Р

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Р"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17. ГОДИНИ НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

2 На основу члана 113. став 1. тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/15) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/8), Влада Републике Српске, на 72. сједници одржаној године, доноси ОДЛУКУ О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17. ГОДИНИ НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА I Овом одлуком утврђује се број редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 216/17. години на јавним високошколским установама у Републици Српској. II Утврђује се број од редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија у академској 216/17. години на јавним високошколским установама у Републици Српској. Утврђује се број од студент на Универзитету у Бањој Луци, од тога је: 1) 3.99 редовних студената, односно: 81 студент чије се школовање финансира из буџета, студената који суфинансирају своје школовање и 149 страних држављана, 2) 232 ванредна студента. Утврђује се број од студента на Универзитету у Источном Сарајеву, од тога је: 1) редовних студената, односно: 945 студената чије се школовање финансира из буџета, студент који суфинансира своје школовање и 17 страних држављана, 2) 248 ванредних студената. Утврђује се број од 27 студената на Високој медицинској школи у Приједору, од тога је: 1) 15 редовних студената, односно: - 5 студената чије се школовање финансира из буџета, III IV V

3 1 студената који суфинансирају своје школовање, 2) 12 ванредних студената. VI је: Утврђује се број од 7 студената на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу, од тога 1) 5 редовних студената, односно: 25 студената чије се школовање финансира из буџета и 25 студената који суфинансирају своје школовање, 2) 2 ванредних студената. VII Утврђује се број од редовна и ванредна студента који се уписују у прву годину другог циклуса студија у академској 216/17. години на јавним високошколским установама у Републици Српској. Утврђује се број од студената на Универзитету у Бањој Луци, од тога је: 1) 966 редовних студената, односно: 88 студената чије се школовање финансира из буџета, 8 студената који суфинансирају своје школовање и 78 страних држављана, 2) 46 ванредних студената. Утврђује се број од студената на Универзитету у Источном Сарајеву, од тога је: 1) 742 редовна студента, односно: 21 студент чије се школовање финансира из буџета, 633 студентa који суфинансирају своје школовање и 88 страних држављана, 2) 395 ванредних студената. VIII IX X Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 216/17. години на Универзитету у Бањој Луци, по организационим јединицама, студијским програмима и облицима финансирања налази се у Прилогу 1. ове одлуке, који је њен саставни дио. XI Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 216/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, по организационим јединицама, студијским програмима и облицима финансирања налази се у Прилогу 2. ове одлуке, који је њен саставни дио. XII Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 216/17. години на Високој медицинској школи у Приједору и на Високој школи за туризам и хотелијерство у

4 Требињу, по студијским програмима и облицима финансирања налази се у Прилогу 3. ове одлуке, који је њен саставни дио. XIII Број студената који се могу уписати у прву годину другог циклуса студија у академској 216/17. години на Универзитету у Бањој Луци, по организационим јединицама, студијским програмима и облицима финансирања налази се у Прилогу 4. ове одлуке, који је њен саставни дио. XIV Број студената који се могу уписати у прву годину другог циклуса студија у академској 216/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, по организационим јединицама, студијским програмима и облицима финансирања налази налази се у Прилогу 5. ове одлуке, који је њен саставни дио. XV Студентима који се први пут упишу у прву годину првог циклуса студија у академској 216/17. години на студијским програмима из области математике и физике на јавним високошколским установама, те испуне друге услове које утврди Министарство просвјете и културе, обезбиједиће се финансијска помоћ са конта 4161 дознаке за студенте дефицитарних занимања. XVI Кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу са одобреним бројем студената на појединим студијским програмима. Поступак уписа студената високошколска установа ће проводити у складу са својим актима којима су уређени услови, провођење испита за упис и рангирање кандидата на студијске програме. XVII Одобрава се упис дјеце погинулих и несталих бораца ВРС која су положила пријемни испит, а нису се уписала на одређени студијски програм у оквиру одобрене уписне квоте. XVIII Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/ /16 Датум: године ПРЕДСЈЕДНИЦА ВЛАДЕ Жељка Цвијановић

5 РБ ПРИЛОГ 1. Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 216/17. години на Универзитету у Бањој Луци, приказан по организационим јединицама и студијским програмима Организациона јединица Студијски програм Буџет Суфин. Редовни студиј Страни држ. Укупно Укупно по факултетима Ванредни студиј Музичка умјетност Академија умјетности Ликовна умјетност Драмска умјетност Архитектура Архитектонско- Грађевинарство грађевински факултет Геодезија Економски факултет Економија и пословно управљање Рачунарство и информатика Електротехнички факултет Електроника и телекомуникације Електроенергетика и аутоматика Машински факултет 6. Медицински факултет Производно машинство Енергетско и саобраћајно машинство Мехатроника Индустријско инжењерство и менаџмент Заштита на раду Медицина Фармација Стоматологија Здравствена њега Правни факултет Право Анимална производња Ратарство и повртларство Пољопривредни факултет Биљна Хортикултура производња Воћарство и виноградаство Заштита биљака Аграрна економија и рурални развој Укупно редовни и ванредни студиј

6 9. Природно-математички факултет 1. Технолошки факултет 11. Факултет политичких наука Географија Хемија Физика Биологија Математика и информатика Екологија и заштита животне средине Општи смјер 15 3 Наставни смјер 15 Општи смјер Наставни смјер 1 1 Општи смјер Наставни смјер 15 Општи смјер Наставни смјер 5 1 Наставни смјер 3 год Наставни смјер 4 год Општи смјер 2 15 Општи смјер 15 3 Наставни смјер 15 Просторно планирање Техничко васпитање и информатика наставни смјер Хемијска технологија Биотехнолошко-прехрамбени Одјевна технологија и Текстилно дизајн 16 инжењерство Обућарска технологија и дизајн Графичко инжењерство Новинарство и комуникологија Социјални рад Социологија Политикологија Рударски факултет Рударство Факултет физичког васпитања и спорта 14. Шумарски факултет 15. Филолошки факултет Спорт Општи наставнички смјер Шумарство Прерада дрвета Српски језик и књижевност Енглески језик и књижевност Италијански језик и књижевност Њемачки језик и књижевност

7 16. Филозофски факултет Француски језик и књижевност Руски и српски језик и књижевност Психологија Историја Педагогија Учитељски студиј у Бањалуци Предшколско васпитање Филозофија У К У П Н О

8 РБ ПРИЛОГ 2. Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 216/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима Организациона јединица Електротехнички факултет И. Ново Сарајево Академија ликовних умјетности Требиње Економски факултет Брчко Економски факултет Пале Машински факултет И. Ново Сарајево Медицински факултет Фоча Студијски програм Буџет Суфин. Редовни студиј Страни држ. Укупно Укупно по факултетима Ванредни студиј Аутоматика и електроника Електроенергетика Рачунарство и информатика Укупно редовни и ванредни студиј Ликовна умјетност Економија Економија Туризам и хотелијерство Машинство Медицина Стоматологија Здравствена њега Специјална едукација и рехабилитација Одјељење Пале Правни факултет Пале Право Одјељење Бијељина Одјељ. Сребреница Пољопривредни Одјељење Бијељина Пољопривреда 8. факултет И. Ново Одјељење И.Сарајево Сарајево Шумарство, Власеница Технолошки факултет Зворник Педагошки факултет Бијељина Хемијско инжењерство и технологија Биологија Разредна настава Предшколско образовање Техничко образовање и информатика

9 Факултет физичког васпитања и спорта Пале Факултет за производњу и менаџмент Требиње Музичка академија И. Ново Сарајево Факултет пословне економије Бијељина Саобраћајни факултет Добој Филозофски факултет И. Ново Сарајево Православни Богословски факултет Фоча Физичко васпитање Спорт Индустријски менаџмент Индустријско инжењерство за енергетику Вокално инструментални Музичко педагошко теоријски Пословна економија Саобраћај Историја Филозофија Социологија Новинарство Педагогија Српски језик и књижевност Енглески језик и књижевност Математика и физика Математика и рачунарство Психологија Њемачки језик и књижевност Руски и српски језик и књижевност Географија Кинески и енглески језик и књижевност Политикологија и међународни односи Општа књижевност и библиотекарство Општи смјер Практични смјер У К У П Н О

10 ПРИЛОГ 3. Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 216/17. години на Високој медицинској школи у Приједору и на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу, приказан по студијским програмима ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР РБ Редовни студиј Укупно редовни и Студијски програм Ванредни студиј Буџет Суфинансирање Укупно редовни ванредни 1. Здравствена њега Физиотерапија Санитарно инжењерство Медицинско-лабораторијско инжењерство Радна терапија У К У П Н О ВИСОКА ШКОЛА ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО У ТРЕБИЊУ РБ Редовни студиј Укупно редовни и Студијски програм Ванредни студиј Буџет Суфинансирање Укупно ванредни 1. Туризам и хотелијерство Пословна економија туристичке привреде У К У П Н О

11 ПРИЛОГ 4. Број студената који се могу уписати у прву годину другог циклуса студија у академској 216/17. години на Универзитету у Бањој Луци, приказан по организационим јединицама и студијским програмима РБ Организациона јединица 1. Академија умјетности 2. Економски факултет Музичка умјетност Ликовна умјетност Студијски програм Буџет Суфин. Редовни студиј Страни држ. Укупно Укупно по факултетима Ванредни студиј Музичка теорија и педагогија М. теорија М.педагогија 3 3 Етномузикологија 4 Композиција 1 Дириговање 2 1 Клавир и Клавир 2 гитара Гитара 1 Виолина 3 34 Гудачки Виола 1 инструменти Виолончело 2 Контрабас 1 46 Кларинет 2 Дувачки Флаута 2 инструменти Тромбон 2 Камерна музика 4 Сликарство 7 Графика 7 Глума 5 Драмска Позоришна режија умјетност Драматургија 3 Филм и ТВ 5 Финансије и ревизија јавног сектора Међународна економија Пословна економија Актуарство Финансије, Рачуноводство и ревизија банкарство и Финансијско управљање, осигурање банкарство, и осигурање International master business and 2 2 Укупно редовни и ванредни студиј

12 3. Електротехнички факултет 4. Машински факултет 5 Пољопривредни факултет 6. Технолошки факултет 7. Факултет политичких наука administration Рачунарство и информатика Електроника и телекомуникације Електроенергeтски и индустријски системи Производно машинство Енергетско и саобраћајно машинство Мехатроника Индустријско инжењерство и менаџмент Заштита на раду Анимална производња Биљне науке Аграрна економија и рурални развој Хемијско инжењерство Прехрамбено инжењерство Текстилно инжењерство Новинарство и комуникологија Социјални рад Социологија Политикологија Рударски факултет Рударство Факултет физичког васпитања и спорта 1. Шумарски факултет 11. Филолошки факултет 12. Филозофски факултет Спорт Општи наставнички ЕCTS Шумарство 6 ЕCTS Управљање шумским ресурсима на природним основама Српски језик и књижевност Енглески језик и књижевност Италијански језик и књижевност Њемачки језик и књижевност Француски језик и књижевност Психологија Педагогија Учитељски студиј у Бањалуци Филозофија Историја

13 Природно математичи факултет Природно математички факултет и Пољопривредни факултет Архитектонско грађевински факултет Архитектонско грађевински и Машински факултет Предшколско васпитање 2 2 Математика и Математичка анализа и примјене информатика Алгебра и геометрија Просторно планирање Биологија 1 1 Географија 1 1 Физика 8 8 Oчувaњe и oдрживa упoтрeбa генетичких ресурса 6 ECTS ECTS Грађевинарство Геодезија Енергетска ефикасност у зградарству Медицински факултет Здравствена њега Државно право 2 Правно историјске студије 2 Радно и социјално право Правни факултет Међународно право 2 Пословно право 2 16 Управно право 2 Кривично право 2 Грађанско право 2 У К У П Н О

14 РБ 1. ПРИЛОГ 5. Број студената који се могу уписати у прву годину другог циклуса студија у академској 216/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима Организациона јединица Електротехнички факултет И. Ново Сарајево 2. Економски факултет Брчко 3. Економски факултет Пале Студијски програм Буџет Суфин. Редовни студиј Страни држ. Укупно Укупно по факултетима Ванредни студиј Аутоматика и електроника Електроенергетика Рачунарство и информатика Маркетинг и менаџмент Финансијски и банкарски менаџмента Финансије Пословно управљање Макроекономија, реформе и бизнис Квантитативна економија Економски развој Машинство Машински факултет И. 35 Ново Сарајево Одржива енергија и заштита животне средине у земљама Западнпг Балкана Правни факултет Пале Право Јавно право Одјељење Грађанско право Пале Кривично право Јавно право Одјељење Грађанско право Бијељина Кривично право Пољопривредни факултет И. Ново Сарајево Пољопривреда Технолошки факултет Зворник Хемијско инжењерство и технологија Факултет физичког васпитања и спорта Пале Факултет за производњу и менаџмент Требиње Музичка академија И. Ново Сарајево Физичко васпитање Спорт Укупно редовни и ванредни студиј Индустријски менаџмент Вокално-инструментални Музичко педагошко теоријски

15 Факултет пословне економије Бијељина Саобраћајни факултет Добој 13. Филозофски факултет И. Ново Сарајево Академија ликовних умјетности Требиње Педагошки факултет Бијељина Православни Богословски факултет Фоча Међународна економија Финансије, банкарство и осигурање Дигитална економија Саобраћај Историја Филозофија Социологија Новинарство Педагогија Српски језик и књижевност Руски и српски језик и књижевност Општа књижевност и библиотекарство Математика и физика Математика и рачунарство Разредна настава Енглески језик и књижевност Психологија Географија Ликовна умјетност Разредна настава Предшколско васпитање Општи смјер У К У П Н О

16 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17. ГОДИНИ НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА I ПРАВНИ ОСНОВ Правни основ за доношење Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 216/17. години на јавним високошколским установама је садржан у члану 113. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/15), којим је прописано да Влада утврђује број студената за упис у прву годину студија за све циклусе студија на јавним високошколским установама, на приједлог Министарства. Министарство план уписа броја студената утврђује на основу приједлога јавних високошколских установа, а што је прописано чланом 33. Закона о високом образовању. II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ Спровођење Закона о високом образовању подразумијева и креирање уписне политике у складу са циљевима развоја високог образовања и потребама тржишта рада. III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА Тачком II ове одлуке у прву годину првог циклуса студија у академској 216/17. години на јавне високошколске установе у Републици Српској одобрава се упис редовних и ванредних студента. Тачком III ове одлуке одобрава се упис студента првог циклуса студија на Универзитету у Бања Луци. Тачком IV ове одлуке одобрава се упис студената првог циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву. Тачком V ове одлуке одобрава се упис 27 студената првог циклуса студија на Високој медицинској школи у Приједору. Тачком VI ове одлуке одобрава се упис 7 студената првог циклуса студија на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу. Тачком VII ове одлуке у прву годину другог циклуса студија у академској 216/17. години на јавне високошколске установе у Републици Српској одобрава се упис редовнa и ванреднa студента. Тачком VIII ове одлуке одобрава се упис студената другог циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци Тачком IX ове одлуке одобрава се упис студент другог циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву. Приједлоге броја студената које су јавни универзитети доставили Министарству просвјете и културе, Министарство је кориговало у циљу усаглашавања броја студената са потребама тржишта рада. У складу с тим, Министарство је предложени број студената кориговало на студијским програмима првог циклуса студија који се изводе на Универзитету у Бања Луци, и то на: Академији умјетности, Економском факултету, Правном факултету, Пољопривредном факултету, Природно

17 математичком факултету, Технолошком факултету и Факултету физичког васпитања и спорта и то на начин да је умањило број студената који се школују из буџета Републике Српске, осим на студијским програмима Математика и информатика и Физика гдје је број студената који се школују из буџета увећан у односу на приједлог Универзитета. Такође, Министарство је кориговало предложени број студената на студијским програмима првог циклуса студија који се изводе на Универзитету у Источном Сарајеву, и то на: Академији ликовних умјетности, Економском факултету Брчко, Економском факултету Пале, Правном факултету, Педагошком факултету, Факултету физичког васпитања и спорта, Факултету за производњу и менаџмент, Требиње и Филозофском факултету и то на начин да је умањило број студената који се школују из буџета Републике Српске, осим на студијским програмима Математика и физика и Математика и рачунарство гдје је број студената који се школују из буџета увећан у односу на приједлог Универзитета. Предложени број студената Министарство је кориговало на студијским програмима другог циклуса студија који се изводе на Универзитету у Бања Луци, и то на: Факултету физичког васпитања и спорта, Филолошком факултету (осим студијског програма Српски језик и књижевност) и Филозофском факултету (Психологија, Педагогија и Предшколско васпитање) и то на начин да је умањило број студената који се школују из буџета Републике Српске, осим на студијском програму Математика и информатика гдје је број студената који се школују из буџета увећан у односу на приједлог Универзитета. Предложени број студената другог циклуса студија Министартство је кориговало на студијским програмима другог циклуса студија на Универзитету у Источном Сарајеву, и то: Економском факултету, Брчко, Правном факултету Пале, Факултету за производњу и менаџмент, Требиње, Музичкој академији Источно Ново Сарајево и Филозофском факултету Источно Ново Сарајево (Разредна настава) и то на начин да је умањило број студената који се школују из буџета Републике Српске. Приликом умањивања броја студената у категорији буџет истовремено је повећаван број студената у категорији суфинансирање јер је Министарство водило рачуна да укупан предложени број студената остане исти на одређеном студијском програму. На студијским програмима из области математике и физике, који се изводе на Природно математичком факултету Универзитета у Бања Луци и на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, који су овом одлуком дефинисани као дефицитарни студијски програми, повећан је број студената у категорији буџет у односу на приједлог универзитета. У складу са наведеним, тачком XV ове одлуке је за студенте који упишу ове студијске програме обезбијеђена финансијска помоћ са конта 4161 дознаке за студенте дефицитарних занимања. За студијске програме првог и другог циклуса студија који нису горе наведени, Министарство је прихватило приједлоге високошколских установа. У протеклим годинама се дешавало да кандидати са високим оцјенама из средње школе, те добро урађеним пријемним испитом, не остваре право уписа на жељене студијске програме, због тога је тачком XVI ове одлуке кандидатима дато право избора два или више студијских програма уколико не упишу одређени студијски програм у оквиру одобрене уписне квоте, а положили су пријемни испит. Високошколска установа ће уредити поступак избора и уписа кандидата на студијске програме. Тачком XVII ове одлуке одобрава се упис дјеце погинулих и несталих бораца ВРС, која су положила пријемни испит, а нису се уписала на одређени студијски програм у оквиру одобрене уписне квоте. МИНИСТАР др Дане Малешевић

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017.

Више

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на

Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на Т Р О Ш К О В Н И К Универзитета у Бањој Луци за академску 2019/2020. годину Редни број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 1. 2. 1.1. Академија умјетности,

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Укупно На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15,

Више

Konkurs-2018

Konkurs-2018 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/1, 14/11, 84/12, 18/13, 44/15, 9/16 и 31/18), Одлуке Владе Републике Српске, број: 4/1-12-2-168/18 од 3.5.218.

Више

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ/ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Ред. бр Организациона јединица Електротехнички факултет Источно Са

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ/ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Ред. бр Организациона јединица Електротехнички факултет Источно Са ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ/ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Ред. бр. 1. 2. 3. 4. 5. Организациона јединица Електротехнички факултет Источно Сарајево Педагошки факултет Бијељина Академија ликовних

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената за упис у прву годину студија на високошколским организацијама у школској 1980/81. години, од 6. јуна 1980. године] На основу члана 36.

Више

Microsoft Word - Bilten 308

Microsoft Word - Bilten 308 B I L T E N Univerziteta Crne Gore ISSN 1800-5101 Univerzitet Crne Gore Cetinjska br. 2 Broj : 308 Godina : 2013. Podgorica, 19. avgust 2013. Broj primjeraka : 100 http://www.ucg.ac.me Na osnovu člana

Више

broj 120.indd

broj 120.indd ПРИЛОГ 1. ЛИСТА СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ЛИЦЕНЦИРА- НИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 1. Област образовања: ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април 2013. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente

Konkurs za dodelu jednokratne pomoći za materijalno najugroženije studente Gradska uprava grada Beograda, sekretarijat za obrazovanje objavljuje konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011.god. za 1.000 socijalno-materijalno

Више

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St

Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) St Na osnovu člana 98. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17), člana 52. stav 1) tačka n) Statuta Univerziteta u Tuzli, Odluke Senata Univerziteta

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената који се могу уписати у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80. години, од 2. октобра 1979. године] На основу

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog 2011. BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno

Више

ИЗВЕШТАЈ O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ДОКТОР

ИЗВЕШТАЈ  O УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ДОКТОР УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ СЕКТОР ЗА СТУДИЈЕ И НАУКУ ИЗВЕШТАЈ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА на студијске програме другог и трећег нивоа студија У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ Фебруар 2017. године

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15) i

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15) i Na osnovu člana 73. do 8. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Sluţbene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/3 i 3/5) i Pravila studiranja za drugi ciklus na Univerzitetu u Sarajevu,

Више

PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽAJU KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA II. CIKLUS STUDIJA Član 1. Ovim Pravilnikom regulišu se obim (broj predmeta) i sadržaj (program

PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽAJU KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA II. CIKLUS STUDIJA Član 1. Ovim Pravilnikom regulišu se obim (broj predmeta) i sadržaj (program PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽAJU KVALIFIKACIONOG ISPITA ZA II. CIKLUS STUDIJA Član 1. Ovim Pravilnikom regulišu se obim (broj predmeta) i sadržaj (programski zahtjevi) polaganja kvalifikacionog ispita za upis

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА-

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ФИЗИКА- РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА 1. ОДЕЉЕЊЕ 11-03.05.2019.- МАТЕМАТИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 10.05.2019.-ЛАТИНСКИ - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК - 14.05.2019. -ФИЗИКА- КОНТРОЛНА ВЕЖБА - 17.05.2019.- ЕНГЛЕСКИ- ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Више

Microsoft Word - PONOVLJENI KONKURS.docx

Microsoft Word - PONOVLJENI KONKURS.docx U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo,

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ: Хемијска технологија Биотехнолошко прехрамбени електронике Организација предузећа 09.02. / 23.02. 27.04. 27.06. / 13.07. 12.09. / 26.09. 17.10. 9:00 I * испита вриједи за све испитне

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

Датум: 03

Датум:   03 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија за школску 2014/2015. годину Крагујевац,

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, Ниш Телефон: Факс: Деканат: Е-m Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу Кнегиње Љубице 10, 18000 Ниш Телефон: +381 18 522 396 Факс: +381 18 513 272 Деканат: +381 18 245 379 Е-mail: info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs ДЕПАРТМАН

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010

ПРЕГЛЕД ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ (ШКОЛСКА 2009/2010 УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА IV (ЧЕТВРТУ) ГОДИНУ СТУДИЈА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Хемијска технологија Реактори за вишефазне системе Пројект. процеса у хемијској

Више

Microsoft Word - Konkurs I Plan upisa za I ciklus i integrirani studij

Microsoft Word - Konkurs I Plan upisa za  I ciklus i integrirani studij Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo ( Službene novine Kantona Sarajevo, : 33/17), Pravila studiranja za prvi ciklus i ni na Univerzitetu u Sarajevu, predhodne saglasnosti

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

REZULTATI PRIJAMNIH ISPITA ZA UPIS U 1. RAZRED OGŠ MATIČNA ŠKOLA ODJEL ZA GUDAČE R.BR ŠIFRA INSTRUMENT BODOVI VIOLINA

REZULTATI PRIJAMNIH ISPITA ZA UPIS U 1. RAZRED OGŠ MATIČNA ŠKOLA ODJEL ZA GUDAČE R.BR ŠIFRA INSTRUMENT BODOVI VIOLINA ODJEL ZA GUDAČE 1. 2-1007 VIOLINA 70 2. 2-1012 VIOLINA 70 3. 2-1003 VIOLINA 62 4. 12-1064 VIOLINA 62 5. 12-1058 VIOLINA 60 6. 2-1004 VIOLINA 57 7. 2-1001 VIOLINA 54 8. 2-1005 VIOLINA 54 9. 2-1008 VIOLINA

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

KONAČNA RANG LISTA STIPENDISTA OPŠTINE SRBAC ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU STUDENTI DOBITNICI STIPENDIJA PO SOCIJALNOM STATUSU Red. broj Ime i prezime s

KONAČNA RANG LISTA STIPENDISTA OPŠTINE SRBAC ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU STUDENTI DOBITNICI STIPENDIJA PO SOCIJALNOM STATUSU Red. broj Ime i prezime s KONAČNA RANG LISTA STIPENDISTA OPŠTINE SRBAC ZA ŠKOLSKU 2017/2018 GODINU STUDENTI DOBITNICI STIPENDIJA PO SOCIJALNOM STATUSU Ime i prezime 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sanja Đukić Aleksandar Petković Nikola Bilbija

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: /18 Датум, 5. децембар године РАНГ - ЛИСТА студената који су испунили услове Конкурс

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: /18 Датум, 5. децембар године РАНГ - ЛИСТА студената који су испунили услове Конкурс РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БИЈЕЉИНА ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 02-67- 45/18 Датум, 5. децембар 2018. РАНГ - ЛИСТА студената који су испунили услове Конкурса за додјелу студентских стипендија у академској 2018/2019.

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

Microsoft Word - 02 UNIV doc

Microsoft Word - 02 UNIV doc [Закон о стручним називима и академским степенима, од 26. марта 1963. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТРУЧНИМ НАЗИВИМА И АКАДЕМСКИМ СТЕПЕНИМА На основу члана 71. тачка 2. Уставног закона о основама

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski

LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski LISTA KADROVSKIH POTREBA - ŠKOLSKA 2019/20. GODINA OPĆINA Škola Nastavni predmet Broj izvršilaca Broj sati Broj izv. Broj sati od - do Bihać Bosanski jezik i književnost 8 JU OŠ "Harmani I" JU OŠ "Harmani

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Microsoft Word - T.5.1. OAS OM3.doc

Microsoft Word - T.5.1. OAS OM3.doc Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија Шифра Назив предмета С Тип Статус Часови активне Остали ЕСПБ предмета предмета наставе часови П В ДОН ПРВА ГОДИНА

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc

Microsoft Word - KONKURS ZA DOKTORSKE STUDIJE Finalna verzija.doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005 и 44/2010), и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2006) и члана

Више

Microsoft Word - IzvjestajKokic

Microsoft Word - IzvjestajKokic И З В Ј Е Ш Т А Ј КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: 22. 7. 2015. у дневном листу Глас Српске Ужа научна/умјетничка област: Рачунарске науке, ужа

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAMI/PREDMETI MATEMATIKA Logika MEDICINA Neurologija

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Одлука о упису свршених ученика средњих стручних школа на факултете, од 17. јуна 1955. године] На основу чл. 17 ст. 2 Општег закона о универзитетима, Савезно извршно веће доноси О Д Л У К У О УПИСУ СВРШЕНИХ

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више