je doktor medicine ili doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine, odnosno specijalista medicine rada; doktor medicine specijalista pedijatrije; doktor medicine specijalista ginekologije i doktor stomatologije ili doktor stomatologije specijalista dečje i preventivne stomatologije, a izuzetno i doktor medicine druge specijalnosti pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita; Hitna medicinska pomoć - Pacijente kojima je potrebna hitna medicinska pomoć Dom zdravlja Zvezdara prima odmah i obezbeđuje im neophodnu pomoć. S obzirom na to da Dom zdravlja Zvezdara ne raspolaže sanitetskim vozilom, u slučaju neophodnosti daljeg medicinskog zbrinjavanja poziva se KBC Zvezdara i Hitna pomoć. 11

12 Organizacione jedinice Rad Doma zdravlja Zvezdara organizovan je u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i delatnosti domova zdravlja, Pravilniku o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova i Statutu ustanove. Zdravstvena delatnost se ostvaruje u centralnom objektu u ulici Olge Jovanović 11 i isturenim punktovima u lokalnoj zajednici unutar 9 organizacionih jedinica. U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti i kontrole rada, u Domu zdravlja se organizuju sledeće organizacione jedinice: 1. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece - sedište Doma (Olge Jovanović 11) - Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) - Zdravstvena stanica: Veliki Mokri Lug (Nikole Grulovića 18) Služba pruža zdravstvenu zaštitu za oko odojčadi, male dece i dece školskog uzrasta do navršene 18. godine života na teritoriji opštine Zvezdara. U službi radi ukupno 68 zdravstvenih radnika i 7 saradnika: 24 lekara specijalista pedijatrije i 4 lekara opšte medicine sa kursom iz socijalne pedijatrije, kao i 40 medicinskih sestara (7 sa višom i 33 sa srednjom stučnom spremom). Delatnost službe se odvija kroz primenu preventivnih i dijagnostičko terapijskih mera u zdravstvenoj zaštiti dece i školske dece u Domu, kući i ustanovama za kolektivni boravak dece u skladu sa stručno metodološkim uputstvom, a koje obuhvata: pregled i kontrolu zdravlja novorođene dece; sistematske i kontrolne preglede zdrave odojčadi, male dece i dece školskog uzrasta; zdravstveno vaspitni rad sa roditeljima i decom, kao i sa partnerima u zajednici (vaspitači, nastavnici, pedagozi i psiholozi); sprovođenje vakcinacije dece i školske dece prema važećem kalendaru vakcinacije; sprovođenje aktivne zdravstvene zaštite dece u kolektivima: jaslicama, vrtićima, školama, inrternatima i specijalnim školama; preglede dece 12

13 pred odlazak na letovanje, klimatsko lečenje, rekreativnu nastavu, u dečiji kolektiv i takmičenja u okviru sportskog dana; dijagnostiku i lečenje; zdravstvenu zaštitu dece ometene u psiho-fizičkom razvoju; učešće u pregledima za profesionalnu orijentaciju učenika pri upisu u srednje škole. Služba obavlja delatnost u sledećim organizacionim formama: Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece, Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece, Odeljenje razvojnog savetovališta, Odeljenje savetovališta za mlade 2. Služba za zdravstvenu zaštitu žena - sedište Doma (Olge Jovanović 11) - Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) Zdravstvenu zaštitu obezbeđuje tim sastavljen od 10 specijalista ginekologije i akušerstva i 20 akušerskih sestara (1 sa višom i 19 sa srednjom stručnom spremom). Odeljenje polivalentne patronaže čine 21 patronažne sestre (19 sa višom i 2 sa srednjom stručnom spremom). Delatnost Službe se odvija kroz primenu preventivnih i dijagnostičko-terapijskih mera u zdravstvenoj zaštiti žena u Domu zdravlja i kući, u skladu sa stručno metodološkim uputstvom koje obuhvata: praćenje zdravstvenog stanja žena na definisanom području i mere za unapređenje, očuvanje i zaštitu zdravlja žena; sistematske i ciljane preglede žena u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja (skrining test za rano otkrivanje raka dojke, skrining test za rano otkrivanje raka grlića materice), mere lečenja i rehabilitacije nađenih stanja; sistematsko praćenje i kontrolu zdravstvenog stanja trudnica, posebno onih sa rizičnom trudnoćom; 13

14 sprovođenje psiho-fizičke pripreme trudnica za porođaj, pregledi radi planiranja porodice; rešavanje problema steriliteta; dijagnostiku i lečenje obolelih žena; obavljanje ultrazvučnih pregleda; zdravstveno vaspitni rad, obučavanje veštinama i preduzimanje mera očuvanja zdravlja vulnerabilnih i specifičnih kategorija stanovništva (trudnice, porodilje, babinjare, novorođenčad, odojčad, mala i predškolska deca i stari); sprovođenje određenih aktivnosti u porodici po signal nalogu lekara Doma zdravlja; ostvarivanje kontakata i pomoć pri smeštaju lica u ustanove socijalne zaštite. Kao značajna podrška zaštiti zdravlja trudnica, sprovodi se Program psihofizičke pripreme trudnica za porođaj u kojem dve edukativne babice već više od 15 godina uspešno primenjuju specifičan metod rada kombinaciju učenja o prirodnom porođaju i vežbi prilagođenih gestacijskoj starosti, uspostavljanju pravilnog emocionalnog odnosa prema trudnoći, uspešnom činu porođaja, pripremi za dojenje i formiranju zdravog odnosa između majke i deteta. Služba sadži sledeće organizacione forme: Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Odeljenje polivalentne patronaže 3. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana - sedište Doma (Olge Jovanović 11) - Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) - zdravstvene stanice: Dalmatinska (Dalmatinska 104), Severac (Veljka Dugoševića 44), Veliki Mokri Lug (Nikole Grulovića 18), Mali Mokri Lug (Bulevar kralja Aleksandra 532), Konjarnik (Ustanička 194) i Staro Mirijevo (Vitezova Karađorđeve zvezde 22). Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana je najveća služba Doma zdravlja Zvezdara koja u svom sastavu ima dve organizacione jedinice: jedinicu opšte 14

15 medicine i kućno lečenje i negu. Rad Službe opšte medicine se odvija u 9 punktova: u sedištu Doma zdravlja, u Ogranku Mirijevo i još u 7 zdravstvenih stanica u mesnim zajednicama i naseljima opštine Zvezdara. Zdravstvenu zaštitu obezbeđuje tim od ukupno 128 zdravstvenih radnika, a od toga 31 lekar opšte medicine, 25 specijalista i 7 na specijalizaciji, kao i 65 medicinskih sestara (3 sa višom i 62 sa srednjom stručnom spremom). Službu kućnog lečenja i nege čini stručni tim od ukupno 26 zaposlenih, od toga 4 lekara specijalista opšte medicine i 11 medicinskih sestara i tehničara (3 sa višom i 8 sa srednjom stručnom spremom) raspoređenih u centralnom objektu Doma zdravlja i 2 lekara opšte medicine sa 9 medicinskih sestara i tehničara (1 sa višom i 8 sa srenjom stručnom spremom) u ogranku u naselju Mirijevo. Zdravstvena zaštita odraslog stanovništva se obavlja primenom preventivnih i dijagnostičko-terapijskih mera u skladu sa stručno metodološkim uputstvom. Delatnost službe obuhvata: sistematske preglede i mere u cilju unapredjenja zdravlja stanovništva; sistematski rad na ranom otkrivanju, lečenju, kontroli i rehabilitaciji stanovnika, posebno obolelih od hroničnih nezaraznih oboljenja; ciljane preglede radi ranog otkrivanja malignih oboljenja (skrining test radi ranog otkrivanja raka debelog creva); vakcinaciju i druge preventivne mere u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti; zdravstveno vaspitni rad sa odraslim stanovništvom; pregledi u cilju postavljanja dijagnoze, lečenja i rehabilitacije; upućivanje pacijenata na specijalističke preglede, a po potrebi i u stacionarne ustanove radi ispitivanja, lečenja ili rehabilitacije; prijavljivanje i odjavljivanje zaraznih, malignih i hroničnih nezaraznih oboljenja od većeg socio-medicinskog značaja; pripremu medicinske dokumentacije za lekarske komisije; izdavanje lekarskih uverenja radi zasnivanja radnog odnosa i drugo. Služba obavlja delatnost u sledećim organizacionim formama: 15

16 Služba opšte medicine Odeljenje kućnog lečenja i nege 4. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika - sedište Doma (Olge Jovanović 11) - ambulante: Mihajlo Pupin (Volgina 15) Delatnost službe za zdravstvenu zaštitu radnika se ostvaruje kao specifična zdravstvena zaštita radnika u skladu sa stručno metodološkim uputstvom. Delatnost službe obuhvata: obavljanje prethodnih periodičnih, sistematskih, ciljanih i drugih preventivnih pregleda radnika sa posebnim uslovima rada, u cilju otkrivanja i suzbijanja profesionalnih i drugih oboljenja; utvrđivanje i ocenu opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za rad na određenim poslovima i zadacima; zdravstveno vaspitanje radnika, posebno u vezi sa rizicima na radnom mestu; lečenje obolelih i povređenih, prvenstveno od profesionalnih oboljenja; obradu radnika za upućivanje na invalidsku komisiju; pregledi vozača profesionalaca i amatera; ostali preventivni pregledi. U službi je zaposleno 4 lekara specijalista medicine rada. 5. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu - Sedište Doma (Olga Jovanović 11) - Ogranak u Mirijevu (Marice Srpske 45a) U službi radi tim od ukupno 80 zaposlenih, od čega: 27 stomatologa (8 doktora stomatologije, 8 specijalista dečije i preventivne stomatologije, 4 specijaliste ortopedije vilica, 3 specijaliste protetike, 2 oralna hirurga, 1 specijalista paradontologije, 1 specijalista za bolesti zuba sa endodoncijom), 52 stomatološke sestre i 1 administrativni radnik. 16

17 Delatnost službe se ostvaruje metodom timskog rada prema stručnometodološkom uputstvu koje obuhvata: sistematski rad na sprečavanju, ranom otkrivanju, lečenju, kontroli i rehabilitaciji stanovnika sa nepravilnostima i oboljenjima orofacijalnog sistema; sistematske preglede usta i zuba u cilju preduzimanja mera unapređenja oralnog zdravlja i sanacije nađenog stanja; programski zdravstveno vaspitni rad sa zdravim i bolesnim stanovništvom; lekarske preglede u cilju dijagnostifikovanja, lečenja, rehabilitacije oboljenja usta i zuba u ustanovi i po potrebi u kući građana; ortodontsku prevenciju i sanaciju nepravilnosti u razvoju usta, zuba i orofacijalnog sistema; protetsku terapiju i rehabilitaciju; hiruške intervencije iz oblasti parodontologije i oralne hirurgije. Služba obavlja delatnost u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite u sledećim organizacionim formama: Odeljenje za dečiju i preventivnu stomatologiju Odeljenje ortopedije vilica Odeljenje opšte stomatologije Odsek oralne hirurgije Odeljenje stomatološke protetike Odsek parodontologije i oralne medicine Odsek bolesti zuba sa endodoncijom Odsek radiološke dijagnostike 6. Specijalističko konsultativna služba - sedište Doma (Olge Jovanović 11) - Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) U službi trenutno radi tim od 67 zdravstvenih radnika i saradnika i to: 26 lekara specijalista (6 specijalista interne medicine, 6 specijalista oftalmologije, 4 specijalista otorinolaringologije, 5 specijalista neuropsihijatrije, 2 specijaliste 17

18 socijalne medicine, jedan specijalista medicinske statistike i informatike, jedan subspecijalista reumatolog i jedan specijalista dečije i preventivne stomatologije), zatim 35 medicinskih sestara ( 7 sa višom i 28 sa srednjom stručnom spremom), kao i po 2 psihologa, socijalna radnika i zdravstvena statističara. Delatnost službe obuhvata : konsultativnu delatnost u oblasti interne medicine, otorinolaringologije i oftalmologije, i to u sprovođenju mera preventivne zdravstvene zaštite i dijagnostičko terapijskih postupaka u domenu primarne zdravstvene zaštite, rano otkrivanje i dijagnostika mantalnih i neuroloških poremećaja i oboljenja; unapređenje mentalnog zdravlja i sprečavanje mentalnih poremećaja, a koja obuhvata dijagnostičko-terapijske postupke psihologa; socijalna readaptacija i rehabilitacija obolelih; psihoterapijsko i medikamentno lečenje; specijalističko-konsultativni pregledi u oblasti reumatologije i pružanje terapijskih usluga; aktivnosti na uspostavljanju socijalno medicinske dijagnoze za odgovarajuće područje, populacione grupe, porodice i pojedince pod posebnim zdravstvenim rizikom, uključujući i podatke i saznanja o ekološkom statusu područja; izrada plana i izveštaja o izvršenju plana rada Doma zdravlja; učešće u organizaciji unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom i izrada elaborata; izrada zdravstveno-statističkih izveštaja i praćenje, koordinacija i analiza sprovođenja kvaliteta zdravstvene zaštite u Domu zdravlja; obezbeđivanje koordinacije zdravstveno-vaspitnog rada na nivou doma zdravlja i saradnje sa odgovarajućim partnerima i institucijama, a u cilju primene doktrinarnih stavova u planiranju, metodologiji i evaluaciji; uvođenje računarske tehnologije kao podrške jedinstvenom informacionom sistemu na nivou primarne zdravstvene zaštite, formiranje baze podataka relevantnih za sprovođenje svih oblika zdravstvene zaštite na nivou lokalne zajednice; organizovanje zdravstvenog marketinga u funkciji pružanja kompletne ponude usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite; sprovođenje 18

19 higijensko-protivepidemijskih mera (praćenje kretanja zaraznih bolesti radi njihovog ranog otkrivanja i sprečavanja) i obavljanje nadzora u predškolskim, školskim i zdravstvenim ustanovama. Služba obavlja delatnost kroz sledeće organizacione forme: Odsek interne medicine Odsek otorinolaringologije Odsek oftalmologije Odsek reumatologije Odsek socijalne medicine i informatike Odeljenje za mentalno zdravlje koje sadži: - Odsek neuropsihijatrije - Odsek psihologa i socijalnih radnika 7. Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju - sedište Doma (Olge Jovanović 11) - Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) Delatnost službe obuhvata sadržaj zdravstvene zaštite u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, odnosno: rano otkrivanje, sprečavanje i blagovremena medicinska rehabilitacija, deformiteta koštano-mišićnog sistema, kao i probleme držanja kod dece; sprovođenje odgovarajućih fizikalnih i rehabilitacionih tretmana obolelih i povređenih u Domu zdravlja. Sve planirane preglede i usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije obezbeđuje stručni tim od ukupno 30 zaposlenih zdravstvenih radnika: 5 lekara specijalista fizijatra, 21 viši fizioterapeut, 2 fizioterapeuta sa srednjom stručnom spremom i 2 masera. 8. Služba za labaratorijsku dijagnostiku - sedište Doma (Olge Jovanović 11) 19

20 - Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) Delatnost službe obuhvata sledeće: uzimanje biološkog materijala u Domu zdravlja i u stanu bolesnika; hematološko, biohemijsko i parazitološko analiziranje biološkog materijala. U službi je zaposleno ukupno 23 zdravstvenih radnika na neodređeno radno vreme: 1 specijalista medicinske biohemije, 2 diplomirana biohemičara i 20 labaratorijskih tehničara sa srednjom stručnom spremom. 9. Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku - Sedište Doma (Olge Jovanović 11) - Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) Delatnost službe obuhvata sledeće: obavljanje osnovnih rendgenoloških i ultrazvučnih pregleda organa i sistema; snimanje i ispitivanje urogenitalnog i hepatobilijarnog sistema; snimanje pluća i srca; ultrazvučna dijagnostika; snimanje ortopanom; negativno snimanje trbuha, urotrakta i skeleta; topografsko snimanje skeleta lobanje (TA, profil) i dr.; pregledi na osteodenzitometru. Stručni tim službe čini ukupno 11 zaposlenih radnika na neodređeno vreme, i to: 4 lekara specijalista radiologije, 6 radioloških tehničara (3 sa višom i 3 sa srednjom stručnom spremom) i jedan administrativni radnik na šalteru. 10. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove: U okviru delatnosti Doma zdravlja Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove obavlja sledeće: pravne, upravne i administrativne poslove; normativno-pravne poslove i poslove organa upravljanja; poslove 20

21 tehničkog servisiranja, održavanja i čuvanja objekata; knjigovodstvene poslove; analitičko planske poslove i poslove finansijske operative; poslove javne nabavke; poslove interne kontrole; poslove za bezbednost i zdravlje na radu; poslove informatike; poslove informisanja radnika; zaštita prava pacijenata i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u ovu vrstu poslova. U Službi za pravne, ekonomskofinansijske, tehničke i druge slične poslove, rad se organizuje preko sledećih organizacionih formi: Prijem u ambulante Služba za pravno-administrativne poslove Služba za ekonomsko-finansijske poslove Služba za tehničke i druge slične poslove, u čijem sastavu se nalaze: - Odeljenje tehničkog održavanja - Odeljenje transporta - Odeljenje za higijenu i rad bifea - Odeljenje vešeraja Ambulante rade od 7 časova do 20 časova. Pregledi pacijenata se obavljaju prema zakazanom terminu. Prilikom dolaska svaki pacijent se mora javiti na šalter ambulante u kojoj ima zakazan pregled. Ambulanta Dalmatinska Adresa: Dalmatinska 104 Telefon: (011) Radno vreme: 07-20h 21

22 Ambulanta Konjarnik Adresa: Ustanička 194 Telefon: (011) Radno vreme: 07-20h Ambulanta Veliki mokri lug Adresa: Nikole Grulovića 18 Telefon: (011) Radno vreme: 07-20h Ambulanta Mali Mokri Lug Adresa: Bul. Kralja Aleksandra 532 Telefon: (011) Radno vreme: 07-20h Ambulanta Severni bulevar Adresa: Veljka Dugoševića 44 Telefon: (011) Radno vreme: 07-20h Ambulanta Staro Mirijevo Adresa: Vitezova Karađorđeve zvezde 22 Telefon: (011) Radno vreme: 07-20h Ogranak Mirijevo Adresa: Matice Srpske 45a Telefon: (011) Radno vreme: 07-20h 22

23 Procedura komunikacije sa pacijentom Dom zdravlja Zvezdara poštuje posebne procedure komunikacije sa pacijentima. Prema proceduri prvi kontakt pacijenta i medicinske sestre počinje odmah prilikom prijema na odeljenje. Svaka sestra je dužna da se prema pacijentu ophodi na način koji će biti osnov za sticanje poverenja i sigurnosti. Medicinska sestra koja prima pacijenta na odeljenje dužna je da se predstavi punim imenom i prezimenom. Nakon toga, od pacijenta može da traži zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu i da proveri da li su u istoriju bolesti upisani svi potrebni podaci (ime i prezime pacijenta, drugi lični podaci i kontakt telefon). Takođe, od pacijenta se uzima anamneza (npr. da li pacijent ima alergije i slično) i medicinska dokumentacija koja je bitna za dalje lečenje pacijenta. Laboratorijske usluge Služba za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Zvezdara je opremljena najsavremenijim dijagnostičkim aparatima. Delatnost službe se odvija na dve adrese: u sedištu Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) i u Ogranku Mirijevo (Matice Srpske 45a). U službi je zaposleno 23 zdravstvenih radnika na neodređeno radno vreme: 1 specijalista medicinske biohemije, 2 diplomirana biohemičara i 20 laboratorijskih tehničara sa srednjom stručnom spremom. Radno vreme Službe za laboratorijsku dijagnostiku: radnim danima od 07 do 20 časova, a subotom od 08 do 18 časova. Svi pacijenti pri dolasku u laboratoriju moraju imati overen uput od strane odgovarajućeg lekara, kao i overenu zdravstvenu knjižicu. 23

24 Rezultati za Dom zdravlja se izdaju narednog dana od 14 do 18 časova, a rezultati za ambulante se preuzimaju na šalteru ambulanti ponedeljkom, sredom i petkom posle 10 časova. Rezultati sa medicine rada se podižu na njihovom šalteru. Telefoni za informacije: (011) ; Priprema pacijenata Pre dolaska u laboratoriju pacijent ne treba da konzumira hranu poslednjih 12 časova. Ujutru (na dan dolaska u laboratoriju) pacijent ne treba da unosi tečnost. Ukoliko je pacijent na terapiji, lekove treba da uzme nakon završenog prijema u laboratoriji. Urin treba doneti u sterilnoj bočici kupljenoj u apoteci (preporučljivo je sakupiti prvi jutarnji urin). Ukoliko se uzima bris grla, preporučljivo je da se tog jutra ne operu zubi. Usluge: Hematološke analize: Kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom Sedimentacija eritrocita Biohemijske analize: Glukoza u serumu Test oralnog opterećenja glukozom (OGTT) Urea u serumu Kreatinin u serumu Mokraćna kiselina u serumu Bilirubin (ukupni) u serumu Bilirubin (direktni) u serumu Proteini (ukupni) u serumu C-reaktivni protein (CRP) u serumu Gvožđe u serumu AST (L-aspartat aminotransferaza) u serumu ALT (L-alanin aminotransferaza) u serumu 24

25 Alkalna fosfataza (ALT) u serumu Gama GT (gama-glumatil transferaza) u serumu HDL holesterol u serumu (Dispanzer medicine rada) LDL holesterol u serumu (Dispanzer medicine rada) Holesterol u serumu Trigliceridi u serumu Natrijum u serumu Kalijum u serumu Laktat dehidrogenaza u serumu HgA1C (glikohematoglobin u krvi) Parametri hemostaze: Vreme krvarenja Vreme koagulacije Protrombinsko vreme Fibrinogen Analiza urina Hemijski pregled urina Mikroskopski pregled urina IX Zakazivanje Zakazivanje se sprovodi u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata i Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zakazivanje zdravstvenih usluga se vrši svakim radnim danom od 7 do 14 časova: 25

26 lično telefonom (011) i (011) centrala sedišta Doma zdravlja i (011) centrala Ogranka Mirijevo. Preko centrale pacijenti mogu dobiti svaku ambulantu. Ukoliko pacijentu nije moguće pružiti zdravstvenu uslugu u periodu od 30 dana od kada se javi u bolnicu sa uredno pripremljenom medicinskom dokumentacijom (obavezno priložiti lekarski uput), bolnica će mu na lekarskom uputu overiti zakazani termin ili će izdati pisanu i overenu potvrdu sa zakazanim terminom. Na osnovu overenog uputa i potvrde pacijent uslugu može dobiti u privatnoj zdravstvenoj ustanovi. Račun o izvršenoj usluzi iz privatne zdravstvene ustanove, overen uput i potvrdu pacijent može predati u matičnu filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zahtevati naknadu troškova. 1. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece (Olge Jovanović 11) - telefon: (011) Ogranak Doma zdravlja u Mirijevu (Matice Srpske 45a) - telefon: (011) Veliki Mokri Lug (Nikole Grulovića 18)- telefon: (011) Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11)- telefon: (011) Ogranak Doma zdravlja u Mirijevu (Matice Srpske 45a) - telefon: (011) Razvojno savetovalište (Olge Jovanović 11) - telefon: (011)

27 2. Služba za zdravstvenu zaštitu žena sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) - telefon: (011) (šalter), (zakazivanje) Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) - telefon: (011) (šalter), (zakazivanje) Polivalentna patronažna služba - telefon: (011) Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana Služba opšte medicine sedište Doma zdravlja I blok (Olge Jovanović 11) - telefon: (011) sedište Doma zdravlja II blok (Olge Jovanović 11) - telefon: (011) Ogranak Doma zdravlja u Mirijevu (Matice Srpske 45a) - telefon: (011) Pop-Stojanova (Olge Jovanović 11) - telefon: (011) Dalmatinska (Dalmatinska 104) - telefon: (011) Severni bulevar (Veljka Dugoševića 44) - telefon: (011) Staro Mirijevo (Vitezova Karađorđeve zvezde 22) - telefon: (011) Veliki Mokri Lug (Nikole Grulovića 18) - telefon: (011)

28 Mali Mokri Lug (Bulevar kralja Aleksandra 532) - telefon: (011) Odeljenje kućnog lečenja sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) - telefon: (011) Služba za zdravstvenu zaštitu radnika sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) - telefon: (011) Radna organizacija: ''Mihajlo Pupin'' (Volgina 15) - telefon: (011) Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) Odeljenje za preventivnu stomatologiju dečije - telefon: (011) Odeljenje za preventivnu stomatologiju školsko - telefon: (011) Odeljenje ortopedije vilica - telefon: (011) Odeljenje opšte stomatologije - telefon: (011) Odsek oralne hirurgije telefon: (011) Odeljenje stomatološke protetike telefon: (011)

29 Odsek parodontologije i oralne medicine telefon: (011) Odsek bolesti zuba sa endodoncijom telefon: (011) Odsek radiološke dijagnostike telefon: (011) Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) Odsek za preventivnu stomatologiju dečije (telefon: (011) ) Odsek za preventivnu stomatologiju školsko (telefon: (011) ) 6. Služba specijalističko konsultativne delatnosti sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) Odsek interne medicine telefon: (011) Odsek otorinolaringologije telefon: (011) Odsek oftalmologije telefon: (011) Odsek reumatologije telefon: (011) Odeljenje za mentalno zdravlje telefon: (011) Odeljenje socijalne medicine i informatike telefon: (011) Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) Odsek interne medicine telefon: (011) Odsek otorinolaringologije telefon: (011)

30 7. Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) - telefon: (011) Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) telefon: (011) Služba za labaratorijsku dijagnostiku sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) telefon: (011) Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) telefon: (011) Služba za ridiološku i ultrazvučnu dijagnostiku sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) telefon: (011) Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 11) Služba za pravno-administrativne poslove telefon: (011) Služba za ekonomsko-finansijske poslove telefon: (011) Služba za tehničke i slične poslove telefon: (011)

31 11. Dežurne službe vikendom i praznikom Sedište Doma zdravlja (Olge Jovanović 10) Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana telefon: (011) Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece telefon: (011) Služba kućnog lečenja telefon: (011) Ogranak u Mirijevu (Matice Srpske 45a) Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana telefon: (011) Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece telefon: (011) Pravila telefonske komunikacije - Komunikacija telefonom najčešće bude prvi kontakt pacijenta sa bolnicom. To istovremeno znači da će tom prilikom pacijent steći određeni utisak o bolnici. Zbog toga su zaposleni dužni da se pridržavaju određenih pravila: na poziv se mora javiti najkasnije nakon drugog ili trećen zvona telefona na telefon se javlja tako što se izgovara ime bolnice postavlja se pitanje: Kako mogu da Vam pomognem? 31

32 X Očuvanje životne sredine Dom zdravlja Zvezda razmatra stanje i probleme života, bezbednosti i zdravlja zaposlenih i zaštite, ali i unapređenja životne i radne sredine. Dom zdravlja Zvezdara poseduje dozvolu za sakupljanje i transport infektivnog otpada, izdatu od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, br od godine. Medicinski otpad je otpad koji nastaje prilikom pružanja zdravstvenih usluga ljudima radi prevencije, dijagnostike i lečenja. Medicinski otpad se sastoji od neopasnog i opasnog otpada. To je heterogena mešavina otpada, pri čemu od 10% do 25% čini opasan medicinski otpad koji je rizičan po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Pod neopasnim medicinskim otpadom podrazumeva se otpad koji nije zagađen opasnim ili drugim materijama i koji je po svom sastavu sličan komunalnom (kućnom) otpadu - reciklažni, biorazgradivi i sl. Opasan medicinski otpad je otpad koji zahteva posebno postupanje kao što su: patoanatomski otpad, oštri predmeti, farmaceutski otpad, citotoksični i citostatički otpad, otpad zagađen krvlju i telesnim tečnostima (tzv. potencijalno infektivni otpad), infektivni otpad i ostali opasan medicinski otpad (hemijski otpad, otpad sa visokim sadržajem teških metala, otpadne boce pod pritiskom). U Domu zdravlja Zvezdara nastaju sledeće vrste neopasnog i opasnog medicinskog otpada: 1. infektivni otpad (gaze, zavoji i tupferi kontaminirani krvlju i telesnim tečnostima, špricevi bez igala, predmeti za jednokratnu upotrebu - rukavice, špatule i sl.); 32

33 2. oštri predmeti (upotrebljene igle, skalpeli, lancete, polomljene ampule od lekova, ostaci krvi u epruvetama, epruvete od vakutajnera, pločice sa razmazima briseva i dr.); 3. farmaceutski otpad (lekovi koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka upotrebe ili se ne mogu koristiti iz drugih razloga); 4. ostali opasan medicinski otpad hemijski otpad (reagensi, rastvor razvijača, rastvor sredstva za fiksiranje); otpad sa visokim sadržajem teških metala (amalgam iz stomatologije, razbijeni termometri i manometri koji sadrže živu i dr.); 5. posebni tokovi otpada (otpadno ulje, otpad od elektične i elektronske opreme); 6. komunalni (ambalažni) otpad. Medicinski otpad koji nastaje u Domu zdravlja Zvezdara sakuplja se na mestu nastanka otpada, razvrstava se neopasan od opasnog otpada, odnosno na različite vrste opasnog medicinskog otpada, prikuplja u odgovarajuću ambalažu i obeležava propisanom nalepnicom. Pre tretmana i konačnog odlaganja, medicinski otpad se skladišti u odgovarajuća skladišta. Transport medicinskog otpada unutar ustanove, odnosno od mesta nastanka do mesta skladištenja, vrši se namenskim transportnim kontejnerima. Prevoz neopasnog i opasnog medicinskog otpada iz sedišta Doma zdravlja Zvezdara, Ogranka Doma zdravlja u Mirijevu i zdravstvenih stanica vrši se specijalnim vozilima do odgovarajućih postrojenja za tretman i konačno odlaganje otpada. Upravljanje otpadom u Domu zdravlja Zvezdara Sa implementacijom upravljanja infektivnim otpadom kao jednom vrstom medicinskog otpada, u Domu zdravlja 33

34 Zvezdara se otpočelo u junu godine, a od februara godine u cilju podizanja nivoa upravljanja medicinskim otpadom koji nastaje u ustanovi, intenzivnije se preduzima niz aktivnosti: kontinuirani interni nadzor nad razvrstavanjem, sakupljanjem, obeležavanjem, skladištenjem i transportom medicinskog otpada; obuka menadžera za medicinski otpad koja je inače predviđena Nacionalnim vodičem dobre prakse sa edukacijom vozača za transport medicinskog otpada; edukacija zaposlenih u vezi sa bezbednim i pravilnim postupanjem sa medicinskim odnosno infektivnim otpadom i drugi poslovi. Dakle, tim za upravljanje medicinskim otpadom čine: direktor, glavna sestra, odgovorno lice za upravljanje medicinskim otpadom - menadžer za medicinski otpad i vozači infektivnog otpada. XI Procedure za borbu protiv korupcije Borba protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama je jedna od veoma bitnih aktivnosti Doma zdravlja Zvezdara. Ustanova je u postupku usvajanja unutrašnjeg akta kojim će zabraniti svaki vid ponašanja zaposlenih koji sadrži elemente korupcije. Dom zdravlja Zvezdara smatra da borba protiv korupcije može biti efikasnija ukoliko svaka ustanova poseduje procedure koje regulišu rad službi. U skladu sa ovim stavom Dom zdravlja nastoji da usvoji Plan integriteta. Takođe, poštujući strateški plan zaposleni aktivno daju svoj doprinos u kreiranju novih unutrašnjih procedura koje prate razvoj ustanove. 34

35 XII Usluge koje su neprihvatljive Obećavanje i davanje besplatnih lekova pacijentima Promovisanje lekova i drugih medicinskih proizvoda od strane zaposlenih zdravstvenih radnika Davanje i primanje poklona između zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi i pacijenata. Ovakve aktivnosti su strogo zabranjene, smatraju se korupcijom i biće sankcionisane. XIII Prava pacijenata Dom zdravlja Zvezdara prati razvoj zaštite prava pacijenata i podržava sve aktivnosti koje su usmerene ka usavršavanju procedura. Zaposleni u Domu zdravlja su upoznati sa Zakonom o pravima pacijenata, ali i sa drugim zakonima koji definišu osnovna načela zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. U skladu propisima zaposleni su dužni da pacijenta potpuno informišu o njegovim pravima. Svaki pacijent ima pravo na dostupnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa zdravstvenim stanjem. U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite svaki pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi bez diskriminacije u odnosu na finansijske mogućnosti, mesto stanovanja, vrstu oboljenja ili vreme pristupa zdravstvenoj službi. 35

36 Prava pacijenata su bliže definisana Zakonom o pravima pacijenata, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kao i relevantnim podzakonskim aktima. Zaštita pacijenata od neželjenih događaja Neželjeni događaj koji se odnosi na lečenje pacijenata ili pružanje zdravstvene usluge odmah se prijavljuje glavnoj sestri, dežurnom lekaru ili načelniku. U Domu zdravlja postoji i poseban protokol u koji se upisuju svi neželjeni događaji. Svaki neželjeni događaj se razmatra i predlažu se mere za otklanjanje uzroka. Mehanizmi zaštite prava pacijenata - Pacijent koji je nezadovoljan uslugom u zdravstvenoj ustanovi ili koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i da mu je postupkom zdravstvenog radnika uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite ima pravo da podnese prigovor. Pravo na prigovor je jedno od prava pacijenata predviđeno Zakonom o pravima pacijenata. Ovo pravo pruža pacijentu mogućnost da na nivou zdravstvene ustanove izrazi svoje nezadovoljstvo ili nekorektno ponašanje zdravstvenog radnika, te da uz pomoć Zaštitnika osiguranih lica i Savetnika za zaštitu prava pacijenata reši problem i ostvari svoje pravo iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Samo pacijent koji je upoznat sa svojim pravima može aktivno da učestvuje u svom lečenju, da sačuva samopoštovanje, optimizam i veru u ozdravljenje. Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom zagarantovano pravo mogu se obratiti pisanim pitem ili usmeno na zapisnik Savetniku za zaštitu prava pacijenata. 36

37 Prigovor se podnosi: 1. Savetniku za zaštitu prava pacijenata: adresa: Tiršova 1, Beograd broj telefona: (011) prijem stranaka: Radnim danima od 07:30 do 15:30 časova Kancelarija za zaštitu prava pacijenata obavlja poslove koji se odnose na: Organizovani pristup zaštite prava pacijenata, pružanje podrške u unapređenju i ostvarivanju zaštite prava pacijenata, organizovanje i koordinaciju rada Savetnika pacijenata na teritoriji grada Beograda i Saveta za zdravlje; Ostvarivanje saradnje sa zdravstvenim ustanovama, drugim oblicima zdravstvene službe privatnom praksom, organizacionim jedinicama visokoškolskih ustanova zdravstvene struke koje obavljaju zdravstvenu delatnost i drugim pravnim licima koji obavljaju određene poslove iz zdravstvene delatnosti, Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, organima grada, gradskim opštinama, udruženjima pacijenata i drugim organima i organizacijama, kao i druge poslove u oblasti zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Beograda. Kancelarija za zaštitu prava pacijenata vrši stručne, operativne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta za zdravlje. 2. Zaštitniku prava osiguranih lica: adresa: Olge Jovanović 11 (prizemlje Doma zdravlja) broj telefona: (011)

38 radno vreme: Radnim danima od 07:30 do 15:30 Zaštita prava osiguranih lica je uređena Pravilnikom o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Zaštitu vrši Zaštitnik prava osiguranih lica i njegove nadležnosti se odnose na: pružanje informacija osiguranim licima u vezi sa pravima iz zdravstvenog osiguranja, obezbeđivanje stručne pomoći osiguranom licu u ostvarivanju tih prava, obaveštavanje nadležne organizacione jedinice Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o nepravilnostima u vezi sa izvršavanjem ugovorenih obaveza davaoca zdravstvenih usluga, vođenje evidencije o povredama prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja itd. Zaštitnik prava osiguranih lica se nalazi u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Njegova kancelariju u Domu zdravlja Zvezdara se nalazi u prizemlju. XIV Odgovornost pacijenata Prema Zakonu o pravima pacijenata, pacijent nema samo prava, već ima i odgovornosti: za lično zdravlje aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja u potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim podacima o svom zdravstvenom stanju pridržava se uputstava i preduzima mere propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga 38

39 Pacijent je dužan da poštuje prava drugih pacijenata Prema drugim zdravstvenim radnicima/saradnicima Pacijent je dužan da se prema zdravstvenom radniku odnosi sa poštovanjem i uvažavanjem. Zabranjeno je ometanjetanje zdravstvenog radnika pri pružanju zdravstvene zaštite Pacijent je dužan da informiše zdravstvenu ustanovu o promeni adrese ili telefonskog broja Pacijenti su dužni da poštuju kućni red Doma zdravlja. Strogo su zabranjena ponašanja kojima se narušavaju red, mir i tišina u prostorijama Doma zdravlja. Pacijent je odgovoran za poštovanje preporučenog stila života, terapijskog protokola i protokola daljeg praćenja, dijagnostifikovanja i svih ostalih procedura lečenja. Zdravstvena knjižica treba da bude overena i važi samo uz ličnu kartu. 39

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски

ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријски ПОЛУГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2016.2017. ГОДИНЕ Задатак социјалног радника је да применом савремених теоријских и практичних сазнања систематски изучава социјалне

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА

Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРА Република Србија Град Смедерево Дом здравља Смедерево Смедерево Број: Датум: С м е д е р е в о Дом здравља ''Смедерево'' Смедерево ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ''СМЕДЕРЕВО'' СМЕДЕРЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Смедерево,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

ДАТУМ

ДАТУМ 04.05.2017. Филозофски факултет 08:30-11:30 05.05.2017. Здравствена станица «Дуваниште» 08:00-11:00 «Отворена врата» Скрининг на дијабетес 06.05.2017. Одељење дерматовенерологије Поливалентно патронажна

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно техничких послова Огранак Термоелектранe Никола Тесла праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ, БЕОГРАД 1.Опис овлашћења, обавеза и организационе структуре Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,београд

Више

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET ČIGOTA EXCLUSIVE - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPECIJALISTIČKI - EKG - LABORATORIJA - KONSULTACIJE SA

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014,

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 72/ dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ dr. zakon, 93/2014, ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK PLAN I PROGRAM RADA USTANOVE 2015.GOD. Šibenik, veljača 2015. god. -2-1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више